НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп М 39 и

Азълов, Павел.  За данните и пътя към науката за данните / Павел Азълов. // Математика и информатика, LXIII, 2020, N 4, с. 355-381. 

  

Сист. No: 76774

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -

CD Сп С 73

Златанова, Соня.  Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1910 година / Соня Златанова. // Статистика, 2020, с. 113-132. 

  

Сист. No: 76873

- 3 -

CD Сп С 73

Златанова, Соня.  Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1920 година / Соня Златанова. // Статистика, 2020, с. 137-157. 

  

Сист. No: 76876

- 4 -

CD Сп С 73

Николова, Гиргина.  Преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 година - цели и предизвикателства пред селскостопанската статистика / Гиргина Николова. // Статистика, 2020, с. 37-63. 

  

Сист. No: 76872

- 5 -

CD Сп С 73

Овчинников, Евгени.  Автоматизирана процедура за статистически анализ на вътрешните закономерности в динамичните редове / Евгени Овчинников. // Статистика, 2020, с. 59-80. 

  

Сист. No: 76875

- 6 -

CD Сп С 73

Радилов, Димитър.  Необходими промени в учебните планове по статистика / Димитър Радилов. // Статистика, 2020, с. 15-36. 

  

Сист. No: 76871

- 7 -

CD Сп С 73

Цветков, Стоян.  Статистическо оценяване на подоходното неравенство на населението / Стоян Цветков. // Статистика, 2020, с. 39-58. 

  

Сист. No: 76874

- 8 -

46967

Ангелова, Поля.  Съвременната агростатистика в България - началото / Поля Ангелова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 247-254. 

  

Сист. No: 76784

- 9 -

46967

Иванов, Любомир.  Първи период в развитието на статистическия анализ на "отдалечени наблюдения" ("outliers") / Любомир Иванов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 281-287. 

  

Сист. No: 76788

- 10 -

46967

Шопова, Маргарита.  Оценка на достъпа до интернет в дейността на предприятията / Маргарита Шопова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 288-295. 

  

Сист. No: 76789

Икономическа статистика

- 11 -

46967

Овчинников, Евгени.  Проблеми при прилагането на разширения критерий на Дики-Фулър / Евгени Овчинников. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 379-384. 

  

Сист. No: 76800

Статистика на отраслите

- 12 -

Сп З 54

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.  : Въпроси и отговори от МЗХГ. // Земеделие плюс, 2020, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 76750

Статистика на България

- 13 -

CD Сп С 73

Богданов, Богдан.  [Сто четиридесет] 140 години държавна статистика в България / Богдан Богданов. // Статистика, 2020, с. 1-14. 

  

Сист. No: 76870

Демография и население

- 14 -

CD 22

Кънчева, Петя.  Водещи причини за смъртността в Северна България (2006-2016) / Петя Кънчева. // България, Българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 окт. 2018 г. : Т. XIII. - Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2018, с. 335-. 

  

Сист. No: 76995

Миграция

- 15 -

Сп И 503 и

De Arriba, Raul et al.  Learning about Migrations through Contemporary Art / Raul De Arriba, Maria Vidagan, Ana Botella. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 143-155. 

  

Сист. No: 76947

Социология

- 16 -

CD 22

Александрова, Малвина.  Българската шевица в европейската мода / Малвина Александрова. // България, Българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 окт. 2018 г. : Т. XIII. - Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2018, с. 271-276. 

  

Сист. No: 76994

- 17 -

Сп С 547

Коев, Кольо.  Основни социологически понятия: генеративната сила на мрежата от категории / Кольо Коев. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 1, с. 210-217. 

  

Сист. No: 76899

Икономическа социология

- 18 -

Сп И 503 и

Blagoycheva, Hristina et al.  Social Economy in the Context of Sustainable Development and Social Inclusion (Economic and Legal Aspects) / Hristina Blagoycheva, Andriyana Andreeva, Galina Yolova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 79-98. 

  

Сист. No: 76944

Политология

- 19 -

Сп Ф 515

Петков, Димитър.  Културна памет - "инсталирана памет" - психология на колективната памет като инструмент за политическа власт / Димитър Петков. // Философия, 2020, N 3, с. 286-306. 

  

Сист. No: 76866

Икономика. Икономически науки

- 20 -

46967

Несторов, Людмил.  Глобализацията на съвременната икономика и мястото на България в нея / Людмил Несторов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 67-75. 

  

Сист. No: 76760

- 21 -

Сп И 503 и

Kirova, Alla.  Looking at New Economic Parameters in National, Regional, European and Global Context / Alla Kirova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 3-27. 

  

Сист. No: 76942

Макроикономика

- 22 -

46967

Петкова, Елица.  Мястото на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика / Елица Петкова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 168-176. 

  

Сист. No: 76770

- 23 -

Сп Н 326 ту

Иванова, Татяна.  Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт - емпирични изследвания и резултати / Татяна Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 261-273. 

  

Сист. No: 76907

- 24 -

46967

Varamezov, Lyubcho.  Comparative analysis of the competitiveness of the Balkan countries / Lyubcho Varamezov. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 387-393. 

  

Сист. No: 76801

Икономически теории. Учения и школи

- 25 -

46967

Борисов, Борислав и др.  Напълно автоматизирания луксозен комунизъм - опит за подмяна на идеологията с технология / Борислав Борисов, Дмитрий Лем. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 7-17. 

  

Сист. No: 76752

Политическа икономия

- 26 -

Сп В 986

Камджалов, Мирослав.  Ислямската икономика и финанси / Мирослав Камджалов. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, с. 31-40. 

  

Сист. No: 76964

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 27 -

Сп Н 326 ту

Димитрова, Иванка и др.  Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда / Иванка Димитрова, Диана Янкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 275-307. 

  

Сист. No: 76908

- 28 -

CD 74

Varamezov, Lyubcho et al.  Costs of Protection at Work in Entrepreneurship / Lyubcho Varamezov, Marina Grubor, Miodrag Smelcerovic. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 195-199. 

  

Сист. No: 76958

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 29 -

46967

Илиева, Таня.  Развитие и усъвършенстване на институционалната структура на пазара на труда в България / Таня Илиева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 137-143. 

  

Сист. No: 76766

- 30 -

Сп И 503 и

Neycheva, Mariya et al.  Overeducation and Economic Growth: Theoretical Background and Empirical Findings for the Region of Central and Eastern Europe / Mariya Neycheva, Ivan Neychev. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 124-142. 

  

Сист. No: 76946

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 31 -

46967

Киров, Борислав К.  Инвестиционните банки и ипотечните облигации / Борислав К. Киров. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 196-204. 

  

Сист. No: 76773

- 32 -

46967

Любенова, Беатрис Венциславова.  Стрес тестовете на българската банкова система в контекста на регулаторните изисквания на Базел III / Беатрис Венциславова Любенова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 184-195. 

  

Сист. No: 76772

- 33 -

CD 74

Vytev, Zhelao et al.  Effect of the Regulatory Framework Basel III on Benefits of the Banking Sector in the Republic of North Macedonia / Zhelao Vytev, Hazir Gashi. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 81-87. 

  

Сист. No: 76924

- 34 -

CD 74

Vytev, Zhelao et al.  The BASEL III Regulatory Framework and its Implication on the Liquidity of the Banking Sector in the Republic of North Macedonia / Zhelao Vytev, Hazir Gashi. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 133-138. 

  

Сист. No: 76957

Финанси

- 35 -

CD 75

Йорданова, Гергана.  Процедури при защита на финансовите интереси на ЕС: Нови моменти в разследване на финансови престъпления със средства от ЕС / Гергана Йорданова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 59-62. 

  

Сист. No: 76973

- 36 -

Сп С 847

Маринов, Красимир.  Финансова грамотност и финансово поведение на българските студенти / Красимир Маринов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 392-418. 

  

Сист. No: 76777

Данъци. Такси. Налози

- 37 -

CD 75

Величков, Антоан Славчев.  Същност и особености на данъчната регистрация / Антоан Славчев Величков. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 104-106. 

  

Сист. No: 76981

- 38 -

CD 75

Гайдаджиева, Божидара.  Деклариране на данъци / Божидара Гайдаджиева. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 107-111. 

  

Сист. No: 76982

- 39 -

CD 75

Димитрова, Веселина.  Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки / Веселина Димитрова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 112-118. 

  

Сист. No: 76983

- 40 -

CD 75

Димитрова, Виктория Димитрова.  Данъчна ревизия / Виктория Димитрова Димитрова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 119-123. 

  

Сист. No: 76984

- 41 -

CD 75

Желев, Жельо Невянов.  Деклариране на данъци по електронен път / Жельо Невянов Желев. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 79-82. 

  

Сист. No: 76977

- 42 -

CD 75

Лазарова, Алина.  Данъчни процедури – деклариране / Алина Лазарова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 97-99. 

  

Сист. No: 76979

- 43 -

CD 75

Маринов, Антон и др.  Форми на взаимодействие и координация между органите на МВР и НАП за противодействие на данъчните престъпления в Република България / Антон Маринов, Гергана Николова, Пепа Стойкова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 22-33. 

  

Сист. No: 76961

- 44 -

CD 75

Николов, Бойко Емилов.  Проблеми при прилагането на данъчните процедури в РБългария / Бойко Емилов Николов. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 74-78. 

  

Сист. No: 76976

- 45 -

CD 75

Николова, Гергана и др.  Структури за противодействие на данъчните измами / Гергана Николова, Антон Маринов, Пепа Стойкова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 34-50. 

  

Сист. No: 76962

- 46 -

CD 75

Рашева, Елица Димитрова.  Обжалване на данъчно ревизионни актове / Елица Димитрова Рашева. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 141-144. 

  

Сист. No: 76987

- 47 -

CD 75

Стойкова, Пепа.  Данъчно досие, данъчна история, данъчен рейтинг и данъчен статус на участниците в данъчния процес / Пепа Стойкова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 51-58. 

  

Сист. No: 76963

- 48 -

CD 75

Халилова, Хюлия.  Данъчни нарушения и наказания / Хюлия Халилова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 190-194. 

  

Сист. No: 76988

- 49 -

CD 75

Цветкова, Надежда.  Процедури при предоставяне на обществена информация в системата на Националната агенция за приходите (НАП) / Надежда Цветкова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 63-67. 

  

Сист. No: 76974

- 50 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС в условията на извънредно положение / Лиляна Панева. // Актив, 2020, N 10, с. 19-24. 

  

Сист. No: 76971

- 51 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите от лихви на местни физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2020, N 10, с. 32-34. 

  

Сист. No: 76972

- 52 -

Сп Н 32

Hadzhiyonuz, Esin Beyti и др.  Comparative analysis between indirect taxes in Republic of Bulgaria and Republic of Turkey / Esin Beyti Hadzhiyonuz, Kamelia Assenova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2019, с. 42-45. 

  

Сист. No: 76886

Данъчно облагане

- 53 -

CD 75

Стойкова, Пепа и др.  Възможности за ограничаване на грешки при осъществяване на данъчните процедури / Пепа Стойкова, Емилиян Тананеев, Жельо Желев. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 9-21. 

  

Сист. No: 76960

- 54 -

46967

Милинов, Валентин.  Реформата в българското данъчно облагане и икономиката в сянка / Валентин Милинов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 43-50. 

  

Сист. No: 76758

- 55 -

Сп А 454

Момчилов, Бойчо.  Данъчно облагане на доходите на физическите лица от електронна търговия / Бойчо Момчилов. // Актив, 2020, N 9, с. 17-25. 

  

Сист. No: 76838

Данъчен контрол

- 56 -

CD 75

Димитрова, Анита.  Принципи на данъчния контрол / Анита Димитрова. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 100-103. 

  

Сист. No: 76980

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 57 -

Сп Б 445

Кънева, Аглика.  Изследване влиянието на някои банкови показатели върху БВП, безработицата и преките чуждестранни инвестиции в България / Аглика Кънева. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 3, с. 36-61. 

  

Сист. No: 76912

Инвестиции

- 58 -

46967

Станимиров, Стефан и др.  Инвестирането във ВЕЦ като важен възобновяем енергиен източник в България / Стефан Станимиров, Мирослав Костадинов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 161-167. 

  

Сист. No: 76769

Фондов пазар. Фондова борса

- 59 -

46967

Павлов, Цветан.  Пъзел с изменчивостта - методология за тестване на БФБ / Цветан Павлов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 144-152. 

  

Сист. No: 76767

- 60 -

Сп Н 326 ту

Георгиев, Любомир и др.  Развитие на водещите фондови пазари и предизвикателствата пред "БФБ-София" АД / Любомир Георгиев, Красимира Найденова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 223-259. 

  

Сист. No: 76906

- 61 -

Сп Ф 531 п

Балтов, Росен.  Борсови посредници и дилъри на държавни ценни книжа / Росен Балтов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 9, с. 60-71. 

  

Сист. No: 76739

- 62 -

CD 74

Lamaj, Bajram et al.  The Albanian Economy in the Stock Market Perspective / Bajram Lamaj, Stefan Simeonov. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 149-155. 

  

Сист. No: 76928

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 63 -

CD 74

Borissov, Borislav et al.  Successful Sustainable Development Policy Strategy / Borislav Borissov, Anita Cucovi. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 235-241. 

  

Сист. No: 76933

Регионална икономика

- 64 -

CD 74

Борисов, Борислав.  Новото регионално деление на България - формален акт или целенасочена политика / Борислав Борисов. // Knowledge - International Journal : Т. 26.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2018, с. 317-323. 

  

Сист. No: 76919

- 65 -

46967

Върбанов, Тихомир.  Оценка на икономическото сближаване между областите в България / Тихомир Върбанов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 371-378. 

  

Сист. No: 76799

- 66 -

46967

Личев, Тихомир.  Периодът на прехода - 30 години растеж на регионалните дисбаланси / Тихомир Личев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 642-651. 

  

Сист. No: 76849

Бизнес икономика

- 67 -

Сп И 503 и

Galabov, Marin.  Economic Efficiency of Real Sector Companies - Nature, Types, Elements, Indicators and Models / Marin Galabov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 28-59. 

  

Сист. No: 76943

Икономика на индустрията, предприятието

- 68 -

46967

Денева, Анета.  Българската индустрия - тридесет години по-късно / Анета Денева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 551-559. 

  

Сист. No: 76819

Туризъм в България

- 69 -

46967

Илиева, Любка.  Изследване на възможностите за развитие на туристическа дестинация "Свищов" / Любка Илиева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 583-591. 

  

Сист. No: 76841

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 70 -

Сп И 503 и

Netseva-Porcheva, Tatyana et al.  Research on the Relation Between Company Pricing Objectives and Pricing Strategies / Tatyana Netseva-Porcheva, Vasil Bozev. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 99-123. 

  

Сист. No: 76945

Търговия

- 71 -

46967

Мидова, Петранка.  Теоретико-приложни аспекти на мърчандайзинга в българската търговска практика / Петранка Мидова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 603-610. 

  

Сист. No: 76843

- 72 -

46967

Перков, Венцислав.  Анализ на сезонността в търговията / Венцислав Перков. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 660-666. 

  

Сист. No: 76851

- 73 -

Сп Н 326 ту

Вълчев, Желязко.  Управление на рисковете в глобалните вериги за доставки / Желязко Вълчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 309-342. 

  

Сист. No: 76909

Маркетинг

- 74 -

46979

Василева, Бистра и др.  Дигиталният брандинг: интелектуална собственост и маркетингова сигурност / Бистра Василева, Пламена Паламарова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 135-144. 

  

Сист. No: 76747

- 75 -

46967

Петрова, Симеонка.  Атрибутивно анализиране на асортиментното разнообразие в точките на продажби / Симеонка Петрова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 634-641. 

  

Сист. No: 76848

Маркетингов мениджмънт

- 76 -

46967

Григорова, Ваня.  Стратегическият маркетингов мениджмънт - перспектива за развитие на туристическите бизнес организации в България / Ваня Григорова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 403-410. 

  

Сист. No: 76803

Логистика

- 77 -

46978

Стефанова, Мариета Г.  Въздействие на логистиката върху икономиката / Мариета Г. Стефанова. // Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 79-90. 

  

Сист. No: 76743

- 78 -

Сп Н 326 ту

Воденичарова, Мария Сашкова.  Предпоставки за изграждане на омниканална стратегия в хранителната верига на доставки / Мария Сашкова Воденичарова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 159-177. 

  

Сист. No: 76890

- 79 -

Сп Н 326 ту

Михова, Лиляна.  Ролята на обратната логистика в условията на кръгова икономика в Европейския съюз / Лиляна Михова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 207-218. 

  

Сист. No: 76889

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 80 -

Сп М 617 х

Куцарова, Катя.  Археолози проучват край Бургас първата открита митница между България и Византия / Катя Куцарова. // Митническа хроника, 2020, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 76814

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 81 -

46967

Папазов, Игнат.  Парите - начален и краен стимулатор и ограничител на банковото външнотърговско посредничество (финансово-правни аспекти) / Игнат Папазов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 177-183. 

  

Сист. No: 76771

Международни икономически отношения

- 82 -

46967

Тунчев, Даниел.  Отражение на петролните ценови шокове върху световната икономика / Даниел Тунчев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 211-219. 

  

Сист. No: 76780

- 83 -

Сп Н 326 ту

Антов, Момчил.  Въздействие на нетарифните мерки от трети страни спрямо износа на стоки от Р България / Момчил Антов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 267-277. 

  

Сист. No: 76887

- 84 -

Сп С 57 б

Косев, Константин Д.  България под въздействието на геополитиката / Константин Д. Косев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 4, с. 3-7. 

  

Сист. No: 76877

- 85 -

CD 74

Sylqa, Driton et al.  The Knowing-Doing Gap of Intellectual Capital in Multinational Companies - Case Study: Skandia Group / Driton Sylqa, Galina Zaharieva. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 281-286. 

  

Сист. No: 76934

Европейска интеграция

- 86 -

Сп И 503 и

Savchenko, Sergey et al.  Home Bias and European Integration / Sergey Savchenko, Olena Sukach. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 5, с. 60-78. 

  

Сист. No: 76949

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 87 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Една визия за отношението реконтинентализация - интегрална свързаност на Европейския съюз / Никола Янков. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 3, с. 20-35. 

  

Сист. No: 76911

Право. Наука за държавата и правото

- 88 -

46967

Димитров, Пенко.  Правни аспекти на трансферното ценообразуване при данъчно облагане в Р България / Пенко Димитров. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 305-312. 

  

Сист. No: 76790

- 89 -

46979

Матеева, Юлиана и др.  Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република Бълтария / Юлиана Матеева, Галина Ковачева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 327-337. 

  

Сист. No: 76749

- 90 -

46979

Тодорова, Теодора.  Социална икономика в България - тенденции на развитие / Теодора Тодорова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 13-26. 

  

Сист. No: 76746

- 91 -

Сп Г 621 НБУ п

Марчева, Деяна.  Що е то социалистическа правова държава? / Деяна Марчева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2018, с. 328-347. 

  

Сист. No: 76915

- 92 -

Сп Г 621 НБУ п

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Plagium и плагиатство в римското право / Малина Новкиришка-Стоянова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2018, с. 84-105. 

  

Сист. No: 76917

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 93 -

Сп В 986

Владимирова, Велина.  Криминалната психология и методи за превенция на корупционно и измамно поведение / Велина Владимирова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, с. 19-22. 

  

Сист. No: 76966

Бизнес право

- 94 -

46979

Киречев, Дамян.  Организационни форми на предприятията от аграрния бизнес и влияние върху техните финанси / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 185-197. 

  

Сист. No: 76748

Обществено управление. Военни науки

- 95 -

46967

Захариев, Андрей и др.  Бюджетно осигуряване на националната сигурност - състояние и тенденции за периода 2010-2019 г. / Андрей Захариев, Стефан Станимиров, Русалин Русалинов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 18-26. 

  

Сист. No: 76753

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 96 -

CD 22

Савов, Ивелин.  Българската община в Русе през ХIX век (историографски обзор) / Ивелин Савов. // България, Българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 окт. 2018 г. : Т. XIII. - Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2018, с. 174-. 

  

Сист. No: 76989

- 97 -

CD 75

Терзиев, Любомир Росенов.  Административно-наказателната отговорност като функция на одита върху обществените поръчки / Любомир Росенов Терзиев. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 83-86. 

  

Сист. No: 76978

Местно самоуправление

- 98 -

46967

Господинов, Юлиян.  Местното самоуправление в България - някои основни постановки / Юлиян Господинов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 510-517. 

  

Сист. No: 76812

Общинско управление

- 99 -

46967

Ангелов, Петко и др.  Оценка състоянието на задлъжнялостта в подсектор "Местно самоуправление" / Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 129-136. 

  

Сист. No: 76765

Райони в България

- 100 -

CD 74

Парашкевова, Евелина.  Нормативна рамка и предизвикателства пред районирането на България / Евелина Парашкевова. // Knowledge - International Journal : Т. 26.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2018, с. 309-315. 

  

Сист. No: 76918

- 101 -

CD 74

Сирашки, Христо.  Състояние на настоящите райони за планиране в България / Христо Сирашки. // Knowledge - International Journal : Т. 26.3. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 915-921. 

  

Сист. No: 76920

Военно дело . Военни науки

- 102 -

Сп Б 445

Пенковсчий, Сергей.  Организация на мобилен център за управление на извънредни ситуации / Сергей Пенковсчий. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 3, с. 78-100. 

  

Сист. No: 76914

- 103 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Bakardjieva, Teodora et al.  The AI Security Education and Research in Alliance 4.0 / Teodora Bakardjieva, Konstantin Kossev, Vladimir Bronfenbrener. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2019, с. 29-34. 

  

Сист. No: 76986

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 104 -

CD 75

Илиева, Таня.  Особености на контрола при допълнителното социално осигуряване / Таня Илиева. // Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол: Научен семинар, 24 октомври 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 68-73. 

  

Сист. No: 76975

Социално осигуряване

- 105 -

Сп Б 973

Годишна инвентаризация и бракуване на нефинансови активи.  Опитите за измами в пенсионните производства се разнообразяват, но и борбата с тях става все по-ефективна. // Бюджетът, 29, 2020, N 10, с. 45-52. 

  

Сист. No: 76896

Пенсионно осигуряване

- 106 -

46967

Йорданов, Йордан Стефанов.  Осигуряване в универсален пенсионен фонд - състояние и възможности / Йордан Стефанов Йорданов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 153-260. 

  

Сист. No: 76768

- 107 -

46967

Йорданов, Пламен и др.  Осигурително-технически аспекти на взаимовръзката " вход-изход" през призмата на адекватността и еквивалентността на пенсионноосигурителната система в България / Пламен Йорданов, Жанета Ангелова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 76-83. 

  

Сист. No: 76761

- 108 -

Сп Б 973

Пенсионните реформи в три страни от Европейския съюз . // Бюджетът, 29, 2020, N 9, с. 49-53. 

  

Сист. No: 76741

Застраховане

- 109 -

46967

Бохосян, Вахан Ахаси.  Презастраховането като инструмент за управление на риска / Вахан Ахаси Бохосян. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 205-210. 

  

Сист. No: 76779

- 110 -

46967

Василев, Венцислав.  Надзор върху застрахователната дейност в България в контекста на защитата на интересите на застрахованите / Венцислав Василев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 51-57. 

  

Сист. No: 76759

- 111 -

46967

Ерусалимов, Румен.  Застраховането като възможност за осигуряване на допълнителен доход на хората в надработоспособна възраст / Румен Ерусалимов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 84-92. 

  

Сист. No: 76762

- 112 -

46967

Монова, Михаела Стоянова.  Българсият модел на системата "бонус-малус" и поредното предизвикателство пред застрахователните компании / Михаела Стоянова Монова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 220-227. 

  

Сист. No: 76781

- 113 -

46967

Панева, Анелия.  Еволюция на държавния надзор върху застрахователната дейност в България / Анелия Панева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 113-120. 

  

Сист. No: 76764

- 114 -

46967

Проданов, Стоян.  Конвергенция на финанси и застраховане в България - проявления, тенденции, възможности / Стоян Проданов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 93-101. 

  

Сист. No: 76763

- 115 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  Измамата в застрахователното право / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 9, с. 49-59. 

  

Сист. No: 76738

- 116 -

Сп О 253 п

Голева, Поля.  Застраховането и пандемията от COVID-19 / Поля Голева. // Общество и право, 2020, N 6, с. 4-12. 

  

Сист. No: 76897

- 117 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застрахователна защита през новата учебна година / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 10, с. 64-69. 

  

Сист. No: 76901

Образование

- 118 -

46978

Взаимовръзка бизнес - образование  / Пламен Парушев и др.. // Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 295-301. 

  

Сист. No: 76742

- 119 -

46967

Маринова-Костова, Кремена.  Приложение на WEB 2.0 технологиите за споделяне на научни изследвания, ресурси и резултати / Кремена Маринова-Костова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 487-494. 

  

Сист. No: 76811

- 120 -

46967

Сирашки, Христо.  Професионалното обучение и особености на системата за професионално образование и обучение / Христо Сирашки. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 453-464. 

  

Сист. No: 76808

- 121 -

Сп П 324

Иванова, Боряна.  Предизвикателства пред глобалния свят и поглед към бъдещето на образованието / Боряна Иванова. // Педагогика, XCII, 2020, N 8, с. 1066-1075. 

  

Сист. No: 76990

- 122 -

Сп М 39 и

Technologies and tools for creating adaptive e-learning content . // Математика и информатика, LXIII, 2020, N 4, с. 382-390. 

  

Сист. No: 76775

Висше образование

- 123 -

CD 74

Борисова, Лалка.  Личностни умения и компетенции в процеса на обучение / Лалка Борисова. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 317-320. 

  

Сист. No: 76936

- 124 -

46967

Богданова, Маргарита.  Lean management във висшето образование / Маргарита Богданова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 394-402. 

  

Сист. No: 76802

- 125 -

46967

Петков, Пламен.  Сравнителен анализ на финансирането на висшето образование в страните от Европейския съюз / Пламен Петков. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 324-332. 

  

Сист. No: 76792

- 126 -

46967

Стойкова, Пепа.  Дуално или триално обучение по контролни дисциплини във висшето образование - проблеми и предимства / Пепа Стойкова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 313-323. 

  

Сист. No: 76791

- 127 -

Сп Г 621 НБУ п

Николова, Райна.  Нормативни проблеми на развитието на академичния състав в България / Райна Николова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2018, с. 106-131. 

  

Сист. No: 76916

- 128 -

Сп С 847

Ангелова, Славянка и др.  Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите / Славянка Ангелова, Любомира Христова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 5, с. 501-518. 

  

Сист. No: 76905

- 129 -

Сп М 486

Андонова, Венета.  Елитното образование можеше отдавна да е онлайн / Венета Андонова. // Мениджър, 2020, N 10, окт.-ноемв. 2020, с. 16-17. 

  

Сист. No: 76996

- 130 -

Сп С 847

Бъчварова, Маргарита.  Сливането на висшите училища в България като форма за консолидация / Маргарита Бъчварова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 419-430. 

  

Сист. No: 76778

- 131 -

Сп С 847

Димитрова, Теофана и др.  Взаимовръзка между качеството на образователния продукт и публичния образ на висшето училище / Теофана Димитрова, Велин Станев, Илиана Илиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 5, с. 468-480. 

  

Сист. No: 76904

- 132 -

Сп И 50 м

Лулански, Пано.  Озаглавяването на дисертационен труд: колко много въпросителни.... / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, с. 115-133. 

  

Сист. No: 76940

- 133 -

Сп С 847

Насърчаване на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса . // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 5, с. 453-467. 

  

Сист. No: 76903

- 134 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Търси се: нов механизъм за финансиране на висшето образование / Гена Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 8, с. 34-37. 

  

Сист. No: 76888

- 135 -

Сп П 324

Шарланова, Валентина Димитрова.  Кариерно планиране и кариерно развитие във висшето образование / Валентина Димитрова Шарланова. // Педагогика, XCII, 2020, N 7, с. 972-983. 

  

Сист. No: 76865

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 136 -

46967

Марчева, Анастасия и др.  Човешките ресурси в здравеопазването (2009-2018) / Анастасия Марчева, Милена Владимирова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 35-42. 

  

Сист. No: 76757

- 137 -

Сп М 453

Маркетингът като инструмент за съвременно управление на здравеопазването . // Медицински мениджмънт и здравна политика, LI, 2020, N 3, с. 3-9. 

  

Сист. No: 76894

Стокознание

- 138 -

46978

Стойкова, Теменуга.  Подготовка на кадри в областта на качеството, контрола и експертизата на стоките / Теменуга Стойкова. // Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 19-27. 

  

Сист. No: 76745

Енергетика

- 139 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Търкаланов, Юрий и др.  Модел на рисковете за енергийната сигурност на Република България / Юрий Търкаланов, Димитър Белелиев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2019, с. 102-109. 

  

Сист. No: 76985

- 140 -

Сп Ю 371

Електроенергийният пазар по пътя на възстановяването . // Ютилитис, XVIII, 2020, N 7, авг.-септ. 2020, с. 36-39. 

  

Сист. No: 76820

- 141 -

Сп Ю 371

Либерализацията като модерна утопия, която не може да съществува без регулиране . // Ютилитис, XVIII, 2020, N 8, с. 20-23. 

  

Сист. No: 76923

- 142 -

Сп Ю 371

Стояниду-Димова, Пелагия.  Новата енергийна стратегия и какво можем да очакваме от нея / Пелагия Стояниду-Димова. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 8, с. 48-50. 

  

Сист. No: 76922

- 143 -

Сп Ю 371

Стоянова, Милена.  Регламент 2019/943 и Директива 2019/944 / Милена Стоянова. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 7, авг.-септ. 2020, с. 40-43. 

  

Сист. No: 76821

Селско стопанство. Горско стопанство

- 144 -

Сп С 57 б

Георгиева, Мария.  Развитие на аграрната наука в България през периода 1959-1969 г. / Мария Георгиева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 4, с. 22-24. 

  

Сист. No: 76878

Земеделие. Организация и управление

- 145 -

46967

Блажева, Виолета.  Подпомагане на доходите на производителите от аграрния сектор / Виолета Блажева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 560-565. 

  

Сист. No: 76839

- 146 -

46967

Николова, Марина.  Градско земеделие - алтернатива или необходимост / Марина Николова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 592-602. 

  

Сист. No: 76842

- 147 -

В К 263

Филипова, Иглика.  Годината на земеделците / Иглика Филипова. // Капитал, XXVIII, N 39, 2-8 окт. 2020, с. II-V (KReport). 

  

Сист. No: 76882

- 148 -

Сп М 486

Керемедчиев, Симеон.  Земеделие в дигитален формат / Симеон Керемедчиев. // Мениджър, 2020, N 9, с. 62-66. 

  

Сист. No: 76879

- 149 -

Сп С 547

Маринова, Цветелина и др.  Кооперативният земеделски сектор в България при социализма: между традициите и идеологията / Цветелина Маринова, Николай Неновски. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 1, с. 301-325. 

  

Сист. No: 76898

Животновъдство

- 150 -

В Б 921 ф

Владинова, Жени.  Процъфтява глобалният пазар на "луксозните" козе мляко и месо / Жени Владинова. // Български фермер, XXIX, N 1506, 19 окт. 2020, с. 19-20. 

  

Сист. No: 76941

Управление на предприятията. Организация на производството

- 151 -

Сп Л 763

Цветанова, Ева.  Към Индустрия 4.0 с превключване на швейцарски режим / Ева Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 7, с. 18-20. 

  

Сист. No: 76754

Мениджмънт

- 152 -

46967

Емилова, Ирена и др.  Управление на преживяванията на персонала - фактор за организационно развитие / Ирена Емилова, Милен Динков. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 427-435. 

  

Сист. No: 76806

- 153 -

46967

Йорданова, Елена.  Социално-икономически промени - управленски аспекти / Елена Йорданова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 481-486. 

  

Сист. No: 76810

- 154 -

46967

Проданова, Димитрина Любенова.  Концепция за многостепенно управление: възникване, развитие, перспективи / Димитрина Любенова Проданова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 524-532. 

  

Сист. No: 76816

- 155 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, с. 3-26. 

  

Сист. No: 76937

Планиране-метод на управление

- 156 -

46967

Стоянова, Мариела.  Степен на интегрираност на приоритетите за интелигентна специализация в плановите документи / Мариела Стоянова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 518-523. 

  

Сист. No: 76815

- 157 -

CD 74

Borissov, Borislav et al.  Sustainable Development Planning / Borislav Borissov, Anita Cucovi, Halit Shabani. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 235-239. 

  

Сист. No: 76959

Контрол-методи на управление

- 158 -

46967

Желев, Жельо.  Развитие на контрола върху акцизите през последните 30 години / Жельо Желев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 347-354. 

  

Сист. No: 76795

- 159 -

Сп Б 973

Юнгарева, Марияна.  Вътрешният контрол - гарант за качество и ефективност в управлението и дейността на организациите от публичния сектор / Марияна Юнгарева. // Бюджетът, 29, 2020, N 9, с. 27-48. 

  

Сист. No: 76740

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 160 -

CD 74

Денева, Анета.  Успехът и неуспехът в предприемачеството или трудния път до успешните бизнес решения / Анета Денева. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 219-224. 

  

Сист. No: 76932

- 161 -

CD 74

Пантелеева, Искра.  Варианти на стратегическо поведение за стартиране и развитие на предприемачески бизнес / Искра Пантелеева. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 213-218. 

  

Сист. No: 76931

- 162 -

46967

Ганева, Ваня.  Социална работа и социално предприемачество / Ваня Ганева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 652-659. 

  

Сист. No: 76850

- 163 -

46967

Илийчовски, Светослав и др.  Изследване необходимостта от придобиване на търговски умения по женско предприемачество / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 618-625. 

  

Сист. No: 76846

- 164 -

46967

Костов, Ивайло.  Анализ на предприемаческите нагласи в България / Ивайло Костов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 698-705. 

  

Сист. No: 76868

- 165 -

46967

Найденов, Сергей.  Бизнес среда и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия / Сергей Найденов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 626-633. 

  

Сист. No: 76847

Корпоративно управление

- 166 -

46967

Николов, Емил.  Разкриване на нефинансова информация от големите български държавни предприятия / Емил Николов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 667-675. 

  

Сист. No: 76852

- 167 -

46967

Цветкова, Теодора Р.  Проблеми и предизвикателства пред холдинговите дружества в България / Теодора Р. Цветкова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 228-235. 

  

Сист. No: 76782

Риск мениджмънт

- 168 -

CD 74

Парашкевова, Евелина.  Възможност за управление на проектния риск чрез прилагане на гъвкава методология / Евелина Парашкевова. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 199-205. 

  

Сист. No: 76930

- 169 -

46967

Иванова, Зоя.  Подходи за управление на риска в търговските предприятия / Зоя Иванова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 676-683. 

  

Сист. No: 76853

- 170 -

CD 74

Parashkevova, Evelina.  The Place of Risk Management in Agile Methodology / Evelina Parashkevova. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 81-86. 

  

Сист. No: 76955

Малък бизнес

- 171 -

Сп Н 32

Рашева, Нели и др.  Възможности и предимства на малките фирми с регистрация на търговска марка / Нели Рашева, Даниел Павлов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2019, с. 24-29. 

  

Сист. No: 76881

- 172 -

Сп М 486

Неделчева-Георгиева, Нина.  Имат ли нужда малките бизнеси от ERP софтуер? : Развенчаване на прите мита за ERP системите / Нина Неделчева-Георгиева. // Мениджър, 2020, N 9, с. 88-89. 

  

Сист. No: 76880

- 173 -

CD 74

Begolli, Elena.  Franchise and Leasing - Leasing as an Alternative Means of Financing Small Businesses / Elena Begolli. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 167-171. 

  

Сист. No: 76929

- 174 -

Сп Н 32

Rasheva, Neli и др.  Opportunities for small enterprises growth in Ruse district / Neli Rasheva, Daniel Pavlov. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2019, с. 17-22. 

  

Сист. No: 76884

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 175 -

46967

Сабри, Айтен.  Устойчиво развитие на българската индустрия / Айтен Сабри. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 706-713. 

  

Сист. No: 76869

- 176 -

Сп И 50 м

Вуцова, Албена и др.  Индустриалните зони - оценка на факторите за успех и развитие / Албена Вуцова, Емил Митов, Атноанета Иванова-Барес. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, с. 49-66. 

  

Сист. No: 76939

Проектно управление

- 177 -

CD 74

Богданова, Маргарита.  Гъвкаво управление на проекти в компаниите извън IT сектора / Маргарита Богданова. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 75-80. 

  

Сист. No: 76954

- 178 -

46967

Парашкевова, Евелина.  Предимства на гъвкавото управление на проекти и въздействието върху проектния риск / Евелина Парашкевова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 473-480. 

  

Сист. No: 76809

- 179 -

CD 74

Stoyanova, Mariela.  SMART Concept For Project Management - Transition To DevOps / Mariela Stoyanova. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 93-97. 

  

Сист. No: 76956

Счетоводство

- 180 -

CD 74

Панчева, Станислава.  Законът за счетоводството в Република България - състояние, проблеми и решения / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Т. 34.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 31-35. 

  

Сист. No: 76953

- 181 -

46967

Атанасов, Атанас.  Същност и възможности за счетоводно отчитане на специализираните пенсионни резерви в пенсионноосигурителните дружества / Атанас Атанасов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 239-246. 

  

Сист. No: 76783

- 182 -

46967

Кръстева-Христова, Радосвета.  Счетоводната професия в перспектива - умения и компетенции / Радосвета Кръстева-Христова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 364-370. 

  

Сист. No: 76798

- 183 -

46967

Чиприянова, Галина.  Значими изменения в счетоводството в резултат на социално-икономическите промени през последните 30 години / Галина Чиприянова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 261-269. 

  

Сист. No: 76786

- 184 -

Сп Н 326 ту

Брезоева, Бойка.  Криптовалутата - счетоводно предизвикателство / Бойка Брезоева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 53-75. 

  

Сист. No: 76891

- 185 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 10, с. 2-4. 

  

Сист. No: 76969

- 186 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската ресторантьорската дейнос / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 10, с. 5-24. 

  

Сист. No: 76900

Банково счетоводство

- 187 -

Сп Н 326 ту

Филипова-Сланчева, Атанаска И.  Периодизация на финансовите отчети на банките в България / Атанаска И. Филипова-Сланчева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, с. 99-121. 

  

Сист. No: 76892

Счетоводство на предприятието

- 188 -

CD 74

Йорданова - Динова, Петя.  Приложение на метода на чистите активи за оценка на финансовата устойчивост на предприятия за винопроизводство / Петя Йорданова - Динова. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 123-127. 

  

Сист. No: 76925

- 189 -

46967

Вечев, Венцислав.  Стандартизация на счетоводството в предприятията от публичния сектор в Република България / Венцислав Вечев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 255-260. 

  

Сист. No: 76785

- 190 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Счетоводно перо "Covid-19" / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVIII, N 36, 11 септ. 2020, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76796

- 191 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на първоначалното признаване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 9, с. 10-11. 

  

Сист. No: 76825

- 192 -

Сп Б 445

Георгиева, Даниела Венциславова.  Научноизследователската и развойна дейност като част от оповестяванията към финансовите отчети на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 76910

- 193 -

Сп Б 973

Годишна инвентаризация и бракуване на нефинансови активи . // Бюджетът, 29, 2020, N 10, с. 38-44. 

  

Сист. No: 76895

Счетоводен анализ

- 194 -

CD 74

Йорданова - Динова, Петя.  Анализ на финансовата устойчивост на предприятия за винопроизводство чрез показатели за общата структура на капитала / Петя Йорданова - Динова. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 129-133. 

  

Сист. No: 76926

Одиторски контрол

- 195 -

46967

Касабова, Стела.  Оценката на риска при извадковото изучаване в одита / Стела Касабова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 341-346. 

  

Сист. No: 76794

- 196 -

46967

Костова, Силвия.  Предизвикателства пред одиторите в контекста на разширеното докладване / Силвия Костова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 333-340. 

  

Сист. No: 76793

- 197 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Контролът и одитът при дигитализация / Пламен Илиев. // Актив, 2020, N 10, с. 16-18. 

  

Сист. No: 76970

- 198 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Табутата при одита на правното звено в организацията / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, с. 23-27. 

  

Сист. No: 76965

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 199 -

46967

Захариева, Галина и др.  Проблемът с текучеството на персонала в българските предприятия / Галина Захариева, Дритон Сюлча. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 419-426. 

  

Сист. No: 76805

- 200 -

46967

Пантелеева, Искра.  Съвременни измерения на управлението на талантите / Искра Пантелеева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 566-573. 

  

Сист. No: 76840

- 201 -

Сп Н 32

Рускова, Свилена и др.  Управлението на стреса като инструмент за превенция срещу бърнаут синдрома / Свилена Рускова, Ивалина Русева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2019, с. 36-41. 

  

Сист. No: 76883

- 202 -

Сп М 486

Иванов, Петър.  Как се сплотява виртуален отбор / Петър Иванов. // Мениджър, 2020, N 10, окт.-ноемв. 2020, с. 44-45. 

  

Сист. No: 76997

- 203 -

CD 74

Guney, Emre Zafer.  Forecasting Workforce for Store Attendants in a Grocery Retailer / Emre Zafer Guney. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 293-297. 

  

Сист. No: 76935

Транспорт

- 204 -

CD 74

Zaharieva, Galina et al.  Contribution of Transport Services to Bulgaria's Economic Development / Galina Zaharieva, Karina Sarkisyan-Dikova, Zdravko Lyubenov. // Knowledge - International Journal : Т. 31.1. - Скопje : Institute of Knowledge Management, 2019, с. 135-141. 

  

Сист. No: 76927

Хранително-вкусова промишленост

- 205 -

46978

Пашова, Събка.  Традиционни български храни / Събка Пашова. // Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019, с. 194-203. 

  

Сист. No: 76744

- 206 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Суперхрани и супер бизнес / Яна Колева. // Икономика, 2020, N 5, септ.-окт. 2020, с. 96-98. 

  

Сист. No: 76823

- 207 -

Сп Х 74 п

Куельо, Жоел.  Пандемията подчертава необходимостта от вертикални ферми / Жоел Куельо. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 7, с. 18-21. 

  

Сист. No: 76968

- 208 -

Сп Х 74 п

Препоръки на FoodDrinkEurope за Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030 . // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 6, с. 26-27; № 7, с. 25-26. 

  

Сист. No: 76751

Информационни технологии

- 209 -

46967

Василев, Йордан.  За информационното общество в България - 30 години след началото на промените / Йордан Василев. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 27-34. 

  

Сист. No: 76756

- 210 -

46967

Маринова, Наталия.  Потенциал на индустриалния интернет на нещата за подобряване на производствените процеси / Наталия Маринова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 445-452. 

  

Сист. No: 76807

- 211 -

46967

Попов, Веселин и др.  Приложение на Big Data анализа за защита на информацията / Веселин Попов, Петя Емилова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 411-418. 

  

Сист. No: 76804

- 212 -

Сп В 986

Иванова, Светлана.  Социално дистанциране и дигитализация на бизнеса по време на криза / Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, с. 10-15. 

  

Сист. No: 76967

- 213 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Големите данни за големи цели / Татяна Явашева. // Икономика, 2020, N 5, септ.-окт. 2020, с. 78-79. 

  

Сист. No: 76822

Информационни мрежи. Информационни системи

- 214 -

В К 263

Кой притежава данните в интернет  : Битката срещу феодалните владетели в технологиите започна. // Капитал, XXVIII, N 43, 30 окт.-5 ноем. 2020, с. 50-51. 

  

Сист. No: 76999

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 215 -

46967

Маркова, Михаела Маркова.  Развитие на електронната търговия в България през последните 30 години / Михаела Маркова Маркова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 533-539. 

  

Сист. No: 76817

- 216 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Електронна търговия и осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 9, с. 44-46. 

  

Сист. No: 76826

- 217 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Електронните магазини: същност, правна уредба, регистрация, данъчни аспекти, разплащания и счетоводна отчетност / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 9, с. 2-6. 

  

Сист. No: 76824

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 218 -

46967

Горчева, Таня.  Устойчивост в развитието на туризма в националната бизнес среда / Таня Горчева. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 543-550. 

  

Сист. No: 76818

- 219 -

46967

Иванова, Петя.  Туристическите агенти, резервационните услуги на туроператорите и свързаните с тях дейности в България 30 години след началото на промените / Петя Иванова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 611-617. 

  

Сист. No: 76845

- 220 -

46967

Павлов, Павлин.  Развитие на туристическа дестинация България като част от интернационалния туристически пазар / Павлин Павлов. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 690.697. 

  

Сист. No: 76867

- 221 -

46967

Тодорова, Любомира.  Проблеми и предизвикателства пред развитието на туризма в България / Любомира Тодорова. // Икономиката на България - 30 години след началото на промените : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 684-689. 

  

Сист. No: 76855

- 222 -

Сп И 50 м

Горчева, Таня.  Степени в интернационализацията на българския туристически бизнес / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, с. 27-48. 

  

Сист. No: 76938

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 223 -

В Д 92

Академичната библиотека получи дарение от Булстрад . // Дунавско дело, LXVI, N 27, 4-10 септ. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76755

- 224 -

В А 561

Академичната библиотека притежава екземпляр от първото издание на "Партитура на света" . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 76863

- 225 -

В А 561

Академичният съвет избра заместник-ректорите за мандат 2020-2024 . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76857

- 226 -

В А 561

Академията посреща 85-ия випуск  : СА "Д. А. Ценов" отново реализира 100% държавния план-прием. // Алма матер, N 2, септ., с. 1. 

  

Сист. No: 76829

- 227 -

В А 561

Академията участва в информационна кампания на МОН в Кипър . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 76862

- 228 -

В Д 92

Археологът проф. Николай Овчаров изнесе лекция в Сторанста академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXVI, N 35, 23 окт. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76952

- 229 -

В Д 92

В Академията дискутираха ефекта от намаляване на ДДС за ресторантьорите . // Дунавско дело, LXVI, N 36, 30отк.-5 ноем. 2020, с. 5. 

  

Сист. No: 76991

- 230 -

В Д 92

В Академията дискутираха ефекта от намаляване на ДДС за ресторантьорите.  "Легендите" на Свищовската академия се срещнаха на терена за 15-а поредна година. // Дунавско дело, LXVI, N 36, 30отк.-5 ноем. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76992

- 231 -

В Д 92

Доц. д-р Стоян Проданов с приз "Застраховател на годината" . // Дунавско дело, LXVI, N 33, 9-15 окт. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76893

- 232 -

В А 561

Европейската комисия сертифицира магистърската ни програма ВМДК . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76859

- 233 -

В А 561

Една трета от стипендиантите на фондацията "А. Буров" за настоящата учебна година са свищовски студенти . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76860

- 234 -

В А 561

Избраха ректора в УС на БАРМП . // Алма матер, N 2, септ., с. 2. 

  

Сист. No: 76833

- 235 -

В А 561

Локален офис откри Академията и в Добрич . // Алма матер, N 2, септ., с. 2. 

  

Сист. No: 76832

- 236 -

В А 561

Наша студентка е сред финалистите в международна конференция . // Алма матер, N 2, септ., с. 4. 

  

Сист. No: 76835

- 237 -

В А 561

Нови партньорства с учебни заведения реализира Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Алма матер, N 2, септ., с. 3. 

  

Сист. No: 76831

- 238 -

В Д 92

Откриха официално новата академична година, министър Вълчев уважи събитието . // Дунавско дело, LXVI, N 31, 25 септ. 2020, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 76844

- 239 -

В А 561

Правителството подкрепи с 2 млн. лв. Свищовското висше училище . // Алма матер, N 2, септ. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76830

- 240 -

В Д 92

Председятелят на Националното представителство на студентските съвети гостува в Свищовската академия . // Дунавско дело, LXVI, N 32, 2-8 окт. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76885

- 241 -

В А 561

Проф. Марияна Божинова е новият ректор . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76856

- 242 -

В Д 92

Ректорът на Стопанска академия проведе работна среща с посланика на Виетнам . // Дунавско дело, LXVI, N 35, 23 окт. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76950

- 243 -

В Д 92

С пожелания за здраве и резцвет на творческите сили! . // Дунавско дело, LXVI, N 30, 18-24 септ. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76828

- 244 -

В А 561

Свищовска студентка с престижна стипендия по програма "Туризъм" . // Алма матер, N 2, септ., с. 4. 

  

Сист. No: 76834

- 245 -

В Д 92

Свищовската академия, ИУ - Варна и УНСС сключиха меморандум за сътрудничество . // Дунавско дело, LXVI, N 30, 18-24 септ. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76827

- 246 -

В Д 92

Споразумение за сътрудничество сключиха Стопанска академия и Търговската гимназия . // Дунавско дело, LXVI, N 29, 11 септ. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76797

- 247 -

В А 561

Стопанска академия "Д. А. Ценов" осигурява 100% качествено дистанционно обучение и в условията на карантина . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 76858

- 248 -

В Д 92

Стопанска академия получи от Общината почетна награда "За граждански заслуги" . // Дунавско дело, LXVI, N 34, 16 окт. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76921

- 249 -

В Д 92

Стопанската академия реализира проект в партньорство с Италия и Великобритания . // Дунавско дело, LXVI, N 35, 23 окт. 2020, с. 5. 

  

Сист. No: 76951

- 250 -

В А 561

Фондация "Ценов" ще изплати половин семестриална такса на изявени студенти, редовни магистри в платено обучение . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76861

- 251 -

В А 561

Четирима студенти са отличени в конкурса "Млад икономист 2020" . // Алма матер, N 2, септ., с. 4. 

  

Сист. No: 76836

- 252 -

В А 36

Юбилей в Стопанската академия . // Аз-буки, N 44, 29 окт.-4 ноем. 2020, с. 20. 

  

Сист. No: 76993

- 253 -

Сп М 617 х

Българска студентка на финал в конференция за Митнически контрол . // Митническа хроника, 2020, N 2, с. 15. 

  

Сист. No: 76813

- 254 -

В А 561

"Кандидатстудентска борса" 2020 представи СА "Д. А. Ценов" в различни градове . // Алма матер, N 1, февр.-март 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 76864

- 255 -

В А 561

"Капачки за бъдеще" . // Алма матер, N 2, септ., с. 4. 

  

Сист. No: 76837


 Индекс по АВТОРИ

Азълов, Павел 1 
Александрова, Малвина 16 
Ангелов, Петко 99 
Ангелова, Жанета 107 
Ангелова, Поля 8 
Ангелова, Славянка 128 
Андонова, Венета 129 
Антов, Момчил 83 
Атанасов, Атанас 181 
Балтов, Росен 61 
Белелиев, Димитър 139 
Блажева, Виолета 145 
Богданов, Богдан 13 
Богданова, Маргарита 124 177 
Борисов, Борислав 25 64 
Борисова, Лалка 123 
Бохосян, Вахан Ахаси 109 
Брезоева, Бойка 184 
Бъчварова, Маргарита 130 
Василев, Венцислав 110 
Василев, Йордан 209 
Василева, Бистра 74 
Величков, Антоан Славчев 37 
Вечев, Венцислав 185 189 191 
Владимирова, Велина 93 
Владимирова, Милена 136 
Владинова, Жени 150 
Воденичарова, Мария Сашкова 78 
Вуцова, Албена 176 
Вълчев, Желязко 73 
Върбанов, Тихомир 65 
Гайдаджиева, Божидара 38 
Ганева, Ваня 162 
Георгиев, Любомир 60 
Георгиева, Даниела Венциславова 192 
Георгиева, Мария 144 
Голева, Поля 115 116 
Горчева, Таня 218 222 
Господинов, Юлиян 98 
Григорова, Ваня 76 
Денева, Анета 68 160 
Димитров, Пенко 88 
Димитрова, Анита 56 
Димитрова, Веселина 39 
Димитрова, Виктория Димитрова 40 
Димитрова, Иванка 27 
Димитрова, Теофана 131 
Динков, Милен 152 
Досев, Христо 186 
Емилова, Ирена 152 
Емилова, Петя 211 
Ерусалимов, Румен 111 
Желев, Жельо 53 158 
Желев, Жельо Невянов 41 
Заркова, Силвия 99 
Захариев, Андрей 95 
Захариева, Галина 199 
Златанова, Соня 2 3 
Иванов, Любомир 9 
Иванов, Петър 202 
Иванова, Боряна 121 
Иванова, Зоя 169 
Иванова, Петя 219 
Иванова, Светлана 212 
Иванова, Татяна 23 
Иванова-Барес, Атноанета 176 
Илиев, Пламен 197 
Илиева, Илиана 131 
Илиева, Любка 69 
Илиева, Таня 29 104 
Илийчовски, Светослав 163 
Йорданов, Йордан Стефанов 106 
Йорданов, Пламен 107 
Йорданова - Динова, Петя 188 194 
Йорданова, Гергана 35 
Йорданова, Елена 153 
Камджалов, Мирослав 26 
Касабова, Стела 195 
Керемедчиев, Симеон 148 
Киречев, Дамян 94 
Киров, Борислав К. 31 
Ковачева, Галина 89 
Коев, Кольо 17 
Колева, Яна 206 
Косев, Константин Д. 84 
Костадинов, Мирослав 58 
Костов, Ивайло 164 
Костова, Силвия 196 
Кръстева-Христова, Радосвета 182 
Куельо, Жоел 207 
Куцарова, Катя 80 
Кънева, Аглика 57 
Кънчева, Петя 14 
Лазарова, Алина 42 
Лем, Дмитрий 25 
Личев, Тихомир 66 
Лулански, Пано 132 
Любенова, Беатрис Венциславова 32 
Маринов, Антон 43 45 
Маринов, Красимир 36 
Маринова, Наталия 210 
Маринова, Цветелина 149 
Маринова-Костова, Кремена 119 
Маркова, Михаела Маркова 215 
Марчева, Анастасия 136 
Марчева, Деяна 91 
Матеева, Юлиана 89 
Мидова, Петранка 71 
Милинов, Валентин 54 
Митков, Милен 118 
Митов, Емил 176 
Михова, Лиляна 79 
Младенов, Младен 198 
Момчилов, Бойчо 55 
Монова, Михаела Стоянова 112 
Найденов, Сергей 165 
Найденова, Красимира 60 
Неделчева-Георгиева, Нина 172 
Неновски, Николай 149 
Несторов, Людмил 20 
Николов, Бойко Емилов 44 
Николов, Емил 166 
Николова, Гергана 43 45 
Николова, Гиргина 4 
Николова, Марина 146 
Николова, Райна 127 
Новкиришка-Стоянова, Малина 92 
Овчинников, Евгени 5 11 
Павлов, Даниел 171 
Павлов, Павлин 220 
Павлов, Цветан 59 
Паламарова, Пламена 74 
Панева, Анелия 113 
Панева, Лиляна 50 
Пантелеева, Искра 161 200 
Панчева, Станислава 180 
Папазов, Игнат 81 
Парашкевова, Евелина 100 168 178 
Парушев, Пламен 118 
Пашова, Събка 118 205 
Пенковсчий, Сергей 102 
Перков, Венцислав 72 
Петков, Димитър 19 
Петков, Пламен 125 
Петкова, Аспасия 216 
Петкова, Елица 22 
Петрова, Симеонка 75 
Попов, Веселин 211 
Попова, Евгения 51 
Проданов, Стоян 114 
Проданова, Димитрина Любенова 154 
Радилов, Димитър 6 
Радлова, Невена 117 
Рангелов, Евгени 217 
Рашева, Елица Димитрова 46 
Рашева, Нели 171 
Русалинов, Русалин 95 
Русева, Ивалина 201 
Рускова, Свилена 201 
Сабри, Айтен 175 
Савов, Ивелин 96 
Сирашки, Христо 101 120 
Спасова, Моника 118 
Станев, Велин 131 
Станимиров, Стефан 58 95 
Стефанова, Мариета Г. 77 
Стойкова, Пепа 43 45 47 53 126 
Стойкова, Теменуга 138 
Стояниду-Димова, Пелагия 142 
Стоянова, Мариела 156 
Стоянова, Милена 143 
Сюлча, Дритон 199 
Тананеев, Емилиян 53 
Терзиев, Любомир Росенов 97 
Тодоров, Тодор 190 
Тодорова, Любомира 221 
Тодорова, Теодора 90 
Тунчев, Даниел 82 
Търкаланов, Юрий 139 
Филипова, Иглика 147 
Филипова, Теодора 163 
Филипова-Сланчева, Атанаска И. 187 
Хаджиев, Кристиян 155 
Халилова, Хюлия 48 
Христова, Любомира 128 
Цветанова, Гена 134 
Цветанова, Ева 151 
Цветков, Стоян 7 
Цветкова, Надежда 49 
Цветкова, Теодора Р. 167 
Чиприянова, Галина 183 
Шарланова, Валентина Димитрова 135 
Шопова, Маргарита 10 
Юнгарева, Марияна 159 
Явашева, Татяна 213 
Янков, Никола 87 
Янкова, Диана 27 
Andreeva, Andriyana 18 
Assenova, Kamelia 52 
Bakardjieva, Teodora 103 
Begolli, Elena 173 
Blagoycheva, Hristina 18 
Borissov, Borislav 63 157 
Botella, Ana 15 
Bozev, Vasil 70 
Bronfenbrener, Vladimir 103 
Cucovi, Anita 63 157 
De Arriba, Raul 15 
Galabov, Marin 67 
Gashi, Hazir 33 34 
Grubor, Marina 28 
Guney, Emre Zafer 203 
Hadzhiyonuz, Esin Beyti 52 
Kirova, Alla 21 
Kossev, Konstantin 103 
Lamaj, Bajram 62 
Lyubenov, Zdravko 204 
Netseva-Porcheva, Tatyana 70 
Neychev, Ivan 30 
Neycheva, Mariya 30 
Parashkevova, Evelina 170 
Pavlov, Daniel 174 
Rasheva, Neli 174 
Sarkisyan-Dikova, Karina 204 
Savchenko, Sergey 86 
Shabani, Halit 157 
Simeonov, Stefan 62 
Smelcerovic, Miodrag 28 
Stoyanova, Mariela 179 
Sukach, Olena 86 
Sylqa, Driton 85 
Varamezov, Lyubcho 24 28 
Vidagan, Maria 15 
Vytev, Zhelao 33 34 
Yolova, Galina 18 
Zaharieva, Galina 85 204 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирана процедура за статистически анализ на вътрешните закономерности в динамичните редове 5 
Административно-наказателната отговорност като функция на одита върху обществените поръчки 97 
Академичната библиотека получи дарение от Булстрад 223 
Академичната библиотека притежава екземпляр от първото издание на "Партитура на света" 224 
Академичният съвет избра заместник-ректорите за мандат 2020-2024 225 
Академията посреща 85-ия випуск 226 
Академията участва в информационна кампания на МОН в Кипър 227 
Анализ на предприемаческите нагласи в България 164 
Анализ на сезонността в търговията 72 
Анализ на финансовата устойчивост на предприятия за винопроизводство чрез показатели за общата структура на капитала 194 
Археологът проф. Николай Овчаров изнесе лекция в Сторанста академия "Д. А. Ценов" 228 
Археолози проучват край Бургас първата открита митница между България и Византия 80 
Атрибутивно анализиране на асортиментното разнообразие в точките на продажби 75 
Бизнес среда и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия 165 
Борсови посредници и дилъри на държавни ценни книжа 61 
България под въздействието на геополитиката 84 
Българсият модел на системата "бонус-малус" и поредното предизвикателство пред застрахователните компании 112 
Българска студентка на финал в конференция за Митнически контрол 253 
Българската индустрия - тридесет години по-късно 68 
Българската община в Русе през ХIX век (историографски обзор) 96 
Българската шевица в европейската мода 16 
Бюджетно осигуряване на националната сигурност - състояние и тенденции за периода 2010-2019 г. 95 
В Академията дискутираха ефекта от намаляване на ДДС за ресторантьорите 229 
Варианти на стратегическо поведение за стартиране и развитие на предприемачески бизнес 161 
Взаимовръзка бизнес - образование 118 
Взаимовръзка между качеството на образователния продукт и публичния образ на висшето училище 131 
Водещи причини за смъртността в Северна България (2006-2016) 14 
Въздействие на логистиката върху икономиката 77 
Въздействие на нетарифните мерки от трети страни спрямо износа на стоки от Р България 83 
Възможност за управление на проектния риск чрез прилагане на гъвкава методология 168 
Възможности за ограничаване на грешки при осъществяване на данъчните процедури 53 
Възможности и предимства на малките фирми с регистрация на търговска марка 171 
Вътрешният контрол - гарант за качество и ефективност в управлението и дейността на организациите от публичния сектор 159 
Глобализацията на съвременната икономика и мястото на България в нея 20 
Годината на земеделците 147 
Годишна инвентаризация и бракуване на нефинансови активи 193 
Големите данни за големи цели 213 
Градско земеделие - алтернатива или необходимост 146 
Гъвкаво управление на проекти в компаниите извън IT сектора 177 
Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки 39 
Данъчна ревизия 40 
Данъчни нарушения и наказания 48 
Данъчни процедури – деклариране 42 
Данъчно досие, данъчна история, данъчен рейтинг и данъчен статус на участниците в данъчния процес 47 
Данъчно облагане на доходите на физическите лица от електронна търговия 55 
Данъчно третиране на доходите от лихви на местни физически лица 51 
ДДС в условията на извънредно положение 50 
Деклариране на данъци 38 
Деклариране на данъци по електронен път 41 
Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите 128 
Дигиталният брандинг: интелектуална собственост и маркетингова сигурност 74 
Доц. д-р Стоян Проданов с приз "Застраховател на годината" 231 
Дуално или триално обучение по контролни дисциплини във висшето образование - проблеми и предимства 126 
Еволюция на държавния надзор върху застрахователната дейност в България 113 
Европейската комисия сертифицира магистърската ни програма ВМДК 232 
Една визия за отношението реконтинентализация - интегрална свързаност на Европейския съюз 87 
Една трета от стипендиантите на фондацията "А. Буров" за настоящата учебна година са свищовски студенти 233 
Електроенергийният пазар по пътя на възстановяването 140 
Електронна търговия и осигуряване 216 
Електронните магазини: същност, правна уредба, регистрация, данъчни аспекти, разплащания и счетоводна отчетност 217 
Елитното образование можеше отдавна да е онлайн 129 
За данните и пътя към науката за данните 1 
За информационното общество в България - 30 години след началото на промените 209 
Законът за счетоводството в Република България - състояние, проблеми и решения 180 
Застраховането и пандемията от COVID-19 116 
Застраховането като възможност за осигуряване на допълнителен доход на хората в надработоспособна възраст 111 
Застрахователна защита през новата учебна година 117 
Земеделие в дигитален формат 148 
Значими изменения в счетоводството в резултат на социално-икономическите промени през последните 30 години 183 
Избраха ректора в УС на БАРМП 234 
Измамата в застрахователното право 115 
Изследване влиянието на някои банкови показатели върху БВП, безработицата и преките чуждестранни инвестиции в България 57 
Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда 27 
Изследване на възможностите за развитие на туристическа дестинация "Свищов" 69 
Изследване необходимостта от придобиване на търговски умения по женско предприемачество 163 
Имат ли нужда малките бизнеси от ERP софтуер? 172 
Инвестирането във ВЕЦ като важен възобновяем енергиен източник в България 58 
Инвестиционните банки и ипотечните облигации 31 
Индустриалните зони - оценка на факторите за успех и развитие 176 
Ислямската икономика и финанси 26 
Как се сплотява виртуален отбор 202 
Кариерно планиране и кариерно развитие във висшето образование 135 
Кой притежава данните в интернет 214 
Конвергенция на финанси и застраховане в България - проявления, тенденции, възможности 114 
Контролът и одитът при дигитализация 197 
Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи 155 
Концепция за многостепенно управление: възникване, развитие, перспективи 154 
Кооперативният земеделски сектор в България при социализма: между традициите и идеологията 149 
Криминалната психология и методи за превенция на корупционно и измамно поведение 93 
Криптовалутата - счетоводно предизвикателство 184 
Културна памет - "инсталирана памет" - психология на колективната памет като инструмент за политическа власт 19 
Към Индустрия 4.0 с превключване на швейцарски режим 151 
Либерализацията като модерна утопия, която не може да съществува без регулиране 141 
Личностни умения и компетенции в процеса на обучение 123 
Локален офис откри Академията и в Добрич 235 
Маркетингът като инструмент за съвременно управление на здравеопазването 137 
Местното самоуправление в България - някои основни постановки 98 
Модел на рисковете за енергийната сигурност на Република България 139 
Мястото на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика 22 
Надзор върху застрахователната дейност в България в контекста на защитата на интересите на застрахованите 110 
Напълно автоматизирания луксозен комунизъм - опит за подмяна на идеологията с технология 25 
Насърчаване на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса 133 
Научноизследователската и развойна дейност като част от оповестяванията към финансовите отчети на български иновативни предприятия 192 
Наша студентка е сред финалистите в международна конференция 236 
Необходими промени в учебните планове по статистика 6 
Новата енергийна стратегия и какво можем да очакваме от нея 142 
Нови партньорства с учебни заведения реализира Стопанска академия "Д. А. Ценов" 237 
Новото регионално деление на България - формален акт или целенасочена политика 64 
Нормативна рамка и предизвикателства пред районирането на България 100 
Нормативни проблеми на развитието на академичния състав в България 127 
Обжалване на данъчно ревизионни актове 46 
Озаглавяването на дисертационен труд: колко много въпросителни.... 132 
Опитите за измами в пенсионните производства се разнообразяват, но и борбата с тях става все по-ефективна 105 
Организационни форми на предприятията от аграрния бизнес и влияние върху техните финанси 94 
Организация на мобилен център за управление на извънредни ситуации 102 
Осигурително-технически аспекти на взаимовръзката " вход-изход" през призмата на адекватността и еквивалентността на пенсионноосигурителната система в България 107 
Осигуряване в универсален пенсионен фонд - състояние и възможности 106 
Основни социологически понятия: генеративната сила на мрежата от категории 17 
Особености на контрола при допълнителното социално осигуряване 104 
Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската ресторантьорската дейнос 186 
Откриха официално новата академична година, министър Вълчев уважи събитието 238 
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република Бълтария 89 
Отражение на петролните ценови шокове върху световната икономика 82 
Оценка на достъпа до интернет в дейността на предприятията 10 
Оценка на икономическото сближаване между областите в България 65 
Оценка състоянието на задлъжнялостта в подсектор "Местно самоуправление" 99 
Оценката на риска при извадковото изучаване в одита 195 
Пандемията подчертава необходимостта от вертикални ферми 207 
Парите - начален и краен стимулатор и ограничител на банковото външнотърговско посредничество (финансово-правни аспекти) 81 
Пенсионните реформи в три страни от Европейския съюз 108 
Периодизация на финансовите отчети на банките в България 187 
Периодът на прехода - 30 години растеж на регионалните дисбаланси 66 
Подготовка на кадри в областта на качеството, контрола и експертизата на стоките 138 
Подпомагане на доходите на производителите от аграрния сектор 145 
Подходи за управление на риска в търговските предприятия 169 
Потенциал на индустриалния интернет на нещата за подобряване на производствените процеси 210 
Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт - емпирични изследвания и резултати 23 
Правителството подкрепи с 2 млн. лв. Свищовското висше училище 239 
Правни аспекти на трансферното ценообразуване при данъчно облагане в Р България 88 
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 12 
Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1910 година 2 
Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1920 година 3 
Преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 година - цели и предизвикателства пред селскостопанската статистика 4 
Предизвикателства пред глобалния свят и поглед към бъдещето на образованието 121 
Предизвикателства пред одиторите в контекста на разширеното докладване 196 
Предимства на гъвкавото управление на проекти и въздействието върху проектния риск 178 
Предпоставки за изграждане на омниканална стратегия в хранителната верига на доставки 78 
Председятелят на Националното представителство на студентските съвети гостува в Свищовската академия 240 
Презастраховането като инструмент за управление на риска 109 
Препоръки на FoodDrinkEurope за Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030 208 
Приложение на Big Data анализа за защита на информацията 211 
Приложение на WEB 2.0 технологиите за споделяне на научни изследвания, ресурси и резултати 119 
Приложение на метода на чистите активи за оценка на финансовата устойчивост на предприятия за винопроизводство 188 
Принципи на данъчния контрол 56 
Проблеми и предизвикателства пред развитието на туризма в България 221 
Проблеми и предизвикателства пред холдинговите дружества в България 167 
Проблеми при прилагането на данъчните процедури в РБългария 44 
Проблеми при прилагането на разширения критерий на Дики-Фулър 11 
Проблемът с текучеството на персонала в българските предприятия 199 
Проф. Марияна Божинова е новият ректор 241 
Професионалното обучение и особености на системата за професионално образование и обучение 120 
Процедури при защита на финансовите интереси на ЕС: Нови моменти в разследване на финансови престъпления със средства от ЕС 35 
Процедури при предоставяне на обществена информация в системата на Националната агенция за приходите (НАП) 49 
Процъфтява глобалният пазар на "луксозните" козе мляко и месо 150 
Пъзел с изменчивостта - методология за тестване на БФБ 59 
Първи период в развитието на статистическия анализ на "отдалечени наблюдения" ("outliers") 9 
Развитие и усъвършенстване на институционалната структура на пазара на труда в България 29 
Развитие на аграрната наука в България през периода 1959-1969 г. 144 
Развитие на водещите фондови пазари и предизвикателствата пред "БФБ-София" АД 60 
Развитие на електронната търговия в България през последните 30 години 215 
Развитие на контрола върху акцизите през последните 30 години 158 
Развитие на туристическа дестинация България като част от интернационалния туристически пазар 220 
Разкриване на нефинансова информация от големите български държавни предприятия 166 
Регламент 2019/943 и Директива 2019/944 143 
Ректорът на Стопанска академия проведе работна среща с посланика на Виетнам 242 
Реформата в българското данъчно облагане и икономиката в сянка 54 
Ролята на обратната логистика в условията на кръгова икономика в Европейския съюз 79 
С пожелания за здраве и резцвет на творческите сили! 243 
Свищовска студентка с престижна стипендия по програма "Туризъм" 244 
Свищовската академия, ИУ - Варна и УНСС сключиха меморандум за сътрудничество 245 
Сливането на висшите училища в България като форма за консолидация 130 
Социална икономика в България - тенденции на развитие 90 
Социална работа и социално предприемачество 162 
Социално дистанциране и дигитализация на бизнеса по време на криза 212 
Социално-икономически промени - управленски аспекти 153 
Споразумение за сътрудничество сключиха Стопанска академия и Търговската гимназия 246 
Сравнителен анализ на финансирането на висшето образование в страните от Европейския съюз 125 
Стандартизация на счетоводството в предприятията от публичния сектор в Република България 189 
Статистическо оценяване на подоходното неравенство на населението 7 
Степен на интегрираност на приоритетите за интелигентна специализация в плановите документи 156 
Степени в интернационализацията на българския туристически бизнес 222 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" осигурява 100% качествено дистанционно обучение и в условията на карантина 247 
Стопанска академия получи от Общината почетна награда "За граждански заслуги" 248 
Стопанската академия реализира проект в партньорство с Италия и Великобритания 249 
Стратегическият маркетингов мениджмънт - перспектива за развитие на туристическите бизнес организации в България 76 
Стрес тестовете на българската банкова система в контекста на регулаторните изисквания на Базел III 32 
Структури за противодействие на данъчните измами 45 
Суперхрани и супер бизнес 206 
Счетоводната професия в перспектива - умения и компетенции 182 
Счетоводни аспекти на първоначалното признаване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 191 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните организации 185 
Счетоводно перо "Covid-19" 190 
Съвременната агростатистика в България - началото 8 
Съвременни измерения на управлението на талантите 200 
Състояние на настоящите райони за планиране в България 101 
Същност и възможности за счетоводно отчитане на специализираните пенсионни резерви в пенсионноосигурителните дружества 181 
Същност и особености на данъчната регистрация 37 
Табутата при одита на правното звено в организацията 198 
Теоретико-приложни аспекти на мърчандайзинга в българската търговска практика 71 
Традиционни български храни 205 
Туристическите агенти, резервационните услуги на туроператорите и свързаните с тях дейности в България 30 години след началото на промените 219 
Търси се: нов механизъм за финансиране на висшето образование 134 
Управление на преживяванията на персонала - фактор за организационно развитие 152 
Управление на рисковете в глобалните вериги за доставки 73 
Управлението на стреса като инструмент за превенция срещу бърнаут синдрома 201 
Успехът и неуспехът в предприемачеството или трудния път до успешните бизнес решения 160 
Устойчиво развитие на българската индустрия 175 
Устойчивост в развитието на туризма в националната бизнес среда 218 
Финансова грамотност и финансово поведение на българските студенти 36 
Фондация "Ценов" ще изплати половин семестриална такса на изявени студенти, редовни магистри в платено обучение 250 
Форми на взаимодействие и координация между органите на МВР и НАП за противодействие на данъчните престъпления в Република България 43 
Четирима студенти са отличени в конкурса "Млад икономист 2020" 251 
Човешките ресурси в здравеопазването (2009-2018) 136 
Що е то социалистическа правова държава? 91 
Юбилей в Стопанската академия 252 
"Кандидатстудентска борса" 2020 представи СА "Д. А. Ценов" в различни градове 254 
"Капачки за бъдеще" 255 
"Легендите" на Свищовската академия се срещнаха на терена за 15-а поредна година 230 
[Сто четиридесет] 140 години държавна статистика в България 13 
Comparative analysis between indirect taxes in Republic of Bulgaria and Republic of Turkey 52 
Comparative analysis of the competitiveness of the Balkan countries 24 
Contribution of Transport Services to Bulgaria's Economic Development 204 
Costs of Protection at Work in Entrepreneurship 28 
Economic Efficiency of Real Sector Companies - Nature, Types, Elements, Indicators and Models 67 
Effect of the Regulatory Framework Basel III on Benefits of the Banking Sector in the Republic of North Macedonia 33 
Forecasting Workforce for Store Attendants in a Grocery Retailer 203 
Franchise and Leasing - Leasing as an Alternative Means of Financing Small Businesses 173 
Home Bias and European Integration 86 
Lean management във висшето образование 124 
Learning about Migrations through Contemporary Art 15 
Looking at New Economic Parameters in National, Regional, European and Global Context 21 
Opportunities for small enterprises growth in Ruse district 174 
Overeducation and Economic Growth: Theoretical Background and Empirical Findings for the Region of Central and Eastern Europe 30 
Plagium и плагиатство в римското право 92 
Research on the Relation Between Company Pricing Objectives and Pricing Strategies 70 
SMART Concept For Project Management - Transition To DevOps 179 
Social Economy in the Context of Sustainable Development and Social Inclusion (Economic and Legal Aspects) 18 
Successful Sustainable Development Policy Strategy 63 
Sustainable Development Planning 157 
Technologies and tools for creating adaptive e-learning content 122 
The AI Security Education and Research in Alliance 4.0 103 
The Albanian Economy in the Stock Market Perspective 62 
The BASEL III Regulatory Framework and its Implication on the Liquidity of the Banking Sector in the Republic of North Macedonia 34 
The Knowing-Doing Gap of Intellectual Capital in Multinational Companies - Case Study: Skandia Group 85 
The Place of Risk Management in Agile Methodology 170 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Аарон Бестани 25 
абсолютна бета-конвергенция 65 
автоматизация на процесите 151 
автоматизирана процедура 5 
авторство 92 
Агенция по заетостта 29 
аграрен бизнес 94 
аграрен сектор 8 145 
аграрна наука 144 
аграрна статистика 12 
аграрна сфера 144 
аграрно образование 144 
аграрно предприятие 94 
агрегатно потребление 23 
агростатистика 8 
АД 94 
адаптивни системи 122 
адаптивно съдържание 122 
адаптивност 122 
адекватност 107 
административна отговорност 97 
административно-наказателна отговорност 97 
административно-териториални единици 101 
административно-териториално устройство 64 
АЕЦ Белене 142 
АИКБ 134 
академичен състав 127 
академична библиотека 223 224 
академична длъжност 127 
акцизи 158 
Албанска икономика 62 
алтернативен риск трансфер 109 
алтернативни системи за търговия 60 
алтернативно финансиране 173 
Алумни клуб 230 
анализ на динамика 10 
анализ на прадприемаческите нагласи 164 
анализ на сезонността 72 
анализ на финансовата устойчивост 194 
аналитика на данните 1 
анкетно проучване 163 
археологически находки 228 
археологически разкопки 228 
археологическо наследство 228 
асиметрия 68 
асортимент 75 
асортиментно разнообразие 75 
атрибутивно анализиране 75 
Базел ІІI 32 33 34 
балкански страни 24 
банки 33 34 57 
банков посредник 81 
банкова ликвидност 34 
банкова система 33 34 
банкови активи 32 
банкови показатели 57 
банково застраховане 114 
БАРМП 234 
БВП 23 57 
безопасност на труда 28 
безопасност на храните 205 206 208 
безработица 57 
бенчмарк 118 
бенчмаркетинг 118 
бенчмаркинг 118 
библиотечни фондове 224 
бизнес 133 
бизнес и образование 133 
бизнес комуникации 123 
бизнес организации 76 
бизнес решения 160 
бизнес среда 165 
бизнес-образование 118 134 138 
биоразнообразие 208 
бихейвиористичен подход 169 
блогове 119 
блокчейн 184 
бонус-малус системи 112 
борба с бедността 157 
борба с пране на пари 89 
борсова индустрия 60 
борсови посредници 61 
бракуване на НА 193 
бранд мениджмънт 74 
брой счетоводен персонал 182 
брокери 61 
Булстрад 223 
буржуоазна законност 91 
БФБ-София 60 
България 52 57 83 84 100 
България и Византия 80 
българска банкова система 32 
българска енергетика 139 
българска икономика 18 20 22 68 
българска индустрия 68 175 
българска кооперативна мисъл 149 
българска статистика 13 
Българска фондова борса 60 
българска шивица 16 
български археолог 228 
български банки 187 
български иновативни предприятия 192 
български общини 96 
български предприятия 165 199 
български публични компании 190 
български студенти 36 
български туристически бизнес 222 
български храни 205 
българско законодателство 67 
българско земеделие 146 
бърнаут 201 
бърнаут синдром 201 
бюджетен процес 95 
бюджетни организации 185 189 191 193 
бюджетно осигуряване 95 
бюджетно счетоводство 189 
Вебер 17 
ВЕИ 58 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 58 
Великобритания 249 
верига на доставки 78 
вериги за доставки 73 
вероятност на Поасон 86 
вертикални ферми 207 
ВЕЦ 58 
взаимовръзка 27 118 131 
взаимозависимост 131 
видове 205 
видове риск 139 
Византия 80 84 
визии 87 
винопроизводители 188 194 
винопроизводство 188 194 
виртуален екип 155 
виртуален изпитен център 226 
виртуален отбор 202 
виртуална валута 89 
виртуална конференция 253 
високотехнологична фабрика 151 
висше образование 6 124 125 126 127 128 129 130 134 135 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255 
висше образование в България 130 
висше образование в ЕС 125 
висше образование по статистика 6 
висши училища 130 131 133 177 
власт 19 
внос на стоки 83 
внос на услуги 204 
водноелектрическа централа 58 
вход-изход 107 
въглищни централи 142 
възложители 97 
възобновяеми енергийни източници 58 
Възраждането в България 96 
външнотърговско посредничество 81 
Върховен административен съд 46 
вътрешен контрол 159 197 
вътрешен одит 159 198 
вятърни централи 142 
геополитика 84 
глобален дигитален хъб 213 
глобален пазар 150 
глобализация 20 
глобализация на икономиката 20 
глобални брендове 74 
глобални вериги 73 
годишна данъчна декларация 38 
годишна данъчна основа 38 
годишна инвентаризация 193 
Големи данни 1 213 
градско градинарство 146 
градско земеделие 146 
градско селско стопанство 146 
гражданска позиция 248 
гражданско общество 6 
гражданско право 115 
грешки и отклонения 53 
групова застраховка 117 
групуер 155 
гъвкава методология 168 
гъвкави подходи 178 
гъвкаво управление 177 178 
гъвкаво управление на риска 170 
данни 1 214 
данъкоплатец 53 
данъците в България 54 
данъчен контрол 40 44 48 56 158 
данъчен процес 39 53 56 
данъчен рейтинг 47 
данъчен статус 47 
данъчна декларация 42 
данъчна история 47 
данъчна коректност 47 
данъчна основа 50 
данъчна основа за доходите 51 
данъчна полезност 47 
данъчна политика 52 
данъчна проверка 39 
данъчна процедура 44 53 
данъчна ревизия 39 40 46 
данъчна регистрация 37 
данъчна реформа 54 
данъчна реформа в България 54 
данъчни аспекти 217 
данъчни документи 50 
данъчни задължения 41 
данъчни наказания 48 
данъчни нарушения 40 48 
данъчни облекчения 54 167 
данъчни престъпления 43 45 
данъчни процедури 42 56 
данъчно досие 47 
данъчно задължени лица 37 44 
данъчно наказуемо деяние 45 
данъчно нарушение 45 
данъчно облагане 53 54 55 88 185 
данъчно облагане на социални ра 185 
данъчно облагане на физически лица 55 
данъчно третиране 51 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 37 
данъчнозадължени лица 41 
дарение 223 
дарения 50 
дарителска дейност 223 
двустранна търговия 86 
двустранни търговски потоци 86 
ДДС 50 52 229 
ДДС 20 191 
декларация 42 
деклариране на данъка 38 41 
демографска криза 66 
демографска ситуация 63 
детска застраховка 117 
дивидентна доходност 59 
дигитален брандинг 74 
дигитален земеделец 148 
дигитализация 129 197 215 
дигитализация на бизнеса 212 
дигитализирани снабдителни вериги 151 
дигитална валута 184 
дигитална трансформация 128 197 212 
дигитални бранд активи 74 
дигитални компетентности 128 
дигитални комуникационни умения 128 
дигитални технологии 148 212 
дигитални трансформации 209 
дигитални умения 128 
дигитални формати на обучението 129 
дигитално обучение 121 
дилър 61 
дилърски операции 61 
динамика на БВП 23 
динамика на цените 82 
динамични редове 5 
Директива 2019/944 143 
дисертационни трудове 132 
дисертационно заглавие 132 
дистанционна работа 202 
дистанционно обучение 247 
дистанционно обучение в СА 2000 247 
ДМА 186 
добавена стойност 74 
Добрич 235 
доброволно оповестяване 192 
догонващо икономическо развитие 118 
домакинства 6 
ДОО 105 
ДОПК 46 48 
допълнителен доход 111 
допълнително социално осигуряване 104 
достъп до данни 214 
достъп до интернет 10 
достъп до храна 207 
доходи на земеделски стопани 145 
доходи на населението 7 
доходи на физически лица 55 
доходи от електронна търговия 55 
доходи от лихви 51 
дуално образование 134 
дуално обучение 126 
Дунавски общини 99 
ДЦК 61 
дълг 99 
дълготрайни материални активи 191 
дължим данък 40 
държавен надзор 113 
държави членки на ЕС 86 
държавна помощ 167 
държавна статистика 13 
държавни предприятия 166 
държавни ценни книжа 61 
дял на презастрахователя 109 
е-бизнес 217 
е-лидерство 155 
е-магазин 217 
е-търговия 215 216 217 
е-управление 209 
Европейска зелена сделка 208 
европейска интеграция 86 
Европейска комисия 232 
европейска мода 16 
европейско данъчно облагане 54 
Евростат 14 
единичен корен 11 
език 16 
еквивалентност 107 
екипна ефективност 155 
екипна работа 202 
екологични практики 79 
екосистема 90 
експертиза 138 
екстремални наблюдения 9 
електроенергиен пазар 140 141 143 
електронен бизнес 217 
електронен магазин 217 
електронна декларация 41 42 
електронна платформа 103 
електронна среда 122 
електронна търговия 55 215 216 
електронна търговия в България 215 
електронно деклариране 41 
електронно обучение 122 
електронно учебно съдържание 122 
емоционална компетентност 123 
емпирично проучване 36 
енергетика 141 
енергиен пазар 140 143 
енергийна сигурност 139 
енергийна система 139 
енергийна стратегия 141 142 
енергийни доставки 139 
енергийни фючърси 140 
ЕС 79 
ЕТ 94 
етноикономика 16 
етнокултурна идентичност 16 
етнология 16 
ефективни решения 102 
ефективност на банковата система 33 
ефективност на бизнеса 28 
женско предприемачество 163 249 
животновъден бизнес 150 
животновъдна продукция 150 
животновъдство 150 
жилищен фонд 2 3 
завършили висше образование 30 
заглавно изречение 132 
загуба на доход 145 
задачи на мърчандайзинга 71 
задължително оповестяване 192 
задължително пенсионно осигуряване 108 
Закон за предприятия 90 
Закон за счетоводството 180 
законодателна политика 90 
законодателство 127 
закриване на предприятие 116 
заместник ректор 225 
ЗАНН 48 
застраховане 109 111 116 
застраховател на годината 231 
застрахователен договор 116 
застрахователен надзор 110 113 
застрахователен пазар 112 
застрахователна дейност 110 113 
застрахователна защита 110 117 
застрахователна измама 115 
застрахователна услуга 110 
застрахователни компании 112 
застрахователни пазари 114 
застрахователно право 115 
застрахователно събитие 116 
застрахователно-обвързани ценни книжа 114 
застраховка 116 
застраховка Гражданска отговорност 112 
застраховка Живот 115 
застраховка Злополука 115 
защита на авторското право 92 
защита на данни 214 
защита на информацията 211 
защита на финансовите интереси 35 
ЗГУ 205 
ЗДДС 50 
ЗДДФЛ 38 51 
ЗДОИ 49 
здравен маркетинг 137 
здравеопазване 136 137 
здравно застраховане 117 
зелена икономика 79 
зелена сделка 141 142 
земеделие 8 147 148 
земеделска статистика 8 
земеделски бизнес 148 
земеделски кооперации 149 
земеделски производители 145 147 
земеделски сектор 147 149 
земеделски стопанства 12 
земеделско стопанство 94 
земеделци 147 
ЗЗД 94 
зимен туризъм 221 
ЗКПО 185 
златен треъгълник 71 
злополука 28 
злоупотреби 35 
ЗМГО 171 
ЗМДВИП 50 
знания 85 
значение на устойчивостта 121 
ЗНП 205 
ЗПОО 120 
ЗРАСРБ 127 
идеология 19 25 149 
извънредни ситуации 102 
изкуство 15 
измама 115 
измамно поведение 93 
измерители на риска 109 
износ на стоки 83 
износ на услуги 204 
изследване 27 
икономика 77 
икономика в сянка 54 
икономика на ЕС 18 
икономика на знанието 209 
икономическа ефективност 67 
икономическа статистика 11 
икономическа теория 21 
икономическа трансформация 22 
икономически анализ 58 
икономически аспекти 18 
икономически загуби 28 
икономически растеж 23 30 133 204 
икономически растеж на България 204 
икономически системи 25 
икономическо развитие 22 25 176 
икономическо сближаване 65 
ИКТ 10 
ИКТ в предприятията 10 
имидж 131 
инвестиране в безопасност на труда 28 
инвестиране във ВЕЦ 58 
инвеститори 176 
инвестиции 31 
инвестиции в индустрията 176 
инвестиции в човешки капитал 30 
инвестиционен консултант 61 
инвестиционна дейност 62 
инвестиционни банки 31 
инвестиционни посредници 61 
инвестиционни принципи 61 
индекс на глобалната конкуренция 24 
индекс на производството 146 175 
индикатори за екипна ефективност 155 
индустриален интернет 210 
индустриален интернет на нещата 210 
индустриални зони 176 
индустриално производство 175 
Индустрия 4.0 103 151 210 
институционална структура 29 
институционална трансформация 149 
интеграция 20 156 
интегрирано отчитане 196 
интелектуален капитал 85 
интелектуална собственост 74 171 
интелигентна специализация 156 
интервенционни маркетингови вектори 74 
интернационализация на бизнеса 222 
интернационални пазари 220 
интернет 214 
интернет базирани медии 74 
интернет на нещата 210 
интернет технологии в бизнеса 210 
интернет търговия 215 
интерпретация 15 
информационна защита 211 
информационна кампания 227 
информационна сигурност 211 
информационни и комуникационни технологии 10 
информационни технологии 209 
информационни технологии в икономиката 210 
информационно общество 209 
информационно общество в България 209 
ипотечни облигации 31 
ИСИС 156 
ислямска икономика 26 
ислямска пазарна система 26 
ислямски финанси 26 
историографски обзор 96 
исторически преглед 187 
история на културата 16 
история на митниците 80 
история на науката 144 
история на общините 96 
история на СА 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
история на статистиката 2 3 4 8 13 
история на статистиката на България 13 
Италия 249 
ИУ - Варна 237 245 
кампания за събиране на капачки 255 
кандидатстудентска борса 254 
кандидатстудентска кампания 226 
капиталов пазар 31 62 
капиталови изисквания 32 
капиталови пазари 61 
карантина 247 
кариерно израстване 127 
кариерно планиране 135 
кариерно развитие 135 182 
кариерно развитие на студентите 135 
катастрофични облигации 114 
катедра ЗСД 252 
катедра ИУТ 228 229 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 232 
катедра Финанси и кредит 231 
качествени цели 70 
качественно обучение 247 
качество 138 
качество на активите 32 
качество на образованието 131 
квалификация 118 
кибербезопасност 103 
киберзащита 103 
киберкапацитет 103 
киберсигурност 103 143 
Кипър 227 
клубна конвергенция 65 
клъстер 237 245 
кмет 98 
коефициент на автодетерминация 5 
коефициент на Джини 72 
коефициент на платежоспособност 109 
коефициентен анализ 34 
козе месо 150 
козе мляко 150 
козевъдство 150 
колективна памет 19 
количествени цели 70 
комерсиализация 60 
Комисия за финансов надзор 104 
компании в България 67 
компетентни органи 49 
компетентност 123 
компетенции 123 
конвенционални подходи 178 
конвергенция 114 
конкурентноспособна икономика 24 
конкурентоспособност 24 133 
конкурентоспособност на икономиката 24 
конкурс "Млад икономист" 251 
консолидация 60 130 
контрагенти 81 
контрол 126 138 158 159 
контрол в социалното осигуряване 104 
контрол върху акцизите 158 
контролен процес 44 
контролна среда 159 
контролни дейности 159 
контролни процедури 158 
конференция 8 9 10 11 20 22 24 25 29 31 32 54 58 59 65 66 68 69 71 72 74 75 76 81 82 88 89 90 94 95 96 98 99 106 107 109 110 111 112 113 114 119 120 124 125 126 136 145 146 152 153 154 156 158 162 163 164 165 166 167 169 175 178 181 182 183 189 195 196 199 200 209 210 211 215 218 219 220 221 236 
концесионна система 113 
координация 43 
координиране на дейностите 43 
корпоративна социална отговорност 166 
корупционно поведение 93 
косвени данъци 52 
Кохезионна политика 100 
краткосрочна бизнес статистика 5 
кредитен портфейл на банките 32 
криза 212 
криминална психология 93 
криптовалута 184 
критерий на Дики-Фулър 11 
КРМСФО 184 
кръгла маса 77 118 138 205 
кръгла маса с международно участие 77 118 138 205 
кръгова икономика 79 
КСО 166 
културна памет 19 
Легендите 230 
лекция 228 
летен туризъм 221 
либерализация на пазара 141 
либерализация на търговията 20 
лизинг 173 
лични финанси 36 
личностни умения 123 
логистика 77 
логистична концепция 77 
логистични дейности 77 
логистични услуги 79 
логистични фирми 77 
локален офис 235 
луксозен комунизъм 25 
магистърска програма 232 236 
макроикономически променливи 57 
Макс Вебер 17 
малки предприятия 174 
малки фирми 171 
малък бизнес 172 
маркери за стимулиране на устойчивостта 218 
маркетинг 76 131 137 
Маркетинг 4. 0 74 
маркетинг в здравеопазването 137 
маркетингова сигурност 74 
маркетингова стратегия 76 
материален надзор 113 
МВР и НАП 43 
междукултурно образование 121 
междуличностни отношения 153 
международен пазар 82 
международна търговия 81 
международни отношения 84 
меморандум за сътрудничество 237 245 
местни вертикални ферми 207 
местни физически лица 51 
местно самоуправление 96 98 99 
метод на чистите активи 188 
методи за превенция 93 
методи и инструменти 135 
методически насоки 159 
методологични подходи 122 
миграции 15 
миграционни процеси 146 
миграционни явления 15 
микропредприятия 174 
министър на образованието и науката 238 
митници 80 
митнически контрол 80 253 
многостепенно управление 154 
множество 6 
мобилен център за управление 102 
мобилност на студентите 242 
модел на рисковете 139 
модели за ефективност 155 
модерен капитализъм 17 
Молдова 102 
МОН 227 
мониторинг 159 
мотивация 123 
мотивиране на персонала 199 
МСП 173 
МСС 38 184 
мултинационални компании 85 
мърчандайзинг 71 
награди 251 
надзор 104 
надзорна институция 113 
надработоспособна възраст 111 
надсловен строеж 132 
най-големи компании 147 
наказателно право 115 
НАП 49 
нараняване при работа 28 
нарастване на разходите 27 
насекоми 206 
насърчававе на творчеството 121 
наука за данните 1 6 
научен семинар 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 56 97 104 
научна конференция 96 
научни изследвания 21 119 
научно изследване 15 
научно-практическа конференция 8 9 10 11 20 22 24 25 29 31 32 54 58 59 65 66 68 69 71 72 75 76 81 82 88 95 98 99 106 107 109 110 111 112 113 114 119 120 124 125 126 136 145 146 152 153 154 156 158 162 163 164 165 166 167 169 175 178 181 182 183 189 195 196 199 200 209 210 211 215 218 219 220 221 
научноизследователски проекти 177 
национална научна конференция 74 89 90 94 
национална сигурност 95 103 
НЕК 58 
нематериален актив 184 
необлагаеми доходи 51 
необлагаеми лихви 51 
несъбираеми вземания 50 
несъответствия 42 
нетарифни мерки 83 
нетехнологични отдели на компаниите 177 
нетни активи 188 
неуспех 160 
нефинансова информация 166 
нефинансови активи 193 
нива на управление 154 
ниво на дигитализацията 212 
НИРД 192 
нов бизнес 206 
нова учебна година 226 238 243 
НОИ 105 
нормативна рамка 100 
нормативна уредба на счетоводството 183 
нормативни актове 158 
НПСС 240 
обжалване на ревизионен акт 46 
областен управител 98 
облекло 16 
обменна дейност 62 
обработка на информация 211 
образование 121 
образование и икономика 30 
образование и пазар на труда 30 
образование по наука за данните 1 
образователен продукт 131 
образователна институция 131 
образователни програми 103 
образователни проекти 177 
обратна логистика 78 79 
обучение 118 123 
обучение по счетоводство 183 
обществена информация 49 
обществени поръчки 97 
обществено здраве 14 
общество 19 121 
общински бюджет 99 
общински дълг 99 
общински съвет 98 
общински съветник 98 
общинско самоуправление 96 
общност 16 
одит 196 197 198 
одит в публичния сектор 97 
одит върху обществените поръчки 97 
одитен ангажимент 198 
одитна извадка 195 
одитори 196 
одиторска дейност 196 
одиторски доклад 196 
одиторски услуги 196 
Окръжен съд 46 
омниканали 78 
омниканална логистика 78 
омниканална стратегия 78 
омниканална търговия 78 
онлайн кръгла маса 229 
онлайн образование 129 
онлайн търговия 215 
ООД 94 
опазване на околната среда 63 
опаковка на стоки 79 
ОПЕК 82 
оперативни програми 35 
оперативно управление 177 
оптимизация 239 
оптимизизиране на ресурси 239 
организации в публичния сектор 159 
организационна ангажираност 152 
организационни форми 94 
организационно поведение 201 
организационно развитие 152 
осигурителен доход 216 
осигурителен надзор 104 
осигурителен стаж 105 
осигурителни вноски 216 
ОСП на ЕС 208 
отговорност на автомобилистите 112 
отдалечени наблюдения 9 
отклонение от данъчно облагане 88 
отличия 251 
отмяна на пътуване 116 
оценка 99 
оценка на икономическото сближаване 65 
оценка на риска 195 
оценка на устойчивостта 188 
пазар на електроенергия 143 
пазар на месо 150 
пазар на млечни продукти 150 
пазар на петрол 82 
пазар на труда 29 30 133 134 
пазарна ликвидност 60 
пазарна неефективност 59 
пазарни институции 20 
пазарно фрагментиране 60 
пандемия 50 116 117 207 
панелни данни 65 
пари 81 
парична ваканция 116 
парични пазари 61 
педагогически специалисти 135 
пенсионен доход 106 
пенсионни резерви 181 
пенсионни реформи 108 
пенсионни системи в ЕС 108 
пенсионни фондове 181 
пенсионно осигуряване 106 107 
пенсионно производство 105 
пенсионноосигурителен модел 106 
пенсионноосигурителни дружества 181 
пенсионноосигурителни стълбове 108 
перестройка 91 
периодизация 187 
персонал на фирмата 199 
персонализация в обучението 122 
петрол 82 
пивоварни предприятия 165 
писмено заявление 49 
плагиатство 92 
планиране 101 157 
планови документи 156 
Платежоспособност II 109 
платежоспособност на застрахователите 114 
платено обучение 250 
плосък данък 38 
Поасоново разпределение 86 
поведение в управлението 153 
поведенчески профайлинг 93 
поведенчески финанси 59 
подготовка на кадри 138 
подготовка на работна сила 103 
подоходно неравенство 7 
подпомагане на доходите 145 
подпомагане на земеделски производители 145 
подпомагане на студенти 250 
подход ЛИДЕР 154 
полиграфски метод 93 
политика на планиране 156 
политико-икономическа философия 26 
политикономия 26 
политическа власт 19 
Полша 108 
ПОО 120 
посланик на Виетнам 242 
потребителско търсене 221 
потребление на енергия 23 
почетна награда 248 
права върху интелектуална собственост 174 
правен режим 89 
правителствена подкрепа 239 
правна уредба 217 
правни аспекти 18 88 
правно звено в организацията 198 
правно-нормативна уредба 94 
правно-нормативни условия 94 
правова държава 91 
пране на пари 89 
преброителни органи 2 3 
преброяване на жилищните сгради 2 3 
преброяване на земеделските стопанства 4 12 
преброяване на населението 2 3 
предизвикателства 221 
предприемач 160 164 
предприемаческа дейност 165 
предприемачески бизнес 161 
предприемачески нагласи 164 
предприемаческо поведение 161 
предприемаческо управление 161 
предприемачество 28 160 161 163 164 
предприемачество в България 164 
предприемачество в търговията 163 
предприятия от публичния сектор 189 
преживявания на персонала 152 
преживявания на служители 152 
презастраховане 109 
презастрахователен пазар 112 
презастрахователни пазари 114 
преки чуждестранни инвестиции 22 57 
престижна стипендия 244 
преструктуриране в индустрията 68 
преструктуриране на икономиката 20 
приватизация 22 
приветствия 243 
приложни изследвания 21 
принцип на субсидиарност 154 
принципи на социалната икономика 90 
природен газ 140 
приходна администрация 41 
причени за инвестиране 176 
проблеми 221 
прогнозиране и планиране 203 
прогнозни разчети 203 
продължаващо обучение 235 
проект в партньорство 249 
проект за социална икономика 17 
проектен мениджмънт 178 
проектен риск 168 178 
проекти във висшето образование 21 
проектно управление 178 
прозрачност 60 
производителност на труда 27 28 
производствени процеси 210 
противодействие на измамите 43 45 
професии 120 
професионална реализация 128 182 
професионални компетентности 126 
професионални училища 134 
професионално изчерпване 201 
професионално образование 118 120 
професионално обучение 120 235 
профил на инвеститорите 176 
процес на управление на риска 170 
процесно-ориентиран подход 169 
процесуални правоотношения 56 
психология 19 
публичен образ 131 
публичен сектор 95 189 
публична администрация 98 
публични компании 190 
публични пенсии 107 
публични финанси 52 
ПЧИ 22 
ПЧИ в България 22 
пъзел с изменчивостта 59 
първо издание 224 
първоначално признаване 191 
работна заплата 27 
работна сила 203 
работна среща 242 
работни процеси 155 
равнище на заплащане 136 
развитие на България 21 
развитие на дестинацията 69 
развитие на ЕС 21 
развитие на компетентности 121 
развитие на предприемачеството 161 
развитие на селските райони 154 
развитие на статистиката 9 
развитие на туризма 218 
развитие на търговията 215 
развитие на ценностна ориентация 121 
размяна на данни 214 
разплащания 81 
разходи за труд 27 
разширен критерий 11 
разширено докладване 196 
райони 100 101 
райони за планиране 101 
райониране 100 
районите в България 100 
реален растеж на БВП 30 
реален сектор 67 
ревизионен акт 46 
регионална икономика 52 
регионална политика 66 100 156 
регионални дисбаланси 66 
регионално деление 64 
регионално икономическо сближаване 65 
регионално развитие 64 66 
регистърни производства 37 
Регламент 2019/943 143 
регресионен анализ 57 
регулаторна рамка 34 
регулаторни изисквания 32 
регулация 104 
реконтинентализация 87 
ректор 234 241 243 
ректори на Академията 241 
рента 111 
рентабилност на банковата система 33 
Република Северна Македония 34 
ресторантьорска дейност 186 
ресторантьорски бизнес 229 
реформа в образованието 130 
римско право 92 
риск 73 169 
риск трансфер 109 
ритейлъри 75 
роботизация в склада 151 
Румъния 108 
Русенска област 174 
Русенска община 96 
руска кооперативна мисъл 149 
СА 8 9 10 11 20 22 24 25 29 32 33 34 41 43 45 47 49 53 54 58 59 62 63 64 65 66 68 69 71 72 75 76 81 83 85 87 88 95 98 99 100 101 104 106 107 110 111 113 114 118 119 120 124 125 126 136 145 146 152 153 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 173 175 177 178 179 181 182 183 185 189 191 195 196 199 200 203 209 210 211 218 219 220 221 222 
СА докторант 25 31 44 58 82 95 97 99 109 112 154 167 199 215 
СА магистър 37 39 46 56 
СА студент 38 40 42 48 
самоосигуряващи се лица 216 
сборник доклади 43 53 
сборник с доклади 8 9 10 11 20 22 24 25 29 31 32 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 54 56 58 59 65 66 68 69 71 72 74 75 76 77 81 82 88 89 90 94 95 97 98 99 104 106 107 109 110 111 112 113 114 118 119 120 124 125 126 136 138 145 146 152 153 154 156 158 162 163 164 165 166 167 169 175 178 181 182 183 189 195 196 199 200 205 209 210 211 215 218 219 220 221 
световна икономика 82 
Свищов 69 
свищовска студентка 236 244 
свищовски студенти 233 251 
свищовско висше училище 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
Северна България 14 
Северна Македония 33 
сезонност 72 
сезонност в търговия 72 
селскостопанска наука 144 
селскостопанска статистика 4 
селскостопански компании 147 
семестриални такси 250 
сертификат 232 
СЗО 14 
сива икономика 54 
система за управление 74 
системен подход 169 
ситуационни центрове 102 
складови процеси 151 
сливане на ВУЗове 130 
служебно вписване 37 
Сметна палата 97 
смъртност 14 
смъртност по причини 14 
снабдяване с храни 207 
солидарна икономика 90 162 
социален контрол 162 
социализъм 149 
социалистическа законност 91 
социалистическа правова държава 91 
социална защита 106 
социална икономика 17 18 90 162 
социална наука 15 
социална работа 162 
социални медии 74 
социални мрежи 119 
социални проблеми 162 
социални процеси 15 
социални разходи 185 
социални явления 15 
социално дистанциране 212 
социално осигуряване 216 
социално отговорно управление 166 
социално предприемачество 90 162 
социално предприятие 90 
социално приобщаване 18 
социално развитие 63 
социално-емоционални процеси 155 
социално-икономически анализ 11 
социално-икономически промени 183 
социология 17 
социология на културата 16 
специалист по наука за данните 1 
специалисти по качество 138 
специалисти по контрол 138 
специалност Икономика на туризма 228 244 
споразумнение за сътрудничество 237 
справедлива заетост 90 
сравнителен анализ 24 125 
сравнителен международен анализ 52 
средновековна България 84 
средства от ЕС 35 
СС 16 186 
СС 20 186 
стабилизиране на дохода 145 
стандартизация на счетоводството 189 
стандартизирани коефициенти 14 
стартиране на бизнес 161 
статистика 13 
статистика на домакинствата 2 3 7 
статистика на жилищния фонд 2 3 
статистика на здравеопазването 14 
статистика на земеделските стопанства 12 
статистика на населението 2 3 
статистико-иконометрични подходи 65 
статистическа наука 6 
статистическа съвкупност 6 
статистически анализ 5 9 10 
статистическо оценяване 7 
степен на интернационализация 222 
стипендианти 233 
стокова борса 62 
Стопанска академия 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
страни от Европейския съюз 108 
страни-членки на ЕС 83 
стратегии за развитие 157 
стратегически маркетингов мениджмънт 76 
стратегическо поведение 161 
стратегия 63 
стратегия 2020 125 
стратегия за развитие 120 
стратегия на ЕС 208 
стрес 201 
стрес-тестове 32 
структура на заплата 136 
структура на капитала 194 
структури за противодействие 45 
студенти 117 128 135 
студентски стажове 35 
студентски съвет 240 
СУДБА 74 
суперхрани 206 
счетоводна практика 183 
счетоводна професия 182 
счетоводно законодателство 180 
счетоводно отчитане 181 184 186 217 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 185 
счетоводно отчитане на социални разходи 185 
счетоводно третиране 184 
счетоводство 180 183 
счетоводство в предприятия 189 
счетоводство в туризма 186 
счетоводство на бюджетното предприятие 191 
счетоводство на предприятието 193 
събиране на данни 214 
съвременни измерения 200 
съвременни тенденции 21 
съвременно изкуство 15 
Сърбия 28 
сътрудничество 133 245 246 
сътрудничество за развитие 157 
сътрудничество при преподаване 242 
сътрудничество с индустрията 213 
същност 205 
талант 200 
текучество на персонала 199 
текущо отчитане 180 
теоретико-приложни аспекти 71 
териториални поделения 29 
технологична ферма 148 
технологични инструменти 122 
технологични платформи 214 
технологични процеси 155 
технология 25 
ТЕЦ 142 
титрология 132 
толерирана и очаквана грешки 195 
точност и надеждност на оценките 195 
традиции 149 
традиционна рецепта 205 
традиционни суровини 205 
традиционни храни 205 
транзакции 81 
трансграничен транспорт 87 
транспорт 204 
транспортен сектор 204 
транспортни коридори 87 
транспортни макро оси 87 
транспортни оси и субоси 87 
транспортни услуги 204 
трансферно ценообразуване 88 
трети страни 83 
триално обучение 126 
туризъм 220 221 
туризъм в България 219 221 
туристическа дестинация 69 220 
туристическа дестинация България 220 
туристически агенти 219 
туристически бизнес 76 218 222 
туристически организации 76 
туристически пазари 220 
туристически посредници 219 
туристически предприятия 219 
туристически услуги 116 222 
туристическо посредничество 219 
туроператори 219 
Турция 52 
търговец 203 
търговия 72 
Търговска гимназия - Свищов 237 246 
търговска марка 171 
търговска практика 71 
търговски вериги 71 
търговски предприятия 169 
търговски регистър 67 
търговски умения 163 
уеб-базирано приложение 5 
уикита 119 
умения и компетенции 182 
универсален пенсионен фонд 106 
университети 177 
университетско образование 129 
УНСС 237 245 
управление на верига за доставки 78 
управление на виртуален екип 202 
управление на висше училище 124 
управление на данни 143 
управление на дестинациите 69 
управление на доставки 151 
управление на екип 202 
управление на здравеопазването 137 
управление на извънредни ситуации 102 
управление на малкия бизнес 171 172 
управление на персонала 203 
управление на преживяванията 152 
управление на проекти 168 170 177 178 179 
управление на проектните рискове 168 178 
управление на работната сила 203 
управление на ресурсите 208 
управление на риска 73 109 145 159 169 
управление на риска в земеделието 145 
управление на риска в предприятието 169 
управление на риска в проект 168 
управление на рискове 73 
управление на стреса 201 
управление на талантите 200 
управление на човешки ресурси 199 200 
управление на човешките ресурси 201 
управление на човешкия фактор 153 
управленски отношения 153 
управленски подход 153 
управленски процеси 155 
управленски функции 159 
управленско общуване 153 
УС на БАРМП 234 
услуги по заетостта 29 
успех в бизнеса 160 
успешни бизнес решения 160 
устно запитване 49 
устойчиво развитие 18 63 79 157 175 218 
устойчиво развитие на туризма 218 
учене през целия живот 120 121 
фабрика 4.0 151 
фактори за развитие 69 
ферми за отглеждане на насекоми 206 
финанси на стопанските предприятия 94 
финансиране 249 
финансиране на висшето образование 125 134 
финансиране на малкия бизнес 173 
финансов актив 184 
финансов анализ 58 
финансов контрол 39 
финансов лизингов договор 50 
финансов механизъм 134 
финансова грамотност 36 
финансова стабилност 20 112 
финансова устойчивост 188 194 
финансова устойчивост на предприятието 188 194 
финансови интереси 35 
финансови отчети 67 180 187 190 192 193 
финансови отчети на банките 187 
финансови пазари 114 
финансови престъпления 35 
финансови резултати 190 
финансово поведение 36 
финансово управление и контрол 159 
Фондация Буров 233 
Фондация Ценов 250 
фондова борса 62 
фондови пазари 60 
форми на взаимодействие 43 
фотоволтаични електроцентрали 142 
Франция 108 
франчайз 173 
франчайзинг 173 
функционални области 77 
футбол 230 
характеристики на мърчандайзинга 71 
хармонизация на данъчните закони 54 
хармонизиране на данъчното облагане 54 
ХЕП 59 
холдинг 167 
холдингова структура 167 
холдингово дружество 167 
хотелиерска дейност 186 
хранителна индустрия 78 
хранителни доставки 207 
хранителни стоки 203 
хранителни технологии 205 
хранително-вкусова индустрия 208 
художествено изследване 15 
художници 15 
хъб за иновации 213 
цели на компанията 70 
цели на преброяването 4 
цели на ценообразуването 70 
цени на газа 140 
цени на електроенергия 140 
ценови стратегии 70 
ценови цели 70 
ценови шок 82 
ценообразуване 70 
Централна и Източна Европа 30 
Център за професионално обучение 120 
цивилизационни кризи 25 
цифрова валута 184 
цифрова защита 103 
цифровизация 143 
ЦПО 120 
Четвърта индустриална революция 210 
човешка креативност 151 
човешки ресурси 136 
човешки ресурси в здравеопазването 136 
чуждестранни инвестиции 167 174 
чуждоезикови умения 121 
щафетно бягане 230 
юбилей 252 
ядивни насекоми 206 
ядрена енергетика 142 
70 години ЗСД 252 
agile project management 168 177 179 
agile risk management 170 
Agile мениджмънт 170 177 179 
Agile методология 168 170 
BDA 211 
Big Data 211 
Big Data анализ 211 
blockchain 184 
COSO 168 
COSO 2013 159 
COSO модел 159 
COVID-19 50 116 190 207 212 247 248 
DevOps 179 
ERASMUS+ 249 
ERP системи 172 
ERP софтуер 172 
FACS 93 
GATE 213 
GCI 4.0 24 
I-Customs 236 
IoT 210 
Lean концепция 179 
Lean мениджмънт 124 
lean методология 124 
Lean подход 179 
lean принципи 124 
MOOC 129 
NUTS 64 99 
NUTS 2 региони 64 101 
NUTS региони 101 
plagium 92 
Skandia group 85 
SMART концепция 179 
Web 2.0 119 
Web 2.0 технологиите 119 
Web 4.0 74