НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

46988 

Философията: предизвикателства и перспективи  . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 184 с. ; 21 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Философия ; 27 (2))

   

   ISBN 1314-2767 

  

Сист. No: 28318

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

31/С/Б 923 

България 2020  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2020 . - 61 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 28314

- 3 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2019  : [С данни за 2018 г.] . - София : НСИ, 2020 . - 658 с. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 28316

- 4 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2020  : [Данни за 2019 г.] . - София : НСИ, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

   

   

  

Сист. No: 28315

Политика

- 5 -

46991 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2020 . - 749 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-31-1 

  

Сист. No: 28321

Икономика. Икономически науки

- 6 -

46980 

Гъргаров, Здравко и др.

   Финанси и финансови отношения : (Методологически аспекти) / Здравко Гъргаров, Николай Колев . - София : Б. и., 2018 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91074-0-9 

  

Сист. No: 28306

- 7 -

46981 

Гъргаров, Здравко и др.

   Финанси и мениджмънт : (Методологически аспекти) / Здравко Гъргаров, Николай Колев . - София : Б. и., 2019 . - 588 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91074-1-6 

  

Сист. No: 28307

- 8 -

46994 

Иванова, Диана и др.

   Маркетинг и мениджмънт в определения и схеми / Диана Иванова, Георги Тасев . - София : Б. и., 2001 . - 256 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 954-90678-2-3 

  

Сист. No: 28325

- 9 -

336/С/М 738 

Михайлова, Любка

   Английско-български финансов и фискален речник / Любка Михайлова . - София : Жар- Жанет Аргирова, 2003 . - 472 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-480-021-2 

  

Сист. No: 28328

- 10 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2018  . - София : НСИ, 2020 . - 208 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 28496

Право. Наука за държавата и правото

- 11 -

34/С/Б 23 б 

Балканджиева, Благовеста

   Българско-английски речник по търговско право / Благовеста Балканджиева . - София : Софи-Р, 2001 . - 704 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9615-41-3 

  

Сист. No: 28327

- 12 -

46985 

Веселинов, Искрен

   Защо съм патриот : Национализъм за лечение на обществото / Искрен Веселинов . - София : Ахат, 2018 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-86-7 

  

Сист. No: 28311

- 13 -

46990 

Радев, Димитър

   Правна действителност и правен ред / Димитър Радев . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020 . - 168 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-34-2 

  

Сист. No: 28320

Социално осигуряване

- 14 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2020 година : Актуална нормативна уредба ; Важни указания : Приложни коментари и разяснения : Въпроси и отговори : Полезна справочна информация / Ивайло Иванов и др. . - София : Труд и право, 2020 . - 720 с. ; 24 см

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 28313

- 15 -

46982 

Грозданов, Иван

   Социалното законодателство и неговото приложение като социална защита в България / Иван Грозданов . - Враца : БГ-ПРИНТ, 2019 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7522-05-1 

  

Сист. No: 28308

- 16 -

46983 

Грозданов, Иван

   Анализ и организационен профил на профилактиката и рехабилитацията в социалното осигуряване в България / Иван Грозданов . - Враца : БГ-ПРИНТ, 2018 . - 152 с. : с фиг., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7102-97-0 

  

Сист. No: 28309

Образование

- 17 -

46989 

Калоянова, Надежда и др.

   Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система : (за педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства) / Надежда Калоянова, Диана Циркова . - Б. м. : Център за образователни програми и социални инициативи, 2014 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91443-7-6 

  

Сист. No: 28319

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 18 -

46987 

Петрова, Мария

   Климатология : Учебно помагало / Мария Петрова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 194 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-198-0 

  

Сист. No: 28317

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 19 -

6/С/А 562 

Алманах на българската ядрена индустрия 2020  . - Б. м. : Български атомен форум- Булатом, 2020 . - 165 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 28322

Методи на управление

- 20 -

46992 

Визяк, Андрей и др.

   Формули за успех в новото десетилетие / Андрей Визяк, Албена Маркова . - София : Рой комюникейшън, 2012 . - 392 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9335-24-8 

  

Сист. No: 28323

- 21 -

46984 

Грозданов, Иван

   Роля и управление на социално-педагогическите институции в България / Иван Грозданов . - Враца : БГ-ПРИНТ, 2019 . - 164 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7522-06-8 

  

Сист. No: 28310

- 22 -

47002 

Butler, John

   Opportunity Identification and Entrepreneurial Behavior / John Butler . - Greenwich : Information Age Publishing, 2004 . - 320 p. ; 24 cm

   

   ISBN 1-59311-242-4 

  

Сист. No: 28470

- 23 -

47003 

Caputo, Andrea et al.

   The Anatomy of Entrepreneurial Decisions : Past, Present and Future Research Directions / Andrea Caputo, Massimiliano M. Pellegrini . - Cham : Springer, 2019 . - 328 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-030-19684-4 

  

Сист. No: 28471

- 24 -

46999 

Farrell, Larry C.

   The Entrepreneurial Attitude / Larry C. Farrell . - New York et al. : McGraw-Hill, 2018 . - 266 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-260-02670-2 

  

Сист. No: 28467

- 25 -

46998 

Mariotti, Steve et al.

   Entrepreneurship : Starting & Operating a Small Business / Steve Mariotti, Caroline Glackin . - Boston et al. : Pearson Addison Limited, 2016 . - 565 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-09741-1 

  

Сист. No: 28466

- 26 -

46997 

Mathieu, Thomas D.

   Entrepreneurship : A Guide to Success for Entrepreneurs and Aspiring Entrepreneurs / Thomas D. Mathieu . - s.l. : S. n., 2018 . - 184 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-172-022-165-4 

  

Сист. No: 28465

- 27 -

46996 

Ponmani, R. et al.

   Entrepreneurial Attitude Orientation and Intention among Students / R. Ponmani, R. Annapoorani . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2015 . - 286 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-330-02096-2 

  

Сист. No: 28464

- 28 -

47004 

Ries, Eric

   The Startup Way : How Entrepreneurial Management Transforms Culture andDrives Growth / Eric Ries . - Milton Keynes : Penguin, 2017 . - 390 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-241-19726-4 

  

Сист. No: 28472

- 29 -

47000 

Scheiner, Christian Willi

   Fundamental Determinants of Entrepreneurial Behaviour / Christian Willi Scheiner . - Wiesbaden : Gabler, 2009 . - 217 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-3-8349-1526-9 

  

Сист. No: 28468

- 30 -

47001 

Tamizharasi, Ganesan et al.

   Impact of creative personality on entrepreneurial attitudes : Entrepreneurial attitudes and creative personality / Ganesan Tamizharasi, N. Panchanatham . - Saarbrucken : VDM Verlag Dr. Muller, 2011 . - 168 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-639-33507-1 

  

Сист. No: 28469

Пъблик рилейшънс

- 31 -

46995 

Рийс, Ал и др.

   Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс / Ал Рийс, Лаура Рийс . - София : Класика и Стил, 2003 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-9964-68-Х 

  

Сист. No: 28326

Компютри

- 32 -

681.3/С/Г 919 

Гукин, Дан и др.

   Илюстрован компютърен речник for Dummies / Дан Гукин, Сандра Гукин . - София : СофтПрес, 1998 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-685-037-3 

  

Сист. No: 28329

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 33 -

46986 

Жечева, Мария и др.

   Дядо Влайчо - феноменът от Коньово / Мария Жечева, Добри Петров Дачев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Асеновград : Екобелан, 2018 . - 271 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7206-63-0 

  

Сист. No: 28312


 Индекс по АВТОРИ

Асенова, Даниела 14 
Балканджиева, Благовеста 11 
Веселинов, Искрен 12 
Визяк, Андрей 20 
Грозданов, Иван 15 16 21 
Гукин, Дан 32 
Гукин, Сандра 32 
Гъргаров, Здравко 6 7 
Дачев, Добри Петров 33 
Жечева, Мария 33 
Иванов, Ивайло 14 
Иванова, Диана 8 
Калоянова, Надежда 17 
Касърова, Мария 14 
Кашъмова, Катя 14 
Колев, Николай 6 7 
Малакова, Снежана 14 
Манолов, Георги Любенов 5 
Маркова, Албена 20 
Михайлова, Любка 9 
Петрова, Мария 18 
Радев, Димитър 13 
Рийс, Ал 31 
Рийс, Лаура 31 
Тасев, Георги 8 
Циркова, Диана 17 
Язаджиева, Любомира 14 
Annapoorani, R. 27 
Butler, John 22 
Caputo, Andrea 23 
Farrell, Larry C. 24 
Glackin, Caroline 25 
Mariotti, Steve 25 
Mathieu, Thomas D. 26 
Panchanatham, N. 30 
Pellegrini, Massimiliano M. 23 
Ponmani, R. 27 
Ries, Eric 28 
Scheiner, Christian Willi 29 
Tamizharasi, Ganesan 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алманах на българската ядрена индустрия 2020 19 
Анализ и организационен профил на профилактиката и рехабилитацията в социалното осигуряване в България 16 
Английско-български финансов и фискален речник 9 
България 2020 2 
Българско-английски речник по търговско право 11 
Въведение в политическата наука 5 
Дядо Влайчо - феноменът от Коньово 33 
Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс 31 
Защо съм патриот 12 
Илюстрован компютърен речник for Dummies 32 
Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система 17 
Климатология 18 
Маркетинг и мениджмънт в определения и схеми 8 
Основни макроикономически показатели 2018 10 
Правна действителност и правен ред 13 
Роля и управление на социално-педагогическите институции в България 21 
Социално осигуряване 2020 година 14 
Социалното законодателство и неговото приложение като социална защита в България 15 
Статистически годишник 2019 3 
Статистически справочник 2020 4 
Философията: предизвикателства и перспективи 1 
Финанси и мениджмънт 7 
Финанси и финансови отношения 6 
Формули за успех в новото десетилетие 20 
Entrepreneurial Attitude Orientation and Intention among Students 27 
Entrepreneurship 25 26 
Fundamental Determinants of Entrepreneurial Behaviour 29 
Impact of creative personality on entrepreneurial attitudes 30 
Opportunity Identification and Entrepreneurial Behavior 22 
The Anatomy of Entrepreneurial Decisions 23 
The Entrepreneurial Attitude 24 
The Startup Way 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АЕЦ 19 
АЕЦ Белене 19 
АЕЦ Козлодуй 19 
аксиология 1 
американска политическа мисъл 5 
аналитична философия 1 
английски език 32 
английско-български речник 9 
банков сектор 20 
БВП 10 
безработица 14 
бизнес план 25 26 
бизнес система 26 
брандиране 20 
България 2 10 
българско-английски речник 11 
българско-английски речник по право 11 
валежи 18 
внос 2 3 4 
връзки с обществеността 31 
географско положение 2 
глобализъм 5 
горско стопанство 2 
групово поведение 1 
демографска катастрофа 12 
демографски процеси 3 
демократичен режим 13 
демокрация 13 
детерминанти 29 
диалектически материализъм 13 
домакинства 3 
допълнително социално осигуряване 14 
доходи 3 
държавна финансова статистика 10 
държавно обществено осигуряване 14 16 
енергетика 2 3 4 
етика 1 
етнически малцинства 17 
ефективност 24 
задължително пенсионно осигуряване 14 
заети лица 10 
здравеопазване 2 3 4 
здравно осигуряване 14 
изкуство 2 
износ 2 3 4 
икономика 9 20 
икономически дейности 10 
икономически сектори 10 
икономическо развитие 30 
инвестиции 3 
индустрия 19 20 
иновации 23 24 28 
интегриран маркетинг 25 
климат 2 18 
климатични изменения 18 
климатология 18 
компютри 32 
компютърен речник 32 
контрол в социалното осигуряване 16 
конфликти 23 
креативност 30 
култура 2 3 4 
лидерство 24 
макроикономическа статистика 10 
макроикономически показатели 10 
малки предприятия 29 
малцинства 17 
малък бизнес 25 
маркетинг 8 20 
маркетингови изследвания 8 
международни финансови отношения 6 
мениджмънт 7 8 22 23 28 
метеорология 18 
мотивация 8 
наредби 14 
население 2 3 4 
научноизследователска и развойна дейност 2 
Национален осигурителен институт 14 
национализъм 12 
Национална агенция по приходите 14 
национални сметки 2 3 
нефинансови предприятия 2 3 
НИРД 4 
образование 2 3 4 17 21 
образователна система 17 
околна среда 2 3 4 
окултизъм 33 
осигурителен доход 14 
осигурителна система 16 
отговорност 24 
отпуски 14 
отработен час 10 
пазар 8 20 
пазар на труда 3 4 
паричен оборот 7 
паричен поток 7 
патриотизъм 12 
пенсионно осигуряване 14 
писма 33 
политика 1 5 
политическа власт 5 
политическа демокрация 5 
политическа култура 5 
политическа наука 5 
политическа реклама 5 
политическа система 5 
политически PR 5 
политически бранд 5 
политически възгледи 5 
политически доктрини 5 
политически идеи 5 
политически имидж 5 
политически партии 5 
политически процес 5 
политически теории 5 
политически учения 5 
политическо лидерство 5 
политология 5 
постановления 14 
потребителски цени 2 
потребление 3 
правен ред 13 
правилници 14 
правна система 13 
право 13 
правонарушения 13 
правосъдие 2 
преговори 23 
предприемач 26 29 
предприемаческа ориентация 27 
предприемачески нагласи 24 27 30 
предприемачески решения 23 
предприемаческо поведение 22 24 27 29 
предприемаческо управление 28 
предприемачество 22 23 24 25 26 27 28 29 
продажби 31 
продуктово планиране 26 
промишленост 2 3 4 
пророчество 33 
публично социално осигуряване 16 
пъблик рилейшанс 31 
работна сила 2 
разходи 3 
реклама 8 31 
речник 9 11 32 
секторни сметки 10 
селско стопанство 2 3 4 
социален диалог 15 
социализъм 12 
социална адаптация 15 
социална диагностика 15 
социална защита 15 16 
социална оценка 15 
социална сигурност 15 
социална технология 15 
социални услуги 15 
социално законодателство 15 
социално осигуряване 14 16 
социално планиране 15 
социално прогнозиране 15 
социално програмиране 15 
социално проектиране 15 
социално управление 15 
спомени 33 
статистика 2 4 
статистически годишник 3 
статистически справочник 4 
строителство 3 4 
счетоводство 9 
творчество 30 
температура 18 
технологични иновации 22 
тоталитаризъм 5 
транспорт 3 4 
туризъм 2 3 4 
търговия 2 4 
търговско право 11 
управление 8 21 25 
управление на инвестиции 7 
управление на образованието 21 
управление на приходите 7 
училищен директор 21 
училищна адаптация 17 
училищна администрация 21 
фашизъм 12 
философия 1 
финанси 2 3 4 6 7 9 
финансов анализ 7 
финансов мениджмънт 7 
финансов речник 9 
финансова политика 6 
финансова система 6 
финансови активи 6 
финансови изчисления 7 
финансови институции 6 
финансови инструменти 6 7 
финансови национални сметки 10 
финансови отношения 6 
финансови пазари 6 7 
финансови рискове 6 
фирмени финанси 6 7 
формиране на дохода 10 
цени 3 4 
ценни книжа 7 
ценообразуване 26 
ядрен сектор 19 
ядрена индустрия 19 
ясновидство 33 
PR 31