НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 1 -

Сп И 50 м

Хинова-Макнами, Елена.  Преуспяващото лидерство - реалност или утопия? / Елена Хинова-Макнами. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 4, с. 473-502. 

  

Сист. No: 78683

Икономика. Икономически науки

- 2 -

Сп И 36 Вн

Ангелова, Милена.  Развитие на сребърната икономика - предизвикателства и възможности / Милена Ангелова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 4, с. 339-350. 

  

Сист. No: 78714

- 3 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик и др.  Основи на съвременната икономика: Джордж Стиглър и Чикагската икономическа школа – за теорията на цените и икономиката на информацията / Хенрик Егберт, Теодор Седларски, Александър Б. Тодоров. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 4, с. 452-472. 

  

Сист. No: 78682

- 4 -

Сп И 50 м

Morselli, Alessandro.  An Institutionalist-Conventionalist Approach to the Process of Economic Change / Alessandro Morselli. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 4, с. 411-428. 

  

Сист. No: 78680

Макроикономика

- 5 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Вениамин.  Екзогенните макроикономически шокове като съвременни детерминанти на бизнес цикъла / Вениамин Тодоров. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 78664

Икономически теории. Учения и школи

- 6 -

Сп С 546

Tsoklinova, Maya.  Conceptual Framework of Behavioural Economics / Maya Tsoklinova. // Социално-икономически анализи, 2021, N 2, с. 169-175. 

  

Сист. No: 78654

Трудови отношения

- 7 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Разпределение на работното време / Мариана Василева. // Актив, 2022, N 10, с. 48-53. 

  

Сист. No: 78738

- 8 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Отпуски на бащи (осиновители) / Гошо Мушкаров. // Актив, 2022, N 10, с. 53-56. 

  

Сист. No: 78739

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 9 -

CD 79

Войческа, Катерина.  Политика по оптимизация на инвестиционен портфейл по време на икономическа криза / Катерина Войческа. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 106-115. 

  

Сист. No: 78730

- 10 -

CD 79

Дауо, Мариана Монева.  Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от COVID19 mdkoe;rs / Мариана Монева Дауо. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 90-105. 

  

Сист. No: 78729

- 11 -

CD 79

Пешева, Милена.  Биткойн - бъдещите пари? / Милена Пешева. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 153-172. 

  

Сист. No: 78731

- 12 -

CD 79

Трифонова, Силвия.  Иновативната Програма за покупка на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемията (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), на Европейската Централна Банка / Силвия Трифонова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 14-30. 

  

Сист. No: 78728

- 13 -

CD 79

Япраков, Орлин Чавдаров.  Дигиталните финансови услуги - съвременния конкурент на традиционния банков пазар / Орлин Чавдаров Япраков. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 173-180. 

  

Сист. No: 78732

- 14 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Кога и моята лихва ще тръгне нагоре / Николай Стоянов. // Капитал, XXX, N 39, 30 септ.-6 окт. 2022, с. 62-64. 

  

Сист. No: 78646

- 15 -

Сп И 36 Вн

Кънева, Аглика.  Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България / Аглика Кънева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 2, с. 173-197. 

  

Сист. No: 78708

- 16 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Консолидирането на банковия пазар / Николай Нейчев. // Мениджър, 2022, N 9, септ.-окт. 2022, с. 26-33. 

  

Сист. No: 78647

Финансов контрол

- 17 -

Сп Ф 531 п

Неофитова, Кристина.  Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари / Кристина Неофитова. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 10, с. 74-83. 

  

Сист. No: 78735

Данъци. Такси. Налози

- 18 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Недялка.  Отклонението от данъчно облагане като заплаха за фискалната сигурност на държавата / Недялка Петрова. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 9, с. 19-27. 

  

Сист. No: 78650

- 19 -

Сп Б 445

Sowa, Bozena.  The Impact Of The Tax Harmonization Process (On The Example Of Vat) On Budget Revenues In 25 Selected Eu Countries - A Comparative Analysis / Bozena Sowa. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 3, с. 17-31. 

  

Сист. No: 78660

Данъчно облагане

- 20 -

Сп Б 445

Omodero, Cordelia Onyinyechi.  The Role Of Corporate Tax, Earnings And Debt In Determining Dividend Policy Of Firms / Cordelia Onyinyechi Omodero. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 3, с. 46-69. 

  

Сист. No: 78662

Пари, валута

- 21 -

В К 263

Христов, Робърт.  Криптоминьорите: да загубиш повече от милиард / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 37, 16-21 септ. 2022, с. 64-65. 

  

Сист. No: 78638

- 22 -

В К 263

Христов, Робърт.  Един блокчейн, ако обичате / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 40, 7-13 окт. 2022, с. 58-59. 

  

Сист. No: 78669

- 23 -

В К 263

Христов, Робърт.  Без портфейл няма крипто : Какви са начините за съхранение на дигитални валути и кой е най-подходящ / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 40, 7-13 окт. 2022, с. 66-67. 

  

Сист. No: 78670

- 24 -

В К 263

Христов, Робърт.  Как да изберем криптоборса / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 43, 28 окт.-3 ноем. 2022, с. 70-71. 

  

Сист. No: 78742

Икономика на България

- 25 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Търговец по призвание, родолюбец по природа / Георги Георгиев. // Икономика, 2022, N 5, септ.-окт. 2022, с. 106-107. 

  

Сист. No: 78641

- 26 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Стартира първото в ЕС производство на нитрилни ръкавици / Ралица Русинова. // Логистика, 2022, N 7, с. 12-13. 

  

Сист. No: 78629

Туризъм в България

- 27 -

Сп Д 45 Б

Варна - градът пазител на най-старото злато . // Дестинация България, 2022, N 3, с. 28-29. 

  

Сист. No: 78698

- 28 -

Сп Д 45 Б

Видин, Реката и Крайдунавския парк . // Дестинация България, 2022, N 3, с. 62-63. 

  

Сист. No: 78701

- 29 -

Сп Д 45 Б

Забърдо - родопското чудо, за което светът заговори . // Дестинация България, 2022, N 3, с. 56-57. 

  

Сист. No: 78700

- 30 -

Сп Д 45 Б

Кметовете на общините Белене, Никопол и Гулянци подписаха общ план за действие и развитие по проект DANUrB+ . // Дестинация България, 2022, N 3, с. 60-61. 

  

Сист. No: 78696

- 31 -

Сп Д 45 Б

Люти Брод - порталът към северозапада  : Едно пътешествие с влак и вино сред история и природна красота. // Дестинация България, 2022, N 3, с. 46-47. 

  

Сист. No: 78699

- 32 -

Сп Д 45 Б

Пловдив . // Дестинация България, 2022, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 78697

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 33 -

Сп С 546

Нецева-Порчева, Татяна.  Ценообразуване на услуги в България / Татяна Нецева-Порчева. // Социално-икономически анализи, 2021, N 2, с. 222-232. 

  

Сист. No: 78656

Търговия

- 34 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  Зелената трансформация в ритейла / Алек Вучков. // Мениджър, 2022, N 9, септ.-окт. 2022, с. 64-65. 

  

Сист. No: 78648

Маркетинг

- 35 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Маркетингът на талантите / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 9, септ.-окт. 2022, с. 98-100. 

  

Сист. No: 78649

- 36 -

Сп Б 445

Ahlawat, Rakesh et al.  Factors Influencing Restaurant Selection In The Covid-19 Era: A Study Of Consumer Preferences In India / Rakesh Ahlawat, Mandeep Ghai, Sanjeev Kumar Garg. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 3, с. 70-84. 

  

Сист. No: 78663

Логистика

- 37 -

Сп И 36 Вн

Банабакова, Ваня.  Социални практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги, като проява на корпоративна социална отговорност / Ваня Банабакова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 70-86. 

  

Сист. No: 78704

- 38 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Устойчивост и ESG в транспортно-логистичния сектор. // Логистика, 2022, N 7, с. 24-26. 

  

Сист. No: 78630

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 39 -

 

Русинова, Ралица.  Нови правила за вноса по въздух в ЕС : Фаза 2 на системата за контрол на импорта влиза през март 2023 г. / Ралица Русинова, 2022, с. 45-46. 

  

Сист. No: 78658

Международни икономически отношения

- 40 -

Сп И 36 Вн

Михайлова, Свилена.  Икономически ползи и рискове от участие в глобалните вериги на стойността / Свилена Михайлова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 3, с. 233-247. 

  

Сист. No: 78713

Европейска интеграция

- 41 -

Сп Б 445

Pavlova-Banova, Mariyana и др.  Integrating Crisis Management Mechanisms In European Cohesion Policy / Mariyana Pavlova-Banova и др.. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 3, с. 32-45. 

  

Сист. No: 78661

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 42 -

Сп И 36 Вн

Йолова, Галина.  Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от разстояние / Галина Йолова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 101-116. 

  

Сист. No: 78706

Пенсионно осигуряване

- 43 -

Сп С 546

Христова, Йорданка.  Влияние на пандемията от COVID-19 върху дейността на българския пенсионен пазар / Йорданка Христова. // Социално-икономически анализи, 2021, N 2, с. 145-152. 

  

Сист. No: 78652

Висше образование

- 44 -

CD 82

Ангелова, Петя.  E-обучение и необходимост от управление на знанието във висшето образование / Петя Ангелова. // Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, Варна, 01-02 септември 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2022, с. 63-70. 

  

Сист. No: 78718

- 45 -

CD 82

Илиев, Драгомир Ангелов и др.  Използване на технически средства за провеждане на дистанционни изпити с онлайн квестор / Драгомир Ангелов Илиев, Жельо Невянов Желев, Даниела Георгиева Илиева. // Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, Варна, 01-02 септември 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2022, с. 17-26. 

  

Сист. No: 78716

- 46 -

CD 82

Лазарова, Стоянка и др.  Модел на подкрепа на преподавателите в електронното оценяване / Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, Варна, 01-02 септември 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2022, с. 36-44. 

  

Сист. No: 78717

- 47 -

CD 82

Михайлов, Иван.  Защита на данните при електронно обучение във висшите училища / Иван Михайлов. // Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, Варна, 01-02 септември 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2022, с. 118-124. 

  

Сист. No: 78720

- 48 -

CD 82

Томова, Екатерина.  "Очаквания и притеснения" - студентски мнения за електронното обучение / Екатерина Томова. // Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, Варна, 01-02 септември 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2022, с. 80-88. 

  

Сист. No: 78719

- 49 -

Сп И 36 Вн

Ангелов, Горан.  Дистанционното обучение по търговия в условията на епидемична обстановка / Горан Ангелов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 2, с. 198-212. 

  

Сист. No: 78711

- 50 -

Сп И 36 Вн

Серафимова, Десислава.  Корпоративна социална отговорност - тенденции и иновативни практики на пазара на труда и в сектора на висшето образование / Десислава Серафимова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 9-27. 

  

Сист. No: 78703

- 51 -

Сп С 847

Юлева-Чучулайна, Радостина.  Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България / Радостина Юлева-Чучулайна. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 5, с. 526-540. 

  

Сист. No: 78740

- 52 -

Сп С 847

Petrova, Elitsa.  Methodological Preparation and Pedagogical Mastery in the Process of Strategic Management Teaching / Elitsa Petrova. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 5, с. 470-479. 

  

Сист. No: 78741

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание

- 53 -

Сп Х 74 п

Интелигентно и устойчиво - могат ли опаковките да бъдат и двете? . // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 78645

Енергетика

- 54 -

47199

Белоев, Христо и др.  Енергийно образование в енергийния преход / Христо Белоев, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 242-251. 

  

Сист. No: 78724

- 55 -

47199

Боев, Борислав и др.  Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: текущи документални основи на развитието на енергетиката / Борислав Боев, Ивайло Найденов. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 102-114. 

  

Сист. No: 78721

- 56 -

47199

Боев, Борислав и др.  Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: Кадрова политика / Борислав Боев, Ивайло Найденов. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 115-125. 

  

Сист. No: 78722

- 57 -

47199

Кючуков, Радослав.  Общинско енергийно планиране в енергийния преход / Радослав Кючуков. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 252-262. 

  

Сист. No: 78725

- 58 -

47199

Рачев, Свилен и др.  Електромобилите - не бъдеще, а настояще - актуално състояние на пазара на нови и употребявани електромобили в България / Свилен Рачев, Милена Рачева, Любомир Димитров. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 18-51. 

  

Сист. No: 78726

- 59 -

47199

Смарт мрежи за изграждането на интелигентни сгради, енергийни общности и смарт градове . // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 234-241. 

  

Сист. No: 78723

- 60 -

47199

Чавдаров, Николай и др.  Влияние на доставките на газ върху адекватността на електроенергийната система на България / Николай Чавдаров, Стефан Сулаков. // Енергиен форум 2022 : Сборник доклади, 28 юни-01 юли. - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022, с. 223-233. 

  

Сист. No: 78727

- 61 -

В К 263

Бъдещето на енергийния сектор - баланс между сигурност, достъпност и устойчивост . // Капитал, XXX, N 42, 21-27 окт. 2022, с. 50-51. 

  

Сист. No: 78709

- 62 -

Сп Д 532

Кавалджиева, Калина.  Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване / Калина Кавалджиева. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 3, с. 34-52. 

  

Сист. No: 78678

- 63 -

Сп Н 25 а

Паргов, Калоян.  Енергиен баланс на Република България - стратегически анализ / Калоян Паргов. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 3, с. 19-34. 

  

Сист. No: 78665

Земеделие. Организация и управление

- 64 -

В К 263

Филипова, Иглика.  Богата финансова жътва / Иглика Филипова. // Капитал, XXX, N 38, 22-29 септ. 2022, с. II-V [Kreport]. 

  

Сист. No: 78643

- 65 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Каква е управленческата ефективност на българските ферми / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2022, N 3, с. 27-36. 

  

Сист. No: 78633

- 66 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Цифров иновационен хъб за българското земеделие / Тони Григорова. // Икономика, 2022, N 5, септ.-окт. 2022, с. 76-77. 

  

Сист. No: 78640

- 67 -

Сп Д 532

Петрова, Теодора и др.  Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство / Теодора Петрова, Живо Петров. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 3, с. 53-60. 

  

Сист. No: 78679

- 68 -

Сп З 54

Радованова, Ивелина.  Методика за потенциална оценка на земеделските земи в България - решени задачи, изводи, препоръки, научни приноси / Ивелина Радованова. // Земеделие плюс, 2022, N 3, с. 2-6. 

  

Сист. No: 78632

Животновъдство

- 69 -

В К 263

Горанова, Калина.  Чумата на скъпите фуражи и скъпия ток / Калина Горанова. // Капитал, XXX, N 38, 22-29 септ. 2022, с. VI-VII, VIII [Kreport]. 

  

Сист. No: 78644

Мениджмънт

- 70 -

Сп И 36 Вн

Минков, Илиан и др.  Възможности за управление на релацията "Стратегически мениджмънт-фирмена култура - самореализация на служителите" в организацията / Илиан Минков, Моника Mихайлова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 3, с. 248-264. 

  

Сист. No: 78712

- 71 -

Сп С 546

Хлебаров, Петър.  Особености на ERP системите, предназначени за управление на малък бизнес / Петър Хлебаров. // Социално-икономически анализи, 2021, N 2, с. 181-192. 

  

Сист. No: 78657

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 72 -

Сп С 546

Георгиева, Силвия.  Конкурентоспособност на жените предприемачи в България / Силвия Георгиева. // Социално-икономически анализи, 2021, N 2, с. 200-210. 

  

Сист. No: 78655

- 73 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Бизнес по мед и.... жило / Мая Цанева. // Икономика, 2022, N 5, септ.-окт. 2022, с. 70-73. 

  

Сист. No: 78642

Корпоративно управление

- 74 -

Сп И 36 Вн

Благойчева, Христина.  Изкуствен интелект и корпоративна социална отговорност - сблъсък и нови възможности / Христина Благойчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 55-69. 

  

Сист. No: 78707

- 75 -

Сп И 36 Вн

Богданова, Маргарита и др.  Стратегически и поведенчески аспекти на корпоративната социална отговорност в България / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 28-42. 

  

Сист. No: 78702

- 76 -

Сп И 36 Вн

Данкова, Петя.  Човешките ресурси като основен фактор за реализиране на корпоративна социална отговорност / Петя Данкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 43-54. 

  

Сист. No: 78705

Счетоводство

- 77 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Полезният живот и остатъчната стойност на дълготрайните материални активи / Живко Бонев. // Актив, 2022, N 8-9, авг.-септ. 2022, с. 2-5. 

  

Сист. No: 78634

- 78 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Счетоводно отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 9, с. 5-18. 

  

Сист. No: 78651

- 79 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на придобиването на активи чрез строителство в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Актив, 2022, N 10, с. 10-14. 

  

Сист. No: 78736

- 80 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Сделки със земя и сгради и тяхното представяне във финансовите отчети по реда на НСС / Христо Досев. // Актив, 2022, N 8-9, авт.-септ. 2022, с. 14-20. 

  

Сист. No: 78636

Управленско счетоводство

- 81 -

Сп Н 25 а

Колев, Росен Илиянов.  Алтернативен подход за отчитане подпомагането за електроенергия в промишлените предприятия / Росен Илиянов Колев. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 3, с. 71-86. 

  

Сист. No: 78668

Бюджетно счетоводство

- 82 -

CD 79

Kormanova, Bogomila.  Behavioral Aspects of Accounting for Budgets / Bogomila Kormanova. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Сборник с доклади : Заключителна международна научна конференция, 09-10 октомври 2021 г.. - София : УНСС, 2021, с. 200-213. 

  

Сист. No: 78733

Счетоводство на предприятието

- 83 -

Сп И 36 Вн

Генов, Слави.  Отчитане на промените в договорите за оперативен лизинг в условията на пандемия за предприятията, изготвящи финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти / Слави Генов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 2, с. 155-172. 

  

Сист. No: 78710

- 84 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на строителната дейност / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 10, с. 5-26. 

  

Сист. No: 78734

- 85 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Създаване на счетоводна информация за приходите от операции в чуждестранна валута на предприятието / Диана Петрова. // Актив, 2022, N 8-9, авт.-септ. 2022, с. 6-13. 

  

Сист. No: 78635

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 86 -

Сп И 36 Вн

Василев, Юлиан.  Равнища на дигиталните умения на хората в България / Юлиан Василев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 4, с. 385-393. 

  

Сист. No: 78715

- 87 -

Сп И 36 Вн

Данкова, Петя.  Човешките ресурси като основен фактор за реализиране на корпоративна социална отговорност / Петя Данкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 65, 2021, N 1, с. 43-54. 

  

Сист. No: 78705

- 88 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей и др.  Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ / Андрей Захариев, Галина Захариева, Маргарита Михайлова. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 3, с. 1-16. 

  

Сист. No: 78676

Транспорт

- 89 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Проекти за нови жп магистрали чакат одобрение / Васил Василев. // Логистика, 2022, N 7, с. 36-38. 

  

Сист. No: 78631

- 90 -

Сп Н 25 а

Коралова-Ножарова, Петя и др.  Дигитализацията на транспортната инфраструктура и нейното отражение върху управлението на човешките ресурси / Петя Коралова-Ножарова, Щерьо Ножаров. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 3, с. с. 49-70. 

  

Сист. No: 78667

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 91 -

Сп Д 532

Данчев, Данчо.  Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива / Данчо Данчев. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 3, с. 17-33. 

  

Сист. No: 78677

- 92 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Документиране, деклариране и отчитане на доставките по режим в Съюза / Лиляна Панева. // Актив, 2022, N 10, с. 34-37. 

  

Сист. No: 78737

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 93 -

Сп Б 445

Sushchenko, Olena et al.  Innovative Marketing Technologies In The Development Of The Tourism Specialized Types / Olena Sushchenko, Kateryna Kasenkova, Serhii Sushchenko. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 3, с. 5-16. 

  

Сист. No: 78659

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 94 -

В А 561

Академията бе домакин на симпозиум " Древното наследство" . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78623

- 95 -

В А 561

Академията откри 87-ата учебна година . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78688

- 96 -

В А 561

Академията участва в европейски проект за иновативна икономика . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78693

- 97 -

В А 561

Алумни театрали представиха дебютен албум . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78628

- 98 -

В А 561

Договор за двойна диплома сключи кадемията с ДонНУ, Украйна.  Договор за двойна диплома сключи Академията с ДонНУ, Украйна. // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78618

- 99 -

В Д 92

Зад всяка една информационна система има не само технологии, но и икономика . // Дунавско дело, N 35, 23-29 септ 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78672

- 100 -

В Д 92

Иван Йорданов: "Академията ми даде увереността, стимула, щастието, опита и познанията, за да градя бъдещето си" . // Дунавско дело, N 40, 28 окт.-3 ноем. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78746

- 101 -

В А 561

Кабинет по "Финансов контрол и одит" бе създаден чрез дарение . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78694

- 102 -

В А 561

Катедра МИО проведе 26-ата студентска конференция . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78621

- 103 -

В А 561

Кметът изнесе публична лекция пред студенти . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78622

- 104 -

В Д 92

Кметът на Общината бе удостоен с почетен плакет за заслуги към Стопанска академия . // Дунавско дело, N 36, 30 септ.-6 окт. 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78673

- 105 -

В А 561

Конференция от ESD посветиха на 70 г. катедра "Финанси и кредит" . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78690

- 106 -

В Д 92

Международна делегация от професори-икономисти посети Търговската гимназия . // Дунавско дело, N 37, 07-13 окт.2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78686

- 107 -

В А 561

Меморандум за сътрудничество сключиха СА "Д. А. Ценов" и МУ-Плевен . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78625

- 108 -

В Д 92

Меморандум за сътрудничество сключиха Свищовската академия и Варненския университет . // Дунавско дело, N 39, 21-27окт. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78743

- 109 -

В А 561

Национален приз и специални награди за наши възпитаници . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78620

- 110 -

В А 561

Национална студентска конференция проведе НПСС . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78617

- 111 -

В А 561

Наш възпитаник стана световен шампион по Годжу-рю карате . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78695

- 112 -

В Д 92

Нов кабинет по "Финансов контрол и одит" откриха в Свищовската академия с дарения . // Дунавско дело, N 36, 30 септ.-6 окт. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78674

- 113 -

В А 561

Представители на Академията бяха гости на 25 г. БАДДПО . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78692

- 114 -

В А 561

Преподаватели участваха в два международни уъркшопа . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78624

- 115 -

В Д 92

Проведе се втората партньорска среща по проект с координатор Стопанска академия . // Дунавско дело, N 37, 07-13 окт.2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78685

- 116 -

В Д 92

Проведе се приятелска среща между бивши участници в Студенския футболен отбор . // Дунавско дело, N 39, 21-27окт. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78744

- 117 -

В А 561

Проф. Божинова стана председател на ЕК към СРВУРБ . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78619

- 118 -

В Д 92

Ректорът проф. д-р Божинова с висока оценка от МОН . // Дунавско дело, N 40, 28 окт.-3 ноем. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78745

- 119 -

В А 561

Ректорът се срещна с посланика на Виетнам . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78691

- 120 -

В Д 92

Ръководството на Свищовската академия участва в празник по повод 140 години застраховане в България . // Дунавско дело, N 38, 14-20 окт. 2022, с. 5. 

  

Сист. No: 78687

- 121 -

В Д 92

С конференцията отбелязаха 70-та годишнина на катедра катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия . // Дунавско дело, N 37, 07-13 окт. 2022, с. 5. 

  

Сист. No: 78684

- 122 -

В Д 92

СА "Д. А. Ценов" тържествено откри 87-мата си академична учебна година . // Дунавско дело, N 36, 30 септ.-6 окт. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78675

- 123 -

В Д 92

Свищовската академия отново реализира 100% утвердения държавен план-прием . // Дунавско дело, N 34, 16 септ. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78639

- 124 -

В Д 92

Свищовската академия посрещна официално първокурсниците от задочна форма на обучение . // Дунавско дело, N 35, 23-29 септ. 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78671

- 125 -

В А 561

СТД "Академик" навърши 85 години . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78627

- 126 -

В А 561

Чествахме 160 г. от рождението на проф. Иван Шишманов . // Алма матер, N 3, 30 юни 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78626

- 127 -

В Д 92

[Сто и десет години ]110 от дарението на Димитър Ценов за създаване на Висше училище в Свищов . // Дунавско дело, N 33, 09 септ. 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78637

- 128 -

В А 561

[Сто и десет]110 години от завещанието на Димитър Ценов . // Алма матер, N 4, септ. 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78689


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Горан 49 
Ангелова, Милена 2 
Ангелова, Петя 44 
Банабакова, Ваня 37 
Башев, Храбрин 65 
Белоев, Христо 54 
Благойчева, Христина 74 
Богданова, Маргарита 75 
Боев, Борислав 55 56 
Бонев, Живко 77 
Брезоева, Бойка 78 
Василев, Васил 89 
Василев, Юлиан 86 
Василева, Мариана 7 
Вечев, Венцислав 79 
Войческа, Катерина 9 
Вучков, Алек 34 
Генов, Слави 83 
Георгиев, Георги 25 
Георгиева, Силвия 72 
Горанова, Калина 69 
Григорова, Тони 66 
Данкова, Петя 76 87 
Данчев, Данчо 91 
Дауо, Мариана Монева 10 
Димитров, Любомир 58 
Досев, Христо 80 84 
Егберт, Хенрик 3 
Желев, Жельо Невянов 45 
Захариев, Андрей 88 
Захариева, Галина 88 
Илиев, Драгомир Ангелов 45 
Илиева, Даниела Георгиева 45 
Йолова, Галина 42 
Кавалджиева, Калина 62 
Колев, Росен Илиянов 81 
Коралова-Ножарова, Петя 90 
Костадинов, Бисер 35 
Кънева, Аглика 15 
Кючуков, Радослав 54 57 
Лазаров, Лъчезар 46 
Лазарова, Стоянка 46 
Минков, Илиан 70 
Михайлов, Иван 47 
Михайлова, Маргарита 88 
Михайлова, Свилена 40 
Мушкаров, Гошо 8 
Найденов, Ивайло 55 56 
Нейчев, Николай 16 
Неофитова, Кристина 17 
Нецева-Порчева, Татяна 33 
Ножаров, Щерьо 90 
Панева, Лиляна 92 
Парашкевова, Евелина 75 
Паргов, Калоян 63 
Пенчева, Велизара 54 
Петров, Живо 67 
Петрова, Диана 85 
Петрова, Недялка 18 
Петрова, Теодора 67 
Пешева, Милена 11 
Радованова, Ивелина 68 
Рачев, Свилен 58 
Рачева, Милена 58 
Русинова, Ралица 26 39 
Седларски, Теодор 3 
Серафимова, Десислава 50 
Стоянов, Николай 14 
Сулаков, Стефан 60 
Тодоров, Александър Б. 3 
Тодоров, Вениамин 5 
Томова, Екатерина 48 
Трифонова, Силвия 12 
Филипова, Иглика 64 
Хинова-Макнами, Елена 1 
Хлебаров, Петър 71 
Христов, Робърт 21 22 23 24 
Христова, Йорданка 43 
Цанева, Мая 73 
Чавдаров, Николай 60 
Юлева-Чучулайна, Радостина 51 
Япраков, Орлин Чавдаров 13 
Ahlawat, Rakesh 36 
Aleksandrova, Aleksandrina 41 
Angelov, Ivan 41 
Bozhikov, Asen 41 
Garg, Sanjeev Kumar 36 
Georgieva, Kristina 41 
Ghai, Mandeep 36 
Kasenkova, Kateryna 93 
Kormanova, Bogomila 82 
Morselli, Alessandro 4 
Mихайлова, Моника 70 
Omodero, Cordelia Onyinyechi 20 
Pavlova-Banova, Mariyana 41 
Petrova, Elitsa 52 
Sowa, Bozena 19 
Stoyanova, Mariela 41 
Sushchenko, Olena 93 
Sushchenko, Serhii 93 
Tairov, Iskren 41 
Tsoklinova, Maya 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академията бе домакин на симпозиум " Древното наследство" 94 
Академията откри 87-ата учебна година 95 
Академията участва в европейски проект за иновативна икономика 96 
Алтернативен подход за отчитане подпомагането за електроенергия в промишлените предприятия 81 
Алумни театрали представиха дебютен албум 97 
Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България 15 
Без портфейл няма крипто 23 
Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство 67 
Бизнес по мед и.... жило 73 
Биткойн - бъдещите пари? 11 
Богата финансова жътва 64 
Бъдещето на енергийния сектор - баланс между сигурност, достъпност и устойчивост 61 
Варна - градът пазител на най-старото злато 27 
Видин, Реката и Крайдунавския парк 28 
Влияние на доставките на газ върху адекватността на електроенергийната система на България 60 
Влияние на пандемията от COVID-19 върху дейността на българския пенсионен пазар 43 
Възможности за управление на релацията "Стратегически мениджмънт-фирмена култура - самореализация на служителите" в организацията 70 
Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ 88 
Дигитализацията на транспортната инфраструктура и нейното отражение върху управлението на човешките ресурси 90 
Дигиталните финансови услуги - съвременния конкурент на традиционния банков пазар 13 
Дистанционното обучение по търговия в условията на епидемична обстановка 49 
Договор за двойна диплома сключи Академията с ДонНУ, Украйна 98 
Документиране, деклариране и отчитане на доставките по режим в Съюза 92 
Един блокчейн, ако обичате 22 
Екзогенните макроикономически шокове като съвременни детерминанти на бизнес цикъла 5 
Електромобилите - не бъдеще, а настояще - актуално състояние на пазара на нови и употребявани електромобили в България 58 
Енергиен баланс на Република България - стратегически анализ 63 
Енергийно образование в енергийния преход 54 
Забърдо - родопското чудо, за което светът заговори 29 
Зад всяка една информационна система има не само технологии, но и икономика 99 
Защита на данните при електронно обучение във висшите училища 47 
Зелената трансформация в ритейла 34 
Иван Йорданов: "Академията ми даде увереността, стимула, щастието, опита и познанията, за да градя бъдещето си" 100 
Изкуствен интелект и корпоративна социална отговорност - сблъсък и нови възможности 74 
Използване на технически средства за провеждане на дистанционни изпити с онлайн квестор 45 
Икономически ползи и рискове от участие в глобалните вериги на стойността 40 
Иновативната Програма за покупка на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемията (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), на Европейската Централна Банка 12 
Интелигентно и устойчиво - могат ли опаковките да бъдат и двете? 53 
Кабинет по "Финансов контрол и одит" бе създаден чрез дарение 101 
Как да изберем криптоборса 24 
Каква е управленческата ефективност на българските ферми 65 
Катедра МИО проведе 26-ата студентска конференция 102 
Кметовете на общините Белене, Никопол и Гулянци подписаха общ план за действие и развитие по проект DANUrB+ 30 
Кметът изнесе публична лекция пред студенти 103 
Кметът на Общината бе удостоен с почетен плакет за заслуги към Стопанска академия 104 
Кога и моята лихва ще тръгне нагоре 14 
Конкурентоспособност на жените предприемачи в България 72 
Консолидирането на банковия пазар 16 
Конференция от ESD посветиха на 70 г. катедра "Финанси и кредит" 105 
Корпоративна социална отговорност - тенденции и иновативни практики на пазара на труда и в сектора на висшето образование 50 
Криптоминьорите: да загубиш повече от милиард 21 
Люти Брод - порталът към северозапада 31 
Маркетингът на талантите 35 
Международна делегация от професори-икономисти посети Търговската гимназия 106 
Меморандум за сътрудничество сключиха СА "Д. А. Ценов" и МУ-Плевен 107 
Меморандум за сътрудничество сключиха Свищовската академия и Варненския университет 108 
Методика за потенциална оценка на земеделските земи в България - решени задачи, изводи, препоръки, научни приноси 68 
Модел на подкрепа на преподавателите в електронното оценяване 46 
Национален приз и специални награди за наши възпитаници 109 
Национална студентска конференция проведе НПСС 110 
Наш възпитаник стана световен шампион по Годжу-рю карате 111 
Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от COVID19 mdkoe;rs 10 
Нов кабинет по "Финансов контрол и одит" откриха в Свищовската академия с дарения 112 
Нови правила за вноса по въздух в ЕС 39 
Общинско енергийно планиране в енергийния преход 57 
Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива 91 
Основи на съвременната икономика: Джордж Стиглър и Чикагската икономическа школа – за теорията на цените и икономиката на информацията 3 
Особености на ERP системите, предназначени за управление на малък бизнес 71 
Отклонението от данъчно облагане като заплаха за фискалната сигурност на държавата 18 
Отпуски на бащи (осиновители) 8 
Отчитане на промените в договорите за оперативен лизинг в условията на пандемия за предприятията, изготвящи финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти 83 
Пловдив 32 
Полезният живот и остатъчната стойност на дълготрайните материални активи 77 
Политика по оптимизация на инвестиционен портфейл по време на икономическа криза 9 
Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: Кадрова политика 56 
Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: текущи документални основи на развитието на енергетиката 55 
Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари 17 
Представители на Академията бяха гости на 25 г. БАДДПО 113 
Преподаватели участваха в два международни уъркшопа 114 
Преуспяващото лидерство - реалност или утопия? 1 
Проведе се втората партньорска среща по проект с координатор Стопанска академия 115 
Проведе се приятелска среща между бивши участници в Студенския футболен отбор 116 
Проекти за нови жп магистрали чакат одобрение 89 
Проф. Божинова стана председател на ЕК към СРВУРБ 117 
Равнища на дигиталните умения на хората в България 86 
Развитие на сребърната икономика - предизвикателства и възможности 2 
Разпределение на работното време 7 
Ректорът проф. д-р Божинова с висока оценка от МОН 118 
Ректорът се срещна с посланика на Виетнам 119 
Ръководството на Свищовската академия участва в празник по повод 140 години застраховане в България 120 
С конференцията отбелязаха 70-та годишнина на катедра катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия 121 
СА "Д. А. Ценов" тържествено откри 87-мата си академична учебна година 122 
Свищовската академия отново реализира 100% утвердения държавен план-прием 123 
Свищовската академия посрещна официално първокурсниците от задочна форма на обучение 124 
Сделки със земя и сгради и тяхното представяне във финансовите отчети по реда на НСС 80 
Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване 62 
Смарт мрежи за изграждането на интелигентни сгради, енергийни общности и смарт градове 59 
Социални практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги, като проява на корпоративна социална отговорност 37 
Стартира първото в ЕС производство на нитрилни ръкавици 26 
СТД "Академик" навърши 85 години 125 
Стратегически и поведенчески аспекти на корпоративната социална отговорност в България 75 
Счетоводно отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол 78 
Счетоводно отчитане на придобиването на активи чрез строителство в публичния сектор 79 
Счетоводно отчитане на строителната дейност 84 
Създаване на счетоводна информация за приходите от операции в чуждестранна валута на предприятието 85 
Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от разстояние 42 
Търговец по призвание, родолюбец по природа 25 
Устойчивост и ESG в транспортно-логистичния сектор 38 
Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България 51 
Ценообразуване на услуги в България 33 
Цифров иновационен хъб за българското земеделие 66 
Чествахме 160 г. от рождението на проф. Иван Шишманов 126 
Човешките ресурси като основен фактор за реализиране на корпоративна социална отговорност 76 87 
Чумата на скъпите фуражи и скъпия ток 69 
"Очаквания и притеснения" - студентски мнения за електронното обучение 48 
[Сто и десет години ]110 от дарението на Димитър Ценов за създаване на Висше училище в Свищов 127 
[Сто и десет]110 години от завещанието на Димитър Ценов 128 
An Institutionalist-Conventionalist Approach to the Process of Economic Change 4 
Behavioral Aspects of Accounting for Budgets 82 
Conceptual Framework of Behavioural Economics 6 
E-обучение и необходимост от управление на знанието във висшето образование 44 
Factors Influencing Restaurant Selection In The Covid-19 Era: A Study Of Consumer Preferences In India 36 
Innovative Marketing Technologies In The Development Of The Tourism Specialized Types 93 
Integrating Crisis Management Mechanisms In European Cohesion Policy 41 
Methodological Preparation and Pedagogical Mastery in the Process of Strategic Management Teaching 52 
The Impact Of The Tax Harmonization Process (On The Example Of Vat) On Budget Revenues In 25 Selected Eu Countries - A Comparative Analysis 19 
The Role Of Corporate Tax, Earnings And Debt In Determining Dividend Policy Of Firms 20 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АБЗ 120 
автомобилна индустрия 58 
АгроХъб 66 
академични преподаватели 114 
актуални оценки 68 
алтернативен подход 81 
алтернативен туризъм 27 
Алумни клуб 97 
алумни среща 103 
антично наследство 94 
асертивност 48 
БАДДПО 113 
балансови позиции 10 
банков заем 14 
банков кредит 14 
банков кредитен риск 14 
банков ликвиден риск 14 
банков пазар 13 16 
банков сектор 16 
банкови активи 16 
банкови услуги 13 
бащинство 8 
безпилотни летателни апарати 67 
бивши възпитаници 116 
бизнес комбинации 78 
бизнес среда 71 
бизнес цикли 5 
биткойн 11 21 
биткойн система 11 
блокчейн 22 
блокчейн мрежа 22 
блокчейн пространство 22 
борба със злоупотреби 18 
БТС 125 
БФБ 38 
българска енергетика 63 
българска икономика 25 
българска компания 22 
български банки 15 
български пенсионен модел 43 
български северозапад 31 
български туризъм 27 28 29 
български ферми 65 
българско земеделие 66 
българско производство 26 
бюджет 82 
бюджетен процес 82 
бюджетни приходи 19 
бюджетно счетоводство 82 
В2В маркетинг 35 
Варна 27 
Варненско златно съкровище 27 
верига на доставки 26 
вериги на доставки 38 
вземане на решения 82 
Видин 28 
видове иновационни стратегии 51 
видове портфейли 23 
видове такси 24 
Виетнам 119 
винен туризъм 31 
винена дестинация 32 
виртуална валута 11 
високоскоростни железници 89 
висше образование 44 50 51 52 56 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
висше образование в България 51 
висши училища 44 45 46 47 48 
ВОДП 92 
военен университет 52 
въздушни превозвачи 39 
възпитаник на СА 101 111 112 
възпитаници на СА 109 
възръщаемост на собствения капитал 15 
вътрешен трудов ред 7 
ГВС 40 
глобални вериги на стойността 40 
гост на честването 119 
ГФО 80 
данни 74 
ДАНС 17 
данъчна хармонизация 19 
данъчни ставки 19 
данъчно облагане 15 18 92 
дарение 127 
дарители 127 
дарителска дейност 128 
дарителство 101 128 
дарителство за образование 101 112 127 128 
дарителят 127 
двойна диплома 98 
ДДС 19 
дебютен албум 97 
деклариране на доставките 92 
демографско развитие 2 
Джордж Стиглър 3 
дивидентна политика на фирмата 20 
дигитализация 86 90 
дигитализация в обучението 45 
дигитализация на човешките ресурси 88 90 
дигитални валути 23 
дигитални умения 86 
дигитални финансови услуги 13 
Димитър А. Ценов 127 128 
дистанционна форма на обучение 46 
дистанционни изпити 45 
дистанционно образование 49 
дистанционно обучение 49 
ДМА 77 80 
добив на зърно 64 
договор за двойна диплома 98 
документиране на доставките 92 
домакин на симпозиум 94 
ДонНУ 98 
допълнително пенсионно осигуряване 113 
доставки на газ 60 
доставчици на логистични услуги 37 
ДПО 43 
древно наследство 94 
Дунавски общини 30 
Дунавски регион 30 
Дунавски туристически дестинации 28 
Дунавски туристически район 28 30 
дълготрайни активи 77 
държавен план-прием 123 
е-обучение 44 45 46 47 48 
ЕNS 39 
Еврозона 10 
еврокредит 14 
европейска дестинация 32 
европейска политика 41 
Европейски дигитален хъб 66 
европейски проекти 96 
екзогенни шокове 5 
екип 1 
екипно преуспяване 1 
електроенергийна система 60 
електроенергия 62 81 
електромобили 58 
електронен интерфейс 92 
електронен магазин 92 
електронен учебен курс 46 
електронни платформи 45 
електронно обучение 44 45 46 47 48 
електронно оценяване 46 
енергетика 54 55 56 57 58 59 60 
енергетика на България 61 
енергиен баланс 63 
енергиен отрасъл 56 
енергиен преход 54 
енергиен сектор 61 63 
Енергиен съюз 55 
енергиен форум 54 55 56 57 58 59 60 
енергийна криза 61 
енергийна култура 57 
енергийна образователна рамка 54 
енергийна политика 54 55 56 57 58 59 60 
енергийна сигурност 55 61 63 
енергийни източници 60 
енергийни образователни стандарти 54 
енергийни общности 59 
енергийни пазари 61 
енергийни пазари в Европа 61 
енергийни професии 54 
енергийно инженерство 54 
енергийно образование 54 
енергийно съсловно представителство 54 
епидимична обстановка 49 
ЕС 10 92 
ЕЦБ 10 12 
железопътен транспорт 89 
жени-предприемачи 72 
женско предприемачество 72 
животновъден бизнес 69 
животновъдство 69 
животновъдство в България 69 
жилищен кредит 14 
жп магистрали 89 
жп транспорт 89 
забърдовски халища 29 
завещание на Ценов 128 
задочно обучение 124 
заинтересовани страни 74 
заключителна конфереция 9 10 11 12 13 82 
Закон за енергетиката 55 
замък Баба Вида 28 
заплахи за сигурността 47 
застаряване на населението 2 
застраховане в България 120 
застрахователен сектор 120 
застрахователни компании 88 
защита на данни 17 
защита на данните 47 
здравни шокове 5 
зелена икономика 62 
зелена трансформация 34 
земеделие и бизнес 64 
земеделие-наука 66 
земеделска земя 68 
земеделски компании 64 
земеделски стопани 65 
земеделски стопанства 64 
ЗМИП 17 
знания 72 
Иван Шишманов 126 
избор на ресторант 36 
изкуствен интелект 74 
изменение на печалбата 15 
изпиране на пари 17 
изпълнение на проекти 114 
икономика на България 26 
икономика на информацията 3 
икономическа глобализация 40 
икономическа промяна 4 
икономическа теория 6 
икономическа теория на регулацията 3 
икономически оператори 39 
икономически ползи 40 
икономически растеж 2 
икономически школи 3 
икономическо поведение 6 
икономическо развитие 40 
инвестиции 43 
инвестиции в криптовалута 23 
инвестиционен портфейл 9 
инвестиционна политика 9 
инвестиционни проекти 89 
индивидуално дарение 128 
Индия 36 
индустриална организация 3 
индустриалците в България 25 
инициативност 48 
иновативна икономика 96 
иновативни практики 50 
иновативни стратегии 51 
иновативни технологии 93 
иновации в университети 51 
институционализъм 4 
институционалистко-конвенционалистки подход 4 
институционална промяна 4 
интегрирани териториални инвестиции 41 
интелигентни опаковки 53 
интелигентни сгради 59 
интелигентни технологии 53 
интердисциплинарно образование 108 
инфлуенсър маркетинг 35 
информационни срещи 124 
информационни технологии в образованието 44 
информационни технологии в обучението 44 
инфраструктура на територията 89 
история на икономиката 25 
история на СА 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
ИТ специалисти 86 
ИУ - Варна 102 110 
кадрова политика 56 
капиталови пазари 43 
катедра Бизнес информатика 99 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 96 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 101 112 
катедра МИО 102 
катедра Стратегическо планиране 103 
катедра Финанси и кредит 105 121 
кмет на община 103 104 
компютърни умения 86 
конвенционализъм 4 
конкурентоспособност 72 
консолидация на банките 16 
консолидация на банковия сектор 16 
контрол на вноса 39 
конференция 9 10 11 12 13 44 45 46 47 48 82 
конференция по финанси 121 
координатор 115 
корпоративен данък 20 
корпоративна култура 74 
корпоративна пространствена отговорност 75 
корпоративна социална отговорност 37 42 50 74 75 76 87 
корпоративна устойчивост 50 
корпоративно данъчно облагане 20 
корпоративно управление 38 
краткотрайни активи 77 
кредит и лихва 14 
кредитни институции 88 
криптоборса 24 
криптовалута 21 22 23 24 
криптоминьори 21 
криптопортфейл 23 
КСО 37 42 50 74 75 76 87 
КСО стратегии 75 
културен туризъм 27 29 31 94 
културна дестинация 32 
културно наследство 94 
кумулативни нетни покупки 12 
куриерско обслужване 39 
лекция пред студенти 103 
лидер 1 
лидерство 1 
Лидъл България 34 
лизингов договор 83 
лизингови вноски 83 
лихви по кредити 14 
лично дарение 101 112 
личностна промяна 1 
логистика на производството 26 
логистични компании 38 
логистични услуги 37 
магистърска програма 98 
макроикономически ефекти 2 
малък бизнес 71 
маркетинг 93 
маркетинг на таланта 35 
маркетингови технологии 93 
международен пчеларски бизнес 73 
международен уъркшоп 114 
международен финансов мениджмънт 98 
международна делегация 106 
международна научна конференция 9 10 11 12 13 82 105 
международна търговия 40 
Международни счетоводни стандарти 83 
международно движение на стоки 39 
меморандум за сътрудничество 107 108 
мениджмънт на знанията 44 
метод на придобиване 78 
методи за защита на данните 47 
методи на ценообразуване 33 
методика за потенциална оценка 68 
методика на оценка 68 
методическа подготовка 52 
мисия 1 
митнически контрол 39 
млад икономист 109 
мотивация на персонала 70 
МСС 21 85 
МСС 8 78 
МСФО 3 78 
МУ-Плевен 107 
най-големи компании 64 
научна мрежа CENETSIE 96 
научно-практическа конференция 102 
научноизследователски обмен 96 
Национален празник 119 
национален приз 109 
национална конференция 44 45 46 47 48 110 
неконвенционална парична политика 12 
неокласическа икономика 6 
нетекущи активи 77 
нетни покупки на активи 12 
нефинансово отчитане 38 
НИРД 56 
нова академична година 122 
нова учебна година 95 122 
НПВУ 55 
НПСС 110 
НСС 80 
НСС 21 85 
Обобщена декларация за въвеждане ЕNS 39 
обработване на лични данни 17 
обработка на данни 17 
образователно скеле 46 
обучение на предприемачи 72 
обучение по мениджмънт 50 
обучение по стратегически мениджмънт 52 
обучение по търговия 49 
обществено здраве 2 
община Свищов 103 104 
общински енергиен мениджмънт 57 
общинско енергийно планиране 57 
общо събрание 117 
ограничена рационалност 6 
околна среда 38 
онлайн квестор 45 
онлайн обучение 49 
онлайн портфейл 23 
онлайн продажби 92 
онлайн търговия 91 
онлайн церемония 98 
опазване на околната среда 57 
опаковки 53 
опаковъчен сектор 53 
опаковъчна дейност 53 
опаковъчни материали 53 
оперативен лизинг 83 
опрощаване на вноски 83 
оптимизация на портфейла 9 
организационна справедливост 76 87 
Орел на Дунава 94 
ОРЗД 17 
осигурителен модел 43 
осиновяване 8 
остатъчна стойност 77 
отговорно обучение 50 
отклонение от данъчно облагане 18 
откриване на учебна година 104 
откъсване от работна среда 42 
отличници 95 
отпуск по бащинство 8 
отпуски 8 
отсрочване на вноски 83 
отчитане на доставките 92 
отчитане на подпомагането 81 
оценка на адекватността 60 
оценка на земя 68 
оценка от МОН 118 
оценяване в електронното обучение 46 
оценяване на ефективност 65 
оценяване на полезен живот 77 
пазар на електромобили 58 
пазар на труда 50 
пазарен дял 16 
пазаруване 35 
пазаруване през социални мрежи 35 
пандемия 43 
пари 11 
паричен механизъм 10 
парична политика 9 10 
парична политика на ЕЦБ 12 
партньорска среща 115 
партньорски отношения 96 113 
партньорски университети 96 
педагогическо майсторство 52 
пенсионен пазар 43 
пенсионен фонд 43 
пенсионна политика 2 
петролни ценови шокове 5 
печалба на фирмата 20 
печалба след данъчно облагане 15 
платформа за търговия 24 
Пловдив 26 32 
поведенческа икономика 6 82 
поведенчески аспект 75 
поведенческо счетоводство 82 
подбор на човешки ресурси 88 
подготовка на изпитни материали 45 
пожизнена пенсия 43 
Познански икономически университет 96 114 
покупка на активи 12 
полезен живот 77 
попечителски портфейли 23 
посланик на Виетнам 119 
посолство на Виетнам 119 
потенциални оценки 68 
потребителски желания 36 
потребителски заем 14 
потребителски избор 36 
потребителски кредит 14 
потребителски маркетинг 36 
потребителски предпочитания 36 
почетен плакет 104 112 
почивка 7 
пощенски оператори 39 
право на почивка 42 
предприемачество 72 
предприятия под общ контрол 78 
председател на етична комисия 117 
преподавател във ВУЗ 99 
преподаватели 99 
преподаватели на СА 99 
преработка на отпадъци 62 
преуспяващо лидерство 1 
прецизно земеделие 67 
придобиване на активи 79 
природни бедствия 5 
приходи от валутни операции 85 
приятелска среща 116 
програма Еразъм 115 
проект DANUrB+ 30 
проекти 86 
промени в договорите 83 
променливо работно дело 7 
промишлени предприятия 81 
професионално образование 56 
професионално обучение 56 
професори 126 
професори-икономисти 106 
птицевъдство 69 
публичен сектор 79 
публична лекция 103 
пчеларски сектор 73 
пчеларски стопанства 73 
пчеларство 73 
пчелен мед 73 
пчелин 73 
първа Национална студентска конференция 110 
първа фабрика 26 
първокурсници 124 
работа от разстояние 42 
работно време 7 
развитие на Академията 118 
развитие на университети 51 
разходи за електроенергия 81 
регионални различия 41 
ректор 117 118 119 
ректори на Академията 119 
рециклиране на опаковки 53 
ритейл сектор 34 
роботизирани платформи 67 
Родопи 29 
романтична дестинация 32 
Русенски университет 102 
СА 41 45 55 56 
СА докторант 10 13 
самореализация на служителите 70 
саморефлексия 48 
сборник доклади 54 55 56 57 58 59 60 
сборник с доклади 9 10 11 12 13 44 45 46 47 48 82 
световен шампион 111 
свиневъдство 69 
свищовски студенти 123 
свищовско висше училище 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
сделки с чуждестранна валута 85 
сделки със земя и сгради 80 
себестойност 62 
селско стопанство 64 67 
селскостопански ферми 65 
сенчеста икономика 18 
сива икономика 18 
симпозиум 94 
Система за контрол на вноса 2 39 
система за разплащане 11 
смарт градове 59 
смарт грид 59 
смарт мрежи 59 
софтуерен портфейл 23 
софтуерни решения 45 
социална изолация 49 
социална отговорност 38 74 
социална поносимост 62 
социална търговия 91 
социални мрежи 91 
социални практики 37 
социално отговорни практики 50 
спедиторска дейност 39 
специализиран кабинет 101 112 
специализирани видове туризъм 93 
специални награди 109 
специалност Застраховане и социално дело 111 
специалност Икономика на туризма 100 
специалност Стопански и финансов контрол 101 
сравнителен анализ 19 88 
СРВУРБ 117 
сребърна икономика 2 
среща по проект 115 
срок на годност 77 
СС 11 84 
СС 16 77 
СС 17 80 
СТД Академик 125 
Стопанска академия 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
стопански науки 45 
страни от ЕС 19 
стратегически аспекти 75 
стратегически мениджмънт 70 
стратегическо управление 52 
стратегия на КСО 75 
строителна дейност 84 
строителни предприятия 84 
строителство 79 
строителство чрез възлагане 79 
студенти от СА 109 
студенти-футболисти 116 
студентска конференция 102 110 
студентски мнения 48 
студентски театър 97 
студентски футболен отбор 116 
студентско туристическо дружество 125 
суперхрани 73 
счетоводна информация 85 
счетоводни проблеми 85 
счетоводно отчитане 78 79 84 
счетоводно представяне 80 
счетоводство на предприятието 85 
счетоводство на строителното предприятие 84 
събиране на информация 17 
съвет на ректорите 117 
тарифа 62 
текущи активи 77 
темплейт 46 
теорема на Коуз 3 
теория на заинтересованите страни 76 87 
теория на цените 3 
териториален маркетинг 93 
технически средства 45 
Технически университет - Варна 108 
технологии в земеделието 73 
топ 100 64 
топ 20 69 
трансмисионен механизъм 10 
транснационална среща 115 
транспорт и логистика 34 
транспортен сектор 90 
транспортна инфраструктура 90 
транспортни компании 38 
транспортно-логистичния сектор 38 
трудов стаж 8 
трудово законодателство 8 
трудово право 42 
трудово правоотношение 7 
туризъм 31 93 
туризъм в европейския регион 32 
туристическа дестинация 27 29 31 32 
туристически дестинации 30 
търговия онлайн 91 
търговска гимназия 106 
Търговска гимназия - Свищов 106 
тържествени церемонии 95 122 
умни мрежи 59 
универсален пенсионен фонд 43 
университетски преподавател 46 
УНСС 49 
употребявани електромобили 58 
управление на знанията 44 
управление на кризи 41 
управление на малкия бизнес 71 
управление на човешки ресурси 90 
управленска структура 65 
управленско счетоводство 81 
управленческа ефективност 65 
услуги 33 
успешни възпитаници на СА 100 
устойчива логистика 37 
устойчиви упаковки 53 
устойчиво развитие 93 
устойчивост 1 
уъркшоп 114 
фактори за избор 36 
факултет Финанси 105 106 
финансов контрол и одит 101 112 
финансова криза 9 
финансови отчети 80 
финансови отчети на предприятията 83 
ФинТех 13 
фирмена култура 70 
фискална сигурност 18 
функции на парите 11 
характеристики на малкия бизнес 71 
хардуерен портфейл 23 
Христо Тъпчилещов 25 
цели на ценообразуването 33 
цена на зърно 64 
ценова тактика 33 
ценови стратегии 33 
ценообразуване в енергетиката 62 
ценообразуване на услугите 33 
цифров иновационен хъб 66 
цифрови технологии 66 
Чикагска икономическа школа 3 
чиста енергия 55 
човешки капитал 2 
човешки ресурси 70 76 87 88 
чуждестранна валута 85 
140 години застраховане в България 120 
25-годишен юбилей 113 
30 години АБЗ 120 
70 години катедра Финанси и кредит 105 121 
BitCoin 11 21 
CENETSIE 96 
COVID-19 36 43 83 
ERP 71 
ERP системи 71 
ESD 105 
EuropeanBestDestinations.com 32 
GDPR 17 
ICS2 39 
P2P мрежа 11 
PEPP 12