НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

47325  

Василева, Румелина

   Управление на електронните ресурси в библиотеките : Учебно помагало / Румелина Василева . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 222 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-071-6 

  

Сист. No: 37257

- 2 -

47319  

Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи  : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-71-7 

   Т. 1 . - 2022 . - 338 с.

   

  

Сист. No: 37153

- 3 -

47319  

Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи  : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7343-71-7 

   Т. 2. Докторанти и студенти . - 2022 . - 154 с.

   

  

Сист. No: 37154

- 4 -

47323  

Подкастите  : Гласът на интернет . - София : Рой комюникейшън, 2022 . - 167 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9335-50-7 

  

Сист. No: 37255

- 5 -

47324  

Томс, Жюстин

   Блоговете умряха! Да живеят блоговете! / Жюстин Томс . - София : Рой комюникейшън, 2021 . - 215 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9335-47-7 

  

Сист. No: 37256

Библиографии

- 6 -

47316  

Александрова, Красимира и др.

   Никола Михов - биобиблиография / Красимира Александрова, Ваня Аврамова, Савина Цонева . - София : НБКМ, 2022 . - 146 : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-523-190-2 

  

Сист. No: 37138

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 7 -

II 2666  

Горчева, Таня

   Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Таня Горчева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 122 с. : с табл. , фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1562-9 

  

Сист. No: 37264

- 8 -

47318  

Историите на успеха  : Заедно растем, заедно успяваме : Интервюта с 33 водещи маркетинг специалисти . - София : НБУ, 2023 . - 179 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-266-2 

  

Сист. No: 37152

- 9 -

II 2665  

Организация и отчитане на търговските сделки  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 29 см

   Други авт. : Т. Филипова, С. Петрова, Л. Илиева, Г. Георгиева, Л. Кирова.

   ISBN 978-954-23-1455-4 

   

   

  

Сист. No: 37263

- 10 -

II 2661  

Петрова, Симеонка и др.

   Търговски мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Любка Илиева, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1456-1 

   

   

  

Сист. No: 37259

- 11 -

II 2664  

Петрова, Симеонка и др.

   Икономика на търговията : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Светослав Илийчовски, Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1305-2 

   

   

  

Сист. No: 37262

- 12 -

47331  

Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната  : Колективна монография на катедра "Икономика" . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022 . - 400 с. ; 24 см

   

   ISBN 7978-954-07-5539-7 

  

Сист. No: 37286

- 13 -

I 2224  

Keynes, J. M.

   La reforme monetaire / J. M. Keynes . - Paris : Sagittaire, 1924 . - 236 p. ; 18 cm

   

  

Сист. No: 37253

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 14 -

II 2663  

Филипова, Теодора и др.

   Реинженеринг на търговската дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски, Петранка Мидова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1544-5 

   

   

  

Сист. No: 37261

Обществено управление. Военни науки

- 15 -

47328  

Илиева, Весела Петрова

   Усъвършенстване на инвестиционния процес в публичния сектор : Монография / Весела Петрова Илиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023 . - 156 с. : с табл., граф., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-738-5 

  

Сист. No: 37283

Образование

- 16 -

47317  

Академични ценности и дигитални трансформации  : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас . - София : НБУ, 2023 . - 435 с. ; 24 см . -  (Поредица Лидерство, общество, стратегически визии ; 2)

   

   ISBN 978-619-233-268-6 Поредицата е с ISSN 2603-4905

  

Сист. No: 37151

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 17 -

47329  

Маринова, Надя Иванова и др.

   Екополитика и устойчиво развитие / Надя Иванова Маринова, Янчо Стоянов Найденов . - София : ИнфоВижън, 2023 . - 146 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7737-04-2 

  

Сист. No: 37284

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Мениджмънт

- 18 -

47326  

Василева, Румелина

   Управление и развитие на човешките ресурси в културните организации : Ключов аспект на информационното осигуряване и на библиотечния и културен мениджмънт / Румелина Василева . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 346 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-117-1 

  

Сист. No: 37258

Методи на управление

- 19 -

II 2662  

Илийчовски, Светослав и др.

   Проектно консултиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1496-7 

   

   

  

Сист. No: 37260

Счетоводство

- 20 -

47315  

Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова

   Дигитализацията в счетоводството - съвременни проблеми и предизвикателства : Монография / Радосвета Йорданова Кръстева-Христова . - Б. м. : Макрос, 2023 . - 309 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-561-592-4 

  

Сист. No: 37137

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 21 -

47327  

Бочев, Димитър

   Белият слон : Роман / Димитър Бочев . - София : Захарий Стоянов, 2023 . - 536 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-1720-7 

  

Сист. No: 37282

- 22 -

47322  

Жеромски, Стефан

   Пепелища : Роман / Стефан Жеромски . - София : Народна култура, 1975 . - 776 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 37254

- 23 -

47330  

Проф. Иван Д. Шишманов - възрожденецът и европеецът  /  Състав. Георги Константинов . - София : PEN Bulgaria, 2012 . - 204 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-9835-94-6 

  

Сист. No: 37285

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 24 -

II 2667  

Личният бележник - джобното тефтерче на Васил Левски  : Увод, разчитане, обяснителни бележки, справочен апарат /  Състав. Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Здравка Нонева, Виктория Тилева . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 162 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 37287


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Ваня 6 
Александрова, Красимира 6 
Бочев, Димитър 21 
Василева, Румелина 1 18 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила 24 
Георгиева, Галя 9 
Горчева, Таня 7 
Жеромски, Стефан 22 
Илиева, Весела Петрова 15 
Илиева, Любка 9 10 11 
Илийчовски, Светослав 9 11 14 19 
Кирова, Любка 9 
Константинов, Георги 23 
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова 20 
Маринова, Надя Иванова 17 
Мидова, Петранка 14 
Найденов, Янчо Стоянов 17 
Нонева, Здравка 24 
Перков, Венцислав 10 
Петрова, Симеонка 9 10 11 
Тилева, Виктория 24 
Томс, Жюстин 4 5 
Филипова, Теодора 9 14 19 
Цонева, Савина 6 
Keynes, J. M. 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академични ценности и дигитални трансформации 16 
Белият слон 21 
Блоговете умряха! Да живеят блоговете! 5 
Дигитализацията в счетоводството - съвременни проблеми и предизвикателства 20 
Екополитика и устойчиво развитие 17 
Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи 2 3 
Икономика на търговията 11 
Историите на успеха 8 
Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес 7 
Личният бележник - джобното тефтерче на Васил Левски 24 
Никола Михов - биобиблиография 6 
Организация и отчитане на търговските сделки 9 
Пепелища 22 
Подкастите 4 
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната 12 
Проектно консултиране 19 
Проф. Иван Д. Шишманов - възрожденецът и европеецът 23 
Реинженеринг на търговската дейност 14 
Търговски мениджмънт 10 
Управление и развитие на човешките ресурси в културните организации 18 
Управление на електронните ресурси в библиотеките 1 
Усъвършенстване на инвестиционния процес в публичния сектор 15 
La reforme monetaire 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

администрация 2 3 
Апостола 24 
банков съюз 12 
банкова система 12 
бартерни търговски сделки 9 
бележник 24 
бенчмаркинг 14 
библиографи 6 
библиография 6 
библиометричен анализ 20 
библиотека 1 
библиотеки 1 
библиотечен фонд 1 
библиотечни продукти 1 
библиотечни услуги 1 
биобиблиография 6 
биосфера 17 
блог 5 
блогове 5 
бранд мениджмънт 10 
българска икономика 12 
българска литература 21 
бюджетиране 19 
валутен контрол 12 
Васил Левски 24 
видове проекти 19 
виртуална среда 16 
виртуални екипи 16 
висше образование 16 
възнаграждения 18 
данъчно облагане 9 
джобно тефтерче 24 
дигитализация 20 
дигитализация в счетоводството 20 
дигитална комуникация 4 5 
дигитална среда 16 
дигитална счетоводна система 20 
дигитални трансформации 16 
длъжностни характеристики 18 
документален фонд 1 
документи 1 
документиране на търговските сделки 9 
е-ресурси 1 
евро 12 
Еврозона 12 
екологична политика 17 
екологична система 17 
екологични катастрофи 17 
екополитика 17 
екоразвитие 17 
екосистеми 17 
електронен каталог 1 
електронни ресурси 1 
епиграми 23 
заплащане на труда 11 
застрахователен сектор 16 
Иван Шишманов 23 
изкуствен интелект 2 3 20 
икономика 12 13 
икономика на търговията 11 
икономически растеж 2 3 7 
инвестиции 15 
инвестиционен процес 15 
иновации 16 
интервюта 8 
интернет 4 
информационен продукт 1 
ИТ 14 
капитал 11 
капиталови пазари 12 
книги 6 
комисионни търговски сделки 9 
консултиране 19 
контрол 19 
конференция 2 3 16 
корпоративна социална отговорност 7 
корпоративни блогове 5 
културни организации 18 
лидерство 16 
лизингови търговски сделки 9 
литература 21 22 23 
литературовед 23 
лични блогове 5 
логистика 10 
логистичен мениджмънт 10 
маркетинг 8 
маркетинг директори 8 
маркетинг микс 4 
маркетинг специалист 8 
маркетингови изследвания 1 
маркетингово поведение 1 
международна научна конференция 2 3 
международна търговия 7 
мениджмънт 16 
мениджър 8 
монография 20 
научна конференция 2 3 
научно картографиране 20 
научно-практическа конференция 16 
Никола Михов 6 
облачни услуги 20 
образователна система 16 
обратна логистика 10 
общини 15 
общински проекти 15 
организационно поведение 18 
оценка на проекти 19 
Парижка конференция 7 
парична реформа 13 
парични преводи 9 
ПЕН 23 
персонал 18 
писатели 23 
подкаст 4 
подкасти 4 
предприемачество 16 
приходи в търговията 11 
проект 19 
проекти 14 19 
проектна група 19 
проектно консултиране 19 
публикации 6 
публичен мениджмънт 2 3 
публичен сектор 15 
публични финанси 12 
разходи 11 
реинженеринг 14 
реинженерингова методика 14 
реинженерингова политика 14 
рекламна агенция 8 
рентабилност 11 
риск 19 
роман 21 22 
романи 21 
СА 7 9 10 11 14 19 20 
сборник с доклади 2 
сделки с недвижими имоти 9 
сделки със складови запаси 9 
сигурност 2 3 
системи за сигурност 2 
служители 18 
социални науки 2 3 
спомени 6 
статии 6 
счетоводен софтуер 20 
счетоводство 20 
труд 11 
туризъм 12 
търговия 10 11 
търговска дейност 11 14 
търговски асортимент 10 
търговски бизнес 7 
търговски мениджмънт 10 
търговски персонал 10 
търговски предприятия 11 
търговски процеси 14 
търговски сделки 9 
търговски сделки с интелектуална собственост 9 
търговски сделки с услуги 9 
търговско предприятие 10 
управление на проекти 19 
условия на труд 18 
успех 8 
устойчива икономика 17 
устойчиво инвестиране 15 
устойчиво развитие 2 3 7 15 17 
факторингови търговски сделки 9 
финансови пазари 12 
фирмена експанзия 7 
фирмено управление 7 
фрайчайзингови сделки 9 
художествена литература 21 22 
цени 11 
ценообразуване 11 
ценообразуване в търговията 11 
човешки ресурси 18 
30-годишнина от създаването на НБУ 16 
VBM концепция 14