НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 1 -

47287  

Втори национален форум на изследователите по стареенето на населението в България  : София, 20 април 2010 г. . - София : Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2010 . - 179 с. ; 20 см

   

   ISBN 1314-1007 

  

Сист. No: 35323

- 2 -

47275  

Големанов, Николай

   Пол и смъртност (България, 1900-2025) / Николай Големанов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001 . - 155 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-773-7 

  

Сист. No: 35311

- 3 -

47276  

Големанов, Николай

   Смъртност в третата възраст (България, 1971-2000) / Николай Големанов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004 . - 218 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-430-884-9 

  

Сист. No: 35312

- 4 -

47280  

Големанов, Николай Тодоров

   Смъртността на жените в България / Николай Тодоров Големанов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1998 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-407-Х 

  

Сист. No: 35316

- 5 -

47277  

Демографската ситуация в районите на депопулация  : (на примера на Северозападна България) . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 143 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-157-8 

  

Сист. No: 35313

- 6 -

47289  

Демографската ситуация и развитието на България  : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 860 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-793-8 

  

Сист. No: 35325

- 7 -

47274  

Демографските процеси и работната сила в България  : Доклади от проведената научна конференция в София, 27-28 май 2008 г. . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2008 . - 680 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91728-5-0 

  

Сист. No: 35310

- 8 -

47271  

Европейското бъдеще на България и развитието на населението  : Научна конференция, София, 26 май 2005 г. : Под патронажа на ген. Ангел Марин - Вицепрезидент на Република България . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2005 . - 495 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-91728-1-3 

  

Сист. No: 35307

- 9 -

II 2645  

Иванов, Любомир и др.

   Извадкови изследвания в контрола и анализа : Учебник : Център за дистанционно обучение / Любомир Иванов, Пламен Петков, Стела Касабова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 181 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2371-6 

  

Сист. No: 35352

- 10 -

II 2631  

Касабова, Стела

   Статистика на околната среда : Учебник : Център за дистанционно обучение / Стела Касабова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 144 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2372-3 

  

Сист. No: 35338

- 11 -

47267  

Мишева, Михаела Михайлова

   Завръщаща се миграция и социално-икономическо развитие / Михаела Михайлова Мишева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 212 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-602-9 

  

Сист. No: 35301

- 12 -

47272  

Младите хора в европейска България  : Научна конференция, София, 29-30 май 2007 г. : Под патронажа на Георги Първанов - Президент на Република България . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2007 . - 632 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91728-4-3 

  

Сист. No: 35308

- 13 -

II 2625  

Найденова, Пенка

   Развитие на демографската мисъл в България / Пенка Найденова . - София : Център за демографски изследвания и обучение, 2020 . - 429 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-91103-1-7 

  

Сист. No: 35305

- 14 -

II 2627  

Николова, Маргарита и др.

   Демоикономика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Николова, Йордан Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 199 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2370-9 

  

Сист. No: 35334

- 15 -

314/С/ П 868 р  

Преса, Ролан

   Речник по демография / Ролан Преса . - София : ИК Авалон, 2006 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9704-12-9 

  

Сист. No: 35326

- 16 -

47286  

Първи национален форум на изследователите по стареенето на населението в България  : София, 11 април 2007 г. . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2007 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91728-3-6 

  

Сист. No: 35322

- 17 -

47273  

Раждаемостта в България и държавната политика  : Доклади от проведената научна конференция с международно участие "Насърчаването на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението : българският и европейският опит", София, 13-14 март 2009 г. . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2009 . - 632 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91728-6-7 

  

Сист. No: 35309

- 18 -

47284  

Спасовска, Лиляна

   Променящият се брак в България / Лиляна Спасовска . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000 . - 299 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-625-0 

  

Сист. No: 35320

- 19 -

47270  

Стареене и здраве  : Доклади от научна конференция, Варна, 15 май 2009 г. . - София : Център за изследване на населението при БАН, 2009 . - 490 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92555-1-5 

  

Сист. No: 35306

- 20 -

47288  

Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България  : София, 27 март 2012 г. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 1314-1007 

  

Сист. No: 35324

- 21 -

47281  

Чалъкова, Диана

   Ранните раждания в Българи през втората половина на XX век / Диана Чалъкова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004 . - 187 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-322-015-8 

  

Сист. No: 35317

- 22 -

47285  

Ageing in Bulgaria  . - Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013 . - 314 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-322-557-6 

  

Сист. No: 35321

Икономика. Икономически науки

- 23 -

II 2630  

Блажева, Виолета

   Производство и търговия с генномодифицирани организми : Учебник : Център за дистанционно обучение / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 140 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2380-8 

  

Сист. No: 35337

- 24 -

47278  

Владимирова, Катя

   Икономика и семейство : заетост и развитие на децата и семейството : Равнопоставеност в заетостта и в развитието на децата / Катя Владимирова . - София : Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, 2020 . - 366 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-245-047-2 

  

Сист. No: 35314

- 25 -

II 2626  

Върбанов, Иван

   Социална психология в туризма : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 165 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2387-7 

  

Сист. No: 35333

- 26 -

II 2629  

Горанова, Пенка

   Интегрирани маркетингови комуникации - 2 част : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 156 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2365-5 

  

Сист. No: 35336

- 27 -

II 2628  

Горчева, Таня

   Търговия с туристически услуги : Учебник : Център за дистанционно обучение / Таня Горчева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 157 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2383-9 

  

Сист. No: 35335

- 28 -

II 2643  

Дамянов, Атанас и др.

   Организиране на международни проекти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Иван Ангелов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 121 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2379-2 

  

Сист. No: 35350

- 29 -

47264  

Данаилов, Данаил Лазаров

   Международни и национални икономически трансформации и бизнес комбинациите : Сливания, придобивания, поглъщания и консолидации : поуки от миналото, предизвикателства за практиката, прогнози за бъдещето (вчера, днес и утре) / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-614-2 

  

Сист. No: 35297

- 30 -

47265  

Йоцов, Виктор Иванов

   Финансово програмиране : Инструменти и политики / Виктор Иванов Йоцов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 237 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-578-7 

  

Сист. No: 35298

- 31 -

II 2647  

Крумов, Крум и др.

   Контрол върху стопанската и финансовата дейност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Крум Крумов, Надежда Цветкова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 208 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2384-6 

  

Сист. No: 35354

- 32 -

47269  

Манчева, Галя

   Управление на риска в политиката / Галя Манчева . - София : М-8-М, 2021 . - 295 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8992-23-7 

  

Сист. No: 35303

- 33 -

II 2632  

Марчевски, Иван

   Международен маркетинг : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 181 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2362-4 

  

Сист. No: 35339

- 34 -

II 2639  

Радулова, Анелия и др.

   Финансова политика на Европейския съюз : Учебник : Център за дистанционно обучение / Анелия Радулова, Александрина Александрова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 171 с. : с граф. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2381-5 

  

Сист. No: 35346

- 35 -

II 2638  

Симеонов, Стефан и др.

   Финансови пазари : Учебник : Център за дистанционно обучение / Стефан Симеонов, Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 308 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2386-0 

  

Сист. No: 35345

- 36 -

II 2646  

Симеонов, Стефан и др.

   Капиталови пазари : Учебник : Център за дистанционно обучение / Стефан Симеонов, Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 271 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2382-2 

  

Сист. No: 35353

Застраховане

- 37 -

II 2648  

Ерусалимов, Румен и др.

   Търговско застраховане / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 173 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2385-3 

  

Сист. No: 35355

Образование

- 38 -

II 2623  

[Седемдесет] 70 години Финансово-счетоводен факултет  : Алманах . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 198 с. с порт. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-232-618-0 

  

Сист. No: 35299

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 39 -

47266  

Устойчиви мултифункционални селски райони  : Преосмисляне на моделите и системите на земедерието при нараснали изисквания и ограничени ресурси . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 322 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-599-2 

  

Сист. No: 35300

Методи на управление

- 40 -

II 2644  

Богданова, Маргарита и др.

   Гъвкаво управление на проекти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Мариела Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 159 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2369-3 

  

Сист. No: 35351

- 41 -

II 2640  

Борисов, Борислав и др.

   Тренинг по управление на проекти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 158 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2368-6 

  

Сист. No: 35347

- 42 -

II 2642  

Дилков, Цветан и др.

   Консултантско обслужване в туризма : Учебник : Център за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Валентин Панайотов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 196 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2378-5 

  

Сист. No: 35349

- 43 -

II 2624  

История на българското предприемачество  . - София : Агенция за насърчаване на МСП, 2022 . - 336 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-188-945-7 

  

Сист. No: 35304

- 44 -

47268  

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие / Димитър Панайотов . - 5. доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2022 . - 471 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-231-0 

  

Сист. No: 35302

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 45 -

II 2649  

Богданова, Маргарита и др.

   Управление на иновациите : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 187 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2367-9 

  

Сист. No: 35356

Счетоводство

- 46 -

II 2634  

Чиприянова, Галина

   Финансово счетоводство : Учебник : Център за дистанционно обучение / Галина Чиприянова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 359 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2377-8 

  

Сист. No: 35341

Счетоводство на предприятието

- 47 -

II 2641  

Александров, Станислав и др.

   Счетоводство на застрахователните предприятия : Учебник : Център за дистанционно обучение / Станислав Александров, Галина Чиприянова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 228 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2376-1 

  

Сист. No: 35348

Програмни езици

- 48 -

II 2650  

Попов, Веселин и др.

   Уеб програмиране с ASP.NET : Учебник : Център за дистанционно обучение / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 267 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2366-2 

  

Сист. No: 35357

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 49 -

II 2635  

Монев, Виктор

   Немски език II модул (ИТУР) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 92 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2373-0 

  

Сист. No: 35342

- 50 -

II 2636  

Монев, Виктор

   Немски език IV модул (ИТУР) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 81 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2374-7 

  

Сист. No: 35343

- 51 -

II 2637  

Монев, Виктор

   Немски език VI модул (ИТУР) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 67 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-2375-4 

  

Сист. No: 35344

- 52 -

47290  

Симова, Добрина

   Магнитна връзка : Любовна лирика / Добрина Симова . - София : Издателство WINI, 2021 . - 106 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9437-86-7 

  

Сист. No: 35327

- 53 -

47291  

Симова, Добрина

   Разплаканата череша : Разкази за деца / Добрина Симова . - София : Издателство WINI, 2022 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9437-898 

  

Сист. No: 35328

- 54 -

47292  

Симова, Добрина

   Всичко е шест : Разкази за деца / Добрина Симова . - София : ИК Мултипринт, 2023 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7678-15-4 

  

Сист. No: 35329

- 55 -

47293  

Симова, Добрина

   Другата любов : Лирика / Добрина Симова . - Плевен : Б. и., 1993 . - 61 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 35330

- 56 -

47294  

Симова, Добрина

   Празна вилица : Сатира / Добрина Симова . - София : Ропринт, 2020 . - 84 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-188-358-5 

  

Сист. No: 35331

- 57 -

47295  

Симова, Добрина

   Дъга за вечеря : Апеви / Добрина Симова . - София : Издателство WINI, 2022 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9437-87-4 

  

Сист. No: 35332

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 58 -

47282  

Стопанският живот на град Добрич (1913-1944 година)  . - Добрич : Матадор 74, 2022 . - 236 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-371-707-1 

  

Сист. No: 35318

Биографии

- 59 -

47283  

Найденова, Пенка и др.

   Професор д.ик.н. Минко Минков : Научнотворчески път / Пенка Найденова, Геновева Михова, Ели Атанасова . - София : ЦИН при БАН, 2009 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91728-9-8 

  

Сист. No: 35319


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Станислав 47 
Александрова, Александрина 34 
Ангелов, Иван 28 
Атанасова, Ели 59 
Блажева, Виолета 23 
Богданова, Маргарита 40 45 
Божиков, Асен 48 
Борисов, Борислав 41 
Василев, Венцислав 37 
Владимирова, Катя 24 
Върбанов, Иван 25 
Големанов, Николай 2 3 
Големанов, Николай Тодоров 4 
Горанова, Пенка 26 
Горчева, Таня 27 
Господинов, Юлиян 41 
Дамянов, Атанас 28 
Данаилов, Данаил Лазаров 29 
Дилков, Цветан 42 
Ерусалимов, Румен 37 
Иванов, Любомир 9 
Илиев, Драгомир 28 
Йорданов, Йордан 14 
Йоцов, Виктор Иванов 30 
Касабова, Стела 9 10 
Крумов, Крум 31 
Кръстев, Людмил 35 36 
Кузнецов, Юрий 48 
Манчева, Галя 32 
Марчевски, Иван 33 
Михова, Геновева 59 
Мишева, Михаела Михайлова 11 
Монев, Виктор 49 50 51 
Найденова, Пенка 13 59 
Николова, Маргарита 14 
Панайотов, Валентин 42 
Панайотов, Димитър 44 
Панева, Анелия 37 
Парашкевова, Евелина 40 45 
Петков, Пламен 9 
Попов, Веселин 48 
Преса, Ролан 15 
Радулова, Анелия 34 
Симеонов, Стефан 35 36 
Симова, Добрина 52 53 54 55 56 57 
Сирашки, Христо 45 
Спасовска, Лиляна 18 
Стоянова, Мариела 40 
Цветкова, Надежда 31 
Чалъкова, Диана 21 
Чиприянова, Галина 46 47 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Всичко е шест 54 
Втори национален форум на изследователите по стареенето на населението в България 1 
Гъвкаво управление на проекти 40 
Демографската ситуация в районите на депопулация 5 
Демографската ситуация и развитието на България 6 
Демографските процеси и работната сила в България 7 
Демоикономика 14 
Другата любов 55 
Дъга за вечеря 57 
Европейското бъдеще на България и развитието на населението 8 
Завръщаща се миграция и социално-икономическо развитие 11 
Извадкови изследвания в контрола и анализа 9 
Икономика и семейство : заетост и развитие на децата и семейството 24 
Интегрирани маркетингови комуникации - 2 част 26 
История на българското предприемачество 43 
Капиталови пазари 36 
Консултантско обслужване в туризма 42 
Контрол върху стопанската и финансовата дейност 31 
Магнитна връзка 52 
Международен маркетинг 33 
Международни и национални икономически трансформации и бизнес комбинациите 29 
Младите хора в европейска България 12 
Немски език II модул (ИТУР) 49 
Немски език IV модул (ИТУР) 50 
Немски език VI модул (ИТУР) 51 
Организационно поведение 44 
Организиране на международни проекти 28 
Пол и смъртност (България, 1900-2025) 2 
Празна вилица 56 
Производство и търговия с генномодифицирани организми 23 
Променящият се брак в България 18 
Професор д.ик.н. Минко Минков 59 
Първи национален форум на изследователите по стареенето на населението в България 16 
Раждаемостта в България и държавната политика 17 
Развитие на демографската мисъл в България 13 
Разплаканата череша 53 
Ранните раждания в Българи през втората половина на XX век 21 
Речник по демография 15 
Смъртност в третата възраст (България, 1971-2000) 3 
Смъртността на жените в България 4 
Социална психология в туризма 25 
Стареене и здраве 19 
Статистика на околната среда 10 
Стопанският живот на град Добрич (1913-1944 година) 58 
Счетоводство на застрахователните предприятия 47 
Тренинг по управление на проекти 41 
Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България 20 
Търговия с туристически услуги 27 
Търговско застраховане 37 
Уеб програмиране с ASP.NET 48 
Управление на иновациите 45 
Управление на риска в политиката 32 
Устойчиви мултифункционални селски райони 39 
Финансова политика на Европейския съюз 34 
Финансови пазари 35 
Финансово програмиране 30 
Финансово счетоводство 46 
[Седемдесет] 70 години Финансово-счетоводен факултет 38 
Ageing in Bulgaria 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

амортизация 46 
асистенти 38 
банкови регулации 29 
бедност 20 
бизнес комбинации 29 
бизнесконсултант 42 
борсова активност 35 
борсова информация 35 
борсова търговия 35 36 
борсови индекси 36 
борсови курсове 35 
борсови стратегии 35 36 
брак 12 18 
брачност 14 
българска литература 52 53 54 55 56 57 
български изследователи 1 
българско предприемачество 43 
валутен курс 32 
валутен пазар 32 
валутна политика 32 
видове риск 9 
висше образование 38 
власт 44 
ВОМР 41 
връзки с обществеността 26 
възпроизводство на населението 14 
възрастни хора 19 
външен сектор 30 
външни консултанти 42 
вътрешни консултанти 42 
гаранционни кредити 37 
гаранционно застраховане 37 
генно инженерство 23 
генно модифицирани организми 23 
ГМО 23 
гражданска отговорност 37 
граматика 49 50 51 
групови процеси 44 
данъчно облагане 34 
движение на населението 7 
делово общуване 44 
демография 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 18 19 21 22 24 
демографска възраст 3 
демографска наука 15 
демографска политика 5 13 14 15 20 
демографска ситуация 5 
демографска статистика 13 
демографски знания 13 
демографски измерители 14 
демографски изследвания 13 
демографски направления 13 
демографски оценки 13 
демографски показатели 18 
демографски понятия 15 
демографски преход 2 21 
демографски прогнози 13 14 
демографски процеси 6 7 12 13 14 17 19 
демографски растеж 22 
демографски сведения 13 
демографско изучаване 14 
демографско остаряване 5 
демографско развитие 6 12 17 24 
демоикономика 14 
депопулация 5 
дигитална среда 29 
директен маркетинг 26 
дисертационни трудове 59 
добри практики 39 
Добрич 58 
доклади 20 
доходи 20 
доценти 38 
дълготрайни материални активи 46 
държавна политика 17 
държавно обществено осигуряване 20 
европейска интеграция 34 
Европейска централна банка 34 
Европейски съюз 34 
езикознание 49 50 51 
екип по проекта 40 
еколого-икономическо моделиране 10 
електронна търговия 26 
ЕС 39 
завръщащите се мигранти 11 
заетост 6 8 24 
застраховане 37 
застрахователни предприятия 47 
здраве 19 
земеделие 39 
извадкови изследвания 9 
извънборсов пазар 36 
извънборсови пазари 35 
изпълнение на проекти 28 40 
изследователска дейност 16 
изучаване на немски език 49 50 51 
икономика 14 24 29 
икономика на развитието 11 
икономически трансформации 29 
икономическо развитие 39 
имидж 44 
инвестиционни инструменти 35 
инвестиционни фондове 35 
иновации 45 
иновационна политика 45 
иновационна система 45 
иновационни клъстери 45 
иновационни проекти 45 
иновационно поведение 45 
интегрирани маркетингови комуникации 26 
интервално оценяване 9 
интернет реклама 26 
интерфейс 48 
интуиция 44 
капиталов пазар 35 36 
клъстерен анализ 39 
комуникация 44 
консултанти 42 
консултантски услуги 42 
консултантско обслужване 42 
контрол 31 
конференция 8 12 17 
корпоративни комуникации 26 
Кредит на доверие 37 
кредитен оборот 37 
кредитно застраховане 37 
лидери 44 
лидерски стилове 44 
лизингови сделки 37 
лирика 52 55 
литература 52 53 54 55 56 57 
личност 44 
личност на туриста 25 
личностни особености 44 
любовна лирика 52 
маркетинг 26 33 
маркетингови комуникации 26 
материални дълготрайни активи 31 
материални запаси 31 46 
МДА 31 
междуличностни отношения 44 
междуличностно общуване 25 
международен маркетинг 33 
международен пазар 33 
международна дистрибуция 33 
международна комуникационна политика 33 
международна пазарна среда 33 
международна продуктова политика 33 
международна ценова стратегия 33 
международни банкови консолидации 29 
международни миграции 11 
международни проекти 28 
международни сливания 29 
мениджъри 44 
мениждърски стилове 44 
методи на контрол 31 
миграции 11 14 
миграционни движения 6 
миграционни процеси 8 11 59 
миграция 11 24 
Минко Минков 59 
младежка политика 12 
млади хора 12 
мотивация 25 44 
население 8 14 16 59 
научна конференция 8 12 17 
национална икономика 58 
национално счетоводство 30 
невербални сигнали 44 
немски език 49 50 51 
нефинансови активи 47 
нова икономика 24 
обект на контрол 31 
общуване 25 
околна среда 10 
оперативни програми 41 
организационен конфликт 44 
организационна комуникация 44 
организационна култура 44 
организационно поведение 44 
организация 44 
отворени иновации 45 
отчитане на разходите 46 
отчитане на разчети 46 
оценка 9 
оценка на качеството 41 
оценка на проекти 28 
оценка на риска 9 
пазар на труда 6 7 12 
пазарна ликвидност 36 
пазарна сегментация 27 
пазарни проучвания 27 
пазарни фактори 27 
пакетни туристически продукти 27 
паричен сектор 30 
парични средства 31 
пенсионери 20 
пенсиониране 19 
планиране на проекта 28 
планиране на проекти 40 
платежен баланс 30 
поведение 44 
поведение в организацията 44 
поведение на туристите 25 
поглъщане на компании 29 
подбор на проекти 41 
пол 2 
политически риск 32 
преброяване на населението 14 
предприемач 43 
предприемаческа култура 43 
предприемачество 43 
предприемачи 43 
приключване на проект 28 
природозащитна дейност 10 
приходи 47 
приходи в предприятието 46 
програмиране 48 
проектен цикъл 28 
проекти 28 
проектна документация 41 
проектно предложение 41 
проектно управление 40 41 
промоция 26 
професори 38 59 
публичен сектор 40 
ПЧП 45 
работна заплата 31 
работна сила 7 
раждаемост 6 14 17 21 
раждания 21 
развитие на земеделието 39 
развитие на населението 8 
разкази 53 54 
разходи 47 
разчети 47 
реален сектор 30 
речник по демография 15 
риск 37 
СА 9 10 14 23 25 26 27 28 31 33 34 35 36 37 40 41 42 45 46 47 48 49 50 51 
сатира 56 
селски райони 39 
селскостопанска продукция 23 
семейна политика 6 
семейства 18 
семейство 12 24 
Система на национални сметки 30 
смърт 3 
смъртност 2 3 4 6 14 
СНС 30 
собствен капитал 46 47 
социална група 25 
социална психология 25 
социална сигурност 8 
социални политики 17 
социално-икономическо развитие 11 
социология 18 
спомени 59 
стареене 1 16 19 20 22 
стареене на населението 1 6 16 20 22 
стартиране на проекти 40 
статистика 10 
статистическо изучаване 10 
статистическо оценяване 9 
стимулиране на продажбите 26 
стопански живот 58 
стопански отрасли 58 
субект на контрол 31 
счетоводно отчитане 46 47 
счетоводство 46 47 
счетоводство на застрахователните предприятия 47 
технологичен трансфер 45 
точково оценяване 9 
трудов пазар 8 
трудова миграция 11 
туризъм 25 27 42 
туристи 25 
туристически ваучер 27 
туристически пазар 27 
туристически пазари 27 
туристически продукт 25 27 
търговско застраховане 37 
уеб приложения 48 
умирания 2 
УНСС 38 
управление на иновациите 45 
управление на проекти 40 41 
управление на риска 32 
управление на стреса 44 
управленско консултиране 42 
уязвими групи 6 
финансов пазар 35 36 
финансова политика 34 
финансова система 34 
финансови активи 47 
финансови инструменти 36 
финансови потоци 30 
финансово програмиране 30 
финансово счетоводство 46 
финансово-счетоводен факултет 38 
фискален сектор 30 
фондова борса 35 36 
форми на контрола 31 
художествена литература 52 53 54 55 56 57 
цени в туризма 27 
ценова политика 27 
човешки капитал 11 43 
човешки ресурси 8 
ASP. NET 48 
ASP.NET Core 48 
MS PROJECT 28 
Razor Page 48 
Scrum процес 40 
Sprint 40