НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Култура

- 1 -

47249

Кръстев, Димитър.  Кризата на европейската култура: диагнозата на Алфред Вебер : (Реферативни бележки) / Димитър Кръстев. // Време и Приемственост : Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова, 2021, с. 431-440. 

  

Сист. No: 78986

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

Сп С 847

Терзиева, Надя.  Български информационен конкорциум : Двадесет години Библиотечна кооперация / Надя Терзиева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 6, с. 600-626. 

  

Сист. No: 78952

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 3 -

47239

Димитров, Александър.  Дигитално лидерство в XXI век / Александър Димитров. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г., 2022, с. 123-130. 

  

Сист. No: 78978

- 4 -

Сп Н 42 б

Димитров, Калоян.  Добрите лидери в агенции на недвижими имоти / Калоян Димитров. // Недвижими имоти & Бизнес, Vi, 2022, N 1, с. 14-20. 

  

Сист. No: 79062

Трудови отношения

- 5 -

47239

Комитова, Албена и др.  Ролята на медиацията при решаването на спорове в корпоративна среда / Албена Комитова, Ия Петкова-Гурбалова. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г., 2022, с. 139-154. 

  

Сист. No: 78982

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 6 -

Сп Н 25 а

Колева-Стефанова, Десислава.  Динамичните трансформации на пазара на труда в България при условията на дигитални технологии и пандемия / Десислава Колева-Стефанова. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 4, с. 40-62. 

  

Сист. No: 78967

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 7 -

CD 44

Златкова, Силвена.  Фактори оказващи влияние върху кредитната политика на търговските банки (по примера на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД) / Силвена Златкова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 41-47. 

  

Сист. No: 79026

- 8 -

CD 44

Николова, Веска.  Финансов анализ на фирма "ХЕРТИ" АД гр. Шумен / Веска Николова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 171-184. 

  

Сист. No: 79023

- 9 -

Сп Д 532

Илиев, Кузман.  Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите - икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика / Кузман Илиев. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 4, с. 72-92. 

  

Сист. No: 78974

- 10 -

Сп Н 42 б

Кънева, Аглика.  Прогноза за изменението на ипотечните кредити, предоставяни от банките в България / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 1, с. 64-66. 

  

Сист. No: 79051

- 11 -

Сп М 486

Попова, Стефани.  Мобилно банкиране 2.0 / Стефани Попова. // Мениджър, XXXI, 2023, N 1, ян.-февр. 2023, с. 72-73. 

  

Сист. No: 79036

- 12 -

Сп Н 25 а

Чафик, Мерием и др.  Възможности и предизвикателства пред трансграничното банкиране с оглед на пан-африканските банки / Мерием Чафик, Мохамед Набил Ел Мабруки. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 4, с. 3-19. 

  

Сист. No: 78965

- 13 -

Сп И 503 и

Kpakpo, Guy et al.  Analysis of the Effectiveness of Budget Deficit Financing Methods in Cote D'ivoire Using a Credit Scoring Model / Guy Kpakpo, Elizaveta Ruzina. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 51-74. 

  

Сист. No: 79069

Финанси

- 14 -

CD 44

Йорданова, Мая.  Дивидентна политика на "АЛКОМЕТ" АД гр. Шумен / Мая Йорданова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 76-89. 

  

Сист. No: 79027

Бюджетни приходи и разходи

- 15 -

CD 44

Георгиева, Ивона.  Изменение на бюджетното салдо по изпълнението на държавния бюджет за периода 2015-2019 / Ивона Георгиева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 3-16. 

  

Сист. No: 79024

- 16 -

CD 44

Георгиева, Славка.  Динамика на държавните разходи спрямо бюджетното салдо / Славка Георгиева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 17-21. 

  

Сист. No: 79025

Данъчна система

- 17 -

Сп И 50 м

Telarico, Fabio Ashtar.  Simplify and Improve: Revisiting Bulgaria's Revenue Forecasting Models / Fabio Ashtar Telarico. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 1, с. 633-654. 

  

Сист. No: 79070

Данъчно облагане

- 18 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Деклариране и облагане на доходи на физически лица от сделки с криптовалути / Лиляна Панева. // Актив, 2023, N 1, с. 33-36. 

  

Сист. No: 78991

- 19 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 1, с. 25-40. 

  

Сист. No: 79031

- 20 -

47239

Mihaylova-Golemonova, Savina et al.  Taxing the Digital / Savina Mihaylova-Golemonova, Ekaterina Tarhova. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г., 2022, с. 71-77. 

  

Сист. No: 78980

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 21 -

Сп Ф 531 п

Башов, Сюлейман.  За легалната дефиниция на понятието "банка" в Закона за кредитните институции и настъпилите изменения в нея / Сюлейман Башов. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 12, с. 50-69. 

  

Сист. No: 78955

- 22 -

47240

Mavridis, Panagiotis.  Organizing Sustainability at Bank Level: Relevance for Bulgaria and Greece / Panagiotis Mavridis. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2022, с. 158-165. 

  

Сист. No: 79016

Пари, валута

- 23 -

В К 263

Доларът може да изненада неприятно инвеститорите . // Капитал, XXXI, N 3, 20-26 ян. 2023, с. 66. 

  

Сист. No: 79013

- 24 -

В К 263

Христов, Робърт.  Клриптоинструменти за доходност : Няколко тренда при инвестиционните възможности в дигиталните валути / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 6, 10-16 февр. 2023, с. XVI-XVIII [прил.. 

  

Сист. No: 79055

- 25 -

Сп М 486

Деянов, Дани.  Криптозима / Дани Деянов. // Мениджър, XXXI, 2023, N 1, ян.-февр. 2023, с. 54-56. 

  

Сист. No: 79039

Инвестиции

- 26 -

CD 44

Кънчева, Милена.  Анализ на инвестиционен проект на фирма "ПЪТНИ СТРОЕЖИ -Велико Търново" АД / Милена Кънчева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 116-143. 

  

Сист. No: 79029

- 27 -

Сп Д 532

Милинов, Валентин и др.  Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск / Валентин Милинов, Даниел Данчев. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 4, с. 22-31. 

  

Сист. No: 78971

- 28 -

Сп М 486

Савов, Венцислав и др.  БАИ отчита 2900 нови работни места / Венцислав Савов, Юлиян Донов. // Мениджър, XXXI, 2023, N 1, ян.-февр. 2023, с. 57-80. 

  

Сист. No: 79038

Фондов пазар. Фондова борса

- 29 -

Сп И 503 и

Gerunov, Anton.  Stock Returns under Different Market Regimes: An Application of Markov Switching Models to 24 European Indices / Anton Gerunov. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 18-35. 

  

Сист. No: 79095

Регионална икономика

- 30 -

Сп И 503 и

Assessing the Impact of Investment Projects for the Development of Inland Waterway Transport on Social and Economic Indicators in Regions . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 92-108. 

  

Сист. No: 79094

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 31 -

47240

Jakubowska, Agnieszka.  Economic Dimension of Chronic Diseases - Assessment of Lost Productivity in the Black Sea Region / Agnieszka Jakubowska. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 319-327. 

  

Сист. No: 79020

Аграрна икономика

- 32 -

Сп М 486

Вълчинов, Борис.  Оптимизация на процесите в сектора / Борис Вълчинов. // Мениджър, 2022, N 12, с. 107. 

  

Сист. No: 78948

Търговия

- 33 -

В К 263

Василев, Васил.  Бъдещето на ритейла е силно обвързано с кръговия бизнес модел / Васил Василев. // Капитал, XXXI, N 1, 13-19 ян. 2023, с. XVII [прил.]. 

  

Сист. No: 78976

- 34 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Продажби за над половин милиард и все повече онлайн / Мара Георгиева. // Капитал, XXXI, N 1, 13-19 ян. 2023, с. XIV-XVI [прил.]. 

  

Сист. No: 78975

- 35 -

Сп Н 42 б

Атанасов, Борислав.  Влияние на пандемията от Covid-19 върху използване на търговските площи / Борислав Атанасов. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 3, с. 183-188. 

  

Сист. No: 79057

- 36 -

Сп Н 42 б

Пелов, Тихомир.  Дисбалансите в сферата на недвижими имоти / Тихомир Пелов. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 3, с. 148-153. 

  

Сист. No: 79058

Маркетинг

- 37 -

CD 44

Кирилова, Красимира.  Управление на продажбите в "ИВЕЛ-КО" ЕООД / Красимира Кирилова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2020. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020, с. 105-115. 

  

Сист. No: 79028

- 38 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Re:Старт маркетинг / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 12, с. 111-113. 

  

Сист. No: 78949

Логистика

- 39 -

В К 263

Горанова, Калина.  Отворените пътища на спедицията / Калина Горанова. // Капитал, XXXI, N 7, 17-23 февр. 2023, с. X-XII [прил.]. 

  

Сист. No: 79073

- 40 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Българската логистика през 2023 г. - очаквания и прогнози / Васил Василев. // Логистика, XIX, 2023, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 79040

- 41 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  [Четири] 4 стъпки към устойчиви вериги на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 1, с. 32-33. 

  

Сист. No: 79041

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 42 -

Сп Ф 531 п

Раков, Александър и др.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които влизат в сила през 2023 година / Александър Раков, Асен Асенов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 1, с. 68-81. 

  

Сист. No: 79032

Международни икономически отношения

- 43 -

Сп И 503 и

Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 3-17. 

  

Сист. No: 79066

Европейска интеграция

- 44 -

Сп Д 532

Цоклинова, Мая Александрова.  Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики / Мая Александрова Цоклинова. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 4, с. 32-51. 

  

Сист. No: 78972

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 45 -

Сп Н 25 а

Дурова, Калина Л.  Въздействие на усвоените еврофондове върху икономическия растеж на България и на новите страни - членки / Калина Л. Дурова. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 4, с. 20-39. 

  

Сист. No: 78966

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 46 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Трудови и осигурителни права при незаконно уволнение / Мариана Василева. // Актив, 2023, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 78992

Общинско управление

- 47 -

Сп Н 42 б

Вълчев, Кристиян.  Примерна концепция за управление и развитие на общинско предприятие / Кристиян Вълчев. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 1, с. 59-63. 

  

Сист. No: 79050

Градско управление

- 48 -

Сп Н 42 б

Йовкова, Йорданка.  Недвижима собственост, иновативно градско планиране, интелигентен град / Йорданка Йовкова. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 1, с. 11-17. 

  

Сист. No: 79049

Пенсионно осигуряване

- 49 -

Сп Д 532

Бенева, Милена Димитрова.  Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции / Милена Димитрова Бенева. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 4, с. 52-71. 

  

Сист. No: 78973

- 50 -

Сп Д 532

Йорданов, Пламен и др.  Особености на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България / Пламен Йорданов, Валентин Милинов, Маргарита Николова. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 4, с. 1-21. 

  

Сист. No: 78970

Застраховане

- 51 -

Сп Н 42 б

Манчева, Мария.  Анализ на застраховането на недвижима собственост в България / Мария Манчева. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 4, с. 263-268. 

  

Сист. No: 79059

Образование

- 52 -

Сп С 847

Върбанова, Теодора и др.  Дигитализация на образованието в България: състояние и общи тенденции / Теодора Върбанова, Албена Вуцова, Николай Нетов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 6, с. 577-599. 

  

Сист. No: 78951

Висше образование

- 53 -

47240

Монова-Желева, Мария и др.  Осигуряване на устойчивост и подобряване на възможностите за иновативно е-обучение и създаването на добри практики във висшите учебни заведения чрез изграждане на образователен университетски портал / Мария Монова-Желева, Янислав Желев. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 116-124. 

  

Сист. No: 79018

- 54 -

В К 263

Кои са най-добрите университети в Света . // Капитал, XXXI, N 4, 27 ян.-2 февр. 2023, с. X [прил.]. 

  

Сист. No: 79034

- 55 -

В К 263

Станева, Бисера.  Много възможности / Бисера Станева. // Капитал, XXXI, N 4, 27 ян.-2 февр. 2023, с. II-IV [прил.]. 

  

Сист. No: 79033

- 56 -

Сп Н 25 а

Петрова, Райна Стоянова.  Компетентностният подход през призмата на обучението по управленско счетоводство в университетите / Райна Стоянова Петрова. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 4, с. 63-87. 

  

Сист. No: 78968

- 57 -

Сп И 502

Хуауей и грижата за професионализма . // Икономика, 2023, N 1, с. 74-75. 

  

Сист. No: 78998

- 58 -

47240

Flipped Classroom Teachers' Conceptions in Portuguese Higher Education . // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 422-427. 

  

Сист. No: 79019

- 59 -

Сп И 503 и

Social Responsibility of Higher Education under Martial Law . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 143-163. 

  

Сист. No: 79067

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 60 -

Сп М 453

Василева, Р. и др.  Спасителни действия при възникване на наводнение / Р. Василева, А. Георгиев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIV, 2023, N 1, с. 42-51. 

  

Сист. No: 79048

Здравеопазване

- 61 -

Сп Н 25 а

Иванова, Ана Борисова.  Реформата в болничната дейност в България - модели за финансиране и експертна оценка на състоянието / Ана Борисова Иванова. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 4, с. 88-108. 

  

Сист. No: 78969

Енергетика

- 62 -

Сп Н 42 б

Мирчева, Веселина.  Концепцията за сгради с близо до нулево потребление на енергия в контекста на Европейска и национална политика за енергийна ефективност / Веселина Мирчева. // Недвижими имоти & Бизнес, Vi, 2022, N 1, с. 66-73. 

  

Сист. No: 79064

- 63 -

Сп Н 42 б

Цветанов, Любомир.  Енергийните обекти като недвижими имоти - специфики и характеристики / Любомир Цветанов. // Недвижими имоти & Бизнес, Vi, 2022, N 1, с. 36-44. 

  

Сист. No: 79065

- 64 -

CD Сп Н 32 тх

Nikolova, Desislava et al.  An alternative strategy for the sustainable production of biodiesel from Dairy Waste Scum / Desislava Nikolova, Boyan Ivanov, Yunzile Dzhelil. // Scientific Works - University of Food Technologies: Proceedings of the 67 Scientific Conference with International Participation Food Science, Engineering and Technology - 2020, 2020, с. 69-75. 

  

Сист. No: 79022

Селско стопанство. Горско стопанство

- 65 -

Сп М 486

Паунов, Николай.  Българският пазар - оптимизъм и сериозни рискове / Николай Паунов. // Мениджър, XXXI, 2023, N 1, ян.-февр. 2023, с. 82-85. 

  

Сист. No: 79035

- 66 -

Сп З 54

Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури през октомври и ноември 2022 г. . // Земеделие плюс, 2022, N 4, с. 29-32. 

  

Сист. No: 79056

- 67 -

Сп И 503 и

Popova-Terziyska, Radostina et al.  Needed support for female private forest owners (some results of a survey of Danube countries) / Radostina Popova-Terziyska, Daniela Ventsislavova Georgieva, Nikolay Neykov. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 1, с. 164-179. 

  

Сист. No: 79068

Селскостопански предприятия, производство

- 68 -

Сп И 502

"Вила Ямбол" между традициите и промяната . // Икономика, 2023, N 1, с. 104-105. 

  

Сист. No: 78999

Земеделие. Организация и управление

- 69 -

Сп И 50 м

Димитрова, Ани.  Технологичните иновации в земеделието като начин за повишаване на продоволствената сигурност / Ани Димитрова. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 1, с. 692-704. 

  

Сист. No: 79075

Мениджмънт

- 70 -

47239

Василева, Елка.  Ролята на стандартите в прехода към "зелени" модели на управление / Елка Василева. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г., 2022, с. 41-57. 

  

Сист. No: 78979

- 71 -

47239

Сотирова, Даниела.  Кроскултурната бизнес етика: Изводи и перспективи в изследванията и преподаването / Даниела Сотирова. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г., 2022, с. 131-137. 

  

Сист. No: 78981

- 72 -

Сп Н 42 б

Димитров, Калоян.  Човешкото измерение на лидерството във фирми за недвижими имоти / Калоян Димитров. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 2, с. 126-131. 

  

Сист. No: 79052

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 73 -

47239

Каназирева, Рая.  Корпоративно предприемачество: автономността в работата като необходима парадигма в прехода към устойчиви иновации / Рая Каназирева. // Изследвания върху социалните и икономическите преходи : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г.. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, с. 111-122. 

  

Сист. No: 78977

Управление на фирмата

- 74 -

Сп Н 42 б

Янков, Георги.  Имиджа и социалните медии в сектор недвижими имоти / Георги Янков. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 4, с. 256-262. 

  

Сист. No: 79061

Счетоводство

- 75 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на краткотрайните материални активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2023, N 1, с. 2-9. 

  

Сист. No: 78989

- 76 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО / Христо Досев. // Актив, 2023, N 1, с. 10-19. 

  

Сист. No: 78990

- 77 -

Сп Н 42 б

Иванова, Росица.  Аспекти на счетоводното отчитане и анализа на инвестиционните имоти / Росица Иванова. // Недвижими имоти & Бизнес, Vi, 2022, N 1, с. 26-35. 

  

Сист. No: 79063

Счетоводство на предприятието

- 78 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Съхраняване на счетоводната информация в предприятието - видове документи, отговорности и срокове / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 78954

- 79 -

Сп Н 42 б

Начкова, Мая.  Финансови измами и престъпления, осъществени с недвижими имоти от предприятията / Мая Начкова. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 4, с. 233-246. 

  

Сист. No: 79060

Годишно счетоводно отчитане

- 80 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Подаване на годишните отчети за дейността за 2022 година / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 79030

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 81 -

Сп С 847

Кръстева, Даниела.  Многоликата компетентност - природа и институционално присъствие в държавната администрация / Даниела Кръстева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 6, с. 627-641. 

  

Сист. No: 78953

Транспорт

- 82 -

В К 263

Горанова, Калина.  Транспорт в очакване на новото нормално / Калина Горанова. // Капитал, XXXI, N 7, 17-23 февр. 2023, с. II-IV, VI-VII [прил.]. 

  

Сист. No: 79072

- 83 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Мираж ли е комбинираният транспорт в България? / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 79042

Реклама

- 84 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Печатната реклама в дигиталния свят / Бисер Костадинов. // Мениджър, XXXI, 2023, N 1, ян.-февр. 2023, с. 90-92. 

  

Сист. No: 79037

Хранително-вкусова промишленост

- 85 -

Сп Х 74 п

Клетъчно култивирани морски дарове . // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 8, с. 22-23. 

  

Сист. No: 78988

- 86 -

CD Сп Н 32 тх

Shopska, Vesela.  Microbiological problems in brewing - a review / Vesela Shopska. // Scientific Works - University of Food Technologies: Proceedings of the 67 Scientific Conference with International Participation Food Science, Engineering and Technology - 2020, 2020, с. 62-68. 

  

Сист. No: 79021

- 87 -

Сп Х 74 п

Marcus, N. et al.  Какво мотивира хората да ядат по-малко месо / N. Marcus, J. Klink-Lehmann, M. Hartmann. // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 8, с. 14-17. 

  

Сист. No: 78987

Строителство

- 88 -

Сп Н 42 б

Благов, Димитър.  Иновации и инвестиции в българските индустриално-строителни фирми / Димитър Благов. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 2, с. 103-110. 

  

Сист. No: 79054

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 89 -

В К 263

Горанова, Калина.  Доставки, неподвластни на трусове / Калина Горанова. // Капитал, XXXI, N 7, 17-23 февр. 2023, с. XVI, XVIII, XX.. 

  

Сист. No: 79074

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 90 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Ски бизнесът поема по зелената писта / Тодор Тодоров. // Капитал, XXXI, N 3, 20-26 ян. 2023, с. 42-43. 

  

Сист. No: 79012

- 91 -

Сп Н 42 б

Емилова, Ирена и др.  Изследване на мотивите и възможностите за нови изживявания чрез различни форми на екологичен туризъм / Ирена Емилова, Аделина Савова. // Недвижими имоти & Бизнес, V, 2021, N 2, с. 111-118. 

  

Сист. No: 79053

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Литературознание

- 92 -

47249

Черпокова, Светла.  Възрожденският Дунав / Светла Черпокова. // Време и Приемственост : Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2021, с. 57-69. 

  

Сист. No: 78983

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 93 -

47249

Александрова, Надежда.  Автобиографичните фрагменти на Николай Павлович от Свищов / Надежда Александрова. // Време и Приемственост : Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова, 2021, с. 70-79. 

  

Сист. No: 78984

- 94 -

47249

Добрева, Ваня.  Културни спомени и културни знаци през погледа на Александър Божинов / Ваня Добрева. // Време и Приемственост : Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова, 2021, с. 80-96. 

  

Сист. No: 78985

История на СА

- 95 -

В А 561

Академията и Съдърланд с меморандум за сътрудничество . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78957

- 96 -

В Д 92

Апостол Георгиев: Студентските години са времето, в което младите хора израстват неимоверно много като специалисти  : Успешните възпитаници на Стопанска академия. // Дунавско дело, N 3, 20-26 ян. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79007

- 97 -

В А 561

Кариерни борси проведе Свищовската академия . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78959

- 98 -

В А 561

Меморандум за разбирателство сключи Академията с Тараклийския университет, Районен съвет Тараклия и Асоциация на българите по света . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78962

- 99 -

В А 561

Награди и признания за студентския празник . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 78956

- 100 -

В А 561

Научни дискусии по съвместен проект проведоха Свищовската академия, УНСС - София и ИУ - Варна . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78963

- 101 -

В А 561

Новата 2023 нека бъде година на сбъднати надежди . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78958

- 102 -

В А 561

Нови дигитални класни стаи и научни лаборатории създаде Академията . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78964

- 103 -

В Д 92

Павлин Петров: "Студентите трябва да отворят своя ум, сърце и душа за знанията, които техните преподаватели им дават"  : Успешните възпитаници на Стопанска академия. // Дунавско дело, N 2, 13-19 ян. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79008

- 104 -

В А 561

Патронен празник и 86-годишнина чества СА "Д. А. Ценов" . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78960

- 105 -

В А 561

Проведе се XV Докторантска научна сесия . // Алма матер, N 6, 23 дек. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78961

- 106 -

В Д 92

С празник на детския футбол стартира новата спортна 2023 година в Свищов . // Дунавско дело, N 2, 13-19 ян. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79009

- 107 -

В Д 92

СА "Димитър А. Ценов".  Експерти от СА "Д. А. Ценов" участваха в изложение на университетите в България / СА "Димитър А. Ценов". // Дунавско дело, N 5, 03 февр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79043

- 108 -

В Д 92

Свищовската финансова катедра партньор с БФБ . // Дунавско дело, N 1, 6-12 ян. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79006

- 109 -

В Д 92

Стимулират изявени студенти в ОКС "Магистър" . // Дунавско дело, N 4, 02 февр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79045

- 110 -

В Д 92

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" даде старт на Кандидатстуденска кампания 2023 година . // Дунавско дело, N 4, 02 февр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79044

- 111 -

В Д 92

Чуждестранни студенти положиха изпитите си в магистърска програма "Финансов мениджмънт" . // Дунавско дело, N 6, 10-16 февр. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79071


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Надежда 93 
Асенов, Асен 42 
Атанасов, Борислав 35 
Башов, Сюлейман 21 
Бенева, Милена Димитрова 49 
Благов, Димитър 88 
Василев, Васил 33 40 
Василева, Елка 70 
Василева, Мариана 46 
Василева, Р. 60 
Вечев, Венцислав 75 
Вуцова, Албена 52 
Вълчев, Кристиян 47 
Вълчинов, Борис 32 
Върбанова, Теодора 52 
Георгиев, А. 60 
Георгиева, Ивона 15 
Георгиева, Мара 34 
Георгиева, Славка 16 
Горанова, Калина 39 82 89 
Данчев, Даниел 27 
Деянов, Дани 25 
Димитров, Александър 3 
Димитров, Калоян 4 72 
Димитрова, Ани 69 
Добрева, Ваня 94 
Донов, Юлиян 28 
Досев, Христо 76 78 80 
Дурова, Калина Л. 45 
Емилова, Ирена 91 
Желев, Янислав 53 
Златкова, Силвена 7 
Иванова, Ана Борисова 61 
Иванова, Росица 77 
Илиев, Кузман 9 
Йовкова, Йорданка 48 
Йорданов, Пламен 50 
Йорданова, Мая 14 
Каназирева, Рая 73 
Кирилова, Красимира 37 
Колева-Стефанова, Десислава 6 
Комитова, Албена 5 
Костадинов, Бисер 38 84 
Кръстев, Димитър 1 
Кръстева, Даниела 81 
Кънева, Аглика 10 
Кънчева, Милена 26 
Мабруки, Мохамед Набил Ел 12 
Манчева, Мария 51 
Милинов, Валентин 27 50 
Мирчева, Веселина 62 
Монова-Желева, Мария 53 
Начкова, Мая 79 
Нетов, Николай 52 
Николова, Веска 8 
Николова, Маргарита 50 
Панева, Лиляна 18 
Паунов, Николай 65 
Пелов, Тихомир 36 
Петкова-Гурбалова, Ия 5 
Петрова, Райна Стоянова 56 
Попова, Евгения 19 
Попова, Стефани 11 
Раков, Александър 42 
Русинова, Ралица 41 83 
СА "Димитър А. Ценов" 107 
Савов, Венцислав 28 
Савова, Аделина 91 
Сотирова, Даниела 71 
Станева, Бисера 55 
Терзиева, Надя 2 
Тодоров, Тодор 90 
Христов, Робърт 24 
Цветанов, Любомир 63 
Цоклинова, Мая Александрова 44 
Чафик, Мерием 12 
Черпокова, Светла 92 
Янков, Георги 74 
Dzhelil, Yunzile 64 
Georgieva, Daniela Ventsislavova 67 
Gerunov, Anton 29 
Hartmann, M. 87 
Ivanov, Boyan 64 
Jakubowska, Agnieszka 31 
Klink-Lehmann, J. 87 
Kpakpo, Guy 13 
Marcus, N. 87 
Mavridis, Panagiotis 22 
Mihaylova-Golemonova, Savina 20 
Neykov, Nikolay 67 
Nikolova, Desislava 64 
Popova-Terziyska, Radostina 67 
Ruzina, Elizaveta 13 
Shopska, Vesela 86 
Tarhova, Ekaterina 20 
Telarico, Fabio Ashtar 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автобиографичните фрагменти на Николай Павлович от Свищов 93 
Академията и Съдърланд с меморандум за сътрудничество 95 
Анализ на застраховането на недвижима собственост в България 51 
Анализ на инвестиционен проект на фирма "ПЪТНИ СТРОЕЖИ -Велико Търново" АД 26 
Апостол Георгиев: Студентските години са времето, в което младите хора израстват неимоверно много като специалисти 96 
Аспекти на счетоводното отчитане и анализа на инвестиционните имоти 77 
БАИ отчита 2900 нови работни места 28 
Бъдещето на ритейла е силно обвързано с кръговия бизнес модел 33 
Българската логистика през 2023 г. - очаквания и прогнози 40 
Български информационен конкорциум 2 
Българският пазар - оптимизъм и сериозни рискове 65 
Влияние на пандемията от Covid-19 върху използване на търговските площи 35 
Въздействие на усвоените еврофондове върху икономическия растеж на България и на новите страни - членки 45 
Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск 27 
Възможности и предизвикателства пред трансграничното банкиране с оглед на пан-африканските банки 12 
Възрожденският Дунав 92 
Деклариране и облагане на доходи на физически лица от сделки с криптовалути 18 
Дивидентна политика на "АЛКОМЕТ" АД гр. Шумен 14 
Дигитализация на образованието в България: състояние и общи тенденции 52 
Дигитално лидерство в XXI век 3 
Динамика на държавните разходи спрямо бюджетното салдо 16 
Динамичните трансформации на пазара на труда в България при условията на дигитални технологии и пандемия 6 
Дисбалансите в сферата на недвижими имоти 36 
Добрите лидери в агенции на недвижими имоти 4 
Доларът може да изненада неприятно инвеститорите 23 
Доставки, неподвластни на трусове 89 
Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики 44 
Експерти от СА "Д. А. Ценов" участваха в изложение на университетите в България 107 
Енергийните обекти като недвижими имоти - специфики и характеристики 63 
За легалната дефиниция на понятието "банка" в Закона за кредитните институции и настъпилите изменения в нея 21 
Изменение на бюджетното салдо по изпълнението на държавния бюджет за периода 2015-2019 15 
Изследване на мотивите и възможностите за нови изживявания чрез различни форми на екологичен туризъм 91 
Имиджа и социалните медии в сектор недвижими имоти 74 
Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции 49 
Иновации и инвестиции в българските индустриално-строителни фирми 88 
Какво мотивира хората да ядат по-малко месо 87 
Кариерни борси проведе Свищовската академия 97 
Клетъчно култивирани морски дарове 85 
Клриптоинструменти за доходност 24 
Кои са най-добрите университети в Света 54 
Компетентностният подход през призмата на обучението по управленско счетоводство в университетите 56 
Концепцията за сгради с близо до нулево потребление на енергия в контекста на Европейска и национална политика за енергийна ефективност 62 
Корпоративно предприемачество: автономността в работата като необходима парадигма в прехода към устойчиви иновации 73 
Кризата на европейската култура: диагнозата на Алфред Вебер 1 
Криптозима 25 
Кроскултурната бизнес етика: Изводи и перспективи в изследванията и преподаването 71 
Културни спомени и културни знаци през погледа на Александър Божинов 94 
Меморандум за разбирателство сключи Академията с Тараклийския университет, Районен съвет Тараклия и Асоциация на българите по света 98 
Мираж ли е комбинираният транспорт в България? 83 
Много възможности 55 
Многоликата компетентност - природа и институционално присъствие в държавната администрация 81 
Мобилно банкиране 2.0 11 
Награди и признания за студентския празник 99 
Научни дискусии по съвместен проект проведоха Свищовската академия, УНСС - София и ИУ - Варна 100 
Недвижима собственост, иновативно градско планиране, интелигентен град 48 
Новата 2023 нека бъде година на сбъднати надежди 101 
Нови дигитални класни стаи и научни лаборатории създаде Академията 102 
Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО 76 
Оптимизация на процесите в сектора 32 
Осигуряване на устойчивост и подобряване на възможностите за иновативно е-обучение и създаването на добри практики във висшите учебни заведения чрез изграждане на образователен университетски портал 53 
Особености на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България 50 
Отворените пътища на спедицията 39 
Павлин Петров: "Студентите трябва да отворят своя ум, сърце и душа за знанията, които техните преподаватели им дават" 103 
Патронен празник и 86-годишнина чества СА "Д. А. Ценов" 104 
Печатната реклама в дигиталния свят 84 
Подаване на годишните отчети за дейността за 2022 година 80 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които влизат в сила през 2023 година 42 
Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година 19 
Примерна концепция за управление и развитие на общинско предприятие 47 
Проведе се XV Докторантска научна сесия 105 
Прогноза за изменението на ипотечните кредити, предоставяни от банките в България 10 
Продажби за над половин милиард и все повече онлайн 34 
Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури през октомври и ноември 2022 г. 66 
Реформата в болничната дейност в България - модели за финансиране и експертна оценка на състоянието 61 
Ролята на медиацията при решаването на спорове в корпоративна среда 5 
Ролята на стандартите в прехода към "зелени" модели на управление 70 
С празник на детския футбол стартира новата спортна 2023 година в Свищов 106 
Свищовската финансова катедра партньор с БФБ 108 
Ски бизнесът поема по зелената писта 90 
Спасителни действия при възникване на наводнение 60 
Стимулират изявени студенти в ОКС "Магистър" 109 
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" даде старт на Кандидатстуденска кампания 2023 година 110 
Счетоводно отчитане на краткотрайните материални активи в бюджетните организации 75 
Съхраняване на счетоводната информация в предприятието - видове документи, отговорности и срокове 78 
Технологичните иновации в земеделието като начин за повишаване на продоволствената сигурност 69 
Транспорт в очакване на новото нормално 82 
Трудови и осигурителни права при незаконно уволнение 46 
Управление на продажбите в "ИВЕЛ-КО" ЕООД 37 
Фактори оказващи влияние върху кредитната политика на търговските банки (по примера на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД) 7 
Финансов анализ на фирма "ХЕРТИ" АД гр. Шумен 8 
Финансови измами и престъпления, осъществени с недвижими имоти от предприятията 79 
Хуауей и грижата за професионализма 57 
Човешкото измерение на лидерството във фирми за недвижими имоти 72 
Чуждестранни студенти положиха изпитите си в магистърска програма "Финансов мениджмънт" 111 
Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите - икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика 9 
"Вила Ямбол" между традициите и промяната 68 
[Четири] 4 стъпки към устойчиви вериги на доставки 41 
An alternative strategy for the sustainable production of biodiesel from Dairy Waste Scum 64 
Analysis of the Effectiveness of Budget Deficit Financing Methods in Cote D'ivoire Using a Credit Scoring Model 13 
Assessing the Impact of Investment Projects for the Development of Inland Waterway Transport on Social and Economic Indicators in Regions 30 
Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors 43 
Economic Dimension of Chronic Diseases - Assessment of Lost Productivity in the Black Sea Region 31 
Flipped Classroom Teachers' Conceptions in Portuguese Higher Education 58 
Microbiological problems in brewing - a review 86 
Needed support for female private forest owners (some results of a survey of Danube countries) 67 
Organizing Sustainability at Bank Level: Relevance for Bulgaria and Greece 22 
Re:Старт маркетинг 38 
Simplify and Improve: Revisiting Bulgaria's Revenue Forecasting Models 17 
Social Responsibility of Higher Education under Martial Law 59 
Stock Returns under Different Market Regimes: An Application of Markov Switching Models to 24 European Indices 29 
Taxing the Digital 20 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абонамент за бази данни 2 
автобиографични разкази 93 
автомобилен транспорт 82 
автономност 73 
агенции за недвижими имоти 4 74 
агробизнес 32 
агросектор 32 
академична фондация 109 
акцизи 42 
акцизни стоки 42 
акционен пазар 29 
Александър Божинов 94 
алкохолни напитки 42 
алтернативна енергия 64 
алтернативно образование 59 
Алфред Вебер 1 
американска рецесия 23 
американски инвеститори 23 
анализ на застраховането 51 
анализ на инвестиционни имоти 77 
анкета 61 
БАИ 28 
байесово моделиране 30 
банка 21 
банков кредитен риск 7 
банкова дейност 21 
банкови кредити 10 
банкови операции 11 
банкови услуги 11 
банково дело 9 
банково посредничество 10 
библиотечен сектор 2 
библиотечна кооперация 2 
библиотечно-информационна среда 2 
бизнес етика 71 
бизнес инвестиционен проект 26 
бизнес развитие 43 
БИК 2 
биогорива 64 
биодизел 64 
блокчейн 25 
болнична дейност 61 
ботанически туризъм 91 
брокери-лидери 4 
брокерска дейност 74 
брутен дивидент 14 
БФБ 108 
България 22 
Българска агенция за инвестиции 28 
Българска банка за развитие 27 
българска компания 14 
българска логистика 40 
българска фирма 8 
Българска фондова борса 108 
български банки 10 
Български информационен консорциум 2 
български логистични фирми 40 
български пазар 65 
български пощи 89 
български университети 54 55 107 
българско висше образование 55 
бюджетен дефицит 13 15 16 
бюджетна политика 15 16 
бюджетни организации 75 
бюджетни разходи 16 
бюджетно салдо 15 16 
валута 23 24 
вегетарианство 87 
вериги за доставки 39 64 
вериги за мебели 34 
вериги на доставки 40 41 
вероятност за неизпълнение 13 
вземане на решения 67 
видове документи 78 
видове енергийни обекти 63 
видове финансови измами 79 
видове функции 44 
Вила Ямбол 68 
винарски изби 68 
винарски райони 68 
винарско производство 68 
винена култура 65 
вино 65 68 
винопроизводство 65 
висше образование 53 54 55 57 58 59 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
военни конфликти 59 
възвращаемост от стейкинг 24 
възвръщаемост 29 
въздушен транспорт 82 
възрожденска литература 92 
възрожденски писатели 92 
възстановима стойност 76 
география на виното 65 
годишен алманах 105 
годишна данъчна декларация 80 
годишни отчети за дейността 80 
горско стопанство 67 
градоустройствено развитие 48 
градско управление 48 
гражданска защита 60 
гъвкаво управление 41 
гъвкавост на пазара на труда 6 
Гърция 22 
данъци върху доходите 19 
данъците в България 17 
данъчна система 17 
данъчни приходи 17 
данъчни складове 42 
данъчно задължени лица 80 
данъчно облагане 20 
деклариране на доходи 18 
детски футбол 106 
дефиниране на изживяването 91 
дефиниция на понятието 21 
деца 106 
дивидентна политика 14 
дивидентна политика в България 14 
дивидентна политика на фирмата 14 
дигитален свят 84 
дигитализация на икономиката 20 
дигитализация на селското стопанство 32 
дигитална валута 24 25 
дигитална стая 102 
дигитална трансформация 43 53 95 
дигитални пари 11 
дигитални технологии 52 
дигитално лидерство 3 
дигитално образование 52 53 
дигитално обучение 53 
динамика на продажбите 37 
дисбаланси 36 
дисконтирани парични потоци 26 
доклади от конференция 64 86 
докторантска научна сесия 105 
докторантски изследвания 105 
долар 23 
допълнително пенсионно осигуряване 50 
доходи на физически лица 18 19 
доходи от криптовалути 18 
доходност на криптопазара 24 
Дунав 92 
Дунавски регион 67 
държавен бюджет 15 16 
държавна администрация 81 
държавни инвестиционни проекти 30 
държавни разходи 16 44 
е-услуги 52 
европейска енергийна политика 62 
европейска енергийна стратегия 62 
европейска култура 1 
европейски индекси 29 
европейски университети 54 
екологичен инвестиционен подход 49 
екологичен туризъм 91 
екологични пътувания 91 
Еконт 89 
екопътеки 91 
експорт на вина 65 
електронна търговия 89 
електронни услуги в образованието 52 
енергийна ефективност 62 
енергийна ефективност на сгради 62 
енергийни обекти 63 
енергийни продукти 42 
ЕС 20 
ефективност на продажбите 37 
ЕЦБ 22 
железопътен транспорт 82 
жени мениджъри 67 
жени-собственици 67 
женско ръководство 67 
живопис 93 
жилищни недвижими имоти 47 
загриженост за околната среда 87 
загубена продуктивност 31 
ЗАДС 42 
Закон за енергетиката 63 
Закон за кредитните институции 21 
застраховане 51 
застрахователни рискове 51 
ЗДДФЛ 19 
здравеопазване 61 
здравноосигурителни вноски 46 
зелено управление 70 
земеделие 69 
земеделска продукция 69 
земеделско производство 69 
зимен туризъм 90 
зимни курорти 90 
ЗКПО 80 
знание 81 
зърнени култури 66 
изложение на университети 107 
изпити 111 
изпитна сесия 111 
изявени студенти 109 
ИКЕА 33 
иконометрично моделиране 17 
икономика 31 
икономика и управление на туризма 103 
икономика на изживяванията 91 
икономика на недвижимата собственост 47 
икономика на Русия 30 
икономика на споделянето 20 
икономическа рецесия 27 
икономически дисбаланс 36 
икономически измами 79 
икономически измерения 66 
икономически растеж 45 
икономически характеристики 63 
икономическо образование 102 
икономическо развитие 9 
ИКТ 52 57 
имидж 74 
имуществено застраховане 51 
инвеститори 28 
инвестиции 28 
инвестиции във фирмата 88 
инвестиционен проект 26 
инвестиционен процес 50 
инвестиционен риск 27 
инвестиционна активност 27 
инвестиционна банка 21 
инвестиционна политика 49 
инвестиционна среда 28 
инвестиционни имоти 77 
индекс на рентабилност 26 
индустриално-строителни фирми 88 
иновативни бизнес решения 95 
иновативни вериги на доставки 41 
иновативно градско планиране 48 
иновативно е-обучение 53 
иновации в бизнеса 43 
иновации в индустрията 88 
иновации във фирмата 88 
интелигентен град 48 
интермодален терминал 83 
интермодален транспорт 83 
интернационализация на банки 12 
информационно общество 52 
ипотечни кредити 10 
история 2 
история на СА 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
история на Свищов 93 94 
ИУ - Варна 100 
кандидат-студенти 107 110 
кандидатстудентска кампания 110 
капитал на дружеството 14 
капиталови разходи 88 
кариерни борси 97 
катедра ИУТ 103 
катедра Финанси и кредит 108 
клетърно култивиране на риба 85 
клъстерен анализ 44 
коефициент приход/разход 26 
количествена оценка 30 
комбиниран транспорт 83 
компетентностен модел за обучение 56 
компетентностен подход 56 81 
компетентности 56 
компетентности на държавната администрация 81 
компетенции 56 
компетенции на персонала 81 
комплайънс 71 
комплайънс етика 71 
консолидиран годишен отчет за дейността 80 
контрол на качество 86 
конференция 3 20 22 31 53 58 64 70 71 73 86 
конфликти 5 
конфликти в бизнеса 5 
концепция за управление 47 
коригиране на грешки 80 
корпоративна среда 5 
корпоративно предприемачество 73 
косвено данъчно облагане 20 
краткотрайни материални активи 75 
креативни реклами 84 
кредитен процес 7 
кредитен скоринг 13 
кредитиране 9 
кредитна институция 21 
кредитна политика 7 
кредитно посредничество 10 
криза 1 
кризисна семантика 1 
криптовалута 24 25 
криптовалутен балон 25 
криптоинструменти 24 
криптопроблеми 25 
криптосектор 25 
криптофонд 24 
кроскултурен мениджмънт 71 
кроскултурна бизнес етика 71 
кръгов бизнес модел 33 
кръгова икономика 33 
кръгово производство 33 
културна памет 94 
културни спомени 94 
куриерски услуги 89 
куриерски фирми 89 
лесовъдство 67 
лидери 4 
лидерски предизвикателства 72 
лидерски умения 72 
лидерски характеристики 4 
лидерство 2 3 72 
лидерство в организацията 4 72 
лидерство и ръководство 3 
лидерство и управление 3 
лихвени проценти 9 
логистика 39 40 
логистика в България 40 
логистичен бранш 40 
логистична регресия 13 
лозаро-винарски сектор 65 
лозаро-винарско производство 65 
магистърска програма 111 
магистърско обучение 111 
маркетинг 38 
маркетингови канали 38 
маслодайни култури 66 
медиация 5 
медицинска помощ 60 
международна научна конференция 22 31 53 58 
международни превози 83 
меморандум за разбирателство 98 
меморандум за сътрудничество 95 
мениджмънт на града 48 
мениджмънт-лидерство 72 
мениджър-лидер 72 
месо 87 
месо и месни продукти 87 
месопроизводство 87 
метод на обърната класна стая 58 
методи за контрол 86 
методи за кредитиране 7 
микробиологични проблеми 86 
млади учени 105 
млечни отпадъци 64 
мобилно банкиране 11 
мобилно приложение 11 
модели на Марков 29 
модели на управление 70 
модели на финансиране 61 
молдовски студенти 98 
морски дарове 85 
морски превозвачи 82 
морски транспорт 82 
мотивация на студентите 57 
мотивация на туристите 91 
МСП 27 
МСС 12 76 
МСС 2 76 
МСС 36 76 
МСФО 76 
наводнения 60 
награди 99 
най-добри уневерситети 54 
научна конференция 31 53 58 64 86 
научна лаборатория 102 
научни дискусии 100 
научни изследвания в СА 105 
недвижима собственост 36 47 48 51 
недвижими имоти 36 63 72 74 79 
недвижими инвестиционни имоти 79 
независим финансов одит 79 
незаконно уволнение 46 
неконвенционални суровини 64 
Николай Павлович 93 
нови работни места 28 
нови страни-членки на ЕС 45 
НСЧ 45 
нулево енергопотребление 62 
обезценка на активи 76 
обезценка на активите съгласно МСФО 76 
обезщетения 46 
обем на продажбите 37 
обзавеждане за дома 34 
облагане на доходи 18 
образование 52 
образователен университетски портал 53 
образователни е-приложения 52 
обучение по счетоводство 56 
обществени блага 44 
община Русе 47 
общински жилищен фонд 47 
общинско предприятие 47 
общо застраховане 51 
обърната класна стая 58 
ОКС магистър 109 
онлайн обучение 59 
онлайн пазар 89 
онлайн реклама 84 
опаковъчен сектор 38 
организация на медицинската помощ 60 
органоидна технология 85 
осигурителен пазар 50 
осигурителен стаж 46 
осигурителна защита 50 
отговорности 78 
оценка на материални запаси 75 
оценка на състоянието 61 
оценяване на инвестиционни имоти 77 
пазар на криптовалути 24 
пазар на куриерски услуги 89 
пазар на недвижима собственост 36 
пазар на недвижими имоти 36 
пазар на труда 6 
пазар на труда в България 6 
пазарни възможности 85 
пазарни режими 29 
пазарно търсене 85 
пан-африкански 12 
пан-африкански банки. 12 
пандемия 35 
парична теория 9 
патронен празник 104 
пенсионни инвестиции 49 
пенсионни фондове 50 
печалба след данъчно облагане 14 
печатна реклама 84 
пиво 86 
пивоварна промишленост 86 
планински туризъм 90 91 
плоско данъчно облагане 17 
поведение на потребителите 35 
поведенчески изследвания 87 
поведенчески подход 71 
подпомагане на студенти 109 
поздравление 101 
покупка на мебели 34 
покупко-продажби на криптовалути 18 
полицентрично управление 2 
Португалия 58 
потенциални инвеститори 28 
потребителска удовлетвореност 37 
потребителско търсене 87 
превенция 60 
предлагане на продукти 85 
предприемаческа интензивност 73 
предприятия 79 
преподаватели на СА 103 
преразпределителна политика 44 
приложна етика 71 
природно бедствие 60 
приходни балони 16 
прогноза 10 
прогнозиране на приходите 17 
продажба на валута 23 
продажби 37 
продоволствена сигурност 69 
проект 102 
производство на биодизел 64 
производство на селскостопанска продукция 66 
промени 19 42 
промишлено счетоводство 88 
противоепидимични мерки 35 
професионални умения 6 
пряко данъчно облагане 20 
публичен дълг 13 
публични инвестиции 45 
работодателски организации 97 
развитие на продажбите 37 
развитие на селските територии 100 
различия между понятията 72 
разрешаване на спорове 5 
растителни заместители 87 
ребрандиране 38 
регионална икономика 30 
регионални банкови операции 12 
регионални банкови системи 12 
редизайн 38 
режим на движение 42 
резервиране на депозитите 9 
рейтинг на вузовете 54 55 
реклама 84 
рекламни канали 38 
ректор 101 
респонденти 80 
реформа в здравеопазването 61 
рециклирани материали 33 
рисково финансиране 13 
ритейл сектор 33 
ръководители-лидери 4 
ръководство 109 
СА 50 61 75 
СА докторант 27 
световно образование 54 
Свищов 93 94 
свищовско висше училище 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
свобода 92 
свободно банкиране 9 
сграден фонд 48 
сделки с криптовалути 18 
селско стопанство 32 69 
селскостопански сектор 66 
сертифицирани проекти 28 
ски бизнес 90 
ски курорти 90 
ски туризъм 90 
слово 101 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 75 
софтуерни компании 73 
софтуерни решения 32 
социална отговорност 59 
социални и управленски фактори 49 
социални медии 74 
социално включване 41 
социология на културата 1 
спедиторска дейност 39 
спедиторски услуги 39 
спедиция 39 
спедиция на товари 39 
спелеоложки туризъм 91 
специализиран софтуер 102 
специализирана лаборатория 102 
Спиди 89 
способност 81 
справедлива стойност 76 
срок на възвръщаемост 26 
срокове за съхраняване 78 
СС 40 77 
стандартизация 70 
стейкинг 24 
стимулиране на студенти 109 
стипендиантска програма 57 
стойност в употреба 76 
стокооборот 37 
Стопанска академия 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
стратегически партньорства 43 
стратегически съюзи 43 
структура на продажбите 37 
студенти от СА 96 97 98 99 
студентски години 96 103 
студентски научни публикации 8 14 15 16 26 37 
студентски празник 99 
студентски съвет 109 
счетоводна информация 78 
счетоводно отчитане 75 77 
счетоводство на предприятието 78 
съвместен проект 100 
Съдърланд Глобъл Сървисис-България 95 
съхопътен транспорт 82 
съхранение на информацията 78 
същност на енергийни обекти 63 
Тараклийски държавен университет 98 
ТДУ 98 
теория на качествата 4 
технологични иновации 69 
типология на дигиталното лидерство 3 
топ 100 82 
топ 20 89 
топ 30 39 
Топ 5 34 
трансгранично банкиране 12 
трансестерификация 64 
транспорт 82 83 
транспортен сектор 83 
транспортни компании 82 
транспортно замръзване 82 
трансформация 6 
трудов стаж 46 
трудови дела 46 
трудови конфликти 5 
трудови отношения 5 
трудови ресурси 31 
трудови спорове 46 
трудовоправни отношения 46 
туризъм 91 
търговия 35 
търговия на дребно 35 
търговия със селскостопански стоки 66 
търговска банка 21 
търговска дейност 35 
търговски банки 7 
търговски площи 35 
тържествени церемонии 104 
тържествено шествие 104 
тютюневи изделия 42 
украински университети 59 
Украйна 59 
умение 81 
университети 107 
университетско обучение 56 
УниКредит Булбанк 7 
УНСС 100 
управление на верига за доставки 41 
управление на горите 67 
управление на кризи 60 
управление на недвижима собственост 48 
управление на общински имоти 47 
управление на общинско предприятие 47 
управление на пенсионни фондове 50 
управление на продажбите 37 
управление на риска 26 
управление на човешки ресурси 81 
управленски умения 72 
управленско счетоводство 56 
урбанизация 48 
усвояване на еврофондове 45 
усвояване на средствата от ЕС 45 
успешни възпитаници на СА 96 103 
успешни кариери 97 
устойчиви иновации 73 
устойчиво управление 70 
устойчивост на банките 22 
фактори за успех 43 
финансиране на инвестиционни проекти 26 
финансиране на публините блага 44 
финансов анализ 8 
финансов анализ на фирмата 8 
финансов мениджмънт 111 
финансов пазар 29 
финансови измами 79 
финансови отчети 76 
финансови отчети на предприятията 79 
финансови престъпления 79 
финансови резултати 8 
финансово стимулиране 27 
финансово състояние 8 
фирми за недвижими имоти 72 
Фондация Димитър А. Ценов 109 
фондове на ЕС 45 
форми на екологичен туризъм 91 
футбол 106 
футболен турнир 106 
хронични заболявания 31 
Хуауей Технолоджис България 57 
хуманно отношение 87 
цифрова икономика 20 
цифровизация 6 
частни жп компании 82 
частни пенсионни фондове 49 
частно горско стопанство 67 
Черноморска икономическа зона 31 
Черноморски регион 31 
чуждестранни студенти 111 
юбилеен сборник 1 92 93 94 
юбилейна конференция 3 20 70 71 73 
70 години катедра Финанси и кредит 108 
B2B интеграция 20 
COVID-19 35 53 
difference-in-differences метод 30 
ESG 49 
IKEA 33 34