НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

47309  

Лазаров, Ивайло

   Естетика : Философски рефлексии върху фигуративността на опита / Ивайло Лазаров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 . - 172 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-746-0 

  

Сист. No: 36989

Психология

- 2 -

47307  

Тенев, Веселин Тенков

   Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза / Веселин Тенков Тенев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-743-9 

  

Сист. No: 36987

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

47313  

Методиева, Цветелина Илиева

   Миграция и демографски баланс / Цветелина Илиева Методиева . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2022 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-201-560-2 

  

Сист. No: 36993

Икономика. Икономически науки

- 4 -

47302  

Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции)  : Колективна монография . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 152 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-2282-5 

  

Сист. No: 36877

- 5 -

47306  

Димитрова, Виолета

   Бранд имидж в ритейлинга / Виолета Димитрова . - Варна : Стено, 2022 . - 112 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-219-7 

  

Сист. No: 36986

- 6 -

47305  

Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1037-8 

   Т. 1 . - 2020 . - 725 с.

   

  

Сист. No: 36982

- 7 -

47305  

Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1038-5 

   Т. 2 . - 2020 . - 849 с.

   

  

Сист. No: 36983

- 8 -

47305  

Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1039-2 

   Т. 3 . - 2020 . - 755 с.

   

  

Сист. No: 36984

- 9 -

47305  

Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от Юб. междунар. науч. конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет - Варна . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1040-8 

   Т. 4 . - 2020 . - 744 с.

   

  

Сист. No: 36985

- 10 -

I 2104  

Петрова, Елица

   Педагогическо майсторство в света на икономиката и управлението . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2023 . - 312 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 148)

   

   ISBN 978-954-23-2400-3 

   ISBN / ISSN 1310-2737 

  

Сист. No: 36883

- 11 -

47308  

Райчева, Таня

   Митническо разследване / Таня Райчева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-745-3 

  

Сист. No: 36988

- 12 -

47310  

Трендафилов, Димитър

   Мобилният потребител / Димитър Трендафилов . - София : Нов бълг. унив., 2023 . - 279 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-153-5 

  

Сист. No: 36990

- 13 -

47312  

Янева, Ралица Вълчева

   Модел за оценка на дигиталната маркетингова активност : Базиран на два маркетингови подхода - анбаунд маркетинг и маркетинг на взаимовръзките / Ралица Вълчева Янева . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2022 . - 145 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-684-5 

  

Сист. No: 36992

Право. Наука за държавата и правото

- 14 -

46979  

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023 . - 536 с. ; 22 см

   

   ISBN 2603-5073 

  

Сист. No: 36981

Обществено управление. Военни науки

- 15 -

47304  

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2022 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 54 с. ; 23 см

   

   ISBN 2738-8565 

  

Сист. No: 36881

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 16 -

47314  

Иванова, Радка

   Управление на иновациите : Учебно пособие / Радка Иванова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 191 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1100-9 

  

Сист. No: 36994

Информационни технологии

- 17 -

47311  

Железов, Станимир Кунчев

   Методи на текстовата стеганография / Станимир Кунчев Железов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020 . - 107 с. : с фиг., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-443-8 

  

Сист. No: 36991

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 18 -

47303  

Георгиева, Любка

   Животът неусетно се изниза : Поезия, лирика и хумор / Любка Георгиева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-2399-0 

  

Сист. No: 36878


 Индекс по АВТОРИ

Борисов, Борислав 15 
Георгиева, Любка 18 
Димитрова, Виолета 5 
Железов, Станимир Кунчев 17 
Иванова, Радка 16 
Лазаров, Ивайло 1 
Методиева, Цветелина Илиева 3 
Петрова, Елица 10 
Райчева, Таня 11 
Тенев, Веселин Тенков 2 
Трендафилов, Димитър 12 
Янева, Ралица Вълчева 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бранд имидж в ритейлинга 5 
Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза 2 
Дигитална трансформация на общините в България (Актуално състояние и тенденции) 4 
Естетика 1 
Животът неусетно се изниза 18 
Икономическа наука, образование и реална икономика : Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха 6 7 8 9 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2022 година 15 
Методи на текстовата стеганография 17 
Миграция и демографски баланс 3 
Митническо разследване 11 
Мобилният потребител 12 
Модел за оценка на дигиталната маркетингова активност 13 
Педагогическо майсторство в света на икономиката и управлението 10 
Правото и бизнесът в съвременното общество 14 
Управление на иновациите 16 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административен капацитет 15 
Аристотел 1 
бизнес 14 
битие 1 
бранд имидж 5 
България 4 
българска литература 18 
виртуална реалност (VR) 17 
глобализация 7 
демография 3 
демографско развитие 3 
депресия 2 
дигитален маркетинг 12 
дигитализация 4 14 
дигитална епоха 9 
дигитална маркетингова активност 13 
дигитална педагогика 10 
дигитална среда 13 
дигитална трансформация 4 6 
дигитални технологии 14 
дифузия на иновациите 16 
добри практики 4 
държавна администрация 15 
държавни агенции 15 
евро 6 
европейска интеграция 7 
езиково обучение 9 
електронен подпис 4 
електронни услуги 4 
електронно административно обслужване 4 
електронно управление 4 14 15 
естетика 1 
законодателен процес 14 
изкуство 1 
икономика 2 6 10 
икономическа криза 2 
икономически растеж 6 
икономическо поведение 2 
икономическо развитие 6 
имидж 5 
инбаунд маркетинг 13 
инвестиции 6 
иновации 6 16 
иновационен процес 16 
иновационна политика 16 
иновационна система 16 
иновационна стратегия 16 
иновационни проекти 16 
интелектуална собственост 16 
Кант 1 
Киркегор 1 
компютърни мрежи 17 
конкуренция 8 
конференция 6 7 8 9 14 
лингвистична стеганография 17 
лирика 18 
литература 18 
маркетинг 13 
маркетингова дейност 13 
маркетингови подходи 12 
международна научна конференция 6 7 8 9 
мигранти 3 
миграционен поток 3 
миграционни процеси 3 
миграция 3 
митници 11 
митническа администрация 11 
митническа политика 11 
митнически органи 11 
митнически служител 11 
митническо законодателство 11 
митническо право 11 
митническо разследване 11 
мобилен потребител 12 
модерна естетика 1 
научна конференция 6 7 8 9 14 
национална научна конференция 14 
Ницше 1 
областни администрации 15 
образование 9 
образователна система 14 
общини 4 
общински администрации 15 
общински бюджет 6 
отраслова икономика 7 
пазари 8 
персонал 14 
Платон 1 
поведенческа икономика 2 
потребител 12 
потребителски риск 5 
потребителско поведение 12 
правни проблеми 9 
право 14 
промоция 5 
психика 2 
психологично поведение 2 
публичен сектор 4 
регионална икономика 7 
ритейлинг 5 
СА 10 15 
сборник с доклади 6 7 8 9 14 
социална наука 10 
социални проблеми 9 
стеганография 17 
стеганографски методи 17 
стихове 18 
стратегии 8 
стратегическо планиране 5 
счетоводство 8 
традиционен потребител 12 
тревожни разстройства 2 
управление 8 10 
управление на иновациите 16 
управление на риска 15 
устойчиво развитие 7 
учебен процес 10 
учебна среда 10 
учене 10 
финансов анализ 14 
фирми 8 
функции на естетиката 1 
Хегел 1 
художествена литература 18 
хумор 18 
цифровизация на бизнеса 4 
частно финансиране 14 
човешка сигурност 10 
юбилейна международна научна конференция 6 7 8 9