НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 1 -

46840 

Глобални цели за устойчиво развитие: Осъзнаване, концепции, метрики и обучение  : [Монография] / Виталий Иванович Черенков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 360 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1752-4 

  

Сист. No: 24501

Икономика. Икономически науки

- 2 -

II 2160 

Григорова, Ваня

   Стратегически маркетингов мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 178 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1763-0 

  

Сист. No: 24630

- 3 -

I 2104 

Илиева, Любка

   Изследване на възможностите за управление на качеството в туристическия бизнес / Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2019 . - 163 с. : с прил. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 138)

   

   ISBN 978-954-23-1750-0 

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 24498

- 4 -

46838 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Йордан Василев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 177 с. ; 23 см

   Други авт.: П. Шишманова, Л. Несторов, Р. Лазаров, О. Марков, Т. Тодорова, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1748-7 

  

Сист. No: 24496

- 5 -

I 2104 

Николов, Емил

   Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация / Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2019 . - 185 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 139)

   

   ISBN 978-954-23-1754-8 

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 24624

- 6 -

46844 

Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство  : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 562 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1762-3 

  

Сист. No: 24625

- 7 -

46845 

Финансова математика  : [Учебник] / Маргарита Шопова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 296 с. ; 24 см

   Други авт.: П. Петков, Т. Върбанов, Ев. Овчинников.

   ISBN 978-954-23-1757-9 

  

Сист. No: 24626

Данъци. Такси. Налози

- 8 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година : Приложни коментари; Писма и указания на МФ и на НАП; Практически решения / Велин Филипов и др. . - София : Труд и право, 2019 . - 632 с. ; 24 см + CD ROM

   

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 24674

Право. Наука за държавата и правото

- 9 -

II 2161 

Димитров, Пенко и др.

   Основи на правото / Пенко Димитров, Калин Костов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1761-6 

  

Сист. No: 24631

- 10 -

46847 

Wells, Joseph T.

   International Fraud Handbook / Joseph T. Wells . - Hoboken : Wiley Publishing, 2018 . - 389 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-118-72850-5 

  

Сист. No: 24635

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 11 -

II 2159 

Василев, Венцислав

   Управление на риска в застрахователното дружество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 171 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1273-4 

  

Сист. No: 24629

- 12 -

II 2156 

Въведение в застраховането  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 344 с. ; 30 см

   Други авт.: В. Василев, П. Йорданов, А. Панева, П. Димитров.

   ISBN 978-954-23-1755-5 

  

Сист. No: 24528

Застраховане

- 13 -

II 2162 

Ерусалимов, Румен и др.

   Мениджмънт на застрахователното дружество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Милен Митков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 210 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1271-0 

  

Сист. No: 24632

- 14 -

II 2163 

Ерусалимов, Румен и др.

   Основи на застраховането : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 249 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1272-7 

  

Сист. No: 24633

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 15 -

II 2151 

Дилков, Цветан

   Екологични модели на развитие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 227 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1300-7 

  

Сист. No: 24523

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 16 -

II 2140 

Асенов, Анатолий

   Бизнесконтролинг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 189 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1531-5 

  

Сист. No: 24512

- 17 -

II 2146 

Асенов, Анатолий

   Теория на организациите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 260 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1358-8 

  

Сист. No: 24518

- 18 -

II 2148 

Асенов, Анатолий

   Управление на малкия бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 160 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1420-2 

  

Сист. No: 24520

- 19 -

II 2141 

Асенов, Анатолий и др.

   Индустриален мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 279 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1530-8 

  

Сист. No: 24513

- 20 -

II 2144 

Дилков, Цветан и др.

   Индустриални отношения : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 280 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1333-5 

  

Сист. No: 24516

Методи на управление

- 21 -

II 2154 

Асенов, Анатолий

   Устойчиво развитие на организациите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 175 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1528-5 

  

Сист. No: 24526

- 22 -

II 2150 

Асенов, Анатолий и др.

   Управление на фирмата : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 156 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1421-9 

  

Сист. No: 24522

- 23 -

II 2152 

Дилков, Цветан

   Мениджърско консултиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 212 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1359-5 

  

Сист. No: 24524

- 24 -

II 2153 

Дилков, Цветан и др.

   Етика в бизнеса : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 76 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1418-9 

  

Сист. No: 24525

- 25 -

II 2155 

Дилков, Цветан и др.

   Фирмена устойчивост : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 212 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1623-7 

  

Сист. No: 24527

- 26 -

II 2164 

Изисквания за индивидуална компетентност за управление на проекти Версия 4.0  : Публикации . - Б. м. : Българска асоциация по управление на проекти, 2018 . - 112 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 24637

- 27 -

46839 

Николов, Емил

   Управление на проекти в индустрията / Емил Николов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 161 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1753-1 

  

Сист. No: 24499

- 28 -

46848 

Stellman, Andrew et al.

   Learning Agile / Andrew Stellman, Jennifer Greene . - Beijing et al. : O'Reilly, 2015 . - 402 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-449-33192-4 

  

Сист. No: 24636

Управление на фирмата

- 29 -

II 2142 

Асенов, Анатолий и др.

   Корпоративен мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 164 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1529-2 

  

Сист. No: 24514

Счетоводство

- 30 -

46849 

Amat, Oriol

   Detecting Accounting Fraud Before It's Too Late / Oriol Amat . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2019 . - 193 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-56684-7 

  

Сист. No: 24673

- 31 -

46846 

Wiley Interpretation and Application of IFTS Standarts 2018  . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2018 . - 1007 p. ; 23 cm + CD-ROM

   

   ISBN 978-1-119-46150-0 

  

Сист. No: 24634

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 32 -

II 2143 

Асенов, Анатолий

   Лидерство и ръководство : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 194 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1422-6 

  

Сист. No: 24515

- 33 -

II 2145 

Асенов, Анатолий и др.

   Основи на управлението : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 213 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1299-4 

  

Сист. No: 24517

- 34 -

II 2158 

Асенов, Анатолий и др.

   Основи на управлението / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 262 с. : с табл., фиг., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1760-9 

  

Сист. No: 24627

- 35 -

II 2147 

Дилков, Цветан и др.

   Управление и поведение в организацииите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 193 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1419-6 

  

Сист. No: 24519

- 36 -

II 2149 

Дилков, Цветан и др.

   Управление на мотивационните процеси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Цветан Дилков, Анатолий Асенов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 262 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1417-2 

  

Сист. No: 24521

Информационни технологии

- 37 -

46837 

Бизнес информатика  / Виолета Краева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 306 с. ; 24 см

   Други авт.: Кр. Шишманов, В. Попов, П. Емилова, Н. Маринова, М. Ташкова.

   ISBN 978-954-23-1751-7 

  

Сист. No: 24495

- 38 -

II 2157 

Бизнес информатика  / Виолета Краева и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 304 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Други авт. : К. Шишманов, В. Попов, П. Емилова, Н. Маринова, М. Ташкова.

   ISBN 978-954-23-1759-3 

  

Сист. No: 24628

- 39 -

46851 

Георгиев, Венелин

   Анализ на сигурността в информационното пространство : [Учебник] / Венелин Георгиев . - София : Б. и., 2016 . - 301 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 24676

- 40 -

46850 

Димитров, Велиян

   Модел за сигурност на ИКТ / Велиян Димитров . - София : Авангард Прима, 2018 . - 263 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-950-5 

  

Сист. No: 24675

- 41 -

46854 

Семерджиев, Цветан и др.

   Информационна сигурност / Цветан Семерджиев, Николай Митев . - София : Софттрейд, 2015 . - 315 с. ; 23 см . -  (Поредица Защита на информацията)

   

   ISBN 978-954-334-173-3 

  

Сист. No: 24680

- 42 -

46853 

Целков, Веселин и др.

   Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност / Веселин Целков, Орхан Исмаилов, Николай Стоянов . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 334 с. : с прил. ; 24 см . -  (Поредица Защита на информацията)

   

   ISBN 978-619-185-159-1 

  

Сист. No: 24679

- 43 -

46855 

Целков, Веселин и др.

   Сигурност на информацията / Веселин Целков, Орхан Исмаилов . - София : За буквите - О писменехь, 2017 . - 216 с. : с прил. ; 24 см . -  (Поредица Защита на информацията)

   

   ISBN 978-619-185-253-6 

  

Сист. No: 24681

- 44 -

46852 

Bonney, Bill et al.

   CISO Desk Reference Guide : A Practical Guide for CISOs / Bill Bonney, Gary Hayslip, Matt Stamper . - San Diego : CISO DRG Joint Venture Publishing, 2019 . - 23 cm

   

   ISBN 978-0-9977441-5-6 

   V. 1 . - 2019 . - 388 p.

   

  

Сист. No: 24677

- 45 -

46852 

Bonney, Bill et al.

   CISO Desk Reference Guide : A Practical Guide for CISOs / Bill Bonney, Gary Hayslip, Matt Stamper . - San Diego : CISO DRG Joint Venture Publishing, 2019 . - 23 cm

   

   ISBN 978-0-9977441-4-9 

   V. 2 . - 2019 . - 358 p.

   

  

Сист. No: 24678

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 46 -

46842 

Голова, Галина

   Съдби / Галина Голова ; Прев. от рус. Иван Антонов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 71 с.

   

   ISBN 978-954-23-1744-9 

  

Сист. No: 24511

- 47 -

II 2139 

Иванова, Ирина

   Русский язык : Учебник / Ирина Иванова . - Свиштов : АИ Ценов, 2019 . - 203 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1749-4 

  

Сист. No: 24497

- 48 -

46843 

Vasileva, Radka

   One step ahead : Bisiness english / Radka Vasileva . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2019 . - 224 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-23-1756-2 

  

Сист. No: 24623

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 49 -

46841 

Ръжгев, Бойко и др.

   Име прекрасно, име зловещо - Персин : Белене - островът на прокълнатите / Бойко Ръжгев, Иван Панталеев . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 215 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1745-6 

  

Сист. No: 24504


 Индекс по АВТОРИ

Антонов, Иван 46 
Асенов, Анатолий 16 17 18 19 20 21 22 24 25 29 32 33 34 35 36 
Беляева, Ирина 1 
Василев, Венцислав 11 12 14 
Василев, Йордан 4 
Върбанов, Тихомир 7 
Георгиев, Венелин 39 
Голова, Галина 46 
Григорова, Ваня 1 2 
Данаилова, О. 1 
Дилков, Цветан 15 19 20 22 23 24 25 29 33 34 35 36 
Димитров, Велиян 40 
Димитров, Павел 12 
Димитров, Пенко 9 
Димитрова, Теодора 1 
Досев, Христо 8 
Емилова, Ирена 1 22 24 25 33 34 35 
Емилова, Петя 37 38 
Ерусалимов, Румен 12 13 14 
Иванова, Зоя 1 
Иванова, Ирина 47 
Илиева, Любка 3 
Исмаилов, Орхан 42 43 
Йорданов, Пламен 12 
Кондарев, Ивайло 8 
Костов, Калин 9 
Краева, Виолета 37 38 
Лазаров, Румен 4 
Маринова, Наталия 37 38 
Марков, Огнян 4 
Мартякова, Елена 1 
Марчева, Анастасия 1 
Марьяненко, В. П. 1 
Медведкина, Евгения 1 
Митев, Николай 41 
Митков, Милен 13 
Несторов, Людмил 4 
Николов, Емил 5 27 
Нос, В. А. 1 
Овчинников, Евгени 7 
Панева, Анелия 12 14 
Панталеев, Иван 49 
Петков, Пламен 7 
Петкова, Елица 4 
Попов, Веселин 37 38 
Ризов, Николай 8 
Ръжгев, Бойко 49 
Свраков, Антон 8 
Семерджиев, Цветан 41 
Стоянов, Николай 42 
Ташкова, Мария 37 38 
Тодоров, Евгени 1 
Тодорова, Таня 4 
Филипов, Велин 8 
Цветанова, Мария 8 
Цветкова, Лорета 8 
Целков, Веселин 42 43 
Черенков, Виталий Иванович 1 
Черенкова, Наталия И. 1 
Чибурене, Ядвига 1 
Шишманов, Красимир 37 38 
Шишманова, Пенка 4 
Шопова, Маргарита 7 
Янков, Никола 1 
Amat, Oriol 30 
Bonney, Bill 44 45 
Chyzhevska, Lyudmyla 1 
Greene, Jennifer 28 
Hayslip, Gary 44 45 
Khali, Hehal 1 
Miler, Ryszard K. 1 
Periotto, Tania 1 
Rosenbloom, Al 1 
Singha, Ranjit 1 
Singha, Singha 1 
Stamper, Matt 44 45 
Stellman, Andrew 28 
Torre, Garcia de la 1 
Uniyat, Alla 1 
Vasileva, Radka 48 
Wells, Joseph T. 10 
Zvarych, Roman Y. 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на сигурността в информационното пространство 39 
Бизнес информатика 37 38 
Бизнесконтролинг 16 
Въведение в застраховането 12 
Глобални цели за устойчиво развитие: Осъзнаване, концепции, метрики и обучение 1 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година 8 
Екологични модели на развитие 15 
Етика в бизнеса 24 
Изисквания за индивидуална компетентност за управление на проекти Версия 4.0 26 
Изследване на възможностите за управление на качеството в туристическия бизнес 3 
Име прекрасно, име зловещо - Персин 49 
Индустриален мениджмънт 19 
Индустриални отношения 20 
Информационна сигурност 41 
Корпоративен мениджмънт 29 
Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация 5 
Лидерство и ръководство 32 
Мениджмънт на застрахователното дружество 13 
Мениджърско консултиране 23 
Микроикономика 4 
Модел за сигурност на ИКТ 40 
Основи на застраховането 14 
Основи на правото 9 
Основи на управлението 33 34 
Русский язык 47 
Сигурност на информацията 43 
Стратегически маркетингов мениджмънт 2 
Съдби 46 
Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство 6 
Теория на организациите 17 
Управление и поведение в организацииите 35 
Управление на малкия бизнес 18 
Управление на мотивационните процеси 36 
Управление на проекти в индустрията 27 
Управление на риска в застрахователното дружество 11 
Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност 42 
Управление на фирмата 22 
Устойчиво развитие на организациите 21 
Финансова математика 7 
Фирмена устойчивост 25 
CISO Desk Reference Guide 44 45 
Detecting Accounting Fraud Before It's Too Late 30 
International Fraud Handbook 10 
Learning Agile 28 
One step ahead 48 
Wiley Interpretation and Application of IFTS Standarts 2018 31 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторитет 24 
аграрен сектор 6 
аграрна икономика 6 
аграрно производство 6 
агробизнес 6 
АИС 41 
акции 7 
алтруизъм 35 
английски език 48 
антивирусен софтуер 37 38 
антикризисно развитие 22 
анюитети 7 
анюитетни изчисления 7 
аутсорсинг 29 
бази данни 40 41 
бази от данни 37 38 
базови мрежови услуги 40 
балансов отчет 16 
банкови институции 1 
банкови сделки 9 
бедност 1 
Белене 49 
бенчмаркетинг 29 
бизнес 18 
бизнес английски 48 
бизнес етика 18 35 
бизнес информатика 37 38 
бизнес информационни системи 37 38 
бизнес процеси 37 38 
бизнес развитие 1 
бизнес риск 11 
бизнесконсултант 23 
бизнесстратегия 22 
биологично земеделие 6 
биопродукти 6 
бюджет на проекта 26 27 
вещно право 9 
вземане на решения 17 21 
видове кризи 35 
видове лихви 7 
видове стратегии 25 
винен туризъм 6 
винопроизводство 6 
власт 17 24 
власт и влияние 21 
влияние 17 
водене на преговори 26 
възобновяване 45 
възобновяема енергия 1 
възстановяване 45 
външен консултант 23 
вътрешен консултант 23 
гаранционно застраховане 12 
глобализация на икономиката 20 36 
годишен финансов отчет 8 
годишна данъчна декларация 8 
горива 15 
горско стопанство 6 
гражданско право 9 
граматика 47 
граматически упражнения 48 
график на проекта 27 
данъци 8 
данъчно облагане 8 
ДДС 8 
дивизионен контролинг 16 
динамика на сигурността 40 
дисконтиране 7 
дисконтови изчисления 7 
договор за лизинг 9 
дългосрочни заеми 7 
европейски индустриални отношения 19 
егоизъм 35 
езикознание 48 
екип 28 
екологична безопасност 18 
екологични модели 15 
екологични рискове 18 
екология 49 
екстранет 37 38 
електронен бизнес 37 38 
електронни таблици 37 38 
енергийна политика 21 
енергийни доставки 15 
енергийно развитие 15 
етика 24 33 34 35 
етика в бизнеса 36 
етично поведение 24 33 34 
женско предприемачество 6 
животновъдство 6 
животозастраховане 12 
животозастрахователен риск 11 
заплащане на труда 20 
застраховане 12 13 14 
застраховане на кредити 12 
застраховане на лизингови сделки 12 
застрахователен пазар 14 
застрахователен риск 12 
застрахователен фонд 14 
застрахователна премия 12 
застрахователна услуга 12 
застрахователни вноски 14 
застрахователни продукти 14 
застрахователно дружество 11 12 13 14 
защита на данните 43 
защита на информационните системи 43 
защита на информацията 41 43 
здравно застраховане 12 
здравословен живот 1 
зелени обществени поръчки 1 
земеделие 6 
земеделска продукция 6 
земеделска счетоводна информация 6 
земеделски кооперации 6 
земеделски производители 6 
земеделски счетоводен отчет 6 
зловреден софтуер 40 
измама 30 
измами 10 
икономическа лексика 48 
икономически растеж 1 
икономически системи 4 
ИКТ 37 38 40 
имуществено застраховане 12 
инвестиционен риск 12 
инвестиционни застрахователни продукти 12 
инвестиционни инструменти 12 
инвестиционни рискове 11 
инвестиционни фондове 12 
инвестиционно застраховане 12 
индустриален мениджмънт 19 
индустриална фирма 19 
индустриални отношения 19 20 
индустриални предприятия 1 
иновации 1 6 
иновации във фирмата 22 
иновационна дейност 6 
иновационна политика 6 
иновационни проекти 29 
иновационни стратегии 19 
институционална организация 21 
интранет 37 38 
информатика 37 38 
информационна сигурност 39 41 42 44 45 
информационни ресурси 39 
информационни технологии 42 
информационно пространство 41 
инфраструктура 1 
ИТ системи 42 
кадрова политика 35 
Канбан метод 28 
капитал 4 
катедра Аграрна икономика 6 
католицизъм 49 
качество в туризма 3 
качество на живот 1 
кибер заплаха 45 
класифицирана информация 39 41 
климат 15 
климатични промени 1 
колективно договаряне 20 
колективно споразумение 20 
колективно трудово договаряне 20 
комисионен договор 9 
компютърни мрежи 37 38 
компютърни системи 37 38 43 
компютърно счетоводство 6 
комуникации в управлението 17 21 
комуникиране 25 35 
конкурентоспособност 18 
консултантски услуги 23 
консултантски фирми 23 
контролинг 16 
конференция 6 
конфликти 35 
конфликти в бизнеса 18 
конфликти в организацията 36 
концептуална рамка 31 
кооперативно право 9 
корпоративен мениджмънт 29 
корпоративна ликвидност 22 29 
корпоративна социална отговорност 5 6 
корпоративни стратегии 29 
корпоративно подоходно облагане 8 
корпоративно управление 29 
краезнание 49 
кризи 35 
кризисни ситуации 24 35 
криптиране 40 
криптография 39 
криптографска защита 43 
КСО 5 
лексика 47 
лидер 24 25 32 
лидерски качества 32 
лидерски роли 32 
лидерски стил 32 
лидерски стилове 25 35 
лидерско поведение 32 
лидерство 17 24 25 32 33 34 35 36 
лизинг 29 
лизингов договор 7 
лизингови вноски 7 
лийн инструменти 28 
ликвидност 22 
лихва 4 7 
лихвен процент 7 
лихвени изчисления 7 
лозови насаждения 6 
малък бизнес 18 
малък и среден бизнес 18 
маркетинг 2 
маркетингов мениджмънт 1 2 
маркетингов одитор 2 
маркетингов предприемач 2 
маркетингов процес 2 
маркетингови стратегии 2 
маркетингово консултиране 23 
маркетолози 23 
маркетъри 2 
математика 7 
междуличностни отношения 35 
международна научно-практическа конференция 6 
международни програми 21 
международни стандарти за информационна сигурност 42 
междуфирмен шпионаж 20 
мениджмънт 2 13 24 29 33 34 
мениджър 17 24 32 
мениджърски качества 32 
мениджърски решения 16 
мениджърски роли 32 
мениджърски стилове 32 
мениджърско консултиране 23 
менителнично право 9 
метод за трансформация 40 
методи за управление 33 34 
микроикономика 4 
модел за сигурност 40 
модел на Фидлер 17 
модели за сигурност 41 
монопол 4 
морал 24 
мотивационен профил 36 
мотивационни процеси 36 
мотивационни теории 36 
мотивация 36 
мотивация на персонала 36 
мрежов софтуер 37 38 
мрежова сигурност 42 
мрежова среда 40 
МСФО 31 
мултинационални компании 20 
НАП 8 
неживотозастрахователни дружества 11 
неправителствени организации 21 
неравенства 1 
нефинансова информация 5 
нефинансови рискове 11 
облачни услуги 37 38 
облигации 7 
образование 1 
обхват на проекта 26 27 
общество 1 
общо застраховане 12 
одит 30 
олигополи 4 
оперативно управление 24 
операционен риск 11 
операционни системи 37 38 40 
организации 17 
организационен мениджмънт 18 
организационна култура 35 
организационна структура на управление 18 
организационни процеси 17 21 
организация 17 24 35 
организация на проекта 26 
организация на труда 20 
основи на застраховането 14 
основи на правото 9 
основи на управлението 33 34 
отговорно потребление 1 
отчитане на проекти 26 
офис пакети 37 38 
павликянство 49 
пазар на земеделски земи 6 
пазар на труда 1 4 
пазарен бизнес 18 
пазарна система 4 
пазарни дефекти 4 
пазарни структури 4 
пазарно поведение 2 
пазарно равновесие 4 
парични потоци 29 
партньорски отношения 36 
пенсионно застраховане 12 
персонал 13 
платежоспособност 11 
поведение 35 
поведение на персонала 25 
поведенчески подход 25 32 35 
подбор на персонала 33 34 
подчинен 35 
поезия 46 
политически лидери 32 
политическо лидерство 32 
право 9 
предотвратяване на измама 10 
предприемачество 18 
предупредетелни сигнали 30 
презентации 37 38 
приватизация 20 
приложен софтуер 37 38 
програмно осигуряване 37 38 
проект 27 
проектен екип 27 
проектен контролинг 16 
проекти 26 28 
проекти в индустрията 27 
проектиране на организация 17 21 
проектиране на работа 17 
проектни дейности 27 
проектни разходи 27 
проектно управление 19 26 29 
проектно финансиране 29 
проза 46 
производствени резултати 4 
промяна 35 
проста лихва 7 
процентни изчисления 7 
процесуални мотивационни теории 36 
работа 1 
работа в екип 26 
работа с персонала 25 
работна заплата 4 
равенство на половете 1 
развитие на персонала 13 
разкриване на измами 10 30 
разкриване на счетоводна измама 30 
разпит 10 
разследване на измами 10 
регулации 44 
резервни копия 45 
рентни изчисления 7 
реформаторско лидерство 32 
риск 14 
рискове 44 
руска граматика 47 
руска лексика 47 
руска художесвена литература 46 
руски език 47 
ръководител 24 35 
ръководство 24 32 
СА 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 32 33 34 35 36 37 38 47 48 
селски райони 6 
селско стопанство 6 
селскостопанска авиация 6 
селскостопански предприятия 6 
селскостопански продукти 6 
селскостопански стоки 6 
сертификация 3 
сигнали за измама 30 
сигурност 39 40 43 
сигурност на АИС 41 
сигурност на данните 42 
сигурност на ИКТ 40 
сигурност на информацията 42 43 
система за сигурност 42 
системен подход 22 
системен софтуер 37 38 
ситуационен подход 25 35 
ситуационно лидерство 17 32 
Скръм метод 28 
сложна лихва 7 
социален диалог 19 
социална отговорност 24 33 34 
социални доклади 5 
социални мрежи 37 38 
социално инженерство 39 
спомени 49 
ССИКТ 40 
стратегии 18 
стратегически маркетинг 2 
стратегически маркетингов мениджмънт 2 
стратегически мениджмънт 2 
стратегически портфейли 29 
стратегическо управление 19 
СУК 3 
счетоводна измама 30 
счетоводни стандарти 31 
счетоводно отчитане 16 
счетоводно приключване 8 
таксономия 5 
теория на организацията 17 
теория на правото 9 
теория на фирмата 18 
типове организации 17 
туризъм 3 6 
туризъм в селските райони 6 
туристическа индустрия 21 
туристически бизнес 3 
туристическо предприятие 3 
търговска несъстоятелност 9 
търговска продажба 9 
търговски дружества 9 
търговски сделки 9 
управление 18 22 24 33 34 35 36 44 
управление на качеството 3 27 
управление на конфликти 17 21 35 
управление на пачове 40 
управление на персонала 13 
управление на проекти 26 27 28 
управление на риска 11 22 27 42 44 
управление на сигурността 40 
управление на човешките ресурси 20 24 35 
управленски решения 25 
управленски структури 33 34 
управленски функции 33 34 
управленско консултиране 23 25 
управленско решение 33 34 
упражнения 47 
условия на труд 20 
устойчив транспорт 15 
устойчиви градове 1 
устойчиви общности 1 
устойчиво потребление 15 
устойчиво производство 15 
устойчиво развитие 1 6 15 21 
фамилно земеделско стопанство 6 
финансиране на проекти 26 
финансов баланс 16 19 
финансова математика 7 
финансови измами 10 
финансови инструменти 12 
финансови отчети 16 19 31 
финансови потребности 16 19 
финансови ренти 7 
финансово управление 16 
фирмена култура 18 
фирмена мотивация 36 
фирмена сигурност 18 
фирмена среда 18 
фирмена стратегия 19 
фирмени стратегии 19 
фирмено предлагане 4 
фирмено управление 16 22 
формално лидерство 17 
франчайзинг 29 
функционален контролинг 16 
харизматично лидерство 17 32 
хост сигурност 42 
хронична управленска недостатъчност 23 
художествена литература 46 
човешки фактор 17 21 25 
35 години катедра Аграрна икономика 6 
COBRA 42 
IPMA ICB 26 
ISO 42 
ISO 17799 42 
ISO 9001 3 
ISO системи 3 
ISO стандарти 3 
ISO/IEC 27002:2005 42 
ISO/IEC 27002:2013 42 
Microsoft Excel 2019 37 38 
Microsoft Office 37 38 
Microsoft Office 2019 37 38 
Web 37 38 
Web 2.0 37 38 
Windows 37 38