НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп М 68 э

Блинов, А. и др.  Национальные научные фонды и финансирование фундаментальной науки / А. Блинов, В. Коннов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 5-13. 

  

Сист. No: 71166

- 2 -

Сп П 324

Денева, Иванка.  Дирята на възрожденците енциклопедисти от Сливенско в българския обществен живот, родната и европейската наука на XIX век / Иванка Денева. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 6, с. 798-812. 

  

Сист. No: 71313

- 3 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Концепциите за "общество на знанието", "информационно общество" и "икономика на знанието" - формиране, развитие и съвременни измерения / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 359-377. 

  

Сист. No: 71314

Интелектуална собственост

- 4 -

В К 263 d

Шкуфца, Ева и др.  Интелектуалната собственност в модния свят : Дизайнерите използват всички налични средства за защита на продуктите си / Ева Шкуфца, Урша Кран. // Капитал Daily, VII, N 157, 16 окт. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71403

Печат. Информационна дейност

- 5 -

Сп Г 62 вх

Ivanova, Lyudmila и др.  The first russian newsparer "Vedomosti" and the modern press / Lyudmila Ivanova, Olga Verbitskaya. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 86-89. 

  

Сист. No: 71068

Култура

- 6 -

Сп Б 44 б

Александрова, Красимира и др.  Опазване на документалното наследство в институциите на паметта / Красимира Александрова, Искра Цветанска. // Библиотека, XXIV, 2017, N 4, с. 27-31. 

  

Сист. No: 71341

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 7 -

Сп Ч 949

Ангелова, Анна.  Животът на книгата / Анна Ангелова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 4, с. 362-367. 

  

Сист. No: 71312

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

Сп Ф 515

Герджикова, Нина.  Имануел Кант - между философската и педагогическата антропология / Нина Герджикова. // Философия, XXVI, 2017, N 3, с. 277-283. 

  

Сист. No: 71499

Психология на труда

- 9 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Сигнатурниятопит и как да го използваме като работодатели / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 8, с. 17-18. 

  

Сист. No: 71484

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демографска политика

- 10 -

Сп М 68 э

Иванов, С.  Демографический взрыв: динамика, проблемы, решения / С. Иванов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 7, с. 15-26. 

  

Сист. No: 71189

Демография на България

- 11 -

46311

Личев, Тихомир.  Обезлюдяващите се райони и развитието на алтернативен туризъм (на примера на Централна Северна България) / Тихомир Личев. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 119-125. 

  

Сист. No: 71498

Миграция

- 12 -

Сп М 68 э

Андреева, Т.  Проблемы ограничения трудовой миграции как основная причина Брекзита / Т. Андреева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 9, с. 57- 66. 

  

Сист. No: 71310

- 13 -

Сп М 68 э

Большова, Н.  Высококвалифицированная миграция как ресурс конкурентоспособности государств / Н. Большова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 9, с. 67-77. 

  

Сист. No: 71311

- 14 -

Сп М 68 э

Каримова, А.  Постсоветской дизайн человеческой мобильности / А. Каримова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 9, с. 85-95. 

  

Сист. No: 71316

- 15 -

Сп С 547 ик

Мантарова, Анна.  България в траекторията на бежанската вълна към Европа / Анна Мантарова. // Социология и икономика, I, 2016, N 3, с. 20-34. 

  

Сист. No: 71144

- 16 -

Сп М 68 э

Шапаров, А.  Формирование нового иммиграционного режима в Европе / А. Шапаров. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 7, с. 83-92. 

  

Сист. No: 71195

Жизнено равнище на населението

- 17 -

Сп А 255

Разликите в доходите между областите в България . // Агробизнесът, XV, 2017, N 9, с. 42-43. 

  

Сист. No: 71073

Социология

- 18 -

Сп М 45 о

Ангелов, Иван.  Социално-икономическото положение в България - БВП, доходи, данъци / Иван Ангелов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 79-90. 

  

Сист. No: 71357

- 19 -

Сп С 547 ик

Георгиев, Благовест.  На кого "принадлежи" XXI век? / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, I, 2016, N 4, с. 5-27. 

  

Сист. No: 71075

- 20 -

Сп С 547 ик

Градев, Дончо.  Културни различия и ксенофобия: мултикултурният подход към проблема / Дончо Градев. // Социология и икономика, I, 2016, N 3, с. 3-19. 

  

Сист. No: 71143

- 21 -

Сп С 547 ик

Димитров, Димитър.  Властта и политиката през призмата на социологията / Димитър Димитров. // Социология и икономика, I, 2016, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 71150

- 22 -

Сп С 547 ик

Манолов, Георги Л.  Карл Маркс за властта, демокрацията и диктатурата / Георги Л. Манолов. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 83-94. 

  

Сист. No: 71174

- 23 -

Сп С 547 ик

Маринов, Александър.  Административните реформи в теоретичния контекст на идеите за социалната еволюция / Александър Маринов. // Социология и икономика, I, 2016, N 1, с. 10-36. 

  

Сист. No: 71151

- 24 -

Сп С 547 ик

Петкова, Полина.  Значение на културната среда и институционалната рамка за икономическото развитие на обществата в трудовете на Дъглас Норт / Полина Петкова. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 57-67. 

  

Сист. No: 71171

- 25 -

Сп С 547 ик

Попова, Драга.  Религиозният фактор в етническите конфликти / Драга Попова. // Социология и икономика, I, 2016, N 1, с. 43-50. 

  

Сист. No: 71149

Икономическа социология

- 26 -

Сп И 503 и

Minassian, Garabed.  Political Economy Dimensions of the Crisis: The Case of Bulgaria / Garabed Minassian. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 71418

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 27 -

В К 263

Пижев, Димитър.  Автентичните лидери : Интервю /  Интервюто взе Димитър Пижев. // Капитал, XXV, N 39, 29 септ.-05 окт. 2017, с. 54-56. 

  

Сист. No: 71290

- 28 -

Сп М 486

Атанасова, Ивелина.  Никога не ме е било страх да рискувам / Ивелина Атанасова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 70. 

  

Сист. No: 71126

- 29 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Кръгла е, върти се / Веселин Димитров. // Мениджър, 2017, N 8, с. 112-113. 

  

Сист. No: 71145

- 30 -

Сп М 486

Захаринова, Димитрина.  Усъвършенствайте се и работете с любов / Димитрина Захаринова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 65. 

  

Сист. No: 71122

- 31 -

Сп М 486

Здравкова, Цветана.  Работете за това, което искате да бъдете / Цветана Здравкова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 94. 

  

Сист. No: 71130

- 32 -

Сп М 486

Керемедчиев, Симеон.  Социалният изпълнителен директор / Симеон Керемедчиев. // Мениджър, 2017, N 9, с. 96-97. 

  

Сист. No: 71448

- 33 -

Сп М 486

Крумова, Диана.  Самоувереността се тренира с времето и започва с личния пример вкъщи / Диана Крумова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 66-67. 

  

Сист. No: 71123

- 34 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Милениълите влезат в управлението / Боян Кутевски. // Мениджър, 2017, N 9, с. 78-79. 

  

Сист. No: 71445

- 35 -

Сп М 486

Маринова, Виолина.  Не мога да работя без отношение към другите / Виолина Маринова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 58-59. 

  

Сист. No: 71120

- 36 -

Сп М 486

Милтенова, Евелина.  Харесвам конкурентния дух в бизнеса / Евелина Милтенова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 68. 

  

Сист. No: 71124

- 37 -

Сп М 486

Митева, Диана.  Умението да променяш нещата сега, от утре, е най-удовлетворяващо / Диана Митева. // Мениджър, 2017, N 8, с. 62-63. 

  

Сист. No: 71118

- 38 -

Сп М 486

Несторова, Светла.  Вълнуващите цели носят успеха / Светла Несторова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 92-93. 

  

Сист. No: 71128

- 39 -

Сп М 486

Николаева, Диана.  Не съм имала комфорта да не успея / Диана Николаева. // Мениджър, 2017, N 8, с. 64. 

  

Сист. No: 71121

- 40 -

Сп М 486

Павлова, Венета.  Най-важни за успеха са хората / Венета Павлова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 52-53. 

  

Сист. No: 71113

- 41 -

Сп М 486

Паунова, Зоя.  Влагайте цялата си страст във всичко, което правите / Зоя Паунова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 69. 

  

Сист. No: 71125

- 42 -

Сп М 486

Попова, Теодора.  Все повече свързвам успеха с удоволствие и удовлетворение и все по-малко го меря с цифри / Теодора Попова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 96-97. 

  

Сист. No: 71132

Корупция

- 43 -

В К 263 d

Грозева, Неда.  Борбата срещу подкупа - амбиция или реалност : ISO 37001 - възможност за превенция на подкупа като корупционен риск / Неда Грозева. // Капитал Daily, VII, N 156, 12 окт. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71392

Политика

- 44 -

Сп С 547 ик

Манолов, Георги Л.  Избирателен процес и електорално поведение / Георги Л. Манолов. // Социология и икономика, I, 2015, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 71136

- 45 -

Сп Ч Q 12

Polborn, Mattias K. et al.  Party Polarization in Legislatures with Office-Motivated Candidates / Mattias K. Polborn, James M. Jr. Snyder. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 3, с. 1509-1550. 

  

Сист. No: 71436

Политология

- 46 -

Сп Н 25 а

Канев, Димитър.  Защо победи Тръмп - отговорът на теорията на перспективите / Димитър Канев. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 30-43. 

  

Сист. No: 71119

Международна политика

- 47 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  "Един Пояс - Един Път" : Нова стратегическа визия за света на Китай / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 71351

- 48 -

Сп М 68 э

Сулимов, К.  Эффективность этнических территориальных автономий: к таксономии практик взаимодействия / К. Сулимов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 84-92. 

  

Сист. No: 71187

Икономика. Икономически науки

- 49 -

Сп Н 25 а

Порязов, Делчо.  Заветни моменти за икономиката и обществото / Делчо Порязов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 71116

Икономикс

- 50 -

46269

Беев, Ивайло.  За реализацията: теория, икономическа теория, икономикс / Ивайло Беев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 285-296. 

  

Сист. No: 71232

- 51 -

46269

Величков, Николай.  Пакта за стабилност и растеж през призмата на неокласическите схащания и кризата от 2008 г. / Николай Величков. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 366-374. 

  

Сист. No: 71244

- 52 -

46269

Господинов, Калин.  Транзакционнният подход: алтернатива и приемственост / Калин Господинов. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 338-344. 

  

Сист. No: 71239

- 53 -

46269

Дамянов, Димитър Д.  Анализът на потребителското поведение в неокласическия макроикономикс - предложения и реалост / Димитър Д. Дамянов. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 315-325. 

  

Сист. No: 71236

- 54 -

46269

Илиев, Петкан.  Критичен поглед върху теоретичните аспекти на религиозния икономикс / Петкан Илиев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 326-337. 

  

Сист. No: 71237

- 55 -

46269

Корелов, Кристиян.  Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. през погледа на австрийската икономическаа школа / Кристиян Корелов. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 345-355. 

  

Сист. No: 71242

- 56 -

46269

Мавров, Христо.  Неокласическата теория и съвременните тенденции в доходното неравенство - критичен поглед / Христо Мавров. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 219-231. 

  

Сист. No: 71200

- 57 -

46269

Матеев, Георги.  Кризата 2007-2008 г. - причини и последици / Георги Матеев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 232-238. 

  

Сист. No: 71209

- 58 -

46269

Миран, Петко.  Пазарните провали като фактор за нарастване на неравенството в разпределението на дохода / Петко Миран. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 248-260. 

  

Сист. No: 71219

- 59 -

46269

Пиперков, Петър.  Концепцията за заемните средства срещу теорията за ендогенността на парите / Петър Пиперков. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 375-385. 

  

Сист. No: 71245

- 60 -

46269

Ралева, Стела.  Последната икономическа криза и предизвикателствата пред преподаването на макроикономика / Стела Ралева. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 261-273. 

  

Сист. No: 71231

- 61 -

46269

Стефанова, Кристина.  Неолибералният произход на европейския модел и социално-икономическите алтернативи в неговите рамки / Кристина Стефанова. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 356-365. 

  

Сист. No: 71243

- 62 -

46269

Тонев, Младен.  Модели на устойчиво развитие / Младен Тонев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 239-247. 

  

Сист. No: 71217

- 63 -

46269

Христова-Балканска, Искра.  Икономическа конвергенция в ЕС и България / Искра Христова-Балканска. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 211-218. 

  

Сист. No: 71199

Макроикономика

- 64 -

Сп И 503 и

Динев, Виктор.  Факторът "макроикономически дисбаланси" при възникването и проявлението на дълговата криза в Еврозоната / Виктор Динев. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 142-177. 

  

Сист. No: 71413

Политическа икономия

- 65 -

Сп И 50 м

Тодоров, Васил.  Съвременна политическа икономия в България: изборът на пътя / Васил Тодоров. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 3-33. 

  

Сист. No: 71404

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 66 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Сумирано изчисляване на работното време. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 1-5. 

  

Сист. No: 71439

- 67 -

Сп М 486

Касимова-Моасе, Мария.  Налага се да поговорим за пари / Мария Касимова-Моасе. // Мениджър, 2017, N 8, с. 38-39. 

  

Сист. No: 71111

- 68 -

Сп Т 871

Мръчков, Васил.  Задължения на работодателя да назначава служители за защита от професионални рискове / Васил Мръчков. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 68-70. 

  

Сист. No: 71300

- 69 -

Сп Т 871

Павлова, Полина.  Десетте най-вредни работни навика и как да се отучите от тях / Полина Павлова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 44-47. 

  

Сист. No: 71302

- 70 -

Сп Ч 895

Фрийлансър - защо не? . // Човешки ресурси, 2017, N 8, с. 19-21. 

  

Сист. No: 71488

Икономика на труда. Организация на труда

- 71 -

Сп Г 62 вх

Lybcheva, Mdrusya и др.  Safe jobs / Mdrusya Lybcheva, Tzanko Ivanov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 147-150. 

  

Сист. No: 71076

Трудови отношения

- 72 -

Сп Б 923 з

Василева, Мариана.  Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа е двумесечен / Мариана Василева. // Български законник, XXVI, 2016, N 7, с. 51-54. 

  

Сист. No: 71361

- 73 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Създаване и управление на системите за заплащане на труда / Мария Иванова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 54-67. 

  

Сист. No: 71299

- 74 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието / Галина Николова. // Актив, 2017, N 9, с. 1-8. 

  

Сист. No: 71284

- 75 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Възможност за дистанционна работа / Аспасия Петкова. // Български законник, XXVI, 2016, N 9, с. 99-105. 

  

Сист. No: 71369

- 76 -

Сп Ч J 80

Beus, Jeremy M. et al.  Almighty Dollar or Root of All Evil? Testing the Effects of Money on Workplace Behavior / Jeremy M. Beus, Daniel S. Whitman. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 7, с. 2147-2167. 

  

Сист. No: 71385

- 77 -

Сп Ч Q 12

Goldschmidt, Deborah et al.  The Rise of Domestic Outsourcing and the Evolution of the German Wage Structure / Deborah Goldschmidt, Johannes F. Schmieder. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 3, с. 1165-1217. 

  

Сист. No: 71435

Трудови договори

- 78 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За прекратяването на трудовия договор / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 19-25. 

  

Сист. No: 71294

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 79 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Възможностите, които пропускаме в кариерата / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 71324

- 80 -

Сп Н 25 а

Владиков, Атанас И.  Пазарът на труда на ЕС (разгледан през призмата на еластичностите) / Атанас И. Владиков. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 44-54. 

  

Сист. No: 71131

- 81 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Другото лице на социалния дъмпинг / Георги Георгиев. // Икономика, 2017, N 78, с. 32-35. 

  

Сист. No: 71394

- 82 -

Сп С 547 ик

Дечев, Теодор.  Конфликтите на пазара на труда като заплаха за европейската сигурност / Теодор Дечев. // Социология и икономика, I, 2016, N 4, с. 33-59. 

  

Сист. No: 71077

- 83 -

Сп И 503 и

Жекова, Станка и др.  Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност / Станка Жекова, Добрина Димова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 178-198. 

  

Сист. No: 71415

- 84 -

Сп С 547 ик

Капитанов, Тодор.  Трудово-професионални ценности на работещите българи - приоритети и възможности / Тодор Капитанов. // Социология и икономика, I, 2016, N 1, с. 49-56. 

  

Сист. No: 71152

- 85 -

Сп И 503 и

Petranov, Stefan et al.  Social Security Floors and Informal Employment: The Case of Bulgaria / Stefan Petranov, Maria St. Ivanova. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 21-40. 

  

Сист. No: 71419

Безработица

- 86 -

Сп М 68 э

Хохлова, М. и др.  Молодежь на европейском рынке труда / М. Хохлова, И. Хохлов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 48-56. 

  

Сист. No: 71169

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 87 -

46311

Илийчовски, Светослав.  Метод "Анализ на йерархичните връзки" за съглагуване резултатите при оценка на земеделски земи / Светослав Илийчовски. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 37-.44. 

  

Сист. No: 71467

Поземлена икономика

- 88 -

В К 263 d

Точева, Таня.  Как нивите се превръщат в строителни терени : Смяната на предназначението на земеделската земя минава през няколко етапа / Таня Точева. // Капитал Daily, VII, N 150, 03 окт. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71288

- 89 -

Сп Г 368

Фулър, Греъм Е.  Европа и Русия: силнодействащо съседство / Греъм Е. Фулър. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 32-33. 

  

Сист. No: 71220

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 90 -

В К 263 d

Запрянов, Йоан.  Световни банки разработват валута с блокчейн технология : Банковият сектор вече гледа с по-малко подозрение на иновативната технология / Йоан Запрянов. // Капитал Daily, VII, N 135, 04 септ. 2017, с. 18. 

  

Сист. No: 71063

- 91 -

В К 263 d

Колев, Станислав.  Ограничаване на плащанията в брой на територията на България : Какво трябва да се знае, за да не се стига до нарушения и санкции / Станислав Колев. // Капитал Daily, VII, N 139, 12 септ. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71156

- 92 -

Сп И 502

Картови разплащания срещу сивата икономика . // Икономика, 2017, N 76, с. 48-49. 

  

Сист. No: 71108

- 93 -

Сп Ф 531 п

Касабова, Камелия.  Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа : Първично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар / Камелия Касабова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 77-83. 

  

Сист. No: 71309

- 94 -

Сп М 68 э

Кочергин, Д.  Системы электронных денег в финансовых центрах Азии / Д. Кочергин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 7, с. 54-63. 

  

Сист. No: 71194

- 95 -

Сп С 547 ик

Льондев, Атанас.  Фискална хармонизация на страните-членки на ЕС / Атанас Льондев. // Социология и икономика, VI, 2015, N 3, с. 46-55. 

  

Сист. No: 71093

- 96 -

Сп Н 25 а

Наконечна, А. и др.  Адаптация на финансовата архитектура на предприятията: количествени доминанти в цикличното икономическо развитие / А. Наконечна, А. Лактионова. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 71412

- 97 -

Сп Ч Q 12

Guerrieri, Veronica et al.  Credit Crises, Precautionary Savings, and the Liquidity Trap / Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 3, с. 1427-1467. 

  

Сист. No: 71395

- 98 -

Сп И 503 и

Kjosevski, Jordan et al.  Determinants of Bank Profitability in The Republic of Macedonia – A Panel Data Analysis / Jordan Kjosevski, Mihail Petkovski. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 41-65. 

  

Сист. No: 71420

- 99 -

Сп И 503 и

Parusheva, Silvia.  Social Media Banking Models: a Case Study of а Practical Implementation in Banking Sector / Silvia Parusheva. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 125-141. 

  

Сист. No: 71428

Финанси

- 100 -

Сп Ф 531 п

Касабова, Камелия.  Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа / Камелия Касабова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 8, с. 73-83. 

  

Сист. No: 71180

- 101 -

Сп Ч J 80 f

Advance Refundings of Municipal Bonds . // The Journal of Finance  (Montvale, NJ), 72, 2017, N 4, с. 1645-1682. 

  

Сист. No: 71281

- 102 -

Сп Ч J 80 f

Larrain, Mauricio et al.  Capital Account Liberalization and Aggregate Productivity: The Role of Firm Capital Allocation / Mauricio Larrain, Sebastian Stumpner. // The Journal of Finance  (Montvale, NJ), 72, 2017, N 4, с. 1825-1858. 

  

Сист. No: 71278

Бюджетни приходи и разходи

- 103 -

Сп Н 25 а

Загорчева, Деница и др.  Бюджетната децентрализация като фактор за едновременно развитие на общините и индустриалния бизнес / Деница Загорчева, Йорданка Велчева. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 50-63. 

  

Сист. No: 71417

Финансов контрол

- 104 -

CD 40

Желязкова, Виржиния и др.  Схемите за екологична отчетност и тяхното значение за осъществяванието на целостен финансов контрол над дейността на фирмите / Виржиния Желязкова, Яким Китанов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 18-26. 

  

Сист. No: 71476

Данъци. Такси. Налози

- 105 -

В К 263 d

Панева, Лиляна.  Мита и данъци при внос на лично имущество на физически лица : Кога се дължи плащане и какви са изискванията за облегчения / Лиляна Панева. // Капитал Daily, VII, N 143, 19 септ. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71198

- 106 -

В К 263 d

Плочева, Мариета.  Деклариране на доходите от peer-to-peer платформите за финансиране : Как засяга то местните и чуждестранните юридически лица / Мариета Плочева. // Капитал Daily, VII, N 160, 19 окт. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71460

- 107 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Специфични моменти в ЗДДС и ППЗДДС относно право на частичен данъчен кредит / Валентина Василева. // Актив, 2017, N 9, с. 37-41. 

  

Сист. No: 71286

- 108 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  Данъчно третиране и счетоводно отчитане на личното ползване на фирмени автомобили / Али Вейсел. // Български законник, XXVI, 2016, N 11, с. 85-92. 

  

Сист. No: 71374

- 109 -

Сп Д 225

Георгиева, Анета.  Данъчно третиране на коригиращи събития и грешки във връзка с промените в ЗКПО от 2017 г. / Анета Георгиева. // Данъците в Република България, 2017, N 7-8, с. 10-19. 

  

Сист. No: 71191

- 110 -

Сп Ф 531 п

Гецова, Биляна.  Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г. / Биляна Гецова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 8, с. 55-72. 

  

Сист. No: 71179

- 111 -

Сп Д 225

Даракчиева, Даниела.  Как се определя данъчната основа и дължимият ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор, респ. прекратяването му / Даниела Даракчиева. // Данъците в Република България, 2017, N 7-8, с. 26-34. 

  

Сист. No: 71193

- 112 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Последни промени в Закона за особените залози / Велко Джилизов. // Български законник, XXVI, 2017, N 5, с. 94-107. 

  

Сист. No: 71366

- 113 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Промени в ЗКПО - казуси за юристи или за икономисти / Христо Досев. // Български законник, XXVI, 2016, N 11, с. 77-84. 

  

Сист. No: 71373

- 114 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Нова уредба в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2017, N 7-8, с. 20-25. 

  

Сист. No: 71192

- 115 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Данъчно третиране на доставки на стоки с монтаж и инсталиране и доставки на услуги по монтаж и инсталиране съгласно ЗДДС / Мая Жотева. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 9-10. 

  

Сист. No: 71432

- 116 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой на физически лица / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 1-6, 11. 

  

Сист. No: 71202

- 117 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой на физически лица / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 13-16. 

  

Сист. No: 71438

- 118 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Единно ДДС пространство : Неотложна реформа в контекста на трансграничната търговия в ЕС / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 12-14. 

  

Сист. No: 71204

- 119 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри / Милена Кирилова. // Български законник, XXVI, 2016, N 12, с. 59-64. 

  

Сист. No: 71377

- 120 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 43-49. 

  

Сист. No: 71305

- 121 -

Сп С 547 ик

Нинов, Димитър.  Сравнителен анализ на данъчните модели и политики в ЕС и България / Димитър Нинов. // Социология и икономика, VI, 2014, N 4, с. 36-69. 

  

Сист. No: 71085

- 122 -

Сп Ф 531 п

Освобождаване от данък върху превозните средства на повече от един автомобил на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси . // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 8, с. 53-54. 

  

Сист. No: 71178

- 123 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане / Лиляна Панева. // Актив, 2017, N 9, с. 44-45. 

  

Сист. No: 71291

- 124 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промени в ЗДДФЛ за 2017 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2017, N 3, с. 47-56. 

  

Сист. No: 71358

- 125 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2016, N 6, с. 21-28. 

  

Сист. No: 71360

- 126 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Пропорционалният данъчен кредит - въпроси и отговори / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2017, N 6, с. 25-30. 

  

Сист. No: 71368

- 127 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2016, N 10, с. 17-26. 

  

Сист. No: 71372

- 128 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Нормативни хипотези за корекции на ползван данъчен кредит / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2017, N 8, с. 5-17. 

  

Сист. No: 71378

- 129 -

Сп Д 225

Петрова, Моника.  Корекции на данъчен кредит при използване на дълготрайни активи за лични тужди / Моника Петрова. // Данъците в Република България, 2017, N 7-8, с. 3-9. 

  

Сист. No: 71190

- 130 -

Сп С 953 п

Петрова, Моника.  Промени в ЗДДС и ППЗДДС - 2017 г. / Моника Петрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 7-11. 

  

Сист. No: 71203

- 131 -

Сп Б 923 з

Плочева, Мариета.  Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01.2 017 г. / Мариета Плочева. // Български законник, XXVI, 2017, N 2, с. 103-118. 

  

Сист. No: 71356

- 132 -

Сп Б 923 з

Плочева, Мариета.  Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност / Мариета Плочева. // Български законник, XXVI, 2017, N 5, с. 73-107. 

  

Сист. No: 71364

- 133 -

Сп Б 923 з

Плочева, Мариета.  Данъчно третиране на дейността на консорциум - специфични моменти, данъчна практика / Мариета Плочева. // Български законник, XXVI, 2016, N 12, с. 53-58. 

  

Сист. No: 71376

- 134 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 34-42. 

  

Сист. No: 71307

- 135 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при данъчното облагане на разходите на предприятията, отчетени през 2017 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 9, с. 30-37. 

  

Сист. No: 71285

- 136 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За някои въпроси и проблеми, свързани с прякото данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 8, с. 21-32. 

  

Сист. No: 71181

- 137 -

Сп С 953 п

Цанков, Петър.  Приложим закон за погасителната давност и недължимост за имуществените санкции съгласно ДОПК / Петър Цанков. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 11-12. 

  

Сист. No: 71437

- 138 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Любка Ценова. // Актив, 2017, N 9, с. 41-43. 

  

Сист. No: 71287

- 139 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Третиране по ЗДДС на туристическите услуги със специален ред на облагане на маржа на печалбата / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 1-8. 

  

Сист. No: 71431

Данъчна система

- 140 -

Сп С 547 ик

Гайдаров, Павел.  Характеристика на данъчните престъпления / Павел Гайдаров. // Социология и икономика, I, 2015, N 4, с. 39-44. 

  

Сист. No: 71137

Данъчно облагане

- 141 -

В К 263

Гюрова, Светломира.  Данъчно техно : Офанзивата на ЕС срещу IT компаниите / Светломира Гюрова. // Капитал, XXV, N 38, 21-28 септ. 2017, с. 34-35. 

  

Сист. No: 71293

Данъчен контрол

- 142 -

CD 40

Желев, Жельо.  Ролята на контрола за установяване на нарушения при деклариране на доходи от физически лица / Жельо Желев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 251-254. 

  

Сист. No: 71468

- 143 -

CD 40

Николов, Бойко.  Нормативни аспекти на контрола върху патентния данък / Бойко Николов. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 227-231. 

  

Сист. No: 71461

- 144 -

CD 40

Николова, Гергана.  Актуални проблеми при осъществяване на фискалния контрол / Гергана Николова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 245-250. 

  

Сист. No: 71465

- 145 -

CD 40

Стойкова, Пепа.  Данъчната експертиза - законосъобръзност и независимост / Пепа Стойкова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 47-51. 

  

Сист. No: 71457

- 146 -

CD 40

Тананеев, Емилиян и др.  Кадровият потенциал в данъчния контрол - неустойчивост и възможности за развитие / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 11-17. 

  

Сист. No: 71456

- 147 -

Сп Ф 531 п

Антонов, Иван.  Промените в ДОПК в областта на административното сътрудничество / Иван Антонов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 59-76. 

  

Сист. No: 71308

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 148 -

Сп В 83 Э

Борзых, О.  Влияние норматива достаточности капитала банков на узкий кредитной канал денежной трансмиссии в России / О. Борзых. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 7, с. 62-78. 

  

Сист. No: 71183

- 149 -

Сп П 89 тп

Захарова, Н.  Банковский кризис в Италии: причины и пути преодоления / Н. Захарова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 9, с. 52-61. 

  

Сист. No: 71508

- 150 -

Сп В 83 Э

Моисеев, С.  Частные центральные банки / С. Моисеев. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 7, с. 24-41. 

  

Сист. No: 71182

- 151 -

Сп В 83 Э

Эзрох, Ю.  Как сократить убытки кредиторов от банкротсва российских банков? / Ю. Эзрох. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 7, с. 128-141. 

  

Сист. No: 71185

Пари, валута

- 152 -

В К 263 d

Грозданов, Димитър.  Bitcoin и регулациите в ЕС : Първи стъпки на общността в нормативната уредба на криптовалутите / Димитър Грозданов. // Капитал Daily, VII, N 154, 10 окт. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 71347

- 153 -

В Б 254

Криптомилиардерът от Уолтстрийт . // Банкеръ, XXIV, N 41, 13 окт. 2017, с. 30-31. 

  

Сист. No: 71393

- 154 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Как да копаем биткойн, без да си цапаме ръцете : Дейта центрове започват да предлагат машини за добив на криптовалута под наем / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 40, 6-12 окт. 2017, с. 64-65. 

  

Сист. No: 71328

- 155 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Блокчейн ще е навсякъде след 10 години /  Подб. Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 42, 20 окт. 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 71478

- 156 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Криптомания / Николай Стоянов. // Капитал, XXV, N 42, 20-26 окт. 2017, с. 12-15. 

  

Сист. No: 71477

- 157 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Естония може да създаде собствена криптовалута / Александр Александров. // Икономика, 2017, N 78, с. 48-49. 

  

Сист. No: 71391

- 158 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Възходът на криптофинансите : Възникването им е един вид отмъщение на чисто пазарните механизми над държавните регулации / Бисер Манолов. // Икономика, 2017, N 77, с. 30-31. 

  

Сист. No: 71212

Инвестиции

- 159 -

46311

Димитров, Любомир.  Анализ на доходността и риска при инвестирането в бизнес имоти в регионите с развита аграрна икономика в САЩ / Любомир Димитров. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 254-259. 

  

Сист. No: 71531

- 160 -

В К 263

Станева, Марина.  Тези подозрителни китайски инвестиции / Марина Станева. // Капитал, XXV, N 36, 8-14 септ. 2017, с. 34-35. 

  

Сист. No: 71127

Фондов пазар. Фондова борса

- 161 -

Сп Ч J 80 f

Kahraman, Bige et al.  Trader Leverage and Liquidity / Bige Kahraman, Heather E. Tookes. // The Journal of Finance  (Montvale, NJ), 72, 2017, N 8, с. 1567-1610. 

  

Сист. No: 71275

Икономика

- 162 -

Сп В 83 Э

Власова, В.  Анализ драйверов и ограничений развития России на основе информации Глобального инновационного индекса / В. Власова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 24-41. 

  

Сист. No: 71262

- 163 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Светът ни открива / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 8, с. 137-139. 

  

Сист. No: 71154

- 164 -

Сп Г 62 вх

Lybcheva, Mdrusya и др.  Business and green jobs: awareness, knowledgeq, practice / Mdrusya Lybcheva, Tzanko Ivanov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 143-146. 

  

Сист. No: 71074

Икономическа политика

- 165 -

Сп Г 62 вх

Kmetska, Svetlana и др.  Challenges of industry 4.0 concept for bulgarian enterprisses in the automotive sector / Svetlana Kmetska, Nikolay Milev. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 102-106. 

  

Сист. No: 71055

Регионална икономика

- 166 -

Сп С 547 ик

Димитров, Димитър.  За равнищата на местно и регионално самоуправление и необходимостта от ново административно-териториално устройство на България / Димитър Димитров. // Социология и икономика, VI, 2015, N 3, с. 31-45. 

  

Сист. No: 71086

Икономика на България

- 167 -

Сп И 502

Аурубис - водещият производител на мед и медни продукти в Европа . // Икономика, 2017, N 76, с. 30-31. 

  

Сист. No: 71106

- 168 -

Сп И 502

Водещ европейски производител в областта на биотехнологиите . // Икономика, 2017, N 76, с. 36-37. 

  

Сист. No: 71107

- 169 -

Сп И 502

Лидер в производството на алуминиеви изделия . // Икономика, 2017, N 76, с. 22-23. 

  

Сист. No: 71105

- 170 -

Сп И 502

Растежът на целулозната промишленост . // Икономика, 2017, N 76, с. 140-141. 

  

Сист. No: 71115

- 171 -

Сп И 502

Светът на Загорка . // Икономика, 2017, N 76, с. 74-75. 

  

Сист. No: 71110

Икономика на Русия

- 172 -

Сп Б 445

Голованова, Наталия и др.  Проблеми и рискове на комерсиализацията на иновациите в руската икономика / Наталия Голованова, Анна Бекаева. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 31-41. 

  

Сист. No: 71216

- 173 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. и др.  Антитраст в условиях двусторонней монополии / А. Шаститко, М. Павлова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 75-91. 

  

Сист. No: 71264

Бизнес икономика

- 174 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Млад си, върви и успявай! / Милена Виденова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 140-141. 

  

Сист. No: 71155

- 175 -

Сп М 486

Дончева, Екатерина.  Купи си кон и спечели / Екатерина Дончева. // Мениджър, 2017, N 8, с. 146-148. 

  

Сист. No: 71160

- 176 -

Сп Ч 895

Споделеният бизнес опит - най-силната мотивация за успех . // Човешки ресурси, 2017, N 8, с. 25-28. 

  

Сист. No: 71490

Икономически растеж

- 177 -

Сп И 50 м

Венкатрая, Б.  Относно парадокса на връзката публични разходи-икономически растеж: иконометричен подход / Б. Венкатрая. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 87-108. 

  

Сист. No: 71406

Бизнес политика

- 178 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Има мащаб - има бизнес / Огнян Киряков. // Мениджър, 2017, N 8, с. 106-107. 

  

Сист. No: 71141

- 179 -

Сп Р 448

Тошева, Елена.  За по-ефективен бизнес / Елена Тошева. // Регал, 2017, N 3, с. 60-63. 

  

Сист. No: 71334

- 180 -

Сп М 486

Цоцорков, Димитър.  Зад успеха ни стои дълъг път на модернизация и развитие / Димитър Цоцорков. // Мениджър, 2017, N 8, с. 132-135. 

  

Сист. No: 71153

Аграрна икономика

- 181 -

46311

Атанасов, Атанас и др.  Икономически и социални предизвикателства при реализацията на селскостопански продукти / Атанас Атанасов, Ивелина Атанасова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 208-213. 

  

Сист. No: 71521

- 182 -

46311

Атанасова, Ивелина.  Теоретико-практически аспекти на изграждането и функционирането на фермерските пазари / Ивелина Атанасова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 86-90. 

  

Сист. No: 71495

- 183 -

46311

Георгиева, Боряна.  Ползи и ефекти за малкия бизнес от развитието на фермерските пазари / Боряна Георгиева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 247-253. 

  

Сист. No: 71530

- 184 -

46311

Георгиева, Галя.  Тенденции в развитието на пазара на земеделска земя за периода 2010-2016 г. / Галя Георгиева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 228-233. 

  

Сист. No: 71527

- 185 -

46311

Димитров, Георги.  Фермерските пазари като част от системата за къси вериги на доставки на храни. Развитие и перспективи в България / Георги Димитров. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 69-74. 

  

Сист. No: 71474

- 186 -

46311

Кабакчиева, Цветелина.  Икономически и социални предизвикателства при реализацията на аграрни стоки (продукти) между България и съседните балкански страни / Цветелина Кабакчиева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 191-196. 

  

Сист. No: 71518

- 187 -

46311

Крумова, Диана.  Модели за калкулиране себестойността на селскостопанските продукти / Диана Крумова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 163-170. 

  

Сист. No: 71510

- 188 -

46311

Кръстева, Илияна.  Икономически и социални ефекти от развитието на регионалните фермерски пазари / Илияна Кръстева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 242-246. 

  

Сист. No: 71529

- 189 -

46311

Марков, Николай и др.  Регионален фермерски пазар Троян - тенденции и предизвикателства / Николай Марков, Светослава Стойчева, Мариана Маркова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 223-227. 

  

Сист. No: 71523

- 190 -

46311

Мехмедова, Емял и др.  Проблеми и перспективи при производството и търговията на череши в България / Емял Мехмедова, Анета Лазарова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 214-220. 

  

Сист. No: 71522

- 191 -

46311

Ненова, Радка.  Нормативни условия за изграждане на фермерски пазар в Свищов / Радка Ненова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 50-55. 

  

Сист. No: 71470

- 192 -

46311

Николаева, Николета.  Икономически и социални предизвикателства при реализацията на мед и пчелни продукти / Николета Николаева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 197-203. 

  

Сист. No: 71519

- 193 -

46311

Николова, Марина.  Фермерските пазари в България - възможности и ограничения за създаване и развитие / Марина Николова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 17-24. 

  

Сист. No: 71459

- 194 -

46311

Радоева, Росица.  Изследване на ефективност и публичност на дейността на областна администрация за развитието на аграрния сектор в РБългария / Росица Радоева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 260-267. 

  

Сист. No: 71532

- 195 -

46311

Симеонова, Росица.  Признаване и отчитане на приходите от продажби на селскостопанска продукция / Росица Симеонова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 126-131. 

  

Сист. No: 71500

- 196 -

46311

Сирашки, Христо.  За иновационните проекти в агробизнеса / Христо Сирашки. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 45-49. 

  

Сист. No: 71469

- 197 -

46311

Тодоров, Теодор.  Изследване на влиянието на цените на зърнените фючерси върху инвестиционното поведение на икономическите агенти и земеделски производители / Теодор Тодоров. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 82-85. 

  

Сист. No: 71494

- 198 -

46311

Тодорова, Милена.  Държавните регулации в агросектора / Милена Тодорова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 64-68. 

  

Сист. No: 71472

- 199 -

В Б 921 ф

Вълканов, Николай.  Как е субсидирано земеделието в света / Николай Вълканов. // Български фермер, XXVI, N 1348, 5-11 окт. 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 71318

- 200 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  България е топ производител на слънчоглед в ЕС / Алма Давидова. // Български фермер, XXVI, N 1348, 5-11 окт. 2017, с. 2-3. 

  

Сист. No: 71317

Икономика на селското стопанство

- 201 -

46311

Ангелов, Георги.  Фермерските пазари като част от стратегиите за развитие на районите / Георги Ангелов. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 75-81. 

  

Сист. No: 71493

Предприемачество в туризма

- 202 -

46311

Павлов, Павлин.  Предприемачество в алтернативния туризъм / Павлин Павлов. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 180-185. 

  

Сист. No: 71516

Търговия

- 203 -

46311

Горанова, Пенка и др.  Роля на магазините в търговската мрежа / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 106-112. 

  

Сист. No: 71496

- 204 -

46311

Петрова, С.  Предизвикателства пред Ритейл предлагането на биоасортимент / С. Петрова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 113-118. 

  

Сист. No: 71497

- 205 -

В К 263 d

Бозова, Люба.  Биоцидните продукти "под ударите" на КЗК : Кога търговците нарушават конкуренцията / Люба Бозова. // Капитал Daily, VII, N 135, 04 септ. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71062

- 206 -

Сп И 502

Бенчев, Светослав.  Геополитиката се завръща на пазара на петрол : Търсенето и предлагането ще постигнат нов баланс / Светослав Бенчев. // Икономика, 2017, N 77, с. 28-29. 

  

Сист. No: 71213

- 207 -

Сп Р 448

Илиев, Драгомир.  Балансът между цена и качество / Драгомир Илиев. // Регал, 2017, N 5, с. 66-68. 

  

Сист. No: 71335

- 208 -

Сп Р 448

Коджаиванова, Ани.  Да работиш за големите : Германска връзка / Ани Коджаиванова. // Регал, 2017, N 3, с. 52-54. 

  

Сист. No: 71333

- 209 -

Сп Р 448

Михайлова, Гергана.  Магазинерство за напреднали / Гергана Михайлова. // Регал, 2017, N 3, с. 48-50. 

  

Сист. No: 71327

- 210 -

Сп Р 448

Най-важното от сектора на бързооборотните стоки . // Регал, 2017, N 5, с. 77-80. 

  

Сист. No: 71338

- 211 -

Сп Р 448

Стоянова, Ана.  Осем вериги са с продажби за над 100 млн. лв. в България / Ана Стоянова. // Регал, 2017, N 3, с. 12-21. 

  

Сист. No: 71326

- 212 -

Сп П 147 п

Терзиева, Мариана.  Договор за лизинг на недвижим имот / Мариана Терзиева. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 9, с. 29-41. 

  

Сист. No: 71322

Маркетинг

- 213 -

Сп П 89 тп

Анохин, Е. В.  Политический маркетинг как технология управления обществом / Е. В. Анохин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 8, с. 124-130. 

  

Сист. No: 71506

- 214 -

Сп Б 445

Бхая, Заки Мухамад Аббас и др.  Влиянието на търговската марка за постигане на конкурентно предимство - аналитично проучване на компанията за мобилни клетъчни телефони "Заин Ирак" в Ал-Дивания, Ирак / Заки Мухамад Аббас Бхая, Басим Аббас Краиди Ясми. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 5-30. 

  

Сист. No: 71215

- 215 -

Сп Б 445

Димитрова, Боряна и др.  Съвместно създаване на стойност на търговската марка чрез платформените компании / Боряна Димитрова, Брент Смит, Трина Ларсен Андрас. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 5-29. 

  

Сист. No: 71398

- 216 -

Сп П 89 тп

Сулейманова, Карина.  Визуальный мерчендайзинг как эффективный инструмент маркетинга / Карина Сулейманова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 8, с. 117-123. 

  

Сист. No: 71505

- 217 -

Сп И 503 и

Galabov, Marin.  Methods of Depreciation and Their Effect on Break-even Point of Sales / Marin Galabov. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 66-90. 

  

Сист. No: 71421

Рекламна, комуникационна политика

- 218 -

Сп М 486

Иванов, Ангел.  Новите млади в рекламата / Ангел Иванов. // Мениджър, 2017, N 8, с. 118-121. 

  

Сист. No: 71147

- 219 -

Сп М 486

Савова, Светлана.  Как да лансираме нов бранд само с пиар / Светлана Савова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 116-117. 

  

Сист. No: 71146

Маркетингов мениджмънт

- 220 -

Сп М 486

Керемедчиев, Симеон.  Сам съм си медия мениджър / Симеон Керемедчиев. // Мениджър, 2017, N 8, с. 122-124. 

  

Сист. No: 71148

Логистика

- 221 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Логистиката след Брекзит и Тръмп / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 42-45. 

  

Сист. No: 71089

- 222 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Toshiba - модел, базиран на риска / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 46-48. 

  

Сист. No: 71090

- 223 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Хипермаркетите вече са производители и иноватори / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 8, с. 46-48. 

  

Сист. No: 71344

- 224 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Защо никой не се смее? / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 8, с. 39-41. 

  

Сист. No: 71346

- 225 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Българско звено управлява логистиката на Ideal Standart / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 38. 

  

Сист. No: 71088

- 226 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Иновативните системи за складиране на Kardex Remstar / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 71094

- 227 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Търсят се не просто доставчици, а бързи решения / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 8, с. 22-25. 

  

Сист. No: 71343

- 228 -

Сп М 486

Драгийска, Милена.  С логистичен център Кабиле гарантираме още по-свежи и качествени продукти за нашите клиенти / Милена Драгийска. // Мениджър, 2017, N 8, с. 149. 

  

Сист. No: 71162

- 229 -

Сп Л 763

Който автоматизира - печели . // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 54-57. 

  

Сист. No: 71092

- 230 -

Сп Р 448

Логистика по немски стандарт . // Регал, 2017, N 5, с. 74-76. 

  

Сист. No: 71336

- 231 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Логистичният център в Кабиле се отличава с иновативните си решения / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 32-33. 

  

Сист. No: 71083

- 232 -

Сп Л 763

Палешников, Георги.  Лидл България пусна в действие втори логистичен център / Георги Палешников. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 12-13. 

  

Сист. No: 71078

- 233 -

Сп Л 763

Палешников, Георги.  Практикер строи склад в най-добрата логистична точка / Георги Палешников. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 18. 

  

Сист. No: 71079

- 234 -

Сп Л 763

Попиловските, Ивета.  Работата ми е вълнуваща и разнообразна / Ивета Попиловските. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 50. 

  

Сист. No: 71091

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 235 -

Сп М 68 э

Звонова, Е. А. и др.  Наднациональные подходы к регулированию глобальных финансовых дисбалансов / Е. А. Звонова, А. Кузнецов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 67-75. 

  

Сист. No: 71173

Международни икономически отношения

- 236 -

Сп В 83 Э

Клинов, В.  Сдвиги в мировой экономике в XXI веке: проблемы и перспективы развития / В. Клинов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 7, с. 114-127. 

  

Сист. No: 71184

- 237 -

Сп М 68 э

Кондратиева, Н.  Трансатлантическое партнерство ЕС - США : перспективы / Н. Кондратиева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 8, с. 5-13. 

  

Сист. No: 71296

- 238 -

Сп М 68 э

Михеев, В. и др.  Китай: фактор съезда и фактор трампа / В. Михеев, С. Луконин, С. Игнатьв. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 23-32. 

  

Сист. No: 71167

- 239 -

Сп В 83 Э

Павлов, П. и др.  Импортозамещение товаров инвестиционного назначения в России / П. Павлов, А. Каукин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 92-103. 

  

Сист. No: 71265

- 240 -

Сп М 45 о

Петров, Камен.  Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план / Камен Петров. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 23-34. 

  

Сист. No: 71353

- 241 -

Сп М 68 э

Стрелец, И.  Мультипликационные эффекты в сетях / И. Стрелец. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 77-83. 

  

Сист. No: 71175

- 242 -

Сп П 89 тп

Тарасюк, Анна.  Россия и Китай: межрегиональное и приграничное сотрудничество. Проблемы, приоритеты, перспективы / Анна Тарасюк. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 8, с. 95-99. 

  

Сист. No: 71507

- 243 -

Сп М 68 э

Фридман, Л. и др.  Наука и экономическое развитие в странах Востока и Запада : (финансово-экономические ресурсы) / Л. Фридман, Э. Имамкулиева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 8, с. 37-47. 

  

Сист. No: 71297

Глобализация

- 244 -

Сп С 547 ик

Аргатски, Велин.  Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа / Велин Аргатски. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 30-36. 

  

Сист. No: 71161

- 245 -

Сп С 547 ик

Георгиев, Благовест.  Глобализация или интервенция? / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, VI, 2015, N 2, с. 3-31. 

  

Сист. No: 71096

- 246 -

Сп С 547 ик

Георгиев, Благовест.  Глобализация и геополитически императив / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 71158

- 247 -

Сп Г 368

Георгиев, Петър.  Кризата в ЕС и полските геополитически амбиции / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 24-31. 

  

Сист. No: 71218

- 248 -

Сп Г 368

Кондратиев, Владимир.  Краят на глобализацията и новият капитализъм / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 143-158. 

  

Сист. No: 71233

- 249 -

Сп Г 368

Костадинов, Костадин.  Защо договорът за приятелство и добросъседство с Македония е добър за България? / Костадин Костадинов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 5-15. 

  

Сист. No: 71211

- 250 -

Сп Г 368

Линд, Майкъл.  Блоковата геополитика / Майкъл Линд. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 9, с. 116-127. 

  

Сист. No: 71223

- 251 -

Сп Г 368

Марцинкевич, Борис.  Геоенергийните измерения на катарската криза / Борис Марцинкевич. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 73-94. 

  

Сист. No: 71221

- 252 -

Сп Г 368

Павлов, Стефан.  Африканската геополика на Брюксел / Стефан Павлов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 107-115. 

  

Сист. No: 71222

- 253 -

Сп Г 368

Саран, Самир и др.  Многополюсният "Азиатски век" / Самир Саран, Ашок Малик. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 138-142. 

  

Сист. No: 71225

- 254 -

Сп М 68 э

Яковлев, П.  "Фактор Трампа" и меняющийся облик глобализации / П. Яковлев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 7, с. 5-14. 

  

Сист. No: 71188

Европейска интеграция

- 255 -

Сп Г 368

Цеков, Иво.  Актуални предизвикателства пред политиката на признаване в Европа / Иво Цеков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, с. 159-167. 

  

Сист. No: 71234

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 256 -

Сп М 486

Бехар, Максим и др.  Смисленото послание към ЕС / Максим Бехар, Гергана Паси, Александър Дурчев. // Мениджър, 2017, N 8, с. 20-22. 

  

Сист. No: 71100

- 257 -

Сп Н 25 а

Дурова, Калина Л.  Кохезионната политика на Европейския съюз: еволюция, предизвикателства и перспективи / Калина Л. Дурова. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 55-70. 

  

Сист. No: 71133

- 258 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Административни производства по Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове / Мартин Петков. // Български законник, XXVI, 2017, N 8, с. 25-52. 

  

Сист. No: 71379

Право. Наука за държавата и правото

- 259 -

Сп О 253 п

Василев, Ивайло.  Противопоставимост на актове с вещен ефект по чл. 113 от Закона за собствеността / Ивайло Василев. // Общество и право, 2017, N 6, с. 42-53. 

  

Сист. No: 71210

- 260 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Кратък коментар на Закона за обществените поръчки / Мартин Петков. // Български законник, XXVI, 2016, N 8, с. 131-137. 

  

Сист. No: 71365

- 261 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Давност на различните видове задължения / Аспасия Петкова. // Български законник, XXVI, 2016, N 8, с. 138-144. 

  

Сист. No: 71367

- 262 -

Сп С 494

Фети, Невин.  Длъжностно лице по защита на данните / Невин Фети. // Собственост и право, 2017, N 9, с. 74-89. 

  

Сист. No: 71295

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 263 -

Сп С 953 п

Минкова, Ганета.  Предложени измененения и допълнения в гражданския процесуален кодекс (ГПК), резултат от съдебната практика / Ганета Минкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 10-12. 

  

Сист. No: 71197

Търговско право

- 264 -

Сп П 83 м

Балабанова, Маргарита.  Кауза при менителничните сделки? / Маргарита Балабанова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 3, с. 27-45. 

  

Сист. No: 71434

- 265 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство / Христо Досев. // Български законник, XXVI, 2017, N 9, с. 33-44. 

  

Сист. No: 71380

- 266 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Поръчителство, залог, ипотека / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 11-14. 

  

Сист. No: 71426

- 267 -

Сп П 147 п

Минев, Александър.  Инструменти за контрол на Надзорния съвет / Александър Минев. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 7, с. 17-31. 

  

Сист. No: 71097

- 268 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Защитата срещу "кражба на фирма" в Търговския закон / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 8, с. 16-25. 

  

Сист. No: 71267

- 269 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Цесия на менителницата / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 7, с. 32-43. 

  

Сист. No: 71098

- 270 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 9, с. 42-52. 

  

Сист. No: 71323

Търговски дружества

- 271 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 9, с. 12-23. 

  

Сист. No: 71319

Патентно право

- 272 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Патетните пак са на мода / Татяна Явашева. // Икономика, 2017, N 77, с. 46-51. 

  

Сист. No: 71214

Авторско право

- 273 -

Сп П 83 м

Манева, Веселина.  Авторското право на преводача / Веселина Манева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 3, с. 46-58. 

  

Сист. No: 71433

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 274 -

Сп П 83 м

Александров, Андрей.  З анякои ограничителни мерки на достъпа на чужденци до пазара на труда в България / Андрей Александров. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 3, с. 81-97. 

  

Сист. No: 71430

- 275 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Срокове и давност при трудовите спорове / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 5-18. 

  

Сист. No: 71301

- 276 -

Сп А 255

Как се краде законно земеделска земя . // Агробизнесът, XV, 2017, N 10, с. 32-33. 

  

Сист. No: 71350

- 277 -

Сп Б 923 з

Мушкаров, Гошо.  Масовите уволнения / Гошо Мушкаров. // Български законник, XXVI, 2017, N 6, с. 31-35. 

  

Сист. No: 71370

- 278 -

Сп С 953 п

Трудовата книжка - изисквания по Кодекса на труда . // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 1-8. 

  

Сист. No: 71208

Обществено управление. Военни науки

- 279 -

Сп О 253

Герова, Марина и др.  Практически аспекти при определяне на показателите за оценка, включени в критерия за възлагане"оптимално съотношение качество/цена" при обществени поръчки за строителство / Марина Герова, Надежда Йорданова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 8-9, с. 23-25. 

  

Сист. No: 71443

- 280 -

Сп М 45 о

Джапанов, Стоян.  Синергията между космическото пространство и киберпространство - ключов фактор за националната сигурност на САЩ / Стоян Джапанов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 54-72. 

  

Сист. No: 71355

- 281 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Нов закон за електронната идентификация / Велко Джилизов. // Български законник, XXVI, 2016, N 6, с. 111-116. 

  

Сист. No: 71371

- 282 -

Сп М 486

Димитров, Мартин.  Кой е човекът, който ще промени България / Мартин Димитров. // Мениджър, 2017, N 8, с. 18-19. 

  

Сист. No: 71099

- 283 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Осигуряване на работници, командировани в държави от ЕС / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 6-8. 

  

Сист. No: 71206

- 284 -

Сп С 953 п

Желязкова, Гюргя.  Осигуряване на съдружници в търговски дружества / Гюргя Желязкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 9-11. 

  

Сист. No: 71207

- 285 -

Сп М 68 э

Канунников, А.  Международные неправительственные организации в Совете Европы / А. Канунников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 33-40. 

  

Сист. No: 71168

- 286 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Прогнозиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и планиране на обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 8-9, с. 13-21. 

  

Сист. No: 71442

- 287 -

Сп В 986

Павлова, Миглена.  Новото законодателство по обществени поръчки в България - предизвикателство и възможности / Миглена Павлова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 3, с. 2-9; N 1, с. 2-9. 

  

Сист. No: 71259

- 288 -

Сп О 253

Практически съвети за възложителя . // Обществени поръчки, 7, 2017, N 8-9, с. 77-78. 

  

Сист. No: 71444

- 289 -

Сп С 953 п

Цокова, Полина.  Възлагане на поръчки на ниска стойност без процедура по ЗОП / Полина Цокова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 7-10. 

  

Сист. No: 71424

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 290 -

46311

Хубенов, Огнян.  Фермерските пазари - възможност за повишаване на икономическата ефективност на малките и средни фермерски стопанства / Огнян Хубенов. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 186-190. 

  

Сист. No: 71517

Местно самоуправление

- 291 -

Сп И 503 и

Kirichuk, L. et al.  Methods of Evaluating the Effectiveness of the Performance of Local Authorities in the Provision of Municipal Services Based on the Balanced Scorecard / L. Kirichuk, E. Karlovskaya. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 110-124. 

  

Сист. No: 71427

Общинско управление

- 292 -

Сп М 486

Алексиев, Явор.  Общини на развития централизъм / Явор Алексиев. // Мениджър, 2017, N 9, с. 130-131. 

  

Сист. No: 71453

- 293 -

Сп Б 445

Иванова, Дияна.  Анализ на финансовите показатели на общините в България за целите на финансовото им оздравяване / Дияна Иванова, Галя Кушева. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 59-79. 

  

Сист. No: 71228

Военно дело . Военни науки

- 294 -

Сп Г 368

Григоров, Петър.  Турската военна мощ, една година след опита за преврат / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 9, с. 128-137. 

  

Сист. No: 71224

Социално осигуряване в България

- 295 -

Сп Б 923 з

Василева, Мариана.  Право на неплатен отпуск за работещите по служебно и трудово правоотношение / Мариана Василева. // Български законник, XXVI, 2017, N 3, с. 57-61. 

  

Сист. No: 71359

- 296 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбата за работното време, почивките и отпуските / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 9, с. 46-51. 

  

Сист. No: 71292

- 297 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XXVI, 2017, N 1, с. 35-46. 

  

Сист. No: 71354

Застраховане

- 298 -

Сп Б 445

Мишева, Ирена.  Експертна оценка на екологичния риск с техногенен характер - елемент от екологичното застарховане на индустриалните предприятия / Ирена Мишева. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 93-118. 

  

Сист. No: 71402

- 299 -

Сп И 502

Пионер на застрахователния пазар . // Икономика, 2017, N 76, с. 62-63. 

  

Сист. No: 71109

- 300 -

Сп Ч J 80 r

Dohrmann, David et al.  Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Costs / David Dohrmann, Marc Gurtler, Martin Hibbeln. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 3, с. 851-880. 

  

Сист. No: 71253

- 301 -

Сп Ч J 80 r

Kousky, Carolyn et al.  Examining Flood Insurance Claims in the United States: Six Key Findings / Carolyn Kousky, Erwann Michel-Kerjan. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 3, с. 819-850. 

  

Сист. No: 71250

- 302 -

Сп Ч J 80 r

Luciano, Elisa et al.  Single- and Cross-Generation Natural Hedging of Longevity and Financial Risk / Elisa Luciano, Luca Regis, Elena Vigna. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 3, с. 961-986. 

  

Сист. No: 71266

Застраховане в България

- 303 -

46311

Митков, Милен.  Изчисляване на застрахователното обещетение при застраховката на земеделски култури / Милен Митков. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 56-63. 

  

Сист. No: 71473

Образование

- 304 -

Сп Г 62 вх

Дичева, Елена.  EDUTAIMENT като съвременна технология за обучение на студенти-педагози / Елена Дичева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 51-55. 

  

Сист. No: 71061

- 305 -

Сп Г 62 вх

Дичева, Елена.  Доброволческата дейност на студентите-педагози като възможност за формиране на опит в областта на педагогическата работа / Елена Дичева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 56-60. 

  

Сист. No: 71064

- 306 -

Сп Г 62 вх

Тодорова, Мариана.  Медиите и образованието на децата / Мариана Тодорова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 76-79. 

  

Сист. No: 71060

- 307 -

Сп Г 62 вх

Тодорова, Мариана.  Децата в света на анимацията / Мариана Тодорова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 80-85. 

  

Сист. No: 71066

- 308 -

Сп С 847

Ангелова, Радостина.  Оценка на въздействието на инвестиции в обучение за обучители / Радостина Ангелова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 419-429. 

  

Сист. No: 71320

- 309 -

Сп С 847

Благоева, Елена.  Новите предизвикателства и новите мерки за качествено образование в Европа - къде се намира България? / Елена Благоева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 410-418. 

  

Сист. No: 71315

- 310 -

Сп С 847

Витанова, Наталия и др.  Коучинг. Образователен коучинг / Наталия Витанова, Нели Митева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 430-442. 

  

Сист. No: 71321

- 311 -

Сп С 547 ик

Димитрова, Снежана.  Място и роля на образователните институции в ЕС / Снежана Димитрова. // Социология и икономика, I, 2015, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 71139

- 312 -

Сп П 324

Кършакова, Перуника.  Насърчаване на гражданското участие на младите хора посредством неформалното учене и образование. Формиране на ключови компетентности / Перуника Кършакова. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 8, с. 1087-1093. 

  

Сист. No: 71504

- 313 -

Сп М 68 э

Подколзина, И.  Ключевые аспекты реформирования системы образования в Великобритании / И. Подколзина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 6, с. 93-102. 

  

Сист. No: 71186

- 314 -

Сп В 83 Э

Тироль, Жан.  Экономист в общественной жизни / Жан Тироль. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 42-55. 

  

Сист. No: 71263

- 315 -

Сп П 324

Хубенова, Мина.  Дидактически аспекти в междукултурното общуване на чужд език / Мина Хубенова. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 7, с. 900-906. 

  

Сист. No: 71274

Висше образование

- 316 -

В К 263

Вулджев, Георги.  Интернет университет / Георги Вулджев. // Капитал, XXV, N 38, 21-28 септ. 2017, с. 60-61. 

  

Сист. No: 71226

- 317 -

Сп С 547 ик

Михалкова, Люба.  Предприемаческа визия на съвременните икономически университети / Люба Михалкова. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 37-43. 

  

Сист. No: 71170

- 318 -

Сп С 587

Христакиева, Татяна.  Интерактивни техники в преподаването на спортна терминология на английски език / Татяна Христакиева. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 4, с. 132-141. 

  

Сист. No: 71383

- 319 -

Сп С 547 ик

Todorov, Teodor.  Policies in Bulgarian higher education in the recent two decades / Teodor Todorov. // Социология и икономика, I, 2015, N 4, с. 10-22. 

  

Сист. No: 71138

Висше образование в България

- 320 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  Финансовата наука в променяща се Европа - предизвикателства и перспективи / Андрей Захариев. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 18-29. 

  

Сист. No: 71117

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 321 -

Сп C 58

Община Бургасвнедри информационна система за управление на водите и риска от наводнения.  Община Бургас внедри информационна система за управление на водите и риска от наводнения. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 45-49. 

  

Сист. No: 71251

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 322 -

Сп М 453

Великова, Цв.  Необходимостта от нов тип лидерство в мениджмънта на здравеопазването / Цв. Великова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVIII, 2017, N 4, с. 39-47. 

  

Сист. No: 71480

Здравеопазване

- 323 -

Сп Г 62 вх

Shopova, Diana.  Role of the customer relationships management system (CRM) in the develorment of hospital service / Diana Shopova. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 213-217. 

  

Сист. No: 71059

Енергетика

- 324 -

В К 263 d

Запрянов, Йоан.  BP започва експериментална работа с блокчейн технологията : Петролната индустрия продължава да търси начини да модернизира работата си / Йоан Запрянов. // Капитал Daily, VII, N 151, 04 окт. 2017, с. 18. 

  

Сист. No: 71298

- 325 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Неизползваният потенциал на биогаза / Людмила Златева. // Ютилитис, XV, 2017, N 8, с. 32-36. 

  

Сист. No: 71486

- 326 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Либерализацията на електроенергийния пазар - кога и как? / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 8, с. 20-22. 

  

Сист. No: 71485

Селско стопанство. Горско стопанство

- 327 -

46311

Любенов, Любомир.  Потенциал на българското пчеларство / Любомир Любенов. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 31-36. 

  

Сист. No: 71466

- 328 -

В К 263

Най-големите 100 компании в селското стопанство . // Капитал, X, N 2 [прил.], септ. 2017, с. 1-56. 

  

Сист. No: 71205

- 329 -

Сп В 83 Э

Васильева, О. и др.  Производительность сельскохозяйственных предприятий и их участие в агрохолдингах на Дальнем Востоке России / О. Васильева, А. Билько. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 8, с. 104-120. 

  

Сист. No: 71273

Селскостопански предприятия, производство

- 330 -

46311

Линкова, Маруся и др.  Фермерските пазари - мост между минало, настояще и бъдеще / Маруся Линкова, Елица Кръстева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 25-30. 

  

Сист. No: 71462

- 331 -

46311

Станев, Явор.  Състояние на пчеларството в България / Явор Станев. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 175-179. 

  

Сист. No: 71515

- 332 -

Сп З 54

Иванов, Божидар.  Анализ на сектор "Зърно" и "Маслодайни култури" / Божидар Иванов. // Земеделие плюс, 2017, N 7-8, с. 1-12. 

  

Сист. No: 71165

Растениевъдство

- 333 -

46311

Михайлова, Румяна.  Модели за оценка на продукцията от растениевъдна дейност / Румяна Михайлова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 171-174. 

  

Сист. No: 71514

- 334 -

Сп А 255

Рекордни добиви от лавандула  : България запазва лидерството си по износ на лавандулово масло. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 28-29. 

  

Сист. No: 71067

Земеделие. Организация и управление

- 335 -

46311

Динков, Милен.  Устойчивост в биоземеделието / Милен Динков. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 157-161. 

  

Сист. No: 71509

- 336 -

46311

Кръстева, Габриела.  Сравнителен анализ и перспективи на биологичното земеделие в Европейския съюз в контекста на стратегията "Европа 2020" / Габриела Кръстева. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - 4-241Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 234-242. 

  

Сист. No: 71528

- 337 -

В Б 921 ф

Иванов, Петко.  Естонското земеделие е много добре балансирано / Петко Иванов. // Български фермер, XXVI, N 36, 7-13 септ. 2017, с. 14-15. 

  

Сист. No: 71102

- 338 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 34-61. 

  

Сист. No: 71405

- 339 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  По-висока стабилност и ефективност на земеделието чрез диверсификация / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 9, с. 20; 37. 

  

Сист. No: 71065

- 340 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието като част от брутния вътрешен продукт на страните от ЕС-28 / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 9, с. 38-39; 45. 

  

Сист. No: 71070

- 341 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Германия - най-голямата икономика и втора по земеделие в ЕС-28 / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 9, с. 40-41; 46. 

  

Сист. No: 71071

- 342 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Трудният път на българското вино / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 71349

- 343 -

Сп З 54

Стоянова, Марина.  Внедряване на прецизното земеделие в България / Марина Стоянова. // Земеделие плюс, 2017, N 7-8, с. 8-10. 

  

Сист. No: 71163

- 344 -

Сп З 54

Тодорова, Десислава и др.  Икономическа оценка на технологични елементи при късно полско производство на броколи / Десислава Тодорова, Илияна Кришкова. // Земеделие плюс, 2017, N 7-8, с. 27-30. 

  

Сист. No: 71164

- 345 -

Сп А 255

[Двехиляди и седемнайдесета] 2017: Силна година за българските зърнопроизводители . // Агробизнесът, XV, 2017, N 10, с. 16-17. 

  

Сист. No: 71348

Биологично земеделие

- 346 -

46311

Кънчев, Живко.  Икономически и социални предизвикателства за развитие на биологичното земеделие в България / Живко Кънчев. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 204-207. 

  

Сист. No: 71520

Животновъдство

- 347 -

В Б 921 ф

Най-голямата ирландска млечна ферма е семейна . // Български фермер, XXVI, N 36, 7-13 септ. 2017, с. 32, 28. 

  

Сист. No: 71103

- 348 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Възраждането на животновъдството започна / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 9, с. 32-33; 35. 

  

Сист. No: 71069

Управление на предприятията. Организация на производството

- 349 -

CD 40

Колева, Росица.  Конструиране на "балансирана система от показатели за ефективност" - бариери, връзки, индикатори / Росица Колева. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 66-75. 

  

Сист. No: 71458

Мениджмънт

- 350 -

Сп М 486

Григорова, Анелия.  Жените ще влияят на ефективността и вдъхновението / Анелия Григорова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 50-51. 

  

Сист. No: 71112

- 351 -

Сп С 547 ик

Димитрова, Яница П.  Корпоративна култура и конкурентоспособност - реална връзка / Яница П. Димитрова. // Социология и икономика, VI, 2015, N 3, с. 56-73. 

  

Сист. No: 71095

- 352 -

Сп П 89 тп

Захаров, Владимир.  Управление рынками и экономическая безопасность страны / Владимир Захаров. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 9, с. 44-51. 

  

Сист. No: 71511

- 353 -

Сп М 486

Илиева, Весела.  Да обичаш работата си, означава да развиваш и самия бранш / Весела Илиева. // Мениджър, 2017, N 8, с. 56-57. 

  

Сист. No: 71114

- 354 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Човекът с безкрайното CV / Боян Кутевски. // Мениджър, 2017, N 8, с. 108-109. 

  

Сист. No: 71142

- 355 -

Сп М 486

Милошев, Евтим.  Авторите и влиянието не се измерват с телевизионен рейтинг / Евтим Милошев. // Мениджър, 2017, N 8, с. 100-105. 

  

Сист. No: 71134

- 356 -

Сп Б 445

Новак, Дариуш.  Детерминанти определящи развитието на междуорганизационните взаимоотношения / Дариуш Новак. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 30-53. 

  

Сист. No: 71399

- 357 -

Сп Б 445

Славов, Станимир Бернардов.  Влияние на навиците върху управленския процес / Станимир Бернардов Славов. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 54-72. 

  

Сист. No: 71400

- 358 -

Сп М 486

Темелков, Илия.  Мениджър на хибридни реалности / Илия Темелков. // Мениджър, 2017, N 9, с. 98-100. 

  

Сист. No: 71449

- 359 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  (Д)еволюция на тиймбилдинг.бг / Филип Филипов. // Мениджър, 2017, N 9, с. 80-82. 

  

Сист. No: 71446

- 360 -

Сп Ч J 80

Zheng, Weiting et al.  Ties to Unbind: Political Ties and Firm Sell-Offs During Institutional Transition / Weiting Zheng, Kulwant Singh, Chi-Nien Chung. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 7, с. 2005-2036. 

  

Сист. No: 71388

Бизнес стратегии

- 361 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Теофана В.  Оценка на стратегическата позиция на организацията посредством SPACE анализ / Теофана В. Димитрова. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 21-35. 

  

Сист. No: 71414

Контрол-методи на управление

- 362 -

CD 40

Динев, Димитър.  Провеждане на вътрешни разследвания на сигнали/жалби за нередности, измами и злоупотреби / Димитър Динев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 27-33. 

  

Сист. No: 71479

- 363 -

CD 40

Динев, Михаил.  Проблеми на теорията и практиката на контрола, сега и до 2020 г. / Михаил Динев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 6-10. 

  

Сист. No: 71455

- 364 -

CD 40

Иванова, Дияна.  Възможности за усъвършенстване на финансовото управление и контрол в публичния сектор в България / Дияна Иванова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 232-237. 

  

Сист. No: 71463

- 365 -

CD 40

Кушева, Галя.  Анализ на посещенията на руски туристи в България за периода 2008-2016 г. / Галя Кушева. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 238-244. 

  

Сист. No: 71464

- 366 -

CD 40

Петкова, Зорница.  Ролята на Агенция "Митници" и органите по надзор на пазара за недопускането на опасни стоки на вътрешния пазар / Зорница Петкова. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 263-272. 

  

Сист. No: 71475

- 367 -

CD 40

Терзиев, Любомир.  Роля на управлението на обществените поръчки за развитие вътрешния контрол на възложителите / Любомир Терзиев. // Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 255-262. 

  

Сист. No: 71471

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 368 -

Сп Ч J 80

Bullough, Amanda et al.  Women’s Business Ownership: Operating Within the Context of Institutional and In-Group Collectivism / Amanda Bullough, Maija Renko, Dina Abdelzaher. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 7, с. 2037-2064. 

  

Сист. No: 71387

Корпоративно управление

- 369 -

Сп Ч J 80 f

Lins, Karl V. et al.  Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis / Karl V. Lins, Henri Servaes, Ane Tamayo. // The Journal of Finance  (Montvale, NJ), 72, 2017, N 4, с. 1785-1824. 

  

Сист. No: 71279

Риск мениджмънт

- 370 -

Сп Н 25 а

Петровска, Десислава В.  Стратегическо управление на риска / Десислава В. Петровска. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 64-82. 

  

Сист. No: 71422

- 371 -

Сп Г 62 вх

Petkova-Georgieva, Stoyanka.  Framework of economic quantification of maritime accidents and risks control measures using as an example the black sea accidents / Stoyanka Petkova-Georgieva. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 123-130. 

  

Сист. No: 71072

Малък бизнес

- 372 -

Сп П 89 тп

Илышева, Н. Н. и др.  Оценка результатов деятельности малого инновационного предприятия при трансформации по МСФО / Н. Н. Илышева, А. Рожков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 9, с. 100-105. 

  

Сист. No: 71513

Управление на фирмата

- 373 -

Сп П 89 тп

Калабихина, Ирина и др.  Интегрированная отчетность - современная корпоративная отчетность XXI века / Ирина Калабихина, Марина Галушкина, Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 9, с. 106-115. 

  

Сист. No: 71512

- 374 -

Сп Ч J 80

Tse, Caleb H. et al.  A Multimediation Model of Learning by Exporting: Analysis of Export-Induced Productivity Gains / Caleb H. Tse, Linhui Yu, Jianjun Zhu. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 7, с. 2118-2146. 

  

Сист. No: 71447

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 375 -

Сп И 503 и

Guryanova, Lidiya et al.  Modeling the Financial Strategy of the Enterprise in an Unstable Environment / Lidiya Guryanova, Tamara Klebanova, Tetiana Trunova. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 91-109. 

  

Сист. No: 71425

Мениджмънт на фирмата

- 376 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян и др.  Методика за отчитани и анализ на субективната предпоставеност към възникване на конфликти в стопанската организация / Стоян Транев, Енчо Жеков. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 131-136. 

  

Сист. No: 71057

Бизнес етикет

- 377 -

Сп Т 871

Крънчева, Кристина.  Етикет в офиса / Кристина Крънчева. // Труд и право, XXVI, 2017, N 9, с. 48-53. 

  

Сист. No: 71303

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 378 -

Сп Г 62 вх

Георгиев, Христо.  Проучване и анализ на нагласите и оценките на организационните потребители на мобилни телефонни услуги на българския пазар / Христо Георгиев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с.107-113. 

  

Сист. No: 71056

- 379 -

Сп Ч 895

Бизнесът подава ръка на младите . // Човешки ресурси, 2017, N 8, с. 29-30. 

  

Сист. No: 71491

- 380 -

Сп Ч 895

Колева, Мариета.  Успехът е смелост и много работа / Мариета Колева. // Човешки ресурси, 2017, N 8, с. 12-14. 

  

Сист. No: 71492

- 381 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Качествената журналистика днес е по-търсена отвсякога / Венцислав Савов. // Мениджър, 2017, N 8, с. 24-25. 

  

Сист. No: 71101

Пъблик рилейшънс

- 382 -

Сп С 547 ик

Христова, Любомира.  Някои възможни аспекти на политическия PR / Любомира Христова. // Социология и икономика, I, 2016, N 2, с. 68-82. 

  

Сист. No: 71172

Счетоводство

- 383 -

46311

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми и перспективи пред счетоводното отчитане на селскостопанската продукция / Галя Иванова-Кузманова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 138-142. 

  

Сист. No: 71502

- 384 -

46311

Чиприянова, Галина.  Качество и полезностьбехгалтерскойинформации на сельскохозяйственных предприятиях / Галина Чиприянова. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 132-137. 

  

Сист. No: 71501

- 385 -

В К 263 d

Христова, Христина.  (Ро)Бот vs счетоводител / Христина Христова. // Капитал Daily, VII, N 136, 05 септ. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71084

- 386 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Продуктова такса - същност, ред и размер на плащане / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 5-9. 

  

Сист. No: 71196

- 387 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Остатъчна стойност в амортизационната политика на предприятието / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 9, с. 13-16. 

  

Сист. No: 71282

- 388 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Отчитане на краткосрочните финансови активи / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 9, с. 1-4. 

  

Сист. No: 71201

- 389 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Важни промени, свързани с новия международен стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 5-16. 

  

Сист. No: 71306

- 390 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Отчитане на краткосрочните финансови активи / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 1-6. 

  

Сист. No: 71429

- 391 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Значими аспекти от годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г. в обсега на авансови вноски за корпоративен данък и данъчна загуба за пренасяне / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 9, с. 17-30. 

  

Сист. No: 71283

- 392 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Ликвидация на търговски дружества - счетоводни, данъчни и правни изисквания / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 9, с. 17-33. 

  

Сист. No: 71304

- 393 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Формиране на крайните обороти и салда по счетоводните сметки / Стоян Дурин. // Актив, 2017, N 9, с. 7-8. 

  

Сист. No: 71277

- 394 -

Сп А 454

Дурина, Даниела.  Международен стандарт за финансово отчитане 15 - приходи от договори с клиенти / Даниела Дурина. // Актив, 2017, N 9, с. 2-7. 

  

Сист. No: 71276

- 395 -

Сп Б 923 з

Йорданов, Красимир.  Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор / Красимир Йорданов. // Български законник, XXVI, 2017, N 1, с. 21-34. 

  

Сист. No: 71352

- 396 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Доставки на маркетингови и консултантски услуги / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 1-4. 

  

Сист. No: 71441

- 397 -

Сп Ф 531 п

Милев, Симеон.  За някои особености при отчитането на автотранспортната дейност / Симеон Милев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 8, с. 5-10. 

  

Сист. No: 71177

- 398 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Признаването на данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак / Лиляна Панева. // Български законник, XXVI, 2017, N 4, с. 23-31. 

  

Сист. No: 71363

- 399 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Доказателствена стойност на фактурата / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 1-6. 

  

Сист. No: 71423

- 400 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги / Аспасия Петкова. // Български законник, XXVI, 2017, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 71362

- 401 -

Сп Б 445

Петрова, Рени.  Пълнота и своевременност на публикуването на годишните финансови отчети на български предприятия / Рени Петрова. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 73-92. 

  

Сист. No: 71401

- 402 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Елементи на приходите и разходите и отразяването им по статиите на отчета за приходите и разходите / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 9, с. 9-12. 

  

Сист. No: 71280

Осигурително счетоводство

- 403 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина и др.  Осигурителни вноски и задължения по ЗДДС при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава членка на ЕС / Мина Янкова, Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 10, с. 6-7. 

  

Сист. No: 71440

Счетоводство на предприятието

- 404 -

Сп И 50 м

Атанасова, Анелия.  Счетоводна политика за управленското счетоводство: мит или реалност / Анелия Атанасова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 154-167. 

  

Сист. No: 71409

Национални счетоводни стандарти

- 405 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти / Али Вейсел. // Български законник, XXVI, 2016, N 12, с. 45-52. 

  

Сист. No: 71375

Одиторски контрол

- 406 -

Сп В 986

Крумова, Анелия и др.  Сертификационни програми на глобалния IIА / Анелия Крумова, Димитър Нешев. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 3, с. 33-40. 

  

Сист. No: 71261

- 407 -

Сп В 986

Сийгоу, Джейн.  Постигане на по-високо равнище на зрелост / Джейн Сийгоу. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 3, с. 24-30. 

  

Сист. No: 71260

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 408 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Колко е важно да слушаме правилно / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 25-26. 

  

Сист. No: 71270

- 409 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Какво знаем и не знаем за парите / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 23-24. 

  

Сист. No: 71269

- 410 -

Сп Ч 895

Да ценим усилията, а не само резултатите . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 29-30. 

  

Сист. No: 71272

- 411 -

Сп Ч 895

Екипът - ключов фактор в бизнеса . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 12-13. 

  

Сист. No: 71255

- 412 -

Сп С 547 ик

Карабельова, Соня.  Психологическа традиция и съвременна перспектива в дефинирането на кариерата / Соня Карабельова. // Социология и икономика, I, 2016, N 1, с. 79-100. 

  

Сист. No: 71176

- 413 -

Сп Ч 895

Лицемерието убива доверието в екипа . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 19-20. 

  

Сист. No: 71268

- 414 -

Сп Ч 895

Пет съвета за стартиране на кариера в човешките ресурси . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 10-11. 

  

Сист. No: 71249

- 415 -

Сп Ч 895

Управление на човешките ресурси . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 14-16. 

  

Сист. No: 71256

- 416 -

Сп Ч 895

Уроци, които няма да научите в училищата по бизнес . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 17-18. 

  

Сист. No: 71257

- 417 -

Сп Ч 895

Хайде да се разберем по човешки . // Човешки ресурси, 2017, N 7, с. 27-28. 

  

Сист. No: 71271

- 418 -

Сп Ч J 80

The Benefits of Benefits: A Dynamic Approach to Motivation-Enhancing Human Resource Practices and Entrepreneurial Survival . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 7, с. 2303-2332. 

  

Сист. No: 71384

Транспорт

- 419 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  МАГЛЕВ, Hyperloop и бъдещето на обществения интер-региотранспорт / Николай Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 71087

- 420 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Българско пристанище от друго измерение / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 26-30. 

  

Сист. No: 71080

- 421 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Нов жп коридор свързва Каспийско море с Турция и Европа / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 34. 

  

Сист. No: 71081

- 422 -

Сп Л 763

Диков, Петър.  На България и е нужна нова транспортна стратегия / Петър Диков. // Логистика, XIII, 2017, N 8, с. 26-29. 

  

Сист. No: 71345

- 423 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Светът се променя, а транспортът ? / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 7, с. 20-25. 

  

Сист. No: 71082

Реклама

- 424 -

В К 263

Николов, Константин.  Новият рекламен гигант : Или как онлайн търговецът иска да вземе бизнеса на Google и Facebook / Константин Николов. // Капитал, XXV, N 36, 8-14 септ. 2017, с. 42-43. 

  

Сист. No: 71129

- 425 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Ако спечелиш в Amazon, печелиш / Константин Вълков. // Мениджър, 2017, N 9, с. 102-103. 

  

Сист. No: 71450

- 426 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Рекламата, която не искахме. Но в крайна сметка получихме / Боян Кутевски. // Мениджър, 2017, N 9, с. 104-105. 

  

Сист. No: 71451

- 427 -

Сп Н 25 а

Станев, Велин С.  Историческото периодизиране на рекламата - проблеми и интенции / Велин С. Станев. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 36-49. 

  

Сист. No: 71416

Хранително-вкусова промишленост

- 428 -

В К 263

Ватева, Деница и др.  Вината на лошото време / Деница Ватева, Ани Коджаиванова. // Капитал, XXV, N 39, 29 септ.-05 окт. 2017, с. 40-43. 

  

Сист. No: 71289

- 429 -

Сп Х 74 п

Карев, Николай и др.  Анализ и оценка на суровинната база за производство на растителни масла / Николай Карев, Александра Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVI, 2017, N 7, с. 29-33. 

  

Сист. No: 71489

- 430 -

Сп Х 74 п

Фактори, влияещи на степента на отлагане на различни видове замърсявания в технологичното оборудване в хранителната промишленост . // Хранително-вкусова промишленост, LXVI, 2017, N 7, с. 24-28. 

  

Сист. No: 71487

Информационни технологии

- 431 -

Сп C 58

Георгиев, Боян.  [Тринадесет] 13 термина при СИМ / Боян Георгиев. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 68-72. 

  

Сист. No: 71258

- 432 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  "Лидер Маг" ЕООД преодолява предизвикателствата с модерен CAD/CAM софтуер / Васил Гьошев. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 28-29. 

  

Сист. No: 71246

- 433 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  ГИС: Предизвикателства и тенденции 2017 / Васил Гьошев. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 34-36. 

  

Сист. No: 71247

- 434 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  Облачните услуги в България стават все по-популярни и търсени / Васил Гьошев. // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 4-13. 

  

Сист. No: 71381

- 435 -

Сп C 58

Защо ИТ директорите трябва да възприемат Облака . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 32. 

  

Сист. No: 71390

- 436 -

Сп C 58

Как виртуалната реалност в архитектурата ще Ви помогне да печелите клиенти? . // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 16-17. 

  

Сист. No: 71240

- 437 -

Сп C 58

Какво означава в действителност облачното програмно осигуряване . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 22-25. 

  

Сист. No: 71386

- 438 -

Сп C 58

Ключови предизвикателства пред усвояването на облака . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 26-30. 

  

Сист. No: 71389

- 439 -

Сп Б 445

Лалев, Ангелин.  Методи и средства за повишаване на информационната сигурност на облачните изчисления в практиката на малките и средните предприятия / Ангелин Лалев. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 42-58. 

  

Сист. No: 71227

- 440 -

Сп C 58

Русков, Георги.  Модерно GAD/CAM проектиране развива дейността на ELOPAR ООД в желаната посока / Георги Русков. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 22-24. 

  

Сист. No: 71241

- 441 -

Сп C 58

Срещани трудности при взаимодействието на облак с облак . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 46-47. 

  

Сист. No: 71408

- 442 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Доставчиците на CAD софтуер се фокусират върху облачните технологии / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 04-05. 

  

Сист. No: 71235

- 443 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Следващите три години на компютрите / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 8, с. 144-145. 

  

Сист. No: 71159

- 444 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Дигиталната трансформация трябва да е фокусирана върху хората / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 9, с. 142-143. 

  

Сист. No: 71454

- 445 -

Сп C 58

Тодоров, Георги и др.  "Индустрия 4.0": предизвикателства и възможности / Георги Тодоров, Константин Камберов, Петър Статев. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 56-66. 

  

Сист. No: 71254

- 446 -

Сп C 58

Христов, Христо.  Инвестиции в CAD/CAM среда позволяват на "Габинвест" ЕООД да планира разширяване на своята пазарна ниша / Христо Христов. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 14-15. 

  

Сист. No: 71238

- 447 -

Сп C 58

Шест актуални тенденции, оформящи облачните стратегии за ИТ . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 14-17. 

  

Сист. No: 71382

- 448 -

Сп C 58

BaaS и "Блокклауд" - необходимата колаборация в полза на бизнеса . // CIO, XIII, 2017, N 9, с. 42-43. 

  

Сист. No: 71397

Информационни мрежи. Информационни системи

- 449 -

В К 263 d

Георгиева, Лора.  Нови правила за личните данни : Компаниите трябва да се подготвят за промените, които ще влязат в сила след по-малко от година / Лора Георгиева. // Капитал Daily, VII, N 137, 07 септ. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 71104

- 450 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Приложение на ГИС при планиране и развитие на интелигентния град / Мария Николова. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 50-55. 

  

Сист. No: 71252

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 451 -

46311

Перков, Венцислав.  Електронната търговия - възможност за реализация на селскостопански продукти / Венцислав Перков. // Потенциал за развитие на фермерските пазари в България : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 149-156. 

  

Сист. No: 71503

- 452 -

Сп Х 742

Ангелова, Галя.  Предизвикателствата пред електронната търговия и опаковките за нея /  Прев. Галя Ангелова. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 5, с. 10-11. 

  

Сист. No: 71396

- 453 -

Сп C 58

Петров, Стефан.  Агенцията по кадастър все по-близо до гражданите с нови електронни услуги / Стефан Петров. // CIO, XIII, 2017, N 8, с. 42-44. 

  

Сист. No: 71248

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 454 -

Сп Б 445

Иванова, Петя.  Съвременен поглед върху приложението на съвместното потребление в туризма / Петя Иванова. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 80-94. 

  

Сист. No: 71229

- 455 -

Сп И 50 м

Крайчева, Надежда.  Националната туристическа политика - ключов фактор за икономически растеж в сферата на туризма / Надежда Крайчева. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 129-153. 

  

Сист. No: 71407

- 456 -

Сп С 547 ик

Обрешков, Иван и др.  Безопасност и сигурност в хотелиерството в България / Иван Обрешков, Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Социология и икономика, I, 2015, N 4, с. 54-61. 

  

Сист. No: 71140

- 457 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Ела, харесай и плати повече / Димитър Събев. // Мениджър, 2017, N 9, с. 124-127. 

  

Сист. No: 71452

- 458 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Дойдох, видях и си тръгнах / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2017, N 8, с. 142-143. 

  

Сист. No: 71157

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 459 -

В Д 92

Академията отбеляза 105-годишнината от дарителския акт на Димитър Ценов . // Дунавско дело, N 34, 8-14 септ. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71135

- 460 -

В Д 92

Академията откри новата учебна година с тържествено посрещане на 82-випуск . // Дунавско дело, N 36, 22-28 септ. 2017, с. 1,8. 

  

Сист. No: 71230

- 461 -

В Д 92

Академията популяризира проект "Шанс за развитие" . // Дунавско дело, N 38, 6-12 окт. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71325

- 462 -

В А 561

Академията популяризира проект "Шанс за развитие" . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71332

- 463 -

В А 561

Българо-румънски туристически маршрут по поречието на Дунав дискутираха на форум в СА . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71331

- 464 -

В А 561

Девет пълни отличници се дипломираха през 2017 в ОКС "бакалавър" . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71337

- 465 -

В Д 92

Делегация от Стопанска академия гостува на българския посланик в Република кипър . // Дунавско дело, N 40, 20-26 окт. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 71481

- 466 -

В Д 92

Есенен фермерски пазар организираха Стопанска академия и община Свищов . // Дунавско дело, N 39, 13-19 окт. 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 71410

- 467 -

В Д 92

Изкачване на планински първенци в Европа СТД "Академик" посвети на своята 80-годишнина . // Дунавско дело, N 39, 13-19 окт. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71411

- 468 -

В А 561

Изкачване на планински първенци в Европа посвети СТД "Академик" на своята 80-годишнина . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71330

- 469 -

В Д 92

Катедра "Мениджмънт" чества петдесет години . // Дунавско дело, N 41, 27 окт. - 2 ноем. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71526

- 470 -

В А 561

Катедра ЗСД разширява партньорството си с бизнеса . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71339

- 471 -

В Д 92

Пълни отличници заемат местата за редовна магистратура в Академията . // Дунавско дело, N 33, 01-07 септ. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71058

- 472 -

В Д 92

Ректорът на Стопанска академия участва в среща на българските медии в дискусии за образованието . // Дунавско дело, N 40, 20-26 окт. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71482

- 473 -

В Д 92

Свищовски студенти дискутираха пазарните тенденции в търговията . // Дунавско дело, N 41, 27 окт. - 2 ноем. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71525

- 474 -

В Д 92

Стопанска академия дари компютърна конфигурация на клуба на инвалида . // Дунавско дело, N 41, 27 окт. - 2 ноем. 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 71524

- 475 -

В А 561

Стопанска академия тържествено посрещна новия випуск . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71342

- 476 -

В А 561

Студенти и преподаватели отбелязаха заедно Световния ден на туризма . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 71340

- 477 -

В А 561

Тържественно отбелязахме 105 г. от дарителския акт на Димитър Ценов . // Алма матер, XXVI, N 5, септ. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 71329

- 478 -

В Д 92

"Легендите" на Алма матер се срещнаха на футболния терен . // Дунавско дело, N 40, 20-26 окт. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71483


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александр 157 
Александров, Андрей 78 274 
Александрова, Красимира 6 
Алексиев, Явор 292 
Ангелов, Георги 201 
Ангелов, Иван 18 
Ангелова, Анна 7 
Ангелова, Галя 452 
Ангелова, Радостина 308 
Андрас, Трина Ларсен 215 
Андреева, Т. 12 
Анохин, Е. В. 213 
Антонов, Иван 147 
Аргатски, Велин 244 
Атанасов, Атанас 181 
Атанасова, Анелия 404 
Атанасова, Ивелина 28 181 182 
Балабанова, Маргарита 264 
Башев, Храбрин 338 
Беев, Ивайло 50 
Бекаева, Анна 172 
Бенчев, Светослав 206 
Бехар, Максим 256 
Билько, А. 329 
Благоева, Елена 309 
Блинов, А. 1 
Богомилова, Жанет 275 
Божилов, Ники 221 222 223 224 
Божилов, Николай 419 
Бозова, Люба 205 
Большова, Н. 13 
Бонев, Живко 386 387 
Борзых, О. 148 
Боянова, Марияна 9 79 408 
Брезоева, Бойка 388 389 390 
Бхая, Заки Мухамад Аббас 214 
Василев, Васил 225 226 227 420 421 
Василев, Ивайло 259 
Василев, Стойне 409 
Василева, Валентина 107 
Василева, Мариана 66 72 295 
Васильева, О. 329 
Ватева, Деница 428 
Вейсел, Али 108 405 
Великова, Цв. 322 
Величков, Николай 51 
Велчева, Йорданка 103 
Венкатрая, Б. 177 
Виденова, Милена 174 
Витанова, Наталия 310 
Владиков, Атанас И. 80 
Власова, В. 162 
Волошин, Дмитрий 373 
Вулджев, Георги 316 
Вълканов, Николай 199 
Вълков, Константин 425 
Гайдаров, Павел 140 
Галушкина, Марина 373 
Ганчев, Петко 47 
Георгиев, Благовест 19 245 246 
Георгиев, Боян 431 
Георгиев, Георги 81 
Георгиев, Петър 247 
Георгиев, Христо 378 
Георгиева, Анета 109 
Георгиева, Боряна 183 
Георгиева, Галя 184 
Георгиева, Лора 449 
Герджикова, Нина 8 
Герова, Марина 279 
Гецова, Биляна 110 
Голованова, Наталия 172 
Горанова, Пенка 203 
Господинов, Калин 52 
Градев, Дончо 20 
Григоров, Петър 294 
Григорова, Анелия 350 
Грозданов, Димитър 152 
Грозева, Неда 43 
Гьошев, Васил 432 433 434 
Гюрова, Светломира 141 
Давидова, Алма 200 
Дамянов, Димитър Д. 53 
Даракчиева, Даниела 111 
Денева, Иванка 2 
Дечев, Теодор 82 
Джапанов, Стоян 280 
Джилизов, Велко 112 281 
Диков, Петър 422 
Димитров, Веселин 29 
Димитров, Георги 185 
Димитров, Димитър 21 166 
Димитров, Любомир 159 
Димитров, Мартин 282 
Димитрова, Боряна 215 
Димитрова, Зорница 283 403 
Димитрова, Мина 391 
Димитрова, Снежана 311 
Димитрова, Теофана В. 361 
Димитрова, Яница П. 351 
Димова, Добрина 83 
Динев, Виктор 64 
Динев, Димитър 362 
Динев, Михаил 363 
Динков, Милен 335 
Дичева, Елена 304 305 
Дончева, Екатерина 175 
Досев, Христо 113 265 392 
Драгийска, Милена 228 
Дурин, Стоян 393 
Дурина, Даниела 394 
Дурова, Калина Л. 257 
Дурчев, Александър 256 
Жеков, Енчо 376 
Жекова, Станка 83 
Желев, Жельо 142 
Желязкова, Виржиния 104 
Желязкова, Гюргя 284 
Жотева, Мая 114 115 
Загорчева, Деница 103 
Запрянов, Йоан 90 324 
Захариев, Андрей 320 
Захаринова, Димитрина 30 
Захаров, Владимир 352 
Захарова, Н. 149 
Звонова, Е. А. 235 
Здравкова, Цветана 31 
Златева, Людмила 325 
Иванов, Ангел 218 
Иванов, Божидар 332 
Иванов, Петко 337 339 340 341 342 
Иванов, С. 10 
Иванова, Александра 429 
Иванова, Дияна 293 364 
Иванова, Мария 73 
Иванова, Петя 454 
Иванова-Кузманова, Галя 383 
Иванчева, Людмила 3 
Игнатьв, С. 238 
Илиев, Драгомир 207 
Илиев, Петкан 54 
Илиева, Весела 353 
Илийчовски, Светослав 87 
Илышева, Н. Н. 372 
Имамкулиева, Э. 243 
Йорданов, Красимир 395 
Йорданова, Надежда 279 
Йорданова, Румяна 116 117 396 
Йосифова, Десислава 118 
Кабакчиева, Цветелина 186 
Калабихина, Ирина 373 
Камберов, Константин 445 
Канев, Димитър 46 
Канунников, А. 285 
Капитанов, Тодор 84 
Карабельова, Соня 412 
Карев, Николай 429 
Каримова, А. 14 
Касабова, Камелия 93 100 
Касимова-Моасе, Мария 67 
Каукин, А. 239 
Кацарова, Мариана 286 
Керемедчиев, Симеон 32 220 
Кирилова, Милена 119 
Киряков, Огнян 178 
Китанов, Яким 104 
Клинов, В. 236 
Коджаиванова, Ани 208 428 
Колев, Станислав 91 
Колева, Мариета 380 
Колева, Росица 349 
Кондарев, Ивайло 120 
Кондратиев, Владимир 248 
Кондратиева, Н. 237 
Коннов, В. 1 
Корелов, Кристиян 55 
Костадинов, Костадин 249 
Кочергин, Д. 94 
Крайчева, Надежда 455 
Кран, Урша 4 
Кришкова, Илияна 344 
Крумова, Анелия 406 
Крумова, Диана 33 187 
Крънчева, Кристина 377 
Кръстева, Габриела 336 
Кръстева, Елица 330 
Кръстева, Илияна 188 
Кузнецов, А. 235 
Кутевски, Боян 34 354 426 
Кушева, Галя 293 365 
Кънчев, Живко 346 
Кършакова, Перуника 312 
Лазарова, Анета 190 
Лактионова, А. 96 
Лалев, Ангелин 439 
Лекова, Мария 271 
Линд, Майкъл 250 
Линкова, Маруся 330 
Личев, Тихомир 11 
Луконин, С. 238 
Льондев, Атанас 95 
Любенов, Любомир 327 
Мавров, Христо 56 
Малик, Ашок 253 
Манева, Веселина 273 
Манолов, Бисер 158 
Манолов, Георги Л. 22 44 
Мантарова, Анна 15 
Манчева, Иванина 163 
Маринов, Александър 23 
Маринова, Виолина 35 
Марков, Николай 189 
Маркова, Анелия 266 
Маркова, Мариана 189 
Марцинкевич, Борис 251 
Матеев, Георги 57 
Матеева, Богиня 231 423 
Мехмедова, Емял 190 
Милев, Симеон 397 
Милошев, Евтим 355 
Милтенова, Евелина 36 
Минев, Александър 267 
Минкова, Ганета 263 
Миран, Петко 58 
Митева, Диана 37 
Митева, Нели 310 
Митков, Милен 303 
Михайлова, Гергана 209 
Михайлова, Румяна 333 
Михалкова, Люба 317 
Михеев, В. 238 
Мишева, Ирена 298 
Моисеев, С. 150 
Мръчков, Васил 68 
Мушкаров, Гошо 277 
Наконечна, А. 96 
Нейчев, Николай 154 
Ненова, Радка 191 
Несторова, Светла 38 
Нешев, Димитър 406 
Никовска, Кремена 456 
Николаева, Диана 39 
Николаева, Николета 192 
Николов, Бойко 143 
Николов, Константин 424 
Николова, Бистра 268 
Николова, Галина 74 
Николова, Гергана 144 
Николова, Марина 193 
Николова, Мария 450 
Нинов, Димитър 121 
Новак, Дариуш 356 
Обрешков, Иван 456 
Павлов, П. 239 
Павлов, Павлин 202 
Павлов, Стефан 252 
Павлова, Венета 40 
Павлова, М. 173 
Павлова, Миглена 287 
Павлова, Полина 69 
Палешников, Георги 232 233 
Панева, Лиляна 105 123 124 125 126 127 128 398 399 
Паси, Гергана 256 
Паунова, Зоя 41 
Перков, Венцислав 451 
Петков, Мартин 258 260 
Петкова, Аспасия 75 261 296 297 400 
Петкова, Зорница 366 
Петкова, Полина 24 
Петров, Камен 240 
Петров, Стефан 453 
Петрова, Моника 129 130 
Петрова, Рени 401 
Петрова, С. 204 
Петровска, Десислава В. 370 
Пижев, Димитър 27 
Пиперков, Петър 59 
Плочева, Мариета 106 131 132 133 
Подколзина, И. 313 
Попиловските, Ивета 234 
Попова, Драга 25 
Попова, Евгения 134 
Попова, Теодора 42 
Порязов, Делчо 49 
Радоева, Росица 194 
Ралева, Стела 60 
Рангелов, Евгени 402 
Рожков, А. 372 
Русков, Георги 440 
Савов, Венцислав 381 
Савова, Светлана 219 
Саран, Самир 253 
Семкова, Боряна 348 
Сийгоу, Джейн 407 
Симеонова, Росица 195 
Сирашки, Христо 196 
Славов, Станимир Бернардов 357 
Смит, Брент 215 
Стаматова, Виргиния 442 
Стамов, Стамен 456 
Станев, Велин С. 427 
Станев, Явор 331 
Станева, Марина 160 
Станкулов, Цветан 135 
Станчев, Ивайло 155 
Статев, Петър 445 
Стефанова, Кристина 61 
Стойкова, Пепа 145 146 
Стойчева, Светослава 189 
Стоянов, Николай 156 
Стоянова, Ана 211 
Стоянова, Марина 343 
Стрелец, И. 241 
Стригулев, Начо 443 444 
Сулейманова, Карина 216 
Сулимов, К. 48 
Събев, Димитър 457 
Тананеев, Емилиян 146 
Тананеева, Живка 203 
Тарасюк, Анна 242 
Темелков, Илия 358 
Терзиев, Любомир 367 
Терзиева, Мариана 212 
Тироль, Жан 314 
Тодоров, Васил 65 
Тодоров, Георги 445 
Тодоров, Теодор 197 
Тодорова, Десислава 344 
Тодорова, Мариана 306 307 
Тодорова, Милена 198 
Тодорова, Светлана 458 
Тодорова, Теодора 326 
Тонев, Младен 62 
Точева, Таня 88 
Тошева, Елена 179 
Транев, Стоян 376 
Фети, Невин 262 
Филипов, Велин 136 
Филипов, Филип 359 
Фридман, Л. 243 
Фулър, Греъм Е. 89 
Хорозов, Георги 269 270 
Хохлов, И. 86 
Хохлова, М. 86 
Христакиева, Татяна 318 
Христов, Христо 446 
Христова, Любомира 382 
Христова, Христина 385 
Христова-Балканска, Искра 63 
Хубенов, Огнян 290 
Хубенова, Мина 315 
Цанков, Петър 137 
Цветанска, Искра 6 
Цеков, Иво 255 
Ценова, Любка 138 
Цокова, Полина 289 
Цоцорков, Димитър 180 
Чиприянова, Галина 384 
Шапаров, А. 16 
Шаститко, А. 173 
Шкуфца, Ева 4 
Явашева, Татяна 272 
Яковлев, П. 254 
Янкова, Мина 139 403 
Ясми, Басим Аббас Краиди 214 
Abdelzaher, Dina 368 
Beus, Jeremy M. 76 
Bullough, Amanda 368 
Chung, Chi-Nien 360 
Dohrmann, David 300 
Galabov, Marin 217 
Goldschmidt, Deborah 77 
Guerrieri, Veronica 97 
Gurtler, Marc 300 
Guryanova, Lidiya 375 
Hibbeln, Martin 300 
Ivanov, Tzanko 71 164 
Ivanova, Lyudmila 5 
Ivanova, Maria St. 85 
Kahraman, Bige 161 
Karlovskaya, E. 291 
Kirichuk, L. 291 
Kjosevski, Jordan 98 
Klebanova, Tamara 375 
Kmetska, Svetlana 165 
Kousky, Carolyn 301 
Larrain, Mauricio 102 
Lins, Karl V. 369 
Lorenzoni, Guido 97 
Luciano, Elisa 302 
Lybcheva, Mdrusya 71 164 
Michel-Kerjan, Erwann 301 
Milev, Nikolay 165 
Minassian, Garabed 26 
Parusheva, Silvia 99 
Petkova-Georgieva, Stoyanka 371 
Petkovski, Mihail 98 
Petranov, Stefan 85 
Polborn, Mattias K. 45 
Regis, Luca 302 
Renko, Maija 368 
Schmieder, Johannes F. 77 
Servaes, Henri 369 
Shopova, Diana 323 
Singh, Kulwant 360 
Snyder, James M. Jr. 45 
Stumpner, Sebastian 102 
Tamayo, Ane 369 
Todorov, Teodor 319 
Tookes, Heather E. 161 
Trunova, Tetiana 375 
Tse, Caleb H. 374 
Verbitskaya, Olga 5 
Vigna, Elena 302 
Whitman, Daniel S. 76 
Yu, Linhui 374 
Zheng, Weiting 360 
Zhu, Jianjun 374 
Эзрох, Ю. 151 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автентичните лидери 27 
Авторите и влиянието не се измерват с телевизионен рейтинг 355 
Авторското право на преводача 273 
Агенцията по кадастър все по-близо до гражданите с нови електронни услуги 453 
Адаптация на финансовата архитектура на предприятията: количествени доминанти в цикличното икономическо развитие 96 
Административни производства по Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове 258 
Административните реформи в теоретичния контекст на идеите за социалната еволюция 23 
Академията отбеляза 105-годишнината от дарителския акт на Димитър Ценов 459 
Академията откри новата учебна година с тържествено посрещане на 82-випуск 460 
Академията популяризира проект "Шанс за развитие" 461 462 
Ако спечелиш в Amazon, печелиш 425 
Актуални предизвикателства пред политиката на признаване в Европа 255 
Актуални проблеми при осъществяване на фискалния контрол 144 
Анализ драйверов и ограничений развития России на основе информации Глобального инновационного индекса 162 
Анализ и оценка на суровинната база за производство на растителни масла 429 
Анализ на доходността и риска при инвестирането в бизнес имоти в регионите с развита аграрна икономика в САЩ 159 
Анализ на посещенията на руски туристи в България за периода 2008-2016 г. 365 
Анализ на сектор "Зърно" и "Маслодайни култури" 332 
Анализ на финансовите показатели на общините в България за целите на финансовото им оздравяване 293 
Анализът на потребителското поведение в неокласическия макроикономикс - предложения и реалост 53 
Антитраст в условиях двусторонней монополии 173 
Аурубис - водещият производител на мед и медни продукти в Европа 167 
Африканската геополика на Брюксел 252 
Балансът между цена и качество 207 
Банковский кризис в Италии: причины и пути преодоления 149 
Безопасност и сигурност в хотелиерството в България 456 
Бизнесът подава ръка на младите 379 
Биоцидните продукти "под ударите" на КЗК 205 
Блоковата геополитика 250 
Блокчейн ще е навсякъде след 10 години 155 
Борбата срещу подкупа - амбиция или реалност 43 
България в траекторията на бежанската вълна към Европа 15 
България е топ производител на слънчоглед в ЕС 200 
Българо-румънски туристически маршрут по поречието на Дунав дискутираха на форум в СА 463 
Българско звено управлява логистиката на Ideal Standart 225 
Българско пристанище от друго измерение 420 
Бюджетната децентрализация като фактор за едновременно развитие на общините и индустриалния бизнес 103 
Важни промени, свързани с новия международен стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 389 
Визуальный мерчендайзинг как эффективный инструмент маркетинга 216 
Вината на лошото време 428 
Влагайте цялата си страст във всичко, което правите 41 
Властта и политиката през призмата на социологията 21 
Влияние на навиците върху управленския процес 357 
Влияние норматива достаточности капитала банков на узкий кредитной канал денежной трансмиссии в России 148 
Влиянието на търговската марка за постигане на конкурентно предимство - аналитично проучване на компанията за мобилни клетъчни телефони "Заин Ирак" в Ал-Дивания, Ирак 214 
Внедряване на прецизното земеделие в България 343 
Водещ европейски производител в областта на биотехнологиите 168 
Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност 83 
Все повече свързвам успеха с удоволствие и удовлетворение и все по-малко го меря с цифри 42 
Възлагане на поръчки на ниска стойност без процедура по ЗОП 289 
Възможност за дистанционна работа 75 
Възможности за усъвършенстване на финансовото управление и контрол в публичния сектор в България 364 
Възможностите, които пропускаме в кариерата 79 
Възраждането на животновъдството започна 348 
Възходът на криптофинансите 158 
Вълнуващите цели носят успеха 38 
Высококвалифицированная миграция как ресурс конкурентоспособности государств 13 
Геоенергийните измерения на катарската криза 251 
Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план 240 
Геополитиката се завръща на пазара на петрол 206 
Германия - най-голямата икономика и втора по земеделие в ЕС-28 341 
ГИС: Предизвикателства и тенденции 2017 433 
Глобализация и геополитически императив 246 
Глобализация или интервенция? 245 
Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. през погледа на австрийската икономическаа школа 55 
Да обичаш работата си, означава да развиваш и самия бранш 353 
Да работиш за големите 208 
Да ценим усилията, а не само резултатите 410 
Давност на различните видове задължения 261 
Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа е двумесечен 72 
Данъчната експертиза - законосъобръзност и независимост 145 
Данъчно техно 141 
Данъчно третиране и счетоводно отчитане на личното ползване на фирмени автомобили 108 
Данъчно третиране на дейността на консорциум - специфични моменти, данъчна практика 133 
Данъчно третиране на доставки на стоки с монтаж и инсталиране и доставки на услуги по монтаж и инсталиране съгласно ЗДДС 115 
Данъчно третиране на коригиращи събития и грешки във връзка с промените в ЗКПО от 2017 г. 109 
Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри 119 
Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой на физически лица 116 117 
ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане 123 
ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги 125 
Девет пълни отличници се дипломираха през 2017 в ОКС "бакалавър" 464 
Деклариране на доходите от peer-to-peer платформите за финансиране 106 
Делегация от Стопанска академия гостува на българския посланик в Република кипър 465 
Демографический взрыв: динамика, проблемы, решения 10 
Десетте най-вредни работни навика и как да се отучите от тях 69 
Детерминанти определящи развитието на междуорганизационните взаимоотношения 356 
Децата в света на анимацията 307 
Дигиталната трансформация трябва да е фокусирана върху хората 444 
Дидактически аспекти в междукултурното общуване на чужд език 315 
Дирята на възрожденците енциклопедисти от Сливенско в българския обществен живот, родната и европейската наука на XIX век 2 
Длъжностно лице по защита на данните 262 
Доброволческата дейност на студентите-педагози като възможност за формиране на опит в областта на педагогическата работа 305 
Договор за лизинг на недвижим имот 212 
Дойдох, видях и си тръгнах 458 
Доказателствена стойност на фактурата 399 
Доставки на маркетингови и консултантски услуги 396 
Доставчиците на CAD софтуер се фокусират върху облачните технологии 442 
Другото лице на социалния дъмпинг 81 
Държавните регулации в агросектора 198 
Европа и Русия: силнодействащо съседство 89 
Единно ДДС пространство 118 
Екипът - ключов фактор в бизнеса 411 
Експертна оценка на екологичния риск с техногенен характер - елемент от екологичното застарховане на индустриалните предприятия 298 
Ела, харесай и плати повече 457 
Електронната търговия - възможност за реализация на селскостопански продукти 451 
Елементи на приходите и разходите и отразяването им по статиите на отчета за приходите и разходите 402 
Есенен фермерски пазар организираха Стопанска академия и община Свищов 466 
Естония може да създаде собствена криптовалута 157 
Естонското земеделие е много добре балансирано 337 
Етикет в офиса 377 
Жените ще влияят на ефективността и вдъхновението 350 
Животът на книгата 7 
З анякои ограничителни мерки на достъпа на чужденци до пазара на труда в България 274 
За иновационните проекти в агробизнеса 196 
За някои въпроси и проблеми, свързани с прякото данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи 136 
За някои особености при отчитането на автотранспортната дейност 397 
За по-ефективен бизнес 179 
За равнищата на местно и регионално самоуправление и необходимостта от ново административно-териториално устройство на България 166 
За реализацията: теория, икономическа теория, икономикс 50 
Заветни моменти за икономиката и обществото 49 
Зад успеха ни стои дълъг път на модернизация и развитие 180 
Задължения на работодателя да назначава служители за защита от професионални рискове 68 
Защитата срещу "кражба на фирма" в Търговския закон 268 
Защо договорът за приятелство и добросъседство с Македония е добър за България? 249 
Защо ИТ директорите трябва да възприемат Облака 435 
Защо никой не се смее? 224 
Защо победи Тръмп - отговорът на теорията на перспективите 46 
Земеделието като част от брутния вътрешен продукт на страните от ЕС-28 340 
Значение на културната среда и институционалната рамка за икономическото развитие на обществата в трудовете на Дъглас Норт 24 
Значими аспекти от годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г. в обсега на авансови вноски за корпоративен данък и данъчна загуба за пренасяне 391 
Избирателен процес и електорално поведение 44 
Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог 270 
Изкачване на планински първенци в Европа СТД "Академик" посвети на своята 80-годишнина 467 
Изкачване на планински първенци в Европа посвети СТД "Академик" на своята 80-годишнина 468 
Изследване на влиянието на цените на зърнените фючерси върху инвестиционното поведение на икономическите агенти и земеделски производители 197 
Изследване на ефективност и публичност на дейността на областна администрация за развитието на аграрния сектор в РБългария 194 
Изчисляване на застрахователното обещетение при застраховката на земеделски култури 303 
Икономическа конвергенция в ЕС и България 63 
Икономическа оценка на технологични елементи при късно полско производство на броколи 344 
Икономически и социални ефекти от развитието на регионалните фермерски пазари 188 
Икономически и социални предизвикателства за развитие на биологичното земеделие в България 346 
Икономически и социални предизвикателства при реализацията на аграрни стоки (продукти) между България и съседните балкански страни 186 
Икономически и социални предизвикателства при реализацията на мед и пчелни продукти 192 
Икономически и социални предизвикателства при реализацията на селскостопански продукти 181 
Има мащаб - има бизнес 178 
Имануел Кант - между философската и педагогическата антропология 8 
Импортозамещение товаров инвестиционного назначения в России 239 
Инвестиции в CAD/CAM среда позволяват на "Габинвест" ЕООД да планира разширяване на своята пазарна ниша 446 
Иновативните системи за складиране на Kardex Remstar 226 
Инструменти за контрол на Надзорния съвет 267 
Интегрированная отчетность - современная корпоративная отчетность XXI века 373 
Интелектуалната собственност в модния свят 4 
Интерактивни техники в преподаването на спортна терминология на английски език 318 
Интернет университет 316 
Историческото периодизиране на рекламата - проблеми и интенции 427 
Кадровият потенциал в данъчния контрол - неустойчивост и възможности за развитие 146 
Как виртуалната реалност в архитектурата ще Ви помогне да печелите клиенти? 436 
Как да копаем биткойн, без да си цапаме ръцете 154 
Как да лансираме нов бранд само с пиар 219 
Как е субсидирано земеделието в света 199 
Как нивите се превръщат в строителни терени 88 
Как се краде законно земеделска земя 276 
Как се определя данъчната основа и дължимият ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор, респ. прекратяването му 111 
Как сократить убытки кредиторов от банкротсва российских банков? 151 
Какво знаем и не знаем за парите 409 
Какво означава в действителност облачното програмно осигуряване 437 
Карл Маркс за властта, демокрацията и диктатурата 22 
Картови разплащания срещу сивата икономика 92 
Катедра "Мениджмънт" чества петдесет години 469 
Катедра ЗСД разширява партньорството си с бизнеса 470 
Кауза при менителничните сделки? 264 
Качествената журналистика днес е по-търсена отвсякога 381 
Качество и полезностьбехгалтерскойинформации на сельскохозяйственных предприятиях 384 
Китай: фактор съезда и фактор трампа 238 
Ключевые аспекты реформирования системы образования в Великобритании 313 
Ключови предизвикателства пред усвояването на облака 438 
Кой е човекът, който ще промени България 282 
Който автоматизира - печели 229 
Колко е важно да слушаме правилно 408 
Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 400 
Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г. 297 
Конструиране на "балансирана система от показатели за ефективност" - бариери, връзки, индикатори 349 
Конфликтите на пазара на труда като заплаха за европейската сигурност 82 
Концепциите за "общество на знанието", "информационно общество" и "икономика на знанието" - формиране, развитие и съвременни измерения 3 
Концепцията за заемните средства срещу теорията за ендогенността на парите 59 
Корекции на данъчен кредит при използване на дълготрайни активи за лични тужди 129 
Корпоративна култура и конкурентоспособност - реална връзка 351 
Коучинг. Образователен коучинг 310 
Кохезионната политика на Европейския съюз: еволюция, предизвикателства и перспективи 257 
Кратък коментар на Закона за обществените поръчки 260 
Краят на глобализацията и новият капитализъм 248 
Кризата 2007-2008 г. - причини и последици 57 
Кризата в ЕС и полските геополитически амбиции 247 
Криптомания 156 
Криптомилиардерът от Уолтстрийт 153 
Критичен поглед върху теоретичните аспекти на религиозния икономикс 54 
Кръгла е, върти се 29 
Културни различия и ксенофобия: мултикултурният подход към проблема 20 
Купи си кон и спечели 175 
Либерализацията на електроенергийния пазар - кога и как? 326 
Лидер в производството на алуминиеви изделия 169 
Лидл България пусна в действие втори логистичен център 232 
Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство 265 
Ликвидация на търговски дружества - счетоводни, данъчни и правни изисквания 392 
Лицемерието убива доверието в екипа 413 
Логистика по немски стандарт 230 
Логистиката след Брекзит и Тръмп 221 
Логистичният център в Кабиле се отличава с иновативните си решения 231 
Магазинерство за напреднали 209 
МАГЛЕВ, Hyperloop и бъдещето на обществения интер-региотранспорт 419 
Масовите уволнения 277 
Медиите и образованието на децата 306 
Международен стандарт за финансово отчитане 15 - приходи от договори с клиенти 394 
Международные неправительственные организации в Совете Европы 285 
Мениджър на хибридни реалности 358 
Метод "Анализ на йерархичните връзки" за съглагуване резултатите при оценка на земеделски земи 87 
Методи и средства за повишаване на информационната сигурност на облачните изчисления в практиката на малките и средните предприятия 439 
Методика за отчитани и анализ на субективната предпоставеност към възникване на конфликти в стопанската организация 376 
Милениълите влезат в управлението 34 
Мита и данъци при внос на лично имущество на физически лица 105 
Митове и факти в трудовото право 78 
Млад си, върви и успявай! 174 
Многополюсният "Азиатски век" 253 
Модели за калкулиране себестойността на селскостопанските продукти 187 
Модели за оценка на продукцията от растениевъдна дейност 333 
Модели на устойчиво развитие 62 
Модерно GAD/CAM проектиране развива дейността на ELOPAR ООД в желаната посока 440 
Молодежь на европейском рынке труда 86 
Мультипликационные эффекты в сетях 241 
Място и роля на образователните институции в ЕС 311 
На България и е нужна нова транспортна стратегия 422 
На кого "принадлежи" XXI век? 19 
Наднациональные подходы к регулированию глобальных финансовых дисбалансов 235 
Най-важни за успеха са хората 40 
Най-важното от сектора на бързооборотните стоки 210 
Най-големите 100 компании в селското стопанство 328 
Най-голямата ирландска млечна ферма е семейна 347 
Налага се да поговорим за пари 67 
Насърчаване на гражданското участие на младите хора посредством неформалното учене и образование. Формиране на ключови компетентности 312 
Наука и экономическое развитие в странах Востока и Запада 243 
Националната туристическа политика - ключов фактор за икономически растеж в сферата на туризма 455 
Национальные научные фонды и финансирование фундаментальной науки 1 
Не мога да работя без отношение към другите 35 
Не съм имала комфорта да не успея 39 
Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС 127 
Неизползваният потенциал на биогаза 325 
Необходимостта от нов тип лидерство в мениджмънта на здравеопазването 322 
Неокласическата теория и съвременните тенденции в доходното неравенство - критичен поглед 56 
Неолибералният произход на европейския модел и социално-икономическите алтернативи в неговите рамки 61 
Никога не ме е било страх да рискувам 28 
Нов жп коридор свързва Каспийско море с Турция и Европа 421 
Нов закон за електронната идентификация 281 
Нова уредба в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга 114 
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа 93 100 
Нови правила за личните данни 449 
Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа 244 
Новите млади в рекламата 218 
Новите предизвикателства и новите мерки за качествено образование в Европа - къде се намира България? 309 
Новият рекламен гигант 424 
Новото законодателство по обществени поръчки в България - предизвикателство и възможности 287 
Нормативни аспекти на контрола върху патентния данък 143 
Нормативни условия за изграждане на фермерски пазар в Свищов 191 
Нормативни хипотези за корекции на ползван данъчен кредит 128 
Някои възможни аспекти на политическия PR 382 
Обезлюдяващите се райони и развитието на алтернативен туризъм (на примера на Централна Северна България) 11 
Облачните услуги в България стават все по-популярни и търсени 434 
Община Бургас внедри информационна система за управление на водите и риска от наводнения 321 
Общини на развития централизъм 292 
Ограничаване на плащанията в брой на територията на България 91 
Опазване на документалното наследство в институциите на паметта 6 
Освобождаване от данък върху превозните средства на повече от един автомобил на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси 122 
Осем вериги са с продажби за над 100 млн. лв. в България 211 
Осигурителни вноски и задължения по ЗДДС при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава членка на ЕС 403 
Осигуряване на работници, командировани в държави от ЕС 283 
Осигуряване на съдружници в търговски дружества 284 
Особености при данъчното облагане на разходите на предприятията, отчетени през 2017 година 135 
Остатъчна стойност в амортизационната политика на предприятието 387 
Относно парадокса на връзката публични разходи-икономически растеж: иконометричен подход 177 
Отчитане на краткосрочните финансови активи 388 390 
Оценка на въздействието на инвестиции в обучение за обучители 308 
Оценка на стратегическата позиция на организацията посредством SPACE анализ 361 
Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България 338 
Оценка результатов деятельности малого инновационного предприятия при трансформации по МСФО 372 
Пазарните провали като фактор за нарастване на неравенството в разпределението на дохода 58 
Пазарът на труда на ЕС (разгледан през призмата на еластичностите) 80 
Пакта за стабилност и растеж през призмата на неокласическите схащания и кризата от 2008 г. 51 
Патетните пак са на мода 272 
Пет съвета за стартиране на кариера в човешките ресурси 414 
Пионер на застрахователния пазар 299 
По-висока стабилност и ефективност на земеделието чрез диверсификация 339 
Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци 134 
Ползи и ефекти за малкия бизнес от развитието на фермерските пазари 183 
Политический маркетинг как технология управления обществом 213 
Поръчителство, залог, ипотека 266 
Последната икономическа криза и предизвикателствата пред преподаването на макроикономика 60 
Последни промени в Закона за особените залози 112 
Постигане на по-високо равнище на зрелост 407 
Постсоветской дизайн человеческой мобильности 14 
Потенциал на българското пчеларство 327 
Право на неплатен отпуск за работещите по служебно и трудово правоотношение 295 
Практикер строи склад в най-добрата логистична точка 233 
Практически аспекти при определяне на показателите за оценка, включени в критерия за възлагане"оптимално съотношение качество/цена" при обществени поръчки за строителство 279 
Практически съвети за възложителя 288 
Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г. 110 
Предизвикателства пред Ритейл предлагането на биоасортимент 204 
Предизвикателствата пред електронната търговия и опаковките за нея 452 
Предложени измененения и допълнения в гражданския процесуален кодекс (ГПК), резултат от съдебната практика 263 
Предприемаческа визия на съвременните икономически университети 317 
Предприемачество в алтернативния туризъм 202 
Признаване и отчитане на приходите от продажби на селскостопанска продукция 195 
Признаването на данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак 398 
Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти 405 
Приложение на ГИС при планиране и развитие на интелигентния град 450 
Приложим закон за погасителната давност и недължимост за имуществените санкции съгласно ДОПК 137 
Проблеми и перспективи пред счетоводното отчитане на селскостопанската продукция 383 
Проблеми и перспективи при производството и търговията на череши в България 190 
Проблеми и рискове на комерсиализацията на иновациите в руската икономика 172 
Проблеми на теорията и практиката на контрола, сега и до 2020 г. 363 
Проблемы ограничения трудовой миграции как основная причина Брекзита 12 
Провеждане на вътрешни разследвания на сигнали/жалби за нередности, измами и злоупотреби 362 
Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания 271 
Прогнозиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и планиране на обществените поръчки 286 
Продуктова такса - същност, ред и размер на плащане 386 
Производительность сельскохозяйственных предприятий и их участие в агрохолдингах на Дальнем Востоке России 329 
Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс 138 
Промени в ЗДДС и ППЗДДС - 2017 г. 130 
Промени в ЗДДФЛ за 2017 г. 124 
Промени в ЗКПО - казуси за юристи или за икономисти 113 
Промени в наредбата за работното време, почивките и отпуските 296 
Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 132 
Промените в ДОПК в областта на административното сътрудничество 147 
Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01.2 017 г. 131 
Пропорционалният данъчен кредит - въпроси и отговори 126 
Противопоставимост на актове с вещен ефект по чл. 113 от Закона за собствеността 259 
Проучване и анализ на нагласите и оценките на организационните потребители на мобилни телефонни услуги на българския пазар 378 
Психологическа традиция и съвременна перспектива в дефинирането на кариерата 412 
Пълни отличници заемат местата за редовна магистратура в Академията 471 
Пълнота и своевременност на публикуването на годишните финансови отчети на български предприятия 401 
Работата ми е вълнуваща и разнообразна 234 
Работете за това, което искате да бъдете 31 
Разликите в доходите между областите в България 17 
Растежът на целулозната промишленост 170 
Регионален фермерски пазар Троян - тенденции и предизвикателства 189 
Ред за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието 74 
Рекламата, която не искахме. Но в крайна сметка получихме 426 
Рекордни добиви от лавандула 334 
Ректорът на Стопанска академия участва в среща на българските медии в дискусии за образованието 472 
Религиозният фактор в етническите конфликти 25 
Роля на магазините в търговската мрежа 203 
Роля на управлението на обществените поръчки за развитие вътрешния контрол на възложителите 367 
Ролята на Агенция "Митници" и органите по надзор на пазара за недопускането на опасни стоки на вътрешния пазар 366 
Ролята на контрола за установяване на нарушения при деклариране на доходи от физически лица 142 
Россия и Китай: межрегиональное и приграничное сотрудничество. Проблемы, приоритеты, перспективы 242 
С логистичен център Кабиле гарантираме още по-свежи и качествени продукти за нашите клиенти 228 
Сам съм си медия мениджър 220 
Самоувереността се тренира с времето и започва с личния пример вкъщи 33 
Световни банки разработват валута с блокчейн технология 90 
Светът на Загорка 171 
Светът ни открива 163 
Светът се променя, а транспортът ? 423 
Свищовски студенти дискутираха пазарните тенденции в търговията 473 
Сдвиги в мировой экономике в XXI веке: проблемы и перспективы развития 236 
Сертификационни програми на глобалния IIА 406 
Сигнатурниятопит и как да го използваме като работодатели 9 
Синергията между космическото пространство и киберпространство - ключов фактор за националната сигурност на САЩ 280 
Системы электронных денег в финансовых центрах Азии 94 
Следващите три години на компютрите 443 
Смисленото послание към ЕС 256 
Социалният изпълнителен директор 32 
Социално-икономическото положение в България - БВП, доходи, данъци 18 
Специфични моменти в ЗДДС и ППЗДДС относно право на частичен данъчен кредит 107 
Споделеният бизнес опит - най-силната мотивация за успех 176 
Сравнителен анализ и перспективи на биологичното земеделие в Европейския съюз в контекста на стратегията "Европа 2020" 336 
Сравнителен анализ на данъчните модели и политики в ЕС и България 121 
Срещани трудности при взаимодействието на облак с облак 441 
Срокове и давност при трудовите спорове 275 
Стопанска академия дари компютърна конфигурация на клуба на инвалида 474 
Стопанска академия тържествено посрещна новия випуск 475 
Стратегическо управление на риска 370 
Студенти и преподаватели отбелязаха заедно Световния ден на туризма 476 
Сумирано изчисляване на работното време. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 66 
Схемите за екологична отчетност и тяхното значение за осъществяванието на целостен финансов контрол над дейността на фирмите 104 
Счетоводна политика за управленското счетоводство: мит или реалност 404 
Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор 395 
Съвместно създаване на стойност на търговската марка чрез платформените компании 215 
Съвременен поглед върху приложението на съвместното потребление в туризма 454 
Съвременна политическа икономия в България: изборът на пътя 65 
Създаване и управление на системите за заплащане на труда 73 
Състояние на пчеларството в България 331 
Тези подозрителни китайски инвестиции 160 
Тенденции в развитието на пазара на земеделска земя за периода 2010-2016 г. 184 
Теоретико-практически аспекти на изграждането и функционирането на фермерските пазари 182 
Транзакционнният подход: алтернатива и приемственост 52 
Трансатлантическое партнерство ЕС - США : перспективы 237 
Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация 120 
Третиране по ЗДДС на туристическите услуги със специален ред на облагане на маржа на печалбата 139 
Трудният път на българското вино 342 
Трудовата книжка - изисквания по Кодекса на труда 278 
Трудово-професионални ценности на работещите българи - приоритети и възможности 84 
Турската военна мощ, една година след опита за преврат 294 
Тържественно отбелязахме 105 г. от дарителския акт на Димитър Ценов 477 
Търсят се не просто доставчици, а бързи решения 227 
Умението да променяш нещата сега, от утре, е най-удовлетворяващо 37 
Управление на човешките ресурси 415 
Управление рынками и экономическая безопасность страны 352 
Уроци, които няма да научите в училищата по бизнес 416 
Успехът е смелост и много работа 380 
Устойчивост в биоземеделието 335 
Усъвършенствайте се и работете с любов 30 
Фактори, влияещи на степента на отлагане на различни видове замърсявания в технологичното оборудване в хранителната промишленост 430 
Факторът "макроикономически дисбаланси" при възникването и проявлението на дълговата криза в Еврозоната 64 
Фермерските пазари - възможност за повишаване на икономическата ефективност на малките и средни фермерски стопанства 290 
Фермерските пазари - мост между минало, настояще и бъдеще 330 
Фермерските пазари в България - възможности и ограничения за създаване и развитие 193 
Фермерските пазари като част от системата за къси вериги на доставки на храни. Развитие и перспективи в България 185 
Фермерските пазари като част от стратегиите за развитие на районите 201 
Финансовата наука в променяща се Европа - предизвикателства и перспективи 320 
Фискална хармонизация на страните-членки на ЕС 95 
Формиране на крайните обороти и салда по счетоводните сметки 393 
Формирование нового иммиграционного режима в Европе 16 
Фрийлансър - защо не? 70 
Хайде да се разберем по човешки 417 
Характеристика на данъчните престъпления 140 
Харесвам конкурентния дух в бизнеса 36 
Хипермаркетите вече са производители и иноватори 223 
Цесия на менителницата 269 
Частные центральные банки 150 
Човекът с безкрайното CV 354 
Шест актуални тенденции, оформящи облачните стратегии за ИТ 447 
"Един Пояс - Един Път" : Нова стратегическа визия за света на Китай 47 
"Индустрия 4.0": предизвикателства и възможности 445 
"Легендите" на Алма матер се срещнаха на футболния терен 478 
"Лидер Маг" ЕООД преодолява предизвикателствата с модерен CAD/CAM софтуер 432 
"Фактор Трампа" и меняющийся облик глобализации 254 
(Д)еволюция на тиймбилдинг.бг 359 
(Ро)Бот vs счетоводител 385 
[Двехиляди и седемнайдесета] 2017: Силна година за българските зърнопроизводители 345 
[Тринадесет] 13 термина при СИМ 431 
A Multimediation Model of Learning by Exporting: Analysis of Export-Induced Productivity Gains 374 
Advance Refundings of Municipal Bonds 101 
Almighty Dollar or Root of All Evil? Testing the Effects of Money on Workplace Behavior 76 
BaaS и "Блокклауд" - необходимата колаборация в полза на бизнеса 448 
Bitcoin и регулациите в ЕС 152 
BP започва експериментална работа с блокчейн технологията 324 
Business and green jobs: awareness, knowledgeq, practice 164 
Capital Account Liberalization and Aggregate Productivity: The Role of Firm Capital Allocation 102 
Challenges of industry 4.0 concept for bulgarian enterprisses in the automotive sector 165 
Credit Crises, Precautionary Savings, and the Liquidity Trap 97 
Determinants of Bank Profitability in The Republic of Macedonia – A Panel Data Analysis 98 
EDUTAIMENT като съвременна технология за обучение на студенти-педагози 304 
Examining Flood Insurance Claims in the United States: Six Key Findings 301 
Framework of economic quantification of maritime accidents and risks control measures using as an example the black sea accidents 371 
Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Costs 300 
Methods of Depreciation and Their Effect on Break-even Point of Sales 217 
Methods of Evaluating the Effectiveness of the Performance of Local Authorities in the Provision of Municipal Services Based on the Balanced Scorecard 291 
Modeling the Financial Strategy of the Enterprise in an Unstable Environment 375 
Party Polarization in Legislatures with Office-Motivated Candidates 45 
Policies in Bulgarian higher education in the recent two decades 319 
Political Economy Dimensions of the Crisis: The Case of Bulgaria 26 
Role of the customer relationships management system (CRM) in the develorment of hospital service 323 
Safe jobs 71 
Single- and Cross-Generation Natural Hedging of Longevity and Financial Risk 302 
Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis 369 
Social Media Banking Models: a Case Study of а Practical Implementation in Banking Sector 99 
Social Security Floors and Informal Employment: The Case of Bulgaria 85 
The Benefits of Benefits: A Dynamic Approach to Motivation-Enhancing Human Resource Practices and Entrepreneurial Survival 418 
The first russian newsparer "Vedomosti" and the modern press 5 
The Rise of Domestic Outsourcing and the Evolution of the German Wage Structure 77 
Ties to Unbind: Political Ties and Firm Sell-Offs During Institutional Transition 360 
Toshiba - модел, базиран на риска 222 
Trader Leverage and Liquidity 161 
Women’s Business Ownership: Operating Within the Context of Institutional and In-Group Collectivism 368 
Экономист в общественной жизни 314 
Эффективность этнических территориальных автономий: к таксономии практик взаимодействия 48 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактна сделка 264 
авансови вноски 124 391 
авансово възстановяване 101 
австрийска икономическа школа 55 
австрийска школа 55 
автентични лидери 27 
автентичност 27 
автоматизация на производството 165 
автоматизация на промишленото производство 165 
автоматизация на процесите 165 
автоматизирани системи 229 
автоматизирано управление 229 
авторско право 273 
Агенция Митници 366 
Агенция по заетостта 277 
агенция по кадастър 453 
аграрен сектор 194 
аграрни стоки 186 
аграрни транзакции 186 
аграрно право 276 
агробизнес 196 199 200 
агробизнес в България 196 199 200 
агросектор 198 
агрофирми 329 
адаптация 96 
адаптивна култура 351 
административни реформи 23 
административно сътрудничество 147 
административно-териториално устройство 166 
азиатски модел 253 
Азиатско-Тихоокеански регион 253 
Азия 253 
академична етика 314 
академична катедра 320 
активи за лични нужди 129 
акциз 119 
акцизни стоки 211 
акции и облигации 390 
акционери 150 
акционерна стойност 373 
акционерни дружества 267 
алианси 250 
Алкомет 169 
алтернативен туризъм 11 202 
алтернативи 52 
алуминиеви изделия 169 
алуминиеви полуфабрикати 169 
Алумни клуб 465 478 
Амазон 215 
американска стратегия 250 
амортизации 387 
амортизационна политика 387 
амортизационни активи 395 397 
амортизационно отчисление 397 
анализ 365 
анализ на данни 433 
анализ на финансовите показатели 293 
анализи и проучвания 358 
аналитично отчитане 393 
аналитично счетоводно отчитане 393 
англосаксонски модел 313 
анимационни продукти 307 
анимация 307 
антикорупция 43 
антимонополна политика 173 
антитръстова политика 173 
антитръстово регулиране 173 
Аурубис България 167 
аутсорсинг 77 
Африка 252 
африкански регион 252 
балансирана система 349 
балансирана система от показатели 349 
балкански страни 186 
Бангладеш 10 
банка-кредитор 151 
банки 37 98 148 151 
банки в ЕС 149 
банкиране 151 
банков сектор 90 99 151 
банков сектор на Русия 151 
банкова криза 149 
банкова система 37 149 
банкова система в Италия 149 
банкови групировки 148 
банкови дейности 148 
банкови кризи 64 
банкови услуги 90 
банково кредитиране 148 
БВП 19 51 57 177 
БВП в България 18 
БВП в земеделието 340 
БВП на страните от ЕС 64 340 
бедност 49 
бедност в България 18 
бежанска вълна 14 15 
бежанци 14 15 16 
безконтактни плащания 92 
безмитен внос 105 119 
безопасни работни места 71 
безопасни условия на труд 68 74 
безопасност 456 
безопасност в туризма 456 
безопасност на труда 71 164 
безопасност на храните 430 
безработица в ЕС 64 
библиотека 7 
библиотечна история 7 
бизнес 164 174 179 180 411 
бизнес групи 329 
бизнес екип 176 
бизнес етикет 377 
бизнес имоти 159 
бизнес консултиране 28 
бизнес лидери 29 36 38 360 444 
бизнес мениджмънт 178 
бизнес опит 176 
бизнес организации 357 
бизнес отношения 174 222 
бизнес пазари 222 
бизнес предизвикателства 380 
бизнес резултати 219 
бизнес реклама 219 
бизнес решения 175 
бизнес сегмент 175 
бизнес умения 31 
бизнес управление 31 180 
бизнес управление на фирми 180 
бизнес успех 180 
бизнес училища 416 
бизнес-импакт анализ 439 
Биовет 168 
биогаз 325 
биозеленчуци 208 
биоземеделие 208 335 
биологични храни 346 
биологично земеделие 336 346 
биологично земеделие в България 346 
биомаса 325 
биометан 325 
биопазар 327 
биопродукти 204 327 
биопроизводство 327 
биотехнологии 168 
биоцидни продукти 205 
биткойн 90 152 153 154 156 157 158 
Биткойн Кеш 155 
Биткойт Голд 155 
битови услуги 125 
блокклауд 448 
блоков модел 250 
блокчейн 90 154 155 156 158 448 
блокчейн система 154 155 448 
блокчейн технологии 90 154 155 156 158 324 448 
БНБ 91 
болнични заведения 323 
борба с корупцията 43 
борсова търговия 161 
бранд 214 219 
бранд комуникации 219 
Брекзит 12 149 
брутен вътрешен продукт 340 
Брюксел 252 
БСПЕ 349 
Бургас 420 
българите в Македония 249 
България 15 18 91 121 166 249 
България и ЕС 95 
България и Румъния 463 
българска енергетика 326 
българска икономика 257 
българска фирма 168 
български домакинства 17 
български компании 328 
български медии 472 
български предприятия 165 170 
български университети 317 
български фирми 167 169 171 
българско винопроизводство 342 
българско земеделие 334 339 345 
бързоликвидни ресурси 210 
бързооборотни потребителски стоки 209 210 
бързооборотни стоки 209 210 211 
бюджет 103 
бюджетен процес 103 
бюджетна децентрализация 103 
валутна политика 64 
ВЕИ 326 
Великобритания 12 
вериги за доставки 222 
вериги за снабдяване 222 
верификация 324 
вертикална интеграция 445 
вертикални облаци 437 
вестник Ведомости 5 
вестници 5 
вещни взаимоотношения 123 
вещни субективни права 259 
вещно право 259 
вещно право на България 259 
взаимна търговия 242 
взаимоотношения 350 
взаимоотношения в бизнеса 350 
взаимоотношения в отбора 29 
вземане на решения 45 
видове възнаграждения 73 
видове данъци 121 
видове задължения 261 
видове замърсявания 430 
видове коучинг 310 
видове работно време 66 
видове сделки 267 
визия 317 
визуален мерчендайзинг 216 
винарска индустрия 361 
винарска промишленост 361 
винарски изби 428 
винарски райони 428 
винарски сектор 428 
винарско производство 428 
винарство 342 
винен пазар 428 
винен туризъм 202 
вино 342 428 
винопроизводители 342 428 
винопроизводство 342 428 
виното в България 428 
виртуалн продуктова практика 445 
виртуална валута 153 155 
виртуална реалност 358 436 
виртуални пари 153 154 157 
виртуално образование 316 
висока ефективност 41 
високи постижения 41 
висококвалифицирани специалисти 9 13 
високотехнологично производства 160 
висше икономическо образование 320 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 473 474 475 476 477 478 
висше образование 309 319 320 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 
висше образование в България 319 
висше учебно заведение 320 
висше училище 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 475 476 477 
висши училища 316 
власт 21 22 
власт и политика 21 
внедряване на проекти 453 
внимание 8 
внос на стоки 119 
военна индустрия 294 
военна мощ 294 
военна подготовка 294 
военна политика 294 
военно измерение 252 
военно-промишлен комплекс 294 
вписване на договор за лизинг 212 
временна заетост 77 
временна работа 79 
връзки с клиенти 215 
връзки с обществеността 382 
втечнен газ 251 
ВУЗ 318 
възвръщаемост на капитала 98 
възлагане на обществени поръчки 260 289 
възлагане на поръчки 289 
възложител 288 
възнаграждение на труда 73 
възобновяема енергия 325 
възобновяеми енергийни източници 325 
възобновяеми източници 325 
възпитателен процес 307 
възрастни хора 409 
възрастно население 409 
възрожденци 2 
възстановяване на дълга 101 
възстановяване на работа 72 
външна политика 238 
външни мрежови ефекти 241 
външни отношения 241 
външни пазари 208 
въображение 307 
вътрешен аутсорсинг 77 
вътрешен контрол 367 
вътрешен одит 407 
вътрешен пазар 366 
вътрешни разследвания 362 
газова криза 251 
газови сделки 251 
геоенергетика 251 
геоенергийна ефективност 251 
геоикономика 240 248 251 
геоикономическо пространство 240 
геоикономическо развитие 240 
геополитечиски императив 246 
геополитика 206 244 246 247 
геополитика на Брюксел 252 
геополитическа зона 247 
геополитическа реалност 245 247 
геополитически интереси 246 247 
геопространствени информационни системи 433 450 
Георги Миркович 2 
геостратегически проект 47 
геостратегия 47 250 253 294 
Германия 12 77 341 
ГИС 433 450 
ГИС-технологии 433 450 
гласови команди 443 
гласоподаватели 45 
гласуване 45 
глобален дисбаланс 235 
глобален иновационен индекс 162 
глобализационен процес 248 
глобализация 3 13 236 238 245 246 254 
глобализация в икономиката 82 
глобална бедност 245 
глобална политика 47 89 
глобално противопоставяне 246 
глобално развитие 245 
говорене 408 
годишна продуктивност 347 
годишни финансови отчети 401 
годишно данъчно приключване 391 
ГПК 263 
градски туризъм 458 
градско управление 450 
граждански обезпечения 270 
гражданско образование 312 
гражданско общество 22 285 312 
гражданско участие 312 
граници на контрола 267 
грозде 428 
гроздова реколта 428 
гроздопроизводство 428 
гъвкаво управление 96 
гъвкаво финансиране 96 
давност 261 
давностен срок 261 275 
Далечен изток 329 
данни 262 
данък 122 
данък върху доходите на физическите лица 292 
данък върху превозните средства 122 
данък върху разходите 113 
данък уикенд 113 
данъци 18 105 109 111 114 115 116 117 123 124 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 139 140 141 147 403 
данъци върху доходите 134 
данъци върху разходите 116 
данъците в България 18 
данъчен контрол 142 143 145 146 
данъчен контролен процес 138 145 
данъчен кредит 107 126 127 128 129 131 132 
данъчен режим 120 
данъчна декларация 140 142 
данъчна експертиза 145 
данъчна загуба 391 
данъчна измама 140 
данъчна информация 110 
данъчна основа 113 
данъчна оценка 263 
данъчна политика 121 
данъчна практика 111 133 396 
данъчна реформа 95 
данъчна система 140 143 
данъчна тежест 121 
данъчна хармонизация 95 
данъчни актове 145 
данъчни аспекти 135 
данъчни задължения 119 121 140 145 392 
данъчни закони 113 
данъчни облекчения 140 
данъчни престъпления 140 
данъчни приходи 121 143 
данъчни промени 138 
данъчни разходи 135 
данъчни ставки 121 
данъчно задължени лица 127 144 
данъчно задължение 127 144 
данъчно законодателство 265 
данъчно облагане 121 126 136 141 146 
данъчно облагане в предприятието 135 
данъчно оптимизиране 141 
Данъчно осигурителен процесуален кодекс 138 
данъчно осигуряване 138 
данъчно отчитане 138 
данъчно третиране 106 108 114 116 119 133 139 396 
данъчно третиране на вноса 119 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 114 
данъчно-осигурителен контрол 147 
данъчно-осигурителен процес 110 
дарение 459 
дарители 477 
дарителска дейност 459 474 
дарителски акт 459 477 
дарителство в България 477 
дарителство за образование 477 
двустепенна система на управление 267 
двустранни монополи 173 
ДДС 105 111 113 118 119 120 123 125 131 132 133 398 
ДДС 2017 131 
ДДС измама 144 
ДДС на стоки и услуги 115 
дезинфекциращи препарати 205 
деиндустриализация 245 
дейта центрове 154 
деклариране на данъка 113 
деклариране на доходи 106 
деколонизация 15 
делокализация 82 
демографска катастрофа 18 
демографска политика 10 
демографска ситуация 319 
демографски взрив 10 
демографски преход 10 
демокрация 22 
депопулация 166 
дестинация България 457 
детско образование 306 
дефиниране 412 
децентрализация 166 
джиро 269 
джихадисти 244 
диверсификация 339 
диверсификация в земеделието 339 
диверсификация на културите 339 
дигитален маркетинг 358 
дигитализация 444 445 
дигитализация на производството 445 
дигитална валута 156 
дигитална информация 444 
дигитална трансформация 444 
дигитални активи 156 
дигитални пари 90 155 
дигитални печалби 141 
дигитални технологии 381 438 454 
дизайн мислене 380 
дизайнерска дейност 4 
диктатура 22 
Димитър А. Ценов 477 
динамика на доходите 17 
динамика на цените 332 
дипломиране 464 
дипломирани студенти 464 
директиви на ЕС 147 
директор 32 
дискусии 312 472 
дистанционна работа 75 
дистрибуторски компании 227 
дистрибуция 227 
дистрибуция на продукцията 227 
длъжностно лице 262 
дни на кариерата 379 
добив на слънчоглед 200 429 
доброволен труд 414 
доброволни мигранти 15 
доброволци 305 
доброволческа дейност 305 
добросъседство 249 
доверие 369 413 
договор за превод 273 
договор за лизинг 212 
договор за приятелство 249 
договори за консигнация 120 
договори за продажби 123 
доказателствена тежест 264 
доклад 11 87 159 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 201 202 203 204 290 303 327 330 331 333 335 336 346 383 384 451 
доклад на проверителя 271 
документално наследство 6 
документално оформяне 6 
документиране на доставките 115 120 
документиране на търговските сделки 120 
документообработка 6 
долар 76 
домакинско фолио 169 
домакинства 97 
ДОПК 110 137 142 144 145 147 261 
доставка на услуги 130 
доставки 286 403 
доставки на активи 126 
доставки на услуги 396 
доставки на храни 185 
доставчици на услуги 449 
достъп до пазари 274 
доходи 17 106 
доходи в България 17 18 
доходи на домакинствата 97 
доходи на физически лица 142 
доходно неравенство 56 
дружество с ограничена отговорност 265 
Дъглас Норт 24 
дългова криза 64 
дълголетие 302 
дългосрочна безработица 83 
дългосрочни прогнози 302 
дълготрайни активи 129 217 
дълготрайни материални активи 217 
дължими авансови данъци 134 
дължими окончателни данъци 134 
държава 409 
държавен фундаментализъм 49 
държави членки на ЕС 283 
държавна политика 191 
държавни избори 45 
държавни регулации 158 198 
държавно потребление 177 
държавно регулиране 49 
е-търговия 452 
е-търговия в САЩ 452 
ЕАБ 325 
ЕАД 119 
ЕБО 152 
еволюция 23 
еволюция на Кохезионна политика 257 
Еврозона 64 
Европа 89 255 
Европа 2020 95 311 
Европа на държавите 255 
европейска интеграция 118 257 
европейска образователна политика 309 
европейска политика 89 
европейска политика за добросъседство 89 
европейска сигурност 82 
Европейски банков орган 152 
европейски държави 15 
европейски компании 160 
европейски модел 61 
европейски пазар 325 
европейски пазар на труда 86 
европейски производители 168 
европейски средства 292 
Европейски съюз 12 80 
европейско езиково портфолио 315 
европейско законодателство 287 
Европейско икономическо пространство 449 
европредседателство 256 
европроекти 256 
евросредства 257 
Евросъюз 16 254 
еврофондове 257 
егоизъм 8 
единодействие 363 
ЕИО 257 
екип 411 413 
екипен коучинг 310 
екологичен риск 298 
екологична отговорност 180 298 
екологична отчетност 104 
екологично застраховане 298 
експертна оценка 145 298 
еластичност 80 
еластичности на трудовия пазар 80 
електорална социология 44 
електорално поведение 44 
електорат 44 
електроенергиен пазар 326 
електронен документ 281 
електронен носител 281 
електронна идентификация 281 
електронна идентичност 281 
електронна търговия 451 452 
електронна търговия в България 451 
електронни обществени поръчки 260 
електронни пазари 451 
електронни пари 94 152 157 158 
електронни разплащания 92 152 
електронни транзакции 281 
електронни услуги 453 
електронно изявление 281 
електронно управление 281 
електроцентрали 326 
елементи на системата 73 
елементи на сътрудничество 356 
елит 282 
емиграционна политика 16 
емиграция 255 
ендогенни пари 59 
енергетика 160 
енергиен сектор 324 
енергийна политика 326 
енергия от биогаз 325 
енергия от биомаса 325 
енциклопедисти 2 
ЕРП 200 
ЕС 63 81 118 121 141 149 152 237 247 256 257 311 
ЕС и аграрният сектор в България 199 
ЕС и Китай 160 
ЕС-28 80 
есенен фермерски пазар 466 
ЕСМ 61 
естествен интелект 385 
естествено хеджиране 302 
Естония 157 337 
естонско земеделие 337 
етериум 154 
етикет 377 
етническа еднородност 48 
етнически групи 48 
етнически конфликти 25 
етнически проблеми 48 244 
етнически състав на населението 48 
етнорелигиозни конфликти 25 
ефект на отражението 46 
ефективен бизнес 165 179 
ефективен пазар 239 
ефективна дейност 239 
ефективни решения 223 306 
ефективно управление 194 
ефективност в аграрния сектор 339 
ефективност на изпълнението 291 
ефективност на организацията 407 
ефективност на сътрудничество 356 
ефективност на труда 350 
ефективност на управлението 33 35 
ефективност на управленския процес 42 
ЕФРР 257 
ЕЦБ 64 
железопътен транспорт 421 
железопътна инфраструктура 421 
железопътни превози 421 
жени и власт 42 
жени и кариера 37 412 
жени мениджъри 31 33 37 38 42 
жени-лидери 31 
жени-предприемачи 368 
жените в бизнеса 353 
женско предприемачество 368 
животновъдство 337 341 347 348 
животновъдство в България 348 
животозастраховане 302 
животозастрахователни компании 302 
жизнен стандарт 49 
жп транспорт 419 
журналистика 381 
журналистическа дейност 381 
журналистически интервюта 381 
журналистически срещи 381 
Загорка АД 171 
загуби в предприятието 391 
задължения 261 
задължения за изпълнение 394 
задължения за осигуровки 261 
задължения и договори 261 
задължения на работодателя 74 
заем 97 
заемни средства 59 
заетост 80 83 236 
Закон за енергетиката 326 
Закон за защита на личните данни 262 
Закон за обществените поръчки 260 
закон за собствеността 259 
Закон за счетоводството 405 
Закон на Вагнер 177 
закони 216 
законова уредба 198 287 
законови разпоредби 100 
законодателни промени 276 
заличаване от търговския регистър 265 
залог 266 
залогодател 112 
залогополучател 112 266 
заложен кредитор 112 
заложени вещи 266 
заложено имущество 266 270 
заложно право 266 
заместване 414 
заместване на дейности 224 
ЗАНН 261 
заобикаляща среда 164 
западни страни 243 
заплахи 244 
заплахи за сигурността 82 439 
заплащане на труда 73 81 
ЗАПСП 273 
застраховане 300 301 303 
застраховане в България 303 
застраховане срещу природни бедствия 301 
застраховани загуби 300 
застрахователен пазар 299 
застрахователна компания 299 
застрахователни компании 300 
застрахователни пазари 301 
застрахователни полици 301 
застрахователни премии 300 
застрахователни продукти 299 
застрахователни услуги 299 
застрахователно дружество 299 
защита на авторското право 273 
защита на данни 262 
защита на данните 262 
защита на личните данни 262 449 
защита на околната среда 205 
защита на потребителите 366 
защита на трудови права 72 
защита от рискове 68 
защита срущу кражба 268 
ЗДДС 107 108 111 114 115 119 120 123 125 126 127 129 130 132 133 137 139 144 396 403 
ЗДДС - 2017 130 
ЗДДФЛ 113 124 134 142 
ЗДДФЛ 2017 124 
здравен мениджър 322 
здравен риск 205 
здравеопазване 322 
здравна политика 322 
здравноосигурени лица 295 
здравословен живот 466 
здравословни условия на труд 68 74 
здравословни храни 466 
ЗЕИ 281 
зелена икономика 180 
зелени работни места 164 
земеделие 199 303 328 332 336 339 340 341 343 344 
земеделие в страните от ЕС 340 341 
земеделието в България 343 
земеделска дейност 184 
земеделска земя 88 184 276 
земеделски имоти 88 
земеделски производители 197 338 
земеделски стокопроизводители 193 
земеделски стопани 193 
земеделски стопанства 193 338 341 
земеделски стопанства в България 338 
земеделско производство 337 341 
ЗЗБУТ 68 
ЗЗД 133 261 
ЗЗК 205 
ЗЗО 261 
ЗИДЗОЗ 112 
ЗКПО 106 109 113 117 133 387 391 392 
ЗКПО 2016 135 
ЗКПО 2017 109 
злоупотреби 362 
ЗМ 119 
ЗМДТ 143 
ЗМДТ 2017 122 
знания 164 
ЗОЗ 112 
ЗОЗЗ 88 
ЗООС 386 
ЗОП 367 
ЗОПБ 91 
ЗППЦК 100 
ЗСПЗ 276 
ЗТРРЮЛНЦ 268 
ЗУО 386 
ЗУСЕСИФ 258 
ЗУТ 88 
зърнени култури 345 
зърнопроизводители 328 345 
зърнопроизводство 345 
игрови метод 304 
игрови принцип на обучение 304 
идентифициране на договора 389 
избирателен процес 44 
избор на информация 70 
избор на кариера 70 
избор на потребители 378 
избори 44 213 
избягване на загубата 46 
извънтрудови правоотношения 116 
издателска дейност 5 
изкуствен интелект 385 
измами 362 
изнесена продукция 239 
износ 239 374 
износ на България 163 
износ на лавандулово масло 334 
износ на олио 200 
изобретател 272 
изобретателска активност 272 
изплащане на обезщетения 275 
изпълнителна сделка 120 
изравняващ данък 141 
Изток 243 
Източна Европа 102 
източноазиатски икономики 253 
изчисляване на работно време 66 
иконометричен модел 300 
иконометричен подход 177 
икономика 62 163 175 292 314 443 458 
икономика в бизнеса 163 
икономика и общество 65 
икономика и финанси 316 
икономика на Германия 341 
икономика на знанието 3 13 
икономика на споделянето 454 
икономикс 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 63 
икономисти 113 
икономическа безопасност 352 
икономическа глобализация 245 
икономическа дейност 127 
икономическа конвергенция 63 
икономическа криза 26 50 51 52 53 54 55 57 59 60 61 83 
икономическа наука 314 
икономическа нестабилност 83 
икономическа оценка 344 
икономическа печалба 344 
икономическа политика 236 314 
икономическа рента 58 
икономическа система 49 
икономическа теория 50 54 65 
икономически агенти 197 
икономически активни лица 83 
икономически ефект 188 
икономически издания 5 
икономически мигранти 15 
икономически паричен съюз 63 
икономически показатели 248 344 
икономически престъпления 352 
икономически процеси 26 
икономически растеж 19 63 177 455 
икономически решения 175 
икономически риск 175 
икономически статус 314 
икономически университети 317 
икономически форми 292 
икономически цели 292 
икономическо количествено определяне 371 
икономическо развитие 19 24 162 243 
имотен регистър 212 
имуществени санкции и глоби 137 
инвестиране 415 
инвестиране в реални активи 159 
инвестиции 160 411 
инвестиции в иновации 380 
инвестиции в образование 311 319 
инвестиции в обучение 308 
инвестиции в социален капитал 369 
инвестиционна политика 103 
инвестиционни фондове 258 
инвестиционно взаимодействие 242 
индекс на конкурентоспособност 455 
индивидуален трудов договор 75 
индивидуализъм 368 
индивидуално заплащане 76 
индивидуално потребление 177 
индикатори 349 
Индия 161 177 
индустриална собственост 272 
индустриални предприятия 298 
индустрия 165 445 
индустрията в България 165 
иновативни технологии 90 
иновативно лидерство 28 
иновативно образование 28 
иновации 162 172 
иновации в икономиката 172 
иновации в индустрията 272 
иновационен индекс 162 
иновационна дейност 172 
иновационна политика 162 
иновационни проекти 196 
иновационни решения 180 
иновационни рискове 172 
институции 24 
институционален колективизъм 368 
институционален преход 360 
институционализъм 24 
институционална рамка 24 
инструменти за контрол 94 267 
интеграционен мегаблок 254 
интеграционни процеси 255 
интеграционни технологии 6 
интеграция 20 255 
интегриране на данни 453 
интегриране на документи 453 
интегрирани услуги 321 
интегрирано градско планиране 321 
интегрирано отчитане 373 
интелект 385 
интелектуален бизнес 282 
интелектуален елит 282 
интелектуален капитал 373 
интелектуална собственост 4 
интервенция 245 246 
интервю за подбор 379 
интервю за работа 379 408 
интеркултурно образование 315 
интернационализация 245 
интернет продажби 452 
интернет университет 316 
интерорганизационни взаимоотношения 356 
инфлация 300 
информатика в бизнеса 435 
информационен мениджмънт 3 
информационна асиметрия 58 
информационна защита 449 
информационна сигурност 439 449 
информационни изисквания 431 
информационни ресурси 440 
информационни решения 321 
информационни системи 453 
информационни технологии 304 434 435 
информационни технологии в компанията 224 
информационни технологии в логистика 224 
информационни технологии и работа 75 
информационно общество 3 
информирано мнение 382 
инфраструктура 160 422 
ипотека 266 
Ирландия 347 
ирландски модел 347 
иск 72 
искова молба 72 
исково право 267 
Ислямска държава 280 
история на СА 320 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 
ИТ архитектура 436 
ИТ директор 435 
ИТ за управление 435 
ИТ за управление на услуги 435 
ИТ инфраструктура 440 
ИТ клиенти 436 440 
ИТ компании 141 440 
ИТ мениджмънт 436 
ИТ одит 407 
ИТ одитор 407 
ИТ отдел 407 
ИТ пазар 31 446 
ИТ проекти 321 431 446 
ИТ решения 431 432 446 
ИТ системи 443 
ИТ услуги 443 
италиански банки 149 
Италия 149 
йерархична верига 87 
йерархично управление 87 
кадрови потенциал 146 
кадрово обеспечение 146 
калкулиране на себестойност 187 
канали за дистрибуция 178 
канали за доставка 178 
кандидатстване за работа 9 
Кант 8 
Кантова философия 8 
капитали на фирмата 102 
капитализация на разходите 397 
капиталов пазар 161 
капиталов ресурс 57 
капиталов риск 98 
капиталова сметка 102 
капиталова структура 96 
кариера 79 379 412 414 
кариерен план 414 
кариерен цикъл 379 
кариерна ориентация 412 
кариерно израстване 79 
кариерно консултиране 79 
кариерно развитие 79 146 412 
кариерно управление 414 
Карл Маркс 22 
Карл Менгер 55 
картови разплащания 92 
Катар 251 
Катарска криза 251 
катедра Мениджмънт 469 
катедра Финанси и кредит 320 
кауза 264 
каузални закони 264 
каузални сделки 264 
каузалност 264 
качество на живот 18 
качество на образованието 309 
качество на стоките 207 
качество на труда 84 
качество на храните 430 
качество на хранителните продукти 430 
качество-цена 279 
квалифицирани кадри 146 
кейнсиански подход 177 
КЗК 205 
кибератака 90 
кибернетично пространство 280 
киберпространство 280 
киберсигурност 280 
кибертероризъм 280 
киборги 363 
Кипър 465 
Китай 10 19 47 157 238 240 242 243 254 360 
Китай и световната икономика 19 240 
китайска експанзия 19 
китайска икономика 19 243 
китайска хегемония 19 
китайски инвестиции 160 
китайски пазар 19 
китайски фирми 374 
класификация на данните 431 
класова борба 22 
клуб на инвалида 474 
ключ към успеха 411 
ключове за успех 411 
книга 7 
Кодекс на социалното осигуряване 296 
Кодекс на труда 278 296 
коефициент за частичен кредит 107 
коефициент на корелация 332 
колективизъм 368 
количествена рамка 371 
командировани лица 283 400 
командировки 283 400 
командировки като разход 400 
комерсиализация на иновация 172 
комисионен договор 120 
компетентност 406 
компресиране 226 
компютинг технология 443 
компютърна конфигурация 474 
компютърно моделиране 432 
компютърно програмиране 432 
комуникационен канал 99 
комуникационни технологии 6 
комуникиране в управлението 32 
конгресен туризъм 457 
конкурентен пазар 205 
конкурентни предимства 215 455 
конкурентно предимство 214 
конкурентно противопоставяне 351 
конкурентоспособен бизнес 36 241 
конкурентоспособност 13 81 351 
конкурентоспособност на икономиката 180 
конкуренция 4 237 245 
конкуренция в бизнеса 36 
консорциум 133 
консорциуми 133 
консултантски услуги 396 
контейнери 420 
контейнерни товари 420 
контрол 142 267 362 363 364 
контрол във фирмата 104 
контрол върху стоките 366 
контрол и регулиране 363 
контрол на риска 371 
контролен процес 104 
контролна система 363 
контролни органи 366 
конференция 104 142 143 144 145 146 349 362 363 364 365 366 367 
конфликти 82 
конфликти в екипа 376 
конфликти в организацията 376 
конфликтни ситуации 416 417 
конфликтно поведение 376 
концептуални основи 51 
кооперативно поведение 76 
корекции на активи 128 
корекции на данъчен кредит 129 131 
корекции на фундаментални грешки 109 
корекционни записвания 107 131 
корекция на грешки 130 
корекция на данъчен кредит 107 128 
корекция на счетоводни грешки 109 
коригиращи данъци 134 
коригиращи събития 109 
корпоративен данък 391 
корпоративен имидж 351 
корпоративна идентичност 351 
корпоративна култура 351 444 
корпоративна отчетност 373 
корпоративна социална отговорност 369 
корпоративна стратегия 351 
корпоративни данъци 95 
корпоративно подоходно облагане 136 
корпоративно управление 150 
корупционен риск 43 
корупция 43 
космическо пространство 280 
коучинг 310 
коучинг за лидери 310 
кохезионна политика 257 
кохезионна политика на ЕС 257 
кражба 268 
кражби 276 
кражби на фирми 268 
крайни обороти 393 
краткосрочни активи 390 
краткосрочни инвестиции 388 
краят на глобализацията 248 
креативно мислене 380 
кредитна криза 97 
кредитополучаване 151 
кредитополучател 97 151 
кредитори 97 
криза 26 51 57 58 62 
криза в ЕС 247 
кризата в България 26 
кризи 26 
криптовалута 90 152 153 154 155 156 157 158 324 
криптовалутен балон 156 
криптозлато 158 
криптомания 156 
криптопари 155 
криптофинанси 155 158 
критерии 349 
критерии за подбор 277 
критичен път 54 
кръгла маса 11 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 63 87 159 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 201 202 203 204 290 303 327 330 331 333 335 336 346 383 384 451 
кръгли маси 57 58 62 
ксенофобия 20 
КСО 261 369 
КТ 68 75 78 
култура 24 368 
култура и пол 368 
култура и предприемачество 368 
културна среда 24 
културни различия 20 315 
куриозитет 7 
курс за обучение 60 
лавандула 334 
лавандулово масло 334 
легенди 478 
Леон Валрас 55 
лечебен туризъм 457 
либерален икономически модел 246 
либерален модел 19 121 
либерализация 102 
либерализация на пазара 326 
лидер 322 
лидери 27 40 
лидерска ефективност 40 
лидерска мотивация 40 
лидерство 27 30 33 36 322 351 
лидерство в бизнеса 27 32 
лидерство в организацията 32 
лидерство и личности 32 
лидерство и ръководство 27 
лидерство и управление 27 32 
лидерство и управление на екипи 32 
лизинг 212 
лизинг на недвижим имот 212 
лизингодател 212 
лизингополучател 212 
ликвидация 392 
ликвидация на ООД 392 
ликвидност 161 
ликвидност на акциите 161 
Лисабонска стратегия на ЕС 84 
Литва 234 
лихвени рискове 302 
лични данни 262 449 
лично имущество 105 
лично ползване 108 
лично ползване на активи 108 136 
лично потребление 113 
личностна реализация 354 
личностни качества 354 
личностни навици 357 
логистика 221 223 225 226 228 229 230 231 232 233 234 423 
логистика в бизнеса 221 225 226 227 228 229 231 232 233 
логистика в България 225 228 232 233 
логистика в търговските фирми 221 227 233 
логистичен метод 225 
логистичен център 228 230 
логистически системи 228 
логистична база 228 230 
логистична дейност 221 
логистична ефективност 221 230 233 
логистична информационна система 221 
логистична информация 233 
логистична оценка 223 
логистична стратегия 233 
логистична техника 223 
логистични възможности 242 
логистични дейности 231 
логистични решения 227 
логистични центрове 225 231 232 
логистично управление 231 
лозарство 342 
лозарство и винарство 342 
лозови насаждения 342 
Маастрихтски договор 95 
магазини 203 
магнитна левитация 419 
магнитно поле 419 
Майкъл Портър 215 
майчинство 296 
Македония 98 249 
Македония и българската държава 249 
макроикономика 57 60 
макроикономически дисбаланси 64 
малки и средни предприятия 439 
малки иновационни фирми 372 
малки компании 79 
малки стопанства 193 
Малтусианска ситуация 19 
малък аграрен бизнес 183 
малък бизнес 183 
Мапекс АД 17 
марж на печлбата 139 
маржин търговия 161 
маркетинг 32 213 218 219 220 358 425 427 
маркетинг и общество 213 
маркетинг и реклама 220 
маркетинг мениджмънт 220 
маркетинг системи 358 
маркетингов инструмент 99 
маркетингов мениджмънт 361 
маркетингов процес 215 
маркетингова дейност 214 
маркетингова стратегия 214 
маркетингови инструменти 216 
маркетингови комуникации 216 
маркетингови услуги 396 
марксически теории 22 
маслодайни култури 334 345 429 
масови уволнения 82 
масово уволнение 277 
математически модели 375 
МВФ 245 
мед 167 181 192 
медии 307 
медии и общество 307 355 
медии и реклама 381 
медиирани комуникации 307 
медийна индустрия 355 
медицина 323 
медицинска дейност 323 
медицински уелнес 323 
медицинско застраховане 299 
медни отпадъци 167 
медни продукти 167 
медодобивният завод 167 
междуетнически баланс 48 
междуетнически отношения 48 
междуетническо доверие 244 
междукултурна компетентност 315 
междукултурна комуникация 20 315 
междукултурно общуване 315 
международен стандарт 389 394 
Международен съвет по зърно 345 
международен транспорт 221 419 
международен турист 365 
международна миграция 14 
международна търговия 239 
международна търговска политика 239 
международна фирма 324 
международни договори 273 
международни стандарти 237 
междуорганизационни взаимоотношения 356 
междурегионално сътрудничество 242 
Мексико 254 
Менгер 55 
мениджмънт 29 34 35 40 71 178 220 350 354 355 358 359 376 423 
мениджмънт без граници 29 355 
мениджмънт в екипната дейност 29 35 40 350 358 359 376 423 
мениджмънт в организациите 323 
мениджъри 33 34 444 
менителница 269 
менителнични сделки 264 
мерки за контрол 371 
мерчендайзинг 216 
местни власти 291 
местни данъци и такси 122 
местни кандидати 45 
местни юридически лица 106 
местно самоуправление 166 291 
метакомпетенции 412 
методи за оценка 291 
методи на амортизация 217 
методи на оценка 372 
методика за анализ 376 
мигранти 13 15 
миграционен натиск 15 
миграционен поток 14 15 
миграционен процес 13 
миграционна политика 13 
миграционни процеси 16 244 
миграция 16 
минимална работна заплата 85 
мита 105 
митници 366 
митническа декларация 119 
младежка безработица 86 
млади хора 312 379 
младо поколение 34 
млекопреработвателен сектор 348 
млечно говедовъдство 347 
млечно животновъдство 347 
млечно стопанство 347 
многоезичие 315 
многообразна кариера 412 
многостепенен модел 418 
мобилни информационни услуги 378 
мобилни комуникации 378 
мобилни потребители 378 
мобилни разплащания 92 
модел 317 
модел Bewley 97 
модел на Вложените кръгове 62 
модели за оценка 333 407 
модели на растеж 62 
моделиране на стратегия 375 
моден бизнес 4 
модерни клиенти 353 
модерни компании 174 
модерни технологии 229 
модернизация на образованието 309 
модна индустрия 4 
монеро 154 
монетата за общи услуги 90 
мониторинг 364 
мониторингов индикатор 450 
мониторингов проект 450 
монокултурно земеделие 339 
монополна конкуренция 246 
мотивационни модели 418 
мотивация 406 
мотивация за бизнеса 176 
мотивация за труд 176 
мотивация на служителите 179 
мотивация на човешките ресурси 418 
мрежови анализ 241 
мрежови конфигурации 241 
мрежови подход 241 
МСП 439 
МСС 405 
МСС 16 405 
МСС 2 405 
МСС 20 405 
МСС 38 405 
МСС 7 405 
МСФО 372 
МСФО 15 389 
мултикултуризъм 13 20 255 
мултикултурна организация 255 
мултикултурна стратегия 20 
мултикултурно съжителство 255 
мултилатерални институции 255 
мултинационални корпорации 246 
място на стопанска дейност 403 
наводнения 301 
нагласи 378 
надзор на пазара 366 
надзорен съвет 267 
надомна работа 75 
наем 154 
наем на земеделска земя 276 
наемен договор 111 
наемен труд 80 
наемни отношения 111 
най-големи компании 328 
най-добра компания 169 170 
НАП 133 142 144 145 
наредба за почивките и отпуските 296 
Наредба за работното време 66 296 
нарушения 91 
нарушения при деклариране 142 
НАТО 294 
наука 2 
наука и иновации 1 
наука и общество 3 
научен фонд 1 
научна конференция 104 142 143 144 145 146 349 362 363 364 365 366 367 
научна политика 1 162 
научноизследователска дейност 2 
НАФТА 254 
национализация 150 
национализъм 25 
национална сигурност 280 
национална туристическа политика 455 
национални икономики 248 
Национални счетоводни стандарти 405 
национално законодателство 400 
начисляване на ДДС 126 
недекларирани доходи 142 
недължимо внесени данъци 137 
независима икономическа дейност 127 
нелегална имиграция 244 
нематериален актив 272 
нематериални активи 217 373 
неокласическа икономика 56 
неокласически икономикс 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 
неокласически макроикономикс 53 
неокласически теории 51 
неолиберализъм 61 246 
неплатен отпуск 295 
неплатени отпуски 295 
неправителствени организации 285 
непризнати разходи 117 398 
неравенство на доходите 58 
нестабилност 58 
нетни приходи от продажби 402 
нетуъркинг 408 
нефинансова отчетност 104 
неформална заетост 85 
неформална икономика 85 
неформално образование 312 
неформално обучение 312 
нефтеногазови доходи 243 
нива на развитие 431 
нива на риск 370 
ниво на доходите 17 
ниска стойност 119 
ниски лихви 207 
нищожност на търговска сделка 264 
нова икономика 49 
нова учебна година 460 475 
нови методи 34 287 
нови работни места 232 
нови служители 232 
новият капитализъм 248 
ново публично управление 34 
нормативна база 191 
нормативна уредба 114 
ноу-хау 160 
обезлюдяване 11 
обезпечение на облигационна емисия 93 
обезценка на активи 395 
обект и предмет 65 
облагане на печалби 124 
облагане на приходи 124 
облагане на търговските дружества 124 
области в България 17 
облачна среда 439 441 447 
облачни бази данни 437 447 
облачни изчисления 439 
облачни инфраструктури 435 437 438 441 
облачни ИТ услуги 434 435 437 438 441 442 447 
облачни приложения 441 447 
облачни технологии 434 435 437 438 441 442 447 448 
облачни услуги 434 438 439 441 442 448 449 
облачно базирана система 434 437 438 442 
обмен на стоки 239 
обменни курсове 239 
оборот 141 
оборотен капитал 179 
обработване на лични данни 262 
обработка на данни 433 449 
образование 306 309 310 
образование и бизнес 470 
образование и пазар на труда 83 
образователен инструмент 307 
образователен коучинг 310 
образователен процес 306 308 
образователна политика 311 319 
образователна реформа 311 313 
образователна среда 308 
образователни иновации 308 
образователни институции 311 
образователни ресурси 311 
образователни системи 311 
образователни стратегии 309 
образователно равнище 83 
обучение 304 305 
обучение на обучителите 308 
обучение на студенти 304 305 
обща производителност 102 
обща система на ДДС 118 
обществен дебат 382 
обществен живот 2 
обществена дейност 314 
обществени политики 289 
обществени поръчки 260 279 286 287 288 289 367 
обществени потребности 286 
обществено развитие 24 
обществено управление в България 282 
общество 25 26 
общество на знанието 3 308 
общество на изобилието 427 
общи интереси 359 
общини 293 
общински бюджети 292 
общински облигации 101 
общински услуги 291 
общинско управление 2 
общинско финансиране 101 
общочовешки ценности 253 
ограничаване на емиграцията 12 
ограничаване на плащания 91 
одит 406 
одит в публичния сектор 406 
одиторска дейност 271 
ОИСР 141 
околна среда 298 
онлайн курсове 316 
онлайн платформа 210 
онлайн плащане 178 
онлайн приложения 210 
онлайн реклама 424 
онлайн среда 306 
онлайн транзакции 324 
онлайн търговци 210 
опазване на земеделските земи 88 
опаковки 452 
опасни стоки 366 
ОПЕК 206 
оперативни разходи 98 
оперативно управление 415 416 
ОПР 402 
органи по надзор 366 
организационна идентичност 351 
организационна култура 351 
организационни отношения 378 
организационни показатели 378 
организационни цикли 418 
организационно обучение 374 
организационно поведение 357 
организирано гражданско общество 285 
освобождаване от данъци 119 122 
осигурени лица 297 
осигурителен доход 2017 297 
осигурителен стаж 297 
осигурителна информация 110 
осигурителни вноски 297 
осигурителни отношения 283 284 403 
осигурително законодателство 403 
осигуряване 283 284 
осигуряване на съдружници 284 
особен статут 12 
особени залози 112 270 
ОСП 339 
ОСП на ЕС 339 
остатъчна стойност 387 
осчетоводяване 119 
отворени данни 433 
отговорност на одитора 271 
откриване на учебна година 460 
относителна недействителност 259 
отношение към труда 350 
отпуск 295 
отраслеви пазари 352 
отчет за приходи и разходи 402 
отчетен регистър 119 
отчети по държави 147 
отчетна дейност 147 
отчетна сделка 120 
отчетно-икономическа информация 383 
отчетност в земеделието 383 
отчетност и счетоводство 395 
отчитане на активи 388 390 
отчитане на амортизации 395 
отчитане на гориво 397 
отчитане на приходи 195 
офис 377 
офшорен бизнес 250 
офшорност 235 
охрана на труда 68 416 
оцеляване на организацията 418 
оценка на бизнес компании 372 
оценка на бизнеса 372 
оценка на въздействието 308 
оценка на данни 343 
оценка на ефективността 291 
оценка на земя 87 
оценка на изпълнението 407 
оценка на имот 263 
оценка на продукти 333 
оценка на продукцията 333 
оценка на риска 298 439 
оценка на стратегиите 361 
оценка на стратегическо развитие 361 
оценка на устойчивостта 338 
паблик рилейшънс 382 
пазар 237 
пазар на биогорива 325 
пазар на земеделски земи 184 
пазар на зърно 345 
пазар на онлайн реклама 424 
пазар на петрол 206 
пазар на труда 80 82 83 86 274 
пазар на труда в България 274 
пазар на труда в ЕС 80 
пазар на услуги 434 
пазарен монопол 425 
пазари 352 
пазарна безопастност 352 
пазарна икономика 217 
пазарни механизми 158 
пазарни провали 58 
пазарни тенденции 473 
пазарно надмощие 272 
пазарно посредничество 360 
пазарно регулиране 49 
Пакт за стабилност и растеж 51 
пари 76 409 
паричен съюз 64 
парична политика 64 
парични взаимоотношения 123 
парично-кредитна политика 150 
парньор по проект 461 
партии 45 
партньори 380 
партньорски отношения 380 470 
партньорство 470 
партньорство в контрола 363 
патентен данък 143 
патенти 143 272 
патентно облагане 143 
патентно право 272 
педагогическа антропология 8 
педагогическа дейност 305 
педагогически модел 312 
петролен пазар 206 
петролна индустрия 324 
Петър Берон 2 
печалба 141 
печалба на фирмата 217 
печалби 179 374 
пиар 219 
пиво 171 
пивоварна индустрия 171 
пивоварни 171 
пивоварни предприятия 171 
план 410 
планински върхове 467 
планински туризъм 467 
планиране на кариерата 412 
планиране на обществени поръчки 286 
планиране на работата 69 
планиране на семейството 10 
платежни системи 94 
платформена компания 215 
платформи за финансиране 106 
плащания в брой 91 
плосък данък 121 
поведение 76 
поведенческа промяна 27 
поведенчески подход 46 
поведенчески реакции 46 
повишаване на информираността 164 
подкупи 43 
подобщинско териториално ниво 166 
поземлен имот 88 
показатели за ефективност 279 349 
пол и предприемачество 368 
ползване на земеделски земи 276 
политика 21 
политика за възнаграждения 73 
политика на признаване 255 
политическа активност 314 
политическа власт 22 
политическа икономия 26 65 
политическа социология 21 
политически PR 382 
политически вот 46 
политически връзки 360 
политически интерес 246 
политически маркетинг 213 
политически партии 45 
политическо поведение 44 
Полша 247 
поляризация на партиите 45 
поръчителство 266 
поръчки за строителство 279 
посланик 465 
постигане на успех 38 
постигане на цели 38 
постколониализъм 252 
постсъветско общество 14 
потребителска култура 182 
потребителски разходи 97 
потребителско поведение 53 
потребност 409 410 
почивка 417 
почистващи препарати 205 
ППЗДДС 107 114 
ППЗДДС- 2017 132 
ППЗМ 105 
ППЗОП 260 
ПР 382 
права на преводача 273 
правила на общуване 377 
правила на поведение 377 
правителствени разходи 177 
правна система 26 
правни аспекти 259 
правни въпроси 392 
правно основание 277 
право на собственост 26 
правомощия 267 
практика 164 
практически аспекти 279 371 
практически наръчник 288 
практически примери 128 
превантивна работа 376 
превенция на подкупа 43 
преводач 273 
преводаческа дейност 273 
преводи 273 
превоз на стоки 421 
превози 421 
предизборна кампания 44 
предоставяне на услуги 400 
предприемаческа визия 317 
предприемаческа система 317 
предприемаческо оцеляване 418 
предприемачество 317 418 
предприемачество в туризма 202 
предприемачество в университетите 317 
президентски избори 46 
преизчисления 107 
преки инвестиции 160 
прекратителни процедури 130 
прекратяване на договор 123 
прекратяване на неплатен отпуск 295 
прекратяване на трудовия договор 72 78 
прекратяване на трудово правоотношение 72 78 275 
преобразуване на дружество 271 
преподаване на чужд език 318 
преработваща промишленост 328 
преса 5 
престой на физически лица 117 
префактуриране на разходи 125 
прецизно земеделие 343 
придобиване на вещни права 259 
приемственост 34 52 
признаване на договори 394 
признаване на приходи 195 389 
признати разходи 116 
прилагане на НСС 405 
приоритети 39 
природни бедствия 301 
природни катастрофи 300 
присвояване на земеделски земи 276 
приспадане на данъчен кредит 126 
пристанища 420 
пристанищна инфраструктура 420 
приходи от договори с клиенти 389 394 
приходи от нефт 206 
приходи от реклама 425 
приходна администрация 146 
причини за кризата 64 
проблеми 417 
проблемни зони 343 
проблемни ситуации 89 
проблемни хора 417 
проверка на преобразуването 271 
прогнозиране на търсенето 286 
прогрес 23 
продажба на продукти 402 
продажби 360 
продажби на фирмите 360 
продукти от растениевъдството 341 
продуктова такса 386 
проект 462 
проект на Директива 118 
проектостратегии 282 
производители 208 
производителност 329 374 
производно право 273 
производствен анализ 332 
производствен резултат 207 
производствена функция 329 
производство 169 
производство на вино 342 
производство на екологична продукция 344 
производство на зърно 332 
производство на лавандула 334 
производство на лекарства 168 
производство на масла 429 
производство на маслодайни култури 332 
производство на пиво 171 
производство на слънчоглед 200 
производство на храни 190 
промени 297 
промени в ДОПК 138 
промени в ЗДДС - 2017 131 
промени в ЗДДФЛ - 2017 124 
промени в ЗКПО 109 
промени в ППЗДДС - 2017 132 
промени на пазара на труда 82 
промени по ЗДДС 123 
промяна в общите условия 288 
промяна на предназначение 88 
пропорционално приспадане 126 
протекционизъм 237 238 254 
протореклама 427 
професии 67 
професии и длъжности 67 
професионален избор 67 
професионален риск 71 
професионализъм 36 40 
професионална дейност 40 
професионална кариера 9 39 412 
професионална квалификация 9 
професионална реализация 42 
професионални знания 41 
професионални качества 36 
професионални компетенции 41 
професионални рискове 68 
професионално образование 86 
професионално обучение 86 
професионално развитие 84 
професионално самоопределение 412 
професия 39 41 
процедура за ползване на отпуск 295 
процедури по ЗОП 287 
процес на изпълнение 287 
пряко облагане 136 
птицевъдство 348 
публикуване на финансови отчети 401 
публичен избор 46 
публичен облак 447 
публичен сектор 293 364 367 395 
публична власт 48 
публична дейност 395 
публична икономическа политика 48 
публична продан 263 
публични вземания 137 144 
публични възложители 289 
публични политики 292 
публични разходи 177 
публично предлагане на ценни книжа 93 
публично съобщаване 288 
публично състезание 288 
публично управление 288 
публичноправен субект 194 262 
публичност 219 
ПУП 88 
пчеларство 327 331 
пчелен мед 192 
пчелни продукти 181 192 331 
пчелни стопанства 327 331 
ПЧИ 160 
първично публично предлагане 93 
пътят към коприната 238 
работа 353 412 
работа в екип 413 
работа от вкъщи 70 
работа от дома 70 
работа от разстояние 75 
работен ден 69 
работен процес 69 295 
работна атмосфера 42 
работна заплата 18 415 
работна сила 84 354 
работна среда 353 
работни места 77 84 
работни навици 69 
работно време 66 417 
работно място 69 76 
работодател 9 68 79 
работодателско търсене 67 
работоспособност 67 
равновесие на продажби 217 
равновесни точки 217 
развиващи се пазари 360 
развиващи се страни 236 
развити страни 236 
развитие на регионите 201 
размер на предприятитието 174 
размерност на модела 431 
разнообразие на доставчиците 211 
разплащания 91 
разпределение на доходите 58 236 
разпределение на капитала 102 
разпределение на капиталите 102 
разпродажби 360 
разрешаване на противоречия 359 
разрешение за работа 274 
разрешение за работа на чужденци 274 
разумен контрол 363 
разходи за възстановяване 300 
разходи за наука 243 
разходи за престои 116 
разходи за придобиване 402 
разходи за пътуване 116 117 
разходи за услуги 125 
разходи на предприятието 135 
растениевъдство 333 337 341 
растителни масла 429 
растително-маслена промишленост 429 
реализация 50 
реализация на продуктите 181 
ребалансиране 206 
регионален пазар 189 
регионална политика 166 
регионална политика на ЕС 257 
регионални пазари 188 
регионално развитие 166 240 
регионално самоуправление 166 
регистър за трудови злополуки 74 
регулирани дейности 289 
ред на облагане 139 
ред на плащане 386 
редакционна политика 381 
резултат 410 
реклама 218 256 425 426 427 
реклама в бизнеса 426 
реклама в интернет 426 
рекламен бизнес 424 
рекламна индустрия 425 
рекламна периодизация 427 
рекламна цел 426 
рекламни дейности 218 
рекламни жанрове 426 
рекламни кампании 282 
рекламни комуникации 218 
рекламни послания 218 256 
рекламни продукти 218 
ректор 472 
религиозен икономикс 54 
религиозен ренесанс 25 
религиозен фактор 25 54 
религиозни различия 25 
рентабилност 98 
реорганизация 79 
репутация 351 
ресурс на сигурност 280 
ресурсна ефективност 445 
реформа 23 
реформиране на трудов пазар 82 
рециклиране на отпадъци 167 
речен транспорт 420 
риск 28 153 370 371 
риск в предприятието 28 
риск мениджмънт 298 
риск мениджмънт в предприятието 28 
риск мениджър 28 
риск от наводнения 321 
рискове 244 
рискови дейности 343 
ритейл компании 179 
ритейл сектор 204 
ритейлинг 179 
ритейлъри 179 
роботи 224 385 
роботизация 224 
роботизация в склада 224 
роботизация на производството 224 
ролята на медиите 306 
Русия 89 242 
Русия и ЕС 89 
руска икономика 172 
руски банки 148 
руски вестници 5 
руски туристи 365 
руски туристопоток 365 
ръководители 35 
ръководни стилове 35 
ръководни умения 35 
ръководство 30 33 
ръководство и лидерство 36 
СА 11 49 87 142 145 146 184 186 187 188 191 193 195 196 198 202 203 204 290 293 303 320 330 331 333 335 349 364 365 366 383 384 439 451 454 
СА докторант 143 144 159 183 185 194 197 201 367 
СА студент 181 182 190 192 346 
салдо 393 
самостоятелна заетост 83 
санкции 91 
Саудитска Арабия 243 
САЩ 10 159 237 280 
САЩ и Русия 89 
сборник 57 58 62 
сборник доклади 11 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 87 159 181 182 183 184 185 186 189 191 192 193 194 195 196 198 202 203 204 290 327 330 331 335 346 384 451 
сборник с доклади 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 187 188 190 197 201 303 333 336 383 
сборник статии 104 142 143 144 145 146 349 362 363 364 365 366 367 
Световен ден на туризма 476 
световна икономика 236 238 
световна финансова система 235 
световна финансова среда 235 
световни банки 90 
световни пазари 49 
светът 252 
Свилоза 170 
свиневъдство 328 
свищовска община 170 
свищовски студенти 473 
свободен пазар 49 
свободна професия 70 
своевременност 401 
свръхдържави 250 
себестойност на селскостопанска продукция 187 
секторен електронен идентификатор 281 
секторна информация 332 
селско стопанство 328 
селскостопанска продукция 187 195 
селскостопански животни 348 
селскостопански предприятия 329 384 
селскостопански продукти 181 451 
селскостопански сектор 328 
селскостопанско производство 335 
сертификационна дейност 406 
сертифициран вътрешен одитор 406 
сертифициране 406 
сетивно познание 8 
сива икономика 92 
сигурност 244 456 
сигурност в туризма 456 
силни фирми 174 
СИМ 431 
Сингапур 94 
синергия 280 
система RAPEX 366 
система за възнаграждения 73 
система за управление и контрол 364 
система от показатели 349 
системи за заплащане на труда 73 
системи за складиране 226 
системи за управление 423 
системи за управление база данни 423 
складиране 226 
складиране на стоки 226 229 
складов мениджмънт 229 
складова база 228 
складова обработка на стоки 228 
складови сгради 233 
скорост на сближаване 96 
Сливен 2 
служебни задачи 69 
служители 411 
слушане 408 
слънчоглед 429 
смесен подход 443 
смъртност 302 
снижаване на себестойност 344 
собствен бранд 208 
собствен капитал 98 
собствени марки 207 
софтуер с отворен код 433 
социален дъмпинг 81 
социален ефект 188 
социален капитал 369 373 
социален тероризъм 82 
социална еволюция 23 
социална мобилност 313 
социална промяна 23 
социална психология 20 
социална роля 3 
социална сигурност 85 
социална теория 21 
социална технология 382 
социални медии 99 426 
социални медийни платформи 99 426 
социални норми 412 
социални платформи 99 
социално медийно банкиране 99 
социално осигурителна система 278 
социално осигуряване 85 278 284 296 297 
социално осигуряване - 2017 297 
социално партньорство 84 
социално развитие 285 
социално-икономически аспекти 61 
социално-икономическо положение 18 
социалнополитически инженеринг 23 
социология 21 
социология на комуникацията 20 
социология на културата 24 
социология на политиката 21 
социум 62 
спедиторска фирма 423 
спедиция 234 423 
спедиция на товари 234 423 
специализирани продажби 209 
специфика на отделни страни 340 
спецификации и стандарти 372 
споделена икономика 454 
споделено управление 176 
споделено финансиране 106 
спортен туризъм 457 
спортна терминология 318 
способи на контрол 145 
сравнителен анализ 121 
средства за обучение 306 
средства от ЕС 258 
средства от фондове 258 
СС 42 405 
стабилност 339 
стажантски програми 414 
старини 409 
стартиране на проекти 414 
стартъп 372 
СТД Академик 467 
стил на управление 351 
стимулиране на инвестиции 248 
стойност на компанията 373 
стойност на марката 215 
стойностна оценка 399 
стойностни послания 220 
стоки и услуги 115 
стоково предлагане 330 
стоково производство 330 
Стопанска академия 320 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 
страни от ЕС 340 341 
страни-членки на ЕС 64 95 
стратегии в образованието 309 
стратегии за продажби 360 
стратегии за развитие 201 
стратегическа визия 47 
стратегически коучинг 310 
стратегическо предимство 178 
стратегическо управление 415 418 
стратегическо управление на риска 370 
стратегическо фирмено управление 418 
стратегия Европа 2020 336 
стратегия за възнаграждения 73 
строителни терени 88 
строителство 88 279 286 
структура на данъците 121 
структура на заплата 77 
структура на износа 163 
структура на собствеността 374 
структурна промяна 445 
структурни фондове 258 
студенти педагози 304 305 
студентска научна сесия 473 
студентско кредитиране 313 
студентско туристическо дружество 468 
субсидии 199 
субсидии в земеделието 199 
субсидии за производителите 199 
сумирано работно време 66 
СУОП 367 
суровини 429 
суровинна база 429 
СФУК 364 
счeтоводно отчитане 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 397 399 402 
счетоводен метод 392 
счетоводен софтуер 385 
счетоводител 385 
счетоводна информация 384 
счетоводна операция 388 
счетоводна отчетност 384 
счетоводна политика 404 
счетоводна практика 396 
счетоводна професия 385 
счетоводна система 404 
счетоводни записвания 386 388 394 
счетоводни изисквания 392 
счетоводни процедури 117 
счетоводни разходи 117 398 
счетоводни разходи за брак 398 
счетоводни разходи за ДДС 398 
счетоводни разходи за щети 398 
счетоводни сметки 386 389 393 394 395 
счетоводни стандарти 387 
счетоводно законодателство 265 
счетоводно образование 385 
счетоводно отчитане 108 383 
Съвет на Европа 285 
съвкупна производствена функция 102 
съвкупно търсене 343 
съвместно потребление 454 
съвременен образователен процес 304 
съвременна история 47 
съвременна образователна политика 305 
съвременна преса 5 
съвременни тенденции 56 
съвременно животновъдство 347 
съвременно фирмено управление 28 
съдебна експертиза 145 
съдебна практика 263 
създаване на стойност 215 
сътрудничество 242 356 
съхранение на данни 431 
творчески процес 273 
творчество 307 
тегло на опаковка 452 
текучество на кадри 146 
теоретичен анализ 54 
теоретични аспекти 182 
теория на контрола 363 
теория на перспективите 46 
теория на управлението 350 
териториално-устройствен модел 166 
тероризъм 16 
терористични заплахи 280 
технически анализ 258 
техногенен риск 298 
технологиите в бизнеса 282 
технологичен елит 282 
технологичен одит 330 
технологична революция 294 
технологични компании 141 
технологично оборудване 430 
ТЗ 267 
тиймбилдинг 359 
тиймбилдинг събития 359 
типове капитал 373 
Тома Пикети 56 
традиции 320 
транзакции 324 
транзакционно социално банкиране 99 
трансграничен туризъм 463 
трансгранична търговия 118 
трансгранично сътрудничество 242 
транспорт 397 419 421 422 423 
транспорт и съобщения 419 
транспортен проект 422 
транспортен сектор 422 
транспортиране на стоки 225 231 
транспортна дейност 225 231 397 
транспортна стратегия 422 
транспортни фирми 234 
трансфер 154 
трансфер на знания 308 
трансфер на лични данни 449 
трансформация по МСФО 372 
трети страни 119 274 
Троян 189 
труд 74 
трудов договор 78 
трудов компонент 163 
трудов пазар 80 81 83 85 274 
трудов пазар в България 85 
трудов процес 68 
трудов стаж 278 
трудова ефективност 163 
трудова заетост 84 
трудова книжка 278 
трудова миграция 12 274 
трудова мобилност 274 
трудова реалност 84 
трудови взаимоотношения 77 
трудови договори 76 
трудови злополуки 74 
трудови навици 357 
трудови отношения 72 
трудови правоотношения 274 278 
трудови спорове 72 275 
трудови ценности 84 
трудово възнаграждение 81 
трудово законодателство 284 403 
трудово и осигурително право 284 
трудово право 78 274 275 
трудово правоотношение 75 78 275 
трудово-професионални цености 84 
Тръмп 46 254 
туризмът в българската икономика 457 
туризъм 365 454 455 457 458 
туристическа индустрия 458 
туристическа конкурентоспособност 458 
туристическа обиколка 476 
туристическа политика 455 
туристическа стратегия 458 
туристическа услуга 458 
туристически бизнес 458 
туристически бизнес в България 458 
туристически бранш 365 
туристически маршрути 463 
туристически мениджмънт 456 
туристически пазар 365 454 
туристически посещения 365 
туристически услуги 130 139 457 
Турция 294 
търговия 203 204 209 211 230 237 473 
търговия на регулиран пазар 93 
търговия с плодове 190 
търговска конкуренция 205 
търговска логистика 223 
търговска марка 4 214 215 
търговска мрежа 203 
търговски вериги 204 208 210 211 230 
търговски дружества 265 284 392 
Търговски закон 133 265 268 
търговски залог 270 
търговски ливъридж 161 
търговски потоци 366 
търговски регистър 401 
търговски сделки 212 269 
търговско дружество 133 
търговско право 270 
търговско-стопанска дейност 271 
търговци 271 
търсене и предлагане 206 
търсене на труд 80 
уволнения 78 277 
удовлетвореност и лоялност 291 
удовлетвореност на граждани 291 
укриване на данъци 144 
университети 313 
университетска среда 308 
университетско образование 319 
управление в бизнеса 34 
управление на безопасността 352 
управление на бизнеса 349 
управление на водите 321 
управление на знанията 3 
управление на иновациите 374 
управление на ИТ 31 
управление на ИТ проекти 31 
управление на кариерата 412 
управление на компании 351 
управление на обществени поръчки 367 
управление на обществото 213 
управление на пазара 352 
управление на пазарите 352 
управление на предприятието 375 
управление на промяната 37 
управление на публичните финанси 293 
управление на риска 298 370 
управление на риска в банките 98 
управление на системи 73 
управление на транзакции 173 
управление на туризма 456 
управление на туристическия риск 456 
управление на устойчивост 338 
управление на хотелиерството 456 
управление на човешки ресурси 418 
управление на човешките ресурси 194 408 409 410 413 415 417 
управленска дейност 353 
управленска ефективност 353 
управленска концепция 213 
управленска стратегия 343 
управленска счетоводна политика 404 
управленски процес 33 357 
управленско счетоводство 404 
уравниловка 49 
условия на труд 74 
услуги 286 
успешни бизнес модели 355 
успешни българи 30 33 39 41 
успешни компании 174 
успешни лидери 33 37 38 39 41 42 
успешни практики 40 355 
успешно управление 30 33 37 38 39 41 42 174 355 
устойчиво земеделие 335 
устойчиво развитие 62 352 
устойчивост 338 
устойчивост на фермите 338 
усъвършенстване 30 
участници в сделката 123 
учебен план 60 
учебно познание 8 
учене през целия живот 312 
учени-икономисти 314 
училищно образование 313 
фактори за диверсификация 339 
фактори за ефективност 356 
фактура 399 
фактуриране 399 
фактуриране на ДДС 399 
фактуриране на сделки 399 
фермерска устойчивост 338 
фермерски бизнес 290 
фермерски икономически отношения 290 
фермерски пазари 182 183 185 188 189 191 193 201 290 330 466 
фермерски стопанства 185 290 330 
фермерско земеделие 330 338 466 
физически лица 105 134 338 
фиктивен капитал 118 
фиктивна търговия 118 
философия 8 
философска антропология 8 
философски основи 65 
финанси 2 93 
финансиране 370 
финансиране на научни изследвания 1 
финансиране на образованието 313 
финансов балон 156 
финансов контрол 104 
финансов резултат 265 
финансов риск 302 
финансова архитектура 96 
финансова децентрализация 103 
финансова информация 110 
финансова криза 369 375 
финансова наука 320 
финансова отчетност 373 405 
финансова система 235 
финансова стратегия 375 
финансови активи 388 390 405 
финансови ограничения 101 
финансови отчети 401 405 
финансови пасиви 405 
финансови рискове 375 
финансово отчитане 394 
финансово счетоводство 404 
финансово състояние 293 
финансово състояние на общините 293 
финансово управление 93 100 364 
финансово управление и контрол 100 364 
финансово-икономическа криза 55 
фирма 268 
фирмена дейност 104 
фирмена печалба 374 
фирмени автомобили 108 
фирмени активи 136 
фирмени капитали 102 
фирмено представяне 369 
фискален контрол 110 138 144 
фискален риск 144 
фискална децентрализация 103 
фискална политика 51 95 
фискална политика на ЕС 51 
фискална стратегия 95 
фискална хармонизация 95 
форми на поведение 359 
Формуляр А1 283 
Франция 12 252 
франчайз 77 
фундаментални научни изследвания 1 
функции на контрола 104 
футбол 478 
футболни мениджъри 29 
фючърси 197 
фючърсна сделка 197 
фючърсна цена 197 
характеристика 140 
хегемонистически амбиции 244 
хедж-финансиране 235 
хедж-фондове 235 
хеджиране 302 
хибридни механизми 173 
хипермаркети 209 223 
хиперпотребление 427 
холографски интерфейс 443 
Хонконг 94 
хоризонтална интеграция 445 
хотелиерска дейност 456 
хотелиерски мениджмънт 456 
хотелиерство 456 
хранителна индустрия 452 
хранителна промишленост 430 
царевица 345 
целева група 461 
целулозен пазар 170 
целулозно-хартиена промишленост 170 
цена на публична продан 263 
цена на сделката 389 
цена на стоките 207 
ценни книжа 93 100 
ценни книжа в България 100 
ценови графики 332 
централна банка 148 150 
Централна Северна България 11 
цесионен договор 269 
цесионни сделки 269 
цесия 269 
цифрова информация 453 
цифрови технологии 438 
цифровизация 234 256 
цифровизирана икономика 256 
църква и политика 25 
църкви 25 
частен облак 434 437 
частичен данъчен кредит 107 132 
частна собственост 150 
череши 190 
Черно море 371 
човек и общество 49 
човешка миграция 14 
човешки капитал 373 
човешки ресурси 29 66 70 71 408 409 410 411 413 414 415 416 417 418 
човешки ресурси във фирмата 354 
човешки фактор 354 
човешки фактор в организацията 354 
човешкия фактор 218 353 
чужд език 315 
чужденци 274 
чуждестранни инвестиции 411 
чуждестранни туристи 365 458 
чуждестранни юридически лица 106 
чужди придобивания 160 
чуждоезикова лексика 318 
чуждоезиково обучение 318 
Шанс за развитие 461 462 
Шумпетер 59 
Юбер 215 
Югоизточна Европа 244 
ЮНЕСКО 6 
юристи 113 
ютюб 220 
Япония 94 
японска икономика 222 
японска индустрия 222 
105-годишнина от дарителски акт 459 
50 години катедра Мениджмънт 469 
82 випуск студенти 460 
Amazon 424 425 
Amazon Web Services 424 
Baas 448 
BitCoin 152 
CAD пазар 442 
CAD системи 442 446 
CAD софтуер 432 440 442 
CAD/CAM - система 440 446 
CAD/CAM проектиране 432 440 446 
CAD/CAM системи 432 
edutainment 304 
facebook 424 
GDPR 449 
Generali Group 299 
Google 424 
ICO 156 157 
ISO 37001 43 
IT компании 141 
MOOC 316 
Mycoincloud 154 
peer-to-peer платформа 106 
PR 382 
project-coaching 310 
SPACE анализ 361 
SSF 85 
TTCI 455 
Visa 92