НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Б 44 б

Мутафов, Христо.  IMPACT FACTOR / Христо Мутафов. // Библиотека, XXIX, 2022, N 6, с. 105-120. 

  

Сист. No: 78933

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

Сп Б 44 б

Правдомирова, Донка.  Българската библиография на 170 години / Донка Правдомирова. // Библиотека, XXIX, 2022, N 4-5, с. 44-82. 

  

Сист. No: 78776

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Миграция

- 3 -

Сп Н 326 ту

Пенкова, Цветомира.  Антикризисни мерки в България при големи миграционни потоци / Цветомира Пенкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 149-157. 

  

Сист. No: 78757

Политика

- 4 -

Сп Н 326 ту

Янков, Калоян.  Вотът на младите, политическият избор на младите българи (2009-2021) / Калоян Янков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 79-109. 

  

Сист. No: 78764

Икономика. Икономически науки

- 5 -

Сп И 50 м

Неновски, Николай и др.  България в периода на Голямата депресия. В търсене на нов стопански и социален модел на развитие / Николай Неновски, Цветелина Маринова. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 5, с. 513-540. 

  

Сист. No: 78847

Макроикономика

- 6 -

Сп И 503 и

Yanchev, Mihail.  Deep Growth-at-Risk Model: Nowcasting the 2020 Pandemic Lockdown Recession in Small Open Economies / Mihail Yanchev. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 7, с. 20-41. 

  

Сист. No: 78911

Математически методи в икономическите науки

- 7 -

Сп И 503 и

Tsvetkov, Tsvetomir et al.  Inflation, Inflation Instability and Nominal Uncertainty in Bulgarian Economy / Tsvetomir Tsvetkov, Sonya Georgieva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 41-64. 

  

Сист. No: 78912

Трудови отношения

- 8 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Неплатен отпуск на работещите по трудово правоотношение / Мариана Василева. // Актив, 2022, N 11, с. 50-54. 

  

Сист. No: 78835

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 9 -

47240

Ангелов, Румен.  Зелените финанси и новите перспективи за банковия сектор при прехода към кръгова икономика / Румен Ангелов. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 103-106. 

  

Сист. No: 78993

- 10 -

47220

Иванова, Марина.  Вградените плащания и революционните решения във финтех сектора / Марина Иванова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 592-598. 

  

Сист. No: 78944

- 11 -

47220

Маринова, Румяна.  Дигитализация на кредитната дейност на банките - счетоводни аспекти / Румяна Маринова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 531-538. 

  

Сист. No: 78937

- 12 -

Сп Т 87 В

Георгиев, Любомир и др.  Архитектура на банковата мрежа в България / Любомир Георгиев, Петър Николов. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2022, с. 5-74. 

  

Сист. No: 78792

- 13 -

Сп Т 87 В

Куцаров, Стефан.  За ефективността на банковите консолидации в България / Стефан Куцаров. // Годишник. Икономически университет - Варна, с. 203-243. 

  

Сист. No: 78795

- 14 -

Сп И 503 и

Angelov, Rumen.  Assessment of Challenges and Risks for the Banking Sector in the Transition to a Green Economy through a Sample Survey / Rumen Angelov. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 7, с. 81-108. 

  

Сист. No: 78899

Данъчно облагане

- 15 -

46979

Минкова, Ганета.  Данъчното облагане и цифровата икономика / Ганета Минкова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г., с. 319-331. 

  

Сист. No: 78775

- 16 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Установяване на отклонение от пазарните цени и пазарните лихви - дискусионни въпроси в данъчната и съдебна практика / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 11, с. 29-44. 

  

Сист. No: 78852

- 17 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2022, N 11, с. 46-49. 

  

Сист. No: 78834

- 18 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Данъчно облагане на сделки с финансови активи / Христо Досев. // Актив, 2022, N 11, с. 15-24. 

  

Сист. No: 78832

- 19 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Облагане и деклариране на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани / Евгения Попова. // Актив, 2022, N 11, с. 25-29. 

  

Сист. No: 78833

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 20 -

Сп Т 87 В

Рафаилов, Димитър.  Агенциите за кредитен рейтинг - значимост, представяне и перспективи / Димитър Рафаилов. // Годишник. Икономически университет - Варна, с. 153-201. 

  

Сист. No: 78794

Пари, валута

- 21 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Къде се чупи криптото / Николай Стоянов. // Капитал, XXX, N 46, 18-24 ноем. 2022, с. 11-14. 

  

Сист. No: 78806

- 22 -

В К 263

Христов, Робърт.  Внимание: влизаме в света на шиткойните / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 48, 2-8 дек. 2022, с. 64-66. 

  

Сист. No: 78889

- 23 -

Сп Н 326 ту

Пингелов, Красимир.  Влияние на криптовалутите върху националната сигурност / Красимир Пингелов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 123-136. 

  

Сист. No: 78756

- 24 -

Сп Ч E 18

Gerunov, Anton.  Risk Management for Crypto Assets: Towards Volume-Adjusted Metrics / Anton Gerunov. // Economic Alternatives, N 1, с. 111-131. 

  

Сист. No: 78783

Фондов пазар. Фондова борса

- 25 -

47220

Хитов, Радослав.  Определящи фактори при формиране на финансовия резултат от сделките с петролни продукти / Радослав Хитов. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 139-144. 

  

Сист. No: 78812

- 26 -

Сп Т 87 В

Йорданов, Йордан.  Оценка на слабата форма на ефективност и пазарния риск на Българска фондова борса / Йордан Йорданов. // Годишник. Икономически университет - Варна, с. 105-152. 

  

Сист. No: 78793

- 27 -

Сп Н 326 ту

Ненков, Димитър.  "Новата нормалност" и уроците от историята на пазара на акции / Димитър Ненков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 11-40. 

  

Сист. No: 78758

- 28 -

Сп И 503 и

Stock Indices as Indicators of Market Efficiency and Interaction . // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 87-106. 

  

Сист. No: 78913

Регионална икономика

- 29 -

47220

Николова, М.  Принос на биологичното производство към устойчивото развитие на регионалната биоикономика / М. Николова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 307-317. 

  

Сист. No: 78818

- 30 -

47220

Парашкевова, Евелина.  Релация корпоративна социарна отговорност - регионално развитие / Евелина Парашкевова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 277-284. 

  

Сист. No: 78881

- 31 -

Сп М 486

Ганев, Петър.  Силна периферия : Лидери и потенциал на регионалната карта / Петър Ганев. // Мениджър, 2022, N 10, окт.-ноем. 2022, с. 80-60. 

  

Сист. No: 78750

Икономически растеж

- 32 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Добрева, Юлия.  Фактори за устойчиво икономическо развитие на съвременните икономики / Юлия Добрева. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, с. 66-99. 

  

Сист. No: 78787

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 33 -

Сп Н 326 ту

Моралийска, Моника.  Предизвикателства пред лидерската позиция на Европейския съюз в световната търговия / Моника Моралийска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 169-182. 

  

Сист. No: 78759

Търговия

- 34 -

47220

Петрова, Симеонка.  Перспективи пред ритейлърите при преминаването към кръгова икономика / Симеонка Петрова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 112-119. 

  

Сист. No: 78811

Маркетинг

- 35 -

Сп Г 621 БСУ

Русева, Виляна Янкова.  Зелен маркетинг и неговите дигитални измерения в условия на кръгова икономика / Виляна Янкова Русева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 380-401. 

  

Сист. No: 78796

- 36 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Маркетинг на подаръците / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 11, ноем.-дек. 2022, с. 116-118. 

  

Сист. No: 78879

- 37 -

Сп Ч E 18

Jelev, Simeon et al.  A Behavioral Research Approach to Sustainable Household Consumption in Three Bulgarian Cities / Simeon Jelev, Galina Mladenova, Borislava Stoimenova. // Economic Alternatives, 2022, N 1, с. 85-110. 

  

Сист. No: 78782

Логистика

- 38 -

Сп Л 763

Василев, Васил и др.  Ароматите и изкушенията на шоколадовата логистика / Васил Василев, Росен Гацин. // Логистика, 2022, N 10, с. 31-33. 

  

Сист. No: 78906

- 39 -

Сп Л 763

Как празниците променят веригите на доставки? . // Логистика, 2022, N 10, с. 18-21. 

  

Сист. No: 78905

- 40 -

Сп Л 763

STILL: Интралогистиката е изправена пред повратна точка . // Логистика, 2022, N 9, с. 36-37. 

  

Сист. No: 78753

Международни икономически отношения

- 41 -

47240

Съботинова, Диана.  Международно производство и транснационализация / Диана Съботинова. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 94-102. 

  

Сист. No: 79005

- 42 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Политиката за защита на конкуренцията като предпоставка за реализиране на предимствата на единния пазар на ЕС / Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 5, с. 595-626. 

  

Сист. No: 78849

- 43 -

Сп И 503 и

Stefanova, Kristina.  Labour Productivity Convergence of CEE Countries with the Euro Area – Evidence at Aggregate and Sectoral Level / Kristina Stefanova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 7, с. 3-19. 

  

Сист. No: 78909

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 44 -

Сп М 486

Деянов, Дани.  Бюджетът и Еврозоната: Защо имаме проблем / Дани Деянов. // Мениджър, 2022, N 11, ноем.-дек. 2022, с. 52-54. 

  

Сист. No: 78877

- 45 -

Сп Ч E 18

Boneva, Svetla et al.  The Real Convergence of THE NMS-10 to THE EU-15 / Svetla Boneva, Ivan Todorov. // Economic Alternatives, 2022, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 78777

- 46 -

Сп Ч E 18

Peshev, Petar.  Bulgarian NUTS2 Regions’ Beta- and Sigma- Convergence Towards the Eurozone / Petar Peshev. // Economic Alternatives, 2022, N 1, с. 17-34. 

  

Сист. No: 78778

Право. Наука за държавата и правото

- 47 -

47208

Йонкова, Надежда.  Медиация и изкуствен интелект / Надежда Йонкова. // Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021, с. 38-54. 

  

Сист. No: 78766

- 48 -

46979

Славова, Мария.  Правни проблеми на Четвъртата индустриална революция / Мария Славова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г., с. 173-181. 

  

Сист. No: 78773

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 49 -

46979

Петрова, Радостина.  Възможности за промени във видовете социални услуги, регламентирани в законодателството в България / Радостина Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г., с. 299-307. 

  

Сист. No: 78774

Социално осигуряване

- 50 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Парични обезщетения за гледане на дете на осигурените бащи / Вержиния Заркова. // Актив, 2022, N 11, с. 55-59. 

  

Сист. No: 78836

Пенсионно осигуряване

- 51 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Димитров, Станислав.  Сравнение на спестяване в дългосрочни продукти в България - в контекста на общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване, PEPP / Станислав Димитров. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, с. 101-133. 

  

Сист. No: 78788

Здравно осигуряване

- 52 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Здравно осигуряване на българите в чужбина и на чужденците в България / Аспасия Петкова. // Актив, 2022, N 12, с. 57-60. 

  

Сист. No: 78936

Застраховане

- 53 -

46979

Киров, Стоян.  Оценка на въздействието на Директива 2016/97/ЕС върху застрахователната дистрибуция / Стоян Киров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021, с. 75-87. 

  

Сист. No: 78771

- 54 -

Сп И 503 и

Markova, Irena.  Insurance of Environmental Risks in the Context of the Corporate Security of the Industrial Enterprise / Irena Markova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 7, с. 142-171. 

  

Сист. No: 78900

Образование

- 55 -

47220

Найденова, Снежана.  Предприемачески модел на обучение като система от ключови компетентности / Снежана Найденова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 145-151. 

  

Сист. No: 78813

Висше образование

- 56 -

47208

Андреева, Андрияна.  Приложение на методите на медиацията - от висшето образование до пазара на труда / Андрияна Андреева. // Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади, с. 158-168. 

  

Сист. No: 78769

- 57 -

47208

Димитрова, Диана.  Медиацията като учебна дисциплина във висшите училища / Диана Димитрова. // Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади, с. 185-195. 

  

Сист. No: 78770

- 58 -

47220

Иванова, Миглена.  Анализ на конкурентоспособността на студенти по дисциплината Математика в условия на COVID-19 и на пост COVID-19 / Миглена Иванова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 516-523. 

  

Сист. No: 79017

- 59 -

Сп Н 326 ту

Бозмарова, Адела.  Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността / Адела Бозмарова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 97-110. 

  

Сист. No: 78755

- 60 -

Сп И 50 м

Кирова, Алла.  План за джендър равенство в научните изследвания – ново изискване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ / Алла Кирова. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 5, с. 571-594. 

  

Сист. No: 78850

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 61 -

47240

Илиева, Рая.  Същност и правно значение на принципът "замърсителят плаща" в областта на управление на отпадъците / Рая Илиева. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 474-480. 

  

Сист. No: 78996

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 62 -

Сп М 453

Веков, Т. и др.  Икономически ефект от увеличението на цените на клиничните пътеки и процедури, заплащани от НЗОК след май 2022 г. / Т. Веков, М. Митев, Ж. Колев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIII, 2022, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 78747

Здравеопазване

- 63 -

47208

Зиновиева, Дарина.  Медиация и медиатори в здравеопазването / Дарина Зиновиева. // Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021, с. 24-37. 

  

Сист. No: 78765

- 64 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Димитров, Григор.  Институционални аспекти при реформирането и развитието на здравната система : Проблеми, предизвикателства, решения / Григор Димитров. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2019, с. 12-37. 

  

Сист. No: 78786

- 65 -

Сп М 453

Костадинова, П.  Рискът от бедствени ситуации - предизвикателство пред обществото и медицинските специалисти в град Плевен / П. Костадинова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIII, 2022, N 3, с. 55-64. 

  

Сист. No: 78748

Енергетика

- 66 -

В К 263

Ахмадзай, Евгени.  Операция за спасяването на българската хидроенергетика / Евгени Ахмадзай. // Капитал, XXX, N 48, 2-8 дек. 2022, с. 22-23. 

  

Сист. No: 78888

- 67 -

В К 263

Филипова, Иглика.  Неизползваните възможности на алтернативните горива / Иглика Филипова. // Капитал, XXX, N 45, 11-17 ноемв. 2022, с. X-XII [KREPORT]. 

  

Сист. No: 78779

- 68 -

Сп Г 621 БСУ

Сейменлийски, Камен.  Оперативно управление - нови предизвикателства / Камен Сейменлийски. // Годишник. Бургаски свободен университет, с. 183-189. 

  

Сист. No: 78800

- 69 -

Сп Г 621 БСУ

Черно море - възобновяем източник на енергия и ресурси . // Годишник. Бургаски свободен университет, с. 211-238. 

  

Сист. No: 78797

- 70 -

Сп И 50 м

Пенева, Теодора и др.  Индивидуална оценка на енергийната бедност - възможности и решения / Теодора Пенева, Емануил Зъбов, Драговест Джалов. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 5, с. 541-570. 

  

Сист. No: 78848

- 71 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Собствениците на малки волтаични централи подлежат ли на регистрация? / Любка Ценова. // Актив, 2022, N 12, с. 48-49. 

  

Сист. No: 78935

- 72 -

Сп М 486

Янева, Марияна.  Колко струва енергийната независимост? / Марияна Янева. // Мениджър, 2022, N 11, ноем.-дек. 2022, с. 64-68. 

  

Сист. No: 78878

- 73 -

Сп Ч E 18

Sterev, Nikolay et al.  Market Mechanisms for Risk Management in Energy / Nikolay Sterev, Petya Biolcheva. // Economic Alternatives, 2022, N 1, с. 132-141. 

  

Сист. No: 78784

Селско стопанство. Горско стопанство

- 74 -

Сп И 503 и

Несторов, Недялко et al.  Sustainability of Production and Export of Main Cereal and oil Crops from Bulgaria / Недялко Несторов, Петя Брънзова. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 146-171. 

  

Сист. No: 78915

Аграрна политика

- 75 -

Сп Н 326 ту

Добри практики за устойчиво потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България . // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 245-273. 

  

Сист. No: 78762

Земеделие. Организация и управление

- 76 -

47220

Иванов, Любослав.  Добавяне на стойност - фактор за устойчиво развитие на агробизнеса / Любослав Иванов. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 432-437. 

  

Сист. No: 78823

- 77 -

46979

Киречев, Дамян.  Нормативната уредба за биологичното земеделие - проблеми и възможности / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г., с. 134-152. 

  

Сист. No: 78772

- 78 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Annie.  Vegetable Production as a Part of Bulgarian Agriculture / Annie Dimitrova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 132-145. 

  

Сист. No: 78901

Животновъдство

- 79 -

47220

Чернаев, Петър.  Иновации в животновъдството - принос към зелената икономика / Петър Чернаев. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 608-613. 

  

Сист. No: 78828

Мениджмънт

- 80 -

47240

Динков, Милен.  Иновационна дейност и иновационен мениджмънт в организациите / Милен Динков. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 111-115. 

  

Сист. No: 78903

- 81 -

47240

Емилова, Ирена.  Екологична култура и отговорност / Ирена Емилова. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2022, с. 78-81. 

  

Сист. No: 78902

- 82 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Тодоров, Красимир.  Нова стратегическа йерархия, приложена в автомобилната индустрия / Красимир Тодоров. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, с. 135-171. 

  

Сист. No: 78789

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 83 -

Сп М 486

Иванова, Василена.  Дигиталният домоуправител не звъни два пъти : Външната и вътрешната перспектива пред българското стопанство се влошава / Василена Иванова. // Мениджър, 2022, N 10, окт.-ноем. 2022, с. 76-78. 

  

Сист. No: 78751

- 84 -

47240

Ruseva, Vilyana Y.  Development of Social Entrepreneurship in the Black Sea Region and Marketing Solutions for the Activity / Vilyana Y. Ruseva. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 136-141. 

  

Сист. No: 79004

Психология на управлението

- 85 -

47208

Върбанова, Гергана.  Дигитална трансформация в процеса на медиация / Гергана Върбанова. // Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади, с. 101-107. 

  

Сист. No: 78767

Корпоративно управление

- 86 -

47240

Dimitrova, Yanica.  Prerequisites for the Development of Innovation in the Context of the Concept of Corporate Social Responsibility in the Black Sea Region / Yanica Dimitrova. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 53-61. 

  

Сист. No: 79011

- 87 -

Сп И 503 и

Arrangement of Digital Leadership Strategy by Corporate Structures: A Review . // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 19-40. 

  

Сист. No: 78916

- 88 -

Сп Ч E 18

Milanova, Adelina et al.  Corporate Social Capital - Prerequisite for Effective Bonding / Adelina Milanova, Pavlinka Naydenova. // Economic Alternatives, 2022, N 1, с. 52-75. 

  

Сист. No: 78780

Риск мениджмънт

- 89 -

Сп Н 326 ту

Цветков, Цветан.  Управление на риска в организациите в България - проблеми и перспективи за развитие / Цветан Цветков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 45-68. 

  

Сист. No: 46039

Фирмена култура

- 90 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Димитров, Ясен.  Емоционална интелигентност - подходи и предизвикателства пред нейното развиване в рамките на съвременните бизнес организации / Ясен Димитров. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, с. 173-229. 

  

Сист. No: 78790

Счетоводство

- 91 -

47220

Атанасов, Атанас.  Особености при организацията и счетоводното отчитане на разходите в юридическите лица с нестопанска цел / Атанас Атанасов. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 271-276. 

  

Сист. No: 78880

- 92 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Амортизациите в публичния сектор през призмата на националното счетоводно законодателство и МСС / Венцислав Вечев. // Актив, 2022, N 11, с. 7-9. 

  

Сист. No: 78830

- 93 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Изготване на годишния финансов отчет - финален етап от годишнито счетоводно приключване / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 11, с. 5-28. 

  

Сист. No: 78851

- 94 -

Сп А 454

Папраданова, Диана.  Особености при счетоводното отчитане на дълготрайните активи, капитализирани в стопанска област "Други сметки и дейности" в бюджетните организации / Диана Папраданова. // Актив, 2022, N 11, с. 10-14. 

  

Сист. No: 78831

- 95 -

Сп А 454

Папраданова, Диана.  Особености при счетоводното отчитане на дълготрайните активи, капитализирани в стопанска област "Други сметки и дейности" в бюджетните организации / Диана Папраданова. // Актив, 2022, N 12, с. 17-20. 

  

Сист. No: 78934

Управленско счетоводство

- 96 -

47220

Колев, Росен.  Разходите, свързани с планиране, изработване на решения и анализ в условията на Индустрия 4.0 / Росен Колев. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 548-554. 

  

Сист. No: 78827

Счетоводство на предприятието

- 97 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Същност и особености при отчитане на бартерни сделки / Живко Бонев. // Актив, 2022, N 11, с. 2-6. 

  

Сист. No: 78829

Одиторски контрол

- 98 -

Сп В 986

Недялкова, Пламена.  Специфики на одита на изпълнението в организациите от публичния сектор / Пламена Недялкова. // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 2, с. 32-36. 

  

Сист. No: 78908

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 99 -

47220

Иванова, Зоя.  Ролята на блокчейн технологиите в управлението на човешките ресурси / Зоя Иванова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 524-530. 

  

Сист. No: 78826

Транспорт

- 100 -

47240

Драгнева, Николина.  Зелената сделка и проблемите в транспортното обслужване / Николина Драгнева. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 598-603. 

  

Сист. No: 78997

- 101 -

47240

Sucietto, Vanessa.  Success Factors for Accelerating the Innovation Process and Increasing the User Acceptance of Public Charging Infrastructure in the Context of Electric Mobility / Vanessa Sucietto. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 296-318. 

  

Сист. No: 79014

Хранително-вкусова промишленост

- 102 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Топ 30 производители на мляко, сирене и кашкавал в България / Мара Георгиева. // Капитал, XXX, N 50, 16-21 дек. 2022, с. 40-45. 

  

Сист. No: 78925

- 103 -

Сп Х 74 п

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Съдовете за еднократна употреба - история и перспектива / Иванка Добрева-Драгостинова. // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 7, с. 10-13. 

  

Сист. No: 78892

- 104 -

Сп Х 74 п

Как да намалим отпадъците чрез опаковане . // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 7, с. 17-18. 

  

Сист. No: 78893

Информационни технологии

- 105 -

47240

Желева, Румяна.  Нефинансово отчитане на аспекти на устойчивостта в ИТ индустрията: актуално състояние и перспективи / Румяна Желева. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 521-532. 

  

Сист. No: 79002

- 106 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Сляпото място на киберсигурността / Георги Георгиев. // Икономика, 2022, N 6, ноем.-дек. 2022, с. 56-57. 

  

Сист. No: 78876

- 107 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Цифровата архитектура на реалността / Яна Колева. // Икономика, 2022, N 6, ноем.-дек. 2022, с. 54-55. 

  

Сист. No: 78875

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 108 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Изкуствен интелект променя трансграничните доставки /  [Състав.] Николай Божилов. // Логистика, 2022, N 9, с. 26-27. 

  

Сист. No: 78752

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 109 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Борисов, Кирил.  Бюджетно финансиране на спорта - състояние и перспективи / Кирил Борисов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, с. 231-272. 

  

Сист. No: 78791

Туризъм

- 110 -

47220

Илиева, Любка и др.  Иновативни решения в туризма на бъдещето / Любка Илиева, Василена Кръстанова. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 488-494. 

  

Сист. No: 78824

- 111 -

47220

Кабакчиева, Цветелина.  Формиране на агротуристически продукт в България / Цветелина Кабакчиева. // Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., 2022, с. 224-231. 

  

Сист. No: 78816

- 112 -

47240

Пазиева, Ивинка.  Кръгова икономика в туристическия сектор в Черноморския регион / Ивинка Пазиева. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 125-135. 

  

Сист. No: 78994

- 113 -

47240

Потебня, Алексей.  Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти / Алексей Потебня. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 150-157. 

  

Сист. No: 79003

- 114 -

47240

Стефанова, Соня и др.  Потребителски нагласи на български туристи за избор на дестинация за почивка на българското южно Черноморие / Соня Стефанова, Михаил Проданов. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 390-397. 

  

Сист. No: 78995

- 115 -

Сп Г 621 БСУ

Димитрова, Пламена и др.  Усъвершенстване на продуктово портфолио на фирма за услуги в контекста на маркетинг чрез преживявания - по примера на курортен хотел / Пламена Димитрова, Лина Анастасова. // Годишник. Бургаски свободен университет, с. 276-292. 

  

Сист. No: 78799

- 116 -

Сп Н 326 ту

Димова, Деница.  Тенденции в развитието на уелнес туризма в България в условия на цифрова революция / Деница Димова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 111-130. 

  

Сист. No: 78763

- 117 -

Сп Г 621 БСУ

Драгнева, Николина Белчева.  Екологични решения при туристическите пътувания с морски транспорт / Николина Белчева Драгнева. // Годишник. Бургаски свободен университет, с. 247-266. 

  

Сист. No: 78798

- 118 -

47240

Radlinska, Kamila.  Tourism During COVID-19 seasonality is an Opportunity or Still a Threat? / Kamila Radlinska. // Черно море - врата и много мостове : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022, 2022, с. 328-336. 

  

Сист. No: 79010

- 119 -

Сп Д 45 Б

Bulgaria - a year-round destination for quality health tourism . // Дестинация България, 2022, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 78809

- 120 -

Сп Д 45 Б

Rethinking Tourism: Crisis or Opportunity - the Choice is in Our Hands . // Дестинация България, 2022, N 4, с. 3-5. 

  

Сист. No: 78807

- 121 -

Сп Д 45 Б

The Magic of the Bulgarian Rose  : Real inside, Precious outside!. // Дестинация България, 2022, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 78808

- 122 -

Сп И 503 и

Yancheva, Krasimira et al.  Study of the Specific Covid-19 Pandemic Effects on the Bulgarian Tourism Labour Market / Krasimira Yancheva, Elena Ilieva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 8, с. 107-131. 

  

Сист. No: 78914

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 123 -

В А 561

Академичното ръководство участва в празника на АБЗ . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78840

- 124 -

В А 561

Академията предизвика с конференция изследователи от 6 държави . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78837

- 125 -

В А 561

Академията участва в транснационална среща по проект за професионално обучение . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78841

- 126 -

В Д 92

Аудитория на името на първия финансов министър Григор Начович откриха в Свищовската академия . // Дунавско дело, N 47-48, 16-22 дек. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78931

- 127 -

В Д 92

В Стопанска академия "Д. А. Ценов" се проведоха кариерни борси . // Дунавско дело, N 46, 9-15 дек. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78929

- 128 -

В Д 92

В Стопанска академия откриха две нови дигитални аудитории . // Дунавско дело, N 43, 18-24 ноем. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78804

- 129 -

В А 561

Докторант . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78846

- 130 -

В Д 92

Дунавско дело.  Стопанска академия тържествено чества 86 години от основаването си и 110 години от дарението на Ценов. // Дунавско дело, N 42, 11-17 ноем. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78801

- 131 -

В Д 92

Елица Лазарова: "Катедра "Стратегическо планиране" подпомага с практически решения публичния сектор" . // Дунавско дело, N 41, 4-10 ноем. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78803

- 132 -

В Д 92

Жени Желева: Образованието в Свищовската академия помага с практическата си насоченост . // Дунавско дело, N 47-48, 16-22 дек. 2022, с. 12. 

  

Сист. No: 78932

- 133 -

В Д 92

Кръговата икономика дискутираха в Академията изследователи от 6 държави . // Дунавско дело, N 41, 4-10 ноем. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78802

- 134 -

В А 561

Меморандум за сътрудничество с ТУ - Варна . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78844

- 135 -

В Д 92

Над 2 млн.лв. трябват за изграждане на нова сграда за Свищовската академия . // Дунавско дело, N 45, 2-8 дек. 2022, с. 5. 

  

Сист. No: 78926

- 136 -

В Д 92

Национално състезание организира катедра "Бизнес информатика" . // Дунавско дело, N 45, 2-8 дек. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78927

- 137 -

В А 561

Наш професор участва в гребен поход по Дунав с римски кораб . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78845

- 138 -

В Д 92

Празник на младостта, красота и смелите мечти! . // Дунавско дело, N 46, 9-15 дек. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78928

- 139 -

В А 561

Проф. Йотов получи почетния знак на родната Алма Матер . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 3, 4. 

  

Сист. No: 78843

- 140 -

В А 561

Публична лекция изнесе Нина Стоименова . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78839

- 141 -

В А 561

Ректорът отново получи една от най-високите оценки от МОН . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78838

- 142 -

В Д 92

С тържествена церемония и награди за изявени студенти Свищовската академия отбеляза студентския празник . // Дунавско дело, N 47-48, 16-22 дек. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78930

- 143 -

В Д 92

Стойчо Маринов: "В СА "Димитър А. Ценов" получих знанията и уменията как да мечтая смело" . // Дунавско дело, N 43, 18-24 ноем. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78805

- 144 -

Сп В 986

Специализиран кабинет по "Финансов контрол и одит" бе открит в Свищовската академия . // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 2, с. 27. 

  

Сист. No: 78907

- 145 -

В А 561

"Бизнес лингва 2022" организира катедра "Чуждоезиково обучение" . // Алма матер, N 5, 20 окт. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78842


 Индекс по АВТОРИ

Анастасова, Лина 115 
Ангелов, Румен 9 
Андреева, Андрияна 56 
Атанасов, Атанас 91 
Ахмадзай, Евгени 66 
Божилов, Николай 108 
Бозмарова, Адела 59 
Бонев, Живко 97 
Борисов, Кирил 109 
Брънзова, Петя 74 
Василев, Васил 38 
Василева, Мариана 8 
Веков, Т. 62 
Вечев, Венцислав 92 
Върбанова, Гергана 85 
Ганев, Петър 31 
Гацин, Росен 38 
Георгиев, Георги 106 
Георгиев, Любомир 12 
Георгиева, Анета 16 
Георгиева, Мара 102 
Деянов, Дани 44 
Джалов, Драговест 70 
Димитров, Григор 64 
Димитров, Станислав 51 
Димитров, Ясен 90 
Димитрова, Диана 57 
Димитрова, Мина 17 
Димитрова, Пламена 115 
Димова, Деница 116 
Динков, Милен 80 
Добрева, Юлия 32 
Добрева-Драгостинова, Иванка 103 
Досев, Христо 18 93 
Драгнева, Николина 100 
Драгнева, Николина Белчева 117 
Емилова, Ирена 81 
Желева, Румяна 105 
Заркова, Вержиния 50 
Зиновиева, Дарина 63 
Зъбов, Емануил 70 
Иванов, Любослав 76 
Иванова, Василена 83 
Иванова, Зоя 99 
Иванова, Марина 10 
Иванова, Миглена 58 
Илиева, Любка 110 
Илиева, Рая 61 
Йонкова, Надежда 47 
Йорданов, Йордан 26 
Кабакчиева, Цветелина 111 
Киречев, Дамян 77 
Киров, Стоян 53 
Кирова, Алла 60 
Колев, Ж. 62 
Колев, Росен 96 
Колева, Яна 107 
Костадинов, Бисер 36 
Костадинова, П. 65 
Кръстанова, Василена 110 
Куцаров, Стефан 13 
Маринов, Едуард 42 
Маринова, Румяна 11 
Маринова, Цветелина 5 
Минкова, Ганета 15 
Митев, М. 62 
Моралийска, Моника 33 
Мутафов, Христо 1 
Найденова, Снежана 55 
Недялкова, Пламена 98 
Ненков, Димитър 27 
Неновски, Николай 5 
Несторов, Недялко 74 
Николов, Петър 12 
Николова, М. 29 
Пазиева, Ивинка 112 
Папраданова, Диана 94 95 
Парашкевова, Евелина 30 
Пенева, Теодора 70 
Пенкова, Цветомира 3 
Петкова, Аспасия 52 
Петрова, Радостина 49 
Петрова, Симеонка 34 
Пингелов, Красимир 23 
Попова, Евгения 19 
Потебня, Алексей 113 
Правдомирова, Донка 2 
Проданов, Михаил 114 
Рафаилов, Димитър 20 
Русева, Виляна Янкова 35 
Сейменлийски, Камен 68 
Славова, Мария 48 
Стефанова, Соня 114 
Стоянов, Николай 21 
Съботинова, Диана 41 
Тодоров, Красимир 82 
Филипова, Иглика 67 
Хитов, Радослав 25 
Христов, Робърт 22 
Цветков, Цветан 89 
Ценова, Любка 71 
Чернаев, Петър 79 
Янева, Марияна 72 
Янков, Калоян 4 
Angelov, Rumen 14 
Biolcheva, Petya 73 
Boneva, Svetla 45 
Dimitrova, Annie 78 
Dimitrova, Yanica 86 
Georgieva, Sonya 7 
Gerunov, Anton 24 
Ilieva, Elena 122 
Jelev, Simeon 37 
Markova, Irena 54 
Milanova, Adelina 88 
Mladenova, Galina 37 
Naydenova, Pavlinka 88 
Peshev, Petar 46 
Radlinska, Kamila 118 
Ruseva, Vilyana Y. 84 
Stefanova, Kristina 43 
Sterev, Nikolay 73 
Stoimenova, Borislava 37 
Sucietto, Vanessa 101 
Todorov, Ivan 45 
Tsvetkov, Tsvetomir 7 
Yanchev, Mihail 6 
Yancheva, Krasimira 122 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агенциите за кредитен рейтинг - значимост, представяне и перспективи 20 
Академичното ръководство участва в празника на АБЗ 123 
Академията предизвика с конференция изследователи от 6 държави 124 
Академията участва в транснационална среща по проект за професионално обучение 125 
Амортизациите в публичния сектор през призмата на националното счетоводно законодателство и МСС 92 
Анализ на конкурентоспособността на студенти по дисциплината Математика в условия на COVID-19 и на пост COVID-19 58 
Антикризисни мерки в България при големи миграционни потоци 3 
Ароматите и изкушенията на шоколадовата логистика 38 
Архитектура на банковата мрежа в България 12 
Аудитория на името на първия финансов министър Григор Начович откриха в Свищовската академия 126 
България в периода на Голямата депресия. В търсене на нов стопански и социален модел на развитие 5 
Българската библиография на 170 години 2 
Бюджетно финансиране на спорта - състояние и перспективи 109 
Бюджетът и Еврозоната: Защо имаме проблем 44 
В Стопанска академия "Д. А. Ценов" се проведоха кариерни борси 127 
В Стопанска академия откриха две нови дигитални аудитории 128 
Вградените плащания и революционните решения във финтех сектора 10 
Влияние на криптовалутите върху националната сигурност 23 
Внимание: влизаме в света на шиткойните 22 
Вотът на младите, политическият избор на младите българи (2009-2021) 4 
Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността 59 
Възможности за промени във видовете социални услуги, регламентирани в законодателството в България 49 
Данъчно облагане на сделки с финансови активи 18 
Данъчното облагане и цифровата икономика 15 
Дигитализация на кредитната дейност на банките - счетоводни аспекти 11 
Дигитална трансформация в процеса на медиация 85 
Дигиталният домоуправител не звъни два пъти 83 
Добавяне на стойност - фактор за устойчиво развитие на агробизнеса 76 
Добри практики за устойчиво потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България 75 
Докторант 129 
Екологична култура и отговорност 81 
Екологични решения при туристическите пътувания с морски транспорт 117 
Елица Лазарова: "Катедра "Стратегическо планиране" подпомага с практически решения публичния сектор" 131 
Емоционална интелигентност - подходи и предизвикателства пред нейното развиване в рамките на съвременните бизнес организации 90 
Жени Желева: Образованието в Свищовската академия помага с практическата си насоченост 132 
За ефективността на банковите консолидации в България 13 
Здравно осигуряване на българите в чужбина и на чужденците в България 52 
Зелен маркетинг и неговите дигитални измерения в условия на кръгова икономика 35 
Зелената сделка и проблемите в транспортното обслужване 100 
Зелените финанси и новите перспективи за банковия сектор при прехода към кръгова икономика 9 
Изготване на годишния финансов отчет - финален етап от годишнито счетоводно приключване 93 
Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти 113 
Изкуствен интелект променя трансграничните доставки 108 
Икономически ефект от увеличението на цените на клиничните пътеки и процедури, заплащани от НЗОК след май 2022 г. 62 
Индивидуална оценка на енергийната бедност - възможности и решения 70 
Иновативни решения в туризма на бъдещето 110 
Иновации в животновъдството - принос към зелената икономика 79 
Иновационна дейност и иновационен мениджмънт в организациите 80 
Институционални аспекти при реформирането и развитието на здравната система 64 
Как да намалим отпадъците чрез опаковане 104 
Как празниците променят веригите на доставки? 39 
Колко струва енергийната независимост? 72 
Кръгова икономика в туристическия сектор в Черноморския регион 112 
Кръговата икономика дискутираха в Академията изследователи от 6 държави 133 
Къде се чупи криптото 21 
Маркетинг на подаръците 36 
Медиация и изкуствен интелект 47 
Медиация и медиатори в здравеопазването 63 
Медиацията като учебна дисциплина във висшите училища 57 
Международно производство и транснационализация 41 
Меморандум за сътрудничество с ТУ - Варна 134 
Над 2 млн.лв. трябват за изграждане на нова сграда за Свищовската академия 135 
Национално състезание организира катедра "Бизнес информатика" 136 
Наш професор участва в гребен поход по Дунав с римски кораб 137 
Неизползваните възможности на алтернативните горива 67 
Неплатен отпуск на работещите по трудово правоотношение 8 
Нефинансово отчитане на аспекти на устойчивостта в ИТ индустрията: актуално състояние и перспективи 105 
Нова стратегическа йерархия, приложена в автомобилната индустрия 82 
Нормативната уредба за биологичното земеделие - проблеми и възможности 77 
Облагане и деклариране на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани 19 
Оперативно управление - нови предизвикателства 68 
Операция за спасяването на българската хидроенергетика 66 
Определящи фактори при формиране на финансовия резултат от сделките с петролни продукти 25 
Особености при организацията и счетоводното отчитане на разходите в юридическите лица с нестопанска цел 91 
Особености при счетоводното отчитане на дълготрайните активи, капитализирани в стопанска област "Други сметки и дейности" в бюджетните организации 94 95 
Оценка на въздействието на Директива 2016/97/ЕС върху застрахователната дистрибуция 53 
Оценка на слабата форма на ефективност и пазарния риск на Българска фондова борса 26 
Парични обезщетения за гледане на дете на осигурените бащи 50 
Перспективи пред ритейлърите при преминаването към кръгова икономика 34 
План за джендър равенство в научните изследвания – ново изискване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ 60 
Политиката за защита на конкуренцията като предпоставка за реализиране на предимствата на единния пазар на ЕС 42 
Потребителски нагласи на български туристи за избор на дестинация за почивка на българското южно Черноморие 114 
Правни проблеми на Четвъртата индустриална революция 48 
Празник на младостта, красота и смелите мечти! 138 
Предизвикателства пред лидерската позиция на Европейския съюз в световната търговия 33 
Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО 17 
Предприемачески модел на обучение като система от ключови компетентности 55 
Приложение на методите на медиацията - от висшето образование до пазара на труда 56 
Принос на биологичното производство към устойчивото развитие на регионалната биоикономика 29 
Проф. Йотов получи почетния знак на родната Алма Матер 139 
Публична лекция изнесе Нина Стоименова 140 
Разходите, свързани с планиране, изработване на решения и анализ в условията на Индустрия 4.0 96 
Ректорът отново получи една от най-високите оценки от МОН 141 
Релация корпоративна социарна отговорност - регионално развитие 30 
Рискът от бедствени ситуации - предизвикателство пред обществото и медицинските специалисти в град Плевен 65 
Ролята на блокчейн технологиите в управлението на човешките ресурси 99 
С тържествена церемония и награди за изявени студенти Свищовската академия отбеляза студентския празник 142 
Силна периферия 31 
Сляпото място на киберсигурността 106 
Собствениците на малки волтаични централи подлежат ли на регистрация? 71 
Специализиран кабинет по "Финансов контрол и одит" бе открит в Свищовската академия 144 
Специфики на одита на изпълнението в организациите от публичния сектор 98 
Сравнение на спестяване в дългосрочни продукти в България - в контекста на общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване, PEPP 51 
Стойчо Маринов: "В СА "Димитър А. Ценов" получих знанията и уменията как да мечтая смело" 143 
Стопанска академия тържествено чества 86 години от основаването си и 110 години от дарението на Ценов 130 
Съдовете за еднократна употреба - история и перспектива 103 
Същност и особености при отчитане на бартерни сделки 97 
Същност и правно значение на принципът "замърсителят плаща" в областта на управление на отпадъците 61 
Тенденции в развитието на уелнес туризма в България в условия на цифрова революция 116 
Топ 30 производители на мляко, сирене и кашкавал в България 102 
Управление на риска в организациите в България - проблеми и перспективи за развитие 89 
Установяване на отклонение от пазарните цени и пазарните лихви - дискусионни въпроси в данъчната и съдебна практика 16 
Усъвершенстване на продуктово портфолио на фирма за услуги в контекста на маркетинг чрез преживявания - по примера на курортен хотел 115 
Фактори за устойчиво икономическо развитие на съвременните икономики 32 
Формиране на агротуристически продукт в България 111 
Цифровата архитектура на реалността 107 
Черно море - възобновяем източник на енергия и ресурси 69 
"Бизнес лингва 2022" организира катедра "Чуждоезиково обучение" 145 
"Новата нормалност" и уроците от историята на пазара на акции 27 
A Behavioral Research Approach to Sustainable Household Consumption in Three Bulgarian Cities 37 
Arrangement of Digital Leadership Strategy by Corporate Structures: A Review 87 
Assessment of Challenges and Risks for the Banking Sector in the Transition to a Green Economy through a Sample Survey 14 
Bulgaria - a year-round destination for quality health tourism 119 
Bulgarian NUTS2 Regions’ Beta- and Sigma- Convergence Towards the Eurozone 46 
Corporate Social Capital - Prerequisite for Effective Bonding 88 
Deep Growth-at-Risk Model: Nowcasting the 2020 Pandemic Lockdown Recession in Small Open Economies 6 
Development of Social Entrepreneurship in the Black Sea Region and Marketing Solutions for the Activity 84 
IMPACT FACTOR 1 
Inflation, Inflation Instability and Nominal Uncertainty in Bulgarian Economy 7 
Insurance of Environmental Risks in the Context of the Corporate Security of the Industrial Enterprise 54 
Labour Productivity Convergence of CEE Countries with the Euro Area – Evidence at Aggregate and Sectoral Level 43 
Market Mechanisms for Risk Management in Energy 73 
Prerequisites for the Development of Innovation in the Context of the Concept of Corporate Social Responsibility in the Black Sea Region 86 
Rethinking Tourism: Crisis or Opportunity - the Choice is in Our Hands 120 
Risk Management for Crypto Assets: Towards Volume-Adjusted Metrics 24 
STILL: Интралогистиката е изправена пред повратна точка 40 
Stock Indices as Indicators of Market Efficiency and Interaction 28 
Study of the Specific Covid-19 Pandemic Effects on the Bulgarian Tourism Labour Market 122 
Success Factors for Accelerating the Innovation Process and Increasing the User Acceptance of Public Charging Infrastructure in the Context of Electric Mobility 101 
Sustainability of Production and Export of Main Cereal and oil Crops from Bulgaria 74 
The Magic of the Bulgarian Rose 121 
The Real Convergence of THE NMS-10 to THE EU-15 45 
Tourism During COVID-19 seasonality is an Opportunity or Still a Threat? 118 
Vegetable Production as a Part of Bulgarian Agriculture 78 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АБЗ 123 
авариен фонд 135 
аварийно състояние 135 
автоматизация 40 
автомобилна индустрия 82 
аграрна криза 5 
агросектор 76 
агротуристически продукт 111 
агрохранителна верига 75 
академични институции 60 
академично ръководство 123 
алтернативен туризъм 116 
алтернативи на биткойн 22 
алтернативни горива 67 100 
алтернативни енергийни източници 67 
алтернативно решаване на спорове 47 
алткойн 22 
амортизации 92 
амортизация на ДМА 92 95 
анализ на конкурентоспособността 58 
антикризисно управление 3 
архитектура на мрежа 12 
Асоциация на българските застрахователи 123 
балнеоложки туризъм 119 
балони на капиталовите пазари 27 
банки 13 
банков сектор 9 13 14 
банкова криза 5 
банкова мрежа 12 
банкова система 12 
банкови консолидации 13 
банково кредитиране 11 
бартер 97 
бартерни отношения 97 
бартерни сделки 97 
бащинство 50 
бедствени ситуации 65 
бежанска вълна 3 
Бета и Сигма конвергенция 43 
бета конвергенция 45 
бета параметър 26 
бета-конвергенция 45 46 
библиографи 2 
библиография 2 
библиографска наука 2 
Бизнес лингва 145 
бизнес модел 87 
бизнес модел-екосистема 87 
бизнес организации 90 
бизнес предприемачество 83 
бизнес сгради 83 
биологично земеделие 77 
биткойн 21 22 
битови потребители на енергия 70 
блокчейн 23 
блокчейн технологии 22 99 
болничи бюджети 62 
борба със злоупотреби 15 
борси 23 
борсови индекси 28 
борсови пазари 28 
Бургас 112 
БФБ 26 
българи в чужбина 52 
България 3 
българска библиография 2 
българска енергетика 68 
българска икономика 7 
българска икономическа конвергенция 46 
българска роза 121 
български общини 31 
български производители 102 
български туризъм 122 
български туристи 114 
българско земеделие 78 
българско Черноморие 114 
бюджетни организации 95 
бюджетно финансиране 109 
вградени плащания 10 
вградено финансиране 10 
вериги на доставки 39 
вериги на Марков 26 
вертикална интеграция 76 
ВЕЦ 66 
видове данъци 17 
видове криптовалути 23 
видове социални услуги 49 
висше образование 56 57 59 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 
висши училища 57 
внимание 36 
внимание на потребителите 36 
волтаични централи 71 
втора международна работна среща 125 
възвръщаемост 24 
възобновяема енергия 69 
възобновяеми енергийни източници 69 72 
възобновяеми ресурси 69 
възпитаник на СА 144 
възстановителни действия 65 
вътрешноорганизационни ионовации 80 
гледане на дете 50 
годишен данъчен финансов резултат 16 
годишен финансов отчет 93 
годишно счетоводно приключване 93 
големи информационни мрежи 48 
голямата депресия 5 
гребен поход 137 
Грейнджър връзка 7 
Григор Начович 126 132 
данъчни субекти 17 
данъчно облагане 15 17 18 19 
дарение 126 132 
дарител 144 
дарителска дейност 144 
дарителство 126 130 132 
дарителство за образование 126 130 132 144 
дарителят 130 
двигатели на растежа 41 118 
двойно гражданство 52 
ден от седмицата 28 
джендър равенство 60 
дигитален домоуправител 83 
дигитализация 15 42 85 107 
дигитализация на банкови услуги 11 
дигитализация на туризма 116 120 
дигитална валута 21 
дигитална зрелост 107 
дигитална платформа 87 
дигитална среда 99 
дигитална трансформация 85 107 
дигитални активи 21 
дигитални аудитории 128 
дигитални инструменти 35 
дигитални кредитни продукти 11 
дигитални пари 21 
дигитални услуги 107 
дигитално лидерство 87 
дисперсионен анализ 58 
ДМА 92 
ДМА от група 22 95 
добавена стойност 76 
добри практики 75 
доверие на потребителите 113 
докторанти в СА 129 
домакинско потребление 37 
домоуправители 83 
доставки 38 
доходи на физически лица 19 
други сметки и дейности 94 
ДСД 94 
Дунав 137 
дългово бреме 44 
дълготрайни активи 94 95 
държавен бюджет 44 
е-услуги 107 
Еврозона 43 44 46 
евроикономика 43 
европейски енергийни пазари 73 
европейски търговски практики 34 
Единен европейски пазар 42 
единен пазар 42 
едноличен търговец 93 
еднолични търговци 19 
екзит пол 4 
екологична култура 81 
екологична отговорност 81 
екологични решения 117 
екологични рискове 54 
екологично застраховане 54 
електрическа мобилност 101 
електрически автомобили 101 
електроенергийна система 68 
електромобили 100 
електронен подпис 107 
електронна търговия 108 
електронни документи 85 
електронни магазини 39 
електронно здравеопазване 64 
елитен спорт 109 
емоционална интелигентност 90 
емпатия 90 
енергетика 69 72 73 
енергиен преход 72 
енергийна бедност 70 
енергийна ефективност 73 
енергийна независимост 72 
енергийна сигурност 73 
енергийна система 66 68 
енергийни мрежи 68 
енергийни потребители 70 
енергийни ресурси 73 
енергия от биомаса 72 
ЕС 33 60 
ефективност на банката 13 
Живият Дунав 137 
животновъдство 79 
жилищни сгради 83 
ЗАДС 71 
задължения за регистрираните лица 71 
Закон за здравето 63 
закон за пациента 63 
законодателни промени 49 
зам.-министър 140 
замърсител 61 
замърсители на околната среда 61 
замърсяване на околната среда 61 
замяна на активи 95 
занаятчийски шоколад 38 
заплахи за националната сигурност 23 
заплащане на медицински дейности 62 
зареждане на електромобили 101 
застраховане на екологичен риск 54 
застраховани лица 53 
застрахователна дистрибуция 53 
застрахователна сума 51 
застрахователни посредници 53 
застрахователни продукти 53 
застрахователно дружество 54 
застраховка Живот 51 
защита на конкуренцията 42 
защита на личните данни 48 
ЗДДФЛ 18 19 
здравен медиатор 63 
здравен омбудсман 63 
здравен туризъм 119 
здравеопазване 63 
здравна система 64 
здравно осигуряване 8 52 64 
здравноосигурителна вноска 52 
здравноосигурителни права 52 
зелен водород 100 
зелен кредит 9 
зелен маркетинг 35 
зелен преход 14 42 
зелена банкова система 9 
зелена икономика 14 79 
зелена сделка 100 
зелена трансформация 100 
зелени коридори 108 
зелени финанси 9 14 
зелено банкиране 14 
зеленчукопроизводство 78 
земеделие 77 
земеделска земя 76 
земеделски стопани 19 
ЗЗД 18 
ЗКПО 17 18 
значение на одита на изпълнението 98 
ЗСч 93 
избор на активи 24 
избор на дестинация 114 
избягване на данъци 15 
изглаждане на противоречия 90 
издателска библиография 2 
изкуствен интелект 47 108 
износ на зърнени храни 74 
износ на маслодайни култури 74 
изследователска дейност 124 
източници на риск 89 
иконометрично моделиране 7 
икономика на отбраната и сигурността 59 
икономическа конвергенция 45 46 
икономически ефекти 62 
икономически ползи 111 
икономически прогрес 32 
икономически растеж 32 42 45 
икономически системи 32 
икономическо развитие 32 
имейл маркетинг 36 
имидж на България 120 
имитиращи продукти 102 
импакт фактор 1 
инвестиционен мениджмънт 80 
инвестиционен фонд 51 
индекс S&P 500 27 
индекс за електричество и вода 37 
индекс на жилищата 37 
индекс на транснационализация 41 118 
индекс на транспорта 37 
индекс на храните 37 
индивидуална оценка 70 
индустриален мениджмънт 82 
индустриално предприятие 54 
Индустрия 4.0 96 124 133 
индустрията в периферията 31 
иновативни решения 110 
иновации 86 101 
иновации в животновъдството 79 
иновации в туризма 110 
иновационен мениджмънт 80 
иновационен процес 101 
иновационна дейност 80 
иновация 80 
институционални аспекти 64 
интегрирани териториални инвестиции 30 
интелигентни енергийни мрежи 68 
интелигентни мрежи 68 
интелигентно земеделие 129 
интерактивни методи 128 
интерактивно обучение 128 
интердисциплинарно образование 134 
интралогистика 40 
инфлационна нестабилност 7 
инфлация 7 44 
информационна сигурност 106 
информационни технологии 85 
история на библиографията 2 
история на развитието 103 
история на СА 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 
ИТ индустрия 105 
Йото Йотов 139 
какао 38 
капиталови пазари 26 
кариерни борси 127 
катедра Аграрна икономика 129 
катедра Бизнес информатика 136 
катедра КАСД 144 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 144 
катедра Стратегическо планиране 131 
катедра Финанси и кредит 137 
катедра Чуждоезиково обучение 145 
кашкавалопроизводство 102 
кибератака 106 
киберзащита 106 
киберпространство 106 
киберсигурност 106 
клинична пътека 62 
клирингова търговия 97 
книготърговска библиография 2 
компетентности 55 
композитен индекс на устойчиво поведение 37 
конвенционално земеделие 76 
конвергенция 43 
конкурентоспособност 58 
конкурентоспособност на студенти 58 
консумация на шоколад 38 
КОНТО 143 
конференция 9 10 11 15 25 29 30 34 41 47 48 49 53 55 56 57 58 61 63 76 77 79 80 81 84 85 86 91 96 99 100 101 105 110 111 112 113 114 118 
конфликти 47 
концепция 86 
концепция за устойчиво развитие 34 
корпоративен данък 16 
корпоративен социален капитал 88 
корпоративна култура 88 
корпоративна отговорност 105 
корпоративна сигурност 54 
корпоративна социална отговорност 30 86 
корпоративни структури 87 
корпоративно подоходно облагане 16 
корпоративно управление 88 
крайдунавски регион 112 
кредитен рейтинг 20 
кредитна дейност 11 
кредитни продукти 9 
криптоактив 21 
криптоборса 21 
криптовалута 21 22 23 24 
критерии за конвергенция 44 
кръгла маса 145 
кръгла маса с международно участие 145 
кръгов икономически модел 112 
кръгова икономика 9 29 30 34 35 40 76 79 91 96 99 110 112 124 133 
КСО 30 86 
КТ 8 
култура 81 
куриерски пратки 108 
курортен хотел 115 
лев-евро 44 
лечебно заведение 63 
лидерска позиция 33 
ликвиден риск 24 
линия на бедност 70 
лихвена конвергенция 44 
лично дарение 144 
лично пенсионно осигуряване 51 
логистика 39 40 
логистични доставчици 108 
логистични фирми 39 
магистърска програма 132 
магия 121 
макроикономически рискове 6 
малки отворени икономики 6 
малки централи 71 
мандри 102 
маркетинг на подаръците 36 
маркетинг на преживяванията 115 
маркетингови инструменти 113 
маркетингови решения 84 
масов спорт 109 
математико-статистически анализ 1 
медиатори 63 
медиация 47 56 57 63 85 
медицински загуби 65 
медицински специалисти 65 
медицинско осигуряване 65 
междубанкови експозиции 12 
международен научен форум 124 
международна научна конференция 9 41 61 80 81 84 86 100 101 105 112 113 114 118 
международна научно-практическа конференция 124 133 
международна научнопрактическа конференция 10 11 25 29 30 34 55 58 76 79 91 96 99 110 111 
международно производство 41 118 
междуорганизационни аспекти на иновациитее 80 
меморандум за сътрудничество 134 
мениджърски решения 96 
менторска програма 59 
менторство 59 
МЗ 64 
миграционни потоци 3 
микропредприятия 93 
Министерство на земеделието 129 
Министерство на туризма 120 
млади българи 4 
млади учени 124 
млади хора 4 
младите и политиката 4 
млекопреработвателен сектор 102 
млечни продукти 102 
многоезичие 145 
многоканален маркетинг 36 
модел ARCH 7 
модел GARCH-M 7 
модел на обучение 55 
модел на трите линии на защита 98 
модернизация на образованието 128 
монета 24 
морски транспорт 117 
морски туризъм 117 
мрежова теория 12 
МСС 92 
МССПС 17 92 
място на потребление 15 
награди 142 
надзорен съвет 64 
наукометрични показатели 1 
научен форум 129 
научна дейност 1 
научна и помощна библиография 2 
научна лаборатория 126 132 
научна продукция 1 
научни изследвания 60 
научноизследователски организации 60 
национална библиография 2 
национална научна конференция 15 47 48 49 53 56 57 63 77 85 
национална сигурност 23 
национално счетоводно законодателство 92 
национално ученическо състезание 136 
незаконна миграция 3 
НЕК 66 
неплатен отпуск 8 
нефинансово отчитане 105 
НЗОК 62 64 
Никола Михов 2 
новата икономика 27 
новата реалност 27 
нови страни-членки на ЕС 45 
номинална несигурност 7 
нормативна уредба 77 
НСС 93 
облагаем доход 19 
образование 55 56 
обучение на докторанти 59 
обучение по киберсигурност 106 
обучение по математика 58 
обща търговска политика 33 
обществена инфраструктура 101 
обществено здраве 65 
Общество 5.0 124 133 
община Пирдоп 31 
община Сливо поле 31 
общински разходи за спорт 109 
общоевропейски продукт 51 
одит на изпълнението 98 
онлайн обучение 58 
онлайн решаване на спорове 47 
ОНС доктор 59 
опазване на околната среда 61 
опаковъчна дейност 104 
оперативно управление 68 
организации от публичния сектор 98 
организационна иновация 80 
организация на счетоводното отчитане 91 
осигурени бащи 50 
осигурителен стаж 8 
отговорност 81 
отклонение от данъчно облагане 17 
отклонение от пазарните цени 16 
открита лекция 130 
отопление 70 
отпадъци 104 
отсрочени данъци 93 
отчитане на дълготрайните активи 95 
отчитане на устойчивостта 105 
оценка на акциите 27 
оценка на ДМА 94 
оценка на ефективността 26 
оценка на потребностите 70 
оценка на предизвикателствата 14 
оценка на риска 14 
оценка от МОН 141 
пазар на акции 27 
пазар на млечни продукти 102 
пазар на петролни продукти 25 
пазар на труда 56 
пазар на труда в туризма 122 
пазарен риск 26 
пазарна капитализация 23 
пазарни лихви 16 
пазарни механизми 73 
пазарни цени 16 
пандемична икономическа криза 118 
пандемия 42 118 122 
панелен регресионен модел 43 
панелна регресия 43 46 
парични обезщетения 50 
парламентарни избори 4 
пациенти 63 
пенсионни планове 51 
петролни продукти 25 
план за действие 77 
платформа за управление 83 
поведение в управлението 81 
поведенческа промяна 90 
поздравления 138 
поземлена собственост 5 
поименен сертификат 136 
политически избор 4 
Полша 118 
потребителски нагласи 114 
потребителско търсене 38 39 
потребление на храни 75 
потребностите на домакинствата 70 
почетен знак 139 
почетен знак на СА 139 
правила и норми 61 
правни проблеми 48 
правно значение 61 
празници 36 
практическа библиография 2 
превозни средства 101 
предотвратяване на измама 17 
предприемачески модели 55 
предприятия с нестопанска цел 91 
преподаватели на СА 131 
препоръчителна библиография 2 
прием на студенти 136 
приемане от потребителите 101 
приложни изследвания 126 132 
принцип на максималната ентропия 12 
природни бедствия 65 
присъствена форма на обучение 58 
приходи 102 
приходи и разходи 93 
продажба на активи 95 
продажба на финансови активи 18 
продажби 36 
продоволствена политика 75 
продоволствена сигурност 78 
продукти и услуги 15 
продуктово портфолио 115 
проект 127 128 
проект за професионално обучение 125 
производителност на труда 43 
производство на енергия 67 
производство на енергия от отпадъци 67 
производство на зърно 74 
производство на маслодайни култури 74 
производство на млечни продукти 102 
производство на слънчоглед 74 
професори 137 139 
процедурни организационни иновации 80 
публичен сектор 92 131 
публична лекция 140 
публични финанси 126 132 
първа медицинска помощ 65 
първи финансов министър 126 132 
пътуване с морски транспорт 117 
развитие на предприемачеството 84 
разменна търговия 97 
разрешаване на спорове 57 
разходи на промишленото предприятие 96 
рамкова програма 60 
рапично масло 74 
растеж 6 
рационално поведение 88 
реализиране на предимства 42 
реална конвергенция 45 
регионална биоикономика 29 
регионална икономика 31 
регионална конвергенция 46 
регионално развитие 29 30 31 140 
регионално развитие и благоустройство 140 
регистрация 71 
регресионен анализ 58 
регулиране 20 
рейтингови агенции 20 
ректор 138 141 
ректори на Академията 141 
реформа в здравеопазването 64 
рецесия 6 
римски кораб 137 
риск 6 24 65 89 
риск за околната среда 54 
риск мениджмънт 24 
ритейл сектор 34 
ритейлъри 34 
роботизация 48 
розариум 121 
СА 29 30 34 80 81 91 92 95 99 110 111 
СА докторант 10 25 55 76 79 
самоосигуряващи се лица 52 
сборник от конференция 9 41 61 80 81 84 86 100 101 105 112 113 114 118 
сборник с доклади 10 11 15 25 29 30 34 47 48 49 53 55 56 57 58 63 76 77 79 85 91 96 99 110 111 
световна политика 33 
свищовски възпитаници 139 
свищовско висше училище 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 
сграден фонд 135 
сгради 135 
сградно строителство 135 
сделки с петролни продукти 25 
селско стопанство 74 78 
сигма-конвергенция 46 
сирене 102 
система за вътрешен контрол 98 
систематичен риск 26 
сливане и придобиване 13 
смяна на лев с евро 44 
собственик на малка волтаична централа 71 
социална екология 81 
социални услуги 49 
социално научаване 90 
социално осигуряване 50 
социално предприемачество 84 
спа дестинация 119 
СПА туризъм 119 
спасителни мерки 65 
спестовни продукти 51 
специализиран кабинет 144 
специализирана медицинска помощ 65 
специалност МИО 139 
специалност Стопански и финансов контрол 144 
специалност Финанси 132 
специфики на одита 98 
спор 63 
среща по проект 125 
СС 1 93 
СС 12 93 
СС 17 93 
СС 32 18 
СС 4 92 
СС 42 93 
СС 9 93 
стандарти за управление на риска 89 
стари страни-членки 45 
стокообмен 108 
Стопанска академия 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 
страни от ЦИЕ 43 
стратегическа визия 87 
стратегическа йерархия 82 
стратегическа пирамида 82 
стратегическо управление 82 
структурно-организационни иновации 80 
студенти 58 142 
студентски празник 138 142 
субкултури 88 
счетоводна отчетност 143 
счетоводни аспекти 11 
счетоводно отчитане 91 94 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 95 
счетоводно отчитане на разходите 91 
счетоводство 97 
съвременни икономики 32 
съдове за еднократна употреба 103 
съдове за хранене 103 
температурни аномалии 65 
тенденции на бъдещето 78 
териториална икономика 31 
Технически университет - Варна 134 
технологична дигитализация 107 
топ 30 102 
трансграничен застрахователен бизнес 53 
трансгранични екологични опасности 108 
транснационализация 41 118 
транснационална среща 125 
транспортни доставки 108 
транспортно обслужване 100 
трансформация на работни места 48 
трансформация на транспорта 100 
трипартитно управление 64 
трудов стаж 8 
трудова заетост 122 
трудови правоотношения 56 
трудови спорове 56 
трудово правоотношение 8 
туризъм 110 112 116 117 118 119 120 121 122 
туризъм в България 119 121 
туристическа дестинация 111 114 119 
туристическа дестинация България 114 
туристическа индустрия 116 118 
туристически дестинации 121 
туристически кадри 122 
туристически маркетинг 113 115 
туристически обект 111 
туристически продукт 113 
туристически пътувания 117 
туристически сектор 110 112 118 
търговия с фючърси 25 
търговска логистика 39 
търговска сила 33 
тържествени церемонии 130 142 
тържествено шествие 130 
уелнес туризъм 116 
украински фондов индекс 28 
укриване на данъци 15 
умни технологии 83 
УНКТАД 41 118 
УНСС 58 
управление на здравеопазването 64 
управление на конфликти 90 
управление на организациите 98 
управление на отпадъците 61 67 75 104 
управление на риска 24 54 73 89 
управление на риска в организацията 89 
управление на сградите 83 
управление на сградния фонд 83 
управление на човешки ресурси 99 
управленско счетоводство 96 
услуги в туризма 115 
успешни възпитаници на СА 132 143 
успешни кариери 127 
устойчив маркетинг 35 
устойчив туризъм 112 
устойчиви модели 29 
устойчиво домакинско потребление 37 
устойчиво земеделие 77 
устойчиво икономическо развитие 32 
устойчиво потребление 37 75 
устойчиво развитие 10 11 29 30 76 79 91 96 99 110 
устойчивост 74 
устойчивост на банковата система 12 
устойчивост на организацията 105 
участие в конференция 129 
учебна дисциплина 57 
финансиране на спорта 109 
финансов контрол и одит 144 
финансов лизинг 94 
финансов мениджмънт 132 
финансова зараза 12 
финансова криза 5 
финансови активи 18 
финансови иновации 10 
финансови институции 20 
финансови пазари 20 
финансови услуги 10 
ФинТех 10 
финтех решения 10 
фирмена стратегия 87 
фискална позиция 44 
фондови борси 28 
формално научаване 90 
фотоволтаична енергия 72 
фючърсни договори 25 
хибридно обучение 58 
хидровентрали 66 
хидроенергетика 66 
Хоризонт Европа 60 
хранителна безопасност 103 
хранителни отпадъци 75 104 
хранителни технологии 103 
хранително-вкусова промишленост 103 
хранително-вкусови стоки 103 
целогодишна дестинация 119 
цена на клинична пътека 62 
цена на придобиване 93 
ценова стабилност 44 
цифрова архитектура 107 
цифрова икономика 15 
цифрова информация 99 
цифрова корпоративна трансформация 87 
цифрови решения 87 
цифровизация 116 
цифровизация в транспортния сектор 100 
Черно море 69 
Черноморски регион 84 86 112 
Четвърта индустриална революция 48 96 
чужденци 52 
чуждоезиково обучение 145 
шиткойн 22 
шоколадова логистика 38 
юридически лица с нестопанска цел 91 
110 години от завещанието на Ценов 130 
140 години застраховане в България 123 
30 години АБЗ 123 
70 години катедра Чуждоезиково обучение 145 
86-годишнина на СА 130 
Beste 83 
BitCoin 21 
COVID-19 118 122 
dWare 143 
FTX 21 
HR дейности 99 
IKEA 34 
METRO 34 
MS Excel 58 
NUTS 2 региони 46 
PEPP 51 
SCADA 68