НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

II 2432  

Григоров, Атанас и др.

   Философия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Григоров, Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 198 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1804-0 

  

Сист. No: 34180

- 2 -

II 2469  

Личева, Катя

   Бизнес етика : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 184 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2196-5 

  

Сист. No: 34489

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

II 2450  

Макроикономическа статистика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Поля Ангелова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 177 с. : с фиг. ; 29 см

   Други авт. : Л. Иванов, П. Петков, Кр. Славева.

   ISBN 978-954-23-1266-6 

  

Сист. No: 34230

- 4 -

II 2440  

Славева, Красимира

   Икономическа статистика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимира Славева . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 203 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1905-4 

  

Сист. No: 34219

Политика

- 5 -

47194  

Филипов, Милен Николаев

   (Псевдо)събитието : Теория и практика / Милен Николаев Филипов . - Габрово : Екс-прес, 2020 . - 143 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-490-690-0 

  

Сист. No: 34320

Икономика. Икономически науки

- 6 -

II 2431  

Богданова, Маргарита и др.

   Регионален маркетинг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Елица Лазарова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 107 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1937-5 

  

Сист. No: 34179

- 7 -

II 2478  

Божинова, Марияна и др.

   Недвижима собственост в туризма : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 190 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2193-4 

  

Сист. No: 34498

- 8 -

II 2482  

Брусарски, Румен и др.

   Въведение във финансите : Финансова теория : Център за дистанционно обучение / Румен Брусарски, Андрей Захариев, Георги Манлиев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 289 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2188-0 

  

Сист. No: 34502

- 9 -

47200  

България в трудова Европа 2021  . - София : Фондация Фридрих Еберт, 2022 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7666-13-7 

  

Сист. No: 34381

- 10 -

45968  

Великов, Никола

   Икономическата култура в профил и анфас : Четиво за всички, които искат да разберат разликата между радикалната и либералната парадигма в областта на общата икономическа теория : Т. 1 - / Никола Великов . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2013 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9439-25-0 

   Т. 2 . - 2013 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 34384

- 11 -

47203  

Великов, Никола

   Половин век активно конструктивно сътрудничество с Кърджалийски окръг (1958-2008 г.) / Никола Великов . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2016 . - 203 с. : с табл., ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-37-3 

  

Сист. No: 34386

- 12 -

47206  

Великов, Никола

   Фрагменти : Юбилейно издание / Никола Великов . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2020 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-43-4 

  

Сист. No: 34390

- 13 -

II 2466  

Горчева, Таня

   Международни пазари : Учебник : Център за дистанционно обучение / Таня Горчева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 204 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2222-1 

  

Сист. No: 34486

- 14 -

II 2434  

Денева, Анета и др.

   Индустриална икономика : Учебно помагало за дистанционно обучение / Анета Денева, Ивайло Костов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 134 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1998-6 

  

Сист. No: 34205

- 15 -

II 2473  

Иванова, Петя и др.

   Екскурзоводство и туристическа анимация : Учебник : Център за дистанционно обучение / Петя Иванова, Любомира Тодорова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 153 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2205-4 

  

Сист. No: 34493

- 16 -

II 2454  

Икономика на предприятието  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анета Денева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 276 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Други авт. : Л. Варамезов, И. Пантелеева, С. Найденов, Е. Николов, З. Иванова.

   ISBN 978-954-23-1889-7 

  

Сист. No: 34235

- 17 -

II 2455  

Икономикс  : Микроикономика и макроикономика / Йордан Василев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 340 с. : с фиг. ; 29 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова.

   ISBN 978-954-23-1825-5 

  

Сист. No: 34236

- 18 -

II 2442  

Личев, Тихомир и др.

   Туристически ресурси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1904-7 

  

Сист. No: 34221

- 19 -

II 2447  

Михайлов, Михаил и др.

   Теория на икономическия анализ : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Росица Колева, Красимир Кулчев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 130 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1919-1 

  

Сист. No: 34226

- 20 -

II 2472  

Николова, Марина и др.

   Екологичен туризъм : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 280 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2192-7 

  

Сист. No: 34492

- 21 -

II 2479  

Николова, Марина и др.

   Аграрно предприемачество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 180 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2191-0 

  

Сист. No: 34499

- 22 -

II 2449  

Пътев, Пламен и др.

   Финанси на фирмата : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Пътев, Марин Маринов, Александър Ганчев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 145 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1899-6 

  

Сист. No: 34229

- 23 -

II 2435  

Радков, Радко и др.

   Международни финанси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Радко Радков, Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 370 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1946-7 

  

Сист. No: 34209

- 24 -

47198  

Рибарова, Екатерина и др.

   Индустриалните отношения и дигитализацията в България : Национален доклад / Екатерина Рибарова, Мария Прохаска . - София : Б. и., 2022 . - 104 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 34377

- 25 -

II 2441  

Симеонов, Стефан

   Финансови пазари : Учебно пособие за дистанционно обучение / Стефан Симеонов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 244 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1802-6 

  

Сист. No: 34220

- 26 -

II 2443  

Симеонов, Стефан и др.

   Инвестиционен анализ : Учебно пособие за дистанционно обучение / Стефан Симеонов, Александър Ганчев, Нигохос Канарян . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 199 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1801-9 

  

Сист. No: 34222

- 27 -

II 2471  

Стойков, Иван и др.

   Международна инвестиционна политика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Иван Стойков, Симеон Момчев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 151 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2204-7 

  

Сист. No: 34491

- 28 -

47195  

Съботинова, Диана

   Международно производство / Диана Съботинова . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2022 . - 200 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-9619-253-014-3 

  

Сист. No: 34321

- 29 -

II 2433  

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчен контрол и администрация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 267 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1701-2 

  

Сист. No: 34202

- 30 -

II 2483  

Туристически бизнес  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марияна Божинова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Други авт. : П. Иванова, Л. Тодорова, П. Павлов.

   ISBN 978-954-23-2193-4 

  

Сист. No: 34503

- 31 -

II 2484  

Туристически бизнес и предприемачество  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марияна Божинова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 190 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Други авт. П. Иванова, Л. Тодорова, П. Павлов.

   ISBN 978-954-23-2195-8 

  

Сист. No: 34504

- 32 -

II 2457  

Финанси  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 438 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Други авт. : А. Захариев, Б. Божинов, Ст. Проданов, Ст. Симеонов, Ж. Вътев, П. Пътев, А. Ангелов, В. Милинов, М. Маринов, А. Радулова, Л. Кръстев, А. Ганчев.

   ISBN 978-954-23-1880-4 Заглавието на корицата е Въведение във финансите.

  

Сист. No: 34239

- 33 -

II 2428  

Чиприянов, Михаил

   Фирмено планиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Чиприянов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 148 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1836-1 

  

Сист. No: 34164

- 34 -

II 2429  

Янева, Мариана и др.

   Международен туризъм : Учебно пособие за дистанционно обучение / Мариана Янева, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 130 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2097-5 

  

Сист. No: 34167

Обществено управление. Военни науки

- 35 -

47192  

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2021 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 48 с. ; 23 см

   

   ISBN 2738-8565 

  

Сист. No: 34240

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 36 -

II 2476  

Ерусалимов, Румен и др.

   Застрахователен анализ : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 128 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2184-2 

  

Сист. No: 34496

Застраховане

- 37 -

II 2458  

Василев, Венцислав

   Презастраховане : Учебник : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 134 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2200-9 

  

Сист. No: 34469

- 38 -

II 2436  

Ерусалимов, Румен и др.

   Общо застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 232 с. : със сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1981-8 

  

Сист. No: 34212

- 39 -

II 2480  

Ерусалимов, Румен и др.

   Общо застраховане : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 214 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2202-3 

  

Сист. No: 34500

- 40 -

II 2481  

Ерусалимов, Румен и др.

   Корпоративно застраховане : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 212 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-95423-2201-6 

  

Сист. No: 34501

- 41 -

II 2474  

Николова, Маргарита и др.

   Пазар на социалнозащитни продукти и услуги : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Николова, Йордан Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 158 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2185-9 

  

Сист. No: 34494

Висше образование

- 42 -

378/С/ О 79  

[Осемдесет и пет] 85 години Висше училище 1936-2021  . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 92 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 34479

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 43 -

47207  

Шопова, Маргарита

   Висша математика : С приложения в икономиката / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 324 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2180-4 

  

Сист. No: 34467

- 44 -

II 2460  

Шопова, Маргарита

   Висша математика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 328 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2181-1 

  

Сист. No: 34480

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 45 -

II 2438  

Нинов, Николай

   Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване / Николай Нинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 115 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2056-2 

  

Сист. No: 34215

- 46 -

II 2459  

Нинов, Николай

   Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване : Учебник : Учебно пособие за дистанционно обучение / Николай Нинов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 154 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2199-6 

  

Сист. No: 34471

Енергетика

- 47 -

47199  

Енергиен форум 2022  : Сборник доклади, 28 юни-01 юли . - София : Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2022 . - 366 с. ; 20 см

   

   ISBN 2367-6728 

  

Сист. No: 34379

Селско стопанство. Горско стопанство

- 48 -

II 2465  

Николова, Марина

   Екологично устойчиво развитие на агрофирмата : Учебник : Център за дистанционно обучение / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 141 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2190-3 

  

Сист. No: 34485

Методи на управление

- 49 -

47205  

Великов, Никола

   Силата на каузата и функциите на PR-а / Никола Великов . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2014 . - 199 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-27-4 

  

Сист. No: 34389

- 50 -

II 2475  

Емилова, Ирена и др.

   Международен антикризисен мениджмънт : Учебник : Център за дистанционно обучение / Ирена Емилова, Валентин Панайотов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 149 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2189-7 

  

Сист. No: 34495

- 51 -

II 2439  

Найденов, Сергей

   Логистика на индустриалното предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Сергей Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 126 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1924-5 

  

Сист. No: 34216

- 52 -

II 2452  

Оценка на контролната дейност  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Емилиян Тананеев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 189 с. : със сх. ; 29 см

   Други авт. : К. Крумов, П. Стойкова, С. Костова, Н. Цветкова.

   ISBN 978-954-23-1478-3 

  

Сист. No: 34233

- 53 -

II 2445  

Пантелеева, Искра и др.

   Управление на човешките ресурси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 318 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1553-7 

  

Сист. No: 34224

- 54 -

II 2437  

Чиприянов, Михаил

   Методи за стратегически изследвания : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Чиприянов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 149 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1837-8 

  

Сист. No: 34214

Контрол-методи на управление

- 55 -

II 2456  

Теория на контрола  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Иванов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 218 с. : с табл., фиг., сх. ; 29 см

   Други авт. : Е. Тананеев, М. Томева, К. Крумов, П. Стойкова, С. Костова, Н. Цветкова, М. Антов.

   ISBN 978-954-23-1348-9 

  

Сист. No: 34237

Психология на управлението

- 56 -

II 2463  

Саркисян, Карина

   Търговски преговори : Учебник : Център за дистанционно обучение / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 149 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2182-8 

  

Сист. No: 34483

Счетоводство

- 57 -

II 2430  

Атанасов, Атанас

   Отчитане на сделки с дългови инструменти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 238 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1867-5 

  

Сист. No: 34170

- 58 -

II 2464  

Кръстева-Христова, Радосвета

   Управленско счетоводство : Учебник : Център за дистанционно обучение / Радосвета Кръстева-Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 199 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2183-5 

  

Сист. No: 34484

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 59 -

II 2448  

Пантелеева, Искра и др.

   Управление на екипи и комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Искра Пантелеева, Емил Николов, Ивайло Костов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 262 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1922-1 

  

Сист. No: 34227

- 60 -

II 2451  

Управление на човешките ресурси  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Искра Пантелеева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 369 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Други авт. : Е. Николов, Я. Станев, И. Костов.

   ISBN 978-954-23-1923-8 

  

Сист. No: 34232

Информационни технологии

- 61 -

II 2444  

Маринова, Наталия и др.

   Бази от данни : Учебно пособие за дистанционно обучение / Наталия Маринова, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 216 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1944-3 

  

Сист. No: 34223

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 62 -

47197  

Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика  : Учебно пособие /  Състав. Калина Лукова . - Бургас : Бряг, 2009 . - 87 с. : с диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8752-12-1 

  

Сист. No: 34323

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 63 -

47196  

Българският език в социалните медии  : Монография / Галя Христозова и др. . - Габрово : Екс-прес, 2021 . - 563 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-490-715-0 

  

Сист. No: 34322

- 64 -

47201  

Великов, Никола

   Актуално, юбилейно, развлекателно... и малко икономически знания : Книга втора / Никола Великов . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2018 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-39-7 

  

Сист. No: 34382

- 65 -

II 2468  

Todorov, Petar

   English language module III (Business informatics) : Coursebook : Център за дистанционно обучение / Petar Todorov . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 98 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2203-0 

  

Сист. No: 34488

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 66 -

47204  

Професор Никола Великов на 90 години  : Отзиви за юбиляра . - София : Център за еврообразование и наука ООД, 2020 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-44-1 

  

Сист. No: 34387

Биографии

- 67 -

47202  

Великов, Никола

   Ловни, изпитни и пътни преживелици на един професор : Сборник / Никола Великов . - София : Център за образование и научни проучвания ООД, 2005 . - 223 с. : с ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN 954-9439-01-1 

  

Сист. No: 34385


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 32 
Ангелова, Поля 3 
Антов, Момчил 55 
Атанасов, Атанас 57 
Богданова, Маргарита 6 
Божиков, Асен 61 
Божинов, Божидар 32 
Божинова, Марияна 7 30 31 
Борисов, Борислав 35 
Брусарски, Румен 8 
Варамезов, Любчо 16 
Василев, Венцислав 37 38 39 40 
Василев, Йордан 17 
Ватева, Веселина 63 
Великов, Никола 10 11 12 49 64 67 
Върбанов, Иван 1 
Вътев, Жельо 32 
Ганчев, Александър 22 26 32 
Горчева, Таня 13 
Григоров, Атанас 1 
Денева, Анета 14 16 
Емилова, Ирена 50 
Ерусалимов, Румен 36 38 39 40 
Захариев, Андрей 8 23 32 
Иванов, Георги 55 
Иванов, Любомир 3 
Иванова, Зоя 16 53 
Иванова, Петя 15 30 31 
Илиева, Любка 7 
Йорданов, Йордан 41 
Канарян, Нигохос 26 
Колева, Росица 19 
Костов, Ивайло 14 59 60 
Костова, Силвия 52 55 
Крумов, Крум 52 55 
Кръстев, Людмил 32 
Кръстева-Христова, Радосвета 58 
Кулчев, Красимир 19 
Лазаров, Румен 17 
Лазарова, Елица 6 
Лилова, Румяна 32 
Линкова, Маруся 20 21 
Личев, Тихомир 18 
Личева, Катя 2 
Лукова, Калина 62 63 
Манева-Здравевска, Мария 63 
Манлиев, Георги 8 
Маринов, Марин 22 32 
Маринова, Наталия 61 
Марков, Огнян 17 
Милинов, Валентин 32 
Михайлов, Михаил 19 
Момчев, Симеон 27 
Найденов, Сергей 16 51 
Ненова, Радка 21 
Несторов, Людмил 17 
Николов, Емил 16 53 59 60 
Николова, Маргарита 41 
Николова, Марина 20 21 48 
Нинов, Николай 45 46 
Павлов, Павлин 30 31 34 
Панайотов, Валентин 50 
Панева, Анелия 36 38 39 40 
Пантелеева, Искра 16 53 59 60 
Петков, Пламен 3 
Попова, Диана 63 
Проданов, Стоян 32 
Прохаска, Мария 24 
Пътев, Пламен 22 32 
Радков, Радко 23 
Радулова, Анелия 32 
Рибарова, Екатерина 24 
Саркисян, Карина 56 
Симеонов, Стефан 25 26 32 
Славева, Красимира 3 4 
Станев, Явор 60 
Стойков, Иван 27 
Стойкова, Пепа 29 52 55 
Стоянова, Милена 18 
Съботинова, Диана 28 
Тананеев, Емилиян 29 52 55 
Тодоров, Петър 65 
Тодорова, Любомира 15 30 31 
Тодорова, Таня 17 
Томева, Милка 55 
Филипов, Милен 63 
Филипов, Милен Николаев 5 
Христозова, Галя 63 
Цветкова, Надежда 52 55 
Чиприянов, Михаил 33 54 
Шишманова, Пенка 17 
Шопова, Маргарита 43 44 
Янева, Мариана 34 
Todorov, Petar 65 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрно предприемачество 21 
Актуално, юбилейно, развлекателно... и малко икономически знания 64 
Бази от данни 61 
Бизнес етика 2 
България в трудова Европа 2021 9 
Българският език в социалните медии 63 
Висша математика 43 44 
Въведение във финансите 8 
Данъчен контрол и администрация 29 
Екологичен туризъм 20 
Екологично устойчиво развитие на агрофирмата 48 
Екскурзоводство и туристическа анимация 15 
Енергиен форум 2022 47 
Застрахователен анализ 36 
Икономика на предприятието 16 
Икономикс 17 
Икономическа статистика 4 
Икономическата култура в профил и анфас 10 
Инвестиционен анализ 26 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2021 година 35 
Индустриална икономика 14 
Индустриалните отношения и дигитализацията в България 24 
Корпоративно застраховане 40 
Ловни, изпитни и пътни преживелици на един професор 67 
Логистика на индустриалното предприятие 51 
Макроикономическа статистика 3 
Международен антикризисен мениджмънт 50 
Международен туризъм 34 
Международна инвестиционна политика 27 
Международни пазари 13 
Международни финанси 23 
Международно производство 28 
Методи за стратегически изследвания 54 
Недвижима собственост в туризма 7 
Общо застраховане 38 39 
Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване 45 46 
Отчитане на сделки с дългови инструменти 57 
Оценка на контролната дейност 52 
Пазар на социалнозащитни продукти и услуги 41 
Половин век активно конструктивно сътрудничество с Кърджалийски окръг (1958-2008 г.) 11 
Презастраховане 37 
Професор Никола Великов на 90 години 66 
Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика 62 
Регионален маркетинг 6 
Силата на каузата и функциите на PR-а 49 
Теория на икономическия анализ 19 
Теория на контрола 55 
Туристически бизнес 30 
Туристически бизнес и предприемачество 31 
Туристически ресурси 18 
Търговски преговори 56 
Управление на екипи и комуникации 59 
Управление на човешките ресурси 53 60 
Управленско счетоводство 58 
Философия 1 
Финанси 32 
Финанси на фирмата 22 
Финансови пазари 25 
Фирмено планиране 33 
Фрагменти 12 
(Псевдо)събитието 5 
[Осемдесет и пет] 85 години Висше училище 1936-2021 42 
English language module III (Business informatics) 65 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрни предприятия 48 
аграрно предприемачество 21 
агробизнес 21 48 
агроекология 48 
агроекосистеми 48 
агросистеми 48 
агрофирма 48 
агрофирми 48 
административен капацитет 35 
администрация 29 
академици 12 
академична общност 66 
алтернативен туризъм 20 
анализ 19 
английски език 65 
анимационен продукт 15 
антикризисен мениджмънт 50 
бази от данни 61 
балансирана система от показатели 54 
банков мениджмънт 32 
банкова система 17 
безработица 9 17 
бенчмаркинг 54 
бизнес етика 2 56 
бизнес информатика 65 
бизнес организации 59 
бизнес план 16 
бизнес планиране 33 
биография 66 67 
биографски материали 67 
биологична продукция 48 
биологична ферма 48 
биологично земеделие 48 
биологично земеделие в България 48 
биологично селско стопанство 48 
биологично стопанство 48 
биомаса 48 
биофермерство 21 
болнична медицинска помощ 45 46 
борсова активност 25 26 
борсова информация 25 
борсова търговия 25 
борсови индекси 25 
брутен вътрешен продукт 3 4 
брутна продукция 3 4 
България 36 
българска публицистика 62 
Българска фондова борса 25 
българско селско стопанство 21 
бюджетиране на разходите 58 
бюджетни дефицити 9 
валутен курс 23 
валутен пазар 23 32 
валутен риск 23 
валутни операции 23 
валутни сделки 23 
видове екскурзии 15 
видове контрол 55 
висша математика 43 44 
висше образование 11 
висше училище 42 
времева стойност на парите 22 
въведение във финансите 8 
въглеродни емисии 47 
вълнова теория на Елиът 26 
външен дълг 3 
външен одит 55 
външна политика 49 
външна търговия 3 
вътрешен одит 55 
вътрешно предприемачество 21 
гаранционно застраховане 38 39 40 
география на туризма 18 
годишнина на СА 42 
гражданска отговорност 40 
гъвкава заетост 60 
данък добавена стойност 29 
данъци 29 
данъчен контрол 29 
данъчни нарушения 29 
данъчно облагане 8 
данъчно-облагателен процес 29 
данъчно-осигурителен контрол 29 
движение на населението 3 
ДДС 29 
делови морал 2 
детерминанти 43 44 
дефицитно бюджетно финансиране 8 
дигитализация 24 
дигитални платформи 24 
дистрибуционна логистика 51 
длъжностна характеристика 60 
доброволни пенсионни фондове 41 
дългови инструменти 57 
дългови финансови инструменти 57 
държава 1 
държавен дълг 8 
държавна администрация 35 
държавни агенции 35 
държавни приходи 32 
държавни разходи 32 
държавни финанси 3 
държавно регулиране 14 
европейска валутна интеграция 23 
език за програмиране 61 
езикова грамотност 63 
езикознание 65 
екипи 59 
екологичен туризъм 20 
екология 20 48 
екологосъобразно земеделие 48 
екотуризъм 20 
екотуристически продукт 20 
екотуристически региони 20 
екотуристическо предлагане 20 
екскурзоводска дейност 30 
екскурзоводство 15 31 
електроенергетика 47 
електромобили 47 
електронни медии 49 
електронно управление 35 
есета 12 
етапи на контрол 52 
етика 2 
етични кодекси 2 
ефективност 59 
животозастраховане 36 
заемна 63 
заетост 9 17 53 
заплащане на труда 4 
застраховане 36 37 38 39 40 
застраховане на превозни средства 38 39 40 
застраховане на сгради 38 39 
застрахователен договор 38 39 
застрахователен пазар 36 
застрахователен пул 37 
застрахователна дейност 36 
застрахователни дружества 36 
застрахователни посредници 36 
застрахователно дружество 36 
застрахователно посредничество 36 
застраховка Гражданска отговорност 38 39 
защита на личните данни 47 
защитени територии 18 20 
здравеопазване 45 46 
здравеопазване в България 45 46 
здравно осигуряване 45 46 
земеделие 11 48 
земеделско стопанство 21 
извънболнична помощ 45 46 
извънборсов пазар 25 
икономика 9 10 14 64 66 
икономика на благосъстоянието 8 
икономика на предприятието 16 
икономико-математическо моделиране 43 
икономикс 17 
икономисти 10 
икономическа ефективност 16 
икономическа култура 10 
икономическа статистика 4 
икономическа теория 10 12 17 
икономически анализ 19 
икономически знания 10 64 
икономически категории 10 
икономически растеж 4 8 17 27 
ИКТ 24 
инвестиции 27 32 
инвестиционен анализ 26 
инвестиционен портфейл 32 57 
инвестиционен процес 16 
инвестиционна политика 27 
инвестиционни инструменти 25 
инвестиционни потоци 27 
индустриална демокрация 9 
индустриална икономика 14 
индустриални отношения 24 
индустриално производство 14 
индустрия 14 
Индустрия 4.0 14 
иновации в предприятията 16 
иновационен процес 16 
инструменти на анализа 19 
интегрирано международно производство 28 
инфлация 3 4 32 37 
информационни езици 61 
история на СА 42 
калкулиране 58 
капитал на предприятието 16 
капиталова политика 22 32 
капиталови инструменти 26 
капиталови пазари 41 
капиталово бюджетиране 22 
кариерно развитие 53 60 
Карл Маркс 12 
клиент 56 
колективно договаряне 9 
комуникации 59 
комуникация 59 
контрол 29 55 
контролен процес 55 
контролна дейност 52 
контролни органи 52 
корпоративни финанси 32 
корпоративно застраховане 40 
корпоративно подоходно облагане 29 
корупционни практики 62 
корупция 52 
кредит 32 
кредитни институции 23 
кредитно застраховане 38 39 
крос-импакт анализ 54 
култура 10 
Кърджали 11 
лекарствен сектор 45 46 
либерална икономическа теория 12 
лидерство 59 
линейна алгебра 43 
линейни оптимизационни модели 43 44 
линейно оптимиране 43 
лихва 32 
логистика 51 
логистика на снабдяването 51 
логистична система 51 
логистични процеси 16 
логистично обслужване 51 
макроикономическа статистика 3 
макроикономическо равновесие 17 
маргинален анализ 44 
маркетинг 6 
маркетинг в туризма 20 
маркетингова теория 6 
Маркс 64 
математика 43 44 
математически анализ 43 
математическо моделиране 43 44 
матрици 43 44 
медийна логика 5 
международен антикризисен мениджмънт 50 
международен туризъм 34 
международна валутна ликвидност 23 
международна валутна система 23 
международна инвестиционна политика 27 
международна търговия 27 
международни икономически отношения 28 
международни икономически сравнения 3 
международни инвестиционни операции 23 
международни кризи 50 
международни отношения 34 
международни пазари 13 
международни плащания 23 
международни стокови борси 13 
международни финанси 23 
международни цени 13 
международно производство 28 
мениджмънт 50 
местни данъци и такси 29 
методи на контрол 55 
митническа политика 32 
монографии 66 
морал 2 
мотивация 2 20 59 60 
мотивация на екипа 59 
НАП 29 
национален бюджет 32 
Национален осигурителен пазар 41 
Национална агенция по приходите 29 
Национална здравна стратегия 45 46 
национална икономика 4 
национални валути 23 
национално богатство 4 
недвижима собственост 7 
недвижима собственост в туризма 7 
недвижими имоти 7 
нобелови награди 10 
облагане с акциз 29 
областни администрации 35 
облигации 57 
оборотни капитали 22 
обработка на данните 61 
обработка на информация 61 
обучение по английски език 65 
обща икономическа теория 12 
общество 1 
общински администрации 35 
общински финанси 8 
общо застраховане 38 39 40 
одиторска дейност 52 
одиторски услуги 52 
оказионализми 63 
околна среда 48 
онлайн комуникации 63 
органи на контрола в РБ 55 
организация на бизнеса 22 
органични торове 48 
осигурителен пазар 41 
отзиви 66 
оценки на пазара 7 
оценяване на акции 22 
оценяване на облигации 22 
пазар на недвижими имоти 7 
пазар на труда 9 17 
пазарен механизъм 13 
пазарен профил 41 
пазари 13 
пазарна ефективност 26 
пазарна ликвидност 25 
пазарни аномалии 26 
пари 32 
парични потоци 32 
пенсионноосигурителни дружества 41 
персонал 31 53 60 
персонал в туризма 30 
персонал на предприятието 16 
персонални финанси 32 
пиар 49 
планиране на човешките ресурси 60 
планирани събития 5 
планов процес 33 
планови документи 33 
платежен баланс 3 17 23 
плосък данък 29 
поговорки 64 
подоходно облагане 29 
поети 12 
поздравителни адреси 42 
позициониране на анализа 19 
познание 1 
политика 64 
политически елит 64 
потенциален клиент 56 
потребителско поведение 17 
почвени ресурси 48 
правителство 49 
правна рамка 55 
правопис 63 
предкризисно планиране 50 
предприемаческа дейност 21 
предприемаческа етика 21 
предприемаческа култура 21 
предприемачески агробизнес 21 
предприемачески процес 21 
предприемачески стратегии 21 
предприемачество 21 31 
предприятие 16 
презастраховане 37 
презастрахователен пул 37 
презастрахователна програма 37 
презастрахователни договори 37 
презастрахователни пазари 37 
презастрахователни покрития 37 
природна среда 20 
природни ресурси 18 
природни туристически ресурси 18 
притчи 64 
приходи на предприятието 16 
проблемни хора 59 
проверка 29 55 
програмиране 61 
програмно осигуряване на базите от данни 61 
продуктови пазари 17 
продукция 58 
проектиране на длъжностите 53 
производствена логистика 51 
производствени фактори 33 
производство 28 
променлива 44 
протести 49 
проучване на пазара 7 
псевдосъбитие 5 
публикации 66 
публицистика 62 
публицистичен текст 62 
публичен избор 8 
публични блага 8 
пунктуация 63 
първичен пазар 25 
работа в екип 53 59 60 
работа от разстояние 24 
работна заплата 9 17 
работна сила 3 4 
работни места 24 
работно време 4 9 
радикална икономическа теория 12 
разходи 58 
ревизия 29 55 
регионален брандинг 6 
регионален имидж 6 
регионален маркетинг 6 
регионален маркетинг микс 6 
регионална маркетингова стратегия 6 
регионална реклама 6 
реклама 20 
рекрутинг на персонал 60 
ресторантьорски бизнес 30 
ресурси на предприятието 16 
СА 1 2 3 4 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
сборник с доклади 47 
сделки с недвижими имоти 7 
себестойност 58 
селско стопанство 11 
селскостопанско застраховане 38 39 40 
симплекс метод 44 
симплекс-метод 43 
системи за управление база данни 61 
системи линейни уравнения 43 44 
социална философия 1 
социални медии 63 
социални мрежи 63 
социални партньори 24 
социални услуги 41 
социални ценности 1 
социално предприемачество 21 
социалнозащитни продукти 41 
социалнозащитни услуги 41 
спешна медицинска помощ 45 46 
спомени 67 
статистика 3 4 
статистика на отраслите 4 
статистическо изучаване 3 
Стопанска академия 42 
стопанска етика 2 
стопански риск 16 
стратегическо изследване 54 
структуриране на анализа 19 
СУБД 61 
суровинна база 14 
счетоводно отчитане 57 
счетоводство 58 
събитие 5 
създаване на таблици 61 
теория на контрола 55 
териториално разположение 14 
техника на данъчното облагане 32 
технически индикатори 26 
технология на анализа 19 
трансграничен аутсорсинг 28 
транспортна логистика 51 
тригери 61 
труд 4 
трудови възнаграждения 53 60 
трудови отношения 53 60 
трудово представяне 60 
туризъм 7 15 20 30 34 
туристическа анимация 15 30 31 
туристическа индустрия 31 
туристическа харта 34 
туристически агенти 30 
туристически атракции 15 
туристически бизнес 30 31 
туристически пазар 34 
туристически предприятия 30 
туристически ресурси 18 
туристически транспорт 30 31 
туристическо предприятие 31 
туристическо пътуване 15 
туроператорска дейност 30 31 
търговец 56 
търговия 56 
търговски банки 32 
търговски преговори 56 
тържествен доклад 42 
университет 67 
университетски изпити 67 
управление на екипи 59 
управление на здравеопазването 45 46 
управление на риска 27 35 
управление на талантите 53 60 
управление на човешки ресурси 60 
управление на човешките ресурси 53 
управленски функции 33 
управленско счетоводство 58 
устойчив туризъм 18 
устойчиво развитие 20 
устойчиво управление на земите 48 
факултативно презастраховане 37 
философия 1 
философия на науката 1 
финанси 8 23 32 
финанси на фирмата 22 
финансов контрол 52 
финансов мениджмънт 22 
финансов пазар 25 
финансова инспекция 55 
финансова теория 8 32 
финансови деривати 32 
финансови инструменти 25 57 
финансови отчети 22 57 
финансови пазари 26 
финансово развитие 9 
финансово счетоводство 58 
фирмен капитал 22 
фирмен план 33 
фирмена култура 2 
фирмено планиране 33 
фирмено предлагане 17 
фискална политика 17 
фондова борса 25 57 
форми на контрола 55 
формиране на екип 59 
франчайзинг 14 
фрахтов пазар 13 
фундаментален анализ 26 
хеджиране 57 
хотелиерски бизнес 30 31 
хотелска анимация 15 
цени 4 
ценни книжа 57 
ценообразуване 20 
централна банка 32 
човешки капитал 8 
човешки потребности 2 
човешки ресурси 53 60 
чуждестранни инвестиции 27 
чуждестранно производство 28 
чуждици 63 
ядрена енергетика 47 
110 години от завещанието на Ценов 42 
85 години СА Д. А. Ценов 42 
BSC 54 
PR 49 
SQL 61 
SWOT анализ 20