НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп И 503 и

Comprehensive Bibliometric Mapping of Publication Trends in Earnings Management . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 179-203. 

  

Сист. No: 79414

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -

CD Сп С 73

Богданов, Богдан.  За модерната и умна статистика … / Богдан Богданов. // Статистика, 2022, с. 59-74. 

  

Сист. No: 79392

Демография на България

- 3 -

Сп Д 532

Стоенчев, Николай.  Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България / Николай Стоенчев. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 2, с. 1-14. 

  

Сист. No: 79433

Жизнено равнище на населението

- 4 -

47301

Шопов, Георги.  Териториални различия в жизнения стандарт на населението (2010-2017) / Георги Шопов. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 536-548. 

  

Сист. No: 79407

Социология

- 5 -

Сп С 57 б

Димитров, Димитър.  Връзката между властта, политиката и общественото мнение ни изправя пред нови трудни за разрешаване проблеми / Димитър Димитров. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 3, с. 13-15. 

  

Сист. No: 79431

- 6 -

Сп Н 25 а

Кънев, Методи.  Тоталният фактор на всичко добро - възпитаният и образован човек / Методи Кънев. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 79446

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 7 -

47301

Иванова, Мария.  Професионалната дигитална грамотност и трансформация на лидерите / Мария Иванова. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 800-811. 

  

Сист. No: 79406

Икономика. Икономически науки

- 8 -

Сп И 503 и

Nikolova-Minkova, Ventsislava.  Bulgarian and Foreign Patent Activity in Bulgaria and Bulgarian Patent Activity Abroad by Technological Areas and Fields for the Period 2010-2021 / Ventsislava Nikolova-Minkova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 82-114. 

  

Сист. No: 79410

Макроикономика

- 9 -

Сп Г 62 Св

Трифонова, Силвия.  Тенденции в изменението на външните макроикономически дисбаланси на България / Силвия Трифонова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 7-38. 

  

Сист. No: 79330

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 10 -

47301

Кирова, Силвия.  Променяща се роля на централните банки по отношение на финансовата стабилност - Европейски измерения / Силвия Кирова. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 149-157. 

  

Сист. No: 79403

- 11 -

Сп И 36 Вн

Джапаров, Пламен.  Новият конкурентен пейзаж в сегмента "Частно банкиране и управление на богатството" / Пламен Джапаров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 4, с. 344-361. 

  

Сист. No: 79310

- 12 -

Сп И 36 Вн

Панчева, Александрина.  Рентабилност на банките в България между световната финансова и икономическа криза и Ковид-19 / Александрина Панчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 4, с. 319-343. 

  

Сист. No: 79309

- 13 -

Сп И 503 и

Ikhsan, Ikhsan et al.  Sectoral Growth Impacts of Bank Credit Allocation: The Role of Covid-19 Pandemic as Moderating Variable / Ikhsan Ikhsan, Khairul Amri. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 32-50. 

  

Сист. No: 79415

Финанси

- 14 -

Сп Н 25 а

Войнов, Юлиан Христов.  Модел и резултати от прилагането на стрес тест върху публичните финанси - анализ и сравнение с модела на Министерството на финансите / Юлиан Христов Войнов. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 2, с. 12-33. 

  

Сист. No: 79447

- 15 -

Сп М 486

Иванова, Елена.  Мецанин финансирането / Елена Иванова. // Мениджър, 2023, N 5, май-юни 2023, с. 8-9. 

  

Сист. No: 79350

- 16 -

Сп И 36 Вн

Йорданов, Йордан.  Капиталовият пазар като алтернатива за личните инвестиции / Йордан Йорданов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2023, N 2, с. 135-154. 

  

Сист. No: 79314

- 17 -

Сп Н 326 ту

A comparative analysis of selected monetary policy indicators in Northern Macedonia and Albania in the last decade . // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 189-203. 

  

Сист. No: 79375

- 18 -

Сп И 50 м

Belkin, Vladimir.  US Federal Reserve Rate And Solar Activity (1955-2022): Proof Of Strong Correlations / Vladimir Belkin. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 2, с. 220-229. 

  

Сист. No: 79389

Данъци. Такси. Налози

- 19 -

Сп Г 62 Св

Борисов, Теодор Л.  Развитие на нисковъглеродния транспорт в Европа: данъчни облекчения и стимули за покупка / Теодор Л. Борисов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 122-135. 

  

Сист. No: 79334

- 20 -

Сп Г 62 Св

Найденов, Людмил.  Качествени характеристики на регионалната данъчна свобода / Людмил Найденов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 39-64. 

  

Сист. No: 79331

- 21 -

Сп А 454

Минчев, Иван.  Издаване на фактура на данъчно незадължено физическо лице във връзка с документиране на доставка на обща туристическа услуга / Иван Минчев. // Актив, 2023, N 5, с. 21-22. 

  

Сист. No: 79306

- 22 -

Сп И 36 Вн

Чапаров, Божидар и др.  Такса "битови отпадъци" - прилага ли се принципът "замърсителят плаща" в България / Божидар Чапаров, Цветомир Манолов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 3, с. 213-222. 

  

Сист. No: 79313

Данъчно облагане

- 23 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Деклариране и плащане на имуществени данъци / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 5, с. 62-67. 

  

Сист. No: 79379

Данъчен контрол

- 24 -

Сп Д 532

Димитрова, Мариела Петрова и др.  Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 - 2021 година / Мариела Петрова Димитрова, Витан Георгиев Тодоров. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 2, с. 42-52. 

  

Сист. No: 79435

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 25 -

Сп И 503 и

Oberoi, Sarbjit Singh et al.  Bankruptcy Prediction of Indian Banks Using Advanced Analytics / Sarbjit Singh Oberoi, Sayan Banerjee. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 22-41. 

  

Сист. No: 79325

- 26 -

Сп И 503 и

Vinh, Le Hoang et al.  Non-linear Impact of ICT on Profitability of Commercial Banks in Vietnam / Le Hoang Vinh, Ngo Van Toan, Pham Le Quang. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 42-53. 

  

Сист. No: 79326

Пари, валута

- 27 -

В К 263

Христов, Робърт.  Опитомяване на крипто нестабилността / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 18, 5-11 май 2023, с. 64-66. 

  

Сист. No: 79300

- 28 -

В К 263

Христов, Робърт.  Криптодестинация "България" / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 21, 26 май-1 юни 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79329

- 29 -

В К 263

Христов, Робърт.  Биткойн токов удар / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 23, 9-15 юни 2023, с. 62-64. 

  

Сист. No: 79380

- 30 -

В К 263

Христов, Робърт.  Треска за редки сатошита / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 25, 23-29 юни 2023, с. 64-65. 

  

Сист. No: 79421

Фондов пазар. Фондова борса

- 31 -

47301

Симеонов, Стефан и др.  Изследване на факторното влияние върху активността на Българска фондова борса / Стефан Симеонов, Даниел Николаев, Теодор Тодоров. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 135-144. 

  

Сист. No: 79402

- 32 -

Сп Ф 531 п

Неофитова, Кристина.  Развитие на регулацията на пазарите на финансови инструменти / Кристина Неофитова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 5, с. 68-75. 

  

Сист. No: 79378

Регионална икономика

- 33 -

Сп Н 42 б

AlKaitoob, Rashid et al.  The Smart City Vision : Cutting-Edge Business Project in Dubai / Rashid AlKaitoob, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 233-237. 

  

Сист. No: 79381

Икономика на България

- 34 -

В К 263

Гочева, Румяна.  Топ 10 фирмите с най-големи договори по плана за възстановяване / Румяна Гочева. // Капитал, XXXI, N 21, 26 май-1 юни 2023, с. 24-25. 

  

Сист. No: 79327

- 35 -

Сп И 50 м

Българската икономика през 2021 - 2022 г. - между икономическото възстановяване и опасенията за стагфлация . // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 2, с. 123-160. 

  

Сист. No: 79387

- 36 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Хаджи Ненчо Палавеев по пътя на богатството / Георги Георгиев. // Икономика, 2023, N 3, с. 102-104. 

  

Сист. No: 79301

- 37 -

Сп Н 42 б

Парушев, Даниел и др.  Стратегическа роля на строителството в икономиката на България / Даниел Парушев, Илиян Чабуклийски. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 277-. 

  

Сист. No: 79384

Икономически растеж

- 38 -

Сп Д 532

Апостолов, Александър.  Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж / Александър Апостолов. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 2, с. 53-86. 

  

Сист. No: 79436

- 39 -

Сп И 36 Вн

Колев, Калоян.  Вносът на преки чуждестранни инвестиции като фактор на растежа на производството в икономиките на регионите в България / Калоян Колев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 4, с. 300-318. 

  

Сист. No: 79308

- 40 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Александър.  Проекции на пандемията от COVID-19 върху факторите на дългосрочния икономически растеж / Александър Тодоров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 4, с- 285-299. 

  

Сист. No: 79307

- 41 -

Сп Л 763

Шилевич, Грегорж.  Кризата се отлага, но икономиката забавя оборотите : От Кофас предвиждат, че икономическият ръст през 2023 г. ще спадне сериозно / Грегорж Шилевич. // Логистика, XIX, 2023, N 5, с. 28-30. 

  

Сист. No: 79348

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 42 -

CD Сп С 73

Ковачев, Асен.  Продуктивното преструктуриране на икономическите системи - креативен фактор за тяхната иновация и растеж / Асен Ковачев. // Статистика, 2022, с. 11-21. 

  

Сист. No: 79390

Икономически анализ

- 43 -

Сп И 36 Вн

Хаджиев, Веселин.  Метаанализ и неговата приложимост в икономическите изследвания / Веселин Хаджиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2023, N 2, с. 121-134. 

  

Сист. No: 79317

Търговия

- 44 -

Сп Н 326 ту

Дикова, Илияна.  Промени в ценовата политика на търговската фирма като следствие от глобалната икономическа криза след Covid -19 и войната в Украйна / Илияна Дикова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 135-146. 

  

Сист. No: 79370

- 45 -

Сп Н 326 ту

Димитрова, Виолета.  Взаимоотношенията във веригата за доставка в омниканалния ритейлинг / Виолета Димитрова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 23-33. 

  

Сист. No: 79362

- 46 -

Сп Н 326 ту

Димова, Надежда.  Специфика на динамичните промени в офлайн маркетинга в търговията на дребно / Надежда Димова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 79-86. 

  

Сист. No: 79366

- 47 -

Сп Н 326 ту

Йовчева, Ирина.  Изкуственият интелект в търговията с бързооборотни потребителски стоки / Ирина Йовчева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 101-113. 

  

Сист. No: 79367

- 48 -

Сп Н 326 ту

Костова, Септемврина и др.  Търговията на дребно навлиза в метавселената / Септемврина Костова, Николинка Игнатова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 13-22. 

  

Сист. No: 79361

- 49 -

Сп Н 326 ту

Перков, Венцислав.  Стратегически аспекти на корпоративната социална отговорност на търговския бизнес / Венцислав Перков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 89-100. 

  

Сист. No: 79360

- 50 -

Сп Н 326 ту

Петков, Бисер.  Съвременни форми на потребителското кредитиране в търговията на дребно / Бисер Петков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 35-45. 

  

Сист. No: 79363

- 51 -

Сп Н 326 ту

Петрова, Симеонка.  Дигитализацията на ритейл бизнеса с хранителни стоки и промяната в онлайн пазаруването / Симеонка Петрова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 67-77. 

  

Сист. No: 79359

- 52 -

Сп Н 326 ту

Славчев, Иван.  Потребителски тенденции на пазара на пиво в България породени от Covid-19 / Иван Славчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 147-160. 

  

Сист. No: 79371

- 53 -

Сп Н 326 ту

Тинева, Нора.  Управление на риска на търговската фирма при условията на кризата от Ковид-19 / Нора Тинева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 123-133. 

  

Сист. No: 79369

- 54 -

Сп Н 326 ту

Янкулов, Явор.  Политическо влияние в търговските организации / Явор Янкулов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 47-56. 

  

Сист. No: 79364

- 55 -

Сп Н 42 б

Стефанов, Драгомир.  Тенденции на пазара на офис и търговски площи в България / Драгомир Стефанов. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 243-249. 

  

Сист. No: 79385

Маркетинг

- 56 -

Сп Г 62 Св

Христова, Дарина и др.  Изследване на приложенията на маркетинговия микс в културния сектор в България / Дарина Христова, Пламена Паламарова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 65-93. 

  

Сист. No: 79332

- 57 -

Сп Н 42 б

Ванков, Николай и др.  Реализиране на социални продажби чрез професионалната B2B мрежа Linkedin - принципи, етапи и метрики / Николай Ванков, Иво Михайлов. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 250-256. 

  

Сист. No: 79386

- 58 -

Сп Б 445

Angelova, Milena.  Human Resource Marketing - How To Win The War For Talents / Milena Angelova. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 47-63. 

  

Сист. No: 79440

- 59 -

Сп Б 445

Rashiti, Lulzim et al.  Digital Marketing In Retail Banking - Analysis Of Managers' Attitudes / Lulzim Rashiti, Art Shala, Xhevat Sopi. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 23-46. 

  

Сист. No: 79439

Маркетинг в туризма

- 60 -

Сп Б 445

Marchevski, Ivan et al.  The Consumer Choice Of Tourism Products - Sustainable Criteria For Market Segmentation / Ivan Marchevski, Krista Neykova. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 5-22. 

  

Сист. No: 79438

Логистика

- 61 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Lean & Green - пътят към логистиката без вредни емисии / Николай Божилов. // Логистика, XIX, 2023, N 4, с. 10-11. 

  

Сист. No: 79294

- 62 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Как да се повиши имиджът на професиите в логистиката? / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 4, с. 17-19. 

  

Сист. No: 79295

- 63 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Приятелски вериги на доставки : Хоумшоринг и френдшоринг пренареждат световната икономика / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 5, с. 24. 

  

Сист. No: 79349

- 64 -

Сп И 36 Вн

Стефанова, Мариета.  Влияние на Ковид-19 върху безопасността на храните и работната среда в логистиката / Мариета Стефанова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 1, с. 62-78. 

  

Сист. No: 79320

Външна търговия

- 65 -

Сп Н 326 ту

Кацикудис, Евангелос.  Международно развитие на търговията в след Ковид епохата / Евангелос Кацикудис. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 115-122. 

  

Сист. No: 79368

- 66 -

Сп И 503 и

Yessenzholova, Gaziza et al.  Assessment of the Impact of Customs Regulation Factor on Foreign Trade of Kazakhstan / Gaziza Yessenzholova, Raushan Dulambayeva, Saltanat Kapysheva. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 66-81. 

  

Сист. No: 79419

Международни икономически отношения

- 67 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Мост към азиатските пазари / Тони Григорова. // Икономика, 2023, N 3, с. 66. 

  

Сист. No: 79303

- 68 -

Сп М 486

Пизани-Фери, Жан.  Геополитиката в схватка с икономиката : Устойчивостта не е просто прикритие за протекционизма / Жан Пизани-Фери. // Мениджър, 2023, N 5, май-юни 2023, с. 22-23. 

  

Сист. No: 79352

- 69 -

Сп И 50 м

Hadjitchoneva, Juliana et al.  La Cooperation Afrique-Europe Repensee / Juliana Hadjitchoneva, Roger Tsafack Nanfosso. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 2, с. 195-218. 

  

Сист. No: 79388

- 70 -

Сп И 503 и

Karkanis, Dimitrios et al.  Import Substitution or Just “Catching the Wave”? Evidence from the Greek Manufacturing Exports / Dimitrios Karkanis, Myrsini Fotopoulou. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 3-15. 

  

Сист. No: 79411

Европейска интеграция

- 71 -

Сп Н 326 ту

Панайотова, Моника.  Политиката за разширяване на Европейския съюз - настояще и бъдеще в контекста на войната в Украйна 2022 / Моника Панайотова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 161-188. 

  

Сист. No: 79372

Право. Наука за държавата и правото

- 72 -

Сп Н 42 б

Георгиева, Христина.  По някои въпроси на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и приложимостта на Чл. 2 от ЗУЕС / Христина Георгиева. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 263-268. 

  

Сист. No: 79383

- 73 -

Сп Н 42 б

Дунавски, Деян.  Правен статут на Черноморската крайбрежна плажна ивица / Деян Дунавски. // Недвижими имоти & Бизнес, IV, 2022, N 4, с. 257-262. 

  

Сист. No: 79382

- 74 -

Сп Б 445

Atanasov, Alex.  From Business Organizations To Judicial Hierarchies: Error Correction Lessons / Alex Atanasov. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 98-114. 

  

Сист. No: 79443

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 75 -

Сп И 36 Вн

Христова, Севдалина.  Анализ на пазара на обществени поръчки в България / Севдалина Христова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 3, с. 254-267. 

  

Сист. No: 79312

- 76 -

Сп И 503 и

Velkova, Dochka и др.  Challenges in Setting the Municipal Waste Fee Tariff in Bulgarian Municipalies / Dochka Velkova, Yana Kirilova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 160-178. 

  

Сист. No: 79413

Пенсионно осигуряване

- 77 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Пенсионен стълб зъ 20 млрд. лв. / Тодор Тодоров. // Капитал, XXXI, N 22, 2-8 юни 2023, с.62-63. 

  

Сист. No: 79358

Застраховане

- 78 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 6, с. 61-70. 

  

Сист. No: 79418

- 79 -

Сп Д 532

Маринов, Момчил Мирославов.  Развитие на застраховането "Индустриален пожар" в ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД / Момчил Мирославов Маринов. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 2, с. 87-95. 

  

Сист. No: 79437

Образование

- 80 -

CD 83

Илиев, Драгомир и др.  Предизвикателства при дигиталното преподаване на поколение Z / Драгомир Илиев, Жельо Желев. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 91-95. 

  

Сист. No: 79399

- 81 -

CD 83

Милчев, Михаил.  Проблеми и решения при въвеждащо обучение по управление на безпилотни летателни апарати (дронове) в Професионални гимназии по Селско стопанство / Михаил Милчев. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 186-190. 

  

Сист. No: 79453

- 82 -

CD 83

Попов, Веселин.  Приложение на изкуствения интелект в обучението / Веселин Попов. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 332-336. 

  

Сист. No: 79401

Висше образование

- 83 -

CD 83

Захариев, Андрей.  От STEM към BEST: два стандарта, една цел / Андрей Захариев. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 46-50. 

  

Сист. No: 79397

- 84 -

CD 83

Канев, Димитър.  Предизвикателства на средата към качеството на българското висше образование / Димитър Канев. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 364-370. 

  

Сист. No: 79454

- 85 -

CD 83

Маринова-Костова, Кремена.  Дигитална образователна екосистема / Кремена Маринова-Костова. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 51- 55. 

  

Сист. No: 79398

- 86 -

CD 83

Шишманов, Красимир.  Предимства и недостатъци при дигитализацията на образованието / Красимир Шишманов. // Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник доклади. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2023, с. 166-170. 

  

Сист. No: 79400

- 87 -

Сп С 847

Давидков, Цветан.  Образование 4.0 и обучението по счетоводство в университетите - ново изследване / Цветан Давидков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 3, с. 329-337. 

  

Сист. No: 79445

- 88 -

Сп И 503 и

Open Entrepreneurial Academic Centres . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 116-134. 

  

Сист. No: 79321

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 89 -

CD Сп С 73

Борисова, Зорка и др.  Европейски икономически сметки за околната среда - разходи за опазване и възстановяване на околната среда / Зорка Борисова, Гергана Чешмеджиева. // Статистика, 2022, с. 23-37. 

  

Сист. No: 79391

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 90 -

В К 263

Ахмадзай, Евгени.  Джобен атомен реактор / Евгени Ахмадзай. // Капитал, XXXI, N 21, 26 май-1 юни 2023, с. 30-31. 

  

Сист. No: 79328

- 91 -

Сп М 486

Георгиев, Стоян.  На прага на бъдещето : Страната ни е част от неудержимия глобален преход към чиста енергия / Стоян Георгиев. // Мениджър, 2023, N 4, апр.-май 2023, с. 83-85. 

  

Сист. No: 79293

Селско стопанство. Горско стопанство

- 92 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Революцията в селското стопанство започва : Бавно иполека, после изведнъж българстото земеделие ще придобие нов облик / Тони Григорова. // Икономика, 2023, N 3, с. 78. 

  

Сист. No: 79302

- 93 -

Сп Н 25 а

Любенов, Любомир Д. и др.  Българските финансови агропазари - величина, структура и тенденции на развитие / Любомир Д. Любенов, Анелия П. Любенова. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 2, с. 53-67. 

  

Сист. No: 79449

- 94 -

Сп И 503 и

Improvement of Financial Instruments of the Agricultural Sector and Food Security Efficiency Increasing . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 5, с. 115-142. 

  

Сист. No: 79412

Управление на предприятията. Организация на производството

- 95 -

Сп Н 326 ту

Iliev, Ivaylo.  Remote work leadership / Ivaylo Iliev. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 205-215. 

  

Сист. No: 79373

Мениджмънт

- 96 -

Сп Г 62 Св

Монева, Галя Колева.  Технологиите в подкрепа на ревеню мениджмънта на ресторантьорския бизнес / Галя Колева Монева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 136-158. 

  

Сист. No: 79335

- 97 -

Сп И 36 Вн

Павлов, Пламен.  Алтернативи за финансиране на иновационната активност в българските предприятия / Пламен Павлов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2023, N 2, с. 170-184. 

  

Сист. No: 79315

Проектно управление

- 98 -

Сп Г 62 Св

Йорданов, Андрей.  Трансформация към гъвкаво управление на проекти - предизвикателства пред IT индустрията / Андрей Йорданов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2022, с. 94-121. 

  

Сист. No: 79333

Счетоводство

- 99 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 6, с. 5-23. 

  

Сист. No: 79416

- 100 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Обезценката на финансовите активи в контекста на МСФО 9 Финансови инструменти / Венцислав Вечев. // Актив, 2023, N 5, с. 10-13. 

  

Сист. No: 79304

- 101 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Изготвяне на междинни финансови отчети - практико-приложни аспекти / Христо Досев. // Актив, 2023, N 5, с. 2-9. 

  

Сист. No: 79305

Управленско счетоводство

- 102 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Драган и др.  Генезис, еволюция и реализация на възгледите на CIMA за глобални принципи в управленското счетоводство / Драган Георгиев, Илиян Христов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2023, N 2, с. 185-202. 

  

Сист. No: 79316

- 103 -

Сп Н 25 а

Колев, Росен Илиянов.  Индустрия 4.0 и Kaizen costing 4.0 - възможности за развитие на системите за управление на разходите, по пътя към кръгова икономика / Росен Илиянов Колев. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 2, с. 68-82. 

  

Сист. No: 79450

Счетоводство на предприятието

- 104 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Промяна на модела на последващо отчитане на сгради / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 5, с. 11-22. 

  

Сист. No: 79377

Одиторски контрол

- 105 -

47301

Динева, Валерия.  Вътрешният одит и киберкултурата / Валерия Динева. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 821-826. 

  

Сист. No: 79404

- 106 -

47301

Илиев, Пламен.  Възможна ли е дигитализация на одита? / Пламен Илиев. // Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, с. 812-820. 

  

Сист. No: 79405

- 107 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира Асенова.  Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби / Бранимира Асенова Колева. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 2, с. 15-41. 

  

Сист. No: 79434

- 108 -

Сп Ф 531 п

Костов, Бойко.  Устойчиво финансово отчитане - перспективи и предизвикателства пред одиторите / Бойко Костов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 5, с. 5-10. 

  

Сист. No: 79376

- 109 -

Сп И 503 и

Cherchyk, Larysa et al.  Forestry Enterprises Diagnostic Audit of Compliance with the Social Responsibility Principles / Larysa Cherchyk, Nina Khumarova, Anna Burda. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 149-171. 

  

Сист. No: 79322

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 110 -

Сп М 486

Смилкова, Детелина.  Четиридневната работна седмица се превръща в реалност / Детелина Смилкова. // Мениджър, 2023, N 4, апр.-май 2023, с. 30-31. 

  

Сист. No: 79292

- 111 -

Сп И 503 и

Human Capital for Sustainable Regional Development . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 54-69. 

  

Сист. No: 79324

Транспорт

- 112 -

Сп С 847

Biolcheva, Petya et al.  Safety through Artificial Intelligence in the Maritime Industry / Petya Biolcheva, Evgeni Valchev. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 3, с. 270-280. 

  

Сист. No: 79444

Хранително-вкусова промишленост

- 113 -

Сп И 36 Вн

Киречев, Дамян.  Агроекологичният подход за осигуряване на устойчивост на хранителната система / Дамян Киречев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 1, с. 42-61. 

  

Сист. No: 79319

- 114 -

Сп И 36 Вн

Куршумов, Влади и др.  Потребление, производство и безопасност на храни и напитки в България в условията на COVID пандемия / Влади Куршумов, Радослав Радев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 1, с. 23-41. 

  

Сист. No: 79318

Строителство

- 115 -

Сп И 36 Вн

Антонова, Катя.  Състояние на зелените проекти и зелените дейности в строителството / Катя Антонова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 66, 2022, N 3, с. 223-239. 

  

Сист. No: 79311

- 116 -

Сп Н 326 ту

Kusheva, Ralitsa.  A review of construction and demolition waste management digital tools / Ralitsa Kusheva. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 217- 227. 

  

Сист. No: 79374

Информационни технологии

- 117 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Къде отидоха дигиталните умения на българина? / Васил Василев. // Логистика, XIX, 2023, N 4, с. 20-22. 

  

Сист. No: 79296

- 118 -

Сп М 486

Георгиев, Стоян.  Дивият запад на изкуствения интелект : AI ще завладее света, преди човечеството да реши какво иска от него / Стоян Георгиев. // Мениджър, 2023, N 5, май-юни 2023, с. 80-83. 

  

Сист. No: 79353

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 119 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 6, с. 40-46. 

  

Сист. No: 79417

- 120 -

Сп Б 445

Development Of A Customer Service System In Electronic Commerce . // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 64-82. 

  

Сист. No: 79441

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 121 -

Сп Н 326 ту

Великова, Еленита.  Концептуална рамка на събитийния мениджмънт в туризма / Еленита Великова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2023, с. 57-66. 

  

Сист. No: 79365

- 122 -

Сп М 486

Денизова, Вероника.  Повече екзотика, по-високи цени : Скъпите дестинации остават атрактивни / Вероника Денизова. // Мениджър, 2023, N 4, апр.-май 2023, с. 74-75. 

  

Сист. No: 79291

- 123 -

Сп М 486

Кръстева, Таня.  Тайните дестинации / Таня Кръстева. // Мениджър, 2023, N 5, май-юни 2023, с. 10-13. 

  

Сист. No: 79351

- 124 -

Сп И 503 и

Fejza, Ejup et al.  Analysis of the Effects of the Service Quality on Client Satisfaction in the Tourism Sector in Kosovo / Ejup Fejza, Alban Fejza. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 4, с. 103-115. 

  

Сист. No: 79323

- 125 -

Сп Б 445

Mileva-Bojanova, Sonia.  Sofia City Tourist Image In Selected Social Media / Sonia Mileva-Bojanova. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 2, с. 83-97. 

  

Сист. No: 79442

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 126 -

Сп С 57 б

Дачев, Мирослав.  Езикът: време за гордост, време за размисъл и тревога / Мирослав Дачев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 3, с. 7-10. 

  

Сист. No: 79432

Български език

- 127 -

Сп С 57 б

Русинов, Русин.  Беньо Цонев и съвременният български книжовен език / Русин Русинов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 2, с. 41-54. 

  

Сист. No: 79355

Литературознание

- 128 -

Сп С 57 б

Гранитски, Иван.  Христо Ботев - великата национална душа : 175 години от рождението на поета / Иван Гранитски. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 2, с. 55-60. 

  

Сист. No: 79356

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 129 -

CD Сп С 73

Богданов, Богдан и др.  Националният статистически институт за националното ученическо състезание по статистика "България в Европейския съюз", проведено през периода 26.01.2022 - 25.03.2022 г. от СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Богдан Богданов, Галя Статева. // Статистика, 2022, с. 111-115. 

  

Сист. No: 79393

- 130 -

CD Сп С 73

Василев, Веско и др.  Електронната търговия в България и Европейския съюз / Веско Василев, Магдалена Минева, Габриел Георгиев. // Статистика, 2022, с. 159-164. 

  

Сист. No: 79395

- 131 -

CD Сп С 73

Елвер, Терин и др.  "15 години България в Европейския съюз - статистически измерения на промените" / Терин Елвер, Йоанна Митева. // Статистика, 2022, с. 147-157. 

  

Сист. No: 79396

- 132 -

CD Сп С 73

Петков, Пламен.  "15 години България в Европейския съюз - статистически измерения на промените" - национално ученическо състезание по статистика, проведено в СА "Д. А. Ценов" / Пламен Петков. // Статистика, 2022, с. 116-121. 

  

Сист. No: 79394

- 133 -

В А 561

Академията бе домакин по НП "Иновации в действие" . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79425

- 134 -

В Д 92

Академията отличи победителя в Национална ученическа финансиада . // Дунавско дело, N 25, 16-22 юни 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79409

- 135 -

В А 561

Академията предизвика средношколците с поредни национални ученически състезания  : Национално ученическо състезание по туристически бизнес. // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79343

- 136 -

В А 561

Академията предизвика средношколците с поредни национални ученически състезания  : Национално онлайн състезание по "Митнически контрол". // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79344

- 137 -

В А 561

Двадесет и седма студентска конференция проведе катедра МИО . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79428

- 138 -

В А 561

Кариерен форум по предприемачество за ученици проведе Академията . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79342

- 139 -

В А 561

Катедра "Аграрна икономика" проведе публична лекция . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79345

- 140 -

В А 561

Катедра "Статистика и приложна математика" проведе публична лекция . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79424

- 141 -

В А 561

Междууниверситетска студентска конференция . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79346

- 142 -

В Д 92

Награда за свищовски студент от национален конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика . // Дунавско дело, N 19, 5-11 май 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79299

- 143 -

В А 561

Национален конкурс за ученическо есе проведе катедра ЗСД . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79430

- 144 -

В Д 92

Национално ученическо състезание по туристически бизнес проведе Свищовската академия . // Дунавско дело, N 18, 28 апр.-4 май 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79298

- 145 -

В А 561

Наш професор получи приз за най-добър доклад на национална конференция . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79426

- 146 -

В А 561

Общото събрание прие единодушно отчета на ректора . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 79340

- 147 -

В А 561

Партньор на Академията отново осигурява безплатно обучение за първокурсници . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79423

- 148 -

В А 561

Партньорство с Екобулпак . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79429

- 149 -

В А 561

Поредна награда за свищовски студент от национален конкурс . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79341

- 150 -

В А 561

Преподаватели и студенти участваха в най-големия световен фестивал на античното наследство . // Алма матер, N 2, 22 апр. 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79347

- 151 -

В Д 92

Първи италиански легион дефилира край Колизеума в Рим . // Дунавско дело, N 18, 28 апр.-4 май 2023, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 79297

- 152 -

В А 561

Ректорът стана почетен професор на университет от Европейския съюз . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 1-2. 

  

Сист. No: 79422

- 153 -

В Д 92

Свищовски преподавател с приз за най-добър доклад, посветен на дигитализацията в образованието . // Дунавско дело, N 21, 19-25 май 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79338

- 154 -

В Д 92

Университет от Букурещ удостои ректора на Свищовската академия с почетно звание . // Дунавско дело, N 21, 19-25 май 2023, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 79337

- 155 -

В А 561

Финален кариерен форум за ученици и студенти проведе Академията . // Алма матер, N 3, май 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79427

- 156 -

В А 36

[Две хиляди] 2000 лв. за победителя в "Капиталови пазари 2023" . // Аз-буки, N 24, 15-21 юни 2023, с. 18. 

  

Сист. No: 79408

История на България

- 157 -

Сп С 57 б

Найденова, Силвия и др.  Изложба "150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет (1873-1933)" / Силвия Найденова, Веска Топалова. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 2, с. 70-71. 

  

Сист. No: 79357

- 158 -

Сп С 57 б

Попов, Тервел.  Ришкият проход и дервентджийските села Риш и Добрал / Тервел Попов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 2, с. 23-29. 

  

Сист. No: 79354

- 159 -

Сп Б 44 б

С почит към паметта на Апостола  : Националната библиотека представи документалната изложба "Аз съм Левски". // Библиотека, XXX, 2023, N 2, с. 8-26. 

  

Сист. No: 79339


 Индекс по АВТОРИ

Антонова, Катя 115 
Апостолов, Александър 38 
Ахмадзай, Евгени 90 
Богданов, Богдан 2 129 
Божилов, Николай 61 
Борисов, Теодор Л. 19 
Борисова, Зорка 89 
Брезоева, Бойка 99 104 
Ванков, Николай 57 
Василев, Васил 117 
Василев, Веско 130 
Великова, Еленита 121 
Вечев, Венцислав 100 
Войнов, Юлиан Христов 14 
Георгиев, Габриел 130 
Георгиев, Георги 36 
Георгиев, Драган 102 
Георгиев, Стоян 91 118 
Георгиева, Христина 72 
Голева, Поля 78 
Гочева, Румяна 34 
Гранитски, Иван 128 
Григорова, Тони 67 92 
Давидков, Цветан 87 
Дачев, Мирослав 126 
Денизова, Вероника 122 
Джапаров, Пламен 11 
Дикова, Илияна 44 
Димитров, Димитър 5 
Димитрова, Виолета 45 
Димитрова, Мариела Петрова 24 
Димова, Надежда 46 
Динева, Валерия 105 
Досев, Христо 101 
Дунавски, Деян 73 
Елвер, Терин 131 
Желев, Жельо 80 
Захариев, Андрей 83 
Иванова, Елена 15 
Иванова, Мария 7 
Игнатова, Николинка 48 
Илиев, Драгомир 80 
Илиев, Пламен 106 
Йовчева, Ирина 47 
Йорданов, Андрей 98 
Йорданов, Йордан 16 
Канев, Димитър 84 
Кацикудис, Евангелос 65 
Киречев, Дамян 113 
Кирова, Силвия 10 
Ковачев, Асен 42 
Колев, Калоян 39 
Колев, Росен Илиянов 103 
Колева, Бранимира Асенова 107 
Кондарев, Ивайло 119 
Костов, Бойко 108 
Костова, Септемврина 48 
Кръстева, Таня 123 
Куршумов, Влади 114 
Кънев, Методи 6 
Любенов, Любомир Д. 93 
Любенова, Анелия П. 93 
Манолов, Цветомир 22 
Маринов, Момчил Мирославов 79 
Маринова-Костова, Кремена 85 
Милчев, Михаил 81 
Минева, Магдалена 130 
Минкова, Ганета 23 
Минчев, Иван 21 
Митева, Йоанна 131 
Михайлов, Иво 57 
Монева, Галя Колева 96 
Найденов, Людмил 20 
Найденова, Силвия 157 
Неофитова, Кристина 32 
Николаев, Даниел 31 
Павлов, Пламен 97 
Паламарова, Пламена 56 
Панайотова, Моника 71 
Панчева, Александрина 12 
Парушев, Даниел 37 
Перков, Венцислав 49 
Петков, Бисер 50 
Петков, Пламен 132 
Петрова, Симеонка 51 
Пизани-Фери, Жан 68 
Попов, Веселин 82 
Попов, Тервел 158 
Радев, Радослав 114 
Русинов, Русин 127 
Русинова, Ралица 62 63 
Симеонов, Стефан 31 
Славчев, Иван 52 
Смилкова, Детелина 110 
Статева, Галя 129 
Стефанов, Драгомир 55 
Стефанова, Мариета 64 
Стоенчев, Николай 3 
Тинева, Нора 53 
Тодоров, Александър 40 
Тодоров, Витан Георгиев 24 
Тодоров, Теодор 31 
Тодоров, Тодор 77 
Топалова, Веска 157 
Трифонова, Силвия 9 
Хаджиев, Веселин 43 
Христов, Илиян 102 
Христов, Робърт 27 28 29 30 
Христова, Дарина 56 
Христова, Севдалина 75 
Чабуклийски, Илиян 37 
Чапаров, Божидар 22 
Чешмеджиева, Гергана 89 
Шилевич, Грегорж 41 
Шишманов, Красимир 86 
Шопов, Георги 4 
Янкулов, Явор 54 
AlKaitoob, Rashid 33 
Amri, Khairul 13 
Angelova, Milena 58 
Atanasov, Alex 74 
Banerjee, Sayan 25 
Belkin, Vladimir 18 
Biolcheva, Petya 112 
Burda, Anna 109 
Cherchyk, Larysa 109 
Dulambayeva, Raushan 66 
Fejza, Alban 124 
Fejza, Ejup 124 
Fotopoulou, Myrsini 70 
Hadjitchoneva, Juliana 69 
Ikhsan, Ikhsan 13 
Iliev, Ivaylo 95 
Kapysheva, Saltanat 66 
Karkanis, Dimitrios 70 
Khumarova, Nina 109 
Kirilova, Yana 76 
Kusheva, Ralitsa 116 
Marchevski, Ivan 60 
Mihaylova, Lyudmila 33 
Mileva-Bojanova, Sonia 125 
Nanfosso, Roger Tsafack 69 
Neykova, Krista 60 
Nikolova-Minkova, Ventsislava 8 
Oberoi, Sarbjit Singh 25 
Papazov, Emil 33 
Quang, Pham Le 26 
Rashiti, Lulzim 59 
Shala, Art 59 
Sopi, Xhevat 59 
Toan, Ngo Van 26 
Valchev, Evgeni 112 
Velkova, Dochka 76 
Vinh, Le Hoang 26 
Yessenzholova, Gaziza 66 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агроекологичният подход за осигуряване на устойчивост на хранителната система 113 
Академията бе домакин по НП "Иновации в действие" 133 
Академията отличи победителя в Национална ученическа финансиада 134 
Академията предизвика средношколците с поредни национални ученически състезания 135 136 
Алтернативи за финансиране на иновационната активност в българските предприятия 97 
Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 - 2021 година 24 
Анализ на пазара на обществени поръчки в България 75 
Беньо Цонев и съвременният български книжовен език 127 
Биткойн токов удар 29 
Българската икономика през 2021 - 2022 г. - между икономическото възстановяване и опасенията за стагфлация 35 
Българските финансови агропазари - величина, структура и тенденции на развитие 93 
Взаимоотношенията във веригата за доставка в омниканалния ритейлинг 45 
Влияние на Ковид-19 върху безопасността на храните и работната среда в логистиката 64 
Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България 3 
Вносът на преки чуждестранни инвестиции като фактор на растежа на производството в икономиките на регионите в България 39 
Връзката между властта, политиката и общественото мнение ни изправя пред нови трудни за разрешаване проблеми 5 
Възможна ли е дигитализация на одита? 106 
Вътрешният одит и киберкултурата 105 
Генезис, еволюция и реализация на възгледите на CIMA за глобални принципи в управленското счетоводство 102 
Геополитиката в схватка с икономиката 68 
Двадесет и седма студентска конференция проведе катедра МИО 137 
Деклариране и плащане на имуществени данъци 23 
Джобен атомен реактор 90 
Дивият запад на изкуствения интелект 118 
Дигитализацията на ритейл бизнеса с хранителни стоки и промяната в онлайн пазаруването 51 
Дигитална образователна екосистема 85 
Европейски икономически сметки за околната среда - разходи за опазване и възстановяване на околната среда 89 
Езикът: време за гордост, време за размисъл и тревога 126 
Електронната търговия в България и Европейския съюз 130 
За модерната и умна статистика … 2 
Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС 119 
Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове 78 
Изготвяне на междинни финансови отчети - практико-приложни аспекти 101 
Издаване на фактура на данъчно незадължено физическо лице във връзка с документиране на доставка на обща туристическа услуга 21 
Изкуственият интелект в търговията с бързооборотни потребителски стоки 47 
Изложба "150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет (1873-1933)" 157 
Изследване на приложенията на маркетинговия микс в културния сектор в България 56 
Изследване на факторното влияние върху активността на Българска фондова борса 31 
Индустрия 4.0 и Kaizen costing 4.0 - възможности за развитие на системите за управление на разходите, по пътя към кръгова икономика 103 
Как да се повиши имиджът на професиите в логистиката? 62 
Капиталовият пазар като алтернатива за личните инвестиции 16 
Кариерен форум по предприемачество за ученици проведе Академията 138 
Катедра "Аграрна икономика" проведе публична лекция 139 
Катедра "Статистика и приложна математика" проведе публична лекция 140 
Качествени характеристики на регионалната данъчна свобода 20 
Концептуална рамка на събитийния мениджмънт в туризма 121 
Кризата се отлага, но икономиката забавя оборотите 41 
Криптодестинация "България" 28 
Къде отидоха дигиталните умения на българина? 117 
Международно развитие на търговията в след Ковид епохата 65 
Междууниверситетска студентска конференция 141 
Метаанализ и неговата приложимост в икономическите изследвания 43 
Мецанин финансирането 15 
Модел и резултати от прилагането на стрес тест върху публичните финанси - анализ и сравнение с модела на Министерството на финансите 14 
Мост към азиатските пазари 67 
На прага на бъдещето 91 
Награда за свищовски студент от национален конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика 142 
Национален конкурс за ученическо есе проведе катедра ЗСД 143 
Националният статистически институт за националното ученическо състезание по статистика "България в Европейския съюз", проведено през периода 26.01.2022 - 25.03.2022 г. от СА "Д. А. Ценов" - Свищов 129 
Национално ученическо състезание по туристически бизнес проведе Свищовската академия 144 
Наш професор получи приз за най-добър доклад на национална конференция 145 
Новият конкурентен пейзаж в сегмента "Частно банкиране и управление на богатството" 11 
Обезценката на финансовите активи в контекста на МСФО 9 Финансови инструменти 100 
Образование 4.0 и обучението по счетоводство в университетите - ново изследване 87 
Общото събрание прие единодушно отчета на ректора 146 
Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби 107 
Опитомяване на крипто нестабилността 27 
От STEM към BEST: два стандарта, една цел 83 
Партньор на Академията отново осигурява безплатно обучение за първокурсници 147 
Партньорство с Екобулпак 148 
Пенсионен стълб зъ 20 млрд. лв. 77 
По някои въпроси на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и приложимостта на Чл. 2 от ЗУЕС 72 
Повече екзотика, по-високи цени 122 
Политиката за разширяване на Европейския съюз - настояще и бъдеще в контекста на войната в Украйна 2022 71 
Политическо влияние в търговските организации 54 
Поредна награда за свищовски студент от национален конкурс 149 
Потребителски тенденции на пазара на пиво в България породени от Covid-19 52 
Потребление, производство и безопасност на храни и напитки в България в условията на COVID пандемия 114 
Правен статут на Черноморската крайбрежна плажна ивица 73 
Предизвикателства на средата към качеството на българското висше образование 84 
Предизвикателства при дигиталното преподаване на поколение Z 80 
Предимства и недостатъци при дигитализацията на образованието 86 
Преподаватели и студенти участваха в най-големия световен фестивал на античното наследство 150 
Приложение на изкуствения интелект в обучението 82 
Приятелски вериги на доставки 63 
Проблеми и решения при въвеждащо обучение по управление на безпилотни летателни апарати (дронове) в Професионални гимназии по Селско стопанство 81 
Продуктивното преструктуриране на икономическите системи - креативен фактор за тяхната иновация и растеж 42 
Проекции на пандемията от COVID-19 върху факторите на дългосрочния икономически растеж 40 
Промени в ценовата политика на търговската фирма като следствие от глобалната икономическа криза след Covid -19 и войната в Украйна 44 
Променяща се роля на централните банки по отношение на финансовата стабилност - Европейски измерения 10 
Промяна на модела на последващо отчитане на сгради 104 
Професионалната дигитална грамотност и трансформация на лидерите 7 
Първи италиански легион дефилира край Колизеума в Рим 151 
Развитие на застраховането "Индустриален пожар" в ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД 79 
Развитие на нисковъглеродния транспорт в Европа: данъчни облекчения и стимули за покупка 19 
Развитие на регулацията на пазарите на финансови инструменти 32 
Реализиране на социални продажби чрез професионалната B2B мрежа Linkedin - принципи, етапи и метрики 57 
Революцията в селското стопанство започва 92 
Ректорът стана почетен професор на университет от Европейския съюз 152 
Рентабилност на банките в България между световната финансова и икономическа криза и Ковид-19 12 
Ришкият проход и дервентджийските села Риш и Добрал 158 
С почит към паметта на Апостола 159 
Свищовски преподавател с приз за най-добър доклад, посветен на дигитализацията в образованието 153 
Специфика на динамичните промени в офлайн маркетинга в търговията на дребно 46 
Стратегическа роля на строителството в икономиката на България 37 
Стратегически аспекти на корпоративната социална отговорност на търговския бизнес 49 
Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг 99 
Съвременни форми на потребителското кредитиране в търговията на дребно 50 
Състояние на зелените проекти и зелените дейности в строителството 115 
Тайните дестинации 123 
Такса "битови отпадъци" - прилага ли се принципът "замърсителят плаща" в България 22 
Тенденции в изменението на външните макроикономически дисбаланси на България 9 
Тенденции на пазара на офис и търговски площи в България 55 
Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж 38 
Териториални различия в жизнения стандарт на населението (2010-2017) 4 
Технологиите в подкрепа на ревеню мениджмънта на ресторантьорския бизнес 96 
Топ 10 фирмите с най-големи договори по плана за възстановяване 34 
Тоталният фактор на всичко добро - възпитаният и образован човек 6 
Трансформация към гъвкаво управление на проекти - предизвикателства пред IT индустрията 98 
Треска за редки сатошита 30 
Търговията на дребно навлиза в метавселената 48 
Университет от Букурещ удостои ректора на Свищовската академия с почетно звание 154 
Управление на риска на търговската фирма при условията на кризата от Ковид-19 53 
Устойчиво финансово отчитане - перспективи и предизвикателства пред одиторите 108 
Финален кариерен форум за ученици и студенти проведе Академията 155 
Хаджи Ненчо Палавеев по пътя на богатството 36 
Христо Ботев - великата национална душа 128 
Четиридневната работна седмица се превръща в реалност 110 
"15 години България в Европейския съюз - статистически измерения на промените" 131 
"15 години България в Европейския съюз - статистически измерения на промените" - национално ученическо състезание по статистика, проведено в СА "Д. А. Ценов" 132 
[Две хиляди] 2000 лв. за победителя в "Капиталови пазари 2023" 156 
A comparative analysis of selected monetary policy indicators in Northern Macedonia and Albania in the last decade 17 
A review of construction and demolition waste management digital tools 116 
Analysis of the Effects of the Service Quality on Client Satisfaction in the Tourism Sector in Kosovo 124 
Assessment of the Impact of Customs Regulation Factor on Foreign Trade of Kazakhstan 66 
Bankruptcy Prediction of Indian Banks Using Advanced Analytics 25 
Bulgarian and Foreign Patent Activity in Bulgaria and Bulgarian Patent Activity Abroad by Technological Areas and Fields for the Period 2010-2021 8 
Challenges in Setting the Municipal Waste Fee Tariff in Bulgarian Municipalies 76 
Comprehensive Bibliometric Mapping of Publication Trends in Earnings Management 1 
Development Of A Customer Service System In Electronic Commerce 120 
Digital Marketing In Retail Banking - Analysis Of Managers' Attitudes 59 
Forestry Enterprises Diagnostic Audit of Compliance with the Social Responsibility Principles 109 
From Business Organizations To Judicial Hierarchies: Error Correction Lessons 74 
Human Capital for Sustainable Regional Development 111 
Human Resource Marketing - How To Win The War For Talents 58 
Import Substitution or Just “Catching the Wave”? Evidence from the Greek Manufacturing Exports 70 
Improvement of Financial Instruments of the Agricultural Sector and Food Security Efficiency Increasing 94 
La Cooperation Afrique-Europe Repensee 69 
Lean & Green - пътят към логистиката без вредни емисии 61 
Non-linear Impact of ICT on Profitability of Commercial Banks in Vietnam 26 
Open Entrepreneurial Academic Centres 88 
Remote work leadership 95 
Safety through Artificial Intelligence in the Maritime Industry 112 
Sectoral Growth Impacts of Bank Credit Allocation: The Role of Covid-19 Pandemic as Moderating Variable 13 
Sofia City Tourist Image In Selected Social Media 125 
The Consumer Choice Of Tourism Products - Sustainable Criteria For Market Segmentation 60 
The Smart City Vision : Cutting-Edge Business Project in Dubai 33 
US Federal Reserve Rate And Solar Activity (1955-2022): Proof Of Strong Correlations 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирана система 92 
автономни решения 112 
аграрен сектор 94 
агроекологичен подход 113 
агроекология 113 
азиатски пазари 67 
академична фондация 134 156 
академично предприемачество 88 
Албания 17 
алгоритъм 42 
алгоритъм за облекчаване 25 
алтернативно финансиране 97 
Алумни клуб 151 
анализ и тенденции 24 
анализ на главните компоненти 111 
анализ на нагласи 59 
анализ на пазара 75 
аналитични процедури 107 
аналогово поколение 117 
антично наследство 150 151 
апелативни съдилища 74 
Артифекс 152 
атомна електроцентрала 90 
атомна енергия 90 
атракции 125 
аудиторен стандарт 83 
Африка 69 
банки 12 93 
банкиране на дребно 59 
банков кредит 13 
банков пърформанс 12 
банков сектор 25 35 
банкова рентабилност 12 26 
банкови заеми 15 
банково кредитиране 13 
банково финансиране 15 
БВП 37 
безопасност на храните 64 114 
безопасност при работа 64 
безпилотни летателни апарати 81 
безплатно обучение 147 
безработица 3 
Беньо Цонев 127 
библиометричен анализ 1 
библиометричен преглед 1 
бизнес модел 45 
бизнес развитие 33 
биткойн 29 30 
биткойн хардуерни копачи 29 
битови отпадъци 22 76 
благосъстояние 4 
блокчейн 48 
блокчейн технологии 28 
БОПС 47 
борсов обем 31 
борсов оборот 31 
борсова активност 31 
брандинг на работодателите 58 
БФБ 31 
БФБ-София 31 
България 9 
България в Европейския съюз 129 132 
българо-румънски отношения 154 
българска енергетика 91 
българска икономика 35 37 
българска лексикография 127 
българска лингвистична наука 127 
българска патентна дейност 8 
българска реч 127 
българска статистика 2 
българска търговска дейност 52 
български енергиен сектор 91 
български книжовен език 127 
български общини 76 
български поети 128 
български предприятия 97 
български туристи 60 
български фирми 34 
българско висше образование 84 
българско сценично произношение 127 
българско Черноморие 73 
бързо оборотни стоки 47 
бързооборотни потребителски стоки 47 
бързооборотни стоки 47 
бягство от масовия туризъм 123 
В2В пазари 57 
Васил Левски 157 159 
верига за доставки 45 64 
вериги на доставки 63 
видове режими при износ 30 
видове риск 53 
Виетнам 26 
виртуална реалност (VR) 48 82 
висше образование 83 84 87 88 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 
Висше търговско училище 151 
власт 5 54 
влияние 54 
внос от Китай 70 
внос-износ 70 
война 44 
война в Украйна 71 
вредни емисии 61 
въвеждащо обучение 81 
възлагане на обществени поръчки 75 
възложени договори 75 
възобновяеми енергийни източници 29 
вълчи числа 18 
външна търговия 35 66 
вътрешен одит 105 106 
вътрешно производство 70 
ГБИТК 63 
генезис 102 
геополитика 68 
глобална икономическа криза 44 
глобални принципи 102 
глобални проблеми 65 
годишен доклад за дейността 146 
горски предприятия 109 
гражданско поведение 6 
гъвкаво управление 98 
Гърция 70 
данък върху недвижими имоти 23 
данък върху превозните средства 23 
данъчна практика 24 
данъчна свобода 20 
данъчни документи 21 
данъчни облекчения 19 
данъчни правомощия 20 
данъчно незадължени лица 21 
данъчно облагане 23 
данъчно отчитане 99 
дарители 36 
дарителство в България 36 
деглобализация 68 
декан 145 153 
деклариране на имущество 23 
Делтасток АД 134 156 
диагностичен одит 109 
дигитален маркетинг 57 59 
дигитализация 40 106 117 
дигитализация в образование 153 
дигитализация в обучението 153 
дигитализация на бизнеса 51 
дигитализация на образование 86 
дигитализиране на процесите 80 
дигитална валута 27 
дигитална грамотност 7 
дигитална грамотност на лидерите 7 
дигитална екосистема 85 
дигитална епоха 7 
дигитална образователна екосистема 85 
дигитална образователна платформа 85 
дигитална трансформация 47 117 
дигитални иновации 139 
дигитални технологии 86 
дигитално лидерство 95 
дигитално поколение 80 117 
дигитално преподаване 80 
дигитално управление 116 
динамични промени 46 
Директива 2020/284/ЕО 119 
дистанционно ръководство 95 
дистанционно управление 95 
Добрал 158 
ДОЕ 85 
доклади за механизма за предупреждение 9 
документална изложба 159 
домакин на среща 133 
доставка на храни 64 
доставчик на платежни услуги 119 
доходност 16 
Дубай 33 
дълбоко обучение 25 
държава членка по произход 119 
е-търговия 120 
еволюция 102 
еволюция на публикуваните статии 1 
Европа 19 69 
Европейска правна рамка 28 
европейски измерения 10 
европейски икономически сметки 89 
европейски програми 35 
Европейски съюз 71 
европейски фондове 35 
Евростат 2 
език 126 
език и култура 126 
езикова култура 126 
езиково наследство 126 
Екобулпак 148 
екологичен транспорт 61 
екология 61 
електронен регистър 119 
електронна търговия 119 120 130 
електронна търговия в България 130 
енергийна мрежа 91 
енергийни източници 91 
ЕС 130 
ЕС - Китай 68 
ЕС и България 131 
етажна собственост 72 
ефективна лихвена рата 18 
животновъдство 139 
жизнен стандарт 4 
жизнено равнище 4 
Закон за независим финансов одит 108 
Закон за счетоводството 108 
заместване на вноса 70 
замърсители на околната среда 22 
замърсителят плаща 22 
Западни Балкани 71 
застраховане 79 
застрахователна премия 78 
застрахователни договори 78 
застрахователни дружества 79 
застрахователни плащания 79 
застраховка 79 
застраховка за пенсия 78 
защита на потребителите 120 
ЗДДС 21 
ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 147 
зелен биткойн 29 
зелена архитектура 115 
зелена кампания 148 
зелена сделка 61 
зелени дейности 115 
зелени проекти 115 
зелено строителство 115 
ЗМДТ 23 
ЗПФИ 32 
ЗУЕС 72 
ивент мениджър 121 
изключителна държавна собственост 73 
изключително право 73 
изкуствен интелект 7 47 71 82 112 118 
изкуствени невронни мрежи 25 82 
изложба 157 
икономика 68 
икономика на споделянето 88 
икономическа динамика 35 
икономическа криза 12 
икономически активно население 37 
икономически изследвания 43 
икономически растеж 38 39 40 41 66 
икономически системи 42 
икономически субекти 74 
Икономически университет Варна 137 
икономическо възстановяване 35 
икономическо сътрудничество 69 
ИКТ 26 
имуществени данъци 23 
инвестиции 36 
инвестиции в икономиката 40 
инвестиции и инвестиционното банкирае 83 
инвестиционен посредник 32 
инвестиционни алтернативи 16 
инвестиционни имоти 104 
инвестиционни фондове 78 
индекс на човешко развитие 4 
Индия 25 
индустриален пожар 79 
индустриалците в България 36 
Индустрия 4.0 87 103 106 
иновации 133 
иновации в действие 133 
иновации във възобновяеми източници 29 
иновационен мениджмънт 97 
иновационна активност 97 
институционална рамка 75 
институционално развитие 40 
инструменти на паричната политика 17 
интегративни ефекти 42 
интелигентен град 33 
интелигентна безопасност 112 
интелигентни кораби 112 
интернет на нещата 106 
инфлация 17 41 44 
информационни технологии в образованието 82 
информационни технологии в обучението 82 
исторически възстановки 150 
история на България 128 157 158 
история на икономиката 36 
история на предприемачеството 36 
история на СА 83 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 
история на статистиката 2 
Казахстан 66 
капиталов пазар 16 35 
капиталови пазари 134 156 
кариерен форум 138 155 
Кариерен център 138 155 
кариерно израстване 110 
кариерно ориентиране 155 
катедра Аграрна икономика 139 
катедра ЗСД 143 
катедра ИУТ 144 
катедра МИО 137 
катедра Статистика и приложна математика 129 132 140 
катедра Финанси 150 
катедра Финанси и кредит 134 156 
качествени характеристики 20 
качество на висшето образование 84 
качество на живот 4 
качество на одита 107 
качество на туристическите услуги 124 
кибератака 105 
киберкултура 105 
киберриск 105 
киберсигурност 105 
клиентска удовлетвореност 124 
клъстерен анализ 60 
книжно наследство 126 
ковид-19 12 53 64 114 
коефициент на корелация 3 
компетентностнен подход 84 
конкурентоспособност 44 
конкуренция 11 
конференция 4 7 10 31 80 82 83 85 86 105 106 
концептуална рамка 121 
коригиране на грешки 74 
корпоративна култура 105 
корпоративна социална отговорност 49 
Косово 124 
крайбрежна зона 73 
крайбрежна плажна ивица 73 
крайбрежна плажна площ 73 
креативна индустрия 56 
кредитиране на предприятието 94 
криптоактив 27 
криптоборса 28 
криптовалута 27 28 29 
криптоволатилност 27 
криптонестабилност 27 
криптопазар 27 
криптопортфейл 30 
криптосектор 28 
критерии за сегментиране 60 
кръгова икономика 103 148 
КСО 49 
КСО стратегии 49 
културен туризъм 142 
културни събития 56 
купи сега, плати по-късно 50 
лидери 7 
лидерски качества 7 
лизинг 99 
лични инвестиции 16 
логистика 61 62 64 
логистични кадри 62 
макроикономически дисбаланси 9 
макропруденциална политика 10 
малки модулни реактори 90 
маркетинг в туризма 124 
маркетинг на събития 56 
маркетинг на човешките ресурси 58 
маркетингов микс 56 
маркетингови концепции 56 
маркетплейс 45 
масов туризъм 123 
машинно обучение 82 
междинни финансови отчети 101 
междинно счетоводно отчитане 101 
международна научна конференция 4 7 10 31 105 106 
международна търговия 65 
международни отношения 67 
международни стандарти 109 
международно сътрудничество 69 
междууниверситетска конференция 141 
мениджмънт на услугите 96 
местен данък 20 
местни бюджети 76 
мета-анализ 43 
метаанализ 43 
метавселена 48 
механизъм за предупреждение 9 
мецанин финансране 15 
мецаниново финансиране 15 
Милениум поколение 117 
Министерство на финансите 14 
митнически контрол 136 141 
митническо регулиране 66 
младежи 129 130 131 132 
модели за разпределение 20 
модерна статистика 2 
модернизиране на аудиториите 83 
монография 87 
морска индустрия 112 
мотивации 54 
МСС 16 104 
МСС 40 104 
МСФО 16 лизинг 99 
МСФО 9 100 
нагласи на мениджъри 59 
награда 142 149 
най-добър доклад 145 153 
най-малка биткойн еденица 30 
научна конференция 4 7 10 31 105 106 
научна лаборатория 83 
научна лаборатория „Делтасток“ 83 
научни изследвания-образование-индустрия 84 
научно-образователно пространство 6 
научно-практическа конференция 80 82 83 85 86 
национален герой 159 
национален идеал 6 
национален конкурс 142 143 149 
национална конференция 145 
национална научно-практическа конференция 80 82 83 85 86 153 
национална програма 133 
национална статистика 2 
национална стратегия 134 156 
национална ученическа финансиада 134 156 
Национална финансиада 134 156 
национални икономики 70 
национално борсово състезание 134 156 
Национално сдружение на българските спедитори 62 
национално ученическо състезание 129 130 131 132 135 136 144 
националноосвободително движение 128 157 159 
небалансирани данни 25 
недвижими имоти 55 
недвижими имоти в България 55 
недостатъци от дигитализацията 86 
недостиг на работна ръка 41 
независим финансов одит 107 
нелинейно въздействие 26 
ниво на кредитоспособност 94 
нисковъглероден транспорт 19 
нормативна уредба 22 
НСИ 2 129 130 131 132 
обезценка на активи 100 
облачни ИТ услуги 106 
обогатена реалност 48 
образован човек 6 
образование 82 
Образование 4.0 87 
образователен процес 86 
образователни софтуерни системи 82 
обратен лизинг 99 
обратен оперативен лизинг 99 
обслужване на клиенти 120 
обучение 82 
обучение по дигитални умения 117 
обучение по счетоводство 87 
обща туристическа услуга 21 
обществени поръчки 75 
обществено мнение 5 
обществено развитие 6 
общини 22 
Общо събрание на СА 146 
одит 105 106 109 
одитори 108 
одиторска ефективност 107 
одиторски доказателства 107 
одиторски процедури 107 
омниканален ритейлинг 45 
омниканали 45 
онлайн комуникации 80 
онлайн лекции 139 
онлайн магазини 120 
онлайн маркетинг 46 57 
онлайн обучение 80 
онлайн пазаруване 51 
онлайн ресурси 80 
онлайн студентска конференция 141 
онлайн ученическо състезание 136 
онлайн форум 138 
оперативен лизинг 99 
организации 74 
Орел на Дунава 150 151 
отворени предприемачески центрове 88 
отпадъци от опаковки 148 
отчет на ректора 146 
офис площи 55 
офлайн маркетинг 46 
пазар на криптовалути 29 
пазар на пиво 52 
пазар на труда 35 
пазар на финансови инструменти 32 
пазарни тенденции 55 
пазарно проучване 52 
пазарно разпределение 27 
паметници 36 
пандемична икономическа криза 40 
пандемия 40 
парична политика 17 
парична статистика 89 
партньорски отношения 148 
патентна дейност 8 
патентни заявки 8 
ПГТ „Пенчо Семов“ - Свищов 130 
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 131 
пенсионен фонд 77 
пенсионна реформа 77 
пенсионна система 77 
пенсионни вноски 77 
пенсионни застраховки 78 
печалба на фирмата 44 
план за възстановяване 34 
платежна сметка 119 
платежни услуги 119 
платец 119 
плащане 119 
плащане на данък 23 
поддръжка 72 
поколение Т 117 
поколението X 117 
поколението Y 117 
поколението Z 80 117 
ползи от дигитализацията 86 
политика 5 
политическо влияние 54 
портфейлен избор 16 
потвърждения на вземания и приходи 107 
потребители 46 
потребителски кредит 50 
потребителски тенденции 52 
потребителско кредитиране 50 
потребителско поведение 52 
потребление на храни 114 
почетен професор 152 154 
ППЗДДС 21 
правен статут 73 
правопис 127 
практикоприложни аспекти 101 
предоставяне на патенти 8 
предприемачество 36 138 
преки чуждестранни инвестиции 39 68 
преподаване в дигитлна среда 80 
преподаватели на СА 150 151 
преструктуриране на икономиката 42 
преструктуриране на икономически системи 42 
привлекателност на професиите 58 
приложни изследвания 83 
принципът замърсителят плаща 76 
приоритети за развитие 42 
прогноза за фалит 25 
продажба с обратен лизинг 99 
продажби 44 54 
продоволствена сигурност 94 
продуктивност на ресурсите 42 
производителност на труда 110 
производствен разрив 14 
производство на напитки 114 
производство на храни 114 
промени в икономиката 8 
професионален имидж 62 
професионални гимназии 81 
професори 145 
процедура при макроикономически дисбаланси 9 
процедури за възлагане 75 
процент на федералния резерв на САЩ 18 
публична държавна собственост 73 
публична лекция 139 140 
публични финанси 14 
публични фондове 93 
ПЧИ 39 
първокурсници 147 
пътна мрежа 158 
работна седмица 110 
равнище на раждаемост 3 
раждаемост в България 3 
развитие на застраховката 79 
разделно сметосъбиране 148 
разходи 103 
разходи за опазване на околната среда 89 
разширена реалност (AR) 82 
разширяване на ЕС 71 
реанактори 151 
ревеню мениджмънт 96 
ревизионни актове 24 
ревизионно производство 24 
ревизонни процедури 24 
регионален мениджмънт 33 
регионална данъчна автономност 20 
регионална данъчна свобода 20 
регионална икономика 39 
регионално развитие 111 
регулиран пазар 32 
рейтинг на регионите 111 
ректор 152 154 
ресторантьорска дейност 96 
ресторантьорски бизнес 96 
ресторантьорство 96 
ресурсно осигуряване 6 
ритейл бизнес 51 
ритейл сектор 51 
ритейлинг 45 
ритейлъри 48 51 
Риш 158 
роботи в обучението 82 
румънски университет 152 154 
Русенски университет 137 
Русия 111 
СА 7 31 49 51 80 82 83 85 86 100 132 
СА докторант 14 19 79 96 98 
сатоши 30 
САЩ 18 
сборник доклади 80 82 83 85 86 
световна икономика 41 
световна финансова криза 12 
свищовски преподавател 153 
свищовски професори 153 
свищовски студенти 149 
свищовско висше училище 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 
сгради 104 
сградно строителство 104 
Северна Македония 17 
сегментиране на пазара 60 
секторен икономически растеж 13 
секторно производство 13 
селищната система на България 158 
селско стопанство 81 92 
селскостопанска асоциация 67 
селскостопански предприятия 94 
сервизно и гаранционно обслужване 120 
сигурност на доставките 63 
система за обслужване на клиенти 120 
систематичен анализ 43 
системи за управление на разходите 103 
служители 151 
смесено обучение 83 
собствени източници 93 
собствени местни приходи 20 
собственици на жилища 72 
София 125 
София-град 125 
социална ефективност 74 
социална отговорност 109 
социални медии 125 
социални мрежи 125 
социални продажби 57 
социология 5 
социология и политика 5 
социология на властта 5 
специализация на територията 3 
специализирани контейнери 148 
специална награда 130 
специална награда на катедра 130 
специалност Застраховане и социално дело 147 
специалност Икономика на туризма 149 
специфика на промени 46 
сравнителен недостатък 70 
сравнително предимство 70 
средновековна България 158 
средношколци 135 136 138 
СС 17 99 
СС 34 101 
стагфлация 35 
стандарти 43 
статистика 2 
статистика за разходите за опазване 89 
статистика на околната среда 89 
статистически измерения на промените 131 
статистическо мислене 129 130 131 132 
стейбълкойн 27 
стейбълкойн сектор 27 
стимули за покупка 19 
стокообмен 67 
Стопанска академия 83 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 
странични ефекти 110 
стратегии 71 
стратегии за инвестиране 28 
стратегическа роля 37 
стратегически аспекти 49 
стрес-тестове 14 
строителни отпадъци 116 
строителство 37 115 116 
студент от СА 142 149 
студенти 151 
студенти от СА 150 
студентска конференция 137 
Суецки канал 36 
сценарии 71 
счетоводна политика 104 
счетоводно образование 87 
счетоводно обучение 87 
счетоводно отчитане 99 104 
счетоводно третиране 104 
събитиен мениджмънт 121 
събитиен туризъм 121 
Съвет по туризъм - Свищов 151 
съвместна работа 88 
съвместно творчество 88 
съдебна йерархия 74 
съдебна система 74 
съдебна специализация 74 
създаване на буквите 126 
съобщителни връзки 158 
състезание по статистика 129 130 131 132 
тайни дестинации 123 
такса смет 76 
такси 72 
такси за битови отпадъци 22 76 
таланти 58 
талантливи служители 58 
тарифи 76 
тарифна политика 76 
тематични форуми 155 
териториални различия 4 
технологична модернизация 34 
технологични области 8 
технологични промени 8 
технологични решения 96 
ТОП 10 34 
трансгранично плащане 119 
транспорт и логистика 61 
транспортен сектор 62 
трансформация на компаниите 7 
трансформация на управлението 98 
триъгълник на знанието 84 
трудова заетост 3 
туризъм 121 122 123 124 
туристическа тематика 149 
туристически бизнес 135 144 
туристически дестинации 122 123 
туристически имидж 125 
туристически курорти 122 
туристически пазар 60 
туристически пътувания 122 
туристически сектор 124 
търговия 53 54 65 67 
търговия на дребно 46 47 48 50 51 
търговия на дребно с БОПС 47 
търговия с бързооборотни стоки 47 
търговска фирма 44 53 
търговски банки 26 
търговски бизнес 49 
търговски вериги 49 
търговски компании 49 
търговски организации 54 
търговски отношения 66 
търговски площи 55 
търговско сътрудничество 69 
удовлетвореност на клиента 124 
Украйна 44 
умна статистика 2 
умно земеделие 92 
университетско образование 87 
управление в туризма 121 
управление на богатството 11 
управление на дронове 81 
управление на етажната собственост 72 
управление на отпадъците 76 116 
управление на печалбата 1 
управление на приходите 96 
управление на проекти 98 
управление на ресторанти 96 
управление на риска 41 53 
управление на риска във фирмата 53 
управление на търговски фирми 54 
управление на човешки ресурси 110 
управленско счетоводство 102 103 
устойчиви вериги 65 
устойчиво развитие 65 
устойчиво регионално развитие 111 
устойчиво строителство 115 
устойчиво финансово отчитане 108 
устойчивост 113 
устойчивост на веригите 63 
участие на МСП 75 
ученици 130 131 
ученическо есе 143 
ученическо състезание 134 156 
факторна обусловеност 31 
фактура 21 
факултет Финанси 83 145 153 
фалит 25 41 
федерални фондове 18 
феномен TMI 80 
фестивали 150 
финален кариерен форум 155 
финанси на фирмата 93 
финансиране 15 
финансиране на иновации 97 
финансиране на фирми 34 
финансов инструмент 15 
финансов контрол 106 
финансов контрол и одит 106 
финансова грамотност 134 156 
финансова стабилност 10 
финансови агропазари 93 
финансови активи 100 
финансови институции 38 
финансови инструменти 32 94 100 
финансови отчети 101 
финансови пазари 38 
финансово отчитане 108 
финансово посредничество 38 
фирмени финанси 93 
фискална устойчивост 35 
фондова борса 31 
форми на ИИ 82 
форми на стоково кредитиране 50 
форум по предприемачество 138 
френдшоринг 63 
функция на реакция от въздействието 14 
хартиено поколение 117 
хетерогенност 43 
хоумшоринг 63 
хранителна сигурност 113 
хранителна система 113 
хранителни стоки 51 
Христо Ботев 128 
хронология за живота и дейността 159 
ЦБ 10 
цени в туризма 122 
ценова политика 44 
централна банка 10 
ЦИЕ 41 
цикли на слънчева активност 18 
цикличен анализ 18 
циклично-изгладен бюджетен баланс 14 
цитатен анализ 1 
цифрови комуникации 95 
цифровизация 106 
цифровизирана икономика 95 
частни пенсионни фондове 77 
частно банкиране 11 
чат 118 
чатботове 118 
черноморско крайбрежие 73 
четиридневна работна седмица 110 
чиста енергия 91 
човешки капитал 40 
човешки ресурси 111 
чуждестранна патентна дейност 8 
ядрена енергетика 90 
agile project management 98 
Agile мениджмънт 98 
Agile подход 98 
AI 118 
BEST 83 
BIC 119 
Big Data 2 
Business Excellence in Science and Technology 83 
ChatGPT 118 
CHIPS and Technologies 118 
CIMA 102 
Cloud Computing 106 
COVID-19 13 40 44 52 65 
ESG 61 
ESG изисквания 61 
Flikr 125 
FSC 109 
IBAN 119 
Instagram 125 
IT индустрия 98 
Kaizen 103 
Kaizen 4.0 103 
kaizen costing 103 
LinkedIn 57 
Pinterest 125 
SA 8000 109 
Smart Statistics 2 
SMOTE 25 
STEM 83 
STEM кабинети 83 
too much information 80 
Wealth - мениджмънт 11 
WealthTech 11 
Web of science 1