НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

II 2592  

Саркисян, Карина

   Защита на интелектуалната собственост : Учебник : Център за дистанционно обучение / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 149 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2334-1 

  

Сист. No: 35264

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

47258  

Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи  : Колективна монография . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 154 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2324-2 

  

Сист. No: 35229

Политика

- 3 -

47257  

Ганева, Ваня и др.

   Политология / Ваня Ганева, Красимира Ангелова . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 158 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2307-5 

  

Сист. No: 35228

Икономика. Икономически науки

- 4 -

II 2613  

Богданова, Маргарита и др.

   Регионален маркетинг : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Елица Лазарова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 150 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2354-9 

  

Сист. No: 35285

- 5 -

II 2618  

Борси и борсови операции  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 266 с. : с табл. ; 30 см

   Други авт. : Б. Петков, Т. Филипова, В. Перков.

   ISBN 978-954-23-2317-4 

  

Сист. No: 35290

- 6 -

II 2586  

Ганчев, Александър

   Анализ на дълговите пазари : Учебник : Център за дистанционно обучение / Александър Ганчев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 158 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2359-4 

  

Сист. No: 35258

- 7 -

I 2104  

Горчева, Таня и др.

   Тенденции и перспективи в международната производствена специализация на България / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2023 . - 134 с. : с фиг., табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN ISBN / ISSN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-2358-7 

  

Сист. No: 35227

- 8 -

II 2573  

Григорова, Ваня

   Индустриален маркетинг : Учебник : Център за дистанционно обучение / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 271 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-2327-3 

  

Сист. No: 35245

- 9 -

II 2622  

Интелектуална собственост в индустриалното предприятие  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Искра Пантелеева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 179 с. : с табл. ; 30 см

   Други авт. : Е. Николов, Я. Станев, З. Иванова.

   ISBN 978-954-23-2336-5 

  

Сист. No: 35294

- 10 -

47259  

Кабакчиева, Цветелина

   Стратегически решения в агробизнеса / Цветелина Кабакчиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 183 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2325-9 

  

Сист. No: 35230

- 11 -

II 2570  

Лазаров, Румен

   Институционална икономика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Лазаров . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2323-5 

  

Сист. No: 35242

- 12 -

II 2571  

Любенов, Здравко

   Международно фирмено поведение : Учебник : Център за дистанционно обучение / Здравко Любенов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 211 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2316-7 

  

Сист. No: 35243

- 13 -

II 2598  

Марков, Огнян и др.

   Световна икономика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Огнян Марков, Таня Тодорова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 151 с. : с фиг., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2356-3 

  

Сист. No: 35270

- 14 -

47261  

Николова, Марина и др.

   Селски и аграрен туризъм : Учебник / Марина Николова, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 180 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2328-0 

  

Сист. No: 35232

- 15 -

II 2599  

Николова, Марина и др.

   Регламенти и стандартизация на аграрното производство : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 130 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2353-2 

  

Сист. No: 35271

- 16 -

II 2572  

Перков, Венцислав

   Търговско моделиране : Приложение на математически методи в търговската дейност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 201 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2321-1 

  

Сист. No: 35244

- 17 -

II 2603  

Петрова, Симеонка и др.

   Управление на дистрибуцията : Учебник : Център за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2320-4 

  

Сист. No: 35275

- 18 -

II 2612  

Филипова, Теодора и др.

   Търговски операции с недвижими имоти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Филипова, Мария Станимирова, Светослав Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 170 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2319-8 

  

Сист. No: 35284

- 19 -

II 2566  

Шишманова, Пенка

   Публична икономика и избор : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пенка Шишманова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 158 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2305-1 

  

Сист. No: 35238

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 20 -

47262  

Финансов анализ  : Учебник / Андрей Захариев и др. . - 3. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 292 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : А. Ангелов, А. Ганчев, Д. Костов.

   ISBN 978-954-23-2295-5 

  

Сист. No: 35233

Финансов контрол

- 21 -

II 2621  

Финансов контрол  : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Милка Томева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 267 с. : със сх. ; 30 см

   Други авт. : З. Ганчева, М. Антов, Ж. Желев, И. Станева.

   ISBN 978-954-23-2298-6 

  

Сист. No: 35293

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 22 -

II 2609  

Колев, Иван и др.

   Търговска кореспонденция : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Иван Колев, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 252 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2357-0 

  

Сист. No: 35281

- 23 -

II 2610  

Филипова, Теодора и др.

   Търговско представителство и посредничество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 230 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2318-1 

  

Сист. No: 35282

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 24 -

II 2611  

Маринова, Маргарита и др.

   История на административните институции : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Маринова, Мариана Друмева, Емилия Вачева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 208 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2315-0 

  

Сист. No: 35283

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 25 -

II 2591  

Йорданов, Пламен

   Технология на осигурителните отношения във фирмата : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 144 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2350-1 

  

Сист. No: 35263

- 26 -

II 2619  

Международни стандарти и координация на социалнозащитните системи  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Йорданов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 159 с. ; 29 см

   Други авт. : Т. Илиева, М. Николова, Й. Йорданов.

   ISBN 978-954-23-2349-5 

  

Сист. No: 35291

- 27 -

II 2614  

Нинов, Николай и др.

   Социална икономика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Николай Нинов, Пламен Йорданов, Йордан Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 152 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2338-9 

  

Сист. No: 35286

Застраховане

- 28 -

II 2582  

Панева, Анелия

   Застрахователно посредничество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 113 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2348-8 

  

Сист. No: 35254

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 29 -

II 2608  

Николова, Марина и др.

   Нетрадиционни селскостопански производства : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марина Николова, Николай Марков . - Свищов : АИ Ценов, 2023 ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-2352-5 

  

Сист. No: 35280

Управление на предприятията. Организация на производството

- 30 -

II 2597  

Варамезов, Любчо и др.

   Иновационен мениджмънт : Учебник : Център за дистанционно обучение / Любчо Варамезов, Искра Пантелеева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 189 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2301-3 

  

Сист. No: 35269

- 31 -

II 2616  

Варамезов, Любчо и др.

   Мениджмънт на малкото предприятие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 202 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2337-2 

  

Сист. No: 35288

Методи на управление

- 32 -

II 2565  

Веселинова, Надежда

   Комуникационни стратегии в проектното управление : Учебник : Център за дистанционно обучение / Надежда Веселинова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 148 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2302-0 

  

Сист. No: 35237

- 33 -

II 2601  

Михайлов, Михаил и др.

   Управленски анализ : Учебник : Център за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Красимир Кулчев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 179 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2339-6 

  

Сист. No: 35273

- 34 -

II 2574  

Николов, Емил

   Управление на проекти в индустрията : Учебник : Център за дистанционно обучение / Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 154 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2335-8 

  

Сист. No: 35246

- 35 -

47255  

Ямукова, Павлина

   Организация и технология на управлението - приоритети и механизми за управление развитието на организациите / Павлина Ямукова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2022 . - 240 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-732-3 

  

Сист. No: 35222

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 36 -

II 2593  

Петрова, Симеонка и др.

   Предприемачество в застраховането : Учебник : Център за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 167 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2322-8 

  

Сист. No: 35265

Счетоводство

- 37 -

II 2580  

Атанасов, Атанас

   Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел / Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 162 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2343-3 

  

Сист. No: 35252

- 38 -

II 2589  

Атанасов, Атанас

   Отчитане на сделки с дългови инструменти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 241 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2347-1 

  

Сист. No: 35261

- 39 -

II 2607  

Атанасов, Атанас и др.

   Професионална етика в счетоводството : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов, Ралица Данчева . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 179 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2346-4 

  

Сист. No: 35279

- 40 -

II 2615  

Атанасов, Атанас и др.

   Одит на финансовите отчети : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 187 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2329-7 

  

Сист. No: 35287

- 41 -

II 2575  

Вечев, Венцислав

   Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия : Учебник : Център за дистанционно обучение / Венцислав Вечев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 152 с. : с табл., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2345-7 

  

Сист. No: 35247

- 42 -

II 2620  

Счетоводен софтуер в банките  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Диана Папраданова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 213 с. : с фиг. ; 29 см

   Други авт. : С. Александров, Р. Димитров, В. Александров.

   ISBN 978-954-23-2344-0 

  

Сист. No: 35292

- 43 -

47260  

Чиприянова, Галина и др.

   Компендиум по счетоводство : Сборник за подготовка на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование / Галина Чиприянова, Радосвета Кръстева-Христова, Марий Стоянов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 226 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2283-2 

  

Сист. No: 35231

Информационни технологии

- 44 -

II 2595  

Емилова, Петя и др.

   Информационна инфраструктура : Учебник : Център за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 245 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2309-9 

  

Сист. No: 35267

- 45 -

II 2579  

Шишманов, Красимир

   Информационни системи и технологии в застраховането : Учебник : Център за дистанционно обучение / Красимир Шишманов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 162 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2304-4 

  

Сист. No: 35251

Информационни мрежи. Информационни системи

- 46 -

II 2602  

Емилова, Петя и др.

   Електронно управление : Учебник : Център за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2022 . - 177 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2311-2 

  

Сист. No: 35274

- 47 -

II 2605  

Емилова, Петя и др.

   Бизнес информационни системи : Учебник : Център за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 280 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2310-5 

  

Сист. No: 35277

- 48 -

II 2596  

Попов, Веселин и др.

   Електронна търговия и SEO стратегия / Веселин Попов, Искрен Таиров . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 192 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2308-2 

  

Сист. No: 35268

- 49 -

II 2594  

Шишманов, Красимир и др.

   Информационна сигурност и защита на данните : Учебник : Център за дистанционно обучение / Красимир Шишманов, Юрий Кузнецов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2306-8 

  

Сист. No: 35266

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 50 -

II 2577  

Иванова, Ирина

   Русский язык : VI модуль (МЭО) : Учебное пособие : Център за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : Академическое издательство Ценов, 2022 . - 84 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2332-7 

  

Сист. No: 35249

- 51 -

II 2567  

Монев, Виктор

   Немски език III модул (ИТУР) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 84 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2313-6 

  

Сист. No: 35239

- 52 -

II 2568  

Монев, Виктор

   Немски език VI модул (МИО) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 65 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2297-9 

  

Сист. No: 35240

- 53 -

II 2569  

Монев, Виктор

   Немски език I модул (ИТУР) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 88 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2312-9 

  

Сист. No: 35241

- 54 -

II 2584  

Монев, Виктор

   Немски език V модул (ИТУР) Deutsch treff plus : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 72 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2314-3 

  

Сист. No: 35256

- 55 -

II 2576  

Стоилова, Даниела

   Английски език VIII модул (Туризъм) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 79 с. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2326-6 

  

Сист. No: 35248

- 56 -

II 2600  

Стоилова, Даниела и др.

   Английски език IV модул : (Туризъм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Даниела Стоилова, Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 116 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2342-6 

  

Сист. No: 35272

- 57 -

II 2606  

Стоилова, Даниела и др.

   Английски език II модул (Туризъм) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Даниела Стоилова, Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 128 с. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2331-0 

  

Сист. No: 35278

- 58 -

II 2604  

Узунова, Елка и др.

   Английски език VI модул (Туризъм) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Елка Узунова, Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 131 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2351-8 

  

Сист. No: 35276

- 59 -

II 2585  

Deneva, Rumyana

   Business informatics (Module VI) : Course book / Rumyana Deneva . - Svishtov : Academic Publishing House Tsenov, 2022 . - 89 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-2303-7 

  

Сист. No: 35257

- 60 -

II 2581  

Vasileva, Radka

   English language module VIII (IER) : Training manual / Radka Vasileva . - Svishtov : Academic Publishing House Tsenov, 2022 . - 138 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-2330-3 

  

Сист. No: 35253


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Валерий 42 
Александров, Станислав 40 42 
Ангелов, Ангел 20 
Ангелова, Красимира 3 
Антов, Момчил 21 
Атанасов, Атанас 37 38 39 40 
Богданова, Маргарита 4 
Варамезов, Любчо 30 31 
Василева, Радка 60 
Вачева, Емилия 24 
Веселинова, Надежда 32 
Вечев, Венцислав 41 
Ганева, Ваня 3 
Ганчев, Александър 6 20 
Ганчева, Зорница 21 
Горчева, Таня 7 
Григорова, Ваня 8 
Данчева, Ралица 39 
Денева, Румяна 59 
Димитров, Ради 42 
Друмева, Мариана 24 
Емилова, Петя 44 46 47 
Желев, Жельо 21 
Захариев, Андрей 20 
Иванова, Зоя 9 
Иванова, Ирина 50 
Иванова-Кузманова, Галя 40 
Илиева, Таня 26 
Илийчовски, Светослав 5 18 23 
Йорданов, Йордан 26 27 
Йорданов, Пламен 25 26 27 
Кабакчиева, Цветелина 10 
Колев, Иван 22 
Костов, Димитър 20 
Крумова, Диана 22 
Кръстева-Христова, Радосвета 43 
Кузнецов, Юрий 49 
Кулчев, Красимир 33 
Лазаров, Румен 11 
Лазарова, Елица 4 
Линкова, Маруся 15 
Любенов, Здравко 7 12 
Маринова, Кремена 44 46 47 
Маринова, Маргарита 24 
Марков, Николай 29 
Марков, Огнян 13 
Михайлов, Михаил 33 
Монев, Виктор 51 52 53 54 
Николов, Емил 9 31 34 
Николова, Маргарита 26 
Николова, Марина 14 15 29 
Нинов, Николай 27 
Павлов, Павлин 14 
Панева, Анелия 28 
Пантелеева, Искра 9 30 31 
Папраданова, Диана 42 
Парашкевова, Евелина 4 
Перков, Венцислав 5 16 17 36 
Петков, Бисер 5 
Петров, Ивайло 7 
Петрова, Симеонка 17 36 
Попов, Веселин 48 
Саркисян, Карина 1 
Станев, Явор 9 
Станева, Ивелина 21 
Станимирова, Мария 18 
Стоилова, Даниела 55 56 57 58 
Стоянов, Марий 43 
Таиров, Искрен 48 
Тодорова, Таня 13 
Томева, Милка 21 
Узунова, Елка 56 57 58 
Филипова, Теодора 5 18 23 
Чиприянова, Галина 43 
Шишманов, Красимир 45 49 
Шишманова, Пенка 19 
Ямукова, Павлина 35 
Deneva, Rumyana 59 
Vasileva, Radka 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на дълговите пазари 6 
Английски език II модул (Туризъм) 57 
Английски език IV модул 56 
Английски език VI модул (Туризъм) 58 
Английски език VIII модул (Туризъм) 55 
Бизнес информационни системи 47 
Борси и борсови операции 5 
Електронна търговия и SEO стратегия 48 
Електронно управление 46 
Застрахователно посредничество 28 
Защита на интелектуалната собственост 1 
Индустриален маркетинг 8 
Иновационен мениджмънт 30 
Институционална икономика 11 
Интелектуална собственост в индустриалното предприятие 9 
Информационна инфраструктура 44 
Информационна сигурност и защита на данните 49 
Информационни системи и технологии в застраховането 45 
История на административните институции 24 
Компендиум по счетоводство 43 
Комуникационни стратегии в проектното управление 32 
Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи 2 
Международни стандарти и координация на социалнозащитните системи 26 
Международно фирмено поведение 12 
Мениджмънт на малкото предприятие 31 
Немски език I модул (ИТУР) 53 
Немски език III модул (ИТУР) 51 
Немски език V модул (ИТУР) Deutsch treff plus 54 
Немски език VI модул (МИО) 52 
Нетрадиционни селскостопански производства 29 
Одит на финансовите отчети 40 
Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия 41 
Организация и технология на управлението - приоритети и механизми за управление развитието на организациите 35 
Отчитане на сделки с дългови инструменти 38 
Политология 3 
Предприемачество в застраховането 36 
Професионална етика в счетоводството 39 
Публична икономика и избор 19 
Регионален маркетинг 4 
Регламенти и стандартизация на аграрното производство 15 
Русский язык 50 
Световна икономика 13 
Селски и аграрен туризъм 14 
Социална икономика 27 
Стратегически решения в агробизнеса 10 
Счетоводен софтуер в банките 42 
Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел 37 
Тенденции и перспективи в международната производствена специализация на България 7 
Технология на осигурителните отношения във фирмата 25 
Търговска кореспонденция 22 
Търговски операции с недвижими имоти 18 
Търговско моделиране 16 
Търговско представителство и посредничество 23 
Управление на дистрибуцията 17 
Управление на проекти в индустрията 34 
Управленски анализ 33 
Финансов анализ 20 
Финансов контрол 21 
Business informatics (Module VI) 59 
English language module VIII (IER) 60 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторитарна административна система 24 
авторско право 1 9 
агентска мрежа 28 
агенции за недвижими имоти 18 
аграрен сектор 10 
аграрен туризъм 14 
аграрна сфера 10 
аграрни пазари 10 
аграрни продукти 10 
аграрно предприятие 10 
аграрно производство 15 
агробизнес 10 
агротуристически продукт 14 
административни институции 24 
административни структури 24 
административно обслужване 26 
административно устройство 24 
аквакултури 29 
активи 37 
алармени системи 49 
алтернативен туризъм 14 
анализ 33 
английски език 55 56 57 58 59 60 
антикризисно управление 31 
арбитражно оценяване 6 
аспержи 29 
банки 42 
банкова информационна система 42 
банкова система 24 42 
банкови клиенти 42 
Берлински мирен договор 24 
бизнес анализ 33 
бизнес информатика 59 
бизнес информационни системи 47 
бизнес ИС 47 
бизнес план 12 27 
бизнес развитие 35 
биологични производители 15 
битови отпадъци 2 
борса 5 
борси 5 
борсов арбитраж 5 
борсов кръг 5 
борсова търговия 5 
борсови котировки 5 
борсови пазари 5 
борсови поръчки 5 
борсови посредници 5 
борсови сделки 5 
брюкселско зеле 29 
България 24 
българска администрация 24 
българска държава 24 
българска икономика 7 
български земи 24 
български общини 24 
бюджет на проекта 34 
бюджетен контрол 21 
валутна система 13 
валутни отношения 13 
верига за доставки 47 
вериги за доставки 47 
видове иновационни стратегии 30 
видове партии 3 
виртуализация 44 
власт 3 
временно руско управление 24 
Втора световна война 24 
Възраждане 24 
външен финансов контрол 21 
външна търговия 13 
вътрешен контрол 40 
вътрешен финансов контрол 21 
географски означения 9 
глобална икономика 12 13 
глобална търговия 7 
глобално предприемачество 12 
годишно счетоводно приключване 43 
граждански права 3 
граждански сдружения 3 
гражданско общество 3 
граматика 50 51 52 53 54 
график на проекта 34 
данни 44 
данъчен контрол 21 
данъчно облагане 19 27 
делова активност 33 
делови документи 22 
демокрация 24 
дигитална трансформация 46 
дипломирани експерт-счетоводители 40 
дистрибутори 17 
дистрибуторска мрежа 17 
дистрибуционна стратегия 17 
дистрибуционни канали 17 
дистрибуционни преговори 17 
дистрибуция 10 17 
дифузия на иновациите 30 
доходност на облигациите 6 
дружества 24 
дългови инструменти 6 38 
дългови пазари 6 
дългови финансови инструменти 38 
дълготрайни материални активи 43 
държавен глава 3 
държавна финансова инспекция 21 
държавни институции 3 
държавни стопански институции 24 
е-пазар 48 
е-търговия 48 
е-управление 46 
европейски патент 1 
Европейски съюз 2 
едногодишни ягодоплодни 29 
езикознание 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 
електронна клиентска картотека 42 
електронна търговия 48 
електронни документи 41 
електронни разплащания 48 
електронно клиентско досие 42 
електронно правителство 46 
електронно управление 46 
етерични масла 29 
етерично-маслени култури 29 
етерично-маслени растения 29 
етика в счетоводството 39 
етични конфликти 39 
етични норми 8 
етично поведение 39 
застраховане 28 36 45 
застрахователен агент 28 
застрахователен бизнес 45 
застрахователен брокер 28 
застрахователен маркетинг 45 
застрахователна компания 45 
застрахователни посредници 28 
застрахователни продукти 28 
застрахователно посредничество 23 28 
захарна царевица 29 
защита 44 
защита на данни 49 
защита на интелектуалната собственост 1 
земеделие 29 
игрови модели 16 
игрови модели в търговията 16 
ИДЕС 40 
изобретение 9 
изпълнителна власт 24 
Източна Румелия 24 
изучаване на английски език 55 56 57 58 59 60 
изучаване на немски език 51 52 53 54 
изучаване на руски език 50 
ИИС 45 
икономика 2 11 13 19 27 
икономико-математически модели 16 
икономическа неопределеност 11 
икономически организации 11 
икономическо моделиране 16 
инвестиции в недвижими имоти 18 
инвестиционен портфейл 20 38 
инвестиционни посредници 23 
инвестиционни проекти 33 
инвестиционно посредничество 23 
индивидуален сметкоплан 41 
индустриален маркетинг 8 
индустриален пазар 8 
индустриални продукти 8 
индустриално предприятие 9 
иновации 30 31 
иновационен мениджмънт 30 
иновационен процес 30 31 
иновационна стратегия 30 
иновационни проекти 30 
иновационни рискове 30 
институции 11 
институционален анализ 11 
институционална икономика 11 
институционална промяна 11 
институционална теория 11 
интегрирана банкова информационна система 42 
интегрирана информационна система 42 45 
интегрирани системи 47 
интелектуална собственост 1 9 
интернет 48 
интернет-технологии 45 
информационна инфраструктура 44 
информационна сигурност 49 
информационна система 49 
информационни системи 47 
информационни технологии 45 
информационно общество 46 
ИС 47 
история 24 
история на административните институции 24 
история на стопанските институции 24 
ИТ инфраструктура 44 
калкулиране на себестойността 43 
капитал 37 
качество 15 
качество в агробизнеса 15 
киберсигурност 49 
клиентски експозиции 42 
клиентски регистър 42 
клирингова къща 5 
ключови думи 48 
колективна монография 2 
комисионни операции 23 
комисионни посреднически операции 23 
компендиум по счетоводство 43 
комуникационен микс 10 
комуникационни бариери 32 
комуникационни канали 32 
конкурентоспособност 33 
консигнационно посредничество 23 
консултантска дейност 31 
консултиране 31 
контрол 21 
коопериране 30 
кореспонденция 22 
корпоративна информационна система 47 
корпоративна оценка 33 
корпоративно предприемачество 12 
креативно счетоводство 39 
кредитен превод 42 
кредитна система 24 
крива на доходността 6 
кризи 31 
криптография 49 
кръгова икономика 2 
лавандула 29 
лизингови търговски сделки 23 
лизингово посредничество 23 
ликвидност на фирмата 20 
лихвени проценти 6 
лицензиране 9 
логистични центрове 16 
малки предприятия 31 
малко предприятие 31 
маркетинг 4 14 
маркетингов микс 33 
маркетингова теория 4 
маркетингова характеристика 8 
маркетингови изследвания 8 
маркетингови комуникации 8 
маркетингови решения 8 
маркетингови стратегии 8 
маркетингови ценови решения 8 
математически модели 16 
математическо оптимиране 16 
материални запаси 43 
междубанкови преводни операции 42 
международен стокообмен 7 
Международна асоциация по социално осигуряване 26 
международна миграция 13 
Международна организация на труда 26 
международна производствена специализация 7 
международна система от стандарти 15 
международна търговия 7 
Международни одиторски стандарти 40 
международни организации 26 
международни пазари 12 
международни стандарти 15 26 
местни административни институции 24 
местно самоуправление 24 
местно управление 24 
методи на финансовия анализ 20 
Министерски съвет 24 
митнически контрол 21 
многогодишни ягодоплодни 29 
мобилна търговия 48 
монархическа институция 24 
Монте Карло симулация 20 
МОС 40 
мрежи 44 
мрежова сигурност 49 
Народно събрание 24 
научни изследвания 30 
научноизследователска дейност 30 
научноизследователска и развойна дейност 30 
недвижими имоти 18 
независим одитор 40 
независим финансов одит 21 40 
нелоялна конкуренция 9 
немски език 51 52 53 54 
нестопанска цел 37 
нетекущи активи 37 
нетрадиционни зеленчукови култури 29 
нетрадиционни селсксостопански производства 29 
нетрадиционни ягодоплодни растения 29 
ново предприятие 12 
нововъведения 30 
ноу-хау 9 
облачни услуги 46 
облигации 6 38 
оборотни капитали 20 
обхват на проекта 34 
обществени организации 24 
овърдрафт 42 
одит 40 
одит в публичния сектор 21 
одиторска документация 40 
одиторска проверка 40 
одиторска професия 40 
одиторски доказателства 40 
одиторски доклад 40 
одиторски извадки 40 
одиторско предприятие 40 
онлайн търгове 46 
опасни отпадъци 2 
оперативен анализ 33 
операционна система 44 
организации 35 
организационни системи 35 
организационно развитие 35 
организация на счетоводството 41 
организация на управлението 35 
организирани пазари 5 
осигурителен стаж 25 
осигурителна защита 26 
осигурителни отношения 25 26 
осигурително посредничество 23 
осигуряване 25 
отглеждане на охлюви 29 
отглеждане на щрауси 29 
отглеждане на японски пъдпъдъци 29 
отпадъци от опаковки 2 
охранителни системи 49 
оценка на риска 40 
оценяване на качеството 15 
оценяване на недвижими имоти 18 
пазар на недвижими имоти 18 
пазарна икономика 24 36 
пазарна конкуренция 18 
пазарни провали 19 
пазарно равновесие 6 
парламент 3 
партиен и държавен апарат 24 
партийни фамилии 3 
пасиви 37 
патенти 1 9 
пекинско зеле 29 
пенсиониране 25 
планиране на комуникациите 32 
планиране на одита 40 
платежно нареждане 42 
платежоспособност на фирмата 20 
платформа 44 
поведение на купувача 18 
полезен модел 9 
ползи 19 
политическа култура 3 
политически партии 3 
политически процес 3 
политология 3 
потребителски интерфейс 42 
правителство 3 
правна рамка 49 
предлагане 7 
предприемаческа дейност 36 
предприемачески анализ 36 
предприемачески бизнес план 36 
предприемачески мениджмънт 36 
предприемачески мрежи 12 
предприемачески процес 36 
предприемачески риск 36 
предприемачески стратегии 36 
предприемачество 12 36 
предприятие 31 
програмно осигуряване 45 
продуктов асортимент 16 
проект 32 34 
проектен екип 34 
проекти в индустрията 34 
проектни дейности 34 
проектни екипи 32 
проектни разходи 34 
проектно управление 32 
производствена специализация 7 
производствени отпадъци 2 
промишлен дизайн 1 9 
проучване на пазара 18 
професионален счетоводител 39 
публичен избор 19 
публичен сектор 19 
публична икономика 19 
публични блага 19 
публични разходи 19 
Първа българска държава 24 
Първа световна война 24 
разходи 19 
разчети 37 
регионален брандинг 4 
регионален имидж 4 
регионален маркетинг 4 
регионален маркетинг микс 4 
регионална маркетингова стратегия 4 
регионална реклама 4 
регистриран одитор 40 
реклама 14 
реструктуриране на капитала 20 
ресурси 33 
ресурси в туризма 14 
риск в счетоводството 39 
руски език 50 
СА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
салвия 29 
самоосигуряване 25 
самоуправление на българите 24 
Санстефански мирен договор 24 
световна икономика 13 
световна икономическа криза 24 
световни стокови борси 13 
сделки с недвижими имоти 18 
селски туризъм 14 
селско стопанство 15 29 
системи за видеонаблюдение 49 
системи за контрол 49 
Сметна палата 21 
СОИС 1 
софтуер 44 48 
софтуерна система 45 
социализация 3 
социализъм 24 
социална икономика 27 
социална политика 27 
социална сигурност 26 
социални мрежи 46 
социални предприятия 27 
социално осигуряване 26 
социално предприемачество 27 
социално развитие 35 
социалнозащитни системи 26 
спедиторска дейност 23 
спедиторски услуги 23 
сродни права 9 
стандарти 15 
статистика 2 
статистически анализи 2 
статистически измерения 2 
статистическо изучаване 2 
стевия 29 
стокови борси 5 
стокови тържища 5 
стопански институции 24 
стопански структури 24 
стопанско управление 24 
стратегическа информационна система 10 
стратегически процес 31 
стратегически решения 10 
стратегическо мислене 10 
структура на борсите 5 
счетоводен софтуер 42 
счетоводен труд 41 
счетоводна информация 41 
счетоводна политика 41 
счетоводна професия 39 
счетоводни документи 41 
счетоводни звена 41 
счетоводни програмни продукти 47 
счетоводно отчитане 37 38 43 
счетоводство 37 39 41 42 43 
счетоводство на банките 42 
счетоводство на предприятието 43 
съдебна система 3 
сървъри 44 
теория на игрите 16 
технология на управлението 35 
тоталитарна система 24 
транзакционни разходи 11 
трансгранично предприемачество 12 
транснационални корпорации 13 
транспортиране в търговията 16 
транспортна задача 16 
транспортни операции 16 
трансфер на технологии 1 30 
Трета българска държава 24 
трудов стаж 25 
трудова книжка 25 
трудови възнаграждения 43 
трудови отношения 25 
туризъм 14 55 56 57 58 
туристически отрасъл 14 
търговия 16 22 
търговия с недвижими имоти 18 
търговска кореспонденция 22 
търговски дейности 16 
търговски марки 1 9 
търговски обекти 16 
търговски операции 16 
търговски плащания 22 
търговски посреднически операции 23 
търговско моделиране 16 
търговско посредничество 23 
търговско представителство 23 
Търновска конституция 24 
търсене 7 
уеб сайт 48 
УИС 47 
управление 35 
управление на качеството 15 34 
управление на проекти 34 
управление на риска 34 
управленска практика 35 
управленски анализ 33 
управленски информационни системи 47 
управленско счетоводство 43 
факторингово посредничество 23 
физическа дистрибуция 17 
финансиране 27 
финансиране на малки предприятия 31 
финансов анализ 20 
финансов контрол 21 
финансов надзор 21 
финансов отчет 40 
финансова система 13 
финансова стабилност 33 
финансови инструменти 38 
финансови отчети 38 
финансови предприятия 41 
финансови резултати 37 
финансови средства 37 
финансово моделиране 20 
финансово-счетоводни информационни системи 47 
фирмен мениджмънт 33 
фирмена печалба 20 
фондова борса 13 38 
форматиране на документи 22 
франчайз пакет 23 
франчайзинг 23 
фючърси 5 
хардуер 44 
хеджиране 38 
ценни книжа 38 
ценови стратегии 10 
централизация 24 
централни държавни институции 24 
централно управление 24 
червен калифорнийски червей 29 
чуждестранни партньори 22 
юридически лица 37 
ягодоплодни растения 29 
Cashier 42 
CRM системи 47 
CRS 42 
EQUATION 42 
ERP системи 47 
Flexbranch 42 
FLEXCUBE 42 
INSIS 45 
ISI BROKER 45 
ISO 9000 15 
ISO 9000:2000 15 
Loan System 42 
MS Excel SOLVER 16 
OraSYS 42 
SCM системи 47 
SEO 48 
SWOT анализ 33