НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

47170

Димитров, Кирил.  Съвременни предизвикателства пред издаването на научни списания в България / Кирил Димитров. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 21-30. 

  

Сист. No: 78546

- 2 -

Сп С 847

Здравков, Светломир и др.  Публичното разбиране на науката в мрежовия свят / Светломир Здравков, Мартин Й. Иванов, Петя Климентова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 3, с. 273-284. 

  

Сист. No: 78555

Култура

- 3 -

Сп С 847

Кабаков, Иван.  Управленски подходи в областта на културата / Иван Кабаков. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 4, с. 353-368. 

  

Сист. No: 78612

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 4 -

Сп Б 44 б

Ангелова, Габриела.  Модел за оптимално управление на лични библиотечни колекции в българските културни институции / Габриела Ангелова. // Библиотека, XXIX, 2022, N 3, с. 50-59. 

  

Сист. No: 78551

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 5 -

Сп Д 532

Йорданов, Йордан Стефанов.  Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика / Йордан Стефанов Йорданов. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 2, с. 49-64. 

  

Сист. No: 78595

Демография и население

- 6 -

Сп И 503 и

Nenova, Mariella.  Households’ Consumption Pattern and Saving – Evidence for the First Year of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria / Mariella Nenova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 3-22. 

  

Сист. No: 78600

Миграция - международна

- 7 -

Сп Д 532

Куртакова, Гергана.  Българите в Лондон: мотивации, жизнени планове, социални контакти и идентичност / Гергана Куртакова. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 2, с. 98-113. 

  

Сист. No: 78597

Жизнено равнище на населението

- 8 -

Сп И 50 м

Is income inequality in Bulgaria underestimated in survey data? . // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 3, с. 301-326. 

  

Сист. No: 78590

Трудови отношения

- 9 -

Сп И 503 и

Kicheva, Tatyana.  Employee Engagement in Remote Work / Tatyana Kicheva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 154-171. 

  

Сист. No: 78607

Заетост

- 10 -

Сп И 50 м

Белева, Искра.  Дигитализацията и нейното отражение върху заетостта: количественни и качественни аспекти / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 3, с. 269-300. 

  

Сист. No: 78589

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 11 -

В К 263

Минков, Васил.  С алгоритъм и стратегия: как хедж фондове печелят от срива на криптопазарите / Васил Минков. // Капитал, XXX, N 26, 1-7 юли 2022, с. 62-63. 

  

Сист. No: 78525

- 12 -

Сп Н 25 а

Бенжакик, София и др.  Връзката между двойната функция на изпълнителния директор и ефективността на банката: примери от банковия сектор в Африка / София Бенжакик, Бадр Хаба. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 2, с. 3-21. 

  

Сист. No: 78536

- 13 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Преглед на последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти относно статута на инвестиционните посредници / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 8, с. 79-91. 

  

Сист. No: 78616

- 14 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Двете предизвикателства пред банковия сектор / Николай Нейчев. // Мениджър, 2022, N 6, юни-юли 2022, с. 58-59. 

  

Сист. No: 78528

- 15 -

47178

Information technologies in project financing . // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 332-346. 

  

Сист. No: 78567

- 16 -

Сп И 503 и

Ahmeti, Faruk et al.  Determinants Affecting Consumer Acceptance and Adoption of Internet Banking in Developing Countries: The case study of Kosovo / Faruk Ahmeti, Burim Prenaj. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 38-59. 

  

Сист. No: 78603

Данъчно облагане

- 17 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Мерки за предотвратяване неплащането на данъци и за подкрепа в условията на икономическа криза / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 7, с. 68-78. 

  

Сист. No: 78583

- 18 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходи от финансови инструменти на местни физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2022, N 6-7, с. 38-41. 

  

Сист. No: 78533

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 19 -

Сп Д 532

аl-Dweikat, Mohanad Fayiz и др.  The Extent To Which Jordanian Commercial Banks Rely On Electronic Disclosure Of Accounting Information To Rationalize Their Credit Decisions In Light Of The Corona Crisis / Mohanad Fayiz аl-Dweikat, Majdi Wael Alkababji, Othman Hussein othman Othman. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 2, с. 34-48. 

  

Сист. No: 78593

Пари, валута

- 20 -

В К 263

Христов, Робърт.  Няколко недостатъка на криптопазарите, които сривът им разкри : Разбиването на някои митове обаче може и да се окаже възможност / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 30, 29 юли- 4авг. 2022, с. 64-65. 

  

Сист. No: 78586

- 21 -

В К 263

Христов, Робърт.  Как да разпознаем и да се предпазим от крипто измами / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 31, 5-11 авг. 2022, с. 64-65. 

  

Сист. No: 78588

- 22 -

В К 263

Христов, Робърт.  Кой владее биткойна / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 32, 12 авг. 2022, с. 66-67. 

  

Сист. No: 78599

- 23 -

В К 263

Христов, Робърт.  Моят криптотрезор / Робърт Христов. // Капитал, XXX, N 34, 26авг. -1 септ. 2022, с. 66. 

  

Сист. No: 78609

Инвестиции

- 24 -

Сп М 486

Василев, Стойне.  Как да влагаме пари умно през 2022 г. : Навлизаме ли в нова златна ера на телевизионната реклама / Стойне Василев. // Мениджър, 2022, N 7, юли-авг. 2022, с. 50-51. 

  

Сист. No: 78585

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 25 -

47179

Йотинска, Снежана.  Добри практики при финансиране чрез капиталовия пазар на Малките и Средни предприятия (на примера на капиталовите пазари в Полша и Румъния) / Снежана Йотинска. // PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация, . PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и фин. - София : ВУЗФ, 2020, с. 135-153. 

  

Сист. No: 78578

Регионална икономика

- 26 -

Сп Н 25 а

Харизанов, Мартин.  Перспективен пространствен модел за устойчиво прерайониране и осигуряване на регионалното развитие в България / Мартин Харизанов. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 2, с. 69-88. 

  

Сист. No: 78540

Икономика на България

- 27 -

Сп И 503 и

Petranov, Stefan и др.  The Shadow Economy in Bulgaria During the Period 2006-2019 / Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 5, с. 3-18. 

  

Сист. No: 78557

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 28 -

47178

Revenko, Nadia.  Mechanism of innovation of management of development processes and ensuring competitiveness of economic systems / Nadia Revenko. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 145-166. 

  

Сист. No: 78569

- 29 -

47181

Shedyakov, Vladimir.  Pandemic and Change of Public Paradigm: Political and economic aspects of the transition / Vladimir Shedyakov. // Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2020, с. 48-60. 

  

Сист. No: 78563

Икономика на индустрията, предприятието

- 30 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Първата фабрика за цимент / Георги Георгиев. // Икономика, 2022, N 4, юли-авг. 2022, с. 110-111. 

  

Сист. No: 78553

Маркетинг

- 31 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Силна маркетинг симбиоза : Навлизаме ли в нова златна ера на телевизионната реклама / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 7, юли-авг. 2022, с. 90-92. 

  

Сист. No: 78584

- 32 -

Сп Н 25 а

Любенов, Любомир Д.  Бюджет за маркетинг стимулиране на регионални пчелни продукти на база ценност / Любомир Д. Любенов. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 2, с. 55-68. 

  

Сист. No: 78539

- 33 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Големите измамни концепции в маркетинга / Александър Христов. // Мениджър, 2022, N 8, авг. -септ. 2022, с. 106-107. 

  

Сист. No: 78613

- 34 -

47181

Trushkina, Nataliia et al.  Priority Directions for Development of Digital Marketing in the conditions of globalization / Nataliia Trushkina, Olesia Bezpartochna, Yuliya Shkrygun. // Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2020

  

Сист. No: 78562

Логистика

- 35 -

В К 263

Структурата на световните вериги за доставки се променя  : Пандемията и войната в Украйна ускориха трансформацията. // Капитал, XXX, N 32, 12 авг. 2022, с. 39-41. 

  

Сист. No: 78598

- 36 -

Сп И 503 и

Dragomirov, Nikolay.  Digital Transformation Perspectives in Warehousing – Initial Steps and Projections / Nikolay Dragomirov. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 133-153. 

  

Сист. No: 78608

Международни икономически отношения

- 37 -

Сп М 486

Иванов, Ивайло.  Водещи сектори на икономиката : Индустрията в България, Европа и света за периода 2017-2021 г. В изследване на "Делойт България". III част. // Мениджър, 2022, N 6, юни-юли 2022, с. 16-20. 

  

Сист. No: 78527

- 38 -

Сп И 50 м

Симеонов, Симеон.  Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта / Симеон Симеонов. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 3, с. 354-387. 

  

Сист. No: 78591

- 39 -

Сп И 503 и

Thang, Nguyen Chien et al.  Trade Relations between Vietnam and Bulgaria: Performance and Its Determinants / Nguyen Chien Thang, Tran Thi Mai Thanh. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 5, с. 19-32. 

  

Сист. No: 78560

Право. Наука за държавата и правото

- 40 -

47187

Лулански, Веселин.  Образователна политика и права на детето / Веселин Лулански. // [Тридесет години] 30 години от приемането на конвенцията за правата на детето : предизвикателства и перспективи : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ. - София : НБУ, 2021, с. 423-435. 

  

Сист. No: 78571

- 41 -

47187

Мамински, Марчин.  Закрила на правата на децата като задача на местното управление / Марчин Мамински. // [Тридесет години] 30 години от приемането на конвенцията за правата на детето : предизвикателства и перспективи : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ. - София : НБУ, 2021, с. 573-582. 

  

Сист. No: 78573

- 42 -

47187

Марчева, Деяна.  Правата на детето и детската литература / Деяна Марчева. // [Тридесет години] 30 години от приемането на конвенцията за правата на детето : предизвикателства и перспективи : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ. - София : НБУ, 2021, с. 146-161. 

  

Сист. No: 78572

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 43 -

Сп Н 25 а

Бошнаков, Венелин и др.  Използване на дигитални услуги от населението в България: основни предпоставки, тенденции и регионални измерения / Венелин Бошнаков, Мария Казакова. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 2, с. 42-54. 

  

Сист. No: 78538

- 44 -

47181

Dumanska, Ilona.  Digitalization of Administrative Services for Ukrainian Businesses Based on the Implementation on the Experience of European Countries and USA / Ilona Dumanska. // Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2020, с. 208-217. 

  

Сист. No: 78561

Социално осигуряване

- 45 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Трудови и осигурителни права и задължения на украинските граждани в Република България / Аспасия Петкова. // Актив, 2022, N 6-7, с. 42-47. 

  

Сист. No: 78534

Пенсионно осигуряване

- 46 -

47179

Йоловски, Джеймс.  Планиране на доходите в пенсионна възраст в контекста на дългосрочното управление на личните финанси / Джеймс Йоловски. // PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация, . PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и фин. - София : ВУЗФ, 2020, с. 96-106. 

  

Сист. No: 78576

- 47 -

47179

Марева, Николина.  Капиталови пенсионни схеми в страните от Централна и Източна Европа - резултати и перспективи / Николина Марева. // PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация, . PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и фин. - София : ВУЗФ, 2020, с. 107-121. 

  

Сист. No: 78577

- 48 -

47179

Dimitrov, Stanislav.  The Average Values of Pension System Parameters in Bulgaria / Stanislav Dimitrov. // PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация, . PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и фин. - София : ВУЗФ, 2020, с. 65-75. 

  

Сист. No: 78575

Застраховане

- 49 -

Сп И 503 и

Assessing the Activities of Insurance Companies due to the Disease of Private Pension . // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 5, с. 179-194. 

  

Сист. No: 78559

- 50 -

Сп И 503 и

Hristova, Yulia.  Life Insurance Penetration Drivers in Bulgaria / Yulia Hristova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 98-119. 

  

Сист. No: 78604

Образование

- 51 -

Сп С 847

Събева, Яна.  Реторика и управление на комуникационните кризи в образованието в периода 2020-2021 г. / Яна Събева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 4, с. 369-383. 

  

Сист. No: 78611

Висше образование

- 52 -

47170

Богданова, Маргарита и др.  Иновативни подходи в обучението по публична администрация / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 13-20. 

  

Сист. No: 78545

- 53 -

47170

Велева, Ралица.  Европейска перспектива за България в обучението и образованието по администрация и управление / Ралица Велева. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 85-97. 

  

Сист. No: 78549

- 54 -

47170

Найденов, Климент.  Защо географията е необходима на бизнеса, управлението и администрацията? - малко размисли на един географ / Климент Найденов. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 31-40. 

  

Сист. No: 78547

- 55 -

Сп С 847

Андреева, Андриана и др.  По някои въпроси за академичната глобализация и синергията в научните изследвания / Андриана Андреева, Галина Йолова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 3, с. 227-243. 

  

Сист. No: 78554

- 56 -

Сп М 486

Георгиева, Елена.  Самоцелни реформи : Какво пречи на университетите да подготвят и мотивират млади хора, конкурентни на изисквания на пазара / Елена Георгиева. // Мениджър, 2022, N 8, авг. -септ. 2022, с. 35-41. 

  

Сист. No: 78614

Висше образование за икономисти

- 57 -

Сп С 847

Иванова, Петя и др.  Редизайн на обучението по икономика за създаване на гъвкава и адаптивна учебна среда / Петя Иванова, Милена Филипова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 4, с. 339-352. 

  

Сист. No: 78610

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 58 -

Сп Д 532

Башев, Храбрин.  Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България / Храбрин Башев. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 2, с. 1-33. 

  

Сист. No: 78594

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 59 -

47170

Панов, Петко В.  Теоретични аспекти на ефективността в управлението на болницата като търговски дружества / Петко В. Панов. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 121-130. 

  

Сист. No: 78550

Здравеопазване

- 60 -

Сп М 453

Веков, Т. и др.  Болничната помощ в България през първото тримесечие на 2022 г.- икономически анализ на показателите в условията на затихваща COVID-19 пандемия / Т. Веков, М. Митев, Ж. Колев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIII, 2022, N 2, с. 3-12. 

  

Сист. No: 78529

- 61 -

Сп М 453

Въткова, А.  Отражение на хроничните заболявания върху работещите в трудовия процес / А. Въткова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIII, 2022, N 2, с. 24-42. 

  

Сист. No: 78530

Енергетика

- 62 -

Сп И 503 и

Zhiznin, Stanislav et al.  The Role of Gas Interconnections in the Energy Security of South East Europe / Stanislav Zhiznin, Velislava Dineva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 38-59. 

  

Сист. No: 78602

Селско стопанство. Горско стопанство

- 63 -

В К 263

Лещарска, Десислава.  Защо са важни пчелите / Десислава Лещарска. // Капитал, XXX, N 29, 22-28 юли 2022, с. 34-35. 

  

Сист. No: 78574

- 64 -

47178

Bezpartochnyi, Maksym.  Agriculture in Bulgaria: from European Union accession to the Covid-19 Pandemic / Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Radostin Vazov. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021

  

Сист. No: 78564

- 65 -

47178

Kartashova, Olga et al.  Priorities for environmental safety in the agricultural sector / Olga Kartashova, Marina Huba. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 207-216. 

  

Сист. No: 78565

Земеделие. Организация и управление

- 66 -

47170

Алиева, Атидже.  Влияние на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху развитието на земеделието в Република България / Атидже Алиева. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса. - София : УНСС, 2022, с. 61-75. 

  

Сист. No: 78548

- 67 -

Сп Н 25 а

Башев, Храбрин.  Подход за разбиране и оценяване на управленческата ефективност на земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Народностопански архив, LXXV, 2022, N 2, с. 22-41. 

  

Сист. No: 78537

- 68 -

Сп И 502

Колева, Яна.  В градината на Рая / Яна Колева. // Икономика, 2022, N 4, юли-авг. 2022, с. 88-89. 

  

Сист. No: 78552

Управление на предприятията. Организация на производството

- 69 -

Сп И 503 и

Hristova, Svetlana.  The Impact of the Public Procurement System Reform on Bulgarian Small and Medium-Sized Enterprises / Svetlana Hristova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 172-184. 

  

Сист. No: 78606

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 70 -

Сп И 503 и

Radev, Radko.  Strategic Entrepreneurship as a Main Factor for the Development of Economic Zones in Bulgaria / Radko Radev. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 5, с. 86-110. 

  

Сист. No: 78558

Риск мениджмънт

- 71 -

47179

Филиповска-Димитрова, Мария.  Общи принципи за управление на финансовия риск / Мария Филиповска-Димитрова. // PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация, . PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и фин. - София : ВУЗФ, 2020, с. 154-176. 

  

Сист. No: 78579

Малък бизнес

- 72 -

47178

Ogor, Hanna.  Corporate structure are a source of increasing the competitiveness of small and medium enterprises / Hanna Ogor. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 86-103. 

  

Сист. No: 78570

Счетоводство

- 73 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Счетоводно отчитане и финансови отчети при ликвидация / Живко Бонев. // Актив, 2022, N 6-7, юни-юли, с. 2-5. 

  

Сист. No: 78531

- 74 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 8, с. 5-26. 

  

Сист. No: 78615

- 75 -

Сп Ф 531 п

Свраков, Антон.  Счетоводството и одитът в България - натрупаният опит след последните промени / Антон Свраков. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 7, с. 6-16. 

  

Сист. No: 78581

Корпоративно счетоводство

- 76 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Създаването и налагането на счетоводна и данъчна практика - необходимост от същностна и концептуална промяна / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 7, с. 29-33. 

  

Сист. No: 78582

Счетоводство на предприятието

- 77 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Осигуряване на счетоводна информация за разходите по операции във валута на предприятието / Диана Петрова. // Актив, 2022, N 6-7, с. 6-10. 

  

Сист. No: 78532

Одиторски контрол

- 78 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира Асенова.  Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа / Бранимира Асенова Колева. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 2, с. 65-97. 

  

Сист. No: 78596

- 79 -

Сп В 986

Чолеева-Киркова, Росина.  Насоки за работа в условия на дистанционна среда /  Прев. Росина Чолеева-Киркова. // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 1, с.п8-19. 

  

Сист. No: 78580

- 80 -

Сп И 503 и

Alhmood, Mohammad Abedalrahman et al.  Audit Partner Characteristics and Real Earnings Management Practices in Jordan / Mohammad Abedalrahman Alhmood, Hasnah Shaari, Redhwan Al-dhamari. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 6, с. 185-200. 

  

Сист. No: 78605

Транспорт

- 81 -

Сп И 50 м

Кирова, Антоанета.  Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път" / Антоанета Кирова. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 3, с. 327-352. 

  

Сист. No: 78592

Хранително-вкусова промишленост

- 82 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан.  Да пазим храната / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 4-5, с. 16-19. 

  

Сист. No: 78543

- 83 -

Сп Х 74 п

Сериозен принос в българската икономика  : Системата на Кока-Кола в България инвестира 131 милиона лева в българския бизнес на година. // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 4-5, с. 4-5. 

  

Сист. No: 78544

Информационни технологии

- 84 -

47178

Velychko, Kateryna et al.  Blockchain as a driver of digitalization: essense, competitive advantages and approaches to regulation in the world and Ukraine / Kateryna Velychko, Alina Nikitina, Larisa Nosach. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 176-186. 

  

Сист. No: 78568

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 85 -

Сп М 486

Иванов, Ивайло.  Топ 5 тенденции в мобилния маркетинг / Ивайло Иванов. // Мениджър, 2022, N 6, юни-юли 2022, с. 10-11. 

  

Сист. No: 78526

- 86 -

47178

Bezpartochna, Olesia et al.  E-commerce in the Age of Digital Transformation / Olesia Bezpartochna, Nataliia Trushkina. // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : Scientific monograph. - Sofia : ВУЗФ, 2021, с. 306-318. 

  

Сист. No: 78566

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 87 -

Сп С 847

Полименов, Минчо.  Политики в образованието по туризъм, компетенции и стимули за развитие / Минчо Полименов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 3, с. 313-324. 

  

Сист. No: 78556

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 88 -

В Д 92

В Стопанска академия продължава реализацията на проект за модернизация на висшето образование . // Дунавско дело, N 31, 29 юли-1 септ. 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78587

- 89 -

В Д 92

Кметът д-р Генчо Генчев изнесе публична лекция пред студенти . // Дунавско дело, N 28, 08 юли 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78541

- 90 -

В Д 92

Три свищовски училища ще си сътрудничат със Стопанска академия . // Дунавско дело, N 29, 15 юли 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78542


 Индекс по АВТОРИ

аl-Dweikat, Mohanad Fayiz 19 
Алиева, Атидже 66 
Ангелова, Габриела 4 
Андреева, Андриана 55 
Башев, Храбрин 58 67 
Белева, Искра 10 
Бенжакик, София 12 
Богданова, Маргарита 52 
Бонев, Живко 73 
Бошнаков, Венелин 43 
Василев, Стойне 24 
Веков, Т. 60 
Велева, Ралица 53 
Въткова, А. 61 
Георгиев, Георги 30 
Георгиева, Елена 56 
Гогов, Йордан 82 
Джилизов, Велко 13 
Димитров, Кирил 1 
Досев, Христо 74 
Здравков, Светломир 2 
Иванов, Ивайло 85 
Иванов, Мартин Й. 2 
Иванова, Петя 57 
Йолова, Галина 55 
Йоловски, Джеймс 46 
Йорданов, Йордан Стефанов 5 
Йотинска, Снежана 25 
Кабаков, Иван 3 
Казакова, Мария 43 
Кирова, Антоанета 81 
Климентова, Петя 2 
Колев, Ж. 60 
Колева, Бранимира Асенова 78 
Колева, Яна 68 
Костадинов, Бисер 31 
Куртакова, Гергана 7 
Лещарска, Десислава 63 
Лулански, Веселин 40 
Любенов, Любомир Д. 32 
Мамински, Марчин 41 
Марева, Николина 47 
Марчева, Деяна 42 
Минков, Васил 11 
Минкова, Ганета 17 
Митев, М. 60 
Найденов, Климент 54 
Нейчев, Николай 14 
Панов, Петко В. 59 
Парашкевова, Евелина 52 
Петкова, Аспасия 45 
Петрова, Диана 77 
Полименов, Минчо 87 
Попова, Евгения 18 
Свраков, Антон 75 
Симеонов, Симеон 38 
Събева, Яна 51 
Филипов, Велин 76 
Филипова, Милена 57 
Филиповска-Димитрова, Мария 71 
Хаба, Бадр 12 
Харизанов, Мартин 26 
Христов, Александър 33 
Христов, Робърт 20 21 22 23 
Чолеева-Киркова, Росина 79 
Ahmeti, Faruk 16 
Al-dhamari, Redhwan 80 
Alhmood, Mohammad Abedalrahman 80 
Alkababji, Majdi Wael 19 
Atanasov, Ilia 27 
Bezpartochna, Olesia 34 86 
Bezpartochnyi, Maksym 64 
Britchenko, Igor 64 
Dimitrov, Stanislav 48 
Dineva, Velislava 62 
Dragomirov, Nikolay 36 
Dumanska, Ilona 44 
Hristova, Svetlana 69 
Hristova, Yulia 50 
Huba, Marina 65 
Kartashova, Olga 65 
Kicheva, Tatyana 9 
Nenova, Mariella 6 
Nikitina, Alina 84 
Nosach, Larisa 84 
Ogor, Hanna 72 
Othman, Othman Hussein othman 19 
Petranov, Stefan 27 
Prenaj, Burim 16 
Radev, Radko 70 
Revenko, Nadia 28 
Shaari, Hasnah 80 
Shedyakov, Vladimir 29 
Shkrygun, Yuliya 34 
Thang, Nguyen Chien 39 
Thanh, Tran Thi Mai 39 
Trushkina, Nataliia 34 86 
Vazov, Radostin 64 
Velychko, Kateryna 84 
Zhiznin, Stanislav 62 
Zlatinov, Dimitar 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа 78 
Болничната помощ в България през първото тримесечие на 2022 г.- икономически анализ на показателите в условията на затихваща COVID-19 пандемия 60 
Българите в Лондон: мотивации, жизнени планове, социални контакти и идентичност 7 
Бюджет за маркетинг стимулиране на регионални пчелни продукти на база ценност 32 
В градината на Рая 68 
В Стопанска академия продължава реализацията на проект за модернизация на висшето образование 88 
Влияние на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху развитието на земеделието в Република България 66 
Водещи сектори на икономиката 37 
Връзката между двойната функция на изпълнителния директор и ефективността на банката: примери от банковия сектор в Африка 12 
Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика 5 
Големите измамни концепции в маркетинга 33 
Да пазим храната 82 
Данъчно третиране на доходи от финансови инструменти на местни физически лица 18 
Двете предизвикателства пред банковия сектор 14 
Дигитализацията и нейното отражение върху заетостта: количественни и качественни аспекти 10 
Добри практики при финансиране чрез капиталовия пазар на Малките и Средни предприятия (на примера на капиталовите пазари в Полша и Румъния) 25 
Европейска перспектива за България в обучението и образованието по администрация и управление 53 
Закрила на правата на децата като задача на местното управление 41 
Защо географията е необходима на бизнеса, управлението и администрацията? - малко размисли на един географ 54 
Защо са важни пчелите 63 
Използване на дигитални услуги от населението в България: основни предпоставки, тенденции и регионални измерения 43 
Иновативни подходи в обучението по публична администрация 52 
Как да влагаме пари умно през 2022 г. 24 
Как да разпознаем и да се предпазим от крипто измами 21 
Капиталови пенсионни схеми в страните от Централна и Източна Европа - резултати и перспективи 47 
Кметът д-р Генчо Генчев изнесе публична лекция пред студенти 89 
Кой владее биткойна 22 
Мерки за предотвратяване неплащането на данъци и за подкрепа в условията на икономическа криза 17 
Модел за оптимално управление на лични библиотечни колекции в българските културни институции 4 
Моят криптотрезор 23 
Насоки за работа в условия на дистанционна среда 79 
Няколко недостатъка на криптопазарите, които сривът им разкри 20 
Образователна политика и права на детето 40 
Общи принципи за управление на финансовия риск 71 
Осигуряване на счетоводна информация за разходите по операции във валута на предприятието 77 
Отражение на хроничните заболявания върху работещите в трудовия процес 61 
Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта 38 
Перспективен пространствен модел за устойчиво прерайониране и осигуряване на регионалното развитие в България 26 
Планиране на доходите в пенсионна възраст в контекста на дългосрочното управление на личните финанси 46 
По някои въпроси за академичната глобализация и синергията в научните изследвания 55 
Подход за разбиране и оценяване на управленческата ефективност на земеделските стопанства 67 
Политики в образованието по туризъм, компетенции и стимули за развитие 87 
Правата на детето и детската литература 42 
Преглед на последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти относно статута на инвестиционните посредници 13 
Публичното разбиране на науката в мрежовия свят 2 
Първата фабрика за цимент 30 
Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път" 81 
Редизайн на обучението по икономика за създаване на гъвкава и адаптивна учебна среда 57 
Реторика и управление на комуникационните кризи в образованието в периода 2020-2021 г. 51 
С алгоритъм и стратегия: как хедж фондове печелят от срива на криптопазарите 11 
Самоцелни реформи 56 
Сериозен принос в българската икономика 83 
Силна маркетинг симбиоза 31 
Структурата на световните вериги за доставки се променя 35 
Счетоводно отчитане и финансови отчети при ликвидация 73 
Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност 74 
Счетоводството и одитът в България - натрупаният опит след последните промени 75 
Съвременни предизвикателства пред издаването на научни списания в България 1 
Създаването и налагането на счетоводна и данъчна практика - необходимост от същностна и концептуална промяна 76 
Теоретични аспекти на ефективността в управлението на болницата като търговски дружества 59 
Топ 5 тенденции в мобилния маркетинг 85 
Три свищовски училища ще си сътрудничат със Стопанска академия 90 
Трудови и осигурителни права и задължения на украинските граждани в Република България 45 
Управленски подходи в областта на културата 3 
Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България 58 
Agriculture in Bulgaria: from European Union accession to the Covid-19 Pandemic 64 
Assessing the Activities of Insurance Companies due to the Disease of Private Pension 49 
Audit Partner Characteristics and Real Earnings Management Practices in Jordan 80 
Blockchain as a driver of digitalization: essense, competitive advantages and approaches to regulation in the world and Ukraine 84 
Corporate structure are a source of increasing the competitiveness of small and medium enterprises 72 
Determinants Affecting Consumer Acceptance and Adoption of Internet Banking in Developing Countries: The case study of Kosovo 16 
Digital Transformation Perspectives in Warehousing – Initial Steps and Projections 36 
Digitalization of Administrative Services for Ukrainian Businesses Based on the Implementation on the Experience of European Countries and USA 44 
E-commerce in the Age of Digital Transformation 86 
Employee Engagement in Remote Work 9 
Households’ Consumption Pattern and Saving – Evidence for the First Year of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria 6 
Information technologies in project financing 15 
Is income inequality in Bulgaria underestimated in survey data? 8 
Life Insurance Penetration Drivers in Bulgaria 50 
Mechanism of innovation of management of development processes and ensuring competitiveness of economic systems 28 
Pandemic and Change of Public Paradigm: Political and economic aspects of the transition 29 
Priorities for environmental safety in the agricultural sector 65 
Priority Directions for Development of Digital Marketing in the conditions of globalization 34 
Strategic Entrepreneurship as a Main Factor for the Development of Economic Zones in Bulgaria 70 
The Average Values of Pension System Parameters in Bulgaria 48 
The Extent To Which Jordanian Commercial Banks Rely On Electronic Disclosure Of Accounting Information To Rationalize Their Credit Decisions In Light Of The Corona Crisis 19 
The Impact of the Public Procurement System Reform on Bulgarian Small and Medium-Sized Enterprises 69 
The Role of Gas Interconnections in the Energy Security of South East Europe 62 
The Shadow Economy in Bulgaria During the Period 2006-2019 27 
Trade Relations between Vietnam and Bulgaria: Performance and Its Determinants 39 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомагистрална инфраструктура 81 
аграрен сектор 65 
административни процеси 43 
административни услуги 44 
администрация и управление 54 
академична автономия 55 
академична общност 55 
актюерски анализ 48 
алумни среща 89 
аналитични процедури 78 
ангажиране на служителите 9 
ангажираност на служителите 9 
Африка 12 
банков сектор 12 14 
банкови услуги 16 
библиотечен мениджмънт 4 
библиотечна дейност 4 
библиотечни колекции 4 
биологично земеделие 65 
биологично земеделско производство 65 
биткойн 22 
блокчейн 84 
блокчейн система 84 
блокчейн технологии 84 
болница 59 
болнична медицинска помощ 60 
болнична помощ 60 
болнични разходи 60 
болнично здравеопазване 60 
БСУ 88 
българи 7 
България 39 43 45 58 
българска икономика 83 
български домакинства 6 
български индустриален сектор 30 
български индустриалци 30 
Български портал за отворена наука 1 
българско висше образование 53 
българско законодателство 45 
българско застраховане 50 
българско земеделие 66 68 
валутно-търсен подход 27 
вериги на доставки 35 
вземане на решения 54 
Виетнам 39 
виртуална валута 11 21 
висше образование 53 55 57 88 89 90 
висше образование в България 57 
висше образование по икономика 57 
висши училища 55 
внос на земеделски продукти 66 
военни конфликти 62 
възвръщаемост 71 
възлагане на обществени поръчки 69 
външен одит 80 
външна търговия 64 
вътрешен одит 79 
география 54 
географска наука 54 
географски методи 54 
географски понятия 54 
ГИС 54 
ГИС-технологии 54 
глобализация 34 
годишна данъчна основа 18 
Големи данни 2 
градинарство 68 
грешки 78 
данъкоплатец 8 
данъчна основа 17 
данъчна практика 76 
данъчна ставка 17 
данъчни престъпления 17 
данъчно облагане 17 18 
двойна функция на ИД 12 
двойно данъчно облагане 17 
демографски фактори 16 
депозити 14 
детска литература 42 
деца 40 41 42 
дигитален маркетинг 34 
дигитализация 10 
дигитализация в публичния сектор 43 44 
дигитализация на логистиката 36 
дигитализация на образование 56 57 
дигитална валута 23 
дигитална трансформация 34 36 
дигитални медии 2 
дигитални услуги 43 
дигитално базирани модели 57 
динамика на възвръщаемостта 39 
Директива 2014/65/ЕС 13 
дистанционен одит 79 
дистанционна работа 9 
дистанционна среда 79 
достъп до пазари 69 
доходи от финансови инструменти 18 
дългосрочно управление 46 
е-търговия 86 
европейска икономика 37 
европейска перспектива 53 
европейски индустриални отношения 37 
европейски опит 44 
европейски приоритети 82 
Европейски съюз 62 
екологична безопасност 65 
екосистемни услуги 58 
електронна търговия 86 
електронни услуги 43 
електронно оповестяване 19 
електронно управление 53 
енергийна бедност 5 
енергийна инфраструктура 81 
енергийна криза 62 
енергийна политика 62 
енергийна сигурност 62 
ефективност в здравеопазването 59 
ефективност на банката 12 
железопътен транспорт 81 
животновъдни ферми 64 
животозастраховане 50 
животозастрахователен пазар 50 
животозастрахователни компании 49 
жизнени планове 7 
загуба 71 
Закон за пазарите на финансови инструменти 13 
Закон за счетоводството 73 
закрила на децата 41 
застрахователен интерес 50 
застрахователни компании 49 
защита на личните данни 85 
защита на правата 40 41 42 
здравен мениджмънт 53 
здравеопазване 59 
здравна политика 40 
здравни услуги 59 
зелена икономика 5 
земеделска земя 64 
земеделски предприятия 64 
земеделски производител 68 
земеделски производители в България 68 
земеделски сектор 66 
земеделски стопанства 58 67 
ЗЗД 76 
идентичност 7 
измама 78 
използване на земеделските земи 66 
икономическа криза 17 29 
икономически анализ 60 
икономически анализи 37 
икономически аспекти 29 
икономически зони 70 
икономически показатели 60 
икономически системи 28 
икономическо образование 88 
икономическо развитие 16 
икономическо сътрудничество 39 
инвестиции 24 
инвестиции в земеделието 66 
инвестиции в икономиката 83 
инвестиционен портфейл 24 
инвестиционни посредници 13 
инвестиционни принципи 24 
инвестиционни стратегии 24 
инвестиционно представяне 47 
индустриален сектор 30 
индустриална икономика 30 
индустрия 30 
индустрия и икономиката на България 37 
индустрията на България 37 
иновативни подходи 52 
иновационен механизъм 28 
интердисциплинарност 55 
интернет банкиране 16 
инфлация 14 
информационни технологии 15 
информационни технологии в бизнеса 86 
информационни технологии в търговията 86 
информационни технологии във финансите 15 
информация за разходите 77 
история на икономиката 30 
история на СА 88 89 90 
Йордания 80 
йордански търговски банки 19 
капиталови пазари 25 
капиталови пенсионни схеми 47 
катедра Стратегическо планиране 89 
качество на одита 78 
клиентско поведение 16 
кмет на община 89 
ковид-19 35 
коефициент на Gini 8 
коефициент на Джини 8 
коинтеграция 39 
Кока-Кола 83 
компетенции 87 
комуникационни кризи 51 
Конвенция за правата на детето 41 42 
конкурентни предимства 84 
конкурентоспособност на икономиката 28 
конкурентоспособност на МСП 72 
Конституция 41 
конференция 25 40 41 42 46 47 48 71 
короновирусна криза 19 
корпоративна структура 72 
корпоративно управление 72 
Косово 16 
кражба на лични данни 21 
кредити 14 
кредитиране на земеделието 66 
кредитни решения 19 
КРИБ 88 
крипто портфейл 23 
криптоактив 20 
криптовалута 11 20 21 22 23 
криптоизмама 21 
криптоинвеститори 11 
криптопазар 11 20 
криптопортфейл 21 
криптособственост 22 
криптосрив 22 
криптотрезор 23 
кръгла маса 1 52 53 54 59 66 
култура 3 
култура и наследство 3 
културно наследство 3 
ликвидация 73 
лични библиотеки 4 
лични финанси 46 
Лондон 7 
малки и средни предприятия 69 72 
маркетинг 31 33 34 85 
маркетинг стимулиране 32 
маркетингови концепции 33 
маркетингови тенденции 85 
международен бизнес 38 
международна конференция 25 46 47 48 71 
международна миграция 7 
международна научна конференция 40 41 42 
международни транспортни коридори 81 
междусистемни газови връзки 62 
меморандум за сътрудничество 90 
местни физически лица 18 
местно управление 41 
механизми за управление 28 
мобилен маркетинг 85 
модел за управление 4 
модел на потребление 6 
модернизация на администрацията 52 
модернизация на висшето образование 88 
монетарен подход 27 
мрежов свят 2 
МСП 25 69 72 
МСП в България 69 
МСС 75 
МСФО 75 
НАП 76 
наука и общество 2 
научна грамотност 2 
научна монография 15 28 29 34 44 64 65 84 86 
научни изследвания 25 46 47 48 55 71 
научни публикации 1 
научни списания 1 
национална програма 82 
независим финансов одит 78 
неоползотворени храни 82 
неопределеност на риска 71 
неплащане на данъци 17 
неправителствени организации 38 
неравенство на доходите 8 
нови професии 10 
нови умения 10 
НСА 88 
НСИ 8 
обективни научни факти 2 
образование 51 
образование по туризъм 87 
образователна политика 40 
образователни политики 87 
обучение 52 
обучение па публична администрация 52 
обучение по икономика 57 
обучителни методи 57 
обществени поръчки 69 
общност 41 
одит 75 79 80 
одиторска ефективност 78 
одиторски доказателства 78 
одиторски доклад 75 
одиторски партньор 80 
онлайн банкиране 16 
онлайн медии 31 
онлайн потребители 85 
онлайн потребление 85 
онлайн реклама 31 
онлайн услуги 16 
осигурителни права 45 
осигуряване 45 
ОСП 64 66 
ОСП на ЕС 64 
отдалечен одит 79 
оценка на дейностите 49 
оценка на риска 49 
оценяване на ефективност 67 
пазар на криптовалути 20 
пазар на обществени поръчки 69 
пазар на труда 10 56 
пазар на финансови услуги 49 
пазарен срив 11 
пазари за растеж на МСП 25 
пазари на финансови инструменти 13 
пазаруване онлайн 85 
пазаруване през телефон 85 
пандемична икономическа криза 29 
пандемична криза 29 
пандемия 6 29 51 60 74 
параметри 48 
паричен подход 27 
партньорски отношения 88 
партньорство 38 88 
пасивни доходи 17 
пенсии 46 47 48 
пенсиониране 46 
пенсионна възраст 46 
пенсионна система 46 47 48 
пенсионни реформи 47 
ПЕПП 46 
печалба 71 
планиране на доходите 46 
планиране на регионите 26 
подход дизайн мислене 52 
политически аспекти 29 
Полски Тръмбеш 68 
Полша 25 41 
потребление на домакинствата 6 
ПР 51 
права на детето 40 41 42 
право и литература 42 
предлагане на ценни книжа 13 
предприемачество 70 
преподаване на счетоводство 75 
придърпване на веригата 35 
приоритетни насоки 34 
присъединяване към ЕС 64 
приходи от продажби 74 
проект 88 
проектно финансиране 15 
промени в закона 13 
промени в характера на труда 10 
промяна на обществената парадигма 29 
професионално здраве 61 
пряко подоходно облагане 17 
психически дистрес 61 
публичен сектор 43 52 
публична администрация 52 53 
публична лекция 89 
публично разбиране на науката 2 
пчеларство 63 
пчелин 63 
пчелни продукти 32 
пчелни семейства 63 
пчелни стопанства 63 
работа от разстояние 9 
работещи лица 61 
развиващи се държави 16 
развитие на маркетинга 34 
разпределение на доходите 8 
разхищение на храни 82 
разходи по операции във валута 77 
райониране 26 
растениевъдство 63 68 
растителна защита 63 
регионални измерения 43 
регионални продукти 32 
регионално развитие 26 
региони 43 
редизайн 57 
рекламна комуникация 31 
РЕРР 46 47 48 
ресторантьорска дейност 74 
реторика 51 
рецензиране 1 
риск 71 
Румъния 25 
ръководство 79 
СА 5 52 57 
СА докторант 26 
САЩ 44 
сборник доклади 40 41 42 
сборник доклади от конференция 40 41 42 
сборник с доклади 1 52 53 54 59 66 
световна икономика 37 
световни вериги на доставки 35 
Свищов 89 90 
свищовско висше училище 88 89 90 
Северозападен район 26 
СЕИП 17 
селско стопанство 64 65 
селско стопанство в България 64 65 
селскостопански продукти 64 65 
сива икономика 27 
сигурни инвестиции 24 
СИДДО 17 
скам 21 
складиране 36 
складова дейност 36 
складова логистика 36 
складово стопанство 36 
социална политика 5 
социални контакти 7 
социално изключване 5 
социално подпомагане 5 
спестявания на домакинства 6 
специалности 53 
средни стойности 48 
средни училища 90 
средно образование 90 
СС 1 73 74 
СС 11 74 
СС 13 73 
СС 17 74 
СС 18 74 
стимулиране на потреблението 6 
стоков пазар 39 
Стопанска академия 88 89 90 
стратегическо предприемачество 70 
стратегическо управление 70 
структура 35 
структура на потребление 6 
счетоводна информация 19 77 
счетоводна практика 76 
счетоводно отчитане 73 74 
счетоводно отчитане в ресторантьорството 74 
счетоводство 75 
счетоводство в България 75 
счетоводство на предприятието 77 
телевизионна реклама 31 
теория на дееца-мрежа 2 
ТЗ 76 
тотално предприемачество 70 
транзакционни разходи 67 
транзит на природен газ 62 
транснационализъм 7 
транспорт 81 
трансформация 35 
трудов процес 61 
трудова заетост 10 
трудови права 45 
тръжни процедури 69 
туристически бизнес 87 
туристически бранш 87 
търговия със селскостопански стоки 66 
търговски дружества 73 76 
търговски отношения 39 
търговско дружество 59 
търсене на труд 10 
украински бизнес 44 
украински граждани 45 
Украйна 49 62 
укриване на доходи 17 
умения и компетенции 57 
умора 61 
университети 56 
университети и бизнес 56 
университетите и глобализацията 56 
университетско образование 56 
университетско обучение 56 
уничтожаване на пчелни семейства 63 
УНСС 88 
управление 28 
управление на болници 59 
управление на конкурентоспособността 28 
управление на кризи 51 
управление на културата 3 
управление на личните финанси 46 
управление на печалбата 80 
управление на реалните приходи 80 
управление на финансовия риск 71 
управленски подходи 3 
управленческа ефективност 67 
устойчиво развитие 3 38 83 
участие и приобщаване 3 
фабрика за цимент 30 
фактори на ангажираността 9 
ферма 67 
финансиране на здравеопазването 59 
финансиране на МСП 25 
финансиране на проекти 15 
финансиране на транспорта 81 
финансиране чрез капиталовия пазари 25 
финансов одит 75 
финансов риск 71 
финансов риск мениджмънт 71 
финансови отчети 73 75 
финансови услуги 14 
финансово осигуряване 26 
фондова борса в Аман 80 
фондови пазари 39 
форми на управление 58 
формиране на бюджета 32 
функционален структурен анализ 12 
характеристи на одиторския партньор 80 
хардуерен портфейл 23 
хедж фондове 11 
хедж фондови стратегии 11 
хотелиерска дейност 74 
храни 82 
хронични заболявания 61 
хронично болни 61 
ценностна комуникация 32 
ЦИЕ 47 
цифрова трансформация 86 
цифровизация 84 
цифровизация на услугите 14 
частна пенсия 49 
частно пенсионно осигуряване 49 
черен пиар 33 
чужденци 45 
Югоизточна Европа 62 
blockchain 84 
BPOS 1 
buy-and-hold 24 
COVID-19 6 9 29 50 57 60 64 79 
FAO 82 
make-whole 13 
NUTS 2 региони 26 
PR 32 
SWOT анализ 33