НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 57 б

Аврамова, Мария и др.  Отворени цитатни данни: OpenCitations- алтернатива на лицензираните бази от данни / Мария Аврамова, Силвия Найденова. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 2, с. 94-102. 

  

Сист. No: 76624

Култура

- 2 -

Сп В 986

Димитрова, Веселина.  Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития / Веселина Димитрова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 2, с. 32-39. 

  

Сист. No: 76691

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 3 -

Сп Г 621 УНСС

Tomova, Tatiana.  The Market Model of Social Policy and Its Implementation in Bulgaria / Tatiana Tomova. // Годишник на УНСС, 2019, с. 205-222. 

  

Сист. No: 76722

Социология

- 4 -

Сп Г 621 БСУ

Христозова, Галя и др.  Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност / Галя Христозова, Диана Попова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2019, с. 5-30. 

  

Сист. No: 76687

Икономическа социология

- 5 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил.  Качество на живот и място на България в световните икономически индекси / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 48-53. 

  

Сист. No: 76628

- 6 -

Сп П 698 с

Тепавичарова, Милена.  Възможностите на социалните иновации за добавянето на стойност в обществото / Милена Тепавичарова. // Политика и сигурност, IV, 2018, N 4, с. 34-45. 

  

Сист. No: 76614

- 7 -

Сп Г 621 УНСС

Nonchev, Andrey.  Contemporary Economic Sociology: Towards Theoretical Synthesis of Sociological and Economic Knowledge / Andrey Nonchev. // Годишник на УНСС, 2019, с. 239-252. 

  

Сист. No: 76723

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 8 -

Сп И 503 и

Examining the Characteristics of the Leaders in Non-Profit Organizations . // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, с. 148-165. 

  

Сист. No: 76696

Корупция

- 9 -

Сп Г 621 УНСС

Stoyanov, Alexander et al.  State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology / Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov. // Годишник на УНСС, 2019, с. 19-46. 

  

Сист. No: 76725

Макроикономика

- 10 -

Сп Н 25 а

Иванов, Димитър М.  Макроикономически предизвикателства и рискове, породени от глобалната коронавирусна криза / Димитър М. Иванов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, с. 3-30. 

  

Сист. No: 76717

- 11 -

Сп И 503 и

Macroeconomic Implications of the Fight against COVID-19: First Estimates, Forecasts, and Conclusions . // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, с. 3-28. 

  

Сист. No: 76667

Политическа икономия

- 12 -

Сп Н 326 ту

Иванова, Татяна.  Роля на потреблението в икономиката - развитие на идеите от Кантийон до Кейнс / Татяна Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 311-323. 

  

Сист. No: 76714

- 13 -

Сп Г 621 УНСС

Bundzhulov, Andrey.  Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories Into the Political Field / Andrey Bundzhulov. // Годишник на УНСС, 2019, с. 47-68. 

  

Сист. No: 76726

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 14 -

Сп Н 326 ВУСИ

Тепавичарова, Милена и др.  Виртуален офис - възможности и перспективи / Милена Тепавичарова, Людмила Дикова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2019, с. 50-75. 

  

Сист. No: 76679

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 15 -

Сп Н 25 а

Терзиев, Венелин.  Национален план за заетостта в България - политики, приоритети и необходимост от промени вследствие на Covid-19 / Венелин Терзиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, с. 44-60. 

  

Сист. No: 76719

- 16 -

Сп Н 25 а

Терзиев, Венелин.  Covid-19 и националният план за заетостта в България - анализ и възможности за промени / Венелин Терзиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, с. 61-78. 

  

Сист. No: 76720

- 17 -

Сп Н 326 ту

Botseva, Desislava.  Local Strategies and Initiatives to Encourage the Economic Activity and Career Development of Young People / Desislava Botseva. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 229-242. 

  

Сист. No: 76728

Пазар на труда

- 18 -

Сп Н 326 ту

Мичев, Георги.  Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда / Георги Мичев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 269-279. 

  

Сист. No: 76715

Среден бизнес

- 19 -

Сп П 698 с

Георгиев, Пеньо.  Практическа киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, IV, 2018, N 4, с. 25-33. 

  

Сист. No: 76613

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 20 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Когато кешът отново става цар / Николай Стоянов. // Капитал, XXVIII, N 27, 10-16 юли 2020, с. 48-49. 

  

Сист. No: 76637

- 21 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  На риболов за лични данни / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVIII, N 29, 24-30 юли 2020, с. 64-65. 

  

Сист. No: 76682

- 22 -

Сп Г 621 БСУ

Койшибеков, Кайрат Б.  За същността на стрес-тестирането на банковата система / Кайрат Б. Койшибеков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2019, с. 215-223. 

  

Сист. No: 76732

Финанси

- 23 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Споделена алтернатива / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVIII, N 30, 31 юли-6 авг. 2020, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76692

- 24 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Злато, сребро или и двете / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVIII, N 34, 28 авг. 2020, с. 64-65. 

  

Сист. No: 76736

- 25 -

Сп Г 621 КИА

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на дълга / Десислава Костова-Пикет. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 116-124. 

  

Сист. No: 76665

- 26 -

Сп П 698 с

Димитров, Мартин.  Влошаване на публичните финанси на редица държави от ЕС увеличава уязвимостта при кризи / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 82-92. 

  

Сист. No: 76630

- 27 -

Сп П 698 с

Тосков, Георги.  Финансов анализ и стратегическа ориентация на фирмата / Георги Тосков. // Политика и сигурност, IV, 2019, N 4, с. 52-70. 

  

Сист. No: 76626

Данъци. Такси. Налози

- 28 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Избягване на данъци чрез криптовалути / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IV, 2019, N 4, с. 29-38. 

  

Сист. No: 76622

- 29 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C.  An Institutional Theory of Tax Non- Compliance in Bulgaria: a Tax Morale Approach / Colin C. Williams. // Economic Alternatives, 2020, N 1, с. 33-49. 

  

Сист. No: 76697

Държавни заеми. Държавни дългове

- 30 -

Сп Н 25 а

Шопов, Димчо Ивелинов.  Изследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа? / Димчо Ивелинов Шопов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, с. 65-88. 

  

Сист. No: 76656

Пари. Банково дело. Борси

- 31 -

В К 263

Денизова, Вера и др.  Последните години на л€ва / Вера Денизова, Николай Стоянов. // Капитал, XXVIII, N 28, 17-23 юли 2020, с. 22-24. 

  

Сист. No: 76661

Пари, валута

- 32 -

Сп Г 621 КИА

Льондев, Атанас.  Разплащане с криптовалути и блокчейн технологии като нови начини за избягване на данъци / Атанас Льондев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 90-115. 

  

Сист. No: 76664

- 33 -

Сп Н 326 ВУСИ

Льондев, Атанас.  Нови измерения на финансовата система в криптосвета / Атанас Льондев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2019, с. 29-49. 

  

Сист. No: 76678

- 34 -

Сп И 50 м

Дискреция или автоматичен механизъм определя монетарните условия в България? . // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 95-114. 

  

Сист. No: 76640

Инвестиции

- 35 -

Сп Н 25 а

Благоев, Димитър Марчев и др.  Методически аспекти на управлението на портфейл от инвестиционни проекти за реални активи в бизнес организациите / Димитър Марчев Благоев, Радостин Бояджиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, с. 79-102. 

  

Сист. No: 76721

Инвестиционни фондове

- 36 -

Сп Ф 531 п

Балтов, Росен.  Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове / Росен Балтов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 8, с. 75-87. 

  

Сист. No: 76707

Икономика на Русия

- 37 -

Сп Д 532

Шубников, Юрий Борисович.  Цифровые права в системе объектов гражданских прав: особености и проблемы законодательного оформления в России / Юрий Борисович Шубников. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 2, с. 32-40. 

  

Сист. No: 76643

Стопанска история

- 38 -

Сп И 363 ц

Маринова, Маргарита.  Износът на зърнени храни от Свищов в контекста на "дългата депресия" от 1873-1896 г. / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2019, с. 345-360. 

  

Сист. No: 76710

- 39 -

Сп И 363 ц

Найденов, Ивайло.  Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от Архива на Свищовските предприемачи братя Кръстевич / Ивайло Найденов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2019, с. 334-344. 

  

Сист. No: 76709

Икономически растеж

- 40 -

Сп И 503 и

Yotzov, Victor.  Foreign Direct Investments and Economic Growth in Bulgaria: Theoretical Challenges and Empirical Results / Victor Yotzov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, с. 3-27. 

  

Сист. No: 76693

Аграрна икономика

- 41 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Дефиниране, анализиране и усъвършенстване на управлението на услугите на агроекосистемите / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 3-30. 

  

Сист. No: 76638

Икономика на индустрията, предприятието

- 42 -

Сп И 363 ц

Денева, Анета.  Нормативната рамка на българската индустрия - опит за справяне със стопанските кризи / Анета Денева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2019, с. 228-249. 

  

Сист. No: 76702

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 43 -

Сп М 486

Костадинов, Антон.  Управление на цените по време на криза / Антон Костадинов. // Мениджър, 2020, N 7, юли-авг. 2020, с. 74-75. 

  

Сист. No: 76689

Търговия

- 44 -

Сп Д 532

Ангелов, Александър.  Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката / Александър Ангелов. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 2, с. 77-91. 

  

Сист. No: 76646

Маркетинг

- 45 -

Сп Г 621 БСУ

Луизов, Атанас.  Навиците на потребителите и маркетинговите цели / Атанас Луизов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 84-96. 

  

Сист. No: 76735

- 46 -

Сп И 503 и

Lyubenov, Lyubomir.  Segmentation of the Markets for Bulgarian Bee Products / Lyubomir Lyubenov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, с. 145-165. 

  

Сист. No: 76675

Маркетинг в туризма

- 47 -

Сп Г 621 БСУ

Димитрова, Пламена.  Приложение на маркетинга чрез преживявания в туризма: преглед на литературата и изследванията в областта / Пламена Димитрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 261-284. 

  

Сист. No: 76733

Логистика

- 48 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2020, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 76619

- 49 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Пет подхода за дигитализиране на логистиката / Гена Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 6, с. 30. 

  

Сист. No: 76620

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 50 -

Сп Н 326 ВУСИ

Влайкова, Тамара.  Управление на риска при осъществяване на митнически контрол / Тамара Влайкова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2019, с. 182-200. 

  

Сист. No: 76681

- 51 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Митническа политика, митнически контрол, надзор и проверки / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 70-94. 

  

Сист. No: 76629

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 52 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Българският лев вече е част от Механизма на обменните курсове II (Exchange Rate Mechanism II) / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 8, с. 62-74. 

  

Сист. No: 76706

- 53 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Ролята на офшорните зони в международните финансови отношения / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IV, 2018, N 4, с. 46-56. 

  

Сист. No: 76615

- 54 -

Сп И 50 м

„Невъзможната трилема“ и анализ на нейната валидност чрез използване на метода на визуализацията чрез софтуер с изкуствен интелект . // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 56-75. 

  

Сист. No: 76639

Международни икономически отношения

- 55 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Еклектични възгледи за последствията от COVID-19 / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, с. 31-43. 

  

Сист. No: 76718

- 56 -

Сп Б 445

Иванов, Артьом.  Анализ на договорите за сливания и придобивания (M&A) и техните секторни характеристики / Артьом Иванов. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 2, с. 45-64. 

  

Сист. No: 76649

- 57 -

Сп Б 445

Йосифов, Траян.  Международна инвестиционна позиция на българската икономика за периода 2010-2019 г. / Траян Йосифов. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 2, с. 65-78. 

  

Сист. No: 76650

- 58 -

Сп Н 326 ту

Tagarev, Nedko.  Contraband and Counterfeit of Tobacco Products in Digital Age / Nedko Tagarev. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 243-251. 

  

Сист. No: 76729

- 59 -

Сп Ч E 18

Haliti, Вersan et al.  The Impact of the Investment Environment on Foreign Direct Investment (FDI) in the European Transition Economies / Вersan Haliti, Safet Мerovci. // Economic Alternatives, 2020, N 1, с. 138-147. 

  

Сист. No: 76699

- 60 -

Сп И 503 и

Peneva, Teodora.  China’s Silk Road to Europe – Strategies and Investment / Teodora Peneva. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, с. 29-60. 

  

Сист. No: 76668

Глобализация

- 61 -

Сп Н 326 ту

Василев, Йордан и др.  Информационното общество и глобализацията - реалности и предизвикателства / Йордан Василев, Елица Петкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 13-23. 

  

Сист. No: 76711

Право. Наука за държавата и правото

- 62 -

Сп Б 973

Указания за осъществяване на предварителен контрол в организациите от публичния сектор . // Бюджетът, 29, 2020, N 8, с. 25-46. 

  

Сист. No: 76670

Международно право

- 63 -

Сп П 83 м

Константинов, Емил.  Основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 2, с. 69-85. 

  

Сист. No: 76625

Европейско право

- 64 -

Сп Ф 531 п

Радев, Емил.  Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу пране на пари и финансирането на тероризма / Емил Радев. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 7, с. 66-71. 

  

Сист. No: 76633

Търговски дружества

- 65 -

Сп И 503 и

The Analysis of Indebtedness of Retail Companies in the Balkan Countries . // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, с. 83-104. 

  

Сист. No: 76677

Данъчни закони

- 66 -

Сп О 253 п

Мутафов, Красимир.  Отраслова данъчна правосубектност / Красимир Мутафов. // Общество и право, 2020, N 5, с. 87-103. 

  

Сист. No: 76669

Военно дело . Военни науки

- 67 -

Сп П 698 с

Георгиев, Пеньо.  Изгражадане на модел на киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, IV, 2019, N 4, с. 22-28. 

  

Сист. No: 76621

- 68 -

Сп П 698 с

Димитрова, Снежана.  Демографски аспекти на националната ни сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 25-32. 

  

Сист. No: 76627

Пенсионно осигуряване

- 69 -

Сп Н 326 ту

Данева, Иванка.  Алтернативните инвестиции - възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове / Иванка Данева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 281-293. 

  

Сист. No: 76716

- 70 -

Сп И 503 и

Yakymova, Larysa.  Developmental Patterns of Voluntary Pensions in CEE Countries: Analysis through the Bass Diffusion Model Reflecting the Observational Learning Mechanism / Larysa Yakymova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, с. 166-192. 

  

Сист. No: 76695

Застраховане

- 71 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 8, с. 49-61. 

  

Сист. No: 76705

- 72 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей и др.  Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България - методически и приложни аспекти / Андрей Захариев, Стефан Станимиров, Николай Тодоров Здравков. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 2, с. 1-31. 

  

Сист. No: 76642

- 73 -

Сп Н 25 а

Проданов, Стоян и др.  Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието / Стоян Проданов, Стефан Станимиров. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, с. 15-32. 

  

Сист. No: 76653

- 74 -

Сп Н 25 а

Станкович, Йелена З. и др.  Дигитализация и устойчивост - възможности и предизвикателства пред застрахователния сектор / Йелена З. Станкович, Йовица Станкович, Зоран Томич. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, с. 48-64. 

  

Сист. No: 76655

Висше образование

- 75 -

Сп Н 326 ту

Гатев, Дилян.  Преподаване по английски език за специализирани цели (Бизнес английски език) в УНСС / Дилян Гатев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 109-119. 

  

Сист. No: 76727

- 76 -

Сп М 486

Иванова, Стела.  Дипломиране отблизо и далеч / Стела Иванова. // Мениджър, 2020, N 7, юли-авг. 2020, с. 35-38. 

  

Сист. No: 76688

- 77 -

Сп Ч E 18

Kirilov, Rosen.  Technological Opportunities for the Digitization of the Career Development Processes / Rosen Kirilov. // Economic Alternatives, 2020, N 1, с. 184-195. 

  

Сист. No: 76701

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 78 -

Сп И 363

Пехливанов, Румен.  Политики за опазване на околната среда в контекста на кръговата икономика / Румен Пехливанов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2019, N 1, с. 61-65. 

  

Сист. No: 76632

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 79 -

Сп Н 326 ВУСИ

Дечев, Теодор и др.  За корпоративната социална отговорност в сферата на здравеопазването / Теодор Дечев, Йосиф Йосифов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2019, с. 77-181. 

  

Сист. No: 76680

- 80 -

Сп И 363

Йолова, Галина.  Равнопоставеност и здравни неравенства при цифровизация на здравеопазването / Галина Йолова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2019, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 76631

- 81 -

Сп Д 532

Цоклинова, Мая Александрова.  Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС / Мая Александрова Цоклинова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 2, с. 41-56. 

  

Сист. No: 76644

- 82 -

Сп Б 445

Чужиков, Виктор и др.  Особености на пазара за медицински изделия в Украйна / Виктор Чужиков, Арег Мовсесян. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 2, с. 30-44. 

  

Сист. No: 76648

Енергетика

- 83 -

Сп Ю 371

Георгиев, Петър.  Електрическата мобилност е реалност / Петър Георгиев. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 76659

- 84 -

Сп Ю 371

Нови особености на пазара на електроенергия в България . // Ютилитис, XVIII, 2020, N 6, с. 34-37. 

  

Сист. No: 76660

- 85 -

Сп С 57 б

Пенева, Теодора.  Устойчиво развитие и енергийна бедност / Теодора Пенева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 3, с. 43-50. 

  

Сист. No: 76623

Селско стопанство. Горско стопанство

- 86 -

В Б 921 ф

Иванова, Радина.  Очакват ли се сътресения в поземлените отношения? / Радина Иванова. // Български фермер, XXIX, N 1493, 20-26 юли 2020, с. 2-4. 

  

Сист. No: 76662

- 87 -

Сп Ч E 18

Sabeva, Monika.  Effect of Policy Measures Supporting the Agricultural Sector in Bulgaria After EU Membership / Monika Sabeva. // Economic Alternatives, 2020, N 1, с. 91-104. 

  

Сист. No: 76698

Организация и управление на селското стопанство

- 88 -

Сп Б 445

Любенов, Любомир.  Комуникациoнни политики на българските пчеларски стопанства в контекста на Общата аграрна политика на ЕС / Любомир Любенов. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 2, с. 79-98. 

  

Сист. No: 76651

Управление на предприятията. Организация на производството

- 89 -

Сп Д 532

Тасева, Галя.  Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България / Галя Тасева. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 2, с. 57-76. 

  

Сист. No: 76645

Мениджмънт

- 90 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена.  Развитие на концепцията за бенчмаркинг - дефиниране и структура / Милена Тепавичарова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 62-72. 

  

Сист. No: 76663

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 91 -

Сп Ч E 18

Georgieva, Silviya.  Support for Improving the International Performance of Small and Medium-Sized Enterprises / Silviya Georgieva. // Economic Alternatives, 2020, N 1, с. 164-183. 

  

Сист. No: 76700

Корпоративно управление

- 92 -

Сп Н 326 ту

Миланова, Аделина.  Корпоративна култура през призмата на поведенческата икономика / Аделина Миланова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 257-267. 

  

Сист. No: 76713

- 93 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Yanica.  Corporate Social Responsibility and Innovation – the Meaningful Connection / Yanica Dimitrova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, с. 89-108. 

  

Сист. No: 76694

Малък бизнес

- 94 -

Сп М 486

Илиев, Тодор.  Киберзаплахите за малкия и среден бизнес и как да се подготвим за тях / Тодор Илиев. // Мениджър, 2020, N 8, с. 74-75. 

  

Сист. No: 76737

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 95 -

Сп П 698 с

Тепавичарова, Милена.  Бенчмаркинг - същност, характеристики, възможности / Милена Тепавичарова. // Политика и сигурност, IV, 2019, N 2, с. 32-46. 

  

Сист. No: 76616

Счетоводство

- 96 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчет за собствения капитал (същност, съдържание, анализ) / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 7-8, с. 2-7. 

  

Сист. No: 76672

- 97 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Определяне на лихвения процент при лизингополучателя / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 7, с. 16-21. 

  

Сист. No: 76634

- 98 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Отстъпки за наем в условията на COVID-19 / Бойка Брезоева. // Актив, 2020, N 7-8, с. 12-16. 

  

Сист. No: 76673

- 99 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 8, с. 5-18. 

  

Сист. No: 76704

- 100 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Договор за продажба / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 7-8, с. 48-52. 

  

Сист. No: 76674

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 101 -

Сп Г 621 БСУ

Даргов, Ивайло.  Мотивация на служителите чрез игровизация / Ивайло Даргов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2019, с. 349-355. 

  

Сист. No: 76686

- 102 -

Сп И 50 м

Борисова, София и др.  Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване / София Борисова, Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 115-130. 

  

Сист. No: 76641

- 103 -

Сп Н 25 а

Захариева, Галина и др.  Практики по управление на текучеството на персонал в предприятията в България и Косово / Галина Захариева, Дритон Сюлча. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, с. 33-47. 

  

Сист. No: 76654

- 104 -

Сп В 986

Иванова, Светлана.  Човешките ресурси в публичната администрация - предизвикателства, проблемни аспекти и възможности за подобрение / Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 2, с. 25-31. 

  

Сист. No: 76690

- 105 -

Сп Б 445

Сюлча, Дритон.  Мотивация при хората - теоретични модели и практики / Дритон Сюлча. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 2, с. 5-29. 

  

Сист. No: 76647

- 106 -

Сп Г 621 УНСС

Poudin, Konstantin.  The Human Factor in Business Security / Konstantin Poudin. // Годишник на УНСС, 2019, с. 287-304. 

  

Сист. No: 76724

Транспорт

- 107 -

Сп Г 621 КИА

Филипов, Христо.  Сигурност на железопътния транспорт / Христо Филипов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 33-40. 

  

Сист. No: 76666

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 108 -

Сп П 698 с

Костов, Димитър.  Определяне на качеството на продукцията и нейната икономическа обосновка / Димитър Костов. // Политика и сигурност, IV, 2019, N 3, с. 30-42. 

  

Сист. No: 76617

Реклама

- 109 -

В К 263

Рекламният бизнес става по-малко цикличен и все по-концентриран . // Капитал, XXVIII, N 26, 03 юли 2020, с. 58-59. 

  

Сист. No: 76618

Хранително-вкусова промишленост

- 110 -

Сп Х 74 п

Gogov, Yordan et al.  Regulatory requirements for the use of protected names of agricultural products and foods, marketed on the EU market / Yordan Gogov, Gergana Krumova-Valcheva. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 5, с. 34-38. 

  

Сист. No: 76671

Информационни технологии

- 111 -

Сп Г 621 БСУ

Батаков, Иван Стефанов.  Приложение на Blockchain за умни договори / Иван Стефанов Батаков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2019, с. 271-275. 

  

Сист. No: 76731

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 112 -

Сп Г 621 БСУ

Анастасова, Лина.  Поведение на българските "пътешественици" при избор на дестинация и средство за подслон / Лина Анастасова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2019, с. 179-290. 

  

Сист. No: 76730

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 113 -

В Д 92

Възпитаници на Алма матер с награди от конкурса "Млад икономист 2020" . // Дунавско дело, LXVI, N 22, 10-16 юли 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76635

- 114 -

В А 561

Младите за силна икономика . // Алма матер, XXVIII, N 28, 9-15 юли 2020, с. 20. 

  

Сист. No: 76636

- 115 -

В Д 92

Новоприети студенти се записаха още в деня на първото класиране . // Дунавско дело, LXVI, N 24, 24-30 юли 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76684

- 116 -

В Д 92

Свищовската академия и ВУТП разработват съвместна магистърска програма "Дигитална икономика" . // Дунавско дело, LXVI, N 23, 16 юли 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76658

- 117 -

В Д 92

Университетите от Северна България се обедениха в Алианс за партньорство.  Университетите от Северна България се обединиха в Алианс за партньорство. // Дунавско дело, LXVI, N 24, 24-30 юли 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 76683

- 118 -

Сп Н 25 а

Павлов, Нено и др.  Фрагменти от живота и творчеството на основоположника на академичното образование по застраховане в България / Нено Павлов, Радослав Габровски. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, с. 3-14. 

  

Сист. No: 76652


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Мария 1 
Анастасова, Лина 112 
Ангелов, Александър 44 
Балтов, Росен 36 
Батаков, Иван Стефанов 111 
Башев, Храбрин 41 
Благоев, Димитър Марчев 35 
Божилов, Николай 48 
Бонев, Живко 96 
Борисова, София 102 
Бояджиев, Радостин 35 
Брезоева, Бойка 97 98 
Василев, Йордан 61 
Влайкова, Тамара 50 
Габровски, Радослав 118 
Гатев, Дилян 75 
Георгиев, Пеньо 19 67 
Георгиев, Петър 83 
Голева, Поля 71 
Дамянов, Атанас 55 
Данева, Иванка 69 
Даргов, Ивайло 101 
Денева, Анета 42 
Денизова, Вера 31 
Дечев, Теодор 79 
Джилизов, Велко 52 
Дикова, Людмила 14 
Димитров, Мартин 26 
Димитрова, Веселина 2 
Димитрова, Пламена 47 
Димитрова, Снежана 68 
Досев, Христо 99 
Захариев, Андрей 72 
Захариева, Галина 103 
Здравков, Николай Тодоров 72 
Иванов, Артьом 56 
Иванов, Димитър М. 10 
Иванова, Радина 86 
Иванова, Светлана 104 
Иванова, Стела 76 
Иванова, Татяна 12 
Илиев, Тодор 94 
Йолова, Галина 80 
Йосифов, Йосиф 79 
Йосифов, Траян 57 
Кацарова, Пламена 23 
Койшибеков, Кайрат Б. 22 
Константинов, Емил 63 
Костадинов, Антон 43 
Костов, Димитър 108 
Костова-Пикет, Десислава 25 
Луизов, Атанас 45 
Льондев, Атанас 28 32 33 51 53 
Любенов, Любомир 88 
Мerovci, Safet 59 
Маринов, Едуард 102 
Маринова, Маргарита 38 
Миланова, Аделина 92 
Михайлов, Михаил 5 
Мичев, Георги 18 
Мовсесян, Арег 82 
Мутафов, Красимир 66 
Найденов, Ивайло 39 
Найденова, Силвия 1 
Павлов, Нено 118 
Пенева, Теодора 85 
Петкова, Елица 61 
Пехливанов, Румен 78 
Попова, Диана 4 
Проданов, Стоян 73 
Радев, Емил 64 
Рангелов, Евгени 100 
Станимиров, Стефан 72 73 
Станкович, Йелена З. 74 
Станкович, Йовица 74 
Стоянов, Николай 20 31 
Сюлча, Дритон 103 105 
Тасева, Галя 89 
Тепавичарова, Милена 6 14 90 95 
Терзиев, Венелин 15 16 
Тодоров, Тодор 21 24 
Томич, Зоран 74 
Тосков, Георги 27 
Филипов, Христо 107 
Христозова, Галя 4 
Цветанова, Гена 49 
Цоклинова, Мая Александрова 81 
Чужиков, Виктор 82 
Шопов, Димчо Ивелинов 30 
Шубников, Юрий Борисович 37 
Botseva, Desislava 17 
Bundzhulov, Andrey 13 
Dimitrova, Yanica 93 
Georgieva, Silviya 91 
Gerganov, Alexander 9 
Gogov, Yordan 110 
Haliti, Вersan 59 
Kirilov, Rosen 77 
Krumova-Valcheva, Gergana 110 
Lyubenov, Lyubomir 46 
Nonchev, Andrey 7 
Peneva, Teodora 60 
Poudin, Konstantin 106 
Sabeva, Monika 87 
Stoyanov, Alexander 9 
Tagarev, Nedko 58 
Tomova, Tatiana 3 
Williams, Colin C. 29 
Yakymova, Larysa 70 
Yotzov, Victor 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативните инвестиции - възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове 69 
Анализ на договорите за сливания и придобивания (M&A) и техните секторни характеристики 56 
Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от Архива на Свищовските предприемачи братя Кръстевич 39 
Бенчмаркинг - същност, характеристики, възможности 95 
Българският лев вече е част от Механизма на обменните курсове II (Exchange Rate Mechanism II) 52 
Виртуален офис - възможности и перспективи 14 
Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда 18 
Влошаване на публичните финанси на редица държави от ЕС увеличава уязвимостта при кризи 26 
Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС 81 
Възможностите на социалните иновации за добавянето на стойност в обществото 6 
Възпитаници на Алма матер с награди от конкурса "Млад икономист 2020" 113 
Демографски аспекти на националната ни сигурност 68 
Дефиниране, анализиране и усъвършенстване на управлението на услугите на агроекосистемите 41 
Дигитализация и устойчивост - възможности и предизвикателства пред застрахователния сектор 74 
Дипломиране отблизо и далеч 76 
Дискреция или автоматичен механизъм определя монетарните условия в България? 34 
Договор за продажба 100 
Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу пране на пари и финансирането на тероризма 64 
Еклектични възгледи за последствията от COVID-19 55 
Електрическата мобилност е реалност 83 
За корпоративната социална отговорност в сферата на здравеопазването 79 
За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 71 
За същността на стрес-тестирането на банковата система 22 
Злато, сребро или и двете 24 
Избягване на данъци чрез криптовалути 28 
Изгражадане на модел на киберсигурност за малките и средните предприятия 67 
Износът на зърнени храни от Свищов в контекста на "дългата депресия" от 1873-1896 г. 38 
Изследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа? 30 
Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове 36 
Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България 89 
Информационното общество и глобализацията - реалности и предизвикателства 61 
Качество на живот и място на България в световните икономически индекси 5 
Киберзаплахите за малкия и среден бизнес и как да се подготвим за тях 94 
Когато кешът отново става цар 20 
Комуникациoнни политики на българските пчеларски стопанства в контекста на Общата аграрна политика на ЕС 88 
Корпоративна култура през призмата на поведенческата икономика 92 
Макроикономически предизвикателства и рискове, породени от глобалната коронавирусна криза 10 
Международна инвестиционна позиция на българската икономика за периода 2010-2019 г. 57 
Методически аспекти на управлението на портфейл от инвестиционни проекти за реални активи в бизнес организациите 35 
Митническа политика, митнически контрол, надзор и проверки 51 
Младите за силна икономика 114 
Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване 102 
Мотивация на служителите чрез игровизация 101 
Мотивация при хората - теоретични модели и практики 105 
На риболов за лични данни 21 
Навиците на потребителите и маркетинговите цели 45 
Национален план за заетостта в България - политики, приоритети и необходимост от промени вследствие на Covid-19 15 
Нови измерения на финансовата система в криптосвета 33 
Нови особености на пазара на електроенергия в България 84 
Новоприети студенти се записаха още в деня на първото класиране 115 
Нормативната рамка на българската индустрия - опит за справяне със стопанските кризи 42 
Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития 2 
Определяне на качеството на продукцията и нейната икономическа обосновка 108 
Определяне на лихвения процент при лизингополучателя 97 
Основните принципи на международното право 63 
Особености на пазара за медицински изделия в Украйна 82 
Отворени цитатни данни: OpenCitations- алтернатива на лицензираните бази от данни 1 
Отраслова данъчна правосубектност 66 
Отстъпки за наем в условията на COVID-19 98 
Отчет за собствения капитал (същност, съдържание, анализ) 96 
Очакват ли се сътресения в поземлените отношения? 86 
Пет подхода за дигитализиране на логистиката 49 
Поведение на българските "пътешественици" при избор на дестинация и средство за подслон 112 
Политики за опазване на околната среда в контекста на кръговата икономика 78 
Последните години на л€ва 31 
Практики по управление на текучеството на персонал в предприятията в България и Косово 103 
Практическа киберсигурност за малките и средните предприятия 19 
Преподаване по английски език за специализирани цели (Бизнес английски език) в УНСС 75 
Приложение на Blockchain за умни договори 111 
Приложение на маркетинга чрез преживявания в туризма: преглед на литературата и изследванията в областта 47 
Равнопоставеност и здравни неравенства при цифровизация на здравеопазването 80 
Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието 73 
Развитие на концепцията за бенчмаркинг - дефиниране и структура 90 
Разплащане с криптовалути и блокчейн технологии като нови начини за избягване на данъци 32 
Рекламният бизнес става по-малко цикличен и все по-концентриран 109 
Роля на потреблението в икономиката - развитие на идеите от Кантийон до Кейнс 12 
Ролята на офшорните зони в международните финансови отношения 53 
Свищовската академия и ВУТП разработват съвместна магистърска програма "Дигитална икономика" 116 
Сигурност на железопътния транспорт 107 
Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност 4 
Споделена алтернатива 23 
Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми 99 
Указания за осъществяване на предварителен контрол в организациите от публичния сектор 62 
Университетите от Северна България се обединиха в Алианс за партньорство 117 
Управление на дълга 25 
Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката 44 
Управление на риска при осъществяване на митнически контрол 50 
Управление на цените по време на криза 43 
Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България - методически и приложни аспекти 72 
Устойчиво развитие и енергийна бедност 85 
Финансов анализ и стратегическа ориентация на фирмата 27 
Фрагменти от живота и творчеството на основоположника на академичното образование по застраховане в България 118 
Цифровые права в системе объектов гражданских прав: особености и проблемы законодательного оформления в России 37 
Човешките ресурси в публичната администрация - предизвикателства, проблемни аспекти и възможности за подобрение 104 
An Institutional Theory of Tax Non- Compliance in Bulgaria: a Tax Morale Approach 29 
China’s Silk Road to Europe – Strategies and Investment 60 
Contemporary Economic Sociology: Towards Theoretical Synthesis of Sociological and Economic Knowledge 7 
Contraband and Counterfeit of Tobacco Products in Digital Age 58 
Corporate Social Responsibility and Innovation – the Meaningful Connection 93 
Covid-19 и националният план за заетостта в България - анализ и възможности за промени 16 
Developmental Patterns of Voluntary Pensions in CEE Countries: Analysis through the Bass Diffusion Model Reflecting the Observational Learning Mechanism 70 
Effect of Policy Measures Supporting the Agricultural Sector in Bulgaria After EU Membership 87 
Examining the Characteristics of the Leaders in Non-Profit Organizations 8 
Foreign Direct Investments and Economic Growth in Bulgaria: Theoretical Challenges and Empirical Results 40 
FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа 48 
Local Strategies and Initiatives to Encourage the Economic Activity and Career Development of Young People 17 
Macroeconomic Implications of the Fight against COVID-19: First Estimates, Forecasts, and Conclusions 11 
Regulatory requirements for the use of protected names of agricultural products and foods, marketed on the EU market 110 
Segmentation of the Markets for Bulgarian Bee Products 46 
State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology 9 
Support for Improving the International Performance of Small and Medium-Sized Enterprises 91 
Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories Into the Political Field 13 
Technological Opportunities for the Digitization of the Career Development Processes 77 
The Analysis of Indebtedness of Retail Companies in the Balkan Countries 65 
The Human Factor in Business Security 106 
The Impact of the Investment Environment on Foreign Direct Investment (FDI) in the European Transition Economies 59 
The Market Model of Social Policy and Its Implementation in Bulgaria 3 
„Невъзможната трилема“ и анализ на нейната валидност чрез използване на метода на визуализацията чрез софтуер с изкуствен интелект 54 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на труда 18 
автоматичен механизъм 34 
автомобилен превоз 48 
автомобилна застраховка 71 73 
автомобилна логистика 48 
автономна парична политика 54 
агробизнес 86 
агроекосистеми 41 
академично образование 118 
алианс 117 
алтернативен инвестиционен фонд 36 
алтернативни инвестиции 69 
анализ на договори 56 
анализ на задлъжнялостта 65 
анализ на социални мрежи 7 
английски език 75 
английски език за специализирани цели 75 
анонимна публичност 13 
антивирусен софтуер 19 
аутсорсинг 102 
аутсорсингов мениджмънт 102 
бази данни 1 
баланс на БНБ 20 
балкански страни 65 
банков заем 25 
банков съюз 31 
банкова система 22 
банкови картови операции 21 
банкови операции 21 
банкови стрес-тестовете 22 
безлихвен заем 99 
бенчмарк 90 
бенчмаркинг 90 95 
библейски корени 55 
библиографско цитиране 1 
бизнес английски език 75 
бизнес дълг 25 
бизнес организации 35 
бизнес решение 95 
бизнес сигурност 106 
биткойн 28 32 33 
биткойн портфейл 32 
благо 96 
блокчейн 28 32 33 
блокчейн технологии 32 
БНБ 20 52 
БНЕБ 84 
богатство 96 
борба с пране на пари 64 
бранд реклама 88 
братя Кръстевич 39 
БРИКС 54 
брокерска компания 72 
България 10 29 
българска икономика 57 
българска индустрия 42 
български земи 39 
български компании 93 
български лев 52 
български предприятия 103 
български пчеларски стопанства 88 
български пчелни продукти 46 
българско селско стопанство 87 
бюджетен дефицит 26 
бяла книга 78 
валута 33 
валутен борд 34 
валутен контрол 53 
валутни резерви 20 
векторна авторегресия 34 
Велеслав Гаврийски 118 
верига за доставки 44 
вземане на решение 95 
видове риск 50 
видове стопанства 41 
видове стратегии 27 
визуализация 54 
виртуален офис 14 
виртуална частна мрежа 14 
виртуално образование 76 
висше образование 75 76 77 115 116 117 
висши училища 77 
ВУТП - София 116 
възмезден договор 100 
глобализация 10 56 61 
Глобална инициатива за отчетност 2 
глобална коронавирусна криза 10 
глобално информационно общество 61 
годишнина 118 
гражданска отговорност 73 
данни за устойчивост 2 
данъци 29 66 
данъчен морал 29 
данъчна справедливост 29 
данъчни правоотношения 66 
данъчно облагане 24 
данъчно право 66 
двуешелонна линейна верига 44 
двустранни договори 100 
демографска политика 68 
демографска сигурност 68 
демографски аспекти 68 
демографски проблеми 68 
демографски фактори 68 
депозити 20 
дефиниции за корупция 9 
диверсификация на портфейла 24 
дигитализация 18 74 77 
дигитализация в застраховането 74 
дигитализиране на логистиката 49 
дигитална икономика 18 116 
дигитална реклама 109 
дигитална трансформация 55 
дигитални технологии 58 
динамичен панел 59 
директен маркетинг 88 
дискреция 34 
дистанционна работа 14 
дистанционно образование 76 
диференциален лихвен процент 97 
диференцирана ГММ 59 
доброволни пенсионни схеми 70 
доброволно пенсионно осигуряване 70 
договор за продажба 100 
договорни фондове 36 
доходи на домакинствата 85 
дълг 25 26 
дълга депресия 38 
дългова криза 30 
дългова тежест 30 
дългови инструменти 57 
дългосрочно финансиране 65 
държавен дълг 10 30 
държави членки на ЕС 26 
дялов капитал 57 
евро 31 
евро-лев 52 
Еврозона 10 26 31 52 54 
европейска логистична мрежа 48 
Европейски стълб 80 
Европейски стълб на социалните права 80 
Европейски съюз 10 30 81 
европейско законодателство 110 
Европейско право 64 
езикова грамотност 4 
електрическа мобилност 83 
електрически автомобили 83 
електроенергийна система 83 
електронен пазар 48 
електронни платежни средства 37 
енергиен пазар 84 
енергийна бедност 85 
енергийна борса 84 
енергийна система 83 
енерговъзобновяеми източници 83 
ефекти от Covid-19 55 
ефективност на инвестициите 40 
ефективност на капитала 96 
ефективност на производството 108 
ЕЦБ 31 52 
железопътен транспорт 107 
жизнен стандарт 5 
задлъжнялост 65 
заетост в България 15 
заетост и безработица 16 
законосъобразност 62 
заплахи за сигурността 106 
зареждане на електромобили 83 
застраховане 118 
застраховани лица 71 
застраховател 71 
застрахователен брокер 72 
застрахователен пазар 73 
застрахователен сектор 72 74 
застрахователни продукти 74 
застраховка Гражданска отговорност 71 
защита 67 
защита на информационните ресурси 19 
защита на личните данни 21 
защита от киберзаплахи 94 
защитени наименования 110 
ЗГО 71 
ЗДКИДПКИ 36 
здраве на населението 79 
здравеопазване 79 80 
здравни неравенства 80 
здравно осигуряване 80 
здравно равнище 81 
здравно състояние на населението 81 
зелена икономика 81 
земеделски продукти 110 
ЗЗД 99 
ЗИДКТ 14 
злато 24 
злоупотреба с власт 9 
значение на информацията 61 
ЗФУКПС 62 
игровизация 4 101 
избор на дестинация 112 
избор на средство за подслон 112 
избягване на данъци 28 32 53 
изкуствен интелект 54 
измерване на навиците 45 
измерения на бедността 85 
износ на зърнени храни 38 
ИИС 5 
икономика 12 18 
икономическа активност 11 17 
икономическа история 38 39 42 
икономическа криза 10 
икономическа несигурност 11 
икономическа оценка 108 
икономическа социология 7 
икономически категории 13 
икономически размер на доставката 44 
икономически растеж 12 40 73 
икономическо знание 7 
икономическо развитие 11 
имущество 96 
инвестиране в реални активи 35 
инвестиции в ценни книжа 20 
инвестиционен интерес 57 
инвестиционна среда 59 
инвестиционни дружества 36 
инвестиционни проекти 35 
инвестиция 35 
индекс на действителния прогрес 5 
индекс на икономическата свобода 5 
индекс на човешко развитие 5 
индустриален капитализъм 42 
иновации 93 
иновации в предприятията 93 
иновационна дейност 89 
иновационна дейност на предприятието 89 
институционална теория 29 
инструментален подход към политиките 3 
интеграция и глобализация на икономиката 56 
интелигентен договор 111 
интернационализация на МСП 91 
интернет 4 58 
интернет комуникация 4 
информационна икономика 61 
информационна осигуреност 2 
информационна сигурност 67 
информационни ресурси 112 
информационни технологии в застраховането 74 
информационни технологии в образованието 77 
информационно общество 61 
инфраструктурни проекти 69 
история на СА 113 114 115 116 117 118 
ИЧР 5 
йерархия на агроекосистемите 41 
кандидатстудентска кампания 115 
кандидатстудентски прием 115 
Кантийон 12 
капитал 96 
капиталови пазари 20 
капиталови пенсионни фондове 69 
капиталопокривна система 69 
капиталопокривно пенсионно осигуряване 69 
кариерни центрове 77 
кариерно развитие 77 
кариерно развитие на младите 17 
качество на живот 5 
качество на продукцията 108 
качество на труда 108 
КЕВР 84 
Кейнс 12 
кибер икономика 18 
кибератака 94 
киберзаплаха 94 
киберсигурност 19 67 94 
китайски инвестиции 60 
китайски инвестиции в Европа 60 
китайски чуждестранни инвестиции 60 
класическа портфейлна теория 35 
коефициент на корелация 81 
коефициент на обслужване 25 
колективен участник 9 
комплексна оценка 81 
комуникативни умения 75 
комуникационна политика 88 
комутативен договор 100 
конкурентно сътрудничество 90 
конкурс "Млад икономист" 113 114 
контрабанда 58 
контрабанда на цигари 58 
концепция за бенчмаркинг 90 
корпоративен човешки капитал 92 
корпоративна информационна система 67 
корпоративна култура 92 
корпоративна социална отговорност 79 93 
корпоративно управление 92 
корупция 9 
Косово 103 105 
краткосрочно финансиране 65 
краудфандинг 111 
кредитиране 23 
криза 43 
криптоактив 33 
криптобизнес 28 32 
криптовалута 28 32 33 37 111 
криптопортфейл 32 
криптосвят 33 
КРМСФО 97 
кръгова икономика 78 
КСО 79 93 
културни събития 2 
лев 31 
лидерство 8 
лидерство в организацията 8 
лизинг 97 98 
лизингов договор 98 
лизингови плащания 98 
лизингодател 98 
лизингополучател 97 98 
лиценз 32 
лиценз на търговия с биткойн 28 
лични данни 21 
логистика 48 49 
логистична дейност 48 
Маастрихтски критерии 26 31 
макроикономика 10 
макроикономическа динамика 12 
макроикономическа политика 10 
макроикономически последици 11 
малки и средни предприятия 19 67 89 91 
малък и среден бизнес 94 
маркетинг 47 
маркетинг чрез преживявания 47 
маркетингови цели 45 
МВФ 10 
медицинско оборудване 82 
международна инвестиционна позиция 57 
международни инвестиции 57 
международни финансови отношения 53 
международно право 63 
междуфирмен заем 99 
мениджмънт 95 
местна администрация 91 
местно самоуправление 17 
методически модел 35 
методология за оценка 9 
Механизъм за обменните курсове II 52 
митническа политика 51 
митническа проверка 51 
митнически контрол 50 51 
митнически надзор 51 
митнически органи 51 
митнически режим 51 
млад икономист 113 114 
младежка безработица 17 
младежка заетост 17 
модел на киберсигурност 67 
монетарни условия 34 
мотивация за работа 102 
мотивация за труд 102 
мотивация на персонала 105 
мотивация на служителите 4 101 105 
мотивиране на персонала 4 101 
мотивираност 4 101 
мотивираща дейност 4 101 
МСП 19 67 89 
МСП в България 89 
МСС 99 
МСС 7 99 
МСФО 16 98 
МСФО 16 лизинг 97 98 
Мъндел-Флеминг 54 
навици 45 
награди 113 114 
надзорен механизъм 22 
наем 98 
наемател 98 
най-добри практики 90 
научни трудове 14 33 50 79 
национален инвестиционен фонд 36 
национална сигурност 19 67 68 
национално законодателство 110 
небанково кредитиране 23 
незаконна търговия 58 
неоинституционализъм 7 
нестопанска организация 8 
неформална икономика 29 
нова икономическа социология 7 
нова околна среда 55 
нови технологии 61 
нормативна рамка 42 
нормативни изисквания 110 
обработваема земя 86 
образно представяне на кризата 55 
обслужване на дълг 25 
обучение на служители 19 
обща аграрна политика 88 
обществена подкрепа 91 
общо застраховане 73 
околна среда 78 
онлайн 58 
онлайн комуникации 4 
онлайн обучение 76 
онлайн пазар 46 
онлайн реклама 109 
ООН 63 
опазване на околната среда 78 
ОПЕК 54 
определяне на лихвен процент 97 
организации в публичния сектор 62 
организации с нестопанска цел 8 
организация на културни събития 2 
основни принципи 63 
ОСП 87 
ОСП на ЕС 87 
отворени цитатни данни 1 
отговорно ръководство 79 
отгоре-надолу 22 
отдолу-нагоре 22 
отраслова данъчна правосубектност 66 
офшорна компания 53 
офшорна финансова компания 53 
офшорни зони 53 
оценка на риска 50 
оценка на системата за управление 41 
пазар за медицински изделия 82 
пазар на електроенергия 84 
пазар на злато 24 
пазар на труда 15 16 18 
пазарен модел 3 
пазари на пчелни продукти 46 
пазарни модели 60 
пазарни сегменти 46 
пазарни тенденции 82 
пандемия 11 
паричен съвет 34 
парични заеми 99 
парични потоци 27 
партньорство 117 
пенсионен риск 70 
пенсионни системи 70 
пенсионни схеми 70 
пенсионни фондове 69 
пенсионно осигуряване 70 
перцептивност на организацията 90 
план за действие по заетостта 15 16 
поведение на потребителите 45 
поведение на туристите 112 
поведенческа икономика 92 
поведенчески проблеми 92 
подкрепа на земеделските стопани 87 
поземлени отношения 86 
политики за опазване 78 
политическа икономия 13 
политическа парадигма 3 
политически мерки 87 
политически фетишизъм 13 
политическо пространство 13 
портфейлно управление 35 
потребители 45 
потребителски навици 45 
потребителски пазари 46 
потребителски разходи 12 
потребителско качество 108 
потребителско поведение 45 
потребление 12 
потребление на електроенергия 84 85 
право на застрахования 71 
правосубектност 66 
практически примери 19 
пране на пари 64 
предварителен контрол 62 
предприемаческа активност 6 
предприемачество 6 29 91 
преживявания 47 
преки чуждестранни инвестиции 40 59 
преподаване на английски език 75 
преподаване на чужд език 75 
преходни икономики в Европа 59 
приложение на маркетинга 47 
принципи на сигурността 19 
проблеми 82 
прогнозиране 30 
продуктова реклама 88 
продуктови пазари 46 
продължителност на живота 5 
производствено качество 108 
производство на електроенергия 83 
промоционални бюджети 88 
публичен сектор 62 104 
публична администрация 104 
публични услуги 91 
публични финанси 26 
публично управление 3 
пчеларски сектор 46 
ПЧИ 40 59 
пътят към коприната 60 
пътят на коприната 60 
работа от разстояние 14 
равнопоставеност 80 
равноправие 63 
развитие на човешките ресурси 104 
разплащане с криптовалути 32 
разпознаване на заплахи 106 
регионални стратегии 17 
регионално развитие 17 
регулаторна рамка 37 
рекламен бизнес 109 
рекламен пазар 109 
рекламни инвестиции 109 
рентни отношения 86 
риск в пенсионното осигуряване 69 
ритейл брокеридж 72 
роля на потреблението 12 
Русия 37 
СА 30 42 55 61 72 73 
самоопределение 63 
самоуправление 17 
световна мрежа 4 
световни икономически индекси 5 
Свищов 38 
свищовски предприемачи 39 
свищовско висше училище 113 114 115 116 117 
свободен пазар 84 
свободно движение на капитали 54 
сделки с биткойн 28 
Северна България 117 
сегментация на клиентите 43 
сегментиране на пазара 46 
селектиране на портфейл 35 
селскостопанска политика 87 
селскостопански сектор 87 
сива икономика 29 
сигурност 107 
сигурност на организацията 106 
системи за формално равенство и свобода 13 
сливания и придобивания 56 
собствен капитал 96 
социален образ 79 
социална политика 3 
социална политика на България 3 
социална система 15 16 
социални иновации 6 
социални медии 4 
социални мрежи 4 
социални намерения 6 
социални политики 15 16 
социални права 80 
социално дистанциране 11 
социално предприемачество 6 
социално предприятие 6 
социално-икономическо развитие 61 
социологическо знание 7 
социология на икономиката 13 
специализиран иконометричен софтуер 30 
споделено управление 79 
справяне с кризата 42 
сребро 24 
срив на търговията 11 
СС 24 99 
СС 32 99 
СС 7 99 
Стопанска академия 113 114 115 116 117 
стопанска история 38 39 
стопанска криза 39 
стопански кризи 42 
стратегически инструменти 95 
стратегическо планиране 27 
стратегическо управление 95 
стрес-сценарии 22 
стрес-тестване 22 
стрес-тестове 22 
структура на капитала 65 
суверенно равенство 63 
счетоводен баланс 96 
счетоводни аспекти 96 
счетоводно отчитане 99 
съвместна магистърска програма 116 
сътрудничество 117 
текучество на персонала 103 105 
телевизионна реклама 109 
теории за рационален избор 7 
тероризъм 107 
типове офшорни компании 53 
товарен автотранспорт 48 
традиционни технологии 110 
транспорт 107 
транспортна борса 48 
транспортна дейност 107 
трансформационно лидерство 8 
трансформация на професиите 18 
трилема 54 
туризъм 47 112 
туристическа дестинация 112 
туристически посредници 112 
търговия на дребно 65 
търговия с биткойн 32 
търговия с храни 38 
търговска индустрия 65 
търговска продажба 100 
търговски договор 100 
търговски дружества 65 
Търговски закон 100 
тютюн 58 
тютюнев пазар 58 
тютюневи изделия 58 
увеличение на безработицата 11 
удовлетвореност от работата 105 
Украйна 82 
укриване на данъци 29 
умни договори 111 
Унгария 8 
университети 115 117 
УНСС 75 
управление на верига за доставки 44 
управление на дълга 25 
управление на запасите 44 
управление на качеството 77 108 
управление на компании 93 
управление на персонала 103 
управление на портфейла 35 
управление на риска 50 
управление на риска в митниците 50 
управление на служители 4 101 
управление на транспорта 107 
управление на услугите 41 
управление на фондовете 36 
управление на цените 43 
управление на ценообразуването 43 
управление на човешки ресурси 18 104 106 
управленска форма 41 
управленски инструменти 90 
управленски финансов модел 72 
Устав на ООН 63 
устойчиви културни събития 2 
устойчиво развитие 85 
устойчивост 74 
учение през целия живот 76 
факторен анализ 9 
фактори за ефективност 40 
фалшифициране 58 
фиксиран валутен курс 54 
финанси на фирмата 27 
финансиране на тероризма 64 
финансов анализ 27 
финансов анализ на фирмата 27 
финансов ливъридж 65 
финансова независимост 96 
финансова секретност 53 
финансова система 33 
финансови измами 21 
финансови стимули 105 
финансово представяне 89 
финансово управление 72 
финансово управление и контрол 62 
фискална политика 30 
фишинг 21 
фишинг атаки 21 
фишинг имейл 21 
фондация Гаврийски 118 
форми на корупция 9 
характеристики на лидера 8 
Харта на основните права на ЕС 80 
хибридна стратегия 76 
храни 110 
целеви пазари 46 
цена на заема 25 
цена на златото 24 
цена на среброто 24 
цени 43 
цени на електроенергия 85 
цени на земеделските земи 86 
цени на зърнените храни 38 
ценова стратегия 43 
ценообразуване 43 
централизирана икономика 42 
Централна и Източна Европа 70 
цитатни данни 1 
цитиране 1 
цифрова идентичност 49 
цифрова икономика 37 
цифрови пари 37 
цифрови права 37 
цифровизация 80 
човешки ресурси 103 104 106 
човешки ресурси в администрацията 104 
човешки ресурси в организацията 106 
чуждестранни инвестиции 57 
чуждоезиково обучение 75 
BitCoin 28 32 33 
blockchain 111 
blockchain технологии 33 111 
COVID-19 11 15 16 48 55 73 98 
ERC-20 111 
ERM II 31 52 
GPI 5 
ICO 111 
ISO 20121: 2013 2 
IT аутсорсинг 102 
logistic internet 49 
M&A 56 
OpenCitations 1 
P2P 23 
P2P платформи 23 
peer-to-peer 23 
peer-to-peer платформа 23 
VB Studio Ltd 93 
Wi-Fi технология 19