НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демография и население

- 1 -

Сп И 502 у

Найденова, Пенка.  Младите хора и предизвикателството на стареенето на населението / Пенка Найденова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 79-90. 

  

Сист. No: 45097

Работна заплата

- 2 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги П. и др.  Форми и методически средства за повишена мотивация в работната заплата / Георги П. Георгиев, Диляна Янева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 98-106. 

  

Сист. No: 45098

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 3 -

42801

Василева, Петя.  Моделът на Баумол и Тобин за управление на ликвидните активи - симбиоза на паричната и финансовата теория / Петя Василева. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" : Сборник с доклади Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор, Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 433-438. 

  

Сист. No: 45111

Фондов пазар. Фондова борса

- 4 -

Сп Б 445

Бенчев, Бенчо.  Аномалии на българския фондов пазар: ефектът на полумесечието / Бенчо Бенчев. // Бизнес управление . - Свищов, 2006, N 2, с. 69-75. 

  

Сист. No: 45108

Икономика

- 5 -

Сп М 486

Български уроци по икономика . // Мениджър, 2011, N 9, с. 18-19. 

  

Сист. No: 45083

- 6 -

Сп И 502

Георгиев, Румен.  След кризата накъде? / Румен Георгиев. // Икономика, 2011, N 3, с. 44-46. 

  

Сист. No: 45093

- 7 -

Сп И 502 у

Сивов, Васил.  Предизвикателствата на световната криза за съвременното макроикономическо регулиране / Васил Сивов. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 21-27. 

  

Сист. No: 45094

- 8 -

Сп Ф 703

Стефанов, Нако.  Управлението на риска (УР) - безалтернативна необходимост в съвременната епоха / Нако Стефанов. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 6, с. 21-22. 

  

Сист. No: 45109

- 9 -

Сп Ч I 58 i

lee, Keun.  Assessing China's Economic Catch-Up at the Firm Level and Beyond: Washington Consensus, East Asian Consensus and the Beijing Model / Keun lee, Mansoo Jee, Jong-Hak Eun. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 5, с. 487-507. 

  

Сист. No: 45091

Икономика на България

- 10 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Българският модел / Татяна Явашева. // Икономика, 2011, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 45087

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 11 -

Сп Ч I 58 i

Bathelt, Harald et al.  Social Foundations of Regional Innovation and the Role of University Spin-Offs: The Case of Canada's Technology Triangle / Harald Bathelt, Dieter F. Kogler, Andrew K. Munro. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 5, с. 461-486. 

  

Сист. No: 45090

- 12 -

Сп Ч I 58 i

Filippetti, Andrea et al.  Are Innovation and Internationalization Related? An Analysis of European Countries / Andrea Filippetti, Marion Frenz, Grazia Ietto-Gillies. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 5, с. 437-459. 

  

Сист. No: 45089

- 13 -

Сп И 502 у

Marinov, Anton.  Analysis of the Financial-Economical Crises in Bulgaria - Problems and Prospects / Anton Marinov. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 28-33. 

  

Сист. No: 45100

Прогнозиране

- 14 -

Сп Б 445

Богданова, Маргарита.  Образователни услуги в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в зоната за трансгранично сътрудничество България - Румъния / Маргарита Богданова. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 54-70. 

  

Сист. No: 10232

- 15 -

Сп Б 445

Образователни потребности в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в регион Долен Дунав . // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 71-89. 

  

Сист. No: 18515

Икономика на индустрията, предприятието

- 16 -

Сп А 562

Асенова, Павлина.  Развитие на шивашката индустрия в България - състояние, предизвикателства и перспективи / Павлина Асенова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 5, 2006, с. 333-356. 

  

Сист. No: 45102

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 17 -

Сп И 502 у

Тошева, Свобода.  Търговско-икономически отношения на България с развиващите се страни: някои аспекти и перспективи / Свобода Тошева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 72-78. 

  

Сист. No: 45096

Маркетинг

- 18 -

Сп Б 445

Марчевски, Иван.  Изследване на образователни потребности в сферата на защита правата на потребителите в България / Иван Марчевски. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 128-147. 

  

Сист. No: 45085

- 19 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Маркетинг на концепцията " Интегрална свързаност" в Долнодунавския макрорегион / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 7-37. 

  

Сист. No: 891

Международен маркетинг

- 20 -

Сп Н 25 а

Нацкова, Анита.  Технология при приложението на клиентоцентричен подход при Медимикс Интернешънъл / Анита Нацкова. // Народностопански архив, LIX, 2006, N 3, с. 44-50. 

  

Сист. No: 45101

- 21 -

Сп И 502 у

Химирски, Емил Вълчев.  Международен маркетинг и маркетингова стратегия / Емил Вълчев Химирски. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 34-52. 

  

Сист. No: 45095

Външна търговия

- 22 -

Сп И 502 у

Тасев, Александър.  Външната търговия на България със страните от Източна Европа в периода на преход / Александър Тасев. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 53-71. 

  

Сист. No: 38491

Международни икономически отношения

- 23 -

Сп Г 62 Св

Илиев, Драгомир Ангелов.  Нарастваща отвореност на световната икономика / Драгомир Ангелов Илиев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIV, 2011, с. 131-164. 

  

Сист. No: 45117

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 24 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Евро плюс или минус? / Петър Пешев. // Икономика, 2011, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 45092

- 25 -

Сп Ф 703

Попов, Ганчо.  Европейската стратегия за икономика и общество на знанието! / Ганчо Попов. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 6, с. 6-9. 

  

Сист. No: 45104

Право. Наука за държавата и правото

- 26 -

Сп Г 62 Св

Димитров, Пенко.  Субекти на данъчните правни отношения / Пенко Димитров. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIV, 2011, с. 77-130. 

  

Сист. No: 3992

- 27 -

Сп Е 454 и

Петрова-Огнянова, Поля.  Съдържанието на обявлението за малка обществена поръчка / Поля Петрова-Огнянова. // Експерт, XIX, 2011, N 7, с. 60-65. 

  

Сист. No: 45116

Местно самоуправление

- 28 -

Сп Б 445

Такичу, Лауренциу и др.  Образователни потребности в областта на местното развитие в макрорегиона Долен Дунав / Лауренциу Такичу. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 38-53. 

  

Сист. No: 9833

Висше образование

- 29 -

Сп И 502 у

Schnatz, Anke et al.  Economic Aspects of Tertiary Education: Deliberations Based on Current Developments in the USA and Germany / Anke Schnatz, Bjorn Paape, Iwona Kiereta. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 2-15. 

  

Сист. No: 45099

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Растениевъдство

- 30 -

Сп И 50

Атанасов, Атанас.  Фирмената интернационализация на Булгартабак - предизвикателство или перспектива? / Атанас Атанасов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2007, N 2, с. 35-38. 

  

Сист. No: 45088

Мениджмънт

- 31 -

Сп Б 445

Андреева, Мария.  Нуждата от обучение и професионален тренинг в областта на туристическите структури и услуги в региона Долен Дунав / Мария Андреева. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 3, с. 90-108. 

  

Сист. No: 45084

- 32 -

Сп И 502 у

Gerdhe, Suela.  The Diversity of Personal Values of Generations, the Impact on Professional Characteristics / Suela Gerdhe. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 107-112. 

  

Сист. No: 45105

Управление на риска

- 33 -

Сп Ч R 62

Widmer, Lori.  The Future of Ratings / Lori Widmer. // Risk Management . - New York, 2011, N 6, с. 20-22, 24-25. 

  

Сист. No: 30203

Информационни технологии

- 34 -

42028

Динкова, Венка.  CRM като инструмент за управление на продажбите / Венка Динкова. // Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах : АИ Ценов. - Свищов, 2007, с. 189-193. 

  

Сист. No: 45113

- 35 -

Сп Б 445

Лалев, Ангелин.  Модерните разпределени информационни системи и корпоративната информационна сигурност / Ангелин Лалев. // Бизнес управление, XXI, 2008, N 3, с. 93-106. 

  

Сист. No: 45107

- 36 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  На фокус - ERP системите / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 7, с. 42-44. 

  

Сист. No: 45115

Информационни мрежи. Информационни системи

- 37 -

Сп Г 62 Св

Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия - състояние, възможности и практически решения  / Румен Върбанов и др. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIV, 2011, с. 7-77. 

  

Сист. No: 45086

- 38 -

Сп А 562

Маринова, Наталия.  Особености на изграждането на информационни бизнесинтелигентни системи / Наталия Маринова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 5, 2006, с. 357-388. 

  

Сист. No: 45106

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 39 -

Сп И 502 у

Filipova, Milena.  Special Features of Strategic Business Fields in Tourism / Milena Filipova. // Икономика и управление, VII, 2011, N 1, с. 91-97. 

  

Сист. No: 45103


 Индекс по АВТОРИ

Андреева, Мария 31 
Асенова, Павлина 16 
Атанасов, Атанас 30 
Балалиа, Алина Елена 28 
Бенчев, Бенчо 4 
Богданова, Маргарита 14 
Божиков, Асен 37 
Василева, Петя 3 
Върбанов, Румен 37 
Георгиев, Георги П. 2 
Георгиев, Румен 6 
Димитров, Пенко 26 
Динкова, Венка 34 
Илиев, Драгомир Ангелов 23 
Лалев, Ангелин 35 
Маринова, Ани 36 
Маринова, Наталия 38 
Марчевски, Иван 18 
Найденова, Пенка 1 
Нацкова, Анита 20 
Петрова-Огнянова, Поля 27 
Пешев, Петър 24 
Попов, Веселин 37 
Попов, Ганчо 25 
Сивов, Васил 7 
Стефанов, Нако 8 
Такичу, Лауренциу 28 
Тасев, Александър 22 
Тошева, Свобода 17 
Химирски, Емил Вълчев 21 
Цанов, Емил 37 
Явашева, Татяна 10 
Янева, Диляна 2 
Янков, Никола 19 
Bathelt, Harald 11 
Eun, Jong-Hak 9 
Filipova, Milena 39 
Filippetti, Andrea 12 
Frenz, Marion 12 
Gerdhe, Suela 32 
Ietto-Gillies, Grazia 12 
Jee, Mansoo 9 
Kiereta, Iwona 29 
Kogler, Dieter F. 11 
lee, Keun 9 
Marinov, Anton 13 
Munro, Andrew K. 11 
Paape, Bjorn 29 
Schnatz, Anke 29 
Widmer, Lori 33 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аномалии на българския фондов пазар: ефектът на полумесечието 4 
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия - състояние, възможности и практически решения 37 
Български уроци по икономика 5 
Българският модел 10 
Външната търговия на България със страните от Източна Европа в периода на преход 22 
Евро плюс или минус? 24 
Европейската стратегия за икономика и общество на знанието! 25 
Изследване на образователни потребности в сферата на защита правата на потребителите в България 18 
Маркетинг на концепцията " Интегрална свързаност" в Долнодунавския макрорегион 19 
Международен маркетинг и маркетингова стратегия 21 
Младите хора и предизвикателството на стареенето на населението 1 
Моделът на Баумол и Тобин за управление на ликвидните активи - симбиоза на паричната и финансовата теория 3 
Модерните разпределени информационни системи и корпоративната информационна сигурност 35 
На фокус - ERP системите 36 
Нарастваща отвореност на световната икономика 23 
Нуждата от обучение и професионален тренинг в областта на туристическите структури и услуги в региона Долен Дунав 31 
Образователни потребности в областта на местното развитие в макрорегиона Долен Дунав 28 
Образователни потребности в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в регион Долен Дунав 15 
Образователни услуги в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в зоната за трансгранично сътрудничество България - Румъния 14 
Особености на изграждането на информационни бизнесинтелигентни системи 38 
Предизвикателствата на световната криза за съвременното макроикономическо регулиране 7 
Развитие на шивашката индустрия в България - състояние, предизвикателства и перспективи 16 
След кризата накъде? 6 
Субекти на данъчните правни отношения 26 
Съдържанието на обявлението за малка обществена поръчка 27 
Технология при приложението на клиентоцентричен подход при Медимикс Интернешънъл 20 
Търговско-икономически отношения на България с развиващите се страни: някои аспекти и перспективи 17 
Управлението на риска (УР) - безалтернативна необходимост в съвременната епоха 8 
Фирмената интернационализация на Булгартабак - предизвикателство или перспектива? 30 
Форми и методически средства за повишена мотивация в работната заплата 2 
Analysis of the Financial-Economical Crises in Bulgaria - Problems and Prospects 13 
Are Innovation and Internationalization Related? An Analysis of European Countries 12 
Assessing China's Economic Catch-Up at the Firm Level and Beyond: Washington Consensus, East Asian Consensus and the Beijing Model 9 
CRM като инструмент за управление на продажбите 34 
Economic Aspects of Tertiary Education: Deliberations Based on Current Developments in the USA and Germany 29 
Social Foundations of Regional Innovation and the Role of University Spin-Offs: The Case of Canada's Technology Triangle 11 
Special Features of Strategic Business Fields in Tourism 39 
The Diversity of Personal Values of Generations, the Impact on Professional Characteristics 32 
The Future of Ratings 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агенции за кредитен рейтинг 33 
административен капацитет 25 
албански предприятия 32 
алманах 16 34 
антикризисни мерки 13 
архитектура на информационна система 38 
архитектурно развитие 38 
БВП 15 
безжични мрежи 37 
БИ платформи 37 
бизнес интелигентни системи 37 38 
бизнес интелигентност 38 
бизнес системи 37 
бизнес стратегия 20 
Бразилия 17 
брутопродукция 16 
Булгартабак 30 
България 10 14 15 31 
България и Румъния 14 15 28 31 
българска икономика 10 
български предприятия 10 
български уроци 5 
български фондов пазар 4 
българско производство 10 
бюджетен баланс 10 
бюджетен дефицит 5 10 
валутни пазари 7 
Вашингтонски консенсус 9 
взаимоотношения с клиенти 34 
видове обществени поръчки 27 
видове платформи 8 
висше образование 29 
висше образование в Германия 29 
висше образование в САЩ 29 
ВТС 22 
възвръщаемост 4 
възложител 27 
възрастни хора 1 
възрастно население 1 
възрастов състав 1 
външна търговия 22 
външна търговия на България 22 
външно-търговска дейност 17 
външно-търговски сделки 17 
външнотърговски стокообмен 22 
външнотърговски стокооборот 17 
Г-20 7 
глобален маркетинг 21 
глобализация 21 23 
глобална маркетингова програма 21 
глобални пазари 21 
годишник 23 26 37 
грид компютинг 35 
данъци 24 
данъчна правосубектност 26 
данъчни правоотношения 26 
данъчни ставки 24 
данъчни субекти 26 
данъчно задължение 26 
данъчно право 26 
дееспособност 26 
демография 1 
Долен Дунав 15 
Долнодунавски макрорегион 19 
доставчици 20 
доход 16 
доходност 4 
Дунав 31 
Дунавска стратегия 19 
Дунавски регион 19 28 
Дунавски хиперрегион 19 
дългове 5 
държавен дълг 5 
държавен дълг на България 5 
е-бизнес 37 
евро 24 
Европа 22 
европейска иновационна система 12 
Европейска комисия 19 
европейска стратегия 19 25 
европейски проекти 1 
европейски страни 12 
Европейски съюз 5 18 
европейски фондове 25 
експортна дейност 30 
електронна търговия 37 
ЕС 18 25 
Естония 5 
заетост 15 16 
Закон за обществените поръчки 25 27 
защита на потребителите 18 
знание 25 
ЗОП 25 27 
ИБИС 38 
износ 10 16 
износ на облекла 16 
изследване 18 
изследователска стратегия 18 
Източна Европа 22 
икономика 5 10 13 16 23 25 
икономика на Европа 12 
икономика на Канада 11 
икономика на Китай 9 
икономика на труда 2 
икономическа динамика 23 
икономическа криза 23 
икономически аспекти 29 
икономически индикатори 16 
икономически отношения 17 
икономически растеж 23 
икономически сектор 16 
икономически сектори 16 
инвестиции 16 
индекс 4 
индекс Sofix 4 
индикатори 37 
Индия 17 
иновации 11 12 36 
интегрален подход 19 
интегрална свързаност 19 
интернационализация 12 
Интернет 35 
Интернет технологии в бизнеса 37 
информационен грид 35 
информационна инфраструктура 37 
информационна сигурност 35 
информационна система на организацията 35 
информационни канали 34 
информационни системи 35 37 38 
информационни технологии 35 37 
информационни технологии в бизнеса 37 
ИС 37 
ИТ бизнес 37 
ИТ бюджет 37 
ИТ системи 36 
календарно планиране 4 
Китай 9 
китайска икономика 9 
китайски стратегии 9 
клиентоцентричен подход 20 
компетентност 18 
компютинг технология 35 
конкурентоспособност 21 
корпоративна сигурност 35 
корпоративни финанси 3 
кредитен рейтинг 33 
криза 5 6 7 13 
кризата в България 13 
ликвидни активи 3 
Лисабонска стратегия 1 
Лисабонска стратегия на ЕС 1 
личностни ценности 32 
логистични специалисти 36 
макроикономическо регулиране 7 
макроравнище 8 
макрорегион 28 
макрорегионална стратегия 28 
малка обществена поръчка 27 
малки и средни предприятия 37 
маркетинг 19 21 
маркетингова концепция 19 
маркетингова стратегия 21 30 
маркетингова фуния 20 
МВФ 7 
международен бизнес 20 
международен маркетинг 20 21 
международен панел 20 
международен туризъм 31 
международна валутна система 6 
международна икономика 23 
международна криза 13 
международна стратегия 21 
международни отношения 17 
мезоравнище 8 
местно развитие 28 
местно управление 28 
микроравнище 8 
младежи 1 
млади хора 1 
модел на Баумол 3 
модел на Тобин 3 
мотивация 2 
мотивация на персонала 2 
научна конференция 3 
национална икономика 23 
национални проекти 1 
Нигерия 17 
облагане с местни данъци и такси 26 
облачни технологии 36 
облачни услуги 37 
образование 14 15 28 
образователна система 29 
образователни потребности 15 18 28 
образователни услуги 14 18 
обучение 19 31 
обществена поръчка 27 
обществени отношения 26 
общество на знанието 25 
обявление 27 
остаряване на населението 1 
отворена икономика 23 
отрасли 22 
отчитане на бюджета 26 
оценка на риска 33 
пазарен дял 21 
пазарен фундаментализъм 10 
пазарна експанзия 21 
пазарни проучвания 20 
пазарно поведение 21 
Пакта Евро плюс 24 
парична теория 3 
парични средства 3 
Пекински консенсус 9 
подходът Лидер 14 
правна уредба 26 
правни отношения 26 
правоприемство 26 
правоспособност 26 
предизвикателства 16 
предприятия 37 
представителство 26 
преход 22 
преход към пазарна икономика 22 
проблеми 14 19 
програма Лидер 14 
програмно осигуряване 37 
промишлен отрасъл 16 
промишлени продажби 16 
промишлено производство 16 
професионална характеристика 32 
професионално образование 31 
професионално обучение 31 
публични услуги 28 
публични финанси 5 
работна заплата 2 
работни места 15 
работно място 32 
развиващи се страни 17 
развиващи страни 17 
развитие 14 15 16 28 
развитие на селските райони 14 15 
регион 31 
регион Долен Дунав 15 31 
регионален обхват 14 
регионализация 23 
регионална иновационна политика 11 
регионална структура 16 
регионални клъстери 11 
регионални мрежи 11 
регионални предприемачи 19 
рейтингова агенция 33 
река Дунав 31 
реформа 7 
реформи 7 
риск 33 
риск мениджмънт 33 
Румъния 14 15 28 31 
СА 3 14 18 19 23 26 31 34 37 
СА докторант 3 4 20 34 35 38 
СА студент 16 
световна икономика 6 7 23 
световна икономическа криза 7 
световна криза 6 7 
световно стопанство 6 
секторно развитие 14 
селски общини 14 
селски райони 14 15 
селско стопанство 14 15 
селскостопанско производство 15 
система за разплащане 20 
система за управление 36 
системи за управление 37 
системи за управление на бизнеса 37 
системи по УР 8 
софтуер 37 38 
софтуерен продукт 36 
социални мрежи 37 
стареене 1 
стареене на населението 1 
стокооборот 17 
страни-членки на ЕС 24 
стратегии 21 
стратегически бизнес полета 39 
стратегически избор 21 
стратегия 1 30 
стратегия "Европа 2020" 1 
структурни фондове 15 
субекти 26 
сътрудничество 28 
съхранение на данни 37 
технологичен трансфер 11 
технологични компоненти 34 
транзакции 3 
трансгранично сътрудничество 14 15 28 
трансфер и иновации 11 
туризъм 31 39 
туристически компании 39 
туристически пазар 31 
туристически предприятия 39 
туристически продукт 39 
туристически услуги 31 39 
търговия 17 
търговски отношения 17 
търговско - икономически отношения 17 
тютюн 30 
тютюнев пазар 30 
тютюнопроизводство 30 
университети и бизнес 11 
университетски разходи 29 
управление 34 
управление на взаимоотношенията 34 
управление на данни 37 
управление на ликвидните активи 3 
управление на организацията 32 
управление на персонала 2 32 
управление на риска 8 
управление на туризма 39 
управление на човешки ресурси 2 
управление на човешките ресурси 2 
управленски решения 36 
управленски системи 36 
уравнения 3 
финансиране на университетите 29 
финансова криза 6 
финансова политика 6 
финансова теория 3 4 
финансови активи 3 
финансови инструменти 6 
финансови пазари 6 
финансови правоотношения 26 
финансово право 26 
финансово регулиране 7 
финансово-икономическа криза 13 
фирмена интернационализация 30 
фирмена политика 30 
фирмено равнище 9 
фискална политика 5 
фискална политика на България 5 
фондов пазар 4 
фондови пазари 7 
цели 19 
цели за развитие 19 
цели и стратегии 19 
ЦЕФТА 22 
цигарен бизнес 30 
цигарена промишленост 30 
човешки ресурси 25 
чуждестранни граждани 31 
чуждестранни партньори 31 
чуждестранни туристи 31 
шивашка промишленост 16 
юбилеен алманах 34 
юбилейна конференция 3 
юбилейна международна конференция 3 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 3 
юридически лица 26 
CRM 34 37 
CRM система 34 37 
ERP 36 37 
ERP платформи 36 
ERP система 36 
ERP софтуер 36 
OLAP 37 
SCM - технологии 37 
SOA 37 
web сайт 37 
Web услуги 37