НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект
 

Сп  I  60


Джерманова, Е.   Иновационната система на Финландия  / Е. Джерманова . // INFO свят  (София), 2008, N 3, с. 34 - 38


Сист. No: 36969

 

Сп  I  60


Дичева, Ю.   Националната иновационна система на Дания  / Ю. Дичева . // INFO свят  (София), 2008, N 3, с. 39 - 41


Сист. No: 36971

ФИЛОСОФИЯ

 

Сп  П  324


Петрова, Емилия .   Благополучието като духовност  / Емилия Петрова . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 9, с. 33-37


Сист. No: 36860

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

 

Сп  Н  25  а


Георгиев, Никола .   Социалните мрежи и вторичната заетост на студентите  / Никола Георгиев . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 23-34


Сист. No: 36752

Демография и население

 

Сп  И  502


Богданов, Богдан .   Домакинските бюджети през периода 1999 - 2007 г. / Богдан Богданов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 55-61


Сист. No: 36794

Миграция
 

Сп  П  186


   Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015) . // Панорама на труда  (София), 2008, N 5-6, с. 11-51


Сист. No: 36800

Жизнено равнище на населението
 

Сп  П  186


Нинов, Николай .   Предизвикателства при прилагането на социалния стандарт "Гарантиран минимален доход"  / Николай Нинов . // Панорама на труда  (София), 2008, N 7, с. 50-62


Сист. No: 36811

Социология

 

Сп  В  83  Э


Павленко, Ю.   Современное гражданско общество  / Ю. Павленко . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 96-108


Сист. No: 36832

Макроикономика
 

Сп  И  50  м


Балабанов, Илия .   Глобалните проблеми на съвременноста и методологията на К. Маркс  / Илия Балабанов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2998, N 5, с. 4 - 34


Сист. No: 36986

 

Сп  Н  25  а


Кровяк, Анджей .   Определяне степента на подобие на макроикономическото обкръжение на група трансформиращи се страни за периода 1998-2006 г. / Анджей Кровяк . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 77-101


Сист. No: 36756

 

Сп  И  50  м


Рангелова, Росица .   Конвергенцията в неокласическия модел на икономическия растеж  / Росица Рангелова . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 6, с. 48 - 66


Сист. No: 37045

Математически методи в икономическите науки
 

Сп  Б  254  и


Рафаилов, Димитър .   Сравнителен подход при определяне на коефициента бета  / Димитър Рафаилов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5 - 6, с. 48 - 51


Сист. No: 36883

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

 

Сп  П  186


Евгениев, Евгени .   За единен методически подход при оценката на професионалния риск  / Евгени Евгениев . // Панорама на труда  (София), 2008, N 7, с. 43-49


Сист. No: 36810

 

Сп  Х  74  п


Мандилов, Георги .   Системата за управление на безопасността и здравето при работа - задължение, изискване или необходимост  / Георги Мандилов . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 11, с. 26 - 27


Сист. No: 37037

Пазар на труда
 

Сп  П  186


Дулевски, Лалко .   Някои предизвикателства пред пазара на труда в България  / Лалко Дулевски . // Панорама на труда  (София), 2008, N 7, с. 3-13


Сист. No: 36804

Работна заплата
 

В  К  263


Чобанов, Петър .   На частно или на държавно?  / Петър Чобанов . // Капитал  (София), XVI, N 50, 13-19 дек. 2008, с. 36


Сист. No: 37032

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

 

Сп  Ф  53  кс


Ахметов, Р. Р.   О перспективах проектного финансирования в России  / Р. Р. Ахметов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 57-62


Сист. No: 36858

 

Сп  Ф  53  кс


Васильева, А. С.   Основы управления рисками кредитования предпритий в современных условиях  / А. С. Васильева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 45-48


Сист. No: 36857

 

Сп  Ф  53  кс


Воронина, Л. А. и др.   Парадигма развития российской банковской системы в условиях финансовой глобализации  / Л. А. Воронина, Э. Н. Колкарева, С. В. Ратнер . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 2-7


Сист. No: 36846

 

Сп  Ф  53  кс


Голодова, Ж. Г.   Проблемы и перспективы развития отдельных групп комерческих банков России  / Ж. Г. Голодова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 2-7


Сист. No: 36900

 

Сп  Ф  53  кс


Едронова, В. Н. и др.   Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: анализ совокупных портфелей крупнейших российской банков  / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 28-36


Сист. No: 36850

 

Сп  И  31


Миланова, Емилия .   Някои практически аспекти на контрола върху "прането на пари" в банките  / Емилия Миланова . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 5, с. 29-43


Сист. No: 36788

 

Сп  Ф  53  кс


Стародубцева, Е. Б.   К вопросу о накоплении денежного капитала  / Е. Б. Стародубцева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 42-48


Сист. No: 36851

 

Сп  Ф  53  кс


Якимкин, В. Н. и др.   Волатильность рынка евро/фунта стерлингов возрастает  / В. Н. Якимкин, А. С. Бузик, И. А. Качалуба . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 64-67


Сист. No: 36909

Финанси
 

В  К  263


Ангелов, Георги .   Идеалният бюджет  / Георги Ангелов . // Капитал  (София), XVI, N 49, 6-12 дек. 2008, с. 36


Сист. No: 36994

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Приложенията към финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 40, 20-26 окт.2008 ., с. 11


Сист. No: 36836

 

В  Д  381  с


Бояджиева, Лили .   Доходите от лихва при вътрешнофирмени заеми - начисляване и облагане  / Лили Бояджиева . // Делова седмица  (София), XVII, N 49, 15-21 дек.2008 г., с. 3, 5


Сист. No: 37062

 

В  К  263


Вълев, Невен .   Парите на другите  / Невен Вълев . // Капитал  (София), XVI, N 44, 1-7 ноем. 2008, с. 31


Сист. No: 36749

 

В  К  263


Вълев, Невен .   Лошо! Цените падат!  / Невен Вълев . // Капитал  (София), XVI, N 51, 20-28 дек. 2008, с. 30


Сист. No: 37066

 

В  К  263


Ганев, Георги .   Каква криза ни очаква  / Георги Ганев . // Капитал  (София), XVI, N 48, 29 ноем.-5 дек. 2008, с. 30


Сист. No: 36979

 

В  К  263


Гьорев, Емил .   Наполовина празни портфейли  / Емил Гьорев . // Капитал  (София), XVI, N 45, 8 - 14 ноем. 2008, с. 61-62 К2 Бизнес


Сист. No: 36777

 

В  Б  254


   Доларът запази присъствие на духа . // Банкеръ  (София), XV, N 47, 22-28 ноем. 2008, с. 36


Сист. No: 36919

 

В  К  263


Иванова, Мария .   Кредитният Биг брадър  / Мария Иванова . // Капитал  (София), XVI, N 47, 22-28 ноем. 2008, с. 65, 68-69 К2 Бизнес


Сист. No: 36921

 

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Специален ред за облагане с ДДС на някои доставки  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 43, 10-16 ноем.2008 г., с. 12


Сист. No: 36855

 

В  К  263


Николов, Константин .   Инвестиция с гарантирана загуба  / Константин Николов . // Капитал  (София), XVI, N 50, 13-19 дек. 2008, с. 67 К2 Бизнес


Сист. No: 37035

 

В  К  263


Петров, Борис .   Заразата е гарантирана  / Борис Петров . // Капитал  (София), XVI, N 46, 15-21 ноем. 2008, с. 30


Сист. No: 36834

 

В  Б  254


Христова, Светла .   Факторингът стимулира гъвкавостта  / Светла Христова . // Банкеръ  (София), XV, N 50, 13-19 дек. 2008, с. 8, 10


Сист. No: 37027

 

Сп  И  50  м


Ангелов, Иван .   Световната финансово-икономическа криза и България  / Иван Ангелов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 5, с. 35 - 65


Сист. No: 36987

 

Сп  У  732  р


Анно, Андрей Александрович .   О справедливости гипотезы эффективности рынка агрофьючерсов  / Андрей Александрович Анно . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 67-72


Сист. No: 37065

 

Сп  Ф  53  кс


Буянова, М. Э. и др.   Риски финансовой системы региона: выявление и оценка  / М. Э. Буянова, Д. А. Дятлов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 37, с. 36-42


Сист. No: 36840

 

Сп  М  486


Вучева, Христина .   Да харчим или да спестяваме  / Христина Вучева . // Мениджър  (София), 2008, N 11, с. 176-178


Сист. No: 36779

 

Сп  Ф  531


Ганчев, Ганчо Т.   Глобалната криза и българският финансов пазар: тенденции, икономическа политика, евроинтеграция  / Ганчо Т. Ганчев . // Финанси  (София), V, 2008, N 2, с. 3 - 17


Сист. No: 36922

 

Сп  Ф  53


Гордеева, О. В.   Налоговое сопровождение принятия инвестиционных решений  / О. В. Гордеева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 9, с. 37-41


Сист. No: 36757

 

Сп  Д  226  п


Гълъбов, Марин .   Балансираната система от показатели и алтернативни системи  / Марин Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 9, с. 26 - 35


Сист. No: 36929

 

Сп  Ф  53


Завьялов, Д. Ю.   Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ  / Д. Ю. Завьялов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 6-10


Сист. No: 36928

 

Сп  Ф  53


Левин, Ю. А.   Последствия спада на рынке недвижимости США  / Ю. А. Левин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 76-78


Сист. No: 36954

 

Сп  Р  868  э


Митяев, Д.   К сценарию саморазрушения финансовой системы  / Д. Митяев . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 5-6, с. 5-11


Сист. No: 36977

 

Сп  Ф  53


Половинка, В. В.   Целевые трансферты: мировой опыт и российская практика  / В. В. Половинка . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 15-18


Сист. No: 36932

 

Сп  М  486


Стоев, Георги .   Оптимистичен поглед към финансовата криза  / Георги Стоев . // Мениджър  (София), 2008, N 12, с. 24-25


Сист. No: 36981

 

Сп  И  50  м


Стоянов, Велчо .   Неолибералната финансова система - провокатор и генератор на глобалната финансово-икономическа криза и очакванията след нея  / Велчо Стоянов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 6, с. 35 - 47


Сист. No: 37039

 

Сп  У  732  р


Субботин, Александр Владимирович и др.   Волатильность и корреляция фондовых индексов на множественных горизонтах  / Александр Владимирович Субботин, Елена Александровна Буянова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 51-59


Сист. No: 37060

 

Сп  Ф  53


Трегуб, И. В.   Финансирование инвестиционных проектов: классификация и оценка риска  / И. В. Трегуб . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 9, с. 71-72


Сист. No: 36767

 

Сп  Ф  53  кс


   Финансовой рынок России и мировой финансовый кризис . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 72-77


Сист. No: 36917

 

Сп  Ф  53  кс


Хотько, А. В.   Анализ бюджетно-финансовой политики Республики Беларусь  / А. В. Хотько . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 68-71


Сист. No: 36911

 

Сп  И  502


Чобанов, Димитър .   Еврото и България - Перспективи, плюсове, минуси  / Димитър Чобанов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 6-11


Сист. No: 36781

 

Сп  Ф  53  кс


Яшина, Н. И. и др.   Методика оценки консолидированных бюджетов субектов РФ на основе определения сводного стандартизированного показателя  / Н. И. Яшина, О. В. Емельянова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 22-35


Сист. No: 36902

Държавен бюджет
 

В  Д  381  с


Вучева, Христина .   Бюджета за 2009 г. като правнополитически и финансовостопански акт  / Христина Вучева . // Делова седмица  (София), XVII, N 47, 5-7 дек.2008 г., с. 1, 4, 6


Сист. No: 37009

 

В  Д  381  с


Вучева, Христина .   Бюджета за 2009 г. като правнополитически и финансовостопански акт  / Христина Вучева . // Делова седмица  (София), XVII, N 47, 8-14 дек.2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 37020

Корпоративни финанси
 

Сп  Ф  531


Гълъбов, Марин .   Ефектът на лоста: теория и практика  / Марин Гълъбов . // Финанси  (София), V, 2008, N 2, с. 47 - 58


Сист. No: 36923

Финансов контрол
 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Промените в закона за независимия финансов одит  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 43, 10-16 ноем.2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 36853

 

Сп  Ф  53  кс


Васильева, М. В. и др.   Мировой опыт организации государственого финансового контроля в период социально-экономических реформ и возможность его применения в России  / М. В. Васильева, Л. В. Перекрестова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 38, с. 16-27


Сист. No: 36847

 

Сп  Д  226  п


Живкова, Емилия .   Изпиране на придобитото от и чрез верижна измама с данък добавена стойност  / Емилия Живкова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 9, с. 20 - 25


Сист. No: 36927

Капиталовложения в икономиката
 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 11, с. 23-42


Сист. No: 36848

 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 12, с. 35-55


Сист. No: 37041

 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 10, с. 18-36


Сист. No: 36750

Данъци. Такси. Налози
 

В  Д  381  с


Бояджиева, Лили .   Договарянето и данъчното третиране на лихви по междуфирмени заеми  / Лили Бояджиева . // Делова седмица  (София), XVII, N 47, 5-7 дек.2008 г., с. 3, 9


Сист. No: 37010

 

В  Д  381  с


Бояджиева, Лили .   Договарянето и данъчното третиране на лихви по междуфирмени заеми  / Лили Бояджиева . // Делова седмица  (София), XVII, N 48, 8-14 дек.2008 г., с. 5


Сист. No: 37022

 

В  Д  381  с


Вучева, Христина .   Промените по данъчните плащания върху печалбата на фирмите през 2009  / Христина Вучева . // Делова седмица  (София), XVII, N 45, 24-30 ноем. 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36952

 

В  Д  381  с


Станкулов, Цветан .   Данъчно облагане на едноличните търговци - особености  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVII, N 45, 24-30 ноем.2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 36953

 

Сп  Д  226  п


Босолова, Мария .   Данъчни последици при отписване на дълготрайни активи поради липса или брак  / Мария Босолова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 3 - 6


Сист. No: 37028

 

Сп  С  953  п


Вайсилова, Емилия .   Счетоводни и данъчни аспекти на спедиторската дейност  / Емилия Вайсилова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 11, с. 6 - 7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36862

 

Сп  А  454


Василева, Валентина .   Право на частичен данъчен кредит  / Валентина Василева . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 35-37


Сист. No: 36906

 

Сп  Ф  53  кс


Васильева, М. В. и др.   Стратегические тенденции в процессе совершенствования современных систем налогообложения экономически развитых стран  / М. В. Васильева, К. А. Соловьев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 37, с. 64-68


Сист. No: 36844

 

Сп  Ф  53  кс


Гончаренко, Л. И.   Налог на добавленную стоимость и операции банков по кредитованию и финансированию уступки права требования  / Л. И. Гончаренко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 56-63


Сист. No: 36907

 

Сп  Ф  53  кс


Дешин, В. Е. и др.   Проблемы учета и налогообложения лизинговых платежей  / В. Е. Дешин, И. Р. Шпербер . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 51-55


Сист. No: 36905

 

Сп  Б  90


Кислов, Д. В.   Отражение убытков в налоговом учете  / Д. В. Кислов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 20, с. 38-42


Сист. No: 36880

 

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Данъчни изисквания при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 22-23


Сист. No: 36773

 

Сп  А  454


Николов, Илия .   Годишно данъчно приключване по ЗДДФЛ  / Илия Николов . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 39-42


Сист. No: 36910

 

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Десет актуални въпроза за регистрацията по ДДС на лица, упражняващи свободни професии  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 11, с. 33-40


Сист. No: 36893

 

Сп  Е  454  и


Панева, Лиляна .   Разходи за ДДС, непризнати при корпоративното подоходно облагане за 2008 г. / Лиляна Панева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 11, с. 41-46


Сист. No: 37000

 

Сп  С  953


Петков, Георги .   Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски за данък върху печалбата по ЗКПО  / Георги Петков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 30-32


Сист. No: 36874

 

Сп  Б  925  с


Симеонов, Истилиян .   Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие  / Истилиян Симеонов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 24-26


Сист. No: 36774

 

Сп  Б  925  с


Симеонов, Истилиян .   Данъчни облекчения по закона за корпоративното подоходно облагане  / Истилиян Симеонов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 23, с. 3-15


Сист. No: 37017

 

Сп  А  454


Станкулов, Цветан .   За годишното приключване и данъчно облагане на бюджетните предприятия по ЗКПО  / Цветан Станкулов . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 19-27


Сист. No: 36903

 

Сп  Е  454  и


Цветкова, Лорета .   Определяне на данъчната основа за облагане доходите от стопанска дейност на ЕТ за 2008 г. / Лорета Цветкова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 11, с. 38-41


Сист. No: 36999

 

Сп  Ф  53


Черник, Д. Г.   К вопросу об истории налогового консультирования в России  / Д. Г. Черник . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 34-38


Сист. No: 36936

 

Сп  Ф  53


Шмелев, Ю. Д.   О налоговом механизме перераспределения доходов  / Ю. Д. Шмелев . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 9, с. 42-46


Сист. No: 36759

Данъчна система
 

Сп  Ф  53


Кашин, В. А.   Налоговая система: как ее сделать более эффективной?  / В. А. Кашин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 39-42


Сист. No: 36938

Данъчно облагане
 

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Нови моменти при определяне на облагаемия доход от продажба или замяна на недвижимо имущество по ЗДДФЛ  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 23-25


Сист. No: 36843

 

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Данъчно облагане  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 21-23


Сист. No: 36842

 

Сп  С  953


Станкулов, Цветан .   Финалът на годишното данъчно приключване и облагане по ЗКПО за 2008 г. / Цветан Станкулов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 25-29


Сист. No: 36873

 

Сп  С  953


Станкулов, Цветан .   Финалът на годишното данъчно приключване и облагане по ЗКПО за 2008 г. / Цветан Станкулов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 32-35


Сист. No: 37015

Годишно данъчно приключване
 

Сп  Д  226  п


Босолова, Мария .   Определяне на окончателния размер на частичния данъчен кредит  / Мария Босолова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 7 - 11


Сист. No: 37029

 

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Годишно данъчно приключване по ЗДДФЛ  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 24, с. 8-11


Сист. No: 37068

Банки. Национални банки. Кредитни дружества
 

В  К  263


Иванова, Мария .   Как ще зимуват банките  / Мария Иванова . // Капитал  (София), XVI, N 49, 6-12 дек. 2008, с. 68-69 К2 Бизнес


Сист. No: 36996

 

В  К  263


Николов, Константин .   Когато лихвите достигнат нула. / Константин Николов . // Капитал  (София), XVI, N 49, 6-12 дек. 2008, с. 67 К2 Бизнес


Сист. No: 36995

 

Сп  Б  973


   Банковия пазар . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 11, с. 43-48


Сист. No: 36852

 

Сп  Ф  53  кс


Едронова, В. Н. и др.   Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема формирования и реализации стратегии как формализованного докумунта  / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 8-14


Сист. No: 36901

 

Сп  Б  254  и


Павлов, Кристофор .   Секторът на недвижими имоти в България  / Кристофор Павлов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5 - 6, с. 14 - 17


Сист. No: 36867

Инвестиции
 

Сп  И  502


Григорова, Веселина .   Чуждестранните преки инвестиции след приемането ни в ЕС  / Веселина Григорова . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 16-20


Сист. No: 36786

Икономика
 

В  И  50  ж


Вулов, Георги .   Рецесията настъпва  / Георги Вулов . // Икономически живот  (София), XLII, N 45, 21  ноем. 2008, с. 4


Сист. No: 36916

 

В  П  225


   Китай може и да не спаси САЩ, но поне ще им дава пример . // Пари  (София), XVII, N 224, 18  ноем. 2008, с. 22-23


Сист. No: 36845

 

В  П  225


Ханке, Стив .   Кризата днес не може да се сравни с Великата депресия  / Стив Ханке . // Пари  (София), XVII, N 244, 16  дек. 2008, с. 19


Сист. No: 37038

 

Сп  Б  90


Алексеев, Я. А.   Распределение косвенных затрат на предприятиях общественного питания  / Я. А. Алексеев . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 63-68


Сист. No: 36975

 

Сп  И  502


Владимирова, Албена .   Измерения на полската икономическа реформа  / Албена Владимирова . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 34-36


Сист. No: 36792

 

Сп  В  83  Э


Григорьев, Л. и др.   Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии)  / Л. Григорьев, С. Кондратьев, М. Салихов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 77-95


Сист. No: 36830

 

Сп  И  502


Димитров, Слави .   Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие  / Слави Димитров . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 78-81


Сист. No: 36799

 

Сп  Е  205


   Икономически успехи и бъдещи предизвикателства . // Европа 2001  (София), XV, 2008, N 5, с. 11 - 12


Сист. No: 36982

 

Сп  И  502


Илиев, Петкан .   Кризата ни настига или сме остров на благополучието?!  / Петкан Илиев . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 24-26


Сист. No: 36790

 

Сп  П  518


Лазаров, Методи .   Алтернативите на европейските пари  / Методи Лазаров . // П И К  (София), 2008, N 8, с. 6 - 9


Сист. No: 36887

 

Сп  Б    445


Митрович, Бранислав .   Текущо състояние и перспективи пред конкурентоспособността на сръбската икономика  / Бранислав Митрович . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 4, с. 5 - 16


Сист. No: 37053

 

Сп  Н  25  а


Петков, Пламен .   Изследване на зависимостта на брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с разширената Бокс-Кокс трансформация  / Пламен Петков . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 45-61


Сист. No: 36754

 

Сп  М  486


Скварил, Ян .   Растежът вече трябва да бъде "умен"  / Ян Скварил . // Мениджър  (София), 2008, N 12, с. 140-142


Сист. No: 36983

 

Сп  F  75


Фисмън, Реймънд и др.   Как икономиката може да победи корупцията  / Реймънд Фисмън, Едуард Мигел . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 10 - 11, с. 56 - 65


Сист. No: 36942

 

Сп  Б  254  и


Чобанова, Йорданка .   Иновациите, Европа и България  / Йорданка Чобанова . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5 - 6, с. 44 - 47


Сист. No: 36870

Икономика на България
 

Сп  М  486


Ангелов, Георги .   Докога ще расте икономиката  / Георги Ангелов . // Мениджър  (София), 2008, N 11, с. 34-35


Сист. No: 36778

 

Сп  М  486


Андронов, Петър .   Мекото приземяване на българската икономика  / Петър Андронов . // Мениджър  (София), 2008, N 11, с. 185-188


Сист. No: 36780

 

Сп  Б  254  и


   Предизвикателства при усвояването на фондовете на Европейския съюз . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5 - 6, с. 21 - 32


Сист. No: 36868

 

Сп  Д  226  п


Фратев, Димитър .   Стопанска конюнктура - първо тримесечие на 2008 г. / Димитър Фратев . // Данъчна практика  (София), 2008, N 8, с. 27 - 31


Сист. No: 36930

 

Сп  Д  226  п


Фратев, Димитър .   Стопанска конюнктура - второ тримесечие и първо полугодие на 2008 г. / Димитър Фратев . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 24 - 31


Сист. No: 37034

Икономика на Русия
 

Сп  Ф  53


Бокарева, Л. Г.   Инновационное развитие и задачи финансового контроля  / Л. Г. Бокарева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 9, с. 61-65


Сист. No: 36765

Икономически анализ
 

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Моделът на Олтман за предвиждане на фалита на фирмите  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 20


Сист. No: 36872

Аграрна икономика
 

Сп  В  83  Э


Буздалов, И.   Земедельная реформа: взгляд сквоз призму замысла  / И. Буздалов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 126-138


Сист. No: 36835

 

Сп  З-54


Дойчинова, Юлия .   Организации на производителите. Европейски модел за развитие на аграрния сектор  / Юлия Дойчинова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 40-41


Сист. No: 36821

Икономика на селското стопанство
 

Сп  И  502


Славова, Янка .   Единното плащане на площ и развитието на българското земеделие  / Янка Славова . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 21-23


Сист. No: 36787

Икономика на индустрията, предприятието
 

Сп  И  50  м


Илиев, Йосиф .   Конкурентоспособният растеж - главно предизвикателство пред българската индустрия  / Йосиф Илиев . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 5, с. 66 - 80


Сист. No: 37024

 

Сп  Н  25  а


Николов, Емил .   Циментовата индустрия в България - състояние и перспективи  / Емил Николов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 102-118


Сист. No: 36758

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи
 

Сп  И  502


Костова, Иванка .   Ценообразуване срещу конкуренцията  / Иванка Костова . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 92-96


Сист. No: 36805

Търговия. МИО. Световно стопанство

 

Сп  Д  226  п


Панева, Лиляна .   Терминът CFR - същност и особености  / Лиляна Панева . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 16 - 19


Сист. No: 37031

Търговия
 

Сп  И  502


Гигова, Емилия .   Възход и нова регионална структура в износа на вина  / Емилия Гигова . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 37-39


Сист. No: 36793

 

Сп  Д  226  п


Живкова, Емилия .   Изпиране на пари чрез сделки с недвижими имоти  / Емилия Живкова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 20 - 23


Сист. No: 37033

 

Сп  Х  742


Крайнов, Вишан .   International Food Standart - стандартът на търговските вериги  / Вишан Крайнов . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 8, с. 34


Сист. No: 36797

Рекламна, комуникационна политика
 

Сп  Х  742


Вълчева, Мая .   Техника за реклама в точката на продажба  / Мая Вълчева . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, с. 20-21


Сист. No: 36956

Международен маркетинг
 

Сп  Б    445


Копанков, Иво .   Предпоставки за създаване на експортнонасърчаващи организации  / Иво Копанков . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008св, N 4, с. 47 - 67


Сист. No: 37056

Логистика
 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Lean концепция в действие  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, с. 26-28, 30-32


Сист. No: 36775

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Етикетитите като наблюдатели. Нови FRID решения за проследяване на товарите по веригата на доставки  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 5, с. 94, 96, 98-100


Сист. No: 36875

Вътрешна търговия
 

Сп  Б    445


Кътева, Марияна .   Състояние и тенденции за развитие на моловете в България  / Марияна Кътева . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 4, с. 80 - 96


Сист. No: 37058

Външна търговия
 

41537


Лазарова, Мария .   Мястото на България в европейската търговия  / Мария Лазарова . // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. - София, 2006, с. 32-39


Сист. No: 36988

 

Сп  Д  226  п


Панева, Лиляна .   Условието за доставка "франко-превозвача"  / Лиляна Панева . // Данъчна практика  (София), 2008, N 9, с. 12 - 16


Сист. No: 36926

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
 

Сп  М  617  х


   Дейността на митниците на границите на общността . // Митническа хроника  (София), XVII, 2008, N 4, с. 6 - 9


Сист. No: 36899

 

Сп  А  454


Иванов, Костадин .   Опростени процедури за облекчено деклариране на стоки под митнически режим внос  / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 43-45


Сист. No: 36913

Международни финанси. Международни валутни отношения
 

Сп  М  68  э


   Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 10, с. 12 - 22


Сист. No: 36918

Международни икономически отношения
 

41537


ал-Масри, Салем Салех Али .   Петролът и арабската икономическа интеграция  / Салем Салех Али ал-Масри . // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. - София, 2006, с. 48-55


Сист. No: 36993

 

41537


Матеев, Илиян .   България и източна азия  / Илиян Матеев . // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. - София, 2006, с. 40-47


Сист. No: 36989

 

41537


Наама, Карим .   Влиянието на еврото върху арабската икономика и продажбите на петрола  / Карим Наама . // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. - София, 2006, с. 18-31


Сист. No: 36985

 

Сп  Ф  53  кс


Бабурина, О. Н.   Вариации представлений о мировом порядке и новоый мировой экономический беспорядок  / О. Н. Бабурина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 37, с. 20-27


Сист. No: 36839

 

Сп  Е  205


   Дипломатически и двустранни отношения между България и Ирландия . // Европа 2001  (София), XV, 2008, N 5, с. 9 - 10


Сист. No: 36984

Европейска интеграция
 

Сп  Х  74  п


   За европарите и възможностите, които ни осигуряват . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 9, с. 29 - 30


Сист. No: 36890

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
 

Сп  Ф  703


   Бюджет на проекта . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 9, с. 13-14


Сист. No: 36809

 

Сп  Ф  703


Ветрилова, Павлина .   Ролята на консултантите  / Павлина Ветрилова . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 9, с. 8-9


Сист. No: 36808

Право. Наука за държавата и правото

 

Сп  Б  923  з


Джилизов, Велко .   Търговско предприятие  / Велко Джилизов . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 11, с. 41-48


Сист. No: 36894

 

Сп  Б  923  з


Кузманова, Яна .   Издаване и изпълнение в България на Европейската заповед за плащане  / Яна Кузманова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 11, с. 51-68


Сист. No: 36895

Трудово право. Социално право. Поземлено право

 

Сп  С  953


Мушкаров, Гошо .   Защита срещу незаконно уволнение  / Гошо Мушкаров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 24-29


Сист. No: 37013

Социално осигуряване

 

Сп  Ф  53


Горюнов, И. Ю. и др.   О финансовом потенциале негосударственных пенсионных фондов  / И. Ю. Горюнов, В. Ю. Михальчук . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 61-63


Сист. No: 36946

 

Сп  Б  925  с


Петкова, Аспасия .   Социалното осигуряване след присъединяването на България към Европейския съюз  / Аспасия Петкова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 23, с. 18-27


Сист. No: 37019

Пенсионно осигуряване

 

Сп  Ф  53


Емельянова, Т. В.   Финансовое обеспечение пенсионных систем в странах ЕС и в России  / Т. В. Емельянова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 64-66


Сист. No: 36950

 

Сп  Н  25  а


Йорданов, Пламен .   Частните инвестиции в човешкия капитал в контекста на публичното пенсионно осигуряване  / Пламен Йорданов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 35-44


Сист. No: 36753

 

Сп  Б    445


Йорданов, Пламен .   Пенсионери и (или) акционери: потенциалът на заплащането на труда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в България  / Пламен Йорданов . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 4, с. 17 - 28


Сист. No: 37054

Застраховане

 

В  З  375


Генчев, Славимир .   Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар?  / Славимир Генчев . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 10-29 дек.2008 г., с. 14


Сист. No: 37007

 

В  З  375


Данчев, Данчо .   Анализ на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. / Данчо Данчев . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 10-29 дек.2008 г., с. 12-13


Сист. No: 37006

 

В  Д  381  с


Драганов, Христо .   Застраховане на катастрофичните рискове  / Христо Драганов . // Делова седмица  (София), XVII, N 46, 1-4 дек.2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36990

 

В  Д  381  с


Драганов, Христо .   Застраховане на катастрофичните рискове  / Христо Драганов . // Делова седмица  (София), XVII, N 47, 5-7 дек.2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 37012

 

В  К  263


Иванова, Мария .   Горчива застраховка  / Мария Иванова . // Капитал  (София), XVI, N 48, 29 ноем.-5 дек. 2008, с. 60 К2 Бизнес


Сист. No: 36980

 

В  З  375


   Когато земята затанцува . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 10-29 дек.2008 г., с. 4, 8, 21


Сист. No: 37003

 

В  З  375


Крумова, Цветанка .   Кодексът за застраховането - две години след влизането му в сила и една година в европейски условия  / Цветанка Крумова . // Застраховател  (София), XIV, N 22, 26 ноем.-10 дек.2008 г., с. 11, 14, 16


Сист. No: 36968

 

В  З  375


Мишева, Ирена .   Стратегическият подход в управлението на застрахователното дружество  / Ирена Мишева . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 10-29 дек.2008 г., с. 9, 10


Сист. No: 37005

 

В  З  375


Софиянски, Стефан .   Глобалната финансова криза и отражението и върху българския застрахователен пазар и застраховането на финансови рискове  / Стефан Софиянски . // Застраховател  (София), XIV, N 22, 26 ноем.-10 дек.2008 г., с. 8, 16


Сист. No: 36965

 

Сп  П  186


Андреев, Янаки .   За по-голяма прозрачност в застраховането  / Янаки Андреев . // Панорама на труда  (София), 2008, N 7, с. 39-42


Сист. No: 36807

 

Сп  Ф  53


Гребенщиков, Э. С.   Региональные программы развития и поддержки страхования:подходы и модели  / Э. С. Гребенщиков . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 43-47


Сист. No: 36941

 

Сп  С  848  д


Грещенко, Наталья Борисовна и др.   Некоторые аспекты страхования гражданской ответственности управляющих организаций в жилищно-коммунальной сфере  / Наталья Борисовна Грещенко, А. А. Мартенс . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 10, с. 15 - 20


Сист. No: 36912

 

Сп  С  848  д


Дадьков, Виктор Николаевич и др.   Анализ финансовой деятельности предприятия в разрез страховой организации  / Виктор Николаевич Дадьков, Жанна Юрьевна Симоненко . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 10, с. 40 - 57


Сист. No: 36915

 

Сп  П  186


Димитрова, Галина .   Регулиране на дейността на застрахователните брокери в България в условията на членство на Европейския съюз  / Галина Димитрова . // Панорама на труда  (София), 2008, N 7, с. 25-38


Сист. No: 36806

 

Сп  Ф  53


Логвинова, И. Л.   Распределение финансов в системе ОМС как основа качества медобслуживания населения  / И. Л. Логвинова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 9, с. 57-60


Сист. No: 36764

 

Сп  С  848  д


Матвеева, Ирина Юрьевна .   Социально-экономическое значение ОСАГО в повышении безопасности на дорогах  / Ирина Юрьевна Матвеева . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 10, с. 7 - 14


Сист. No: 36908

 

Сп  Ф  53


Постникова, И. Ю.   О конкурентных преимуществах российских перестраховочных компаний  / И. Ю. Постникова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 52-55


Сист. No: 36945

 

Сп  П  518


Стоянова, Илеана .   Има ли невидима защита за хотела  / Илеана Стоянова . // П И К  (София), 2008, N 8, с. 20 - 23


Сист. No: 36889

 

Сп  Ф  53


Федорова, Т. А.   Медицинское страхование и защита здоровья населения  / Т. А. Федорова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 10, с. 48-51


Сист. No: 36943

Образование

 

Сп  I  60


Близнева, С.   Модели на управление и структура на системите за образование и наука  / С. Близнева, М. Стоянова . // INFO свят  (София), 2008, N 3, с. 9 - 13


Сист. No: 36957

 

Сп  М  457  е


Богданов, Асен .   Конферентно професионално образование и обучение и полагане на изпити  / Асен Богданов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 3-4, с. 45-50


Сист. No: 36948

 

Сп  М  457  е


Колин, К. К.   Информатика как фундаменталная наука  / К. К. Колин . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 3-4, с. 55-62


Сист. No: 36949

 

Сп  М  457  е


Ланских, Анатолий Николаевич .   Особенности технологий дистанционного обучения факультета открытого образования финансовой академии при правительстве РФ  / Анатолий Николаевич Ланских . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 2, с. 26-35


Сист. No: 36944

 

Сп  И  50  м


Нейчева, Мария .   Публични разходи за образование и икономически растеж  / Мария Нейчева . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 6, с. 67 - 81


Сист. No: 37046

 

Сп  М  457  е


Цапко, Т. П.   Болонский процесс и качество образования  / Т. П. Цапко . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 3-4, с. 31-34


Сист. No: 36947

Образование в България
 

Сп  I  60


Грашкина, В. и др.   Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и инвациите  : Инфраструктура за транфер на знания в България  / В. Грашкина, О. Рачева . // INFO свят  (София), 2008, N 3, с. 27 - 33


Сист. No: 36961

Висше образование
 

Сп  I  60


Колева, Н.   Реформиране на университетската система във Франция  / Н. Колева . // INFO свят  (София), 2008, N 3, с. 17 - 20


Сист. No: 36959

 

Сп  С  847


Войнова, Роза .   Подготовка и организация на самостоятелната работа на студентите  / Роза Войнова . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 3, с. 220-239


Сист. No: 36766

 

Сп  С  847


Терзийска, Милка .   Подготовка на докторантите по социални и хуманитарни науки в контекста на Болонския процес  / Милка Терзийска . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 3, с. 241-266


Сист. No: 36768

Висше образование за икономисти
 

Сп  З-54


Кънчев, И. и др.   Обучението по специалност "Екоикономика"  / И. Кънчев, А. Митева, З. Стоянова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 13-15


Сист. No: 36816

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда
 

Сп  В  83  Э


Заводов, К.   Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола  / К. Заводов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 108-125


Сист. No: 36833

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
 

Сп  Б  254  и


Кръстев, Красимир .   Форми за функциониране на ПЧП  / Красимир Кръстев . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5-6, с. 7 - 13


Сист. No: 36866

Стокознание
 

Сп  Х  742


Грозева, Теодора .   Традиции и иновации за опаковките за хранителни продукти  /   Прев. Теодора Грозева . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 8, с. 26-27


Сист. No: 36796

 

Сп  Х  742


Димова, Ирена .   Цветът на опаковката има значение  /   Прев. от рус. Ирена Димова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 8, с. 24-25


Сист. No: 36795

 

Сп  Х  742


Димова, Ирена .   От кожения чувал до ерата на пластмасите  /   Прев. от рус. Ирена Димова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, с. 10-13


Сист. No: 36951

Енергетика
 

Сп  Ю  371


Георгиев, Атанас .   ЗЕЕ - Закон за енергетиката (и ефективността)  / Атанас Георгиев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с.53-55


Сист. No: 36933

 

Сп  Ю  371


Гърбев, Виктор .   Биогаз - природата отвръща на удара  / Виктор Гърбев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с. 68-69


Сист. No: 36935

 

Сп  Ю  371


Милушев, Лъчезар .   Физическа защита на обекти от ядрената енергетика  / Лъчезар Милушев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с. 72-75


Сист. No: 36937

 

Сп  Ю  371


Петкова, Полина .   Геотермална енергия  / Полина Петкова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с. 79-81


Сист. No: 36939

Селско стопанство. Горско стопанство

 

Сп  З-54


Вачевска, Д. и др.   Разходи в лозарството  / Д. Вачевска, В. Пейков . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 21-22


Сист. No: 36819

 

Сп  З  544  к


Илиев, Илия .   Допустими разходи в проекти по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства"  / Илия Илиев . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, с. 8-19


Сист. No: 36877

 

Сп  З-54


Колев, Танко и др.   Ръжта - продоволствена и фуражна култура  / Танко Колев, Живко Терзиев . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 17-18


Сист. No: 36817

 

Сп  З-54


Марков, Николай и др.   Земеделска техника - проблеми на използването  / Николай Марков, Георги Костадинов . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 36-39


Сист. No: 36820

 

Сп  И  50  м


   Методически подход за оценка на инвестиционното поведение на фермерите при различни сценарии на развитие . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 5, с. 81 - 96


Сист. No: 37026

 

Сп  З-54


Мишев, Пламен .   Земеделието в света  / Пламен Мишев . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 4-6


Сист. No: 36814

 

Сп  З  544  к


   Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 10, с. 40-42


Сист. No: 36879

 

Сп  З-54


Русев, Н. и др.   Животновъдството в света  / Н. Русев, В. Гайдарска, Ц. Харизанова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 46-48


Сист. No: 36823

 

Сп  З-54


Стоянова, Зорница .   Земеделието и устойчивото развитие на област Силистра  / Зорница Стоянова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 10-12


Сист. No: 36815

Управление на предприятията. Организация на производството

 

Сп  Б  254  и


   Управление на разнообразието . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 5 - 6, с. 58 - 62


Сист. No: 36886

Мениджмънт

 

Сп  Р  868  э


Барков, С.   К итогам исторической эволюции методологических основ теории менеджмента: "постмодернистский кульбит"  / С. Барков . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 7-8, с. 66-71


Сист. No: 37040

 

Сп  Л  763


Василев, Огнян .   Как да решаваме проблеми  / Огнян Василев . // Логистика  (София), IV, 2008, N 5, с. 52-55


Сист. No: 36776

 

Сп  И  502


Григоров, Никола .   В постиндустриалното общество: Интегриран мениджмънт и маркетинг  / Никола Григоров . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 82-87


Сист. No: 36802

 

Сп  И  502


Петров, Алексей .   Репутация на организацията  / Алексей Петров . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 88-91


Сист. No: 36803

Контрол-методи на управление
 

Сп  Ф  53  кс


Васильева, М. В.   Стандартизация деятельности органов государственного финансового контроля  / М. В. Васильева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 40, с. 41-50


Сист. No: 36904

Корпоративно управление
 

Сп  В  83  Э


Гизатуллин, А.   Корпоративное управление и финансовая эффективность компании: мета-анализ  / А. Гизатуллин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 62-76


Сист. No: 36829

 

Сп  Р  868  э


Осипенко, О. и др.   Законотворческие поиски "сильных институтов" корпоративного управления: между принципиальной бессистемностью и системной беспринципностью  / О. Осипенко, А. Голубева . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 5-6, с. 17-30


Сист. No: 36978

 

Сп  Р  868  э


Осипенко, О. и др.   Законотворческие поиски "сильных институтов" корпоративного управления: между принципиальной бессистемностью и системной беспринципностью  / О. Осипенко, А. Голубева . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 7-8, с. 16-23


Сист. No: 37025

 

Сп  И  502


Ченгелова, Емилия и др.   Новите предизвикателства пред корпоративното управление в България  / Емилия Ченгелова, Милена Ангелова, Веселин Минчев . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 62-67


Сист. No: 36798

 

Сп  В  83  Э


Шаститко, А. и др.   Механизмы корпоративного управления: место акционерных соглашений  / А. Шаститко, Т. Радченко . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 49-61


Сист. No: 36828

Управление на фирмата
 

Сп  Д  226  п


Гълъбов, Марин .   Интересни въпроси за икономическото развитие на фирмите  / Марин Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 7, с. 29 - 31


Сист. No: 36940

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

Сп  Б  925  с


Гълъбов, Марин .   Съвременни управленски технологии  / Марин Гълъбов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 22, с. 20-29


Сист. No: 36925

 

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Балансираната система от показатели и алтернативни системи  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 19-22


Сист. No: 37011

 

Сп  В  83  Э


Клейнер, В.   Корпаритивное управленение и эффективность деятельности компаний  / В. Клейнер . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 32-48


Сист. No: 36827

Управление на риска
 

Сп  У  732  р


Бабак, Валентин Федорович и др.   Стратегия управления рисками в страховании  / Валентин Федорович Бабак, Галина Николаевна Рычкова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 10-12


Сист. No: 37048

 

Сп  У  732  р


Бадалов, Армен Леонтьевич .   Методы эффективного управления инвестиционными рисками компаний топливно-энергетического комплекса  / Армен Леонтьевич Бадалов . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 60-66


Сист. No: 37063

 

Сп  У  732  р


Гафурова, Диляра Ильшатовна .   Риски, присущие финансовым инновациям: основные подходы к оценке, страхованию, управлению  / Диляра Ильшатовна Гафурова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 13-17


Сист. No: 37049

 

Сп  У  732  р


Дорждеев, Александр Владимирович .   Риски долговых обязательств как объект управления  / Александр Владимирович Дорждеев . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 2-9


Сист. No: 37047

 

Сп  С  848  д


Зарипов, Ринат Яухарович .   Алгоритм принятия решения об управляющем воздействии на риск в деятельности лизинговой компании  / Ринат Яухарович Зарипов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 10, с. 32 - 39


Сист. No: 36914

 

Сп  У  732  р


Золотова, Татьяна Валерьевна .   Задачи оценки и управления риском техногенных воздействий при планировании производственной деятельности  / Татьяна Валерьевна Золотова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 39-45


Сист. No: 37059

 

Сп  У  732  р


Котлобовский, Игорь Борисович и др.   Модели управления рисками катастроф  / Игорь Борисович Котлобовский, Мария Вячеславовна Мосягина . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 32-38


Сист. No: 37051

 

Сп  У  732  р


Фрейдина, Елизавета Васильевна и др.   Метод управления риском на основе резервирования ресурсов предприятия  / Елизавета Васильевна Фрейдина, Наталья Александровна Никулина, Александр Аронович Ботвинник . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 23-31


Сист. No: 37050

Счетоводство

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Счетоводната политика - компонент на цялостната икономическа политика  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 41, 27окт.-2ноем.2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 36761

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Представяне и оповестяване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 42, 3-8 ноем.2008 г., с. 11


Сист. No: 36837

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Доверието към финансовите отчети е грижа на всички участници на пазара  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 43, 10-16 ноем.2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36849

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Техники за оповестяване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 43, 10-16 ноем.2008 г., с. 11


Сист. No: 36854

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Доверието към финансовите отчети е грижа на всички участници на пазара  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 44, 17-23 ноем.2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 36892

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Промени в прилаганата счетоводна практика  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 44, 17-23 ноем.2008 г., с. 11


Сист. No: 36896

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Изисквания за съставянето на консолидираните финансови отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 45, 1-4 дек.2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 36992

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Изисквания за съставянето на консолидираните финансови отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 47, 5-7 дек.2008 г., с. 11


Сист. No: 37014

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Годишният доклад за дейността на предприятието - изискванията за разработване и отговорности  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 48, 8-14 дек.2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 37023

 

В  Д  381  с


Брезоева, Бойка .   МСС 32 Финансови инструменти: представяне  / Бойка Брезоева . // Делова седмица  (София), XVII, N 40, 20-26 окт.2008 г., с. 3, 7


Сист. No: 36831

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Промени в индивидуалния сметкоплан на предприятията  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 46, 1-4 дек.2008 г., с. 3, 9


Сист. No: 36991

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Инвентаризирането на нематериалните активи  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 49, 15-21 дек.2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 37061

 

Сп  Б  90


Балашова, В. Ю.   Вступительный баланс автономного учреждения  / В. Ю. Балашова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 34-39


Сист. No: 36974

 

Сп  С  953  п


Бонев, Живко .   Мястото на остатъчната стойност на дълготрайните активи в амортизационната политика и отчетността на предприятието  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 11, с. 4-6  . - Счетоводство - методолигия и практика


Сист. No: 36861

 

Сп  С  953


Бонев, Живко .   Възможности и необходимост от провизиране на разходите за ремонти на нетекущи материални активи  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 12-13


Сист. No: 36865

 

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Отчитане на валутни кол опции  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 17-19


Сист. No: 36871

 

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Отчитане на валутни пут опции  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 16-18


Сист. No: 37008

 

Сп  Б  925  с


Брезоева, Бойка .   Отчитане на репо-сделки с ценни книжа  / Бойка Брезоева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 24, с. 3-7


Сист. No: 37067

 

Сп  Б  925  с


Георгиев, Венелин .   Относно различията в счетоводните системи и прилаганите счетоводни принципи  / Венелин Георгиев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 16-20


Сист. No: 36772

 

Сп  Б  90


Горбатова, О. Е.   Учет просроченной дебиторской задолженности  / О. Е. Горбатова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 28-31


Сист. No: 36973

 

Сп  Б  90


Гусарова, Л. В.   Составление финансовой отчетности некоммерческих организаций по международным стандартам  / Л. В. Гусарова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 20, с. 76-79


Сист. No: 36888

 

Сп  Б  90


Данилова, К. Н.   Учет доходов и расходов коммерческой деятельности бюджетных учреждений  / К. Н. Данилова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 20, с. 70-75


Сист. No: 36884

 

Сп  С  953


Добазова, Аксения .   Отчитане на инвестиционните имоти Промени в МСС 17 Лизинг  / Аксения Добазова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 2-4


Сист. No: 36856

 

Сп  И  31


Дочев, Иван .   За счетоводната политика на предприятието  / Иван Дочев . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 5, с. 8-14


Сист. No: 36783

 

Сп  Б  925  с


Душанов, Иван .   Някои изисквания при организацията на счетоводството на предприятието и към съставителите на финансови отчети  / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 2-5


Сист. No: 36769

 

Сп  Б  925  с


Душанов, Иван .   Счетоводната система (счетоводството) на предприятието - теоретико-методологични и организационни проблеми  / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 2-6


Сист. No: 36824

 

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Същност на сделката "продажба с обратен лизинг" и счетоводни записвания, произтичащи от нея  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 6-7


Сист. No: 36859

 

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Събития след датата на баланса  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 2-3


Сист. No: 37001

 

Сп  Б  90


Ефремова, А. А.   Типичные ошибки учета основных средств: формирование первоначальной стоимости объектов  / А. А. Ефремова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 20, с. 12-16


Сист. No: 36878

 

Сп  Б  90


Ефремова, А. А.   Типичные ошибки учета основных средств: определение срока полезного использования и амортизация  / А. А. Ефремова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 12-16


Сист. No: 36970

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Някои препоръки за промени в индивидуалния сметкоплан на предприятията за 2008 година  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 12-14


Сист. No: 36826

 

Сп  С  953


Златков, Иван .   Изготвяне на финансови отчети от бюджетните предприятия за 2008 г. / Иван Златков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 13-15


Сист. No: 37004

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Инвентаризация и провизиране на задължения при годишното счетоводно приключване за 2008 година  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 23, с. 16-18


Сист. No: 37018

 

Сп  Б  925  с


Колева, Христина .   Отчитане на бизнескомбинациите съгласно МСФО 3  / Христина Колева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 13-15


Сист. No: 36771

 

Сп  С  953


Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане на даренията от бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 14-16


Сист. No: 36869

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 11, с. 30-35


Сист. No: 36998

 

Сп  А  454


Начева, Райна .   Отчитане на нетекущите активи, класифицирани като държани за продажба, съгласно МСФО 5  / Райна Начева . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 2-5


Сист. No: 36891

 

Сп  С  953


Петрова, Лиляна .   Основни моменти в годишното счетоводно приключване за 2008 г. / Лиляна Петрова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 11, с. 8-11


Сист. No: 36863

 

Сп  С  953


Петрова, Лиляна .   Основни моменти в годишното счетоводно приключване за 2008 г. / Лиляна Петрова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 8-12


Сист. No: 37002

 

Сп  А  454


Пожаревска, Румяна .   НСФОМСП 38 - Нематериални активи  / Румяна Пожаревска . // Актив  (София), 2008, N 11, с. 6-15


Сист. No: 36898

 

Сп  Б  90


Свиридова, Л. А.   Учет расходов в рекламных компаниях  / Л. А. Свиридова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 69-74


Сист. No: 36976

 

Сп  Б  923  з


   СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика . // Български законник  (София), XVII, 2008, с. 10-24


Сист. No: 36881

 

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Представяне на годишните финансови отчети съгласно СС 1  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 11, с. 24-27


Сист. No: 36997

 

Сп  Л  763


Стоев, Тихомир .   Годишната инвентаризация - необходимо зло  / Тихомир Стоев . // Логистика  (София), IV, 2008, N 5, с. 110-112, 114


Сист. No: 36876

 

Сп  Б  925  с


Тимчев, Марко и др.   Теориите за баланса от началото на XX век и техните проекции в съвременното счетоводство  / Марко Тимчев, Юлиян Велков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 20, с. 6-12


Сист. No: 36770

 

Сп  Б  925  с


Тимчев, Марко и др.   Метаморфозата на баланса: от "сметното съпоставяне" до финансово-имущественото представяне на предприятието  / Марко Тимчев, Юлиян Велков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 15-20


Сист. No: 36838

 

Сп  С  953


Тодоров, Цветан .   Счетоводни и данъчни амортизации на дълготрайните активи  / Цветан Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 12, с. 42-43


Сист. No: 37016

 

Сп  Б  90


Усанова, Д. Ш.   Оценочные значения как объекты аудита  / Д. Ш. Усанова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 20, с. 64-69


Сист. No: 36882

 

Сп  Б  925  с


Филипова, Фаня .   Настоящата стойност в счетоводството  / Фаня Филипова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 21, с. 7-11


Сист. No: 36825

 

Сп  Б  925  с


Филипова, Фаня .   Отново за справедливата стойност в счетоводството  / Фаня Филипова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 22, с. 2, 4-7


Сист. No: 36924

 

Сп  Б  90


Филиппова, Н. Л.   Учет и налогообложение офшоринговых операций  / Н. Л. Филиппова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 21, с. 24-27


Сист. No: 36972

Банково счетоводство
 

Сп  Б    445


Иванов, Николай .   Общи параметри на счетоводната политика в банките  / Николай Иванов . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2998, N 4, с. 29 - 46


Сист. No: 37055

Финансово счетоводство
 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Изисквания за съставянето на консолидираните финансови отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 45, 24-30 ноем.2008 г., с. 11


Сист. No: 36955

 

Сп  И  31


Йонкова, Бойчинка .   Проблеми, свързани с околната среда и финансовата отчетност за външни потребители в България  / Бойчинка Йонкова . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 5, с. 44-48


Сист. No: 36789

Бюджетно счетоводство
 

Сп  С  953  п


Йосифова, Десислава .   Казуси по отчитане на работното облекло и униформеното облекло в бюджетните предприятия  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 11, с. 10 - 13  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36864

Търговско счетоводство
 

В  Д  381  с


Рангелов, Евгени .   Договор за цесия  / Евгени Рангелов . // Делова седмица  (София), XVII, N 48, 8-14 дек.2008 г., с. 3, 9


Сист. No: 37021

Годишно счетоводно отчитане
 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Съставяне, одобряване , одит и публичност на ГФО  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 49, 15-21 дек.2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 37064

 

Сп  Д  226  п


Велков, Минко .   Проблеми на изготвяне на ГФО, свързани с отмяната на допустими алтернативни методи за отчитане  / Минко Велков . // Данъчна практика  (София), 2008, N 11, с. 12 - 15


Сист. No: 37030

Одиторски контрол
 

Сп  И  31


Бонев, Живко .   Организация и провеждане на независимия финансов одит (в духа на промените на ЗНФО)  / Живко Бонев . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 5, с. 16-21


Сист. No: 36784

 

Сп  И  31


Вучева, Христина .   Новите изисквания спрямо качеството на одита на годишните финансови отчети  / Христина Вучева . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 5, с. 22-25


Сист. No: 36785

 

Сп  В  986


Зигмунд, Пол .   [Четири] 4 стъпки за успешната оценка на риска от измами  / Пол Зигмунд . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 4, с. 14-18


Сист. No: 36960

 

Сп  В  986


Тотев, Тотю .   Стражът на парите от бюджета на Европейския съюз се нарича OLAF  / Тотю Тотев . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 4, с. 33-36


Сист. No: 36964

 

Сп  В  986


Тотев, Тотю .   Кои са 3-те основни промени в независимия финансов одит  / Тотю Тотев . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 4, с. 44-46


Сист. No: 36966

 

Сп  В  986


Цветков, Цветан .   [Седемте] 7-те постулата на модерния вътрешен одит  / Цветан Цветков . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 4, с. 2-5


Сист. No: 36958

 

Сп  В  986


   The IIA публикува актуализираните Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 5, с. 2-23


Сист. No: 36967

Управление на кадрите. Управление на персонала
 

Сп  У  732  п


Майорова, Е.   Метаморфозы технологии кайдзен в России  / Е. Майорова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 21, с. 35 - 39


Сист. No: 36920

Транспорт
 

Сп  Ю  371


   Жп инфраструктура . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с. 26-28


Сист. No: 36931

Хранително-вкусова промишленост

 

Сп  Х  74  п


Владимиров, Желю .   Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България  / Желю Владимиров . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 9, с. 41 - 45


Сист. No: 36897

 

Сп  Х  74  п


Владимиров, Желю .   Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България  / Желю Владимиров . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 11, с. 22 - 25


Сист. No: 37036

 

Сп  Х  742


Найденова, Йорданка .   Триумфът на италианската паста  /   Прев. от итал. Йорданка Найденова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 8, с. 28-29


Сист. No: 36962

 

Сп  Х  742


Найденова, Йорданка .   Триумфът на италианската паста  /   Прев. от итал. Йорданка Найденова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 9, с. 30-31


Сист. No: 36963

Строителство

 

Сп  Ф  53  кс


Трачук, С. С.   Развитие государственно-частного партнерства в автодорожной сфере  / С. С. Трачук . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 37, с. 43-47


Сист. No: 36841

Информационни технологии

 

Сп  C  58


   Виртуализираната сторидж система - източник на важни предимства . // CIO  (София), 2008, N 12, с. 45-47, декември 2008


Сист. No: 37043

 

Сп  Н  25  а


Върбанов, Румен .   Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието  / Румен Върбанов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 5-22


Сист. No: 36751

 

Сп  C  58


   ИТ мениджърите днес - между оперативното управление и стратегическото планиране . // CIO  (София), 2008, N 12, с. 10-12, 16, декември 2008


Сист. No: 37042

 

Сп  C  58


   Как да усъвършенстваме управлението на ИТ услугите? . // CIO  (София), 2008, N 12, с. 85-88, декември 2008


Сист. No: 37044

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Синергия и логистика в SYNLOG  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 5, с. 80-82


Сист. No: 36782

 

Сп  C  58


Марков, Стефан .   Системите за управление на бизнеса - от идеята до резултата  / Стефан Марков . // CIO  (София), 2008, N 11, с. 54-56, ноември 2008


Сист. No: 36813

 

Сп  Ю  371


Моралийска, Моника .   На гребена на радиовълната  / Моника Моралийска . // Ютилитис  (София), VI, 2008, с. 61-63


Сист. No: 36934

 

Сп  Б    445


Попов, Веселин .   Реализация на системна архитектура, базирана на услуги  / Веселин Попов . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 4, с. 68 - 79


Сист. No: 37057

Бази данни
 

Сп  Н  25  а


Мурджева, Александрина и др.   Нормализация при проектиране на бизнес приложения  / Александрина Мурджева, Моника Цанева . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 62-76


Сист. No: 36755

Информационни мрежи. Информационни системи

 

Сп  C  58


Кръстева, Надя .   Информационните системи в българските организации - в период на адаптация към нова бизнес реалност  / Надя Кръстева . // CIO  (София), 2008, N 11, с. 4-6, ноември 2008


Сист. No: 36812

 

Сп  И  502


Моралийска, Моника .   Европейските телекомуникационни пазари  / Моника Моралийска . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 3, с. 27-33


Сист. No: 36791

 

Сп  C  58


   BPM решенията - новата ИТ панацея . // CIO  (София), 2008, N 11, с. 58, 60, 62, ноември 2008


Сист. No: 36818

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм
 

Сп  З-54


Атанасова, Мария .   Аграрният туризъм и развитието на земеделието  / Мария Атанасова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 10, с. 42-45


Сист. No: 36822

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА
 

В  Д  381  с


Кирев, Любен .   Конферинцията  / Любен Кирев . // Делова седмица  (София), XVII, N 41, 27 окт.-2 ноем.2008 г., с. 4


   По случай 55-годишния юбилей на факултет "Финанси", С. А. Ценов",Свищов


Сист. No: 36763

 

В  Д  381  с


Лазаров, Румен .   Вечно догонващо развитие или органическа модернизация  / Румен Лазаров . // Делова седмица  (София), XVII, N 41, 27 окт-2 ноем.2008 г., с. 1, 2


   По случай 55-годишния юбилей на факултет "Финанси",СА "Д. А. Ценов"


Сист. No: 36762


 Индекс по АВТОРИ

ал-Масри, Салем Салех Али 143 
Алексеев, Я. А. 104 
Ангелов, Георги 25 116 
Ангелов, Иван 38 
Ангелова, Милена 216 
Андреев, Янаки 168 
Андронов, Петър 117 
Анно, Андрей Александрович 39 
Атанасова, Мария 314 
Ахметов, Р. Р. 17 
Бабак, Валентин Федорович 222 
Бабурина, О. Н. 146 
Бадалов, Армен Леонтьевич 223 
Балабанов, Илия 9 
Балашова, В. Ю. 242 
Барков, С. 208 
Бикулов, Г. Р. 21 98 
Близнева, С. 178 
Богданов, Асен 179 
Богданов, Богдан 5 
Божков, Васил 26 230 231 232 233 234 235 236 237 238 282 286 
Бокарева, Л. Г. 121 
Бонев, Живко 243 244 288 
Босолова, Мария 70 93 
Ботвинник, Александр Аронович 229 
Бояджиева, Лили 27 66 67 
Брезоева, Бойка 239 245 246 247 
Буздалов, И. 123 
Бузик, А. С. 24 
Буянова, Елена Александровна 51 
Буянова, М. Э. 40 
Вайсилова, Емилия 71 
Василев, Огнян 209 
Василева, Валентина 72 
Васильева, А. С. 18 
Васильева, М. В. 61 73 212 
Вачевска, Д. 198 
Велков, Минко 287 
Велков, Юлиян 274 275 
Ветрилова, Павлина 150 
Владимиров, Желю 297 298 
Владимирова, Албена 105 
Войнова, Роза 186 
Воронина, Л. А. 19 
Вулов, Георги 101 
Вучева, Христина 41 57 58 68 289 
Вълев, Невен 28 29 
Вълчева, Мая 133 
Върбанов, Румен 303 
Гайдарска, В. 205 
Ганев, Георги 30 
Ганчев, Ганчо Т. 42 
Гафурова, Диляра Ильшатовна 224 
Генчев, Славимир 159 
Георгиев, Атанас 194 
Георгиев, Венелин 248 
Георгиев, Никола 4 
Гигова, Емилия 130 
Гизатуллин, А. 213 
Голодова, Ж. Г. 20 
Голубева, А. 214 215 
Гончаренко, Л. И. 74 
Горбатова, О. Е. 249 
Гордеева, О. В. 43 
Горюнов, И. Ю. 154 
Грашкина, В. 184 
Гребенщиков, Э. С. 169 
Грещенко, Наталья Борисовна 170 
Григоров, Никола 210 
Григорова, Веселина 100 
Григорьев, Л. 106 
Грозева, Теодора 191 
Гусарова, Л. В. 250 
Гълъбов, Марин 44 59 122 218 219 220 
Гърбев, Виктор 195 
Гьорев, Емил 31 
Дадьков, Виктор Николаевич 171 
Данилова, К. Н. 251 
Данчев, Данчо 160 
Дешин, В. Е. 75 
Джерманова, Е. 1 
Джилизов, Велко 151 
Димитров, Слави 107 
Димитрова, Галина 172 
Димова, Ирена 192 193 
Дичева, Ю. 2 
Добазова, Аксения 252 
Дойчинова, Юлия 124 
Дорждеев, Александр Владимирович 225 
Дочев, Иван 253 
Драганов, Христо 161 162 
Дулевски, Лалко 15 
Душанов, Иван 254 255 
Дятлов, Д. А. 40 
Евгениев, Евгени 13 
Евлогиев, Емил 256 257 
Едронова, В. Н. 21 98 
Емельянова, О. В. 56 
Емельянова, Т. В. 156 
Ефремова, А. А. 258 259 
Живкова, Емилия 62 131 
Заводов, К. 189 
Завьялов, Д. Ю. 45 
Зарипов, Ринат Яухарович 226 
Зигмунд, Пол 290 
Златков, Иван 60 240 241 260 261 262 
Золотова, Татьяна Валерьевна 227 
Иванов, Костадин 89 141 
Иванов, Николай 281 
Иванова, Мария 33 95 163 
Илиев, Илия 199 
Илиев, Йосиф 126 
Илиев, Петкан 109 
Йонкова, Бойчинка 283 
Йорданов, Пламен 157 158 
Йосифова, Десислава 284 
Качалуба, И. А. 24 
Кашин, В. А. 88 
Кирев, Любен 315 
Кислов, Д. В. 76 
Клейнер, В. 221 
Колев, Танко 200 
Колева, Н. 185 
Колева, Христина 263 
Колин, К. К. 180 
Колкарева, Э. Н. 19 
Кондратьев, С. 106 
Копанков, Иво 134 
Костадинов, Георги 201 
Костова, Иванка 128 
Костова, Надя 34 
Котлобовский, Игорь Борисович 228 
Крайнов, Вишан 132 
Кровяк, Анджей 10 
Крумова, Цветанка 165 
Кръстев, Красимир 190 
Кръстева, Надя 311 
Кузманова, Яна 152 
Кънчев, И. 188 
Кътева, Марияна 137 
Лазаров, Методи 110 
Лазаров, Румен 316 
Лазарова, Мария 138 
Ланских, Анатолий Николаевич 181 
Левин, Ю. А. 46 
Логвинова, И. Л. 173 
Майорова, Е. 295 
Мандилов, Георги 14 
Маринова, Ани 135 136 306 
Марков, Николай 201 
Марков, Стефан 307 
Мартенс, А. А. 170 
Матвеева, Ирина Юрьевна 174 
Матеев, Илиян 144 
Матова-Головина, Анастасия 264 265 
Мигел, Едуард 114 
Миланова, Емилия 22 
Милушев, Лъчезар 196 
Минчев, Веселин 216 
Митева, А. 188 
Митрович, Бранислав 111 
Митяев, Д. 47 
Михальчук, В. Ю. 154 
Мишев, Пламен 203 
Мишева, Ирена 166 
Моралийска, Моника 308 312 
Мосягина, Мария Вячеславовна 228 
Мурджева, Александрина 310 
Мушкаров, Гошо 153 
Наама, Карим 145 
Найденова, Йорданка 299 300 
Начева, Райна 266 
Нейчева, Мария 182 
Николов, Емил 127 
Николов, Илия 77 78 90 94 
Николов, Константин 35 96 
Никулина, Наталья Александровна 229 
Нинов, Николай 7 
Осипенко, О. 214 215 
Павленко, Ю. 8 
Павлов, Кристофор 99 
Панева, Лиляна 79 80 129 139 
Пейков, В. 198 
Перекрестова, Л. В. 61 
Петков, Георги 81 
Петков, Пламен 112 
Петкова, Аспасия 155 
Петкова, Полина 197 
Петров, Алексей 211 
Петров, Борис 36 
Петрова, Емилия 3 
Петрова, Лиляна 267 268 
Пожаревска, Румяна 269 
Половинка, В. В. 48 
Попов, Веселин 309 
Постникова, И. Ю. 175 
Радченко, Т. 217 
Рангелов, Евгени 285 
Рангелова, Росица 11 
Ратнер, С. В. 19 
Рафаилов, Димитър 12 
Рачева, О. 184 
Русев, Н. 205 
Рычкова, Галина Николаевна 222 
Салихов, М. 106 
Свиридова, Л. А. 270 
Симеонов, Истилиян 82 83 
Симоненко, Жанна Юрьевна 171 
Скварил, Ян 113 
Славова, Янка 125 
Соловьев, К. А. 73 
Софиянски, Стефан 167 
Станкулов, Цветан 69 84 91 92 
Стародубцева, Е. Б. 23 
Стефанова, Райна 272 
Стоев, Георги 49 
Стоев, Тихомир 273 
Стоянов, Велчо 50 
Стоянова, З. 188 
Стоянова, Зорница 206 
Стоянова, Илеана 176 
Стоянова, М. 178 
Субботин, Александр Владимирович 51 
Терзиев, Живко 200 
Терзийска, Милка 187 
Тимчев, Марко 274 275 
Тодоров, Цветан 276 
Тотев, Тотю 291 292 
Трачук, С. С. 301 
Трегуб, И. В. 52 
Усанова, Д. Ш. 277 
Федорова, Т. А. 177 
Филипова, Фаня 278 279 
Филиппова, Н. Л. 280 
Фисмън, Реймънд 114 
Фратев, Димитър 119 120 
Фрейдина, Елизавета Васильевна 229 
Ханке, Стив 103 
Харизанова, Ц. 205 
Хотько, А. В. 54 
Христова, Светла 37 
Цанева, Моника 310 
Цапко, Т. П. 183 
Цветков, Цветан 293 
Цветкова, Лорета 85 
Ченгелова, Емилия 216 
Черник, Д. Г. 86 
Чобанов, Димитър 55 
Чобанов, Петър 16 
Чобанова, Йорданка 115 
Шаститко, А. 217 
Шмелев, Ю. Д. 87 
Шпербер, И. Р. 75 
Якимкин, В. Н. 24 
Яшина, Н. И. 56 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрният туризъм и развитието на земеделието 314 
Алгоритм принятия решения об управляющем воздействии на риск в деятельности лизинговой компании 226 
Алтернативите на европейските пари 110 
Анализ бюджетно-финансовой политики Республики Беларусь 54 
Анализ на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. 160 
Анализ финансовой деятельности предприятия в разрез страховой организации 171 
Балансираната система от показатели и алтернативни системи 44 220 
Банковия пазар 97 
Биогаз - природата отвръща на удара 195 
Благополучието като духовност 3 
Болонский процесс и качество образования 183 
Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие 107 
България и източна азия 144 
Бюджет на проекта 149 
Бюджета за 2009 г. като правнополитически и финансовостопански акт 57 58 
В постиндустриалното общество: Интегриран мениджмънт и маркетинг 210 
Вариации представлений о мировом порядке и новоый мировой экономический беспорядок 146 
Вечно догонващо развитие или органическа модернизация 316 
Виртуализираната сторидж система - източник на важни предимства 302 
Влиянието на еврото върху арабската икономика и продажбите на петрола 145 
Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България 297 298 
Волатильность и корреляция фондовых индексов на множественных горизонтах 51 
Волатильность рынка евро/фунта стерлингов возрастает 24 
Вступительный баланс автономного учреждения 242 
Възможности и необходимост от провизиране на разходите за ремонти на нетекущи материални активи 244 
Възход и нова регионална структура в износа на вина 130 
Геотермална енергия 197 
Глобалната криза и българският финансов пазар: тенденции, икономическа политика, евроинтеграция 42 
Глобалната финансова криза и отражението и върху българския застрахователен пазар и застраховането на финансови рискове 167 
Глобалните проблеми на съвременноста и методологията на К. Маркс 9 
Годишната инвентаризация - необходимо зло 273 
Годишният доклад за дейността на предприятието - изискванията за разработване и отговорности 238 
Годишно данъчно приключване по ЗДДФЛ 78 94 
Горчива застраховка 163 
Да харчим или да спестяваме 41 
Данъчни изисквания при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия 77 
Данъчни облекчения по закона за корпоративното подоходно облагане 83 
Данъчни последици при отписване на дълготрайни активи поради липса или брак 70 
Данъчно облагане 90 
Данъчно облагане на едноличните търговци - особености 69 
Дейността на митниците на границите на общността 140 
Десет актуални въпроза за регистрацията по ДДС на лица, упражняващи свободни професии 79 
Дипломатически и двустранни отношения между България и Ирландия 147 
Доверието към финансовите отчети е грижа на всички участници на пазара 232 234 
Договарянето и данъчното третиране на лихви по междуфирмени заеми 66 67 
Договор за цесия 285 
Докога ще расте икономиката 116 
Доларът запази присъствие на духа 32 
Домакинските бюджети през периода 1999 - 2007 г. 5 
Допустими разходи в проекти по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" 199 
Доходите от лихва при вътрешнофирмени заеми - начисляване и облагане 27 
Европейските телекомуникационни пазари 312 
Еврото и България - Перспективи, плюсове, минуси 55 
Единното плащане на площ и развитието на българското земеделие 125 
Етикетитите като наблюдатели. Нови FRID решения за проследяване на товарите по веригата на доставки 136 
Ефектът на лоста: теория и практика 59 
Животновъдството в света 205 
Жп инфраструктура 296 
За годишното приключване и данъчно облагане на бюджетните предприятия по ЗКПО 84 
За европарите и възможностите, които ни осигуряват 148 
За единен методически подход при оценката на професионалния риск 13 
За по-голяма прозрачност в застраховането 168 
За счетоводната политика на предприятието 253 
Задачи оценки и управления риском техногенных воздействий при планировании производственной деятельности 227 
Законотворческие поиски "сильных институтов" корпоративного управления: между принципиальной бессистемностью и системной беспринципностью 214 215 
Заразата е гарантирана 36 
Застраховане на катастрофичните рискове 161 162 
Защита срещу незаконно уволнение 153 
ЗЕЕ - Закон за енергетиката (и ефективността) 194 
Земеделието в света 203 
Земеделието и устойчивото развитие на област Силистра 206 
Земеделска техника - проблеми на използването 201 
Земедельная реформа: взгляд сквоз призму замысла 123 
Идеалният бюджет 25 
Изготвяне на финансови отчети от бюджетните предприятия за 2008 г. 261 
Издаване и изпълнение в България на Европейската заповед за плащане 152 
Изисквания за съставянето на консолидираните финансови отчети 236 237 282 
Измерения на полската икономическа реформа 105 
Изпиране на пари чрез сделки с недвижими имоти 131 
Изпиране на придобитото от и чрез верижна измама с данък добавена стойност 62 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2008 г. 63 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2008 г. 64 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2008 г. 65 
Изследване на зависимостта на брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с разширената Бокс-Кокс трансформация 112 
Икономически успехи и бъдещи предизвикателства 108 
Има ли невидима защита за хотела 176 
Инвентаризация и провизиране на задължения при годишното счетоводно приключване за 2008 година 262 
Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия 265 
Инвентаризирането на нематериалните активи 241 
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: анализ совокупных портфелей крупнейших российской банков 21 
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема формирования и реализации стратегии как формализованного докумунта 98 
Инвестиция с гарантирана загуба 35 
Инновационное развитие и задачи финансового контроля 121 
Иновациите, Европа и България 115 
Иновационната система на Финландия 1 
Интересни въпроси за икономическото развитие на фирмите 218 
Информатика как фундаменталная наука 180 
Информационните системи в българските организации - в период на адаптация към нова бизнес реалност 311 
ИТ мениджърите днес - между оперативното управление и стратегическото планиране 304 
К вопросу о накоплении денежного капитала 23 
К вопросу об истории налогового консультирования в России 86 
К итогам исторической эволюции методологических основ теории менеджмента: "постмодернистский кульбит" 208 
К сценарию саморазрушения финансовой системы 47 
Казуси по отчитане на работното облекло и униформеното облекло в бюджетните предприятия 284 
Как да решаваме проблеми 209 
Как да усъвършенстваме управлението на ИТ услугите? 305 
Как икономиката може да победи корупцията 114 
Как ще зимуват банките 95 
Каква криза ни очаква 30 
Китай може и да не спаси САЩ, но поне ще им дава пример 102 
Когато земята затанцува 164 
Когато лихвите достигнат нула... 96 
Кодексът за застраховането - две години след влизането му в сила и една година в европейски условия 165 
Кои са 3-те основни промени в независимия финансов одит 292 
Конвергенцията в неокласическия модел на икономическия растеж 11 
Конкурентоспособният растеж - главно предизвикателство пред българската индустрия 126 
Конферентно професионално образование и обучение и полагане на изпити 179 
Конферинцията 315 
Корпаритивное управленение и эффективность деятельности компаний 221 
Корпоративное управление и финансовая эффективность компании: мета-анализ 213 
Кредитният Биг брадър 33 
Кризата днес не може да се сравни с Великата депресия 103 
Кризата ни настига или сме остров на благополучието?! 109 
Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски за данък върху печалбата по ЗКПО 81 
Лошо! Цените падат! 29 
Медицинское страхование и защита здоровья населения 177 
Мекото приземяване на българската икономика 117 
Метаморфозата на баланса: от "сметното съпоставяне" до финансово-имущественото представяне на предприятието 275 
Метаморфозы технологии кайдзен в России 295 
Метод управления риском на основе резервирования ресурсов предприятия 229 
Методика оценки консолидированных бюджетов субектов РФ на основе определения сводного стандартизированного показателя 56 
Методически подход за оценка на инвестиционното поведение на фермерите при различни сценарии на развитие 202 
Методы эффективного управления инвестиционными рисками компаний топливно-энергетического комплекса 223 
Механизмы корпоративного управления: место акционерных соглашений 217 
Мировой опыт организации государственого финансового контроля в период социально-экономических реформ и возможность его применения в России 61 
Модели на управление и структура на системите за образование и наука 178 
Модели управления рисками катастроф 228 
Моделът на Олтман за предвиждане на фалита на фирмите 122 
МСС 32 Финансови инструменти: представяне 239 
Мястото на България в европейската търговия 138 
Мястото на остатъчната стойност на дълготрайните активи в амортизационната политика и отчетността на предприятието 243 
На гребена на радиовълната 308 
На частно или на държавно? 16 
Налог на добавленную стоимость и операции банков по кредитованию и финансированию уступки права требования 74 
Налоговая система: как ее сделать более эффективной? 88 
Налоговое сопровождение принятия инвестиционных решений 43 
Наполовина празни портфейли 31 
Настоящата стойност в счетоводството 278 
Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015) 6 
Националната иновационна система на Дания 2 
Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 204 
Некоторые аспекты страхования гражданской ответственности управляющих организаций в жилищно-коммунальной сфере 170 
Неолибералната финансова система - провокатор и генератор на глобалната финансово-икономическа криза и очакванията след нея 50 
Нови моменти при определяне на облагаемия доход от продажба или замяна на недвижимо имущество по ЗДДФЛ 89 
Новите изисквания спрямо качеството на одита на годишните финансови отчети 289 
Новите предизвикателства пред корпоративното управление в България 216 
Нормализация при проектиране на бизнес приложения 310 
НСФОМСП 38 - Нематериални активи 269 
Някои изисквания при организацията на счетоводството на предприятието и към съставителите на финансови отчети 254 
Някои практически аспекти на контрола върху "прането на пари" в банките 22 
Някои предизвикателства пред пазара на труда в България 15 
Някои препоръки за промени в индивидуалния сметкоплан на предприятията за 2008 година 260 
О конкурентных преимуществах российских перестраховочных компаний 175 
О налоговом механизме перераспределения доходов 87 
О перспективах проектного финансирования в России 17 
О справедливости гипотезы эффективности рынка агрофьючерсов 39 
О финансовом потенциале негосударственных пенсионных фондов 154 
Обучението по специалност "Екоикономика" 188 
Общи параметри на счетоводната политика в банките 281 
Определяне на данъчната основа за облагане доходите от стопанска дейност на ЕТ за 2008 г. 85 
Определяне на окончателния размер на частичния данъчен кредит 93 
Определяне степента на подобие на макроикономическото обкръжение на група трансформиращи се страни за периода 1998-2006 г. 10 
Опростени процедури за облекчено деклариране на стоки под митнически режим внос 141 
Оптимистичен поглед към финансовата криза 49 
Организации на производителите. Европейски модел за развитие на аграрния сектор 124 
Организация и провеждане на независимия финансов одит (в духа на промените на ЗНФО) 288 
Основни моменти в годишното счетоводно приключване за 2008 г. 267 268 
Основы управления рисками кредитования предпритий в современных условиях 18 
Особенности технологий дистанционного обучения факультета открытого образования финансовой академии при правительстве РФ 181 
От кожения чувал до ерата на пластмасите 193 
Отново за справедливата стойност в счетоводството 279 
Относно различията в счетоводните системи и прилаганите счетоводни принципи 248 
Отражение убытков в налоговом учете 76 
Отчитане на бизнескомбинациите съгласно МСФО 3 263 
Отчитане на валутни кол опции 245 
Отчитане на валутни пут опции 246 
Отчитане на даренията от бюджетните предприятия 264 
Отчитане на инвестиционните имоти Промени в МСС 17 Лизинг 252 
Отчитане на нетекущите активи, класифицирани като държани за продажба, съгласно МСФО 5 266 
Отчитане на репо-сделки с ценни книжа 247 
Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ 45 
Оценочные значения как объекты аудита 277 
Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар? 159 
Парадигма развития российской банковской системы в условиях финансовой глобализации 19 
Парите на другите 28 
Пенсионери и (или) акционери: потенциалът на заплащането на труда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в България 158 
Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола 189 
Петролът и арабската икономическа интеграция 143 
Подготовка и организация на самостоятелната работа на студентите 186 
Подготовка на докторантите по социални и хуманитарни науки в контекста на Болонския процес 187 
Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие 82 
Последствия спада на рынке недвижимости США 46 
Право на частичен данъчен кредит 72 
Предизвикателства при прилагането на социалния стандарт "Гарантиран минимален доход" 7 
Предизвикателства при усвояването на фондовете на Европейския съюз 118 
Предпоставки за създаване на експортнонасърчаващи организации 134 
Представяне и оповестяване 231 
Представяне на годишните финансови отчети съгласно СС 1 272 
Приложенията към финансовите отчети 26 
Проблеми на изготвяне на ГФО, свързани с отмяната на допустими алтернативни методи за отчитане 287 
Проблеми, свързани с околната среда и финансовата отчетност за външни потребители в България 283 
Проблемы и перспективы развития отдельных групп комерческих банков России 20 
Проблемы учета и налогообложения лизинговых платежей 75 
Промени в индивидуалния сметкоплан на предприятията 240 
Промени в прилаганата счетоводна практика 235 
Промените в закона за независимия финансов одит 60 
Промените по данъчните плащания върху печалбата на фирмите през 2009 68 
Публични разходи за образование и икономически растеж 182 
Развитие государственно-частного партнерства в автодорожной сфере 301 
Разходи в лозарството 198 
Разходи за ДДС, непризнати при корпоративното подоходно облагане за 2008 г. 80 
Распределение косвенных затрат на предприятиях общественного питания 104 
Распределение финансов в системе ОМС как основа качества медобслуживания населения 173 
Растежът вече трябва да бъде "умен" 113 
Реализация на системна архитектура, базирана на услуги 309 
Региональные программы развития и поддержки страхования:подходы и модели 169 
Регулиране на дейността на застрахователните брокери в България в условията на членство на Европейския съюз 172 
Репутация на организацията 211 
Реформиране на университетската система във Франция 185 
Рецесията настъпва 101 
Риски долговых обязательств как объект управления 225 
Риски финансовой системы региона: выявление и оценка 40 
Риски, присущие финансовым инновациям: основные подходы к оценке, страхованию, управлению 224 
Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието 303 
Ролята на консултантите 150 
Ръжта - продоволствена и фуражна култура 200 
Световната финансово-икономическа криза и България 38 
Секторът на недвижими имоти в България 99 
Синергия и логистика в SYNLOG 306 
Системата за управление на безопасността и здравето при работа - задължение, изискване или необходимост 14 
Системите за управление на бизнеса - от идеята до резултата 307 
Современное гражданско общество 8 
Составление финансовой отчетности некоммерческих организаций по международным стандартам 250 
Социалните мрежи и вторичната заетост на студентите 4 
Социалното осигуряване след присъединяването на България към Европейския съюз 155 
Социально-экономическое значение ОСАГО в повышении безопасности на дорогах 174 
Специален ред за облагане с ДДС на някои доставки 34 
Сравнителен подход при определяне на коефициента бета 12 
СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 271 
Стандартизация деятельности органов государственного финансового контроля 212 
Стопанска конюнктура - второ тримесечие и първо полугодие на 2008 г. 120 
Стопанска конюнктура - първо тримесечие на 2008 г. 119 
Стражът на парите от бюджета на Европейския съюз се нарича OLAF 291 
Стратегические тенденции в процессе совершенствования современных систем налогообложения экономически развитых стран 73 
Стратегическият подход в управлението на застрахователното дружество 166 
Стратегия управления рисками в страховании 222 
Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? 142 
Счетоводната политика - компонент на цялостната икономическа политика 230 
Счетоводната система (счетоводството) на предприятието - теоретико-методологични и организационни проблеми 255 
Счетоводни и данъчни амортизации на дълготрайните активи 276 
Счетоводни и данъчни аспекти на спедиторската дейност 71 
Събития след датата на баланса 257 
Съвременни управленски технологии 219 
Съставяне, одобряване , одит и публичност на ГФО 286 
Състояние и тенденции за развитие на моловете в България 137 
Същност на сделката "продажба с обратен лизинг" и счетоводни записвания, произтичащи от нея 256 
Текущо състояние и перспективи пред конкурентоспособността на сръбската икономика 111 
Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и инвациите 184 
Теориите за баланса от началото на XX век и техните проекции в съвременното счетоводство 274 
Терминът CFR - същност и особености 129 
Техника за реклама в точката на продажба 133 
Техники за оповестяване 233 
Типичные ошибки учета основных средств: определение срока полезного использования и амортизация 259 
Типичные ошибки учета основных средств: формирование первоначальной стоимости объектов 258 
Традиции и иновации за опаковките за хранителни продукти 191 
Триумфът на италианската паста 299 300 
Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии) 106 
Търговско предприятие 151 
Управление на разнообразието 207 
Условието за доставка "франко-превозвача" 139 
Учет доходов и расходов коммерческой деятельности бюджетных учреждений 251 
Учет и налогообложение офшоринговых операций 280 
Учет просроченной дебиторской задолженности 249 
Учет расходов в рекламных компаниях 270 
Факторингът стимулира гъвкавостта 37 
Физическа защита на обекти от ядрената енергетика 196 
Финалът на годишното данъчно приключване и облагане по ЗКПО за 2008 г. 91 92 
Финансирование инвестиционных проектов: классификация и оценка риска 52 
Финансовое обеспечение пенсионных систем в странах ЕС и в России 156 
Финансовой рынок России и мировой финансовый кризис 53 
Форми за функциониране на ПЧП 190 
Цветът на опаковката има значение 192 
Целевые трансферты: мировой опыт и российская практика 48 
Ценообразуване срещу конкуренцията 128 
Циментовата индустрия в България - състояние и перспективи 127 
Частните инвестиции в човешкия капитал в контекста на публичното пенсионно осигуряване 157 
Чуждестранните преки инвестиции след приемането ни в ЕС 100 
[Седемте] 7-те постулата на модерния вътрешен одит 293 
[Четири] 4 стъпки за успешната оценка на риска от измами 290 
BPM решенията - новата ИТ панацея 313 
International Food Standart - стандартът на търговските вериги 132 
Lean концепция в действие 135 
The IIA публикува актуализираните Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит 294 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 81 92 
авансово облагане 94 
автомобилна застраховка 174 
автомобилно застраховане 160 163 174 
автономни учреждения 242 
аграрен сектор 124 
аграрен туризъм 314 
аграрен туризъм в България 314 
аграрна политика 124 
аграрна реформа 123 
аграрно законодателство 123 
административни разходи 284 
активи 274 277 
актюерство 159 
акции 26 
акции и облигации 97 
акционери 217 
акционерни компании 217 
акционерни общества 214 215 
акционерно общество 217 
акционерно управление 217 
алтернативни източници 195 
американски данъчен модел 73 
амортизационна политика 243 
амортизация 243 259 276 
амортизация на ДА 276 
амортизация на нематериални активи 269 
антикризисна политика 38 
АПК 123 
апортна вноска 90 
арабска икономика 145 
арабска икономическа интеграция 143 
арабски страни 143 145 
арабски търговски отношения 143 145 
арабско сътрудничество 143 
база данни 310 
бази данни 310 
баланс 242 257 275 
баланс на предприятието 274 275 
балансирана система 220 
балансирана система от показатели 219 220 
балансирани показатели 219 
балансова стойност 266 268 
балансови теории 274 
банки 33 95 96 
банки и пари 22 
банки на Русия 21 74 98 
банков кредит 33 
банков кредитен риск 18 
банков надзор 22 
банков пазар 97 
банков сектор 36 
банков фалит 36 
банкова система 95 117 
банкова система в Русия 20 
банкови заеми 33 
банкови операции 74 
банково дело 19 95 96 97 
банково дело в Русия 19 20 
банково счетоводство 281 
БВП 10 11 25 30 38 41 101 105 107 108 112 116 117 119 120 
БВП в България 55 
бедствие 164 
безопасни условия на труд 13 
безопасност 196 
безопасност на труда 13 14 
безопасност на храните 298 
безработица 16 
Беларус 54 
бенефициент 150 
бенчмаркинг 210 
бивши социалистически страни 10 
бизнес 303 
бизнес процеси 309 313 
бизнес софтуер 311 
бизнескомбинации 263 
биогаз 195 
биогорива 195 
биометан 195 
биоопаковки 191 
благополучие 3 
БНБ 55 95 117 
Бокс-Кокс трансформация 112 
Болонски процес 183 187 
Бразилия 107 
брак 70 
брокери 172 
брутен вътрешен продукт 112 
България 30 138 144 
България и ЕС 55 138 152 172 
българска икономика 116 117 
българска миграция 6 
българска фондова борса 31 
български трудов пазар 15 
българско земеделие 125 
бюджет 25 41 45 48 54 65 149 
бюджет 2009 58 
бюджет на домакинствата 5 
бюджетен дефицит 25 55 
бюджетен излишък 41 
Бюджетен кодекс на РФ 45 
бюджетна политика 48 54 56 
бюджетна политика на Русия 45 48 56 
бюджетни предприятия 84 261 264 265 
бюджетни приходи 25 
бюджетни разходи 45 56 
бюджетни средства 45 
бюджетни учреждения 242 251 
бюджетно счетоводство 251 261 264 265 284 
бюджетно управление 56 
валута 32 55 
валутен борд в България 30 
валутен курс 24 32 55 111 245 
валутен пазар 24 32 
валутен пазар в Русия 24 
валутен риск 225 281 
валутна криза 47 
валутна опция 245 
валутни опции 246 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 194 195 197 
вземане на решения 209 
вина 130 
винен пазар 130 
виртуализация 302 
висше икономическо образование 188 
висше икономическо училище 188 
висше образование 180 181 185 186 187 
висше образование в Русия 180 181 
влогове 97 
влогове в банките 97 
внос на стоки 140 
внос-износ 138 144 
воден транспорт 129 
волатилност 24 51 
вредни емисии 189 
вторична заетост 4 
възобновяема енергия 197 
външна политика 134 
външна търговия 138 139 144 
външна търговия на България 138 
външни потребители 283 
външноикономически отношения 138 
външнотърговска политика 134 
външнотърговски отношения 138 
външнотърговско салдо 120 
вътрешен контрол 234 290 
вътрешен одит 290 293 294 
вътрешна търговия 119 137 
вътрешнофирмен заем 27 
гарантиран доход 7 
гарантиран минимален доход 7 
геотермална енергия 197 
глобализация във финансовата сфера 19 
глобализация на финансовия пазар 19 
глобализацията 146 
годишен данък 94 
годишен финансов отчет 231 232 238 257 282 
годишна данъчна основа 85 
годишна инвентаризация 273 
годишни финансови отчети 268 272 289 
годишно данъчно облагане 92 
годишно данъчно приключване 78 91 92 93 94 
годишно приключване 84 
годишно счетоводно отчитане 287 
годишно счетоводно приключване 262 267 268 287 
горива 195 
ГПК 152 
граждански права 8 
гражданско общество 8 
грешки в счетоводството 258 259 
Грузия 106 
ГФО 268 286 
Дания 2 
данък 73 
данък върху печалбата 69 81 
данък добавена стойност 74 
данък печалба 68 
данъкоплатец 86 
данъци 67 73 74 75 77 82 85 86 88 120 
данъците в Русия 43 74 88 
данъчен контрол 62 
данъчен кредит 72 80 93 
данъчен механизъм 87 
данъчен отчет 76 280 
данъчен период 72 76 77 
данъчен режим 43 
данъчен риск 43 
данъчен финансов резултат 77 276 
данъчна амортизация 276 
данъчна измама 62 
данъчна основа 67 72 78 84 85 
данъчна политика 73 
данъчна реформа 73 
данъчна система 73 86 88 
данъчна система в Русия 86 88 
данъчна ставка 68 87 
данъчни амортизируеми активи 276 
данъчни аспекти 43 
данъчни задължения 34 
данъчни облекчения 78 82 83 85 94 
данъчни приходи 63 64 65 
данъчни служби 86 
данъчно облагане 66 76 77 78 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 94 108 280 
данъчно облагане в Русия 76 
данъчно облекчение 91 
данъчно отчитане 76 280 
данъчно приключване 78 91 
данъчно третиране 77 90 
ДДС 34 62 66 67 71 72 74 79 80 93 
ДДС в търговията 34 
ДДС измама 62 
дебиторска задлъжнялост 249 
деклариране на стоки 141 
денормализация 310 
депозити 95 
дефицит по текущата сметка 30 41 
дефлация 29 109 
дивиденти 239 
дизайн на опаковките 192 
динамичен баланс 274 
Директива 2006/43/ 288 
Директива за застрахователно посредничество 172 
дисконтна стойност 278 
дистанционно обучение 181 
дистанционно обучение за икономисти 181 
ДМА 59 240 264 287 
доброволна застраховка 162 
доброволно медицинско застраховане 177 
договор за цесия 285 
доклад 138 143 144 145 
докторанти 187 
долар 32 
домакински бюджети 5 
допустимост на разходите 199 
допълнително пенсионно осигуряване 158 
доходи на домакинствата 5 
доходи на населението 158 
доходи на физически лица 78 
доходи от лихви 27 
доходи от стопанска дейност 85 
доходи от ценни книжа 247 
Дух 3 
дух и човек 3 
духовност 3 
ДЦК 35 
дълг 249 
дълготрайни активи 70 276 
дълготрайни материални активи 253 
държавен бюджет 25 57 58 
държавен дълг 42 
държавен финансов контрол 61 212 
държавна власт 303 
държавна помощ 82 
държавни разходи 25 
държавни ценни книжа 35 
държавно-частно партньорство 301 
е-управление 303 
евро 24 55 145 
евро/фунт 24 
еврозона 101 
евроинтеграция 42 
европейска валута 55 
Европейска заповед за плащане 152 
европейска икономика 145 
европейска интеграция 148 
Европейска служба за борба с измамите 291 
европейска търговия 138 
европейски изисквания 152 
европейски модел 124 
европейски пари 110 
европейски програми 149 150 
европейски проекти 149 150 
европейски стандарти 297 298 
Европейски съюз 145 
европейски фондове 58 118 150 
европейско информационно общество 312 
Европейско право 152 
евросубсидии 199 
еврофондове 148 
единна европейска валута 55 145 
едноличен търговец 69 85 
екоикономика 188 
екологично състояние 204 
екология 189 204 
експлотационни разходи 198 
експорт на вина 130 
електронно общество 303 
електронно правителство 303 
електронно управление 303 
емиграция 6 
емпирично изследване 213 
енергетика на България 194 
енергиен сектор 194 
енергийна ефективност 194 
енергийна стратегия 194 
енергийна стратегия в България 194 
енергия 197 
енергоресурси 195 
ЕС 38 100 108 115 125 138 140 145 149 155 156 202 291 312 
ЕС и България 187 
ЕТ 85 
етикети 136 
етикетиране 136 
ефективно управление 223 
ефективност 39 44 45 88 219 
ефективност на управлението 44 220 
ЕЦБ 55 96 
железопътен транспорт 296 
железопътна инфраструктура 296 
живот 3 
животновъдство 205 
животновъдството в света 205 
жизнено равнище 7 
загуби 76 104 
задбалансова отчетност 242 
задбалансово отчитане 242 
задлъжнялост 225 
задължителна застраховка 162 
задължително медицинско застраховане 173 177 
заети лица 112 
заетост 4 
заетост на студенти 4 
Закон за енергетиката 194 
Закон за енергийна ефективност 194 
закон за особените залози 151 
Закон за счетоводството 254 255 261 267 268 
замяна на имущество 89 
запаси 229 
заплащане на труда 16 158 
застраховане 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 222 224 228 
застраховане в България 163 168 
застраховане в Русия 169 173 175 177 
застраховане в строителството 170 
застраховане в туризма 176 
застрахователен агент 172 
застрахователен бизнес 169 
застрахователен договор 165 
застрахователен пазар 163 167 177 228 
застрахователен портфейл 176 
застрахователен пул 162 
застрахователен риск 159 167 222 224 228 
застрахователи 169 
застрахователна вноска 171 177 
застрахователна организация 171 
застрахователна премия 171 
застрахователна сума 164 169 
застрахователни брокери 172 
застрахователни вноски 173 
застрахователни компании 163 
застрахователни организации 169 
застрахователни премии 222 
застрахователно дело 169 175 
застрахователно договорно право 165 
застрахователно покритие 176 
застраховка "Гражданска отговорност" 160 168 170 
застраховка "Злополука" 176 
застраховка за дома 164 
застраховки 163 
защита 196 
ЗДДС 71 72 79 80 93 
ЗДДФЛ 69 78 89 94 
здравеопазване 190 
здравно застраховане 177 
здравословни условия на труд 13 
земеделие 125 203 206 314 
земеделието в България 125 203 
земеделска политика 123 
земеделска техника 201 
земеделски производители в България 124 
земеделски стопанства 202 
земеделски стопанства в България 206 
земя 204 
ЗЗБУТ 13 
ЗКПО 70 77 80 81 83 84 91 92 
ЗКПО 2008 91 
ЗНФО 60 288 289 
ИДЕС 289 
измама 290 
износ 130 
износ на вина 130 
изпиране на пари 22 62 131 
изпити 179 
изследване 213 
изследователска дейност 2 
изследователска политика 2 
изследователска работа 1 
Източна Азия 144 
иконометрични модели 112 
икономика 102 103 107 109 113 114 116 
икономика на Бразилия 107 
икономика на България 101 110 115 116 117 118 119 120 
икономика на Грузия 106 
икономика на индустрията 126 
икономика на Ирландия 108 
икономика на Китай 102 
икономика на Полша 105 
икономика на Русия 40 121 
икономика на селското стопанство 125 
икономика на Сърбия 111 
икономика на транспорта 296 
икономическа депресия 103 
икономическа криза 36 38 50 58 102 103 109 
икономическа криза в България 109 
икономическа наука 188 
икономическа политика 109 116 
икономическа политика на България 109 
икономическа реформа 61 105 
икономическа реформа в Русия 61 
икономически анализ 122 
икономически паричен съюз 55 
икономически растеж 11 28 105 108 182 
икономически реформи 111 
икономически ръст 105 
икономически спад 101 
икономическо развитие 107 116 218 
икономическо сътрудничество 143 147 
имидж 211 
имуществено застраховане 164 
имуществено право 151 
инвентаризация 261 262 265 273 
инвентаризация на активи 265 
инвентаризация на задължения 262 
инвентаризация на пасиви 265 
инвестиции 17 28 31 35 49 100 116 
инвестиции в България 100 
инвестиции в икономиката 36 
инвестиции в корпоративните структури 216 
инвестиции в селското стопанство 198 
инвестиционен риск 52 223 
инвестиционен фонд 142 
инвестиционна политика 98 
инвестиционна среда 100 
инвестиционна стратегия 21 98 
инвестиционни банкови услуги 98 
инвестиционни имоти 252 
инвестиционни проекти 52 
инвестиционни разходи 198 199 
инвестиционни решения 43 
инвестиционни стратегии 98 
индивидуален сметкоплан 260 
индустрия 107 
Инкотермс 129 
иновации 115 121 
иновации в конферентното обучение 179 
иновации в образованието 2 178 179 184 
иновационен процес 121 
иновационен риск 224 
иновационна дейност 224 
иновационна политика 2 178 
иновационна система 1 
иновационно развитие 121 
интеграция 6 
интегриран маркетинг 210 
интегриран мениджмънт 210 
интелектуална собственост 241 
инфлационен риск 281 
инфлация 16 29 55 109 119 
информатика 180 
информатиката в научното познание 180 
информационни решения 311 
информационни системи 302 311 313 
информационни системи в бизнеса 311 
информационни технологии 302 304 305 307 309 311 313 
информационни технологии в бизнеса 307 313 
инфраструктура 134 184 296 
инфраструктурен сектор 296 
ипотека 46 
ипотечен кредит 99 
ипотечна криза 38 
ипотечни жилищни кредити 46 
ипотечни кредити 46 
ирландска икономика 147 
ирландски инвестиции 147 
исторически аспект 208 
история на СА 315 316 
ИТ 302 304 305 307 311 313 
ИТ бизнес 307 313 
ИТ инфраструктура 304 
ИТ мениджмънт 305 
ИТ мениджър 304 
ИТ ресурси 304 
ИТ системи 305 
ИТ услуги 305 
италиански фирми 299 300 
Италия 299 300 
капитал 113 
капиталистическа система 9 
капиталов пазар 97 
капиталова адекватност 117 
капиталови запаси 103 
Карл Маркс 9 
катастрофичен пул 228 
катастрофичен риск 161 162 164 168 228 
катастрофично събитие 161 
качество на образованието 183 
качество на одита 289 
качество на храните 297 298 
качество на хранителните продукти 298 
Киотски протокол 189 
Китай 189 
китайска икономика 102 
клиент 133 
климат 189 
Кодекс за застраховането 165 
Кодекс на труда 153 
коефициент бета 12 
кол опция 245 
Комитет по разяснения на МСФО 267 
компании 221 
компания 221 
конвергенция 11 
конкурентност 166 
конкурентоспособен растеж 126 
конкурентоспособност 118 126 
конкурентоспособност на икономиката 111 
конкуренция 128 175 
консолидация 236 237 
консолидация на финансови отчети 238 
консолидиран бюджет 56 63 64 65 
консолидиран финансов отчет 236 237 282 
консолидирана фискална програма 63 64 65 
консултанти 150 
консултантски услуги 150 
консултиране 86 
контрол в управлението 216 
контролна дейност 61 
конферентно обучение 179 
конферентно професионално образование 179 
конференция 138 143 144 145 
коригиращи събития 257 
корпоративен данък 59 82 83 91 92 
корпоративен мениджмънт 213 217 221 
корпоративна отчетност 232 
корпоративни данъци 81 
корпоративни облигации 35 
корпоративни отношения 214 215 
корпоративни ръководства 216 
корпоративни финанси 59 
корпоративно подоходно облагане 70 80 83 91 
корпоративно счетоводство 232 
корпоративно управление 213 214 215 216 217 221 
корпоративно управление в България 216 
корпоративно управление в Русия 214 215 217 221 
корупция 114 291 
косвени данъци 63 64 65 
Кохезионен фонд 118 
кредитен пазар 95 
кредитен регистър 33 
кредитен рейтинг 46 
кредитен риск 18 225 
кредити 29 33 36 95 
кредитиране на предприятието 18 
кредитна криза 32 
кредитна политика 18 
кредитни институции 95 
криза 53 106 
криза на финансовите пазари 53 
кризисен мениджмънт 209 
кризисна икономика 106 
критична инфраструктура 196 
КРМСФО 267 
крупни банки 21 
купувач 139 
ливъридж 59 
лидерство 211 
лизинг 75 252 
лизингов договор 256 
лизингова компания 226 
лизингово плащане 75 
лизингодател 252 
лизингополучател 252 
ликвидационни дялове 90 
ликвиден риск 225 
липси 70 
лихва 66 
лихвен процент 27 66 
лихвена политика 96 
лихви 35 67 81 96 
лихви по ЗКПО 81 
логистика 135 209 306 
логистика в управлението 209 
логистичен мениджмънт 135 
логистичен сектор 135 
логистични стратегии 135 
лозарски стопанства 198 
лозарско производство 198 
лозарство 198 
макроикономика 9 10 11 
макроикономически показател 10 
макроикономически показатели 10 
маржинален доход 104 
маркетинг 210 
маркетинг и реклама 133 
математически методи в икономиката 12 51 202 227 229 
медицинска застраховка 177 
медицински услуги 173 
медицинско застраховане 173 177 
междубанков пазар 95 
междубюджетни отношения 48 
междубюджетни трансфери 48 
международен бизнес 134 
международен одитинг 61 
международна научно-практическа конференция 138 143 144 145 
международна търговия 129 134 144 
международни икономически отношения 143 144 145 146 
международни инвестиции 142 
международни отношения 146 147 
международни стандарти 250 
международни стандарти за финансови отчети 250 
международни стандарти по вътрешен одит 294 
международни финанси 142 
международни финансови отчети 281 
Международно счетоводство 248 
междуфирмен заем 66 67 
мениджмънт 208 210 211 
мениджмънт в Япония 295 
мениджър 211 
мениджъри и лидери 211 
мета-анализ 213 
мета-данни 213 
методи за управление 229 
методи на изследване 213 
методи на оценка 13 
методика на преподаване 186 
методологически основи 208 
механизация 201 
механизация на земеделието 201 
механизация на селското стопанство 201 
миграционна политика 6 
миграционни процеси 6 
миграция 6 
микроикономически анализ 213 
минимален доход 7 
минимална работна заплата 7 
митни сборове 141 
митническа декларация 141 
митнически контрол 114 140 141 
митнически режим внос 141 
мито 34 
млекопроизводство 205 
мобилни комуникации 312 
мобилни услуги 312 
модел на Олтман 122 
модели за управление 210 
модели на управление 228 
модернизация на селското стопанство 199 
мол 137 
морска товарителница 139 
морска търговия 139 
МРЗ 7 
МСС 231 253 267 268 279 281 
МСС 1 234 235 
МСС 15 278 
МСС 16 243 
МСС 17 252 
МСС 19 234 
МСС 21 234 
МСС 32 239 
МСС 36 241 
МСС 39 246 
МСС 40 252 
МСС 7 281 
МСС 8 235 
МСФО 75 248 250 267 277 286 
МСФО 3 263 
МСФО 5 266 
мярка 121 199 
наблюдение 136 
навло 129 
НАССР 132 
настояща стойност 278 
натрупване на капитала 23 
научна иновация 1 
научна методология 180 
научни изследвания 1 110 184 
научно-практическа конференция 138 143 144 145 
национален доход 103 
национален сметкоплан 260 
национална стратегия 6 
Национални стандарти 204 
недвижими имоти 46 
недвижимо имущество 89 
независим финансов одит 288 292 
незаконно уволнение 153 
некоригиращи събития 257 
нелихвени разходи 63 64 65 
нематериални активи 241 269 287 
неокласически модели 11 
непризнати разходи 80 
неселскостопанска дейност 206 
нетекущи активи 266 
нетекущи материални активи 244 
нетна реализуема стойност 278 
нетни парични потоци 278 
нетни печалби и загуби 230 235 
нетърговски организации 250 
нов световен ред 146 
нормализация 310 
нормативни документи за земеделието 204 
НСФОМСП 38 269 
нулева лихва 35 96 
обезценка на активи 241 266 
обезщетение 153 
облагаем доход 69 78 89 94 
облагане доходите на физическите лица 87 
облагане на бюджетните предприятия 84 
облагане на дивиденти 90 
облагане на доходи 85 87 89 90 
облагане на физически лица 78 
облагане с данъци 90 
облагане с корпоративен данък 84 91 92 
област Силистра 206 
облекчено деклариране на стоки 141 
оборотен капитал 37 218 
образование 180 183 
образование и европейска интеграция 187 
образованието в България 184 
образователни стратегии 179 
образователни технологии 186 
обучение 179 184 
обучение по информатика 180 
Обща селскостопанска политика 125 
обществено хранене 104 
общество 8 
общество на знанието 303 
одит 277 288 289 290 291 292 293 294 
одит и счетоводство 277 
одитен комитет 290 292 
одитна задача 293 
одитни стандарти 294 
одитор 288 290 294 
одиторска дейност 290 293 
одиторски контрол 290 291 292 293 
одиторски отчет 291 
одиторски стандарти 286 294 
околна среда 189 283 
опаковани стоки 192 
опаковка на стоки 193 
опаковка на стоките 192 
опаковка на храни 191 193 
опаковка на хранителни продукти 191 
опаковки 191 192 193 
опаковъчна индустрия 191 193 
опаковъчни материали 192 193 
оперативно управление 304 
оповестяване 233 269 
опции 246 
органи за контрол 212 
организация 211 
организация на производители 124 
органичен баланс 274 
освобождаване от данъци 83 
осигурителни вноски 155 
осигуряване 155 
основни средства 258 259 
особени залози 151 
ОСП 125 203 
ОСП на ЕС 203 
осчетоводяване 261 
отписани вземания 265 
отписване на нематериални активи 269 
отрасли на производството 127 
отчет за приходи и разходи 272 
отчисление 249 
отчитане 280 
отчитане на амортизации 259 
отчитане на бизнескомбинации 263 
отчитане на данъци 75 
отчитане на дарения 264 
отчитане на доходи 251 
отчитане на инвестиционни имоти 252 
отчитане на лизинг 75 252 256 
отчитане на липси 265 
отчитане на лихви 239 
отчитане на нематериални активи 269 
отчитане на нетекущи активи 266 
отчитане на разходи 244 251 270 
отчитане на сделки 247 
офшоринг 280 
офшорна компания 131 
офшорни операции 280 
охрана на труда 14 
оценка на ефективността 45 
оценка на риска 52 224 225 227 290 
оценяване 277 
пазар на вина 130 
пазар на недвижими имоти 46 99 
пазар на труда в България 15 
пазар на ценни книжа 21 98 
пазарни стратегии 123 
пари и банки 22 
пари и финанси 23 
паричен капитал 23 
парични потоци 278 287 
пасиви 274 
патентен данък 69 
пенсионна система 154 
пенсионни системи в ЕС 156 
пенсионни фондове 154 
пенсионно обезпечение 154 156 
пенсионно осигуряване 154 156 157 158 
пенсионно осигуряване на страните от ЕС 156 
пенсионноосигурителна защита 158 
петрол 143 145 
петролен пазар 143 
печалба 104 128 270 
печалба на фирмата 27 
печалби и загуби 271 
планиране на производството 227 
плащания 125 
подготовка на докторанти 187 
политика по миграция 6 
полска икономика 105 
Полша 105 
посткапиталистическо общество 9 
постоянни разходи 104 
постсъветска икономика 106 
потребление 5 
потребление на домакинствата 5 
потребление на домакинствата в България 5 
право на Европейския съюз 152 
пране на пари 22 62 131 
превозен договор 129 
предприятие 151 
представяне на финансови отчети 272 
презастраховане 175 222 228 
презастрахователен пазар 175 
презастрахователни компании 175 
преки данъци 63 64 65 
преки частни инвестиции 108 
преки чуждестранни инвестиции 42 100 
прекратяване на трудовия договор 153 
премиен приход 160 
премия в застраховането 168 
пренасяне на загуба 76 
преобразуване на дружества 77 
преотстъпен данък 82 
преотстъпен корпоративен данък 83 
преподаване във ВУЗ 186 
преподаватели 186 
преразпределение на доходите 87 
престъпни капитали 22 
придобиване на акции 26 
приложна нормализация 310 
природни бедствия 161 228 
присъединяване на България към ЕС 155 
проблеми на образованието 183 
провизии 244 
провизиране на задължения 262 
Програма за развитие на селските райони 199 
програмен продукт 306 
прогресивно подоходно облагане 87 
продавач 139 
продажба на акции 239 
продажба с обратен лизинг 256 
продажби 133 
продоволствени продукти 200 
проектни разходи 149 
проектно финансиране 17 
производители 124 
производствена дейност 227 
производствена функция 112 
производство и опазване на околната среда 197 
производство на мляко 205 
променливи разходи 104 
промишлено производство 119 127 
промишленост 120 
промяна 271 
просрочени задължения 249 
професионален риск 13 
професионална квалификация 172 
професионално образование 179 
професионално обучение 179 
ПРСР 199 
птп 174 
публичен сектор 16 190 
публични разходи 182 
публично пенсионно осигуряване 157 
публично-частно партньорство 190 
пут опции 246 
първоначална стойност 258 
Пътища 301 
пътно строителство 301 
работа за студенти 4 
работна заплата 16 119 
работник 153 
работно облекло 284 
работодател 153 
радиотагове 136 
радиочестотен спектър 308 
развитие на земеделието в България 314 
развитие на Русия 17 
разход за ДДС 80 
разходи 63 64 65 104 
разходи за дарения 68 83 
разходи за лихви 63 64 65 
разходи за образование 182 
разходи за провизии 262 
разходи за продажба 266 
разходи за реклама 270 
разходи за ремонт 244 
разходи на домакинства 5 
разходи по републиканския бюджет 64 
реализация 3 
реални доходи 5 
регионална икономика 40 
регионална интеграция 134 
регионално развитие 82 
регионално управление 40 
регистрация по ДДС 79 
регистрация по ЗДДС 79 
регистриран одитор 288 292 
резерви на предприятието 229 
реклама 133 270 
реклама в търговията 133 
рекламен разход 270 
рекламна дейност 270 
рекламни агенции 270 
рекламни компании 270 
ремонт на ДМА 244 
рентабилност 128 
рентабилност на продажбите 104 
рентабилност на фирмата 218 
репо-сделки 247 
Република Беларус 54 
републикански бюджет 41 54 63 64 65 
репутация 211 
ресурси 229 
ресурси на предприятието 229 
реформа 123 
рецесия 101 109 
решаване на проблеми 209 
риск 40 222 223 224 225 227 228 
риск в бизнеса 226 
риск мениджмънт 226 
Русия 8 17 43 47 48 53 56 61 74 86 121 123 154 156 181 212 214 215 249 
Русия - ЕС 156 
руска банкова система 19 
руска икономика 121 
руски банки 20 21 74 98 
руски банков сектор 20 21 
руски пазар 189 
руски региони 40 
руско общество 8 
РФ 53 56 74 75 181 212 
ръж 200 
ръст на работната заплата 16 
СА 4 7 26 112 157 158 230 231 232 235 236 237 238 282 303 309 
самостоятелна работа 186 
САЩ 46 102 
сборник доклади 138 143 144 145 
сборник доклади от конференция 138 143 144 145 
световен ред 146 
световна икономика 38 
световна криза 53 
световна финансова криза 53 
световно земеделие 203 
свободни професии 79 
сделки с недвижими имоти 131 
сделки с ценни книжа 247 
селски туризъм 314 
селско стопанска политика 125 
селско стопанство 120 202 205 
селско стопанство в България 204 
селско стопанство на Русия 123 
селскостопанска култура 200 
селскостопанска политика 124 
селскостопански машини 201 
СЕПП 125 
сива икономика 131 
синергия 306 
система от показатели 44 
системи за съхранение 302 
системи за управление 307 313 
системи за управление на безопасността 14 
системи за управление на здравето 14 
сметкоплан 260 
собствен капитал 31 
софтуер 306 307 311 
софтуерен продукт 306 
социална политика на България 7 
социална сигурност 155 
социални мрежи 4 
социални стандарти 7 
социални стандарти в ЕС 7 
социално законодателство 155 
социално осигуряване 154 155 157 158 
социално подпомагане 7 
социално счетоводство 283 
спадане на цените 29 
спедиторска дейност 71 
спедиторска услуга 71 
специалности 188 
справедлива стойност 252 266 277 279 
справедлива цена 256 279 
сравнителен анализ 10 45 
СС 1 26 231 272 
СС 16 287 
СС 38 287 
СС 4 243 
СС 7 287 
СС 8 230 271 
стагфлация 109 
стандарт 132 
стандарти 132 212 
стандарти за качество 297 
статистика 12 
статистическо изследване 5 
статичен баланс 274 
стокообмен 138 144 
стокообмен на България 138 
стопанска дейност 219 
страни от ЕС 312 
стратегии 220 
стратегически мениджмънт 210 
стратегически цели 220 
стратегическо планиране 166 220 304 
стратегическо управление 219 
стратегия 6 
строителство 120 301 
структура SOA 309 
студенти 4 186 188 
субсидии в земеделието 125 199 
схема за единно плащане на площ 125 
счетоводен амортизационен план 70 
счетоводен баланс 242 250 257 260 274 275 
счетоводен отчет 249 251 259 277 280 
счетоводен стандарт 263 271 
счетоводен финансов резултат 276 
счетоводна амортизация 276 
счетоводна документация 254 
счетоводна информация 255 260 
счетоводна отчетност 242 248 249 
счетоводна оценка 278 279 
счетоводна политика 230 253 271 
счетоводна политика на предприятието 253 
счетоводна практика 248 
счетоводна система 254 255 
счетоводна теория 275 
счетоводни грешки 258 259 
счетоводни записвания 251 256 270 
счетоводни принципи 248 
счетоводни проблеми 279 
счетоводни системи 248 
счетоводни сметки 263 264 272 
счетоводни стандарти 248 271 283 
счетоводни статии 247 265 270 
счетоводно записване 252 
счетоводно отразяване 242 245 
счетоводно отчитане 245 246 247 249 250 251 252 254 256 258 259 260 263 264 266 267 268 269 270 272 280 
счетоводно отчитане на дарения 264 
счетоводно отчитане на разходите 270 
счетоводно предприятие 255 
счетоводно приключване 2008 262 
счетоводство 26 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 243 244 254 255 256 257 260 265 272 274 275 277 278 279 
счетоводство в Русия 258 277 
счетоводство за околната среда 283 
счетоводство на предприятието 240 253 254 255 
събития след датата на баланса 257 
съвременни теории 8 
Сърбия 111 
сървър 302 
състояние на земята 204 
съхранение на данни 302 
текущо счетоводно отчитане 267 
телекомуникации 308 312 
телекомуникационен пазар 308 312 
телекомуникационни пазари в Европа 308 312 
телекомуникационни услуги 308 312 
теоретичен анализ 275 
теория на мениджмънта 208 
теория на счетоводството 275 
теория на финансите 59 
технология на инвентаризацията 273 
технология на обучение 181 
топло-енергиен комплекс 223 
точката на продажба 133 
трактори 201 
трансакции 189 
трансгранични сделки 131 
транспорт 136 296 
транспортиране на стоки 136 
транспортна политика 301 
трансформация на икономиката 10 
трансформиращи се икономики 10 106 
труд 4 15 16 
трудов пазар 15 
трудова заетост на студентите 4 
трудова политика 15 
трудови правоотношения 153 
трудово право 153 
трудово право на България 153 
туризъм 147 
търговец 151 
търговия 120 130 
търговия на дребно 137 
търговия с вина 130 
търговия с емисии 189 
търговска дейност 251 
търговски банки в Русия 20 
търговски отношения 147 
търговски стандарти 132 
търговски стокообмен 144 
търговско предприятие 151 
търговско счетоводство 285 
уволнения 153 
Украйна 183 
университетска система 185 
университетско образование 188 
университетско обучение 188 
УНСС 188 
управление 208 210 211 216 219 220 305 
управление в застраховането 166 
управление на база данни 310 
управление на бази данни 310 
управление на бизнеса 303 307 
управление на бюджета 54 
управление на еврофондовете 148 150 
управление на инвестиционния риск 223 
управление на иновациите 178 
управление на иновационни проекти 178 
управление на кадрите 207 
управление на качеството 148 
управление на компании 113 219 
управление на корпорации 221 
управление на корпорацията 213 217 
управление на образованието 178 185 
управление на околната среда 283 
управление на паричните потоци 113 
управление на персонала 295 
управление на предприятието 207 227 295 
управление на разнообразието 207 
управление на риск 18 
управление на риска 18 222 223 224 225 226 227 228 229 
управление на риска в застраховането 222 228 
управление на рисковете 18 
управление на търговската дейност 137 
управление на финансите 44 
управление на фирмата 218 
управление на ценообразуването 128 
управление при кризи 196 
управленски решения 220 
управленски технологии 219 
управленски умения 211 
устойчиво земеделие 206 
устойчиво развитие 189 197 206 
факторинг 37 
факторингов кредит 37 
факторингова компания 37 
факторингови отношения 37 
факторингови услуги 37 
фалиране 122 
фалит 122 
фалит на фирмите 218 
фалшифицирани стоки 140 
ФАР 57 
фермерски туризъм 314 
физическа защита 196 
фиксиран валутен курс 30 
финанси 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 44 45 47 49 51 55 95 100 117 
финанси на България 41 
финанси на Русия 40 
финансиране 17 28 52 115 118 
финансиране в застраховането 173 
финансиране на инвестиционни проекти 52 
финансиране на корпоративната фирма 216 
финансиране на научни изследвания 1 
финансиране на образованието 182 
финансиране на проекти 17 149 
финансиране на търговията 134 
финансиране от ЕС 291 
финансов анализ 104 171 
финансов капитал 23 
финансов контрол 60 61 121 212 293 
финансов одит 60 237 288 292 
финансов отчет 230 231 232 233 234 235 238 240 286 
финансов пазар 39 42 47 53 
финансов резултат 27 69 272 282 
финансов риск 39 46 47 49 52 167 224 
финансов сектор 28 36 115 
Финансова академия на Русия 181 
финансова глобализация 19 
финансова дейност 171 
финансова ефективност 213 
финансова криза 29 30 36 38 42 46 47 49 50 53 96 102 103 109 113 167 
финансова отчетност 250 283 
финансова оценка 49 
финансова политика 57 
финансова помощ 48 
финансова система 28 40 47 50 
финансова система на Русия 40 47 
финансова стабилност 36 
финансови иновации 224 
финансови инструменти 239 245 246 
финансови отчети 254 260 261 267 268 272 281 
финансови пазари 50 
финансови ресурси 113 
финансово обезпечение 156 
финансово образование 181 
финансово отчитане 250 
финансово счетоводство 246 282 
финансово управление и контрол 212 
финансово-икономическа криза 50 
Финландия 1 
фирма 218 
фирмен банкрут 122 
фирмен кредит 28 
фирми 122 
фискален резерв 63 64 65 
фискална политика 42 57 63 64 65 
фонд за гарантиране на влоговете 97 
фондов индекс 51 
фондов пазар 21 46 51 
фондов пазар в Русия 21 
фондова борса 28 31 114 142 
франко-превочвача 139 
Франция 185 
фундаментална наука 180 
функция на Коб-Дъглас 112 
фуражни култури 200 
фючерси 39 
фючерсни пазари 39 
хотелиерство 176 
храни 299 300 
хранителна индустрия 300 
хранителна промишленост 297 298 
хранително-вкусова промишленост 297 299 300 
хранително-вкусови производства 299 300 
хранително-вкусови стоки 299 300 
цена на акциите 31 
цена на застраховката 159 
цена на придобиване 89 
цени 128 
цени на акции 167 
цени на земеделски продукти 203 
цени на недвижими имоти 99 
ценни книжа 97 247 
ценова конкуренция 128 
ценова стратегия 128 
ценообразуване 128 296 
цесия 285 
цимент 127 
циментова индустрия 127 
циментови заводи 127 
цифрови технологии 308 
частен сектор 16 
частичен данъчен кредит 72 
частична проверка 273 
частни инвестиции 157 
частни пенсионни фондове 154 
човек 3 
човешки капитал 110 113 157 
човешки ресурс 157 
човешки ресурси 118 
чуждестранни инвеститори 99 100 
чуждестранни инвестиции 100 115 202 
чуждестранни инвестиции в България 100 
чуждестранни лица 90 
чуждестранни преки инвестиции 100 
чужди капитали 59 
ядрена енергетика 196 
ядрена енергия 196 
BPM система 313 
BSC 219 220 
CFR 129 
IFS 132 
ISO 22000 132 
Lean концепция 135 
lean операции 135 
OLAF 291 
RFID 136 
RFID технологии 136 
SYNLOG 306 
Web 303 
Web услуги 309