НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

II 2282 

Личева, Катя

   Бизнес етика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 137 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2081-4 

  

Сист. No: 32915

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

II 2275 

Петков, Пламен

   Статистически методи в маркетинга : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Петков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 237 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2142-2 

  

Сист. No: 32908

Социология

- 3 -

II 2320 

Върбанов, Иван

   Социална психология : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 181 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2064-7 

  

Сист. No: 32953

Политика

- 4 -

II 2241 

Ганева, Ваня и др.

   Политология : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Ганева, Красимира Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 118 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2030-2 

  

Сист. No: 32874

Икономика. Икономически науки

- 5 -

II 2313 

Ангелов, Ангел и др.

   Мита и митническа политика : Избрани лекции : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ангел Ангелов, Танер Исмаилов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 138 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2039-5 

  

Сист. No: 32946

- 6 -

II 2226 

Антов, Момчил

   Митническо представителство : Учебно пособие за дистанционно обучение / Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 205 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1997-9 

  

Сист. No: 32859

- 7 -

II 2321 

Асенов, Анатолий и др.

   Управление на фирмата : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 155 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2004-3 

  

Сист. No: 32954

- 8 -

II 2243 

Бизнес оценяване  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Александър Ганчев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 230 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Н. Канарян, В. Сиркаров, Л. Димитров.

   ISBN 978-954-23-2111-8 

  

Сист. No: 32876

- 9 -

II 2223 

Блажева, Виолета

   Аграрна икономика и аграрна политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 147 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1996-2 

  

Сист. No: 32856

- 10 -

II 2326 

Божинова, Марияна и др.

   Хотелиерски и ресторантьорски бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Любка Илиева, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 198 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2012-8 

  

Сист. No: 32959

- 11 -

II 2328 

Божинова, Марияна и др.

   Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Любка Илиева, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 200 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2110-1 

  

Сист. No: 32961

- 12 -

II 2271 

Бюджет и бюджетна политика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова и др. . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 196 с. : с табл., фиг., граф. ; 30 см

   Други авт. : А. Радулова, С. Симеонов, П. Ангелов.

   ISBN 978-954-23-2040-1 

  

Сист. No: 32904

- 13 -

II 2277 

Веселинова, Надежда

   Планиране и развитие на туризма : Учебно пособие за дистанционно обучение / Надежда Веселинова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 72 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2082-1 

  

Сист. No: 32910

- 14 -

II 2267 

Въведение в агробизнеса  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 222 с. ; 30 см

   Други авт. : М. Линкова, В. Блажева, Р. Ненова, Ц. Кабакчиева, И. Кръстева, П. Петров.

   ISBN 978-954-23-2011-1 

  

Сист. No: 32900

- 15 -

II 2291 

Горанова, Пенка

   Аграрен маркетинг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 323 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2008-1 

  

Сист. No: 32924

- 16 -

II 2325 

Горанова, Пенка и др.

   Дигитален маркетинг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенка Горанова, Радослав Йорданов, Костадин Башев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 179 с. : с табл, фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2090-6 

  

Сист. No: 32958

- 17 -

II 2261 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетингов мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 238 с. с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1959-7 

  

Сист. No: 32894

- 18 -

II 2235 

Денева, Анета и др.

   Управление на качеството в индустриалното предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анета Денева, Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 166 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2105-7 

  

Сист. No: 32868

- 19 -

II 2281 

Желев, Жельо

   Данъчни процедури при трансферното ценообразуване : Учебно пособие за дистанционно обучение / Жельо Желев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 135 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2156-9 

  

Сист. No: 32914

- 20 -

I 2104 

Захариева, Галина

   Комбиниран подход за изследване на външната търговия с услуги / Галина Захариева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2021 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 144)

   

   ISBN 978-954-23-2120-0 

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 32846

- 21 -

II 2264 

Захариева, Галина

   Управление на износа и вноса : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галина Захариева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 166 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2127-9 

  

Сист. No: 32897

- 22 -

II 2315 

Иванов, Георги и др.

   Одит : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Иванов, Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 211 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1953-5 

  

Сист. No: 32948

- 23 -

II 2276 

Иванова, Зоя

   Риск мениджмънт на търговското предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Зоя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 153 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2103-3 

  

Сист. No: 32909

- 24 -

II 2228 

Иванова, Петя

   Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 181 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2013-5 

  

Сист. No: 32861

- 25 -

47162 

Икономика и управление на бизнеса - теория и практика  : Студентски научни публикации 2019 . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-394-3 

  

Сист. No: 32843

- 26 -

II 2262 

Йорданов, Радослав

   Продуктова и иновационна политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Радослав Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 111 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1939-9 

  

Сист. No: 32895

- 27 -

47159 

Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия  : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, 12-13 ноември 2021 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 286 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-1096-5 

  

Сист. No: 32840

- 28 -

II 2256 

Коралиев, Янко и др.

   Организация и технология на доставките : Учебно пособие за дистанционно обучение / Янко Коралиев, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2015-9 

  

Сист. No: 32889

- 29 -

II 2252 

Кръстевич, Тодор

   Ценова политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Кръстевич . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 181 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2133-0 

  

Сист. No: 32885

- 30 -

II 2257 

Кръстевич, Тодор и др.

   Маркетингови изследвания : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 258 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2139-2 

  

Сист. No: 32890

- 31 -

II 2318 

Кръстевич, Тодор и др.

   Маркетингови изследвания : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1954-2 

   Ч. 1 . - 2021 . - 282 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 32951

- 32 -

II 2319 

Лилова, Румяна и др.

   Цени и ценова политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова, Анелия Радулова, Стефан Симеонов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 203 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1955-9 

  

Сист. No: 32952

- 33 -

II 2249 

Международни бизнес операции  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галина Захариева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 126 с. : със сх. ; 30 см

   Други авт. : Д. Илиев, З. Любенов, Ив. Ангелов, Й. Нейков.

   ISBN 978-954-23-2149-1 

  

Сист. No: 32882

- 34 -

II 2219 

Мидова, Петранка и др.

   Търговски комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петранка Мидова, Венцислав Минков, Иван Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 204 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2014-2 

  

Сист. No: 32852

- 35 -

II 2307 

Мидова, Петранка и др.

   Организация и технология на продажбите : Учебно помагало за дистанционно обучение / Петранка Мидова, Венцислав Перков . - В. Търново : АИ Ценов, 2021 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2100-2 

  

Сист. No: 32940

- 36 -

II 2263 

Момчев, Симеон

   Офшорен бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеон Момчев . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 123 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2115-6 

  

Сист. No: 32896

- 37 -

II 2289 

Найденов, Сергей

   Ценообразуване и ценова политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Сергей Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 92 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2109-5 

  

Сист. No: 32922

- 38 -

II 2312 

Николова, Марина и др.

   Развитие на селските райони : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 180 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2116-3 

  

Сист. No: 32945

- 39 -

II 2332 

Николова, Марина и др.

   Методика за написване на дипломна работа : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова, Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 81 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2117-0 

  

Сист. No: 32965

- 40 -

II 2335 

Николова, Марина и др.

   Икономика на аграрното предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова, Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 127 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2108-8 

  

Сист. No: 32968

- 41 -

II 2272 

Организирани стокови пазари  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 199 с. ; 30 см

   Други авт. : Б. Петков, Т. Филипова, В. Перков, В. Илийчовски.

   ISBN 978-954-23-2102-6 

  

Сист. No: 32905

- 42 -

II 2245 

Павлов, Цветан

   Поведенчески финанси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 217 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2118-7 

  

Сист. No: 32878

- 43 -

II 2324 

Петрова, Симеонка и др.

   Стратегии на търговското предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова, Венцислав Перков, Иван Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 185 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2104-0 

  

Сист. No: 32957

- 44 -

47161 

Рафаилова, Генка Иванова

   Маркетинг в туризма : Съвременни концепции, техники и практики / Генка Иванова Рафаилова . - 2. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 202 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1077-4 

  

Сист. No: 32842

- 45 -

II 2274 

Саркисян, Карина

   Европейска интеграция : Учебно пособие за дистанционно обучение . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 103 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2058-6 

  

Сист. No: 32907

- 46 -

II 2251 

Смокова, Маруся

   Промоционална политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маруся Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 161 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2138-5 

  

Сист. No: 32884

- 47 -

47160 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2021 . - 165 с. ; 22 см

   

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 32841

- 48 -

II 2333 

Томева, Милка и др.

   Митнически контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 3. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 242 с. : със сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1994-8 

  

Сист. No: 32966

- 49 -

II 2233 

Управление на корпоративната собственост  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анета Денева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 147 с. ; 30 см

   Други авт. : И. Пантелеева, С. Найденов, И. Костов.

   ISBN 978-954-23-1999-3 

  

Сист. No: 32866

Икономикс

- 50 -

II 2238 

Богданова, Маргарита и др.

   Териториално и селищно устройство : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Елица Лазарова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 92 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2125-5 

  

Сист. No: 32871

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 51 -

336.2/С/Б 923 знд 

   

Новото данъчно законодателство през 2022 година  : Промени във връзка с личното ползване на фирмени активи : Нови моменти в режима на ваучерите за храна, въведени с измененията в ЗКПО и в ЗДДС : Отмяна на окончателния данък за доходите от лихви по банкови сметки и освобождаване... / Велин Филипов и др. . - София : Труд и право, 2022 . - 796 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-294-7 

  

Сист. No: 32972

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 52 -

II 2217 

Григорова, Ваня

   Управление на продажбите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 201 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2152-1 

  

Сист. No: 32850

- 53 -

II 2329 

Захариева, Галина и др.

   Външнотърговски сделки : Учебно помагало за дистанционно обучение / Галина Захариева, Иван Спиридонов, Йордан Нейков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 119 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2128-6 

  

Сист. No: 32962

- 54 -

II 2229 

Филипова, Теодора и др.

   Търговско представителство и посредничество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 228 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2101-9 

  

Сист. No: 32862

Конституционно право на България

- 55 -

342/С/К 831 РБ 

Конституция на Република България  : Обн. ДВ, бр.56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп. бр. 85 от 2003 г., изм. и доп. бр. 18 от 2005 г. . - София : Б. и., Б. г. . - 52 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 32844

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 56 -

II 2234 

Борисов, Борислав и др.

   Управление на взаимоотношенията с публичните институции : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Христо Сирашки, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 168 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1936-8 

  

Сист. No: 32867

- 57 -

II 2337 

Борисов, Борислав и др.

   Управление на процеси в публичната администрация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 137 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2124-8 

  

Сист. No: 32970

- 58 -

II 2237 

Публични политики и програми  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 126 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : М. Богданова, Е. Парашкевова, М. Стоянова.

   ISBN 978-954-23-2126-2 

  

Сист. No: 32870

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 59 -

II 2255 

Василев, Венцислав и др.

   Организация на застраховането : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 127 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1977-1 

  

Сист. No: 32888

- 60 -

II 2331 

Василев, Венцислав и др.

   Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика : Учебно помагало за дистанционно обучение / Венцислав Василев, Николай Нинов, Пламен Йорданов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 157 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2038-8 

  

Сист. No: 32964

- 61 -

II 2323 

Йорданов, Пламен и др.

   Организация и управление на социалното осигуряване : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Таня Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 132 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2035-7 

  

Сист. No: 32956

- 62 -

II 2266 

Нинов, Николай

   Икономика и организация на социалното подпомагане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Николай Нинов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 164 с. : със сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2146-0 

  

Сист. No: 32899

Застраховане

- 63 -

II 2278 

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника на пенсионните фондове : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 182 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2141-5 

  

Сист. No: 32911

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 64 -

II 2273 

Финансова математика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Шопова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 214 с. ; 30 см

   Други авт. : П. Петков, Т. Върбанов, Е. Овчинников.

   ISBN 978-954-23-2085-2 

  

Сист. No: 32906

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 65 -

II 2310 

Сирашки, Георги и др.

   Екологизация на индустриалното предприятие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Сирашки, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 189 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2119-4 

  

Сист. No: 32943

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 66 -

II 2336 

Николова, Марина и др.

   Екологично и устойчиво развитие на бизнеса : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марина Николова, Маруся Линкова, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 162 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2135-4 

  

Сист. No: 32969

Управление на предприятията. Организация на производството

- 67 -

II 2236 

Михайлов, Михаил и др.

   Анализ на индустриалния бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 204 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2131-6 

  

Сист. No: 32869

Методи на управление

- 68 -

II 2285 

Богданова, Маргарита

   Управление на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 230 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2123-1 

  

Сист. No: 32918

- 69 -

II 2216 

Богданова, Маргарита и др.

   Иновационни проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Христо Сирашки . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 193 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2136-1 

  

Сист. No: 32849

- 70 -

II 2253 

Борисов, Борислав и др.

   Мониторинг и контрол на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2121-7 

  

Сист. No: 32886

- 71 -

II 2327 

Дамянов, Атанас и др.

   Управление на човешките ресурси в туристическата индустрия : Учебно помагало за дистанционно обучение / Атанас Дамянов, Галина Захариева, Здравко Любенов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 148 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2140-8 

  

Сист. No: 32960

- 72 -

II 2283 

Емилова, Ирена

   Антикризисно управление : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 63 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1991-7 

  

Сист. No: 32916

- 73 -

II 2225 

Иванов, Георги и др.

   Вътрешен контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Иванов, Момчил Антов, Дияна Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 190 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1952-8 

  

Сист. No: 32858

- 74 -

II 2269 

Интегрирани процеси в проектното управление  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 187 с. ; 30 см

   Други авт. М. Богданова, Е. Парашкевова, Х. Сирашки.

   ISBN 978-954-23-2046-3 

  

Сист. No: 32902

- 75 -

II 2242 

Михайлов, Михаил и др.

   Анализ на търговския бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 232 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2129-3 

  

Сист. No: 32875

- 76 -

II 2268 

Пространствено планиране  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 104 с. ; 30 см

   Други авт. : М. Богданова, Е. Парашкевова, Ю. Кузнецов.

   ISBN 978-954-23-2047-0 

  

Сист. No: 32901

- 77 -

II 2258 

Саркисян, Карина

   Бизнес преговори и комуникация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 128 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2144-6 

  

Сист. No: 32891

- 78 -

II 2260 

Сирашки, Христо и др.

   Управление на човешките ресурси в публичната администрация : Учебно пособие за дистанционно обучение / Христо Сирашки, Надежда Веселинова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 88 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2153-8 

  

Сист. No: 32893

- 79 -

II 2309 

Сирашки, Христо и др.

   Управление на качеството : Учебно пособие за дистанционно обучение / Христо Сирашки, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 113 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2132-3 

  

Сист. No: 32942

Контрол-методи на управление

- 80 -

II 2250 

Крумов, Крум и др.

   Контрол върху обществените поръчки и средствата от Европейския съюз : Учебно пособие за дистанционно обучение / Крум Крумов, Пепа Стойкова, Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 119 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2130-9 

  

Сист. No: 32883

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 81 -

II 2221 

Денева, Анета и др.

   Предприемачество : Учебно пособие за дистанционно обучение : Част първа / Анета Денева, Венета Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 184 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1992-4 

  

Сист. No: 32854

Психология на управлението

- 82 -

II 2322 

Саркисян, Карина

   Бизнес комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 171 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2055-5 

  

Сист. No: 32955

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 83 -

II 2220 

Мидова, Петранка и др.

   Управление на иновациите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петранка Мидова, Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 154 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2143-9 

  

Сист. No: 32853

Счетоводство

- 84 -

II 2279 

Божилов, Божидар

   Счетоводен софтуер : Учебно пособие за дистанционно обучение / Божидар Божилов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 205 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1957-3 

  

Сист. No: 32912

- 85 -

II 2246 

Кръстева-Христова, Радосвета

   Управленско счетоводство : Учебно пособие за дистанционно обучение / Радосвета Кръстева-Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 151 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2028-9 

  

Сист. No: 32879

- 86 -

II 2227 

Счетоводни концепции и стандарти  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков, Росица Симеонова, Галина Чиприянова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 376 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2034-0 

  

Сист. No: 32860

- 87 -

II 2244 

Счетоводни стандарти  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 333 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Д. Ималова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2049-4 

  

Сист. No: 32877

- 88 -

II 2224 

Финансово счетоводство  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 265 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Иванова-Кузманова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-1956-6 

  

Сист. No: 32857

- 89 -

II 2231 

Финансово счетоводство - първа част  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - В. Търново : АИ Ценов, 2021 . - 263 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-2027-2 

  

Сист. No: 32864

- 90 -

II 2239 

Чиприянова, Галина и др.

   Отчитане на външнотърговските сделки : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Галя Иванова-Кузманова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 195 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2024-1 

  

Сист. No: 32872

Счетоводство на предприятието

- 91 -

II 2284 

Андреев, Иван

   Счетоводство на застрахователните предприятия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Андреев . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 123 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2147-7 

  

Сист. No: 32917

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 92 -

II 2290 

Григорова, Ваня

   Управление на човешките ресурси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 254 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2018-0 

  

Сист. No: 32923

Информационни технологии

- 93 -

II 2317 

Божиков, Асен и др.

   Основи на програмирането : Учебно пособие за дистанционно обучение / Асен Божиков, Юрий Кузнецов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 220 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1993-1 

  

Сист. No: 32950

- 94 -

II 2254 

Дигитална трансформация на бизнеса  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 166 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Н. Маринова, М. Ташкова, А. Лалев, И. Таиров.

   ISBN 978-954-23-1985-6 

  

Сист. No: 32887

- 95 -

II 2330 

Емилова, Петя и др.

   Управление на бизнес процесите : Учебно помагало за дистанционно обучение / Петя Емилова, Наталия Маринова, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 223 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2145-3 

  

Сист. No: 32963

- 96 -

II 2240 

Попов, Веселин и др.

   Системи за електронна търговия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Веселин Попов, Искрен Таиров . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 161 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2086-9 

  

Сист. No: 32873

- 97 -

II 2334 

Попов, Веселин и др.

   Анализ на данни с Exsel : Учебно пособие за дистанционно обучение / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 202 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2006-7 

  

Сист. No: 32967

- 98 -

II 2265 

Ташкова, Мария

   Операционни системи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Мария Ташкова . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 133 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2137-8 

  

Сист. No: 32898

- 99 -

II 2270 

Управление на информационната сигурност в бизнес организациите  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 162 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : Ю. Кузнецов, А. Божиков, И. Таиров.

   ISBN 978-954-23-2106-4 

  

Сист. No: 32903

- 100 -

II 2338 

Kraeva, Violeta et al.

   Electronic business in tourism : Учебно пособие за дистанционно обучение / Violeta Kraeva, Petya Emilova, Kremena Marinova . - Svishtov : Academic Publishing House Tsenov, 2021 . - 171 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2002-9 

  

Сист. No: 32971

Информационни мрежи. Информационни системи

- 101 -

II 2232 

Емилова, Петя и др.

   Бизнес информационни системи : Учебник за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 238 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2000-5 

  

Сист. No: 32865

- 102 -

II 2308 

Емилова, Петя и др.

   Туристически информационни системи : Учебно помагало за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 205 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2001-2 

  

Сист. No: 32941

- 103 -

II 2314 

Емилова, Петя и др.

   Информационни системи в бизнес организацията : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 208 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2003-6 

  

Сист. No: 32947

- 104 -

II 2316 

Попов, Веселин и др.

   Бизнес интелигентни системи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Асен Божиков . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 206 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2060-9 

  

Сист. No: 32949

- 105 -

II 2248 

Шишманов, Красимир и др.

   Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов, Кремена Маринова, Емил Цанов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 177 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1984-9 

  

Сист. No: 32881

Компютри

- 106 -

II 2311 

Шишманов, Красимир и др.

   Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер : Учебно пособие за дистанционно обучение / Красимир Шишманов, Емил Цанов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 120 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1983-2 

  

Сист. No: 32944

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 107 -

II 2259 

Калинков, Константин

   Градско развитие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Константин Калинков . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 119 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2148-4 

  

Сист. No: 32892

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 108 -

47163 

Борисов, Борислав

   Протуберанси на мисълта / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2022 . - 78 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-2155-2 

  

Сист. No: 32847

- 109 -

II 2230 

Иванова, Ирина

   Русский язык : IV модуль (МЭО) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : АИ Ценов, 2022 . - 85 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-2151-4 

  

Сист. No: 32863

- 110 -

II 2280 

Иванова, Ирина

   Русский язык : II модуль (Туризм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : Академическое издательство Ценов ; АИ Ценов, 2021 . - 85 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1949-8 

  

Сист. No: 32913

- 111 -

II 2292 

Узунова, Елка

   Английски език V модул : (Туризъм) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 83 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-2041-8 

  

Сист. No: 32925

- 112 -

47164 

Stoilova, Daniela et al.

   English for tourism and hospitality / Daniela Stoilova, Elka Ouzounova . - Svishtov : АИ Ценов, 2022 . - 24 cm

   

   P. 1 . - 2022 . - 254 p.

   

  

Сист. No: 32848


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 5 
Ангелов, Иван 33 
Ангелов, Петко 12 
Ангелова, Красимира 4 
Андреев, Иван 91 
Антов, Момчил 6 48 73 
Асенов, Анатолий 7 
Асенов, Асен 51 
Башев, Костадин 16 
Блажева, Виолета 9 14 39 40 
Богданова, Маргарита 50 58 68 69 70 74 76 
Божиков, Асен 93 95 97 99 104 
Божилов, Божидар 84 
Божинова, Марияна 10 11 
Божков, Васил 86 87 88 89 
Борисов, Борислав 56 57 58 70 74 76 108 
Василев, Венцислав 59 60 
Веселинова, Надежда 13 78 
Върбанов, Иван 3 
Върбанов, Тихомир 64 
Ганева, Ваня 4 
Ганчев, Александър 8 
Ганчева, Зорница 48 
Горанова, Пенка 15 16 
Господинов, Юлиян 56 79 
Григорова, Ваня 52 92 
Дамянов, Атанас 17 71 
Денева, Анета 18 49 81 
Дилков, Цветан 7 
Димитров, Любомир 8 
Емилова, Ирена 72 
Емилова, Петя 95 100 101 102 103 
Ерусалимов, Румен 63 
Желев, Жельо 19 
Захариева, Галина 20 21 33 53 71 
Иванов, Георги 22 73 
Иванова, Дияна 73 
Иванова, Зоя 18 23 
Иванова, Ирина 109 110 
Иванова, Петя 24 
Иванова-Кузманова, Галя 88 90 
Илиев, Драгомир 17 33 
Илиева, Любка 10 11 83 
Илиева, Таня 61 
Илийчовски, Велчо 41 
Илийчовски, Светослав 41 54 
Ималова, Диана 87 
Исмаилов, Танер 5 
Йорданов, Пламен 60 61 
Йорданов, Радослав 16 26 
Кабакчиева, Цветелина 14 
Калинков, Константин 107 
Канарян, Нигохос 8 
Колева, Росица 67 75 
Кондарев, Ивайло 51 
Коралиев, Янко 28 
Костов, Ивайло 49 
Костова, Силвия 22 80 
Краева, Виолета 100 
Крумов, Крум 80 
Крумова, Диана 86 87 88 89 
Кръстева, Илияна 14 
Кръстева-Христова, Радосвета 85 
Кръстевич, Тодор 29 30 31 
Кузнецов, Юрий 76 93 97 99 104 
Лазарова, Елица 50 
Лалев, Ангелин 94 
Лилова, Румяна 12 32 
Линкова, Маруся 14 38 39 40 66 
Личева, Катя 1 
Любенов, Здравко 33 71 
Маринов, Иван 34 43 
Маринова, Кремена 100 101 102 103 105 
Маринова, Наталия 94 95 
Мидова, Петранка 34 35 83 
Минков, Венцислав 34 
Минкова, Ганета 51 
Михайлов, Михаил 67 75 
Момчев, Симеон 36 
Найденов, Сергей 37 49 
Нейков, Йордан 33 53 
Ненова, Радка 14 38 
Николова, Марина 14 38 39 40 66 
Нинов, Николай 60 62 
Овчинников, Евгени 64 
Павлов, Павлин 10 11 66 
Павлов, Цветан 42 
Панева, Анелия 59 
Пантелеева, Искра 49 
Парашкевова, Евелина 57 58 69 70 74 76 
Перков, Венцислав 28 35 41 43 
Петков, Бисер 41 
Петков, Пламен 2 64 
Петров, Пламен 14 
Петрова, Симеонка 43 
Попов, Веселин 96 97 104 
Попова, Евгения 51 
Радулова, Анелия 12 32 
Раков, Александър 51 
Рафаилова, Генка Иванова 44 
Ризов, Николай 51 
Саркисян, Карина 45 77 82 
Симеонов, Стефан 12 32 
Симеонова, Росица 86 87 88 89 
Сирашки, Георги 65 
Сирашки, Христо 56 57 65 69 74 78 79 
Сиркаров, Владимир 8 
Смокова, Маруся 30 31 46 
Спиридонов, Иван 53 
Стоилова, Даниела 112 
Стойкова, Пепа 80 
Стоянова, Мариела 58 
Таиров, Искрен 94 96 99 
Ташкова, Мария 94 98 
Томева, Милка 48 
Узунова, Елка 111 112 
Филипов, Велин 51 
Филипова, Теодора 41 54 
Христова, Венета 81 
Цанов, Емил 105 106 
Чиприянова, Галина 86 89 90 
Шишманов, Красимир 94 99 105 106 
Шопова, Маргарита 64 
Emilova, Petya 100 
Kraeva, Violeta 100 
Marinova, Kremena 100 
Ouzounova, Elka 112 
Stoilova, Daniela 112 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен маркетинг 15 
Аграрна икономика и аграрна политика 9 
Актюерска техника на пенсионните фондове 63 
Анализ на данни с Exsel 97 
Анализ на индустриалния бизнес 67 
Анализ на търговския бизнес 75 
Английски език V модул 111 
Антикризисно управление 72 
Бизнес етика 1 
Бизнес интелигентни системи 104 
Бизнес информационни системи 101 
Бизнес комуникации 82 
Бизнес оценяване 8 
Бизнес преговори и комуникация 77 
Бюджет и бюджетна политика 12 
Въведение в агробизнеса 14 
Външнотърговски сделки 53 
Вътрешен контрол 73 
Градско развитие 107 
Данъчни процедури при трансферното ценообразуване 19 
Дигитален маркетинг 16 
Дигитална трансформация на бизнеса 94 
Европейска интеграция 45 
Екологизация на индустриалното предприятие 65 
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса 66 
Икономика и организация на социалното подпомагане 62 
Икономика и управление на бизнеса - теория и практика 25 
Икономика на аграрното предприятие 40 
Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика 60 
Иновационни проекти 69 
Интегрирани процеси в проектното управление 74 
Информационни системи в бизнес организацията 103 
Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия 27 
Комбиниран подход за изследване на външната търговия с услуги 20 
Конституция на Република България 55 
Контрол върху обществените поръчки и средствата от Европейския съюз 80 
Маркетинг в туризма 44 
Маркетингови изследвания 30 31 
Международен маркетингов мениджмънт 17 
Международни бизнес операции 33 
Методика за написване на дипломна работа 39 
Мита и митническа политика 5 
Митнически контрол 48 
Митническо представителство 6 
Мониторинг и контрол на проекти 70 
Новото данъчно законодателство през 2022 година 51 
Одит 22 
Операционни системи 98 
Организация и технология на доставките 28 
Организация и технология на продажбите 35 
Организация и управление на социалното осигуряване 61 
Организация на застраховането 59 
Организирани стокови пазари 41 
Основи на програмирането 93 
Отчитане на външнотърговските сделки 90 
Офшорен бизнес 36 
Планиране и развитие на туризма 13 
Поведенчески финанси 42 
Политология 4 
Предприемачество 81 
Продуктова и иновационна политика 26 
Промоционална политика 46 
Пространствено планиране 76 
Протуберанси на мисълта 108 
Публични политики и програми 58 
Развитие на селските райони 38 
Риск мениджмънт на търговското предприятие 23 
Русский язык 109 110 
Системи за електронна търговия 96 
Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи 105 
Социална психология 3 
Статистически методи в маркетинга 2 
Стратегии на търговското предприятие 43 
Студентска научна конференция 47 
Счетоводен софтуер 84 
Счетоводни концепции и стандарти 86 
Счетоводни стандарти 87 
Счетоводство на застрахователните предприятия 91 
Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер 106 
Териториално и селищно устройство 50 
Туристически информационни системи 102 
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 24 
Търговски комуникации 34 
Търговско представителство и посредничество 54 
Управление на бизнес процесите 95 
Управление на взаимоотношенията с публичните институции 56 
Управление на износа и вноса 21 
Управление на иновациите 83 
Управление на информационната сигурност в бизнес организациите 99 
Управление на качеството 79 
Управление на качеството в индустриалното предприятие 18 
Управление на корпоративната собственост 49 
Управление на продажбите 52 
Управление на проекти 68 
Управление на процеси в публичната администрация 57 
Управление на фирмата 7 
Управление на човешките ресурси 92 
Управление на човешките ресурси в публичната администрация 78 
Управление на човешките ресурси в туристическата индустрия 71 
Управленско счетоводство 85 
Финансова математика 64 
Финансово счетоводство 88 
Финансово счетоводство - първа част 89 
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 10 
Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм 11 
Цени и ценова политика 32 
Ценова политика 29 
Ценообразуване и ценова политика 37 
Electronic business in tourism 100 
English for tourism and hospitality 112 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 82 
Агенция за социално подпомагане 62 
Агенция Митници 48 
аграрен маркетинг 15 
аграрен сектор 9 40 94 
аграрен туризъм 11 
аграрна икономика 9 
аграрна политика 9 
аграрни продукти 15 
аграрно предприятие 15 40 
агрегация 18 
агробизнес 14 
агроекология 38 
агрофирма 40 
административно-териториално устройство 50 
АЖУР 84 
АЖУР L 84 
акцизи 51 
акцизно облагане 6 
акции 64 
акционери 49 
акционерна собственост 49 
Акционерно застрахователно дружество 59 
алгоритмизация 93 
анализ 67 75 
анализ на данни 31 97 
анализ на ДМА 67 
анализ на индустриалния бизнес 67 
анализ на персонала 67 75 
анализ на разходите 67 
аналитични сметки 84 
английски език 111 112 
антивирусен софтуер 103 
антикризисно управление 72 
анюитетни изчисления 64 
аукционен пазар 53 
аукционни операции 53 
аутсорсинг 36 
бази данни 104 
бази от данни 97 
банерна реклама 16 
банкови операции 84 
бартерни сделки 90 
бедност 62 
бедствия и аварии 99 
библиотечни каталози 39 
бизнес 36 66 94 
бизнес администрация 56 
бизнес етика 1 
бизнес интелигентни системи 104 
бизнес интелигентност 104 
бизнес информационни системи 101 102 103 
бизнес ИС 101 
бизнес комбинации 87 89 
бизнес комуникации 82 
бизнес операции 33 
бизнес организации 99 
бизнес организация 95 
бизнес оценяване 8 
бизнес преговори 77 
бизнес процеси 57 95 
бизнес резултати 67 75 
бизнесстратегии 7 
биологично земеделие 38 
блага 32 
борси 41 
борсов арбитраж 41 
борсова търговия 32 41 
борсови котировки 41 
борсови операции 53 
борсови посредници 41 
борсови сделки 41 53 
българска литература 108 
български капиталов пазар 42 
бюджет 12 
бюджет и бюджетна политика 12 
бюджет на ЕС 12 
бюджетен дефицит 12 
бюджетен сектор 87 
бюджетиране на разходите 85 
бюджетна политика 12 
бюджетна структура 12 
бюджетни приходи 12 
бюджетни процедури 12 
бюджетни разходи 12 
валидност на скали 31 
валутен арбитраж 90 
валутен борд 25 
валутни операции 84 
верига за доставки 101 
вериги за доставки 101 
взаимозастрахователни кооперации 59 
взаимоотношения с клиенти 35 
видове власт 4 
видове застраховки 59 
видове предприемачество 81 
видове риск 23 
видове собственост 49 
виртуален свят 105 
виртуални общности 105 
вирусен маркетинг 16 
внос 20 21 90 
внос на стоки 6 
воден транспорт 47 
връзки с обществеността 34 
външен дълг 25 
външна търговия 20 
външнотърговска сделка 21 
външнотърговски договор 33 
външнотърговски рискове 21 
външнотърговски сделки 33 53 90 
вътрешен контрол 73 
вътрешен одит 22 73 
вътрешен предприемач 81 
вътрешни търговски операции 21 
вътрешно предприемачество 81 
вътрешногрупови услуги 19 
вътрешнофирмено предприемачество 81 
географска среда 17 
географски информационни системи 76 
ГИС 76 
годишна осигурителна вноска 63 
годишни нето вноски 63 
годишно счетоводно приключване 88 
горски територии 38 
град 107 
градска среда 107 
градско планиране 107 
градско развитие 107 
граждански права 4 
граждански сдружения 4 
гражданско общество 4 
граматика 109 112 
граматика на английски език 112 
графично инспектиране 31 
групи за натиск 17 
данни 97 
данък върху добавена стойност 51 
данъци 51 
данъчен риск 19 
данъчна конкуренция 36 
данъчна система 25 
данъчни процедури 19 
данъчно законодателство 51 
данъчно облагане 24 
данъчно планиране 36 
движение на цените 37 
ДДС 51 84 
делови морал 1 
делови послания 77 
демографска среда 17 
дескриптивен анализ 30 31 
диагностициране на риска 23 
дигитален маркетинг 16 
дигитален пазар 94 
дигитализация 14 94 
дигитализация на бизнеса 43 
дигитална икономика 94 
дигитална трансформация 94 102 
динамични променливи 93 
динамично ценообразуване 29 
дипломна работа 39 
директна реклама 34 
дисконтови изчисления 64 
дистрибуционна политика 15 
дистрибуционни канали 15 24 
длъжности в администрацията 78 
длъжностни характеристики 10 11 
ДМА 75 
добри практики 58 79 
договор за лизинг 33 53 
договорни отношения 24 
документи при внос 21 
документи при износ 21 
доставки 28 
доходи на физически лица 51 
дългови инструменти 8 
дългосрочни финансови активи 89 
дълготрайни активи 9 40 84 
държавен дълг 12 
държавен служител 78 
държавна администрация 56 
държавна служба 78 
държавна социална политика 60 
държавни институции 4 
държавни служители 78 
държавно обществено осигуряване 61 
е-пазар 96 
е-търговия 96 
евромаркетинг 17 
европейска икономическа интеграция 45 
европейска интеграция 45 
Европейска комисия 45 
Европейски Омбудсман 45 
Европейски парламент 45 
европейски програми 80 
Европейски съвет 45 
Европейски съюз 62 70 80 
европейски фондове 80 
единна европейска валута 25 
езикознание 109 110 111 112 
езици за програмиране 93 
екологизация 65 
екологичен рейтинг 69 
екология 14 
екопредприемачество 66 
екосистемни услуги 66 69 
ЕКОФИН 80 
експортен бизнес 21 
експортен пазар 21 
експортиране на данни 97 
експортно кредитно застраховане 21 
електронен бизнес 16 100 
електронна търговия 16 27 96 99 100 
електронни каталози 39 96 
електронни магазини 52 
електронни презентации 82 
електронни системи 105 
енергетика 94 
енергоносител 66 
ЕС 5 62 70 80 
етика 1 
етични кодекси 1 
жизнен цикъл 95 
жизнен цикъл на продукта 26 46 
загуби 60 
закупуване на стоки 28 
застраховане 59 60 
застрахователен пазар 59 
застрахователна дейност 59 
застрахователни дружества 25 
застрахователни предприятия 91 
застрахователни премии 59 
застрахователни разноски 59 
застрахователни резерви 59 
застрахователно дружество 59 
застрахователно обезщетение 59 
застрахователно посредничество 54 
застраховки 60 63 
застраховки отговорности 60 
защита на акционери 49 
защита на дипломна работа 39 
защита на личните данни 99 
звена на борсата 41 
ЗДДС 84 
земеделски производители 38 
земеделски стопанства 38 
ЗКПО 51 
избор на доставчик 28 
извадкови данни 30 31 
извадкови изследвания 2 
извличане на данни 97 
износ 20 21 90 
износ на стоки 6 
изучаване на английски език 111 112 
изучаване на руски език 109 110 
изчистване на данни 31 
икономика 62 
икономика на аграрното предприятие 9 40 
икономика на бизнеса 25 
икономика на туризма 13 
икономическа интеграция 45 
импортен бизнес 21 
импортен пазар 21 
импортиране на данни 97 
имуществени застраховки 60 
инвентаризация в предприятията 25 
инвестиционни имоти 87 
инвестиционни посредници 54 
инвестиционно посредничество 54 
индивидуален сметкоплан 84 
индустриално предприятие 18 65 
иницииране на проект 74 
иновации 69 83 
иновации в туризма 11 
иновационен мениджмънт 83 
иновационен процес 83 
иновационен риск 83 
иновационна политика 26 69 
иновационни идеи 83 
иновационни клъстери 69 
иновационни мрежи 83 
иновационни проекти 69 83 
иновационно поведение 69 
иновационно предприемачество 69 
инструменти за управление 79 
интегрирани системи 101 
интернет маркетинг 13 100 
интернет маркетинг в туризма 100 102 
интернет маркетинг микс 16 
Интрастат 6 
информационен поток 95 
информационна инфраструктура 99 
информационна сигурност 99 
информационни системи 99 101 102 103 
информационни технологии 95 
ИС 101 
калкулиране 85 
капиталова структура 67 
качество на продукцията 18 
клиенти 105 
клиенти в туризма 102 
клъстерен анализ 2 
колективни преговори 71 
колички за пазаруване 96 
комисии 80 
комисионни операции 54 
комисионни посреднически операции 54 
компенсационни сделки 33 53 
компенсация на наетите 71 
комуникационен процес 77 82 
комуникационна политика 15 
комуникация 77 
консигнационно посредничество 54 
Конституционен съд 55 
Конституция 55 
Конституция на Република България 55 
консултантски бюра 34 
КОНТО 6 84 
контрактни документи 6 
контрол 48 73 80 
контрол на проекта 74 
контрол на проекти 70 
контрол на риска 23 
контролни процедури 73 80 
конференция 27 47 
концесия 53 
корпоративна информационна система 101 103 
корпоративна собственост 49 
корпоративно подоходно облагане 51 
краткотрайни активи 9 40 
кредитни сделки 90 
крива на Филипс 47 
кризи 72 
криптовалута 47 
културна среда 17 
купони 46 
курсови разлики 84 
лидерство 3 
лизингови договори 87 89 
лизингови изчисления 64 
лизингови операции 33 53 
лизингови сделки 33 53 89 
лизингови търговски сделки 54 
лизингово посредничество 54 
ликвидация 8 59 
ликвидност 75 
литература 108 
лихва 64 
лични застраховки 60 
лични продажби 34 
личност 3 
логистика 94 
логистични услуги 27 
локализационни модели 50 
локални променливи 93 
макроповеденчески финанси 42 
маркетинг 2 15 16 30 31 44 
маркетинг в туризма 44 
маркетингов анализ 44 
маркетингов микс 52 
маркетингов персонал 92 
маркетингов процес 44 
маркетингова дейност 75 
маркетингова информационна система 15 
маркетингова среда 15 
маркетингова стойност 44 
маркетингови данни 2 
маркетингови изследвания 2 30 31 
маркетингови иновации 83 
маркетингово проучване 44 
математика 64 
международен маркетингов мениджмънт 17 
международен пазар 21 
международна дистрибуционна политика 17 
международна интеграция 45 
международна научно-практическа конференция 27 
международна покупко-продажба 21 
международна продуктова политика 17 
международна среда 17 33 
международна търговия 20 21 53 
международна ценова политика 17 
международни бизнес операции 33 
международни маркетингови проучвания 17 
международни организации 36 
международни пазари 17 33 
международни плащания 21 
Международни стандарти за финансова отчетност 86 
международни стандарти за финансови отчети 86 
международни търговски операции 21 
международни търговски термини 21 
местна администрация 56 
местни данъци и такси 51 
местно самоуправление 56 
метод за увеличена стойност 19 
метод на критичния път 68 
метод на традиционен нетен марж 19 
методи за печалба 19 
методика за написване на дипломна работа 39 
микроповеденчески финанси 42 
Министерски съвет 55 
мита 5 
митническа администрация 5 
митническа политика 5 
митническа стойност 5 48 
митническа тарифа 5 48 
митнически документи 6 
митнически информационни системи 48 
митнически контрол 5 48 
митнически облекчения 48 
митнически представители 6 
митнически процедури 48 
митнически режим 5 48 
митническо представителство 6 48 
мобилен бизнес 100 
мобилна търговия 96 100 
мобилни системи 105 
мониторинг 70 
мониторинг на проекти 70 74 
морал 1 
мотивационно писмо 82 
мотивация 1 
мотивиране на персонала 92 
мултиканална търговия 43 
мърчандайзинг 35 52 
написване на дипломна работа 39 
Народно събрание 55 
НАССР 27 
Натура 2000 38 66 
научна конференция 47 
научни изследвания 39 
научно-практическа конференция 27 
Национална иновационна система 69 
национални стандарти 18 
Национални стандарти за финансови отчети 86 
недвижима собственост 8 
нелинейно ценообразуване 29 
нематериални активи 19 
неметрични променливи 30 31 
неравенство 62 
нетекущи активи 87 89 
нетекущи дълготрайни активи 9 
нефинансови активи 91 
нови продукти 26 
облачни изчисления 98 
облачни услуги 95 
облигации 64 
оборот на капитала 67 
обработка на данни 97 
обслужване на клиенти 52 
обучение на персонал 92 
обществени поръчки 80 
общинска администрация 56 
общинска социална политика 60 
одит 22 25 
одит на изпълнението 22 
одитен риск 22 
одитни доказателства 22 
одитни извадки 22 
одиторски процедури 22 
околна среда 65 66 
ол инклузив 10 11 
омбудсман 56 
омниканална търговия 43 
онлайн маркетингови изследвания 16 
онлайн търговия 43 
опазване на околната среда 65 
оперативен лизинг 33 
оперативно управление 72 
операционна система 98 
операционни системи 98 
оптимална цена 29 
организация на доставките 28 
организация на застраховането 59 
организация на продажбите 35 
организирани пазари 41 
осигурени лица 61 
осигурителна вноска 63 
осигурителни плащания 61 
осигурително посредничество 54 
основи на предприемачеството 81 
основи на програмирането 93 
отложено плащане на акциз 6 
отчети 84 
отчитане на бизнес комбинации 86 
отчитане на задълженията 88 89 
отчитане на нетекущи активи 88 
отчитане на приходи 88 
отчитане на провизии 88 89 
отчитане на разходи 88 
отчитане на собствения капитал 88 
офериране 21 
офшорен бизнес 36 
офшорен сектор 36 
офшорна компания 36 
офшорни банки 36 
офшорно застраховане 36 
оценка на риска 23 
оценка на щетите 59 
пазари 41 
пазарна дифузия 26 
пазарна ефективност 42 
пазарна структура 32 
пазарни аномалии 42 
пазарни множители 8 
пазарни субекти 37 
пазарно поведение 42 
пазарно тестване 26 
пазарно ценообразуване 37 
парични компенсации 46 
парични обезщетения 61 
парични потоци 8 
парични приходи 75 
партийни фамилии 4 
пенсии 61 63 
пенсионни осигуровки 63 
пенсионни фондове 63 
пенсионно осигуряване 63 
периодично счетоводно отчитане 25 
персонал 75 
персонал в туризма 71 
планиране на иновациите 83 
планиране на качеството 79 
планиране на персонала 92 
планиране на проекта 74 
платежен баланс 20 
платежоспособност 75 
поведение 78 
поведенчески финанси 42 
поземлен кадастър 9 40 
поземлен фонд 40 
поземлена собственост 40 
поземлени ресурси 9 40 
политика 4 
политически партии 4 
политология 4 
последствия от кризата 72 
посредничество 53 
потенциални кризи 72 
потребителско поведение 52 
потребителско търсене 32 
потребление 14 
потребности 28 
права на акционерите 49 
пране на пари 36 
превенция на кризи 72 
предварителен контрол 80 
предкризисно планиране 72 
предприемаческа дейност 81 
предприемаческа инициатива 81 
предприемачески процес 81 
предприемачески риск 81 
предприемачески стратегии 14 81 
предприемаческо управление 81 
предприемачество 81 
президент 55 
приключване на проект 74 
приложен софтуер 106 
природна среда 66 
природни бедствия 60 
природни екосистеми 66 
природни ресурси 65 66 
природоопазване 65 
природоползване 65 
приходи 87 91 
проверка на хипотези 30 31 
прогнозиране на продажбите 35 
Програма за развитие на селските райони 38 
програмен продукт 106 
програми за лоялност 46 
програмиране 93 
продажбен процес 52 
продажби 35 52 75 
продукти 26 
продуктов портфейл 26 
продуктова политика 15 26 
продуктови иновации 83 
продуктови стратегии 26 
продукция 18 85 
проектен цикъл 68 
проекти 68 69 
проектни екипи 68 
проектно управление 68 74 
производство 14 
произход на стоките 48 
промишленост 94 
промоции 46 
промоционална политика 46 
промоционална техника 46 
пространствено планиране 76 
пространствено развитие 76 
противодействие на риска 23 
процесна организация 74 
ПРСР 38 
психология 3 
публичен мениджмънт 58 
публичен сектор 56 57 58 
публична администрация 56 57 78 
публични институции 56 57 
публични политики 58 
публични програми 58 
публични услуги 57 
публични финанси 25 
публично социално осигуряване 61 
работна сила 40 
работно време 75 
работно място 71 
развитие на градовете 107 
развитие на туризма 13 
развитие на фирмите 7 
разкази 108 
разходи 85 87 91 
разчети 91 
регионална иновационна система 69 
регионална маркетингова стратегия 13 
регионална реклама 13 
регионално развитие 76 
регресионен анализ 2 8 
реклама 34 
рекламации 77 
рекламен бюджет 34 
рекламен процес 14 
рекламна кампания 34 
рекламни издания 34 
рекламни канали 34 
рекламни средства 34 
рекламно съобщение 34 
рентабилност 67 
рентни изчисления 64 
рентни осигуровки 63 
ресторантьорски вериги 11 
ресторантьорски услуги 11 
ресторантьорство 10 11 
риск 23 83 
риск мениджмънт 23 
руски език 109 110 
СА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 
салдо 84 
сатира 108 
сборник с доклади 27 47 
свободен софтуер 98 
себестойност 85 
сегментиране на пазара 2 
селищна мрежа 50 107 
селищно устройство 50 
селски райони 38 
селско стопанство 9 40 
селскостопанска продукция 40 
селскостопански продукти 9 
селскостопанско производство 40 
сертификация 57 
системен софтуер 98 
системи за управление на качеството 18 79 
складиране на стоки 28 
сложна лихва 64 
смартфон 98 
сметкоплан 84 
собствен капитал 91 
софтуер 96 106 
софтуер за управление на проекти 68 
софтуерен процес 106 
софтуерна фирма 106 
софтуерни метрики 106 
софтуерни приложения 102 
софтуерни програми 102 
софтуерни продукти 70 
софтуерно производство 106 
социализация 3 
социална политика 60 
социална психология 3 
социални медии 105 
социални мрежи 100 105 
социални нагласи 3 
социални услуги 27 62 
социално осигуряване 61 
социално поведение 3 
социално подпомагане 62 
спедиторска дейност 54 
спедиторски услуги 54 
сравними неконтролирани цени 19 
стандарти за финансово отчитане 86 87 
стандартизация 18 57 
стандартизация в туризма 11 
стандартизирано поведение 3 
статистика 2 
статистически методи 2 
стимулиране на продажбите 34 52 
стихове 108 
стоков пазар 32 
стокови борси 41 53 
стокови пазари 41 
стокови тържища 41 
стопанска дейност 7 
стопанска етика 1 
стратегически риск мениджмънт 7 
стратегическо лидерство 43 
стратегическо управление 92 
стратегия на фирмата 37 
структура на цените 37 
студентска научна конференция 47 
студентски научни публикации 25 
счетоводен анализ 25 
счетоводен софтуер 84 
счетоводни концепции 86 
счетоводни програмни продукти 101 
счетоводни стандарти 86 87 
счетоводно отчитане 90 91 
счетоводство 84 85 86 87 88 89 91 
счетоводство на застрахователните предприятия 91 
Съвет ЕКОФИН 80 
съдебна власт 55 
таблети 98 
таблици 97 
текущи активи 87 89 
текущи краткотрайни активи 9 
теория на цените 37 
териториално устройство 50 
технологичен трансфер 69 
технологични иновации 83 
технология на доставките 28 
технология на продажбите 35 
тотално управление на качеството 18 79 
транзит на стоки 6 
транспорт 28 
транспортна дейност 24 
транспортни документи 6 
транспортни средства 28 
трансферно ценообразуване 19 
труд 40 
трудов пазар 9 
трудови отношения 71 
трудово възнаграждение 92 
тръжни операции 33 53 
турагенти 24 
туризъм 10 13 24 44 71 100 110 111 112 
туристи 24 
туристическа агентска дейност 24 
туристическа дестинация 13 44 
туристическа индустрия 71 100 
туристически агент 24 
туристически агенции 24 
туристически бизнес 13 
туристически бранш 71 
туристически информационни системи 102 
туристически пазар 24 
туристически продукти 24 
туристически сектор 100 
туристически услуги 24 
туроператорска дейност 24 
търгове 33 53 
търговия 20 52 96 
търговия с опции 41 
търговска марка 34 
търговски вериги 43 
търговски договор 35 
търговски документи 6 
търговски комуникации 34 
търговски посреднически операции 54 
търговски преговори 35 77 
търговски промоции 46 
търговски разходи 75 
търговски сделки 35 
търговско посредничество 54 
търговско предприятие 23 43 
търговско представителство 54 
търсене на данни 97 
убеждаващи послания 82 
уеб приложения 106 
уеб-сайтове 96 
УИС 101 103 
унификация 18 
управление на безопасността 98 
управление на бизнеса 25 
управление на борсите 41 
управление на данни 98 
управление на иновациите 83 
управление на качеството 18 79 
управление на околната среда 66 
управление на персонала 35 92 
управление на предприятието 88 89 
управление на продажбите 52 
управление на проекти 68 69 74 
управление на процесите 98 
управление на риска 7 60 73 99 
управление на фирмата 7 
управление на човешките ресурси 71 78 92 
управленски информационни системи 101 103 
управленско счетоводство 85 
урбанистична структура 50 
устни комуникации 82 
устойчиво развитие 14 38 
устройствен план 50 
факторинг 90 
факторингово посредничество 54 
фалшифицирани стоки 27 
фермерски пазари 14 
финанси 42 
финансиране на проекти 69 
финансов анализ 25 
финансов лизинг 33 
финансов мениджър 7 
финансова математика 64 
финансова рамка 38 
финансова система на ЕС 12 
финансова устойчивост 67 
финансови активи 91 
финансови деривати 8 
финансови институции 8 
финансови отчети 87 88 
финансови ренти 64 
финансови средства 70 
финансови услуги 94 
финансово отчитане 8 
финансово счетоводство 85 88 89 
финансово-счетоводни информационни системи 101 
фирмена дейност 7 65 
фирмена култура 1 66 
фирмена политика 37 
фирмена социална политика 60 
форфетинг 90 
франчайз пакет 54 
франчайзинг 54 
фючърсна търговия 41 
хипотези 2 
хотелиерски мениджър 11 
хотелиерски персонал 10 11 
хотелиерски предприятия 11 
хотелиерски услуги 11 
хотелиерско предприятие 10 
хотелиерство 10 11 47 112 
хотелски комплекс 10 
художествена литература 108 
цена при препродажба 19 
цени 32 
ценова еластичност 29 
ценова политика 29 32 37 
ценова стратегия 29 46 
ценови намаления 46 
ценови отстъпки 29 
ценови решения 32 
ценообразуване 15 19 29 32 37 
член на борсата 41 
човешки потребности 1 
човешки ресурси 71 72 78 92 
чуждестранна валута 90 
. NET 93 
Android 98 
Apple iOS 98 
C# 93 
COVID-19 27 47 
CRM 102 
CRM системи 101 103 105 
CRM стратегия 105 
CV 82 
DAX 104 
ERP системи 101 103 
Excel 97 
Guest cycle 11 
ISO 18 
Linux 98 
Magento 2 96 
Microsoft Dynamics NAV 103 
Microsoft Project 68 70 
MS WINDOWS 98 
Power BI 104 
Power Map 97 104 
Power Query 97 104 
Power View 97 104 
PowerPivot 104 
Primavera 70 
QR кодове 43 
SABSA 99 
SCM системи 101 103 
TQM 18 
VIES система 84 
Visual Studio 93