НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 1 -

II 2490  

Блажева, Виолета

   Управленска отчетност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 143 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2255-9 

  

Сист. No: 34583

- 2 -

II 2492  

Блажева, Виолета

   Аграрна политика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 145 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2256-6 

  

Сист. No: 34585

- 3 -

II 2543  

Божинова, Марияна и др.

   Предприемачество в туризма : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 145 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2252-8 

  

Сист. No: 34649

- 4 -

II 2507  

Борисов, Борислав

   Планов софтуер : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 144 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2262-7 

  

Сист. No: 34603

- 5 -

II 2538  

Борисов, Борислав и др.

   Финансово-бюджетно планиране : Учебник : Център за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Маргарита Богданова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 178 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2277-1 

  

Сист. No: 34644

- 6 -

II 2520  

Василев, Йордан

   Информационно общество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Йордан Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 156 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2213-9 

  

Сист. No: 34627

- 7 -

II 2494  

Горчева, Таня

   Международни търговски политики : Учебник : Център за дистанционно обучение / Таня Горчева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 148 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2223-8 

  

Сист. No: 34588

- 8 -

II 2485  

Димитрова, Теодора

   Търговско банкиране : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 361 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2271-9 

  

Сист. No: 34578

- 9 -

II 2497  

Димитрова, Теодора

   Банково обслужване на инвестиционните дружества : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 328 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2268-9 

  

Сист. No: 34591

- 10 -

II 2514  

Димитрова, Теодора

   Корпоративно банкиране : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 293 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2269-6 

  

Сист. No: 34621

- 11 -

II 2521  

Димитрова, Теодора

   Банкова администрация : Учебник : Център за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 186 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2267-2 

  

Сист. No: 34628

- 12 -

II 2545  

Иванов, Георги и др.

   Международно митническо сътрудничество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Георги Иванов, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 165 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2280-1 

  

Сист. No: 34651

- 13 -

47239  

Изследвания върху социалните и икономическите преходи  : Юбил. конф., послетена на 30-ата годиш. от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5423-9 

  

Сист. No: 34671

- 14 -

I 2104  

Илийчовски, Светослав

   Възможности за извеждане на индикативна стойност на търговско предприятие / Светослав Илийчовски . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2022 . - 180 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN / ISSN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-2251-1 

  

Сист. No: 34522

- 15 -

II 2524  

Илийчовски, Светослав и др.

   Оценка на бизнеса : Учебник : Център за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 216 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2241-2 

  

Сист. No: 34631

- 16 -

II 2533  

Илийчовски, Светослав и др.

   Борсов анализ и отчетност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 224 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2242-9 

  

Сист. No: 34639

- 17 -

II 2549  

Илийчовски, Светослав и др.

   Търговско консултиране и съпорт мениджмънт : Учебник : Център за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 211 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2243-6 

  

Сист. No: 34655

- 18 -

II 2523  

Кабакчиева, Цветелина

   Стратегически решения в агробизнеса : Учебник : Център за дистанционно обучение / Цветелина Кабакчиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 138 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2257-3 

  

Сист. No: 34630

- 19 -

47220  

Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0  : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 625 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2249-8 

  

Сист. No: 34537

- 20 -

II 2499  

Кръстев, Людмил

   Финансов контролинг във фирмата : Учебник : Център за дистанционно обучение / Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2253-5 

  

Сист. No: 34593

- 21 -

47244  

Кръстев, Людмил

   Финансов контролинг във фирмата / Людмил Кръстев . - В. Търново : Фабер, 2022 . - 186 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1500-0 

  

Сист. No: 34676

- 22 -

II 2496  

Марчевски, Иван

   Маркетингов мениджмънт - I част : Подготовка на маркетинговите решения : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2220-7 

  

Сист. No: 34590

- 23 -

II 2522  

Марчевски, Иван

   Управление на маркетинговата ефективност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 163 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2221-4 

  

Сист. No: 34629

- 24 -

II 2531  

Мидова, Петранка и др.

   Разходи, себестойност, цени : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петранка Мидова, Галя Георгиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 217 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2240-5 

  

Сист. No: 34637

- 25 -

II 2556  

Михайлов, Михаил и др.

   Анализ на аграрния бизнес : Учебник : Център за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Росица Колева, Красимир Кулчев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 246 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2275-7 

  

Сист. No: 34662

- 26 -

II 2536  

Несторов, Людмил и др.

   Дигиталната икономика и държавата : Учебник : Център за дистанционно обучение / Людмил Несторов, Елица Петкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 121 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2214-6 

  

Сист. No: 34642

- 27 -

47250  

Пармакли, Д. М.

   Основы микроэкономики : Учебное пособие / Д. М. Пармакли . - Тараклия : Б. и., 2014 . - 142 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-4245-6-1 

  

Сист. No: 34683

- 28 -

47251  

Пармакли, Д. М. и др.

   Экономика, организация и планирование на предприятии : Учебное пособие / Д. М. Пармакли, К. П. Дарманчев . - Тараклия : Б. и., 2014 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 998-9975-9943-5-4 

  

Сист. No: 34684

- 29 -

II 2559  

Перков, Венцислав и др.

   Управление на веригата за доставки в туризма : Учебник : Център за дистанционно обучение / Венцислав Перков, Симеонка Петрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2246-7 

  

Сист. No: 34665

- 30 -

II 2493  

Пътев, Пламен

   Управление на портфейла : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Пътев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 297 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2273-3 

  

Сист. No: 34587

- 31 -

II 2502  

Пътев, Пламен

   Управление на портфейла в публичния сектор : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Пътев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 298 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2274-0 

  

Сист. No: 34597

- 32 -

II 2516  

Пътев, Пламен

   Портфейлен мениджмънт във фирмите : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Пътев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 297 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2270-2 

  

Сист. No: 34623

- 33 -

II 2517  

Пътев, Пламен

   Управление на банковия инвестиционен портфейл : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Пътев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 298 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2272-6 

  

Сист. No: 34624

- 34 -

II 2518  

Смокова, Маруся

   Интегрирани маркетингови комуникации I част : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маруся Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 161 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2259-7 

  

Сист. No: 34625

- 35 -

II 2506  

Стойкова, Пепа

   Документиране в контролния процес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 121 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2279-5 

  

Сист. No: 34602

- 36 -

II 2554  

Търговски операции с интелектуална собственост  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Симеонка Петрова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 195 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Т. Филипова, С. Илийчовски, М. Димитрова.

   ISBN 978-954-23-2239-9 

  

Сист. No: 34660

- 37 -

47240  

Черно море - врата и много мостове  : Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022 . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2022 . - 659 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-253-017-4 

  

Сист. No: 34672

- 38 -

II 2491  

Чиприянов, Михаил

   Управление на инфраструктурни проекти : Учебник : Център за дистанционно обучение / Михаил Чиприянов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 108 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2260-3 

  

Сист. No: 34584

- 39 -

II 2489  

Шишманова, Пенка

   Човешкият капитал в дигиталната икономика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пенка Шишманова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 155 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2236-8 

  

Сист. No: 34582

- 40 -

47214  

Andrei, Liviu Catalin et al.

   Foreign direct investments (FDI) : A world scale analysis on the 1990-2015 year interval / Liviu Catalin Andrei, Dalina Maria Andrei . - Moldova : Lambert Academic Publishing, 2021 . - 94 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-620-0-43914-7 

  

Сист. No: 34516

- 41 -

47238  

Boswijk, Albert et al.

   Economy of Meaningful Experiences : Humanising Business / Albert Boswijk, Ed Peelen, Steven Olthof . - 5. ed. . - Soest : European Centre for the Experience Economy, 2021 . - 430 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-90-819220-1-2 

  

Сист. No: 34567

- 42 -

47213  

Damdam Garga, Fadimatou

   How to understand foreign direct investment : Through economic freedom in the world? / Fadimatou Damdam Garga . - Moldova : Our knowledge publishing, 2022 . - 94 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-620-5-22232-4 

  

Сист. No: 34514

- 43 -

47217  

Mogelhoj, Helene von Magius

   Overtourism : The Role of Effective Destination Management / Helene von Magius Mogelhoj . - New York : Business Expert Press LLC, 2021 . - 122 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-63742-060-7 

  

Сист. No: 34532

- 44 -

47219  

Pencarelli, Tonino et al.

   The Experience Logic as a New Perspective for Marketing Management : From Theory to Practical Applications in Different Sectors / Tonino Pencarelli, Fabio Forlani . - Cham : Springer, 2018 . - 220 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-030-08478-3 

  

Сист. No: 34534

- 45 -

47218  

Pforr, Christof et al.

   Consumer Tribes in Tourism : Contemporary Perspectives on Special-Interest Tourism / Christof Pforr, Ross Dowling, Michael Volgger . - Singapore : Springer, 2021 . - 268 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-981-15-7152-7 

  

Сист. No: 34533

Търговия

- 46 -

II 2495  

Илиева, Любка

   Брандинг : Учебник : Център за дистанционно обучение / Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 146 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2225-2 

  

Сист. No: 34589

- 47 -

II 2511  

Перков, Венцислав

   Симулационно моделиране в бизнеса : Учебник : Център за дистанционно обучение / Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 201 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2244-3 

  

Сист. No: 34612

Право. Наука за държавата и правото

- 48 -

47208  

Медиацията в различните обществени сфери  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 257 с. ; 21 см

   

   ISBN 2738-8794 

  

Сист. No: 28466

- 49 -

46979  

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Сборник с доклади от 4-та национална науч. конференция, 22 октомври 2021 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 427 с. ; 22 см

   

   ISBN 2603-5073 

  

Сист. No: 34505

- 50 -

47225  

Средкова, Красимира

   Осигурително право / Красимира Средкова . - София : СИБИ, 2004 . - 552 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-730-226-4 

  

Сист. No: 34552

- 51 -

47223  

Торбов, Цеко Николчов

   Обща теория на правото / Цеко Николчов Торбов . - София : ЛИК, 2002 - . - 21 см

   

   ISBN 954-632-062-5 

   Т. 3. Събрани съчинения . - 2002 . - 443 с.

   

  

Сист. No: 34550

- 52 -

47222  

Философия на правата  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2881-0 

  

Сист. No: 34549

Застраховане

- 53 -

II 2488  

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в животозастраховането : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 192 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2208-5 

  

Сист. No: 34581

- 54 -

II 2498  

Ерусалимов, Румен

   Кредитно застраховане : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 136 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2210-8 

  

Сист. No: 34592

- 55 -

II 2500  

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в общото застраховане : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 123 с. : с граф. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2287-0 

  

Сист. No: 34594

- 56 -

II 2532  

Йорданов, Пламен и др.

   Осигурителен процес и технология на общественото осигуряване : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Маргарита Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 169 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2209-2 

  

Сист. No: 34638

- 57 -

II 2539  

Йорданов, Пламен и др.

   Моделиране и прогнозиране на социалнозащитните дейности : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Маргарита Николова, Йордан Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 151 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2212-2 

  

Сист. No: 34645

- 58 -

II 2548  

Йорданов, Пламен и др.

   Пенсионно и здравно осигуряване : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Николай Нинов, Таня Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 171 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2211-5 

  

Сист. No: 34654

Образование

- 59 -

47242  

Наръчник по иновативни образователни технологии  : Традиции и иновации . - Плевен : ЕА-АД, 2022 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-813-2 

  

Сист. No: 34674

- 60 -

47243  

Чавдарова-Костова, Сийка

   Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители : Традиции и иновации / Сийка Чавдарова-Костова . - Плевен : ЕА-АД, 2022 . - 74 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8973-37-3 

  

Сист. No: 34675

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 61 -

47253  

Fenomenele comune folclorice la bulgari si moldoveni  . - Chisinau : Soc. Stiintifica de Bulgaristica din Rep. Moldova, 2008 . - 205 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-9975-9569-7-0 

  

Сист. No: 34686

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 62 -

II 2519  

Денева, Анета

   Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Анета Денева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 148 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2224-5 

  

Сист. No: 34626

Методи на управление

- 63 -

47224  

Асенов, Анатолий и др.

   Управление на бизнеса / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова . - Велико Търново : Фабер, 2020 . - 152 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1086-9 

  

Сист. No: 34551

- 64 -

II 2553  

Атанасов, Атанас и др.

   Независим финансов одит : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 197 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2229-0 

  

Сист. No: 34659

- 65 -

II 2544  

Богданова, Маргарита и др.

   Управление на риска в проект : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 171 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2261-0 

  

Сист. No: 34650

- 66 -

II 2535  

Варамезов, Любчо и др.

   Управление на иновациите в индустриалното предприятие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Любчо Варамезов, Искра Пантелеева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 221 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2258-0 

  

Сист. No: 34641

- 67 -

II 2515  

Върбанов, Иван

   Връзки с обществеността : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 197 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2286-3 

  

Сист. No: 34622

- 68 -

II 2513  

Иванова, Зоя

   Риск мениджмънт на туристическото предприятие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2245-0 

  

Сист. No: 34614

- 69 -

II 2534  

Колева, Росица и др.

   Анализ на туристическия бизнес : Учебник : Център за дистанционно обучение / Росица Колева, Галя Кушева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 179 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2264-1 

  

Сист. No: 34640

- 70 -

47221  

Филипова, Милена

   Лидерство и лидерски компетенции в туризма / Милена Филипова . - Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2015 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-978-0 

  

Сист. No: 34548

- 71 -

II 2512  

Чиприянов, Михаил

   Управление на социални и екологични проекти : Учебник : Център за дистанционно обучение . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 113 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2263-4 

  

Сист. No: 34613

- 72 -

47216  

Anyacho, Benjamin C.

   The knowledge cafe : Create an Environment for Successful Knowledge Management / Benjamin C. Anyacho . - Oakland : Berrett-Koehler Publishers, 2021 . - 315 p. ; 23 cm

   

   ISBN 9781523089512 

  

Сист. No: 34518

- 73 -

47212  

Hilger, Joseph et al.

   Making Knowledge Management Clickable : Knowledge Management Systems Strategy, Design, and Implementation / Joseph Hilger, Zachary Wahl . - Cham : Springer, 2022 . - 318 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-030-92384-6 

  

Сист. No: 34513

- 74 -

47211  

Hislop, Donald et al.

   Knowledge Management in Organizations : A Critical Introduction / Donald Hislop, Rachell Bosua, Remko Helms . - Oxford : Oxford University Press, 2018 . - 321 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-19-872401-8 

  

Сист. No: 34512

- 75 -

47254  

Massingham, Peter

   Knowledge Management : Theory in Practice / Peter Massingham . - Los Angeles et al. : SAGE Publishing, 2020 . - 497 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4739-4820-4 

  

Сист. No: 34687

- 76 -

47210  

Milton, Nick et al.

   The Knowledge Manager's Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization / Nick Milton, Patrick Lambe . - 2. ed. . - London : Kogan Page, 2020 . - 428 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-8460-6 

  

Сист. No: 34509

- 77 -

47209  

Rana, Lalit Singh

   Conquer it, with project management knowledge : A succinct management handbook for young professionals and managers / Lalit Singh Rana . - Wroclaw ect. : Б. и., Б. г. . - 93 p. ; 23 cm

   

   ISBN 9781549904783 

  

Сист. No: 34508

- 78 -

47215  

Rhem, Anthonw J.

   Knowledge Management in Practice / Anthonw J. Rhem . - Boca Raton et al. : CRC Press, 2017 . - 373 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-03-233993-1 

  

Сист. No: 34517

Счетоводство

- 79 -

II 2525  

Атанасов, Атанас и др.

   Основи на счетоводството : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов, Михаил Дочев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 150 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2232-0 

  

Сист. No: 34632

- 80 -

II 2562  

Атанасов, Атанас и др.

   Счетоводство на инвестиционните предприятия : Учебник : Център за дистанционно обучение / Атанас Атанасов, Ралица Данчева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 154 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2254-2 

  

Сист. No: 34668

- 81 -

II 2550  

Бюджетно счетоводство  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Георги Баташки и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 288 с. ; 30 см

   Други авт. : В. Вечев, Д. Папраданова, И. Андреев, Р. Димитров, В. Александров.

   ISBN 978-954-23-2227-6 

  

Сист. No: 34656

- 82 -

II 2564  

Симеонова, Росица и др.

   Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия : Учебник : Център за дистанционно обучение / Росица Симеонова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 178 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2237-5 

  

Сист. No: 34670

- 83 -

II 2551  

Счетоводни концепции и стандарти  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 413 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2233-7 

  

Сист. No: 34657

- 84 -

II 2552  

Финансово счетоводство  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 322 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2234-4 

  

Сист. No: 34658

- 85 -

II 2546  

Финансово счетоводство - първа част  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 265 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2226-9 

  

Сист. No: 34652

- 86 -

II 2540  

Чиприянова, Галина и др.

   Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 412 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2230-6 

  

Сист. No: 34646

- 87 -

II 2541  

Чиприянова, Галина и др.

   Отчитане на външнотърговските сделки : Учебник : Център за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Галя Иванова-Кузманова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 207 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2228-3 

  

Сист. No: 34647

- 88 -

II 2563  

Чиприянова, Галина и др.

   Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност : Учебник : Център за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Станислав Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 275 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2231-3 

  

Сист. No: 34669

Счетоводство на предприятието

- 89 -

II 2557  

Симеонова, Росица и др.

   Счетоводство на малкото предприятие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Росица Симеонова, Диана Крумова, Румяна Михайлова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 197 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2238-2 

  

Сист. No: 34663

Информационни технологии

- 90 -

II 2526  

Дигитална трансформация на бизнеса  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 179 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. Н. Маринова, М. Ташкова, И. Таиров.

   ISBN 978-954-23-2265-8 

  

Сист. No: 34633

- 91 -

II 2555  

Попов, Веселин и др.

   Обектно-ориентирано програмиране : Учебник : Център за дистанционно обучение / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 238 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2235-1 

  

Сист. No: 34661

- 92 -

47226  

Adobe photoshop CS  : Официален учебен курс . - София : СофтПрес, 2004 . - 624 p. ; 24 cm

   

   ISBN 954-685-300-3 

  

Сист. No: 34553

Информационни мрежи. Информационни системи

- 93 -

II 2561  

Емилова, Петя и др.

   Основи на електронния бизнес : Учебник : Център за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 206 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2207-8 

  

Сист. No: 34667

- 94 -

II 2558  

Попов, Веселин и др.

   Облачни изчисления : Учебник : Център за дистанционно обучение / Веселин Попов, Петя Емилова, Ангелин Лалев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2285-6 

  

Сист. No: 34664

- 95 -

II 2560  

Попов, Веселин и др.

   Информационни системи за интелигентен бизнес анализ : Учебник : Център за дистанционно обучение / Веселин Попов, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 234 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2284-9 

  

Сист. No: 34666

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 96 -

II 2528  

Шишманов, Красимир и др.

   Финансови и дигитални пазари : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов, Стоян Проданов, Мария Ташкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 148 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2266-5 

  

Сист. No: 34634

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 97 -

47248  

Ангелова- Богданова, Елена

   Заточеникът : Литературно-антропологични наблюдения на образа (По спомени на свищовски поборници от епохата на Възраждането) / Елена Ангелова- Богданова . - София : Иврай, 2020 . - 210 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9388-88-6 

  

Сист. No: 34681

- 98 -

47237  

Беляев, Александър

   Избрани произведения в два тома / Александър Беляев . - София : Нар. младеж, 1977 - . - 21 см

   

   Т. 1. Главата на професор Доуел . - 1977 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 34564

- 99 -

47237  

Беляев, Александър

   Избрани произведения в два тома / Александър Беляев . - София : Нар. младеж, 1977 - . - 21 см

   

   Т. 2. Владетелят на света . - 1977 . - 360 с.

   

  

Сист. No: 34565

- 100 -

47241  

Бизнес лингва 2022 - актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието  : Кръгла маса, Свищов, 14 октомври 2022 г. : Сборник с резюмета към научните разработки . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 35 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-2248-1 

  

Сист. No: 34673

- 101 -

47235  

Бронте, Шарлот

   Джейн Еър / Шарлот Бронте ; Брулени хълмове / Емили Бронте . - 2. прераб. изд. . - София : Народна култура, 1978 . - 838 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 34562

- 102 -

47234  

Валтари, Мика

   Синухе египтянина / Мика Валтари . - София : Народна култура, 1986 . - 581 с. ; 25 см

   

  

Сист. No: 34561

- 103 -

II 2509  

Василева, Радка

   Английски език VII модул (МИО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Радка Василева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 147 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2215-3 

  

Сист. No: 34606

- 104 -

47249  

Време и Приемственост  : Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2021 . - 546 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-679-0 

  

Сист. No: 34682

- 105 -

47227  

Галдос, Бенито Перес

   Фортуната и Хасинта : Две истории за омъжени жени : Роман / Бенито Перес Галдос . - София : ОФ, 1984 . - 719 с. ; 25 см

   

  

Сист. No: 34554

- 106 -

47228  

Голзуърди, Джон

   Сага за Форсайтови ; Собственикът ; В примка ; Дава се под наем / Джон Голзуърди . - София : Народна култура, 1974 . - 933 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 34555

- 107 -

47246  

Енчев, Вилдирас

   Дунавски калейдоскоп / Вилдирас Енчев . - София : Българска книжница, 2019 . - 275 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-380-487-0 

  

Сист. No: 34678

- 108 -

I 2223  

Енчев, Вилдирас

   SOS : Фейлетони, Афоризми, Сентенции / Вилдирас Енчев . - София : Българска книжница, 2019 . - 99 с. : с ил. ; 17 с.

   

   ISBN 978-954-380-492-4 

  

Сист. No: 34679

- 109 -

II 2505  

Иванова, Ирина

   Русский язык : V модуль (Туризм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свищов : Академическое издательство Ценов, 2022 . - 89 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2218-4 

  

Сист. No: 34601

- 110 -

II 2510  

Иванова, Ирина

   Русский язык : V модуль (МЭО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : Академическое издательство Ценов, 2022 . - 88 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2217-7 

  

Сист. No: 34609

- 111 -

II 2486  

Монев, Виктор

   Немски език III модул (МИО) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 77 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2293-1 

  

Сист. No: 34579

- 112 -

II 2487  

Монев, Виктор

   Немски език IV модул (МИО) : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 75 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2294-8 

  

Сист. No: 34580

- 113 -

II 2501  

Монев, Виктор

   Немски език II модул (МИО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 86 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-2292-4 

  

Сист. No: 34596

- 114 -

II 2504  

Монев, Виктор

   Немски език I модул (МИО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 82 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2291-7 

  

Сист. No: 34600

- 115 -

47230  

Моъм, Уилям Съмърсет

   Цветният воал : Роман / Уилям Съмърсет Моъм . - София : Профиздат, 1987 . - 208 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 34557

- 116 -

47247  

Николова, Юлия

   Бащи и синове : Една клонка от свищовския Шишманов род; Димитър Емануилов Шишманов; Иван Димитров Шишманов; Димитър Иванов Шишманов / Юлия Николова . - София : Иврай, 2022 . - 204 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9388-99-2 

  

Сист. No: 34680

- 117 -

47231  

Пузо, Марио

   Кръстникът : Роман / Марио Пузо . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1981 . - 415 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 34558

- 118 -

II 2503  

Стоилова, Даниела

   Английски език III модул : (Туризъм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 85 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-2289-4 

  

Сист. No: 34599

- 119 -

II 2529  

Стоилова, Даниела и др.

   Английски език VII модул : (Туризъм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Даниела Стоилова, Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 130 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2290-0 

  

Сист. No: 34635

- 120 -

47232  

Стоун, Ървинг

   Жажда за живот : Историята на Винсент Ван Гог / Ървинг Стоун . - 2. изд. . - София : Народна култура, 1980 . - 420 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 34559

- 121 -

47236  

Стоун, Ървинг

   Страдание и възторг / Ървинг Стоун . - София : Народна култура, 1983 . - 904 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 34563

- 122 -

II 2537  

Узунова, Елка и др.

   Английски език I модул (Туризъм) : Учебник : Център за дистанционно обучение / Елка Узунова, Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 126 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2288-7 

  

Сист. No: 34643

- 123 -

47229  

Хамет, Дашиъл

   Прокълната кръв ; Малтийският сокол ; Кльощавият ; Разкази / Дашиъл Хамет . - София : Народна култура, 1985 . - 743 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 34556

- 124 -

47233  

Чандлър, Реймънд

   Дамата от езерото : Романи ; По-малката сестра / Реймънд Чандлър . - София : Народна култура, 1986 . - 432 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 34560

- 125 -

II 2542  

Mihaylova, Margarita et al.

   Advanced business english Part one : Textbook : Център за дистанционно обучение / Margarita Mihaylova, Ventsislav Dikov . - Svishtov : Academic Publishing House Tsenov, 2022 . - 154 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2219-1 

  

Сист. No: 34648

- 126 -

II 2508  

Todorov, Petar

   English language module V (Business informatics) : Coursebook : Център за дистанционно обучение / Petar Todorov . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 107 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2216-0 

  

Сист. No: 34605

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 127 -

47245  

Енчев, Вилдирас

   Свищов : Минало, факти, размисли / Вилдирас Енчев . - София : Българска книжница, 2017 . - 175 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-413-9 

  

Сист. No: 34677

- 128 -

47252  

Червенков, Николай и др.

   Тараклии - 200 лет : Том I (1813-1940) / Николай Червенков, Иван Думиника . - Кишинев : Cu drag, 2013 . - 608 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-9975-4412-9-2 

  

Сист. No: 34685


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Валерий 81 
Александров, Станислав 64 88 
Ангелова- Богданова, Елена 97 
Андреев, Иван 81 
Антов, Момчил 12 
Асенов, Анатолий 63 
Атанасов, Атанас 16 64 79 80 
Баташки, Георги 81 
Беляев, Александър 98 99 
Блажева, Виолета 1 2 
Богданова, Маргарита 5 65 
Божиков, Асен 91 95 
Божинова, Марияна 3 
Божков, Васил 83 84 85 
Борисов, Борислав 4 5 
Бронте, Шарлот 101 
Валтари, Мика 102 
Варамезов, Любчо 66 
Василев, Йордан 6 
Василева, Радка 103 
Вечев, Венцислав 81 
Върбанов, Иван 67 
Галдос, Бенито Перес 105 
Ганчева, Зорница 12 
Георгиева, Галя 24 
Голзуърди, Джон 106 
Горчева, Таня 7 
Данчева, Ралица 80 
Дарманчев, К. П. 28 
Денева, Анета 62 
Диков, Венцислав 125 
Димитров, Ради 81 
Димитрова, Мариела 36 
Димитрова, Теодора 8 9 10 11 
Дочев, Михаил 79 
Думиника, Иван 128 
Емилова, Петя 93 94 
Енчев, Вилдирас 107 108 127 
Ерусалимов, Румен 53 54 55 
Иванов, Георги 12 
Иванова, Зоя 68 
Иванова, Ирина 109 110 
Иванова-Кузманова, Галя 64 87 
Илиева, Любка 46 
Илиева, Таня 58 
Илийчовски, Светослав 14 15 16 17 36 
Йорданов, Йордан 57 
Йорданов, Пламен 56 57 58 
Кабакчиева, Цветелина 18 
Колева, Росица 25 69 
Крумова, Диана 82 83 84 85 86 89 
Кръстев, Людмил 20 21 
Кузнецов, Юрий 91 
Кулчев, Красимир 25 
Кушева, Галя 69 
Кънев, Пламен 17 
Лалев, Ангелин 94 
Маринова, Кремена 93 
Маринова, Наталия 90 
Марчевски, Иван 22 23 
Мидова, Петранка 24 
Михайлов, Михаил 25 
Михайлова, Маргарита 125 
Михайлова, Румяна 89 
Монев, Виктор 111 112 113 114 
Моъм, Уилям Съмърсет 115 
Несторов, Людмил 26 
Николова, Маргарита 56 57 
Николова, Юлия 116 
Нинов, Николай 58 
Павлов, Павлин 3 
Пантелеева, Искра 66 
Папраданова, Диана 81 
Парашкевова, Евелина 65 
Пармакли, Д. М. 27 28 
Перков, Венцислав 15 29 47 
Петкова, Елица 26 
Петрова, Симеонка 29 36 
Попов, Веселин 91 94 95 
Проданов, Стоян 96 
Пузо, Марио 117 
Пътев, Пламен 30 31 32 33 
Симеонова, Росица 82 83 84 85 89 
Смокова, Маруся 34 
Средкова, Красимира 50 
Стоилова, Даниела 118 119 122 
Стойкова, Пепа 35 
Стоун, Ървинг 120 121 
Стоянова, Станислава 63 
Таиров, Искрен 90 
Ташкова, Мария 90 96 
Тодоров, Петър 126 
Торбов, Цеко Николчов 51 
Узунова, Елка 119 122 
Филипова, Милена 70 
Филипова, Теодора 17 36 
Хамет, Дашиъл 123 
Чавдарова-Костова, Сийка 60 
Чандлър, Реймънд 124 
Червенков, Николай 128 
Чиприянов, Михаил 38 71 
Чиприянова, Галина 83 84 85 86 87 88 
Шишманов, Красимир 90 96 
Шишманова, Пенка 39 
Andrei, Dalina Maria 40 
Andrei, Liviu Catalin 40 
Anyacho, Benjamin C. 72 
Bosua, Rachell 74 
Boswijk, Albert 41 
Damdam Garga, Fadimatou 42 
Dikov, Ventsislav 125 
Dowling, Ross 45 
Forlani, Fabio 44 
Helms, Remko 74 
Hilger, Joseph 73 
Hislop, Donald 74 
Lambe, Patrick 76 
Massingham, Peter 75 
Mihaylova, Margarita 125 
Milton, Nick 76 
Mogelhoj, Helene von Magius 43 
Olthof, Steven 41 
Peelen, Ed 41 
Pencarelli, Tonino 44 
Pforr, Christof 45 
Rana, Lalit Singh 77 
Rhem, Anthonw J. 78 
Todorov, Petar 126 
Volgger, Michael 45 
Wahl, Zachary 73 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрна политика 2 
Актюерска техника в животозастраховането 53 
Актюерска техника в общото застраховане 55 
Анализ на аграрния бизнес 25 
Анализ на туристическия бизнес 69 
Английски език I модул (Туризъм) 122 
Английски език III модул 118 
Английски език VII модул 119 
Английски език VII модул (МИО) 103 
Банкова администрация 11 
Банково обслужване на инвестиционните дружества 9 
Бащи и синове 116 
Бизнес лингва 2022 - актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието 100 
Борсов анализ и отчетност 16 
Брандинг 46 
Бюджетно счетоводство 81 
Време и Приемственост 104 
Връзки с обществеността 67 
Възможности за извеждане на индикативна стойност на търговско предприятие 14 
Дамата от езерото 124 
Джейн Еър 101 
Дигитална трансформация на бизнеса 90 
Дигиталната икономика и държавата 26 
Документиране в контролния процес 35 
Дунавски калейдоскоп 107 
Жажда за живот 120 
Заточеникът 97 
Избрани произведения в два тома 98 99 
Изследвания върху социалните и икономическите преходи 13 
Интегрирани маркетингови комуникации I част 34 
Информационни системи за интелигентен бизнес анализ 95 
Информационно общество 6 
Корпоративно банкиране 10 
Кредитно застраховане 54 
Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 19 
Кръстникът 117 
Лидерство и лидерски компетенции в туризма 70 
Маркетингов мениджмънт - I част 22 
Медиацията в различните обществени сфери 48 
Международни търговски политики 7 
Международно митническо сътрудничество 12 
Моделиране и прогнозиране на социалнозащитните дейности 57 
Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители 60 
Наръчник по иновативни образователни технологии 59 
Независим финансов одит 64 
Немски език I модул (МИО) 114 
Немски език II модул (МИО) 113 
Немски език III модул (МИО) 111 
Немски език IV модул (МИО) 112 
Обектно-ориентирано програмиране 91 
Облачни изчисления 94 
Обща теория на правото 51 
Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие 62 
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия 82 
Осигурителен процес и технология на общественото осигуряване 56 
Осигурително право 50 
Основи на електронния бизнес 93 
Основи на счетоводството 79 
Основы микроэкономики 27 
Отчитане на външнотърговските сделки 87 
Оценка на бизнеса 15 
Пенсионно и здравно осигуряване 58 
Планов софтуер 4 
Портфейлен мениджмънт във фирмите 32 
Правото и бизнесът в съвременното общество 49 
Предприемачество в туризма 3 
Прокълната кръв 123 
Разходи, себестойност, цени 24 
Риск мениджмънт на туристическото предприятие 68 
Русский язык 109 110 
Сага за Форсайтови 106 
Свищов 127 
Симулационно моделиране в бизнеса 47 
Синухе египтянина 102 
Страдание и възторг 121 
Стратегически решения в агробизнеса 18 
Счетоводни концепции и стандарти 83 
Счетоводство на инвестиционните предприятия 80 
Счетоводство на малкото предприятие 89 
Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност 86 
Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност 88 
Тараклии - 200 лет 128 
Търговски операции с интелектуална собственост 36 
Търговско банкиране 8 
Търговско консултиране и съпорт мениджмънт 17 
Управление на банковия инвестиционен портфейл 33 
Управление на бизнеса 63 
Управление на веригата за доставки в туризма 29 
Управление на иновациите в индустриалното предприятие 66 
Управление на инфраструктурни проекти 38 
Управление на маркетинговата ефективност 23 
Управление на портфейла 30 
Управление на портфейла в публичния сектор 31 
Управление на риска в проект 65 
Управление на социални и екологични проекти 71 
Управленска отчетност 1 
Философия на правата 52 
Финансов контролинг във фирмата 20 21 
Финансови и дигитални пазари 96 
Финансово счетоводство 84 
Финансово счетоводство - първа част 85 
Финансово-бюджетно планиране 5 
Фортуната и Хасинта 105 
Цветният воал 115 
Черно море - врата и много мостове 37 
Човешкият капитал в дигиталната икономика 39 
Adobe photoshop CS 92 
Advanced business english Part one 125 
Conquer it, with project management knowledge 77 
Consumer Tribes in Tourism 45 
Economy of Meaningful Experiences 41 
English language module V (Business informatics) 126 
Fenomenele comune folclorice la bulgari si moldoveni 61 
Foreign direct investments (FDI) 40 
How to understand foreign direct investment 42 
Knowledge Management 75 
Knowledge Management in Organizations 74 
Knowledge Management in Practice 78 
Making Knowledge Management Clickable 73 
Overtourism 43 
SOS 108 
The Experience Logic as a New Perspective for Marketing Management 44 
The knowledge cafe 72 
The Knowledge Manager's Handbook 76 
Экономика, организация и планирование на предприятии 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизиране на отчетния процес 79 
автоматизирано счетоводство 82 
авторско право 36 
аграрен бизнес 25 
аграрен сектор 2 18 90 
аграрна политика 2 7 
аграрна реформа 128 
аграрна сфера 18 
аграрни продукти 18 
аграрно предприятие 18 
аграрно производство 63 
агробизнес 18 
агротуристически продукт 19 
активен портфейлен мениджмънт 30 31 32 33 
активи 33 69 
активи на предприятието 79 
актюерска техника 53 55 
акции 30 
акционери 67 
алокация на капиталите 30 
американска литература 117 121 123 124 
анализ 25 38 69 
анализ на разходите 25 
английска литераура 101 106 115 
английски език 100 103 118 119 122 125 126 
английски език за студенти 103 
афоризми 108 
Баба Марта 61 
бази от данни 91 
банки 9 11 
банкиране 8 9 10 
банков персонал 11 
банкова администрация 11 
банкова дейност 11 
банкови карти 8 9 10 
банкови сметки 8 9 10 
банкови спестовни продукти 8 9 10 
банково обслужване 9 
бартерни сделки 87 
бизнес 12 13 15 28 41 47 49 63 90 
бизнес анализ 95 
бизнес английски 125 
бизнес етика 13 
бизнес интелигентност 95 
бизнес информатика 126 
бизнес комбинации 83 
бизнес кредитиране 9 10 
бизнес оптимизационни задачи 47 
бизнес отношения 47 
бизнес планове 4 
бизнес практики 19 
бизнес стойност 41 
биографични данни 120 
биологични активи 86 
битие 97 
блага 27 
борса 16 
борсов анализ 16 
борсова търговия 96 
борсови активи 16 
бранд 46 
бранд имидж 46 
бранд мениджъри 46 
брандинг 46 
бъдещи учители 60 
българска книжнина 104 
българска литература 97 107 108 
Българска фондова борса 96 
българско възраждане 97 
бюджетен процес 5 
бюджетиране 86 
бюджетна система 81 
бюджетна сфера 81 
бюджетни организации 81 
бюджетни предприятия 81 
бюджетни приходи 5 
валутен арбитраж 87 
верига за доставки 29 
вероятности 55 
видове запаси 29 
видове осигурителни плащания 50 
виртуализация 94 
виртуална организация 93 
виртуално съхраняване 94 
висше образование 19 48 100 
внос 87 
връзки с обществеността 67 
възнаграждения 11 
Възраждане 104 127 
възрожденска литература 104 
външнотърговски сделки 87 
вътрешен контрол 64 
гаранционно застраховане 54 
генерични класове 91 
геотуризъм 45 
Герман 61 
глобализация 6 7 
глобално информационно общество 6 
годишен финансов отчет 86 
годишно счетоводно приключване 81 84 86 
граматика 110 111 112 113 114 
данъци върху дохода 83 
данъчно облагане 19 49 89 
двустранно счетоводно записване 82 89 
дестинации 43 44 
диагностициране на риска 68 
Диарбекир 97 
диверсификация 30 
дигитален пазар 90 
дигитализация 39 49 90 
дигитална икономика 6 26 39 90 93 
дигитална трансформация 19 90 
дигитални пазари 96 
дигитално лидерство 13 
дигитално предприятие 93 
динамика на разходите 1 
директни намаления 34 
дисконтни изчисления 15 
дисконтови модели 30 
диспечиране на производството 62 
дистанционно банкиране 8 9 10 
дистанционно обучение 59 
ДМА 25 
доброволно здравно осигуряване 58 
доклади 48 
документация 35 
документи 35 
документни системи 35 
документооборот 35 
ДОО 56 
допълнително пенсионно осигуряване 58 
доставки 29 
доставчици 29 
древност 127 
дружества 80 
дългосрочни финансови активи 85 
дългосрочно обществено осигуряване 50 
дългосрочно осигуряване 50 
дългосрочно пенсионно осигуряване 50 
дълготрайни активи 81 86 
дълготрайни материални активи 81 
държава 26 
държавен бюджет 5 81 
държавен сектор 26 
държавна власт 26 67 
държавна собственост 17 
държавни поръчки 26 
държавно пенсионно осигуряване 58 
държавно регулиране 2 26 
държавно управление 26 
едностранно счетоводно записване 82 89 
езикознание 103 109 110 111 112 113 114 118 119 122 125 126 
екологична безопасност 63 
екологична политика 71 
екологични проекти 71 
екологични рискове 63 
екологично проектиране 71 
експортно кредитно застраховане 54 
експортно насърчаване 7 
електронен бизнес 93 
електронен документ 35 
електронна търговия 26 96 
електронни системи 93 
електронни таблици 4 
електронно гласуване 26 
електронно правителство 26 
елементи на цената 24 
енергетика 90 
ЕС 7 
есета 107 
етика 67 
ефективни портфейли 30 31 33 
ефективни преговори 30 
ефективност 25 
животновъдство 25 
животозастраховане 53 
журналистика 104 
задбалансови активи 81 
задбалансови пасиви 81 
задължително здравно осигуряване 58 
задължително социално осигуряване 56 
законодателство 52 
запаси 29 
зареждане на данни 95 
застраховане 53 54 55 
застраховател 55 
застрахователен договор 53 54 
застрахователна вноска 55 
застрахователни вноски 53 
застраховка Живот 53 
застраховка Кредит на доверие 54 
застраховки 53 
заточеник 97 
здравен пазар 13 
здравеопазване 13 48 58 
здравно осигуряване 50 58 89 
здравно осигуряване в България 58 
здравноосигурителни системи 58 
избор на одитор 64 
избрани съчинения 98 99 
извличане на данни 95 
извличане на знания 95 
изграждане на портфейл 32 33 
изкуствен интелект 48 
износ 87 
изобретения 36 
източници на данни 95 
източници на осигурителното право 50 
изучаване на английски език 103 118 119 122 125 
изучаване на немски език 111 112 113 114 
изучаване на руски език 109 110 
икономика 6 13 19 26 27 28 39 
икономика на преживяванията 41 
икономическа интеграция 42 
икономическа информация 79 
икономическа свобода 42 
икономическа теория 6 
икономически анализ 69 
икономически преход 13 
икономически растеж 19 26 
имуществено състояние 16 
имущество на предприятието 15 
инвентаризация 86 
инвентаризиране 79 
инвестиции 37 39 
инвестиционен портфейл 30 
инвестиционен риск 30 31 33 
инвестиционни дружества 9 
инвестиционни предприятия 80 
инвестиционни проекти 22 
индустриални предприятия 62 66 
индустриално предприятие 66 
Индустрия 4.0 19 
иновативни бизнес модели 41 
иновативни образователни технологии 59 
иновативни училища 59 
иновации 37 66 72 
иновационен процес 66 
иновационна стратегия 66 
иновационни проекти 66 
иновационни рискове 66 
иновационни теории 66 
интеграция 7 
интегрирана митническа тарифа 12 
интелектуална собственост 36 
интернет 93 
интернет икономика 93 
интерфейсни класове 91 
информационни продукти 96 
информационни системи 95 
информационни технологии 94 
информационни технологии в управлението 77 
информационно общество 6 93 
информационно осигуряване 1 
инфраструктура 38 
инфраструктурни проекти 38 
история 127 
калкулиране 1 24 
калкулиране на себестойност 88 
капитал 16 69 79 
капиталова алокация 30 31 32 33 
капиталови инструменти 96 
качество 62 
клиринг 96 
Коледа 61 
колективно инвестиране 80 
компетентност 60 
комуникация 67 
конкурс 34 
консултиране 17 
контрол 38 
контрол на риска 68 
контролен процес 35 
контролинг 20 21 
контролинг във фирмата 21 
конференция 13 19 37 48 49 
концесия 17 
кооперативен капитал 40 
корпоративна собственост 17 
корпоративно банкиране 10 
корпоративно планиране 71 
корпоративно предприемачество 13 
корпоративно управление 71 
корпорация 17 
краезнание 116 
краткосрочно обществено осигуряване 50 
краткосрочно осигуряване 50 
краткотрайни активи 86 
краткотрайни материални активи 81 
кредитиране 8 
кредитни сделки 87 
кредитно застраховане 54 
кръгла маса 100 
кръгова икономика 19 
купони 34 
Ладуване 61 
лидерски компетенции 70 
лидерство 70 74 
лизингови договори 83 
лизингови сделки 85 
ликвидация 80 
литература 97 98 99 101 102 105 106 107 108 115 117 120 121 123 124 
лихва в животозастраховането 53 
лихва в застраховането 53 
лихвени изчисления 15 
лицензионна търговия 36 
лични данни 49 
лобизъм 67 
логистика 90 
локализация 47 
лоялност към бранда 46 
малки и средни предприятия 63 
малки предприятия 89 
малък бизнес 63 
малък и среден бизнес 63 
маркет тайминг 30 31 32 33 
маркетинг 22 23 34 44 
маркетингов анализ 22 
маркетингов мениджмънт 22 
маркетингов план 22 
маркетингова ефективност 23 
маркетингови инвестиции 22 23 
маркетингови инструменти 23 
маркетингови комуникации 34 
маркетингови концепции 23 
маркетингови методи 44 
маркетингови разходи 23 
маркетингови решения 22 37 
маркетингово планиране 22 
материални запаси 88 
медиатори 48 
медиация 13 48 
международен туризъм 43 69 
международна конференция 19 
международна научна конференция 37 
международна научнопрактическа конференция 19 
международна пазарна среда 7 
международна търговия 2 
международни митнически конвенции 12 
Международни одиторски стандарти 64 
международни споразумения 12 
Международни стандарти за финансова отчетност 83 
международни стандарти за финансови отчети 83 
международно митническо сътрудничество 12 
международно осигурително право 50 
мениджмънт 62 70 73 75 
мениджмънт в туризма 43 
местни бюджети 81 
метод на правно регулиране 50 
методи 91 
миграция на населението 128 
микроикономика 27 
минало 127 
митници 12 
митнически конвенции 12 
митническо сътрудничество 12 
модел на Марковиц 30 
модерна портфейлна теория 30 
мрежови услуги 94 
наръчник 76 
население 128 
научна конференция 37 48 49 
национална икономика 26 
национална научна конференция 48 49 
национални аграрни политики 2 
Национални стандарти за финансови отчети 83 
негативен ПР 67 
недвижими имоти 15 
независим финансов одит 64 
нелоялна конкуренция 36 
нематериални дълготрайни активи 81 
немски език 100 111 112 113 114 
нетекущи активи 83 85 
нетекущи пасиви 85 
нето настояща стойност 53 
нефинансови предприятия 82 
НЗОК 58 
нишов туризъм 45 
новобългарски книжовен език 104 
обект на счетоводството 79 
обектно ориентирано програмиране 91 
обичаи 61 
облачен брокер 94 
облачен доставчик 94 
облачен одитор 94 
облачна инфраструктура 94 
облачни изчисления 94 
облачни услуги 94 
образование 13 59 60 
образователни технологии 59 
обратна логистика 29 
обреди 61 
обучение по английски език 126 
обща теория на правото 51 
обществено осигуряване 50 56 
общество 51 
Общество 5.0 19 
общинска собственост 17 
общински бюджет 5 
общо застраховане 55 
одит 64 76 
одиторска документация 64 
одиторска проверка 64 
одиторски ангажименти 64 
одиторски доказателства 64 
одиторски доклад 64 
одиторски извадки 64 
одиторски процедури 64 
одиторски риск 64 
одиторски стандарти 64 
одиторско мнение 64 
околна среда 71 
онлайн аналитична обработка 95 
оперативен контрол 62 
оперативен мениджмънт 62 
оперативно планиране 62 
оперативно регулиране 62 
организационен мениджмънт 63 
организационна структура 62 
организационно лидерство 70 
организация 28 
организация на бизнеса 63 
организация на знанието 76 
организация на счетоводството 82 
осигурени лица 50 
осигурени социални рискове 50 
осигурителен доход 56 
осигурителен процес 56 
осигурителен стаж 56 58 
осигурители 50 
осигурителни вноски 50 58 
осигурителни органи 50 
осигурителни плащания 50 
осигурителни правоотношения 50 
осигурителни случаи 50 
осигурително законодателство 50 
осигурително право 50 
осигурително право в ЕС 50 
осигурително право на България 50 
осигурителноправни спорове 50 
осигуряване 56 58 
основи на счетоводството 79 
отраслов анализ 14 
отчитане на бизнес комбинации 85 
отчитане на задълженията 84 85 
отчитане на лизингови договори 85 
отчитане на нетекущи активи 84 
отчитане на приходи 84 
отчитане на провизии 84 
отчитане на разходи 84 
отчитане на разходите 24 
отчитане на собствения капитал 84 
оценител на предприятие 14 
оценка 38 
оценка на бизнеса 15 17 
оценка на предприятие 17 
оценка на предприятието 15 
оценка на риска 65 68 
оценка на търговско предприятие 14 
пазар 27 
пазар на труда 49 
пазарен бизнес 63 
пазарна икономика 28 
пазарна стойност 16 
пазарни индекси 96 
пазарни отношения 14 
паричен поток 15 
парични компенсации 34 
парични обезщетения 56 
партньорство 12 
пасиви 16 79 83 
пенсии 50 58 
пенсионна застраховка 53 
пенсионна система 57 
пенсионни схеми 58 
пенсионни фондове 58 
пенсионно осигуряване 57 58 
пенсионно осигуряване в България 58 
пенсионно осигуряване в ЕС 58 
пенсионно производство 50 
пенсия за инвалидност 57 
пенсия за осигурителен стаж 57 
персонал 25 69 
планиране 5 28 38 
платежни операции 8 10 
платежни услуги 8 9 10 
поведенчески шаблони 91 
подготовка на учители 60 
позициониране на бранд 46 
полиморфизъм 91 
портфейл 32 33 
портфейлен мениджмънт 30 32 
портфейлна теория 30 31 33 
портфейлно застраховане 30 31 32 33 
потребителски класове 91 
потребителско поведение 27 
потребление в туризма 45 
потребности 27 
потребности от стоки 29 
ПР 67 
права 52 
правна защита 36 
правни норми 51 
правни отношения 51 
правни понятия 52 
право 37 49 50 51 
правоотношения 51 
празници 61 
предмет на осигурителното право 50 
предприемач 3 
предприемаческа инициатива 3 
предприемачески проекти 3 
предприемачески процес 3 
предприемаческо управление 3 
предприемачество 3 
предприятие 14 62 79 
предприятия 28 86 
предучилищно образование 48 
презентации 59 
преки чуждестранни инвестиции 40 42 
премийни оферти 34 
пресконференция 67 
приходен подход 15 
приходи 16 69 80 81 83 88 
провизии 85 
прогнозиране 57 
програми за лоялност 34 
програмни продукти 82 
програмно бюджетиране 5 
продуктов асортимент 47 
продуктови проби 34 
проектен мениджмънт 77 
проектен риск 65 
проекти 65 
проектни рискови фактори 65 
проектно управление 65 
проектобюджет 5 
производствена дейност 62 
производство 27 28 
промишлен дизайн 36 
промишленост 90 
промоции 34 
промоционална политика 34 
промоционална техника 34 
просто олихвяване 53 
противодействие на риска 68 
пряко инвестиране 40 
публичен сектор 48 65 
публични пенсии 57 
публично право 51 
публично търгувани компании 21 
работни пакети 4 
разкази 107 123 
размисли 107 
разработване на бранд 46 
разходен подход 14 
разходи 16 24 57 69 80 81 83 88 
разходи на предприятието 1 
разчети 81 
растениевъдство 25 
ребалансиране 30 31 32 33 
регионална интеграция 7 
регионални блокове 7 
регионални пазари 7 
регистриран одитор 64 
религия 128 
рентабилност 16 25 69 
рентна застраховка 53 
риск 65 68 
риск в животозастраховането 53 
риск мениджмънт 68 
риск на одита 64 
риск на портфейла 30 
роман 102 105 115 117 120 121 
романи 98 99 101 106 123 124 
Русалии 61 
руски език 109 110 
ръководител 70 
СА 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 46 47 53 54 55 56 57 58 62 63 64 65 66 67 68 69 71 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 100 103 109 110 111 112 113 114 118 119 122 125 126 
сборник 104 
сборник с доклади 48 49 
сборник с резюмета 100 
Свищов 97 104 107 116 127 
свищовски род 116 
свободна търговия 12 
сводка на отчетни данни 79 
себестойност 24 
себестойност на продукцията 1 86 
секюритизация 36 
селско стопанство 2 19 
селскостопанска дейност 86 
селскостопанска политика 2 
селскостопански предприятия 86 
селскостопански продукти 2 
сентенции 108 
сетълмент 96 
сигурност 94 
симулационно моделиране 47 
симулационно оптимиране 47 
склад за данни 95 
сложно олихвяване 53 
смесено обучение 59 
снабдяване 29 
собственост 17 27 
софтуер 4 
софтуер за управление на проекти 77 
социална дейност 71 
социална защита 57 
социална политика 71 
социални дейности 37 
социални мрежи 93 
социални проекти 71 
социално осигуряване 89 
социалнозащитни дейности 57 
специалисти по връзки с обществеността 67 
споделител на знание 75 
споделяне на знания 72 74 75 
справедливост 51 
средни величини 55 
средства за масова информация 67 
стандарти за финансово отчитане 83 
статии 107 
статистическа вероятност 55 
статистическо изучаване 19 
стопанска отчетност 79 
стопански операции 79 
стратегии в туризма 3 
стратегическа информационна система 18 
стратегически мениджмънт 67 
стратегически решения 18 
стратегически цели 29 
стратегическо мислене 18 
строителна дейност 88 
структура 2 
структурни фондове на ЕС 3 
структурни шаблони 91 
счетоводен баланс 79 
счетоводна информационна система 86 
счетоводни грешки 79 
счетоводни документи 79 
счетоводни записвания 79 
счетоводни концепции 83 
счетоводни регистри 79 
счетоводни сметки 79 
счетоводни стандарти 83 
счетоводно отчитане 80 81 85 86 87 88 
счетоводство 19 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
счетоводство в малките предприятия 89 
съвременно предприемачество 3 
съдебна реформа 48 
съдебна система 49 
създаване на проект 4 
Тараклии 128 
тарифна политика 12 
текущи активи 85 
текущи пасиви 85 
текущо счетоводно отчитане 79 
теорема на Бернули 55 
теория на игрите 47 
теория на Марковиц 30 
томболи 34 
транспорт 128 
транспортна дейност 88 
трансфер на имиджа 46 
трансформационен мениджмънт 73 
трансформация на бизнеса 41 
трансформиране на данни 95 
труд 39 
трудов пазар 39 
трудови взаимоотношения 11 
трудови отношения 49 
трудови разходи 1 
трудови ресурси 28 
туризъм 3 29 37 41 43 45 70 109 118 119 122 
туристическа дестинация 43 
туристически бизнес 69 
туристически предизвикателства 41 
туристически предприятия 69 
туристическо поведение 45 
туристическо предприятие 29 68 70 
търговия 128 
търговска марка 36 46 
търговска политика 7 
търговски банки 11 
търговски бизнес 17 
търговски операции 36 
търговски отношения 48 
търговски промоции 34 
търговско банкиране 8 
търговско предприятие 14 
търговско училище 116 
търговско финансиране 8 9 10 
управление 29 38 62 71 128 
управление на бизнеса 63 
управление на бранда 46 
управление на знанието 72 73 74 75 76 78 
управление на знания 73 74 76 
управление на знанията 72 75 78 
управление на инвестиционния риск 30 
управление на маркетинга 44 
управление на материални запаси 1 
управление на организационна култура 74 
управление на портфейла 31 
управление на предприятието 1 84 85 
управление на проекти 4 65 77 
управление на разходите 1 
управление на риска 20 21 65 93 
управление на собствеността 17 
управление на стреса 63 
управление на таланта 78 
управление на човешките ресурси 78 
управленска отчетност 1 
управленски решения 1 
условни активи 79 
условни пасиви 79 
устойчиво развитие 71 
устройство 128 
учебен курс 92 
учебен процес 59 
учители 60 
факторинг 87 
фейлетони 108 
Филип Тотю 97 
философия на правата 52 
философия на правото 52 
финанси 20 21 
финансиране на здравеопазването 58 
финансиране на предприемачеството 3 
финансов контрол 21 64 
финансов контролинг 20 21 
финансов контрольор 21 
финансов резултат 80 
финансова устойчивост 25 
финансови активи 81 
финансови аспекти 2 
финансови инструменти 9 80 
финансови отчети 84 89 
финансови пазари 96 
финансови показатели 20 21 
финансови проблеми 71 
финансови резултати 28 69 
финансови услуги 90 
финансово планиране 20 21 
финансово счетоводство 84 85 
финансово състояние 16 
фирмен дизайн 36 
фирмен контролинг 20 
фирмена култура 63 
фирмена среда 63 
фирмени решения 20 
форми на кредита 10 
форфетинг 87 
франчайзинг 36 
функции на осигурителното право 50 
функции на цените 24 
художествена литература 98 99 101 102 105 106 115 117 120 121 123 124 
цени 24 
ценни книжа 80 
ценност на правата 52 
ценова аграрна политика 2 
ценова конкуренция 41 
ценова политика 24 28 
ценообразуване 2 24 
цифрова компетентност 60 
частични разходи 1 
Черно море 37 
Черноморски регион 37 
човек 97 
човешки капитал 39 
чуждестранна валута 87 
чуждестранни инвестиции 40 42 
чужди езици 100 
чуждоезиково обучение 100 125 
шаблони за дизайн 91 
Шишманов род 116 
юбилеен сборник 104 
юбилейна конференция 13 
юридически права 52 
70 години катедра Чуждоезиково обучение 100 
86 години СА Д.А. Ценов 100 
Adobe Image Ready 92 
Adobe Photoshop 92 
Adobe Photoshop CS 92 
Balanced Scorecard 15 
CCR модел 47 
COBOS 96 
Cost-Benefit Analysis 5 
COVID-19 13 
CRM системи 93 
CVA 15 
DEA 47 
EVA 15 
GIF изображения 92 
IT технологии 77 
Magic Wand 92 
METATRADER 96 
Microsoft Excel 4 
Microsoft Project 4 
MS Excel 4 
MS Excel SOLVER 47 
OBJECT-RELATION MAPPIMN 91 
Photoshop 92 
Power BI 95 
Power Map 95 
Power Query 95 
Power View 95 
PowerPivot 95 
PR 67 
Primavera 4 
TABLEAU 95 
VBM концепция 15 
Visual Studio 91 
Web 2.0 93