НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

45731

Денчев, Стоян.  Библиографският хомеостаз на планетата - историологичен морфизъм на ноосферата и аксиология на социокултурното единство на многообразите на информационната среда на човечеството / Стоян Денчев. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 13-35. 

  

Сист. No: 64249

- 2 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Бизнесът и науката ще работят заедно в София Тех Парк / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 16-17. 

  

Сист. No: 64206

Иновации - научен аспект

- 3 -

45724

Жмайлова, Елена.  Зарубежный опыт: особенности стимулирования инновационной деятельности / Елена Жмайлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 267-268. 

  

Сист. No: 63544

- 4 -

Сп П 89 тп

Казьмин, Алексей.  Институциональный анализ моделей инновационной активности фирмы / Алексей Казьмин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 71-77. 

  

Сист. No: 64007

Печат. Информационна дейност

- 5 -

45730

Бенбасат, Алберт.  Праворазбраната комерсиализация : Или началото на масовото книгоиздаване в България / Алберт Бенбасат. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 62-74. 

  

Сист. No: 64221

- 6 -

45732

Бенбасат, Алберт.  Книга и е-книга - цивилизационна или бизнес дилема / Алберт Бенбасат. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 91-101. 

  

Сист. No: 64304

- 7 -

45730

Върбанова-Денчева, Кристина и др.  Новата българска литература и новата информационна среда / Кристина Върбанова-Денчева, Добринка Стойкова. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 196-207. 

  

Сист. No: 64235

- 8 -

45731

Гуленова, Мария.  Електронно издаване и електронни библиотеки (на примера на Русия) / Мария Гуленова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 235-244. 

  

Сист. No: 64277

- 9 -

45730

Игнатова, Милена и др.  Библиографски данни в българските книги / Милена Игнатова, Венелина Тодорова. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 176-184. 

  

Сист. No: 64232

- 10 -

45730

Колева, Вергиния.  Чудото четене / Вергиния Колева. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 29-35. 

  

Сист. No: 64220

- 11 -

45731

Маринова, Марина.  България в рамката на европейската медийна политика / Марина Маринова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 343-368. 

  

Сист. No: 64282

- 12 -

45732

Миланова, Марина.  Маркетинг на електронното издаване. Добрите практики на издателство "е-Книги" / Марина Миланова. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 157-163. 

  

Сист. No: 64314

- 13 -

45730

Павловска, Елена.  Мястото на руската научна книга в българските библиотеки / Елена Павловска. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 215-219. 

  

Сист. No: 64246

- 14 -

45731

Парижкова, Любомира.  Книгата като екзистенциално необходимост / Любомира Парижкова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 262-274. 

  

Сист. No: 64278

- 15 -

45730

Поппетров, Николай.  Съдбата на книгата като функция от хоризонта на обществото / Николай Поппетров. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 155-167. 

  

Сист. No: 64224

- 16 -

45731

Рафаилова, Персида.  Издателска дейност на централната библиотека при висшите технически институти / Персида Рафаилова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 467-474. 

  

Сист. No: 64286

- 17 -

45730

Русинова, Евгения.  Съвременната социокултурна ситуация: причини за четене и съдбата на книгата / Евгения Русинова. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 144-154. 

  

Сист. No: 64223

- 18 -

45732

Чернева, Стефка.  Необходимост от социология на книгата и четенето днес / Стефка Чернева. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 279-285. 

  

Сист. No: 64319

- 19 -

Сп С 966

Манева, Мария.  Нови медии и знание / Мария Манева. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 2, с. 5-11. 

  

Сист. No: 64614

Култура

- 20 -

Сп В 83 Э

Борисова, Е. и др.  Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 81-106. 

  

Сист. No: 64652

Библиографии

- 21 -

45730

Ковачев, Александър.  Марин Дринов и българската библиография / Александър Ковачев. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 299-303. 

  

Сист. No: 64247

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 22 -

45730

Анева, Събина.  Интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH500 / Събина Анева. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 311-317. 

  

Сист. No: 64248

- 23 -

45731

Василева, Румелина.  Библиотеките на нашето време - човешкият фактор преди всичко / Румелина Василева. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 196-207. 

  

Сист. No: 64272

- 24 -

45731

Георгиева, Елена.  Съвременната библиотека - културен феномен / Елена Георгиева. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 176-186. 

  

Сист. No: 64270

- 25 -

45731

Евтимова, Събина и др.  Полифункционална роля на комуникациите в билиотечно-информационна среда / Събина Евтимова, Елена Игнатова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 208-213. 

  

Сист. No: 64260

- 26 -

45731

Станчева, Силвия.  Университетската библиотека - културен и информационен център на нашето съвремие / Силвия Станчева. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 475-479. 

  

Сист. No: 64288

- 27 -

45731

Тодорова, Таня.  Европеана или Google Book Project - дискусия за бъдещето на европейското дигитално наследство / Таня Тодорова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 70-84. 

  

Сист. No: 64263

- 28 -

45730

Тотоманова, Антоанета.  За съдбата на българската книга - с внимание и отговорност / Антоанета Тотоманова. // Библиотеки, четене, комуникации : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 17-28. 

  

Сист. No: 64213

- 29 -

45731

Янкова, Иванка и др.  Предизвикателства и възможности на информационното обслужване в съвременната университетска библиотека / Иванка Янкова, Елена Игнатова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 62-69. 

  

Сист. No: 64258

- 30 -

Сп Б 44 б

Василева, Мартина.  База данни за осиротели произведения / Мартина Василева. // Библиотека, XXIII, 2016, N 1, с. 114-117. 

  

Сист. No: 64704

- 31 -

Сп Б 44 б

Русков, Димитър.  Имиграционна политика на Нидерландия от 2000 г. насам и нейното отражение върху дейността на обществената библиотека / Димитър Русков. // Библиотека, XXIII, 2016, N 1, с. 96-104. 

  

Сист. No: 64701

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 32 -

39819

Чакърова, Велислава.  Нестопанските организации - същност и особености / Велислава Чакърова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 146-152. 

  

Сист. No: 64697

ФИЛОСОФИЯ

- 33 -

40472

Раденков, Йордан.  Генезис на общуването / Йордан Раденков. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 132-138. 

  

Сист. No: 64529

Психология

- 34 -

Сп Н 32

Терзиев, Венелин и др.  Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, свободни от военна служба и на техните семейства / Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 139-144. 

  

Сист. No: 63929

- 35 -

Сп С 966

Ганева, Зорница.  Новите идеи за емоционалната интелигентност / Зорница Ганева. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 1, с. 67-74. 

  

Сист. No: 64611

- 36 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  За всекиго по малко / Веселин Димитров. // Мениджър, 2016, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 64250

- 37 -

Сп М 486

Щерева, Ваня.  Как мислят добрите / Ваня Щерева. // Мениджър, 2015, N 12, с. 140-141. 

  

Сист. No: 63680

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 38 -

CD 23

Георгиева, Диана.  Приоритети на социалната политика в България за хората с увреждания / Диана Георгиева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-7. 

  

Сист. No: 63781

- 39 -

CD 23

Жекова, Радослава.  Социални услуги за хора с увреждания / Радослава Жекова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63782

- 40 -

CD 23

Филипова, Корнелия.  Тенденции на развитие на бедността и ефекти от програмите анти-бедност / Корнелия Филипова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63778

Статистика

- 41 -

41486

Бошнаков, Венелин.  Статистическо оценяване на скритата икономика в България: прилагани подходи и някои основни резултати / Венелин Бошнаков. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 265-272. 

  

Сист. No: 63573

- 42 -

41486

Генчева-Димова, Яна.  Прогнозиране на матрицата на прехода в структурни модели за икономическа ефективност на населението / Яна Генчева-Димова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 199-208. 

  

Сист. No: 63565

- 43 -

41486

Гетов, Георги.  Особености при изграждането на показателите за инфлацията и икономическата динамика / Георги Гетов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 209-224. 

  

Сист. No: 63568

- 44 -

41486

Жекова, Станка.  Предизвикателства на социалното ни приобщаване към Европа / Станка Жекова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 249-255. 

  

Сист. No: 63570

- 45 -

41486

Зрънчев, Камен.  Методът на снежната топка като Марковски процес / Камен Зрънчев. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 155-166. 

  

Сист. No: 63548

- 46 -

41486

Къналиев, Тодор.  Относно възможностите на т. нар. "Елементарен" статистически анализ / Тодор Къналиев. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 73-79. 

  

Сист. No: 63537

- 47 -

41486

Кънева, Мариана.  Телекомуникациите между България и Европа / Мариана Кънева. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 133-144. 

  

Сист. No: 63539

- 48 -

41486

Любенов, Любомир В.  Моделиране на външната търговия с енергийни ресурси на Р. България / Любомир В. Любенов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 225-237. 

  

Сист. No: 63569

- 49 -

41486

Минчев, Георги.  Знанието като обект на статистическо изучаване / Георги Минчев. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 37-44. 

  

Сист. No: 63532

- 50 -

41486

Митева, Димитрия Кирчева.  Асиметрии във влиянието на някои макрофактори върху приходите по републиканския бюджет / Димитрия Кирчева Митева. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 273-278. 

  

Сист. No: 63575

- 51 -

41486

Найденов, Александър Цветанов.  Проблеми при статистическата оценка на безработицата в България за малки подсъвкуности / Александър Цветанов Найденов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 191-197. 

  

Сист. No: 63564

- 52 -

41486

Павлова, Веселка.  Основни потребителски сегменти на статистическата информация, предоставяна от НСИ, и оценката им за качеството й / Веселка Павлова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 181-190. 

  

Сист. No: 63562

- 53 -

41486

Радилов, Димитър.  Предизвикателства на съвременното информационно общество за промени на статистиката и статистическото образование през XXI век / Димитър Радилов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 27-36. 

  

Сист. No: 63530

- 54 -

41486

Славов, Здравко Димитров.  Логаритмично нормалното разпределение в статистическите изследвания / Здравко Димитров Славов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 127-132. 

  

Сист. No: 63538

- 55 -

41486

Стойкова-Къналиева, Андреана Станиславова.  Някои аспекти на сравнителния анализ на икономиките на част от страните в Югоизточна Европа / Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 279-288. 

  

Сист. No: 63578

- 56 -

41486

Съйкова, Светлана Стефанова.  Моделирането в статистиката / Светлана Стефанова Съйкова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 145-154. 

  

Сист. No: 63540

- 57 -

41486

Тодорова, Светлана и др.  Приложение на статистиката при изследване на реалния сектор на икономиката / Светлана Тодорова, Весела Димитрова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 257-263. 

  

Сист. No: 63572

- 58 -

41486

Тошева, Екатерина.  Потребността от промяна при преподаването на статистика във ВУЗ / Екатерина Тошева. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 289-300. 

  

Сист. No: 63580

- 59 -

41486

Хаджиев, Веселин.  Обучението по статистика в информационното общество-състояние и насоки за развитие / Веселин Хаджиев. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 339-344. 

  

Сист. No: 63581

- 60 -

41486

Христов, Емил.  Адитивен и мултипликативен (индексен) факторен анализ с реални ефекти / Емил Христов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 63-72. 

  

Сист. No: 63535

- 61 -

41486

Цветков, Стоян.  За т. нар. "Статистически структури" и измерителите на тяхната неравномерност / Стоян Цветков. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 55-61. 

  

Сист. No: 63533

- 62 -

41486

Чипева, Соня и др.  Модел на статистическо изучаване за оценка рейтинга на университетите в България / Соня Чипева, Петкан Илиев. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 345-355. 

  

Сист. No: 63582

- 63 -

Сп И 50 м

Карагьозова-Маркова, Кристина.  Оценяване на ефектите от застаряването на населението върху дългосрочния растеж и устойчивостта на пенсионната система чрез модел със застъпващи / Кристина Карагьозова-Маркова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 59-78. 

  

Сист. No: 64483

- 64 -

Сп И 50 м

Стефанова, Ирена.  Статистическо оценяване на риска при банково кредитиране на граждани / Ирена Стефанова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 35-58. 

  

Сист. No: 64480

Демографска политика

- 65 -

Сп С 966

Коцева, Татяна Иванова.  Насоки за преориентация на семейната политика в условията на демографска криза / Татяна Иванова Коцева. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 1, с. 27-34. 

  

Сист. No: 64601

Социална демография

- 66 -

CD 23

Великова, Йорданка.  Социално-демографска структура на лицата с увреждания в България / Йорданка Великова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-6. 

  

Сист. No: 63780

Население на България

- 67 -

Сп М 486

Драгов, Радослав.  Имиджът на промяната / Радослав Драгов. // Мениджър, 2015, N 12, с. 22-23. 

  

Сист. No: 63596

Миграция

- 68 -

Сп Н 32

Димитрова-Монева, Ивелина.  Влияние на миграционните процеси върху икономическото развитие / Ивелина Димитрова-Монева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 151-155. 

  

Сист. No: 63933

Миграция - международна

- 69 -

Сп М 68 э

Питухина, М.  Развивая основы мировой миграционной политики: вклад России / М. Питухина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 99-104. 

  

Сист. No: 64151

Жизнено равнище на населението

- 70 -

CD 23

Цанов, Васил.  Равнище на бедност и политики за борба с бедността в България / Васил Цанов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-14. 

  

Сист. No: 63609

- 71 -

40966

Донева, Ива А.  Влияние на икономическите фактори върху развитието на жилищната среда в България / Ива А. Донева. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 54-59. 

  

Сист. No: 63809

Социология

- 72 -

Сп С 547

Вайс, Йоханес.  Границите на Вебер - ценност и смисъл, рационалност и индивидуализъм / Йоханес Вайс. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 8-24. 

  

Сист. No: 64374

- 73 -

Сп С 547

Ван, Ронгфен.  Центрирането около пуританството в стопанската етика на световните религии на Макс Вевер върху примера на Китай / Ронгфен Ван. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 217-227. 

  

Сист. No: 64391

- 74 -

Сп С 547

Вацов, Димитър.  Апология на свободата като власт в "първо лице" : Упражняване на свободата / Димитър Вацов. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 290-312. 

  

Сист. No: 63796

- 75 -

Сп С 547

Гош, Питър.  Протестантската етика - пренебрегваният централен елемент от творчествонто на Макс Вебер / Питър Гош. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 97-132. 

  

Сист. No: 64384

- 76 -

Сп С 547

Йотов, Стилиян.  Свободата на словото и богохулството / Стилиян Йотов. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 340-362. 

  

Сист. No: 63797

- 77 -

Сп С 547

Лихтблау, Клаус.  "Социологията" на Макс Вебер: поглед откъм историята на неговото творчество / Клаус Лихтблау. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 25-40. 

  

Сист. No: 64375

- 78 -

Сп С 547

Николов, Стефан Ем.  Етническа идентичност, нетърпимост и нарастваща тревожност в съвременния свят. Обществото срещу държавата, държавата срещу индивида / Стефан Ем. Николов. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 271-293. 

  

Сист. No: 64412

- 79 -

Сп С 547

Фотев, Георги.  Социалното предприемачество / Георги Фотев. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 250-270. 

  

Сист. No: 64410

- 80 -

Сп С 547

Фукс, Мартин.  Образ на света и отношение към света - понятията карма и бхакти във веберовата студия "Хиндуизъм и будизъм" / Мартин Фукс. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 147-162. 

  

Сист. No: 64386

- 81 -

Сп А 582

Хаджиев, Боян.  Трансформация на гражданските протести в Интернет / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 146-152. 

  

Сист. No: 64204

- 82 -

Сп С 547

Ханке, Едит.  Макс Вебер по света. Рецепцията и значинието на един класик във времената на прелом / Едит Ханке. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 163-184. 

  

Сист. No: 64390

- 83 -

Сп С 547

Шлухтер, Волфганг.  Дуализмът между структура и действие. Скица на една верберианска изследователска програма / Волфганг Шлухтер. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 41-64. 

  

Сист. No: 64376

Икономическа социология

- 84 -

Сп Н 32

Богданова, Зорница и др.  Анализ на специфични особености в проектите за развитие на социалния капитал в селските райони / Зорница Богданова, Бисерка Иванова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 189-193. 

  

Сист. No: 63949

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 85 -

CD 23

Пенчева, Пламена.  Екипно лидерство / Пламена Пенчева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-7. 

  

Сист. No: 63693

- 86 -

40966

Минков, Илиан и др.  Лидерът и ролятя му за създаването и усъвършенствованието на организационната култура в българските индустриални фирми / Илиан Минков, Велина Колева. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 30-35. 

  

Сист. No: 63913

- 87 -

Сп М 486

Янков, Мирослав.  Ричард Брансън. Лидерът за лидерството / Мирослав Янков. // Мениджър, 2016, N 1, с. 72-73. 

  

Сист. No: 64266

Корупция

- 88 -

В К 263 d

Макгрегър, Нийл.  Какви антикорупционни мерки да предприемат компаниите : Фирмите с международна дейност трябва да докажат, че прилагат такива / Нийл Макгрегър. // Капитал Daily, VI, N 31, 15 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64324

Социално поведение. Социална психология

- 89 -

45732

Пейчев, Иван Тодоров.  Жизнени нагласи и социални мрежи / Иван Тодоров Пейчев. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 198-204. 

  

Сист. No: 64315

- 90 -

Сп П 89 тп

Подгорный, Владимир.  Особенности взаимодействия социальной культуры и управления / Владимир Подгорный. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 71-80. 

  

Сист. No: 64625

- 91 -

Сп М 68 э

Садовая, Е. и др.  Трансформация мироустройства и конфликтный потенциал современных обществ / Е. Садовая, В. Сауткина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 103-112. 

  

Сист. No: 64056

Политика

- 92 -

39819

Раденков, Йордан.  Политическият маркетинг и типът политически лидер / Йордан Раденков. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 49-56. 

  

Сист. No: 64690

- 93 -

Сп С 547

Бунджулов, Андрей.  Картини в края на бившия режим / Андрей Бунджулов. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 75-91. 

  

Сист. No: 63789

- 94 -

Сп М 68 э

Васильев, В.  Новые аспекты дискурса о "реальнополитик" Берлина / В. Васильев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 30-40. 

  

Сист. No: 64087

- 95 -

Сп М 68 э

Косач, Г.  Ближный Восток: перманентная нестабильност / Г. Косач. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 120-127. 

  

Сист. No: 64069

- 96 -

Сп М 68 э

Михеев, В. и др.  Многовариантность: большой стратегический ответ Си Цзиньпина / В. Михеев, С. Луконин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 64072

- 97 -

Сп М 68 э

Ровинская, Т.  "Зеленые" в Европе: поступательный рост / Т. Ровинская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 58-71. 

  

Сист. No: 64122

- 98 -

Сп С 547

Цонева, Жана.  Комунизмът е грешка / Жана Цонева. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 252-270. 

  

Сист. No: 63795

- 99 -

Сп М 68 э

Черкасова, Е.  Безопастность Испании в Атлантическом формате / Е. Черкасова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 41-47. 

  

Сист. No: 64088

Политология

- 100 -

В Н 25 к

Данов, Румен.  Облакът на промяната - първа част, втора част / Румен Данов. // Култура, N 5, 12 февр. 2016, с. 10-11; № 6, с. 10-11. 

  

Сист. No: 64347

- 101 -

Сп С 547

Медаров, Георги.  Комунизмът е зло / Георги Медаров. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 227-251. 

  

Сист. No: 63792

- 102 -

Сп С 547

Митев, Петър-Емил.  Сайед Котб и радикалният ислям / Петър-Емил Митев. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 363-376. 

  

Сист. No: 63804

Демокрация

- 103 -

41618

Jacobson, Sam.  The news media: protector of democracy or business? / Sam Jacobson. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 45-51. 

  

Сист. No: 64436

Международна политика

- 104 -

41055

Стоянова, Лиляна.  Психологически аспекти на съвременния тероризъм / Лиляна Стоянова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 22-30. 

  

Сист. No: 64352

- 105 -

41618

Стоянова, Лиляна.  Проблеми на тероризма в Европа / Лиляна Стоянова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 113-119. 

  

Сист. No: 64433

- 106 -

Сп М 68 э

Баринов, И.  Траектории нациестроительства в странах Восточной Европы / И. Баринов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 90-98. 

  

Сист. No: 64138

- 107 -

Сп М 68 э

Воронов, К.  Эрозия "шведской модели" и девальвация политики неприсоединения / К. Воронов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 48-57. 

  

Сист. No: 64121

- 108 -

Сп М 68 э

Савельев, Алексей.  Ядерное сдерживание в период кофронтации / Алексей Савельев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 30-39. 

  

Сист. No: 63556

- 109 -

Сп М 68 э

Яковлев, П.  Испания: Посткризисная модель развития / П. Яковлев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 50-61. 

  

Сист. No: 63567

Икономика. Икономически науки

- 110 -

41088

Владимиров, Владимир.  Развитие на теорията за прехода и модернизацията на постсоциалистическите икономики / Владимир Владимиров. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 171-176. 

  

Сист. No: 64020

- 111 -

39832

Думная, Наталья Николаевна.  Российская экономическая теория на пороге XI века / Наталья Николаевна Думная. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 128-132. 

  

Сист. No: 64563

- 112 -

39832

Мартякова, Елена.  Социальные приоритеты и экономическая политика: проблемы современности / Елена Мартякова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 39-43. 

  

Сист. No: 64547

- 113 -

39832

Младенова, Зоя.  Някои критически бележки относно употребата на понятията ТНК/МНК в българската икономическа наука / Зоя Младенова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 58-63. 

  

Сист. No: 64708

- 114 -

41088

Савов, Стоядин.  Жак Натан - виден български икономист / Стоядин Савов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 14-30. 

  

Сист. No: 64054

- 115 -

39832

Съботинова, Диана.  Неравенство и растеж в периода на преход / Диана Съботинова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 92-95. 

  

Сист. No: 64548

- 116 -

39981

Черниченко, Г. А. и др.  Динамика инвестиционных процессов в Украине в период экономических реформ / Г. А. Черниченко, Т. В. Орехова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 62-67. 

  

Сист. No: 64646

- 117 -

Сп Н 32

Минчев, Дянко и др.  Влияние на обществената среда върху качествово на човешкия капитал / Дянко Минчев, Кристиян Вълчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 9-13. 

  

Сист. No: 63839

- 118 -

Сп Д 532

Александрова, Матилда.  Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори / Матилда Александрова. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 3, с. 19-36. 

  

Сист. No: 63820

- 119 -

Сп С 966

Вълчев, Румен.  Теории за развитие на съвременността / Румен Вълчев. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 1, с. 56-66. 

  

Сист. No: 64609

- 120 -

Сп Ф 53 кс

Настыч, Мария Александрова.  Справедливая стоимость фирм при экономической интеграции / Мария Александрова Настыч. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 43, с. 53-66. 

  

Сист. No: 63585

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, Сергей Николаевич и др.  Применение S-образных логистических кривы при оценке и прогнозировании инновационного потенциала предприятия / Сергей Николаевич Яшин, Сергей Владимирович Тихонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 43, с. 37-52. 

  

Сист. No: 63579

Икономикс

- 122 -

39819

Тодорова, Тамара.  Икономическа същност на транзакционните разходи / Тамара Тодорова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 100-112. 

  

Сист. No: 64707

- 123 -

Сп М 486

Кънев, Евгений.  Нобелистът Дийтън / Евгений Кънев. // Мениджър, 2015, N 12, с. 102-104. 

  

Сист. No: 63651

Микроикономика

- 124 -

Сп Д 532

Davidson, Laura et al.  A Critique of Definitions in Economics from an Austrian Perspective: Microeconomics / Laura Davidson, Walter E. Block. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 43-59. 

  

Сист. No: 63833

Макроикономика

- 125 -

Сп Д 41 к

Моисеев, С. Р.  Новая маркоэкономическая теория открытой экономики / С. Р. Моисеев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 1, с. 18-25. 

  

Сист. No: 64602

- 126 -

Сп И 503 и

Britchenko, Igor et al.  The Bases of Functioning and Development of Innovative Infrastructure of Ukraine / Igor Britchenko, Anna Kniazevych. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 43-66. 

  

Сист. No: 63483

- 127 -

Сп И 503 и

Ganchev, Gancho.  Towards holistic theory of money: overcoming twentieth century neoclassical monetary paradigm / Gancho Ganchev. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 3-24. 

  

Сист. No: 63467

- 128 -

Сп И 503 и

Kocaaslan, Ozge Kandemir.  On the Role of Financial Stress in the Transmission of Monetary Policy / Ozge Kandemir Kocaaslan. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 107-119. 

  

Сист. No: 63485

Икономически теории. Учения и школи

- 129 -

39981

Куриляк, Виталина.  Сущность новой экономики как производства и использования знаний / Виталина Куриляк. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 55-61. 

  

Сист. No: 64645

- 130 -

41088

Марикина, Мария.  Икономическа теория на благосъстоянието - основни концепции и научни школи / Мария Марикина. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 317-324. 

  

Сист. No: 63931

- 131 -

Сп Д 532

Block, Walter E.  Free Will, Determinism, Libertarianism and Austrian Economics / Walter E. Block. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 3, с. 1-18. 

  

Сист. No: 63835

- 132 -

Сп Д 532

Edelstein, Michael et al.  A Response to Walter Block's "Free Will, Determinism, Libertarianism and Austrian Economics" / Michael Edelstein, Robert Wenzel, Bridgette Salcido. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 33-42. 

  

Сист. No: 63821

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 133 -

Сп Н 32

Неделчева-Дамянова, Наталия.  Социалната уязвимост в България - мит или тенденция за развитие / Наталия Неделчева-Дамянова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 39-42. 

  

Сист. No: 63849

- 134 -

Сп Н 32

Петров, Мирослав.  Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Състояние и тенденции за развитие / Мирослав Петров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 34-38. 

  

Сист. No: 63848

- 135 -

Сп Н 32

Цонева, Елка.  Промени в заетостта и безработицата при лица с увреждания / Елка Цонева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 200-204. 

  

Сист. No: 63951

- 136 -

Сп И 73 б

Агенция по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 56-62. 

  

Сист. No: 64346

- 137 -

Сп И 73 б

Димитрова, Елка.  Развитие на нормативната уредба на активната политика на пазара на труда чрез значителни промени в Закона за насърчаване на заетостта / Елка Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 1, с. 34-46. 

  

Сист. No: 64367

- 138 -

Сп Т 871

За правата на работниците и задълженията на работодателите при работа в тежки метеорологични условия . // Труд и право, XXV, 2016, N 1, с. 42-44. 

  

Сист. No: 64111

- 139 -

Сп И 73 б

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопастни условия на труд . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 9, с. 31-50. 

  

Сист. No: 64333

- 140 -

Сп И 73 б

Иванова, Величка.  Услуга "Ателие за търсене на работа" в Дирекциите "Бюро по труда" / Величка Иванова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 9, с. 51-55. 

  

Сист. No: 64336

- 141 -

Сп И 73 б

Издаване на Синя карта на ЕС за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 84-86. 

  

Сист. No: 64360

- 142 -

Сп И 73 б

Какво трябва да знаем за Съвета на Европа, Европейска конвенция за защита правата на човека и Европейския съд по правата на човека . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 9, с. 68-75. 

  

Сист. No: 64340

- 143 -

Сп И 73 б

Малакова, Петя.  Държавното обществено осигуряване през 2016 г. / Петя Малакова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 1, с. 52-61. 

  

Сист. No: 64368

- 144 -

Сп И 73 б

Михайлова-Джекова, Ивета.  Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица / Ивета Михайлова-Джекова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 1, с. 66-74. 

  

Сист. No: 64369

- 145 -

Сп И 73 б

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през новия програмен период - 2014-2010 г. . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 44-47. 

  

Сист. No: 64343

- 146 -

Сп И 73 б

План за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2016 г. . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 1, с. 24-33. 

  

Сист. No: 64366

- 147 -

Сп И 73 б

Посреднически фирми и услуги . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 48-56. 

  

Сист. No: 64344

- 148 -

Сп И 73 б

Работа на български граждани в чужбина . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 77-80. 

  

Сист. No: 64348

- 149 -

Сп И 73 б

Средкова, Красимира.  Контрол за спазването на Европейската социална харта / Красимира Средкова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 11, с. 79-85. 

  

Сист. No: 64362

- 150 -

Сп И 73 б

Станчева-Иванова, Вилислава.  Програма "Старт на кариерата 2015" гарантира девет месеца работа на младежи до 29-годишна възраст в държавната администрация / Вилислава Станчева-Иванова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 9, с. 56-58. 

  

Сист. No: 64338

- 151 -

Сп И 73 б

Трудова заетост на граждани на трети страни на територията на България . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 10, с. 81-83. 

  

Сист. No: 64357

- 152 -

Сп И 73 б

Филипов, Георги.  Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз / Георги Филипов. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 12, с. 50-61. 

  

Сист. No: 64612

- 153 -

Сп И 73 б

Христова, Дина.  Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" / Дина Христова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2015, N 11, с. 24-29. 

  

Сист. No: 64361

- 154 -

Сп М 486

Шипкова, Цветана.  Работи като Хемингуей / Цветана Шипкова. // Мениджър, 2015, N 12, с. 148-150. 

  

Сист. No: 63684

Икономика на труда. Организация на труда

- 155 -

Сп Н 32

Петров, Мирослав.  Пазар на труда - идентифициране на основни проблеми. Насоки за разрешаването им / Мирослав Петров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 29-33. 

  

Сист. No: 63847

Трудови отношения

- 156 -

41127

Кирилова, Гергана.  Гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение на работника и служителя / Гергана Кирилова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 44-56. 

  

Сист. No: 63862

Трудови договори

- 157 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Особености на гражданския, трудовия и авторския договор : Какви са приликите, разликите, предимства и недостатъците на различните типове договори / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VI, N 13, 20 ян. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 63788

- 158 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Срочный трудовой договор: оформление, продление, прекращение / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 12, с. 104-110. 

  

Сист. No: 63663

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 159 -

41055

Дончева, Маргарита М.  Влияние на външната миграция върху трудовия пазар в трансформиращата се българска икономика / Маргарита М. Дончева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 323-326. 

  

Сист. No: 64321

- 160 -

41088

Казаков, Атанас.  Отвореният характер на българската икономика и свободното движение на работната сила / Атанас Казаков. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 306-312. 

  

Сист. No: 63945

- 161 -

В К 263 d

Василева, Надя.  Новите тенденции на пазара на труда : И няколко практични съвета как да се възползвате от тях / Надя Василева. // Капитал Daily, VI, N 28, 10 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64245

- 162 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Пълна и ограничена отговорност на персонала по Кодекса на труда за причинени вреди на предприятието / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 5-11 [Чов. рес. на предприятието]. 

  

Сист. No: 64394

- 163 -

Сп И 502

Първанов, Георги К.  Пазарът на труда бързо се променя / Георги К. Първанов. // Икономика, 2016, N 58, с. 88-90. 

  

Сист. No: 64187

- 164 -

Сп И 503 и

Oliskevych, Marianna.  Hysteresis, Structural Shocks and Common Trends in Labor Market: Consequence for Ukraine / Marianna Oliskevych. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 120-137. 

  

Сист. No: 63488

Безработица

- 165 -

41088

Лалева, Цонка.  Безработицата - основен проблем за макроикономическа стабилизация на българската икономика / Цонка Лалева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 58-64. 

  

Сист. No: 63925

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 166 -

39819

Георгиева, Мария.  Възможности за повишаване на ефективността на земеползването в селското стопанство в България / Мария Георгиева. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 36-40. 

  

Сист. No: 64689

- 167 -

Сп С 494

Тодоров, Стефан.  Промени в режима на земеделските земи и горските територии / Стефан Тодоров. // Собственост и право, 2016, N 1, с. 31-39. 

  

Сист. No: 64107

Поземлена икономика

- 168 -

Сп Н 32

Божинова, Камелия.  Състояние и тенденции на вакнационните имоти в България / Камелия Божинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 108-112. 

  

Сист. No: 63903

- 169 -

Сп З 54

Стоева, Ана.  Устройство на земеделските територии / Ана Стоева. // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, с. 2-5. 

  

Сист. No: 63728

Кооперативно дело

- 170 -

Сп Ч E 18

Problems and Strategic Options for Development of Worker Producers Cooperatives . // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 63491

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 171 -

CD 23

Джапаров, Пламен.  Рискова култура на банките - икономически и нормативни детерминанти / Пламен Джапаров. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-11. 

  

Сист. No: 63692

- 172 -

CD 23

Лакова, Светлана.  Взаимодействие между фискалната и монетарна политика в ограничена икономическа среда / Светлана Лакова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63647

- 173 -

CD 23

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Банковата ефективност в България, измерена чрез метода "Анализ на стохастичната граница" (SFA) / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63626

- 174 -

CD 23

Стефанов, Стефан и др.  Банковата структура и организация на счетоводството / Стефан Стефанов, Весела Бандакова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63622

- 175 -

41088

Козарева, Павлина.  Банкова система и икономически растеж в България / Павлина Козарева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 138-145. 

  

Сист. No: 63939

- 176 -

40966

Сотирова, Адриана.  Оценка на риска в кредитната дейност на банките - тенденции и перспективи / Адриана Сотирова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 83-91. 

  

Сист. No: 63802

- 177 -

В Б 254

Натов, Евгений.  Бизнесът с лошите кредити загорча / Евгений Натов. // Банкеръ, XXIII, N 8, 26 февр.-4 март 2016, с. 32. 

  

Сист. No: 64696

- 178 -

Сп Н 32

Кръстева-Христова, Радосвета.  Бюджетиране на нулева база при кризисно управление / Радосвета Кръстева-Христова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 134-138. 

  

Сист. No: 63926

- 179 -

Сп Н 32

Станев, Елизар.  Рискове на антикризисната парична политика / Елизар Станев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 20-23. 

  

Сист. No: 63841

- 180 -

Сп Н 32

Станев, Елизар.  Капиталова адекватност на банковата система в България в контекста на Глобалната финансова криза / Елизар Станев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 179-182. 

  

Сист. No: 63936

- 181 -

Сп Ф 53 кс

Ахмадеев, Равиль Габдуллаевич и др.  Справедливый принцеп прогресивной шкалы по налогу на доходы / Равиль Габдуллаевич Ахмадеев, Михаил Евгеньевич Косов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 43, с. 15-25. 

  

Сист. No: 63576

- 182 -

Сп Д 41 к

Байдин, Е. В. и др.  Об эквивалентности финансовых инструментов обеспечения / Е. В. Байдин, О. С. Байдина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 53-57. 

  

Сист. No: 63648

- 183 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Кой се страхува от кризата? / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2016, N 1, с. 108-109. 

  

Сист. No: 64294

- 184 -

Сп Ф 53 кс

Бондарева, Светлана Александровна.  Оценка стоимости и анализ совокупных персональных финансовых активов в России / Светлана Александровна Бондарева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 22-34. 

  

Сист. No: 63746

- 185 -

Сп Ф 53 кс

Бородач, Юлия Васильевна.  Инновации российского рынка произвадных инструментов: направления развития и влияние на экономическую стабильность / Юлия Васильевна Бородач. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 44, с. 37-50. 

  

Сист. No: 63592

- 186 -

Сп Ф 53 кс

Гаджикурбанов, Джабраил Магомедович и др.  Налоговый потенциал индустриального региона в условиях экзогенных экономических изменений на примере Удмуртской Республики / Джабраил Магомедович Гаджикурбанов, Иван Владимирович Бердичевский. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 43, с. 2-14. 

  

Сист. No: 63571

- 187 -

Сп Н 25 а

Ганчев, Александър.  Хедж фондовете - еволюция и перспективи / Александър Ганчев. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 4, с. 59-69. 

  

Сист. No: 64086

- 188 -

Сп Ф 53 кс

Гладкова, Светлана Борисовна и др.  Региональные (локальные) банки и ох роль в обеспечении безопасности банковской системы / Светлана Борисовна Гладкова, Анжелика Анатольевна Гулько. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 48, с. 11-21. 

  

Сист. No: 64062

- 189 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, Светлана Сергеева.  Внедрения Lean-ехнологии в Российских коммерческих банках как инструмент повышения финансовой устойчивости / Светлана Сергеева Евдокимова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 54-64. 

  

Сист. No: 63754

- 190 -

Сп Д 41 к

Жиляев, А. н.  Некоторые вопросы использования облачных технологий в российских и зарубежных банках / А. н. Жиляев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 1, с. 55-60. 

  

Сист. No: 64571

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Зоболоцкая, Виктория Викторовна.  Методология оценки кредитоспособности субьектов малого предприемательства в коммерческом банке на основе теории нечетких множеств / Виктория Викторовна Зоболоцкая. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 47, с. 28-43. 

  

Сист. No: 64058

- 192 -

Сп Ф 53 кс

Казаренкова, Наталья Петровна.  Анализ и оценка результатов взаимодествия банковского и реального секторов российской экономики / Наталья Петровна Казаренкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 47, с. 44-56. 

  

Сист. No: 64059

- 193 -

Сп Д 41 к

Криворучко, С. В. и др.  Особенности таргетирования инфляции в условиях волатильности валютного курса (на примере Турции и Индонезии) / С. В. Криворучко, Е. М. Свирина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 46-52. 

  

Сист. No: 63589

- 194 -

Сп Д 41 к

Кузнецова, О. С. и др.  Коммуникационные каналы Банка России в контексте мирового опыта / О. С. Кузнецова, С. А. Мерзляков. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 34-39. 

  

Сист. No: 64559

- 195 -

Сп Ф 53 кс

Мадатова, Оксана Владимировна.  Принципиально новый подход к финансированию глобальных экономических проектов / Оксана Владимировна Мадатова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 24-30. 

  

Сист. No: 63763

- 196 -

Сп Ф 53 кс

Маслова, Ирина Николаевна и др.  Проблемы оценки и применения налогового потенциала региона / Ирина Николаевна Маслова, Ольга Викторовна Улезько. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 35-43. 

  

Сист. No: 63748

- 197 -

Сп Ф 53 кс

Мастеров, Андрей Игоревич.  Программно-целевое планирование как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов / Андрей Игоревич Мастеров. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 48, с. 22-34. 

  

Сист. No: 64064

- 198 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Подкрепяме мечтателите в бизнеса / Богиня Матеева. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 26-31. 

  

Сист. No: 64190

- 199 -

Сп Ф 53 кс

Мнацаканян, Альберт Гургенович и др.  Бюджетно-налоговый механизм обеспечения инвестиционной привлекательности рыбной отрасли / Альберт Гургенович Мнацаканян, Елена Александровна Мишуровская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 48, с. 35-46. 

  

Сист. No: 64070

- 200 -

Сп Ф 53 кс

Мочалова, Людмила Алексеевна и др.  Развитие методов оценки залога при кредитовании предприятий аграрного сектора / Людмила Алексеевна Мочалова, Елена Борисовна Мочалова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 44, с. 2-14. 

  

Сист. No: 63586

- 201 -

Сп С 546

Ненкова, Надя.  Възможности за дистанционен анализ на конкурентоспособността на банките / Надя Ненкова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 63-71. 

  

Сист. No: 63552

- 202 -

Сп Ф 53 кс

Новикова, Елена Петровна.  Воспроизводственная роль сестимы налогообложения субьектов малого преприемательства в развивающихся экономиках / Елена Петровна Новикова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 44-53. 

  

Сист. No: 63752

- 203 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от предприятията / Мартин Петков. // Български законник, XXV, 2016, N 2, с. 55-58. 

  

Сист. No: 64429

- 204 -

Сп Ф 53 кс

Писаренко, Жанна Викторовна и др.  Финансовая конвергенция как механизм повышения конкурентоспособности субъектов финансового рынка / Жанна Викторовна Писаренко, Галина Васильевна Чернова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 10-23. 

  

Сист. No: 63761

- 205 -

Сп Д 41 к

Прохоров, Р. А. и др.  Агрегаторы в платежной индустрии: актуальные вопросы регулирования / Р. А. Прохоров, А. В. Пухов, В. А. Кузнецов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 1, с. 45-49. 

  

Сист. No: 64598

- 206 -

Сп Ф 53 кс

Прянишникова, Мария Владимировна.  Общая характеристика и значение организованных рынков ценных бумаг на финансовых рынках стран с разными моделями капитала / Мария Владимировна Прянишникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 40-54. 

  

Сист. No: 63768

- 207 -

Сп П 89 тп

Рассказова, Альбина.  Повышение эффективности корпоративного банкинга: концепция поддержки / Альбина Рассказова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 78-86. 

  

Сист. No: 63967

- 208 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, Александър Николаевич.  Золото как денежный товар: эволюция и современность / Александър Николаевич Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 2-10. 

  

Сист. No: 63744

- 209 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, Александър Николаевич.  Проблема выбора режима валютного курса для экономики России: концептуальные представления / Александър Николаевич Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 31-46. 

  

Сист. No: 63767

- 210 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, Александър Николаевич.  Денежно-кредитная политика банка России в условиях внешнеэкономических шоков / Александър Николаевич Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 48, с. 2-10. 

  

Сист. No: 64061

- 211 -

Сп Ф 53 кс

Сысоева, Елена Федоровна.  Оптимизация структуры капитала организаций с учетом риска внешних источников их финансирования / Елена Федоровна Сысоева, Елена Сергеевна Будилова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 45, с. 11-21. 

  

Сист. No: 63745

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Елена Анатольевна.  Разработка кризисных индикаторов для российского финансового рынка / Елена Анатольевна Федорова, Федор Юриевич Федоров, Екатерина Евгеньевна Кощеева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 47, с. 2-12. 

  

Сист. No: 64049

- 213 -

Сп Ф 53 кс

Халилова, Миляуша Хамитовна и др.  Оценка институциональной достатъчности капитала банков в мире и в России / Миляуша Хамитовна Халилова, Святослав Андреевич Пономарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 2-46. 

  

Сист. No: 63759

- 214 -

Сп Ф 53 кс

Чеснокова, Луиза Александрова.  Исследование методологии распределения налогов по уровням бюджета на основе весовых показателей / Луиза Александрова Чеснокова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 47, с. 57-66. 

  

Сист. No: 64060

- 215 -

В Б 254

[Две хиляди и шестнадесета година] 2016-а: десет вестора в развитието на финансовите технологии . // Банкеръ, XXIII, N 6, 15 февр. 2016, с. 7. 

  

Сист. No: 64329

- 216 -

Сп Ч J 80 m

Bursian, Dirk et al.  Trust Me! I am a European Central Banker / Dirk Bursian, Sven Furth. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 8, с. 1503-1530. 

  

Сист. No: 63528

- 217 -

Сп Ч J 80 m

De Fiore, Fiorella et al.  Corporate Debt Structure and the Financial Crisis / Fiorella De Fiore, Harald Uhlig. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 8, с. 1571-1598. 

  

Сист. No: 63531

Финанси

- 218 -

41021

Атанасов, Петър.  Националната здравноосигурителна каса в системата на публичните финанси / Петър Атанасов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 401-407. 

  

Сист. No: 63871

- 219 -

41021

Благойчева, Христина.  Пенсионното осигуряване - проблемът за избор на система / Христина Благойчева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 320-332. 

  

Сист. No: 63861

- 220 -

41021

Василев, Йордан.  Предизвикателствата и възможности за България в условията на "Новата икономика" / Йордан Василев. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 434-438. 

  

Сист. No: 63878

- 221 -

41021

Владимирова, Тодорка.  Ефективност на държавните разходи и актуалността на програмното бюджетно планиране / Тодорка Владимирова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 303-309. 

  

Сист. No: 63858

- 222 -

41029

Демирова, Нина.  Съвременни технологични решения за реализиране на новата финансова политика на община Варна / Нина Демирова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 8-11. 

  

Сист. No: 63981

- 223 -

41021

Димитрова, Дарина.  Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката / Дарина Димитрова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 414-421. 

  

Сист. No: 63875

- 224 -

41055

Иванова, Петя Петрова.  Доверието в паричния съвет в България / Петя Петрова Иванова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 40-45. 

  

Сист. No: 64259

- 225 -

41021

Йолова, Галина.  За субекти на умишления банкрут при несъстоятелност на банки / Галина Йолова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 428-433. 

  

Сист. No: 63876

- 226 -

II 2031

Калинова, Надежда.  Възприеманата интерактивност на уебмедийните комуникации на банките в България: позициониране и предизвикателства / Надежда Калинова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 141-152. 

  

Сист. No: 63779

- 227 -

41021

Киров, Стоян.  Инвестиционната среда в България и избора на тип пенсионна схема / Стоян Киров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 217-222. 

  

Сист. No: 63842

- 228 -

41021

Костова, Надя.  Оповестяване на кредитната политика в годишните финансови отчети на банките в България - прозрачност или заблуда / Надя Костова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 352-359. 

  

Сист. No: 63869

- 229 -

41021

Младенов, Милети.  Финансовото посредничество и кредитната експанзия в България / Милети Младенов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 198-204. 

  

Сист. No: 63838

- 230 -

41021

Найденов, Людмил.  Фискална децентрализация и финансова независимост на общините / Людмил Найденов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 408-413. 

  

Сист. No: 63874

- 231 -

41029

Николова, Детелина.  Емитиране на общински облигации. Опитът на Община гр. Добрич / Детелина Николова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 27-33. 

  

Сист. No: 63982

- 232 -

41021

Парушева, Силвия.  Индивидуалните инвеститори и възможности за он-лайн търговия на "БФБ-София" АД / Силвия Парушева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 251-259. 

  

Сист. No: 63844

- 233 -

41021

Петков, Петър Пламенов.  Някои теоретични аспекти при формирането на фондов пазар в преходните икономики / Петър Пламенов Петков. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 260-269. 

  

Сист. No: 63854

- 234 -

41021

Петров, Данчо Христов.  Някои открити въпроси пред инвестиционното кредитиране в България / Данчо Христов Петров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 276-281. 

  

Сист. No: 63856

- 235 -

41021

Рафаилов, Димитър.  Приложение на реалните опции - възможности и ограничения / Димитър Рафаилов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 310-319. 

  

Сист. No: 63859

- 236 -

41029

Стоев, Димо.  Финансовата политика на община Варна като резултат от иновативни решения и научни постижения / Димо Стоев. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 3-7. 

  

Сист. No: 63980

- 237 -

41021

Тодоров, Георги.  По семантиката на някои аналитични показатели / Георги Тодоров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 52-60. 

  

Сист. No: 63800

- 238 -

41021

Томов, Димитър и др.  Финансиране на науката в български и европейски университети / Димитър Томов, Албена Загорска. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 241-250. 

  

Сист. No: 63843

- 239 -

41021

Трифонова, Силвия.  Паричната политика на БНБ - от режим на паричен съвет към ЕСЦБ / Силвия Трифонова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 333-342. 

  

Сист. No: 63863

- 240 -

41088

Трифонова, Силвия.  Монетарната среда за функционирането на преходната икономика / Силвия Трифонова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 235-244. 

  

Сист. No: 64032

- 241 -

41055

Трифонова, Силвия Трифонова.  Паричният съвет в контекста на глобализацията / Силвия Трифонова Трифонова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 86-98. 

  

Сист. No: 64283

- 242 -

Сп А 582

Апостолов, Александър.  Проекция на доходността на борсово-търгуваните активи с отчитане на поведенческите особености на инвеститорите / Александър Апостолов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 114-145. 

  

Сист. No: 64208

- 243 -

Сп С 848 д

Долгих, Юлия Александровна и др.  Методологические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия: традиции и инновации / Юлия Александровна Долгих, Юлия Эдуардовна Слепухина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 11, с. 18-27. 

  

Сист. No: 63600

- 244 -

Сп Д 41 к

Ермолаев, Е. А. и др.  К вопросу об определении содержания понятия "финансовая стабильность" / Е. А. Ермолаев, Ю. С. Завьялов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 58-66. 

  

Сист. No: 63591

- 245 -

Сп С 848 д

Курбангалеев, Марат Зуфарович и др.  Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность / Марат Зуфарович Курбангалеев, Виктор Александрович Лапшин, Сергей Николаевич Смирнов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 11, с. 35-51. 

  

Сист. No: 63606

- 246 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Идва ли нова глобална рецесия / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 58, с. 34-35. 

  

Сист. No: 64183

- 247 -

Сп Д 41 к

Танющева, Н. Ю.  Финансовое содержание теневого капитала / Н. Ю. Танющева. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 58-62. 

  

Сист. No: 64566

- 248 -

Сп С 848 д

Цакаев, Асхаб Алхозурович.  Трансформация принципов инвестиционной деятельности организаций в условиях экономической глобализации / Асхаб Алхозурович Цакаев. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 12-16. 

  

Сист. No: 63963

- 249 -

Сп Ч E 18

Velichkov, Nikolay.  Fiscal Rules versus Fiscal Discretions / Nikolay Velichkov. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 39-45. 

  

Сист. No: 63501

Държавен бюджет

- 250 -

Сп Б 973

Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към ноември 2015 г. . // Бюджетът, 25, 2016, N 2, с. 30-47. 

  

Сист. No: 64215

Бюджет на общините

- 251 -

Сп Б 973

Финанси на общините . // Бюджетът, 25, 2016, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 64211

Бюджетни приходи и разходи

- 252 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Поглед върху бюджета на Република България за 2016 година / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 1-2 [Счетов. и дан. практика]. 

  

Сист. No: 64404

- 253 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 66-73. 

  

Сист. No: 64467

- 254 -

Сп Ф 531 п

Държавен бюджет на Република България за 2016 г. (извлечение) . // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 74-78. 

  

Сист. No: 64472

- 255 -

Сп Б 973

[ Две хиляди и шестнадесета ]2016 г. бюджетът накратко . // Бюджетът, 25, 2016, N 3, с. 3-37. 

  

Сист. No: 64485

Данъци. Такси. Налози

- 256 -

657/С/Н 267

Ангелов, Ивайло.  Режим на облагане на ДДС на услуги, извършени между клонове на едно и също юридическо лице в различни държави-членки на ЕС / Ивайло Ангелов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 11-13. 

  

Сист. No: 64389

- 257 -

657/С/Н 267

Ангелов, Ивайло.  Данъчно облагане на финансовия сектор / Ивайло Ангелов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 46-48. 

  

Сист. No: 64440

- 258 -

657/С/Н 267

Ангелов, Ивайло.  Възстановяване на данък върху добавената стойност на чуждестранни лица - пътници / Ивайло Ангелов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 27-30. 

  

Сист. No: 64443

- 259 -

657/С/Н 267

Ангелов, Ивайло.  Данък върху застрахователните премии / Ивайло Ангелов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 16-18. 

  

Сист. No: 64448

- 260 -

657/С/Н 267

Атанасова-Дренска, Таня.  Прилагането на маржа на цената по ЗДДС при договори за финансов лизинг на употребявани автомобили / Таня Атанасова-Дренска. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 8-12. 

  

Сист. No: 64589

- 261 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на стари сгради / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 8-10. 

  

Сист. No: 64405

- 262 -

657/С/Н 267

Георгиев, Теодоси.  Третиране по ЗДДС на специфични разходи и операции, свързани с насърчаване на продажбите и търговската политика / Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 3-18. 

  

Сист. No: 64409

- 263 -

657/С/Н 267

Георгиев, Теодоси.  Третиране на дейностите в туризма с ДДС в контекста на последните законови промени. Практическа таблица за облагане на различните видове доставки / Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 6-12. 

  

Сист. No: 64492

- 264 -

657/С/Н 267

Георгиев, Теодоси.  Правни, счетоводни и данъчни особености на гражданския консорциум / Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 53-57. 

  

Сист. No: 64570

- 265 -

657/С/Н 267

Георгиев, Теодоси и др.  Правни, счетоводни и данъчни аспекти на ликвидацията и производството по несъстоятелност / Теодоси Георгиев, Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 3-52. 

  

Сист. No: 64568

- 266 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Отчитане изплащането на дружествен и ликвидационен дял в ООД / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 66-69. 

  

Сист. No: 64396

- 267 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Факторингът като вид цесия по нашето законодателство / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 29-31. 

  

Сист. No: 64422

- 268 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  За отговорността на добросъвестния получател по Закона за данък върху добавената стойност / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 3-5. 

  

Сист. No: 64488

- 269 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Един модел за отчитане на консумативи за сметка на наемателите / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 75-76. 

  

Сист. No: 64565

- 270 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Феноменът "скрито разпределение на печалбата" по Закона за корпоратимното подоходно облагане / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 64-65. 

  

Сист. No: 64573

- 271 -

657/С/Н 267

Дочева, Соня.  Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия / Соня Дочева. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 58-61. 

  

Сист. No: 64408

- 272 -

657/С/Н 267

Златанова, Калина.  Възстановяване на акциз и данък върху добавената стойност по реда на Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили / Калина Златанова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 6-12. 

  

Сист. No: 64453

- 273 -

657/С/Н 267

Иванов, Росен.  Ограничаване на плащанията в брой / Росен Иванов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 19-22. 

  

Сист. No: 64450

- 274 -

657/С/Н 267

Канева, Десислава и др.  Новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между България и Австрия / Десислава Канева, Десислава Калудова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 28-34. 

  

Сист. No: 64393

- 275 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно облагане на неперсонифицираните дружества / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 61-63. 

  

Сист. No: 64413

- 276 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко и др.  Счетоводно отчитане и облагане с корпоративни и косвени данъци на клон на българска фирма в ЕС / Бойко Костов, Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 3-16. 

  

Сист. No: 64416

- 277 -

657/С/Н 267

Костова, Галина.  Данъчно третиране на процедурата по ликвидация на търговски дружества / Галина Костова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 34-37. 

  

Сист. No: 64407

- 278 -

657/С/Н 267

Манолова, Маргарита.  Сравнителен анализ на правните данъчни аспекти на договорите за наемоотдаване и учредяване на право на ползване на стара сграда / Маргарита Манолова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 13-16. 

  

Сист. No: 64495

- 279 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  За още някои сериозни противоречия на нашия ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 7-10. 

  

Сист. No: 64382

- 280 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  За някои сериозни противоречия на нашия ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 3-10. 

  

Сист. No: 64399

- 281 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Някои аспекти, свързани със задължителната регистрация по ЗДДС на физически лица при продажба и/или отдаване под наем на собстени недвижими имоти / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [5]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 9-12. 

  

Сист. No: 64501

- 282 -

657/С/Н 267

Нонина, Даниела.  Право на приспадане на данъчен кредит за дълготрайни активи, частично използвани в икономическата дейност на данъчно задължено лице според практиката на съда на Европейския съюз / Даниела Нонина. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 14-17. 

  

Сист. No: 64505

- 283 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Годишно преизчисляване размера на частичния данъчен кредит / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 80-82. 

  

Сист. No: 63733

- 284 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Годишно преизчисляване размера на частния данъчен кредит / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 80-82. 

  

Сист. No: 64379

- 285 -

657/С/Н 267

Стефанов, Красимир.  По Закона за корпоративното подоходно облегане / Красимир Стефанов. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 25-33. 

  

Сист. No: 64406

- 286 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Задължения за данъци и такси при придобиване на недвижим имот / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 42-45. 

  

Сист. No: 64599

- 287 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Нов ред за облагане на физическите леца - земеделски производители / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 37-43. 

  

Сист. No: 64446

- 288 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Особености при декларирането на доходи, придобити през 2011 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 48-54. 

  

Сист. No: 64463

- 289 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Особености при облагане на доходите по договори за управление и контрол, сключени с чуждестранни физически лица / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 45-48. 

  

Сист. No: 64545

- 290 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина.  Понятията "липса на доставка" и "солидарна отговорност" от гледна точка на Закона за данък върху добавената стойност / Мина Янкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [5]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 3-8. 

  

Сист. No: 64499

- 291 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина.  Внос на стоки, при които в данъчната основа, определена по реда на ЗДДС, са включени и транспортни разходи, извършени от входно митническо учреждение, до точка във вътрешността на страната / Мина Янкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 3-6. 

  

Сист. No: 64594

- 292 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина.  Облагане с ДДС на държавните съдебни изпълнители от 1 януари 2013 г. / Мина Янкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 7-11. 

  

Сист. No: 64595

- 293 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Облагане на общинските предприятия по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 32-34. 

  

Сист. No: 64424

- 294 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Регулиране на разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство и на разходите, които не са документално обосновани / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 35-38. 

  

Сист. No: 64439

- 295 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 9-14. 

  

Сист. No: 64445

- 296 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Примери, свързани с данъчното третиране по реда на ЗКПО на разходи от обезценка и от отписване на вземанията / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 18-25. 

  

Сист. No: 64590

- 297 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Определяне на данъчния финансов резултат за 2015 година / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 3-67. 

  

Сист. No: 64370

- 298 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Определяне на данъчния финансов резултат за 2011 г. / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 3-37. 

  

Сист. No: 64454

- 299 -

В К 263 d

Мартинова, Доника.  Годишната данъчна декларация за доходите на физически лица : Кои са най-съществените изисквания за данъкоплатците / Доника Мартинова. // Капитал Daily, VI, N 32, 16 февр. 2016, с. 15. 

  

Сист. No: 64365

- 300 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  САЩ - данъчен рай за едни и ад за други / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIII, N 5, 5-12 февр. 2016, с. 26-27. 

  

Сист. No: 64184

- 301 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Данък "уикенд" - ред или мор / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXIII, N 5, 5-12 февр. 2016, с. 1, 10. 

  

Сист. No: 64181

- 302 -

Сп Б 923 з

Александров, Андрей.  За "общодостъпността" на социалните придобивки от гледна точка на данъчното им третиране / Андрей Александров. // Български законник, 2015, N 12, с. 61-66. 

  

Сист. No: 63520

- 303 -

Сп Ф 53 кс

Ахмадеев, Равиль Габдуллаевич и др.  Налоги на конечное потребление в странах ОЭСР и России / Равиль Габдуллаевич Ахмадеев, Михаил Евгеньевич Косов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 44, с. 51-62. 

  

Сист. No: 63593

- 304 -

Сп А 454

Бакалова, Павлина.  Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. / Павлина Бакалова. // Актив, 2016, N 1, с. 23-33. 

  

Сист. No: 63923

- 305 -

Сп А 454

Бакалова, Павлина.  Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. / Павлина Бакалова. // Актив, 2016, N 2, с. 22-24. 

  

Сист. No: 64705

- 306 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промени в ЗДДС за 2016 г. / Валентина Василева. // Актив, 2016, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 63938

- 307 -

Сп С 953 п

Гекова, Валентина.  Промени в ЗКПО за 2016 година / Валентина Гекова. // Счетоводство плюс, 2016, N 1, с. 3-8 [Прил. Счетоводна политика, №1, 2016]. 

  

Сист. No: 63888

- 308 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г. / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 5-22. 

  

Сист. No: 64442

- 309 -

Сп Ф 531 п

Гецова, Биляна.  Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г. / Биляна Гецова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 52-65. 

  

Сист. No: 64462

- 310 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Промени в ДОПК / Велко Джилизов. // Български законник, XXV, 2016, N 2, с. 42-52. 

  

Сист. No: 64427

- 311 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Значимите промени в закона за корпоративно и подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 1, с. 44-47. 

  

Сист. No: 63940

- 312 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Значимите промени в Закона за корпоративно и подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 1, с. 44-47. 

  

Сист. No: 63958

- 313 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по реда на ЗКПО за 2015 година / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 2, с. 24-41. 

  

Сист. No: 64706

- 314 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г. / Христо Досев. // Български законник, XXV, 2016, N 1, с. 71-76. 

  

Сист. No: 64095

- 315 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Промени в закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2016 г. / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2016, N 1-2, с. 14-25. 

  

Сист. No: 64431

- 316 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Измененията и допълненията в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 32-47. 

  

Сист. No: 64460

- 317 -

Сп А 454

Кръстева, Магдалена.  Облагане с ДДС на продажбата на електронни услуги на физически лица и юридически лица / Магдалена Кръстева. // Актив, 2015, N 12, с. 38-40. 

  

Сист. No: 63497

- 318 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 23-31. 

  

Сист. No: 64459

- 319 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на лихвите по парични заеми / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2015, N 4-5, с. 4-14. 

  

Сист. No: 63444

- 320 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Местно физическо лице в контекста на СИДДО / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2015, N 4-5, с. 14-18. 

  

Сист. No: 63445

- 321 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Годишен преглед за целите на ЗДДС на доставките от вътрешния стокооборот / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2015, N 6-7, с. 19-23. 

  

Сист. No: 63446

- 322 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на услуги за управление на етажна собственост / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 12, с. 40-42. 

  

Сист. No: 63505

- 323 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на услугите за професионално управление на етажна собственост / Лиляна Панева. // Български законник, 2015, N 12, с. 43-48. 

  

Сист. No: 63518

- 324 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Основни промени в ДОПК за 2016 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 1, с. 33-38. 

  

Сист. No: 63927

- 325 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица / Лиляна Панева. // Български законник, XXV, 2016, N 1, с. 87-90. 

  

Сист. No: 64097

- 326 -

Сп Д 226 п

Петкова, Аспасия.  Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване / Аспасия Петкова. // Данъчна практика, 2015, N 6-7, с. 45-50. 

  

Сист. No: 63447

- 327 -

Сп С 953 п

Петрова, Моника.  Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2016 година / Моника Петрова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 1-12 [Прил. Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 64378

- 328 -

Сп Б 973

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания . // Бюджетът, 25, 2016, N 1, с. 51-57. 

  

Сист. No: 63942

- 329 -

Сп Д 225

Попова, Евгения.  Нови изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. / Евгения Попова. // Данъците в Република България, 2016, N 1-2, с. 26-35. 

  

Сист. No: 64434

- 330 -

Сп Д 225

Ранчев, Георги.  Актуални въпроси по управление на ДДС рисковете в предприятията / Георги Ранчев. // Данъците в Република България, 2016, N 1-2, с. 36-44. 

  

Сист. No: 64438

- 331 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на доходите, придобити от еднолични търговци и физически лица, подлежащи на облагане по ЗКПО / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 12, с. 26-33. 

  

Сист. No: 63492

- 332 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Насоки за стартиране на 2016 година в частта на подоходното и имущественото данъчно законодателство / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 1, с. 16-23. 

  

Сист. No: 63922

- 333 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2016 г. / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 1, с. 48-51. 

  

Сист. No: 64461

- 334 -

Сп С 953 п

Цветкова, Лорета.  Данъчно третиране на доходите, получени от съдружници / Лорета Цветкова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 8-12 [Прил. Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 64383

- 335 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 12, с. 33-38. 

  

Сист. No: 63494

- 336 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Промени в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Български законник, XXV, 2016, N 1, с. 77-86. 

  

Сист. No: 64096

- 337 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2016 г. / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2016, N 1-2, с. 3-13. 

  

Сист. No: 64430

Данъчна система

- 338 -

CD 23

Цаневска, Венелина.  Данъчна система на България - проблеми и предизвикателства / Венелина Цаневска. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63632

Данъчно облагане

- 339 -

41088

Бошнаков, Венелин.  Една възможност за характеризиране динамиката на тежестта на личния подоходен данък / Венелин Бошнаков. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 355-360. 

  

Сист. No: 64114

Данъчен контрол

- 340 -

41127

Димитров, Пенко.  Основни моменти в правния режим на данъчния контрол / Пенко Димитров. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 144-147. 

  

Сист. No: 63864

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 341 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Провизиране до дупка / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 5, 5-12 февр. 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 64179

- 342 -

Сп Д 41 к

Милюков, А. И.  Некоторые актуальные проблемы повышения качества работы банков / А. И. Милюков. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 18-20. 

  

Сист. No: 64550

- 343 -

Сп Д 41 к

Мотовилов, О. В.  О развитии потребительского кредитования / О. В. Мотовилов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 21-25. 

  

Сист. No: 64551

- 344 -

Сп А 582

Парушева, Силвия.  Използване на платежни карти и предотвратяване на измами, свързани с тях, в Европа и у нас / Силвия Парушева. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 98-113. 

  

Сист. No: 64205

- 345 -

Сп Д 41 к

Попадюк, К. Н.  О банковском кредите в системе распределительных отношений / К. Н. Попадюк. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 63-65. 

  

Сист. No: 64569

- 346 -

Сп Д 41 к

Сафонова, Т. Ю.  Управление кредитным риском на рынке производных финансовых инструментов / Т. Ю. Сафонова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 29-33. 

  

Сист. No: 64555

- 347 -

Сп Д 41 к

Суриков, Н. Н.  Аудиторская деятельность в Банке России: "мозговой штурм" и социометрия аудита / Н. Н. Суриков. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 44-47. 

  

Сист. No: 64564

Пари, валута

- 348 -

Сп Д 41 к

Бугров, А. В.  Обращение платиновой монеты в России / А. В. Бугров. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 67-72. 

  

Сист. No: 63558

Инвестиции

- 349 -

CD 23

Ангелова, Румяна.  Стимулиране на инвестиционната активност на индустриалните предприемачи в България / Румяна Ангелова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-5. 

  

Сист. No: 63629

- 350 -

40028

Василев, Константин.  Управление, дейност, поведение. Една особена концепция за едноминутен мениджмънт / Константин Василев. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 210-216. 

  

Сист. No: 64217

- 351 -

40028

Вунова, Камелия.  Социално-психологическите подходи - инструмент за оценка на хора в организацията / Камелия Вунова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 217-221. 

  

Сист. No: 64218

- 352 -

40028

Георгиев, Кирил.  Обучение и иновации в еволюираща среда / Кирил Георгиев. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 261-268. 

  

Сист. No: 64222

- 353 -

40028

Гроздева, Десислава.  Интеграцията като възможност за повишаване конкурентоспособността на търговските фирми / Десислава Гроздева. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 131-136. 

  

Сист. No: 64209

- 354 -

40028

Димитракиева, Светлана и др.  За значението на банковия комуникационен микс в съвременни условия / Светлана Димитракиева, Ирена Йорданова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 120-126. 

  

Сист. No: 64207

- 355 -

40028

Димитракиева, Светлана и др.  Особености на сегментирането на пазара на банкови услуги / Светлана Димитракиева, Ирена Йорданова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 178-184. 

  

Сист. No: 64214

- 356 -

40028

Димитров, Георги.  Анализ и изводи по управлението на качеството в строително-монтажните предприятия / Георги Димитров. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 247-251. 

  

Сист. No: 64219

- 357 -

40028

Димитрова, Виолета.  Подходи координиране на взаимоотношенията в каналите за реализация / Виолета Димитрова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 162-165. 

  

Сист. No: 64210

- 358 -

40028

Димитрова, Виолета Янева.  Доходът за покриване като инструмент на контролинга в управлението на фирмата / Виолета Янева Димитрова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 166-170. 

  

Сист. No: 64212

- 359 -

40028

Къдрев, Васил и др.  Анализ на ефективността на някои услуги в цифровите интегрални мрежи / Васил Къдрев, Тодорка Къдрева, Розалина Димова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 286-290. 

  

Сист. No: 64240

- 360 -

40028

Николова, Недка.  Анализ на формите, структура и динамика на чуждестранните инвестиции в Република България / Недка Николова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 104-109. 

  

Сист. No: 64197

- 361 -

40028

Панайотова, Таня.  Организация на процеса на конкурентния инженеринг / Таня Панайотова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 310-314. 

  

Сист. No: 64242

- 362 -

40028

Парашкевова, Лоретта.  Транзакционните разходи на предприятията от малкия бизнес / Лоретта Парашкевова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 279-285. 

  

Сист. No: 64225

- 363 -

40028

Русева, Росица.  Повишаване на икономическата и социалната активност чрез развитие на иновационните мрежи в България / Росица Русева. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 291-297. 

  

Сист. No: 64241

- 364 -

40028

Стефанов, Светлозар.  Проблеми при оценката и представянето на инвестициите в счетоводните отчети / Светлозар Стефанов. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 95-99. 

  

Сист. No: 64195

- 365 -

40028

Узунова, Фани.  Управлението на човешките ресурси и моделът за управление на организацията, основани на концепцията за устойчиво развитие / Фани Узунова. // Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001". - Варна : ИУ-Варна, 2001, с. 196-203. 

  

Сист. No: 64216

- 366 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Обратната страна на агенцията за инвестиции / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIII, N 6, 15 февр. 2016, с. 27. 

  

Сист. No: 64331

- 367 -

Сп Д 41 к

Григорян, С. А.  Финансирование инвестиционной деятельности малых и средних компаний: вопросы транспарентности / С. А. Григорян. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 26-28. 

  

Сист. No: 64552

- 368 -

Сп И 503 и

Gradev, Todor et al.  Investment in intangible assets in Bulgaria / Todor Gradev, Lubomir Dimitrov, Spartak Keremidchev. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 25-42. 

  

Сист. No: 63478

Фондов пазар. Фондова борса

- 369 -

Сп И 50 м

Свилокос, Тончи.  Евристичен подход за определяне на ефективни гранични портфолиа с повече от два актива - казусът на Загребската фондова борса (ZSE) / Тончи Свилокос. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 99-116. 

  

Сист. No: 64486

Борси. Борсови операции

- 370 -

Сп Ю 371

Европейски енергийни борси и БНЕБ . // Ютилитис, XIV, 2016, N 1, с. 33-35. 

  

Сист. No: 64372

- 371 -

Сп Ю 371

Първа тестова сесия и официален старт на енергийната борса . // Ютилитис, XIV, 2016, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 64371

Икономика

- 372 -

40946

Бакърджиева, Радостина.  Фирмите като субект на иновации / Радостина Бакърджиева. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 175-180. 

  

Сист. No: 63642

- 373 -

41088

Балинов, Балин.  Екологични алтернативи на свободния пазар при прехода на България към пазарна икономика / Балин Балинов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 351-354. 

  

Сист. No: 64113

- 374 -

41088

Беев, Ивайло.  Стабилизацията - начин на употреба: Българският вариант / Ивайло Беев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 124-127. 

  

Сист. No: 64078

- 375 -

40946

Бешева, Татяна.  Аспекти на реформата в управлението на социалното подпомагане / Татяна Бешева. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 403-405. 

  

Сист. No: 63718

- 376 -

40946

Борисова, Снежина.  Маркетингови стратегии в Web / Снежина Борисова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 82-85. 

  

Сист. No: 63639

- 377 -

40512

Вунова, Камелия.  Дилеми на подходите към предприемаческата култура / Камелия Вунова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 251-255. 

  

Сист. No: 64149

- 378 -

40946

Гетов, Георги.  Антиинфлационна политика: световния опит и България / Георги Гетов. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 210-216. 

  

Сист. No: 63645

- 379 -

40512

Денчева, Силвена.  Подходи за управление на отношенията с клиенти в електронната търговия / Силвена Денчева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 140-147. 

  

Сист. No: 64125

- 380 -

40512

Димитрова, Павлина Петкова.  Някои аспекти на финансовата децентрализация на общините / Павлина Петкова Димитрова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 175-180. 

  

Сист. No: 64129

- 381 -

40946

Димов, Иван и др.  Българският преход и противоречията в икономиката (на примера на приватизацията) / Иван Димов, Емил Димов. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 15-24. 

  

Сист. No: 63630

- 382 -

40946

Златева, Лейла.  Чуждестранните инвестиции в България и ролята им за стимулиране на националната икономика / Лейла Златева. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 276-282. 

  

Сист. No: 63657

- 383 -

40512

Иванов, Георги.  Алтернативни форми за финансиране и управление на фирмите в България / Георги Иванов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 156-174. 

  

Сист. No: 64127

- 384 -

40946

Иванова, Венцислава.  Има ли функционираща пазарна икономика в България / Венцислава Иванова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 238-242. 

  

Сист. No: 63652

- 385 -

40512

Иванова, Радка Петрова.  Управлението на материалните ресурси в производствения процес / Радка Петрова Иванова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003 / Науч. ред. Евангелий Димитров Андронов. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 126-132. 

  

Сист. No: 64123

- 386 -

41088

Илиев, Петкан и др.  Между две граници (Външна търговия и огледална статистика) / Петкан Илиев, Веселин Минчев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 104-110. 

  

Сист. No: 64081

- 387 -

40946

Йоргова, Милена.  Законодателна реформа на социалното подпомагане / Милена Йоргова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 351-358. 

  

Сист. No: 63701

- 388 -

40946

Кабаиванов, Светозар.  Интернет като работна среда за стопанските субекти / Светозар Кабаиванов. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 297-302. 

  

Сист. No: 63658

- 389 -

40946

Кирилова, Гергана.  Въвеждането на осигурителни прагове в задължителното обществено осигуряване / Гергана Кирилова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 379-385. 

  

Сист. No: 63708

- 390 -

40946

Кирова, Алла.  "Детските" измерения на макроикономическата политика / Алла Кирова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 336-343. 

  

Сист. No: 63666

- 391 -

40512

Ковачева, Златина.  Основни проблеми и етапи в разработката на склад от данни за целите на фирменото управление / Златина Ковачева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 236-244. 

  

Сист. No: 64146

- 392 -

40946

Коларова, Десислава.  Влияние на неосезаемите фактори в преходната икономика и бизнес услугите / Десислава Коларова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 249-256. 

  

Сист. No: 63653

- 393 -

40512

Колев, Николай.  Сегментираната отчетност в контекста на МСС 14 / Николай Колев. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 207-209. 

  

Сист. No: 64141

- 394 -

40512

Ламбовска, Мая Руменова.  Роля на бюджетния контрольор в бюджетния процес на голямата организация / Мая Руменова Ламбовска. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 210-218. 

  

Сист. No: 64143

- 395 -

40512

Луизов, Атанас Денев.  Определяне на приноса на клиентите към печалбата на фирмата / Атанас Денев Луизов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 133-139. 

  

Сист. No: 64124

- 396 -

41088

Манчев, Цветан.  Предприсъединителна икономическа програма на Република България / Цветан Манчев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 313-316. 

  

Сист. No: 64094

- 397 -

40946

Матев, Матю.  Икономическите проблеми пред българската култура и процеса на присъединяване към Европейския съюз / Матю Матев. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 119-125. 

  

Сист. No: 63641

- 398 -

40512

Митева, Албена.  Състояние и проблеми на мотивацията на арендаторите от Добричка област / Албена Митева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 200-206. 

  

Сист. No: 64139

- 399 -

39832

Михайлов, М.  Пространстване аспекти на третичния сектор на стопанството / М. Михайлов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 42-46. 

  

Сист. No: 64449

- 400 -

40946

Мончев, Найден.  Комуникация в иновационната система / Найден Мончев. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 323-328. 

  

Сист. No: 63662

- 401 -

40946

Мочурова, Милкана.  Управление на околната среда - институционални промени и участие на обществеността в процеса на вземане на решения / Милкана Мочурова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 364-371. 

  

Сист. No: 63703

- 402 -

40946

Неделчев, Новак.  Структурни изменения в химическата промишленост / Новак Неделчев. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 181-185. 

  

Сист. No: 63643

- 403 -

40946

Панушев, Емил.  Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз / Емил Панушев. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 99-106. 

  

Сист. No: 63640

- 404 -

40512

Петрова, Глория.  Съвременни подходи за управление на мотивацията / Глория Петрова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 188-194. 

  

Сист. No: 64131

- 405 -

41088

Петрова, Маринела.  Копенхагенски критерии и реална конвергенция / Маринела Петрова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 258-264. 

  

Сист. No: 64092

- 406 -

40946

Русанова, Лиляна.  Бедността - пряк резултат от прехода в България / Лиляна Русанова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 397-402. 

  

Сист. No: 63717

- 407 -

40512

Симеонов, Огнян.  Контролингът като отговор на кризата в моделната област на управлението / Огнян Симеонов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 219-226. 

  

Сист. No: 64145

- 408 -

40512

Симеонов, Станислав и др.  Реализация на ефективни компютърни комуникации в малки и средни офиси на икономически структури / Станислав Симеонов, Нели Симеонова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 245-250. 

  

Сист. No: 64147

- 409 -

41088

Спасов, Трайчо.  Конкурентност на преходните икономики - принципи, механизми, противоречия / Трайчо Спасов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 156-163. 

  

Сист. No: 64053

- 410 -

40946

Стоянова, Стефка.  Конкуренцията в социалната сфера / Стефка Стоянова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 329-335. 

  

Сист. No: 63664

- 411 -

41088

Танова, Петя.  Направления и ограничения на индустриалната политика за изграждане на конкурентоспособна пазарна икономика / Петя Танова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 184-190. 

  

Сист. No: 64022

- 412 -

41088

Трифонова, Венелина.  Ролята на финансовите пазари за ускорен растеж и благосъстояние на преходната икономика / Венелина Трифонова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 299-305. 

  

Сист. No: 64066

- 413 -

40946

Тянкова, Янка.  Противоречие между общи и специални закони в производството по несъстоятелност - проблеми на българския преход / Янка Тянкова. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 359-363. 

  

Сист. No: 63702

- 414 -

40946

Филева, Маргарита.  Българската семейна социална политика в условията на прехода / Маргарита Филева. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 344-350. 

  

Сист. No: 63695

- 415 -

40512

Христова, Лилия и др.  Основни положения на теоретичен модел за емпирично изследване на финансовото управление и контрол в предприятието / Лилия Христова, Огнян Симеонов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 148-155. 

  

Сист. No: 64126

- 416 -

40946

Цанева, Райна.  Институционални структури и преобразувания в България в контекста на изискванията на структурната политика на ЕС / Райна Цанева. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 372-378. 

  

Сист. No: 63707

- 417 -

40946

Чалъков, Айдемир.  Българският икономически преход или верният път към третия свят / Айдемир Чалъков. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 230-237. 

  

Сист. No: 63650

- 418 -

40946

Чиллев, Димитър.  За същността и видовете структури на стопанството / Димитър Чиллев. // Българският преход : Научно-практическа конференция - Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 257-263. 

  

Сист. No: 63656

- 419 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Игра с високи залози : Какво ще се случи в българсаката икономика през 2016 година / Стефан Савов. // Банкеръ, N 2, 15-22 ян. 2016, с. 29-29. 

  

Сист. No: 63742

- 420 -

Сп И 502

Бобанац, Бранислава.  Средиземноморието като дестинация за иновации / Бранислава Бобанац. // Икономика, 2016, N 57, с. 102-103. 

  

Сист. No: 63732

- 421 -

Сп И 502

Богданов, Богдан.  Мит е, че в Бъпгария производителността е ниска / Богдан Богданов. // Икономика, 2016, N 57, с. 24-42. 

  

Сист. No: 63726

- 422 -

Сп М 486

Бридж, Рейчъл.  Бизнес без пари / Рейчъл Бридж. // Мениджър, 2016, N 1, с. 106-107. 

  

Сист. No: 64293

- 423 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  За всичко е виновен Джон / Георги Ганев. // Мениджър, 2016, N 1, с. 102-104. 

  

Сист. No: 64292

- 424 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Пътищата на растеж в спедицията / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 57, с. 74-76. 

  

Сист. No: 63730

- 425 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Първият френски милиарден стартъп / Людмил Захариев. // Икономика, 2016, N 57, с. 88-89. 

  

Сист. No: 63731

- 426 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Икономиката на 2016-а както я направим / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 57, с. 28-30. 

  

Сист. No: 63724

- 427 -

Сп И 502

Маринов, Росен.  Бурното развитие на облачните технологии продължава / Росен Маринов. // Икономика, 2016, N 57, с. 56-57. 

  

Сист. No: 63727

- 428 -

Сп М 68 э

Мозиас, П.  "Новая нормальност" китайской экономики / П. Мозиас. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 15-29. 

  

Сист. No: 64079

- 429 -

Сп П 89 тп

Неопуло, Клавдия и др.  Трансакционные издержки оппортунизма во франчайзинге и методы их оптимизации / Клавдия Неопуло, Вячеслав Кобылянский, Александра Кобылянская. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 133-141. 

  

Сист. No: 63989

- 430 -

Сп С 547

Христов, Тодор.  Икономика на дефицита/ арбитражна икономика / Тодор Христов. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 92-110. 

  

Сист. No: 63790

Икономическа политика

- 431 -

41088

Трифонов, Емил.  Валутен съвет и икономическа стабилизация / Емил Трифонов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 77-82. 

  

Сист. No: 63930

Регионална икономика

- 432 -

41055

Парашкевова, Лоретта.  Регионът - териториална еденица или нещо повече / Лоретта Парашкевова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 99-105. 

  

Сист. No: 64284

- 433 -

40966

Стоянова, Цветана.  Индустриалните клъстери - фактор за създаване на добавена стойност в бизнеса / Цветана Стоянова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 105-110. 

  

Сист. No: 63899

- 434 -

Сп П 89 тп

Назарова, Варвара.  Методология анализа эффективности кластера / Варвара Назарова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 52-64. 

  

Сист. No: 64605

Икономика на България

- 435 -

CD 23

Костов, Димитър.  Българската икономика - между иновациите и традициите в контекста на новите икономически предизвикателства / Димитър Костов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-11. 

  

Сист. No: 63634

- 436 -

41088

Желева, Светлана.  Конкурентоспособност на българската икономика в контекста на евроинтеграционния процес / Светлана Желева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 253-257. 

  

Сист. No: 64091

- 437 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Почти на тавана сме / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 112-113. 

  

Сист. No: 64296

- 438 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Добри години / Ирина Велева. // Мениджър, 2015, N 12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 63602

- 439 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Как ще живеем / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 12, с. 98-100. 

  

Сист. No: 63649

- 440 -

Сп М 486

Икономиката под лупа . // Мениджър, 2015, N 12, с. 96-97. 

  

Сист. No: 63644

- 441 -

Сп М 486

Шарков, Аркади.  Социализъм или нов капитализъм / Аркади Шарков. // Мениджър, 2016, N 1, с. 40. 

  

Сист. No: 64251

Икономика на Русия

- 442 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С.  Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля / С. Андрюшин. // Вопросы экономики, 2015, N 12, с. 51-68. 

  

Сист. No: 64312

- 443 -

Сп М 68 э

Бодрунов, С.  Интеграция производства, науки и образования как основа реиндустриализации РФ / С. Бодрунов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 94-104. 

  

Сист. No: 63595

- 444 -

Сп М 68 э

Вишневская, Н.  Мобильность рабочих мест и рабочей силы / Н. Вишневская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 62-76. 

  

Сист. No: 63574

- 445 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России / Л. Григорьев, А. Курдин. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 36-62. 

  

Сист. No: 64627

- 446 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е. и др.  Влияние финансовых санкций на российскую экономику / Е. Гурвич, И. Прилепский. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 5-35. 

  

Сист. No: 64613

- 447 -

Сп М 68 э

Джагитян, Э. П.  Совет по финансовой стабильности: на пути к институционализации? / Э. П. Джагитян. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 78-90. 

  

Сист. No: 64047

- 448 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Возможности роста в условиях валютных провалов в Росси и финансовых пузырей в мире / М. Ершов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 32-50. 

  

Сист. No: 64311

- 449 -

Сп М 68 э

Загашвили, В.  Западные санкции и российская экономика / В. Загашвили. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 67-77. 

  

Сист. No: 64045

- 450 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории / Г. Клейнер. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 107-123. 

  

Сист. No: 64342

- 451 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  Устойчивось российской экономики в зеркале системной экономической теории / Г. Клейнер. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 117-138. 

  

Сист. No: 64669

- 452 -

Сп В 83 Э

Миронов, В.  Российская девальвация 2014-2015 гг.: падение в пропасть или окно вожможностей? / В. Миронов. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2015, N 12, с. 5-31. 

  

Сист. No: 64303

- 453 -

Сп В 83 Э

Раквиашвили, А.  Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики / А. Раквиашвили. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 124-137. 

  

Сист. No: 64349

- 454 -

Сп В 83 Э

Розинская, Н. и др.  Национальный проект "Доверие" / Н. Розинская, Н. Розинская. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 138-146. 

  

Сист. No: 64350

- 455 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В.  Миф о "культурном коде" в экономических исследованиях / В. Тамбовцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 15, с. 85-106. 

  

Сист. No: 64339

- 456 -

Сп В 83 Э

Фрумкин, Б.  Агропромышленный комплекс России в условиях "войны санкций" / Б. Фрумкин. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 147-153. 

  

Сист. No: 64356

Икономика на Япония

- 457 -

41088

Божкова, Вяра.  Японската индустриална политика и бъдещо членство в ЕС: анализ на съвместимостта на две алтернативи / Вяра Божкова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 245-252. 

  

Сист. No: 64089

Бизнес икономика

- 458 -

CD 23

Димитрова, Иваничка.  Старт в бизнеса - бариери и перспективи / Иваничка Димитрова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-6. 

  

Сист. No: 63741

- 459 -

45816

Долчинков, Радостин.  Образованието и иновациите в основатана конкурентната икономика или /мястото на университетите в създаването на иновации и конкурентоспособност/ / Радостин Долчинков. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 11-50. 

  

Сист. No: 63608

- 460 -

Сп Ч J 80 B

Braun, Michael et al.  All together now: strategy mapping for family businesses / Michael Braun, Scott F. Latham, Emily Porschitz. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 1, с. 3-10. 

  

Сист. No: 64717

Стопанска история

- 461 -

39832

Вътева, Соня.  Трансформации в българската индустрия след освобождението до "повторното раждане на капитализма" в България (1879-1989) / Соня Вътева. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 311-317. 

  

Сист. No: 64586

- 462 -

39832

Мигев, Владимир.  Основни проблеми на българското селскостопанско производство през 50-те години на XX век / Владимир Мигев. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 292-296. 

  

Сист. No: 64582

- 463 -

39832

Спасов, Людмил.  Антикризисната политика на Народния блок 1931-1934 г. / Людмил Спасов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 260-270. 

  

Сист. No: 64576

- 464 -

Сп С 547

Станоева, Елица.  Социалистическата търговия в България (1954-1963): идеология, дисциплина и маркетинг / Елица Станоева. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 3-4, с. 228-249. 

  

Сист. No: 64401

Икономически растеж

- 465 -

CD 23

Димитров, Митко.  Икономическияг растеж в България - възможности, ограничители и политики / Митко Димитров. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-27. 

  

Сист. No: 63605

- 466 -

41088

Николов, Хари.  Влияние на вътрешното търсене върху растежа в условията на валутен борд / Хари Николов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 72-76. 

  

Сист. No: 63928

- 467 -

41088

Ралева, Стела.  Някои аспекти на зависимостта между инфлацията и икономическия растеж в България / Стела Ралева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 111-117. 

  

Сист. No: 64080

- 468 -

41088

Съботинова, Диана.  Корупция и растеж в периода на преход / Диана Съботинова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с 135-137. 

  

Сист. No: 64017

- 469 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Три пъти по-добра година / Георги Ангелов. // Мениджър, 2015, N 12, с. 32-34. 

  

Сист. No: 63603

- 470 -

Сп М 486

Каролев, Владимир.  [Четири и половина процента] 4,5 % растеж. Може, но с реформи / Владимир Каролев. // Мениджър, 2016, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 64227

- 471 -

Сп И 503 и

Нейчева, Мария.  Ефекти на средното и висшето образование върху икономическия растеж: коинтеграционен модел за България / Мария Нейчева. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 82-105. 

  

Сист. No: 63453

- 472 -

Сп И 503 и

Тодоров, Иван.  Два подхода за оценка на агрегираната производствена функция на България / Иван Тодоров. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 67-81. 

  

Сист. No: 63457

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 473 -

Сп А 582

Герунов, Антон.  Влияние на дефицитното финансиране върху потреблението: изследване на страните от Централна и Източна Европа / Антон Герунов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 21-33. 

  

Сист. No: 64198

- 474 -

Сп В 83 Э

Левин, М. и др.  Иностранные концессии в 1920-х годах в СССР: "почему расстались" / М. Левин, И. Шевелева. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 139-158. 

  

Сист. No: 64672

Бизнес политика

- 475 -

II 2031

Димитров, Никола.  Методически основи на разработването и функционирането на системите за ранно предупреждение в бизнеспроектирането / Никола Димитров. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 69-75. 

  

Сист. No: 63760

- 476 -

45724

Стрекалова, Наталья.  Работающая инновация в системе профессиональной подготовки: бизнес - планирование для менеджеров / Наталья Стрекалова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 283. 

  

Сист. No: 63547

Пазарно стопанство

- 477 -

CD 23

Бянова, Невена.  Един прочит на теорията за пазара / Невена Бянова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-12. 

  

Сист. No: 63637

Приватизация

- 478 -

40016

Попова, Даниела.  Някои аспекти на формирането на основния капитал на приватизационните фондове / Даниела Попова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 81-85. 

  

Сист. No: 64675

Икономически реформи

- 479 -

41088

Стоянова, Мария.  От ликвидация към несъстоятелност - модел за трансформация на собствеността в България / Мария Стоянова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 371-382. 

  

Сист. No: 64029

Управление на народното стопанство

- 480 -

Сп А 454

Йорданов, Атанас.  Дисциплинарната отговорност след промените в Кодекса на труда от юли 2015 г. / Атанас Йорданов. // Актив, 2015, N 12, с. 47-49. 

  

Сист. No: 63519

Икономика на отраслите

- 481 -

39832

Литвин, Б. М. и др.  Факторный анализ финансовых результатов деятельности подрядных организаций строителного комплекса Украины / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 98-101. 

  

Сист. No: 64458

Аграрна икономика

- 482 -

40016

Петров, Данчо.  Разплита ли се възелът с финансирането на агробизнеса в България / Данчо Петров. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 121-128. 

  

Сист. No: 64680

- 483 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Напуска ли BG пшеницата нивите ни и какви рискове носи това / Диана Ванчева. // Български фермер, XXV, N 1, 18-24 февр. 2016, с. 4-5. 

  

Сист. No: 64477

- 484 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Маслодайните култури държат ценовия фронт на агро суровините / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 1258, 14-20 ян. 2016, с. 2, 3. 

  

Сист. No: 63687

- 485 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Световното търсене на царевица превишава произведените обеми / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 7, 18-24 февр. 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 64474

- 486 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Свирепа конкуренция в експорта на зърно / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 8, 25 февр. - 2 март 2016, с. 2, 6. 

  

Сист. No: 64656

- 487 -

Сп Н 32

Любенов, Любомир и др.  Пазарна подкрепа и директни плащания в Русенска област / Любомир Любенов, Елена Ангелова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 43-48. 

  

Сист. No: 63851

- 488 -

Сп Ф 53 кс

Храмова, Елена Алексеевна и др.  Формирование системы сбалансированных показателей развития сегментов агрохолдинга / Елена Алексеевна Храмова, Наталья Федоровна Колесник. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 46, с. 55-66. 

  

Сист. No: 63771

Икономика на индустрията, предприятието

- 489 -

41088

Илиев, Йосиф.  Конкурентоспособност на индустриалните фирми в България (проблемни полета) / Йосиф Илиев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 165-170. 

  

Сист. No: 64083

- 490 -

39981

Макогон, Ю. В. и др.  О некоторых тенденциях развития угольной промышленности донецкой области / Ю. В. Макогон, И. В. Хаджинов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 16-23. 

  

Сист. No: 64644

- 491 -

Сп Н 32

Минев, Борис.  Предпоставки за обновяване на техниката в машиностроителните предприятия чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" / Борис Минев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 183-188. 

  

Сист. No: 63944

- 492 -

Сп Ф 53 кс

Задорожная, Анна Николаевна.  Определие оптимальной структуры капитала: от компромиссных теорий к модели APV / Анна Николаевна Задорожная. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 44, с. 15-28. 

  

Сист. No: 63588

- 493 -

Сп С 546

Иванова, Мария.  Подемно-транспортните предприятия: от държавно регулиране към пазарна икономика / Мария Иванова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 43-48. 

  

Сист. No: 63543

Туризъм в България

- 494 -

CD 23

Анев, Иво.  Перспективи за развитие на спа туризма в Столична община / Иво Анев. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63776

- 495 -

CD 23

Вълкова, Василиса.  Концепцията за тотално управление на качеството в контекста на българския екотуризъм / Василиса Вълкова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63762

- 496 -

CD 23

Денизова, Вероника.  Програмите за лоялност: печеливша стратегия на хотелските вериги в България / Вероника Денизова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-11. 

  

Сист. No: 63775

- 497 -

Сп Н 25 а

Иванова, Петя.  Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията / Петя Иванова. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 4, с. 40-58. 

  

Сист. No: 64085

- 498 -

Сп С 546

Неделчев, Диан.  Постижения при изследване на икономическите въздействия на туристическата политика на Р България / Диан Неделчев. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 32-42. 

  

Сист. No: 63542

- 499 -

Сп С 546

Стефанов, Цанко.  Туристическият сектор в област Велико Търново - сътояние и перспективи за развитие / Цанко Стефанов. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 49-54. 

  

Сист. No: 63545

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 500 -

40966

Иванов, Йордан Христов.  Подходи за класифициране ценовите стратегии / Йордан Христов Иванов. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 36-40. 

  

Сист. No: 63808

- 501 -

Сп Ч J 80 m

Berrardi, Nicoletta et al.  More Facts about Prices: France Before and During the Great Recession / Nicoletta Berrardi, Erwan Gautier, Herve Le Bihan. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 8, с. 1465-1502. 

  

Сист. No: 63534

Търговия

- 502 -

II 2031

Митева, Адрияна.  Индексният метод при анализ на бизнес рисковете на международните пазари на вино / Адрияна Митева. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 129-140. 

  

Сист. No: 63773

- 503 -

Сп Д 532

Кътева, Марияна Николова.  Теоретико-приложни аспекти на омниканалната търговия на дребно / Марияна Николова Кътева. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 3, с. 47-60. 

  

Сист. No: 63826

- 504 -

Сп И 50 м

Любенов, Любомир.  Българските потребителски пазари на храни и напитки / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 23-34. 

  

Сист. No: 64479

- 505 -

Сп С 547

Станоева, Елица.  Организиране на социалистическата търговия в България (1954-1963): доктринални противоречия и междуинституционални напрежения / Елица Станоева. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 111-133. 

  

Сист. No: 63791

Маркетинг

- 506 -

40472

Аламурова, Миланка.  Транспортът и предизвикателствата на маркетинга / Миланка Аламурова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 90-94. 

  

Сист. No: 64518

- 507 -

41055

Анастасова, Лина.  Маркетинг на взаимовръзките в България - химера или реалност, възможности и перспективи / Лина Анастасова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 146-155. 

  

Сист. No: 64289

- 508 -

41315

Байков, Байко.  Актуални проблеми на политическия маркетинг / Байко Байков. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 181-188. 

  

Сист. No: 63495

- 509 -

40472

Борисова, Снежина.  Тенденции в обучението по маркетинг през XXI век / Снежина Борисова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 74-77. 

  

Сист. No: 64515

- 510 -

40472

Боянова, Бояна.  Телевизионната реклама - силно оръжие на съвременния производител / Бояна Боянова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 201-204. 

  

Сист. No: 64642

- 511 -

39981

Боянова, Бояна.  Маркетингът и обществвото / Бояна Боянова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 153-159. 

  

Сист. No: 64719

- 512 -

40472

Василева, Бистра.  Аналитичният йерархичен процес в маркетинга на услуги / Бистра Василева. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 113-120. 

  

Сист. No: 64524

- 513 -

II 2031

Василева, Бистра и др.  Маркетингова концепция за изграждане на бранд "Деветашко плато" / Бистра Василева, Цветелина Пенева. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 153-164. 

  

Сист. No: 63784

- 514 -

40472

Георгиева, Елена.  Маркетингът през XXI век / Елена Георгиева. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 5-14. 

  

Сист. No: 64508

- 515 -

40472

Георгиева, Стоянка.  Политическият маркетинг - проблеми и перспективи / Стоянка Георгиева. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 161-166. 

  

Сист. No: 64535

- 516 -

39981

Герасимчук, В. И.  Белые пятна" в теории и практике маркетинга / В. И. Герасимчук. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 36-43. 

  

Сист. No: 64712

- 517 -

40472

Грънчарова, Боряна.  Роля на туроператорите за формиране на пазарни сегменти / Боряна Грънчарова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 189-194. 

  

Сист. No: 64639

- 518 -

39819

Грънчарова, Боряна.  Роля на икономическата психология за опознаване на потребителското поведение / Боряна Грънчарова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 130-139. 

  

Сист. No: 64694

- 519 -

39832

Димитров, Никола.  Държавата и пазарът - ефективни проекции и взаимодействия / Никола Димитров. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 90-97. 

  

Сист. No: 64457

- 520 -

40472

Дуранкев, Боян.  Новите реалности и парадигми в маркетинга / Боян Дуранкев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 15-31. 

  

Сист. No: 64509

- 521 -

39981

Зафирова, Цвета.  Европотребителите в стратегическите решения за интернационализация на българския бизнес / Цвета Зафирова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 119-125. 

  

Сист. No: 64718

- 522 -

39819

Изследване на връзката между потребителската удовлетвореност и лоялност . // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 113-120. 

  

Сист. No: 64693

- 523 -

40472

Каббе, Георги Борисов.  Разширяването на ЕС на Изток и евромаркетингът в началото на XXI век - тенденции и перспективи / Георги Борисов Каббе. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 57-73. 

  

Сист. No: 64513

- 524 -

39832

Костова, Септемврина.  Непозитивистика и постмодернистична парадигма за потребителско поведение / Септемврина Костова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 52-57. 

  

Сист. No: 64455

- 525 -

40472

Луизов, Атанас Денев.  Маркетинг на взаимоотношенията или транзакционен маркетинг - приложимост от гл. т. на поведението на потребителите / Атанас Денев Луизов. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 146-151. 

  

Сист. No: 64533

- 526 -

40472

Неделчев, Денчо Илиев.  Търговия и маркетинг в търговията с потребителски стоки и услуги: основни тенденции, перспективи и концепции / Денчо Илиев Неделчев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 95-111. 

  

Сист. No: 64521

- 527 -

II 2031

Недялкова, Владимира и др.  Маркетингово изследване на пазара на мобилни телефонни услуги в България / Владимира Недялкова, Радка Костадинова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 146-152. 

  

Сист. No: 63783

- 528 -

40472

Рохова, Мария.  Маркетингови канали в здравеопазването - тенденции и развитие / Мария Рохова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 171-178. 

  

Сист. No: 64538

- 529 -

41618

Сандалски, Бранимир.  Безопасност и качество на продуктите - проблемна област за успешно участие на българския бизнес в ЕЕП / Бранимир Сандалски. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 107-113. 

  

Сист. No: 64403

- 530 -

40472

Станимиров, Евгени.  Приложение на концепцията "маркетинг на взаимоотношенията" - проблеми и перспективи / Евгени Станимиров. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 139-145. 

  

Сист. No: 64531

- 531 -

40472

Стефанов, Светлозар.  Проблеми при отчитането на маркетингови разходи / Светлозар Стефанов. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 128-131. 

  

Сист. No: 64526

- 532 -

39981

Стойнов, Теню Г.  За същността, предмета и предназначението на маркетинга / Теню Г. Стойнов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 59-64. 

  

Сист. No: 64713

- 533 -

40966

Събев, Димитър.  Екологичен ли е маркетингът? / Димитър Събев. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 162-170. 

  

Сист. No: 63805

- 534 -

40472

Събев, Димитър.  Биоенергетиката - предизвикателство пред маркетинга на XXI век / Димитър Събев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 179-188. 

  

Сист. No: 64637

- 535 -

40472

Томова, Снежина.  Тенденции и проблеми на спортния маркетинг / Снежина Томова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 167-170. 

  

Сист. No: 64536

- 536 -

40016

Тонкова, Евгения.  Електронните маркетингови канали - възможност за изграждане на конкурентни преимущества / Евгения Тонкова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 45-48. 

  

Сист. No: 64655

- 537 -

II 2031

Узунова, Юлия и др.  Мрежови бенчмаркетинг в маркетинговата компетентност / Юлия Узунова, Бистра Василева. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 56-64. 

  

Сист. No: 63758

- 538 -

II 2031

Чаушева, Рада.  Приложение на системния подход в маркетинговите комуникации / Рада Чаушева. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 116-125. 

  

Сист. No: 63772

- 539 -

Сп Н 32

Павлов, Ангел и др.  Маркетингово проучване на пазара на леки автомобили в Русе / Ангел Павлов, Велизар Павлов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 215-222. 

  

Сист. No: 63954

- 540 -

Сп Х 742

Александрова, Мила.  Собствените марки на супермаркетите - пазарната ниша за българските продукти / Мила Александрова. // ХИ&Т, XVII, 2016, N 1, с. 6-7. 

  

Сист. No: 64465

- 541 -

Сп И 503 и

Любенов, Любомир.  Брандиране на земеделски продукти / Любомир Любенов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 4, с. 138-159. 

  

Сист. No: 63451

- 542 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Следващото ниво на маркетинга - хората в дигиталния маркетинг / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 12, с. 78. 

  

Сист. No: 63624

- 543 -

Сп С 546

Чугреев, Радостин.  Основни тенденции на индустриалния пазар на информационните технологии / Радостин Чугреев. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 78-84. 

  

Сист. No: 63560

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 544 -

39981

Смагач, Е. И.  Новая парадигма конкурентоспособности украинских предприятий в процессе рыночной трансформации / Е. И. Смагач. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 82-89. 

  

Сист. No: 64716

Маркетинг в туризма

- 545 -

CD 23

Горанова, Пенка и др.  Маркетинговите стратегии като инструмент за управление на туристическата индустрия / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63753

- 546 -

CD 23

Григорова, Ваня.  Маркетинговите мрежи - перспектива за развитие на съвременните туристически организации / Ваня Григорова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63755

Логистика

- 547 -

Сп C 58

Аначкова, Сребрина.  Иновативни услуги в пазара на куриерските услуги по света / Сребрина Аначкова. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 18-21. 

  

Сист. No: 64537

- 548 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Максимално близо, на максималнта скорост / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 12, с. 108-110. 

  

Сист. No: 63655

- 549 -

Сп М 486

Дочева, Румяна.  Много повече от партньорство / Румяна Дочева. // Мениджър, 2015, N 12, с. 116-117. 

  

Сист. No: 63661

- 550 -

Сп М 486

Избор с перспектива . // Мениджър, 2015, N 12, с. 117. 

  

Сист. No: 63676

- 551 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Европейският логистичен пазар / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 46-47. 

  

Сист. No: 64193

- 552 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Глобалните логистични хъбове / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 64194

- 553 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Българският бизнес търси нови пазари / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 12, с. 114-115. 

  

Сист. No: 63659

- 554 -

Сп Ч E 18

Stratieva, Stilyana.  Improving Logistics Processes in Humanitarian Assistance in Emergency Situations on the Territory of Bulgaria / Stilyana Stratieva. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 82-96. 

  

Сист. No: 63514

Външнотърговска политика

- 555 -

Сп Д 41 к

Борисов, С. М.  Евразийский экономический союз: особенности внешнеторговой статистики / С. М. Борисов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 1, с. 26-30. 

  

Сист. No: 64600

- 556 -

Сп М 68 э

Кокеев, А.  Трансатлантические отношения во внешней политике Германии / А. Кокеев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 38-46. 

  

Сист. No: 64037

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 557 -

41088

Братоева, Силвия.  Преките чуждестранни инвестиции в условията на преход - тенденции, проблеми и възможности / Силвия Братоева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 128-133. 

  

Сист. No: 42276

- 558 -

Сп П 89 тп

Мусаев, Расул и др.  Тенденции развития исламских финансовых институтов в условиях глобализации / Расул Мусаев, Юлдуз Магомедова. // Проблемы теории и практики управления, XXXIII, 2015, N 11, с. 39-48. 

  

Сист. No: 63956

- 559 -

Сп Д 41 к

Навой, А. В.  Подходы к определению количественных параметров региональной валютно-финансовой интеграции / А. В. Навой. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 8-18. 

  

Сист. No: 63559

- 560 -

Сп Д 41 к

Ческидов, Б. М.  Экономические трудности Греции: монетарная составляющая электоральных процессов / Б. М. Ческидов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 73-75. 

  

Сист. No: 63557

- 561 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, Игорь Викторович и др.  Формирование контуров глобальной экономической системы / Игорь Викторович Шевченко, Татьяна Сергеевна Малахова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 47, с. 13-27. 

  

Сист. No: 64057

Международни икономически отношения

- 562 -

40016

Атанасов, Атанас.  Държавна подкрепа за експортен растеж / Атанас Атанасов. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 5-8. 

  

Сист. No: 64648

- 563 -

40361

Банабакова, Ваня.  Икономически проблеми на съвместимостта на логистичното осигуряване на българската армия с армиите на НАТО като част от процеса на присъединяване към ЕС и НАТО / Ваня Банабакова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 198-204. 

  

Сист. No: 64157

- 564 -

40361

Борисова, Олга.  Административният капацитет - постижима цел? / Олга Борисова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 233-245. 

  

Сист. No: 64162

- 565 -

40966

Драгнева, Албена.  Новата глобализация: трансфер на труд / Албена Драгнева. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 111-116. 

  

Сист. No: 63803

- 566 -

41055

Илиев, Иван и др.  Международна трудова миграция в Европа / Иван Илиев, Веселина Димитрова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 27-32. 

  

Сист. No: 64257

- 567 -

40361

Йоргова, Милена.  Перспективи пред социалната работа в Европейския съюз / Милена Йоргова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 365-370. 

  

Сист. No: 64175

- 568 -

40966

Любенов, Любомир.  Приложение на модела на Алмон при оценяването на еластичността на износа и вноса на Р. България спрямо реалния валутен курс / Любомир Любенов. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 97-104. 

  

Сист. No: 63902

- 569 -

40361

Матев, Матю.  Икономически проблеми на присъединяването на науката в България към Европейско изследователско пространство / Матю Матев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 342-350. 

  

Сист. No: 64174

- 570 -

40472

Матеев, Илиян.  Тенденции в развитието на петролния бизнес / Илиян Матеев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг". - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 195-199. 

  

Сист. No: 64640

- 571 -

40361

Минчев, Борис.  Постоянният международен наказателен съд и правото на Европейския съюз / Борис Минчев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 258-262. 

  

Сист. No: 64172

- 572 -

40361

Русев, Кристиян Пл.  Правни аспекти на реформирането на Европейския омбусман с оглед подготовката на ЕС за разширяване / Кристиян Пл. Русев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 251-257. 

  

Сист. No: 64171

- 573 -

40361

Русчева, Дарина.  Продоволствените ресурси на България - реалности и перспективи, свързани с присъединяването към ЕС / Дарина Русчева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 172-178. 

  

Сист. No: 64156

- 574 -

40361

Стойчев, Николай.  Как ефективният фондов пазар е в състояние бързо да приближи стопанството ни до икономиките на Европейския съюз / Николай Стойчев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 133-139. 

  

Сист. No: 64155

- 575 -

40361

Стойчева, Боряна.  Значението на членството в Европейския съюз за сигурността на България и другите европейски страни / Боряна Стойчева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 430-437. 

  

Сист. No: 64176

- 576 -

40361

Стоянов, Теодор.  Ролята на предприсъединителните фондове на Европейския съюз за преструктуриране на българската икономика / Теодор Стоянов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 114-120. 

  

Сист. No: 64154

- 577 -

40361

Тянкова, Янка.  Някои аспекти на сближаване на дружественото право. единадесета директива за клоновете / Янка Тянкова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 267-273. 

  

Сист. No: 64173

- 578 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Забравете TTIP. Идва TISA / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIII, N 6, 15 февр. 2016, с. 31. 

  

Сист. No: 64334

- 579 -

Сп Н 32

Илиева, Даниела и др.  Регионални и глобални аспекти на външнотърговската обвързаност на ЕС / Даниела Илиева, Драгомир Илиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 14-19. 

  

Сист. No: 63840

- 580 -

Сп М 68 э

Арбатова, Н.  Евро-атлантические отношения в XXI веке: проблемы и сценарии / Н. Арбатова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 31-37. 

  

Сист. No: 64025

- 581 -

Сп М 68 э

Буклемишев, О. и др.  Экономическое лидерство и "лидерская рента" / О. Буклемишев, Ю. Данилов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 5-17. 

  

Сист. No: 63551

- 582 -

Сп Д 41 к

Бурова, Т. Ф.  Прогнозирование условий торговли для России / Т. Ф. Бурова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2015, N 12, с. 40-43. 

  

Сист. No: 64562

- 583 -

Сп М 68 э

Дегтерев, Д. и др.  Системное моделирование международных отношений / Д. Дегтерев, И. Истомин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 17-30. 

  

Сист. No: 64024

- 584 -

Сп А 582

Дънешка, Антоанета.  Междукултурно общуване в международния бизнес чрез изграждане на транзакционна култура / Антоанета Дънешка. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 48-60. 

  

Сист. No: 64200

- 585 -

Сп М 68 э

Леонов, М. В.  Регулирование процентных ставок по вкладам населения в Гонконге / М. В. Леонов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 77-83. 

  

Сист. No: 63584

- 586 -

Сп А 582

Промените във формите на международен бизнес в контекста на глобалните усилия за опазване на околната среда . // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 5-20. 

  

Сист. No: 64196

- 587 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Алекс Алексиев: Кризите се задълбочават / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2016, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 64228

Глобализация

- 588 -

41055

Аврейски, Никола.  Визията на Европа - национализъм, конфедерализъм, федерализъм, атлантизъм или глобализъм? / Никола Аврейски. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 224-229. 

  

Сист. No: 64262

- 589 -

41055

Йорданова, Людмила Михайлова.  Привличане на чужди капитали в нашата страна в условията на икономическа глобализация / Людмила Михайлова Йорданова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 15-20. 

  

Сист. No: 64274

- 590 -

41055

Копринаров, Братой.  България: от стопански към глобализационен преход / Братой Копринаров. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 118-122. 

  

Сист. No: 64287

- 591 -

41055

Пенерлиев, Милен.  Проучването и експлоатацията на нефт и газ от българския сектор на Черно море - аспекти на глобализация / Милен Пенерлиев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 222-227. 

  

Сист. No: 64381

- 592 -

41055

Стойнов, Теню Г.  Относно микро и макро бизнесполитиката ни в условията на глобализацията / Теню Г. Стойнов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 405-408. 

  

Сист. No: 64297

- 593 -

41055

Шишманова, Мария.  Градът и предизвикателствата на глобализиращия се свят / Мария Шишманова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 409-414. 

  

Сист. No: 64299

- 594 -

Сп Г 368

Гелева, Емилия.  Асиметричната война на САЩ срещу Европа / Емилия Гелева. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 29-33. 

  

Сист. No: 63855

- 595 -

Сп Г 368

Градинаров, Борислав.  Завръщането на Русия в глобалната геополитическа игра / Борислав Градинаров. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 43-51. 

  

Сист. No: 63971

- 596 -

Сп М 68 э

Иванов, С.  Активизация курдского фактора в региональной геополитике / С. Иванов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 84-93. 

  

Сист. No: 63587

- 597 -

Сп Г 368

Катранджиев, Валентин.  Националната сигурност на САЩ, Русия и Китай в геополитическия контекст / Валентин Катранджиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 34-42. 

  

Сист. No: 63857

- 598 -

Сп Г 368

Кондратиев, Владимир.  Дългосрочните тенденции в развитието на глобалната икономика / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 121-138. 

  

Сист. No: 63985

- 599 -

Сп Г 368

Кузнецов, Василий.  Песимизмът на разума и оптимизмът на волята: бъдещето на арабския свят / Василий Кузнецов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 52-59. 

  

Сист. No: 63973

- 600 -

Сп Г 368

Минчев, Георги.  Транспортната геополитика на България в Черноморския регон / Георги Минчев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 63850

- 601 -

Сп Г 368

Трифонова, Татяна.  Китайската икономическа експанзия в Централна и Източна Европа и възможностите пред България / Татяна Трифонова. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 115-120. 

  

Сист. No: 63983

- 602 -

Сп Г 368

Хаджиев, Боян.  Близкият изток в доктрините на американските президенти / Боян Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 147-154. 

  

Сист. No: 63998

- 603 -

41055

Yoldas, Yunus et al.  Responsibility ethic, its application and globalization / Yunus Yoldas, Ulku Varhk. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 38-45. 

  

Сист. No: 64388

Европейска интеграция

- 604 -

40085

Александрова, Валентина.  Евроинтеграцията и нейното отражение във финансовата система - правни аспекти / Валентина Александрова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 253-261. 

  

Сист. No: 64660

- 605 -

40085

Бузов, Вихрен.  Проблеми пред европейската интеграция на България в науката и висшето образование / Вихрен Бузов. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 219-224. 

  

Сист. No: 64635

- 606 -

40085

Василев, Валентин.  Мотивацията на служителите в държавната администрация-ключ към модерната европейска администрация / Валентин Василев. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 245-252. 

  

Сист. No: 64647

- 607 -

40085

Димитров, Слави.  България и Полша по пътя към ЕС - сравнителен политико-икономически анализ / Слави Димитров. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 231-244. 

  

Сист. No: 64643

- 608 -

40085

Дончева, Христина.  Европейската интеграция на България в контекста на проблема за развитието / Христина Дончева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 205-217. 

  

Сист. No: 64633

- 609 -

40085

Каролова, Теменужка.  Икономическо развитие в условията на извършващата се информационна революция / Теменужка Каролова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 163-166. 

  

Сист. No: 64629

- 610 -

40085

Найденов, Сергей.  Изграждането на макро и малки предприятия у нас - предпоставка за ускоряване на Евроинтеграцията / Сергей Найденов. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 225-229. 

  

Сист. No: 64638

- 611 -

40085

Николов, Чавдар.  Икономически последствия от емиграцията / Чавдар Николов. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 191-195. 

  

Сист. No: 64632

- 612 -

40085

Николова, Надежда.  Информационните ресурси предпоставка за ефективни интеграционни връзки на регионалните структури / Надежда Николова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 183-189. 

  

Сист. No: 64631

- 613 -

40085

Печиjарески, Льупчо.  Евроинтеграциjата и социjалното пазарно стопанство / Льупчо Печиjарески. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 119-129. 

  

Сист. No: 64628

- 614 -

40085

Русева, Росица.  Иновационните мрежи: средство за подобряване на ригионалното развитие и успешно интегриране в ЕС / Росица Русева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 263-270. 

  

Сист. No: 64667

- 615 -

41055

Стоянов, Евгений Николов.  За архитектурата на евроикономическата стратегия / Евгений Николов Стоянов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 271-275. 

  

Сист. No: 64327

- 616 -

40085

Шишманова, Мария.  София и евроинтеграцията регионални аспекти / Мария Шишманова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 167-182. 

  

Сист. No: 64630

- 617 -

Сп М 68 э

Агафонов, Ю.  Влияние европейской политики соседства на политические режимы стран восточного партнерства / Ю. Агафонов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 40-49. 

  

Сист. No: 63566

- 618 -

Сп М 68 э

Поливач, А.  Фактор евро во внешней торговле стран Еврозоны / А. Поливач. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 72-79. 

  

Сист. No: 64135

- 619 -

Сп М 68 э

Прохоренко, И.  Испанский опыт регулирования межнациональных отношений и инокультурный иммиграции / И. Прохоренко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 12, с. 80-89. 

  

Сист. No: 64136

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 620 -

CD 23

Харуил, Лора Гатфан.  Проблеми на управлението на средствата от Европейския съюз през първия програмен период 2007-2013 г. / Лора Гатфан Харуил. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-7. 

  

Сист. No: 63734

- 621 -

40085

Арабаджийски, Николай.  Европейско сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи / Николай Арабаджийски. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 51-72. 

  

Сист. No: 64253

- 622 -

41315

Бакърджиева, Радостина.  Корпоративна социална отговорност с европейски измерения / Радостина Бакърджиева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 50-60. 

  

Сист. No: 63469

- 623 -

41088

Бонева, Светла.  Присъединяването на България към ЕС: ролята на предприсъединителните финансови инструменти / Светла Бонева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 361-370. 

  

Сист. No: 63947

- 624 -

41315

Георгиев, Атанас.  Въпроси на отговорността за управлението на членовете на съветите / Атанас Георгиев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 270-279. 

  

Сист. No: 63513

- 625 -

41315

Джанабетска, Камелия и др.  Туризмът във Великотърновска област - състояние, проблеми и перспективи / Камелия Джанабетска, Велико Великов. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 66-86. 

  

Сист. No: 63472

- 626 -

41315

Димитрова, Преслава.  Аспекти на развитие на образованието в процеса на глобализация / Преслава Димитрова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 161-169. 

  

Сист. No: 63481

- 627 -

41088

Иванова, Ваня.  Конкурентоспособност на страните от Еврозоната в условията на преход към единна валута / Ваня Иванова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 212-217. 

  

Сист. No: 63941

- 628 -

40085

Илиев, Илия В.  Критерии за надзор в местното самоуправление и евроинтеграцията / Илия В. Илиев. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 277-284. 

  

Сист. No: 64673

- 629 -

41315

Илиева, Радка.  Конкурентоспособност и ценова политика на фирмата в условията на присъединяване към Европейския пазар / Радка Илиева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 30-38. 

  

Сист. No: 63464

- 630 -

40085

Йовкова, Йорданка.  Европейската интеграция и преструктурирането на българския кооперативен сектор / Йорданка Йовкова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 73-81. 

  

Сист. No: 64254

- 631 -

40085

Кадинова, Мария.  Предпоставки за ефективно използване на външната помощ за регионално развитие / Мария Кадинова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 313-319. 

  

Сист. No: 64684

- 632 -

40085

Кокароски, Димко и др.  Мегународната финансиска соработка услов за интегриранье во современниот економски поредок - на примерот на Република Македониjа / Димко Кокароски, Бранко Траjковски. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 83-98. 

  

Сист. No: 64255

- 633 -

40085

Колева, Христина.  Проблеми свързани с нормативната уредба на счетоводството в България във връзка с икономическото присъединяване на страната към Европейската общност / Христина Колева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 321-329. 

  

Сист. No: 64691

- 634 -

40085

Конакчиев, Дончо.  Социално-икономически проблеми на европейската интеграция на България / Дончо Конакчиев. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 3-39. 

  

Сист. No: 64244

- 635 -

41315

Николова, Биляна.  Отношение към евроинтеграцията и жизнен стандарт на българския потребител / Биляна Николова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 222-229. 

  

Сист. No: 63508

- 636 -

41315

Павлов, Даниел.  Изследване устойчивостта на междуотрасловите връзки : (Речен стопански комплекс Русе) / Даниел Павлов. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 147-160. 

  

Сист. No: 63476

- 637 -

41315

Пенчев, Пенчо.  България и Европа - някои размисли / Пенчо Пенчев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 39-49. 

  

Сист. No: 63465

- 638 -

40361

Пенчева, Ивалина.  За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията / Ивалина Пенчева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 59-64. 

  

Сист. No: 64150

- 639 -

41315

Радев, Начко.  Една година след разширяване на Европейския съюз. Поуките на България - възможности и заплахи / Начко Радев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 188-200. 

  

Сист. No: 63498

- 640 -

41315

Раянова, Кремена.  Хармонизиране на българското законодателство в областта на околната среда с това на Европейския съюз / Кремена Раянова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 250-256. 

  

Сист. No: 63511

- 641 -

41315

Русев, Кристиан.  Относно динамиката на интеграционните процеси през призмата на Р България към ЕС / Кристиан Русев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 238-249. 

  

Сист. No: 63510

- 642 -

40085

Стоилова, Десислава.  Евроинтеграцията на България и предизвикателствата към приходната част на местните бюджети / Десислава Стоилова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 285-301. 

  

Сист. No: 64679

- 643 -

40085

Стоичкова, Огняна.  Кредитната политика на българските банки - инструмент за оживление на бизнеса / Огняна Стоичкова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 41-50. 

  

Сист. No: 64252

- 644 -

41315

Стоянова, Стела.  Социална политика в рамките на европейската общност / Стела Стоянова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 213-221. 

  

Сист. No: 63507

- 645 -

40085

Траjковски, Бранко и др.  Пазарите на хартии од вредност во фенкциjа на социоекономскиот развоj на земj ите од Jугоисточна Европа / Бранко Траjковски, Димко Кокароски. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 99-117. 

  

Сист. No: 64256

- 646 -

41315

Филева, Маргарита.  Социални аспекти на развитие на образованието в България в духа на европейските изисквания / Маргарита Филева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 208-212. 

  

Сист. No: 63504

- 647 -

41315

Христов, Павлин.  Регулативен контрол от Европейска комисия върху държавните помощи за регионални проекти в България / Павлин Христов. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 230-237. 

  

Сист. No: 63509

- 648 -

41618

Чавдарова, Мария.  Икономическите средства - приоритет във външната политика на Европейския съюз / Мария Чавдарова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 80-86. 

  

Сист. No: 64432

- 649 -

В Н 25 к

Симс, Брендан и др.  Криза без край. Дезинтеграция на проекта Европа / Брендан Симс, Тимъти Лес. // Култура, N 7, 26 февр. 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 64698

- 650 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Куриози покрай измамите с европари / Ивайло Станчев. // Банкеръ, N 4, 29 ян. - 5 февр. 2016, с. 31. 

  

Сист. No: 64046

- 651 -

Сп Н 32

Нейков, Йордан.  Състояние и възможности за развитие на Европейския съюз / Йордан Нейков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 128-133. 

  

Сист. No: 63924

- 652 -

41055

Gencler, Ayhan et al.  Effects of the EU's enlargement process in the Globalizing world / Ayhan Gencler, Engin Demirel, Ahmet Atakisi. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 203-216. 

  

Сист. No: 64318

- 653 -

Сп Ч E 18

Kineva, Svetlana.  The Multiannual Financial Framework and European Union Budget in Theory and Practice / Svetlana Kineva. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 20-38. 

  

Сист. No: 63499

Право. Наука за държавата и правото

- 654 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Замяната по българското законодателство / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 64-78. 

  

Сист. No: 64414

- 655 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Един фин начин за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД и на еднолично акционерно дружество - ЕАД / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 76-78. 

  

Сист. No: 64549

- 656 -

657/С/Н 267

Иванов, Росен.  За някои актуални въпроси, свързани с погасителната давност на публичните вземания и сроковете за извършване на ревизионните производства / Росен Иванов. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 66-72. 

  

Сист. No: 64522

- 657 -

39981

Калоянов, Д.  Съдебен контрол върху управленските решения на държавните органи в Р. България / Д. Калоянов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 119-122. 

  

Сист. No: 64659

- 658 -

657/С/Н 267

Огнянова, Поля.  Новите правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана / Поля Огнянова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 59-65. 

  

Сист. No: 64395

- 659 -

657/С/Н 267

Огнянова, Поля.  Писменият договор за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана / Поля Огнянова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 91-94. 

  

Сист. No: 64592

- 660 -

40016

Станимирова, Мария.  Права на собственост върху земеделската земя / Мария Станимирова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 129-132. 

  

Сист. No: 64681

- 661 -

45732

Тренчева, Тереза.  Съвременното състояние на договорите Криейтив Комънс в Европа / Тереза Тренчева. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 272-278. 

  

Сист. No: 64317

- 662 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Такса за битови отпадъци / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 51-55. 

  

Сист. No: 64451

- 663 -

41055

Чолакова, Анна Свободенова.  Новите правни възможности, които законът за електронния документ и електронния подпис предоставя / Анна Свободенова Чолакова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 74-79. 

  

Сист. No: 64353

- 664 -

В К 263 d

Георгиева, Ирена.  Dura lex sed lex : Правилата за защита на информацията продължават сериозно да се неглижират в България / Ирена Георгиева. // Капитал Daily, VI, N 36, 22 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64489

- 665 -

В К 263 d

Терзиев, Деян.  Щит за европейските лични данни : Новата договореност между ЕК и САЩ предвижда няколко съществени подобрения в защитата на личните данни на европейските граждани / Деян Терзиев. // Капитал Daily, VI, N 39, 25 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64634

- 666 -

Сп Н 32

Александрова, Елена.  Солидарна отговорност за финансови задължения / Елена Александрова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 119-122. 

  

Сист. No: 64006

- 667 -

Сп Н 32

Антонов, Светлин.  Принципи и функции на юридическата отговорност / Светлин Антонов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 56-66. 

  

Сист. No: 63993

- 668 -

Сп Н 32

Видин, Благой.  Предоставяне на убежище / Благой Видин. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 246-253. 

  

Сист. No: 64158

- 669 -

Сп Н 32

Георгиев, Атанас.  Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД / Атанас Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 144-151. 

  

Сист. No: 64018

- 670 -

Сп Н 32

Георгиев, Людмил.  Върху картинки и графики. Специфики при идентификационното почерково изследване на надписи на художници върху картини и графики / Людмил Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 230-237. 

  

Сист. No: 64148

- 671 -

Сп Н 32

Градинарова, Таня.  Новооткрити обстоятелства и нови писмени доказателства при исковата защита срещу присъствено решение / Таня Градинарова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 195-201. 

  

Сист. No: 64137

- 672 -

Сп Н 32

Градинарова, Таня.  Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на присъствено решение / Таня Градинарова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 202-210. 

  

Сист. No: 64140

- 673 -

Сп Н 32

Градинарова, Таня.  Процесуални последици на споразумението в производството по медиация / Таня Градинарова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 211-220. 

  

Сист. No: 64142

- 674 -

Сп Н 32

Гръцманов, Веселин.  Специфика на държавноправните възгледи на Томас Хобс в "Левиатан", анализ на взаимовръзката истествено право-естествен закон / Веселин Гръцманов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 43-47. 

  

Сист. No: 63991

- 675 -

Сп Н 32

Дачев, Лъчезар.  Подходи към теоретичното обяснение на държавата / Лъчезар Дачев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 9-12. 

  

Сист. No: 63972

- 676 -

Сп Н 32

Дачев, Лъчезар и др.  Проучвания и сравинтелен анализ на законодателствата на Република България и Република Румъния / Лъчезар Дачев, Кремена Раянова, Боряна Рускова-Салимова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 262-268. 

  

Сист. No: 64163

- 677 -

Сп Н 32

Джумалийска, Боряна.  Олигополната пазарна структура и проблема за паралелното поведение / Боряна Джумалийска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 24-28. 

  

Сист. No: 63846

- 678 -

Сп Н 32

Джумалийска, Боряна.  Видове паралелно поведение, съгласно практиката на Комисията за защита на конкуренцията / Боряна Джумалийска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 165-172. 

  

Сист. No: 64033

- 679 -

Сп Н 32

Димитров, Пенко.  Данъчно-правни аспекти при обябяване в несъстоятелност и при прекратяване с ликвидация / Пенко Димитров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 114-118. 

  

Сист. No: 64005

- 680 -

Сп Н 32

Йовчева, Теодора.  Универсалните основания за извънтериториалното действие на някои закони / Теодора Йовчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 277-281. 

  

Сист. No: 64165

- 681 -

Сп Н 32

Йорданова, Маргарита.  Дискусионни аспекти относно правната същност на договора за дистрибуторство / Маргарита Йорданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 161-164. 

  

Сист. No: 64027

- 682 -

Сп Н 32

Йочев, Евгени.  Наредба-закон за административно правосъдие от 1934 / Евгени Йочев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 20-23. 

  

Сист. No: 63979

- 683 -

Сп Н 32

Йочева, Катерина.  За ролята на съдията в Европейския съд по правата на човека / Катерина Йочева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 269-276. 

  

Сист. No: 64164

- 684 -

Сп Н 32

Коларов, Емануил.  Общи административни актове / Емануил Коларов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 95-97. 

  

Сист. No: 64002

- 685 -

Сп Н 32

Куманова, Елица.  Децата като страна на юридически дискурс / Елица Куманова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 24-27. 

  

Сист. No: 63987

- 686 -

Сп Н 32

Маринова, Светла.  Към понятието за обществен и правен интерес / Светла Маринова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 28-32. 

  

Сист. No: 63988

- 687 -

Сп Н 32

Михайлов, Георги.  Определяне acatio legis поред регулаторната оценка / Георги Михайлов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 71-74. 

  

Сист. No: 63996

- 688 -

Сп Н 32

Наумова, Стефка.  Традиция и модерност в правно-социологическото познание / Стефка Наумова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 13-19. 

  

Сист. No: 63975

- 689 -

Сп Н 32

Николова, Анна.  Коносамет и товарителница, издавани при превоз на товари, съгласно изискванията на Кодекса на търговското корабоплаване / Анна Николова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 157-160. 

  

Сист. No: 64021

- 690 -

Сп Н 32

Николова, Райна.  Административноправни проявления на понятието "информация" / Райна Николова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 98-102. 

  

Сист. No: 64003

- 691 -

Сп Н 32

Пантелеева, Ваня.  Финансово осигуряване на държавното управление и публичните функции на държавата / Ваня Пантелеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 67-70. 

  

Сист. No: 63994

- 692 -

Сп Н 32

Петкова, Цветалина.  Придобиване по давност според римското право / Цветалина Петкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 153-156. 

  

Сист. No: 64019

- 693 -

Сп Н 32

Радева, Мария.  Основният трудов договор в системата на задължителното здравно осигуряване / Мария Радева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 177-181. 

  

Сист. No: 64034

- 694 -

Сп Н 32

Радева, Мария.  Към понятието "свободна професия" / Мария Радева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 182-186. 

  

Сист. No: 64035

- 695 -

Сп Н 32

Раянова, Кремена.  Съвременната международноправна доктрина за взаимодействието между международното и националното право / Кремена Раянова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 254-261. 

  

Сист. No: 64160

- 696 -

Сп Н 32

Симеонова, Сибила.  Предложение за нормативни промени по програма NAIADES II "Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища" / Сибила Симеонова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 284-288. 

  

Сист. No: 64166

- 697 -

Сп Н 32

Стайков, Ивайло.  Вътрешни източници на правната уредба на споровете в държавното обществено осигуряване / Ивайло Стайков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 187-194. 

  

Сист. No: 64036

- 698 -

Сп Н 32

Тодоров, Ивайло.  Фискалната функция на държавата / Ивайло Тодоров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 48-55. 

  

Сист. No: 63992

- 699 -

Сп Н 32

Тюлеоглуева, Лейман.  Основни характеристики на националното антидискриминационно законодателство (правно-социологически анализ) / Лейман Тюлеоглуева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 123-129. 

  

Сист. No: 64015

- 700 -

Сп Н 32

Тюлеоглуева, Лейман.  Емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание по признаците "възраст" и "увреждане" / Лейман Тюлеоглуева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 130-134. 

  

Сист. No: 64016

- 701 -

Сп Н 32

Шамов, Методи.  Източници на право в англо-американска правна система / Методи Шамов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 33-42. 

  

Сист. No: 63990

- 702 -

Сп Н 32

Шопова, Петя.  Работа на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни момичета / Петя Шопова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 226-229. 

  

Сист. No: 64144

- 703 -

Сп П 147 п

Балтов, Росен.  Репо сделки с безналични акции / Росен Балтов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 18-26. 

  

Сист. No: 64116

- 704 -

Сп П 83 м

Григоров, Григор.  Презгранична ненсъстоятелност - основнипроблеми и някои предложения de lege ferenda с оглед на модела-закон на УНСИТРАЛ за презграничната несъстоятелност / Григор Григоров. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 4, с. 54-81. 

  

Сист. No: 63787

- 705 -

Сп Т 961 п

Драгиев, Деян.  Спорната съдебна администрация на гражданските отношения / Деян Драгиев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 4, с. 85-97. 

  

Сист. No: 64359

- 706 -

Сп П 147 п

Йончева, Таня.  Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора / Таня Йончева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 12, с. 41-56. 

  

Сист. No: 63484

- 707 -

Сп П 83 м

Казанджиева, Мария.  Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно проекта на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове / Мария Казанджиева. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 4, с. 82-96. 

  

Сист. No: 63793

- 708 -

Сп Т 961 п

Калайджиева, Маргарита и др.  За изпълнението върху вземане / Маргарита Калайджиева, Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 4, с. 5-21. 

  

Сист. No: 64355

- 709 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Упълномощаване и заместване при обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 12, с. 61-69. 

  

Сист. No: 63486

- 710 -

Сп П 83 м

Козарев, Веселин.  Наказателно обезщетение / Веселин Козарев. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 4, с. 97-112. 

  

Сист. No: 63794

- 711 -

Сп П 147 п

Корнезов, Александър.  Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията / Александър Корнезов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 80-90. 

  

Сист. No: 64134

- 712 -

Сп А 582

Костов, Иван.  Факторингът като алтернативен източник на финансиране на българските предприятия / Иван Костов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 86-96. 

  

Сист. No: 64203

- 713 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 64115

- 714 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Някои практически въпроси относно първото събиране на кредиторите / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 63-71. 

  

Сист. No: 64130

- 715 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван.  За неизпълнение и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка / Иван Мангачев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 27-34. 

  

Сист. No: 64118

- 716 -

Сп П 83 м

Манев, Никола.  Субективния елемент в наказателно-правната система / Никола Манев. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 4, с. 45-53. 

  

Сист. No: 63786

- 717 -

Сп Б 923 з

Манолова, Нина.  Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове. Изключения / Нина Манолова. // Български законник, XXV, 2016, N 2, с. 53-54. 

  

Сист. No: 64428

- 718 -

Сп П 147 п

Машев, Красимир.  Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектитемашев, кр / Красимир Машев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 49-62. 

  

Сист. No: 64128

- 719 -

Сп Ю 371

Минев, Младен и др.  Енергиен одит на големи предприятия / Младен Минев, Владимир Сотиров. // Ютилитис, XIV, 2016, N 1, с. 48-51. 

  

Сист. No: 64373

- 720 -

Сп П 83 м

Мутафов, Красимир.  Актове за установяване на данъчни задължения по данни от подадени данъчни декларации / Красимир Мутафов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 4, с. 18-44. 

  

Сист. No: 63785

- 721 -

Сп Т 961 п

Петкова, Христиана.  Относно отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки [ЗЗП или ЗЗД - кое е по-добре?] / Христиана Петкова. // Търговско право, XXIV, 2015, N 4, с. 45-60. 

  

Сист. No: 64358

- 722 -

Сп Ф 703

Попова, Цветелина.  Какво да очакваме от новият закон за обществените поръчки при откриване на процедура / Цветелина Попова. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 7, с. 8-11. 

  

Сист. No: 63477

- 723 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Прилагане на "Пакт за почтеност" при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 1, с. 72-79. 

  

Сист. No: 64132

Международно право

- 724 -

41618

Povalyaev, Alexander.  New dimension of society development: The aspects of international employment law / Alexander Povalyaev. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 184-188. 

  

Сист. No: 64435

Европейско право

- 725 -

41618

Славова, Мария.  Принципи на Европейското административно право / Мария Славова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 126-130. 

  

Сист. No: 64421

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 726 -

Сп М 68 э

Семенихин, А. И.  Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса / А. И. Семенихин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 91-102. 

  

Сист. No: 64048

Държавна власт. Държавни органи

- 727 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  Електронното правителство: ефективност и функционалност / Вергиния Вутова. // CIO, XII, 2016, N 1, с. 46-48. 

  

Сист. No: 64168

- 728 -

Сп Г 368

Шишков, Миглен.  Сезонът на нелегитимната власт / Миглен Шишков. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 11-28. 

  

Сист. No: 63852

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 729 -

41127

Вълчева-Куманова, Елица.  Юридически способи за защита на субективните права в гражданското общество / Елица Вълчева-Куманова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 63-73. 

  

Сист. No: 63886

Търговско право

- 730 -

41127

Баланов, Йордан.  Вътрешнодружествен контрол в акционерното дружество при двустепенна система на управление и промените в ТЗ от 2003 г. / Йордан Баланов. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 85-92. 

  

Сист. No: 63884

- 731 -

41127

Георгиев, Атанас.  Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез общински предприятия / Атанас Георгиев. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 24-32. 

  

Сист. No: 63889

- 732 -

41618

Кънева-Иванова, Деница Л.  Някои въпроси относно създаването на единен електронен търговски регистър / Деница Л. Кънева-Иванова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 158-163. 

  

Сист. No: 64418

Договори за бизнеса

- 733 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Особености при предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 6-7 [Счетов. и дан. практика]. 

  

Сист. No: 64425

- 734 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Отметнина, задатък, неустойка, авансово плащане, сравнение / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 7-8. 

  

Сист. No: 64426

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 735 -

41127

Мартева, Светлана.  Задължения и контрол за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд / Светлана Мартева. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 171-179. 

  

Сист. No: 63893

Обществено управление. Военни науки

- 736 -

Сп А 582

Павлов, Николай.  Научните изследвания в областта на националната сигурност и отбраната като публично благо / Николай Павлов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 77-85. 

  

Сист. No: 64202

- 737 -

Сп Д 41 к

Хвалынский, Дмитрий Сергеевич.  Многомерные заявки участников как проблема эффективности аукционов в прокьюременте / Дмитрий Сергеевич Хвалынский. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 11, с. 42-45. 

  

Сист. No: 63594

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 738 -

CD 23

Йорданова, Елена.  Човешки фактор и административен процес / Елена Йорданова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-4. 

  

Сист. No: 63686

- 739 -

CD 23

Керемидчиев, Спартак.  Практики и перспективи пред аутсорсинга на публични услуги в България / Спартак Керемидчиев. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-7. 

  

Сист. No: 63685

- 740 -

CD 23

Мутафов, Емил.  Перспективи за по-големи разходни правомощия на общините при предоставяне на публични услуги / Емил Мутафов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, с. 1-12. 

  

Сист. No: 63725

- 741 -

41618

Георгиев, Людмил.  Недовършената идея - общински информационни центрове / Людмил Георгиев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 105-112. 

  

Сист. No: 64437

- 742 -

Сп Н 32

Калинова, Диляна.  Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие / Диляна Калинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 103-106. 

  

Сист. No: 64004

- 743 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Единна ИС управлява човешките ресурси в 461 администрации / Виктория Лазова. // CIO, XII, 2016, N 1, 17. 

  

Сист. No: 64161

Местно самоуправление

- 744 -

41315

Долапчиева, Елица.  Управление и развитие на проект "Социални услуги в замяна на нови работни места" в община Велико Търново / Елица Долапчиева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 170-178. 

  

Сист. No: 63482

Общинско управление

- 745 -

CD 23

Стаменов, Борислав.  Използването на електронни технологии в общинската администрация / Борислав Стаменов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63723

- 746 -

39819

Димитрова, Дарина.  Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община / Дарина Димитрова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 57-61. 

  

Сист. No: 64692

- 747 -

Сп Ф 703

Чавдарова, Гинка.  Общините през програмен период 2007-2013: постижения, уроци, поуки / Гинка Чавдарова. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 9-10, с. 3-6. 

  

Сист. No: 63480

Военно дело . Военни науки

- 748 -

Сп Г 368

Ахмед, Нафиз.  Как западът създаде "Ислямска държава" / Нафиз Ахмед. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 1, с. 60-71. 

  

Сист. No: 63976

- 749 -

Сп М 68 э

Яшлавский, А.  Джихадисты из Европы на ближнем Востоке: скрытая и явная угроза / А. Яшлавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 10, с. 18-29. 

  

Сист. No: 63554

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 750 -

CD 23

Йоргова, Милена.  Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга / Милена Йоргова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-7. 

  

Сист. No: 63747

- 751 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Промени осигуряването през новата 2016 година : Минималните прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8.6% / Георги Димитров. // Капитал Daily, VI, N 7, 12 ян. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 63615

- 752 -

Сп С 966

Дерижан, Ицка.  Детерминанти на дефицитарното развитие при деца, лишени от родителски грижи / Ицка Дерижан, Генчо Вълчев. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 1, с. 35-44. 

  

Сист. No: 64604

Социално осигуряване

- 753 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Най-важното, което трябва да знаете за самоосигуряването : Лицата, които се осигуряват сами, са длъжни да внасят авансов данък, като и да подават годишна данъчна декларация / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VI, N 38, 24 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64593

- 754 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в социалното осигуряване / Аспасия Петкова. // Български законник, XXV, 2016, N 1, с. 91-98. 

  

Сист. No: 64098

- 755 -

Сп С 547

Ченгелова, Емилия.  Минималните осигурителни доходи - инструментът, който поляризира общественото мнение в България / Емилия Ченгелова. // Социологически проблеми, XLVII, 2015, N 1-2, с. 387-410. 

  

Сист. No: 63806

Социално осигуряване в България

- 756 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Нови основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране от юли 2015 г. / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 12, с. 53-55. 

  

Сист. No: 63524

- 757 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с избора на универсален пенсионен фонд / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 1-4 [Чов. рес. на предприятието]. 

  

Сист. No: 64392

- 758 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Намалената работоспособност / Гошо Мушкаров. // Актив, 2016, N 2, с. 1-8 [Прил. Консултант]. 

  

Сист. No: 64714

- 759 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Право на минимално майчинство / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 12, с. 50-53. 

  

Сист. No: 63522

- 760 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в социалното и здравното осигуряване публикувани в ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 1, с. 48-51. 

  

Сист. No: 63960

- 761 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Какви промени при изплащане на паричните обещетения за временна неработоспособност и майчинство ще настъпят от 1 януари 2016 г. / Румяна Станчева. // Актив, 2015, N 12, с. 43-47. 

  

Сист. No: 63506

Пенсионно осигуряване

- 762 -

40016

Попова, Надежда.  Организационно-управленски аспекти на допълнителното пенсионно осигуряване / Надежда Попова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 86-93. 

  

Сист. No: 64676

- 763 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  Пенсионните фондове - предпочитано "убежище" за спестяване / Илеана Стоянова. // Застраховател, XXII, N 3, 10-24 февр. 2016, с. 8-9. 

  

Сист. No: 64326

- 764 -

Сп Ф 53 кс

Валиева, Елизавета Николаевна.  Эволюция пенсионной защиты населения в России / Елизавета Николаевна Валиева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 44, с. 29-36. 

  

Сист. No: 63590

Застраховане

- 765 -

40512

Георгиева, Пенка В.  Определяне на застрахователната премия по достоверност / Пенка В. Георгиева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 111-117. 

  

Сист. No: 64119

- 766 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Човешко е да се греши, наивно да не се предвиди / Гергана Иванова. // Застраховател, XXII, N 3, 10-24 февр. 2016, с. 4-5. 

  

Сист. No: 64323

- 767 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Новости при задължителните застраховки в полза на потребителя / Гергана Иванова. // Застраховател, XXII, N 3, 10-24 февр. 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 64325

- 768 -

В З 375

Илиев, Боян.  За застрахователната наука и нейните връзки с бизнеса / Боян Илиев. // Застраховател, XXII, N 3, 10-24 февр. 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 64330

- 769 -

В З 375

Митков, Милен.  Корпоративната социална отговорност - фактор за устойчиво развитие / Милен Митков. // Застраховател, XXII, N 4, 24 февр. - 16 март 2016, с. 7, 10; N 5, с. 10.. 

  

Сист. No: 64671

- 770 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  На ски в планината само със застраховка / Илеана Стоянова. // Застраховател, XXII, N 2, 27 ян. - 10 февр. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 63978

- 771 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталья Георгиевна и др.  Новые реалии страхового рынка Италии / Наталья Георгиевна Адамчук, Анастасия Дроздова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 17-24. 

  

Сист. No: 63964

- 772 -

Сп С 848 д

Белизин, Андрей Михайлович.  Интегральный метод оценки риска финансовой устойчивости страховой компании / Андрей Михайлович Белизин. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 10, с. 45-51. 

  

Сист. No: 63598

- 773 -

Сп С 848 д

Белоусова, Тамара Анатольевна.  Опыт реформирования системы пенсионного страхования Франции / Тамара Анатольевна Белоусова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 1, с. 29-38. 

  

Сист. No: 64621

- 774 -

Сп С 848 д

Дадьков, Виктор Николаевич.  Взаимное страхование - важнейшая зарубежного рынка страхования / Виктор Николаевич Дадьков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 11, с. 28-34. 

  

Сист. No: 63601

- 775 -

Сп С 848 д

Ждан-Пушкина, Дарья Александровна.  Договор страхования в праве США: толкование, основанное на принципе добросовестности / Дарья Александровна Ждан-Пушкина. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 1, с. 39-50. 

  

Сист. No: 64624

- 776 -

Сп С 848 д

Кириллова, Надежда Викторовна.  Оценка страховых компаний в страховых программах кредитных организаций / Надежда Викторовна Кириллова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 1, с. 3-8. 

  

Сист. No: 64619

- 777 -

Сп С 848 д

Кричевский, Никита Александрович и др.  Страхование: мотивационный аспект / Никита Александрович Кричевский, Игорь Владимирович Астафьев. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 9-11. 

  

Сист. No: 63962

- 778 -

Сп С 848 д

Местафина, Алсу Рафисовна.  Анализ экономического потенциала национальных страховых рынков / Алсу Рафисовна Местафина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 10, с. 52-58. 

  

Сист. No: 63599

- 779 -

Сп С 848 д

Небольсина, Елена Вахтанговна.  Дроны ставят страховщикам новые задачи / Елена Вахтанговна Небольсина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 10, с. 37-44. 

  

Сист. No: 63597

- 780 -

Сп С 848 д

Небольсина, Елена Вахтанговна.  Киберриски - глобальная проблема современности / Елена Вахтанговна Небольсина. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 1, с. 22-28. 

  

Сист. No: 64620

- 781 -

Сп С 848 д

Русецкая, Эльвира Анцасовна и др.  К вопросу о мошенничестве в сфере имущественного страхования / Эльвира Анцасовна Русецкая, Юлия Александровна Сапрыкина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 25-30. 

  

Сист. No: 63965

- 782 -

Сп С 848 д

Юлдашев, Рустем Турсунович и др.  Страхование жизни как инструмент повышения качества жизни населения / Рустем Турсунович Юлдашев, Татьяна Дмитриевна Одинокова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 10, с. 9-16. 

  

Сист. No: 63583

- 783 -

Сп С 848 д

Юлдашев, Рустем Турсунович и др.  Рисковое страхование жизне: продукты массового спроса / Рустем Турсунович Юлдашев, Татьяна Дмитриевна Одинокова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 48-57. 

  

Сист. No: 63970

- 784 -

Сп Ч J 80 r

Geruso, Michael et al.  Insurance Fraud in the Workplace? Evidence From a Dependent Verification Program / Michael Geruso, Harvey S. Rosen. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 4, с. 921-946. 

  

Сист. No: 63553

- 785 -

Сп Ч J 80 r

Stephens, Eric et al.  Separation without exclusion in financial Insurance / Eric Stephens, James R. Thomson. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 4, с. 853-864. 

  

Сист. No: 63546

Образование

- 786 -

39797

Асенова, Петя.  Мултимедията в обучението по екология / Петя Асенова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 153-155. 

  

Сист. No: 64510

- 787 -

41055

Биячева, Елена.  Образованието и пазарът на работна сила в България / Елена Биячева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 353-356. 

  

Сист. No: 64291

- 788 -

41216

Близнаков, Милчо.  Използване на съвременните информационни технологии при обучението на студентите / Милчо Близнаков. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 174-177. 

  

Сист. No: 63999

- 789 -

41055

Воденска, Мария Стаматова.  Дистанционното обучение по туризъм в контекста на глобализация на образованието / Мария Стаматова Воденска. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 295-301. 

  

Сист. No: 64273

- 790 -

39797

Георгиев, Любен.  Педагогическата наука и образованието / Любен Георгиев. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 77-82. 

  

Сист. No: 64493

- 791 -

39832

Долженко, Д. С.  Экономика образования: социально-экономический эффект / Д. С. Долженко. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 203-209. 

  

Сист. No: 64574

- 792 -

II 2031

Дражев, Стефан и др.  Разработване на метод за измерване на ангажираността на студентите към учебния процес, основан на ролеви игри / Стефан Дражев, Радка Начева. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 48-55. 

  

Сист. No: 63757

- 793 -

40247

Душанов, Иван.  Преподаването на счетоводството - на висотата на положителните български традиции и с устрем към бъдещето / Иван Душанов. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция, 14-15 ноември 2002 г. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 27-32. 

  

Сист. No: 64178

- 794 -

39797

Катински, Чавдар.  Същностни характеристики и основни форми на продължаващото професионално обучение / Чавдар Катински. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 201-203. 

  

Сист. No: 64525

- 795 -

39797

Кирова, Румяна Тодорова.  Перманентното образование - идеи и действителност / Румяна Тодорова Кирова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 217-219. 

  

Сист. No: 64528

- 796 -

39797

Краус, Красимира.  Образованието на възразстни в началото на новия век / Красимира Краус. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 186-188. 

  

Сист. No: 64517

- 797 -

39797

Минчев, Георги.  Предизвикателствата на XXI век и проблемите на образованието / Георги Минчев. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 85-88. 

  

Сист. No: 64494

- 798 -

39797

Мирчева, Виолета.  Кохортен метод за анализ на ефективността на образованието - теория и практика / Виолета Мирчева. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 97-100. 

  

Сист. No: 64498

- 799 -

39797

Митрополитски, М.  Икономика на образованието - някои актуални проблеми / М. Митрополитски. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 69-76. 

  

Сист. No: 64491

- 800 -

41216

Ненов, Тодор.  Новите предизвикателства пред висшето образование и специалност "Икономика на индустрията" / Тодор Ненов. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 7-20. 

  

Сист. No: 63995

- 801 -

39797

Пенкова, Росица.  Български език и странознание за българските общности в чужбина / Росица Пенкова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 161-171. 

  

Сист. No: 64512

- 802 -

40247

Пергелов, Коста.  Време е да се внесат значителни подобрения в системата на преподаване на счетоводните дисциплини във ВУЗ / Коста Пергелов. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция, 14-15 ноември 2002 г. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 21-26. 

  

Сист. No: 64177

- 803 -

39797

Петкова, Евгения.  Ученето през целия живот в европейска перспектива / Евгения Петкова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 189-190. 

  

Сист. No: 64519

- 804 -

41216

Петров, Иван.  Бъдещата трудова заетост - предпочитания на студентите от специалност "Икономика на индустрията" / Иван Петров. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 124-140. 

  

Сист. No: 63997

- 805 -

39797

Петров, Петър.  Интерактивни образователни технологии / Петър Петров. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 128-132. 

  

Сист. No: 64500

- 806 -

39797

Петрова, Веселина.  Влияние на условията за педагогическа практика върху качеството на професионалната подготовка на студентите / Веселина Петрова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 206-208. 

  

Сист. No: 64527

- 807 -

45731

Раева, Румяна.  Мултимедийният принос в процеса на съвременното чуждоезиково обучение / Румяна Раева. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 331-342. 

  

Сист. No: 64280

- 808 -

39797

Савова, Жулиета.  Образованието, глобализацията и ученето през целия живот на човека - интегрирани или противопоставени алтернативи? / Жулиета Савова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 180-185. 

  

Сист. No: 64516

- 809 -

39797

Станев, Ст.  [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани научни изследвания в образованието / Ст. Станев. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 22-40. 

  

Сист. No: 64490

- 810 -

40247

Тодорова, Галина.  Преподаването на счетоводството във висшите училища / Галина Тодорова. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция, 14-15 ноември 2002 г. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 67-68. 

  

Сист. No: 64180

- 811 -

39797

Тодорова, Лиляна.  Технологични процедури при разработка на учебни материали за дистанционно обучение / Лиляна Тодорова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 172-175. 

  

Сист. No: 64514

- 812 -

II 2031

Узунова, Юлия.  За иновационното партньорство "бизнес-университет". Предизвикателства без граници / Юлия Узунова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 13-24. 

  

Сист. No: 63735

- 813 -

39797

Факирска, Йорданка.  Игрови образователни технологии / Йорданка Факирска. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 156-160. 

  

Сист. No: 64511

- 814 -

40247

Филипова, Фаня.  За преподаването на дисциплината "Професионална етика в счетоводството" в магистърска степен на специалност Счетоводство и контрол" при икономически университет - гр. Варна / Фаня Филипова. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция, 14-15 ноември 2002 г. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 120-126. 

  

Сист. No: 64182

- 815 -

II 2031

Харалампиев, Михаил Стефанов.  Качество на обучението като база за пазарна сигурност на държавата / Михаил Стефанов Харалампиев. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 25-30. 

  

Сист. No: 63756

- 816 -

39797

Цакова, Йочка.  Образованието на възрастни в първите години на 21 век / Йочка Цакова. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 196-200. 

  

Сист. No: 64520

- 817 -

45724

Черенкова, Наталия И. и др.  Кейсы по стратегическому менеджменту как сценарии для метода драматизации в обучении английскому языку / Наталия И. Черенкова, Виталий Черенков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 286-287. 

  

Сист. No: 63549

- 818 -

II 2031

Щерев, Йордан и др.  Въведение в иконофизиката и някои бизнес приложения / Йордан Щерев, Галина Богданова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 100-108. 

  

Сист. No: 63766

- 819 -

В Н 25 к

Минасян, Гаяне.  Датски образователни уроци / Гаяне Минасян. // Култура, N 4, 05 февр. 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 64335

- 820 -

Сп С 966

Алексиева, Мария.  Подходи към ученето и начинът на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени / Мария Алексиева. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 2, с. 43-54. 

  

Сист. No: 64615

- 821 -

Сп Б 445

Богданова, Маргарита и др.  Интегрираност на стратегиите за научни изследвания в плановите документи на висшите училища / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 4, с. 5-24. 

  

Сист. No: 64038

- 822 -

Сп С 847

Гергова, Димитрина.  Функции на тестването и оценяването по чужди езици / Димитрина Гергова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 6, с. 660-668. 

  

Сист. No: 63705

- 823 -

Сп О 174

Колев, Недялко.  Данъчната и осигурителната култура в контекста на финансовата грамотност / Недялко Колев. // Образование, XXIV, 2015, N 6, с. 59-99. 

  

Сист. No: 63697

- 824 -

Сп С 847

Пенкова, Евгения и др.  Образование под натиск: паралели между количество и качество / Евгения Пенкова, Александър Вълков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 6, с. 575-589. 

  

Сист. No: 63698

- 825 -

Сп Ф 703

С три нови операции ОП "Наука и образование" ще подкрепи образователната интеграция . // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 7, с. 4-5. 

  

Сист. No: 63471

- 826 -

Сп М 68 э

Хохлова, М.  Образование в Латинской Америке в контексте мировых тенденций: социальная проекция / М. Хохлова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 113-119. 

  

Сист. No: 64068

- 827 -

41055

Nikolova, Yordanka et al.  Management, innovation and evaluation of change / Yordanka Nikolova, Nikolay Nikolov. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 258-261. 

  

Сист. No: 64387

Висше образование

- 828 -

40850

Андронов, Евангелий.  Съвременни управленски практики : (Един целесъобразен проект) / Евангелий Андронов. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 29-34. 

  

Сист. No: 51176

- 829 -

41299

Вакашински, Ясен.  Създаване на университетска радиоасоциация / Ясен Вакашински. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 133-136. 

  

Сист. No: 63461

- 830 -

41055

Възможности за обективно оценяване работата на студентите . // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 443-448. 

  

Сист. No: 64239

- 831 -

41618

Върбанова, Радка.  Адаптация на подготовката на студентите към европейската интеграция / Радка Върбанова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 152-156. 

  

Сист. No: 64397

- 832 -

41299

Георгиев, Николай.  Медийната политика на висшете училища в контекста на европейската образователна перспектива / Николай Георгиев. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 137-144. 

  

Сист. No: 63462

- 833 -

39797

Георгиева, Патриция.  Структурната реформа на висшето образование в България: състояние и перспективи / Патриция Георгиева. // [Шестдесет и пет] 65 години институционализирани изследвания в образованието : Юбилейна научна сесия. - София : Министерство на образованието и науката, 2001, с. 89-92. 

  

Сист. No: 64496

- 834 -

39832

Грязнова, А. Г.  О роли государства в развитии высшего образования в условиях становления рыночной экономики в России / А. Г. Грязнова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 105-111. 

  

Сист. No: 64556

- 835 -

41055

Димитров, Георги.  "Процеса Болоня" и повишаване качеството на обучение / Георги Димитров. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 375-377. 

  

Сист. No: 64237

- 836 -

41055

Димитров, Георги и др.  Проблеми на управлението на висшето училище свързани с европейското пространство за висше образование / Георги Димитров, Мария Ив. Георгиева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 378-381. 

  

Сист. No: 64230

- 837 -

41299

Ковачев, Камен.  Свободата като двигател на академичната преса / Камен Ковачев. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 35-39. 

  

Сист. No: 63459

- 838 -

41055

Ковачева, Иванка П.  Взаимодействието "преподавател-студентска аудитория" в съвременния контекст на висшето образование / Иванка П. Ковачева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 370-374. 

  

Сист. No: 64236

- 839 -

39832

Лесневска, Димитрина.  Функционалната стилистика и чуждоезиковото обучение в икономически ВУЗ / Димитрина Лесневска. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 351-356. 

  

Сист. No: 64584

- 840 -

39832

Лесневска, Димитрина.  Синтактис на сложното изречение в търговската кореспонденция на руски и български език / Димитрина Лесневска. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 357-363. 

  

Сист. No: 64585

- 841 -

39832

Маркович, Данило Ж.  Значение на екологичното образование на икономистите / Данило Ж. Маркович. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 119-127. 

  

Сист. No: 64561

- 842 -

41055

Милкова, Румяна.  Взаимодействието и сътрудничеството в процеса на обучение /психологически анализ/ / Румяна Милкова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 431-436. 

  

Сист. No: 64238

- 843 -

39832

Силласте, Галина.  Гендерная асимметрия в российской системе образования и ее возможные социальные последствия / Галина Силласте. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 112-118. 

  

Сист. No: 64558

- 844 -

41299

Стоева, Галина.  Матрицата на комуникациите във висшето училище / Галина Стоева. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 121-132. 

  

Сист. No: 63460

- 845 -

41055

Стойкова, Велислава Н. и др.  Бизнесът на бъдещето: интелектуализация на труда и предизвикателства към университетското образование / Велислава Н. Стойкова, Младен Димитров Тонев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 53-58. 

  

Сист. No: 64281

- 846 -

41299

Траянов, Станислав.  Мисли за студентския вестник в университета за архитектура, строителство и геодезиа / Станислав Траянов. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 147-150. 

  

Сист. No: 63463

- 847 -

41055

Шаврук, С. В.  Стратегические альянсы как инструмент глобализации высшего образования / С. В. Шаврук. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 388-393. 

  

Сист. No: 64231

- 848 -

Сп I 60

Главеев, П.  Методи за измерване и оценка на качеството на научните изледвания в Австрия / П. Главеев. // INFO свят, 2015, N 4, с. 40-44. 

  

Сист. No: 63500

- 849 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Информационни структури за анализиране на резултатите в областта на научните изследвания, преподаване и ученето : Участници и информационни услуги в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2015, N 4, с. 27-39. 

  

Сист. No: 63496

- 850 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Въвеждане на система за оценка на научните изследвания в университета "Хайнрих Хайне" в Дюселдорф, Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2015, N 4, с. 44-47. 

  

Сист. No: 63502

- 851 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Съвременни концепции за измерване на научноизследователската дейност и за оценяване на качеството на научната продукция / Й. Илиев. // INFO свят, 2015, N 4, с. 3-11. 

  

Сист. No: 63487

- 852 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Разбиране за количествена оценка на научната продукция / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 4, с. 20-27. 

  

Сист. No: 63493

- 853 -

Сп I 60

Стойкова, Райна.  Осигуряване на качество и оценяване на научните изследвания / Райна Стойкова. // INFO свят, 2015, N 4, с. 11-15. 

  

Сист. No: 63489

- 854 -

Сп I 60

Стойкова, Райна.  Оценяване на индивидуални научни изследвания / Райна Стойкова. // INFO свят, 2015, N 4, с. 15-20. 

  

Сист. No: 63490

- 855 -

Сп П 324

Вълова, Теодора.  Бъдещите учители и проект "Студентски практики" / Теодора Вълова. // Педагогика, 2015, N 9, с. 1213-1230. 

  

Сист. No: 63696

- 856 -

Сп С 847

Иванов, Петър.  Нов модел на университетско управление / Петър Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 6, с. 590-611. 

  

Сист. No: 63699

- 857 -

Сп С 966

Кабакова, Майра и др.  Научное и академическое сотрудничество между университетами Болгарии и Казахстана - реальность / Майра Кабакова, Пепа Митева. // Съвременна хуманитаристика, VI, 2015, N 2, с. 71-75. 

  

Сист. No: 64616

- 858 -

Сп С 847

Кацамунска, Поля.  Корелацията между публично управление, професионална компетентност и обучението по публична администрация / Поля Кацамунска. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 6, с. 630-648. 

  

Сист. No: 63700

- 859 -

Сп П 89 тп

Петросянц, Даниэл и др.  Оптимальный выбор критериев для рейтингов университетов / Даниэл Петросянц, Анастасия Светцова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 97-107. 

  

Сист. No: 64617

- 860 -

Сп Б 90

Попова, О. В. и др.  Учет расходов образовательной организации на научно-исследовательскую деятельность / О. В. Попова, А. А. Серебрякова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 12, с. 100-103. 

  

Сист. No: 63577

- 861 -

Сп Ф 53 кс

Халин, Владимир Георгиевич и др.  Образовательное кредитование в России: современное состояние / Владимир Георгиевич Халин, Галина Васильевна Чернова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 48, с. 47-60. 

  

Сист. No: 64077

- 862 -

Сп П 89 тп

Чаплыгин, Алексей и др.  Бренды университетов и развитие научной школы / Алексей Чаплыгин, Александр Лопатников. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 108-113. 

  

Сист. No: 64618

- 863 -

41055

Unsar, Serap.  Globalization and University Education / Serap Unsar. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 404-411. 

  

Сист. No: 64233

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 864 -

В Н 25 к

Григоров, Емил.  Момент на истината за човечеството / Емил Григоров. // Култура, N 4, 05 февр. 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 64345

- 865 -

В Б 921 ф

Христов, Бисер.  Земеделските практики - да пазят биоразнообразието на почвата / Бисер Христов. // Български фермер, XXV, N 7, 18-24 февр. 2016, с. 14, 15. 

  

Сист. No: 64482

- 866 -

Сп М 486

Доверието на нашите клиенти дава резултати . // Мениджър, 2015, N 12, с. 105. 

  

Сист. No: 63654

Екология

- 867 -

45724

Анисимова, Анна.  Устойчивое развитие и экологическая безопастность: взаимосвязи и противоречия / Анна Анисимова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 196-197. 

  

Сист. No: 63536

- 868 -

II 2031

Димитрова, Веселина.  "Зелената" иновация в логистиката / Веселина Димитрова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 109-115. 

  

Сист. No: 63769

- 869 -

40850

Йовков, Иван и др.  Водоохранната функция като алтернатива на дъвопроизводствената функция на горските екосистеми / Иван Йовков, Невена Шулева-Алексова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 110-117. 

  

Сист. No: 64075

- 870 -

Сп Н 25 а

Ненова, Радка Д.  Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство / Радка Д. Ненова. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 4, с. 70-90. 

  

Сист. No: 64090

- 871 -

Сп П 89 тп

Порфирьев, Борис и др.  Роль "зеленого" строительства в формировании социально-ориентированной экономики м мире и в России / Борис Порфирьев, Ирина Владимирова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 8-19. 

  

Сист. No: 63955

- 872 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Австрия търси екологични и устойчиви алтернативи за справяне с климата / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 2, с. 36-36. 

  

Сист. No: 64189

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 873 -

Сп Д 532

Керековска-Йорданова, Дарина Иванова и др.  Анализ на елементите на организационната култтура на "МБАЛ - Велики Преслав" ЕООД / Дарина Иванова Керековска-Йорданова, Галина Руменова Петрова, Жана Тодорова Рангелова. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 3, с. 37-46. 

  

Сист. No: 63825

Здравеопазване

- 874 -

CD 23

Пулова, Юлия.  Здравната грижа при лица с увреждания - състояние и перспективи за развитие / Юлия Пулова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63749

- 875 -

Сп С 848 д

Федорова, Ирина Юрьевна и др.  Международный опыт развития механизма финансирования медицинских услуг на основе кластерного подхода / Ирина Юрьевна Федорова, Хаджи-Мурад Шехмагомедович Абашилов, Елена Владимировна Синицына. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 12, с. 41-47. 

  

Сист. No: 63966

Научно-техническо развитие

- 876 -

Сп Д 41 к

Хисамутдинов, М. К.  Об изпользовании краудсорсинга в инновационной деятельности / М. К. Хисамутдинов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 1, с. 72-74. 

  

Сист. No: 64596

Енергетика

- 877 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Надцакването за клиенти на ток започна / Стефан Савов. // Банкеръ, N 4, 29 ян. - 5 февр. 2016, с. 30. 

  

Сист. No: 64044

- 878 -

Сп М 68 э

Телегина, Е.  Новое измерение глобальной энергетической безопасности / Е. Телегина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 11, с. 5-16. 

  

Сист. No: 64010

- 879 -

Сп Ч E 18

Pavlov, Pavlin.  Economic Assessment оf the Ecological Benefits from Rooftop Photovoltaics in Bulgaria / Pavlin Pavlov. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 117-125. 

  

Сист. No: 63521

Селско стопанство. Горско стопанство

- 880 -

В Б 921 ф

Велинска, Ваня.  Семейните ферми показват отношение към земеделието / Ваня Велинска. // Български фермер, XXV, N 1258, 14-20 ян. 2016, с. 9, 10. 

  

Сист. No: 63689

- 881 -

В Б 921 ф

Велинска, Ваня.  Бъдещето ни е в поливното и интензивно земеделие / Ваня Велинска. // Български фермер, XXV, N 8, 25 февр. - 2 март 2016, с. 7-10. 

  

Сист. No: 64657

- 882 -

Сп Н 32

Загорова, Красимира.  Технико-икономически модел за пласмент и разпределение на водата за напояване в условия на преструктуриране на земелската собственост / Красимира Загорова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 98-103. 

  

Сист. No: 63887

- 883 -

Сп Н 32

Любенов, Любомир и др.  Пазари и реализация на биологични пчелни продукти / Любомир Любенов, Ивайло Христаков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 49-55. 

  

Сист. No: 63853

- 884 -

Сп Н 32

Пеловска, Деница.  Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури / Деница Пеловска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 56-59. 

  

Сист. No: 63866

- 885 -

Сп З 54

Божкова, В.  Селекция на кайсия за устойчивост към вируса на шарката / В. Божкова. // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, с. 27-28. 

  

Сист. No: 63738

- 886 -

Сп З 54

Бозуков, Христо и др.  Технология за отглаждане на тютюнев разсад във водни лехи [флоат система] / Христо Бозуков, Йовчо Кочев. // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, с. 13-15. 

  

Сист. No: 63736

- 887 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Черното злато на Полша /  Прев. от англ. Мая Гелева. // ХИ&Т, XVII, 2016, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 64478

- 888 -

Сп З 54

Делчев, Грози.  Студо- и зимоустойчиваст на хибриди маслодайна рапица / Грози Делчев. // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, с. 8-12. 

  

Сист. No: 63729

- 889 -

Сп А 255

Земеделие онлайн  : Интернет технологиите модернизират селското стопанство на Китай. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 63712

- 890 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Специфика на микроелементите и микроторовете в земеделието / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 27. 

  

Сист. No: 63716

- 891 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на Унгария / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 21, 25; N 2, с. 39. 

  

Сист. No: 64186

- 892 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Подходи за контролиране н почвеното уплътняване / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 2, с. 31-33. 

  

Сист. No: 64188

- 893 -

Сп А 255

Киров, Димитър.  Краставицата - плод, зеленчук и лек / Димитър Киров. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 32-33. 

  

Сист. No: 63713

- 894 -

Сп А 255

Маринова, Мария Виктория.  Полският хвощ - полезната дрога / Мария Виктория Маринова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 35. 

  

Сист. No: 63714

- 895 -

Сп С 546

Марков, Николай.  Преглед на месодайното говедовъдство в Република Молдова / Николай Марков. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 27-31. 

  

Сист. No: 63529

- 896 -

Сп С 546

Марков, Николай и др.  Състояние и тенденции в развитието на говедовъдството в Република България през периода 2009-2012 година / Николай Марков, Мариана Маркова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 72-77. 

  

Сист. No: 63555

- 897 -

Сп С 546

Марков, Николай и др.  Изследване на структурата на различни служби, оказващи контрол върху говедовъдството във Франция (Обзор) / Николай Марков, Мариана Маркова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 85-88. 

  

Сист. No: 63561

- 898 -

Сп В 83 Э

Орлова, Н. и др.  Структурные факторы земедления роста российской экономики / Н. Орлова, С. Егиев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 12, с. 69-84. 

  

Сист. No: 64322

- 899 -

Сп Л 792

Пазарът на вино в Германия . // Лозарство и винарство, LXIII, 2015, N 5, с. 27-31. 

  

Сист. No: 63448

- 900 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Шампиони сме по ръст на обработваемата земя / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 17-19. 

  

Сист. No: 63711

- 901 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Шафрановият минзухар - елексир на младостта / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 1, с. 38-39. 

  

Сист. No: 63715

- 902 -

Сп З 54

Технология за производство на Соя (Glycine max (L) Merrill.). Втора част . // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, 24 с [прил.]. 

  

Сист. No: 63740

Селскостопански предприятия, производство

- 903 -

40966

Жекова, Таня.  Теоретични аспекти на технологичната иновационна дейност при производството на селскостопанска продукция / Таня Жекова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 60-64. 

  

Сист. No: 63914

Аграрна политика

- 904 -

41055

Алексиев, Алекси и др.  Предизвикателствата пред българския аграрен износ / Алекси Алексиев, Юлия Джабарова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 289-294. 

  

Сист. No: 64332

- 905 -

41088

Алякова, Валентина.  Някои аспекти на ефекта от интеграция на България в Европейските агроструктури / Валентина Алякова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 204-211. 

  

Сист. No: 64030

Растениевъдство

- 906 -

38505

Маргина, А. и др.  Проучване на икономически по-важните болести по валерианата / А. Маргина, В. Желязков. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 2. Кн. 1. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 273-277. 

  

Сист. No: 63709

- 907 -

38505

Славов, Никола и др.  Управление на производството на зърнени култури с помощта на математични модели от системата DSSAT / Никола Славов, Г. Георгиев, В. Алескандров. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 3. Кн. 2. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 83-88. 

  

Сист. No: 63710

Земеделие. Организация и управление

- 908 -

CD 23

Бянов, Иван.  Измененията на аграрната структура в България по данни от преброяванията на земеделските стопанства 2003 г. - 2010 г. / Иван Бянов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63636

- 909 -

38505

Бояджиев, Т. Г. и др.  Почвите в България, отразени в учебниците по почвознание / Т. Г. Бояджиев, М. Теохаров. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 2. Кн. 2. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 177-190. 

  

Сист. No: 63719

- 910 -

41055

Добрев, Васко И. и др.  Една идея за екологично земеделие / Васко И. Добрев, Антоанета Добрева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 228-233. 

  

Сист. No: 64341

- 911 -

38505

Желязков, В. и др.  Към устойчиво (екологично) земеделие / В. Желязков, Живко Терзиев, P. Fair. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 2. Кн. 1. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 17-25. 

  

Сист. No: 63706

- 912 -

40016

Николова, Стоянка.  Употреба на генетично изменени храни - за и против / Стоянка Николова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 141-146. 

  

Сист. No: 64686

- 913 -

В Б 921 ф

Велинска, Ваня.  Важно е не евтиното, а рентабилното производство / Ваня Велинска. // Български фермер, XXV, N 7, 18-24 февр. 2016, с. 7, 8. 

  

Сист. No: 64481

- 914 -

Сп Х 74 п

Вълканов, Николай.  Изпратихме трудна за земеделието 2015 г.. Остава да научим уроците от нея / Николай Вълканов. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 1-2, с. 37-38. 

  

Сист. No: 64470

- 915 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Да продаваш феномен в бутилка / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 58, с. 60-66. 

  

Сист. No: 64185

Животновъдство

- 916 -

38505

Григоров, Иван.  Развитие на зайцевъдството в Република България / Иван Григоров. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 4. Кн. 2. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 119-122. 

  

Сист. No: 63678

- 917 -

38505

Шлайтцер, Г.  Резултати от модернизирането на промишленото производство в говедовъдството и свиневъдството в Източна Германия при прехода към пазарно стопанство / Г. Шлайтцер. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 4. Кн. 2. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 29-43. 

  

Сист. No: 63679

Управление на предприятията. Организация на производството

- 918 -

CD 23

Ангелов, Илиян.  Обективна необходимост от технико-технологично обновяване на производството в машиностроителните предприятия в България / Илиян Ангелов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63646

- 919 -

CD 23

Павлов, Веселин.  Организационно-управленските структури на големите предприятия в България / Веселин Павлов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-12. 

  

Сист. No: 63691

- 920 -

41618

Балтов, Милен.  Секторните оперативни програми и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия / Милен Балтов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 152-164. 

  

Сист. No: 64400

- 921 -

41618

Димитров, Никола.  Развитие на системите за управление на бизнеса в дейността на българските предприятия / Никола Димитров. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 176-182. 

  

Сист. No: 64402

- 922 -

41055

Донева, Юлияна.  Подкрепа на иновациите в малките и средните предприятия. Европейският опит / Юлияна Донева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 265-270. 

  

Сист. No: 64301

- 923 -

40016

Решовска, Наталия.  Нефтодобивната индустрия в света и България - тенденции за развитие и фактор за конкурентоспособност / Наталия Решовска. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 31-38. 

  

Сист. No: 64650

- 924 -

40016

Стоянова, Цветана.  Конкурентоспособност на предприятията от малкия и среден бизнес в икономиката на България / Цветана Стоянова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 23-30. 

  

Сист. No: 64649

- 925 -

Сп Н 32

Витлиемов, Павел.  Управление на машиностроителното производство / Павел Витлиемов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 60-64. 

  

Сист. No: 63867

Мениджмънт

- 926 -

CD 23

Динков, Милен.  Влияние на явлението „микромениджмънт” върху персонала в организациите / Милен Динков. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-6. 

  

Сист. No: 63690

- 927 -

CD 23

Кавалджиева, Калина.  Управленско решение при оптимизиране структура на капитала на дружество при наличие на финансов инструмент - концесионни права / Калина Хр. Кавалджиева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63688

- 928 -

CD 23

Пенчева, Ивалинка.  Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване / Ивалинка Пенчева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-12. 

  

Сист. No: 63682

- 929 -

40512

Андронов, Евангелий Димитров и др.  Съчетаване на търсене и капацитет в сферата на услугите / Евангелий Димитров Андронов, Юлия Трифонова Маринова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 118-125. 

  

Сист. No: 64120

- 930 -

40512

Григоров, Борислав Йосифов.  Практически аспекти за измерване състоянието на стопанската организация / Борислав Йосифов Григоров. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 21-25. 

  

Сист. No: 64100

- 931 -

40512

Далкалъчев, Христо.  "Теоретичен модел за изследване на системата на управление на голямото българско предприятие" / Христо Далкалъчев. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003 / Науч. ред. Евангелий Димитров Андронов. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 10-20. 

  

Сист. No: 64099

- 932 -

40966

Денчева, Силвена.  Методика за внедряване на стратегията за управление на отношенията "бизнес-потребител" в електронна търговия / Силвена Денчева. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 171-175. 

  

Сист. No: 63807

- 933 -

39981

Димитров, Иван.  Оценка на икономическата ефективност на замяната на системата за отчитане на разходите / Иван Димитров. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 156-161. 

  

Сист. No: 64662

- 934 -

39981

Димков, Светослав.  Промени в строежа на бизнес организациите в началото на XXI век / Светослав Димков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 148-155. 

  

Сист. No: 64661

- 935 -

40512

Дойчинова, Юлия.  Фамилния бизнес в земеделието - състояние и проблеми / Юлия Дойчинова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 94-100. 

  

Сист. No: 64112

- 936 -

39981

Иванова, Яна.  Комуникационните проблеми демотиватор за поведението на персонала в съвременните български условия / Яна Иванова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 167-176. 

  

Сист. No: 64720

- 937 -

39981

Илиев, Илия В.  Мениджмънт и бъдещето / Илия В. Илиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 162-164. 

  

Сист. No: 64663

- 938 -

40512

Милчева, Гинка.  Стратегическо управление и организационно обучение / Гинка Милчева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 45-58. 

  

Сист. No: 64103

- 939 -

41055

Милчева, Гинка.  Подходи към организационното обучение / Гинка Милчева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 123-135. 

  

Сист. No: 64306

- 940 -

40512

Мирчев, Милчо.  Диверсификация и интеграция / Милчо Мирчев. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 26-37. 

  

Сист. No: 64101

- 941 -

40966

Митев, Бончо.  Конкуриране или сътрудничество между фирмите в стратегическия алианс / Бончо Митев. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 117-122. 

  

Сист. No: 63905

- 942 -

40512

Петров, Велислав Василев.  "Подходи за адаптация на строителните фирми в гр. Бургас и региона" / Велислав Василев Петров. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 86-93. 

  

Сист. No: 64109

- 943 -

40512

Пулева, Галина.  Стратегическо управлене като подход за избор и реализация на стратегическата позиця на фирмата / Галина Пулева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 59-66. 

  

Сист. No: 64106

- 944 -

40512

Стоянов, Евгений Николов.  Перспективи в стратегическия мениджмънт / Евгений Николов Стоянов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 38-44. 

  

Сист. No: 64102

- 945 -

39981

Христов, Илия.  Още веднъж за стимулите и мотивирането / Илия Христов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 75-83. 

  

Сист. No: 64651

- 946 -

40512

Цакова, Виолета.  Европейски модел за закрила и колективно управление на сродни права / Виолета Цакова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 101-110. 

  

Сист. No: 64117

- 947 -

40512

Шереметов, Георги.  Ролята на системата на стратегическото планиране и контрол в стратегическото управление / Георги Шереметов. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 67-76. 

  

Сист. No: 64108

- 948 -

39981

Шульга, В. Г. и др.  О повышении квалификационных требований к персоналу предприятий холдингового типа / В. Г. Шульга, Е. С. Шилец. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 115-118. 

  

Сист. No: 64658

- 949 -

В К 263 d

Димитрова, Антоанета.  Кои са най-често допусканите мениджърски грешки : И няколко съвета как да се справите с тях / Антоанета Димитрова. // Капитал Daily, VI, N 18, 27 ян. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 63917

- 950 -

В К 263 d

Минев, Веселин.  Шест съвета към младите мениджъри : Добрият ръководител на екип трябва да бъде добър слушател, ясен комуникатор и добър наставник / Веселин Минев. // Капитал Daily, VI, N 3, 06 ян. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 63525

- 951 -

Сп Н 32

Алексиева, Десислава.  Влияние на агресията в управленското общуване / Десислава Алексиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 94-97. 

  

Сист. No: 63883

- 952 -

Сп Н 32

Андреева, Мария.  Анализ на изходните детерминанти и ограниченията в модела за организационно развитие на Ицхак Адизес / Мария Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 210-214. 

  

Сист. No: 63953

- 953 -

Сп Н 32

Георгиева, Петя.  Източници на неефективност в публичния сектор / Петя Георгиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 89-93. 

  

Сист. No: 63879

- 954 -

Сп Н 32

Димитрова, Ирена и др.  Изследване на хипотези за връзка на управленските проблеми на мобилните оператори с техния корпоративен имидж / Ирена Димитрова, Красимир Ениманев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 65-74. 

  

Сист. No: 63868

- 955 -

Сп Н 32

Зафирова, Цвета.  Стратегическа система за ранно предупреждение за организационни кризи / Цвета Зафирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 145-150. 

  

Сист. No: 63932

- 956 -

Сп Н 32

Оцетова, Анна.  Изследване на потребителската удовлетвореност в сферата на куриерските услуги / Анна Оцетова, Красимир Ениманев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 75-83. 

  

Сист. No: 63870

- 957 -

Сп Н 32

Христова, Ралица.  Власт и резултати в икономиката и мениджмънта / Ралица Христова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 84-88. 

  

Сист. No: 63872

- 958 -

Сп С 546

Асенов, Анатолий.  Риск и икономически цели на фирмата / Анатолий Асенов. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 5-10. 

  

Сист. No: 63523

- 959 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Доволните служители създават преуспяла компания / Николай Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 40-42. 

  

Сист. No: 64192

- 960 -

Сп П 89 тп

Воробьев, Анатолий.  Модель управления знаниями: концептуальные основы / Анатолий Воробьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 81-88. 

  

Сист. No: 64608

- 961 -

Сп М 486

Григоров, Спасен.  Речта на шефа / Спасен Григоров. // Мениджър, 2015, N 12, с. 60-61. 

  

Сист. No: 63621

- 962 -

Сп Д 532

Динков, Милен.  Микромениджмънт в организацията - като стил на управление и форма на контрол / Милен Динков. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 79-91. 

  

Сист. No: 63830

- 963 -

Сп М 486

Добринова, Мила.  Да бъдеш безценен мениджър / Мила Добринова. // Мениджър, 2015, N 12, с. 80-81. 

  

Сист. No: 63633

- 964 -

Сп П 89 тп

Дрогобыцкий, Иван Николаевич.  Новое направление подготовки управленческих кадров / Иван Николаевич Дрогобыцкий. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 118-125. 

  

Сист. No: 63986

- 965 -

Сп П 89 тп

Землякова, Мария.  Организации творческого типа как элемент экономики знаний / Мария Землякова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 111-117. 

  

Сист. No: 63984

- 966 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Групови решения - поведенчески анализ / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 64473

- 967 -

Сп М 486

Лайкър, Дейви и др.  Да си подчинен на Уорън Бъфет / Дейвид Лайкър, Брайън Таян. // Мениджър, 2016, N 1, с. 64-65. 

  

Сист. No: 64261

- 968 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Ираван Хира: Успехът е в бързината, с която идеята се осъществява / Елица Николова. // Мениджър, 2016, N 1, с. 74-75. 

  

Сист. No: 64267

- 969 -

Сп М 486

Петрухов, Николай.  Измисли го сам / Николай Петрухов. // Мениджър, 2015, N 12, с. 56-57. 

  

Сист. No: 63613

- 970 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Загадките на нашето поведение / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 26-28. 

  

Сист. No: 64243

- 971 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Кой е финансовият лидер в компанията / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 76-77. 

  

Сист. No: 64269

- 972 -

Сп С 546

Стоянова, Станислава.  Ефективното екипна дейност - основен енергиен потенциал на съвременната стопанска единица / Станислава Стоянова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 19-26. 

  

Сист. No: 63527

- 973 -

Сп Н 25 а

Хентце, Йоахим и др.  Цели, предписания и стандарти при изготвяне на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата / Йоахим Хентце, Бьорн Тиес. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 4, с. 22-39. 

  

Сист. No: 64084

- 974 -

Сп Ч J 80 B

Bardon, Thibaut et al.  Communities of practice: control or autonomy? / Thibaut Bardon, Stefano Borzillo. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 1, с. 11-18. 

  

Сист. No: 64721

- 975 -

Сп Ч E 18

Borisova, Lalka.  Professional аnd emotional competence оf civil servants / Lalka Borisova. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 97-104. 

  

Сист. No: 63515

- 976 -

Сп Ч J 80 B

Hutt, Roger W.  Reputation on the line: the Starbucks cases / Roger W. Hutt. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 1, с. 19-26. 

  

Сист. No: 64710

- 977 -

Сп Ч J 80 B

McMillan, Charles et al.  Wicked problems: turning strategic management upside down / Charles McMillan, Jeffrey Overall. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 1, с. 34-43. 

  

Сист. No: 64711

Бизнес план

- 978 -

45816

Атанасова, Лина.  Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии / Лина Атанасова. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 69-85. 

  

Сист. No: 63617

- 979 -

45816

Георгиева, Пенка В.  Краудсорсинг - основни области на приложение / Пенка В. Георгиева. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 144-160. 

  

Сист. No: 63620

- 980 -

45816

Долчинков, Радостин.  Иновации в обучението на магистри с помоща на Unigraphics NX / Радостин Долчинков. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 51-68. 

  

Сист. No: 63614

- 981 -

45816

Лазаров, Мирослав и др.  Имунен метод за вземане на управленски решения / Мирослав Лазаров, Алдениз Рашидов. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 231-244. 

  

Сист. No: 63628

- 982 -

45816

Нейчева, Мария и др.  Оценка на технологично нововъведение: приложимост, необходимост и икономически ефект за фирмата / Мария Нейчева, Гергана Николова. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 180-207. 

  

Сист. No: 63623

- 983 -

45816

Орозова, Даниела и др.  Приложения на "Големите данни" / Даниела Орозова, Милена Георгиева. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 208-215. 

  

Сист. No: 63625

- 984 -

45816

Павлов, Радослав и др.  Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-исторически съдържание / Радослав Павлов, Детелин Лучев. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 107-126. 

  

Сист. No: 63618

- 985 -

45816

Пилев, Димитър.  Разработване на мобилна Web - базирана система за обучение и самокантрол / Димитър Пилев. // Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 216-230. 

  

Сист. No: 63627

Бизнес стратегии

- 986 -

В К 263

Асланова, Леона.  Фитнес за бизнеса : Няколко практични съвета как да подобрите ефективността на компанията си, като заложите на lean методология / Леона Асланова. // Капитал, XXIV, N 2, 16-22 ян. 2016, с. 43-45. 

  

Сист. No: 63704

- 987 -

Сп Б 445

Колева, Диана и др.  Бизнес мотивационен профил: сравнение между нагласи на бизнеса, администрацията и младите хора / Диана Колева, Николай Щерев, Димитър Благоев. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 4, с. 25-47. 

  

Сист. No: 64039

Планиране-метод на управление

- 988 -

40016

Христова, Севдалина.  Планирането като основна функция на управлението / Севдалина Христова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 116-120. 

  

Сист. No: 64668

- 989 -

Сп В 83 Э

Бузгалин, А. и др.  Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века / А. Бузгалин, А. Колганов. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 63-80. 

  

Сист. No: 64641

Контрол-методи на управление

- 990 -

41127

Гъчков, Иво Христов.  Контрол упражняван от комисията за финансов надзор относно задължителното предоставяне на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа / Иво Христов Гъчков. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 80-84. 

  

Сист. No: 63881

- 991 -

41127

Димитрова, Преслава.  Контролът на качеството - инструмент за подобряване на управлението на университетите / Преслава Димитрова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 164-170. 

  

Сист. No: 63891

- 992 -

41127

Кънева, Деница.  Някои въпроси относно договорите за контрол върху управлението / Деница Кънева. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 57-62. 

  

Сист. No: 63865

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 993 -

CD 23

Найденов, Сергей.  Бизнес среда, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия / Сергей Найденов. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-11. 

  

Сист. No: 63616

- 994 -

41088

Александрова, Матилда.  Икономически фактори на избора на предприемачески статус / Матилда Александрова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 119-123. 

  

Сист. No: 64076

- 995 -

Сп В 83 Э

Белянин, А. и др.  Бедность не порок, но научная проблема / А. Белянин, И. Денисова. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 1, с. 107-116. 

  

Сист. No: 64654

- 996 -

Сп П 89 тп

Гуньченкова, Александра.  Стимулирование развития микропредпринимательства через индивидуальные потребности граждан / Александра Гуньченкова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 137-141. 

  

Сист. No: 64623

Психология на управлението

- 997 -

40016

Славова, Гергана.  Фактори, влияещи върху психологията на управление в аграрната сфера / Гергана Славова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 133-140. 

  

Сист. No: 64685

- 998 -

Сп М 486

Дичев, Ивайло.  Разбягването на ценностите / Ивайло Дичев. // Мениджър, 2016, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 64229

Корпоративно управление

- 999 -

CD 23

Бакърджиева, Радостина.  Нефинансовата отчетност като източник на конкурентни предимства / Радостина Бакърджиева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63611

- 1000 -

40966

Григорова, Анелия.  За същността на корпорацията / Анелия Григорова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 123-130. 

  

Сист. No: 63907

- 1001 -

40966

Данкова, Петя.  Социалната отговорност на корпорациите / Петя Данкова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 146-153. 

  

Сист. No: 63904

Риск мениджмънт

- 1002 -

CD 23

Асенов, Анатолий и др.  Интегриране на управлението на риска в дейността на стопанската единица / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-12. 

  

Сист. No: 63681

- 1003 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Малките камъчета в голямата верига за доставки / Николай Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 38-39. 

  

Сист. No: 64191

- 1004 -

Сп Ч R 62

Rouland, Chris.  Smart Cities: Weighing the Risks and Rewards of Connecting Communities / Chris Rouland. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 10, с. 26-30. 

  

Сист. No: 63845

Малък бизнес

- 1005 -

CD 23

Христова, Венета.  Българските малки и средни предприятия - настоящи и бъдещи предизвикателства / Венета Христова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63610

- 1006 -

Сп Ч E 18

Futekova, Natalia et al.  Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems in Bulgarian SMEs / Natalia Futekova, Vladimir Monov. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 46-63. 

  

Сист. No: 63503

Управление на фирмата

- 1007 -

39981

Петров, Кирил.  Управление на индустриалните фирми от Бургаски регион в специафична бизнес среда / Кирил Петров. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 173-179. 

  

Сист. No: 64664

- 1008 -

45724

Харченко, Виктория.  Взаимосвязи в системе управления развитием предприятия / Виктория Харченко. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 199-200. 

  

Сист. No: 63541

Мениджмънт на фирмата

- 1009 -

41618

Патев, Христо В.  Фирмена политика на производственото предприятие - правило 10П / Христо В. Патев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 191-198. 

  

Сист. No: 64398

- 1010 -

Сп М 486

Миленчев, Георги.  Създай и продай. Хищници, които не се привързват към бизнеса / Георги Миленчев. // Мениджър, 2016, N 1, с. 66-67. 

  

Сист. No: 64264

- 1011 -

Сп М 486

Петрухов, Николай.  Печалба за всички / Николай Петрухов. // Мениджър, 2015, N 12, с. 52-54. 

  

Сист. No: 63604

- 1012 -

Сп C 58

Топ 5 прогнози за управлението на проекти през 2016 . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 64607

- 1013 -

Сп Л 763

Чуйте какво говорят клиентите и ще имате успешен бизнес . // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 18-22. 

  

Сист. No: 64170

Фирмена култура

- 1014 -

40966

Минков, Илиан.  Възможности за усъвършенстване на поведенските проявления на организационната култура в българските индустриални фирми / Илиан Минков. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 5-8. 

  

Сист. No: 63908

- 1015 -

39819

Минков, Илиан.  Фирмената ценностна система - ключов фактор за реализация на бизнес стратегията на индустриалната фирма / Илиан Минков. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 165-171. 

  

Сист. No: 64703

Бизнес етикет

- 1016 -

41055

Бенкова, Красимира и др.  Моралните измерения на бизнеса / Красимира Бенкова, Божидар Гьошев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 190-195. 

  

Сист. No: 64305

- 1017 -

39819

Недялкова, Анета.  Бизнес поведение и национални културни тенденции / Анета Недялкова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 158-164. 

  

Сист. No: 64702

- 1018 -

41055

Unsar, A. Sinan.  The role and importance of organizational culture in business / A. Sinan Unsar. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 376-381. 

  

Сист. No: 64295

Проектно управление

- 1019 -

41049

Александрова, Матилда.  Оценка на организационната зрелост на управлението на проекти в бизнес организацията / Матилда Александрова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 5-10. 

  

Сист. No: 63677

- 1020 -

41127

Гуцев, Георги.  Контрол на разходите при управлението на проекти / Георги Гуцев. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 33-43. 

  

Сист. No: 63860

- 1021 -

Сп Н 32

Стоилов, Любомир.  Публично-частно партньорство като инвестиционен инструмент за предлагане на публични услуги в крайбрежната зона на община Русе / Любомир Стоилов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 156-161. 

  

Сист. No: 63934

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 1022 -

Сп М 486

Горялова, Ирина.  Разговорите са двигателят на новия мениджмънт / Ирина Горялова. // Мениджър, 2016, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 64226

- 1023 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Здрасти, шефе / Александър Христов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 82-83. 

  

Сист. No: 64275

Пъблик рилейшънс

- 1024 -

45732

Броневска, Росица.  Култура, роля на PR за запазването и съхранението и. Антикризисен PR в областта на културата / Росица Броневска. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 221-238. 

  

Сист. No: 64316

- 1025 -

45731

Маздрашка-Михова, Фани.  Връзки с обществеността (ВО) и местна власт - един (Не) възможен модел / Фани Маздрашка-Михова. // Библиотеки, четене, комуникации : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 309-330. 

  

Сист. No: 64279

- 1026 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Отворени административни данни - предимства и предизвикателства / Мария Николова. // CIO, XII, 2016, N 1, с. 42-44. 

  

Сист. No: 64167

- 1027 -

Сп С 546

Трифонова-Щърбанова, Албена.  Методика на комплексна оценка за анализ и оценяване на връзки с обществеността на "Български пощи" ЕАД в печата за 2004-2014 г. / Албена Трифонова-Щърбанова. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 55-62. 

  

Сист. No: 63550

Счетоводство

- 1028 -

657/С/Н 267

Аверкович, Екатерина Н.  Счетоводни аспекти на основния (акционерния) капитал / Екатерина Н. Аверкович. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 67-81. 

  

Сист. No: 64497

- 1029 -

41021

Атанасов, Атанас.  Относно икономическите аспекти на бизнескомбинациите / Атанас Атанасов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 71-78. 

  

Сист. No: 63810

- 1030 -

40966

Атанасов, Атанас.  Нормативното регламентиране на бизнескомбинациите в исторически аспект / Атанас Атанасов. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 137-145. 

  

Сист. No: 63915

- 1031 -

657/С/Н 267

Атанасова, Мария.  Отчитане на субсидиите за плащане на площ от земеделските производители, които прилагат правилата на закона за счетоводството и националните стандарти за финасови отчети на малки и средни предприятия / Мария Атанасова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 68-76. 

  

Сист. No: 64441

- 1032 -

41021

Георгиева, Даниела.  Особености на консолидираните финансови отчети, изготвени от холдинговите дружества / Даниела Георгиева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 99-105. 

  

Сист. No: 63812

- 1033 -

657/С/Н 267

Димитрова, Мина.  Последващи оценки на активите - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 17-72. 

  

Сист. No: 64419

- 1034 -

657/С/Н 267

Димитрова, Мина.  Счетоводно и данъчно третиране на консервирането на дълготрайните активи / Мина Димитрова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [5]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 57-62. 

  

Сист. No: 64503

- 1035 -

657/С/Н 267

Димитрова, Мина.  Счетоводни грешки - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 58-75. 

  

Сист. No: 64546

- 1036 -

41021

Динев, Михаил.  Няма нищо по-практично от една добра /счетоводна/ теория / Михаил Динев. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 45-51. 

  

Сист. No: 63799

- 1037 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  За остарялата счетоводна база на малките и средни предприятия / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 60-63. 

  

Сист. No: 64444

- 1038 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Парични средства и парични позиции са две различни понятия / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 69-70. 

  

Сист. No: 64452

- 1039 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Размишления върху алтернативния подход за отчитане на материалните запаси в някои предприятия / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 44-50. 

  

Сист. No: 64591

- 1040 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Годишният финансов отчет за 2015 г. / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 83-94. 

  

Сист. No: 64380

- 1041 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Ефектът на лоста или анализ на финансовия ливърийдж / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2011 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2011, с. 68-75. 

  

Сист. No: 64447

- 1042 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Промени в нормативната база, отнасящи се към годишния финансов отчет към 31.12.2011 година / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 74-80. 

  

Сист. No: 64466

- 1043 -

657/С/Н 267

Желязков, Димитър.  Необходимост от промяна в законодателството, касаещо счетоводството и независимия външен финансов одит / Димитър Желязков. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 50-63. 

  

Сист. No: 64610

- 1044 -

41021

Кавалджиева, Калина Хр.  Съвременни направления при анализа на ефективността на собствения капитал / Калина Хр. Кавалджиева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 173-178. 

  

Сист. No: 63837

- 1045 -

41021

Коева-Димитрова, Любомира и др.  ABC методът - алтернатива за калкулиране на себестойността на болничния продукт / Любомира Коева-Димитрова, Елка Атанасова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 123-132. 

  

Сист. No: 63814

- 1046 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко и др.  Счетоводно и данъчно третиране на цесията / Бойко Костов, Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 25-32. 

  

Сист. No: 64530

- 1047 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Акценти на годишното счетоводно приключване на 2011 г. / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 55-73. 

  

Сист. No: 64464

- 1048 -

41055

Кънчева, Николина.  Някои аспекти на обучението в семинарни занятия по теория на счетоводството / Николина Кънчева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 113-117. 

  

Сист. No: 64285

- 1049 -

41021

Манолов, Цветомир Л.  Еволюция на функцията на коносамента в договора за превоз на товари / Цветомир Л. Манолов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 87-92. 

  

Сист. No: 63811

- 1050 -

41021

Петрова, Райна.  Нормативната уредба на счетоводството в процеса на евроинтеграция / Райна Петрова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 141-145. 

  

Сист. No: 63815

- 1051 -

41021

Пожаревска, Румяна.  Някои аспекти от финансирането и от счетоводната практика на организациите с идеална цел / Румяна Пожаревска. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 152-157. 

  

Сист. No: 63816

- 1052 -

41021

Рангелова, Лилия.  Метода калкулиране по дейности - предизвикателство за търговските банки в условията на действащо пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз / Лилия Рангелова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 158-164. 

  

Сист. No: 63822

- 1053 -

41021

Тодоров, Красимир Т.  Калкулирането на себестойността в светлината на стратегическия счетоводен анализ / Красимир Т. Тодоров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 106-116. 

  

Сист. No: 63813

- 1054 -

39832

Трифонов, Т.  Несъстоялите се прераждания на счетоводната наука за оптимизация на активите и пасивите (практически случаи) / Т. Трифонов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 197-202. 

  

Сист. No: 64572

- 1055 -

41021

Филипова, Фаня.  Лобизъм м счетоводството / Фаня Филипова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 32-42. 

  

Сист. No: 63798

- 1056 -

40016

Христова, Христина.  Организационни, правни и счетоводни аспекти на икономическата група / Христина Христова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 103-110. 

  

Сист. No: 64678

- 1057 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие за 2011 година / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [4]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 81-110. 

  

Сист. No: 64487

- 1058 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Преобразуване на бюджетно предприятие в системата на общината чрез сливане или закриване, или създаване на новообразувано предприятие / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [5]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 48-56. 

  

Сист. No: 64502

- 1059 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Отчетност в общинските предприятия и данъчно облагане на стопанската им дейност / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 73-81. 

  

Сист. No: 64523

- 1060 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Отчитане на договорите за консигнация и договорите за бартер в общините / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [8]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 77-81. 

  

Сист. No: 64567

- 1061 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Отчитане на постъпленията и плащанията по програмите за трансгранично сътрудничество от общините / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2012 : Кн. 1-12 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2012, с. 70-72. 

  

Сист. No: 64587

- 1062 -

41021

Чехларов, Иво.  Възможности за разширяване на информационната полезност на финансовите отчети на съвременната банка / Иво Чехларов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 17-18 септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 165-172. 

  

Сист. No: 63823

- 1063 -

40016

Янова, Ружа.  Някои особености на счетоводната отчетност в юридически лица с нестопанска цел / Ружа Янова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 94-102. 

  

Сист. No: 64677

- 1064 -

Сп Н 32

Данчева, Ралица.  За етичните аспекти на счетоводната професия / Ралица Данчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 104-107. 

  

Сист. No: 63890

- 1065 -

Сп Н 32

Йосифова, Нина.  Отчитане на разходите, като част от цената на придобиване при внос на стоки / Нина Йосифова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 162-166. 

  

Сист. No: 63935

- 1066 -

Сп Н 32

Кавалджиева, Калина.  Последваща оценка на нематериалните активи и нейното отражение при формирането на себестойността в управлението на счетоводството / Калина Кавалджиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 113-118. 

  

Сист. No: 63906

- 1067 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Основни изисквания за организация на счетоводната система на предприятията в новия Закон за счетоводството / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 1-10. 

  

Сист. No: 64363

- 1068 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Амортизационната политика на предприятието / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2016, N 1, 1-4 [Прил. Счетоводна политика, №1, 2016]. 

  

Сист. No: 63885

- 1069 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Счетоводна политика / Живко Бонев. // Актив, 2016, N 1, с. 7-13. 

  

Сист. No: 63910

- 1070 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Методи на амортизиране / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 1-4 [Прил. Счет. политика]. 

  

Сист. No: 64377

- 1071 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отчитане на придобити активи, при спазване на принципа на предимство на съдържанието пред формата / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 4-6. 

  

Сист. No: 64423

- 1072 -

Сп З 544 к

Българенска, Султана.  Новият закон за счетоводството и неговите предизвикателства / Султана Българенска. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 12, с. 7-26. 

  

Сист. No: 63466

- 1073 -

Сп Б 445

Вечев, Венцислав.  Организация на счетоводния труд в банковите предприятия / Венцислав Вечев. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 4, с. 65-77. 

  

Сист. No: 64041

- 1074 -

Сп С 953 п

Вучева, Христина и др.  Новият закон за счетоводството въвежда в националното законодателство правилата и процедурите на европейската директива за годишните и консолидиранитефинансови отчети и свързаните доклади / Христина Вучева, Драгомир Вучев. // Счетоводство плюс, 2016, N 1, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63880

- 1075 -

Сп Н 25 а

Грозева, Николина.  Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване / Николина Грозева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 4, с. 91-102. 

  

Сист. No: 64093

- 1076 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Доходност от недвижими жилищни имоти / М. Гълъбов. // Актив, 2016, N 2, с. 11-14. 

  

Сист. No: 64695

- 1077 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Някои въпроси на аналитичното отчитане / Марин Гълъбов. // Актив, 2015, N 12, с. 22-23. 

  

Сист. No: 63474

- 1078 -

Сп Б 445

Димитров, Ради.  Актуални проблеми при счетоводното отчитане на разходите, финансирани със средства от Европейския съюз, в публичния сектор / Ради Димитров. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 4, с. 78-96. 

  

Сист. No: 64042

- 1079 -

Сп Б 923 з

Димитрова, Мина.  Коментар на значими аспекти от новия Закон за счетоводството / Мина Димитрова. // Български законник, XXV, 2016, N 2, с. 33-41. 

  

Сист. No: 64415

- 1080 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Закон за счетоводството / Стоян Дурин. // Актив, 2016, N 1, с. 2-7. 

  

Сист. No: 63894

- 1081 -

Сп С 953 п

Ималова, Диана.  Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации / Диана Ималова. // Счетоводство плюс, 2016, N 1, с. 11-16. 

  

Сист. No: 63873

- 1082 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Изготвяне и представяне на отчета за паричните потоци на базата на прекия метод / Христина Колева. // Актив, 2015, N 12, с. 2-6. 

  

Сист. No: 63458

- 1083 -

Сп С 953 п

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на приходите и разходите при ликвидация на дълготрайни материални активи / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 11-12. 

  

Сист. No: 64364

- 1084 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Фундаментални принципи на професионалната етика на счетоводителите в условията на глобализация / Диана Петрова. // Актив, 2015, N 12, с. 23-25. 

  

Сист. No: 63475

- 1085 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Дивидентите: Начисляване и изплащане, счетоводно отчитане, данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 12, с. 12-15. 

  

Сист. No: 63470

- 1086 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Предстоящи счетоводно-методически задачи пред прездприятията по прилагането на новия закон за счетоводството, определени с преходните разпоредби на закона / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 1, с. 14-15. 

  

Сист. No: 63911

- 1087 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Категоризацията на предприятията по новия закон за счетоводството като критерий при съставяне, одитиране и публикуване на финансовите отчети / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 2, с. 2-4. 

  

Сист. No: 64682

- 1088 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Годишното счетоводно приключване в селскостопанските предприятия / Теодора Рупска. // Актив, 2015, N 12, с. 15-21. 

  

Сист. No: 63473

- 1089 -

Сп С 953 п

Савова, Камелия.  Отчитане на разходи за извънучилищни дейности на училища / Камелия Савова. // Счетоводство плюс, 2016, N 2, с. 3-4[Счетов. и дан. практика]. 

  

Сист. No: 64420

- 1090 -

Сп Б 90

Соболева, В. Ю.  Необходимые процедуры для составления бухгалтерской отчетности / В. Ю. Соболева. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 12, с. 37-46. 

  

Сист. No: 63660

- 1091 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при годишното облагане и приключване в бюджетните предприятия за 2015 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 2, с. 14-21. 

  

Сист. No: 64700

- 1092 -

Сп А 454

Христов, Илиян и др.  Актуални изисквания относно съставяне на годишния доклад за дейността на българските публични предпр / Илиян Христов, Любомира Димитрова. // Актив, 2016, N 2, с. 5-10. 

  

Сист. No: 64683

Счетоводство на отраслите

- 1093 -

40966

Манолов, Цветомир.  Счетоводно отчитане на взаимоотношенията с агентите във водния транспорт / Цветомир Манолов. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 131-136. 

  

Сист. No: 63901

Селскостопанско счетоводство

- 1094 -

39819

Радева, Недялка.  Счетоводни и данъчни аспекти на арендата и рента в селското стопанство / Недялка Радева. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 14-19. 

  

Сист. No: 64688

Осигурително счетоводство

- 1095 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Осигурително право за счетоводители / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 1, с. 52-55. 

  

Сист. No: 63961

Управленско счетоводство

- 1096 -

Сп Ч J 80 B

Harmonizing management accounting in international subsidiaries: beyond national borders . // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 1, с. 27-33. 

  

Сист. No: 64709

Финансово счетоводство

- 1097 -

CD 23

Иванова, Росица.  Съвременни аспекти на анализа на рентабилността на капитала на предприятието / Росица Иванова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-11. 

  

Сист. No: 63612

Счетоводство на предприятието

- 1098 -

39819

Спиридонова, Мариела.  Някои счетоводни и данъчни проблеми при счетоводното отчитане и данъчното облагане на предприятия в процедура на ликвидация / Мариела Спиридонова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 11-13. 

  

Сист. No: 64687

Национални счетоводни стандарти

- 1099 -

В К 263 d

Митева, Мая и др.  Новият национален счетоводен стандарт : От 1 януари малките и средните предприятия може да изготвят отчети по НСС / Мая Митева, Kreston Bulmar. // Капитал Daily, VI, N 17, 26 ян. 2016, с. 22; N 50, с. 19. 

  

Сист. No: 63877

Международни счетоводни стандарти

- 1100 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  МСФО: поправки и обновленный стандарт / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 12, с. 18-20. 

  

Сист. No: 63563

Одиторски контрол

- 1101 -

Сп Д 532

Вейсел, Али.  Одитна извадка за тестовете на контролите / Али Вейсел. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 1-32. 

  

Сист. No: 63818

- 1102 -

Сп Д 532

Вейсел, Али.  Одитна извадка за тестовете на контролите / Али Вейсел. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 15-32. 

  

Сист. No: 63819

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 1103 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Индикаторы операционного риска персонала в кредитной организации / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 1, с. 51-56. 

  

Сист. No: 64626

- 1104 -

Сп Д 532

Николова, Венцислава Ал.  Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие / Венцислава Ал. Николова. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 3, с. 77-110. 

  

Сист. No: 63827

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 1105 -

CD 23

Василева, Пролет и др.  Проблеми при управление на талантите в българските компании / Пролет Василева, Венета Христова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-6. 

  

Сист. No: 63737

- 1106 -

CD 23

Турсунска, Пламена Стойкова.  Човешките ресурси като фактор за развитие на българската икономика / Пламена Стойкова Турсунска. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63743

- 1107 -

41055

Ангелов, Димитър.  Управление на индивидуалната професионална кариера на съвременния етап / Димитър Ангелов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 357-362. 

  

Сист. No: 64320

- 1108 -

40512

Колев, Добрил и др.  Психологически проблеми при обучение на персонала / Добрил Колев, Иглика Колева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция, Пампорово 2003. - Казанлък : Бургаски свободен унив., 2003, с. 195-199. 

  

Сист. No: 64133

- 1109 -

В К 263 d

Георгиев, Минко.  Да получиш част от компания : Какви са особености на т.нар. вестинг договори, при които работодателите дават акции или дялове от компанията, за да стимулират ключови служители / Минко Георгиев. // Капитал Daily, VI, N 33, 17 февр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64411

- 1110 -

Сп Ф 703

Василева, Елка.  Валидиране на компетенции / Елка Василева. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 8, с. 13-16. 

  

Сист. No: 63479

- 1111 -

Сп Ч 895

Василева, Надя.  Световният работен маратон започна / Надя Василева. // Човешки ресурси, 2016, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 64468

- 1112 -

Сп П 89 тп

Долженко, Руслан.  Краудстаффинг в компании: инструменти и особенности реализации / Руслан Долженко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 12, с. 124-132. 

  

Сист. No: 64622

- 1113 -

Сп Ч 895

Дудина, Анелиа.  Емоционално прегаряне / Анелиа Дудина. // Човешки ресурси, 2015, N 10, с. 7-8. 

  

Сист. No: 63449

- 1114 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Методи за обучение на ръководители - предизвикателство за мениджъри или предизвикателство за обучители / Мария Иванова. // Труд и право, XXV, 2016, N 1, с. 21-31. 

  

Сист. No: 64110

- 1115 -

Сп Ч 895

Иванова-Вълева, Теодора.  Какво е фъндрейзинг / Теодора Иванова-Вълева. // Човешки ресурси, 2015, N 10, с. 9-11. 

  

Сист. No: 63450

- 1116 -

Сп Ч 895

Йорданова, Елена.  Организационна идентичност и управленски отношения / Елена Йорданова. // Човешки ресурси, 2015, N 10, с. 12-13. 

  

Сист. No: 63452

- 1117 -

Сп Ч 895

Мирославов, Мирослав.  Бъдещето на работното пространство / Мирослав Мирославов. // Човешки ресурси, 2015, N 10, с. 14-15. 

  

Сист. No: 63455

- 1118 -

Сп П 89 тп

Мясоедов, С. и др.  Проблемы управления человеческими ресурсами в транснациональных корпорациях / С. Мясоедов, Эмиль Мартиросян, Юлия Бронникова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 87-92. 

  

Сист. No: 63968

- 1119 -

Сп П 89 тп

Руднев, Евгений.  Социальные сети в профессиональном развитии и управлении человеческими ресурсами в организациях / Евгений Руднев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 93-98. 

  

Сист. No: 64008

- 1120 -

Сп Ч 895

Томов, Костадин.  ЖОСИ - от идеята до пазарно лидерство / Костадин Томов. // Човешки ресурси, 2016, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 64469

- 1121 -

Сп С 546

Христова, Венета и др.  Как кариерата "изяде" професията / Венета Христова, Виолета Белчева. // Социално-икономически анализи, 8, Кн.6 (2013-2014), 2015, N 6, с. 11-18. 

  

Сист. No: 63526

Транспорт

- 1122 -

41055

Пенчева, Велизара и др.  За някои характеристики на транспортната услуга и Web-сайта като основа за тяхното представяне / Велизара Пенчева, Димитър Симеонов, Елица М. Тихова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 287-292. 

  

Сист. No: 64354

- 1123 -

41088

Славова-Ночева, Мария.  Конкурентоспособност на националния транспортен пазар в България / Мария Славова-Ночева. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 194-198. 

  

Сист. No: 64031

- 1124 -

39832

Славова-Ночева, Мария.  Транспортният пазар на Република България в условията на интеграция с европейската транспортна система / Мария Славова-Ночева. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 84-89. 

  

Сист. No: 64456

- 1125 -

Сп Д 532

Димитров, Георги Георгиев.  Икономическа ефективност от осъвършенстването на пътната инфраструктура по направлението на транспортните коридори на територията на България / Георги Георгиев Димитров. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 61-76. 

  

Сист. No: 63828

- 1126 -

Сп А 582

Николова, Христина и др.  Оценка на въздействието на технико-икономическите показатели за работа на автомобилния транспорт върху неговата енергийна ефективност / Христина Николова, Петя Коралова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 61-76. 

  

Сист. No: 64201

- 1127 -

Сп Ч E 18

Nikolova, Christina.  Evaluating Average External Costs of Inland Freight Transport in South-Eastern European Countries: Policy Implications / Christina Nikolova. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 64-81. 

  

Сист. No: 63512

Стандартизация и типизация в производството

- 1128 -

41055

Кунева, Ирена.  Маркетингът в организациите, поддържащи системи за управление на качеството съгласно принципите на фамилията стандарти ISO 9000: сравнителна характеристика на версия 1994 и версия 2000 / Ирена Кунева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 156-164. 

  

Сист. No: 64337

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 1129 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Качеството винаги е на мода / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2015, N 12, с. 84. 

  

Сист. No: 63638

Анализ на промишленото производство

- 1130 -

CD 23

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнес анализ на предприятието в условия на финансово-икономическа криза / Марко Тимчев. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-20. 

  

Сист. No: 63683

Реклама

- 1131 -

Сп М 486

Димитров, Мартин.  Въпрос на самочувствие / Мартин Димитров. // Мениджър, 2015, N 12, с. 58-59. 

  

Сист. No: 63619

Хранително-вкусова промишленост

- 1132 -

II 2031

Пашова, Събка.  Безопасност на храните в условията на динамично развиващата се икономика - гарантиране защитата на здравето и интересите на потребителите / Събка Пашова. // Бизнес образование и пазарна динамика : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката. - Варна : Стено, 2015, с. 84-99. 

  

Сист. No: 63765

- 1133 -

Сп Х 742

Районът на портвайн е първият класифициран вивнен район в света . // ХИ&Т, XVII, 2016, N 1, с. 16. 

  

Сист. No: 64476

- 1134 -

Сп З 54

Хляб и бисквити от еднозърнест лимец . // Земеделие плюс, 2015, N 9-10, с. 29-32. 

  

Сист. No: 63739

- 1135 -

Сп Х 742

Янев, Янко.  Как въобще живеем без аромата на истински хляб? / Янко Янев. // ХИ&Т, XVII, 2016, N 1, с. 10-11, 14. 

  

Сист. No: 64475

Строителство

- 1136 -

41055

Александров, Янко Цветков и др.  Енергийна ефективност и проблеми на съществуващия сграден фонд / Янко Цветков Александров, Людмила Александрова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 305-310. 

  

Сист. No: 64385

Информационни технологии

- 1137 -

45899

Булат, Каролина Валерьевна и др.  Интернет вещей: угрозы и перспективы информационной безопасности / Каролина Валерьевна Булат, Евгений Сергеевич Вранчану. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 18-21. 

  

Сист. No: 63834

- 1138 -

45899

Георгиева, Добринка Георгиева.  Проблеми пред информационната сигурност в облачния компютинг / Галина Руменова Петрова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 5-9. 

  

Сист. No: 63824

- 1139 -

45899

Кожокару, Никита Радионович.  Эффективность инвестиций в области информационной безопасности / Никита Радионович Кожокару. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 10-13. 

  

Сист. No: 63831

- 1140 -

41618

Попчев, Иван П.  Бизнес интелигентност: практически аспекти / Иван П. Попчев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 335-340. 

  

Сист. No: 64417

- 1141 -

45899

Първанов, Антонио Румянов.  Икономически аспекти на Web услугите / Антонио Румянов Първанов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 14-17. 

  

Сист. No: 63832

- 1142 -

Сп C 58

Дигиталните иновации - приоритет № 1 . // CIO, XII, 2016, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 64152

- 1143 -

Сп C 58

Инвестициите в Big Data и бизнес анализи са mon приоритет за организациите през 2015-а . // CIO, XI, 2015, N 12, с. 26-30. 

  

Сист. No: 63443

- 1144 -

Сп C 58

Иновативни решения разширяват обхвата на е-услугите, предоставяни от АПИ . // CIO, XII, 2016, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 64153

- 1145 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Информацинно претоварване / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2016, N 1, с. 122. 

  

Сист. No: 64302

- 1146 -

Сп C 58

Киберсигурността - условие за устойчивост на дигиталния свят . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 49-51. 

  

Сист. No: 64603

- 1147 -

Сп М 486

Павлов, Петър.  Ръст чрез иновации / Петър Павлов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 114. 

  

Сист. No: 64298

- 1148 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Отличната репутация като конкурентно предимство / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 118-119. 

  

Сист. No: 64300

- 1149 -

Сп C 58

СТЕМО внедри интегрирана система за управление в Дриймс Транс ЕООД . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 25. 

  

Сист. No: 64540

- 1150 -

Сп C 58

Упрпавлявани ИТ услуги - мотиви за въвеждане и ползи за бизнеса.  Управлявани ИТ услуги - мотиви за въвеждане и ползи за бизнеса. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 64597

- 1151 -

Сп Б 445

Филипова, Надежда Манчева.  Фактори за успех на модела "бизнес процес като услуга" / Надежда Манчева Филипова. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 4, с. 48-64. 

  

Сист. No: 64040

- 1152 -

Сп C 58

Цифровата трансформация - нова ера в бизнеса . // CIO, XI, 2015, N 12, с. 36-38. 

  

Сист. No: 63454

- 1153 -

Сп C 58

.  Производителност и надеждност - ключови изисквания към системите за съхранение на данни. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 42-44. 

  

Сист. No: 64588

- 1154 -

Сп C 58

[Пет ] 5 прогнози за корпоративните ИТ от Forrester и IDC . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 4-7. 

  

Сист. No: 64507

- 1155 -

Сп C 58

[Шест] 6 стратегии за оценка на ИТ проектите и избор на приоритети . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 52-53. 

  

Сист. No: 64606

Бази данни

- 1156 -

Сп Ч E 18

Mihova, Veska.  Methods of using business intelligence technologies for dynamic database performance administration / Veska Mihova. // Economic Alternatives, 2015, N 3, с. 105-116. 

  

Сист. No: 63517

Бизнес информационни системи

- 1157 -

45899

Андрус, Елена Дмитриевна.  Моделирование принятие решений в системе негосударственного пенсионного страхования / Елена Дмитриевна Андрус. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 100-104. 

  

Сист. No: 63957

- 1158 -

45899

Вагина, Марина Александровна и др.  Интеллектуальная обработка и визуализация бизнес - данных с применением платформы Deductor / Марина Александровна Вагина, Снежана Евгеньевна Иванова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 36-41. 

  

Сист. No: 63896

- 1159 -

45899

Георгиева, Добринка Георгиева.  Съвременни решения в областта на изкуствения интелект / Добринка Георгиева Георгиева. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 42-45. 

  

Сист. No: 63897

- 1160 -

45899

Гутюм, Мирча Павловичь.  Современное право на обладание информации / Мирча Павловичь Гутюм. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 27-29. 

  

Сист. No: 63892

- 1161 -

45899

Димитров, Денис Димитров.  Системи за бизнес интелигентен анализ с отворен код / Денис Димитров Димитров. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 30-35. 

  

Сист. No: 63895

- 1162 -

45899

Димитрова, Яница Стефанова.  Използване на облачните технологии в образованието / Яница Стефанова Димитрова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 51-53. 

  

Сист. No: 63900

- 1163 -

45899

Колева, Яна Енчева.  Софтуер като услуга - концепция, възможности, предимства и недостатъци / Яна Енчева Колева. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 59-62. 

  

Сист. No: 63912

- 1164 -

45899

Любимова, Светлана Сергеевна.  Исследование актуальности экономических категорий в сфере денежных потоков с помощью метода интернет-анализа / Светлана Сергеевна Любимова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 54-58. 

  

Сист. No: 63909

- 1165 -

45899

Манолова, Антония Миленова.  Стандарти за управление на бизнес процесите при BPM (Business Process Management) системите / Антония Миленова Манолова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 75-79. 

  

Сист. No: 63920

- 1166 -

45899

Маринов, Марин Бончев.  Информационните технологии - двигател на развитието на електронния бизнес / Марин Бончев Маринов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 66-70. 

  

Сист. No: 63918

- 1167 -

45899

Мехмедова, Гюлфен Ремзи.  Фактори, стимулиращи развитието на електроннатата търговия / Гюлфен Ремзи Мехмедова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 91-95. 

  

Сист. No: 63946

- 1168 -

45899

Миронов, Венцислав Росенов.  Използване на софтуер като услуга в малките и средни предприятия / Венцислав Росенов Миронов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 96-99. 

  

Сист. No: 63948

- 1169 -

45899

Николова, Ирина Николаева.  Технологията "Облачни изчисления" / Ирина Николаева Николова. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 22-26. 

  

Сист. No: 63882

- 1170 -

45899

Пашкевич, Марина Вячеславова.  Исследование актуалности экономических категорий "бумажные деньги", "защита бумажных денег" с помощью метода интернет-анализа / Марина Вячеславова Пашкевич. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 63-65. 

  

Сист. No: 63916

- 1171 -

45899

Първанов, Преслав Огнянов.  Блоговете като виртуално пространство за обучение / Преслав Огнянов Първанов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 85-87. 

  

Сист. No: 63937

- 1172 -

45899

Суванджиева, Боряна Стоянова.  Електронният подпис като средство за повишаване на сигурността / Боряна Стоянова Суванджиева. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 71-74. 

  

Сист. No: 63919

- 1173 -

45899

Цаков, Цветан Александров.  Проблеми на сигурността свързани с концепцията BYOD в бизнес организации / Цветан Александров Цаков. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 88-90. 

  

Сист. No: 63943

- 1174 -

45899

Цалов, Детелин Димитров.  Съвременни операционни системи за мобилни устройства / Детелин Димитров Цалов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 80-84. 

  

Сист. No: 63921

- 1175 -

45899

Чудаколов, Андрей Юрьевич.  Интеграция информационных систем и решений поддержки туристического бизнеса / Андрей Юрьевич Чудаколов. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 46-50. 

  

Сист. No: 63898

- 1176 -

45899

Шапавалова, Елена Александровна и др.  Моделирование спроса на услуги автосервиса / Елена Александровна Шапавалова, Елена Олеговна Кимнык. // Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 105-110. 

  

Сист. No: 63959

Информационни мрежи. Информационни системи

- 1177 -

45732

Димитров, Васил.  Свободата на словото в Интернет / Васил Димитров. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 145-152. 

  

Сист. No: 64307

- 1178 -

45732

Първанов, Радослав.  Свободна обмяна на книги чрез bookswap.bg / Радослав Първанов. // Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат : Ч. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 153-156. 

  

Сист. No: 64313

- 1179 -

41362

Саркисян, Агоп.  [Четиридесет] 40 години катедра "Бизнес информатика" - източник на квалифицирани кадри по информационни технологии с икономически знания / Агоп Саркисян. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 3-12. 

  

Сист. No: 63516

- 1180 -

Сп Н 32

Златева, Ралица.  Успешни практики за използване на социални медии от бизнес организациите / Ралица Златева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 194-199. 

  

Сист. No: 63950

- 1181 -

Сп C 58

Делчев, Драголюб.  ИТ решения осигуряват надеждно прогнозиране и качествено управление на бизнес процесите във Фреш Лоджик / Драголюб Делчев. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 22-24. 

  

Сист. No: 64539

- 1182 -

Сп C 58

Какво е "целенасочена атака" и как да се справим с нея . // CIO, XI, 2015, N 12, с. 66-69. 

  

Сист. No: 63456

- 1183 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Две хиляди и шестнадесета] 2016: на дневен ред са иновациите, добавящи стойност за бизнеса / Надя Кръстева. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 8-13. 

  

Сист. No: 64532

- 1184 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Специализирана ERP система предоставя сериозни конкурентни предимства на Европът - 2000 / Виктория Лазова. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 30-33. 

  

Сист. No: 64560

- 1185 -

Сп C 58

Нова ERP система подобрява взаимовръзката между различните отдели в ПИМК ООД . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 34-36. 

  

Сист. No: 64575

- 1186 -

Сп C 58

Ренус България ООД осигурява гъвкаво обслужване на клиентите чрез специализирани ИТ . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 26-27. 

  

Сист. No: 64553

- 1187 -

Сп C 58

Такев, Иван.  IoT променя представите за видимост във веригата за доставките / Иван Такев. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 38-40. 

  

Сист. No: 64580

- 1188 -

Сп C 58

Ташев, Анатоли.  FMS+TMS - част от формулата на успеха в Ташев транс ЕООД / Анатоли Ташев. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 28-29. 

  

Сист. No: 64557

- 1189 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  Все повече живеем с един екран / Филип Филипов. // Мениджър, 2016, N 1, с. 100-101. 

  

Сист. No: 64290

- 1190 -

Сп C 58

[Пет] 5 тенденции, които променят облика на здравеопазването . // CIO, XII, 2016, N 1, с. 50-52. 

  

Сист. No: 64169

- 1191 -

Сп C 58

Frotcom - система за проследяване и управление на автомобилен парк . // CIO, XII, 2016, N 2, с. 37. 

  

Сист. No: 64578

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 1192 -

CD 23

Колева, Здравка.  Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия ebay / Здравка Колева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63635

- 1193 -

CD 23

Николова, Биляна.  Уебсайтове за ценово сравнение - канал за набиране на информация от потребителите при вземане на решение за покупка / Биляна Николова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63631

- 1194 -

39819

Гроздева, Десислава.  Електронната търговия като форма за развитие на бизнеса / Десислава Гроздева. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 153-157. 

  

Сист. No: 64699

- 1195 -

40016

Денчева, Силвена.  Електронният бизнес - средство за създаване на конкурентни предимства / Силвена Денчева. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 39-44. 

  

Сист. No: 64653

- 1196 -

40016

Желязкова, Донка.  Дистрибуционните канали в условията на електронния пазар / Донка Желязкова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 71-80. 

  

Сист. No: 64666

- 1197 -

41055

Иванов, Георги Стефков.  Цифровите разплащания в процеса на глобализация на икономиката / Георги Стефков Иванов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 327-342. 

  

Сист. No: 64328

- 1198 -

40016

Стоянов, Михаил.  Проблеми на електронната търговия в България / Михаил Стоянов. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 67-70. 

  

Сист. No: 64665

- 1199 -

41055

Шаврук, С. В.  Влияние электронной коммерции на развитие стратегических альянсов / С. В. Шаврук. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 394-397. 

  

Сист. No: 64234

- 1200 -

Сп C 58

ГИС базирани електронни административни услуги и регистри за приходни дейности . // CIO, XII, 2016, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 64159

- 1201 -

Сп Б 973

Заповед № ЗЦУ 850 от 20.07.2015 г. . // Бюджетът, 25, 2016, N 3, с. 38-47. 

  

Сист. No: 64506

- 1202 -

Сп C 58

Иванова, Малинка.  Е-услуги и информационни системи подпомагат туристическия бизнес в община Банско / Малинка Иванова. // CIO, XII, 2016, N 2, с. 14-16. 

  

Сист. No: 64534

- 1203 -

Сп А 582

Лазарова, Ваня.  Разгръщане на е-бизнес информационните системи в облачна среда - проблеми и решения / Ваня Лазарова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 4, с. 34-47. 

  

Сист. No: 64199

- 1204 -

Сп П 89 тп

Мельников, Сергей и др.  Тенденции и перспективы развития интернет-коммерции в России / Сергей Мельников, Станислав Пирогов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 11, с. 105-110. 

  

Сист. No: 63969

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 1205 -

41055

Къндева, Емилия.  Териториално устройствено планиране: сравнителноправни аспекти / Емилия Къндева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 15-21. 

  

Сист. No: 64351

Туризъм

- 1206 -

CD 23

Байков, Байко.  Брандингът - основа за устойчивото развитие на туристическия бизнес / Байко Байков. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63607

- 1207 -

CD 23

Божинова, Марияна.  Интеграционни стратегии в туристическия бизнес / Марияна Божинова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63750

- 1208 -

CD 23

Казанджиева, Велина.  Доброволчески туризъм - съвременна алтернатива за отговорно пътуване / Велина Казанджиева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-14. 

  

Сист. No: 63751

- 1209 -

CD 23

Крайчева, Надежда.  Роля на информационно-комуникационните технологии във веригата на доставки в туризма / Надежда Крайчева. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63770

- 1210 -

CD 23

Лазарова, Вержиния.  Увеличаване на туристопока към България чрез нови въздушни връзки / Вержиния Лазарова. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-10. 

  

Сист. No: 63774

- 1211 -

CD 23

Митков, Милен.  Характеристика и особености на застраховка “Отговорност на туроператора“ / Милен Митков. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63777

- 1212 -

CD 23

Неделчев, Диан.  Обосновка на потребността от оценяване на икономическите въздействия на туристическата политика в Република България / Диан Неделчев. // Перспективи за развитие на българската икономика: Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 30-31 октомври 2014 г.. - В. Търново : Ай анд Би, 2014, с. 1-8. 

  

Сист. No: 63764

- 1213 -

41217

Александрова, Елена.  Електронното вмешателство в потребителския избор в туризма / Елена Александрова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 237-246. 

  

Сист. No: 64050

- 1214 -

41217

Апостолов, Найден.  Изследвания на курортите - научен обхват и съвременни тендиции / Найден Апостолов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 93-100. 

  

Сист. No: 64011

- 1215 -

41217

Велева, Мария.  Програма за прилагане концепцията "грижа за клиента" в хотелиерството / Мария Велева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 459-467. 

  

Сист. No: 64074

- 1216 -

41217

Георгиев, Васил.  Отделите по човешки ресурси - необходимост за съществуването и развитието на организациите от отрасъл туризъм / Васил Георгиев. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 286-293. 

  

Сист. No: 64052

- 1217 -

41055

Георгиев, Васил.  Компютърните технологии - средство за повишаване качеството при набиране и подбор на човешки ресурси в отрасъл туризъм / Васил Георгиев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 241-245. 

  

Сист. No: 64268

- 1218 -

41217

Георгиев, Георги Л.  Категории и индикатори за рекреационна оценка на биологичното разнообразие на защитните местности в България / Георги Л. Георгиев. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 58-70. 

  

Сист. No: 64001

- 1219 -

39832

Димитров, Георги Ангелов.  Оптимизиран модел за управление на спортно-развлекателната дейност в българските морски курорти / Георги Ангелов Димитров. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 96-101. 

  

Сист. No: 64554

- 1220 -

41217

Димов, Нено и др.  Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи / Нено Димов, Иван Марков. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 43-49. 

  

Сист. No: 64000

- 1221 -

41217

Желев, Иван.  Управление на експлотационното състояние на българските хотели / Иван Желев. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 203-209. 

  

Сист. No: 64023

- 1222 -

41217

Златев, Владимир.  България - дестинация за образовани туристи: фирменият подход на Геотурс Глобал ООД / Владимир Златев. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 227-236. 

  

Сист. No: 64043

- 1223 -

41055

Иванов, Розалин Янев.  Възможности за повишаване доходността на българското хотелиерство / Розалин Янев Иванов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 283-288. 

  

Сист. No: 64271

- 1224 -

41217

Казанджиева, Велина.  Електронната търговия и структурните промени в посредническата дейност в туризма / Велина Казанджиева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 424-437. 

  

Сист. No: 64067

- 1225 -

41217

Калинков, Константин.  Устройствени планове - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти / Константин Калинков. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 71-79. 

  

Сист. No: 64009

- 1226 -

41217

Крайчева-Анастасова, Надежда.  Социално-икономически и териториални фактори за развитието на туризма и рекреацията в Община Белоградчик / Надежда Крайчева-Анастасова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 118-128. 

  

Сист. No: 64013

- 1227 -

41217

Ламбова, Мариана.  Туристически ресурси на Община Ивайловград / Мариана Ламбова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 110-117. 

  

Сист. No: 64012

- 1228 -

41217

Луканова, Георгина.  Съвременни измерения на ефективността на хотелиерското обслужване / Георгина Луканова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 449-458. 

  

Сист. No: 64073

- 1229 -

40966

Макни, Валентина Генова.  Анимацията - начин на общуване в туризма / Валентина Генова Макни. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 23-29. 

  

Сист. No: 63801

- 1230 -

41217

Милева, Соня.  Подходи за ефективно оценяване на туристическия продукт според потребителските предпочитания / Соня Милева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 337-345. 

  

Сист. No: 64063

- 1231 -

41217

Начева, Петя.  Статистическият инструмент "Хистограма" като средство за контрол на качеството на туристическия продукт / Петя Начева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 294-300. 

  

Сист. No: 64055

- 1232 -

41055

Начева, Петя и др.  Хората - фундаментален проблем за отрасъл туризъм до 2010 година / Петя Начева, Васил Георгиев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 235-240. 

  

Сист. No: 64265

- 1233 -

41217

Николова, Вера.  Религиозната обредност в средните Родопи - ресурс за създаване продукти на религионалния туризъм / Вера Николова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 438-448. 

  

Сист. No: 64071

- 1234 -

41217

Радилов, Димитър.  Предизвикателства за промени на туристическата статистика през XXI век / Димитър Радилов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 195-202. 

  

Сист. No: 64014

- 1235 -

41217

Ракаджийска, Светла.  Туристическият информационен център като възможност за маркетингово управление на туристическите потоци / Светла Ракаджийска. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 210-218. 

  

Сист. No: 64026

- 1236 -

41217

Рафаилова, Генка.  Партньорството между неправителствени сектор, бизнеса и местната власт - фундамент за устойчиво развитие на туризма / Генка Рафаилова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 253-265. 

  

Сист. No: 64051

- 1237 -

41217

Янева, Мариана.  Влияние на качеството на ресторантьорския продукт върху избора на потребител / Мариана Янева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 386-398. 

  

Сист. No: 64065

- 1238 -

Сп Н 32

Килимперов, Иван.  Селски и аграрен туризъм - възможност за развитие на фамилния бизнес в селското стопанство / Иван Килимперов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 205-209. 

  

Сист. No: 63952

- 1239 -

Сп Д 532

Кадиева, Снежина.  Допълнителните услуги в хотелиерството като средство за повишаване на удовлетвореността на клиентите / Снежина Кадиева. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 60-78. 

  

Сист. No: 63829

- 1240 -

Сп И 50 м

Крайчева, Надежда.  Сателитна сметка в туризма - базова иновация / Надежда Крайчева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 1, с. 79-98. 

  

Сист. No: 64484

- 1241 -

Сп Д 532

Милева, Соня.  Инвестиции и заплахи за развитието на туризма / Соня Милева. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 4, с. 1-14. 

  

Сист. No: 63817

- 1242 -

41055

Guler, Emel Gonenc.  Tourism Education and Training / Emel Gonenc Guler. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 254-258. 

  

Сист. No: 64276

- 1243 -

41055

Guler, Emel Gonenc et al.  Using information technologies in tourism industry / Emel Gonenc Guler, Sedat Kocadogan. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 259.264. 

  

Сист. No: 64310

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 1244 -

39832

Михов, Николай.  Синтактичната трансформация като езикова основа на работа със словообразователни модели / Николай Михов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 271-276. 

  

Сист. No: 64577

- 1245 -

39832

Михов, Николай.  Проблеми на вербо-номиналната връзка в обществено-политическия стил на съвременния френски език / Николай Михов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 277-282. 

  

Сист. No: 64579

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 1246 -

Сп Б 44 б

Али, Севдие.  Факти от протоколите на общинския съвет на Дунавския вилает (1866-1867) / Севдие Али. // Библиотека, XXII, 2015, N 6, с. 138-154. 

  

Сист. No: 64104

- 1247 -

Сп Б 44 б

Иванова, Зорка.  Към историята на Сливенската текстилна фабрика. Един регистър от 1861 г. / Зорка Иванова. // Библиотека, XXII, 2015, N 6, с. 173-191. 

  

Сист. No: 64105

История на СА

- 1248 -

39800

Абаджиев, Георги.  Професор Кацаров / Георги Абаджиев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 78-80. 

  

Сист. No: 63675

- 1249 -

39800

Кънев, Методи.  В памет на проф. Беязов / Методи Кънев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 55-64. 

  

Сист. No: 63671

- 1250 -

39800

Меразчиев, Васил.  Сто години от рождението на проф. Васил Павлов / Васил Меразчиев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 9-14. 

  

Сист. No: 63665

- 1251 -

39800

Михайлов, Михаил.  Осемдесет години от рождението на проф. Тотю Тотев / Михаил Михайлов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 43-52. 

  

Сист. No: 63670

- 1252 -

39800

Павлов, Владимир и др.  За баща ни проф. Васил Павлов / Владимир Павлов, Павел Павлов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 65-66. 

  

Сист. No: 63672

- 1253 -

39800

Павлов, Нено и др.  [Деветдесет] 90 години от рождението на проф. Иван Кацаров / Нено Павлов, Кольо Колев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 35-40. 

  

Сист. No: 63669

- 1254 -

39800

Спасов, Димитър.  За нашите професори / Димитър Спасов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 67-73. 

  

Сист. No: 63673

- 1255 -

39800

Спасов, Димитър.  Професор Иван Кацаров / Димитър Спасов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 74-77. 

  

Сист. No: 63674

- 1256 -

39800

Тотев, Иван.  [Деветдесет и пет] 95 години от рождението на проф. Васил Ранков / Иван Тотев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 25-32. 

  

Сист. No: 63668

- 1257 -

39800

Чонов, Никола.  [Деветдесет и пет] 95 години от рождението на проф. Петко Григоров Спирков / Никола Чонов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на професорите : Васил Павлов(1900-1981), Петко Спирков(1905-1975), Васил Ранков (1905-1975), Иван Кацаров(1910-1985), Тотю Тотев (1920-1998), Чавдар Беязов (1925-1988): Доклади. Спомени: 3. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 17-22. 

  

Сист. No: 63667

- 1258 -

В З 375

Андасарова, Анна.  Дипломираха се абсолвентите от випуск 2011 на СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов / Анна Андасарова. // Застраховател, XXII, N 1, 13-27 ян. 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 63720

- 1259 -

В З 375

Андасарова, Анна.  Календар за 2016 година със снимки от фотоконкурс издаде Алумни клуб МИО при Стопанска академия / Анна Андасарова. // Застраховател, XXII, N 1, 13-27 ян. 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 63721

- 1260 -

В З 375

Андасарова, Анна.  ВАС отмени заповедта на министър Танев за назначаването на служебен ректор на свищовската академия и осъди МОН / Анна Андасарова. // Застраховател, XXII, N 1, 13-27 ян. 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 63722

- 1261 -

В З 375

Андасарова, Анна.  Стопанска академия "Димитър А. Ценов" няма да става филиал на друго висше училище / Анна Андасарова. // Застраховател, XXII, N 2, 27 ян. - 10 февр. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 63974

- 1262 -

В З 375

Андасарова, Анна.  Студенти от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" се надпреварваха с иновативни идеи за собствен бизнес / Анна Андасарова. // Застраховател, XXII, N 2, 27 ян. - 10 февр. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 63977

- 1263 -

В Д 92

Василева, Вероника.  Доц. Марчевски: Мечтаната промяна в Стопанска академия вече е факт / Вероника Василева. // Дунавско дело, LXII, N 8, 26 февр. - 2 март 2016, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 64674

- 1264 -

В Д 92

Доц. Иван Марчевски е новият ректор на Стопанска академия . // Дунавско дело, LXII, N 7, 19-25 февр. 2016, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 64504

- 1265 -

В А 36

Доц. Марчевски начело на Стопанската академия в Свищов . // Аз-буки, XXVI, N 8, 25 февр.-1 март 2016, с. 20. 

  

Сист. No: 64636

- 1266 -

В А 561

Доцент д-р Иван Марчевски, който заложи на промените, е новия ректор на Академията . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 1, февр. 2016, с. 1-3. 

  

Сист. No: 64542

- 1267 -

В А 561

Лидерството и екипната дейност