НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 1 -

II 2351 

Ганева, Ваня

   Икономическа социология : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Ганева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 183 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2029-6 

  

Сист. No: 33460

- 2 -

II 2376 

Петков, Пламен и др.

   Извадкови изследвания в бизнеса : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Петков, Любомир Иванов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 169 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2033-3 

  

Сист. No: 33509

- 3 -

II 2341 

Славева, Красимира

   Статистика на външната търговия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимира Славева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 143 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1958-0 

  

Сист. No: 33449

Социология

- 4 -

II 2364 

Върбанов, Иван

   Изследователски методи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 201 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2031-9 

  

Сист. No: 33480

Икономика. Икономически науки

- 5 -

II 2402 

Божинова, Марияна и др.

   Стратегии в туризма : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Петя Иванова, Любомира Тодорова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 120 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2168-2 

  

Сист. No: 33548

- 6 -

II 2403 

Божинова, Марияна и др.

   Туристически дестинации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Любомира Тодорова, Кристина Георгиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 143 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2169-9 

  

Сист. No: 33549

- 7 -

II 2406 

Василев, Йордан и др.

   Икономикс : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Василев, Елица Петкова, Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 258 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1973-3 

  

Сист. No: 33556

- 8 -

II 2416 

Въведение в търговията  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 206 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Св. Илийчовски, Т. Филипова, П. Мидова, В. Перков.

   ISBN 978-954-23-2023-4 

  

Сист. No: 33568

- 9 -

II 2389 

Вътев, Жельо и др.

   Теория на парите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Жельо Вътев, Валентин Милинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 160 с. с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1934-4 

  

Сист. No: 33531

- 10 -

47165 

Ганчев, Александър

   Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари / Александър Ганчев . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 188 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2157-6 

  

Сист. No: 33424

- 11 -

II 2354 

Григорова, Ваня

   Маркетинг на услуги : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 218 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2166-8 

  

Сист. No: 33464

- 12 -

II 2407 

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 142 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1945-0 

  

Сист. No: 33557

- 13 -

II 2421 

Дигитализация в агробизнеса  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 105 с. : с фиг.

   Други авт. : М. Линкова, И. Кръстева, Цв. Кабакчиева.

   ISBN 978-954-23-2073-9 

  

Сист. No: 33574

- 14 -

II 2356 

Димитрова, Теодора

   Банково обслужване на застрахователната дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 211 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2171-2 

  

Сист. No: 33467

- 15 -

II 2357 

Димитрова, Теодора

   Банково обслужване на агрофирмата : Учебно пособие за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 210 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2170-5 

  

Сист. No: 33469

- 16 -

II 2426 

Икономически теории  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Людмил Несторов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 190 с. ; 30 см

   Други авт. : Й. Василев, О. Марков, Т. Тодорова, П. Шишманова, Р. Лазаров, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1974-0 

  

Сист. No: 33583

- 17 -

II 2352 

Илиева, Любка

   Управление на взаимоотношенията с туристите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 172 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2091-3 

  

Сист. No: 33461

- 18 -

II 2411 

Илийчовски, Светослав и др.

   Управление на собствеността : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 211 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2016-6 

  

Сист. No: 33562

- 19 -

II 2418 

Интелектуална собственост в индустриалното предприятие  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Искра Пантелеева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 163 с. ; 30 см

   Други авт. : Е. Николов, Я. Станев, З. Иванова.

   ISBN 978-954-23-2076-0 

  

Сист. No: 33570

- 20 -

II 2382 

Йорданов, Пламен и др.

   Трудов пазар и безработица : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Таня Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 125 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2173-6 

  

Сист. No: 33522

- 21 -

II 2388 

Крумов, Крум и др.

   Контрол върху стопанската и финансовата дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Крум Крумов, Надежда Цветкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 239 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2174-3 

  

Сист. No: 33530

- 22 -

I 2104 

Кръстевич, Тодор Б.

   Ценова аналитика с R / Тодор Б. Кръстевич . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2022 . - 200 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 145)

   

   ISBN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-2177-4 

  

Сист. No: 33425

- 23 -

II 2348 

Лазаров, Румен

   Институционална икономика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Лазаров . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 196 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2051-7 

  

Сист. No: 33456

- 24 -

47166 

Личев, Тихомир

   Примерни тестове по Икономическа география на България / Тихомир Личев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2178-1 

  

Сист. No: 33427

- 25 -

II 2380 

Личев, Тихомир и др.

   Туристическо странознание : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 180 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2165-1 

  

Сист. No: 33519

- 26 -

II 2425 

Макроикономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Василев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 201 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Други авт. : П. Шишманова, О. Марков, Т. Тодорова, Л. Несторов, Р. Лазаров, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1972-6 

  

Сист. No: 33581

- 27 -

II 2424 

Микроикономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Василев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 216 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, Р. Лазаров, О. Марков, Т. Тодорова, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1975-7 

  

Сист. No: 33580

- 28 -

II 2368 

Николова, Марина и др.

   Селски и аграрен туризъм : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 189 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1987-0 

  

Сист. No: 33497

- 29 -

II 2366 

Петков, Пламен и др.

   Иконометрични модели : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Петков, Любомир Иванов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 167 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1930-6 

  

Сист. No: 33495

- 30 -

II 2378 

Петрова, Симеонка и др.

   Договаряне и логистика на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 252 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2020-3 

  

Сист. No: 33511

- 31 -

II 2367 

Радулова, Анелия и др.

   Проектно финансиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анелия Радулова, Марияна Павлова-Бънова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 243 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2063-0 

  

Сист. No: 33496

- 32 -

II 2350 

Стойкова, Пепа

   Финансово разузнаване : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 189 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2175-0 

  

Сист. No: 33459

- 33 -

II 2420 

Стокова политика и реклама  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петранка Мидова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 154 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. Т. Филипова, М. Станимирова, Ив. Маринов, М. Димитрова.

   ISBN 978-954-23-2021-0 

  

Сист. No: 33573

- 34 -

II 2386 

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчен контрол и администрация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 243 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1938-2 

  

Сист. No: 33527

- 35 -

II 2393 

Томева, Милка и др.

   Банков и валутен контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 190 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2099-9 

  

Сист. No: 33536

- 36 -

II 2409 

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 7. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 264 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2098-2 

  

Сист. No: 33559

- 37 -

II 2410 

Томева, Милка и др.

   Технология на митническия контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 236 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1995-5 

  

Сист. No: 33561

- 38 -

II 2391 

Томов, Йордан и др.

   Стопански и финансов контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Томов, Крум Крумов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 245 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1929-0 

  

Сист. No: 33534

- 39 -

II 2419 

Търговски операции в аграрния сектор  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 168 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Т. Филипова, Б. Петков, В. Перков, Г. Георгиева.

   ISBN 978-954-23-2022-7 

  

Сист. No: 33572

- 40 -

II 2396 

Ivanov, Georgi

   International customs cooperation : Учебно пособие за дистанционно обучение / Georgi Ivanov . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021 . - 76 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2074-6 

  

Сист. No: 33539

- 41 -

II 2395 

Tomeva, Milka et al.

   Fiscal control techniques : Учебно пособие за дистанционно обучение / Milka Tomeva, Momchil Antov . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021 . - 125 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2066-1 

  

Сист. No: 33538

- 42 -

II 2413 

Tomeva, Milka et al.

   Customs control : Distance learning textbook : Учебно пособие за дистанционно обучение / Milka Tomeva, Zornitsa Gancheva, Momchil Antov . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021 . - 295 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2062-3 

  

Сист. No: 33564

- 43 -

II 2414 

Tomeva, Milka et al.

   Taxation of intra-community trade : Учебно пособие за дистанционно обучение / Milka Tomeva, Zornitsa Gancheva, Momchil Antov . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021 . - 130 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2065-4 

  

Сист. No: 33565

- 44 -

II 2415 

Tomeva, Milka et al.

   Currency control technology : Учебно пособие за дистанционно обучение / Milka Tomeva, Duchka Dobreva, Georgi Ivanov . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021 . - 144 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2061-6 

  

Сист. No: 33567

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 45 -

II 2361 

Божинов, Божидар

   Въведение в банковото дело : Учебно пособие за дистанционно обучение / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 147 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1942-9 

  

Сист. No: 33477

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 46 -

II 2394 

Филипова, Теодора и др.

   Търговско представителство и посредничество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 228 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2101-9 

  

Сист. No: 33537

Право. Наука за държавата и правото

- 47 -

II 2353 

Димитров, Пенко

   Финансово право : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенко Димитров . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 197 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2164-4 

  

Сист. No: 33463

- 48 -

II 2400 

Димитров, Пенко и др.

   Осигурително право : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенко Димитров, Христо Дочев, Елена Александрова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 133 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2172-9 

  

Сист. No: 33546

- 49 -

II 2398 

Петрова, Симеонка и др.

   Публични търгове и обществени поръчки : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Галя Георгиева, Велчо Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 291 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2019-7 

  

Сист. No: 33543

Обществено управление. Военни науки

- 50 -

II 2412 

Борисов, Борислав и др.

   Основи на публичната администрация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Христо Сирашки, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 165 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1990-0 

  

Сист. No: 33563

- 51 -

II 2417 

Регионално планиране  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 164 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : М. Богданова, Е. Парашкевова, М. Стоянова.

   ISBN 978-954-23-1927-6 

  

Сист. No: 33569

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 52 -

II 2343 

Ганева, Ваня

   Основи на социалната работа : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Ганева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 128 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2032-6 

  

Сист. No: 33451

- 53 -

II 2384 

Ерусалимов, Румен и др.

   Лично застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 154 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1979-5 

  

Сист. No: 33525

- 54 -

II 2385 

Ерусалимов, Румен и др.

   Застрахователен пазар : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 170 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1978-8 

  

Сист. No: 33526

- 55 -

II 2387 

Ерусалимов, Румен и др.

   Икономика на застраховането : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 160 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1935-1 

  

Сист. No: 33528

- 56 -

II 2374 

Илиева, Таня и др.

   Допълнително социално осигуряване : Учебно пособие за дистанционно обучение / Таня Илиева, Йордан Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 110 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1989-4 

  

Сист. No: 33504

Застраховане

- 57 -

II 2359 

Василев, Венцислав

   Отчитане на застрахователната дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 140 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-3037-1 

  

Сист. No: 33475

- 58 -

II 2340 

Ерусалимов, Румен

   Въведение в актюерството : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 128 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2036-4 

  

Сист. No: 33448

- 59 -

II 2375 

Ерусалимов, Румен и др.

   Здравно застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Валентина Нинова . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2021 . - 158 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2093-7 

  

Сист. No: 33508

- 60 -

II 2401 

Ерусалимов, Румен и др.

   Имуществено застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 163 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1976-4 

  

Сист. No: 33547

- 61 -

II 2404 

Ерусалимов, Румен и др.

   Застрахователен мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 152 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1982-5 

  

Сист. No: 33554

- 62 -

II 2339 

Нинова, Валентина

   Здравно застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Валентина Нинова . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2021 . - 135 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2094-4 

  

Сист. No: 33446

- 63 -

II 2360 

Панева, Анелия

   Застрахователно посредничество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 115 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1980-1 

  

Сист. No: 33476

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 64 -

378/С/П 842 

Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 59 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 33431

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 65 -

II 2342 

Николова, Марина

   Аграрна екология : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 126 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2010-4 

  

Сист. No: 33450

Мениджмънт

- 66 -

II 2369 

Габровски, Радослав и др.

   Индустриален риск мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Радослав Габровски, Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 212 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2079-1 

  

Сист. No: 33498

Методи на управление

- 67 -

II 2365 

Асенов, Анатолий

   Бизнес контролинг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 181 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2160-6 

  

Сист. No: 33481

- 68 -

II 2390 

Богданова, Маргарита и др.

   Проекти за регионално развитие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 137 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2048-7 

  

Сист. No: 33532

- 69 -

II 2370 

Борисов, Борислав и др.

   Стратегическа рамка за управление на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 127 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1933-7 

  

Сист. No: 33499

- 70 -

II 2373 

Денева, Анета и др.

   Предприемачество : Учебно пособие за дистанционно обучение : Част втора / Анета Денева, Венета Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 156 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2096-8 

  

Сист. No: 33502

- 71 -

II 2355 

Крумов, Крум

   Контрол върху инвестициите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Крум Крумов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 215 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2163-7 

  

Сист. No: 33466

- 72 -

II 2379 

Найденов, Сергей и др.

   Управление на риска : Учебно пособие за дистанционно обучение / Сергей Найденов, Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 110 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2084-5 

  

Сист. No: 33518

- 73 -

II 2422 

Регионално и местно планиране  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 135 с. ; 30 см

   Други авт. : Е. Парашкевова, Е. Лазарова, М. Стоянова.

   ISBN 978-954-23-2087-6 

  

Сист. No: 33577

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 74 -

II 2377 

Варамезов, Любчо и др.

   Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любчо Варамезов, Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 147 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2075-3 

  

Сист. No: 33510

- 75 -

II 2399 

Варамезов, Любчо и др.

   Предприемачество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 192 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2052-4 

  

Сист. No: 33545

Счетоводство

- 76 -

II 2358 

Атанасов, Атанас

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 158 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2159-0 

  

Сист. No: 33471

- 77 -

II 2423 

Банково и бюджетно счетоводство  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Баташки и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 297 с. ; 30 см

   Други авт. : Д. Ималова, Ив. Андреев, В. Вечев, Р. Димитров.

   ISBN 978-954-23-2054-8 

  

Сист. No: 33578

- 78 -

II 2392 

Божилов, Божидар и др.

   История на счетоводството : Учебно пособие за дистанционно обучение / Божидар Божилов, Радосвета Кръстева-Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 128 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2026-5 

  

Сист. No: 33535

- 79 -

II 2371 

Чиприянова, Галина и др.

   Счетоводство на предприятията с търговска дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Галя Иванова-Кузманова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 145 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2162-0 

  

Сист. No: 33500

Счетоводство на предприятието

- 80 -

II 2372 

Чиприянова, Галина и др.

   Счетоводство на предприятията с туристическа дейност : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Ралица Данчева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 261 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2161-3 

  

Сист. No: 33501

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 81 -

II 2405 

Пантелеева, Искра и др.

   Управление на екипи и комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Искра Пантелеева, Емил Николов, Ивайло Костов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 262 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2092-0 

  

Сист. No: 33555

Информационни технологии

- 82 -

II 2381 

Емилова, Петя и др.

   Информационни технологии в агробизнеса : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петя Емилова, Мария Ташкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 204 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2167-5 

  

Сист. No: 33521

Компютри

- 83 -

II 2383 

Попов, Веселин и др.

   Графичен дизайн : Учебно пособие за дистанционно обучение / Веселин Попов, Емил Цанов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 173 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2158-3 

  

Сист. No: 33523

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 84 -

II 2344 

Борисова, Иванка

   Международни икономически отношения : (МИО) - V модул : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иванка Борисова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 109 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-1988-7 

  

Сист. No: 33452

- 85 -

II 2363 

Борисова, Иванка

   Международни икономически отношения : (МИО) - IV модул : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иванка Борисова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 122 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-1951-1 

  

Сист. No: 33479

- 86 -

II 2346 

Иванова, Ирина

   Русский язык : III модуль (МЭО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : АИ Ценов, 2021 . - 85 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2043-2 

  

Сист. No: 33454

- 87 -

II 2347 

Стоилова, Даниела

   Икономика на туризма : (ИТУР) - VI модул : Учебно пособие за дистанционно обучение / Даниела Стоилова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 102 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2095-1 

  

Сист. No: 33455

- 88 -

II 2362 

Узунова, Елка

   Английски език IV модул : (Туризъм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 129 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-1950-4 

  

Сист. No: 33478

- 89 -

II 2397 

Todorov, Peter

   English for students in the major of Business Informatics - distance learning : Учебно пособие за дистанционно обучение / Peter Todorov . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2021 . - 94 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2042-5 

  

Сист. No: 33540

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 90 -

47167 

Петков, Любомир и др.

   История на Петокладенци / Любомир Петков, Мария Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 100 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 33430


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Елена 48 
Андреев, Иван 77 
Антов, Момчил 35 36 37 41 42 43 
Асенов, Анатолий 67 
Атанасов, Атанас 76 
Баташки, Георги 77 
Богданова, Маргарита 51 68 73 
Божилов, Божидар 78 
Божинов, Божидар 45 
Божинова, Марияна 5 6 
Борисов, Борислав 50 51 69 
Борисова, Иванка 84 85 
Варамезов, Любчо 74 75 
Василев, Венцислав 55 57 60 61 
Василев, Йордан 7 16 26 27 
Вечев, Венцислав 77 
Върбанов, Иван 4 
Вътев, Жельо 9 
Габровски, Радослав 66 
Ганева, Ваня 1 52 
Ганчев, Александър 10 
Ганчева, Зорница 35 36 37 42 43 
Георгиева, Галя 39 49 
Георгиева, Кристина 6 
Господинов, Юлиян 50 68 
Григорова, Ваня 11 
Дамянов, Атанас 12 
Данчева, Ралица 80 
Денева, Анета 70 
Димитров, Пенко 47 48 
Димитров, Ради 77 
Димитрова, Мариела 33 
Димитрова, Теодора 14 15 
Добрева, Дучка 44 
Дочев, Христо 48 
Емилова, Петя 82 
Ерусалимов, Румен 53 54 55 58 59 60 61 
Иванов, Георги 40 44 
Иванов, Любомир 2 29 
Иванова, Зоя 19 66 72 
Иванова, Ирина 86 
Иванова, Петя 5 
Иванова-Кузманова, Галя 79 
Илиев, Драгомир 12 
Илиева, Любка 17 
Илиева, Таня 20 56 
Илийчовски, Велчо 49 
Илийчовски, Светослав 8 18 39 46 
Ималова, Диана 77 
Йорданов, Йордан 56 
Йорданов, Пламен 20 
Кабакчиева, Цветелина 13 
Костов, Ивайло 81 
Крумов, Крум 21 38 71 
Кръстева, Илияна 13 
Кръстева-Христова, Радосвета 78 
Кръстевич, Тодор Б. 22 
Кънев, Пламен 18 
Лазаров, Румен 16 23 26 27 
Лазарова, Елица 73 
Линкова, Маруся 13 
Личев, Тихомир 24 25 
Любенов, Здравко 12 
Маринов, Иван 33 
Маринова, Мария 90 
Марков, Огнян 16 26 27 
Мидова, Петранка 8 33 
Милинов, Валентин 9 
Найденов, Сергей 72 
Несторов, Людмил 16 26 27 
Николов, Емил 19 74 75 81 
Николова, Марина 13 28 65 
Нинова, Валентина 59 62 
Павлов, Павлин 28 
Павлова-Бънова, Марияна 31 
Панева, Анелия 53 54 60 61 63 
Пантелеева, Искра 19 75 81 
Парашкевова, Евелина 51 69 73 
Перков, Венцислав 8 30 39 
Петков, Бисер 39 
Петков, Любомир 90 
Петков, Пламен 2 29 
Петкова, Елица 7 16 26 27 
Петрова, Симеонка 8 30 49 
Попов, Веселин 83 
Радулова, Анелия 31 
Сирашки, Христо 50 
Славева, Красимира 3 
Станев, Явор 19 
Станимирова, Мария 33 
Стоилова, Даниела 7 87 
Стойкова, Пепа 32 34 
Стоянова, Мариела 51 73 
Стоянова, Милена 25 
Тананеев, Емилиян 34 
Ташкова, Мария 82 
Тодоров, Петър 89 
Тодорова, Любомира 5 6 
Тодорова, Таня 16 26 27 
Томева, Милка 35 36 37 41 42 43 44 
Томов, Йордан 38 
Узунова, Елка 88 
Филипова, Теодора 8 18 33 39 46 
Христова, Венета 70 
Цанов, Емил 83 
Цветкова, Надежда 21 
Чиприянова, Галина 79 80 
Шишманова, Пенка 16 26 27 
Antov, Momchil 41 42 43 
Dobreva, Duchka 44 
Gancheva, Zornitsa 42 43 
Ivanov, Georgi 40 44 
Todorov, Peter 89 
Tomeva, Milka 41 42 43 44 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрна екология 65 
Английски език IV модул 88 
Банков и валутен контрол 35 
Банково и бюджетно счетоводство 77 
Банково обслужване на агрофирмата 15 
Банково обслужване на застрахователната дейност 14 
Бизнес контролинг 67 
Валутен и митнически контрол 36 
Въведение в актюерството 58 
Въведение в банковото дело 45 
Въведение в търговията 8 
Графичен дизайн 83 
Данъчен контрол и администрация 34 
Дигитализация в агробизнеса 13 
Договаряне и логистика на проекти 30 
Допълнително социално осигуряване 56 
Застрахователен мениджмънт 61 
Застрахователен пазар 54 
Застрахователно посредничество 63 
Здравно застраховане 59 62 
Извадкови изследвания в бизнеса 2 
Изследователски методи 4 
Иконометрични модели 29 
Икономика на застраховането 55 
Икономика на туризма 87 
Икономикс 7 
Икономическа социология 1 
Икономически теории 16 
Имуществено застраховане 60 
Индустриален риск мениджмънт 66 
Институционална икономика 23 
Интелектуална собственост в индустриалното предприятие 19 
Информационни технологии в агробизнеса 82 
История на Петокладенци 90 
История на счетоводството 78 
Контрол върху инвестициите 71 
Контрол върху стопанската и финансовата дейност 21 
Лично застраховане 53 
Макроикономика 26 
Маркетинг на услуги 11 
Международни икономически отношения 84 85 
Микроикономика 27 
Осигурително право 48 
Основи на публичната администрация 50 
Основи на социалната работа 52 
Отчитане на застрахователната дейност 57 
Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 64 
Предприемачество 70 75 
Примерни тестове по Икономическа география на България 24 
Проекти за регионално развитие 68 
Проектно финансиране 31 
Публични търгове и обществени поръчки 49 
Регионално и местно планиране 73 
Регионално планиране 51 
Русский язык 86 
Селски и аграрен туризъм 28 
Статистика на външната търговия 3 
Стокова политика и реклама 33 
Стопански и финансов контрол 38 
Стратегии в туризма 5 
Стратегическа рамка за управление на проекти 69 
Счетоводство на предприятията с туристическа дейност 80 
Счетоводство на предприятията с търговска дейност 79 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 76 
Теория на парите 9 
Технология на митническия контрол 37 
Трудов пазар и безработица 20 
Туристически дестинации 6 
Туристическо странознание 25 
Търговски операции в аграрния сектор 39 
Търговско представителство и посредничество 46 
Управление на взаимоотношенията с туристите 17 
Управление на екипи и комуникации 81 
Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие 74 
Управление на риска 72 
Управление на собствеността 18 
Финансово право 47 
Финансово разузнаване 32 
Фирмена интернационализация 12 
Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари 10 
Ценова аналитика с R 22 
Currency control technology 44 
Customs control 42 
English for students in the major of Business Informatics - distance learning 89 
Fiscal control techniques 41 
International customs cooperation 40 
Taxation of intra-community trade 43 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактно мислене 4 
авторско право 19 
агентска мрежа 63 
аграрен сектор 39 
аграрен туризъм 28 
аграрна екология 65 
агробизнес 13 82 
агроекология 65 
агроекосистеми 65 
агротуристически продукт 28 
Адам Смит 16 
административна власт 50 
административни нарушения 32 
административни разходи 76 
административно обслужване 50 
административно право 50 
администрация 34 
академичен състав 64 
академична инфраструктура 64 
акредитация 64 
акредитация на СА 64 
активи 76 
актюер 58 
актюерство 58 
акцизен контрол 41 
акцизно облагане 36 
алтернативен туризъм 28 
амбалаж 79 
анализ на разходите 31 
аналитично ценообразуване 22 
английски език 84 85 87 88 89 
анкетиране 4 
балансов отчет 67 
балансова печалба 79 
Балкански войни 90 
банки 14 45 
банкноти 35 
банков контрол 35 
банков надзор 45 
банкова осигурителна мрежа 45 
банкова регулация и надзор 45 
банкови заеми 77 
банкови карти 15 
банкови кризи 45 
банкови разплащания 15 
банкови рискове 45 
банкови сметки 14 15 38 
банкови спестовни продукти 14 
банково дело 45 
банково обслужване 15 
банково счетоводство 77 
безналични разплащания 77 
безработица 7 20 26 
бизнес информатика 89 
бизнес контролинг 67 
бизнес организации 81 
биоикономика 13 
БНБ 35 
болнично застраховане 59 
борсова търговия 8 39 
България 24 54 
Българска народна банка 35 45 
български фирми 12 
бюджет на проекта 31 
бюджетен контрол 31 
бюджетиране 31 61 
бюджетни организации 77 
бюджетно право 47 
бюджетно счетоводство 77 
валутен контрол 35 36 44 
валутен монопол 36 
валутни активи 44 
валутни операции 44 
валутни сделки 36 44 
валутни ценности 36 
видове договори 30 
видове животозастраховане 53 
влогонабирателна дейност 35 
вложения 71 
внос на стоки 37 
възлагане на поръчки 49 
Възраждане 90 
външна търговия 3 7 29 
външнотърговска политика 7 
външнотърговски режими 43 
вътрешнобщностна търговия 3 
гаранционно застраховане 60 
географски означения 19 
географско положение 24 
геополитика 25 
годишен доклад 76 
годишен финансов отчет 76 79 80 
годишно счетоводно приключване 79 80 
готовност за плащане 22 
гражданска отговорност 60 
граматика 86 
графичен дизайн 83 
данък добавена стойност 34 43 
данъци 34 43 
данъчен контрол 34 41 
данъчна регистрация 47 
данъчни задължения 47 
данъчни нарушения 34 
данъчни проверки 41 
данъчно облагане 43 
данъчно право 47 
данъчно-облагателен процес 34 
данъчно-осигурителен контрол 34 
двойно записване 78 
ДДС 34 41 43 
депозитно застраховане 45 
диагностициране 66 
диалектическа логика 4 
дивизионен контролинг 67 
дигитализация на бизнеса 13 
дигитални пазари 13 
дигитални технологии 13 
дизайн на стоката 33 
директна реклама 33 
дистанционно банкиране 15 
дистанционно обучение 89 
доброволни пенсионни фондове 56 
доброволно здравно осигуряване 59 
доброволно пенсионно осигуряване 48 
докторанти 64 
документация 49 
домашно насилие 52 
допитвания 4 
допълнително обществено осигуряване 48 
допълнително социално осигуряване 56 
дългосрочни политики 73 
дълготрайни активи 80 
дълготрайни материални активи 38 71 
държавна собственост 18 
дъщерни дружества 18 
Европейска централна банка 45 
европейски стратегически документи 69 
европейско икономическо сътрудничество 69 
езикознание 84 85 86 88 89 
екипи 81 
екологични рискове 72 
екология 65 
експортна дейност 12 
електронен бизнес 82 
електронна търговия 8 
електронно банкиране 82 
електронно правителство 82 
емпирично изследване 4 12 
емпирично познание 4 
емпирично социологическо изследване 1 
етапи на изследването 4 
ефективност 81 
животозастраховане 53 
заболеваемост 59 
зависими лица 52 
заетост 7 20 26 
застраховане 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 
застраховане на превозни средства 60 
застраховане на сгради 60 
застрахователен агент 55 63 
застрахователен брокер 55 63 
застрахователен договор 53 55 59 
застрахователен мениджмънт 61 
застрахователен пазар 54 59 62 
застрахователен фонд 55 
застрахователна вноска 53 55 58 
застрахователна дейност 54 57 61 62 
застрахователна съвкупност 55 
застрахователни дружества 54 
застрахователни плащания 62 
застрахователни посредници 54 55 57 63 
застрахователни продукти 57 63 
застрахователно дружество 54 57 58 61 
застрахователно посредничество 46 54 63 
застраховка Живот 53 
застраховка Злополука 53 
здравеопазване 59 62 
здравна реформа 59 62 
здравни застраховки 53 59 62 
здравно застраховане 53 59 62 
здравно осигуряване 48 59 62 
земеделие 24 
земеделски земи 65 
извадков контрол 2 
извадкови изследвания 2 
измерване на риска 10 
износ на стоки 37 
изобретение 19 
изпиране на пари 32 
изпълнение на проекти 30 
източно азиатски регион 25 
изучаване на английски език 84 85 87 88 89 
изучаване на руски език 86 
иконометричен анализ 29 
иконометрична оценка 29 
иконометрични модели 29 
иконометрични финансови модели 29 
иконометрично моделиране 29 
икономика 1 23 
икономика на съглашенията 23 
икономика на туризма 87 
икономикс 7 
икономическа активност 20 
икономическа география 24 
икономическа диагностика 66 
икономическа мисъл 16 
икономическа неопределеност 23 
икономическа социология 1 
икономическа теория 27 
икономически анализ 7 
икономически модели 29 
икономически растеж 7 26 
икономически системи 27 
икономически теории 16 
икономически цикли 7 
икономическо развитие 26 
имуществено застраховане 60 
имущество 64 
инвестиции 12 71 
инвестиции в туризма 5 
инвестиционен контрол 71 
инвестиционен мениджмънт 56 
инвестиционен процес 71 
инвестиционни портфейли 56 
инвестиционни посредници 46 
инвестиционни стратегии 5 10 
инвестиционно посредничество 39 46 
инвестиционно решение 71 
индивидуален сметкоплан 76 
индивидуална социална работа 52 
индустриален риск 66 
индустриални стоки 8 
индустриално предприятие 19 66 74 
иновационни системи 68 
институционална икономика 23 
институционална теория 23 
интеграционни стратегии 5 
интелектуална собственост 19 
интелигентен растеж 68 
интервюиране 4 
интернационализация 12 
инфлация 7 26 29 
информационна сигурност 35 
информационни системи 82 
информационни технологии 5 37 82 
информационно осигуряване 72 
информация 49 
ипотечно кредитиране 14 15 
история 90 
история на счетоводството 78 
капитал 27 76 
касова дейност на предприятията 38 
касови операции 14 15 35 77 
качествени методи 4 
качество на стоките 33 
класификация на риска 66 
класицизъм 16 
климат 24 
колективни инвестиционни схеми 10 
количествени методи 4 
комисионни операции 46 
комисионни посреднически операции 46 
комисионно посредничество 39 
комплексни иконометрични модели 29 
компютърна графика 83 
комуникации 81 
комуникация 4 81 
конкурентни пазари 74 
конкурентоспособност 5 33 74 
конкуренция 74 
консигнационно посредничество 46 
контраразузнаване 32 
контрол 21 34 37 41 42 44 
контрол върху инвестициите 71 
контрол върху риска 66 
контролинг 67 
контролни органи 32 
конфликт на интереси 61 
корпоративен риск 66 
корпоративен риск мениджмънт 66 
корпоративна недвижима собственост 18 
корпоративно подоходно облагане 34 
корпоративно управление 18 
корупция 32 
краезнание 90 
краткосрочни политики 73 
краткотрайни активи 80 
кредит 9 
кредитен процес 15 
кредитна дейност 35 
кредитно застраховане 60 
кръгова икономика 13 
култура 1 
курсисти 64 
лидерство 81 
лизинг 39 
лизингови търговски сделки 46 
лизингово посредничество 46 
ликвидация 76 
лихва 9 27 58 
лицензиране 19 
лично застраховане 53 
логика 4 
логистика на проекти 30 
макроикономика 7 26 
макроикономическа нестабилност 7 
макроикономическа теория 26 
макроикономическо равновесие 7 26 
макроикономическо регулиране 7 
маркетинг 11 28 
маркетинг в туризма 17 
маркетинг на банкови услуги 11 
маркетинг на каузи 11 
маркетинг на турустически услуги 11 
маркетинг на услугите 11 
марксизъм 16 
материални дълготрайни активи 21 
материални запаси 21 38 
медицинско застраховане 59 
международен пазар 12 
международна митническа конвенция 40 
международна търговия 12 26 
международни икономически отношения 84 85 
международни пазари 12 
международни придобивания 12 
международни споразумения 40 
международни сравнения 3 
международни туристически пазари 6 
международно митническо сътрудничество 40 
международно пазарно пространство 12 
мениджмънт 61 
мениджмънт на финансови рискове 66 
мениджърски решения 67 
местна администрация 50 
местни данъци 47 
местни данъци и такси 34 41 
местно развитие 73 
местно самоуправление 50 
методи на изследване 4 
методи на познанието 4 
микроикономика 7 27 
Министерски съвет 50 
мислене 4 
митници 40 
митническа администрация 37 
митническа тарифа 42 
митнически контрол 36 37 42 
митнически нарушения 37 
митнически облекчения 36 42 
митнически представители 36 
митнически преференции 36 
митнически процедури 36 37 
митнически режим 42 
митнически режими 36 37 
митническо задължение 37 
митническо представителство 36 
митническо складиране 36 
митническо сътрудничество 36 40 
монети 35 
мониторинг на риска 66 
монополистична конкуренция 27 
мотивация 81 
мотивация на екипа 81 
мултифондови системи 56 
НАП 34 36 
население 24 
научно познание 4 
Национална агенция по приходите 34 
национални стратегически документи 69 
небанкови финансови институции 45 
нелинейно ценообразуване 22 
нелоялна конкуренция 19 
нематериални активи 18 
нематериални дълготрайни активи 71 
неокейнсианство 16 
неокласицизъм 16 
нестопански организации 11 
нетекущи активи 76 
ноу-хау 19 
облагане с акциз 34 36 
обработка на информацията 4 
обслужване на клиенти 11 
обществени поръчки 21 30 38 49 
обществено осигуряване 48 
обществено осигуряване в България 48 
общинска собственост 18 
общо застраховане 58 60 
олигополи 27 
оперативни програми 31 69 
оптимална цена 22 
оптимизиране на цените 22 
организационна структура 64 
организационно-управленски структури 61 
организация 51 
организирани пазари 8 
осигурителна вноска 58 
осигурителни обезщетения 48 
осигурително законодателство 48 
осигурително посредничество 46 
осигурително право 48 
осигуряване 58 
отчет за приходи и разходи 76 
отчет за собствения капитал 76 
отчитане на разчети 57 
оценка 2 
оценка на риска 66 
пазар на капитали 7 
пазар на труда 7 20 27 
пазар на услуги 11 
пазарна конкуренция 74 
пазарна организация 20 
пазарни отношения 7 
пазарни сили 7 27 
пазарни стратегии 54 
пазарни структури 27 
пазарно равновесие 7 27 
пакетно ценообразуване 22 
панелни извадки 2 
паричен пазар 7 26 
паричен поток 9 
парична политика 7 9 26 
парична система 9 
парични средства 21 
пасивно презастраховане 57 
патенти 19 
пенсии 48 
пенсионни инвестиции 56 
пенсионни фондове 56 
пенсионно застраховане 53 56 
пенсионно осигуряване 58 
персонал в туризма 17 
Петокладенци 90 
пласментна политика 54 
платежен баланс 7 26 
плащания 43 
плосък данък 34 
подоходно облагане 34 
поземлена рента 7 
полезен модел 19 
портфейлно представяне 10 
потребителски избор 7 
потребителско кредитиране 14 15 
потребителско поведение 1 7 27 
потребление 29 
пощенски пратки 37 
права на потребителите 8 
права на потребителя 8 
правилник 64 
правилник за дейността на СА 64 
правилник на СА 64 
правителство 50 
право на информация 8 
право на рекламация 8 
превозни средства 37 
предлагане 29 
предпечатна подготовка 83 
предприемаческа дейност 12 70 
предприемаческа инициатива 75 
предприемачески анализ 70 75 
предприемачески мрежи 70 
предприемачески план 70 75 
предприемачески процес 75 
предприемачески риск 70 75 
предприемачески стратегии 70 75 
предприемачески субекти 70 
предприемаческо поведение 1 
предприемаческо управление 70 75 
предприемачество 70 75 
предприятие 21 74 
предприятия 74 
предприятия с нестопанска цел 76 
презастраховане 55 
презгранични преводи 77 
прекратяване 76 
преобразуване 76 
преходна икономика 23 
приложими счетоводни стандарти 76 
примерен национален сметкоплан 76 
примерни тестове 24 
природа 24 
приходи 76 79 80 
проблемни хора 81 
проверка 34 
продуктов микс 6 
продуктов портфейл 6 
проект 31 
проектен контролинг 67 
проектен цикъл 31 68 
проекти 31 68 
проектно финансиране 31 
производствена функция 29 
промишлен дизайн 19 
промишлена продукция 21 
промишленост 24 
противодействие на риска 66 
професионална етика 61 
професионални пенсионни фондове 56 
процедури 49 
пряко застраховане 57 
публичен сектор 50 
публична администрация 50 
публични дружества 71 
публични политики 73 
публични търгове 49 
публично-частни партньорства 18 
първични банкови документи 14 
работа в екип 81 
работна заплата 20 21 27 29 38 
развитие на счетоводството 78 
разузнаване 32 
разузнавателна защита 32 
разум 4 
разходи 76 79 80 
разчети 76 80 
разчетни операции 38 
райони 24 
ревизия 34 
регион Америка 25 
регион Близък изток 25 
регион в Африка 25 
регион Европа 25 
регионална политика 51 
регионално планиране 51 73 
регионално прогнозиране 51 
регионално развитие 51 68 69 73 
реклама 28 33 
рекламни канали 33 
релеф 24 
ренти 58 
републикански данъци 47 
ресторантьорство 79 
ресурси в туризма 28 
ресурсни пазари 7 
риск 55 66 72 
риск в предприятието 72 
риск мениджмънт 66 
рискова ситуация 66 
рискова теория 66 
ротационни извадки 2 
руски език 86 
руско-турска война 90 
СА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
световна икономика 16 
сделки с валутни ценности 36 
сдружения 76 
селски райони 68 
селски туризъм 28 
селско стопанство 38 
селскостопански стоки 8 
селскостопанско застраховане 60 
система за управление на риска 72 
системи за управление на качеството 17 
собствен банков капитал 77 
собствен капитал 76 80 
собственост 18 
софтуер 83 
социален експеримент 1 
социален работник 52 
социална организация 1 
социална отговорност 75 
социална работа 52 
социална стратификация 1 
социални конфликти 1 
социални промени 1 
социално осигуряване 56 
социално предприемачество 75 
социално развитие 1 
социологическа анкета 1 
социологически изследвания 1 
социологическо интервю 1 
социологическо наблюдение 1 
социологическо познание 1 
социология 1 
спедиторска дейност 46 
спедиторски услуги 46 
спестовни продукти 15 
специализанти 64 
средносрочни политики 73 
сродни права 19 
срочна сделка 39 
статистика 3 
статистически приемателен контрол 2 
статистическо изследване 3 
статистическо оценяване 2 
стокова политика 33 
стокови операции 79 
стопанска дейност 12 21 
стопански и финансов контрол 38 
страни 25 
структура на баланса 67 
студенти 64 
счетоводен баланс 76 
счетоводен програмен продукт 82 
счетоводна дейност 78 
счетоводна информационна система 80 
счетоводна отчетност 78 
счетоводна политика 76 
счетоводна сметка 76 
счетоводни школи 78 
счетоводно отчитане 67 77 78 80 
счетоводство 76 77 78 79 80 
счетоводство на предприятията 79 80 
съвкупно предлагане 7 26 
съвкупно търсене 7 26 
съвременен риск мениджмънт 66 
съждения 4 
съзастраховане 55 
тарифна политика 40 
текущи активи 76 
теория на парите 9 
теория на производството 7 
тестове по география 24 
Тихоокеански регион 25 
транзит на стоки 37 
транспорт 24 
труд 20 21 38 
трудов пазар 20 
тръжни процедури 49 
туризъм 5 6 17 24 25 28 87 88 
туристи 17 
туристическа дейност 80 
туристическа дестинация 5 
туристическа индустрия 5 
туристическа суперструктура 6 
туристически дестинации 6 
туристически дестинации в България 6 
туристически клъстери 5 
туристически отрасъл 28 
туристически услуги 17 
туристическо обслужване 17 
туристическо предприятие 5 
туристическо странознание 25 
търговия 8 39 
търговия на дребно 79 
търговска дейност 8 79 
търговска конкуренция 33 
търговска марка 33 
търговска номенклатура 33 
търговска продажба 8 
търговски асортимент 33 
търговски банки 35 45 
търговски дружества 8 
търговски жизнен цикъл 8 
търговски марки 19 
търговски операции 8 39 
търговски посреднически операции 46 
търговски продукт 8 
търговски процес 8 
търговски сделки 8 39 
търговски структури 8 
търговско посредничество 46 
търговско представителство 46 
търсене 29 
умозаключения 4 
универсални пенсионни фондове 56 
университети 68 
управление на бизнеса 82 
управление на взаимоотношенията 17 
управление на екипи 81 
управление на проекти 31 69 
управление на риска 72 
управление на СА 64 
управление на собствеността 18 
управленски информационни системи 82 
условни активи 76 
условни оператори 76 
услуги 11 
устойчиво земеделие 65 
устойчиво развитие 68 
устойчиво регионално развитие 68 
устойчиво управление на земите 65 
утопичен социализъм 16 
факторингови операции 39 
факторингово посредничество 46 
финанси 64 
финансиране 76 
финансиране на инвестициите 71 
финансов анализ 31 
финансов баланс 67 
финансов контрол 47 
финансов отчет 76 
финансов резултат 79 
финансова администрация 47 
финансова дейност 21 
финансови дълготрайни активи 71 
финансови задължения 47 
финансови иконометрични модели 29 
финансови инструменти 18 
финансови нарушения 32 
финансови отчети 67 
финансови пазари 10 
финансови потребности 67 
финансови права 47 
финансови престъпления 32 
финансови резултати 21 38 
финансови рискове 66 
финансови средства 76 
финансово планиране 61 
финансово право 47 
финансово разузнаване 32 
финансово състояние 21 
финансово управление 67 
фирмена интернационализация 12 
фирмена международна дейност 12 
фирмени организационни структури 12 
фирмено предлагане 27 
фирми 12 
фискален контрол 41 43 
фискална политика 7 26 
фондации 76 
формална логика 4 
форми на застраховане 55 
формиране на екип 81 
франчайз 39 
франчайз пакет 46 
франчайзинг 12 46 
функционален контролинг 67 
хедж фондове 10 
хора с увреждания 52 
цени 29 
ценни книжа 43 
ценова диференциация 22 
ценова еластичност 22 
ценова информираност 22 
ценови отговор 22 
ценови решения 5 
ценови структури 22 
ценообразуване 22 
ценообразуване в туризма 5 
централна банка 45 
човешки ресурси 61 
чуждестранни пазари 12 
юридически лица с нестопанска цел 76 
Adobe Photoshop 83 
CRM 17 
ERP системи 82 
Scribus 83 
SWOT анализ 6