НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

091/С/П 131 

Павлов, Ангел

   Автографите - букет от надежди... : Автори и дарители, преводачи и рецензенти, редактори, художници и фотографи, издатели и печатари / Ангел Павлов . - София : Веда Словена-ЖГ, 2020 . - 244 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8846-61-5 

  

Сист. No: 32256

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 2 -

47093 

Личева, Катя

   Етика, делова етика, публичен сектор / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1969-6 

  

Сист. No: 32271

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2019  : [Данни за 2018 г.] . - София : НСИ, 2019 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 32300

- 4 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2020  : [Данни за 2019 г.] . - София : НСИ, 2020 . - 303 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 28315

- 5 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2021  : [Данни за 2020 г.] . - София : НСИ, 2021 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 32403

Социология

- 6 -

47095 

Личева, Катя

   Стилистика и реторика : Избрани лекции / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 206 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1968-9 

  

Сист. No: 32273

Икономика. Икономически науки

- 7 -

47100 

Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г.  : Колективна монография . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 537 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-189-5 

  

Сист. No: 32468

- 8 -

47098 

Въведение в агробизнеса  / Марина Николова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 262 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт. : М. Линкова, В. Блажева, Р. Ненова, Цв. Кабакчиева, И. Кръстева, Пл. Петров.

   ISBN 978-954-23-1963-4 

  

Сист. No: 32276

- 9 -

I 2104 

Кръстевич, Тодор Б.

   Анализ на пазарната кошница с R / Тодор Б. Кръстевич . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2021 . - 118 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 143)

   

   ISBN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-1966-5 

  

Сист. No: 32268

- 10 -

47097 

Николова, Марина и др.

   Икономика на аграрното предприятие / Марина Николова, Маруся Линкова, Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 158 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1962-7 

  

Сист. No: 32275

- 11 -

II 2208 

Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-10 клас  : Учебно пособие по проект на СБУ, МОН и Стопанска академия - Свищов / Румен Ерусалимов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 144 с. ; 30 см

   Други авт. : Л. Несторов, П. Стойкова, И. Пантелеева, М. Маринов.

   ISBN 978-954-23-1948-1 

  

Сист. No: 32265

- 12 -

47089 

Тодев, Тоде

   Популярните банки и модернизацията на България : Кратка история на популярните банки от тяхното възникване до тяхната национализация / Тоде Тодев . - Пловдив : Нар. библ. Ив. Вазов, 2019 . - 695 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7473-08-7 

  

Сист. No: 31252

- 13 -

47092 

The Current Global and European Financial Cycle : Where Do We Stand and How Do We Move Forward?  : Join Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140 th Anniversary of the Bulgarian National Bank : 8 July 2019, Sofia . - Sofia : БНБ, 2020 . - 125 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-7409-18-5 

  

Сист. No: 32257

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 14 -

331.2/С/С 876 

Структура на заплатите 2018  . - София : НСИ, 2021 . - 327 с. ; 28 см

   

   ISBN 1313-2032 

  

Сист. No: 32473

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 15 -

47101 

Дънешка, Антоанета

   Стратегии за навлизане на външни пазари: Япония : Монография / Антоанета Дънешка . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 145 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-482-7 

  

Сист. No: 32469

Право. Наука за държавата и правото

- 16 -

47090 

Николов, Тихомир

   Откриване на производство по стабилизация / Тихомир Николов . - София : Нова звезда, 2021 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-147-2 

  

Сист. No: 32253

- 17 -

46979 

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019 . - 458 с. ; 22 см

   

   ISBN 2603-5073 

  

Сист. No: 32467

Обществено управление. Военни науки

- 18 -

47099 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2020 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 46 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 2738-8565 

  

Сист. No: 32270

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 19 -

47050 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Разтвори / Никола Димитров Раев . - 2. кор. и доп. изд. . - Пловдив : Акад. изд. УХТ, 2021 . - 294 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-561-546-7 

  

Сист. No: 32475

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 20 -

47096 

Учебно-методическо ръководство по физическо възпитание и спорт за студентите от Стопанска академия  / Асен Атанасов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 264 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт. : Р. Николов, С. Иванова, Е. Караманлиева, Н. Христова-Въткова.

   ISBN 978--54-23-1967-2 

  

Сист. No: 32274

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 21 -

47094 

Тодоров, Иван

   Събрани съчинения / Иван Тодоров . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 92 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1965-8 

  

Сист. No: 32272


 Индекс по АВТОРИ

Атанасов, Асен 20 
Блажева, Виолета 8 10 
Борисов, Борислав 18 
Дънешка, Антоанета 15 
Ерусалимов, Румен 11 
Иванова, Силвия 20 
Кабакчиева, Цветелина 8 
Караманлиева, Елиз 20 
Кръстева, Илияна 8 
Кръстевич, Тодор Б. 9 
Линкова, Маруся 8 10 
Личева, Катя 2 6 
Маринов, Марин 11 
Ненова, Радка 8 
Несторов, Людмил 11 
Николов, Радослав 20 
Николов, Тихомир 16 
Николова, Марина 8 10 
Павлов, Ангел 1 
Пантелеева, Искра 11 
Петров, Пламен 8 
Раев, Никола Димитров 19 
Стойкова, Пепа 11 
Тодев, Тоде 12 
Тодоров, Иван 21 
Христова-Въткова, Невена 20 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автографите - букет от надежди... 1 
Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г. 7 
Анализ на пазарната кошница с R 9 
Въведение в агробизнеса 8 
Етика, делова етика, публичен сектор 2 
Икономика на аграрното предприятие 10 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2020 година 18 
Откриване на производство по стабилизация 16 
Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-10 клас 11 
Популярните банки и модернизацията на България 12 
Правото и бизнесът в съвременното общество 17 
Приложна химична термодинамика 19 
Статистически справочник 2019 3 
Статистически справочник 2020 4 
Статистически справочник 2021 5 
Стилистика и реторика 6 
Стратегии за навлизане на външни пазари: Япония 15 
Структура на заплатите 2018 14 
Събрани съчинения 21 
Учебно-методическо ръководство по физическо възпитание и спорт за студентите от Стопанска академия 20 
The Current Global and European Financial Cycle : Where Do We Stand and How Do We Move Forward? 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автографи 1 
автори 1 
аграрен сектор 8 10 
аграрна икономика 10 
аграрно предприятие 10 
аграрно-промишлен комплекс 10 
агробизнес 8 10 
административен капацитет 18 
административно законодателство 17 
аеробика 20 
анализ 9 
аргументация 6 
аренда 10 
арендатор 10 
арендна вноска 10 
аукциони 10 
бавноликвидни ресурси 10 
бадминтон 20 
банки 12 
банков сектор 7 
банково дело 12 
банково дело в България 12 
баскетбол 20 
бизнес 17 
бизнес етика 2 
бизнес комуникации 8 
бизнес стратегии 15 
биологично земеделие 8 10 
БНБ 12 13 
бодибилдинг 20 
борси 10 
борси и тържища 10 
Българска земеделска банка 12 
българска литература 21 
Българска народна банка 12 13 
Българска Централна кооперативна банка 12 
бързоликвидни ресурси 10 
виртуален анализ 9 
внос 3 4 5 
волейбол 20 
външен сектор 7 
външни пазари 15 
горско стопанство 7 
данъци 11 
дарители 1 
делова етика 2 
делово общуване 8 
дигитални технологии 8 
дълготрайни активи 10 
дълготрайни биологични активи 10 
държавна администрация 18 
държавни агенции 18 
Европейски съюз 16 
екология 8 
електронно управление 18 
енергетика 3 4 5 
ентропия 19 
ЕС 16 
етика 2 
етичен кодекс 2 
задачи 19 
заетост 14 
заплати 14 
застраховане 11 
защита на личните данни 17 
здравеопазване 3 4 5 
земеделски земи 10 
земеделско стопанство 10 
издатели 1 
износ 3 4 5 
икономика 11 
икономика на аграрното предприятие 10 
икономика на селското стопанство 10 
икономическа култура 11 
икономическа теория 11 
икономически растеж 7 
индустрия 7 
инфлация 7 
каланетика 20 
качество 10 
качество на продукцията 10 
климатични промени 8 
комасация 10 
комедии 21 
комуникация 6 
консервационно земеделие 8 
конференция 13 17 
концентрация на производството 10 
кооперация 12 
краткотрайни активи 10 
краткотрайни биологични активи 10 
кредит 11 
кредитна кооперация 12 
култура 3 4 5 
литература 21 
личен фалит 17 
маркетинг 9 
материално-техническа база 10 
медиация 17 
международен бизнес 15 
международен маркетинг 15 
международна конференция 13 
морал 2 
мотивация 2 
наети лица 14 
население 3 4 5 
научна конференция 17 
национална научна конференция 17 
нетекущи дълготрайни активи 10 
НИРД 3 4 5 
областни администрации 18 
образование 3 4 5 11 
общински администрации 18 
околна среда 3 4 5 
оратор 6 
ораторска реч 6 
ораторски стил 6 
организационна култура 2 
пазар на земята 10 
пазар на труда 3 4 5 10 
пазари 15 
пазарна кошница 9 
пазарно ценообразуване 10 
пари 11 
парична политика 13 
пенсионни системи 17 
печатари 1 
пирамида на качеството 10 
поземлен кадастър 10 
поземлена собственост 10 
поземлени ресурси 10 
полско бонитетно число 10 
потребителска кошница 9 
потребителски кредит 17 
потребление 7 
право 17 
преводач 1 
предприемачески план 11 
предприемачески процес 11 
предприемачество 11 
приложна етика 2 
продажби 9 
проект 11 
производителност на труда 10 
производство по несъстоятелност 17 
производство по стабилизация 16 
промишленост 3 4 5 
публичен сектор 2 13 
публични финанси 7 
работна сила 10 
райониране 10 
регламенти на ЕС 10 
редактор 1 
реклама 8 
рекламен процес 8 
реторика 6 
СА 2 6 8 9 10 11 18 20 
селско стопанска политика 10 
селско стопанство 3 4 5 7 
селскостопанска продукция 10 
селскостопански райони 10 
селскостопански стоки 10 
служебна етика 2 
спестяване 7 
специализация на селскостопанското производство 10 
спорт 20 
стабилизационни процедури 16 
стабилизационно производство 16 
статистика 3 4 5 
статистически справочник 3 4 5 
стилистика 6 
стоково-парични отношения 10 
стопански структури 8 
стратегии в агробизнеса 8 
строителство 3 4 5 
схеми на качеството 10 
събрани съчинения 21 
текущи краткотрайни активи 10 
тенис на маса 20 
типове стопанства 10 
трансакционен масив 9 
трансакционна матрица 9 
транспорт 3 4 5 
труд 14 
трудов пазар 7 
трудова книжка 17 
трудово правоотношение 14 
трудово-кооперативно земеделско стопанство 10 
туризъм 3 4 5 
търговия 3 4 5 9 
търговска несъстоятелност 16 
търговски банки 12 
Търговски закон 16 
търговско законодателство 16 
тържища 10 
управление на риска 18 
устойчиво развитие 8 
фермерски пазари 8 
физическо възпитание 20 
финанси 3 4 5 13 
финансов цикъл 13 
финансова грамотност 11 
финансово обезпечение 8 
финансово състояние 7 
формули 19 
футбол 20 
футзал 20 
химична термодинамика 19 
химия 19 
художествена литература 21 
хумор 21 
цени 3 4 5 
ценообразуване в селското стопанство 10 
частен сектор 13 
Япония 15 
японски компании 15 
японски пазар 15 
AKIS 8