НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 1 -

47012 

Кордатос, Янис

   Древни религии и християнство / Янис Кордатос . - София : ОФ, 1980 . - 224 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 28513

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 2 -

47007 

Ангелов, Ангел и др.

   Мита и митническа политика : Избрани лекции / Ангел Ангелов, Танер Исмаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Авангард принт, 2019 . - 182 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-369-7 

  

Сист. No: 28501

- 3 -

40848 

Василева, Бистра

   Глобални бранд интервенции. Концептуални основи, метрики, конфигурации / Бистра Василева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 415 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 63)

   

   ISBN 978-954-21-1012-5 

  

Сист. No: 28512

- 4 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2018  . - София : НСИ, 2020 . - 208 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 28496

- 5 -

47014 

Шамхалов, Феликс Имирасланович

   Государство и экономика. Основы взаимодействмия / Феликс Имирасланович Шамхалов . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Экономика, 2005 . - 728 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-282-02504-3 

  

Сист. No: 28515

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 6 -

47013 

Бабел, Исак

   Вдъхновение : Разкази / Исак Емануилович Бабел . - София : Колибри, 2015 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-696-5 

  

Сист. No: 28514

- 7 -

808.67/С/Б 926 гр 

Българско-гръцки разговорник

   Българско-румънски разговорник . - Б. м. : ГРАММА, б. г. . - 304 с. ; 10 см

   

   ISBN 954-8805-30-8 

  

Сист. No: 28506

- 8 -

808.67/С/Б 926 гр 

Българско-гръцки разговорник

   Българско-румънски разговорник . - 2. изд. . - Б. м. : ГРАММА, б. г. . - 384 с. ; 10 см

   

   ISBN 978-954-8805-30-8 

  

Сист. No: 28507

- 9 -

47009 

Цитас, Макис

   Бог ми е свидетел : Роман / Макис Цитас ; Прев. от гр. Здравка Михайлова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2017 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-082-1 

  

Сист. No: 28509

- 10 -

47011 

Яворов, Пейо

   В полите на Витоша / Пейо Яворов . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 368 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-447-9 

  

Сист. No: 28511

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 11 -

III 107 

Пътен атлас България  . - София : Глобал Агро ЕООД, 2006 . - 96 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 28518


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 2 
Бабел, Исак Емануилович 6 
Василева, Бистра 3 
Исмаилов, Танер 2 
Кордатос, Янис 1 
Михайлова, Здравка 9 
Цитас, Макис 9 
Шамхалов, Феликс Имирасланович 5 
Яворов, Пейо 10 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бог ми е свидетел 9 
Българско-румънски разговорник 7 8 
В полите на Витоша 10 
Вдъхновение 6 
Глобални бранд интервенции. Концептуални основи, метрики, конфигурации 3 
Государство и экономика. Основы взаимодействмия 5 
Древни религии и християнство 1 
Мита и митническа политика 2 
Основни макроикономически показатели 2018 4 
Пътен атлас България 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

атлас 11 
БВП 4 
бранд интервенции 3 
България 4 11 
българска литература 10 
българско-румънски разговорник 7 8 
видове мита 2 
глобализация 3 
глобални брендове 3 
държавна финансова статистика 4 
държавно предприемачество 5 
Европейски съюз 2 
езикознание 7 8 
ЕС 2 
заети лица 4 
икономика 5 
икономическа система 5 
икономически дейности 4 
икономически сектори 4 
Исус 1 
корпоративно предприемачество 5 
литература 6 9 10 
макроикономическа статистика 4 
макроикономически показатели 4 
маркетинг 3 
маркетингови интервенции 3 
мита 2 
митни сборове 2 
митническа администрация 2 
митническа интеграция 2 
митническа политика 2 
митническа стойност 2 
митническа тарифа 2 
митнически направления 2 
митнически режими 2 
митнически служител 2 
онлайн потребители 3 
отработен час 4 
павликянство 1 
пазарна икономика 5 
предприемачество 5 
пътен атлас 11 
разговорник 7 8 
разкази 6 
религия 1 
робство 1 
роман 9 
СА 2 
секторни сметки 4 
управление 5 
финансови национални сметки 4 
формиране на дохода 4 
християнство 1 
художествена литература 6 9 10 
централно митническо управление 2