НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 57 б

Загорчев, Иван.  Комплексът геонауки като национална образователна, изследователска и проучвателна система за планетата земя / Иван Загорчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 4, с. 38-42. 

  

Сист. No: 79552

Култура

- 2 -

Сп Б 44 б

Бонева, Вера.  Българските земи в архивите и документи от XVIII-XIX в. / Вера Бонева. // Библиотека, XXX, 2023, N 3, с. 125-128. 

  

Сист. No: 79467

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 3 -

47305

Шопова, Маргарита и др.  Динамика на индикаторите за оценка на напредъка на България в контекста на Европейския стълб на социалните права / Маргарита Шопова, Евгени Овчинников. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 4. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 198-209. 

  

Сист. No: 79549

Микроикономика

- 4 -

Сп И 503 и

Peshev, Petar et al.  Wealth Inequality Determinants in the EU Members from the CEE Region, 1995-2021 / Petar Peshev, Kristina Stefanova, Ivanina Mancheva. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 19-40. 

  

Сист. No: 79486

Икономически теории. Учения и школи

- 5 -

Сп И 50 м

Чипев, Пламен Д.  Изграждане и развитие на концепцията за собствеността като икономическа категория / Пламен Д. Чипев. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 3, с. 245-292. 

  

Сист. No: 79481

- 6 -

Сп И 503 и

Introducing Educational Reforms in Neoclassical Model . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 41-53. 

  

Сист. No: 79495

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 7 -

Сп Г 62 а

Христова, Диана Руменова.  Кариерното развитие през погледа на служителите и работодателите / Диана Руменова Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 103-117. 

  

Сист. No: 79466

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 8 -

В К 263

Куманов, Георги.  Финансов телефон / Георги Куманов. // Капитал, XXXI, N 30, 28 юли-3 авг. 2023, с. 62-65. 

  

Сист. No: 79489

- 9 -

Сп Г 62 а

Любенова, Беатрис Венциславова.  Стрес тестовете като интегрален подход за комплексна оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банките / Беатрис Венциславова Любенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 49-80. 

  

Сист. No: 79464

- 10 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Атанас Буров банкерът родолюбец / Георги Георгиев. // Икономика, 2023, N 4, с. 114-116. 

  

Сист. No: 79455

- 11 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Как банките дирижират голямата промяна / Георги Георгиев. // Икономика, 2023, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 79456

- 12 -

Сп М 486

Карамочев, Петко.  Нуждата от алтернатива / Петко Карамочев. // Мениджър, 2023, N 7, юли-авг. 2023, с. 41-44. 

  

Сист. No: 79493

- 13 -

Сп М 486

Пейчева, Ралица.  Готова ли е Европа за дигитална валута? / Ралица Пейчева. // Мениджър, 2023, N 7, юли-авг. 2023, с. 38-40. 

  

Сист. No: 79492

- 14 -

Сп М 486

Петров, Борис.  Мистериозното цифрово EURO / Борис Петров. // Мениджър, 2023, N 7, юли-авг. 2023, с. 34-37. 

  

Сист. No: 79491

Финанси

- 15 -

47305

Радулова, Анелия.  Фискалният риск: индикатор за стабилността на финансовата система / Анелия Радулова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 70-79. 

  

Сист. No: 79539

Държавен бюджет

- 16 -

47305

Александрова, Александрина.  Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи? / Александрина Александрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 202-213. 

  

Сист. No: 79541

- 17 -

47305

Исмаилов, Танер и др.  Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на Европейския съюз през последното десетилетие / Танер Исмаилов, Александрина Александрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 180-191. 

  

Сист. No: 79540

Бюджет на общините

- 18 -

47305

Павлова-Бънова, Марияна.  Състояние на фискалната позиция на общините в България / Марияна Павлова-Бънова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 383-390. 

  

Сист. No: 79546

Данъци. Такси. Налози

- 19 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Независима икономическа дейност ли е личният труд полаган от собственик на ЕООД? / Лиляна Панева. // Актив, XXXI, 2023, N 6-7, юни-юли 2023, с. 39-41. 

  

Сист. No: 79480

Пари, валута

- 20 -

47305

Янева, Мария Здравкова.  Приложимост на криптовалутите в световен мащаб / Мария Здравкова Янева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 307-315. 

  

Сист. No: 79533

- 21 -

В К 263

Драмалиев, Владислав.  Криптосекторът помага за развитие на финансовото образование / Владислав Драмалиев ; Интервюто взе Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 32, 11-17 авг. 2023, с.54-56. 

  

Сист. No: 79515

- 22 -

В К 263

Христов, Робърт.  Пътеводител за избор на централизирана криптоборса / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 27, 7-13 юли 2023, с. 66-67. 

  

Сист. No: 79459

- 23 -

В К 263

Христов, Робърт.  Какъв е този криптомат / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 28, 14-20 юли 2023, с. 66-67. 

  

Сист. No: 79470

Валутна търговия

- 24 -

В К 263

Христов, Робърт.  Накъде ще полети биткойн / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 33, 18-24 авг. 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79538

Инфлация

- 25 -

В К 263

Минков, Васил и др.  Алчните компании или високите доходи - на какво се дължи високата инфлация / Васил Минков, Кирил Кирчев. // Капитал, XXXI, N 29, 21-27 юли 2023, с. 36-37. 

  

Сист. No: 79472

Инвестиции

- 26 -

47305

Рисемова, Таня И.  Чуждестранни инвестиции в българските области от Долен Дунав и възможности за тяхното привличане / Таня И. Рисемова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 488-500. 

  

Сист. No: 79547

- 27 -

47305

Цонева, Славена.  Оценка на вноса на преки чуждестранни инвестиции в българия след световната икономическа криза / Славена Цонева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 567-578. 

  

Сист. No: 79535

- 28 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Как може да се инвестира с малки суми и редовно / Тодор Тодоров. // Капитал, XXXI, N 28, 14-20 юли 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79471

- 29 -

Сп Г 62 а

Димитрова, Анна Димитрова.  Структурни трансформации на преките чуждестранни и вътрешни инвестиционни потоци в България (2010 - 2020) / Анна Димитрова Димитрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 24-48. 

  

Сист. No: 79463

Икономическа политика

- 30 -

47305

Angelov, Petko et al.  Media Digitalization - a Factor of the Policy Uncertainty in Greece and Italy / Petko Angelov, Silvia Zarkova. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 232-240. 

  

Сист. No: 79532

Регионална икономика

- 31 -

47305

Василев, Пресиян.  Изследване на инвестиционния потенциал на общините от региона Долен Дунав / Пресиян Василев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 532-542. 

  

Сист. No: 79534

Икономика на България

- 32 -

В К 263

Иванова, Мария.  Корпоративните гиганти чупят нови рекорди / Мария Иванова. // Капитал, XXXI, N 29, 21-27 юли 2023, с. 42-23. 

  

Сист. No: 79473

Бизнес икономика

- 33 -

47305

Сълова, Снежана.  Предизвикателства пред управление на данните в условията на дигитална трансформация на бизнеса / Снежана Сълова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 599-609. 

  

Сист. No: 79536

Икономически растеж

- 34 -

Сп И 503 и

Qehaja-Kekae, Vese et al.  The Effect of Fiscal Deficits on Economic Growth: Evidence from Eurozone Countries / Vese Qehaja-Kekae, Driton Qehaja, Arber Hoti. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 3-18. 

  

Сист. No: 79485

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 35 -

Сп И 503 и

Kirova, Alla.  Economic and Social Challenges, Risks and Consequences in Overlapping Crises Conditions / Alla Kirova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 182-201. 

  

Сист. No: 79484

Икономика на индустрията, предприятието

- 36 -

47305

Куршумов, Влади.  Финансиране на иновационната дейност на стартиращи предприятия по линия на Европейските фондове / Влади Куршумов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 349-360. 

  

Сист. No: 79544

Туризъм в България

- 37 -

В К 263

Величкова, Венелина.  Българските Малдиви, или разходка с лодка по Дунав / Венелина Величкова. // Капитал, XXXI, N 31, 4-10 авг. 2023, с. 68-70. 

  

Сист. No: 79501

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 38 -

Сп Г 62 а

Тунчев, Даниел Сергеев.  Първични и вторични фактори за формиране цената на петрола - икономически ракурси и геополитически аспекти / Даниел Сергеев Тунчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 81-102. 

  

Сист. No: 79465

Търговия

- 39 -

47305

Петрова, Симеонка.  Аспекти на конгруентност между решенията на ритейлърите за асортиментна вариантност и потребителските възприятия / Симеонка Петрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 328-337. 

  

Сист. No: 79543

- 40 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Violeta.  Labour Productivity Gaps in the Trade Industries in Bulgaria and Some European Countries / Violeta Dimitrova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 54-75. 

  

Сист. No: 79487

Маркетинг

- 41 -

47305

Кръстевич, Тодор.  Модел за оптимално ценообразуване в B2B контекст / Тодор Кръстевич. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 3. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 114-122. 

  

Сист. No: 79553

- 42 -

В К 263

Коен, София.  Данните - висшият пилотаж в маркетинга : Как науката за данните променя взаимодействието между компаниите и хората / София Коен. // Капитал, XXXI, N 31, 4-10 авг. 2023, с. 50-51. 

  

Сист. No: 79502

Дистрибуционна политика

- 43 -

47305

Йорданов, Велизар.  Възможности за проектиране на дистрибуционен канал за нови стоки на пазара / Велизар Йорданов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 3. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 686-698. 

  

Сист. No: 79555

Маркетинг в туризма

- 44 -

47305

Колев, Димитър и др.  Дигиталният маркетинг - стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари / Димитър Колев, Надежда Костадинова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 3. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 699-713. 

  

Сист. No: 79556

Логистика

- 45 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Умна логистична верига - силно производство / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 6, с. 16-19. 

  

Сист. No: 79461

Външна търговия

- 46 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  За някои промени в теорията и практиката на икономическата интеграция / Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 3, с. 293-306. 

  

Сист. No: 79482

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 47 -

47305

Бобева, Даниела.  Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото / Даниела Бобева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 50-68. 

  

Сист. No: 79569

Международни икономически отношения

- 48 -

Сп М 486

Кацанис, Христос.  България и Гърция: Възходи, падения и зелен подем : Двете страни имат голям потенциал за обмен още в R&D ектора и туризма / Христос Кацанис. // Мениджър, 2023, N 8, авг.-септ. 2023, с. 64-65. 

  

Сист. No: 79551

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 49 -

47305

Ангелова, Поля и др.  Оценка на сближаването в контекста на ЕССП чрез клъстерен анализ / Поля Ангелова, Тихомир Върбанов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 58-69. 

  

Сист. No: 79537

Данъчни закони

- 50 -

В К 263

Хаджийски, Орлин.  Съдът на ЕС: НАП погрешно събира ДДС при бракуване на стоки / Орлин Хаджийски. // Капитал, XXXI, N 30, 28 юли-3 авг. 2023, с. 50-51. 

  

Сист. No: 79488

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 51 -

47302

Веселинова, Надежда.  Стратегически и нормативни аспекти на електронното административно обслужване в България / Надежда Веселинова. // Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции) : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 52-72. 

  

Сист. No: 79498

- 52 -

47302

Господинов, Юлиян.  Дигиталната трансформация в Европа и България / Юлиян Господинов. // Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции) : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 11-51. 

  

Сист. No: 79497

- 53 -

47302

Лазарова, Елица.  Анализ на електронното административно обслужване на общините в България и насоки за неговото оптимизиране / Елица Лазарова. // Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции) : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 90-131. 

  

Сист. No: 79500

- 54 -

47302

Стоянова, Мариела Димитрова.  Добри и лоши практики при внедряването на електронните административни услуги в общините (Европа и България) / Мариела Димитрова Стоянова. // Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции) : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 73-89. 

  

Сист. No: 79499

Застраховане

- 55 -

Сп М 486

Вълчинов, Борис.  Застраховката за електромобили е крачката на "Алианц" към едно по-зелено бъдеще / Борис Вълчинов. // Мениджър, 2023, N 7, юли-авг. 2023, с. 92-94. 

  

Сист. No: 79494

Висше образование

- 56 -

47305

Станимиров, Евгени.  Quo Vadis, образование? / Евгени Станимиров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 27-49. 

  

Сист. No: 79568

- 57 -

Сп В 986

Недялкова, Пламена.  Приносът на ИВОБ за утвърждаването на дисциплината "Вътрешен одит в публичния сектор в Икономически университет - Варна" / Пламена Недялкова. // Вътрешен одитор, 2023, N 1, с. 6-13. 

  

Сист. No: 79530

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 58 -

В К 263

Илиев, Аспарух.  [Р]еволюция в енергетиката : Кои са големите надежди на глобалната енергийна карта / Аспарух Илиев. // Мениджър, XXXI, N 6, юни-юли 2023, с. 68-70. 

  

Сист. No: 79451

Селско стопанство. Горско стопанство

- 59 -

47305

Блажева, Виолета.  Дигитални технологии в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 295-302. 

  

Сист. No: 79542

Земеделие. Организация и управление

- 60 -

Сп З 54

Лукипудис, Славка.  Селекционни постижения в България през периода 2009-2017 година / Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 2023, N 2, с. 4-12. 

  

Сист. No: 79474

- 61 -

Сп И 503 и

Bachev, Hrabrin.  Competitiveness of Farming Structures in Bulgaria / Hrabrin Bachev. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 108-131. 

  

Сист. No: 79490

Управление на предприятията. Организация на производството

- 62 -

47305

Атанасова, Светла.  Предимства на методите за повишаване на продажбите на предприятията / Светла Атанасова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 3. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 737-746. 

  

Сист. No: 79557

Риск мениджмънт

- 63 -

47305

Иванова, Зоя.  Рискова диагностика на фирмените контрагенти в търговските предприятия / Зоя Иванова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 373-382. 

  

Сист. No: 79545

- 64 -

Сп Ф 531 п

Михайлов, Антон.  "Апетитът към риск", в контекста на изпирането на пари / Антон Михайлов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 7, с. 78-87. 

  

Сист. No: 79476

Проектно управление

- 65 -

Сп Г 62 а

Йорданов, Андрей Антонов.  Предизвикателства пред въвеждането на гъвкаво управление в проектни екипи / Андрей Антонов Йорданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 5-23. 

  

Сист. No: 79462

Счетоводство

- 66 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни и данъчни аспекти на последващото оценяване и обезценката на финансови активи, съгласно МСФО 9 финансови инструменти / Венцислав Вечев. // Актив, XXXI, 2023, N 6-7, юни-юли 2023, с. 11-13. 

  

Сист. No: 79478

- 67 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Относто счетоводното отчитане на обезценките и представянето им във финансовите отчети / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 7, с. 5-35. 

  

Сист. No: 79477

- 68 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Признаване, оценяване и представяне на активи и пасиви по отсрочените данъци / Христо Досев. // Актив, XXXI, 2023, N 6-7, юни-юли 2023, с. 2-10. 

  

Сист. No: 79479

Управленско счетоводство

- 69 -

Сп И 503 и

The Influence of External Factors and Modern Management Accounting Techniques Adoption on Organizational Performance . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 6, с. 145-168. 

  

Сист. No: 79496

Одиторски контрол

- 70 -

Сп В 986

Вейсел, Али.  Насоки за защита на личните данни за одитори / Али Вейсел. // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 4, с. 14-21. 

  

Сист. No: 79475

- 71 -

Сп В 986

Отчет за дейността на одиторите на ЕС - задълбочен поглед върху растящите финансови ресурси на Европа . // Вътрешен одитор, 2023, N 1, с. 33-34. 

  

Сист. No: 79531

- 72 -

Сп В 986

Lenz, Rainer et al.  Бъдещето на вътрешния одит: градинарят на управлението / Rainer Lenz, Jeppesen. Kim. // Вътрешен одитор, 2023, N 1, с. 15-31. 

  

Сист. No: 79529

Транспорт

- 73 -

Сп Г 62 а

Вълчева, Елена.  Анализ на товарния автомобилен транспорт в България / Елена Вълчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 118-136. 

  

Сист. No: 79468

- 74 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Mach 2 в "озеленяването" на транспорта / Николай Божилов. // Логистика, XIX, 2023, N 6, с. 14-15. 

  

Сист. No: 79460

Реклама

- 75 -

47305

Горанова, Пенка.  Стратегически действия при провеждане на рекламна политика / Пенка Горанова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 3. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 529-540. 

  

Сист. No: 79554

Информационни технологии

- 76 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Живот с изкуствен интелект / Яна Колева. // Икономика, 2023, N 4, с. 58-61. 

  

Сист. No: 79457

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 77 -

47305

Качеството на стоките и дигиталното потребление - перспективи и недостатъци . // Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020, с. 693-706. 

  

Сист. No: 79548

- 78 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Next Basket революция в електронната търговия / Георги Георгиев. // Икономика, 2023, N 4, с. 64-65. 

  

Сист. No: 79458

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 79 -

В А 561

Авторски екипи участваха в международна конференция . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79520

- 80 -

В А 561

Академичното ръководство присъства на откриването на БТА - Свищов . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79525

- 81 -

В А 561

Академията бе домакин на симпозиум "Древното наследство" . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79519

- 82 -

В А 561

Академията отличи участник в преплуването на р. Дунав . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79527

- 83 -

В А 561

Академията посрещна партньори от Румъния, Турция и Сърбия . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79517

- 84 -

В А 561

Високи призвания и награди . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79528

- 85 -

В Д 92

Гл. ас. д-р Петко Ангелов участва в обсъждането на "Бюджет 2023" . // Дунавско дело, N 30, 21-27 юли 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79510

- 86 -

В А 561

Наш преподавател и докторант стана председател на ССИ . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79524

- 87 -

В А 561

Нашето златно момиче с медал и от Европейското в Полша . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79526

- 88 -

В А 561

Наши преподаватели . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79522

- 89 -

В А 561

Преподаватели по застраховане бяха гости на семинара на Мусала Иншурънс Брокер . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79521

- 90 -

В Д 92

Ректорът връчи студентската книжка на първата записала се студентка . // Дунавско дело, N 29, 14-20 юли 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79514

- 91 -

В А 561

Ректорът посрещна преподавател и студенти от Тайван . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79523

- 92 -

В А 561

СА "Д. А. Ценов" получи най-високата си оценка от НАОА . // Алма матер, N 4, юни-юли 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79518


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Александрина 16 17 
Ангелова, Поля 49 
Атанасова, Светла 62 
Блажева, Виолета 59 
Бобева, Даниела 47 
Божилов, Николай 74 
Бонева, Вера 2 
Василев, Пресиян 31 
Вейсел, Али 70 
Величкова, Венелина 37 
Веселинова, Надежда 51 
Вечев, Венцислав 66 
Вълчева, Елена 73 
Вълчинов, Борис 55 
Върбанов, Тихомир 49 
Георгиев, Георги 10 11 78 
Горанова, Пенка 75 
Господинов, Юлиян 52 
Димитрова, Анна Димитрова 29 
Досев, Христо 67 68 
Драмалиев, Владислав 21 
Загорчев, Иван 1 
Иванова, Зоя 63 
Иванова, Мария 32 
Илиев, Аспарух 58 
Исмаилов, Танер 17 
Йорданов, Андрей Антонов 65 
Йорданов, Велизар 43 
Карамочев, Петко 12 
Кацанис, Христос 48 
Кирчев, Кирил 25 
Коен, София 42 
Колев, Димитър 44 
Колева, Яна 76 
Костадинова, Надежда 44 
Кръстевич, Тодор 41 
Куманов, Георги 8 
Куршумов, Влади 36 
Лазарова, Елица 53 
Лукипудис, Славка 60 
Любенова, Беатрис Венциславова 9 
Маринов, Едуард 46 
Минков, Васил 25 
Михайлов, Антон 64 
Недялкова, Пламена 57 
Овчинников, Евгени 3 
Павлова-Бънова, Марияна 18 
Панева, Лиляна 19 
Пейчева, Ралица 13 
Петров, Борис 14 
Петрова, Симеонка 39 
Радулова, Анелия 15 
Рисемова, Таня И. 26 
Русинова, Ралица 45 
Станимиров, Евгени 56 
Стоянова, Мариела Димитрова 54 
Сълова, Снежана 33 
Тодоров, Тодор 28 
Тунчев, Даниел Сергеев 38 
Хаджийски, Орлин 50 
Христов, Робърт 21 22 23 24 
Христова, Диана Руменова 7 
Цонева, Славена 27 
Чипев, Пламен Д. 5 
Шопова, Маргарита 3 
Янева, Мария Здравкова 20 
Angelov, Petko 30 
Bachev, Hrabrin 61 
Dimitrova, Violeta 40 
Hoti, Arber 34 
Jeppesen. Kim 72 
Kirova, Alla 35 
Lenz, Rainer 72 
Mancheva, Ivanina 4 
Peshev, Petar 4 
Qehaja, Driton 34 
Qehaja-Kekae, Vese 34 
Stefanova, Kristina 4 
Zarkova, Silvia 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторски екипи участваха в международна конференция 79 
Академичното ръководство присъства на откриването на БТА - Свищов 80 
Академията бе домакин на симпозиум "Древното наследство" 81 
Академията отличи участник в преплуването на р. Дунав 82 
Академията посрещна партньори от Румъния, Турция и Сърбия 83 
Алчните компании или високите доходи - на какво се дължи високата инфлация 25 
Анализ на електронното административно обслужване на общините в България и насоки за неговото оптимизиране 53 
Анализ на товарния автомобилен транспорт в България 73 
Аспекти на конгруентност между решенията на ритейлърите за асортиментна вариантност и потребителските възприятия 39 
Атанас Буров банкерът родолюбец 10 
Бъдещето на вътрешния одит: градинарят на управлението 72 
България и Гърция: Възходи, падения и зелен подем 48 
Българските земи в архивите и документи от XVIII-XIX в. 2 
Българските Малдиви, или разходка с лодка по Дунав 37 
Високи призвания и награди 84 
Възможности за проектиране на дистрибуционен канал за нови стоки на пазара 43 
Гл. ас. д-р Петко Ангелов участва в обсъждането на "Бюджет 2023" 85 
Готова ли е Европа за дигитална валута? 13 
Данните - висшият пилотаж в маркетинга 42 
Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на Европейския съюз през последното десетилетие 17 
Дигиталната трансформация в Европа и България 52 
Дигитални технологии в аграрния сектор 59 
Дигиталният маркетинг - стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари 44 
Динамика на индикаторите за оценка на напредъка на България в контекста на Европейския стълб на социалните права 3 
Добри и лоши практики при внедряването на електронните административни услуги в общините (Европа и България) 54 
Живот с изкуствен интелект 76 
За някои промени в теорията и практиката на икономическата интеграция 46 
Застраховката за електромобили е крачката на "Алианц" към едно по-зелено бъдеще 55 
Изграждане и развитие на концепцията за собствеността като икономическа категория 5 
Изследване на инвестиционния потенциал на общините от региона Долен Дунав 31 
Как банките дирижират голямата промяна 11 
Как може да се инвестира с малки суми и редовно 28 
Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото 47 
Какъв е този криптомат 23 
Кариерното развитие през погледа на служителите и работодателите 7 
Качеството на стоките и дигиталното потребление - перспективи и недостатъци 77 
Комплексът геонауки като национална образователна, изследователска и проучвателна система за планетата земя 1 
Корпоративните гиганти чупят нови рекорди 32 
Криптосекторът помага за развитие на финансовото образование 21 
Мистериозното цифрово EURO 14 
Модел за оптимално ценообразуване в B2B контекст 41 
Накъде ще полети биткойн 24 
Насоки за защита на личните данни за одитори 70 
Наш преподавател и докторант стана председател на ССИ 86 
Нашето златно момиче с медал и от Европейското в Полша 87 
Наши преподаватели 88 
Независима икономическа дейност ли е личният труд полаган от собственик на ЕООД? 19 
Нуждата от алтернатива 12 
Относто счетоводното отчитане на обезценките и представянето им във финансовите отчети 67 
Отчет за дейността на одиторите на ЕС - задълбочен поглед върху растящите финансови ресурси на Европа 71 
Оценка на вноса на преки чуждестранни инвестиции в българия след световната икономическа криза 27 
Оценка на сближаването в контекста на ЕССП чрез клъстерен анализ 49 
Предизвикателства пред въвеждането на гъвкаво управление в проектни екипи 65 
Предизвикателства пред управление на данните в условията на дигитална трансформация на бизнеса 33 
Предимства на методите за повишаване на продажбите на предприятията 62 
Преподаватели по застраховане бяха гости на семинара на Мусала Иншурънс Брокер 89 
Признаване, оценяване и представяне на активи и пасиви по отсрочените данъци 68 
Приложимост на криптовалутите в световен мащаб 20 
Приносът на ИВОБ за утвърждаването на дисциплината "Вътрешен одит в публичния сектор в Икономически университет - Варна" 57 
Първични и вторични фактори за формиране цената на петрола - икономически ракурси и геополитически аспекти 38 
Пътеводител за избор на централизирана криптоборса 22 
Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи? 16 
Ректорът връчи студентската книжка на първата записала се студентка 90 
Ректорът посрещна преподавател и студенти от Тайван 91 
Рискова диагностика на фирмените контрагенти в търговските предприятия 63 
СА "Д. А. Ценов" получи най-високата си оценка от НАОА 92 
Селекционни постижения в България през периода 2009-2017 година 60 
Стратегически действия при провеждане на рекламна политика 75 
Стратегически и нормативни аспекти на електронното административно обслужване в България 51 
Стрес тестовете като интегрален подход за комплексна оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банките 9 
Структурни трансформации на преките чуждестранни и вътрешни инвестиционни потоци в България (2010 - 2020) 29 
Счетоводни и данъчни аспекти на последващото оценяване и обезценката на финансови активи, съгласно МСФО 9 финансови инструменти 66 
Съдът на ЕС: НАП погрешно събира ДДС при бракуване на стоки 50 
Състояние на фискалната позиция на общините в България 18 
Умна логистична верига - силно производство 45 
Финансиране на иновационната дейност на стартиращи предприятия по линия на Европейските фондове 36 
Финансов телефон 8 
Фискалният риск: индикатор за стабилността на финансовата система 15 
Чуждестранни инвестиции в българските области от Долен Дунав и възможности за тяхното привличане 26 
"Апетитът към риск", в контекста на изпирането на пари 64 
[Р]еволюция в енергетиката 58 
Competitiveness of Farming Structures in Bulgaria 61 
Economic and Social Challenges, Risks and Consequences in Overlapping Crises Conditions 35 
Introducing Educational Reforms in Neoclassical Model 6 
Labour Productivity Gaps in the Trade Industries in Bulgaria and Some European Countries 40 
Mach 2 в "озеленяването" на транспорта 74 
Media Digitalization - a Factor of the Policy Uncertainty in Greece and Italy 30 
Next Basket революция в електронната търговия 78 
Quo Vadis, образование? 56 
The Effect of Fiscal Deficits on Economic Growth: Evidence from Eurozone Countries 34 
The Influence of External Factors and Modern Management Accounting Techniques Adoption on Organizational Performance 69 
Wealth Inequality Determinants in the EU Members from the CEE Region, 1995-2021 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни структурни изменения 29 
автомобилен транспорт 73 
авторски екипи 79 
аграрен сектор 59 
аграрни роботи 59 
административна среща 83 
академично ръководство 80 
активи и пасиви 68 
Алианс България 55 
алтернативи 12 
алтернативна реалност 12 
амортизация 67 
анализ на динамика 3 
анализ на инвестиции 26 
анализ на обслужване 53 
анализ на потреблението 42 
антично наследство 81 
архиви 2 
асортиментна матрица 39 
Атанас Буров 10 
банкер 10 
банки 11 
банков сектор 9 12 13 14 
банкови услуги 8 
банково разузнаване 10 
бизнес икономика 20 
бизнес модел за управление 78 
биткойн 12 13 14 23 24 
биткойн банкомати 23 
биткойн търговия 21 
блокчейн 33 
блокчейн общество 21 
блокчейн платформа 59 
бракувани стоки 50 
БТА 80 
България 40 48 54 57 
българска икономика 48 
български земи 2 
български земи през Възраждането 2 
български компании 32 
български общини 18 
българско земеделие 61 
българско карате 87 
българско производство 45 
валутен механизъм 47 
взаимни фондове 28 
взаимоотношения с клиенти 41 
висше образование 56 57 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 
ВИТТЕ Аутовотив 45 
воден туризъм 37 
възпитаник на СА 82 
възпитаници на СА 45 
възстановяване на ДДС 50 
външни фактори 69 
външнотърговска политика 46 
вътрешен одит 57 72 
вътрешен одитор 57 72 
вътрешни инвестиции 29 
вътрешни инвестиционни потоци 29 
геонауки 1 
глобализация на търговията 77 
глобална икономика 20 
годишен алманах 7 9 29 38 65 73 
годишен семинар 89 
Големи данни 33 
големи предприятия 32 
гост на честването 88 
гръцка икономика 48 
гъвкаво управление 65 
Гърция 30 48 
данъчни аспекти 66 
данъчни ставки 17 
данъчно задължени лица 19 
данъчно облагане 19 
двустранен договор 91 
ДДС 17 50 
демографско развитие 35 
детерминанти на богатството 4 
децентрализиране 16 
дигитален маркетинг 44 
дигитален портфейл 8 
дигитализация 77 
дигитализация на бизнеса 33 
Дигитализация на медиите 30 
дигитализация на селското стопанство 59 
дигитализация на услугите 8 
дигитална валута 12 13 14 
дигитална среда 77 
дигитална трансформация 33 51 52 53 54 
дигитални пари 20 
дигитални технологии 59 
дигитално потребление 77 
динамика на цените 38 
динамични ефекти 46 
дипломат 10 
дискреционна политика 17 
дистрибуторска дейност 40 
дистрибуционен канал 43 
дистрибуционен мениджмънт 43 
дистрибуционни решения 43 
доброволни пенсионни схеми 28 
документи 2 
Долен Дунав 26 31 
домакин на симпозиум 81 
достъп до електронни услуги 53 
древно наследство 81 
Дунав 37 
Дунавски регион 26 
Дунавски туристически дестинации 37 
Дунавски туристически район 37 
ДХЧО 51 
дългова криза 30 
е-търговия 78 
евро 47 
Еврозона 34 
Европа 13 
Европейска сметна палата 71 
Европейски игри в Полша 87 
европейски страни 40 
Европейски стълб на социалните права 3 
европейски фондове 36 
ЕЕСМ 51 
ежегодно преплуване на Дунав 82 
електромобили 55 
електронна търговия 77 78 
електронни административни услуги 51 52 53 54 
електронни обществени поръчки 51 
електронно обслужване 53 54 
електронно управление 51 52 53 54 
енергетика 58 
енергиен потенциал 58 
енергиен сектор 32 
енергийна карта 58 
ЕООД 19 
Еразъм+ 83 
ЕС 16 
ЕСП 71 
ЕССП 49 
ЕЦБ 13 
жилищно кредитиране 11 
застрахователна практика 89 
застрахователна теория 89 
застрахователно дружество 55 
застрахователно решение 55 
застраховка за електромобили 55 
застраховка Моята кола 55 
защита на данни 13 
защита на личните данни 70 
ЗДДС 19 
зелен транспорт 74 
зелена енергетика 58 
зелена енергия 58 
земеделие 60 
земеделието в България 60 
земеделска наука 60 
земеделски предприятия 61 
земеделски структури 61 
земеделски ферми 61 
ЗКПО 67 
ИВОБ 57 
ИДЕС 84 
избор на криптоборса 22 
изкуствен интелект 11 42 76 
изпиране на пари 64 
Икономика 4.0 56 
икономика на знанието 56 
икономическа интеграция 46 
икономическа политика 30 35 
икономически растеж 34 35 
икономическо развитие 20 
инвестиции 28 
инвестиции в бъдещето 28 
инвестиционен потенциал 31 
инвестиционни посредници 64 
индикатори за оценка 3 
индустриалците в България 10 
Индустрия 4.0 33 
иновации в траспорта 74 
иновационна дейност 36 
иновационна дейност на предприятието 36 
Институт на вътрешните одитори 57 
институционална акредитация 92 
интегрални индекси на структурни различия 29 
интеграционни процеси 46 
интеграция в ЕС 35 
интелигентно селско стопанство 59 
интензивност на пазарната конкуренция 69 
интернет на нещата 33 59 
инфлация 25 34 35 
история на банковото дело 10 
история на СА 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
Италия 30 
ИУ - Варна 57 
Йордания 69 
кандидатстудентска кампания 90 
капиталови изисквания 9 
кариера на човешките ресурси 7 
кариерен план 7 
Кариерен център 91 
кариерно развитие 7 
карта на рисковете 63 
катедра Аграрна икономика 84 
катедра ЗСД 89 
катедра ИУТ 79 81 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 57 
катедра Стратегическо планиране 51 52 53 54 84 
катедра Счетоводна отчетност 88 
катедра Търговски бизнес 79 84 
катедра Финанси и кредит 81 83 84 85 86 
качество на стоките 77 
Каяк клуб Свищов 37 
класическа политическа икономия 5 
клъстерен анализ 49 
коефициент на Джини 4 
коефициенти на структурни изменения 29 
колективна монография 51 52 53 54 
комплекс геонауки 1 
конкурентоспособност в селското стопанство 59 
конкурентоспособност на предприятието 61 
конференция 3 15 16 17 18 20 26 27 30 31 33 36 39 41 43 44 47 49 56 59 62 63 75 77 
кризи 35 
криптоактив 12 13 14 
криптоборса 22 23 
криптовалута 12 13 14 20 21 22 23 24 
криптомат 23 
криптопазар 24 
криптопари 23 
криптосектор 21 
критерии за конвергенция 47 
кръгова икономика 11 
културно наследство 2 
либерализация 46 
личен труд 19 
лични данни 70 
логистика 45 
логистичен мениджър 45 
логистични вериги 45 
локални координатори по проект 83 
магистърска програма 84 
магистърска програма по счетоводство и одит 84 
маркетинг 42 
маркетинг в туризма 44 
масов спорт 82 
МВФ 25 
медал 87 
международен опит 54 
международна конференция 79 
международна търговия 46 
Международни одиторски стандарти 70 
меморандум за сътрудничество 80 
мениджър логистика 45 
мигриране към гъвкаво управление 65 
млади инвеститори 28 
монетарна политика 17 
МСФО 9 66 
Мусала Иншурънс Брокер 89 
НАОА 92 
НАП 50 
наука за данните 42 
науки за Земята 1 
научен секретар 85 
научен форум 81 
научни изследвания 1 
научноизследователска и развойна дейност 48 
независима икономическа дейност 19 
немска компания 45 
неоинституционална икономика 5 
неокласическа икономическа парадигма 5 
неокласически растеж 6 
неокласически теории 6 
неравенство в богатството 4 
неравенство и бедност 35 
несигурност 35 
нефинансов сектор 26 
нови стоки 43 
нормативна рамка 51 
обезценка на финансови активи 66 
обезценяване на активи 67 
обем на продажбите 62 
облачни технологии 33 
обсъждане на бюджет 85 
обучение по вътрешен одит в България 57 
Общ регламент 70 
обща теория на системите 5 
общини 31 
общинска администрация 51 52 53 54 
общинска инвестиционна политика 31 
общински финанси 18 
одит 57 70 71 72 
одитна документация 70 
одитори 70 
олимпийска шампионка 87 
организатор образователен маркетинг 88 
организационно представяне 69 
Орел на Дунава 81 
отличници 84 
отсрочени данъци 68 
отчет 71 
оценка на вноса на ПЧИ 27 
оценяване на активи и пасиви 68 
оценяване на финансови активи 66 
пазар на стоки 43 
пазар на труда 35 
панелна регресия 4 
партньорски отношения 83 
петрол 38 
печалба на корпорациите 25 
повишаване на продажбите 62 
подобряване на работата 72 
политик 10 
политическа несигурност 30 
потенциални рискове 76 
потребителска кошница 42 
потребителска оценка 39 
потребителска привлекателност 39 
потребителска удовлетвореност 39 
потребителски възприятия 39 
права на собственост 5 
предприемач 10 
председател на ССИ 86 
представяне 68 
представяне на компанията 35 
преки чуждестранни инвестиции 26 27 29 
преподавател 86 
преподаватели на СА 89 
привличане на инвестиции 26 
приемане на еврото 47 
признаване на активи и пасиви 68 
приобщаващо развитие 3 
припокриващи се кризи 35 
приходи и печалби 32 
приходи от ДДС 17 
продажбени цели на предприятията 62 
проектиране на дистрибуционен канал 43 
проектни екипи 65 
производителност на труда 40 
протекционизъм 46 
професия 57 71 72 
публичен дълг 15 
публичен сектор 54 
ПЧИ 26 27 29 
ПЧИ в България 27 
работна заплата 25 
развитие на технологиите 76 
разлика в производителността на труда 40 
разходи за образование 6 
регионална политика 35 
регионално развитие 31 
регресионен анализ 73 
реклама 75 
рекламиране 75 
рекламна дейност 75 
рекламна кампания 75 
рекламна политика 75 
ректор 90 
реформа в образованието 6 
риск 64 
риск мениджмънт 9 
рисков апетит 64 
рискова диагностика 63 
ритейлъри 39 
Румъния 83 
Русе 45 
СА 3 15 16 17 18 30 39 41 49 51 52 53 54 59 63 75 
СА докторант 7 9 20 26 29 31 38 43 65 73 86 
САЩ 16 
сближаване в ЕС 49 
сборник с доклади 3 15 16 17 18 20 26 27 30 31 33 36 39 41 43 44 47 49 56 59 62 63 75 77 
световна икономическа криза 27 
свищовско висше училище 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
секторна политика 35 
селекция 60 
семинар 89 
сертифициране на вътрешни одитори 57 
собственик на ЕООД 19 
собственост 5 
социална политика 35 49 
социални права 3 49 
специална награда 82 
специалност Икономика на търговията 87 90 
СС 1 67 
СС 2 67 
СС 32 67 
стартиращи предприятия 36 
стартъп 36 
статистически данни 49 
статистическо изследване 3 
статични ефекти 46 
стипендии 84 
стойност на биткойн 24 
Стопанска академия 57 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
страни-членки на ЕС 4 15 17 
стратегическа рамка 51 
стратегически действия 75 
стратегически решения 39 
стратегическо управление 44 
стратегия Европа 2020 52 
стратегия за кариерно развитие 7 
стрес-тестове 9 
студенти и докторанти 84 
студенти от Тайван 91 
студентка от СА 87 90 
студентска книжка 90 
счетоводни аспекти 66 
счетоводно отчитане 67 
събиране на данни 42 
съвместна научноизследователска дейност 48 
съдът на Европейския съюз 50 
Сърбия 83 
съхранение на данни 42 
Съюз на стопанска инициатива 86 
темп на растеж 34 
темп на растеж на БВП 34 
товарен автотранспорт 73 
товарни превози 74 
топ 100 32 
транспорт 73 74 
транспортна логистика 73 
туризъм 48 
туристически дестинации в България 37 
туристически мениджмънт 44 
туристически целеви пазари 44 
Турция 83 
търговия 20 
търговия на дребно 40 
търговия на едро 40 
търговски бизнес 40 
търговски предприятия 63 
уикенд плавания 37 
уикенд туризъм 37 
УНСС 88 
управление на взаимоотношенията 41 
управление на висшето образование 56 
управление на данни 33 42 
управление на дистрибуцията 43 
управление на дълга 15 
управление на електронни магазини 78 
управление на проектния екип 65 
управление на риска 64 
управление на риска в банките 9 
управленски счетоводни техники 69 
управленско счетоводство 69 
установяване на риска 63 
устойчиво развитие 35 59 
устойчивост на дълга 15 
фактори за формиране на цената 38 
финансиране на висшето образование 56 
финансиране на иновации 36 
финансов сектор 11 
финансова система 15 
финансови активи 66 
финансови инструменти 66 
финансови отчети 66 67 
финансови пазари 11 
финансови платформи 8 
финансови ресурси на Европа 71 
финансови услуги 11 
финансово образование 21 
фирмен риск мениджмънт 63 
фирмени контрагенти 63 
фискален дефицит 34 
фискален риск 15 
фискална децентрализация 18 
фискална дисциплина 16 
фискална позиция 18 
фискална политика 6 16 17 
фискална устойчивост 15 
фискално управление 16 
хотели със специфични целеви пазари 44 
цена на криптовалута 24 
цена на петрола 38 
цени 25 
ценови анализ 38 
ценови модели 41 
ценово офериране 41 
ценообразуване 41 
централизирана криптоборса 22 
ЦИЕ 4 
цифров иновационен хъб 59 
цифрови портфейли 12 
цифрови разплащания 12 
цифровизация 52 
цифровизация на услугите 51 52 53 54 
цифрово евро 12 13 14 
ЦИХ за земеделие 59 
чатботове 76 
човечество 76 
човешки контрол 76 
чуждестранни инвестиции в България 26 
чужди инвестиции 26 
юбилейна международна научна конференция 3 15 16 17 18 20 26 27 30 31 33 36 39 41 43 44 47 49 56 59 62 63 75 77 
B2B маркетинг 41 
ChatGPT 76 
DESI 52 
DSA 15 
ERM II 47 
ISO 77 
IT проекти 65 
Next Basket 78 
Paysera 8 
Phyre 8 
R&D 48 
Revolut 8 
SDSN 88 
SDSN Bulgaria 88