НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

47087 

Философията на образованието и образованието по философия  : Посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" . - Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2020 . - 139 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Философия ; 28 (2))

   

   ISBN 1314-2763 

  

Сист. No: 31563

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Политика

- 2 -

47083 

Манолов, Георги Любенов

   Античните политически привилегии / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2021 . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-38-0 

  

Сист. No: 31555

- 3 -

47084 

Манолов, Георги Любенов

   Политическият имидж - формулата на успеха / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Издателство Марица, 2005 . - 193 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 954-996-927-4 

  

Сист. No: 31557

Икономика. Икономически науки

- 4 -

47077 

Генкова, Диана Николова

   Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България : Принципи на европейската кохезионна политика / Диана Николова Генкова . - София : УНСС, 2021 . - 320 с. : с табл., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-419-3 

  

Сист. No: 31534

- 5 -

47078 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Бизнес комбинациите : Международните сливания, придобивания, поглъщания и консолидации : поуки от миналото, предизвикателства за практиката, прогнози за бъдещето (вчера, днес и утре) / Данаил Лазаров Данаилов . - София : УНСС, 2021 . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-470-4 

  

Сист. No: 31540

- 6 -

47079 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на ХХІ в. : Икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 376 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-416-2 

  

Сист. No: 31541

- 7 -

47080 

Политическата икономия и бъдещето на световната икономика  : Пета национална науч. конф. по политическа икономия, 18 ноември 2020 г. . - София : УНСС, 2021 . - 206 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-467-4 

  

Сист. No: 31542

- 8 -

47085 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2021 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-39-7 

   Т. 1 . - 2021 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 31559

- 9 -

47085 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7343-40-3 

   Т. 2 . - 2021 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 31561

- 10 -

47088 

Hall, Derek

   Tourism and Geopolitics : Issues and Concepts from Central and Eastern Europe / Derek Hall . - Oxford : Cabi, 2017 . - 378 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-78064-761-6 

  

Сист. No: 32241

Право. Наука за държавата и правото

- 11 -

47081 

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-715-711-8 

   Т. 1. Договор за агентиране . - 2021 . - 268 с.

   

  

Сист. No: 31552

- 12 -

47081 

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-715-712-5 

   Т. 2. Договор за посредничество . - 2021 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 31553

- 13 -

47086 

Радев, Радко Пенев

   Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование : Съгласно Закона за обществените поръчки от 2016 г. / Радко Пенев Радев . - Варна : ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, 2021 . - 180 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7428-58-2 

  

Сист. No: 31562

Обществено управление. Военни науки

- 14 -

47082 

Симеонов, Стефан

   История и теория на обществената сигурност / Стефан Симеонов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-714-9 

  

Сист. No: 31554

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 15 -

11596 

Бабел, Исак

   Избрани разкази / Исак Бабел . - 2. изд. . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1974 . - 227 с. ; 20,5 см

   

  

Сист. No: 31801

- 16 -

15371 

Бабел, Исак

   Конармия : Новели и разкази / Исак Бабел . - 2. изд. . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977 . - 191 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 31812

- 17 -

21263 

Бабел, Исак

   Разкази / Исак Бабел . - София : Нар. култура, 1981 . - 319 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31813


 Индекс по АВТОРИ

Бабел, Исак 15 16 17 
Генкова, Диана Николова 4 
Грозданов, Антон 11 12 
Данаилов, Данаил Лазаров 5 6 
Манолов, Георги Любенов 2 3 
Радев, Радко Пенев 13 
Симеонов, Стефан 14 
Hall, Derek 10 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Античните политически привилегии 2 
Бизнес комбинациите 5 
България през първата третина на ХХІ в. 6 
Избрани разкази 15 
История и теория на обществената сигурност 14 
Конармия 16 
Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование 13 
Политическата икономия и бъдещето на световната икономика 7 
Политическият имидж - формулата на успеха 3 
Правен режим на услугите в корабоплаването 11 12 
Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион 8 9 
Разкази 17 
Философията на образованието и образованието по философия 1 
Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България 4 
Tourism and Geopolitics 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

антични привилегии 2 
банки 6 
банкова система в България 6 
банкови консолидации 5 
банкови регулации 5 
бизнес комбинации 5 
браншови регулации 5 
брокери 12 
българска икономика 4 
военноморско образование 13 
геополитика 10 
дигитализация 6 
дигитална икономика 7 
договор за агентиране 11 
договор за влачене 12 
договор за корабен мениджмънт 12 
договор за пилотаж 12 
договор за посредничество 12 
докторанти 9 
доходи 6 
доходи в България 6 
древна Гърция 2 
държавна сигурност 14 
Европейски съюз 4 7 
европейски фондове 4 
Египет 2 
ЕС 4 
избори 3 
Източна Европа 10 
икономика 4 5 6 9 
икономически растеж 7 
икономическо развитие 4 
интеграция 10 
информационна сигурност 8 
киберсигурност 9 
конференция 7 8 9 
корабни агенти 11 
корабоплаване 11 12 
кохезионни фондове на ЕС 4 
кохезия 4 
кризи 5 
култура 1 
литература 15 16 17 
лична сигурност 14 
международен бизнес 5 
международна научна конференция 8 9 
международна сигурност 8 9 
международни банкови консолидации 5 
международни сливания 5 
миграционна политика 8 
морски застраховки 11 
мултиетичност 10 
научна конференция 7 8 9 
национална научна конференция 7 
национална сигурност 8 9 14 
необслужвани кредити 7 
образование 1 
обществена безопасност 14 
обществена сигурност 14 
обществени поръчки 13 
общество 1 
пазар на труда 7 
пандемия 7 
планиране 13 
планиране и прогнозиране 13 
политическа икономия 7 
политическа реклама 3 
политически живот 3 
политически имидж 3 
политически маркетинг 3 
политически привилегии 2 
привилегии 2 
прогнозиране 13 
работна сила 7 
разкази 15 16 17 
Римска империя 2 
Римска република 2 
сборник с доклади 8 9 
световна икономика 5 7 
сигурност 9 
студенти 9 
трансграничен бизнес 10 
труд 7 
туризъм 10 
търговско корабоплаване 11 
управление на администрацията 9 
управление на риска 8 
философия 1 
финанси 6 
финансов ресурс 4 
художествена литература 15 16 17 
човешки капитал 6 
COVID-19 7