НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

46972 

[Сто]100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна

   [Сто] 100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна : Юбилеен сборник . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 123 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-1024-8 

  

Сист. No: 28284

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 2 -

46973 

Иванов, Йордан

   Ценова стратегия за българските акумулаторни батерии на националния пазар / Йордан Иванов . - Варна : Данграфик, 2019 . - 168 с. : с табл., фиг. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-7530-00-1 

  

Сист. No: 28287

- 3 -

46967 

Икономиката на България - 30 години след началото на промените  : Научно- прак. конф., Свищов, 22 ноември 2019 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 740 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1815-6 

  

Сист. No: 28278

- 4 -

II 2186 

Перспективи пред индустриалния бизнес  : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади . - Варна : Ико-консулт, 2013 . - 346 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8235-09-9 

  

Сист. No: 28286

- 5 -

46976 

Финансов контрол  : [Учебник] / Руслана Димитрова и др. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 237 с. ; 23 см

   Други авт. : П. Недялкова, Хр. Богданов, И. Апостолов.

   ISBN 978-954-21-1019-4 

  

Сист. No: 28290

Икономика на туризма

- 6 -

46977 

Нешков, Марин и др.

   Пътнически агенции и транспорт в туризма : Учебно помагало / Марин Нешков, Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 170 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1020-0 

  

Сист. No: 28291

Право. Наука за държавата и правото

- 7 -

46979 

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019 . - 425 с. ; 22 см

   

   ISBN 2603-5073 

  

Сист. No: 28293

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 8 -

46975 

Благойчева, Христина Вилхем

   Осигурителни системи и фондове : Учебно помагало / Христина Вилхем Благойчева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1014-9 

  

Сист. No: 28289

Образование

- 9 -

40848 

Русев, Иван Динев

   Висшето търговско училище - Варна (1920 - 1945) и началото на висшето икономическо образование в България / Иван Динев Русев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 262 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 65)

   

   ISBN 978-954-21-1026-2 

  

Сист. No: 28285

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание

- 10 -

46978 

Качество, контрол и експертиза на стоките  : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2019 . - 318 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1000-2 

  

Сист. No: 28292

Счетоводство

- 11 -

46974 

Счетоводство на банките  : Учебник / Надя Костова и др. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2020 . - 348 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Други авт. : Н. Попова-Йосифова, П. Захариев, Р. Маринова.

   ISBN 978-954-21-1021-7 

  

Сист. No: 28288

Информационни мрежи. Информационни системи

- 12 -

46968 

Шишманов, Красимир и др.

   Техническо осигуряване на информационните системи / Красимир Шишманов, Ангелин Лалев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 252 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1817-0 

  

Сист. No: 28279

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 13 -

46970 

Сборник стихотворения за Свищов от свищовски поети  . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 121 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1818-7 

  

Сист. No: 28280

- 14 -

46969 

Симеонов, Людмил

   Този съдник - сърцето : Поезия / Людмил Симеонов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 68 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1819-4 

  

Сист. No: 28281

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 15 -

III 106 

Върбанов, Димитър

   Графична хронология на историческото и културно развитие на света / Димитър Върбанов . - Б. м. : НИК 1 ЕООД, б. г. ; 53 см

   

   ISBN 978-619-90864-5-2 

  

Сист. No: 28283

- 16 -

46971 

Ръжгев, Бойко

   Освобождението : Въпроси и отговори / Бойко Ръжгев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 20 см . -  (Поредица Интересно и малко известно)

   

   ISBN 978-94-23-1820-0 

   Кн.1 . - 2020

   

  

Сист. No: 28282


 Индекс по АВТОРИ

Апостолов, Иван 5 
Благойчева, Христина Вилхем 8 
Богданов, Христоско 5 
Върбанов, Димитър 15 
Димитрова, Руслана 5 
Захариев, Петко 11 
Иванов, Йордан 2 
Казанджиева, Велина 6 
Костова, Надя 11 
Лалев, Ангелин 12 
Маринова, Румяна 11 
Недялкова, Пламена 5 
Нешков, Марин 6 
Попова-Йосифова, Надежда 11 
Русев, Иван Динев 9 
Ръжгев, Бойко 16 
Симеонов, Людмил 14 
Шишманов, Красимир 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Висшето търговско училище - Варна (1920 - 1945) и началото на висшето икономическо образование в България 9 
Графична хронология на историческото и културно развитие на света 15 
Икономиката на България - 30 години след началото на промените 3 
Качество, контрол и експертиза на стоките 10 
Освобождението 16 
Осигурителни системи и фондове 8 
Перспективи пред индустриалния бизнес 4 
Правото и бизнесът в съвременното общество 7 
Пътнически агенции и транспорт в туризма 6 
Сборник стихотворения за Свищов от свищовски поети 13 
Счетоводство на банките 11 
Техническо осигуряване на информационните системи 12 
Този съдник - сърцето 14 
Финансов контрол 5 
Ценова стратегия за българските акумулаторни батерии на националния пазар 2 
[Сто] 100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

акумулаторни батерии 2 
акумулаторно производство 2 
анализ 3 
архитектура 15 
аутсорсинг договор 4 
банки 11 
банкова отчетност 11 
банкова система 11 
безаналитични плащания 5 
безаналитични разплащания 11 
безопасност на храните 10 
бенчмаркетинг 4 
библиотека 1 
бизнес 7 
българска литература 13 14 
Варна 9 
висше икономическо образование 9 
висше образование 9 
Висше търговско училище 9 
гарантирани вземания 8 
граждански договори 8 
дълготрайни материални активи 5 
държавна финансова политика 5 
емисионно-касови операции 11 
застраховане 3 
изобразителни изкуства 15 
икономика 3 
икономика на България 3 
икономика на отраслите 3 
икономикс 3 
Икономически университет Варна 1 
индустриален бизнес 4 
иновации 4 
информационни системи 12 
информационни технологии 3 12 
история 15 
история на България 16 
история на Свищов 16 
качество 10 
компютърна техника 12 
компютърни системи 12 
конкурентоспособен бизнес 4 
контрол 3 5 10 
конференция 3 4 7 
кръгла маса 10 
кръгла маса с международно участие 10 
култура 15 
литература 13 14 15 
логистика 10 
маркетинг 3 
маркетингово планиране 4 
материални запаси 5 
международна научна конференция 4 
международни отношения 3 
мениджмънт 3 
митнически контрол 7 
музика 15 
надзор на пазара 10 
научна конференция 3 4 7 
научно-практическа конференция 3 
национален пазар 2 
Национална агенция по приходите 5 
национална научна конференция 7 
обезщетения при безработица 8 
образование 9 
онлайн търговия 10 
оперативна памет 12 
Освободителна война 16 
освобождението на България 16 
освобождението на Свищов 16 
осигурени лица 8 
осигурителен доход 8 
осигурителни системи 8 
осигурителни фондове 8 
осигуряване на морски лица 8 
Османска империя 16 
основен капитал 5 
охранителни системи 12 
пазарно поведение 4 
парични обезщетения 8 
парични средства 5 
периферно устройство 12 
планиране 3 
поезия 13 14 
потребителски решения 4 
право 7 
предоставени кредити 11 
предприемаческа дейност 4 
презгранични преводи 11 
привлечен капитал 11 
приходи 5 
производствен процес 4 
публични организации 7 
публично право 7 
пътнически транспорт 6 
разходи 5 
разчети 5 
ревизионен акт 5 
ревизионен доклад 5 
резерви 5 
СА 3 12 
Свищов 13 16 
системи за видеонаблюдение 12 
скенери 12 
Сметна палата 5 
собствен капитал 11 
социална икономика 7 
социално дело 3 
статистика 3 
стихотворения 13 
стоки 10 
счетоводна политика 11 
счетоводство 3 11 
счетоводство на банките 11 
транспорт в туризма 6 
транспортна дейност 6 
трудова злополука 8 
трудови договори 8 
туризъм 6 
туристически агент 6 
туристически агенции 6 
туристически пътувания 6 
туристически транспорт 6 
туроператорска дейност 6 
Турска империя 16 
търговска продажба 7 
университетска библиотека 1 
управление 4 
финанси 3 
финансов контрол 5 
финансов резултат 5 
финансови активи 11 
финансови отчети 11 
финансови потоци 4 
финансови приходи 11 
финансови разходи 11 
фондов пазар 4 
художествена литература 13 14 
ценова стратегия 2 
ценови стратегии 2 
централен процесор 12 
частно право 7 
четническо движение 16 
юбилеен сборник 1 
3D принтери 12