НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

Сп Б 44 б

Арабаджиева, Яна.  Библиотеките през Средновековието - манастирските библиотеки / Яна Арабаджиева. // Библиотека, XXVII, 2020, N 4, с. 72-80. 

  

Сист. No: 77020

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 2 -

657/С/Н 267

Чернева, Наталия.  Универсален базов доход - ще изчезне ли бедността и ще се подобри ли нашият живот? / Наталия Чернева. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-10 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 44-47. 

  

Сист. No: 77009

Пари, валута

- 3 -

В К 263

Не пренебрегвайте готините деца на биткойна  : Как ивнеститорите да спрат да се притесняват и да заобичат криптовалутите. // Капитал, XXVIII, N 44, 6-12 ноем.2020, с. 64-65. 

  

Сист. No: 77010

Инвестиции

- 4 -

Сп Ф 531 п

Балтов, Росен.  Колективни инвестиционни схеми / Росен Балтов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 11, с. 59-75. 

  

Сист. No: 77004

Регионална икономика

- 5 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Бизнес в Плевен - мисия за оптимисти / Мая Цанева. // Икономика, 2020, N 6, с. 84-86. 

  

Сист. No: 77026

Икономика на индустрията, предприятието

- 6 -

В К 263

Филипова, Иглика.  Наръчник за индустриален парк / Иглика Филипова. // Капитал, XXVIII, N 46, 19-26 ноем. 2020, с. 13-15. 

  

Сист. No: 77021

Логистика

- 7 -

Сп Л 763

Как да подготвим склада за е-търговия  : Повече пространство и скорост с модулни фулфилмънт решения. // Логистика, XVI, 2020, N 9, с.- 26-27. 

  

Сист. No: 77012

- 8 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Складовете са логистичните крепости на дистрибутора : Фирма Възраждане-Касис отвори вратите на нова база в Ловеч / Гена Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 9, с. 28-30. 

  

Сист. No: 77013

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 9 -

Сп Ф 531 п

Мадански, Цветан.  Действия на митниците при защита на права върху интелектуална собственост - нови моменти, в сила от 15 септември 2020 г. / Цветан Мадански. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 12, с. 44-56. 

  

Сист. No: 77032

- 10 -

Сп М 617 х

Нов план за действие за митническия съюз помага да се изправим пред предизвикателствата . // Митническа хроника, 2020, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 77024

- 11 -

Сп М 617 х

ICS2 - стартът наближава . // Митническа хроника, 2020, N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 77023

Право. Наука за държавата и правото

- 12 -

Сп П 83 м

Манева, Веселина.  Цитирането в авторското право / Веселина Манева. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 3, с. 37-60. 

  

Сист. No: 77028

- 13 -

Сп О 253 п

Младенов, Димитър.  Актуални проблеми на разследването на икономическите престъпления в България / Димитър Младенов. // Общество и право, 2020, N 7, с. 49-60. 

  

Сист. No: 77030

Европейско право

- 14 -

Сп П 83 м

Лазарова, Кремена.  Тенденции в развитието на морското право на Европейския съюз / Кремена Лазарова. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 4, с. 73-82. 

  

Сист. No: 77029

Търговски дружества

- 15 -

Сп Т 961 п

Илиева, Мария.  Историческо развитие на залога на дружествен дял в България / Мария Илиева. // Търговско право, XXIX, 2020, N 3, с. 89-100. 

  

Сист. No: 77007

Данъчни закони

- 16 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Възстановяване на данък върху добавената стойност, платен в страна-членка на ЕС / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-10 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 3-5. 

  

Сист. No: 77008

Образование

- 17 -

В К 263

Димитров, Деян.  Covid-19 прави МВА програмите още по-актуални / Деян Димитров. // Капитал, XXVIII, N 48, 4-10 дек. 2020, с. II-III. 

  

Сист. No: 77035

- 18 -

Сп Ч 949

Букин, Денис.  Электронные ресурсы как помощник при изучении русского языка в новых реалиях / Денис Букин. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 5, с. 531-540. 

  

Сист. No: 77002

- 19 -

Сп Ч 949

Коврижкина, Дарья и др.  Выражение эмоций и реагирование на них как объект обучения на уроках русского языка как иностранного / Дарья Коврижкина, Леонид Викторович Московкин. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 5, с. 520-530. 

  

Сист. No: 77001

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 20 -

В К 263

Панайотова, Лия.  Речник на еко термините / Лия Панайотова. // Капитал, XXVIII, N 44, 6-12 ноем.2020, с. 68-70. 

  

Сист. No: 77011

- 21 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Екоуслугите и лихвите, които природата ни налага / Татяна Явашева. // Икономика, 2020, N 6, с. 102-104. 

  

Сист. No: 77027

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 22 -

Сп Ю 371

Янева, Марияна.  Слънчева електроенергия и биоразнообразие / Марияна Янева. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 9, с. 38-41. 

  

Сист. No: 77018

Земеделие. Организация и управление

- 23 -

Сп З 54

Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в периода юли-октомври 2020 г. . // Земеделие плюс, 2020, N 4, с. 29-30. 

  

Сист. No: 77031

Корпоративно счетоводство

- 24 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19 / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 12, с. 57-66. 

  

Сист. No: 77033

Счетоводство на предприятието

- 25 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Последващо оценяване на активите в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 11, с. 7-12. 

  

Сист. No: 77019

Одиторски контрол

- 26 -

Сп Б 973

Юнгарева, Марияна.  Вътрешен одит / Марияна Юнгарева. // Бюджетът, 29, 2020, N 11, с. 44-58. 

  

Сист. No: 77003

Транспорт

- 27 -

Сп М 486

Хераков, Петър.  Тихото оцеляване на влаковете / Петър Хераков. // Мениджър, 2020, N 11, ноем.-дек. 2020, с. 88-72. 

  

Сист. No: 77034

Хранително-вкусова промишленост

- 28 -

Сп Х 74 п

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Опаковката като средство за забавление / Иванка Добрева-Драгостинова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 8, с. 29-33. 

  

Сист. No: 77005

- 29 -

Сп Х 74 п

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Ограничаване и превенция на хранителните отпадъци : Позиция на FoodDrinkEurope. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 77006

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 30 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Магазин за онлайн магазини (и още няколко неща) / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVIII, N 45, 19 ноем. 2020, с. 58-59. 

  

Сист. No: 77017

- 31 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Празничният шопинг: дигитално изживяване в нова реалност / Гена Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 10, с. 38-39. 

  

Сист. No: 77025

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 32 -

В Д 92

Академичното ръководство почете паметта на Дарителя . // Дунавско дело, LXVI, N 38, 19 ноем. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 77014

- 33 -

В Д 92

Бесарабска българка получи диплома от Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVI, N 38, 19 ноем. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 77015

- 34 -

В Д 92

Стартира академична дарителска кампания . // Дунавско дело, LXVI, N 39, 20 ноем. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 77016


 Индекс по АВТОРИ

Арабаджиева, Яна 1 
Балтов, Росен 4 
Букин, Денис 18 
Вечев, Венцислав 25 
Джилизов, Велко 24 
Димитров, Деян 17 
Добрева-Драгостинова, Иванка 28 
Запрянов, Йоан 30 
Илиева, Мария 15 
Коврижкина, Дарья 19 
Лазарова, Кремена 14 
Мадански, Цветан 9 
Манева, Веселина 12 
Младенов, Димитър 13 
Московкин, Леонид Викторович 19 
Панайотова, Лия 20 
Петрова, Моника 16 
Филипова, Иглика 6 
Хераков, Петър 27 
Цанева, Мая 5 
Цветанова, Гена 8 31 
Чернева, Наталия 2 
Юнгарева, Марияна 26 
Явашева, Татяна 21 
Янева, Марияна 22 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академичното ръководство почете паметта на Дарителя 32 
Актуални проблеми на разследването на икономическите престъпления в България 13 
Бесарабска българка получи диплома от Стопанска академия 33 
Библиотеките през Средновековието - манастирските библиотеки 1 
Бизнес в Плевен - мисия за оптимисти 5 
Възстановяване на данък върху добавената стойност, платен в страна-членка на ЕС 16 
Вътрешен одит 26 
Выражение эмоций и реагирование на них как объект обучения на уроках русского языка как иностранного 19 
Действия на митниците при защита на права върху интелектуална собственост - нови моменти, в сила от 15 септември 2020 г. 9 
Екоуслугите и лихвите, които природата ни налага 21 
Историческо развитие на залога на дружествен дял в България 15 
Как да подготвим склада за е-търговия 7 
Колективни инвестиционни схеми 4 
Магазин за онлайн магазини (и още няколко неща) 30 
Наръчник за индустриален парк 6 
Не пренебрегвайте готините деца на биткойна 3 
Нов план за действие за митническия съюз помага да се изправим пред предизвикателствата 10 
Ограничаване и превенция на хранителните отпадъци 29 
Опаковката като средство за забавление 28 
Последващо оценяване на активите в публичния сектор 25 
Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19 24 
Празничният шопинг: дигитално изживяване в нова реалност 31 
Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в периода юли-октомври 2020 г. 23 
Речник на еко термините 20 
Складовете са логистичните крепости на дистрибутора 8 
Слънчева електроенергия и биоразнообразие 22 
Стартира академична дарителска кампания 34 
Тенденции в развитието на морското право на Европейския съюз 14 
Тихото оцеляване на влаковете 27 
Универсален базов доход - ще изчезне ли бедността и ще се подобри ли нашият живот? 2 
Цитирането в авторското право 12 
Covid-19 прави МВА програмите още по-актуални 17 
ICS2 - стартът наближава 11 
Электронные ресурсы как помощник при изучении русского языка в новых реалиях 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 12 
агрифотоволтаитика 22 
агроекология 20 
активи 25 
артистично цитиране 12 
банкова тайна 13 
бедност 2 
безусловен основен доход 2 
бесарабски българи 33 
библиотеки 1 
БИМИС 11 
биоразнообразие 22 
биорегионализъм 20 
биткойн 3 
борба с бедността 2 
борба с престъпността 13 
български граждани 16 
български индустриални паркове 6 
бюджетни организации 25 
вериги на доставки 31 
вземане на решения 24 
висше образование 32 33 34 
възстановяване на данък 16 
възстановяване на ДДС 16 
възстановяване на платен ДДС 16 
вътрешен одит 26 
данъчни постъпления 2 
дарител 32 
дарителска дейност 34 
дарителска кампания 34 
дигитализация 5 
дигитална търговия 31 
Димитър А. Ценов 32 
диплома 33 
дистрибутори 8 
дистрибуционна мрежа 8 
договорни фондове 4 
дружествен дял 15 
дълбока екология 20 
дълготрайни материални активи 25 
е-търговия 7 30 31 
Европейско право 14 
еко термини 20 
екологична етика 20 
екология 21 
екология и икономика 21 
екосистема 21 
екосистемен капитал 21 
екосистемни услуги 21 
екоскептицизъм 20 
екофеминизъм 20 
екоцентризъм 20 
електроенергетика 22 
електронна търговия 30 31 
електронни ресурси 18 
емоции 18 19 
епидимична обстановка 32 33 34 
ЕС 14 
железопътен транспорт 27 
железопътни превози 27 
заложено имущество 15 
защита на правата 9 
ЗВОПС 26 
ЗДДС 16 
зеленчукопроизводство 23 
земеделие 23 
ЗППЦК 24 
зърнопроизводство 23 
измама 10 
икономика 5 
икономическа престъпност 13 
икономически престъпления 13 
икономическо право 13 
инвеститори 3 
инвестиционни дружества 4 
инвестиционни схеми 4 
индустриален парк 6 
интелектуална собственост 9 
историческо развитие 15 
история на СА 32 33 34 
КИС 4 
книги 1 
ковчежник 26 
колективни инвестиции 4 
колективни инвестиционни схеми 4 
колективно инвестиране 4 
контрол на вноса 11 
КООНМП 14 
корпоративно управление 24 
криптовалута 3 
кутии за доставка 28 
Ловеч 8 
логистика в търговските фирми 31 
логистична база 8 
логистична структура 8 
манастирски библиотеки 1 
маркетингова информация 23 
международна търговия 23 
международни пазари 30 
международно движение на стоки 11 
международно митническо сътрудничество 10 
методика на обучението 18 19 
митници 10 
митническа дейност 9 
митническа политика 10 
митнически контрол 11 
митнически органи 9 
митнически съюз 10 
мобилни приложения 18 
модерен склад 7 8 
монаси 1 
морска политика 14 
морско право 14 
образователни програми 17 
обучение по руски език 18 19 
обучение по чужд език 18 19 
одит 26 
одитен ангажимент 26 
одитна пътека 26 
одитор 26 
одиторска проверка 26 
онлайн клиенти 7 
онлайн магазини 30 
онлайн продажби 10 
онлайн търговия 31 
опазване на околната среда 21 
опаковка на храни 28 
опаковка на хранителни продукти 29 
опаковки 28 
опаковъчен сектор 28 
оценъчна база 25 
пазарна информация 23 
парично дарение 34 
патронен празник 32 
пиратски стоки 9 
плагиатство 12 
платформа за търговия 30 
Плевен 5 
политическа екология 20 
последващи оценки 25 
потребност от емоции 28 
право на цитиране 12 
превенция 29 
предприемачи 5 
производство на маслодайни култури 23 
публичен сектор 25 
публични индустриални паркове 6 
пчеларство 22 
пътнически превози 27 
разследване на престъпления 13 
регионална икономика 5 
редистрибуция на храни 29 
речник 20 
руски език 18 19 
ръкописи 1 
СА 25 
Свищовска болница 34 
свищовско висше училище 32 33 34 
Система за контрол на вноса 2 11 
складова база 7 8 
складова дейност 7 8 
складови площи 7 8 
скрипториуми 1 
слънчева електроенергия 22 
соларни панели 22 
социална екология 20 
социална защита 2 
спални вагони 27 
средновековие 1 
Стопанска академия 32 33 34 
страни-членки на ЕС 16 
счетоводство в публичния сектор 25 
тенденции в опаковане 28 
теория на преподаване 18 
териториална икономика 5 
терминология 26 
ТЗ 15 
транспорт 27 
търговия 10 
търговски дружества 15 
Търговски закон 24 
УБД 2 
универсален базов доход 2 
управление на отпадъците 29 
фалшиви стоки 10 
фалшифицирани стоки 9 
финансово управление и контрол 24 
фотоволтаични централи 22 
фулфилмънт център 7 
хранителни отпадъци 29 
цитати 12 
цитиране 12 
частни индустриални паркове 6 
чужд език 18 19 
чуждоезиково обучение 18 19 
BitCoin 3 
CloudCart 30 
COVID-19 17 24 28 31 32 33 34 
ICS2 11 
IPPF 26 
MBA образование 17 
MBA обучение 17 
MBA програми 17