НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Г 621 УНСС

Манов, Васил.  Прозренията на академик Евгени Матеев за прехода към нов тип цивилизация / Васил Манов. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 229-305. 

  

Сист. No: 43960

- 2 -

Сп С 847

Аврамов, Лъчезар.  Актуални проблеми на академичната автономия / Лъчезар Аврамов. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 1, с. 56-65. 

  

Сист. No: 44080

- 3 -

Сп С 847

Макариев, Пламен.  Реформи и културни особености / Пламен Макариев. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 1, с. 23-44. 

  

Сист. No: 44074

- 4 -

Сп С 847

Симеонова, Костадинка.  Политиката на реформи в публичния изследователски сектор / Костадинка Симеонова. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 1, с. 1-22. 

  

Сист. No: 44073

Иновации - научен аспект

- 5 -

Сп Ч I 58 i

Brenner, Thomas et al.  Methodological Issues in Measuring Innovation Performance of Spatial Units / Thomas Brenner, Tom Brokel. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 1, с. 7-37. 

  

Сист. No: 44009

- 6 -

Сп Ч I 58 i

Paier, Manfred et al.  Determinants of Collaboration in European R&D Network: Empirical Evidence from a Discrete Choice Model / Manfred Paier, Thomas Scherngell. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 1, с. 89-104. 

  

Сист. No: 44032

- 7 -

Сп Ч I 58 i

Patterns and Collaborators of Innovation in the Primary Sector: A Study of the Danish Agriculture, Forestry and Fishery Industry . // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 2, с. 203-225. 

  

Сист. No: 44013

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

Сп О 174

Данков, Евлоги.  Философското образование в България и националната идентичност в Обединена Европа / Евлоги Данков. // Образование, XX, 2011, N 1, с. 58-73. 

  

Сист. No: 43866

- 9 -

Сп Ф 515

Янарас, Христос.  Предизвикателството на кризата. Постмодерната актуалност на понятието личност / Христос Янарас. // Философия, XX, 2011, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 44010

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

43837

Бонвен, Жан-Мишел.  Политики за активиране на населението, новите модели на управление и въпросът за отговорността / Жан-Мишел Бонвен. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 27-46. 

  

Сист. No: 44112

- 11 -

43837

Бояджиев, Владимир.  Гражданският далог: българският опит и предизвикателства / Владимир Бояджиев. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 640-654. 

  

Сист. No: 44141

- 12 -

43837

Негрели, Серафино.  Социалният диалог и социалните процеси на делиберативната (съвещателна демокрация) в Европейския съюз / Серафино Негрели. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 599-631. 

  

Сист. No: 44137

- 13 -

43841

Радев, Начко.  Социални рискове и социална защита / Начко Радев. // Социални изследвания / Начко Радев и др. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2011, с. 7-42. 

  

Сист. No: 44097

- 14 -

43837

Рибарова, Екатерина.  Трансформациите в труда и използването на традиционни и нови форми на социален диалог и представителство на интереси в България / Екатерина Рибарова. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 632-639. 

  

Сист. No: 44140

- 15 -

43837

Фартушнич, Киприан.  Ролята на третия сектор в насърчаването на социалния диалог в образованието: опитът на Румъния / Киприан Фартушнич. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 545-575. 

  

Сист. No: 44135

- 16 -

Сп Г 621 УНСС

Владимирова, Катя и др.  Социалните последици на съвременната икономическа и финансова криза в България / Катя Владимирова, Маргарита Атанасова, Любен Томев. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 81-128. 

  

Сист. No: 43957

- 17 -

Сп Г 62 Сп

Господинов, Бончо.  Социалната работа и социалната педагогика / Бончо Господинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 102. Социални дейности, 2010, с. 25-39. 

  

Сист. No: 43976

- 18 -

Сп Г 62 Сп

Стракова, Лиляна.  Европейската социална политиика на равни възможности и транспортирането и в България / Лиляна Стракова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 102. Социални дейности, 2010, с. 41-76. 

  

Сист. No: 43977

Статистика на България

- 19 -

Сп Н 25 а

Цанова, Стела.  Статистически анализ на различията в заплащането на наетите лица посредством / Стела Цанова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 81-97. 

  

Сист. No: 44196

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 20 -

43852

Тодорова, Светлана.  Изследване на бедността по данни от наблюдението на домакинските бюджети в условията на икономически растеж и кризи / Светлана Тодорова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 293-305. 

  

Сист. No: 44245

- 21 -

Сп Г 62 Сс

Тошков, Любен и др.  Тренд и оптимум на неравенството на доходите в България / Любен Тошков, Цветан Игнатов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 227-247. 

  

Сист. No: 44004

Демография и население

- 22 -

Сп Г 62 Сп

Атасой, Емин и др.  Основни тенденции и насоки в демаграфското развитие на страните от Европейския съюз / Емин Атасой, Тони Трайков. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 101. География, №2, 2009, с. 127-135. 

  

Сист. No: 43988

Социология

- 23 -

Сп Ф 53 кс

Скиба, А. Н. и др.  Модернизация - взгляд с позиции теории и методологии системного подхода / А. Н. Скиба, Т. Г. Андриянова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 41-46. 

  

Сист. No: 44298

- 24 -

Сп И 502 д

Янкова, Нина Петрова.  Равнище на социално-икономическо развитие и потенциал на областите / Нина Петрова Янкова. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 153-160. 

  

Сист. No: 44190

Политика

- 25 -

Сп М 68 э

Потемкина, О.  Антитеррористическая политика Европейского союза / О. Потемкина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 2, с. 48-58. 

  

Сист. No: 44028

- 26 -

Сп С 546

Стоянова, Стоянова.  Социалните цели на развитието като ключов национален приоритет / Стоянова Стоянова. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 97-114. 

  

Сист. No: 43969

Международна политика

- 27 -

Сп М 45 о

Дюлгерова, Нина.  Европа и Евразия - енергетика и геополитика / Нина Дюлгерова. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 51-58. 

  

Сист. No: 43951

- 28 -

Сп М 45 о

Лазаров, Валери.  Ирак и Афганистан: възможно ли е механично пренасяне на стратегии? / Валери Лазаров. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 23-34. 

  

Сист. No: 43949

- 29 -

Сп Б 445

Момчев, Симеон.  Офшорност и аутсорсинг в международния бизнес / Симеон Момчев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 129-141. 

  

Сист. No: 44001

- 30 -

Сп М 45 о

Сивов, Васил.  Следкризисното възтановяване и преустройството на световната финансова система / Васил Сивов. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 59-68. 

  

Сист. No: 43952

- 31 -

Сп М 45 о

Статева, Йорданка.  Европейският паричен съюз - стратегически замисъл, развитие и съвременни реалности / Йорданка Статева. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 59-82. 

  

Сист. No: 43953

- 32 -

Сп М 45 о

Цачевски, Венелин.  Трудният път на страните от Западните Балкани към Европейския съюз / Венелин Цачевски. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 35-50. 

  

Сист. No: 43950

Икономика. Икономически науки

- 33 -

43852

Бойкова, Людмила.  Роля на бюджетния дефицит при стимулирането на съвкупното търсене - рецепта за излизане от рецесията или реална заплаха за стабилността на икономиката / Людмила Бойкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 619-628. 

  

Сист. No: 44225

- 34 -

43852

Горанова, Пенка.  Икономическият цикъл в съвременните условия / Пенка Горанова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 465-473. 

  

Сист. No: 44165

- 35 -

43852

Стоянов, Велчо.  От максимум пазар към минимум духовност / Велчо Стоянов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 405-420. 

  

Сист. No: 44251

- 36 -

43852

Якимова, Ивона.  Цикличност на пазарното развитие (някои наблюдения върху цикличността на българския пазарен преход) / Ивона Якимова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 565-575. 

  

Сист. No: 44242

- 37 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор.  Когнитивни аспекти на транзакционните разходи / Теодор Седларски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 201-221. 

  

Сист. No: 44002

- 38 -

Сп В 83 Э

Голубев, А.  Экономика как организм / А. Голубев. // Вопросы экономики, 82, 2011, N 2, с. 140-151. 

  

Сист. No: 44207

- 39 -

Сп В 83 Э

Дроздова, Н.  В поисках новой методологии: сравнительных и исторический институциональный анализ Авнера Грейфа / Н. Дроздова. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 1, с. 101-119. 

  

Сист. No: 43964

- 40 -

Сп Н 25 а

Лазаров, Румен Н.  Икономическата свобода и пазарните реформи в България / Румен Н. Лазаров. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 66-80. 

  

Сист. No: 44195

- 41 -

Сп Ф 53 кс

Лепешкина, К. Н.  Особенности распространения кризисов на мировом финансовом рынке: системный подход / К. Н. Лепешкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 6, с. 56-62. 

  

Сист. No: 43926

- 42 -

Сп В 83 Э

Никитин, М. и др.  Поисковые теории рынков / М. Никитин, А. Юрко. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 1, с. 51-64. 

  

Сист. No: 43962

- 43 -

Сп П 57 х

Пороховский, А.  Политическая экономия: современные вызовы и перспективы / А. Пороховский. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 1, с. 55-67. 

  

Сист. No: 44034

- 44 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Модели экономических процессов: теоретические подходы и обоснования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 2-7. 

  

Сист. No: 44043

Икономикс

- 45 -

Сп И 502 д

Кирев, Любен.  Икономика, основана на знанието, и новата икономическа парадигма / Любен Кирев. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 139-152. 

  

Сист. No: 44185

- 46 -

Сп И 502

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на растежа / Десислава Костова-Пикет. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 50-57. 

  

Сист. No: 43932

- 47 -

Сп И 50 м

Шишманова, Пенка.  Корените на теорията за човешкия капитал в творчеството на Уилям Пети / Пенка Шишманова. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 2, с. 26-35. 

  

Сист. No: 44076

Макроикономика

- 48 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  Системный ресурс экономики / Г. Клейнер. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 1, с. 89-100. 

  

Сист. No: 43963

- 49 -

Сп М 486

Стоев, Георги.  Новата макроикономическа реалност / Георги Стоев. // Мениджър, 2011, N 4, с. 30-32. 

  

Сист. No: 44090

- 50 -

Сп М 486

Чобанов, Димитър.  На гребена на инфлацията / Димитър Чобанов. // Мениджър, 2011, N 3, с. 114-116. 

  

Сист. No: 43867

Математически методи в икономическите науки

- 51 -

43852

Теория на хаоса и функциониране на фирмите в условията на криза . // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 381-391. 

  

Сист. No: 44281

Икономически теории. Учения и школи

- 52 -

43852

Данкова, Петя.  Световната финансова и икономическа криза - един морален казус / Петя Данкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 441-447. 

  

Сист. No: 44162

- 53 -

43852

Михайлов, Пеню.  Неолибералната идеология и икономическата криза / Пеню Михайлов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 421-426. 

  

Сист. No: 44159

- 54 -

43852

Чипев, Пламен.  Механизъм на глобалната финансова криза и предизвикателства пред неокласическата парадигма / Пламен Чипев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 427-440. 

  

Сист. No: 44161

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 55 -

43837

Давидков, Цветан.  Трудовите ценности на заетите в българските организации през периода 2001-2008 г. Устойчивост и динамика / Цветан Давидков. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 382-404. 

  

Сист. No: 44125

- 56 -

43837

Дидри, Клод и др.  Институционални динамики и социален диалог във Фланция и в Европа / Клод Дидри, Анет Жобер. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 505-518. 

  

Сист. No: 44134

- 57 -

Сп И 50

Иванов, Божидар и др.  Стратегии за развитие и нови източници на заетост в селските райони / Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 4, с. 36-46. 

  

Сист. No: 43931

- 58 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Мярка 311 от програмата за развитие на селските райони - възможности за въздействие върху заетостта / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 5, с. 34-41. 

  

Сист. No: 43939

- 59 -

Сп Ч 895

Съботинова, Диана.  Отражение на застаряването на населението върху квалификацията на работната сила / Диана Съботинова. // Човешки ресурси, 2011, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 44021

- 60 -

Сп Ч R 62

Holbrook, Emily.  Women in Risk: Overcoming Gender Bias / Emily Holbrook. // Risk Management . - New York, 2011, N 1, с. 22-27. 

  

Сист. No: 44039

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 61 -

43837

Арсов, Божидар.  Локалните пазари на труда в България. Проблеми и политики за заетост / Божидар Арсов. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 159-172. 

  

Сист. No: 44117

- 62 -

43837

Атанасова, Маргарита и др.  Нагласи на работодатели и наети към гъвкавите форми на заетост: резултати от емпирично изследване в МПС в България / Маргарита Атанасова, Катя Владимирова. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 320-349. 

  

Сист. No: 44124

- 63 -

43837

Владимирова, Катя и др.  Политиките за заетост и институциите по места: за възможностите и свободата на избора / Катя Владимирова, Стоянка Черкезова. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 115-158. 

  

Сист. No: 44114

- 64 -

43837

Конисет, Корина Родригес Енрикес.  Трудовите траектории при гъвкавите пазари на труд в развиващите се страни. Практиката на Аржентина / Корина Родригес Енрикес Конисет. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 220-262. 

  

Сист. No: 44119

- 65 -

43852

Тодоров, Евгени.  Антикризисна политика в областта на заетостта / Евгени Тодоров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 327-338. 

  

Сист. No: 44249

- 66 -

43837

Хайденрайх, Мартин и др.  Интегрираните политики на заетостта и предизвикателствата за междуведомственото сътрудничество / Мартин Хайденрайх, Себастиан Кюнцел. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 47-85. 

  

Сист. No: 44113

Пазар на труда

- 67 -

43852

Биберова, Юлияна.  Икономическата криза и проблеми на пазара на труда в България / Юлияна Биберова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 316-326. 

  

Сист. No: 44248

- 68 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Европа 2020 и нискообразованите лица на трудовия пазар в България / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2010, N 9-10, с. 3-16. 

  

Сист. No: 43864

Среден бизнес

- 69 -

Сп Ч J 80 B

Kontinen, Tanja.  Succeeding in the French market: recommendation for small business / Tanja Kontinen. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 1, с. 15-25. 

  

Сист. No: 44186

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 70 -

43861

Иванов, Красен.  Финансов анализ на застрахователната дейност в условията на криза / Красен Иванов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 69-93. 

  

Сист. No: 44061

- 71 -

43852

Киречев, Дамян.  Кредитното финансиране на аграрния сектор - аспекти на икономическата криза / Дамян Киречев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 83-92. 

  

Сист. No: 44212

- 72 -

43852

Найденов, Людмил.  Частният негарантиран външен дълг на Р. България - ефектите на световната финансово-икономическа криза / Людмил Найденов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 160-170. 

  

Сист. No: 44169

- 73 -

43852

Трифонова, Венелина.  Трансмисионният паричен механизъм в условията на финансова криза / Венелина Трифонова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 493-511. 

  

Сист. No: 44202

- 74 -

43852

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Антикризисните програми на страните от ИПС на ЕС - теория, оценка на въздействието и поуки за България / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 523-533. 

  

Сист. No: 44204

- 75 -

Сп Г 621 УНСС

Неновски, Николай и др.  Отражение на международната финансова и икономическа криза върху банковия сектор в България / Николай Неновски, Дарина Колева, Петър Чобанов. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 27-80. 

  

Сист. No: 43955

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Брусов, П. Н. и др.  От Модильяни-Миллера к общей теории стоимости и структуры капитала компании / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 3, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43909

- 77 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Даниела.  Счетоводен анализ на дивидентната политика на акционерните дружества / Даниела Георгиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 3, с. 86-95. 

  

Сист. No: 44263

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Журова, Л. И.  Механизъм формирования финансовой стратегии предприятия / Л. И. Журова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 6, с. 36-45. 

  

Сист. No: 43925

- 79 -

Сп С 546

Иванов, Павлин.  Мениджмънт на търговските банки - същност и съвременни стратегически аспекти / Павлин Иванов. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 77-96. 

  

Сист. No: 43968

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Лисица, М. И. и др.  Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг / М. И. Лисица, С. В. Казанцев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 8, с. 13-23. 

  

Сист. No: 44040

- 81 -

Сп Д 41 к

Лолейт, А. С. и др.  Процесс формирования инфляционных ожиданий экономических агентов в условиях информационной экономики / А. С. Лолейт, И. Н. Гуров. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 1, с. 57-66. 

  

Сист. No: 43874

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Мамедов, З. Ф.  Банковская система в уловиях глобального финансового кризиса / З. Ф. Мамедов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 48, с. 8-14. 

  

Сист. No: 44267

- 83 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Модернизация национальной внутренней кредитной рейтинговой системы согласно требованиям международного регулятора / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 48, с. 26-37. 

  

Сист. No: 44268

- 84 -

Сп Ф 53 кс

Митин, Ю. П.  Валютная пара "долар-евро" как глобальный индикатор экономической активности / Ю. П. Митин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 68-74. 

  

Сист. No: 43917

- 85 -

Сп П 57 х

Симчера, В. и др.  Антикризисные финансовые реформы: насколько они действенны? / В. Симчера, В. Кургузов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 2, с. 63-73. 

  

Сист. No: 44036

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Татаринцев, М. Е.  Мониторинг результатов обращения ценных бумаг муниципального образования по программно-целевым показателям его деятельности / М. Е. Татаринцев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 47-55. 

  

Сист. No: 44300

- 87 -

Сп В 83 Э

Тимохина, Е.  Анализ устойчивости федерального бюджета России в период кризиса / Е. Тимохина. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 1, с. 26-38. 

  

Сист. No: 43961

- 88 -

Сп Н 25 а

Тодорова, Таня Пл.  Ефективност на публичните разходи в държавите, приети в Европейския съюз след 2004 г. / Таня Пл. Тодорова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 98-113. 

  

Сист. No: 44197

Финанси

- 89 -

43852

Георгиев, Кирил.  Инфлацията и времевият спред на държавните ценни книжа / Кирил Георгиев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 318-327. 

  

Сист. No: 44228

- 90 -

43861

Деков, Веселин.  Управление на риска и възможности за неговото измерване при инвестиране във финансови инструменти / Веселин Деков. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 122-134. 

  

Сист. No: 44067

- 91 -

43861

Илиев, Борислав.  Анализ на междуфирмената задлъжнялост в условията на криза / Борислав Илиев. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 109-121. 

  

Сист. No: 44065

- 92 -

43852

Махлебашиева, Мирослава.  За необходимостта от хеджиране на климатичните рискове в условията на икономическа нестабилност / Мирослава Махлебашиева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 305-317. 

  

Сист. No: 44226

- 93 -

43861

Миланов, Веселин.  Приложение на стоковия суап в петролно-газовата индустрия / Веселин Миланов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 94-108. 

  

Сист. No: 44063

- 94 -

43852

Мутафчийска, Татяна.  Отражение на световната криза върху собствените приходи на местните власти в Р. България / Татяна Мутафчийска. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 222-235. 

  

Сист. No: 44229

- 95 -

43852

Неделчев, Мирослав.  Корпоративно управление на финансови групи в новата реалност / Мирослав Неделчев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 240-246. 

  

Сист. No: 44203

- 96 -

43852

Рафаилов, Димитър.  Финансовата криза, безрискова възвръщаемост и цената на заемния капитал / Димитър Рафаилов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 189-199. 

  

Сист. No: 44177

- 97 -

43852

Тодоров, Вениамин.  Странови риск на нововъзникващите пазари по време на световната финансова криза от 2007-2009 / Вениамин Тодоров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 242-252. 

  

Сист. No: 44299

- 98 -

43852

Тодорова, Милена.  Централният клиринг и финансовата стабилност на извънборсовия деривативен пазар / Милена Тодорова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 148-159. 

  

Сист. No: 44167

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Алексеева, Т. Е.  Финансовые инструменты и финансовые войны / Т. Е. Алексеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 28-34. 

  

Сист. No: 43923

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Белозеров, С. А. и др.  Становление современного механизма секьюритизации активов / С. А. Белозеров, А. А. Лупырь. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 7, с. 2-12. 

  

Сист. No: 43927

- 101 -

Сп И 36 Вн

Герчева, Светлана.  Данъчната амнистия - начин на употреба в съвременната данъчна политика / Светлана Герчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 3, с. 65-73. 

  

Сист. No: 44255

- 102 -

Сп И 36 Вн

Господинова, Силвия.  Секторът на услугите в създаването на брутната добавена стойност в българската икономика / Силвия Господинова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 4, с. 98-101. 

  

Сист. No: 44273

- 103 -

Сп И 502

Гълъбов, Марин.  Ефектът на лоста / Марин Гълъбов. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 94-97. 

  

Сист. No: 43943

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Зиньков, Д. В. и др.  Венчурное финансирование инноваций: мировой опыт и российские реалии / Д. В. Зиньков, А. С. Горлатов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 50-57. 

  

Сист. No: 43915

- 105 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Държавен бюджет на България за 2011 година (характеристика, особености, нови моменти) / Костадин Иванов. // Актив, 2011, N 1, с. 24-31; N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 43579

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Полякова, О. А.  О финансовой системе и ее составе / О. А. Полякова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 3, с. 35-42. 

  

Сист. No: 43911

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Полякова, О. А.  Особености финансовой системы Российской Федерации / О. А. Полякова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 21-27. 

  

Сист. No: 43921

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Русанова, Е. Г.  Развитие теории структуры капитала после Модильяни и Миллера / Е. Г. Русанова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 60-67. 

  

Сист. No: 44052

- 109 -

Сп Б 90

Фомичева, Е. А.  Анализ проекта стандарта "Оценка справедливой стоимости" / Е. А. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 1, с. 122-125. 

  

Сист. No: 43880

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Шумкова, К. Г.  Теоретические и практические аспекты преодоления мировых финансовых кризисов / К. Г. Шумкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 8, с. 57-61. 

  

Сист. No: 44042

Държавен бюджет

- 111 -

Сп Б 925 с

Иванов, Костадин.  Държавен бюджет за 2011 г.- състав, структура, особености и нови моменти / Костадин Иванов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 21-22, с. 54-59. 

  

Сист. No: 43861

Капиталовложения в икономиката

- 112 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2010 г. . // Бюджетът, 20, 2011, N 3, с. 34-57. 

  

Сист. No: 44016

- 113 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2011 г. . // Бюджетът, 20, 2011, N 4, с. 35-55. 

  

Сист. No: 44092

Данъци. Такси. Налози

- 114 -

43852

Герчева, Светлана.  Данъчното бреме на домакинствата в България и предизвикателствата на кризата / Светлана Герчева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 180-188. 

  

Сист. No: 44174

- 115 -

43852

Димитров, Никола.  Данъчните регулации - лакмус за ефективна държавна политика в условията на криза / Никола Димитров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 611-618. 

  

Сист. No: 44223

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Адигамова, Ф. Ф.  Миграция налогоплательщиков-организаций как фактор роста налоговой задолжения / Ф. Ф. Адигамова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 1, с. 14-20. 

  

Сист. No: 43895

- 117 -

Сп Б 923 з

Дочев, Иван.  По-съществени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2011 година / Иван Дочев. // Български законник, XX, 2011, N 3, с. 73-76. 

  

Сист. No: 43883

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Калинина, О. В.  Социальная направленность российской налоговой сестемы: национальный и международный аспекты / О. В. Калинина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 3, с. 43-51. 

  

Сист. No: 43912

- 119 -

Сп Н 25 а

Лилова, Румяна.  Данъчната политика в Европейския съюз - конкуренция и/или хармонизация и координация / Румяна Лилова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 11-27. 

  

Сист. No: 44189

- 120 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Регулиране на разходите за ДДС за целите на ЗКПО / Лиляна Панева. // Български законник, XX, 2011, N 3, с. 77-81. 

  

Сист. No: 43885

- 121 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при корпоративното подоходно облагане на юридическите лица с нестопанска цел за 2011 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2011, N 3, с. 26-32. 

  

Сист. No: 44011

- 122 -

Сп И 31

Филипов, Велин.  Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 година и промените, направени със ЗИД на ЗКПО за 2011 година в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за счетоводството / Велин Филипов. // ИДЕС, XV, 2011, N 1, с. 26-37; N 2, с. 16-28. 

  

Сист. No: 43757

Данъчна система

- 123 -

Сп И 502 д

Адамов, Величко.  Данъчни въздействия в условията на криза / Величко Адамов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 97-105. 

  

Сист. No: 44175

- 124 -

Сп Ф 53

Волков, Д. Б.  Виды налоговых стимулов / Д. Б. Волков. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 3, с. 65-67. 

  

Сист. No: 44285

- 125 -

Сп Ф 53

Гордеева, О. В.  Налоговые риски: понятие и классификация / О. В. Гордеева. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 1, с. 33-36. 

  

Сист. No: 43875

Данъчно облагане

- 126 -

43852

Владимирова, Тодорка.  Тенденции при данъчното облагате в условията на икономическа криза / Тодорка Владимирова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 171-179. 

  

Сист. No: 44172

- 127 -

Сп С 953 п

Атева, Лидия.  Новите промени в закона за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2011 г. / Лидия Атева. // Счетоводство плюс, 2011, N 3, с. 1, 3-5. 

  

Сист. No: 34670

- 128 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Данъчно третиране на доходи на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Офшорни зони) / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс, 2011, N 3, с. 7-8. 

  

Сист. No: 43954

ДДС

- 129 -

Сп Е 454 и

Регулиране на разходите за ДДС от ЗКПО . // Експерт, XIX, 2011, N 1, с. 53-56. 

  

Сист. No: 43898

Данъчен контрол

- 130 -

Сп И 36 Вн

Герчева, Светлана.  Критерии за оценка на данъчните стимули / Светлана Герчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 4, с. 79-87. 

  

Сист. No: 44272

Пари. Банково дело. Борси

- 131 -

43852

Wenderoth, Martin.  The Monetary Policy of the Federal Republic of Germany under Consideration of the Financial crisis / Martin Wenderoth. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 352-361. 

  

Сист. No: 44247

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 132 -

43852

Калчев, Емил.  Банков кредит и икономическа криза / Емил Калчев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 228-239. 

  

Сист. No: 44193

- 133 -

43852

Камеларов, Атанас.  Финансовата криза - оправдание или необходимост за регулиране на кредитните деривати? / Атанас Камеларов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 136-147. 

  

Сист. No: 44166

- 134 -

43852

Кирина, Емилия.  Маркетингови подходи на банките за спечелване на клиентското доверие по време на криза / Емилия Кирина. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 102-114. 

  

Сист. No: 44123

- 135 -

43852

Трифонова, Силвия.  Отражение на финансовата криза върху развитието на националната платежна система / Силвия Трифонова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 30-59. 

  

Сист. No: 44120

- 136 -

43852

Христова, Хрисина.  Промени във взаимоотношенията "банка - корпоративен клиент" в периода на икономическа нестабилност / Хрисина Христова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 115-125. 

  

Сист. No: 44160

- 137 -

Сп Г 62 Сс

Празен.  Иновации в банкирането на дребно / Лидия Канева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 131-147. 

  

Сист. No: 43994

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Базархуу, А. и др.  Банковская система Монголии и ее особенности / А. Базархуу, Б. Дэлгэрбаяр. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 48, с. 38-42. 

  

Сист. No: 44270

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Грачев, И. Д. и др.  Повышение доходности банковского портфеля кредитов с помощью метода скоринга / И. Д. Грачев, Д. А. Берестнев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 27-30. 

  

Сист. No: 44276

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Дыдыкин, А. В.  Зарубежная практика организации управления и снижения банковский рисков / А. В. Дыдыкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 59-65. 

  

Сист. No: 44302

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Коробчанская, Е. А.  Повышение лояльности потенциальных клиентов как фактор припращения портфеля ипотечных кредитов коммерческого банка / Е. А. Коробчанская. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 37-41. 

  

Сист. No: 44278

- 142 -

Сп Ф 53 кс

Лепешкина, М. Н. и др.  Оценка справедливой стоимости реализации проблемной задолженности / М. Н. Лепешкина, П. А. Тюков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 2, с. 20-27. 

  

Сист. No: 43905

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Лукашевич, Н. С.  Сравнение нейросетевых и статистических методов оценки кредитного риска / Н. С. Лукашевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 1, с. 32-41. 

  

Сист. No: 43903

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 3, с. 18-27. 

  

Сист. No: 43910

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Развитие моделей оценки капитала под операционный риск: проблемы и перспективы / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 15-24. 

  

Сист. No: 44291

- 146 -

Сп Ф 53 кс

Мирошниченко, О. С.  Кредитный риск и собственный капитал банка / О. С. Мирошниченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 1, с. 21-31. 

  

Сист. No: 43902

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Митрохин, В. В.  Критерии устойчивости банковской системы / В. В. Митрохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 2, с. 14-19. 

  

Сист. No: 43904

- 148 -

Сп Ф 53 кс

Платонова, Ю. Ю. и др.  Инструмент, управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях / Ю. Ю. Платонова, С. Е. Зайченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 28-36. 

  

Сист. No: 43914

- 149 -

Сп Ф 53 кс

Сорокина, И. О.  Функции банка - организатора в сложных кредитных сделках / И. О. Сорокина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 21-27. 

  

Сист. No: 43913

- 150 -

Сп Ф 53 кс

Софронова, В. В.  Банковская система после кризиса / В. В. Софронова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 20-25. 

  

Сист. No: 44048

- 151 -

Сп Д 41 к

Тихомирова, Е. В.  Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е. В. Тихомирова. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 2, с. 30-35. 

  

Сист. No: 43889

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Д. А.  Эволюция портфельных подходов в банковском менеджменте / Д. А. Трифонов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 43-50. 

  

Сист. No: 44051

- 153 -

Сп Ф 53 кс

Тулайков, Н. В.  Роль банковских инноваций в посткризисный период / Н. В. Тулайков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 32-37. 

  

Сист. No: 44050

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Инвестиционный подход к управлению кредитным риском в коммерческих банках / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Чухманов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 14-19. 

  

Сист. No: 44045

Национални банки

- 155 -

Сп Д 41 к

Тамаров, П. А.  Наблюдение как задача центрального банка по совершенствованию и развитию платежных систем / П. А. Тамаров. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 2, с. 15-23. 

  

Сист. No: 43888

Инфлация

- 156 -

Сп М 68 э

Стрельцова, Я.  Интеграция иммигрантов в условиях экономического кризиса / Я. Стрельцова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 1, с. 55-68. 

  

Сист. No: 43891

Инвестиции

- 157 -

Сп П 89 тп

Новоселова, Ирина и др.  Регионы: оценка инвестиционной привлекательности / Ирина Новоселова, Марина Смирнова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 2, с. 62-69. 

  

Сист. No: 44275

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Федотова, Г. В. и др.  Особености оценки инновационных рисков / Г. В. Федотова, Т. А. Манченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 52-62. 

  

Сист. No: 44286

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Эффективность инноваций через призму стратегического управления стоимости компании / С. Н. Яшин, Е. Н. Пузов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 2, с. 35-42. 

  

Сист. No: 43906

- 160 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Метод разработки инвестиционных программ предпритий с учетом возможностей реинвестирования / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 5, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43918

- 161 -

Сп С 546

Cucllari, Frederik et al.  The Way transparency Influences upon Foreign Direct Investments (FDI) / Frederik Cucllari, Mirela Cini. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 247-252. 

  

Сист. No: 43996

Анализ на инвестициите

- 162 -

Сп И 50

Момчилов, Христо.  Анализ на разходите и ефективността от производствата на земеделско предприятие / Христо Момчилов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 6, с. 62-65. 

  

Сист. No: 43945

Фондов пазар. Фондова борса

- 163 -

Сп Г 62 Сс

Пирян, Арменухи.  Изграждането на българския фондов пазар и неговото настояще / Арменухи Пирян. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 179-200. 

  

Сист. No: 43999

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Ажиханов, А. Б.  Эмпирический анализ факторов, оказывающих влияние на занижение стоимости акций при первичном размещении (на примере Лондоской фондовой биржи) / А. Б. Ажиханов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 59-72. 

  

Сист. No: 44293

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 165 -

43861

Костов, Димитър.  Изследване влиянието на макроикономическите фактори върху състоянието на капиталовия пазар / Димитър Костов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 50-68. 

  

Сист. No: 44044

Икономика

- 166 -

Сп Г 621 УНСС

Ганчев, Ганчо.  Глобалната финансова криза и българската икономика: от теорията към практиката / Ганчо Ганчев. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 173-226. 

  

Сист. No: 43959

- 167 -

Сп Н 32 тх

Сердарис, Панайотис.  Икономическа и търговска дейност на Китай в Р Гърция и влиянието й върху поведението на потребителите. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVII, Свитък 2, 2010, с. 223-228. 

  

Сист. No: 43975

- 168 -

Сп Е 205

Господинова, Антония.  Икономиката на Норвегия / Антония Господинова. // Европа 2001, 2011, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 43956

- 169 -

Сп М 68 э

Мясникова, Л.  От глобального кризиса к катастрофе миросистемы / Л. Мясникова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 2, с. 100-108. 

  

Сист. No: 44029

- 170 -

Сп Н 25 а

Наама, Карим.  Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни / Карим Наама. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 28-41. 

  

Сист. No: 44191

- 171 -

Сп П 57 х

Федулова, Л.  Возможности Украины по иновационной интеграции экономик стран СНГ / Л. Федулова. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 2, с. 74-85. 

  

Сист. No: 44037

- 172 -

43852

Kucerova, Vladimira et al.  The Economic Recession and its Modeling / Vladimira Kucerova, Tomas Meluzin. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 474-482. 

  

Сист. No: 44170

- 173 -

43852

Nenova, Mariella.  Macroeconomic Aspects of the Response of the Bulgarian Companies to the Global crisis / Mariella Nenova. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 589-598. 

  

Сист. No: 44216

- 174 -

43852

Stillo, Sonela.  Public Sector Performance and its Impact on Economy / Sonela Stillo. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 223-232. 

  

Сист. No: 44256

Икономическа политика

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Хузина, Г. Г.  Концепция и механизм трансформации структуры экономической системы / Г. Г. Хузина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 54-58. 

  

Сист. No: 44292

Икономика на България

- 176 -

Сп И 502

Векова, Людмила и др.  Професионално - квалификационна структура на заетите лица - състояние и развитие в остовни икономически дейности / Людмила Векова, Димитър Златинов. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 44-48. 

  

Сист. No: 43930

Икономика на Русия

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Дудка, В. Д.  Неэффективная финансовая система как барьер развития технологического уклада страны / В. Д. Дудка. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 9, с. 56-59. 

  

Сист. No: 44053

Икономически растеж

- 178 -

Сп И 502 д

Гечев, Румен.  Природни ресурси и икономически растеж / Румен Гечев. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 5-33. 

  

Сист. No: 44168

- 179 -

Сп И 502 д

Младенова, Зоя.  Ренесансът на теорията на растежа / Зоя Младенова. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 64-96. 

  

Сист. No: 44173

- 180 -

Сп В 83 Э

Шилов, А.  Инновационная экономика: наука, государство, бизнес / А. Шилов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 1, с. 127-137. 

  

Сист. No: 43965

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 181 -

43852

Ангелов, Иван.  Световната икономическа криза и България / Иван Ангелов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 29-66. 

  

Сист. No: 44107

- 182 -

43852

Владимиров, Владимир.  Фискалните стимули в антикризисната стратегия / Владимир Владимиров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 599-610. 

  

Сист. No: 44218

- 183 -

43852

Динкова, Петя.  Отражение на глобалната финансова криза върху българската икономика / Петя Динкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 677-691. 

  

Сист. No: 44241

- 184 -

43852

Лазоренко, Л. В.  Национальная экономика Украины в условиях рецессии / Л. В. Лазоренко. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 297-302. 

  

Сист. No: 44153

- 185 -

43852

Мавров, Христо.  Глобалната криза и влиянието й върху страните с валутен борд / Христо Мавров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 233-241. 

  

Сист. No: 44147

- 186 -

43852

Маринов, Антон.  Проблеми на българската икономика под влияние на световната икономическа криза в периода 2009-2010 година / Антон Маринов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 654-664. 

  

Сист. No: 44235

- 187 -

43852

Михайлов, Ивайло.  Опитът на Швеция за излизане от кризата / Ивайло Михайлов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 265-275. 

  

Сист. No: 44150

- 188 -

43852

Найденов, Георги.  Световната криза - социологически поглед / Георги Найденов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 119-125. 

  

Сист. No: 44115

- 189 -

43852

Несторов, Людмил.  Особености на икономическата криза в България и средства за излизане от нея / Людмил Несторов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 576-588. 

  

Сист. No: 44208

- 190 -

43852

Петров, Камен.  Възможности и предизвикателства пред националните държави за преодоляване на последиците от финансовата криза / Камен Петров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 369-381. 

  

Сист. No: 44155

- 191 -

43852

Симеонов, Стефан и др.  Влияние на цените на горивата върху българската икономика в условията на икономическа криза / Стефан Симеонов, Веселин Миланов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 665-676. 

  

Сист. No: 44238

- 192 -

43852

Славенков, Боян.  Беше ли кризата "креативният разрушител" в стопанския механизъм на пазарната икономика? / Боян Славенков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 448-464. 

  

Сист. No: 44163

- 193 -

43852

Танова, Петя.  Гръцката криза - трагедия по Аристотел, по Монкретиен, или по Хегел / Петя Танова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 253-265. 

  

Сист. No: 44148

- 194 -

43852

Трайков, Христо.  Световната икономическа криза и краткосрочните перспективи на българската икономика / Христо Трайков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 643-653. 

  

Сист. No: 44232

- 195 -

43852

Трифонова, Мирена.  За някои поведенчески аспекти на глобалната финансова криза / Мирена Трифонова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 382-394. 

  

Сист. No: 44156

- 196 -

Сп Д 41 к

Коршунов, Д. А.  О построении модели общего равновесия для экономики России / Д. А. Коршунов. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 2, с. 56-67. 

  

Сист. No: 43890

- 197 -

43852

Bartha, Zoltan.  Climbing up Competitiveness Ladder - the Global Crisis and the Process of Globalization / Zoltan Bartha. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 135-144. 

  

Сист. No: 44121

- 198 -

43852

Fotov, Risto et al.  The Causes and Consequences of the Global crisis / Risto Fotov, Emilija Miteva. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 126-134. 

  

Сист. No: 44118

- 199 -

43852

Popa, Catalin C. et al.  The Financial Crises Functional Model / Catalin C. Popa, Haralambie Beizadea. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 151-156. 

  

Сист. No: 44132

Бизнес политика

- 200 -

Сп И 502

Борисова, Лалка.  Ролята на ценностите за изграждане на бизнес комуникации / Лалка Борисова. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 58-63. 

  

Сист. No: 43934

Пазарно стопанство

- 201 -

Сп И 50 м

Радев, Юли.  Статично и динамично неравновесие на пазарите / Юли Радев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 2, с. 36-63. 

  

Сист. No: 44081

- 202 -

Сп И 502 д

Стоянов, Велчо.  Пазарният дух на времето и антикултурната му насоченост / Велчо Стоянов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 34-63. 

  

Сист. No: 44171

- 203 -

Сп И 36 Вн

Стоянов, Велчо.  Пазарът - социално благо и/или социално зло? / Велчо Стоянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 3, с. 21-33. 

  

Сист. No: 44257

Икономически реформи

- 204 -

Сп С 546

Наама, Карим.  Начало и цели на икономическата реформа в Арабска република Египет / Карим Наама. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 115-124. 

  

Сист. No: 43970

Икономика на отраслите

- 205 -

43861

Ангелов, Асен.  Българската промишленост - секторен преглед / Асен Ангелов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 252-281. 

  

Сист. No: 44108

Аграрна икономика

- 206 -

43852

Георгиева, Елена.  Данъчни аспекти при оценяване на земеделската продукция / Елена Георгиева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 74-82. 

  

Сист. No: 44211

- 207 -

Сп З 544 к

Башев, Храбрин и др.  Конкурентоспособност на земеделските производствени кооперации / Храбрин Башев, Нина Котева. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 44055

Икономика на селското стопанство

- 208 -

Сп И 50

Стоянчева, Димитрина и др.  Анализ на източниците на доход на домакинствата от селските общини в област Стара Загора / Димитрина Стоянчева, Юлияна Яркова, Ваня Андреева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 6, с. 80-88. 

  

Сист. No: 43947

Икономика на индустрията, предприятието

- 209 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  ERP в малките и средни предприятия / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 3, с. 32-33. 

  

Сист. No: 43920

- 210 -

Сп П 57 х

Сухарев, О.  Промышленость: кризис и перспективы развития / О. Сухарев. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 44035

Икономика на туризма

- 211 -

43852

Славова, Гергана.  Развитие на селския туризъм в България и Западна Европа и отражение на рецесията върху този вид дейност / Гергана Славова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 62-73. 

  

Сист. No: 44210

Туризъм в България

- 212 -

43861

Цаков, Златомир Цаков.  Първи стъпки на нискотарифните хотели в България / Златомир Цаков Цаков. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 226-238. 

  

Сист. No: 44105

- 213 -

Сп П 89 г

Желев, Георги.  Възможности за развитие на алтернативен туризъм в системите от влажни зони по Дунавското крайбрежие между Русе и Силистра / Георги Желев. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 51-57. 

  

Сист. No: 44072

- 214 -

Сп П 89 г

Николов, Никола и др.  Потенциал за нетрадиционен туризъм в Североизточните Високи Родопи / Никола Николов, Петър Петров. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 121-127. 

  

Сист. No: 44075

- 215 -

Сп П 89 г

Петров, Петър и др.  Алтернативен туризъм в България - дефинитивни аспекти / Петър Петров, Борис Казаков. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 46-50. 

  

Сист. No: 44070

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 216 -

43861

Иванов, Радослав.  "Кухи" ценови позиции и тяхната зависимост от имиджовото позициониране на стоките / Радослав Иванов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 239-251. 

  

Сист. No: 44106

- 217 -

43852

Петров, Данчо.  Матрица на депозитното ценообразуване - реконфигурации при промени в пазарната конюнктура / Данчо Петров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 126-135. 

  

Сист. No: 44164

Търговия

- 218 -

43852

Кънев, Пламен.  Влияние на световната икономическа криза върху борсовата търговия с петрол / Пламен Кънев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 556-564. 

  

Сист. No: 44206

- 219 -

43861

Ченков, Адриан Валентинов.  Усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници при реализацията на български вина / Адриан Валентинов Ченков. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 207-225. 

  

Сист. No: 44104

Маркетинг

- 220 -

43852

Атанасов, Борислав.  Промени в поведението на потребителите в условията на криза / Борислав Атанасов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 264-274. 

  

Сист. No: 44233

- 221 -

43861

Гуджеров, Павел.  Предпоставки и ключови елементи за реализиране на Word-Of-Mouth маркетингови кампании / Павел Гуджеров. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 192-206. 

  

Сист. No: 44098

- 222 -

43852

Иванов, Свилен.  Оптимизацията на комуникационния микс като фактор за намаляване на негативните ефекти от кризата сред предложителите на биопродукти в България / Свилен Иванов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 93-100. 

  

Сист. No: 44214

- 223 -

43852

Ласкова, Виолета Петева.  Потребителското поведение и социален маркетинг: през призмата на поведенческия перспективен модел / Виолета Петева Ласкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 256-263. 

  

Сист. No: 44230

- 224 -

Сп Г 62 Сс

Менгов, Георги и др.  Матиматико-психологически подход към функците на полезност при икономически агенти / Георги Менгов, Светла Николова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 149-166. 

  

Сист. No: 43998

- 225 -

Сп Б 445

Горанова, Пенка.  Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите / Пенка Горанова. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 36-49. 

  

Сист. No: 43985

- 226 -

Сп Б 445

Григорова, Ваня.  Измерване на маркетинговите резултати в организациите за производство на продукти с индустриално предназначение / Ваня Григорова. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 67-82. 

  

Сист. No: 43992

- 227 -

Сп Х 74 п

Добрева , Добринка.  Марката - средство за индивидуализиране на всеки производител / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 2, с. 23-27. 

  

Сист. No: 43924

Рекламна, комуникационна политика

- 228 -

Сп Ч I 58 i

Bugge, Markus M.  Creative Distraction: Lack of Collective Learning in Adapting to Online Advertising in Oslo, Norway / Markus M. Bugge. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 2, с. 227-248. 

  

Сист. No: 44014

Дистрибуционна политика

- 229 -

43861

Самуилов, Милуш.  Оптимизиране на дистрибуционните канали в телекомуникационния пазар / Милуш Самуилов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 158-191. 

  

Сист. No: 44088

Международен маркетинг

- 230 -

43852

Димов, Сава.  Международни спот пазари на злато в условията на криза (тенденции, параметри и възможности за адаптация в български условия) / Сава Димов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 157-172. 

  

Сист. No: 44139

Външна търговия

- 231 -

Сп М 68 э

Соколов, В.  Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 г. / В. Соколов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 2, с. 36-47. 

  

Сист. No: 44027

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 232 -

43852

Вергиев, Димитър.  Глобалната икономическа криза и дестабилизацията на международните финансови пазари / Димитър Вергиев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 395-402. 

  

Сист. No: 44158

- 233 -

Сп Ф 53

Ермилов, В. Г.  Условия развития Международного финансового центра в России / В. Г. Ермилов. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 44288

- 234 -

Сп Ф 53 кс

Ермолаева, М. Г.  Дисбалансы в мировых торговых и капитальных потоках и их регулирование / М. Г. Ермолаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 43894

Международни икономически отношения

- 235 -

Сп М 68 э

Богомолов, О.  Взаимовлияние глобального кризиса и общественно-политической мысли / О. Богомолов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 1, с. 86-90. 

  

Сист. No: 43892

- 236 -

Сп И 502 д

Дамянов, Атанас.  Преосмисляне на възгледи / Атанас Дамянов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 118-138. 

  

Сист. No: 44180

- 237 -

Сп И 502

Казахстанският път за икономическо развитие . // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 72-76. 

  

Сист. No: 43938

- 238 -

Сп Е 454 и

Международните условия за доставка - Инкотермс (Incoterms) в търговската практика . // Експерт, XIX, 2011, N 1, с. 65-66. 

  

Сист. No: 43901

- 239 -

Сп М 45 о

Николов, Симеон.  НАТО след Лисабонската среща - проблемите предстоят / Симеон Николов. // Международни отношения, 2011, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 43948

- 240 -

Сп П 57 х

Расков, Н.  Внешнеторговые дисбалансы и валютная политика / Н. Расков. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 1, с. 33-41. 

  

Сист. No: 44033

- 241 -

Сп М 68 э

Ступин, В. и др.  Международные грузопотоки в условиях кризиси / В. Ступин, А. Хохлов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 3, с. 22-27. 

  

Сист. No: 44283

- 242 -

43852

Kostova, Tatiana et al.  Varieties of Capitalism and the Impact of the Global Economic Crisis on International Business / Tatiana Kostova, Stoyan Tenev. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 92-115. 

  

Сист. No: 44111

- 243 -

43852

Nyga, Honorata.  Global Crisis and Trade concentration / Honorata Nyga. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 173-184. 

  

Сист. No: 44145

Глобализация

- 244 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Гглобализация на научните изследвания и разработките от транснационалните корпорации / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 110-128. 

  

Сист. No: 43997

- 245 -

Сп М 68 э

Паньков, В.  Глобализация экономики: qualis es et quo vadis? / В. Паньков. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 1, с. 11-24. 

  

Сист. No: 43881

- 246 -

43852

Popa, Catalin C. et al.  The New Model of Interdependencies within Global Economy Architecture / Catalin C. Popa, Filip Nistor. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 145-150. 

  

Сист. No: 44122

Европейска интеграция

- 247 -

43852

Szypulewska-Porczynska, Alina.  EU Internal Market for Services at Times of Economic Downturn and Beyond / Alina Szypulewska-Porczynska. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 202-209. 

  

Сист. No: 44303

- 248 -

Сп И 502 у

Poggeler, Franz et al.  The Unification of Europe as a Learning Process / Franz Poggeler. // Икономика и управление, VI, 2010, N 4, с. 2-12. 

  

Сист. No: 44262

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 249 -

43861

Василева, Гергана.  Конкурентоспособност на българската икономика след приемането на България в Европейския съюз / Гергана Василева. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 335-352. 

  

Сист. No: 44131

- 250 -

43853

Жаке, Жан-Пол.  Институционна система на ЕС / Жан-Пол Жаке. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 241-308. 

  

Сист. No: 44071

- 251 -

43853

Ридо, Жоел.  Прилагане правото на ЕО и ЕС от националните органи / Жоел Ридо. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 309-335. 

  

Сист. No: 44078

- 252 -

Сп И 36 Вн

Димова, Корнелия.  Фискална политика в Европейския съюз - между хармонизацията и конкуренцията / Корнелия Димова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 4, с. 102-111. 

  

Сист. No: 44279

- 253 -

Сп С 546

Несторов, Людмил.  Някои проблеми на икономическата и социалната адаптация на България към Европейския съюз / Людмил Несторов. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 125-133. 

  

Сист. No: 43971

- 254 -

Сп И 50 м

Панушев, Емил.  Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите строни-членки на ЕС / Емил Панушев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 2, с. 64-80. 

  

Сист. No: 44086

- 255 -

Сп И 502 у

Райков, Живко.  Европейският бюджет и механизма на защита финансовите интереси на Европейския съюз / Живко Райков. // Икономика и управление, VI, 2010, N 4, с. 13-24. 

  

Сист. No: 44246

- 256 -

Сп Б 973

Сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз . // Бюджетът, 20, 2011, N 4, с. 16-34. 

  

Сист. No: 44093

- 257 -

Сп Б 973

Условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране . // Бюджетът, 20, 2011, N 3, с. 20-33. 

  

Сист. No: 44015

- 258 -

Сп М 68 э

Энтин, Л. М.  Лиссабонская революция в ЕС-праве: первый комплексно-прогностический анализ / Л. М. Энтин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 2, с. 113-123. 

  

Сист. No: 44030

Право. Наука за държавата и правото

- 259 -

43852

Бъчварова, Маргарита Стефанова.  Правни аспекти на публично- частното партньорство / Маргарита Стефанова Бъчварова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 357-362. 

  

Сист. No: 44340

- 260 -

43853

Мутон, Жан-Дени.  Конституционно право на Европейския съюз / Жан-Дени Мутон. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 187-240. 

  

Сист. No: 44062

- 261 -

Сп И 31

Иванов, Виктор.  Антикризисни промени в Кодекса на труда / Виктор Иванов. // ИДЕС, XV, 2011, N 2, с. 44-50. 

  

Сист. No: 44154

- 262 -

Сп Ф 53 кс

Ломтатидзе, О. В.  Проблема защиты прав частных инвеститоров в системе регулирования финансового рынка / О. В. Ломтатидзе. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 2, с. 50-55. 

  

Сист. No: 43907

- 263 -

Сп С 546

Стефанов, Георги.  Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право / Георги Стефанов. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 3-37. 

  

Сист. No: 43966

Европейско право

- 264 -

43853

Готрон, Жан-Клод.  Правна система на ЕС - обща характеристика / Жан-Клод Готрон. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 81-136. 

  

Сист. No: 44054

- 265 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Общ преглед на Европейското дружество / Галина Николова. // Актив, 2011, N 3, с. 44-46. 

  

Сист. No: 44012

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 266 -

43853

Беноа-Ромер, Флоранс.  Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита / Флоранс Беноа-Ромер. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 137-185. 

  

Сист. No: 44058

Търговска марка. Промишлени образци

- 267 -

Сп Х 74 п

Добрева , Добринка.  Нови предизвикателства с последните изменения в Закона за марките и географските означения / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 3, с. 26-30. 

  

Сист. No: 44194

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 268 -

43861

Господинов, Юлиян.  Изследване практиките на прилагане на публечно-частното партньорство в дейността на общините в България / Юлиян Господинов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 353-373. 

  

Сист. No: 44157

- 269 -

Сп И 502

Цонков, Николай.  Административното регулиране на стопанската дейност / Николай Цонков. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 20-23. 

  

Сист. No: 43928

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 270 -

43841

Йоргова, Милена.  Отново за социалната работа и социалния работник / Милена Йоргова. // Социални изследвания / Начко Радев и др. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2011, с. 68-116. 

  

Сист. No: 44099

Социално осигуряване

- 271 -

43852

Вълков, Владимир.  Влиянието на икономическата криза върху минималните осигурителни прагове / Владимир Вълков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 267-275. 

  

Сист. No: 44217

Социално осигуряване в България

- 272 -

43852

Дакова, Маргарита.  Варианти за социални осигурителни вноски в България / Маргарита Дакова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 276-292. 

  

Сист. No: 44219

- 273 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Промени в социалното и здравното осигуряване през 2011 година / Аспасия Петкова. // ИДЕС, XV, 2011, N 2, с. 30-42. 

  

Сист. No: 44152

Пенсионно осигуряване

- 274 -

43852

Благойчева, Христина.  Влияние на финансовата криза върху организацията на пенсионноосигурителната система / Христина Благойчева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 258-266. 

  

Сист. No: 44213

- 275 -

43837

Кастел, Никола и др.  Квалификацията - в центъра на социалните права: отражение на пенсионната реформа върху сферата на трудовото възнаграждение / Никола Кастел, Бернар Фрио. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 407-430. 

  

Сист. No: 44127

- 276 -

43837

Христосков, Йордан.  Пенсионните реформи в страните от Централна и Източна Европа - развитие и предизвикателства / Йордан Христосков. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 431-472. 

  

Сист. No: 44128

- 277 -

43837

Шопов, Георги.  Реформирането на пенсионната система - българският опит от края на ХХ и началота на ХХI век / Георги Шопов. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев : Сиела - Софт енд Паблишинг. - София, 2009, с. 473-496. 

  

Сист. No: 44130

- 278 -

В П 225

Вълканов, Николай.  Shangri-la за старините ви. Холандският пенсионен модел е признат за най-добрия в света / Николай Вълканов. // Пари, XX, N 57, 24 март 2011, с. 8-9. 

  

Сист. No: 43993

Застраховане

- 279 -

43852

Киров, Стоян.  Застрахователният бизнес в условията на криза - прости решения в сложни ситуации / Стоян Киров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 200-205. 

  

Сист. No: 44179

- 280 -

43861

Панева, Анелия Ангелова.  Изследване на зависимостта между потреблението на застраховки "Живот" и и доходите на населението / Анелия Ангелова Панева. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 37-49. 

  

Сист. No: 44038

- 281 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Застраховка срещу кризата или рискът, за който никой не мисли / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 7, 13-27 април 2011, с. 10, 15, 17. 

  

Сист. No: 44227

- 282 -

В З 375

Иванова, Гергана.  С неизбежното и боговете не спорят / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 7, 13-27 април 2011, с. 11, 18-19. 

  

Сист. No: 44234

- 283 -

Сп Ф 53

Лайков, А. Ю.  Международная практика регулирования деятельности страховых посредников / А. Ю. Лайков. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 1, с. 54-58. 

  

Сист. No: 43878

- 284 -

Сп Н 25 а

Проданов, Стоян.  Инвестиците на български дружества в общото застраховане - тенденции в структурата и доходността / Стоян Проданов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 114-120. 

  

Сист. No: 44199

- 285 -

Сп Ф 53 кс

Русецкая, Э. А.  Тенденции и перспективы развития страхового рынка в Росийской Федерации / Э. А. Русецкая. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 11, с. 6-9. 

  

Сист. No: 44289

- 286 -

Сп Ф 53 кс

Федосов, В. А.  Международный страховой рынок / В. А. Федосов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 7, с. 64-68. 

  

Сист. No: 43933

- 287 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Страховой портфель, его качественные и количественные характеристики / Л. А. Чалдаева, А. А. Шибалкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 2-6. 

  

Сист. No: 44295

- 288 -

Сп Ч J 80 r

Biener, Christian et al.  The Performance of Microinsurance Programs: A Data Envelopment Analysis / Christian Biener, Martin Eling. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 1, с. 83-115. 

  

Сист. No: 43893

- 289 -

Сп Ч J 80 r

Bikker, Jacob A. et al.  Restructuring of the Dutch Non Life insurance industry: Consolidation, Organizational Form, And Focus / Jacob A. Bikker, Janko Gorter. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 1, с. 163-184. 

  

Сист. No: 43899

- 290 -

Сп Ч J 80 r

Murray, John E.  Asymmetric Information and Countermeasures in Early Twentieth-Century American Short-Term Disability Microinsurance / John E. Murray. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 1, с. 117-138. 

  

Сист. No: 43900

Образование

- 291 -

В А 36

Велева, Татяна.  Хиляда преподаватели сядат на студентската банка / Татяна Велева. // Аз-буки, XXI, N 9, 3-9 март 2011, с. 7-9. 

  

Сист. No: 43862

- 292 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Социалният контекст на образаванието на възрастните / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 102. Социални дейности, 2010, с. 5-24. 

  

Сист. No: 43974

- 293 -

Сп Г 62 Сп

Попова, Любов.  Статус и компетенции на преподавателите на възрастни / Любов Попова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 101. Социални дейности, 2009, с. 263-291. 

  

Сист. No: 43984

- 294 -

Сп Ф 53 кс

Меняйлова, Р. А.  Качество образования как обобщающий показатель результативности его финансового обеспечения / Р. А. Меняйлова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 56-58. 

  

Сист. No: 44301

- 295 -

Сп О 174

Рашева-Мерджанова, Яна.  Трансформация на ключовите компетентности на съвременния учител в контекста на социалното взаимодействие / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование, XX, 2011, N 1, с. 39-50. 

  

Сист. No: 43863

- 296 -

Сп Ф 53 кс

Сидорова, Н. И.  Бюджетное финансирование образования - необходимое условие развития человеческого потенциала / Н. И. Сидорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 10, с. 2-9. 

  

Сист. No: 44274

- 297 -

43852

Dicheva, Aneta.  The Competitive Advantage of Foreing Languages and Cultural Knowledge / Aneta Dicheva. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 4, Т. 4 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 348-354. 

  

Сист. No: 44244

Висше образование

- 298 -

В З 375

Вазов, Григорий.  Никой до днес не се е сетил да събере тези две думи - предприемачество и финанси / Григорий Вазов. // Застраховател, XVII, N 6, 30 март - 13 апр. 2011, с. 20. 

  

Сист. No: 44057

- 299 -

В Н 317

Мобилност и предприемачество в обучението . // Наука & Общество, XXI, N 3, 26 март 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 44047

- 300 -

В Д 92

Танева, Анка.  Излезе първия брой на сп. "Икономика 21" / Анка Танева. // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 15, 15-21 април 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 44250

- 301 -

Сп Г 62 Сп

Механджийска, Гинка.  Активност на студентите в практическото обучение по методи на социалната работа / Гинка Механджийска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 101. Социални дейности, 2009, с. 75-119. 

  

Сист. No: 43983

- 302 -

Сп Г 62 Сп

Пейчева-Форсайт, Румяна.  Привлекателност на българското висше образование (в контекста на Болонския процес) / Румяна Пейчева-Форсайт. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 100. Педагогика, 2009, с. 113-151. 

  

Сист. No: 43981

- 303 -

Сп Ф 53 кс

Калашникова, О. В.  Качество высшего образования - основной критерий финансирования вузов в условиях инновационной экономики / О. В. Калашникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 4, с. 58-67. 

  

Сист. No: 43916

- 304 -

Сп О 174

Рунова, С. А.  За целесъобразността от внедряване на творчески проекти в обучението на студнтите по чужд език / С. А. Рунова. // Образование, XX, 2011, N 2, с. 100-106. 

  

Сист. No: 44068

- 305 -

Сп С 847

Тодоров, Марко.  Има ли нужда от нова реформа на висшето образование / Марко Тодоров. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 1, с. 45-55. 

  

Сист. No: 44079

- 306 -

Сп С 847

Харалампиев, К. и др.  Възможна ли е проактивна институционална политика за насърчаване развитието на университетската наука? / К. Харалампиев, Г. Димитров. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 1, с. 78-104. 

  

Сист. No: 44085

- 307 -

Сп М 457 е

Luchoomun, Dharmadeo et al.  Collaborative e-Learning: e-Portfolios for Assessment, Teaching and Learning / Dharmadeo Luchoomun, Joe McLuckie, Maarten Wesel. // Международно списание Е и М еврообразование, 2011, N 1, с. 46-55. 

  

Сист. No: 43846

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 308 -

Сп Г 62 Сп

Асенов, Асен.  Биоразнообразие на България / Асен Асенов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 101. География, №2, 2009, с. 91-114. 

  

Сист. No: 43987

Екология

- 309 -

Сп Ф 53

Гребенщиков, Э. С.  Развитие экологического страхования: подходы и модели / Э. С. Гребенщиков. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 2, с. 50-54. 

  

Сист. No: 43897

- 310 -

Сп С 547

Стоилова, Румяна.  Опазване на природата: стратифицираното обществено мнение / Румяна Стоилова, Франциска Биери. // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 3-4, с. 225-250. 

  

Сист. No: 44149

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 311 -

Сп М 453

Колев, В.  Прилагане на социалния маркетинг в здравната помощ: разпространение на доказателства с цел промяна на потребителското поведение / В. Колев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010, N 3, с. 31-42. 

  

Сист. No: 44271

- 312 -

Сп С 546

Кръстителски, Илко и др.  Развити системи за данъчно финансиране на здравеопазването от тип Бевъридж (NHSs) в страните от Западна Европа / Илко Кръстителски, Йосиф Йосифов. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 134-229. 

  

Сист. No: 43972

Здравеопазване в България

- 313 -

43852

Атанасов, Николай.  Финансовите измерения на стопанската криза в здравеопазването / Николай Атанасов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 185-197. 

  

Сист. No: 44224

- 314 -

43852

Атанасова, Елка и др.  Готовност за плащане за здравна помощ на българския пациент в условията на криза / Елка Атанасова, Емануела Мутафова, Милена Павлова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 147-156. 

  

Сист. No: 44222

- 315 -

43852

Коева, Стефка М.  Кризата в българското здравеопазване и здравната реформа: един по-различен поглед / Стефка М. Коева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 127-137. 

  

Сист. No: 44220

- 316 -

43852

Стоянова, Румяна.  Отражение на икономическата криза върху здравния сектор в България / Румяна Стоянова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 138-146. 

  

Сист. No: 44221

Стокознание

- 317 -

Сп А 255

Стоянов, Венцислав.  Най-после в България има Агенция по безопасност на храните / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 43858

Енергетика

- 318 -

Сп П 57 х

Поминов, В. и др.  Стихийность рынка нефти: перспективы преодоления / В. Поминов, Б. Давыдов, А. Субботин. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 1, с. 28-32. 

  

Сист. No: 44031

Селско стопанство. Горско стопанство

- 319 -

43852

Кънчев, Иван и др.  Реформата в лозаро-винарския сектор / Иван Кънчев, Албена Митева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 17-26. 

  

Сист. No: 44209

- 320 -

43861

Христова, Мая.  Особеностите на селското стопанство и влиянието им върху производството на царевица / Мая Христова. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 282-298. 

  

Сист. No: 44110

- 321 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Оценка на конкурентоспособността на българските ферми / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 6, с. 11-26. 

  

Сист. No: 43941

- 322 -

Сп З 54

Българското земеделие през 21 век . // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 15-17; N 2-3, с. 6-7. 

  

Сист. No: 43844

- 323 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство и търговия с костилкови плодове / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 3, с. 33. 

  

Сист. No: 43859

- 324 -

Сп З 54

Иванова, Зоя.  Екологизация на винопроизводството в България / Зоя Иванова. // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 31-33. 

  

Сист. No: 43845

- 325 -

Сп И 50

Михайлова-Тонева, Мария.  Развитие на селското стопанство в Китай / Мария Михайлова-Тонева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 57-63. 

  

Сист. No: 43936

- 326 -

Сп Р 868 э

Порфирьев, Б. и др.  Становление системы агрострахования в России: ключевые проблемы и наметки решений / Б. Порфирьев, Р. Юлдашев. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 6, с. 35-43. 

  

Сист. No: 44264

- 327 -

Сп З 54

Стойкова, Мая.  Селското стопанство на Норвегия / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 43-45. 

  

Сист. No: 43847

Селскостопански предприятия, производство

- 328 -

Сп И 50

Панталеева, Десислава.  Състояние, възможности и перспективи за развитие на лозарството в България / Десислава Панталеева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 5, с. 14-22. 

  

Сист. No: 43937

Растениевъдство

- 329 -

В Б 921ф

Кутев, Веселин.  Непреодолими проблеми за стопаните, работещи на силно кисели почви, трябва да бъдат разрешени от държавата / Веселин Кутев. // Български фермер, XX, N 1004, 3-9 март 2011, с. 11-12. 

  

Сист. No: 43850

- 330 -

Сп З 54

Атанасова, Емилия.  Сминдухът - храна и лекарство / Емилия Атанасова. // Земеделие плюс, 2011, N 2-3, с. 44-45. 

  

Сист. No: 44182

- 331 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Тоня.  Влияние на отношението към риска върху иновационната активност при производството на пшеница (на примера на област Добрич) / Тоня Георгиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 3, с. 74-85. 

  

Сист. No: 44261

- 332 -

Сп З 54

Дачева, Светлана.  Кориандър / Светлана Дачева. // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 43843

- 333 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо.  Основни фактори за високи добиви при слънчогледа / Енчо Мянушев. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 2, с. 45-48. 

  

Сист. No: 43869

- 334 -

Сп З 54

Стойкова, Мая.  Екологична ефективност на тревнофуражното производство / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 2011, N 2-3, с. 37-39. 

  

Сист. No: 44176

- 335 -

Сп З 54

Христов, Иван.  Предсеитбени обработки на почвата и първи грижи за пролетните култури / Иван Христов. // Земеделие плюс, 2011, N 2-3, с. 40-41. 

  

Сист. No: 44181

Земеделие. Организация и управление

- 336 -

Сп И 50

Николов, Радмил.  Възможности за участие на земеделските производители в търговията с въглеродни емисии / Радмил Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 47-50. 

  

Сист. No: 43935

Биологично земеделие

- 337 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Биологичното земеделие - разумен и перспективен избор за селското стопанство / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 6, с. 70-79. 

  

Сист. No: 43946

- 338 -

Сп Н 25 а

Николова, Марина А.  Биопроизводство и особености на пазара на биопродукти / Марина А. Николова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 42-65. 

  

Сист. No: 44192

Животновъдство

- 339 -

В Б 921ф

Семков, Михо.  Приоритетно развитие на животновъдството ни / Михо Семков. // Български фермер, XX, N 1010, 14-20 април 2011, с. 16,19. 

  

Сист. No: 44237

- 340 -

Сп З 54

Гайдарска, В. и др.  Млечният сектор на Индия / В. Гайдарска, П. Йовчевска. // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 41-42. 

  

Сист. No: 43848

- 341 -

Сп З 54

Герчев, Герчо и др.  Технология за отглеждане на овце в предпланински и планински области / Герчо Герчев, Цонко Маслев. // Земеделие плюс, 2011, N 2-3, 24 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 44184

- 342 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Животновъдството в страните на ЕС-27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 44066

- 343 -

Сп З 54

Семков, Михо.  Стратегия "България 2020" в животновъдството / Михо Семков. // Земеделие плюс, 2011, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 43842

Управление на предприятията. Организация на производството

- 344 -

Сп П 89 тп

Богатырева, Наталья.  Конкурентный потенциал организации: влияние позиционирования / Наталья Богатырева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 2, с. 105-109. 

  

Сист. No: 44277

- 345 -

Сп П 89 тп

Муратов, Александр.  Конвергенция управленческих концепций: контроллинг и менеджмент качества / Александр Муратов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 1, с. 13-19. 

  

Сист. No: 43876

- 346 -

Сп С 848 д

Нерсиян, Тигран Яковлевич.  Методологический подход "Р2М" для организации инновационного развития предприятия / Тигран Яковлевич Нерсиян. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 1, с. 31-37. 

  

Сист. No: 43872

- 347 -

Сп П 89 тп

Третьякова, Елена.  Интеллектуальный потенциал организации: обобщающие индикатори / Елена Третьякова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 1, с. 36-46. 

  

Сист. No: 43877

Мениджмънт

- 348 -

43852

Вачков, Стефан.  За необходимостта от нова рискова култура на банковия мениджмънт / Стефан Вачков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 17-29. 

  

Сист. No: 44116

- 349 -

43861

Стоянова, Станислава.  Съвременен модел на организацията като социална система / Станислава Стоянова. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 299-318. 

  

Сист. No: 44126

- 350 -

Сп Г 62 Сс

Менгов, Георги и др.  Управленски опит и отрицателни емоции при хиптетичен избор на мениджър / Георги Менгов, Олга Тодорова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 167-178. 

  

Сист. No: 44000

- 351 -

Сп Г 62 Сп

Симеонова, Росица.  Власт, влияние и култура в организациите за социална работа (управленски дискурс и взаимовръзки) / Росица Симеонова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 102. Социални дейности, 2010, с. 115-146. 

  

Сист. No: 43978

- 352 -

Сп И 502

Дамянова, Лилия и др.  Мениджърски решения за противодействие на икономическата криза / Лилия Дамянова, Даниел Славов. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 80-85. 

  

Сист. No: 43940

- 353 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий.  Управление инновационными проектами в компании / Юрий Емельянов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 2, с. 26-39. 

  

Сист. No: 44269

- 354 -

Сп И 502 д

Каменов, Камен.  Ценности и асиметрия в поведението на личността и групата / Камен Каменов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 1, с. 106-117. 

  

Сист. No: 44178

- 355 -

Сп Ч 895

Киройчева, Петя.  Мотивацията като процес / Петя Киройчева. // Човешки ресурси, 2011, N 1, с. 23-24. 

  

Сист. No: 43870

- 356 -

Сп Б 90

Кристофор, Д.  Идеология бизнеса по версии Кевина О' Коннора / Д. Кристофор. // Управление персоналом . - Москва, 75, 2011, N 3, с. 21-25. 

  

Сист. No: 44026

- 357 -

Сп С 546

Милутинович, Мирослав.  Бенчмаркинг - нова тенденция в мениджмънта / Мирослав Милутинович. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 270-278. 

  

Сист. No: 43973

- 358 -

Сп П 89 тп

Хохлова, Т.  Классики менеджмента: Ф. У. Тейлор и Г. Л. Гантт / Т. Хохлова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 1, с. 118-126. 

  

Сист. No: 43871

- 359 -

Сп Ч J 80 B

Kirsch, Christina et al.  Drivers of change: a contemporary model / Christina Kirsch, John Chelliah, Warren Parry. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 2, с. 13-20. 

  

Сист. No: 44290

- 360 -

Сп Ч J 80 B

Klein, Andrew.  Corporate culture: its value as a resource for competitive advantage / Andrew Klein. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 2, с. 21-28. 

  

Сист. No: 44287

- 361 -

Сп Ч J 80 B

Mohr, Jakki J. et al.  Mapping the outsourcing landscape / Jakki J. Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley F. Slater. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 1, с. 42-50. 

  

Сист. No: 44198

- 362 -

Сп Ч J 80 B

Scott, Pamela et al.  Emerging threats for MNC subsidiaries and the cycle of decline / Pamela Scott, Patrick T. Gibbons. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 1, с. 34-41. 

  

Сист. No: 44201

Бизнес стратегии

- 363 -

Сп Ч J 80 B

Bonn, Ingrid et al.  Sustainability: the missing ingredient in strategy / Ingrid Bonn, Josie Fisher. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 44183

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 364 -

Сп Г 62 Сс

Давидков, Цветан.  Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи / Цветан Давидков. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 8, 2009, с. 81-130. 

  

Сист. No: 43991

- 365 -

Сп Г 621 УНСС

Тодоров, Кирил.  Българското предприемачество по време на кризата и като двигател на следкризисното развитие / Кирил Тодоров. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 5-25. 

  

Сист. No: 34674

Корпоративно управление

- 366 -

Сп Н 32 тх

Конарев, Асен и др.  Корпоративно управление и преобразуванията в условията на криза / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVII, Свитък 2, 2010, с. 241-245. 

  

Сист. No: 43979

Риск мениджмънт

- 367 -

Сп Ф 53 кс

Воронина, Л. А. и др.  Проблемы организации системы риск-менеджмента инвестиционной деятельности промышленных холдингов / Л. А. Воронина, Н. И. Бабенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 16-23. 

  

Сист. No: 44296

- 368 -

Сп Ф 53 кс

Хрусталев, Е. Ю. и др.  Финансовые методы снижения риска при создании наукоемкой и високотехнологичной продукции / Е. Ю. Хрусталев, И. А. Стрелникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 7, с. 13-21. 

  

Сист. No: 43929

- 369 -

Сп Б 90

Яншина, О. В.  Оценка кредитного риска / О. В. Яншина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 3, с. 121-122. 

  

Сист. No: 44284

- 370 -

Сп Ч R 62

Burnheimer, Richard J.  The invisible threat: Radiofrequency Radiation / Richard J. Burnheimer. // Risk Management . - New York, 2010, N 6, с. 36-40. 

  

Сист. No: 44069

- 371 -

Сп Ч R 62

Cawley Michael J.  So You Want to Be a Risk Manager: 25 Lessons Learned During 25 Years in the Trenches / Cawley Michael J.. // Risk Management . - New York, 2010, N 9, с. 30-34. 

  

Сист. No: 44049

- 372 -

Сп Ч R 62

Holbrook, Emily.  Head of the Class: The 3rd Annual Risk Management and Insurance Education Review / Emily Holbrook. // Risk Management . - New York, 2010, N 7, с. 28-32. 

  

Сист. No: 44064

- 373 -

Сп Ч R 62

More Media, More Opportunity, More Risk: The Upside and Downside of Social Media . // Risk Management . - New York, 2010, N 8, с. 25-31. 

  

Сист. No: 44060

- 374 -

Сп Ч R 62

Wojcik, Michael.  Making Risk Assessments Useful / Michael Wojcik. // Risk Management . - New York, 2010, N 8, с. 36-40. 

  

Сист. No: 44059

Малък бизнес

- 375 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Малки и средни предприятия - значение на мащаба на предприятието и начин за неговото определяне / Мартин Петков. // Български законник, XX, 2011, N 3, с. 92-94. 

  

Сист. No: 43886

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 376 -

Сп Ч J 80 B

Bhat, J. S. A. et al.  Innovation by harmonizing continuity and change / J. S. A. Bhat, P. K. Jain, Sushil Jain. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 2, с. 38-49. 

  

Сист. No: 44294

Мениджмънт на фирмата

- 377 -

43852

Подходи за преодоляване на фирмената криза . // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 206-214. 

  

Сист. No: 44187

- 378 -

Сп И 502

Тимчев, Марко.  Нови методи за финансовия бизнес анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 86-93. 

  

Сист. No: 43942

Управление на риска

- 379 -

Сп Ч R 62

Shapo, Marshall S.  The Legal Recourse in a Sea of Oil / Marshall S. Shapo. // Risk Management . - New York, 2010, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 44046

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 380 -

Сп Г 621 УНСС

Тодоров, Петко.  Медиите в кризата и кризата в медиите / Петко Тодоров. // Годишник на УНСС, VII, 2010, с. 129-172. 

  

Сист. No: 43958

Счетоводство

- 381 -

43852

Филипова, Фаня и др.  Настоящи проблеми на справедливата оценка и прилагането й при вливане на търговски дружества / Фаня Филипова, Венелин Георгиев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 331-351. 

  

Сист. No: 44231

- 382 -

Сп Б 445

Андреев, Иван.  Модел за счетоводно отчитане на поети ангажименти и начислени задължения в публичния сектор / Иван Андреев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 50-66. 

  

Сист. No: 43989

- 383 -

Сп Б 445

Дочев, Михаил.  Възможности за използване на "ASWIN" в счетоводството като система за информация / Михаил Дочев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 43980

- 384 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на приходите и разходите по програми и фондове на Европейския съюз / Стоян Дурин. // Актив, 2011, N 2, с. 23-25. 

  

Сист. No: 43838

- 385 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Международен стандарт за финансово отчитане 3 "Бизнескомбинации" / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2011, N 4, с. 8-11. 

  

Сист. No: 44253

- 386 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2010 година / Иван Златков. // Актив, 2011, N 3, с. 7-11. 

  

Сист. No: 44008

- 387 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Способи за калкулиране на себестойност при някои типови бизнес ситуации / Десислава Йосифова. // Актив, 2011, N 2, с. 3-6. 

  

Сист. No: 42876

- 388 -

Сп Б 925 с

Колева, Христина.  Насоки за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет в предприятията от стопанския сектор / Христина Колева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 21-22, с. 3-53. 

  

Сист. No: 43852

- 389 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Анализ и провизиране на разчетите при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XIX, 2011, N 1, с. 45-50. 

  

Сист. No: 43896

- 390 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Третиране на разходите по заеми за придобиване на нетекущи активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс, 2011, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 44252

- 391 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Бухгалтерская и финансовая отчетность / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 2, с. 88-90. 

  

Сист. No: 44023

- 392 -

Сп З 544 к

Рупска, Теодора.  Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор / Теодора Рупска. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 2, с. 19-29. 

  

Сист. No: 43868

- 393 -

Сп Б 925 с

Савова, Камелия.  Обезценка на активи в бюджетните предприятия - отчитане, представяне и оповестяване / Камелия Савова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 23-24, с. 30-32. 

  

Сист. No: 44006

- 394 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Капитализация как метод бухгалтерского учета / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 1, с. 94-98. 

  

Сист. No: 43879

- 395 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Капитализация внеоборотных активов в бухгалтерском учете / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 2, с. 91-95; N 3, с. 99-101. 

  

Сист. No: 44025

- 396 -

Сп С 546

Спасова, Румяна.  Счетоводно отчитане на франчайзинга / Румяна Спасова. // Социално-икономически анализи, 5, 2010, N 3, с. 38-42. 

  

Сист. No: 43967

- 397 -

Сп Б 445

Чиприянова, Галина.  Системни аспекти на счетоводната информация за строително-монтажните дейности / Галина Чиприянова. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 83-109. 

  

Сист. No: 43995

Финансово счетоводство

- 398 -

43852

Маринова, Румяна и др.  Новият стандарт за електронна отчетност XBRL - символ на прозрачност или поредната илюзия / Румяна Маринова, Атанас Атанасов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 370-380. 

  

Сист. No: 44243

- 399 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Валутни форуърдни договори като отчетен обект / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2011, N 3-4, с. 28-37. 

  

Сист. No: 44259

Счетоводство на предприятието

- 400 -

Сп Б 925 с

Цветанова, Мария.  Съставяне на годишен финансов отчет на бюджетното предприятие / Мария Цветанова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 23-24, с. 2-15. 

  

Сист. No: 44005

Международни счетоводни стандарти

- 401 -

Сп С 953 по

Събчева, Галина.  Промените в МСС 36 Обезценка на активи / Галина Събчева. // Счетоводна политика, 2011, N 3-4, с. 43-60. 

  

Сист. No: 44260

Одиторски контрол

- 402 -

43852

Марков, Галин.  Вътрешния одит като инструмент за ефективно усвояване на средствата от ЕСКФ и преодоляване на негативните последствия от настъпилата финансово-икономическа криза / Галин Марков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 352-359. 

  

Сист. No: 44236

- 403 -

43852

Цветкова, Надежда Стоянова.  Аспекти на взаимодействието между външния и вътрешния одитор в условия на криза / Надежда Стоянова Цветкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 360-369. 

  

Сист. No: 44240

- 404 -

Сп И 31

Желязков, Димитър.  Проблеми при одитирането на международни програми за финансиране на проекти в България / Димитър Желязков. // ИДЕС, XV, 2011, N 2, с. 8-14. 

  

Сист. No: 44151

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 405 -

Сп И 36 Вн

Благоева, Силвия.  Усъвършенстването на организацията на производството - фактор за повишаване ефективността в индустриалните предприятия / Силвия Благоева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2010, N 4, с. 57-66. 

  

Сист. No: 44265

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 406 -

Сп У 732 п

Гурков, И. и др.  Зачем нам эти инноваци / И. Гурков, Е. Моргунов, Е. Падило. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 2, с. 36-42. 

  

Сист. No: 43884

- 407 -

Сп Ф 53 кс

Корнейчук, В. И.  Организация управления операционным риском, связанным с деятельностью персонала, в кредитной организации / В. И. Корнейчук. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 12, с. 24-31. 

  

Сист. No: 44297

- 408 -

Сп У 732 п

Лавринович, А.  Работники с особенностями характера: с кем работать? / А. Лавринович. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 5, с. 60-64. 

  

Сист. No: 44282

- 409 -

Сп У 732 п

Мазин, А.  Потенциал межфирменной мобильности работника и его роль в трудовых отношениях / А. Мазин. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 5, с. 24-32. 

  

Сист. No: 44280

- 410 -

Сп У 732 п

Медведев, С.  Социальные сети / С. Медведев. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 44020

- 411 -

Сп У 732 п

Мищенко, О.  Унификация организационных структур предприятий холдинга. Необходимость изменений при переходе к унифицированной системе оплаты труда работников: на основе результатов реализованных проектов / О. Мищенко. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 2, с. 49-55. 

  

Сист. No: 43887

- 412 -

Сп П 89 тп

Половина менеджеров терпит неудачу . // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 1, с. 26-34. 

  

Сист. No: 43873

- 413 -

Сп У 732 п

Светлосанова, А.  Руководитель требует невозможного. Все возможно при грамотном подходе / А. Светлосанова. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 3, с. 72-74. 

  

Сист. No: 44019

- 414 -

Сп У 732 п

Юдицкий, С.  Контроль - дело тонкое / С. Юдицкий. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 2, с. 24-28. 

  

Сист. No: 43882

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 415 -

43861

Славов, Станимир.  Съпротива на човешкия фактор към организационни промени / Станимир Славов. // Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса : [Сб. с научни изследвания] : Т. 1 / Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Т. 1 : Аси Принт. - Свищов, 2011, с. 319-334. 

  

Сист. No: 44129

- 416 -

Сп Ч 895

Владимирова, Катя.  Качествени харектеристики на заетите и управлението / Катя Владимирова. // Човешки ресурси, 2011, N 2, с. 2-3. 

  

Сист. No: 44017

- 417 -

Сп И 502 у

Ушева, Мариана.  Концепцията "Управление на таланта" / Мариана Ушева. // Икономика и управление, VI, 2010, N 4, с. 41-49. 

  

Сист. No: 44254

Транспорт

- 418 -

43852

Желязкова, Донка.  Състояние и възможности за развитие пред "Български държавни железници" ЕАД в условията на криза / Донка Желязкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 111-123. 

  

Сист. No: 44215

- 419 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Пристанище Сингапур - инвестиции в инфраструктура и човешки капитал / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 44087

Строителство

- 420 -

Сп Б 445

Симеонова, Росица.  Възможности за усъвършенстване отчитането на материалите в строителството / Росица Симеонова. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 19-35. 

  

Сист. No: 43982

Информационни технологии

- 421 -

43841

Стоянова, Стефка.  Социално-икономически предимства и рискове на ИКТ / Стефка Стоянова. // Социални изследвания / Начко Радев и др. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2011, с. 43-67. 

  

Сист. No: 44100

- 422 -

Сп М 486

Бойчев, Александър.  Да влязат банерите от следващо поколение / Александър Бойчев. // Мениджър, 2011, N 4, с. 92-93. 

  

Сист. No: 44091

- 423 -

Сп C 58

ИТ компонентът в застрахователната индустрия . // CIO, 2011, N 4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 44136

- 424 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Обновяване и консолидация - масовата практика при развитието на информационната среда / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 3, с. 4-10. 

  

Сист. No: 43919

- 425 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Гъвкави и оперативни ИТ услуги - приоритет за финансовите институции / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 4, с. 4-10. 

  

Сист. No: 44133

- 426 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  Кога "облачните" решения са подходящи за вашата фирма? / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 4, с. 64-66. 

  

Сист. No: 44143

- 427 -

Сп C 58

Проектиране на корпоративната ИТ архитектура - модел на Захман . // CIO, 2011, N 4, с. 74-76. 

  

Сист. No: 44146

- 428 -

Сп C 58

Развитие на технологиите за борба с изтичането на данни . // CIO, 2011, N 4, с. 68-70. 

  

Сист. No: 44144

- 429 -

Сп C 58

Business Intelligence - ново десетилетие, нови тенденции . // CIO, 2011, N 4, с. 56-58. 

  

Сист. No: 44138

- 430 -

Сп Ч V 50

Lier, Monika.  Immer mehr verwenden Standard-Software / Monika Lier. // Versicherungswirtschaft, 65, 2011, N 5, с. 295-299. 

  

Сист. No: 44101

Информационни мрежи. Информационни системи

- 431 -

Сп Б 445

Върбанов, Румен.  Облачните изчисления и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи / Румен Върбанов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 1, с. 142-159. 

  

Сист. No: 44003

- 432 -

Сп М 486

Желева, Мария.  Потребителите - онлайн и офлайн / Мария Желева. // Мениджър, 2011, N 3, с. 100-101. 

  

Сист. No: 43865

- 433 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Новите технологии - конкурентно предимство за търговските компании / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 3, с. 34-41. 

  

Сист. No: 43922

- 434 -

Сп И 502 у

Filipova, Milena.  Decision Making System / Milena Filipova. // Икономика и управление, VI, 2010, N 4, с. 25-31. 

  

Сист. No: 44266

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 435 -

43852

Ракаджийска, Светла и др.  Кризи в туризма и възможности за противодействие / Светла Ракаджийска, Марин Нешков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 1, Т. 1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 67-91. 

  

Сист. No: 44109

- 436 -

Сп П 89 г

Alternative Tourism witihn the Southern Carpathians . // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 24-31. 

  

Сист. No: 44083

- 437 -

Сп П 89 г

Camarda, Adina Liana.  Ecotourism as an Alternative of Sustainable Tourism / Adina Liana Camarda. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 58-64. 

  

Сист. No: 44094

- 438 -

Сп П 89 г

Jaglowska, Monika.  Influence of Alternative Tourism on a Tourist / Monika Jaglowska. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 12-16. 

  

Сист. No: 44082

- 439 -

Сп П 89 г

Jovic, Goran S. et al.  Planning and Management of Tourist Destination / Goran S. Jovic, Dajana Vukojevic, Ranko Ninkovic. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 113-120. 

  

Сист. No: 44102

- 440 -

Сп П 89 г

Martinoska, Simona et al.  Typology of Alternative Tourism with Particular Reference to the Ohrid / Simona Martinoska, Tatjana Dimoska. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 33-39. 

  

Сист. No: 44084

- 441 -

Сп П 89 г

Mazilu, Mirela.  Alternative Tourism vs. Mass Tourism / Mirela Mazilu. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 44077

- 442 -

Сп П 89 г

Nurkovic, Rahman et al.  Influence of Tourism on the Regional Development on the Example of Neum in Bosnia and Herzegovina / Rahman Nurkovic, Haris Gekic. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 106-110. 

  

Сист. No: 44103

- 443 -

Сп И 502 у

Qirici, Eleina et al.  Tourism product development for the Korca region / Eleina Qirici, Ilir Sosoli. // Икономика и управление, VI, 2010, N 4, с. 91-99. 

  

Сист. No: 44258

- 444 -

Сп П 89 г

Radic, Nada Kacavenda.  Cultural Tourism: Educational Competence of Tourist Guide / Nada Kacavenda Radic, Iva Radic. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 97-105. 

  

Сист. No: 44096

- 445 -

Сп П 89 г

Sekulovska, Nada et al.  The Importance of Integrated Marketing Communications for Development of Alternative Tourism in Macedonia / Nada Sekulovska, Marika B. Gorgieska, Tatjana P. Mircevska. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 40-45. 

  

Сист. No: 44089

- 446 -

Сп П 89 г

Stankova, Mariya.  Developing Sustainable Tourism in Bulgaria: Local Potential for Biological Agriculture / Mariya Stankova. // Проблеми на географията, 2010, N 1-2, с. 65-73. 

  

Сист. No: 44095

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 447 -

Сп Г 62 Сп

Рачев, Георги и др.  Климатът на България / Георги Рачев, Нина Николова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 101. География, №2, 2009, с. 17-29. 

  

Сист. No: 43986

История на Европа

- 448 -

43853

Крики, Етиен.  Европейската интеграция - историческа ретроспектива / Етиен Крики. // Записки по право на Европейския съюз : [Сб. лекции] : Т. 1. Институционно право / Флоранс Беноа-Ромер и др.; Състав. Атанас Семов, Христо Христев, Т. 1. Институционно право : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2009, с. 37-80. 

  

Сист. No: 44041

История на СА

- 449 -

В Д 92

Василева, Вероника.  Ректорът на Свищовската академия получи благодарствено писмо от японски посланик / Вероника Василева. // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 12, 25-31 март 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44018

- 450 -

В Д 92

Василева, Вероника.  Доц. д-р Георги Герганов: Средствата за студентски стипендии няма да се намалят / Вероника Василева. // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 12, 25-31 март 2011, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 44022

- 451 -

В Д 92

Василева, Вероника.  Бивши възпитаници на Академията обучават настоящи студенти / Вероника Василева. // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 12, 25-31 март 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 44024

- 452 -

В А 561

Дискусия по проблемите на научната периодика в сферата на икономиката . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 3, 4. 

  

Сист. No: 43856

- 453 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Ректорът на СА "Д. А. Ценов" - за втори път носител на приза "Докотр хонорис кауза" / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 5, 16-30 март 2011, с. 22. 

  

Сист. No: 43944

- 454 -

В А 561

Кабакчиева, Цветелина.  Състоя се третата научна сесия на докторантите ни / Цветелина Кабакчиева. // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 4. 

  

Сист. No: 43857

- 455 -

В А 36

Как се пишат академични трудове . // Аз-буки, XXI, N 8, 24 февр.-2март, с. 12. 

  

Сист. No: 44007

- 456 -

В А 561

Михаил Зверяков - Докотр хонорис кауза на Акадаменията . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 1. 

  

Сист. No: 43853

- 457 -

В А 561

Ново признание за доц. д-р Величко Адамов . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 1. 

  

Сист. No: 43851

- 458 -

В А 561

Първите европейски приложения към дипломите на Академията . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 4. 

  

Сист. No: 43860

- 459 -

В А 561

Радков, Радко.  "Народностопански архив" - първо академично икономическо списание в България / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 2-3. 

  

Сист. No: 43855

- 460 -

В Д 92

Ректорът на СА "Д. А. Ценов" стана "Доктор хонорис кауза" на Университета в Тернопол . // Дунавско дело, LVII, N 9, 4-10 март 2011, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 43849

- 461 -

В З 375

СА "Д. А. Ценов" отново с водеща позиция в ASECU . // Застраховател, XVII, N 6, 30 март - 13 апр. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 44056

- 462 -

В А 561

Честване . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1, март, с. 2. 

  

Сист. No: 43854

- 463 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Юбилейната 2011 година / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 5-6. 

  

Сист. No: 44205

- 464 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  Докторантската научна сесия в ракурса на идеите за реформираща се икономика / Андрей Захариев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 121-131. 

  

Сист. No: 44200

- 465 -

Сп Н 25 а

Радков, Р.  Из историята на висшето ни училище / Р. Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, с. 7-10. 

  

Сист. No: 44188


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Лъчезар 2 
Адамов, Величко 123 463 
Адигамова, Ф. Ф. 116 
Ажиханов, А. Б. 164 
Алексеева, Т. Е. 99 
Ангелов, Асен 205 
Ангелов, Иван 181 
Андреев, Иван 382 
Андреева, Ваня 208 
Андриянова, Т. Г. 23 
Арсов, Божидар 61 
Асенов, Асен 308 
Атанасов, Атанас 398 
Атанасов, Борислав 220 
Атанасов, Николай 313 
Атанасова, Елка 314 
Атанасова, Емилия 330 
Атанасова, Маргарита 16 62 68 
Атасой, Емин 22 
Атева, Лидия 127 
Бабенко, Н. И. 367 
Базархуу, А. 138 
Башев, Храбрин 207 321 
Белозеров, С. А. 100 
Беноа-Ромер, Флоранс 266 
Берестнев, Д. А. 139 
Биберова, Юлияна 67 
Биери, Франциска 310 
Благоева, Силвия 405 
Благойчева, Христина 274 
Богатырева, Наталья 344 
Богомолов, О. 235 
Бойкова, Людмила 33 
Бойчев, Александър 422 
Бонвен, Жан-Мишел 10 
Борисова, Лалка 200 
Бояджиев, Владимир 11 
Брезоева, Бойка 399 
Брусов, П. Н. 76 
Бъчварова, Маргарита Стефанова 259 
Вазов, Григорий 298 
Василева, Вероника 449 450 451 
Василева, Гергана 249 
Вачков, Стефан 348 
Векова, Людмила 176 
Велева, Татяна 291 
Вергиев, Димитър 232 
Владимиров, Владимир 182 
Владимирова, Катя 16 62 63 416 
Владимирова, Тодорка 126 
Волков, Д. Б. 124 
Воронина, Л. А. 367 
Вълканов, Николай 278 
Вълков, Владимир 271 
Върбанов, Румен 431 
Гайдарска, В. 340 
Ганчев, Ганчо 166 
Георгиев, Венелин 381 
Георгиев, Кирил 89 
Георгиева, Даниела 77 
Георгиева, Елена 206 
Георгиева, Тоня 331 
Герчев, Герчо 341 
Герчева, Светлана 101 114 130 
Гечев, Румен 178 
Голубев, А. 38 
Горанова, Пенка 34 225 
Гордеева, О. В. 125 
Горлатов, А. С. 104 
Господинов, Бончо 17 
Господинов, Юлиян 268 
Господинова, Антония 168 
Господинова, Силвия 102 
Готрон, Жан-Клод 264 
Грачев, И. Д. 139 
Гребенщиков, Э. С. 309 
Григорова, Ваня 226 
Гуджеров, Павел 221 
Гурков, И. 406 
Гуров, И. Н. 81 
Гълъбов, Марин 103 
Гюрова, Вяра 292 
Давидков, Цветан 55 364 
Давыдов, Б. 318 
Дакова, Маргарита 272 
Дамянов, Атанас 236 
Дамянова, Лилия 352 
Данков, Евлоги 8 
Данкова, Петя 52 
Дачева, Светлана 332 
Деков, Веселин 90 
Дидри, Клод 56 
Димитров, Г. 306 
Димитров, Никола 115 
Димов, Сава 230 
Димова, Корнелия 252 
Динкова, Петя 183 
Добрева , Добринка 227 267 
Дочев, Иван 117 
Дочев, Михаил 383 
Дроздова, Н. 39 
Дудка, В. Д. 177 
Дурин, Стоян 384 
Дыдыкин, А. В. 140 
Дэлгэрбаяр, Б. 138 
Дюлгерова, Нина 27 
Евлогиев, Емил 385 
Емельянов, Юрий 353 
Ермилов, В. Г. 233 
Ермолаева, М. Г. 234 
Жаке, Жан-Пол 250 
Желев, Георги 213 
Желева, Мария 432 
Желязков, Димитър 404 
Желязкова, Донка 418 
Жобер, Анет 56 
Журова, Л. И. 78 
Зайченко, С. Е. 148 
Захариев, Андрей 464 
Зиньков, Д. В. 104 
Златинов, Димитър 176 
Златков, Иван 386 
Иванов, Божидар 57 
Иванов, Виктор 261 
Иванов, Костадин 105 111 128 
Иванов, Красен 70 
Иванов, Павлин 79 
Иванов, Петко 323 342 
Иванов, Радослав 216 
Иванов, Свилен 222 
Иванова, Гергана 281 282 453 
Иванова, Зоя 324 
Игнатов, Цветан 21 
Илиев, Борислав 91 
Йовчевска, П. 340 
Йоргова, Милена 270 
Йосифов, Йосиф 312 
Йосифова, Десислава 387 
Кабакчиева, Цветелина 454 
Казаков, Борис 215 
Казанцев, С. В. 80 
Калашникова, О. В. 303 
Калинина, О. В. 118 
Калчев, Емил 132 
Камеларов, Атанас 133 
Каменов, Камен 354 
Канева, Лидия 137 
Кастел, Никола 275 
Килячков, А. А. 44 
Кирев, Любен 45 244 
Киречев, Дамян 71 
Кирина, Емилия 134 
Киров, Стоян 279 
Киройчева, Петя 355 
Клейнер, Г. 48 
Коева, Стефка М. 315 
Колев, В. 311 
Колева, Дарина 75 
Колева, Христина 388 
Конарев, Асен 366 
Конисет, Корина Родригес Енрикес 64 
Константинова, Снежинка 366 
Корнейчук, В. И. 407 
Коробчанская, Е. А. 141 
Коршунов, Д. А. 196 
Костов, Димитър 165 
Костова-Пикет, Десислава 46 
Котева, Нина 207 
Кошелев, Е. В. 154 160 
Крики, Етиен 448 
Кристофор, Д. 356 
Кръстева, Надя 424 425 
Кръстителски, Илко 312 
Кургузов, В. 85 
Кутев, Веселин 329 
Кънев, Пламен 218 
Кънчев, Иван 319 
Кюнцел, Себастиан 66 
Лавринович, А. 408 
Лазаров, Валери 28 
Лазаров, Румен Н. 40 
Лазоренко, Л. В. 184 
Лайков, А. Ю. 283 
Ласкова, Виолета Петева 223 
Лепешкина, К. Н. 41 
Лепешкина, М. Н. 142 
Лилова, Румяна 119 
Лисица, М. И. 80 
Лолейт, А. С. 81 
Ломтатидзе, О. В. 262 
Лукашевич, Н. С. 143 
Лупырь, А. А. 100 
Мавров, Христо 185 
Мазин, А. 409 
Макариев, Пламен 3 
Макаров, С. А. 160 
Маламова, Нона 58 
Мамедов, З. Ф. 82 
Манов, Васил 1 
Мануйленко, В. В. 83 144 145 
Манченко, Т. А. 158 
Маринов, Антон 186 
Маринова, Ани 419 
Маринова, Румяна 398 
Марков, Галин 402 
Марков, Стефан 209 426 
Маслев, Цонко 341 
Матова-Головина, Анастасия 389 
Махлебашиева, Мирослава 92 
Медведев, С. 410 
Менгов, Георги 224 350 
Меняйлова, Р. А. 294 
Механджийска, Гинка 301 
Миланов, Веселин 93 191 
Милев, Симеон 390 
Милутинович, Мирослав 357 
Мирошниченко, О. С. 146 
Митева, Албена 319 
Митин, Ю. П. 84 
Митова, Диляна 337 
Митрохин, В. В. 147 
Михайлов, Ивайло 187 
Михайлов, Пеню 53 
Михайлова-Тонева, Мария 325 
Мищенко, О. 411 
Младенова, Зоя 179 
Момчев, Симеон 29 
Момчилов, Христо 162 
Моргунов, Е. 406 
Муратов, Александр 345 
Мутафова, Емануела 314 
Мутафчийска, Татяна 94 
Мутон, Жан-Дени 260 
Мянушев, Енчо 333 
Мясникова, Л. 169 
Наама, Карим 170 204 
Найденов, Георги 188 
Найденов, Людмил 72 
Негрели, Серафино 12 
Неделчев, Мирослав 95 
Неновски, Николай 75 
Нерсиян, Тигран Яковлевич 346 
Несторов, Людмил 189 253 
Нешков, Марин 435 
Никитин, М. 42 
Николов, Никола 214 
Николов, Радмил 336 
Николов, Симеон 239 
Николова, Галина 265 
Николова, Марина А. 338 
Николова, Нина 447 
Николова, Светла 224 
Новоселова, Ирина 157 
Павлова, Милена 314 
Падило, Е. 406 
Палий, В. Ф. 391 
Панева, Анелия Ангелова 280 
Панева, Лиляна 120 
Панталеева, Десислава 328 
Панушев, Емил 254 
Паньков, В. 245 
Пейчева-Форсайт, Румяна 302 
Петков, Мартин 375 
Петкова, Аспасия 273 
Петров, Данчо 217 
Петров, Камен 190 
Петров, Петър 214 215 
Пирян, Арменухи 163 
Платонова, Ю. Ю. 148 
Полякова, О. А. 106 107 
Поминов, В. 318 
Попов, Румен 57 
Попова, Любов 293 
Пороховский, А. 43 
Порфирьев, Б. 326 
Потемкина, О. 25 
Проданов, Стоян 284 
Пузов, Е. Н. 159 
Радев, Начко 13 
Радев, Юли 201 
Радков, Р. 465 
Радков, Радко 459 
Райков, Живко 255 
Ракаджийска, Светла 435 
Расков, Н. 240 
Рафаилов, Димитър 96 
Рачев, Георги 447 
Рашева-Мерджанова, Яна 295 
Рибарова, Екатерина 14 
Ридо, Жоел 251 
Рунова, С. А. 304 
Рупска, Теодора 392 
Русанова, Е. Г. 108 
Русецкая, Э. А. 285 
Савова, Камелия 393 
Самуилов, Милуш 229 
Светлосанова, А. 413 
Седларски, Теодор 37 
Семков, Михо 339 343 
Сивов, Васил 30 
Сидорова, Н. И. 296 
Симеонов, Стефан 191 
Симеонова, Костадинка 4 
Симеонова, Росица 351 420 
Симчера, В. 85 
Скиба, А. Н. 23 
Славенков, Боян 192 
Славов, Даниел 352 
Славов, Станимир 415 
Славова, Гергана 211 
Смирнова, Марина 157 
Соколов, В. 231 
Соколов, В. Я. 394 395 
Сорокина, И. О. 149 
Софронова, В. В. 150 
Спасова, Румяна 396 
Станкулов, Цветан 121 
Статева, Йорданка 31 
Стефанов, Георги 263 
Стоев, Георги 49 
Стоилова, Румяна 310 
Стойкова, Мая 327 334 
Стоянов, Велчо 35 202 203 
Стоянов, Венцислав 317 
Стоянова, Анелия 433 
Стоянова, Румяна 316 
Стоянова, Станислава 349 
Стоянова, Стефка 421 
Стоянова, Стоянова 26 
Стоянчева, Димитрина 208 
Стракова, Лиляна 18 
Стрелникова, И. А. 368 
Стрельцова, Я. 156 
Ступин, В. 241 
Субботин, А. 318 
Сухарев, О. 210 
Съботинова, Диана 59 
Събчева, Галина 401 
Тамаров, П. А. 155 
Танева, Анка 300 
Танова, Петя 193 
Татаринцев, М. Е. 86 
Тимохина, Е. 87 
Тимчев, Марко 378 
Тихомирова, Е. В. 151 
Тодоров, Вениамин 97 
Тодоров, Евгени 65 
Тодоров, Кирил 365 
Тодоров, Марко 305 
Тодоров, Петко 380 
Тодорова, Милена 98 
Тодорова, Олга 350 
Тодорова, Светлана 20 
Тодорова, Таня Пл. 88 
Томев, Любен 16 
Тошков, Любен 21 
Трайков, Тони 22 
Трайков, Христо 194 
Третьякова, Елена 347 
Трифонов, Д. А. 152 
Трифонова, Венелина 73 
Трифонова, Мирена 195 
Трифонова, Силвия 135 
Тулайков, Н. В. 153 
Тюков, П. А. 142 
Ушева, Мариана 417 
Фартушнич, Киприан 15 
Федосов, В. А. 286 
Федотова, Г. В. 158 
Федулова, Л. 171 
Филатова, Т. В. 76 
Филипов, Велин 122 
Филипова, Фаня 381 
Фомичева, Е. А. 109 
Фрио, Бернар 275 
Хайденрайх, Мартин 66 
Харалампиев, К. 306 
Хохлов, А. 241 
Хохлова, Т. 358 
Христов, Иван 335 
Христова, Мая 320 
Христова, Хрисина 136 
Христосков, Йордан 276 
Хрусталев, Е. Ю. 368 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 74 
Хузина, Г. Г. 175 
Цаков, Златомир Цаков 212 
Цанова, Стела 19 
Цачевски, Венелин 32 
Цветанова, Мария 400 
Цветкова, Надежда Стоянова 403 
Цонков, Николай 269 
Чалдаева, Л. А. 44 287 
Ченков, Адриан Валентинов 219 
Черкезова, Стоянка 63 
Чипев, Пламен 54 
Чиприянова, Галина 397 
Чобанов, Димитър 50 
Чобанов, Петър 75 
Чухманов, Д. В. 154 
Шибалкин, А. А. 287 
Шилов, А. 180 
Шишманова, Пенка 47 
Шопов, Георги 277 
Шумкова, К. Г. 110 
Юдицкий, С. 414 
Юлдашев, Р. 326 
Юрко, А. 42 
Якимова, Ивона 36 
Янарас, Христос 9 
Янкова, Нина Петрова 24 
Яншина, О. В. 369 
Яркова, Юлияна 208 
Яшин, С. Н. 154 159 160 
Bartha, Zoltan 197 
Beizadea, Haralambie 199 
Bhat, J. S. A. 376 
Biener, Christian 288 
Bikker, Jacob A. 289 
Bonn, Ingrid 363 
Brenner, Thomas 5 
Brokel, Tom 5 
Bugge, Markus M. 228 
Burnheimer, Richard J. 370 
Camarda, Adina Liana 437 
Cawley Michael J. 371 
Chelliah, John 359 
Cini, Mirela 161 
Cucllari, Frederik 161 
Dicheva, Aneta 297 
Dimoska, Tatjana 440 
Eling, Martin 288 
Filipova, Milena 434 
Fisher, Josie 363 
Fotov, Risto 198 
Gekic, Haris 442 
Gibbons, Patrick T. 362 
Gorgieska, Marika B. 445 
Gorter, Janko 289 
Holbrook, Emily 60 372 
Jaglowska, Monika 438 
Jain, P. K. 376 
Jain, Sushil 376 
Jovic, Goran S. 439 
Kiereta, Iwona 248 
Kirsch, Christina 359 
Klein, Andrew 360 
Kontinen, Tanja 69 
Kostova, Tatiana 242 
Kucerova, Vladimira 172 
Lier, Monika 430 
Luchoomun, Dharmadeo 307 
Martinoska, Simona 440 
Mazilu, Mirela 441 
McLuckie, Joe 307 
Meluzin, Tomas 172 
Mircevska, Tatjana P. 445 
Miteva, Emilija 198 
Mohr, Jakki J. 361 
Murray, John E. 290 
Nenova, Mariella 173 
Ninkovic, Ranko 439 
Nistor, Filip 246 
Nurkovic, Rahman 442 
Nyga, Honorata 243 
Paape, Bjorn 248 
Paier, Manfred 6 
Parry, Warren 359 
Poggeler, Franz 248 
Popa, Catalin C. 199 246 
Qirici, Eleina 443 
Radic, Iva 444 
Radic, Nada Kacavenda 444 
Scherngell, Thomas 6 
Scott, Pamela 362 
Sekulovska, Nada 445 
Sengupta, Sanjit 361 
Shapo, Marshall S. 379 
Slater, Stanley F. 361 
Sosoli, Ilir 443 
Stankova, Mariya 446 
Stillo, Sonela 174 
Szypulewska-Porczynska, Alina 247 
Tenev, Stoyan 242 
Vukojevic, Dajana 439 
Wenderoth, Martin 131 
Wesel, Maarten 307 
Wojcik, Michael 374 
Энтин, Л. М. 258 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административното регулиране на стопанската дейност 269 
Активност на студентите в практическото обучение по методи на социалната работа 301 
Актуални проблеми на академичната автономия 2 
Алтернативен туризъм в България - дефинитивни аспекти 215 
Анализ и провизиране на разчетите при бюджетните предприятия 389 
Анализ на източниците на доход на домакинствата от селските общини в област Стара Загора 208 
Анализ на междуфирмената задлъжнялост в условията на криза 91 
Анализ на разходите и ефективността от производствата на земеделско предприятие 162 
Анализ проекта стандарта "Оценка справедливой стоимости" 109 
Анализ устойчивости федерального бюджета России в период кризиса 87 
Антикризисна политика в областта на заетостта 65 
Антикризисни промени в Кодекса на труда 261 
Антикризисните програми на страните от ИПС на ЕС - теория, оценка на въздействието и поуки за България 74 
Антикризисные финансовые реформы: насколько они действенны? 85 
Антитеррористическая политика Европейского союза 25 
Аспекти на взаимодействието между външния и вътрешния одитор в условия на криза 403 
Банков кредит и икономическа криза 132 
Банковская система в уловиях глобального финансового кризиса 82 
Банковская система Монголии и ее особенности 138 
Банковская система после кризиса 150 
Бенчмаркинг - нова тенденция в мениджмънта 357 
Беше ли кризата "креативният разрушител" в стопанския механизъм на пазарната икономика? 192 
Бивши възпитаници на Академията обучават настоящи студенти 451 
Биологичното земеделие - разумен и перспективен избор за селското стопанство 337 
Биопроизводство и особености на пазара на биопродукти 338 
Биоразнообразие на България 308 
Бухгалтерская и финансовая отчетность 391 
Българската промишленост - секторен преглед 205 
Българското земеделие през 21 век 322 
Българското предприемачество по време на кризата и като двигател на следкризисното развитие 365 
Бюджетное финансирование образования - необходимое условие развития человеческого потенциала 296 
В поисках новой методологии: сравнительных и исторический институциональный анализ Авнера Грейфа 39 
Валутни форуърдни договори като отчетен обект 399 
Валютная пара "долар-евро" как глобальный индикатор экономической активности 84 
Варианти за социални осигурителни вноски в България 272 
Венчурное финансирование инноваций: мировой опыт и российские реалии 104 
Взаимовлияние глобального кризиса и общественно-политической мысли 235 
Виды налоговых стимулов 124 
Власт, влияние и култура в организациите за социална работа (управленски дискурс и взаимовръзки) 351 
Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите строни-членки на ЕС 254 
Влияние на отношението към риска върху иновационната активност при производството на пшеница (на примера на област Добрич) 331 
Влияние на световната икономическа криза върху борсовата търговия с петрол 218 
Влияние на финансовата криза върху организацията на пенсионноосигурителната система 274 
Влияние на цените на горивата върху българската икономика в условията на икономическа криза 191 
Влиянието на икономическата криза върху минималните осигурителни прагове 271 
Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите 225 
Внешнеторговые дисбалансы и валютная политика 240 
Возможности Украины по иновационной интеграции экономик стран СНГ 171 
Възможна ли е проактивна институционална политика за насърчаване развитието на университетската наука? 306 
Възможности за използване на "ASWIN" в счетоводството като система за информация 383 
Възможности за развитие на алтернативен туризъм в системите от влажни зони по Дунавското крайбрежие между Русе и Силистра 213 
Възможности за усъвършенстване отчитането на материалите в строителството 420 
Възможности за участие на земеделските производители в търговията с въглеродни емисии 336 
Възможности и предизвикателства пред националните държави за преодоляване на последиците от финансовата криза 190 
Вътрешния одит като инструмент за ефективно усвояване на средствата от ЕСКФ и преодоляване на негативните последствия от настъпилата финансово-икономическа криза 402 
Гглобализация на научните изследвания и разработките от транснационалните корпорации 244 
Глобализация экономики: qualis es et quo vadis? 245 
Глобалната икономическа криза и дестабилизацията на международните финансови пазари 232 
Глобалната криза и влиянието й върху страните с валутен борд 185 
Глобалната финансова криза и българската икономика: от теорията към практиката 166 
Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор 392 
Готовност за плащане за здравна помощ на българския пациент в условията на криза 314 
Гражданският далог: българският опит и предизвикателства 11 
Гръцката криза - трагедия по Аристотел, по Монкретиен, или по Хегел 193 
Гъвкави и оперативни ИТ услуги - приоритет за финансовите институции 425 
Да влязат банерите от следващо поколение 422 
Данъчната амнистия - начин на употреба в съвременната данъчна политика 101 
Данъчната политика в Европейския съюз - конкуренция и/или хармонизация и координация 119 
Данъчни аспекти при оценяване на земеделската продукция 206 
Данъчни въздействия в условията на криза 123 
Данъчните регулации - лакмус за ефективна държавна политика в условията на криза 115 
Данъчно третиране на доходи на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Офшорни зони) 128 
Данъчното бреме на домакинствата в България и предизвикателствата на кризата 114 
Дисбалансы в мировых торговых и капитальных потоках и их регулирование 234 
Дискусия по проблемите на научната периодика в сферата на икономиката 452 
Докторантската научна сесия в ракурса на идеите за реформираща се икономика 464 
Доц. д-р Георги Герганов: Средствата за студентски стипендии няма да се намалят 450 
Държавен бюджет за 2011 г.- състав, структура, особености и нови моменти 111 
Държавен бюджет на България за 2011 година (характеристика, особености, нови моменти) 105 
Европа 2020 и нискообразованите лица на трудовия пазар в България 68 
Европа и Евразия - енергетика и геополитика 27 
Европейската интеграция - историческа ретроспектива 448 
Европейската социална политиика на равни възможности и транспортирането и в България 18 
Европейският бюджет и механизма на защита финансовите интереси на Европейския съюз 255 
Европейският паричен съюз - стратегически замисъл, развитие и съвременни реалности 31 
Екологизация на винопроизводството в България 324 
Екологична ефективност на тревнофуражното производство 334 
Ефективност на публичните разходи в държавите, приети в Европейския съюз след 2004 г. 88 
Ефектът на лоста 103 
Животновъдството в страните на ЕС-27 342 
За необходимостта от нова рискова култура на банковия мениджмънт 348 
За необходимостта от хеджиране на климатичните рискове в условията на икономическа нестабилност 92 
За някои поведенчески аспекти на глобалната финансова криза 195 
За целесъобразността от внедряване на творчески проекти в обучението на студнтите по чужд език 304 
Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право 263 
Зарубежная практика организации управления и снижения банковский рисков 140 
Застрахователният бизнес в условията на криза - прости решения в сложни ситуации 279 
Застраховка срещу кризата или рискът, за който никой не мисли 281 
Зачем нам эти инноваци 406 
Идеология бизнеса по версии Кевина О' Коннора 356 
Из историята на висшето ни училище 465 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2010 година 386 
Изграждането на българския фондов пазар и неговото настояще 163 
Излезе първия брой на сп. "Икономика 21" 300 
Измерване на маркетинговите резултати в организациите за производство на продукти с индустриално предназначение 226 
Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2010 г. 112 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2011 г. 113 
Изследване влиянието на макроикономическите фактори върху състоянието на капиталовия пазар 165 
Изследване на бедността по данни от наблюдението на домакинските бюджети в условията на икономически растеж и кризи 20 
Изследване на зависимостта между потреблението на застраховки "Живот" и и доходите на населението 280 
Изследване практиките на прилагане на публечно-частното партньорство в дейността на общините в България 268 
Икономика, основана на знанието, и новата икономическа парадигма 45 
Икономиката на Норвегия 168 
Икономическа и търговска дейност на Китай в Р Гърция и влиянието й върху поведението на потребителите 167 
Икономическата криза и проблеми на пазара на труда в България 67 
Икономическата свобода и пазарните реформи в България 40 
Икономическият цикъл в съвременните условия 34 
Има ли нужда от нова реформа на висшето образование 305 
Инвестиционный подход к управлению кредитным риском в коммерческих банках 154 
Инвестиците на български дружества в общото застраховане - тенденции в структурата и доходността 284 
Инновационная экономика: наука, государство, бизнес 180 
Иновации в банкирането на дребно 137 
Институционални динамики и социален диалог във Фланция и в Европа 56 
Институционна система на ЕС 250 
Инструмент, управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях 148 
Интеграция иммигрантов в условиях экономического кризиса 156 
Интегрираните политики на заетостта и предизвикателствата за междуведомственото сътрудничество 66 
Интеллектуальный потенциал организации: обобщающие индикатори 347 
Инфлацията и времевият спред на държавните ценни книжа 89 
Ирак и Афганистан: възможно ли е механично пренасяне на стратегии? 28 
ИТ компонентът в застрахователната индустрия 423 
Казахстанският път за икономическо развитие 237 
Как се пишат академични трудове 455 
Капитализация внеоборотных активов в бухгалтерском учете 395 
Капитализация как метод бухгалтерского учета 394 
Качествени харектеристики на заетите и управлението 416 
Качество высшего образования - основной критерий финансирования вузов в условиях инновационной экономики 303 
Качество образования как обобщающий показатель результативности его финансового обеспечения 294 
Квалификацията - в центъра на социалните права: отражение на пенсионната реформа върху сферата на трудовото възнаграждение 275 
Классики менеджмента: Ф. У. Тейлор и Г. Л. Гантт 358 
Климатът на България 447 
Кога "облачните" решения са подходящи за вашата фирма? 426 
Когнитивни аспекти на транзакционните разходи 37 
Конвергенция управленческих концепций: контроллинг и менеджмент качества 345 
Конкурентный потенциал организации: влияние позиционирования 344 
Конкурентоспособност на българската икономика след приемането на България в Европейския съюз 249 
Конкурентоспособност на земеделските производствени кооперации 207 
Конституционно право на Европейския съюз 260 
Контроль - дело тонкое 414 
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект 144 
Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг 80 
Концепция и механизм трансформации структуры экономической системы 175 
Концепцията "Управление на таланта" 417 
Корените на теорията за човешкия капитал в творчеството на Уилям Пети 47 
Кориандър 332 
Корпоративно управление и преобразуванията в условията на криза 366 
Корпоративно управление на финансови групи в новата реалност 95 
Кредитното финансиране на аграрния сектор - аспекти на икономическата криза 71 
Кредитный риск и собственный капитал банка 146 
Кризата в българското здравеопазване и здравната реформа: един по-различен поглед 315 
Кризи в туризма и възможности за противодействие 435 
Критерии за оценка на данъчните стимули 130 
Критерии устойчивости банковской системы 147 
Лиссабонская революция в ЕС-праве: первый комплексно-прогностический анализ 258 
Локалните пазари на труда в България. Проблеми и политики за заетост 61 
Малки и средни предприятия - значение на мащаба на предприятието и начин за неговото определяне 375 
Марката - средство за индивидуализиране на всеки производител 227 
Маркетингови подходи на банките за спечелване на клиентското доверие по време на криза 134 
Матиматико-психологически подход към функците на полезност при икономически агенти 224 
Матрица на депозитното ценообразуване - реконфигурации при промени в пазарната конюнктура 217 
Медиите в кризата и кризата в медиите 380 
Международен стандарт за финансово отчитане 3 "Бизнескомбинации" 385 
Международная практика регулирования деятельности страховых посредников 283 
Международни спот пазари на злато в условията на криза (тенденции, параметри и възможности за адаптация в български условия) 230 
Международните условия за доставка - Инкотермс (Incoterms) в търговската практика 238 
Международные грузопотоки в условиях кризиси 241 
Международный страховой рынок 286 
Мениджмънт на търговските банки - същност и съвременни стратегически аспекти 79 
Мениджърски решения за противодействие на икономическата криза 352 
Метод разработки инвестиционных программ предпритий с учетом возможностей реинвестирования 160 
Методологический подход "Р2М" для организации инновационного развития предприятия 346 
Механизъм на глобалната финансова криза и предизвикателства пред неокласическата парадигма 54 
Механизъм формирования финансовой стратегии предприятия 78 
Миграция налогоплательщиков-организаций как фактор роста налоговой задолжения 116 
Михаил Зверяков - Докотр хонорис кауза на Акадаменията 456 
Млечният сектор на Индия 340 
Мобилност и предприемачество в обучението 299 
Модел за счетоводно отчитане на поети ангажименти и начислени задължения в публичния сектор 382 
Модели экономических процессов: теоретические подходы и обоснования 44 
Модернизация - взгляд с позиции теории и методологии системного подхода 23 
Модернизация национальной внутренней кредитной рейтинговой системы согласно требованиям международного регулятора 83 
Мониторинг результатов обращения ценных бумаг муниципального образования по программно-целевым показателям его деятельности 86 
Мотивацията като процес 355 
Мярка 311 от програмата за развитие на селските райони - възможности за въздействие върху заетостта 58 
На гребена на инфлацията 50 
Наблюдение как задача центрального банка по совершенствованию и развитию платежных систем 155 
Нагласи на работодатели и наети към гъвкавите форми на заетост: резултати от емпирично изследване в МПС в България 62 
Най-после в България има Агенция по безопасност на храните 317 
Налоговые риски: понятие и классификация 125 
Насоки за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет в предприятията от стопанския сектор 388 
Настоящи проблеми на справедливата оценка и прилагането й при вливане на търговски дружества 381 
НАТО след Лисабонската среща - проблемите предстоят 239 
Национальная экономика Украины в условиях рецессии 184 
Начало и цели на икономическата реформа в Арабска република Египет 204 
Неолибералната идеология и икономическата криза 53 
Непреодолими проблеми за стопаните, работещи на силно кисели почви, трябва да бъдат разрешени от държавата 329 
Неэффективная финансовая система как барьер развития технологического уклада страны 177 
Никой до днес не се е сетил да събере тези две думи - предприемачество и финанси 298 
Новата макроикономическа реалност 49 
Нови методи за финансовия бизнес анализ на предприятието 378 
Нови предизвикателства с последните изменения в Закона за марките и географските означения 267 
Новите промени в закона за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2011 г. 127 
Новите технологии - конкурентно предимство за търговските компании 433 
Новият стандарт за електронна отчетност XBRL - символ на прозрачност или поредната илюзия 398 
Ново признание за доц. д-р Величко Адамов 457 
Някои проблеми на икономическата и социалната адаптация на България към Европейския съюз 253 
О построении модели общего равновесия для экономики России 196 
О финансовой системе и ее составе 106 
Обезценка на активи в бюджетните предприятия - отчитане, представяне и оповестяване 393 
Облачните изчисления и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи 431 
Обновяване и консолидация - масовата практика при развитието на информационната среда 424 
Общ преглед на Европейското дружество 265 
Опазване на природата: стратифицираното обществено мнение 310 
Опитът на Швеция за излизане от кризата 187 
Оптимизацията на комуникационния микс като фактор за намаляване на негативните ефекти от кризата сред предложителите на биопродукти в България 222 
Оптимизиране на дистрибуционните канали в телекомуникационния пазар 229 
Организация управления операционным риском, связанным с деятельностью персонала, в кредитной организации 407 
Основни тенденции и насоки в демаграфското развитие на страните от Европейския съюз 22 
Основни фактори за високи добиви при слънчогледа 333 
Особенности распространения кризисов на мировом финансовом рынке: системный подход 41 
Особености на икономическата криза в България и средства за излизане от нея 189 
Особености оценки инновационных рисков 158 
Особености при корпоративното подоходно облагане на юридическите лица с нестопанска цел за 2011 година 121 
Особености финансовой системы Российской Федерации 107 
Особеностите на селското стопанство и влиянието им върху производството на царевица 320 
От глобального кризиса к катастрофе миросистемы 169 
От максимум пазар към минимум духовност 35 
От Модильяни-Миллера к общей теории стоимости и структуры капитала компании 76 
Отново за социалната работа и социалния работник 270 
Отражение на глобалната финансова криза върху българската икономика 183 
Отражение на застаряването на населението върху квалификацията на работната сила 59 
Отражение на икономическата криза върху здравния сектор в България 316 
Отражение на международната финансова и икономическа криза върху банковия сектор в България 75 
Отражение на световната криза върху собствените приходи на местните власти в Р. България 94 
Отражение на финансовата криза върху развитието на националната платежна система 135 
Отчитане на приходите и разходите по програми и фондове на Европейския съюз 384 
Офшорност и аутсорсинг в международния бизнес 29 
Оценка кредитного риска 369 
Оценка на конкурентоспособността на българските ферми 321 
Оценка справедливой стоимости реализации проблемной задолженности 142 
Пазарният дух на времето и антикултурната му насоченост 202 
Пазарът - социално благо и/или социално зло? 203 
Пенсионните реформи в страните от Централна и Източна Европа - развитие и предизвикателства 276 
По-съществени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2011 година 117 
Повышение доходности банковского портфеля кредитов с помощью метода скоринга 139 
Повышение лояльности потенциальных клиентов как фактор припращения портфеля ипотечных кредитов коммерческого банка 141 
Подходи за преодоляване на фирмената криза 377 
Поисковые теории рынков 42 
Политиката на реформи в публичния изследователски сектор 4 
Политики за активиране на населението, новите модели на управление и въпросът за отговорността 10 
Политиките за заетост и институциите по места: за възможностите и свободата на избора 63 
Политическая экономия: современные вызовы и перспективы 43 
Половина менеджеров терпит неудачу 412 
Потенциал за нетрадиционен туризъм в Североизточните Високи Родопи 214 
Потенциал межфирменной мобильности работника и его роль в трудовых отношениях 409 
Потребителите - онлайн и офлайн 432 
Потребителското поведение и социален маркетинг: през призмата на поведенческия перспективен модел 223 
Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита 266 
Правна система на ЕС - обща характеристика 264 
Правни аспекти на публично- частното партньорство 259 
Предизвикателството на кризата. Постмодерната актуалност на понятието личност 9 
Предпоставки и ключови елементи за реализиране на Word-Of-Mouth маркетингови кампании 221 
Предсеитбени обработки на почвата и първи грижи за пролетните култури 335 
Преосмисляне на възгледи 236 
Привлекателност на българското висше образование (в контекста на Болонския процес) 302 
Прилагане на социалния маркетинг в здравната помощ: разпространение на доказателства с цел промяна на потребителското поведение 311 
Прилагане правото на ЕО и ЕС от националните органи 251 
Приложение на стоковия суап в петролно-газовата индустрия 93 
Приоритетно развитие на животновъдството ни 339 
Природни ресурси и икономически растеж 178 
Пристанище Сингапур - инвестиции в инфраструктура и човешки капитал 419 
Проблема защиты прав частных инвеститоров в системе регулирования финансового рынка 262 
Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни 170 
Проблеми на българската икономика под влияние на световната икономическа криза в периода 2009-2010 година 186 
Проблеми при одитирането на международни програми за финансиране на проекти в България 404 
Проблемы организации системы риск-менеджмента инвестиционной деятельности промышленных холдингов 367 
Проектиране на корпоративната ИТ архитектура - модел на Захман 427 
Прозренията на академик Евгени Матеев за прехода към нов тип цивилизация 1 
Производство и търговия с костилкови плодове 323 
Промени в поведението на потребителите в условията на криза 220 
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2011 година 273 
Промени във взаимоотношенията "банка - корпоративен клиент" в периода на икономическа нестабилност 136 
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 година и промените, направени със ЗИД на ЗКПО за 2011 година в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за счетоводството 122 
Промените в МСС 36 Обезценка на активи 401 
Промышленость: кризис и перспективы развития 210 
Професионално - квалификационна структура на заетите лица - състояние и развитие в остовни икономически дейности 176 
Процесс формирования инфляционных ожиданий экономических агентов в условиях информационной экономики 81 
Първи стъпки на нискотарифните хотели в България 212 
Първите европейски приложения към дипломите на Академията 458 
Работники с особенностями характера: с кем работать? 408 
Равнище на социално-икономическо развитие и потенциал на областите 24 
Развити системи за данъчно финансиране на здравеопазването от тип Бевъридж (NHSs) в страните от Западна Европа 312 
Развитие моделей оценки капитала под операционный риск: проблемы и перспективы 145 
Развитие на селския туризъм в България и Западна Европа и отражение на рецесията върху този вид дейност 211 
Развитие на селското стопанство в Китай 325 
Развитие на технологиите за борба с изтичането на данни 428 
Развитие теории структуры капитала после Модильяни и Миллера 108 
Развитие экологического страхования: подходы и модели 309 
Регионы: оценка инвестиционной привлекательности 157 
Регулиране на разходите за ДДС за целите на ЗКПО 120 
Регулиране на разходите за ДДС от ЗКПО 129 
Ректорът на СА "Д. А. Ценов" - за втори път носител на приза "Докотр хонорис кауза" 453 
Ректорът на СА "Д. А. Ценов" стана "Доктор хонорис кауза" на Университета в Тернопол 460 
Ректорът на Свищовската академия получи благодарствено писмо от японски посланик 449 
Ренесансът на теорията на растежа 179 
Реформата в лозаро-винарския сектор 319 
Реформи и културни особености 3 
Реформирането на пенсионната система - българският опит от края на ХХ и началота на ХХI век 277 
Роль банковских инноваций в посткризисный период 153 
Роля на бюджетния дефицит при стимулирането на съвкупното търсене - рецепта за излизане от рецесията или реална заплаха за стабилността на икономиката 33 
Ролята на третия сектор в насърчаването на социалния диалог в образованието: опитът на Румъния 15 
Ролята на ценностите за изграждане на бизнес комуникации 200 
Руководитель требует невозможного. Все возможно при грамотном подходе 413 
Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития 151 
С неизбежното и боговете не спорят 282 
СА "Д. А. Ценов" отново с водеща позиция в ASECU 461 
Световната икономическа криза и България 181 
Световната икономическа криза и краткосрочните перспективи на българската икономика 194 
Световната криза - социологически поглед 188 
Световната финансова и икономическа криза - един морален казус 52 
Секторът на услугите в създаването на брутната добавена стойност в българската икономика 102 
Селското стопанство на Норвегия 327 
Сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз 256 
Системни аспекти на счетоводната информация за строително-монтажните дейности 397 
Системный ресурс экономики 48 
Следкризисното възтановяване и преустройството на световната финансова система 30 
Сминдухът - храна и лекарство 330 
Социалната работа и социалната педагогика 17 
Социални рискове и социална защита 13 
Социалните последици на съвременната икономическа и финансова криза в България 16 
Социалните цели на развитието като ключов национален приоритет 26 
Социалният диалог и социалните процеси на делиберативната (съвещателна демокрация) в Европейския съюз 12 
Социалният контекст на образаванието на възрастните 292 
Социално-икономически предимства и рискове на ИКТ 421 
Социальная направленность российской налоговой сестемы: национальный и международный аспекты 118 
Социальные сети 410 
Способи за калкулиране на себестойност при някои типови бизнес ситуации 387 
Сравнение нейросетевых и статистических методов оценки кредитного риска 143 
Становление системы агрострахования в России: ключевые проблемы и наметки решений 326 
Становление современного механизма секьюритизации активов 100 
Статистически анализ на различията в заплащането на наетите лица посредством 19 
Статично и динамично неравновесие на пазарите 201 
Статус и компетенции на преподавателите на възрастни 293 
Стихийность рынка нефти: перспективы преодоления 318 
Странови риск на нововъзникващите пазари по време на световната финансова криза от 2007-2009 97 
Стратегии за развитие и нови източници на заетост в селските райони 57 
Стратегия "България 2020" в животновъдството 343 
Страховой портфель, его качественные и количественные характеристики 287 
Счетоводен анализ на дивидентната политика на акционерните дружества 77 
Счетоводно отчитане на франчайзинга 396 
Съвременен модел на организацията като социална система 349 
Съпротива на човешкия фактор към организационни промени 415 
Съставяне на годишен финансов отчет на бюджетното предприятие 400 
Състоя се третата научна сесия на докторантите ни 454 
Състояние и възможности за развитие пред "Български държавни железници" ЕАД в условията на криза 418 
Състояние, възможности и перспективи за развитие на лозарството в България 328 
Тенденции и перспективы развития страхового рынка в Росийской Федерации 285 
Тенденции при данъчното облагате в условията на икономическа криза 126 
Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 г. 231 
Теоретические и практические аспекты преодоления мировых финансовых кризисов 110 
Теория на хаоса и функциониране на фирмите в условията на криза 51 
Технология за отглеждане на овце в предпланински и планински области 341 
Трансмисионният паричен механизъм в условията на финансова криза 73 
Трансформациите в труда и използването на традиционни и нови форми на социален диалог и представителство на интереси в България 14 
Трансформация на ключовите компетентности на съвременния учител в контекста на социалното взаимодействие 295 
Тренд и оптимум на неравенството на доходите в България 21 
Третиране на разходите по заеми за придобиване на нетекущи активи 390 
Трудният път на страните от Западните Балкани към Европейския съюз 32 
Трудовите траектории при гъвкавите пазари на труд в развиващите се страни. Практиката на Аржентина 64 
Трудовите ценности на заетите в българските организации през периода 2001-2008 г. Устойчивост и динамика 55 
Унификация организационных структур предприятий холдинга. Необходимость изменений при переходе к унифицированной системе оплаты труда работников: на основе результатов реализованных проектов 411 
Управление инновационными проектами в компании 353 
Управление на растежа 46 
Управление на риска и възможности за неговото измерване при инвестиране във финансови инструменти 90 
Управленски опит и отрицателни емоции при хиптетичен избор на мениджър 350 
Условия развития Международного финансового центра в России 233 
Условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране 257 
Усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници при реализацията на български вина 219 
Усъвършенстването на организацията на производството - фактор за повишаване ефективността в индустриалните предприятия 405 
Философското образование в България и националната идентичност в Обединена Европа 8 
Финансов анализ на застрахователната дейност в условията на криза 70 
Финансовата криза - оправдание или необходимост за регулиране на кредитните деривати? 133 
Финансовата криза, безрискова възвръщаемост и цената на заемния капитал 96 
Финансовите измерения на стопанската криза в здравеопазването 313 
Финансовые инструменты и финансовые войны 99 
Финансовые методы снижения риска при создании наукоемкой и високотехнологичной продукции 368 
Фискална политика в Европейския съюз - между хармонизацията и конкуренцията 252 
Фискалните стимули в антикризисната стратегия 182 
Функции банка - организатора в сложных кредитных сделках 149 
Хиляда преподаватели сядат на студентската банка 291 
Ценности и асиметрия в поведението на личността и групата 354 
Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи 364 
Централният клиринг и финансовата стабилност на извънборсовия деривативен пазар 98 
Цикличност на пазарното развитие (някои наблюдения върху цикличността на българския пазарен преход) 36 
Частният негарантиран външен дълг на Р. България - ефектите на световната финансово-икономическа криза 72 
Честване 462 
Юбилейната 2011 година 463 
"Кухи" ценови позиции и тяхната зависимост от имиджовото позициониране на стоките 216 
"Народностопански архив" - първо академично икономическо списание в България 459 
Alternative Tourism vs. Mass Tourism 441 
Alternative Tourism witihn the Southern Carpathians 436 
Asymmetric Information and Countermeasures in Early Twentieth-Century American Short-Term Disability Microinsurance 290 
Business Intelligence - ново десетилетие, нови тенденции 429 
Climbing up Competitiveness Ladder - the Global Crisis and the Process of Globalization 197 
Collaborative e-Learning: e-Portfolios for Assessment, Teaching and Learning 307 
Corporate culture: its value as a resource for competitive advantage 360 
Creative Distraction: Lack of Collective Learning in Adapting to Online Advertising in Oslo, Norway 228 
Cultural Tourism: Educational Competence of Tourist Guide 444 
Decision Making System 434 
Determinants of Collaboration in European R&D Network: Empirical Evidence from a Discrete Choice Model 6 
Developing Sustainable Tourism in Bulgaria: Local Potential for Biological Agriculture 446 
Drivers of change: a contemporary model 359 
Ecotourism as an Alternative of Sustainable Tourism 437 
Emerging threats for MNC subsidiaries and the cycle of decline 362 
ERP в малките и средни предприятия 209 
EU Internal Market for Services at Times of Economic Downturn and Beyond 247 
Global Crisis and Trade concentration 243 
Head of the Class: The 3rd Annual Risk Management and Insurance Education Review 372 
Immer mehr verwenden Standard-Software 430 
Influence of Alternative Tourism on a Tourist 438 
Influence of Tourism on the Regional Development on the Example of Neum in Bosnia and Herzegovina 442 
Innovation by harmonizing continuity and change 376 
Macroeconomic Aspects of the Response of the Bulgarian Companies to the Global crisis 173 
Making Risk Assessments Useful 374 
Mapping the outsourcing landscape 361 
Methodological Issues in Measuring Innovation Performance of Spatial Units 5 
More Media, More Opportunity, More Risk: The Upside and Downside of Social Media 373 
Patterns and Collaborators of Innovation in the Primary Sector: A Study of the Danish Agriculture, Forestry and Fishery Industry 7 
Planning and Management of Tourist Destination 439 
Public Sector Performance and its Impact on Economy 174 
Restructuring of the Dutch Non Life insurance industry: Consolidation, Organizational Form, And Focus 289 
Shangri-la за старините ви. Холандският пенсионен модел е признат за най-добрия в света 278 
So You Want to Be a Risk Manager: 25 Lessons Learned During 25 Years in the Trenches 371 
Succeeding in the French market: recommendation for small business 69 
Sustainability: the missing ingredient in strategy 363 
The Causes and Consequences of the Global crisis 198 
The Competitive Advantage of Foreing Languages and Cultural Knowledge 297 
The Economic Recession and its Modeling 172 
The Financial Crises Functional Model 199 
The Importance of Integrated Marketing Communications for Development of Alternative Tourism in Macedonia 445 
The invisible threat: Radiofrequency Radiation 370 
The Legal Recourse in a Sea of Oil 379 
The Monetary Policy of the Federal Republic of Germany under Consideration of the Financial crisis 131 
The New Model of Interdependencies within Global Economy Architecture 246 
The Performance of Microinsurance Programs: A Data Envelopment Analysis 288 
The Unification of Europe as a Learning Process 248 
The Way transparency Influences upon Foreign Direct Investments (FDI) 161 
Tourism product development for the Korca region 443 
Typology of Alternative Tourism with Particular Reference to the Ohrid 440 
Varieties of Capitalism and the Impact of the Global Economic Crisis on International Business 242 
Women in Risk: Overcoming Gender Bias 60 
Эволюция портфельных подходов в банковском менеджменте 152 
Экономика как организм 38 
Эмпирический анализ факторов, оказывающих влияние на занижение стоимости акций при первичном размещении (на примере Лондоской фондовой биржи) 164 
Эффективность инноваций через призму стратегического управления стоимости компании 159 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентичност 438 
автокаско 281 
автомобил 281 
автомобили 281 
автомобилна застраховка 281 
автомобилно застраховане 281 
автомобилно производство 281 
автономия 3 
авторегресионни модели 89 
авторско възнаграждение 122 
авторско право 396 
автохтонно население 438 
агентска дейност 108 
агентски отношения 79 
аграрен сектор 71 326 
аграрна статистика 342 
аграрно счетоводство 206 392 
агроекологична политика 338 
агроекология 324 
агрозастраховане 326 
агростатистика 71 
агротехника 335 
агротехнически изисквания 335 
АД 265 
Адам Смит 203 
адаптивно управление 346 
административен акт 259 
административни режими 269 
административни такси 269 
административно регулиране 269 
административно-териториални единици 24 
Азербейджан 27 82 
азиатски регион 288 
Азия 419 
академичен състав 3 
академична автономия 2 
академични учени 306 
академично писане 455 
академия 451 
акредитация на висшите учебни заведения 305 
активи 381 390 
активи и пасиви 388 400 
активиране на населението 10 
акции 103 
акционер 79 
акционери 79 95 
акционерно дружество 77 265 
акция 77 
Ал Кайда 28 
Албания 32 161 443 
алтернативен туризъм 213 214 215 436 437 438 440 441 445 446 
алтернативни подходи 378 
американска система 290 
амнистия 101 
анализ 26 79 91 162 205 208 221 268 
анализ на бедността 20 
анализ на потребителите 224 357 
анализ на потребностите 136 
анализ на приходите 162 
анализ на разходите 162 
анализ на риска 140 
аналитично отчитане 420 
анатомия на властта 351 
антидискриминационна политика 18 
антидискриминационна социална работа 18 
антидискриминационни програми 18 
антикризисна политика 67 
антикризисна програма 181 
антикризисна стратегия 182 
антикризисни мерки 65 82 85 126 169 352 
антикризисни модели 169 
антикризисни програми 74 85 202 
антикризисно управление 352 
антитръстова политика 25 
АР Египет 204 
арабска промишленост 204 
Аржентина 64 
архитектурни модели 431 
АСЕАН 231 
асиметрична информация 290 
асиметрия 354 
асоциирани предприятия 388 
АТЕ 24 
атестиране на академичния състав 306 
АТМ услуги 137 
аутсорсинг 29 361 
аутсорсинг на бизнеса 29 
Афганистан 28 239 
африкански регион 288 
БАБХ 317 
база 387 
Базел 2 145 
Базел ІІ 144 
Базел ІІI 85 99 146 
Базелски комитет 30 144 
Базелски комитет за банков надзор 30 83 145 
базови модели 80 
балансиран растеж 46 
балансов отчет 391 
балансова стойност 381 
балансови активи 381 
балтийски енергиен пазар 27 
балтийски пазар 27 
БАН 2 3 
банери 422 
банки 31 79 132 134 135 217 425 
банки на Русия 139 
банкиране 136 137 348 
банкиране на дребно 137 
банков анализ 79 
банков бизнес 75 348 369 
банков капитал 83 144 146 150 
банков кредит 132 
банков мениджмънт 79 148 149 152 154 348 
банков надзор 83 150 155 
банков пазар 75 151 
банков риск 140 150 369 
банков риск-мениджмънт 140 
банков сектор 75 79 149 183 
банков сектор на Русия 149 
банкова дейност 79 139 
банкова индустрия 137 
банкова практика 134 
банкова система 31 75 82 135 138 150 154 187 
банкова система в Русия 147 150 
банкова система на Азербейджан 82 
банкова структура 153 
банкови заеми 133 
банкови иновации 153 
банкови институции 133 134 
банкови кредити 146 
банкови кризи 110 
банкови регулации 133 
банкови сметки 257 
банкови стратегии 139 
банково дело 79 
банково дело в Русия 151 155 
банково кредитиране 100 151 
банково управление 348 
бартерна търговия 201 
БАСЕТ 215 
БВП 40 49 72 126 165 168 178 194 204 205 237 244 252 253 254 281 314 
БДЖ 418 
БДС 102 
Бевъридж 312 
бедност 20 253 421 
бедността в България 20 
безвъзмездна финансова помощ 257 
безжични мрежи 370 
безопасност на храните 317 
безработица 16 42 57 61 65 67 68 185 186 189 
безработица в България 63 65 
безработни 63 66 
безрискова възвръщаемост 96 
бенефициент 256 
бенчмаркинг 357 
бенчмаркинг процеси 357 
бечмаркинг 312 
библиотека 300 
биволовъдство 343 
бизнес 29 268 356 427 431 
бизнес анализи 429 
бизнес етика 52 
бизнес интереси 280 
бизнес климат 173 
бизнес комуникации 200 
бизнес култура 69 
бизнес мениджмънт 356 
бизнес модел 431 
бизнес мрежа 45 
бизнес отчет 398 
бизнес пакет 212 
бизнес поведение 173 
бизнес сектор 134 
бизнес ситуации 387 
бизнес софтуер 424 
бизнес среда 426 
бизнес стратегии 360 363 
бизнес управление 363 
бизнес функции на фирмата 361 
бизнес-цикъл 201 
бизнескомбинации 385 
билки 330 332 
биологична продукция 337 
биологични активи 392 
биологични вина 324 
биологични особености 320 
биологични продукти 338 
биологични храни 338 
биологично винопроизводство 324 
биологично земеделие 324 337 338 446 
биологично земеделие в България 337 338 
биологично производство 337 338 
биологично селско стопанство 337 338 
биопазар 338 
биопродукти 222 337 
биопроизводства 338 
биоразнообразие 214 308 
биоразнообразие в България 308 
биохрани 338 
БИСЕРА 135 
благородни метали 230 
блогове 222 
БНБ 135 
болнична помощ 314 
Болонски процес 302 305 
борса 163 
борсов пазар 230 
борсова търговия 164 218 
борсови индекси 163 
борсови пазари 191 
Босна 32 
ботнет 374 
брутен външен дълг 72 
брутен вътрешен продукт 165 
брутен премиен продукт 70 
брутен сетълмент 135 
брутна добавена стойност 102 253 
бунтовници 28 
бунтовнически нападения 28 
БФБ-София 163 
Бъдеще 422 
България 72 114 272 
България в Европейския съюз 249 
България в ЕС 249 
България и Европейски съюз 8 
българска икономика 36 50 102 166 173 181 183 186 191 194 249 281 
българска индустрия 49 
българска осигурителна система 272 
българска философия 8 
българска фондова борса 284 
българската икономика 49 
български банков пазар 75 
български борсови индекси 163 
български вина 219 
български компании 173 433 
български опит 277 
български организации 55 424 
български пазарен преход 36 
български пенсионен модел 277 
български предприемачи 365 
български преход 380 
български фирми 321 
български фондов пазар 163 
българско висше образование 302 
българско животновъдство 342 
българско здравеопазване 315 
българско земеделие 322 
българско право 263 
българско предприемачество 365 
бърз растеж 46 
бюджет 105 255 382 
бюджет на домакинствата 208 
бюджет на ДОО 111 
бюджет на Русия 87 
бюджетен дефицит 33 87 182 185 
бюджетен процес 111 
бюджетиране 86 
бюджетна политика 33 74 
бюджетна система 111 296 
бюджетна система на Русия 87 296 
бюджетни предприятия 389 393 
бюджетни разходи 105 
бюджетни субсидии 105 
бюджетно предприятие 400 
бюджетно счетоводство 389 
бюра по труда 63 
валежи 447 
Валрас-Хикс 201 
валутен борд 185 
валутен курс 257 399 
валутен съюз 448 
валути 84 
валутна интеграция 31 
валутна политика 240 
валутни курсове 232 
валутни пазари 84 
валутни постъпления 204 
валутно-курсова политика 31 
валутно-финансова система 166 
Вашингтонски консенсус 175 
великата депресия 34 192 
Великобритания 101 312 
Величко Адамов 463 
велотуризъм 213 
венчър 104 
венчърен капитал 104 
венчърен фонд 104 
венчърни инвестиции 104 
венчърно финансиране 104 
верификация 256 
взаимозависимост 246 
взаимоотношения 219 
вземане на решение 172 363 434 
вземане на управленско решение 434 
видове пенсии 276 
видове суапи 93 
видове туризъм 440 
вина 319 
винарска промишленост 324 328 
винарски сектор 219 328 
винарско производство 219 
винарство 328 
винен пазар 324 
винен туризъм 213 
вино 219 324 
винопроизводство 219 324 328 
виртуална среда 307 432 
виртуално образование 307 
високотехнологични изделия 368 
висше икономическо образование 451 461 
висше икономическо училище 449 450 451 453 465 
висше образование 59 65 298 299 300 302 303 305 307 449 450 451 452 453 454 456 457 458 459 460 461 462 464 
висше образование в България 299 302 
висше образование в Русия 294 
висше учебно заведение 305 449 450 451 452 454 456 457 458 459 460 461 462 
висше училище 449 450 451 452 453 454 456 457 458 459 460 461 462 465 
висши училища 302 
вишня 323 
влажни зони 213 
власт 351 
власт и лидерство 351 
властта в организацията 351 
вливане на търговски дружества 381 
времеви спред 89 
временна заетост 62 
ВТП 236 
ВУЗФ 298 
въвеждане на данни 383 
въглеродни емисии 336 
въглеродни пазари 336 
възвръщаемост 90 96 
възобновяема енергия 178 
възобновяеми енергийни източници 178 
възпроизводство на населението 22 
възрастни хора 292 
възстановима стойност 401 
външен дълг 72 204 
външен дълг на България 72 
външен контрол 79 
външен одитор 403 
външна среда 254 349 
външни заеми 72 
външно икономически кризи 184 
външноикомическо поведение 236 
външнотърговски дисбаланс 240 
външнотърговски обмен 240 
вътрешен кредит 132 
вътрешен одит 79 402 
вътрешен одитор 403 
вътрешен пазар 247 267 448 
вътрешен пазар на ЕС 247 
вътрешна организация 250 
вътрешна среда 349 
вътрешни одитори 402 
Г-20 30 194 240 
Г-7 194 
газова промишленост 27 93 
ГАТТ 204 
генетично разнообразие 308 
география на България 447 
географска концентрация 243 
географско положение 29 
геополитика 27 
Германия 66 430 
гласуване 250 
глобален финансов пазар 41 233 
глобализационни процеси 248 
глобализация 170 193 199 202 235 236 244 245 246 248 
глобализация в науката 244 
глобализация на икономиката 197 198 
глобализация на научната дейност 244 
глобализация на финансовия пазар 232 
глобална икономика 173 194 199 233 236 245 246 
глобална икономическа криза 173 232 365 435 
глобална икономическа система 245 
глобална конкуренция 357 
глобална криза 16 74 75 169 173 185 192 230 231 235 243 
глобална финансова криза 54 73 82 92 99 110 132 134 166 173 183 190 195 279 284 348 377 
глобална финансова система 199 
глобални проблеми 236 
глобално затопляне 336 
глобално производство 236 
говедовъдство 339 343 
говеждо месо 339 
годишен отчет 400 
годишен финансов отчет 388 392 400 
годишна инвентаризация 400 
годишно приключване 400 
годишно счетоводно отчитане 392 
годишно счетоводно приключване 392 393 
годишно счетоводно приключване 2010 г. 400 
горива 191 
горско стопанство 7 
градско население 57 
гражданин 292 
граждански диалог 11 
граждански организации 310 
гражданско правна защита 18 
грозде 324 
група 354 
гръцка здравна система 312 
гръцка криза 193 
гръцки пазар 167 
гъвкава заетост 64 
гъвкави работни места 66 
гъвкави форми на заетост 62 
гъвкавост 405 
Гърция 167 312 
Дания 7 312 
данък върху дохода 121 128 
данък добавена стойност 124 129 252 
данък при източника 122 
данъци 114 115 123 126 252 269 
данъци 2011 117 
данъците в Русия 116 
данъчен закон 101 
данъчен кредит 129 
данъчен риск 125 
данъчна амнистия 101 
данъчна дисциплина 101 
данъчна задълженост 116 
данъчна конкуренция 119 
данъчна политика 101 116 119 123 124 126 
данъчна регулация 115 
данъчна система 115 118 123 125 
данъчна система в Русия 116 118 
данъчна събираемост 116 
данъчна тежест 114 
данъчна хармонизация 119 
данъчни активи 122 
данъчни амортизируеми активи 122 127 
данъчни закони 122 
данъчни закони 2011 117 
данъчни мерки 123 
данъчни облекчения 127 
данъчни постъпления 312 
данъчни приходи 112 113 
данъчни стимули 124 130 
данъчно бреме 114 
данъчно въздействие 123 
данъчно законодателство 206 
данъчно облагане 114 126 128 
данъчно облекчение 130 
данъчно третиране 120 128 129 
данъчно третиране на разходи 120 
датска здравна система 312 
двойно данъчно облагане 128 
двойно записване 394 
ДДС 120 124 129 252 
де Гол 448 
дебит сметка 388 
девиденти 77 
дейност 415 
делиберативна демокрация 12 
демография 22 
демография и ЕС 22 
демографска статистика 22 
демографски процес 22 
демографски тенденции 253 
демократизация 258 429 
демокрация 14 
демокрация в ЕС 12 
депозитно ценообразуване 217 
дериватен пазар 98 
деривати 98 
деривативи 99 399 
деривативни инструменти 98 
ДЕС 260 
дестабилизация 232 
дефицит 231 234 
дефицит по текущата сметка 183 
дефолт 83 99 143 
диверсификация 158 
дилър 229 
дилъров пазар 229 
динамика на цените 191 
дисбаланс 231 234 
дискриминантен анализ 143 
дискриминация 18 
дискриминация на жените 60 
дисперсионен анализ 19 
дисперсия 90 
дистрибуторска дейност 93 
дистрибуционен канал 229 
дистрибуционни канали 229 
дистрибуция 134 
дисфункция 93 
диференцирано заплащане 306 
дифузност 3 
длъжник 91 
ДМА 103 179 
добавена стойност 205 
добиви 333 
доброволно застраховане 282 
доброволно осигуряване 272 
Добруджа 213 
договаряне 312 
договор за строителство 397 
договор за франчайзинг 263 
договор от Лисабон 260 
договор от Маастрихт 260 
договори 264 
договорна рамка на Еджеуърт 201 
договорна цена 399 
договорни отношения 32 201 
догонващи икономики 23 
догонващо икономическо развитие 23 
доклад 10 12 14 15 20 55 56 61 62 63 64 65 66 67 71 94 206 211 220 222 223 259 275 276 277 313 314 315 316 319 418 
доклади 51 72 89 92 95 96 98 114 126 132 133 134 135 136 217 271 272 274 279 348 377 381 398 402 403 
доктор хонорис кауза 453 
докторанти 70 90 91 93 165 205 212 216 219 221 229 249 268 320 349 415 454 455 464 
докторанти в СА 70 90 91 93 165 205 212 216 219 221 229 249 268 320 349 415 454 
докторантска научна сесия 464 
долар 84 
домакински бюджети 20 114 
домакинства 114 208 253 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 272 274 
доставка 238 
доставчик 237 
достъп до информация 421 
достъп до образование 305 
доход 208 
доходи 21 122 128 203 280 
доходи в България 21 
доходи на домакинствата 16 21 
доходи на домакинствата в България 21 
доходи на населението 280 
доходи на чуждестранни лица 128 
доходи от дивиденти 121 
доходност 80 284 
доходност на банката 139 
дружества 366 
дружество 265 
Дунавско крайбрежие 213 
духовност 35 
ДЦК 89 
дълг 91 138 
дългова криза 96 
дългови инструменти 97 
дългосрочни кредити 132 
дългосрочни облигации 96 
дълготрайни материални активи 103 388 
държавен бюджет 105 111 313 
държавен бюджет 2011 105 
държавен бюджет на България 105 
държавен дълг 185 
държавен сектор 170 
държави членки на ЕС 251 252 260 
държавна намеса 40 
държавна пенсионна система 278 
държавна политика 115 419 
държавни приходи 123 
държавни разходи 88 
държавни финанси 106 
държавни финанси на Русия 107 
държавни ценни книжа 89 
държавно регулиране 269 
държавно финансиране 177 296 
дъщерни дружества 362 
дъщерни предприятия 386 
дъщерно предприятие 265 
е-обучение 307 
Евразия 27 
евро 84 
евро зона 74 
евро и долар 84 
еврозона 31 131 194 
евроинтеграция 249 
Европа 27 68 95 266 448 
Европа 2020 4 68 339 343 
европеизация 8 
Европейска валутна система 31 448 
европейска езикова общност 297 
европейска икономика 183 
европейска интеграция 248 264 448 
Европейска комисия 126 250 256 260 
Европейска парична система 131 
Европейска система от централни банки 31 
Европейска сметна палата 255 
европейска социална политика 13 18 
европейска търговия 241 
европейска философия 8 
Европейска фондация за управление на качеството 357 
Европейска централна банка 31 50 131 
европейски бюджет 255 
европейски директиви 2 18 
европейски застрахователен пазар 289 
европейски образователни програми 297 
европейски общности 251 
европейски пазар 337 
европейски пазари 183 
Европейски паричен институт 31 
Европейски паричен съюз 31 
Европейски парламент 250 
европейски социален модел 12 16 56 
европейски структурни фондове 402 
Европейски съвет 250 448 
Европейски съюз 24 25 31 32 40 58 119 167 205 237 248 249 250 252 253 254 255 256 257 258 260 329 384 
европейски федерализъм 260 
европейски финанси 255 
европейски фондове 31 
европейски ценности 8 
Европейско акционерно дружество 265 
европейско бъдеще на България 249 
европейско дружество 95 265 
европейско законодателство 259 263 270 
европейско обединение 448 
Европейско право 258 260 263 264 
европейско социално законодателство 56 
европейско сътрудничество 6 
Евростат 58 
ЕВС 31 
Египет 204 
единен Европейски акт 448 
Единна световна икономическа тъкан 236 
езикови познания 69 297 
езикови умения 297 
екзогенен подход 51 
еко-туризъм 214 441 443 
екологичен риск 309 
екологичен туризъм 213 446 
екологична ефективност 334 
екологични изследвания 309 
екологични проблеми 92 
екологично застраховане 309 
екологично производство 334 
екологично равновесие 308 
екология 309 310 
екология на производството 324 
екотуризъм 437 
ЕКПЧ 266 
екскурзовод 444 
екскурзоводска професия 444 
експериментални изследвания 224 350 
експорт 231 240 
ЕКЮ 31 
електроенергетика 168 
електронна отчетност 398 
електронни технологии 398 
електронно портфолио 307 
емиграционни процеси 253 
емоции 350 
емоционална интелигентност 200 
емпиричен анализ 7 119 179 301 
емпирични изследвания 179 
емпирични резултати 89 
емпирично изследване 62 
ендогенен подход 51 
енергетика 27 
енергийна интензивност 178 
енергийна сигурност 239 
енергийно потребление 178 
енергоносител 168 
енергоресурси 237 
ЕО 264 266 
ЕПИ 31 
ЕПС 31 
ЕС 4 22 24 25 32 130 131 135 167 194 205 249 250 252 253 254 255 258 260 266 309 342 
ЕС-27 24 342 
ЕСИТ 236 
ЕСЦБ 31 
етерично-маслени култури 332 
етерично-маслени растения 332 
ефективност 130 202 321 349 405 
ефективност на инвестициите 159 
ефектът на лоста 103 
ЕЦБ 31 75 
железопътен транспорт 418 
железопътна инфраструктура 418 
железопътни превози 418 
жени 60 
жените в бизнеса 60 
животни 325 
животновъди 325 
животновъдна технология 341 
животновъдна ферма 341 
животновъдно производство 341 342 
животновъдство 339 340 341 342 343 
животновъдство в България 341 343 
животновъдството в ЕС 342 
животновъдството в света 340 
животозастрахователен бизнес 280 
жизнен стандарт 21 253 
жизнено равнище 43 
жилища 281 
жилищен пазар 281 
забогатяване 364 
заведения за хранене 212 
задлъжнялост 142 
задължително здравно осигуряване в България 272 
задължително пенсионно осигуряване 274 277 
задължително социално осигуряване 272 
заемен капитал 96 
заемоискател 83 
заети лица 55 176 416 
заетост 10 16 57 58 62 63 64 66 67 68 165 176 
заетост в България 62 176 
заетост в малките и средни предприятия 62 
заетост в МСП 62 
заетост и безработица 10 63 
закон 354 
Закон за вероизповеданията 121 
закон за корпоративно подоходно облагане 127 
Закон за корпоративното подоходно облагане 129 
Закон за марките и географските означения 267 
Закон за народни читалища 121 
Закон за насърчаване на инвестициите 205 
закон за политически партии 121 
Закон за развитието на академичния състав 3 
Закон за счетоводството 121 
Закон за физическото възпитание и спорта 121 
закон за финансово управление 256 257 
закон за юридически лица с нестопанска цел 121 
законодателство 253 
замърсяване на въздуха 310 
замърсяване на почвите 310 
замяна на акции 381 
Западна Европа 31 312 
Западни Балкани 32 
заплащане 19 
заплащане на труда 411 
застаряване 59 253 
застаряване на населението 59 253 
застаряване на населението в България 59 
застраховане 70 280 281 282 283 286 287 288 289 290 309 326 
застраховане в Русия 285 326 
застраховане в селското стопанство 326 
застраховането в Русия 285 
застрахователен бизнес 70 279 
застрахователен пазар 70 281 283 285 286 289 
застрахователен пазар в България 281 
застрахователен портфейл 287 
застрахователен посредник 283 
застрахователен риск 284 285 288 290 
застрахователен сектор 279 281 423 
застрахователен фонд 368 
застрахователи 282 
застрахователна дейност 70 
застрахователна защита 430 
застрахователна индустрия 60 288 289 372 423 
застрахователна компания 70 
застрахователна плътност 280 281 
застрахователна система 285 290 
застрахователна теория 287 
застрахователни компании 70 279 282 284 286 289 423 425 
застрахователни премии 284 
застрахователни програми 288 
застрахователни услуги 279 
застрахователни фондове 290 
застраховка 280 281 
застраховка "Гражданска отговорност" 281 
застраховка "Живот" 280 
застраховка "Каско" 281 
застраховки 287 
защита 236 255 
защита на информацията 428 
защита на населението 370 
защита на потребителите 317 
защита на природната среда 310 
защитени територии 437 
ЗВО 305 
ЗДДС 120 129 
здравен сектор 312 316 
здравен статус 253 
здравеопазване 312 313 315 316 
здравеопазване в България 313 314 316 
здравна икономика 313 
здравна политика 315 
здравна политика в България 316 
здравна помощ 311 
здравна реформа 315 
здравна реформа в България 315 
здравна система 312 313 316 
здравни вноски 316 
здравни разходи 314 
здравно осигуряване 273 313 
здравно осигуряване 2011 273 
здравно осигуряване в България 273 
здравословен живот 311 
зеленчукопроизводствени стопанства 322 
зеленчукопроизводство 322 
зеленчуци 322 
земеделие 322 331 336 337 
земеделието в света 323 
земеделска земя 325 
земеделска продукция 58 206 
земеделски кооперации 207 
земеделски производител 320 331 336 
земеделски производители 320 331 336 
земеделски стопани 329 
земеделски стопанства 207 329 
земеделско предприятие 162 
земетресение 282 
ЗКПО 117 120 121 127 128 129 
ЗКПО 2011 117 
злоупотреби с власт 351 
ЗМГО 267 
ЗМСП 375 
знакови реклами 225 
знакови системи 225 
знание 45 
знания 228 297 
зърнени култури 329 
зърнено производство 320 
зърно 320 
зърнопроизводители 320 
зърнопроизводство 320 
идеи 356 
идеология на бизнеса 356 
избор на мениджър 350 
извънборсов дериватен пазар 98 
извънборсови пазари 98 
извънбюджетни сметки 400 
извъноборотни активи 395 
издателска дейност 300 
излизане от кризата 187 189 
изменения на климата 447 
измерване 226 
измерване на бедността 20 
износ 185 337 
износ и внос 243 
износ на земеделски продукти 337 
изследване 165 268 280 302 364 
изследователска дейност 4 
изследователска политика 4 
изследователски проекти 6 
изследователски цели 4 
изтичане на данни 428 
Източна Европа 274 
източници за финансиране 303 321 
източници на доходи 208 
иконометричен анализ 280 
икономика 38 45 91 168 174 246 249 
Икономика 21 300 
икономика и държава 35 
икономика и общество 43 
икономика на Азербайджан 82 
икономика на Албания 174 
икономика на Аржентина 64 
икономика на знанието 7 197 
икономика на Казахстан 237 
икономика на Норвегия 168 
икономика на Русия 23 175 177 196 210 
икономика на транспорта 418 
икономика на Украйна 171 184 
икономиката на Русия 157 
икономико-математически методи 1 
икономикс 43 
икономическа активност 167 
икономическа генетика 38 
икономическа дейност 167 
икономическа демокрация 12 
икономическа ефективност 405 
икономическа закономерност 38 
икономическа история 39 
икономическа конкурентоспособност 197 
икономическа криза 16 34 51 52 53 65 67 71 72 74 75 96 114 123 126 132 156 172 188 189 191 193 198 218 220 222 232 242 271 339 352 366 380 
икономическа криза в България 189 
икономическа логика 426 
икономическа мисъл 42 
икономическа наука 38 43 44 
икономическа нестабилност 92 136 166 
икономическа парадигма 45 
икономическа политика 161 186 
икономическа рецесия 172 
икономическа свобода 40 
икономическа свобода в България 40 
икономическа система 48 175 
икономическа ситуация 428 
икономическа стабилност 33 254 
икономическа същност 382 
икономическа теория 35 38 43 45 52 54 172 180 192 
икономическа трансформация 175 
икономически агент 81 224 
икономически балон 54 190 
икономически дейности 176 208 
икономически и паричен съюз 74 182 
икономически либерализъм 188 
икономически модел 44 
икономически модели 42 
икономически особености 320 
икономически отношения 167 
икономически параметри 44 
икономически подем 123 
икономически показатели 240 
икономически процес 44 
икономически растеж 49 72 88 96 126 178 205 253 
икономически реформи 204 236 
икономически сектор 205 
икономически сектори 205 253 
икономически системи 1 
икономически субекти 280 
икономически съюз 448 
икономически теории 53 264 
икономически цели 79 
икономически цикли 36 
икономически цикъл 34 194 
икономическо неравенство 21 
икономическо поведение 38 
икономическо равновесие 196 
икономическо развитие 36 38 174 180 197 237 
икономическо сътрудничество 448 
ИКТ 421 
импорт 231 240 
инвентаризиране в счетоводството 392 
инвестиране 90 239 
инвеститори 262 
инвестиции 49 80 153 158 165 184 185 189 209 284 367 419 430 
инвестиции в злато 230 
инвестиции в научни изследвания 2 
инвестиции в образование 2 
инвестиции в Русия 104 
инвестиции в САЩ 104 
инвестиции в Украйна 171 
инвестиции в човешки капитал 16 
инвестиционен имот 388 
инвестиционен климат 157 161 
инвестиционен подход 154 
инвестиционен портфейл 284 
инвестиционен потенциал 157 
инвестиционен проект 151 
инвестиционен риск 97 157 
инвестиционна дейност 160 367 
инвестиционна дейност в предприятията 160 
инвестиционна политика 157 159 178 
инвестиционна привлекателност 157 
инвестиционна програма 160 
инвестиционни възможности 237 
инвестиционни решения 165 
индекс 90 176 249 
индекс на бедност 20 
индекс на глобалната конкуренция 197 
индивидуален сметкоплан 383 
индивидуализъм 39 
индивидуална провизия 389 
индивидуални психологически характеристики 408 
индивидуални финансови отчети 386 
индикаторен метод 347 
индикатори 347 
Индия 340 
индустриални отношения 14 
индустриални предприятия 405 
индустриални продукти 226 
индустриално развитие 237 
индустрия 419 
Инкотермс 238 
иновации 5 7 104 137 158 228 353 362 376 406 
иновации в банковото дело 137 
иновации и бизнес 180 
иновационен мениджмънт 159 353 
иновационен потенциал 159 
иновационен процес 6 346 
иновационен риск 158 
иновационна активност 5 7 331 
иновационна дейност 180 
иновационна икономика 180 303 
иновационна култура 353 
иновационна политика 171 
иновационна система 5 
иновационни проекти 353 
иновационно поведение 406 
иновационно развитие 346 
иновация 180 
иновация на продуктите 137 
институции 250 
институции на ЕС 25 250 
институционален подход 39 
институционална автономия 250 
институционална икономика 37 
институционална система 258 
институционална система на ЕС 258 
институционално равновесие 250 
институционално-икономическа свобода 40 
институционна система на ЕС 250 251 
инструменти 221 
интегрален коефициент 102 
интеграционен процес 448 
интеграция 156 264 417 
интегрирана държава 260 
интегрирана система 433 
интегрирани маркетингови комуникации 445 
интелектуален потенциал 347 
интерактивно обучение 301 
интерес 255 
интереси 255 
интеркултурна комуникация 3 
интернационализация 236 
Интернет 228 410 430 432 
интернет банкиране 137 
интернет потребители 432 
Интернет реклама 422 
Интернет сигурност 430 
инфлационна прогноза 81 
инфлация 46 50 73 81 89 123 165 
информаионни технологии 398 
информационен потенциал 344 
информационна асиметрия 164 
информационна икономика 81 
информационна осигуреност 81 
информационна сигурност 426 
информационна система 383 
информационна система на предприятието 383 
информационна среда 421 424 425 
информационни източници 221 
информационни системи 424 427 431 433 434 
информационни системи в бизнеса 431 
информационни системи за управление 434 
информационни технологии 421 422 429 430 
информационно общество 26 421 
информационно-комуникативни технологии 26 421 
информация 383 397 415 
информираност 37 268 
инфраструктура 170 419 431 
ипотека 141 
ипотеки 54 
ипотечен кредит 141 
ипотечна криза 188 
ИПС 74 
ИПС в Европа 74 
Ирак 28 
Ирландия 312 
ирландска здравна система 312 
Испания 312 
испанска здравна система 312 
ИСС 11 
историческа ретроспектива 448 
история 448 
история на Европа 448 
история на ЕС 448 
история на икономиката 39 
история на мениджмънта 358 
история на науката 1 
история на СА 300 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 
история на управлението 358 
история на финансите 110 163 
ИТ 423 424 425 431 433 
ИТ архитектура 427 
ИТ инфраструктура 431 
ИТ компонент 423 
ИТ проекти 424 425 433 
ИТ разходи 424 425 
ИТ решения 209 433 
ИТ сигурност 374 424 
ИТ системи 209 427 
ИТ стратегия 425 
ИТ услуги 423 425 
италианска здравна система 312 
Италия 101 312 
Казахстан 237 
калкулиране 387 
капитал 46 76 
капитализация 390 394 395 
капитализация на активите 395 
капитализация на разходите 390 
капиталов пазар 165 183 236 
капиталов приток 234 
капиталови инвестиции 205 
капиталови пазари 236 254 
капиталови търговски дружества 265 
кариерно развитие 291 417 
картел 263 
картелен договор 263 
картели 263 
картелно право 263 
касово изпълнение 382 400 
касово изпълнение на бюджета 382 
катастрофа 169 
катастрофичен риск 379 
катастрофични събития 379 
качествени характеристики 416 
качество 47 355 357 416 
качество на образованието 294 303 
качество на персонала 355 
качество на продукцията 405 
качество на труда 355 
качество на храните 317 
квалификационна структура 176 
квалификация 59 275 291 355 416 
квалификация на персонала 59 355 
квалифициран актив 390 
квалифицирани кадри 441 
кейнсиански подход 181 
кибернетична сигурност 239 374 
киберсигурност 374 
кисели почви 329 
Китай 167 169 325 
китайски пазар 167 
класификация на риска 125 
клиенти 134 431 
климат 92 447 
климат и икономика 170 326 
климатична класификация 447 
климатични деривативи 92 
климатични проблеми 447 
климатични промени 92 326 
климатични рискове 92 
клиринг 98 
клирингови сделки 30 
ключови стратегии 427 
когнитивен модел 37 
когнитивен подход 37 
Кодекс на труда 261 
Коефициент 77 
коефициент на безработица 253 
коефициент на Джини 20 
коефициент на заетост 253 
коефициент на неравномерност 102 
козевъдство 343 
колективен договор 56 
колективизъм 39 
колективни договори 12 
колективно договаряне 56 
колективно обучение 228 
Комисия за финансов надзор 105 111 
Комитет на постоянните представители 250 
компании 76 353 
компания 426 
компетентни кадри 295 
компетентност 260 295 
компютъризирани системи 434 
компютърни системи 434 
компютърни технологии 423 428 
компютърно обучение 291 
комуникационен микс 222 
комуникационни бариери 297 
комуникационни канали 221 
комуникационни стратегии 222 
комуникация 200 357 
конвенция 266 
конвергенция 345 
конкурентен анализ 207 
конкурентен персонал 409 
конкурентен потенциал 344 
конкурентно право 263 
конкурентно предимство 297 360 433 
конкурентност 205 339 
конкурентоспособност 2 205 207 249 321 339 
конкурентоспособност в земеделието 207 
конкурентоспособност в селското стопанство 207 339 
конкурентоспособност на българска икономика 249 321 
конкурентоспособност на българския бизнес 321 
конкурентоспособност на персонала 409 
конкурентоспособност на предприятието 344 
конкуренция 79 119 141 252 263 344 
конкуретни отношения 321 
консервация 336 
консолидация 424 
консолидиран бюджет 112 113 
консолидирана фискална програма 112 113 
консолидирани отчети 386 
консолидирани финансови отчети 386 
конституционализъм 258 
конституционално право 260 
конституционни принципи 250 
конституционно право 264 
Конституция 260 
Конституция на Европа 264 
контрагент 98 
контрол 312 414 
контрол в публичния сектор 256 
контрол на храните 317 
контрол-методи на управление 374 414 
контролинг 345 
контролирани предприятия 95 
контролни органи 255 
конференции 89 92 381 398 402 403 
конференция 10 12 14 15 20 33 34 35 36 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 94 96 97 98 114 115 126 131 132 133 134 135 136 167 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 206 211 217 218 220 222 223 230 232 242 243 246 247 250 259 275 276 277 279 297 313 314 315 316 319 348 377 418 435 
конференция с международно участие 33 34 35 36 52 53 54 73 74 97 115 131 167 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 218 230 232 242 243 246 247 297 435 
конфликт 236 
концентрация на капитала 188 
концепция 417 
кооперативна банка 138 
кооперации 231 
координация 119 
корабоплаване 168 
корекция на счетоводни грешки 127 
корелационен анализ 70 
корелационен коефициент 90 
корелационна зависимост 70 
корелационна матрица 331 
корелация 70 84 90 331 
кориандър 332 
корпоративен бизнес 431 
корпоративен данък 117 121 127 
корпоративна култура 353 
корпоративна социална отговорност 52 
корпоративна стратегия 363 
корпоративни данъци 252 
корпоративни клиенти 136 
корпоративни финанси 108 
корпоративно банкиране 136 
корпоративно подоходно облагане 117 121 
корпоративно управление 95 366 
корупция и икономически растеж 161 
косвен данък 124 
косвени данъци 112 113 114 118 
косвено данъчно облагане 119 
Косово 32 
костилкови плодове 323 
кофражни материали 420 
Кохезионен фонд 256 257 402 
КПО 121 
краткосрочни кредити 132 
краткосрочни цели 194 
креативност 45 
кредит 138 148 149 281 369 430 
кредит сметка 388 
кредитен механизъм 31 
кредитен портфейл на банките 148 
кредитен рейтинг 83 143 
кредитен риск 83 96 133 138 139 143 146 148 151 154 199 369 
кредитен риск мениджмънт 138 369 
кредитен скоринг 139 143 
кредитиране 71 
кредитиране на земеделието 71 
кредитна задлъжнялост 142 
кредитна политика 79 150 169 
кредитни деривати 133 
кредитни задължения 148 
кредитни организации 407 
кредитни пари 166 
кредитни портфейли 75 
кредитно финансиране 71 
кредитор 79 91 
кредитори 79 
кредитоспособност 143 
крива на Армей 115 
крива на доходност 89 
криза 16 30 31 33 49 51 52 53 54 70 73 74 75 87 91 92 95 97 114 115 123 126 131 134 156 169 172 173 181 182 183 184 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 210 218 230 231 232 235 241 242 247 279 281 339 365 366 367 380 402 403 435 
криза в здравеопазването 315 316 
криза в туризма 435 441 
кризата в България 49 67 190 
кризи 34 35 97 
кризисен мениджмънт 239 
кризисни събития 282 
криминални престъпления 26 
критерии 130 
критерии за оценка 130 
КТ 261 
култура 202 
култура на управление 360 
културен плурализъм 248 
културен туризъм 436 443 444 
културни особености 3 
културно развитие 297 
ландшафт 308 
латиноамерикански опит 64 288 
Латинска Америка 64 
лекарствени растения 330 
лекции 250 251 260 264 266 448 
либерализъм 202 
либерална икономика 181 
либертарианство 202 
лидерство 412 417 
лидерство в организацията 351 
ликвидност 79 91 
ликвидност на банката 79 
ликвидност на банките 79 
Лисабонска среща 239 
Лисабонска стратегия 4 15 239 
Лисабонска стратегия на ЕС 25 
Лисабонски договор 25 32 251 258 
лихви 257 
лихви по ЗКПО 122 
лицензионни възнаграждения 122 
лицензополучател 267 
личност 9 354 
логистична регресия 6 
лозаро-винарски сектор 319 328 
лозаро-винарско производство 319 324 328 
лозарски стопанства 328 
лозарско производство 328 
лозарство 328 
лозарство и винарство 319 
локални пазари 61 
Лондонска фондова борса 164 
лоялност 250 251 260 
лоялност към фирмата 141 
Лукас 201 
Люксембург 448 
Маастрихтски договор 131 
Маастрихтски критерии 33 
магистърска програма 250 251 260 264 266 298 
магистърски програми 448 
Мадридска спогодба 267 
макроикономика 49 
макроикономическа политика 38 173 185 193 
макроикономическа среда 280 
макроикономическа стабилност 182 
макроикономическа статистика 84 
макроикономически анализ 173 
макроикономически аспекти 173 
макроикономически показател 70 
макроикономически показатели 70 118 
макроикономически показатели в България 20 
макроикономически предпоставки 16 
макроикономически фактори 165 
малки и средни предприятия 69 209 365 375 
малки предприятия 375 
малък и среден бизнес 209 426 
марка 227 267 
марка на продуктите 227 267 
маркетинг 221 225 226 227 311 352 432 
маркетинг в организацията 344 
маркетинг на фирмата 51 
маркетингов потенциал 344 
маркетингова дейност 226 
маркетингова информация 226 
маркетингова стратегия 225 
маркетингови изследвания 167 
маркетингови комуникации 445 
маркетингови методи 311 
маркетингови модели 223 
маркетингови подходи 134 
маркетингови показатели 226 
маркетингови резултати 226 
маркетингови решения 226 
маркетингови стратегии 220 222 
маркетингово проучване 221 
маркетингово управление 344 
марки 267 
маслодайна суровина 333 
маслодайни култури 332 333 
масов туризъм 215 438 440 441 442 445 
масови комуникации 380 
математическа психология 224 
математически методи 160 
математически методи в икономиката 44 
математически модел 224 
математически модели 44 
материали 420 
материални продукти 102 
материално-техническа база 320 
материалноправна уредба 266 
матрица 217 
машини 405 
машиностроене 231 
МВФ 186 204 
медиен пазар 380 
медии 373 380 
медийна индустрия 380 
медицински растения 330 
междубанков паричен пазар 75 
междубанкови плащания 135 
междуличностни отношения 415 
международен бизнес 29 69 242 
международен валутен фонд 204 
международен пазар 241 
международен стандарт 385 
международен счетоводен стандарт 382 385 
международен туристически пазар 441 
международен финансов пазар 100 
международна дейност 283 
международна икономика 235 
международна икономическа система 167 
международна конференция 10 12 14 15 20 55 56 61 62 63 64 65 66 67 94 134 135 220 223 275 276 277 313 314 315 316 348 
международна научна конференция 71 206 211 222 319 418 
международна търговия 69 167 231 242 243 246 254 
международна търговска дейност 242 
международни актове 266 
международни договори 250 
международни изследвания 249 
международни икономически отношения 240 
международни одиторски стандарти 404 
международни организации 250 
международни отношения 28 32 167 235 254 
международни пазари 191 236 339 
международни политически отношения 28 
международни програми 404 
международни спот пазари 230 
международни стандарти 109 
Международни счетоводни стандарти 388 401 404 
международни товари 241 
международни търговски отношения 254 
международни търговски термини 238 
международни условия 238 
международни финанси 233 
международни финансови отношения 233 
международни финансови пазари 232 
международно право 264 
международно управление 199 246 
международно финансово управление 234 
междуфирмена задлъжнялост 91 186 
междуфирмена мобилност 409 
мейнстрийм икономикс 45 
мениджмънт 69 79 345 348 357 358 359 360 361 362 376 403 411 434 
мениджмънт на банките 79 134 
мениджмънт на бизнеса 359 
мениджмънт на иновациите 353 
мениджмънт на качеството 345 
мениджмънт на персонала 406 413 414 
мениджмънт на процесите 414 
мениджмънт-персонал 414 
мениджър 350 351 355 364 412 
мениджъри 79 
мениджърска дейност 434 
мениджърска култура 351 
мениджърски решения 352 
мениджърски умения 364 
месечни отчети 257 
месодайно говедовъдство 343 
месопроизводство 339 
местни власти 268 
местни данъци 94 
местно самоуправление 86 
метод Caiiplan 229 
метод на счетоводството 394 
методика 293 
методика на преподаване 304 
методически инструменти 293 
методически подходи 346 
методически умения 293 
методологически подход 5 
миграционна политика 156 
миграция 22 116 
миграция в ЕС 22 
миграция на специалисти 409 
микрозастраховане 288 290 
микропредприятия 375 
минимални осигурителни прагове 271 
митнически администрации 253 
младежка политика 65 
млади научни работници 455 
млекопроизводство 339 340 
млечни продукти 339 
млечно животновъдство 340 
многоезичие 297 
мобилни телефонни мрежи 370 
мобилност 253 299 
мобилност на персонала 409 
мобилност на студентите 409 
модел 172 199 246 349 
модел за счетоводно отчитане 382 
модел на Захман 427 
модел на Маршал 201 
модел на общото равновесие 196 
Модел на Роумър 179 
модел на Солоу 179 
модел на Солоу-Суен 179 
модел на Харод-Домар 179 
модели за оценка 144 
модели за социална защита 13 
моделиране 44 172 
модернизация 23 
модернизация на икономиката 23 175 177 
модерност 9 
Монголия 138 
монетарна икономика 166 
монетарна политика на ГФР 131 
мониторинг на образованието 86 
морал 354 
морален риск 290 
морална норма 354 
морална отговорност 52 
морални отношения 354 
морски пристанища 419 
МОС 404 
МОТ 13 
мотивации 349 
мотивационна политика 355 
мотивация 200 349 355 
мотивация на персонала 355 406 411 414 
мотивация на поведение 406 
МСП 365 375 
МСС 206 382 385 397 404 
МСС 11 397 
МСС 19 382 
МСС 23 390 
МСС 36 401 
МСС21 401 
МСС39 401 
МСССУ 404 
МСФО 109 385 391 404 
МСФО 3 385 
МСФО 8 401 
МТБ 320 
музика 225 
мултинационални корпорации 242 362 
муниципални финанси 107 
мюсюлмани 248 
мярка 311 58 
наблюдение 155 
наети лица 19 
намаляване на инвестициите 204 
наркотици 26 28 
народностопански архив 452 459 462 
население 253 280 
НАТО 239 
Натура 2000 310 
наука 4 202 
наука и иновации 180 
наука и образование 2 
научен мениджмънт 358 
научна конференция 33 34 35 36 51 52 53 54 73 74 95 96 97 115 131 132 134 135 167 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 218 230 232 242 243 246 247 271 272 274 279 297 348 377 435 
научна периодика 300 459 
научна политика 306 
научна политика в ЕС 4 
научна продукция 306 
научна сесия 454 
научни изследвания 70 90 91 93 165 205 212 216 219 221 229 244 249 268 280 320 349 415 
научни изследвания и разработки 244 
научни стратегии 4 
научни трудове 167 
научно знание 228 
научно управление 358 
научно-изследователска дейност 2 
научно-развойна дейност 6 
научно-технически потенциал 344 
научноизследователска дейност 306 
НАФТА 204 231 
Национален иновационен фонд 205 
национален план 68 
национален приоритет 26 
национален фонд 257 
национална агроекологична програма 338 
национална банкова система 147 
Национална здравна служба 312 
национална идентичност 8 260 
национална икономика 72 190 249 
национална икономика на България 249 
национална иновационна система 5 
национална култура 3 
национална марка 227 
национална платежна система 135 155 
национална сигурност 26 
национални държави 190 
национални изследвания 249 
национални икономики 184 191 
национални органи 251 
национално стопанство 190 
национално съфинансиране 257 
начин на живот 311 
неданъчни приходи 94 
независим одит 403 
независим финансов одит 388 
незавършено производство 405 
некапитализирани активи 393 
нектарини 323 
нелегална имиграция 156 
нелегална миграция 156 
нелихвени разходи 112 113 
нематериални активи 395 
неокласицизъм 45 
неокласическа парадигма 54 
неокласическа теория 37 51 
неокласически модел 179 
неокласически подход 193 
неолиберализъм 53 202 
неплатежоспособност 91 
неправителствена организация 310 
неправителствени организации 15 
непредприемачи 364 
непреки разходи 384 
неравенство на доходите 21 
нестопанска цел 121 
несъстоятелност 91 
нетекущи активи 390 
нетна печалба 77 103 
нетна печалба на акция 77 
нетни приходи 103 
нетрадиционен туризъм 214 
нефинансови бариери 269 
нефинансови предприятия 72 
нефт 168 218 318 
нефтен пазар 318 
нефтеногазов сектор 318 
нефтодобивна промишленост 379 
НЗОК 313 
НЗС 312 
НИРД 4 130 244 
нискоквалифицирани работници 59 68 
нискообразовани работници 68 
нискотарифен хотел 212 
НИФ 205 
нобелова награда 42 
нобелови лауреати 42 
нобелови награди по икономика 42 
нов световен ред 1 
нова институциоанална икономика 37 
новата цивилизация 1 
нови методи 378 
нови технологии 433 
нововъзникващи пазари 97 
Норвегия 327 
нормативна рамка 338 
нормативна уредба 127 
нормативни изисквания 400 
ноу-хау 212 396 
обединена Европа 248 
обезценка 388 393 
обезценка на активи 393 401 
обезценка на активите 401 
обезценка на активите съгласно МСФО 401 
обезценяване 389 
облагане с данъци 121 
област Добрич 331 
област Стара Загора 208 
области 24 
области в България 24 
областите в България 176 
облачен компютинг 426 431 
облачни изчисления 426 431 
облигации 90 
обновяване 424 
оборот 337 
оборотен капитал 91 
оборудване 405 
обработка 268 
обработка на почвата 335 
образование 15 68 202 292 295 296 416 
образование в Русия 296 
образование на възрастни 292 
образованието в Русия 304 
образователен проект 298 
образователен туризъм 444 
образователна система 302 
образователна структура 253 
образователни институции 15 
образователни кредити 294 
образователни програми 292 
образователни стратегии 292 
образователно законодателство 4 305 
обслужване на клиентите 430 
обучение 297 299 372 455 
обучение на безработните 63 
обучение на възрастни 292 293 
обучение на кадри 372 
обучение на преподаватели 291 
обучение на студенти 301 304 
обучение по чужд език 304 
обучение през целия живот 292 
общ доход 21 
обща икономическа теория 43 
Обща селскостопанска политика 320 328 337 
обща характеристика 264 
обществен договор 248 
обществени комуникации 380 
обществени медии 380 
обществено мнение 310 
общество 239 
общини 268 
общини в България 268 
общински бюджет 94 
общински приходи 94 
общински финанси 106 107 
общностно право 264 266 
общо застраховане 284 
общо равновесие 196 
общопроизводствени разходи 388 
общуване 200 
обяснителни записки 400 
овощарство 323 
овощни култури 323 
овцевъдство 343 
одитен комитет 388 
одитна пътека 256 257 
одитори 403 
ОИСР 10 29 
околна среда 223 
ОЛАФ 255 
онлайн 432 
онлайн обучение 307 
онтология 8 
ООД 265 
опазване на околната среда 310 
опазване на природата 310 
оперативен ливърийдж 103 
оперативни програми 67 256 257 402 
операционен риск 145 407 
оповестяване 393 401 
опозиция 267 
оптимум на неравенството 21 
организации 203 226 344 357 
организации за социална работа 351 
организационен потенциал 347 
организационна култура 55 351 360 
организационна психология 351 
организационна среда 349 
организационна структура 349 
организационни промени 359 415 
организационни структури 411 
организационни цели 349 
организация 347 349 405 
организация на производството 405 
органично земеделие 338 
орнитологичен туризъм 213 
осигурени лица 272 
осигурителни вноски 272 275 
осигуровки 271 
особености на биопроизводството 338 
ОСП 320 328 337 
ОСП на ЕС 337 
осчетоводяване 383 400 
отворена система 349 
отглеждане на полски култури 333 335 
отговорност 10 
относителен дял 320 
отраслова алокация 165 
отчет за доходите 386 
отчетност 257 
отчитане 382 384 393 420 
отчитане на ДДС 400 
отчитане на преоценката 400 
отчитане на приходи 384 
отчитане на приходите и разходите 384 
отчитане на разходи 390 
отчитане на селскостопанска продукция 206 392 
офлайн 432 
офшор 29 
офшорен бизнес 29 
офшоринг 29 
офшорна фирма 29 
офшорни зони 122 128 
Охридско езеро 440 
оценка на висшето образование 305 
оценка на инвестиции 157 
оценка на капитала 144 145 
оценка на потенциала 347 
оценка на риска 97 140 145 369 374 
оценка на стойността 109 142 
оценяване на селскостопанска продукция 206 
пазар 35 165 201 202 203 233 
пазар на биопродукти 222 338 
пазар на вина 319 
пазар на златото 230 
пазар на нефт 318 
пазар на труда 42 58 59 61 63 64 67 68 176 272 
пазар на труда в България 16 61 67 176 272 
пазар на услуги 247 
пазар на ценни книжа 100 164 262 
пазарен дял 216 
пазарен потенциал 347 
пазарен сегмент 229 
пазарен строй 202 203 
пазарна дисциплина 195 
пазарна икономика 132 192 416 
пазарна капитализация 394 
пазарна конюнктура 217 
пазарна култура 202 
пазарна ориентация 40 
пазарна система 187 
пазарна теория 42 
пазарна трансформация 36 
пазарни дефекти 178 
пазарни реформи 40 
пазарни сегменти 216 
пазарни условия 425 
пазарно общество 202 
пазарно пространство 378 
пазарно развитие 36 
пазарно стопанство 193 
паричен механизъм 73 
паричен съвет 185 
паричен съвет в България 194 
парична политика 73 131 185 
парични зони 74 
парични потоци 165 388 
парично-кредитна политика 81 196 
парично-кредитно регулиране 81 
парично-финансова система 246 
парламентарни комисии 250 
патентно ведомство 227 267 
пациенти 314 
педагогическа наука 17 
педагогически кадри 295 
пенсии 253 271 276 277 
пенсионен модел 277 278 
пенсиониране 278 
пенсионна възраст 278 
пенсионна реформа 275 276 
пенсионна реформа в България 277 
пенсионна реформа в Източна Европа 276 
пенсионна система 274 277 
пенсионна система в България 277 
пенсионна система във Франция 275 
пенсионни модели 275 
пенсионни продукти 276 
пенсионни системи 276 
пенсионни фондове 278 
пенсионно осигуряване 272 275 276 277 278 
пенсия 278 
перпетуитет компании 76 
Персийски залив 379 
персонал 176 408 413 
персонални разходи 123 
перспективи 194 
петрол 218 
петролна индустрия 93 
петролно-газова индустрия 93 
печалба 77 123 162 
пешеходен туризъм 436 
пилотна програма 302 
планински курорти 310 
планински райони 215 341 
планински туризъм 213 215 
планиране 1 79 
планиране и прогнозиране 79 
планиране на туризма 439 
планът Шуман 448 
платежен баланс 231 
платежна система 135 
платежни системи 155 
платежно нареждане 135 
платежоспособност на фирмата 377 
платен отпуск 261 
плащане 135 
плащания 257 314 
племе 28 
плодове 323 
плосък данък 114 
поведение 236 354 
поведение на потребителите 167 
поведение на потребителя 167 220 
поведение на предприемача 365 
поведенчески аспект 195 
поведенчески модел 195 223 
поведенчески перспективен модел 223 
поведенчески подход 223 
поведенчески финанси 195 
повишение на квалификацията 291 416 
подбор на персонал 408 410 
подбор на специалисти 410 
подбор на фирмения персонал 410 
подвижна благосклонност 354 
подготовка за обучение 293 
подобряване на работата 357 
подоходно данъчно облагане 119 
подпомагане 417 
позициониране 216 344 
позициониране на стоката 216 
покупко-продажба 238 389 
полезност 45 
политика 27 28 50 178 252 337 352 
политика по заетостта 16 66 
политики за заетост 61 63 
политическа икономия 43 
политическа интеграция 156 448 
политически групи 250 
политически теории 264 
полски култури 333 
Полша 243 
помощи 10 
помощно стопанство 329 
Португалия 312 
португалска здравна система 312 
портфейл 80 141 
портфейлен мениджмънт 152 
портфейлен подход 152 
портфейлна теория 152 
последващи събития 379 
последствия от кризата 53 181 190 192 198 435 
посредници 219 
посткризисна икономика 171 
посткризисно развитие 153 
постмодерна философия 9 
постъпления от мита 112 
потенциал 24 
потенциал на предприятието 347 
потребител 225 
потребители 167 220 225 227 422 429 432 
потребителски избор 223 
потребителски модел 224 
потребителски цени 50 191 
потребителско поведение 220 223 224 311 
потребителско търсене 337 
потребление 123 178 220 280 
потребности 220 225 
почва 329 
почви 329 
права на човека 18 266 
правен аспект 262 
правен режим 264 
правителствено управление 28 
правна защита 262 
правна система 264 
правна система на ЕС 264 
правни аспекти 259 
правни норми 354 
право 263 
право на ЕО 251 264 
право на ЕС 251 266 
правомощия 250 
практикум 301 
практически упражнения 301 
практическо обучение 301 
праскови 323 
превози 418 
предизвикателства 60 267 
предлагане 49 
предприемач 364 
предприемаческа активност 365 
предприемаческа дейност 365 
предприемачество 57 170 298 299 364 365 
предприемачество в България 364 365 
предприятие 162 377 378 396 397 405 420 
предприятия 386 388 405 
председател 250 
представяне 225 393 
представяне на продукти 225 
презастраховане 368 
преки данъци 112 113 114 118 
преки инвестиции 244 
преки разходи 384 
преки чуждестранни инвестиции 161 197 242 281 
преки чужди инвестиции 185 
преодоляване на кризи 377 
преподаване 293 
преподаване на икономикс 43 
преподаване на икономическа теория 1 
преподаване на политическа икономия 43 
преподаватели 291 293 
преподавателска дейност 293 
преподавателски кадри 291 293 
преподавателски труд 293 
преструктуриране 289 
преференциални режими 128 
привлекателност 302 
придобиване на активи 390 
приемственост 376 
приключенски туризъм 213 
приложение 93 
приложна социална наука 301 
примат 251 
принципи 258 
природен газ 93 168 
природен туризъм 443 
природна среда 309 
природни бедствия 282 
природни ресурси 178 205 
природно-ресурсен потенциал 344 
пристанища 419 
приходи 162 396 397 430 
приходи - разходи 397 
приходи и разходи 388 397 
приходи от акциз 112 
причини за кризата 34 52 54 181 183 189 198 
проблеми 248 253 329 
проблеми в земеделието 329 
провизии 393 
провизиране на вземания 389 
провизиране на задължения 389 
прогнозиране 79 
прогнозиране и планиране 1 
прогнозни цени 318 
Програма 346 
програма за развитие 58 
Програма за развитие на селските райони 58 319 324 
програма за финансиране 329 
програма САПАРД 57 253 328 
програми 384 
програми на ЕС 384 
програмни продукти 383 
продажба 216 
продажба на продукти 220 
продажби 216 352 
продажна стойност 387 
продукт 227 432 
продукти 226 227 325 387 396 
продукция 231 
продължаващо образование 291 
продължителност на живота 253 
проект 455 
проекти 353 
проектиране 427 
прозрачност 250 
прозрения 1 
производител 219 336 
производители 219 
производителност 202 205 249 
производителност на труда 249 
производства 162 
производствен ресурс 45 
производствена фирма 376 
производствени разходи 320 
производствени резултати 47 
производствени способности 47 
производство 102 178 226 320 331 352 357 387 405 
производство на зеленчуци 322 
производство на месо 342 
производство на мляко 340 
производство на петрол 218 
производство на плодове 323 
производство на пшеница 331 
производство на царевица 320 
пролетни култури 335 
промени 127 415 
промени в ЗКПО 127 
промени в МСС 401 
промишлен дизайн 396 
промишлена политика 23 
промишлена продукция 231 
промишлени отрасли 367 
промишлено производство 210 
промишленост 205 430 
промишленост на Русия 210 
промяна 359 376 415 
промяна на поведението 220 
ПРООН 168 
пропорционален способ 387 
пропорционалност 260 
противоракетна отбрана 239 
проучване 268 
професии 270 
професионален мениджър 371 
професионален опит 371 
професионализъм 295 
професионална кариера 416 
професионална подготовка 176 
професионални възможности 413 
професионални задължения 413 
професионални отношения 56 
професионални социални мрежи 410 
професионално образование 372 444 
професионално развитие 355 
професия 371 
процедура 267 
процедура по регистрация 267 
процентна ставка 139 
Процес за стабилизиране и асоцииране (ПСА) 32 
психични процеси 224 
психологичен климат 408 
психологическа типология 408 
психологически модели 224 
психологични проблеми на трудовия колектив 408 
психология 350 
психология на иновационната дейност 406 
психология на лидерството 412 
психология на личността 9 
психология на персонала 408 
психология на поведението 350 
птичи туризъм 213 
публичен дебат 4 
публичен дълг 72 
публичен избор 315 
публичен мениджмънт 268 
публичен сектор 88 174 257 259 268 382 
публични акционерни дружества 77 
публични финанси 88 126 284 
публични финанси в България 88 
публично-частни партньорства 268 
публично-частно партньорство 259 
ПЧИ 254 281 
ПЧИ в България 281 
ПЧП 259 268 
първичен пазар 164 
работа в екип 200 
работен процес 357 
работна заплата 253 
работна сила 58 59 
работни групи 250 
работни места 58 
работни цели 55 
работно време 261 
работно място 14 
работодател 261 
равнище на бедност 20 
равнище на безработица 61 
равнище на развитие 24 
равнище на цените 81 
равноправие 18 
радиочестотен спектър 370 
развиващи се икономики 170 
развиващи се страни 64 
развиващи страни 170 
развитие 24 31 57 213 233 325 339 416 417 
развитие на бизнеса 416 
развитие на животновъдството 339 
развитие на компаниите 417 
развитие на лозарството 328 
развитие на предприятието 346 
развитие на селските райони 57 421 
развитие на селското стопанство 325 
развитие на туризма 211 213 
развитие на човешкия фактор 296 
разделение на властите 250 
размит модел 172 
разплащателна система 155 
разполагаем доход 114 280 
разпределение 331 417 
разпределение на печалбата 123 
разпределение на ресурсите 417 
разрешителен режим 269 
разход 162 
разходи 112 113 123 129 162 244 256 280 312 396 397 420 430 
разходи в здравния сектор 314 
разходи за R&D 244 
разходи за данъци 120 
разходи за ДДС 129 
разходи за изследвания и развитие 244 
разходи за лихви 112 113 
разходи за НИРД 244 
разходи за образование 294 
разходи и приходи за 2010 400 
разходи на фирмите 280 
разходи по заеми 390 
разчети 389 
растеж 49 178 179 337 
растениевъдство 329 330 332 
растения 330 332 
рационалност 37 
реален сектор 166 181 184 
реални доходи 253 
регионален подход 32 
регионален туризъм 437 
регионална икономика 157 442 
регионална иновационна политика 5 
регионално развитие 442 
регистрационен режим 269 
регистрация 267 
регистрация на марки 227 
Регламент (ЕО) 2157/2001 265 
регресионен анализ 70 
регресия 70 
регулаторни органи 74 
регулиран пазар 178 202 
регулиране 202 
регулиране на разходи 129 
регулиране на финсовия пазар 262 
редакция Инкотермс 238 
резервация 212 
резервен фонд 368 
реинвестиране 160 
рейтинг 356 378 
рейтинговане 145 262 
рейтингови проучвания 157 
рейтингови системи 83 
реклама 212 225 227 228 380 422 
рекламен бюджет 225 
рекламен пазар 380 
рекламна индустрия 228 
рекламни послания 225 
рекреационно-туристическа дейност 215 
рекреационно-туристически зони 215 
ректор 449 452 453 456 457 460 
ректори на Академията 460 
релеф 214 
религия 202 
рентабилност 77 162 
Република Македония 32 
републикански бюджет 105 111 112 113 
ресурси 48 357 
ресурсни пазари 218 
реформа 3 325 
реформа в образованието 305 
реформи 174 204 
реформи в образованието 3 4 
рецесия 33 34 172 184 186 211 
решение 426 
решения 426 434 
рибно стопанство 7 168 
риболов 168 
РИОКОЗ 317 
риск 80 90 125 281 331 348 369 370 371 373 374 379 
риск в застраховането 288 
риск мениджмънт 140 158 367 368 369 370 372 373 374 
риск мениджмънт в банката 140 145 
риск мениджър 371 
риск-мениджмънт 348 
риска в банката 155 
рисков капитал 144 
рискова култура 348 
рискова премия 96 
рискови фактори 379 
рисково събитие 379 
Ротшилд 99 
роялти 396 
Румъния 15 
Русия 86 107 156 210 233 239 285 
руска икономика 177 
руска финансова система 107 233 
руски застрахователен пазар 286 
ръководител 355 
ръководител на компания 413 
ръководство в организацията 359 
СА 19 34 40 45 47 65 88 119 123 189 191 218 225 226 236 244 253 272 300 324 338 354 382 383 397 403 420 431 449 450 451 455 460 461 463 464 465 
СА докторант 70 90 91 93 165 205 212 216 219 221 229 249 268 280 320 349 415 
сайтове 430 
самозаетост 63 
самофинансиране 86 
САПАРД 57 328 
САЩ 85 101 169 241 
сборник 51 70 72 89 90 91 92 93 95 96 98 114 126 132 133 134 135 136 165 205 212 216 217 219 221 229 249 250 251 260 264 266 268 271 272 274 279 280 320 348 349 377 381 398 402 403 415 448 
сборник доклади 10 12 14 15 20 33 35 36 51 55 56 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 89 92 94 95 96 97 98 114 115 126 131 132 133 134 135 136 173 174 182 183 186 189 191 194 199 206 211 217 218 220 222 223 247 259 271 272 274 275 276 277 279 297 313 314 315 316 319 348 377 381 398 402 403 418 
сборник доклади от конференция 10 12 14 15 20 34 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 67 71 89 92 94 96 132 172 181 184 185 187 188 190 192 193 195 197 198 206 211 220 222 223 230 232 242 243 246 259 275 276 277 279 313 314 315 316 319 377 381 398 402 403 418 435 
сборник статии 13 270 421 
световен застрахователен пазар 286 
световен пазар 168 
световен туризъм 435 
световен финансов пазар 41 
световна банка 161 169 204 
световна банкова система 153 
световна валута 53 
световна енергетика 318 
световна икономика 169 193 204 
световна икономическа криза 33 35 181 186 194 218 242 
световна криза 51 52 74 85 87 94 95 96 115 184 188 197 198 274 352 380 
световна система 30 
световна търговия 231 234 241 
Световна търговска организация 204 231 
световна финансова криза 41 52 53 72 97 110 126 187 
световна финансова система 30 41 234 
световна циклична криза 34 
световни инвестиции 178 
свиневъдство 343 
свобода на избора 10 63 
свобода на индивида 9 
свободен пазар 202 203 
свободна пазарна икономика 53 
свободни зони 29 
сдружения с нестопанска цел 121 
себестойност 387 
Североизточните Високи Родопи 214 
сегментиране 311 
сеитба 335 
секторен анализ 205 
секюритизация 100 
секюритизация на активите 100 
селски общини 208 
селски район 57 
селски райони 57 58 208 211 
селски райони в България 58 
селски туризъм 211 213 215 436 443 446 
селски туризъм в България 211 
селско население 57 
селско стопанска политика 325 
селско стопанство 7 253 320 325 327 331 336 337 
селско стопанство на Китай 325 
селско стопанство на Норвегия 327 
селскостопанска политика 320 327 
селскостопански производители 326 
селскостопански риск 326 
селскостопанско производство 325 
семеен бизнес 69 
СЕО 251 260 264 266 
сертификационен одитор 404 
сертифициран вътрешен одитор 404 
сертифициран орган 256 
сертифициране 256 
СИВР 214 
сигментиране на пазара 41 
сигурност 430 
СИЗ 237 
Сингапур 419 
синдик 149 
синдикални организации 14 
синдикати 14 
синдикиран заем 151 
синдикирани заеми 149 
синергетичен потенциал 362 
система 434 
система за социално подпомагане 13 
система за управление 209 433 
систематичен риск 194 
системен анализ 264 
системен мениджмънт 48 
системен подход 23 41 
системни ресурси 48 
системно развитие 48 
ситуации 354 
скандинавски страни 327 
складова система 433 
скоринг 139 143 369 
скоринг система 369 
следкризисна икономика 30 189 365 
следкризисно развитие 189 
сливане на дружества 265 381 
служба по заетостта 63 
слънчоглед 333 
смесено обучение 307 
сметкоплан 383 
Сметна палата 111 
сминдух 330 
собствен капитал 146 
Софийски университет 306 
софтуер 398 430 431 
софтуерен пакет 268 426 
софтуерни инструменти 398 
социален диалог 11 12 14 15 56 
социален маркетинг 223 311 
социален модел 56 
социален работник 270 
социален риск 13 
социален статус 26 
социален съвет 11 
социална адаптация 253 
социална защита 13 14 26 270 
социална значимост 292 
социална интеграция 16 
социална мрежа 221 
социална педагогика 17 
социална политика 10 11 13 16 18 66 204 271 
социална политика и заетост 66 
социална политика на България 11 18 
социална политика на ЕС 10 
социална работа 17 301 351 
социална сигурност 16 26 421 
социална система 349 
социална статистика 20 
социална структура 248 
социална сфера 184 
социални дейности 13 17 
социални медии 373 
социални мрежи 222 410 429 
социални осигурителни вноски 272 
социални осигуровки 271 272 
социални плащания 10 
социални последици 16 
социални права 13 275 
социални рискове 13 
социални системи 64 
социални трансфери 253 
социални услуги 270 
социални цели 26 
социално благополучие 17 
социално взаимодействие 295 
социално дело 118 270 
социално законодателство 270 
социално измерение 292 
социално неравенство 421 
социално осигурителна система 271 
социално осигуряване 13 252 271 272 273 
социално осигуряване 2011 273 
социално партньорство 12 15 
социално подпомагане 270 
социално развитие 26 
социално-икономическа интеграция 156 
социално-икономически анализ 161 
социално-икономически прогрес 170 
социално-икономическо развитие 24 
социалномаркетингови кампании 311 
социологически теории 310 
спад 281 
спестявания 170 
Специализация 202 
специалности 372 
списания 300 
спонсорство 134 
споразумение Базел 267 
спот курс 399 
спот пазари 230 
спот търговия 230 
спот цени 230 
справедлива стойност 109 142 206 381 392 
справедлива цена 381 
спред 97 
спредов подход 97 
спредове 75 96 
сравнителен анализ 26 39 40 118 192 
средни предприятия 375 
средно образование 59 
средства 450 
средства от ЕС 255 
Стабилизация 204 
стабилизиране на икономиката 126 
стабилност 254 
стандарт 398 
стандарти 109 
стандартни измерители 145 
стандартно отклонение 90 
статистика 21 
статистически анализ 19 
статистически метод 143 
статистически тест 97 
статут 250 260 
стимулиране 306 
стипендии 450 
СТО 231 325 435 
стойност на стоката 47 
стока 227 
стоки и услуги 50 
стоков суап 93 
стокови суопове 93 
стоково-материални запаси 388 
стопанин 329 
Стопанска академия 463 465 
стопанска дейност 269 
стопанска криза 313 
стопански дейности 121 
стопански операции 384 
стопански организации 377 
стопански отношения 269 
стопански сектор 388 
стопански субекти 52 
стопански цикли 34 36 
страни от Г-20 240 
страни от ЕС 74 254 
страни от СНГ 171 
страни от ЦИЕ 276 
страни-членки на ЕС 88 174 185 254 
страните в Европа 312 
странови риск 97 
стратегии 28 31 57 363 416 
стратегии за развитие 57 356 
стратегическа концепция 239 
стратегическа оценка 159 
стратегически карти 378 
стратегически мениджмънт 357 359 366 
стратегически план 79 
стратегически решения 346 
стратегически цели 79 424 
стратегическо планиране 78 
стратегическо развитие 79 416 
стратегическо управление 159 347 
стратегия 57 136 416 
стратегия "Европа 2020" 181 299 343 
стратегия за развитие 24 
стратегия за управление 361 363 376 
стратегия на диференциация 78 
стратегия на управление 360 362 
строителен сектор 183 
строителна дейност 397 
строително-монтажна организация 397 
строително-монтажни работи 420 
строителство 420 
структура 102 111 284 
структура на банките 79 
структура на заетостта 10 
структура на производството 210 
структурен анализ 70 
структурен капитал 108 
структурна криза 36 
структурна реформа 204 
структурни изменения 102 
структурни промени 102 289 
структурни реформи 2 
структурни фондове 256 
студенти 301 302 304 450 451 
студентска мобилност 302 
суап 30 93 
субсидираност 260 
СУР 24 
суров петрол 93 191 
суровини 218 
счетоводен анализ 77 389 
счетоводен баланс 386 388 
счетоводна информационна система 383 
счетоводна информация 383 391 397 
счетоводна отчетност 391 394 395 
счетоводна политика 386 
счетоводна система 256 257 
счетоводна сметка 382 
счетоводна теория 394 
счетоводни записвания 389 
счетоводни статии 384 
счетоводни термини 391 
счетоводно законодателство 127 
счетоводно отчитане 382 393 396 399 420 
счетоводство 381 382 383 384 385 388 389 390 391 395 396 397 403 420 
счетоводство на аграрното предприятие 392 
счетоводство на селското стопанство 392 
събиране на данни 268 
Съвет на Европа 448 
Съвет на ЕС 250 
съвещателна демокрация 12 
съвкупно търсене 33 
съвместна дейност 6 
съвременна пазарна икономика 34 
съкращаване на разходите 352 
съпротива към промяна 415 
Сърбия 32 
сътрудници 416 
сътрудничество 15 25 236 237 250 251 396 
сътрудничество в Европа 6 
Съюз за иновации 4 
такси 269 
тейлъризъм 358 
телевизионна реклама 225 
телекомуникационен пазар 229 
темп на растеж 70 179 
Тенденции 429 
теоретични изследвания 179 
Теория 179 
теория на Грейф 39 
теория на икономиката 42 
теория на капитала 108 
теория на кризата 110 
теория на мениджмънта 358 
теория на Милър и Модилиани 76 108 
теория на портфейла 152 
теория на растежа 179 
теория на социалната работа 17 
теория на стойността 76 
теория на счетоводството 391 394 
теория на финансите 106 
теория на хаоса 51 
териториална единица 24 
териториални единици 5 
тероризъм 25 
технологии 426 428 
технологическа иновация 177 
технологически прогрес 175 
технологична революция 204 
технологични иновации 137 
технологични особености 320 
технологично развитие 6 
типове бенчмаркинг 357 
ТНК 244 
товари 241 
товарни превози 241 
товаропоток 241 
толерантност 200 
топ-мениджъри 412 
традиционен туризъм 214 
трайно безработни 66 
транзакции 135 217 
транзакционни разходи 37 
транзакция 37 
транзитология 236 
трансмисионен механизъм 73 
трансмисионни канали 73 
трансмисия 41 
транснационален капитал 245 
транснационални корпорации 244 
транспорт 418 
транспортен сектор 418 
трансфер 94 
трансформационни процеси 14 
трансформация 136 
трансформиращи се икономики 14 
тревнофуражно производство 334 
трекинг туризъм 436 
тренд 21 
трети сектор 15 
триадизация 244 
тристранно сътрудничество 11 
тристранно сътрудничество в България 11 
труд 14 55 57 
труд и безработица 62 
трудов климат 55 
трудов пазар 68 236 297 
трудов пазар в Европа 68 
трудов потенциал 344 
трудов стаж 415 
трудова борса 66 
трудова заетост 64 
трудова мобилност 409 
трудови отношения 409 
трудови пазари 64 
трудови ресурси 405 
трудови ценности 55 364 
трудово възнаграждение 275 411 
трудово поведение 55 
трудово право 261 
трудово право на ЕС 56 
туризъм 212 213 214 215 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 
туризъм в Босна и Херцеговина 442 
туризъм в България 215 446 
туризъм в европейския регион 211 442 
туризъм в Македония 440 445 
туризъм в Румъния 436 
туристи 438 444 
туристическа дестинация 439 440 
туристическа индустрия 437 
туристически атракции 438 
туристически бизнес 435 
туристически зони 213 
туристически капацитет 442 
туристически обекти 439 
туристически пакети 213 
туристически продукт 443 
туристически продукти 439 
туристически професии 444 
туристически пътувания 435 444 
туристически ресурси 211 
туристически ресурси на България 211 
туристически сектор 440 445 
туристически услуги 213 439 
туристическо развитие 439 442 
Турция 27 101 
търговия 39 167 168 212 231 243 336 396 
търговия с емисии 336 
търговия с петрол 218 
търговия с услуги 247 
търговия със злато 230 
търговия със стоки 238 
търговска банка 154 
търговска дейност 167 433 
търговска марка 225 396 
търговска практика 238 
търговска структура 229 
търговски баланс 84 168 240 
търговски банки 72 79 132 144 147 
търговски дружества 381 386 
Търговски закон 265 381 
търговски капитал 229 
търговски компании 433 
търговски марки 395 
търговски отношения 167 254 
търговски посредник 219 
търговски посредници 219 
търговски представител 229 
търговски представители 229 
търговски термини 238 
търговско дружество 366 
търговци 229 
търсене 49 
уеб 422 
уеб портал 433 
уебреклама 422 
Уилям Пети 47 
украинска икономика 171 
украински експорт 171 
Украйна 171 309 
университети 302 
университетска наука 306 
университетски мениджмънт 306 
унификация 411 
управление 46 79 90 219 226 312 358 361 362 366 416 417 419 434 
управление на активи 152 
управление на банков портфейл 152 
управление на бизнеса 361 
управление на задълженията 413 
управление на знанията 353 
управление на знанията и иновации 353 
управление на инвестициите 90 
управление на иновациите 376 
управление на иновационни проекти 353 
управление на иновацията 159 
управление на кадрите 407 
управление на компании 353 
управление на кредитния риск 154 
управление на криза 182 435 
управление на кризи 187 
управление на мениджъри 412 
управление на образованието 305 
управление на операционните рискове 407 
управление на организацията 347 
управление на пасиви 152 
управление на персонала 406 407 408 409 410 411 412 413 414 430 
управление на портфейла 148 
управление на предприятието 344 345 
управление на проекти 353 
управление на производството 357 
управление на промените 359 376 
управление на промяната 359 
управление на растежа 46 
управление на ресурсите 48 347 360 
управление на риск 90 
управление на риска 51 60 90 348 367 368 370 371 372 373 374 379 
управление на риска в банките 369 407 
управление на социалната дейност 13 
управление на таланта 417 
управление на туризма 435 439 
управление на финансовите инвестиции 303 
управление на фондовете 290 
управление на хаоса 51 
управление на човешки ресурси 416 
управление на човешките ресурси 416 
управленска информационна система 434 
управленска система 434 
управленска стратегия 360 376 
управленски концепции 345 
управленски модел 359 
управленски опит 350 
управленски решения 345 415 416 434 
управленски стратегии 361 
управляващ орган 256 257 402 
упражняване на власт 351 
усвояване на средства 255 402 
усвояване на средствата от ЕС 255 
условия за развитие 233 
условия на труд 55 62 
условни задължения 382 
услуги 102 212 
услуги в туризма 212 
услугите в националната икономика 247 
успешна реализация 60 
устойчив растеж 46 
устойчив туризъм 437 446 
устойчиво развитие 57 178 363 
устойчивост 207 349 354 363 
устойчивост на банките 144 147 
училище 295 
учители 295 
учителска професия 295 
учредителен договор 266 
фактически растеж 46 
фактори за производство 29 
фалит на фирмите 186 
федерален бюджет 87 
федерализъм 264 
феноменология 198 
фермерско земеделие 327 
физика 9 
фиктивен банкрут 91 
фиктивен капитал 189 
филиали 362 
философия и наука 9 
философия на икономиката 35 
философия на Модерността 9 
философска наука 8 
философско образование 8 
финанси 80 95 298 
финанси на общините 94 
финанси на организацията 107 
финанси на предприятието 78 
финансиране 312 
финансиране на аграрния бизнес 71 
финансиране на бюджет 112 
финансиране на висшето образование 294 303 
финансиране на висшето образование в Русия 294 
финансиране на здравеопазването 312 313 314 
финансиране на иновации 104 180 
финансиране на образованието 296 303 305 
финансиране на проекти 177 404 
финансиране на селското стопанство 71 
финансиране на социалната сфера 13 
финансов анализ 70 90 
финансов бизнес анализ 378 
финансов инженеринг 232 
финансов контрол 255 
финансов ливърийдж 103 
финансов лост 46 
финансов мениджмънт 76 78 352 
финансов надзор 75 
финансов пазар 30 41 262 
финансов пазар в Русия 262 
финансов резултат 388 
финансов сектор 166 247 
финансов софтуер 398 
финансова глобализация 195 
финансова ефективност 88 
финансова интеграция 161 
финансова информация 398 
финансова криза 16 54 73 74 75 92 96 99 110 114 115 123 126 131 133 135 142 150 183 187 190 192 193 194 195 198 199 234 235 243 246 254 274 279 348 380 398 403 
финансова математика 160 
финансова наука 44 106 
финансова нестабилност 190 
финансова организация 106 
финансова отчетност 109 391 
финансова политика 78 79 
финансова реформа 85 
финансова система 30 106 177 
финансова система на Русия 107 
финансова система на САЩ 85 
финансова стабилност 98 
финансова стратегия 78 79 
финансова структура 106 
Финансова сфера 106 
финансова теория 108 152 
финансова устойчивост 147 
финансови активи 165 
финансови възможности 207 
финансови иновации 73 100 
финансови институции 425 
финансови инструменти 90 99 166 
финансови интереси 255 
финансови компании 95 
финансови корекции 256 
финансови методи 368 
финансови отчети 386 
финансови пазари 96 97 131 232 
финансови резултати 206 
финансови ресурси 46 68 303 312 
финансови трудности 108 
финансови услуги 247 
финансово застраховане 99 
финансово отчитане 385 
финансово планиране 46 
финансово положение 83 
финансово право 262 
финансово състояние 207 
финансово-икономическа криза 53 72 181 184 188 202 402 
финансово-икономически потенциал 344 
финансово-парична система 199 
финансово-стопански анализ 378 
финансово-счетоводен анализ 77 
Финландия 69 312 
финландска здравна система 312 
фирма 91 377 378 415 426 
фирмен продукт 229 
фирмена дейност 415 
фирмена криза 377 
фирмена култура 360 
фирмена стратегия 352 
фирми 51 416 
фискален дълг 74 
фискален резерв 112 113 
фискален федерализъм 94 
фискална политика 112 113 126 182 193 196 252 
фискална стабилност 182 
фискални стимули 182 
флексикюрити 66 
фондов пазар 80 84 85 86 164 
фондов пазар в България 163 
фондов пазар в Лондон 164 
фондова борса 163 
фондова борса в България 163 
фондове 272 384 402 
фондови борси 164 
фондови пазари 232 
форми на заетост 62 
форуърди 399 
форуърдна сделка 399 
форуърдни договори 399 
форуърдни курсове 399 
Франция 56 66 156 275 
франчайз договор 396 
франчайз пакет 396 
франчайзинг 263 396 
франчайзинг бизнес 396 
франчайзингов договор 396 
франчайзингова такса 396 
франчайзингови търговски сделки 396 
франчайзингодател 396 
франчайзодател 396 
франчайзополучател 396 
френски пазар 69 
функционализъм 264 
фуражи 334 
фуражни култури 334 
фуражно производство 334 
фуражопроизводство 334 
хабитатно разнообразие 308 
Хагско споразумение 448 
хармонизация 267 
Харод 179 
Харта на основните права на ЕС 266 
хеджиране 90 92 93 158 
хеджиране на валута 399 
Херцеговина 32 
Холандия 278 289 
холдинг 265 411 
холдингово дружество 263 
хотел 212 
хотели 212 
хотелиерски бизнес 212 
хотелиерски бизнес в България 212 
хотелиерство 212 
хотелска индустрия 212 
хотелски услуги 212 
храни 317 
Хърватия 32 
царевица 335 
цветове 225 
цветовете в рекламата 225 
цена на капитала 160 
цена на петрола 318 
цена на продуктите 216 
цени 50 212 216 
цени на горивата 191 
цени на дребно 191 
цени на едро 191 
ценни книжа 80 86 96 100 
ценност 354 
ценностен анализ 364 
ценностен профил 364 
ценности 200 258 
ценностна оценка 47 
ценностна система 364 
ценова динамика 191 
ценова политика 212 216 
ценова стратегия 217 
ценова структура 191 
ценови балон 172 
ценови отношения 216 
ценови риск 93 
ценово позициониране 216 
ценообразуване 46 217 
ценообразуване и пазар 191 
централен бюджет 105 
централен клиринг 98 
централен контрагент 98 
Централна банка 82 155 183 
Централна и Източна Европа 197 
централно планирана икономика 205 
централно планиране 40 
ЦИЕ 254 276 
циклично развитие 36 110 
частен сектор 170 
череши 323 
Черна гора 32 
членство в Европейския съюз 130 
човешки капитал 47 419 
човешки потенциал 296 347 
човешки ресурс 357 416 
човешки ресурси 261 352 424 
човешки фактор 349 354 415 
човешко поведение 350 
чуждестранни инвестиции 161 254 
чуждестранни туристи 211 
чуждестранни юридически лица 122 
чужди преки инвестиции 173 
чуждоезиково обучение 297 
шведска здравна система 312 
Швеция 187 312 
юбилейна годишнина 463 
юбилейна конференция 72 98 114 126 133 136 217 398 
юбилейна международна конференция 51 72 89 92 95 96 98 114 126 132 133 136 217 271 272 274 279 377 381 402 403 
юбилейна международна научна конференция 20 33 34 35 36 51 52 53 54 65 67 71 72 73 74 89 92 94 95 96 97 98 114 115 126 131 132 133 134 135 136 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 206 211 217 218 220 222 223 230 232 242 243 246 247 259 271 272 274 279 297 313 314 315 316 319 348 377 381 398 402 403 418 435 
юбилейна научна конференция 72 89 92 95 96 98 114 126 132 133 136 217 271 272 274 279 377 381 398 402 403 
Южен коридор 27 
юридически лица 121 
юридически лица с нестопанска цел 121 
юрисдикции 128 
ядрени оръжия 239 
Япония 282 
японска икономика 282 
ASWIN 383 
Balanced Scorecard 378 
Balanced Scorecard Business Analysis 378 
BG40 163 
BGREIT 163 
BGTR30 163 
BI 429 433 
BI решения 429 
Bi система 429 
Business Intelligence 429 
CDS 96 
COREPER 250 
CRM 136 433 
CRM стратегия 136 
DLP решения 428 
DSS - Decision Support Systems 434 
E-consumers Report 432 
EFQM 357 
ERP 209 433 
ERP проект 209 
ERP система 209 424 
ESSPROS 13 
facebook 221 
IAB 422 
Incoterms 238 
IPO 164 
ISO 238 
Microsoft Excel 19 
MS Excel 19 
NHSs 312 
R&D 6 244 
RINGS 135 
SAP 256 257 
SOFIX 163 
Solvency II 279 
SWOT анализ 57 378 
TARGET2 135 
Web технологии 429 
WOM стратегии 222 
Word-Of-Mouth 221 
XBRL 398