НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

Сп Б 44 б

Бобев, Георги.  Подходи в процеса на дигитализация в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / Георги Бобев. // Библиотека, XXIV, 2017, N 5, с. 32-36. 

  

Сист. No: 71712

- 2 -

Сп Б 44 б

Величков, Петър.  Как бе основана Народната библиотека и история на сградите й / Петър Величков. // Библиотека, XXIV, 2017, N 5, с. 65-68. 

  

Сист. No: 71713

ФИЛОСОФИЯ

Психология на труда

- 3 -

Сп М 486

Работното място на бъдещето е фокусирано върху хората . // Мениджър, 2017, N 11, с. 108-111. 

  

Сист. No: 71761

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 4 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Информационната грамотност в научноизследователския процес / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 25-28. 

  

Сист. No: 71627

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 5 -

Сп М 486

Василев, Бойко.  Голямото несбъдване на елита / Бойко Василев. // Мениджър, 2017, N 11, с. 16-18. 

  

Сист. No: 71750

- 6 -

Сп Ч J 80

Fischer, Thomas M. еt al.  Leadership Process Models: A Review and Synthesis / Thomas M. Fischer, Joerg Dietz, John Antonakis. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1726-1753. 

  

Сист. No: 71644

Политология

- 7 -

Сп О 253 п

Манов, Стефан.  Мажоритарната избирателна система : (В контекста на Петата френска република) / Стефан Манов. // Общество и право, 2017, N 7, с. 37-59. 

  

Сист. No: 71662

Икономика. Икономически науки

- 8 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2017 г. /  Прев. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 6, с. 117-159. 

  

Сист. No: 71655

- 9 -

Сп Ч E 18

Maucourant, Jerome et al.  Nations And Capitalism: A Socio-Historical Perspective / Jerome Maucourant, Michael Rafferty, Bruno Tinel. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 405-421. 

  

Сист. No: 71632

- 10 -

Сп Ч E 18

Waterman, A. M. C.  On the Relation between Economics and Religion / A. M. C. Waterman. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 197-212. 

  

Сист. No: 71609

Макроикономика

- 11 -

Сп И 503

Прогноза на БНБ за основни макроикономически показатели за 2017-2019 година . // Икономически преглед, 13, 2017, N 3, с. 65-71. 

  

Сист. No: 71758

- 12 -

Сп Ч E 18

Hachem, Hicham M.  How Moderate was the Great Moderation and how Destabilizing is Secular Stagnation? : Fiscal and monetary policy implications based on еvidence from US macro data / Hicham M. Hachem. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 226-236. 

  

Сист. No: 71611

Математически методи в икономическите науки

- 13 -

Сп М 39 и

Miryanov, Radan et al.  Optimizing the positioning of serving units in the tourism business / Radan Miryanov, Velina Yordanova. // Математика и информатика, LXX, 2017, N 5, с. 515-520. 

  

Сист. No: 71674

Икономически теории. Учения и школи

- 14 -

Сп А 582

Андреев, Румен.  Креативната класа и концепцията за креативния град / Румен Андреев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 127-137. 

  

Сист. No: 71606

- 15 -

Сп Ч E 18

Blanco, Alfredo Felix.  Inequality, Poverty and the Commitment of the Economists / Alfredo Felix Blanco. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 422-428. 

  

Сист. No: 71635

Политическа икономия

- 16 -

Сп Ч E 18

Bougharriou, Nouha.  Understanding Public Debt from a Political Economy Perspectiv / Nouha Bougharriou. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 379-389. 

  

Сист. No: 71626

- 17 -

Сп Ч Q 12

Who Becomes A Politician? . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 4, с. 1877-1914. 

  

Сист. No: 71660

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 18 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Попълване на декларация Образец № 1 "Данни за осигуреното лице" при въведено от работодателя сумирано изчисляване на работното време / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 1-5. 

  

Сист. No: 71823

Трудови отношения

- 19 -

В К 263 d

Дренска, Мария.  Нови моменти при сумираното отчитане на работното време / Мария Дренска. // Капитал Daily, VII, N 185, 04 дек. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71778

- 20 -

Сп Ч J 80

Methot, Jessica R. et al.  The Space Between Us: A Social-Functional Emotions View of Ambivalent and Indifferent Workplace Relationships / Jessica R. Methot, Shimul Melwani, Naomi B. Rothman. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1789-1819. 

  

Сист. No: 71648

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 21 -

В К 263 d

Дочев, Илиян.  Преквалификацията на кадрите срещу настъплението на роботите / Илиян Дочев. // Капитал Daily, VII, N 186, 05 дек. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 71777

- 22 -

Сп Ч Q 12

Deming, David J.  The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market / David J. Deming. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 4, с. 1593-1640. 

  

Сист. No: 71649

- 23 -

Сп Ч J 80 f

Kuehn, Lars-Alexander et al.  A Labor Capital Asset Pricing Model / Lars-Alexander Kuehn, Mikhail Simutin, Jessie Jiaxu Wang. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 5, с. 2131-2178. 

  

Сист. No: 71676

- 24 -

Сп Ч Q 12

Reference-Dependent Job Search: Evidence from Hungary . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 4, с. 1969-2018. 

  

Сист. No: 71659

- 25 -

Сп Ч J 80

Shoss, Mindy K.  Job Insecurity: An Integrative Review and Agenda for Future Research / Mindy K. Shoss. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1911-1939. 

  

Сист. No: 71647

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 26 -

46311

Велковска, Гена.  Поземлени сервитути върху водни обекти в Република България - правни регламенти / Гена Велковска. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 100-105. 

  

Сист. No: 71539

- 27 -

46311

Велковски, Валери.  Смяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди / Валери Велковски. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 93-99. 

  

Сист. No: 71536

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 28 -

В Б 254

БНБ пусна Наръчник за недоволни банкови клиенти . // Банкеръ, XXIV, N 38, 29 септ. 2017, с. 7. 

  

Сист. No: 71799

- 29 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  За няколко крипторубли повече / Йоан Запрянов. // Капитал, XXV, N 48, 1-7 дек. 2017, с. 38-39. 

  

Сист. No: 71810

- 30 -

В К 263

И Mastercard залага на блокчейн . // Капитал, XXV, N 47, 30 ноем. 2017, с. 56. 

  

Сист. No: 71818

- 31 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Кредитното съживяване не вдига банковите печалби / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 47, 01 дек. 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 71786

- 32 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Дигитализация на финансите - между рая и ада /  Подб. Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 40, 6-13 окт. 2017, с. 1, 6-7, 28. 

  

Сист. No: 71798

- 33 -

В К 263 d

Кирчев, Кирил.  Новите капиталови правила ще засегнат най-много банките в Европа : Глобалните регулатори одобриха "Базел III" / Кирил Кирчев. // Капитал Daily, VII, N 189, 11 дек. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 71765

- 34 -

В Б 254

Криптодвоуменията на централните банки . // Банкеръ, XXIV, N 48, 1-8 дек. 2017, с. 29. 

  

Сист. No: 71782

- 35 -

В Б 254

Милионери от инвестиции в биткойни . // Банкеръ, XXIV, N 29, 21-28 юли 2017, с. 31. 

  

Сист. No: 71800

- 36 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Къде да си похарча биткойна / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 47, 24-30 ноем. 2017, с. 80-81. 

  

Сист. No: 71813

- 37 -

В Б 254

От селската проза до виртуалните пари . // Банкеръ, XXIV, N 46, 17-24 ноем. 2017, с. 31. 

  

Сист. No: 71784

- 38 -

В К 263

Пенев, Никола.  Масовата заблуда "този път е различно" / Никола Пенев. // Капитал, XXV, N 51, 22.12.2017-4.01.2018, с. 60-62. 

  

Сист. No: 71890

- 39 -

В Б 254

Савов, Румен.  ГДБОП се прицели в криптовалутите / Румен Савов. // Банкеръ, XXIV, N 44, 3-10 ноем. 2017, с. 17. 

  

Сист. No: 71793

- 40 -

В К 263 d

Станчев, Ивайло.  Китайската народна банка "видя" смъртта на Bitcoin : Московската борса планира фючърси с криптовалути / Ивайло Станчев. // Капитал Daily, VII, N 187, 06 дек. 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 71776

- 41 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Да забогатеем от биткойни / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 30, 28 юли-4 авг. 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 71805

- 42 -

В К 263 d

Станчев, Ивайло.  Пазарната капитализация на криптовалутите е $ 500 млрд. / Ивайло Станчев. // Капитал Daily, VII, N 191, 13 дек. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 71820

- 43 -

В К 263 d

Станчев, Ивайло.  Нови надежди и страхове за криптопарите / Ивайло Станчев. // Капитал Daily, VII, N 192, 14 дек. 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 71831

- 44 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  ЕС: внимавайте с криптовалутите! / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXIV, N 47, 24.11-1.12 2017, с. 28. 

  

Сист. No: 71785

- 45 -

Сп В 83 Э

Данилов, Ю и др.  О необходимости реформы финансовых рынков и небанковского финансового сектора / Ю. Данилов, О. Буклемишев, А. Абрамов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 9, с. 28-50. 

  

Сист. No: 71797

- 46 -

Сп И 50 м

Джапаров, Пламен.  Банковата рискова култура в България - визия за бъдещето / Пламен Джапаров. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 6, с. 48-70. 

  

Сист. No: 71653

- 47 -

Сп Ф 531 п

Касабова, Камелия.  Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа / Камелия Касабова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 73-80. 

  

Сист. No: 71568

- 48 -

Сп И 503

Финансови потоци между сектор "държавно управление" и другите сектори на икономика . // Икономически преглед, 13, 2017, N 2, с. 33-35. 

  

Сист. No: 71759

- 49 -

Сп И 503

Финансови потоци, пари и кредит . // Икономически преглед, 14, 2017, N 3, с. 18-31. 

  

Сист. No: 71747

- 50 -

Сп Ч Q 12

Drechsler, Itamar et al.  The Deposits Channel of Monetary Policy / Itamar Drechsler, Alexi Savov, Philipp Schnabl. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 4, с. 1819-1876. 

  

Сист. No: 71658

- 51 -

Сп Ч J 80 f

Duffie, Darrell et al.  Benchmarks in Search Markets / Darrell Duffie, Piotr Dworczak, Haoxiang Zhu. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 5, с. 1983-2044. 

  

Сист. No: 71770

- 52 -

Сп Ч E 18

Eoitri, Dina.  The Challenges in Liquidity Management in Moroccan Banks / Dina Eoitri. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 283-292. 

  

Сист. No: 71615

- 53 -

Сп Ч J 80 f

Garmaise, Mark J. et al.  Consumer Default, Credit Reporting, and Borrowing Constraints / Mark J. Garmaise, Gabriel Natividad. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 5, с. 2331-2368. 

  

Сист. No: 71771

- 54 -

Сп Ч J 80 f

Nozawa, Yoshio.  What Drives the Cross-Section of Credit Spreads?: A Variance Decomposition Approach / Yoshio Nozawa. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 5, с. 2045-2072. 

  

Сист. No: 71767

Финанси

- 55 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Иран е пионер във въвеждането на базовия доход / Владимир Митев. // Икономика, 2017, N 79, с. 78-80. 

  

Сист. No: 71556

Държавен бюджет

- 56 -

Сп Ч E 18

Sumskaya, Tatiana.  The Role of Decentralization in the Formation of the Budget System in a Federal State / Tatiana Sumskaya. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 293-306. 

  

Сист. No: 71616

Бюджет на общините

- 57 -

Сп Ч E 18

Kalcheva, Desislava.  Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Municipalities (for the period 2003-2015) / Desislava Kalcheva. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 390-404. 

  

Сист. No: 71628

Бюджетни приходи и разходи

- 58 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики / А. Кудрин, И. Соколов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 9, с. 5-27. 

  

Сист. No: 71795

- 59 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Бюджет без ентусиазъм / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 11, с. 92-93. 

  

Сист. No: 71753

Корпоративни финанси

- 60 -

Сп И 50 м

Ненков, Димитър.  Финансово управление за създаването на стойност в компаниите / Димитър Ненков. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 6, с. 33-47. 

  

Сист. No: 71652

Данъци. Такси. Налози

- 61 -

657/С/Н 267

Атанасова-Дренска, Таня и др.  Начисляване на данъци и осигурителни вноски върху социални разходи, получени от работещите по трудови договори и ДУК под формата на застраховка "Живот" / Таня Атанасова-Дренска, Лорета Цветкова, Биляна Янева. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 21-26. 

  

Сист. No: 71722

- 62 -

657/С/Н 267

Канева, Десислава.  Промяна в качеството "местно лице" на гръцко физическо лице и последици при облагане на доходите му от България / Десислава Канева. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 35-39. 

  

Сист. No: 71724

- 63 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Данъчни аспекти на преобразуване на еднолично търговско дружество чрез отделяне на част от имуществото в друго еднолично търговско дружество на същия собственик чрез използване на по-ранна дата за счетоводни цели / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2017. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 31-34. 

  

Сист. No: 71725

- 64 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Годишно приключване по Закона за данък върху добавената стойност за 2017 г. / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 96-111. 

  

Сист. No: 71830

- 65 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Данъчно третиране на отписване на вземане, възникнало поради неизпълнение на търговски договор / Цветана Янкова, Мина Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 27-30. 

  

Сист. No: 71723

- 66 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Годишно данъчно приключване по Закона за корпоративното подоходно облагане на 2017 г. / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 3-77. 

  

Сист. No: 71834

- 67 -

В Д 92

Цветкова, Лорета.  Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения / Лорета Цветкова. // Дунавско дело, N 11, 30 ноем. 2017, с. 33-40. 

  

Сист. No: 71772

- 68 -

В К 263 d

Ценова, Любка.  Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс : Една от целите е да се намали административната тежест / Любка Ценова. // Капитал Daily, VII, N 194, 19 дек. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71850

- 69 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови моменти при корекции на ползван данъчен кредит от 2017 г. / Валентина Василева. // Актив, 2017, N 10, с. 28-38. 

  

Сист. No: 71550

- 70 -

Сп С 953 п

Донев, Пламен.  Проблемът с консорциумите отвъд ДДС - несъобразяването на корпоративното облагане със счетоводните правила / Пламен Донев. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 28-31. 

  

Сист. No: 71694

- 71 -

Сп Д 225

Иванов, Росен и др.  Намаляване на административната тежест. Взаимоотношения с данъчните посредници. Доверие. Прозрачност / Росен Иванов, Росен Бъчваров. // Данъците в Република България, 2017, N 11, с. 43-48. 

  

Сист. No: 71707

- 72 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Прилагане на чл. 67 от Закона за корпоративното подоходно облагане / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 7-10. 

  

Сист. No: 71816

- 73 -

Сп С 953 п

Кискинов, Красен.  Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО / Красен Кискинов. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 32.-37. 

  

Сист. No: 71698

- 74 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Годишните корекции с справка-декларацията за ДДС / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 28-36. 

  

Сист. No: 71565

- 75 -

Сп А 582

Марков, Милен.  Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в Р. България / Милен Марков. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 89-103. 

  

Сист. No: 71601

- 76 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Разпределяне на дивидент в ООД/ ЕООД в полза на физически лица - възможност за узаконяване на личното потребление / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 18-27. 

  

Сист. No: 71564

- 77 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 37-41. 

  

Сист. No: 71566

- 78 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Годишен преглед на доставките и документите по ЗДДС / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 1-6, 14. 

  

Сист. No: 71815

- 79 -

Сп С 953 п

Петкова, Людмила.  Приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС в областта на данъците (януари-юни 2018 г.) / Людмила Петкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 16-20. 

  

Сист. No: 71692

- 80 -

Сп Д 225

Петкова, Людмила.  Присъединяване на Република България към Приобщаващата рамка по плана "Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби" на ОИСР / Людмила Петкова. // Данъците в Република България, 2017, N 9-10, с. 3-21. 

  

Сист. No: 71704

- 81 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при облагането на предприятията с алтернативни данъци, дължими през 2017 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 10, с. 38-45. 

  

Сист. No: 71551

- 82 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за данъчните облекчения на търговските дружества и предприятията, допустими през 2017 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 11, с. 28-35. 

  

Сист. No: 71689

- 83 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 11, с. 56-63. 

  

Сист. No: 71773

- 84 -

Сп С 953 п

Филипов, Велин.  Заключителен документ от Петата национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 4-5 октомври 2017 г. / Велин Филипов. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 3-15. 

  

Сист. No: 71691

- 85 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Нови моменти в правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2017, N 11, с. 35. 

  

Сист. No: 71690

- 86 -

Сп С 953 п

Шишкова, Добринка.  Данъчни аспекти от прилагането на МСФО 9 финансови инструменти / Добринка Шишкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 25-27. 

  

Сист. No: 71693

Данъчно облагане

- 87 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Действия на приходната администрация при откриване на наследство / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 68-69. 

  

Сист. No: 71718

- 88 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Облагане на физическите лица за 2017 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 84-95. 

  

Сист. No: 71835

- 89 -

В К 263 d

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по паричните заеми / Лиляна Панева. // Капитал Daily, VII, N 184, 30 ноем. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71671

Данъчен контрол

- 90 -

CD 40

Миркова, Александра.  Актуални въпроси на данъчния контрол по ЗДДФЛ / Александра Миркова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 219-226. 

  

Сист. No: 71731

- 91 -

CD 40

Ранчев, Георги.  Данъчно облагане на ползването на служебни автомобили и за лични нужди в Европейския съюз / Георги Ранчев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 90-98. 

  

Сист. No: 71687

- 92 -

Сп С 953 п

Василева, Валентин.  Нов подход на НАП при отстраняване на грешките / Валентин Василева. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 38.-41. 

  

Сист. No: 71699

- 93 -

Сп С 953 п

Стефанов, Александър.  Практики по проверки и ревизии в областта на трансферното ценообразуване - актуални въпроси / Александър Стефанов. // Счетоводство плюс, 2017, N 11, с. 42-48. 

  

Сист. No: 71700

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 94 -

Сп В 83 Э

Агеева, С. и др.  География и структура банковского сектора: тенденции в мире и в России / С. Агеева, А. Мишура. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 9, с. 83-97. 

  

Сист. No: 71801

- 95 -

Сп C 58

Лакова, Петя.  Защо контекстуалният маркетинг ще спаси банките / Петя Лакова. // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 86-88. 

  

Сист. No: 71749

- 96 -

Сп C 58

Оптимизация на вътрешните процеси в банките - една разумна инвестиция . // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 37. 

  

Сист. No: 71743

Пари, валута

- 97 -

В К 263 d

Запрянов, Йоан.  Какво смятат централните банки за криптовалутите : Представителите на централните банки в най-големите икономики в света остават доминиращо скептични към криптовалутите / Йоан Запрянов. // Капитал Daily, VII, N 184, 30 ноем. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 71669

- 98 -

В Б 254

Иванов, Пламен.  Изкушението Bitcoin / Пламен Иванов. // Банкеръ, XXIV, N 50, 15 дек. 2017, с. 1, 25. 

  

Сист. No: 71838

- 99 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Когато банката блокира биткойна / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 50, 15 дек. 2017, с. 60-61. 

  

Сист. No: 71839

- 100 -

В К 263

Ненков, Иван.  Весела Биткойн-леда! Реалността предстои / Иван Ненков. // Капитал, XXV, N 51, 22.12.2017-4.01.2018, с. 62-63. 

  

Сист. No: 71891

- 101 -

В К 263 d

Станчев, Ивайло.  Банките в Япония и Южна Корея тестват блокчейн транзакции / Ивайло Станчев. // Капитал Daily, VII, N 194, 19 дек. 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 71849

- 102 -

В К 263 d

Цачев, Цветослав.  Криптомания 2017: Какво всъщност е биткойн / Цветослав Цачев. // Капитал Daily, VII, N 193, 18 дек. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 71846

- 103 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Благовест Белев: Пазарът сам ще създаде най-адекватната криптовалута : В следващите 5-10 години една трета от населението ще ползва дигитални валути всеки ден / Мая Цанева. // Икономика, 2017, N 80, с. 58-60. 

  

Сист. No: 71840

Валутна търговия

- 104 -

Сп М 68 э

Кудряшова, И.  Китайский юань как мировая валюта: императивы и реальность / И. Кудряшова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 9, с. 36-44. 

  

Сист. No: 71803

Инфлация

- 105 -

Сп И 503

Инфлация . // Икономически преглед, 14, 2017, N 3, с. 52-60. 

  

Сист. No: 71756

Инвестиции

- 106 -

Сп Г 368

Милкова, К.  Първите сто години: пространствен анализ на преките чуждестраннти инвестиции в България през 1878-1989 / К. Милкова. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, с. 150-169. 

  

Сист. No: 71710

Фондов пазар. Фондова борса

- 107 -

Сп А 582

Касабов, Марио.  Взаимодействие между цените на акциите и паричните дивиденти на избрани български компании / Марио Касабов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 43-60. 

  

Сист. No: 71592

- 108 -

Сп Ч E 18

Nenkov, Dimiter N.  Relative Valuation and Stock-Market Bubbles / Dimiter N. Nenkov. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 363-378. 

  

Сист. No: 71623

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 109 -

Сп Ч E 18

Armeanu, Daniel Stefan et al.  How Important is the Contagion Effect for the Romanian Capital Market? / Daniel Stefan Armeanu, Adrian Enciu, Sorin-Iulian Cioaca. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 265-282. 

  

Сист. No: 71614

Ценни книжа

- 110 -

Сп Ч E 18

Zatriqi, Albulena Mustafa et al.  Trends and Characteristics of the Securities Issued by the Government of Kosovo / Albulena Mustafa Zatriqi, Safet Merovci, Rahmije Topxhiu. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 251-264. 

  

Сист. No: 71613

Икономика

- 111 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Ще скочим ли в киберикономиката? /  Подб. Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 29, 21-28 юли 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 71802

- 112 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Новият път на коприната - нож с две остриета / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 40-43. 

  

Сист. No: 71788

- 113 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Светът е голям, но всички търсят високо качество / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 28-32. 

  

Сист. No: 71787

- 114 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Топ 5 на печелившите сектори / Милена Виденова. // Мениджър, 2017, N 11, с. 90. 

  

Сист. No: 71752

- 115 -

Сп И 503

Влияние на фискалната политика върху икономиката . // Икономически преглед, 14, 2017, N 3, с. 48-51. 

  

Сист. No: 71755

- 116 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  От "экономики физических лиц" к системной экономике / Г. Клейнер. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 56-74. 

  

Сист. No: 71783

- 117 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Държавната подкрепа е тайната на успеха за румънската автоиндустрия / Владимир Митев. // Икономика, 2017, N 79, с. 82-85. 

  

Сист. No: 71557

- 118 -

Сп И 503

Поведение на фирмите и конкурентоспособност . // Икономически преглед, 14, 2017, N 3, с. 41-44. 

  

Сист. No: 71754

- 119 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Можем да бъдем № 1 в биопродуктите / Димитър Събев. // Мениджър, 2017, N 10, с. 114-115. 

  

Сист. No: 71599

- 120 -

Сп Ч Q 12

Capital Allocation and Productivity in South Europe . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 4, с. 1915-1967. 

  

Сист. No: 71650

- 121 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C. et al.  Tackling Falsely-Declared Salaries in Bulgaria: Evidence from a 2015 Survey / Colin C. Williams, Junhong Yang. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 333-351. 

  

Сист. No: 71621

Икономика на България

- 122 -

В К 263 d

Филипова, Иглика.  Първо българско предприятие се продава срещу биткойни / Иглика Филипова. // Капитал Daily, VII, N 191, 13 дек. 2017, с. 12. 

  

Сист. No: 71819

Икономика на Русия

- 123 -

Сп В 83 Э

Маневич, В.  Альтернативные стратегии преодоления стагнации и "новая модель роста" российской экономики / В. Маневич. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 121-137. 

  

Сист. No: 71781

Икономически растеж

- 124 -

В К 263

Денизова, Вера.  Невидимият таван на растежа / Вера Денизова. // Капитал, XXV, N 46, 17-23 ноем. 2017, с. 22-24. 

  

Сист. No: 71832

Бизнес политика

- 125 -

Сп М 486

Мавромати, Николай.  Стартъпи за пример / Николай Мавромати. // Мениджър, 2017, N 10, с. 118-119. 

  

Сист. No: 71602

Аграрна икономика

- 126 -

46311

Василев, Светослав.  Съвременни тенденции в развитието на регионалните пазари на биологични продукти / Светослав Василев. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 268-271. 

  

Сист. No: 71533

- 127 -

46311

Петков, Светлозар.  Съвременни тенденции в развитието на регионалните фермерски пазари / Светлозар Петков. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 272-274. 

  

Сист. No: 71534

- 128 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  Удар под кръста за производителите на мед в ЕС / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 11, с. 19-21. 

  

Сист. No: 71560

Икономика на индустрията, предприятието

- 129 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Решоринг как форма реиндустриализации / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 9, с. 54-65. 

  

Сист. No: 71804

Туризъм в България

- 130 -

Сп П 89 г

Грозева, Мария.  Условия и възможности за развитие на туризъм в селските територии на северозападния район за планиране / Мария Грозева. // Проблеми на географията, 2017, N 6, с. 96-105. 

  

Сист. No: 71711

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 131 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Капанът на ниските цени / Димитър Събев. // Мениджър, 2017, N 11, с. 94-95. 

  

Сист. No: 71760

Маркетинг

- 132 -

Сп А 582

Щерев, Николай и др.  Маркетингова организация на услугите / Николай Щерев, Дариел Игнатов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 104-112. 

  

Сист. No: 71603

- 133 -

Сп Ч J 80 M

Allard, Thomas et al.  Comparative Price and the Design of Effective Product Communications / Thomas Allard, Dale Griffin. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 5, с. 16-29. 

  

Сист. No: 71642

- 134 -

Сп Ч J 80 M

Customer Inspiration: Conceptualization, Scale Development, and Validation . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 6, с. 116-131. 

  

Сист. No: 71853

- 135 -

Сп Ч J 80 M

De Vries, Lisette et al.  Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand-Building Metrics and Customer Acquisition / Lisette De Vries, Sonja Gensler, Peter S.H. Leeflang. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 5, с. 1-15. 

  

Сист. No: 71639

- 136 -

Сп Ч J 80 M

Puzakova, Marina et al.  Should Anthropomorphized Brands Engage Customers? The Impact of Social Crowding on Brand Preferences / Marina Puzakova, Hyokjin Kwak. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 6, с. 99-115. 

  

Сист. No: 71852

- 137 -

Сп Ч J 80 M

Woisetschlager, David M. et al.  Inferring Corporate Motives: How Deal Characteristics Shape Sponsorship Perceptions / David M. Woisetschlager, Christof Backhaus, T. Bettina Cornwell. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 5, с. 121-141. 

  

Сист. No: 71641

Рекламна, комуникационна политика

- 138 -

Сп А 582

Христов, Александър.  Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени / Александър Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 113-126. 

  

Сист. No: 71604

Дистрибуционна политика

- 139 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Mobee Ask помага на дистрибуторите / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 51. 

  

Сист. No: 71792

Логистика

- 140 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  На икономическата сцена излиза ново поколение клиенти / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 44-46. 

  

Сист. No: 71789

- 141 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Защо никой не се смее? / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 52-54. 

  

Сист. No: 71794

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 142 -

CD 40

Димов, Олег.  Митническа политика на България 1878-1929 г. / Олег Димов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 52-54. 

  

Сист. No: 71683

- 143 -

Сп Ф 531 п

Генова, Светла.  Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Светла Генова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 11, с. 64-66. 

  

Сист. No: 71774

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 144 -

Сп А 582

Паскалева, Мария.  Суверенни суапове за дългово неизпълнение - взаимодействие, динамика и прогностичност с европейските капиталови пазари за периода 2003-2016 г. / Мария Паскалева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 138-151. 

  

Сист. No: 71607

- 145 -

Сп Ч E 18

Stoitsova-Stoykova, Ani.  Relationship Between Public Expectations and Financial Market Dynamics in South-East Europe Capital Markets / Ani Stoitsova-Stoykova. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 237-250. 

  

Сист. No: 71612

Международни икономически отношения

- 146 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Спокойно за горивата / Невен Вълев. // Мениджър, 2017, N 10, с. 116-117. 

  

Сист. No: 71600

Глобализация

- 147 -

Сп Г 368

Григоров, Петър.  Перспективи пред Балканите след подписването на договора за приятелство между България и Македония / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, с. 44-49. 

  

Сист. No: 71709

Европейска интеграция

- 148 -

Сп Е 205

Шчербатюк, Антон.  Европейската интеграция и същността на украинските реформи / Антон Шчербатюк. // Европа 2001, XXIV, 2017, N 3-4, с. 8-10. 

  

Сист. No: 71857

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 149 -

Сп А 582

Вълчев, Бойко.  Координация по европейските въпроси в България / Бойко Вълчев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 61-74. 

  

Сист. No: 71593

- 150 -

Сп И 503

Еврозона . // Икономически преглед, 12, 2017, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 71757

- 151 -

Сп С 547 ик

Стоянова, Галина.  Ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз - предпоставка за социален и икономически напредък на България / Галина Стоянова. // Социология и икономика, VI, 2015, N 1, с. 50-66. 

  

Сист. No: 71848

- 152 -

Сп Ч E 18

Hadjinikolov, Dimitar.  Bulgaria in the EU Cohesion Process / Dimitar Hadjinikolov. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 213-225. 

  

Сист. No: 71610

Право. Наука за държавата и правото

- 153 -

657/С/Н 267

Огнянова, Поля.  Публикуване на документи и информация в профила на купувача / Поля Огнянова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 90-96. 

  

Сист. No: 71714

- 154 -

Сп С 494

Маркова, Мария.  Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС / Мария Маркова. // Собственост и право, 2017, N 11, с. 76-82. 

  

Сист. No: 71673

- 155 -

Сп О 253 п

Николов, Николай.  Критичен анализ на идеите за изменение на антикорупционното законодателство / Николай Николов. // Общество и право, 2017, N 7, с. 3-15. 

  

Сист. No: 71661

- 156 -

Сп С 494

Фети, Невин.  Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните / Невин Фети. // Собственост и право, 2017, N 10, с. 74-87. 

  

Сист. No: 71572

Международно право

- 157 -

Сп П 83 м

Пандов, Васил.  Свободно движение на официални документи в Европейския съюз / Васил Пандов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 116-138. 

  

Сист. No: 71828

Европейско право

- 158 -

Сп П 83 м

Стоянов, Рашко.  State Action Doctrine - отговорността на държавата за въвеждане на антиконкурентни споразумения или решения в националното право / Рашко Стоянов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 101-115. 

  

Сист. No: 71826

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 159 -

Сп Г 368

Аврейски, Никола.  Голямото предизвикателство пред националната сигурност на България / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, с. 5-29. 

  

Сист. No: 71708

Държавна власт. Държавни органи

- 160 -

Сп А 582

Кирилова, Катя.  Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 75-88. 

  

Сист. No: 71594

Вещно право-България

- 161 -

Сп П 83 м

Василев, Ивайло.  Публичност на вписването по българското вещно право / Ивайло Василев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 139-154. 

  

Сист. No: 71827

Облигационно право

- 162 -

Сп П 147 п

Рикова, Рени.  Проблеми на Павловия риск / Рени Рикова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 11, с. 42-57. 

  

Сист. No: 71701

Търговско право

- 163 -

Сп П 147 п

Георгиев, Веселин.  Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие / Веселин Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 10, с. 45-59. 

  

Сист. No: 71573

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 164 -

657/С/Н 267

Тодорова, Лариса и др.  Данъчни и осигурителни аспекти на прекратяване на трудово правоотношение по споразумение на двете страни / Лариса Тодорова, Зорница Димитрова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-11 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 78-80. 

  

Сист. No: 71716

- 165 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митова и факти в трудовото право : За споровете относно законността на уволнението / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 10, с. 19-24. 

  

Сист. No: 71571

- 166 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За трудовия стаж / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 11, с. 20-26. 

  

Сист. No: 71672

Обществено управление. Военни науки

- 167 -

Сп П 147 п

Ботева, Мария.  Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел : (тръжна манипулация) / Мария Ботева. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 10, с. 73-86. 

  

Сист. No: 71574

- 168 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  За маските на властта и икономическите и социалните последствия от тях / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 6, с. 3-18. 

  

Сист. No: 71651

- 169 -

Сп С 953 п

Цокова, Полина.  Възлагане на поръчки на ниска стойност без процедура по ЗОП / Полина Цокова. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 11-12; № 10, с. 7-10. 

  

Сист. No: 71811

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 170 -

Сп Ч E 18

Nozhrov, Shteryo.  Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection / Shteryo Nozhrov. // Economic Alternatives, 2017, N 2, с. 307-316. 

  

Сист. No: 71617

Социално осигуряване в България

- 171 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Приложими ли са правилата на чл. 122 - 124 ДОПК по отношение на задължителните осигурителни вноски / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 6-8. 

  

Сист. No: 71824

- 172 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Подаване на информация за работници и служители в националния осигурителен институт / Галина Николова. // Актив, 2017, N 10, с. 56-59. 

  

Сист. No: 71555

Пенсионно осигуряване

- 173 -

В К 263

Денизова, Вера.  Пари с панделка / Вера Денизова. // Капитал, XXV, N 48, 1-7 дек. 2017, с. 24-25. 

  

Сист. No: 71812

- 174 -

В К 263 d

Кънев, Радан.  "Тесни връзки" и широки пръсти : Или поредните и далеч не последни изменения в Кодекса за социално осигуряване, засягащи капиталовия стълб на пенсионна система / Радан Кънев. // Капитал Daily, VII, N 173, 13 ноем. 2017, с. 22-23. 

  

Сист. No: 71552

- 175 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Повече ли са две пенсии от една / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 45, 10 ноем. 2017, с. 60-61. 

  

Сист. No: 71833

Застраховане

- 176 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  За някои особености на застраховката "Злополука" / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 55-63. 

  

Сист. No: 71567

- 177 -

Сп Ч R 62 m

Five-State Study of ACA Marketplace Competition: A Summary Report . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 2, с. 153-172. 

  

Сист. No: 71540

- 178 -

Сп Ч J 80 r

Laas, Daniela et al.  Basel III Versus Solvency II: An Analysis of Regulatory Consistency Under the New Capital Standards / Daniela Laas, Caroline Franziska Siegel. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 4, с. 1231-1267. 

  

Сист. No: 71854

- 179 -

Сп Ч J 80 r

Life Insurance Demand Under Health Shock Risk . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 4, с. 1171-1202. 

  

Сист. No: 71856

Застраховане в България

- 180 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застраховка за защита на платежни карти и на картодържатели / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 11, с. 67-74. 

  

Сист. No: 71775

Образование

- 181 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Информационна грамотност в междукултурна среда / В. Лозанова. // INFO свят, 2017, N 3, с. 20-25. 

  

Сист. No: 71625

- 182 -

Сп С 847

Дончева, Юлия.  Предизвикателствата за млади хора пред Европейската програма "Еразъм+" / Юлия Дончева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 6, с. 593-600. 

  

Сист. No: 71845

- 183 -

Сп Ч 949

Нейкова, Мария.  Драматургичните текстове в обучението по английски език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 5, с. 513-523. 

  

Сист. No: 71537

- 184 -

Сп П 324

Николаева, Светлана.  Практики във финансовото осигуряване на професионалното образование в периода 1878-1944 година / Светлана Николаева. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 9, с. 1195-1204. 

  

Сист. No: 71670

- 185 -

Сп С 847

Цветков, Ясен.  Подготовката за реакция при бедствия като елемент на държавните образователни стратегии / Ясен Цветков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 5, с. 519-529. 

  

Сист. No: 71538

Образование в България

- 186 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Съвременни концепции за информационната грамотност / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 3-12. 

  

Сист. No: 71620

- 187 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Образователна логистика / Елена Кодинова. // Мениджър, 2017, N 10, с. 26-29. 

  

Сист. No: 71596

Висше образование

- 188 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Рамка за информационна грамотност във висшето образование / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 12-19. 

  

Сист. No: 71624

- 189 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Етични принципи за работа с информация и тяхното преподаване във висшето образование / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 29-38. 

  

Сист. No: 71629

- 190 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Формиране на критично отношение към източниците на информация у студентите / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 38-40. 

  

Сист. No: 71630

- 191 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Информационната грамотност в програмите за висше образование на университетите във Финландия / В. Лозанова. // INFO свят, 2017, N 3, с. 45-47. 

  

Сист. No: 71633

- 192 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Стандарти за информационна грамотност на Швейцария / В. Лозанова. // INFO свят, 2017, N 3, с. 47-51. 

  

Сист. No: 71634

- 193 -

В К 263

Блажева, Виктория.  Как да учим в "Харвард" или "Станфорд", без да ходим дотам : Или няколко варианта за онлайн обучения за мениджъри и какво да очаквате от тях / Виктория Блажева. // Капитал, XXV, N 47, 30 ноем. 2017, с. 70-71. 

  

Сист. No: 71817

- 194 -

В А 561

Високо признание получи Еразъм+ офисът на СА . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71876

- 195 -

В А 561

Докторанти представиха свои разработки . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71886

- 196 -

В А 561

Идеи за винен туризъм презентираха студенти . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71879

- 197 -

В Д 92

Марчевски, Иван.  Празникът на българските студенти е време за веселие, но и време за размисъл / Иван Марчевски. // Дунавско дело, N 47, 08-12 дек. 2017, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 71768

- 198 -

В А 561

Над 200 студенти от 5 континента участваха в конкурс на СА . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71880

- 199 -

В А 561

Над 440 средношколци от страната участваха в три издания на Националното ученическо състезание в Стопанска академия . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71884

- 200 -

В А 561

Наша студентка спечели стипендия на Фондация "Еврика" . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71883

- 201 -

В А 561

Отличници получиха награди при честването на Студентския праздник . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71888

- 202 -

В А 561

Реализиран е 100% прием на студенти за учебна 2017-2018 г. . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71885

- 203 -

В А 561

Стипендии за свищовски студенти учредиха финансови институции . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71882

- 204 -

В А 561

Стопанска академия чества 81 години . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71877

- 205 -

В А 561

Студенти се заподнаха с възможности за подкрепа на стартиращи предприемачи . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71887

- 206 -

В А 561

Студенти се конкурираха с проекти за личен успех . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71881

- 207 -

Сп И 363 Ту

Божинов, Божидар.  Съвременният университетски ИТ център - организационни взаимодействия и предизвикателства пред дейността му / Божидар Божинов. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 85-91. 

  

Сист. No: 71861

- 208 -

Сп И 363 Ту

Божинов, Божидар.  Предизвикателства пред академичния CIO при управлението на информационните технологии н университетите / Божидар Божинов. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 52-59. 

  

Сист. No: 71864

- 209 -

Сп И 363 Ту

Драгозова, Силвия.  За някои аспекти в обучението по специализиран технически немски език / Силвия Драгозова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 92-96. 

  

Сист. No: 71862

- 210 -

Сп И 363 Ту

Рашидова, Фатме.  Определяне на приоритетите на показатели при изготвяне на разпис на учебните занятия за преподаватели във висше училище / Фатме Рашидова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 55-60. 

  

Сист. No: 71860

- 211 -

Сп Ч 949

Костова-Панайотова, Магдалена.  Университетското образование - от знание към комуникация / Магдалена Костова-Панайотова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 6, с. 631-637. 

  

Сист. No: 71844

- 212 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Блокчейн прави революция в образованието / Татяна Явашева. // Икономика, 2017, N 80, с. 92-93. 

  

Сист. No: 71841

- 213 -

В А 561

"Индустрия 4.0" обсъждаха студенти и преподаватели . // Алма матер, XXVI, N 7, ноем.-дек. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71878

- 214 -

Сп Ч E 18

Yotova, Lilia et al.  Efficiency of Tertiary Education Expenditure in CEE Countries: Data Envelopment Analysis / Lilia Yotova, Kristina Stefanova. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 352-364. 

  

Сист. No: 71622

Висше образование в България

- 215 -

В А 561

Академията участва в заседание на РСР на СЗРП . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71588

- 216 -

В А 561

Делегация от СА посети българи в Кипър . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71584

- 217 -

В А 561

Майсторски клас за студенти проведе дипломиран експерт счетоводител . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71580

- 218 -

В А 561

Национални форуми организираха две катедри . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71578

- 219 -

В А 561

Нови клубове се присъединиха към Алумни асоциацията . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71587

- 220 -

В А 561

Нови маркетингови стратегии представиха студенти . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71581

- 221 -

В А 561

Половин век чества катедра "Мениджмънт" . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 71577

- 222 -

В А 561

Предприемачество в сферата на туризма обсъждаха местна власт, бизнес, студенти и преподаватели . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71582

- 223 -

В А 561

Ректорът участва в световната среща на българските медии . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71585

- 224 -

В А 561

Студенти дискутираха тенденции в развитието на търговията . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71579

- 225 -

В А 561

Първият в Свищов фермерски пазар организира катедра "Аграрна икономика" . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71586

- 226 -

Сп C 58

Електронната студентска книжка на УНСС с картови технологии от Комитекс - стъпка към смарт бъдещето на висшето образование . // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 53. 

  

Сист. No: 71745

- 227 -

В А 561

[Осемдесет] 80 години обучение по статистика отбеляза Стопанска академия . // Алма матер, XXVI, N 6, 30 окт. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71583

Висше образование за икономисти

- 228 -

Сп Ч E 18

Musov, Michael.  It Doesn’t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? / Michael Musov. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 429-448. 

  

Сист. No: 71636

Висше образование в Англия

- 229 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Таксономия за цифрова и информационна грамотност на университета Оксфорд Брукс във Великобритания / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 3, с. 41-45. 

  

Сист. No: 71631

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 230 -

В К 263

Чернева, Мила.  Вярвам, не вярвам... / Мила Чернева. // Капитал, XXV, N 51, 22.12.2017-4.01.2018, с. 26-28. 

  

Сист. No: 71889

- 231 -

Сп А 582

Митева, Албена.  Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България / Албена Митева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 18-28. 

  

Сист. No: 71590

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание

- 232 -

Сп Х 742

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция / Иванка Добрева-Драгостинова. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 8, с. 14-17. 

  

Сист. No: 71872

- 233 -

Сп Х 742

Простичко за Умните опаковки . // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 9, с. 8-10. 

  

Сист. No: 71874

Енергетика

- 234 -

Сп Ю 371

Йео, Тим.  Развитието на ядрената енергетика в Европа е на кръстопът : Европейският съюз няма да може да постигне намаление на емисиите си без ядрена индустрия / Тим Йео. // Ютилитис, XV, 2017, N 10, с. 34-36. 

  

Сист. No: 71858

- 235 -

Сп Ю 371

Правен режим на системите за съхранение на електрическа енергия . // Ютилитис, XV, 2017, N 9, с. 50-51. 

  

Сист. No: 71570

- 236 -

Сп Ю 371

Рашева, Карина.  Енергийната ефективност - новият лост на политиките по корпоративна социална отговорност / Карина Рашева. // Ютилитис, XV, 2017, N 9, с. 26-28. 

  

Сист. No: 71569

Селско стопанство. Горско стопанство

- 237 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Влияние на екологичните фактори и растителнозащитните мероприятия върху действието на хербицидите / Ганка Баева. // Земеделие плюс, XV, 2017, N 9-10, с. 15-16. 

  

Сист. No: 71562

Селскостопански предприятия, производство

- 238 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  По-малко грозде, по-високи цени и по-добро вино / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 11, с. 12-13. 

  

Сист. No: 71561

- 239 -

Сп И 363 Ту

Bakiev, A. R. et al.  Production and export of fruits and vegetables: opportunities and challenges / A. R. Bakiev, I. A. Bakieva, Z. A. Abduraxmanova. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 81-84. 

  

Сист. No: 71863

Растениевъдство

- 240 -

Сп Х 742

Чолакова, Марияна.  Соята - алтернативна маслодайна култура за България / Марияна Чолакова. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 9, с. 15-17. 

  

Сист. No: 71875

Земеделие. Организация и управление

- 241 -

В К 263

Ватева, Деница.  Брюксел дал, Брюксел взел / Деница Ватева. // Капитал, XXV, N 44, 3-9 ноем. 2017, с. 22-23. 

  

Сист. No: 71837

- 242 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Морковът и тиквите на българското земеделие / Тони Григорова. // Икономика, 2017, N 80, с. 114-117. 

  

Сист. No: 71842

- 243 -

Сп И 50 м

Любенов, Любомир и др.  Изследване на стратегиите на български земеделски стопанства / Любомир Любенов, Елена Ангелова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 6, с. 90-116. 

  

Сист. No: 71654

- 244 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Помощите от ЕС ни превърнаха в страна на тиквите / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 12, с. 19, 21. 

  

Сист. No: 71822

Биологично земеделие

- 245 -

Сп А 255

Накъде върви българското биоземеделие . // Агробизнесът, XV, N 12, с. 40-41. 

  

Сист. No: 71821

Мениджмънт

- 246 -

В К 263 d

Каранешев, Светлозар.  Риск културата - необходимост или поредната мода / Светлозар Каранешев. // Капитал Daily, VII, N 174, 14 ноем. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71553

- 247 -

Сп М 486

Атанасов, Йовко.  Помагаме на нашите клиенти да се превърнат в лидери в своите сфери / Йовко Атанасов. // Мениджър, 2017, N 11, с. 86-87. 

  

Сист. No: 71762

- 248 -

Сп М 486

Роев, Живко.  Мениджъри в пенсия / Живко Роев. // Мениджър, 2017, N 10, с. 82-83. 

  

Сист. No: 71598

- 249 -

Сп М 486

Славейкова, Камелия.  Лидерите и устойчивото развитие / Камелия Славейкова. // Мениджър, 2017, N 10, с. 128-129. 

  

Сист. No: 71605

- 250 -

Сп М 486

Умникова, Силвия.  Успоредни кариери / Силвия Умникова. // Мениджър, 2017, N 10, с. 80-81. 

  

Сист. No: 71597

- 251 -

Сп М 486

Хаджииванова, Милена.  Вече знам какъв си / Милена Хаджииванова. // Мениджър, 2017, N 11, с. 44-45. 

  

Сист. No: 71751

- 252 -

Сп Ч J 80

Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1661-1692. 

  

Сист. No: 71643

- 253 -

Сп Ю 371

Frotcom България - последни тенденции във флийт мениджмънт услугите . // Ютилитис, XV, 2017, N 10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 71859

- 254 -

Сп Ч J 80

Levinthal, Daniel A.  Resource Allocation and Firm Boundaries / Daniel A. Levinthal. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 8, с. 2580-2587. 

  

Сист. No: 71868

- 255 -

Сп Ч J 80

Maritan, Catherine A. et al.  Resource Allocation and Strategy / Catherine A. Maritan, Gwendolyn K. Lee. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 8, с. 2411-2420. 

  

Сист. No: 71867

- 256 -

Сп Ч J 80

Sengul, Metin et al.  Better Safe Than Sorry: Subsidiary Performance Feedback and Internal Governance in Multiunit Firms / Metin Sengul, Tomasz Obloj. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 8, с. 2526-2554. 

  

Сист. No: 71870

- 257 -

Сп Ч J 80

Souder, David et al.  Timing for Dollars: How Option Exercisability Influences Resource Allocation / David Souder, Philip Bromiley. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 8, с. 2555-2579. 

  

Сист. No: 71869

- 258 -

Сп Ч J 80

Vieregger, Carl et al.  Top Management Team Structure and Resource Reallocation Within the Multibusiness Firm / Carl Vieregger, Eric C. Larson, Phillip C. Anderson. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 8, с. 2497-2525. 

  

Сист. No: 71871

Планиране-метод на управление

- 259 -

Сп Ч J 80

Wolf, Carola et al.  Strategic Planning Research: Toward a Theory-Driven Agenda / Carola Wolf, Steven W. Floyd. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1754-1788. 

  

Сист. No: 71645

Контрол-методи на управление

- 260 -

CD 40

Алдимиров, Николай.  Мониторинг, контрол и докладване на съмнителни операции свързани с изпиране на пари в банковия сектор / Николай Алдимиров. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 166-179. 

  

Сист. No: 71705

- 261 -

CD 40

Анев, Симеон.  Евентуален ефект от въвеждането на тол такси върху приходната част на държавния бюджет в периода на промяна на модела / Симеон Анев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 145-149. 

  

Сист. No: 71735

- 262 -

CD 40

Антов, Момчил.  Анализът на риска - ключов елемент в митническия контрол / Момчил Антов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 125-133. 

  

Сист. No: 71696

- 263 -

CD 40

Асенов, Емил.  За необходимостта от прилагане на наказателна отговорност при престъпления свързани с манипулиране на финансовите пазари в Европейския съюз / Емил Асенов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 39-46. 

  

Сист. No: 71738

- 264 -

CD 40

Асенова, Елизабет.  Политика на контрол върху лихвените проценти от ЕЦБ - влияние върху банковия сектор в Европа / Елизабет Асенова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 208-212. 

  

Сист. No: 71729

- 265 -

CD 40

Атанасова-Дренска, Таня.  Прилагане на разпоредбите за слабата капитализация при заемни отношения между свързани лица / Таня Атанасова-Дренска. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 61-65. 

  

Сист. No: 71737

- 266 -

CD 40

Димитрова, Маноела.  Същност и особености на финансовия дю дилиджънс като одитен ангажимент / Маноела Димитрова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 213-217. 

  

Сист. No: 71730

- 267 -

CD 40

Динева, Валерия.  Рискове за контролните системи при изпълнение целите на стратегия "Европа 2020" / Валерия Динева. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 114-118. 

  

Сист. No: 71736

- 268 -

CD 40

Дончев, Тома.  Насоки за повишаване на ефективността на контрола през втория програмен период 2014-2020 г. / Тома Дончев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 76-81. 

  

Сист. No: 71685

- 269 -

CD 40

Лечева, Ина.  Предпоставки за повишаване ефективността на предварителния контрол / Ина Лечева. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 119-124. 

  

Сист. No: 71695

- 270 -

CD 40

Мардов, Георги.  Верига за доставки - същност, контрол и управление / Георги Мардов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 193-202. 

  

Сист. No: 71706

- 271 -

CD 40

Митов, Кирил.  Регламентация на надзорът и контрола върху дейността на предприятията за колективно инвестиране Република България / Кирил Митов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 185-192. 

  

Сист. No: 71733

- 272 -

CD 40

Павлова, Миглена.  Външен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки / Миглена Павлова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 82-89. 

  

Сист. No: 71686

- 273 -

CD 40

Пиперевски, Кирил.  Ръководство и управление на финансово-счетоводната система на предприятието и ролята на контрола / Кирил Пиперевски. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 157-165. 

  

Сист. No: 71703

- 274 -

CD 40

Харуил, Лора Гатфан.  Проблеми в теорията и практиката на контрола през втория програмен период 2014 - 2020 г. Относно допустимостимостта на разходите за извършване на операции / Лора Гатфан Харуил. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 180-184. 

  

Сист. No: 71734

- 275 -

CD 40

Чилова, Нина.  Приложно поле на финансовоинспекционния контрол, съгласно действащото законодателство / Нина Чилова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 150-156. 

  

Сист. No: 71702

- 276 -

CD 40

Янкулова, Десислава.  Промени в дейността по вътрешен одит през втория програмен период 2014-2020 г. / Десислава Янкулова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 203-207. 

  

Сист. No: 71732

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 277 -

В К 263 d

Филипова, Иглика.  Предприемаческата среда в България се подобрява, но сме на дъното в Европа / Иглика Филипова. // Капитал Daily, VII, N 185, 04 дек. 2017, с- 3. 

  

Сист. No: 71779

- 278 -

Сп Ч J 80

A Review and Road Map of Entrepreneurial Equity Financing Research: Venture Capital, Corporate Venture Capital, Angel Investment, Crowdfunding, and Accelerators . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 6, с. 1820-1853. 

  

Сист. No: 71646

Корпоративно управление

- 279 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. и др.  Антитраст в условиях двусторонней монополии / А. Шаститко, Н. Павлова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 75-91. 

  

Сист. No: 71780

- 280 -

Сп Ч E 18

Peicheva, Miroslava et al.  Social and Environmental Responsibility - Case Study of Bulgaria / Miroslava Peicheva, Hristina Harizanova, Albena Kraeva - Miteva. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 449-474. 

  

Сист. No: 71637

Риск мениджмънт

- 281 -

Сп Ч J 80 r

Ai, Jing et al.  Optimal Enterprise Risk Management and Decision Making With Shared and Dependent Risks / Jing Ai, Patrick L. Brockett, Tianyang Wang. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 4, с. 1127-1169. 

  

Сист. No: 71855

Управление на фирмата

- 282 -

Сп Ч J 80 f

Almazan, Andres et al.  Firm Investment and Stakeholder Choices: A Top-Down Theory of Capital Budgeting / Andres Almazan, Zhaohui Chen, Sheridan Titman. // The Journal of Finance  (Montvale, NJ), 72, 2017, N 5, с. 2179-2227. 

  

Сист. No: 71677

Мениджмънт на фирмата

- 283 -

Сп Ч J 80 M

Liu, Yan et al.  Crisis Management Strategies and the Long-Term Effects of Product Recalls on Firm Value / Yan Liu, Venkatesh Shankar, Wonjoo Yun. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 5, с. 30-48. 

  

Сист. No: 71640

Счетоводство

- 284 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Междинно финансово отчитане на основата на МСС 34 / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 10, с. 22-27. 

  

Сист. No: 71549

- 285 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Организиране на приключването на отчетната 2017 година / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 11, с. 11-14. 

  

Сист. No: 71680

- 286 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Оценка на стоково-материалните запаси и представянето им в годишните финансови отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 1, 3-6. 

  

Сист. No: 71806

- 287 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Новите изисквания за класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви съгласно МСФО 9 Финансови инструменти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 11, с. 5-15. 

  

Сист. No: 71763

- 288 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти на преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчните амортизируеми активи / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 10, с. 45-55. 

  

Сист. No: 71554

- 289 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки, разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 10, с. 5-17. 

  

Сист. No: 71563

- 290 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Анулиране на бартер / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 1-3. 

  

Сист. No: 71825

- 291 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Оценки на активите и пасивите в края на отчетния период / Стоян Дурин. // Актив, 2017, N 10, с. 2-4. 

  

Сист. No: 71543

- 292 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Представяне на активите в отчета за финансовото състояние / баланса / Стоян Дурин. // Актив, 2017, N 11, с. 2.-3. 

  

Сист. No: 71678

- 293 -

Сп А 454

Дурина, Даниела.  МСФО 16 лизинг / Даниела Дурина. // Актив, 2017, N 10, с. 5-9. 

  

Сист. No: 71544

- 294 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на материалните запаси в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2017, N 11, с. 15-24. 

  

Сист. No: 71681

- 295 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Годишен финансов отчет на лечебните заведения - насоки за изготвяне и особености / Христина Колева. // Актив, 2017, N 10, с. 15-22. 

  

Сист. No: 71548

- 296 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Обезценка на активи / Христина Колева. // Актив, 2017, N 11, с. 4-11. 

  

Сист. No: 71679

- 297 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Елементи на разходите и отразяването им по статиите на отчета за приходите и разходите / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 10, с. 10-22. 

  

Сист. No: 71545

- 298 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на сметките във финансовия отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 11, с. 24-27. 

  

Сист. No: 71682

- 299 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 11, с. 16-23. 

  

Сист. No: 71764

- 300 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно и данъчно третиране на временна финансова помощ от физическо лице / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 9-10. 

  

Сист. No: 71809

- 301 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Счетоводно отчитане на оперативни лизингови договори, включващи клауза за индексиране на лизинговата вноска / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 7-8. 

  

Сист. No: 71808

Одиторски контрол

- 302 -

CD 40

Вейсел, Али.  Стандарти за одитиране на проекти, финансирани от Европейския съюз / Али Вейсел. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 55-60. 

  

Сист. No: 71684

- 303 -

CD 40

Елков, Димитър.  Перспективи пред одита на изпълнението през настоящия програмен период 2014-2020 г. / Димитър Елков. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 99-113. 

  

Сист. No: 71688

- 304 -

CD 40

Константинова, Десислава.  Проблемите в теорията и практиката на контрола през втори програмен период 2014-2020 г. през призмата на "LEAN" (стегнат) одит / Десислава Константинова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 134-144. 

  

Сист. No: 71697

- 305 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Одит и публичност на годишните финансови отчети / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 78-83. 

  

Сист. No: 71829

- 306 -

Сп В 986

Вейсел, Али.  Теоретични аспекти на одитните доказателства / Али Вейсел. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 12-18. 

  

Сист. No: 71665

- 307 -

Сп В 986

Динева, Валерия.  Ролята на вътрешния одит за развитието на корпоративната социална отговорност / Валерия Динева. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 21-31. 

  

Сист. No: 71666

- 308 -

Сп С 953 п

Донева, Ваня.  Ролята на одитните комитети при надзора над работата на външния одит / Ваня Донева. // Счетоводство плюс, 2017, N 12, с. 1-6. 

  

Сист. No: 71814

- 309 -

Сп В 986

Иванова, Светлана.  Вътрешният одит като инструмент на публичния сектор за справяне с икономическото неравенство / Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 7-11. 

  

Сист. No: 71664

- 310 -

Сп В 986

Касапова, Веселина.  Етичен кодекс, независимост и обективност / Веселина Касапова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 3-6. 

  

Сист. No: 71663

- 311 -

Сп В 986

Фонтейн, Лин.  Наблюдение на риска - рискът в контролната среда / Лин Фонтейн ; Прев. Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 32-34. 

  

Сист. No: 71667

- 312 -

Сп В 986

Ърбан, Шанън.  Иновативният вътрешен одитор / Шанън Ърбан ; Прев. Миролюба Петрова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 4, с. 35-40. 

  

Сист. No: 71668

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 313 -

Сп И 363 Ту

Николова, Нели.  Изследване на релацията "трудова мотивация - организационно развитие" / Нели Николова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 60-68. 

  

Сист. No: 71865

- 314 -

Сп А 582

Атанасова, Маргарита.  Образователна структура на длъжностите в организациите - информационни източници за наблюдение и анализ : ("...колко висшисти работят на длъжности, изискващи средно или по-ниско образование") / Маргарита Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 71589

- 315 -

Сп Ч 895

Великов, Милен.  Присъдата overqualified / Милен Великов. // Човешки ресурси, 2017, N 10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 71843

- 316 -

Сп С 547 ик

Карабельова, Соня.  Психологически особености на избора на кариера в български контекст / Соня Карабельова. // Социология и икономика, VI, 2015, N 1, с. 20-49. 

  

Сист. No: 71847

- 317 -

Сп Ч 895

Попов, Ганчо.  Социалната среда и управлението на човешкия капитал / Ганчо Попов. // Човешки ресурси, 2017, N 9, с. 31. 

  

Сист. No: 71657

Транспорт

- 318 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Технологията блокчейн и управлението на транспорта / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 71595

- 319 -

Сп А 582

Цветкова, Светла.  Подобряване на качеството на пътническия транспорт в град София чрез внедряване на интелигентни транспортни системи / Светла Цветкова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 29-42. 

  

Сист. No: 71591

Хранително-вкусова промишленост

- 320 -

Сп Х 742

Ангелов, Емил.  Според стартъп от Силиковоната долина, грахът е бъдещето на млякото / Емил Ангелов. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 6, с. 10-11. 

  

Сист. No: 71575

- 321 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Киселият вкус на киселото мляко / Тони Григорова. // Икономика, 2017, N 79, с. 86-93. 

  

Сист. No: 71558

- 322 -

Сп Х 742

Честър, Боб.  Бъдещето на безопасността на храните: революцията на прага ни / Боб Честър. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 8, с. 19-22. 

  

Сист. No: 71873

Информационни технологии

- 323 -

В К 263 d

Динев, Енчо.  Let the Digitalization in, или докога ще се замеряме с хартия / Енчо Динев. // Капитал Daily, VII, N 189, 11 дек. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71766

- 324 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Блокчейн ще е навсякъде след 10 години /  Подб. Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 42, 20-27 окт. 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 71796

- 325 -

Сп И 363 Ту

Драгозова, Силвия.  Информационни и комуникационни технологии и чуждоезиково обучение / Силвия Драгозова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2017, с. 69-72. 

  

Сист. No: 71866

- 326 -

Сп C 58

Аламанов, Любомир.  Технологиите засилват човешкия фактор в маркетинга / Любомир Аламанов. // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 54-55. 

  

Сист. No: 71728

- 327 -

Сп C 58

Бъдещето на финансовите институции зависи от анализа на данни . // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 60-62. 

  

Сист. No: 71746

- 328 -

Сп C 58

Дигитална трансформация: кариера на кръстопът . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 34-35. 

  

Сист. No: 71717

- 329 -

Сп C 58

Какво донесе 2017 г. на софтуера за управление на бизнеса? . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 12-16. 

  

Сист. No: 71715

- 330 -

Сп C 58

Какво означава 5G за вашия бизнес . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 59-60. 

  

Сист. No: 71740

- 331 -

Сп C 58

Кожушкова, Емануела и др.  Човешките ресурси се присъединяват към празника на големите данни / Емануела Кожушкова, Калина Желева. // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 52-53. 

  

Сист. No: 71727

- 332 -

Сп C 58

Основни насоки в CRM решенията - какво да оценяваме, когато си избираме продукт . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 46-50. 

  

Сист. No: 71726

- 333 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  ИТ бюджетите във финансовия сектор отново тръгват нагоре / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 6-7. 

  

Сист. No: 71741

- 334 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Какво ще донесе 2018 на финансовата индустрия / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 14-17. 

  

Сист. No: 71742

- 335 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Банките укротяват опърничавия блокчейн / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 44-47. 

  

Сист. No: 71744

- 336 -

Сп М 486

Управление на документни процеси за напреднали . // Мениджър, 2017, N 10, с. 152-153. 

  

Сист. No: 71608

- 337 -

Сп C 58

[Седем] 7 съвета за успешна стратегия за анализи на бизнеса . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 42-44. 

  

Сист. No: 71721

- 338 -

Сп Ч E 18

Milev, Plamen.  Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information / Plamen Milev. // Economic Alternatives, 2017, N 3, с. 475-485. 

  

Сист. No: 71638

- 339 -

Сп C 58

PSD2 - директивата, която ще промени банкирането из основи . // CIO, XIII, 2017, N 11, с. 72-76. 

  

Сист. No: 71748

Информационни мрежи. Информационни системи

- 340 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Да си инсталираш финансов проблем / Гергана Михайлова. // Капитал, XXV, N 44, 3-9 ноем. 2017, с. 64-65. 

  

Сист. No: 71836

- 341 -

Сп C 58

Наръчник за ERP . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 36-39. 

  

Сист. No: 71719

- 342 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Какво да направи бизнесът, за да спази изискванията за личните данни на ЕС / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 56-58. 

  

Сист. No: 71739

- 343 -

Сп C 58

[Пет] 5 тенденции при ERP за 2017 година . // CIO, XIII, 2017, N 10, с. 40-45. 

  

Сист. No: 71720

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 344 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Възходящи тенденции при онлайн продажбите / Александър Александров. // Икономика, 2017, N 79, с. 106-107. 

  

Сист. No: 71559

- 345 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Онлайн търговията разруши стария свят на логистиката / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 10, с. 48-50. 

  

Сист. No: 71790

- 346 -

Сп Ч J 80 M

Online Shopping and Social Media: Friends or Foes? . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 6, с. 24-41. 

  

Сист. No: 71851

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 347 -

В Б 254

Велинова, Мариета.  Туризмът "се развива", хотелите фалират / Мариета Велинова. // Банкеръ, XXIV, N 44, 3-10 ноем. 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 71791

- 348 -

В К 263

Горанова, Калина.  Бизнесът, който прави от снежинките стотинки / Калина Горанова. // Капитал, XXV, N 49, 8-14 дек. 2017, с. 12-21. 

  

Сист. No: 71807

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 349 -

В З 375

Василева, Вероника.  Предизвикателства пред застрапхователната и осигурителната теория и практика в България дискутираха на национален форум в Стопанска академия / Вероника Василева. // Застраховател, XXIII, N 21-22, 15 ноем. - 13 дек. 2017, с. 6. 

  

Сист. No: 71576

- 350 -

В Д 92

Новите.  Средношколци от 20 града участваха в национално ученическо състезание в Стопанска академия "Д. А. Ценов". // Дунавско дело, N 45, 24-30 ноем. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71675

- 351 -

В Д 92

Порязов, Делчо.  VIVAT AKADEMIA, VIVAT SVISHTOV : Слово на проф. Делчо Порязов по случай 65-годишнината на катедра "Финанси и кредит" / Делчо Порязов. // Дунавско дело, N 43, 10-16 ноем.2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71547

- 352 -

В Д 92

Предприемачеството в сферата на туризма дискутираха в Академията . // Дунавско дело, N 42, 3-9 ноем. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71542

- 353 -

В Д 92

Първите 120 кандидат - студенти се регистрираха в рамките на Национално ученическо състезание по банкиране . // Дунавско дело, N 47, 08 дек. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71769

- 354 -

В Д 92

С тържествена церемонтия се дипломираха магистрите в свищовската Алма матер.  С тържествена церемония се дипломираха магистрите в свищовската Алма матер. // Дунавско дело, N 43, 10-16 ноем.2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71546

- 355 -

В Д 92

Свищовски студенти с идеи за нова маркетингова стратегия на бизнес организация . // Дунавско дело, N 42, 3-9 ноем. 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 71541

- 356 -

В Д 92

Свмъзможностите по Еразъм + се запознаха в Стопанска академия.  С възможностите по Еразъм + се запознаха в Стопанска академия. // Дунавско дело, N 44, 17-23 ноем. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71618

- 357 -

В Д 92

Стопанска академия реализира 100% утвърдения от МОН план-прием на студенти за учебната 2017-2018 година . // Дунавско дело, N 44, 17-23 ноем. 2017, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 71619

- 358 -

Сп Ч 895

[Петдесет] 50 години катедра "Мениджмънт" при Стопанска академия - Свищов . // Човешки ресурси, 2017, N 9, с. 32. 

  

Сист. No: 71656


 Индекс по АВТОРИ

Абрамов, А. 45 
Аврейски, Никола 159 
Агеева, С. 94 
Аламанов, Любомир 326 
Алдимиров, Николай 260 
Александров, Александър 344 
Александров, Андрей 165 166 
Ангелов, Емил 320 
Ангелова, Елена 243 
Андреев, Румен 14 
Анев, Симеон 261 
Антов, Момчил 262 
Асенов, Емил 263 
Асенова, Елизабет 264 
Атанасов, Йовко 247 
Атанасова, Маргарита 314 
Атанасова-Дренска, Таня 61 265 
Баева, Ганка 237 
Блажева, Виктория 193 
Бобев, Георги 1 
Божилов, Ники 112 140 141 318 345 
Божинов, Божидар 207 208 
Бонев, Живко 284 285 286 
Ботева, Мария 167 
Брезоева, Бойка 287 
Буклемишев, О. 45 
Бъчваров, Росен 71 
Василев, Бойко 5 
Василев, Васил 113 139 
Василев, Ивайло 161 
Василев, Светослав 126 
Василева, Валентин 92 
Василева, Валентина 69 
Василева, Вероника 349 
Василева, Мариана 18 
Ватева, Деница 241 
Вейсел, Али 302 306 
Великов, Милен 315 
Велинова, Мариета 347 
Величков, Петър 2 
Велковска, Гена 26 
Велковски, Валери 27 
Виденова, Милена 114 
Вулова, Боряна 128 238 
Вълев, Невен 146 
Вълчев, Бойко 149 
Генова, Светла 143 
Георгиев, Веселин 163 
Георгиева, Анета 66 
Голева, Поля 176 
Горанова, Калина 348 
Григоров, Петър 147 
Григорова, Тони 242 321 
Грозева, Мария 130 
Данилов, Ю. 45 
Денизова, Вера 124 173 
Джапаров, Пламен 46 
Димитрова, Зорница 164 
Димитрова, Маноела 266 
Димитрова, Мина 288 
Димов, Олег 142 
Динев, Енчо 323 
Динева, Валерия 267 307 
Добрева-Драгостинова, Иванка 232 
Донев, Пламен 70 
Донева, Ваня 308 
Дончев, Тома 268 
Дончева, Юлия 182 
Досев, Христо 289 290 
Дочев, Илиян 21 
Драгозова, Силвия 209 325 
Дренска, Мария 19 
Дурин, Стоян 291 292 
Дурина, Даниела 293 
Евлогиев, Емил 305 
Елков, Димитър 303 
Желева, Калина 331 
Запрянов, Йоан 29 97 
Иванов, Пламен 98 
Иванов, Росен 71 
Иванова, Светлана 309 311 
Игнатов, Дариел 132 
Илиев, Й. 4 186 188 189 190 229 
Илиев, Петър 31 32 
Ималова, Диана 294 
Йео, Тим 234 
Йорданова, Румяна 72 
Каменов, Камен 168 
Канева, Десислава 62 
Карабельова, Соня 316 
Каранешев, Светлозар 246 
Касабов, Марио 107 
Касабова, Камелия 47 
Касапова, Веселина 310 
Кирилова, Катя 160 
Кирчев, Кирил 33 
Кискинов, Красен 73 
Клейнер, Г. 116 
Кодинова, Елена 187 
Кожушкова, Емануела 331 
Колева, Христина 295 296 
Кондарев, Ивайло 74 
Кондратьев, В. 129 
Константинова, Десислава 304 
Костов, Бойко 63 
Костова-Панайотова, Магдалена 211 
Кудрин, А. 58 
Кудряшова, И. 104 
Кънев, Радан 174 
Лакова, Петя 95 
Лечева, Ина 269 
Лозанова, В. 181 191 192 
Любенов, Любомир 243 
Мавромати, Николай 125 
Маневич, В. 123 
Манов, Стефан 7 
Манчева, Иванина 59 
Мардов, Георги 270 
Маринов, Едуард 8 
Марков, Милен 75 
Маркова, Анелия 171 
Маркова, Мария 154 
Марчевски, Иван 197 
Мермерска, Людмила 76 
Милкова, К. 106 
Минкова, Ганета 77 
Миркова, Александра 90 
Митев, Владимир 55 117 
Митева, Албена 231 
Митов, Кирил 271 
Михайлова, Гергана 340 
Мишура, А. 94 
Нейкова, Мария 183 
Нейчев, Николай 36 99 175 
Ненков, Димитър 60 
Ненков, Иван 100 
Николаева, Светлана 184 
Николов, Николай 155 
Николова, Галина 172 
Николова, Нели 313 
Огнянова, Поля 153 
Павлова, Миглена 272 
Павлова, Н. 279 
Пандов, Васил 157 
Панева, Лиляна 78 89 
Паскалева, Мария 144 
Пенев, Никола 38 
Петков, Светлозар 127 
Петкова, Людмила 79 80 
Петрова, Миролюба 312 
Петрова, Моника 64 
Пиперевски, Кирил 273 
Попов, Ганчо 317 
Порязов, Делчо 351 
Радлова, Невена 180 
Рангелов, Евгени 297 298 299 300 
Ранчев, Георги 91 
Рашева, Карина 236 
Рашидова, Фатме 210 
Рикова, Рени 162 
Роев, Живко 248 
Савов, Румен 39 
Семкова, Боряна 244 
Славейкова, Камелия 249 
Соколов, И. 58 
Стаматова, Виргиния 333 334 335 342 
Станкулов, Цветан 81 82 
Станчев, Ивайло 40 41 42 43 101 111 324 
Стефанов, Александър 93 
Стоянов, Рашко 158 
Стоянова, Галина 151 
Събев, Димитър 119 131 
Тодорова, Лариса 164 
Узунова, Красимира 83 87 
Умникова, Силвия 250 
Фети, Невин 156 
Филипов, Велин 84 
Филипова, Иглика 122 277 
Фонтейн, Лин 311 
Хаджииванова, Милена 251 
Харуил, Лора Гатфан 274 
Христов, Александър 138 
Христов, Владимир 301 
Цанева, Мая 103 
Цачев, Цветослав 102 
Цветков, Ясен 185 
Цветкова, Лорета 61 67 88 
Цветкова, Светла 319 
Ценова, Любка 68 85 
Цокова, Полина 169 
Цолов, Чавдар 44 
Чернева, Мила 230 
Честър, Боб 322 
Чилова, Нина 275 
Чолакова, Марияна 240 
Шаститко, А. 279 
Шишкова, Добринка 86 
Шчербатюк, Антон 148 
Щерев, Николай 132 
Ърбан, Шанън 312 
Явашева, Татяна 212 
Янева, Биляна 61 
Янкова, Мина 65 
Янкова, Цветана 65 66 
Янкулова, Десислава 276 
Abduraxmanova, Z. A. 239 
Ai, Jing 281 
Allard, Thomas 133 
Almazan, Andres 282 
Anderson, Phillip C. 258 
Antonakis, John 6 
Armeanu, Daniel Stefan 109 
Backhaus, Christof 137 
Bakiev, A. R. 239 
Bakieva, I. A. 239 
Blanco, Alfredo Felix 15 
Bougharriou, Nouha 16 
Brockett, Patrick L. 281 
Bromiley, Philip 257 
Chen, Zhaohui 282 
Cioaca,Sorin-Iulian 109 
Cornwell, T. Bettina 137 
De Vries, Lisette 135 
Deming, David J. 22 
Dietz, Joerg 6 
Drechsler, Itamar 50 
Duffie, Darrell 51 
Dworczak, Piotr 51 
Enciu, Adrian 109 
Eoitri, Dina 52 
Fischer, Thomas M. 6 
Floyd, Steven W. 259 
Garmaise, Mark J. 53 
Gensler, Sonja 135 
Griffin, Dale 133 
Hachem, Hicham M. 12 
Hadjinikolov, Dimitar 152 
Harizanova, Hristina 280 
Kalcheva, Desislava 57 
Kraeva - Miteva, Albena 280 
Kuehn, Lars-Alexander 23 
Kwak, Hyokjin 136 
Laas, Daniela 178 
Larson, Eric C. 258 
Lee, Gwendolyn K. 255 
Leeflang, Peter S.H. 135 
Levinthal, Daniel A. 254 
Liu, Yan 283 
Maritan, Catherine A. 255 
Maucourant, Jerome 9 
Melwani, Shimul 20 
Merovci, Safet 110 
Methot, Jessica R. 20 
Milev, Plamen 338 
Miryanov, Radan 13 
Musov, Michael 228 
Natividad, Gabriel 53 
Nenkov, Dimiter N. 108 
Nozawa, Yoshio 54 
Nozhrov, Shteryo 170 
Obloj, Tomasz 256 
Peicheva, Miroslava 280 
Puzakova, Marina 136 
Rafferty, Michael 9 
Rothman, Naomi B. 20 
Savov, Alexi 50 
Schnabl, Philipp 50 
Sengul, Metin 256 
Shankar, Venkatesh 283 
Shoss, Mindy K. 25 
Siegel, Caroline Franziska 178 
Simutin, Mikhail 23 
Souder, David 257 
Stefanova, Kristina 214 
Stoitsova-Stoykova, Ani 145 
Sumskaya, Tatiana 56 
Tinel, Bruno 9 
Titman, Sheridan 282 
Topxhiu, Rahmije 110 
Vieregger, Carl 258 
Wang, Jessie Jiaxu 23 
Wang, Tianyang 281 
Waterman, A. M. C. 10 
Williams, Colin C. 121 
Woisetschlager, David M. 137 
Wolf, Carola 259 
Yang, Junhong 121 
Yordanova, Velina 13 
Yotova, Lilia 214 
Yun, Wonjoo 283 
Zatriqi, Albulena Mustafa 110 
Zhu, Haoxiang 51 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академията участва в заседание на РСР на СЗРП 215 
Актуални аспекти на преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчните амортизируеми активи 288 
Актуални въпроси на данъчния контрол по ЗДДФЛ 90 
Актуално за данъчните облекчения на търговските дружества и предприятията, допустими през 2017 година 82 
Альтернативные стратегии преодоления стагнации и "новая модель роста" российской экономики 123 
Анализът на риска - ключов елемент в митническия контрол 262 
Антитраст в условиях двусторонней монополии 279 
Анулиране на бартер 290 
Банките в Япония и Южна Корея тестват блокчейн транзакции 101 
Банките укротяват опърничавия блокчейн 335 
Банковата рискова култура в България - визия за бъдещето 46 
Бизнесът, който прави от снежинките стотинки 348 
Благовест Белев: Пазарът сам ще създаде най-адекватната криптовалута 103 
Блокчейн прави революция в образованието 212 
Блокчейн ще е навсякъде след 10 години 324 
БНБ пусна Наръчник за недоволни банкови клиенти 28 
Брюксел дал, Брюксел взел 241 
Бъдещето на безопасността на храните: революцията на прага ни 322 
Бъдещето на финансовите институции зависи от анализа на данни 327 
Бюджет без ентусиазъм 59 
Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики 58 
Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО 73 
Верига за доставки - същност, контрол и управление 270 
Весела Биткойн-леда! Реалността предстои 100 
Вече знам какъв си 251 
Взаимодействие между цените на акциите и паричните дивиденти на избрани български компании 107 
Високо признание получи Еразъм+ офисът на СА 194 
Влияние на екологичните фактори и растителнозащитните мероприятия върху действието на хербицидите 237 
Влияние на фискалната политика върху икономиката 115 
Възлагане на поръчки на ниска стойност без процедура по ЗОП 169 
Възходящи тенденции при онлайн продажбите 344 
Външен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки 272 
Вътрешният одит като инструмент на публичния сектор за справяне с икономическото неравенство 309 
Вярвам, не вярвам... 230 
ГДБОП се прицели в криптовалутите 39 
География и структура банковского сектора: тенденции в мире и в России 94 
Годишен преглед на доставките и документите по ЗДДС 78 
Годишен финансов отчет на лечебните заведения - насоки за изготвяне и особености 295 
Годишните корекции с справка-декларацията за ДДС 74 
Годишно данъчно приключване по Закона за корпоративното подоходно облагане на 2017 г. 66 
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения 67 
Годишно приключване по Закона за данък върху добавената стойност за 2017 г. 64 
Голямото несбъдване на елита 5 
Голямото предизвикателство пред националната сигурност на България 159 
Да забогатеем от биткойни 41 
Да си инсталираш финансов проблем 340 
Данъчни аспекти на преобразуване на еднолично търговско дружество чрез отделяне на част от имуществото в друго еднолично търговско дружество на същия собственик чрез използване на по-ранна дата за счетоводни цели 63 
Данъчни аспекти от прилагането на МСФО 9 финансови инструменти 86 
Данъчни и осигурителни аспекти на прекратяване на трудово правоотношение по споразумение на двете страни 164 
Данъчно облагане на ползването на служебни автомобили и за лични нужди в Европейския съюз 91 
Данъчно третиране на отписване на вземане, възникнало поради неизпълнение на търговски договор 65 
Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по паричните заеми 89 
Действия на приходната администрация при откриване на наследство 87 
Делегация от СА посети българи в Кипър 216 
Дигитализация на финансите - между рая и ада 32 
Дигитална трансформация: кариера на кръстопът 328 
Докторанти представиха свои разработки 195 
Драматургичните текстове в обучението по английски език 183 
Държавната подкрепа е тайната на успеха за румънската автоиндустрия 117 
Евентуален ефект от въвеждането на тол такси върху приходната част на държавния бюджет в периода на промяна на модела 261 
Еврозона 150 
Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в Р. България 75 
Европейската интеграция и същността на украинските реформи 148 
Електронната студентска книжка на УНСС с картови технологии от Комитекс - стъпка към смарт бъдещето на висшето образование 226 
Елементи на разходите и отразяването им по статиите на отчета за приходите и разходите 297 
Енергийната ефективност - новият лост на политиките по корпоративна социална отговорност 236 
ЕС: внимавайте с криптовалутите! 44 
Етичен кодекс, независимост и обективност 310 
Етични принципи за работа с информация и тяхното преподаване във висшето образование 189 
Ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз - предпоставка за социален и икономически напредък на България 151 
За маските на властта и икономическите и социалните последствия от тях 168 
За необходимостта от прилагане на наказателна отговорност при престъпления свързани с манипулиране на финансовите пазари в Европейския съюз 263 
За някои аспекти в обучението по специализиран технически немски език 209 
За някои особености на застраховката "Злополука" 176 
За някои особености при облагането на предприятията с алтернативни данъци, дължими през 2017 година 81 
За няколко крипторубли повече 29 
Заключителен документ от Петата национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 4-5 октомври 2017 г. 84 
Застраховка за защита на платежни карти и на картодържатели 180 
Защо контекстуалният маркетинг ще спаси банките 95 
Защо никой не се смее? 141 
И Mastercard залага на блокчейн 30 
Идеи за винен туризъм презентираха студенти 196 
Изкушението Bitcoin 98 
Изследване на релацията "трудова мотивация - организационно развитие" 313 
Изследване на стратегиите на български земеделски стопанства 243 
Иновативният вътрешен одитор 312 
Инфлация 105 
Информационна грамотност в междукултурна среда 181 
Информационната грамотност в научноизследователския процес 4 
Информационната грамотност в програмите за висше образование на университетите във Финландия 191 
Информационни и комуникационни технологии и чуждоезиково обучение 325 
Иран е пионер във въвеждането на базовия доход 55 
ИТ бюджетите във финансовия сектор отново тръгват нагоре 333 
Как бе основана Народната библиотека и история на сградите й 2 
Как да учим в "Харвард" или "Станфорд", без да ходим дотам 193 
Какво да направи бизнесът, за да спази изискванията за личните данни на ЕС 342 
Какво донесе 2017 г. на софтуера за управление на бизнеса? 329 
Какво означава 5G за вашия бизнес 330 
Какво смятат централните банки за криптовалутите 97 
Какво ще донесе 2018 на финансовата индустрия 334 
Капанът на ниските цени 131 
Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки, разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата 289 
Киселият вкус на киселото мляко 321 
Китайската народна банка "видя" смъртта на Bitcoin 40 
Китайский юань как мировая валюта: императивы и реальность 104 
Когато банката блокира биткойна 99 
Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие 163 
Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел 167 
Координация по европейските въпроси в България 149 
Креативната класа и концепцията за креативния град 14 
Кредитното съживяване не вдига банковите печалби 31 
Криптодвоуменията на централните банки 34 
Криптомания 2017: Какво всъщност е биткойн 102 
Критичен анализ на идеите за изменение на антикорупционното законодателство 155 
Къде да си похарча биткойна 36 
Лидерите и устойчивото развитие 249 
Мажоритарната избирателна система 7 
Майсторски клас за студенти проведе дипломиран експерт счетоводител 217 
Маркетингова организация на услугите 132 
Масовата заблуда "този път е различно" 38 
Междинно финансово отчитане на основата на МСС 34 284 
Мениджъри в пенсия 248 
Милионери от инвестиции в биткойни 35 
Митническа политика на България 1878-1929 г. 142 
Митова и факти в трудовото право 165 
Митове и факти в трудовото право 166 
Можем да бъдем № 1 в биопродуктите 119 
Мониторинг, контрол и докладване на съмнителни операции свързани с изпиране на пари в банковия сектор 260 
Морковът и тиквите на българското земеделие 242 
МСФО 16 лизинг 293 
На икономическата сцена излиза ново поколение клиенти 140 
Наблюдение на риска - рискът в контролната среда 311 
Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България 231 
Над 200 студенти от 5 континента участваха в конкурс на СА 198 
Над 440 средношколци от страната участваха в три издания на Националното ученическо състезание в Стопанска академия 199 
Накъде върви българското биоземеделие 245 
Намаляване на административната тежест. Взаимоотношения с данъчните посредници. Доверие. Прозрачност 71 
Наръчник за ERP 341 
Насоки за повишаване на ефективността на контрола през втория програмен период 2014-2020 г. 268 
Национални форуми организираха две катедри 218 
Начисляване на данъци и осигурителни вноски върху социални разходи, получени от работещите по трудови договори и ДУК под формата на застраховка "Живот" 61 
Наша студентка спечели стипендия на Фондация "Еврика" 200 
Невидимият таван на растежа 124 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2017 г. 8 
Нов подход на НАП при отстраняване на грешките 92 
Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси 83 
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа 47 
Нови клубове се присъединиха към Алумни асоциацията 219 
Нови маркетингови стратегии представиха студенти 220 
Нови моменти в правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове 85 
Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС 154 
Нови моменти при корекции на ползван данъчен кредит от 2017 г. 69 
Нови моменти при сумираното отчитане на работното време 19 
Нови надежди и страхове за криптопарите 43 
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 68 
Новите изисквания за класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви съгласно МСФО 9 Финансови инструменти 287 
Новите капиталови правила ще засегнат най-много банките в Европа 33 
Новият път на коприната - нож с две остриета 112 
О необходимости реформы финансовых рынков и небанковского финансового сектора 45 
Обезценка на активи 296 
Облагане на физическите лица за 2017 г. 88 
Образователна логистика 187 
Образователна структура на длъжностите в организациите - информационни източници за наблюдение и анализ 314 
Одит и публичност на годишните финансови отчети 305 
Онлайн търговията разруши стария свят на логистиката 345 
Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция 232 
Определяне на приоритетите на показатели при изготвяне на разпис на учебните занятия за преподаватели във висше училище 210 
Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните 156 
Оптимизация на вътрешните процеси в банките - една разумна инвестиция 96 
Организиране на приключването на отчетната 2017 година 285 
Основни насоки в CRM решенията - какво да оценяваме, когато си избираме продукт 332 
От "экономики физических лиц" к системной экономике 116 
От селската проза до виртуалните пари 37 
Отличници получиха награди при честването на Студентския праздник 201 
Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на сметките във финансовия отчет 298 
Оценка на стоково-материалните запаси и представянето им в годишните финансови отчети 286 
Оценки на активите и пасивите в края на отчетния период 291 
Пазарната капитализация на криптовалутите е $ 500 млрд. 42 
Пари с панделка 173 
Перспективи пред Балканите след подписването на договора за приятелство между България и Македония 147 
Перспективи пред одита на изпълнението през настоящия програмен период 2014-2020 г. 303 
По-малко грозде, по-високи цени и по-добро вино 238 
Поведение на фирмите и конкурентоспособност 118 
Повече ли са две пенсии от една 175 
Подаване на информация за работници и служители в националния осигурителен институт 172 
Подготовката за реакция при бедствия като елемент на държавните образователни стратегии 185 
Подобряване на качеството на пътническия транспорт в град София чрез внедряване на интелигентни транспортни системи 319 
Подходи в процеса на дигитализация в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 1 
Поземлени сервитути върху водни обекти в Република България - правни регламенти 26 
Политика на контрол върху лихвените проценти от ЕЦБ - влияние върху банковия сектор в Европа 264 
Половин век чества катедра "Мениджмънт" 221 
Помагаме на нашите клиенти да се превърнат в лидери в своите сфери 247 
Помощите от ЕС ни превърнаха в страна на тиквите 244 
Попълване на декларация Образец № 1 "Данни за осигуреното лице" при въведено от работодателя сумирано изчисляване на работното време 18 
Правен режим на системите за съхранение на електрическа енергия 235 
Празникът на българските студенти е време за веселие, но и време за размисъл 197 
Практики във финансовото осигуряване на професионалното образование в периода 1878-1944 година 184 
Практики по проверки и ревизии в областта на трансферното ценообразуване - актуални въпроси 93 
Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 143 
Предизвикателства пред академичния CIO при управлението на информационните технологии н университетите 208 
Предизвикателства пред застрапхователната и осигурителната теория и практика в България дискутираха на национален форум в Стопанска академия 349 
Предизвикателствата за млади хора пред Европейската програма "Еразъм+" 182 
Предпоставки за повишаване ефективността на предварителния контрол 269 
Предприемаческата среда в България се подобрява, но сме на дъното в Европа 277 
Предприемачество в сферата на туризма обсъждаха местна власт, бизнес, студенти и преподаватели 222 
Предприемачеството в сферата на туризма дискутираха в Академията 352 
Представяне на активите в отчета за финансовото състояние / баланса 292 
Преквалификацията на кадрите срещу настъплението на роботите 21 
Прилагане на разпоредбите за слабата капитализация при заемни отношения между свързани лица 265 
Прилагане на чл. 67 от Закона за корпоративното подоходно облагане 72 
Приложими ли са правилата на чл. 122 - 124 ДОПК по отношение на задължителните осигурителни вноски 171 
Приложно поле на финансовоинспекционния контрол, съгласно действащото законодателство 275 
Приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС в областта на данъците (януари-юни 2018 г.) 79 
Присъдата overqualified 315 
Присъединяване на Република България към Приобщаващата рамка по плана "Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби" на ОИСР 80 
Проблеми в теорията и практиката на контрола през втория програмен период 2014 - 2020 г. Относно допустимостимостта на разходите за извършване на операции 274 
Проблеми на Павловия риск 162 
Проблемите в теорията и практиката на контрола през втори програмен период 2014-2020 г. през призмата на "LEAN" (стегнат) одит 304 
Проблемът с консорциумите отвъд ДДС - несъобразяването на корпоративното облагане със счетоводните правила 70 
Проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности 77 
Прогноза на БНБ за основни макроикономически показатели за 2017-2019 година 11 
Промени в дейността по вътрешен одит през втория програмен период 2014-2020 г. 276 
Промяна в качеството "местно лице" на гръцко физическо лице и последици при облагане на доходите му от България 62 
Простичко за Умните опаковки 233 
Психологически особености на избора на кариера в български контекст 316 
Публикуване на документи и информация в профила на купувача 153 
Публичност на вписването по българското вещно право 161 
Първите 120 кандидат - студенти се регистрираха в рамките на Национално ученическо състезание по банкиране 353 
Първите сто години: пространствен анализ на преките чуждестраннти инвестиции в България през 1878-1989 106 
Първият в Свищов фермерски пазар организира катедра "Аграрна икономика" 225 
Първо българско предприятие се продава срещу биткойни 122 
Работното място на бъдещето е фокусирано върху хората 3 
Развитието на ядрената енергетика в Европа е на кръстопът 234 
Разпределяне на дивидент в ООД/ ЕООД в полза на физически лица - възможност за узаконяване на личното потребление 76 
Рамка за информационна грамотност във висшето образование 188 
Реализиран е 100% прием на студенти за учебна 2017-2018 г. 202 
Регламентация на надзорът и контрола върху дейността на предприятията за колективно инвестиране Република България 271 
Ректорът участва в световната среща на българските медии 223 
Решоринг как форма реиндустриализации 129 
Риск културата - необходимост или поредната мода 246 
Рискове за контролните системи при изпълнение целите на стратегия "Европа 2020" 267 
Ролята на вътрешния одит за развитието на корпоративната социална отговорност 307 
Ролята на одитните комитети при надзора над работата на външния одит 308 
Ръководство и управление на финансово-счетоводната система на предприятието и ролята на контрола 273 
С възможностите по Еразъм + се запознаха в Стопанска академия 356 
С тържествена церемония се дипломираха магистрите в свищовската Алма матер 354 
Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени 138 
Светът е голям, но всички търсят високо качество 113 
Свищовски студенти с идеи за нова маркетингова стратегия на бизнес организация 355 
Свободно движение на официални документи в Европейския съюз 157 
Смяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди 27 
Социалната среда и управлението на човешкия капитал 317 
Соята - алтернативна маслодайна култура за България 240 
Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия 299 
Спокойно за горивата 146 
Според стартъп от Силиковоната долина, грахът е бъдещето на млякото 320 
Средношколци от 20 града участваха в национално ученическо състезание в Стопанска академия "Д. А. Ценов" 350 
Стандарти за информационна грамотност на Швейцария 192 
Стандарти за одитиране на проекти, финансирани от Европейския съюз 302 
Стартъпи за пример 125 
Стипендии за свищовски студенти учредиха финансови институции 203 
Стопанска академия реализира 100% утвърдения от МОН план-прием на студенти за учебната 2017-2018 година 357 
Стопанска академия чества 81 години 204 
Студенти дискутираха тенденции в развитието на търговията 224 
Студенти се заподнаха с възможности за подкрепа на стартиращи предприемачи 205 
Студенти се конкурираха с проекти за личен успех 206 
Суверенни суапове за дългово неизпълнение - взаимодействие, динамика и прогностичност с европейските капиталови пазари за периода 2003-2016 г. 144 
Счетоводни аспекти на материалните запаси в бюджетните организации 294 
Счетоводно и данъчно третиране на временна финансова помощ от физическо лице 300 
Счетоводно отчитане на оперативни лизингови договори, включващи клауза за индексиране на лизинговата вноска 301 
Съвременни концепции за информационната грамотност 186 
Съвременни тенденции в развитието на регионалните пазари на биологични продукти 126 
Съвременни тенденции в развитието на регионалните фермерски пазари 127 
Съвременният университетски ИТ център - организационни взаимодействия и предизвикателства пред дейността му 207 
Същност и особености на финансовия дю дилиджънс като одитен ангажимент 266 
Таксономия за цифрова и информационна грамотност на университета Оксфорд Брукс във Великобритания 229 
Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз 160 
Теоретични аспекти на одитните доказателства 306 
Технологиите засилват човешкия фактор в маркетинга 326 
Технологията блокчейн и управлението на транспорта 318 
Топ 5 на печелившите сектори 114 
Туризмът "се развива", хотелите фалират 347 
Удар под кръста за производителите на мед в ЕС 128 
Университетското образование - от знание към комуникация 211 
Управление на документни процеси за напреднали 336 
Условия и възможности за развитие на туризъм в селските територии на северозападния район за планиране 130 
Успоредни кариери 250 
Финансови потоци между сектор "държавно управление" и другите сектори на икономика 48 
Финансови потоци, пари и кредит 49 
Финансово управление за създаването на стойност в компаниите 60 
Формиране на критично отношение към източниците на информация у студентите 190 
Човешките ресурси се присъединяват към празника на големите данни 331 
Ще скочим ли в киберикономиката? 111 
"Индустрия 4.0" обсъждаха студенти и преподаватели 213 
"Тесни връзки" и широки пръсти 174 
[Осемдесет] 80 години обучение по статистика отбеляза Стопанска академия 227 
[Пет] 5 тенденции при ERP за 2017 година 343 
[Петдесет] 50 години катедра "Мениджмънт" при Стопанска академия - Свищов 358 
[Седем] 7 съвета за успешна стратегия за анализи на бизнеса 337 
A Labor Capital Asset Pricing Model 23 
A Review and Road Map of Entrepreneurial Equity Financing Research: Venture Capital, Corporate Venture Capital, Angel Investment, Crowdfunding, and Accelerators 278 
Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Municipalities (for the period 2003-2015) 57 
Basel III Versus Solvency II: An Analysis of Regulatory Consistency Under the New Capital Standards 178 
Benchmarks in Search Markets 51 
Better Safe Than Sorry: Subsidiary Performance Feedback and Internal Governance in Multiunit Firms 256 
Bulgaria in the EU Cohesion Process 152 
Capital Allocation and Productivity in South Europe 120 
Comparative Price and the Design of Effective Product Communications 133 
Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information 338 
Consumer Default, Credit Reporting, and Borrowing Constraints 53 
Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development 252 
Crisis Management Strategies and the Long-Term Effects of Product Recalls on Firm Value 283 
Customer Inspiration: Conceptualization, Scale Development, and Validation 134 
Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand-Building Metrics and Customer Acquisition 135 
Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection 170 
Efficiency of Tertiary Education Expenditure in CEE Countries: Data Envelopment Analysis 214 
Firm Investment and Stakeholder Choices: A Top-Down Theory of Capital Budgeting 282 
Five-State Study of ACA Marketplace Competition: A Summary Report 177 
Frotcom България - последни тенденции във флийт мениджмънт услугите 253 
How Important is the Contagion Effect for the Romanian Capital Market? 109 
How Moderate was the Great Moderation and how Destabilizing is Secular Stagnation? 12 
Inequality, Poverty and the Commitment of the Economists 15 
Inferring Corporate Motives: How Deal Characteristics Shape Sponsorship Perceptions 137 
It Doesn’t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? 228 
Job Insecurity: An Integrative Review and Agenda for Future Research 25 
Leadership Process Models: A Review and Synthesis 6 
Let the Digitalization in, или докога ще се замеряме с хартия 323 
Life Insurance Demand Under Health Shock Risk 179 
Mobee Ask помага на дистрибуторите 139 
Nations And Capitalism: A Socio-Historical Perspective 9 
On the Relation between Economics and Religion 10 
Online Shopping and Social Media: Friends or Foes? 346 
Optimal Enterprise Risk Management and Decision Making With Shared and Dependent Risks 281 
Optimizing the positioning of serving units in the tourism business 13 
Production and export of fruits and vegetables: opportunities and challenges 239 
PSD2 - директивата, която ще промени банкирането из основи 339 
Reference-Dependent Job Search: Evidence from Hungary 24 
Relationship Between Public Expectations and Financial Market Dynamics in South-East Europe Capital Markets 145 
Relative Valuation and Stock-Market Bubbles 108 
Resource Allocation and Firm Boundaries 254 
Resource Allocation and Strategy 255 
Should Anthropomorphized Brands Engage Customers? The Impact of Social Crowding on Brand Preferences 136 
Social and Environmental Responsibility - Case Study of Bulgaria 280 
State Action Doctrine - отговорността на държавата за въвеждане на антиконкурентни споразумения или решения в националното право 158 
Strategic Planning Research: Toward a Theory-Driven Agenda 259 
Tackling Falsely-Declared Salaries in Bulgaria: Evidence from a 2015 Survey 121 
The Challenges in Liquidity Management in Moroccan Banks 52 
The Deposits Channel of Monetary Policy 50 
The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market 22 
The Role of Decentralization in the Formation of the Budget System in a Federal State 56 
The Space Between Us: A Social-Functional Emotions View of Ambivalent and Indifferent Workplace Relationships 20 
Timing for Dollars: How Option Exercisability Influences Resource Allocation 257 
Top Management Team Structure and Resource Reallocation Within the Multibusiness Firm 258 
Trends and Characteristics of the Securities Issued by the Government of Kosovo 110 
Understanding Public Debt from a Political Economy Perspectiv 16 
VIVAT AKADEMIA, VIVAT SVISHTOV 351 
What Drives the Cross-Section of Credit Spreads?: A Variance Decomposition Approach 54 
Who Becomes A Politician? 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на производството 21 
автоматизация на процесите 141 
автоматизация на търговския бизнес 141 
автомобилна индустрия 117 
автономия 256 
автономно потребление 236 
Агенция по обществени поръчки 272 
Адам Смит 10 
адаптация на персонала 3 
адблокъри 326 
адвалорни мита 142 
административна тежест 68 71 143 
академичен CIO 208 
академично ИТ управление 207 
активи 296 
акцизи 85 143 
акционерно финансиране 278 
алтернативни данъци 81 
алтернативни източници 320 
алтернативни източници на протеин 322 
Алумни асоциация 219 
Алумни клуб 216 219 
алумни отношения 216 219 
американски работници 23 
амортизируеми активи 66 288 
анализ 268 
анализ на данни 327 341 
анализ на риска 262 
анализ на стабилността 12 
анализ на финансовите отчети 266 
анализ на фондовия пазар 108 
ангелска инвестиция 278 
анкетно проучване 46 
антиконкурентни споразумения 158 
антикорупционни агенции 155 
антикорупционно законодателство 155 
антикорупция 155 
антимонополна политика 279 
антитръстово законодателство 279 
антитръстовска политика 279 
антропоморфизация на марката 136 
анулиране на бартер 290 
АОП 153 
Африка 37 
Базел ІІI 33 178 
бази данни 190 
бази за настаняване 130 
базисна инфлация 105 
базов доход 55 
бакалавърска степен 357 
балансиран бюджет 59 
балансова стойност 296 
Балкани 147 
балканизация 147 
балони на капиталовите пазари 38 108 
балони на фондовия пазар 108 
банки 31 46 95 335 339 
банкиране 327 339 
банкиране на дребно 339 
банков капитал 33 
банков надзор 28 33 
банков обир 340 
банков сектор 31 52 94 178 260 264 
банкова ликвидност 52 
банкова рискова култура 46 
банкова система 49 50 
банкови активи 31 
банкови баланси 50 
банкови клиенти 28 
банкови печалби 31 
банкови регулации 53 
банково дело 95 
банково кредитиране 50 
банково обслужване 28 
бартер 290 
БВП 11 118 150 152 
бедност 15 309 
без процедура по ЗОП 169 
безжични технологии 330 
безопасни условия на труд 25 
безопасност на храните 322 
безопастност на опаковката 232 
безработица 24 
безработица сред младите 24 
безразличие 20 
безразлични взаимоотношения 20 
библиотека 1 2 
библиотеките в България 1 2 
бизнес 198 
бизнес анализ 337 
бизнес анализи 337 
бизнес екип 5 
бизнес комуникации 330 
бизнес комуникация 342 
бизнес разузнаване 338 
биогорива 241 
биоетанол 241 
биоземеделие 245 
биологични продукти 126 
биологично земеделие 245 
биологично земеделие в България 245 
биопродукти 119 245 
биткойн 29 34 35 36 37 38 40 41 42 43 97 98 99 100 101 102 103 122 212 324 
биткойн банкомати 36 
Биткойн Голд 42 
биткойн икономика 122 
Биткойн Кеш 42 
биткойн компании 30 
биткойн мрежа 102 
биткойн общност 35 
биткойн фючърсни пазари 43 98 99 
блокчейн 30 37 98 99 100 101 212 318 324 
блокчейн мрежа 324 
блокчейн технологии 29 30 36 38 40 100 101 102 212 318 324 335 
блокчейн транзакции 101 
БНБ 11 28 264 
борба с безработица 182 
борба с корупцията 148 
борба с плевели 237 
борсова цена 108 
борсови индекси 108 
брутен външен дълг 49 
брутна добавена стойност 118 
БФБ-София 107 
българите в Македония 147 
България 62 121 152 159 
българска икономика 124 
български банки 31 46 99 
български бизнес 231 
български компании 107 
български медии 223 
български предприятия 122 271 
български производители 128 
български студенти 201 
български туризъм 348 
българско биоземеделие 245 
българско земеделие 242 244 
българско кисело мляко 321 
българско председателство 79 
българското образование в профил 187 
бюджет 59 
бюджет в публичния сектор 59 
бюджет и бюджетна политика 59 
бюджетна децентрализация 56 
бюджетна политика 58 
бюджетни организации 275 294 
бюджетни показатели 115 
бюджетни ползи 151 
бюджетни приходи 56 261 
бюджетни разходи 56 
валидиране 337 
валутен курс 104 123 
ваучер 73 
вдъхновение 134 
векторно авторегресивно моделиране 135 
Великобритания 229 
верига за доставки 270 
верига на доставки 318 
вещно право 161 
вещно право на България 161 
взаимоотношения между работещи 20 
взаимоотношения на работно място 20 
вземане на решения 246 255 281 
вземане на управленско решение 246 
видове марки 154 
видове разходи 297 
винен туризъм 196 
винетки 75 
винетна система 75 
вино 238 
винопроизводство 238 
виртуална валута 36 39 43 98 99 101 103 
виртуална карта 36 
виртуални валутни борси 44 
виртуални монети 34 
виртуални пари 34 37 39 41 44 103 
виртуални стаи 193 
високо качество 113 
високопроизводителни системи 247 
висше икономическо образование 215 216 217 218 219 220 222 223 224 225 227 350 353 354 356 
висше икономическо училище 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 357 
висше образование 188 189 190 191 192 194 197 204 207 210 211 212 214 221 226 228 349 351 352 353 354 355 356 358 
висше образование в България 221 358 
висше училище 197 349 350 351 352 354 355 356 357 
висши ръководни екипи 258 
висши учебни заведения 194 195 196 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 
власт 168 
внос-износ 124 
водни ресурси 26 
вписване 161 
вредни вещества 140 
вредни емисии 140 234 
време 6 
временна финансова помощ 300 
връзки с обществеността 252 
втори пенсионен стълб 174 
ВУЗ 185 
въглища 234 
възвращаемост на инвестирания капитал 60 
възвращаемост на собствения капитал 60 
възвръщаемост 54 
възвръщаемост на разходите 341 
възлагане на обществени поръчки 167 
възлагане на поръчки 169 
възобновяеми енергийни източници 236 
възприятие на впечатленията 252 
възстановима стойност 296 
външен контрол 272 
външен одит 308 
външни финансови потоци 49 
вътрешен дълг 110 
вътрешен контрол 91 268 
вътрешен одит 276 304 307 309 310 311 312 
вътрешен одит в публичния сектор 276 309 
вътрешен одитор 312 
вътрешни одитори 311 
вътрешно управление 256 
ГДБОП 39 
геоикономика 112 
геополитика 112 
глобален предприемачески индекс 277 
годишен данък 67 
годишен финансов отчет 295 305 
годишна данъчна декларация 67 
годишна заплата по трудово правоотношение 67 
годишни данни 74 
годишни финансови отчети 286 
годишно данъчно облагане 88 
годишно данъчно приключване 66 
годишно облагане 67 
годишно отчитане 308 
годишно приключване 64 
годишно счетоводно отчитане 299 
годишно счетоводно приключване 299 
годишно счетоводно приключване 2017 299 
годишно счетоводство 285 
годишно финансово приключване 285 
Големи данни 343 
Големите данни 331 
градовете на бъдещето 14 
градски креативен индекс 14 
градски транспорт 319 
граждани на ЕС 157 
грах 320 
Грейнджър тест 144 
грешки 92 
грозде 238 
гроздопроизводство 238 
групово финансиране 278 
гръцко физическо лице 62 
Гърция 62 
данни 156 327 331 336 342 
данни за осигурено лице 18 
данък върху наследствата 87 
данък върху приходите 81 
данък върху хазартната дейност 81 
данък уикенд 91 
данъци 61 67 69 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 300 
данъци в ЕС 79 80 
данъци върху доходите 67 
данъчен контрол 90 91 
данъчен кредит 64 69 
данъчен мениджмънт 91 
данъчен морал 121 
данъчен резултат 265 
данъчен риск 91 
данъчен риск-мениджмънт 91 
данъчен финансов резултат 66 
данъчна основа 78 80 
данъчна проверка 90 
данъчна ревизия 90 
данъчна реформа 148 
данъчни активи 288 
данъчни аспекти 63 86 164 
данъчни временни разлики 66 
данъчни загуби 66 
данъчни облекчения 67 82 88 
данъчни органи 93 
данъчни посредници 71 
данъчни постоянни разлики 66 
данъчни приходи 56 
данъчни проверки 93 
данъчни проверки и ревизии 93 
данъчни складове 85 
данъчно задължение 265 
данъчно законодателство 84 
данъчно облагане 78 88 91 265 
данъчно облагане в предприятието 81 
данъчно третиране 61 65 66 73 89 300 
данъчно третиране на задължениата 66 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 68 77 
данъчно-осигурителна сметка 68 
дарители 204 
дарителска дейност 2 
дарителски практики 2 
дарителство за образование 204 
движение на официални документи 157 
двусмисленост 20 
двустранни монополи 279 
ДДМА 72 
ДДС 70 74 84 
ДДС дерогации 79 
дебитни банкови карти 226 
действително вземане 162 
Декларация Образец №1 18 
декларация по ДДС 74 
декларирани касови наличности 77 
демокрация 17 
депозитен канал 50 
депозити 49 50 
децентрализация 57 
дивидент 289 
дигитализация 1 32 323 328 
дигитализация на производството 111 
дигитализация на трудовите досиета 323 
дигитализация на финансите 32 
дигитална библиотека 1 103 
дигитална валута 29 40 41 42 97 
дигитална информация 336 
дигитална трансформация 328 
дигитални пари 97 98 99 334 
дигитални финансови услуги 32 
дизайн на организацията 256 
Димитър А. Ценов 204 
дипломиране 354 
директива за платежни услуги 339 
дискусии 223 
дистрибутори 139 
дистрибуторска дейност 139 
длъжник-кредитор 163 
длъжници 163 
длъжности 314 
длъжности в организацията 314 
длъжностна характеристика 314 
длъжностно лице 156 
ДМА 72 
добавена стойност 118 
добив на петрол 146 
добивна индустрия 146 
добросъвестност 161 
доверие на клиентите 71 
договор за приятелство 147 
договорени процедури 302 
доклад 26 27 126 127 
докладване 260 
докторанти 195 
докторантска научна сесия 195 
документи 323 336 
документи по ЗДДС 78 
ДОПК 68 171 
допустимост на разходите 274 
допълнителна функция 232 
доставки по ЗДДС 78 
доставчик на енергия 236 
доставчик-клиент 113 236 
доставчици 113 
доставчици на услуги 339 
достъп до информация 189 334 
достъп до обществена информация 334 
достъпни грижи 177 
доходи 24 
доходи на физически лица 90 
доходност 109 
драми 183 
дропшипинг 344 
дългови инструменти 287 
дългово финансиране 57 
дългосрочни договори 179 
дългосрочни ефекти 283 
дългосрочни застраховки 179 
дълготрайни активи 64 
държава 9 
държавен бюджет 56 58 
държавен дълг 16 57 123 
държави членки на ЕС 214 
държавна пенсионна система 175 
държавна пенсия 175 
държавна подкрепа 117 
държавни институции 149 
държавни облигации 110 
държавни образователни стратегии 185 
държавни предприятия 275 
държавни приходи 261 
държавни структури 323 
държавно управление 48 
дъщерни дружества 256 
ЕВА 33 
евровинетка 75 
Еврозона 150 264 
евроинтеграционни процеси 148 
евроинтеграция 148 
Европа 2020 182 267 
европейска земеделска политика 242 
европейска интеграция 148 151 
европейска финансова помощ 242 
европейски банки 33 
европейски въпроси 149 
европейски програми 182 
европейски субсидии 242 244 
Европейски съюз 152 
Европейско право 158 
европейско финансиране 244 
евтини стоки 131 
Единен европейски пазар 271 
едноличен търговец 68 
еднолични търговски дружества 63 
еднолично дружество 63 
езикови умения 209 
екип 317 
екологична отговорност 280 
екологични модели 232 
екологични фактори 237 
екостандарти 231 
експресивност 133 
електрическа енергия 235 
електроенергия 234 
електронен документ 323 
електронен документооборот 323 
електронен обмен 323 
електронен подпис 32 
електронна система 261 
електронна студентска книжка 226 
електронна търговия 332 344 345 346 
електронни документи 153 
електронни медии 326 
електронни пари 97 
електронни разплащания 335 
електронно правителство 160 
електронно събиране 75 
елементи на разходите 297 
елит 5 
емоции 20 
емоции на работното място 20 
енергийна ефективност 236 
енергийни системи 235 
енергийни технологии 235 
енергийно право 235 
ЕООД 63 
Еразъм+ 182 194 356 
ЕС 44 154 234 241 
ЕС и България 151 152 
етика 228 
етика и маркетинг 138 
етика на бизнеса 138 
етикетиране 239 251 
етичен кодекс 310 
етични правила 138 
етични принципи 4 138 189 
ЕУЕСТ 75 
ефективна мотивация 313 
ефективна пазарна хипотеза 145 
ефективно управление 170 
ефективност 3 
ефективност на разходите 214 
ефективност на съвпадение 23 
ЕЦБ 34 102 150 264 
животозастраховане 179 
животозастрахователен договор 179 
жълт грах 320 
загуба на доход 179 
ЗАДС 143 
задължения на предприятията 88 
задължителен капиталов стълб 174 
задължителни осигурителни вноски 171 
заетост 11 23 118 
заетост и безработица 24 
заетост на висшисти 314 
заинтересовани страни 282 
Закон за вътрешния одит в публичния сектор 276 
закон за кадастъра 161 
закон за корпоративно подоходно облагане 72 
Закон за корпоративното подоходно облагане 66 
Закон за лечебните заведения 295 
закон за особените залози 163 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 47 
Закон за счетоводството 295 305 
законодателни актове 47 
замърсител 75 
застраховане 176 349 
застрахователен бизнес 281 
застрахователен надзор 178 
застрахователен сектор 178 
застрахователни пазари 177 
застрахователно търсене 179 
застраховка Живот 61 176 179 
застраховка Злополука 176 180 
застраховки 180 
защита на културното наследство 170 
защита на личните данни 156 340 
защита на платежни карти 180 
защита от картел 167 
ЗВОПС 276 309 
ЗДДС 64 65 73 89 
ЗДДС - 2017 69 78 
ЗДДФЛ 61 62 88 90 
здравни застрахователни пазари 177 
здравни услуги 177 
здравно осигуряване 177 
здравно осигуряване в САЩ 177 
здравноосигурителна конкуренция 177 
здравословни условия на труд 25 
ЗДФИ 275 
ЗЕДЕУУ 323 
зелена логистика 140 
зелени продукти 119 
земеделие 241 242 
земеделието в България 242 
земеделски земи 27 
земеделски стопанства 243 
земеделски стопанства в България 243 
земеделски стратегии 243 
ЗЗД 65 
ЗЗО 61 
зимен туризъм 348 
ЗКПО 61 63 65 66 70 73 84 265 
ЗКПО 2017 86 
злато 102 
злоупотреби 28 
злоупотреби в информационното общество 340 
ЗМДТ 87 
ЗМДТ 2017 83 
знание 211 
знаци 154 
ЗОП 153 275 
зърнопроизводство 243 
ИАЛВ 238 
идентификационни данни 226 
идентификация 293 
избирателна система 7 
избирателно законодателство 7 
избор на доставчик 270 
избор на кариера 316 
избор на одитор 308 
избор на оферта 169 
извличане на данни 338 
извънборсови пазари 51 
извънреден труд 19 
изграждане на марка 135 
издръжка на производството 129 
изземване на продукти 283 
изкупни цени 238 
изменение на цените 105 
измерители 140 
измерителни уреди 140 
износ 123 
износ на зеленчуци 239 
износ на земеделски продукти 239 
износ на плодове 239 
износ на стоки 11 
изпиране на пари 260 
изплащане на дивидент 47 
източници на информация 190 191 
изтриване на уеб 338 
икономика 10 114 115 116 119 123 125 131 146 
икономика и управление на туризма 222 
икономика на България 59 
икономика на Русия 123 
икономическа добавена стойност 60 
икономически науки 8 
икономически последствия 168 
икономически растеж 11 110 124 148 
икономически ръст 58 
икономическо неравенство 309 
ИКТ 325 
имуществени права 87 
имущество на търговските дружества 63 
инвентаризиране в счетоводството 285 
инвестиране и финансиране 106 
инвестиране на капитали 106 
инвеститорски избор 51 
инвестиции 35 106 234 
инвестиции в основен капитал 45 
инвестиции в производството 117 
инвестиционен избор 282 
инвестиционен капацитет 57 
инвестиционна дейност в предприятията 271 
инвестиционна нестабилност 282 
инвестиционни разходи 282 
индексиране 301 
индексирани финансови инструменти 301 
индустриални роботи 21 
Индустрия 4.0 111 212 213 
иновативен вътрешен одитор 312 
иновативно мислене 312 
иновации 182 
иновационен одит 312 
интеграционни процеси 96 
интегриран подход 252 
интегрирана информационна система 329 
интегрирани данни 343 
интелигентна система 336 
интелигентни транспортни системи 319 
интерактивни технологии 211 
интерактивно обучение 211 
интернет на нещата 233 236 322 330 343 
инфлация 12 105 
инфлация в еврозоната 150 
информационна асиметрия 145 
информационна грамотност 4 181 186 188 191 192 229 
информационна дейност 181 
информационна ефективност 181 191 
информационна среща 205 
информационни дни 356 
информационни и комуникационни технологии 325 
информационни ресурси 191 
информационни системи 332 
информационни системи в бизнеса 332 
информационни технологии 326 331 333 
информационни технологии в банките 32 
информационни технологии в икономиката 111 
информационни технологии в образованието 207 208 211 
информационни технологии в управлението 160 
информационни технологии във финансите 32 
информационни умения 186 
информационно общество 192 
информация 153 186 
Иран 55 
иранска икономика 55 
ислямски модел 55 
ислямски финанси 55 
испанска икономика 120 
исторически анализ 57 
исторически дати и събития 147 
история на митниците 142 
история на образованието 184 
история на СА 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 
ИТ бюджет 333 
ИТ мениджмънт 207 333 
ИТ мениджър 208 
ИТ ресурси 330 
ИТ решения 328 330 
ИТ системи 328 
ИТ специалисти 331 
ИТ умения 328 
ИТ управление 207 208 
ИТ услуги 207 
ИТ център 207 
ИТС 319 
ИЦП 105 
кандидат-студенти 353 
кандидат-студенти бакалаври 353 
кандидатстване за работа 315 
капитали на фирмата 120 
капитализъм 9 
капиталова рамка 33 
капиталови изисквания 33 
капиталови инвестиции 254 
капиталови пазари 107 109 144 145 
капиталови правила 33 
капиталови разходи 178 282 
капиталови ресурси 258 
капиталови стандарти 178 
капиталово бюджетиране 282 
капиталово разпределение 120 
капиталово финансиране 278 
кариера 250 316 
кариера без граници 250 
кариерен избор 316 
кариерни възможности 316 
кариерни профили 316 
кариерно развитие 316 
картопритежател 180 
касова наличност 289 
катедра Аграрна икономика 225 
катедра ЗСД 218 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 213 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 218 
катедра Маркетинг 220 355 
катедра Математика и статистика 227 
катедра Мениджмънт 221 358 
катедра Стратегическо планиране 198 206 215 
катедра Счетоводна отчетност 217 
катедра Търговски бизнес 224 
катедри 222 
качества на лидера 5 
качествен контрол 119 
качествена оценка 5 
качествени данни 334 
качествени кадри 5 248 
качествени показатели 248 
качество 113 319 
качество на храните 322 
квалифициран персонал 315 
кейнсинианска теория 15 
киберикономика 111 
киберпрестъпност 39 
киберсигурност 39 
кисело мляко 321 
Китай 112 
китайска икономика 112 
китайски банки 40 
китайски юан 104 
класа 9 
класици икономисти 15 
клиенти 134 
клиентска лоялност 134 
клиентска политика 135 
климат 230 
климатична промяна 230 
климатични изменения 230 
климатични проблеми 230 
климатични промени 230 234 249 
климатични рискове 230 
ключови сектори 114 
когнитивен подход 345 
Кодекс за застраховането 176 
Кодекс за социално осигуряване 174 
Кодекс на труда 18 
коефициент на Джини 152 
колективно инвестиране 271 
количествено измерване 248 
комуникативна компетентност 325 
комуникация 211 
конвертируемост 104 
конкурентен потенциал 321 
конкурентоспособност 118 129 
конкуренция 158 167 
конкурс 198 
консолидиран годишен доклад 276 
консорциуми 70 
конструктивен подход 181 
конструктивно ниво 133 
контекстуалният маркетинг 95 
контрол 261 264 268 269 273 275 304 
контрол в банките 264 
контрол в публичния сектор 276 
контрол върху предприятия 271 
контрол на доставчиците 270 
контрол на средствата от ЕС 274 
контролинг 270 
контролиране на лихвените проценти 264 
контролна среда 311 
контролни органи 274 
контролни системи 267 
контролни станции 261 
конфиденциалност 156 
конфликт на интереси 156 
концептуален подход 338 
кооперативен маркетинг 119 
координационен механизъм 149 
координация 149 
корекции на данъчен кредит 69 74 
корекционни записвания 69 
корелация 144 
корпоративен автопарк 253 
корпоративен риск 281 
корпоративен риск мениджмънт 281 
корпоративен рисков капитал 278 
корпоративна комуникация 252 
корпоративна социална отговорност 236 280 307 
корпоративна стратегия 254 
корпоративни облигации 54 
корпоративно облагане 70 
корпоративно управление 307 
корупция 155 
кохезионна политика 303 
креативен град 14 
креативна класа 14 
кредит за домакинства 49 
кредитен пазар 53 
кредитен рейтинг 53 
кредитен спред 54 
кредитиране 124 
кредитна история 53 
кредитна политика 49 
кредитни загуби 54 
кредитни рискове 178 
кредитни стандарти 49 
кредитно събитие 53 
кредитополучател 53 
кредитор 162 
криза на доверието 45 
кризи 252 
кризисен мениджмънт 252 
криптобалон 102 
криптовалута 29 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 97 98 99 100 102 103 122 212 
криптомилионери 35 
криптопари 35 39 43 
криптопералня 29 
крипторубла 29 
криптофинанси 29 
кръгла маса 26 27 126 127 196 213 352 355 
КСО 61 174 236 280 307 
КТ 19 166 
КФП 115 
къси вериги на доставки 127 
лидер 6 
лидери 17 
лидерски процеси 6 
лидерски стилове 249 
лидерски умения 249 
лидерство 6 
лизинг 293 
лизингова вноска 301 
лизингови договори 301 
лизингодател 293 
лизингополучател 293 
ликвиден риск 52 
ликвидност на банките 52 
лихвени проценти 49 120 150 264 
лихвени равнища 31 
лихви по заеми 89 
лични данни 156 340 342 
лични нужди 91 
лични правоотношения 157 
лично потребление 76 
личностни типове 316 
логистика 187 
логистичен процес 233 
логистични доставчици 140 
логистични компании 140 
Лоджит моделиране 144 
лозарство и винарство 238 
лозови насаждения 238 
магистърска степен 354 357 
мажоритарна избирателна система 7 
Македония и българската държава 159 
макроикономическа обстановка 12 
макроикономически показатели 11 
Малтус 10 
Мандевил 10 
манипулация на финансови инструменти 263 
манипулиране 263 
маржинални разходи 51 
маркетинг 95 132 326 
маркетинг на идеи 134 
маркетингов екип 132 
маркетингов процес 132 
маркетингова стратегия 136 
маркетингови комуникации 133 
марки 136 154 
Мароко 52 
маска на властта 168 
маслодайни култури 240 
математика в бизнеса 13 
математика в икономиката 13 
материални запаси 294 
мед 128 
медиен имидж 5 
медиен образ 5 
медийна компетентност 325 
медийна комуникация 186 
междинно счетоводство 284 
междубанков пазар 52 
междукултурно обучение 181 
междукултурно общуване 181 
междуличностни отношения 20 
международна търговия 262 
Международна федерация на счетоводитители 302 
международна цена 146 
Международни одиторски стандарти 306 
международни резерви 104 
международни стандарти 302 
международни стандарти за одит 302 310 
международно частно право 157 
междуправителствени отношения 56 
мениджмънт 247 248 250 251 253 
мениджмънт в екипната дейност 247 248 251 
мениджърски екип 258 
ментална отчентост 8 
меркантилизъм 10 
мерки за контрол 260 
местен бюджет 56 
местни данъци 83 
местни данъци и такси 83 
местно лице 62 
местно самоуправление 56 
метод дропшипинг 344 
милионери 35 
Министерски съвет 149 
мита 142 143 
мита за стоки 142 
митническа администрация 262 
митническа политика 142 
митническа политика на България 142 
митническа тарифа 142 
митнически контрол 262 
митнически контролен процес 262 
младежи 198 
младежка безработица 182 
млечна промишленост 320 
млечни продукти 320 
мляко 320 
многократно застраховане 176 
мобилни финансови услуги 333 
мобилно банкиране 333 
мобилно електронно банкиране 333 
мобилно управление 139 
мобилност 332 
модел McKinsey 7S 170 
модел за управление 170 
модел на процеса 6 
модели за ценообразуване 23 
модерен бизнес 113 
модерен мениджмънт 113 
мониторинг 268 
мониторинг и контрол 260 
МОС 800 302 
мотивационен модел 313 
мотивация 313 
мотивация за труд 313 
мотивация на потребителя 134 
МПС 75 
мръсни пари 260 
МСАИС 3000 302 
МСППВО 310 
МСС 273 
МСССУ 4400 302 
МСФО 266 273 
МСФО 16 293 
МСФО 9 86 287 
мърчандайзинг 139 
мърчандайзингова политика на фирмата 139 
мюсюлманско население 159 
наблюдение на риска 311 
надзор 44 271 
надзор на пазара 109 
надзорни органи 156 
наказателен кодекс 155 
наказателна отговорност 263 
наличие на задължения 77 
намалени мита 143 
НАП 68 71 84 92 
Наредба за работното време 19 
народна библиотека 2 
наследство 87 
наследяване 87 
научни изследвания 188 
научноизследователска дейност 188 
научноизследователски процес 4 
национален форум 349 
национална библиотека 1 
национална сигурност 159 
национално право 158 
национално състезание 350 
национално ученическо състезание 199 353 
нация 9 
небанков сектор 45 48 
невярна информация 263 
недекларирана заплата 121 
недоволни 28 
независим финансов одит 266 305 
независимост 310 
независимост на одитора 310 
незаконно поведение 121 
незаконно придобито имущество 155 
неземеделски земи 27 
неизпълнение на договор 65 
нелинейна динамика 12 
немски език 209 
ненужни операции 140 
неокласицизъм 15 
неправителствен сектор 48 49 
неравенство 15 
несигурност 25 
нестабилност 12 109 
неструктурирани данни 342 
несъстоятелност 163 
нетекущи активи 292 
неформална икономика 121 
нефтени приходи 55 
ниски цени 131 
НКПД 314 
нобелова награда 8 
нобелова награда по икономика 8 
нобелови лауреати 8 
нови знания 328 
нови медии 325 
нови моменти 85 
нови технологии 129 
НОИ 172 175 
НПОПДОО 172 
обезценка 296 
обезценка на активи 296 
обезщетение 165 
обезщетения 164 
обективност 310 
облагане на доходи 62 
облагане на физически лица 88 
облачни технологии 111 324 
облачни услуги 111 333 
облигационни отношения 162 
обмитяване 142 
обработваща промишленост 129 
обработка на данни 156 
образование 184 187 212 
образование в България 184 
образователна система 212 
образователна среда 189 211 
образователна степен 314 
образователни стратегии 185 
обратна връзка за изпълнението 256 
обратно начисляване 92 
обслужване на клиенти 332 
обслужващи единици 13 
обучение 185 
обучение на мениджъри 193 
обучение на студенти 190 
обучение по английски език 183 
обучение по мениджмънт 193 
обучение по статистика 227 
обучение по чужд език 325 
обществени очаквания 145 
обществени поръчки 153 167 169 272 275 276 
общини в България 57 
общински бюджети 57 
общински структури 323 
ограничения по заеми 53 
одит 302 305 306 307 309 310 
одит в публичния сектор 309 
одит на изпълнението 303 
одит на човешките ресурси 280 
одитен орган 308 
одитиране 231 
одитиране на КСО 307 
одитиране на проекти 302 
одитни ангажименти 276 303 
одитни доказателства 306 
одитни комитети 308 
одитни процедури 306 
одитор 312 
одитори 312 
одиторска дейност 310 311 
одиторска професия 312 
одиторска работа 310 
ОИСР 80 
онлайн активност 330 
онлайн магазини 344 
онлайн пазаруване 346 
онлайн платформа 193 
онлайн продажби 344 
онлайн търговия 344 345 
онлайн търговци 345 
опазване на природата 249 
опаковани стоки 232 233 
опаковка 321 
опаковка и етикиране 239 
опаковка на напитки 232 
опаковка на храни 232 
опаковка на хранителни продукти 232 233 
опаковки 232 233 
оперативен лизинг 293 
оперативни програми 151 274 
оптимизационни методи 13 
организационна промяна 25 
организационни механизми 187 
организационно нарушение 252 
организационно поведение 20 252 
организационно развитие 313 
организация на маркетинга 132 
осигурителен стаж 166 
осигурителни аспекти 164 
осигурителни вноски 61 
осигурителни дружества 172 
осигурителни отношения 171 
осигурителни плащания 171 
осигурителни правоотношения 171 
осигурително законодателство 61 
осигуряване 172 349 
остатъчен риск 262 
отговорност на държавата 158 
отличници 201 
относителна недействителност 162 
относителна оценка 108 
отписване на вземания 65 
отрицателни лихви 264 
отстраняване на грешки 92 
отчет за приходи и разходи 284 297 
отчет за финансово състояние 292 
отчитане на активите 292 
отчитане на отговорностите 307 
отчитане на работното време 19 
отчитане на собствения капитал 298 
оценка на дружеството 108 
оценка на запасите 286 
оценки на активите 291 
оценки на пасивите 291 
оценяване на активи 287 
оценяване на компетенции 228 
оценяване на пасиви 287 
оценяване на разходи 297 
Павлов иск 162 
пазар на биопродукти 245 
пазар на зеленчуци 239 
пазар на плодове 239 
пазар на пчелни продукти 128 
пазар на труда 22 23 24 25 124 150 
пазар на ценни книжа 110 
пазарен дял 51 
пазарен портфейл 54 
пазарна ефективност 145 
пазарна икономика 12 
пазарна капитализация 42 
пазарна локализация 321 
пазарни предложения 180 
пазарни рискове 178 
пазаруване онлайн 346 
пакетирани храни 232 
пари 102 
пари в обръщение 49 
парична база 123 
парична политика 12 50 150 264 
парична политика на САЩ 12 
парични дивиденти 107 
парични заеми 89 
парични обезщетения 172 
парични транзакции 30 
парични трансфери 55 
парламентарни избори 7 
пенсии 173 175 
пенсионен дълг 174 
пенсионен модел 174 
пенсионен фонд 174 
пенсионна политика 248 
пенсионна система 173 174 
пенсионни фондове 173 
пенсионно осигуряване 173 175 
пенсионно осигуряване в България 175 
пенсионноосигурителни дружества 174 
периодизация 9 
Перу 53 
печеливши сектори 114 
планински курорти 348 
планиране на ресурсите 329 
Платежоспособност II 178 
платен годишен отпуск 166 
площи на земеделските култури 239 
поведение на фирмите 118 
поведенческа икономика 8 
поведенческа теория 257 
поведенчески подход 4 
поверителност 96 
подаване на данни 172 
подбор на персонала 315 
подвеждаща информация 263 
поемане на риск 246 
пожизнена пенсия 175 
поземлен сервитут 26 
позитивистка наука 15 
позициониране на марката 136 
познавателна активност 188 
показатели за сближаване 152 
полеви експеримент 137 
политик 17 
политика 168 
политика на сближаване на ЕС 152 
политики на пазара на труда 25 
политикономия 16 
политическа икономика 15 
политическа икономия 16 
политическа ситуация 7 
политически живот 17 
политически подбор 17 
понятия 310 
поръчки на ниска стойност 169 
последващи разходи 72 
последващо оценяване 291 
посредническа дейност 254 
посреднически организации 254 
посредничество 6 
потенциален инвеститор 266 
потенциални купувачи на сливащи фирми 266 
потребител 75 
потребителски анализ 337 
потребителски такси 75 
потребителски цени 105 
потребление 24 
потребление на енергия 236 
потребности от обучение 191 
почетен гражданин на Свищов 351 
ППЗДДС- 2017 69 
ППЗДФИ 275 
ППЗОП 153 
ПР 138 
правила за бюджетиране 282 
правилник за вписванията 161 
правилник за прилагане на ЗАДС 85 143 
правна регламентация 154 
правни последици 162 
правни принципи 162 
право на ЕС 158 
практики на планиране 259 
практици в планирането 259 
пране на пари 29 39 260 
превалутиране 36 
превантивен контрол 269 
превозни средства 261 
предварителен контрол 269 272 
предварителен стаж 166 
предварителни условия 303 
предплатени ваучери 73 
предприемаческа мрежа 277 
предприемаческа среда 277 
предприемачески капитал 278 
предприемачество 182 277 278 
предприемачество в България 277 
предприемачество в туризма 352 
предприятия 273 
предприятия за колективно инвестиране 271 
представяне на финансови отчети 286 
презумпция за знание 161 
прекалено квалифициран 315 
преквалификация на служители 21 
преки чуждестранни инвестиции 106 
прекратяване на трудовия договор 165 
прекратяване на трудово правоотношение 164 165 
преобразуване на дружества 63 
преотстъпен данък 82 
преподаване във ВУЗ 210 
преподаване на чужд език 209 
преподавателска дейност 210 
преработка на соя 240 
преразпределение на ресурсите 258 
преструктуриране 93 
престъпления 263 
префактуриране на разходи 78 
прехвърляне на данни 341 
прехвърляне на печалби 80 
придобиване на клиенти 135 
прием на студенти 202 357 
приемане на отчетите 285 
признаване на активи 284 
признаване на пасиви 284 
признаване на приходи 295 
признати разходи 297 
приложение за сканиране 338 
принцип за публичност 161 
природно бедствие 185 
приспадане на данъчен кредит 64 
приходи от финансиране 295 
причинност 6 
проверка 266 
прогноза 11 
прогностичен контрол 268 
програми за телефон 340 
продажба на предприятие 122 
продажба на стоки 345 
продажба на услуги 345 
продажби на мляко 320 
продуктивност 3 
продуктова комуникация 133 
проектиране на опаковки 232 
прозрачност на управлението 71 
производители на автомобили 117 
производителност 120 
производствени разходи 58 
производствени фирми 120 
производство 113 
производство на електроенергия 235 
производство на етерични масла 242 
производство на зеленчуци 239 242 
производство на маслодайни култури 240 
производство на мляко 320 321 
производство на плодове 239 242 
производство на пчелен мед 128 
производство на соя 240 
производство на тикви 244 
промени 68 
промени в ЗАДС -2017 85 
проследяване на информация 338 
протеин от насекоми 322 
противодействие на корупцията 155 
проучване 243 
професионални интереси 250 
професионални качества 156 
професионални компетенции 228 250 
професионално образование 184 
профил на купувача 153 
ПРСР в България 245 
психологически договор 25 
психологически особености 316 
психологически тестове 251 
психологическо разстояние 133 
психология на потребителя 134 
психометрични тестове 251 
публичен сектор 309 
публична администрация 160 170 
публични вземания 82 
публични възложители 275 
публични инвеститори 59 
публични приложения 335 
публични средства 309 
публичност на ГФО 305 
пчеларство 128 243 
пчелен мед 128 
пчелни стопанства 128 243 
първоначално оценяване 295 
пътища 75 
пътна инфраструктура 261 
пътни такси 75 
пътнически транспорт 319 
пътят на коприната 112 
работа 14 
работа с информация 189 
работа с персонала 317 
работна сила 22 23 
работна среда 3 316 
работни групи 149 
работни места 3 21 22 
работни навици 3 
работно време 18 19 
работно място 20 25 
размер на данъка 171 
разплащане 36 
разпределени дивиденти 289 
разпределение на печалбата 76 289 
разпределение на ресурсите 254 255 256 257 258 
разпределение на средствата 309 
разпределяне на дивидент 76 
разработване на приложение 338 
разсрочени разходи 82 
разсрочено плащане 82 
разходи 274 
разходи за бъдещ период 341 
разходи за висше образование 214 
разходи за изследователска и развойна дейност 152 
разходи за труд 118 
рамкова позиция 149 
рапица 240 241 
растеж 124 
растеж на БВП 124 
растеж на икономиката 124 
растителен протеин 240 
растителнозащитен проблем 237 
растителнозащитни мероприятия 237 
растящи обороти 114 
реакция при бедствие 185 
ревизионна дейност 77 
ревизионно-финансов контрол 77 
регионални банки 94 
регионални пазари 126 127 
регионално развитие 112 
Регламент (ЕС) 2016/1191 157 
Регламент за изменение 154 
регулаторен риск 178 
регулаторна рамка 178 
регулиране на финансов резултат 265 
режими за надзор 263 
резерв за изпълнение 303 
резултати от планирането 259 
реиндустриализация 129 
реклама 133 135 138 283 
ректор 197 223 
религия 10 
Република Косово 110 
републиканска пътна мрежа 75 
реформа в образованието 187 
реформаторски политики 148 
реформи 45 
решение 168 
решоринг 129 
риск 246 311 
риск култура 246 
риск мениджмънт 46 
риск мениджмънт в банката 46 
риск от бедност 152 
риск от заразяване 109 
рисков капитал 278 
рискова култура 46 
рискова премия 54 
рискове 11 267 
роботи 21 
роботизация 141 
роботизация в склада 141 
роботизация на производството 21 141 
роботика 141 
Румъния 109 117 
румънска икономика 117 
Русенска област 243 
Русия 94 
руски банков сектор 94 
руски региони 94 
ръководство 273 
СА 207 208 262 294 358 
СА студент 126 127 
самоконтрол 8 
самоначисляване на данък 92 
саморегулация 138 
саморегулиране на рекламата 138 
санкции 263 
САЩ 22 
сборник доклади 26 27 127 
сборник с доклади 126 
световна валута 104 
световна валутна система 104 
световна среща 223 
световно културно наследство 170 
свищовски студенти 352 355 
свищовски училища 194 195 196 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 358 
свръхинвестиране 282 
свързани лица 265 
Северозападен район 130 
Северозападна България 130 
седем стълба 229 
сектор на услугите 132 
секторен анализ 48 
секторни възложители 275 
селски туризъм 130 
селскостопанска политика 239 
селскостопански стоки 239 
сервитути 26 
сервитутни права 26 
сертификатна марка 154 
сива икономика 121 
сигурност на данните 336 340 
СИДДО 62 
синхронизиране на законодателството 154 
система за управление 231 
система за управление на околната среда 231 
системи за контрол 267 269 
системи за съхранение на енергия 235 
системи за управление 329 
системи за управление и контрол 267 
системи за финансово управление 269 
системна концепция 116 
системна парадигма 116 
ски туризъм 348 
скрити доходи 76 
слаба капитализация 265 
слово 197 351 
служебни автомобили 91 253 
случаен избор 272 
смарт опаковки 233 
смартфон 340 
смяна на предназначението 27 
смяна на собствеността 93 
собственик-мениджмънт 112 
соев шрот 240 
соеви продукти 240 
София 319 
софтуер за финансово управление 329 
софтуерни продукти 260 
софтуерни решения 253 338 342 
социален одит 280 
социален произход 17 
социалисти 15 
социална атмосфера 317 
социална отговорност 280 307 
социална претъпканост 136 
социална среда 317 
социални вноски 121 
социални медии 135 
социални мрежи 20 211 346 
социални последствия 168 
социални разходи 61 
социални умения 22 
социално отговорно поведение 307 
социално оттегляне 136 
социално-икономически статус 17 
социално-отговорна политика 236 
социално-политически системи 116 
социокултурна среда 4 181 
соя 240 
спестявания на домакинства 115 
специализиран език 209 
специализирани софтуерни продукти 207 
специалност Публична администрация 215 
специфични мита 142 
споделяне на риска 281 
спонсориращи марки 137 
спонсорска сделка 137 
спонсорство 137 
споразумение 164 
спорт 137 
спортен маркетинг 137 
спортни потребители 137 
сравнителна цена 133 
Сребърен фонд 173 
среден добив 238 
среднопретеглена цена на капитала 60 
средношколци 199 
средства от ЕС 303 
ставки по ДДС 79 
стагнация 12 
стаж по специалността 166 
стандарт МСС 34 284 
стандарти 302 
стандарти за екологична отговорност 280 
стандарти за социална отговорност 280 
стартиране на бизнес 125 
стартиране на проекти 125 
стартиращи фирми 125 
стартъп 125 
стегнат одит 304 
стегнат подход 304 
стил на работа 311 
стипендии 200 203 
стоково-материални запаси 286 
Стопанска академия 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 
стопански и финансов контрол 218 
сторнировъчни статии 290 
страни от Европейския съюз 160 
стратегии за продаване 228 
стратегии на зърнопроизводители 243 
стратегически контрол 268 
стратегически мениджмънт 255 
стратегически риск 267 
стратегическо лидерство 6 
стратегическо планиране 255 259 
стратегическо управление 255 
стратегия 255 
стратегия 2020 267 
стратегия като практика 259 
стратегия на поведение 257 
строителни предприятия 299 
структура 168 
структура на разходите 58 
структуриране на данни 327 
структурна адаптация 256 
структурна реформа 58 
студенти 185 190 
студенти по икономика 357 
студентска карта 226 
студентска мобилност 356 
студентски празник 197 201 203 
студентско есе 198 206 
субективизъм 251 
субсидиарност 162 
субсидии в земеделието 244 245 
суверенитет 9 
сумирано работно време 18 19 
СУОС 231 
схеми за управление 231 
счeтоводно отчитане 285 286 287 288 292 294 295 296 297 298 299 300 301 308 
счетоводен резултат 288 
счетоводен финансов резултат 66 
счетоводна информационна система 273 
счетоводна отчетност 284 289 
счетоводна професия 228 
счетоводни аспекти 294 
счетоводни грешки 289 
счетоводни договори 301 
счетоводни записвания 290 291 294 298 299 
счетоводни изисквания 298 
счетоводни разходи 72 
счетоводни сметки 290 291 294 299 
счетоводни цели 63 
счетоводно образование 228 
счетоводно третиране 70 
счетоводство 228 273 291 293 
събиране на такси 75 
Съвет на ЕС 79 
Съвет по европейските въпроси 149 
съдебна система 148 
създаване на стойност 60 304 
съкровищни бонове 110 
съмнителни клиенти 260 
съмнителни операции 260 
съхранение на данни 156 
съхранение на енергия 235 
съхранение на информацията 96 192 
такса за изминат участък 261 
такси за битови отпадъци 83 
таксономия 6 229 
твърдения за вярност 306 
твърди граници 254 
текущи активи 292 
теодитика 10 
теология 10 
теория за извънредни ситуации 258 
теория на агенцията 257 
теория на фирмата 257 
теория отгоре-надолу 282 
териториално разпределение 106 
технологизиране на маркетинга 326 
технологични обновления 247 
ТЗ 63 
тол система 261 
тол такси 261 
Топ 5 114 
топ-мениджъри 258 
традиционна реклама 135 
трансгранични преводи 335 
транснационализация 9 
транспорт 318 
транспортни логистични посредници 239 
трансфер 99 
трансферно ценообразуване 80 93 
тревога 23 
трудов доход 179 
трудов капитал 23 
трудов стаж 166 
трудова мотивация 313 
трудови договори 61 
трудови отношения 165 166 
трудови правоотношения 67 165 
трудово право 165 166 
трудово правоотношение 164 
тръжни операции 167 
туризъм 13 130 347 348 
туризъм в България 348 
туризъм и бизнес 130 
туристически бизнес 13 
туристически дестинации 347 
туристически обекти 13 
Турция 159 
търговия на дребно 346 
търговия с валута 40 
търговия с фючърси 98 99 
търговска марка 135 
търговски баланс 128 
търговски договор 65 
търговски договори 142 
Търговски закон 275 300 
търговски предприятия 163 
тържества 354 
търсене на информация 4 
търсене на работа 22 23 24 
уволнени служители 165 
уволнение на работниците 165 
уволнения 165 
уеб-сайтове 346 
уебсайт 346 
указания 149 
украинска икономика 148 
укриване на данъци 121 
умни опаковки 233 
Унгария 24 
университети 198 208 
университетски ИТ център 207 
университетско образование 207 211 
управление 168 
управление и контрол 273 
управление на автомобилния парк 253 
управление на бизнеса 329 
управление на верига за доставки 270 
управление на впечатленията 252 
управление на данни 336 
управление на данъчни рискове 91 
управление на информацията 96 186 
управление на ИТ 208 
управление на кризи 252 283 
управление на околната среда 231 
управление на пенсионни фондове 173 
управление на персонала 315 
управление на проекти 304 
управление на публичната администрация 170 
управление на ресурсите 255 256 257 258 
управление на риска 52 281 
управление на риска в организацията 246 
управление на риска в предприятието 281 
управление на рискове 185 
управление на транзакции 279 339 
управление на транспорта 318 
управление на транспортните системи 318 
управление на човешките ресурси 313 
управление на човешкия капитал 317 
управленска отговорност 268 269 
управленска философия 311 
управленски риск 267 
урбанистично развитие 14 
усвояване на средства 151 
усвояване на средствата от ЕС 151 274 
ускорители 278 
услуги 132 
успешен бизнес 337 
устойчива ефективност 114 
устойчиво подобряване 319 
устойчиво развитие 249 
устойчиво развитие на транспорта 319 
учебен процес 210 
учебни занятия 210 
учебни разписания 210 
учене през целия живот 211 
ученическо състезание 350 
факултет ПТБ 205 
федерализъм 56 
феноменологическа социология 4 
фермерски пазари 126 127 225 
физически лица 88 90 116 
физическо лице 300 
финанси 32 
финансиране в предприемачество 278 
финансиране на дълга 57 
финансов дю дилиджънс 266 
финансов контрол 273 
финансов контрольор 269 
финансов отчет 298 
финансов пазар 104 145 
финансов поток 48 
финансов резултат 265 
финансов сектор 48 178 
финансова география 94 
финансова издръжка 184 
финансова индустрия 334 
финансова криза 144 246 
финансова криза от 2008 г. 246 
финансова проверка 266 
финансови активи 287 
финансови измами 39 
финансови институции 203 327 
финансови инструменти 86 287 
финансови корекции 303 
финансови пазари 38 45 109 178 263 
финансови пазари на ЕС 109 263 
финансови потоци 49 
финансови услуги 28 32 281 334 
финансово изпълнение 151 
финансово осигуряване 184 
финансово управление 47 60 269 
финансово управление на фирмата 60 
финансово-счетоводна система 273 
финансовоинспекционен контрол 275 
финансовоинспекционни правоотношения 275 
Финландия 191 
финтек компании 36 
фирмена стойност 283 
фирмени инвестиции 282 
фирмени стратегии 255 
фискална децентрализация 57 
фискална дисциплина 16 
фискална политика 12 16 115 
фискални отношения 56 
фискални правила 16 
флийт мениджмънт 253 
Фондация Еврика 200 
фондов пазар 108 
фондова борса в Русия 40 
Франция 7 
фуражни култури 241 
характеристики на предприятия 271 
хербициди 237 
хибридни механизми 279 
ХИПЦ 105 
хладилна логистика 239 
хотели 347 
хотелиерска дейност 347 
хотелиерство 348 
хотелски комплекси 347 348 
храни 322 
хранителна промишленост 322 
хранителни стандарти 322 
християнска социална мисъл 10 
художествени текстове 183 
цена 133 
цена на петрола 146 
цена на собствения капитал 60 
цена на стоките 131 
цена-печалба 108 
цени на акции 107 
цени на горивата 146 
цени на производител 105 
ценни книжа 47 110 
ценност на информацията 188 
ценова комуникация 133 
ценова прозрачност 51 
ценообразуване 93 108 
централна банка 52 
Централна и Източна Европа 214 
централни банки 34 97 
центрове за обслужване 247 
ЦИЕ 214 
ЦИЕ университети 207 
цифрова икономика 111 
цифрова информация 229 
цифрови пари 34 41 
частичен данъчен кредит 64 
частни вериги 335 
частни пенсионни фондове 175 
Черноморска зона 159 
човешки капитал 22 170 317 
човешки ресурси 18 313 331 
човешки фактор 168 326 
човешко влияние 230 
чужд език 183 209 325 
чуждестранни капитали 106 
чуждестранни официални документи 157 
чуждестранни студенти 216 
чуждоезикова комуникативна компетентност 325 
чуждоезиково обучение 183 209 325 
Швейцария 192 
Швеция 17 
Югоизточна Европа 145 
Южна Европа 120 
Южна Корея 101 
ЮНЕСКО 170 
ядрена енергетика 234 
янсинизъм 10 
японски банки 101 
50 години катедра Мениджмънт 358 
65 години катедра Финанси и кредит 351 
65 годишен юбилей 351 
Amazon 344 
BI 337 
Bi система 337 
Big Data 95 
BitCoin 29 34 35 36 37 38 40 41 42 43 97 98 99 100 101 102 103 122 212 324 
CDS суапове 144 
cloud услуги 111 
CRM 332 
CRM софтуер 332 
DEA анализ 214 
DESI 111 
DocuWare 96 
eBay 344 
EGDI 160 
ERP 341 343 
ERP система 329 341 343 
ERP софтуер 341 343 
EUIPO 154 
EVA 60 
Facebook 135 
GARCH модел 145 
GEDI 277 
Harvard Business School 193 
HR стратегия 331 
ISO 14001 231 
Lean концепция 304 
Litecoin 43 
Mastercard 30 
Mobee Ask 139 
NNWE 234 
PSD2 339 
ROE 60 
ROIC 60 
SaaS 253 
SaaS услуги 253 
SAP 329 
SWOT анализ 338 
Twitter 135 
WACC 60