НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 1 -

46915 

Василева, Петя

   Техника на данъчното облагане : Методическо ръководство / Петя Василева . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1783-8 

  

Сист. No: 25378

- 2 -

46916 

Григорова, Ваня

   Индустриален маркетинг : Учебник / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 316 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1788-3 

  

Сист. No: 25382

- 3 -

I 2104 

Иванова, Петя

   Събитиен туризъм в България на основата на отличителни събития / Петя Иванова . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2019 . - 148 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 141)

   

   ISBN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-1785-2 

  

Сист. No: 25389

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 4 -

I 2104 

Велушев, Милен

   Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система / Милен Велушев . - Свищов : СА Д. А. Ценов ; АИ Ценов, 2019 . - 173 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 140)

   

   ISBN 1310-2737 

   ISBN 978-954-23-1784-5 

  

Сист. No: 25379

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 5 -

46917 

Шопова, Маргарита

   Висша математика за икономисти / Маргарита Шопова . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 466 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1786-9 

  

Сист. No: 25393

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Информационни мрежи. Информационни системи

- 6 -

II 2176 

Облачни услуги в обучението  . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 38 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1787-6 

  

Сист. No: 25391


 Индекс по АВТОРИ

Василева, Петя 1 
Велушев, Милен 4 
Григорова, Ваня 2 
Иванова, Петя 3 
Шопова, Маргарита 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система 4 
Висша математика за икономисти 5 
Индустриален маркетинг 2 
Облачни услуги в обучението 6 
Събитиен туризъм в България на основата на отличителни събития 3 
Техника на данъчното облагане 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на пазара 4 
бележник на класа 6 
българска образователна система 4 
висша математика 5 
висше образование 4 
данък върху добавената стойност 1 
данъци 1 
данъчно облагане 1 
ДДС 1 
делови събитиен туризъм 3 
дестинация България 3 
детерминанти 5 
държавни висши училища 4 
електронно обучение 6 
етични норми 2 
имуществено облагане 1 
индустриален маркетинг 2 
индустриален пазар 2 
индустриални продукти 2 
информационни ресурси 6 
ИТ услуги 6 
корпоративно подоходно облагане 1 
линейна алгебра 5 
линейно оптимиране 5 
маркетингова характеристика 2 
маркетингови изследвания 2 
маркетингови комуникации 2 
маркетингови решения 2 
маркетингови стратегии 2 
маркетингови ценови решения 2 
математика 5 
математика за икономисти 5 
математически анализ 5 
математическо моделиране 5 
матрици 5 
матрични уравнения 5 
облагане с акциз 1 
облачни изчисления 6 
облачни услуги 6 
образование 6 
образователна система 4 
обучение 6 
пазар 4 
пазарен механизъм 4 
СА 1 2 3 5 
симплекс-метод 5 
системи линейни уравнения 5 
спортни събития 3 
средно образование 4 
събитие 3 
събитиен туризъм 3 
транспортна задача 5 
туризъм 3 
управление на събитие 3 
учене през целия живот 6 
Microsoft 6 
Microsoft Office 365 6 
Office 365 6 
OneDrive 6 
OneNote 6