НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 1 -

46795 

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етиката в съвременния мениджмънт / Валентина Драмалиева . - Прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-108-6 

  

Сист. No: 22498

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 2 -

46792 

Ръжгев, Бойко

   Католицизмът: Папите българофили : Яката вяра в Никополска епархия / Бойко Ръжгев . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 252 с. с ил. ; 24 см . -  (Интересно и малко известно)

   

   ISBN 978-954-23-1740-1 

  

Сист. No: 22471

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

31/С/Б 923 

България 2019  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2019 . - 20 см

   

   

   

  

Сист. No: 22486

- 4 -

46796 

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 372 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-159-8 

  

Сист. No: 22502

- 5 -

II 2137 

Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания  / Валентин Гоев и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 307 с. ; 29 см

   Други авт. : В. Бошнаков, Е. Тошева, К. Харалампиев, В. Бозев.

   ISBN 978-619-232-172-7 

  

Сист. No: 22501

- 6 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2018  : [С данни за 2017 г.] . - София : НСИ, 2019 . - 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

   

   

  

Сист. No: 22483

Икономика. Икономически науки

- 7 -

46798 

Апостолов, Валери

   Индустриални отношения : [Уч. помагало] / Валери Апостолов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 180 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-148-2 

  

Сист. No: 22504

- 8 -

II 2099 

Богданова, Маргарита и др.

   Програми за териториално и селищно развитие : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 168 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1616-9 

  

Сист. No: 22390

- 9 -

II 2097 

Божинова, Марияна и др.

   Организация на алтернативния туризъм : Учебно пособие за дистанционно обучение / Марияна Божинова, Любка Илиева, Павлин Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 146 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1672-5 

  

Сист. No: 22388

- 10 -

46799 

Георгиев, Иван и др.

   Икономика на предприятието : [Учебник] / Иван Георгиев, Николай Щерев, Димитър Благоев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 382 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-015-7 

  

Сист. No: 22505

- 11 -

II 2100 

Горанова, Пенка

   Интегрирани маркетингови комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 113 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1341-0 

  

Сист. No: 22392

- 12 -

II 2101 

Горанова, Пенка и др.

   Интернет маркетинг / Пенка Горанова, Радослав Йорданов, Костадин Башев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 178 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1414-1 

  

Сист. No: 22393

- 13 -

II 2102 

Горанова, Пенка и др.

   Управление на взаимоотношенията с клиенти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенка Горанова, Юрий Кузнецов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 137 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1584-1 

  

Сист. No: 22395

- 14 -

II 2106 

Иванов, Георги и др.

   Одит в публичния сектор : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Иванов, Силвия Костова, Дияна Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 129 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1608-4 

  

Сист. No: 22402

- 15 -

II 2111 

Кръстевич, Тодор

   Маркетингов инженеринг : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Кръстевич . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 234 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1677-0 

  

Сист. No: 22412

- 16 -

II 2112 

Кръстевич, Тодор

   Маркетингов тренинг (MARKSTRAT 3) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Кръстевич . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 188 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-0637-5 

  

Сист. No: 22413

- 17 -

II 2110 

Кръстевич, Тодор Борисов и др.

   Емпирични маркетингови изследвания : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Борисов Кръстевич, Маруся Иванова Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 250 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1396-0 

  

Сист. No: 22409

- 18 -

II 2113 

Кръстевич, Тодор Борисов и др.

   Медия планиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Тодор Борисов Кръстевич, Маруся Иванова Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 220 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1414-1 

  

Сист. No: 22414

- 19 -

46789 

Личев, Тихомир

   Примерни тестове по Икономическа география на България / Тихомир Личев . - 4. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 228 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1743-2 

  

Сист. No: 22466

- 20 -

II 2115 

Личев, Тихомир и др.

   Туристически ресурси / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 152 с. : с табл.,фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1707-4 

  

Сист. No: 22418

- 21 -

46787 

Личева, Катя и др.

   Психология и търговия / Катя Личева, Георги Личев . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 168 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1736-4 

  

Сист. No: 22464

- 22 -

II 2116 

Марчевски, Иван

   Маркетинг в здравеопазването : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 183 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1582-7 

  

Сист. No: 22419

- 23 -

II 2117 

Марчевски, Иван

   Маркетингов одит : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 190 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1395-3 

  

Сист. No: 22421

- 24 -

II 2118 

Марчевски, Иван

   Одит на маркетинговите комуникации : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Марчевски . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 150 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1583-4 

  

Сист. No: 22423

- 25 -

II 2119 

Марчевски, Иван и др.

   Принципи на маркетинга : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Марчевски, Радослав Йорданов, Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 168 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1339-7 

  

Сист. No: 22424

- 26 -

II 2122 

Мидова, Петранка и др.

   Конкурентоспособност на търговския бизнес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петранка Мидова, Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1681-7 

  

Сист. No: 22432

- 27 -

II 2123 

Мидова, Петранка и др.

   Търговски комуникации / Петранка Мидова, Венцислав Минков, Иван Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 204 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1679-4 

  

Сист. No: 22433

- 28 -

II 2127 

Стойкова, Пепа

   Документиране в контролния процес : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2017

   

   ISBN 978-954-23-1587-2 

  

Сист. No: 22441

- 29 -

II 2128 

Тананеев, Емилиян и др.

   Креативност и конфликтност в данъчния контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 194 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1573-5 

  

Сист. No: 22442

- 30 -

II 2130 

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 386 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1733-3 

  

Сист. No: 22446

- 31 -

II 2131 

Търговски операции с интелектуална собственост  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Симеонка Петрова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 196 с. : с табл. ; 30 см

   Други авт.: Т. Филипова, Св. Илийчовски, М. Димитрова-Гализова.

   ISBN 978-954-23-1680-0 

  

Сист. No: 22448

- 32 -

II 2134 

Шишманова, Пенка

   Икономически основи на публичния сектор : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пенка Шишманова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 180 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1675-6 

  

Сист. No: 22453

- 33 -

46797 

Щерев, Николай Христов

   Лидерство на маркетинга : [Учебник] / Николай Христов Щерев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-169-7 

  

Сист. No: 22503

- 34 -

II 2136 

Янков, Никола и др.

   Стратегически маркетингов мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Никола Янков, Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 141 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1296-3 

  

Сист. No: 22454

- 35 -

II 2135 

Янков, Никола и др.

   Интегриран бранд мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Никола Янков, Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 97 с. : с табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1340-3 

  

Сист. No: 22456

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 36 -

II 2129 

Томева, Милка и др.

   Банков контрол и надзор : [Учебник] / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 172 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1401-1 

  

Сист. No: 22444

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 37 -

II 2133 

Чиприянов, Михаил

   Управление на инфраструктурни проекти / Михаил Чиприянов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 70 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1737-1 

  

Сист. No: 22452

МИО. Световно стопанство

- 38 -

II 2104 

Дамянов, Атанас

   Експортен маркетингов мениджмънт : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 237 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1730-2 

  

Сист. No: 22400

- 39 -

II 2120 

Международен бизнес  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 229 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Други авт.: Ив. Марчевски, Д. Илиев, З. Любенов.

   ISBN 978-954-23-1685-5 

  

Сист. No: 22428

Социално осигуряване

- 40 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2019 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително пенсионно осигуряване / Ивайло Иванов и др. . - София : Труд и право, 2019 . - 908 с. ; 24 см + CD ROM

   Други авт. : Д. Асенова, К. Кашъмова, Л. Язаджиева, С. Малакова.

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 22488

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 41 -

46793 

Терзийска, Ралица

   Управление на земеделското стопанство / Ралица Терзийска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 195 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-071-3 

  

Сист. No: 22494

Селско стопанство. Горско стопанство

- 42 -

46788 

Николова, Марина

   Нетрадиционни селскостопански производства : [Учебник] / Марина Николова . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 220 с. : с ил., тест., казуси ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1742-5 

  

Сист. No: 22465

Методи на управление

- 43 -

46791 

Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие  : Студентски есета . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 365 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1741-8 

  

Сист. No: 22469

- 44 -

II 2098 

Богданова, Маргарита и др.

   Иновационни проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 206 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1726-5 

  

Сист. No: 22389

- 45 -

II 2107 

Иванов, Георги

   Одит на проекти / Георги Иванов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 97 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1692-3 

  

Сист. No: 22403

- 46 -

II 2108 

Иванов, Георги

   Методология на вътрешния одит / Георги Иванов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 265 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1479-0 

  

Сист. No: 22404

- 47 -

II 2114 

Колева, Росица

   Анализ на бизнес риска : Учебно пособие за дистанционно обучение / Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 148 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1283-3 

  

Сист. No: 22417

- 48 -

II 2124 

Михайлов, Михаил и др.

   Основи на бизнес анализа : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 234 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1282-6 

  

Сист. No: 22436

- 49 -

II 2125 

Михайлов, Михаил и др.

   Управленски анализ : Учебно пособие за дистанционно обучение / Михаил Михайлов, Красимир Кулчев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 175 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1400-4 

  

Сист. No: 22437

- 50 -

II 2132 

Чиприянов, Михаил

   Методи за стратегически изследвания / Михаил Чиприянов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 117 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1729-6 

  

Сист. No: 22450

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 51 -

46790 

Панайотов, Димитър Петров

   Доминантни развития в теорията на мениджмънта на границата на две столетия : Етюди / Димитър Петров Панайотов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 159 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1738-8 

  

Сист. No: 22467

Счетоводство

- 52 -

II 2121 

Костова, Силвия

   Международни одиторски стандарти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 180 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1574-2 

  

Сист. No: 22429

- 53 -

II 2095 

Международни стандарти за финансово отчитане МСС/МСФО 2018  : Разяснения и приложение / Салим Алибай и др. ; Прев. от англ. Иван Гачев, Добринка Кръстева . - 8. изд. . - София : Вивид Райс, 2018 . - 1026 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7234-12-1 

  

Сист. No: 21822

- 54 -

46794 

Филипова-Сланчева, Атанаска И.

   Финансови отчети на банките - регламенти и анализи / Атанаска Ивова Филипова-Сланчева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 269 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-103-1 

  

Сист. No: 22495

Информационни технологии

- 55 -

II 2105 

Емилова, Петя и др.

   Информационна инфраструктура : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петя Емилова, Кремена Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 238 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1739-5 

  

Сист. No: 22401

- 56 -

II 2138 

Кръстевич, Тодор Борисов и др.

   Аналитично извличане на знания от данни / Тодор Борисов Кръстевич, Маруся Иванова Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 280 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1394-6 

  

Сист. No: 22406

Информационни мрежи. Информационни системи

- 57 -

II 2126 

Николаев, Йордан и др.

   Системен анализ и проектиране / Йордан Николаев, Петя Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 154 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1731-9 

  

Сист. No: 22440


 Индекс по АВТОРИ

Алибай, Салим 53 
Антов, Момчил 30 36 
Апостолов, Валери 7 
Асенова, Даниела 40 
Башев, Костадин 12 
Благоев, Димитър 10 
Богданова, Маргарита 8 44 
Божинова, Марияна 9 
Бозев, Васил 5 
Бошнаков, Венелин 5 
Ганчева, Зорница 30 36 
Гачев, Иван 53 
Георгиев, Иван 10 
Гоев, Валентин 5 
Горанова, Пенка 11 12 13 34 35 
Григорова, Ваня 25 
Дамянов, Атанас 38 39 
Димитрова-Гализова, Мариела Петрова 31 
Драмалиева, Валентина 1 
Емилова, Петя 55 57 
Иванов, Георги 14 45 46 
Иванов, Ивайло 40 
Иванова, Дияна 14 
Илиев, Драгомир 39 
Илиева, Любка 9 
Илийчовски, Светослав 31 
Йорданов, Радослав 12 25 
Калоянов, Тодор 4 
Кашъмова, Катя 40 
Колева, Росица 47 48 
Костова, Силвия 14 52 
Кръстева, Добринка 53 
Кръстевич, Тодор 15 16 
Кръстевич, Тодор Борисов 17 18 56 
Кузнецов, Юрий 13 
Кулчев, Красимир 49 
Личев, Георги 21 
Личев, Тихомир 19 20 
Личева, Катя 21 
Любенов, Здравко 39 
Малакова, Снежана 40 
Маринов, Иван 27 
Маринова, Кремена 55 
Марчевски, Иван 22 23 24 25 39 
Мидова, Петранка 26 27 
Минков, Венцислав 27 
Михайлов, Михаил 48 49 
Николаев, Йордан 57 
Николова, Марина 42 
Павлов, Павлин 9 
Панайотов, Димитър Петров 51 
Парашкевова, Евелина 44 
Перков, Венцислав 26 
Петров, Виктор 4 
Петрова, Симеонка 31 
Ръжгев, Бойко 2 
Сирашки, Христо 8 44 
Смокова, Маруся Иванова 17 18 56 
Стойкова, Пепа 28 29 
Стоянова, Милена 20 
Тананеев, Емилиян 29 
Терзийска, Ралица 41 
Томева, Милка 30 36 
Тошева, Екатерина 5 
Филипова, Теодора 31 
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова 54 
Харалампиев, Калоян 5 
Чиприянов, Михаил 37 50 
Шишманова, Пенка 32 
Щерев, Николай 10 
Щерев, Николай Христов 33 
Язаджиева, Любомира 40 
Янков, Никола 34 35 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие 43 
Анализ на бизнес риска 47 
Аналитично извличане на знания от данни 56 
Банков контрол и надзор 36 
Бизнес етиката в съвременния мениджмънт 1 
България 2019 3 
Валутен и митнически контрол 30 
Документиране в контролния процес 28 
Доминантни развития в теорията на мениджмънта на границата на две столетия 51 
Експортен маркетингов мениджмънт 38 
Емпирични маркетингови изследвания 17 
Икономика на предприятието 10 
Икономически основи на публичния сектор 32 
Индустриални отношения 7 
Иновационни проекти 44 
Интегриран бранд мениджмънт 35 
Интегрирани маркетингови комуникации 11 
Интернет маркетинг 12 
Информационна инфраструктура 55 
Католицизмът: Папите българофили 2 
Конкурентоспособност на търговския бизнес 26 
Креативност и конфликтност в данъчния контрол 29 
Лидерство на маркетинга 33 
Маркетинг в здравеопазването 22 
Маркетингов инженеринг 15 
Маркетингов одит 23 
Маркетингов тренинг (MARKSTRAT 3) 16 
Медия планиране 18 
Международен бизнес 39 
Международни одиторски стандарти 52 
Международни стандарти за финансово отчитане МСС/МСФО 2018 53 
Методи за стратегически изследвания 50 
Методология на вътрешния одит 46 
Нетрадиционни селскостопански производства 42 
Одит в публичния сектор 14 
Одит на маркетинговите комуникации 24 
Одит на проекти 45 
Организация на алтернативния туризъм 9 
Основи на бизнес анализа 48 
Примерни тестове по Икономическа география на България 19 
Принципи на маркетинга 25 
Програми за териториално и селищно развитие 8 
Психология и търговия 21 
Системен анализ и проектиране 57 
Социално осигуряване 2019 година 40 
Статистика 4 
Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания 5 
Статистически годишник 2018 6 
Стратегически маркетингов мениджмънт 34 
Туристически ресурси 20 
Търговски комуникации 27 
Търговски операции с интелектуална собственост 31 
Управление на взаимоотношенията с клиенти 13 
Управление на земеделското стопанство 41 
Управление на инфраструктурни проекти 37 
Управленски анализ 49 
Финансови отчети на банките - регламенти и анализи 54 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС анализ 49 
автоматизирани информационни системи 57 
авторско право 31 
АИС 57 
актинидия 42 
акцизно облагане 30 
алтернативен туризъм 9 
анализ 48 
анализ "разходи-ползи" 32 
анализ на бизнесстратегията 49 
анализ на данни 56 
анализ на инфраструктурни проекти 37 
анализ на конкурентоспособността 49 
анализ на паричните приходи 48 
анализ на паричните разходи 48 
анализ на потребителите 16 
анализ на производствената дейност 48 
анализ на производствения бизнес 48 
анализ на разходите 49 
анализ на риска 47 
анализ на търговската активност 48 
аналитични процедури 52 
антропогенни туристически ресурси 20 
ароматни култури 42 
арония 42 
аутсорсинг 39 
база данни 57 
бази данни 56 
балансирана система от показатели 50 
банерна реклама 12 
банки 54 
банков контрол 36 
банков надзор 36 
банкова дейност 54 
банкова система 54 
баркодове 57 
бедност 43 
безработица 40 43 
бенчмаркинг 26 50 
бизнес 39 
бизнес етика 1 
бизнес изследвания 5 
бизнес комбинации 53 
бизнес оценяване 48 
бизнес риск 47 
бизнес среда 41 
бизнесдейности 49 
бизнессреда 49 
БНБ 36 
боровинка 42 
бранд комуникации 35 
бранд мениджмънт 25 35 
бранд мениджъри 35 
брандинг 35 
брандинг процес 35 
броколи 42 
брюкселско зеле 42 
България 3 19 
валериана 42 
валутен контрол 30 
валутен монопол 30 
валутни сделки 30 
валутни ценности 30 
Ватикана 2 
взаимоотношения с клиенти 13 
видове маркетинг 25 
видове одит 45 
винен туризъм 9 
виртуализация 55 
вирусен маркетинг 12 
влогонабирателна дейност 36 
внос 3 6 
връзки с обществеността 11 25 27 
въвеждане на данни 5 
външен одит 52 
външни комуникации 11 
вътрешен контрол 46 
вътрешен одит 14 45 46 
вътрешен пазар 38 
генерични международни стратегии 39 
география на туризма 20 
географско положение 3 19 
глобален бизнес 39 
горско стопанство 3 
данни 55 
данъчен контрол 29 
данъчни документи 29 
данъчно облагане 32 
данъчно-осигурителен контрол 29 
делова активност 49 
демографски процеси 6 
децентрализация 8 
диагностика на разходите 49 
директен маркетинг 11 
директна поща 11 
директна реклама 27 
дискриминантен анализ 5 
дисперсионен анализ 4 5 
дистрибуционен канал 25 
дистрибуционна политика 22 25 
дистрибуционни канали 15 
дистрибуционни решения 15 
дистрибуция 12 25 
ДМА 48 
договорно фермерство 41 
документален контрол 29 
документални злоупотреби 29 
документация 28 
документи 28 
документни системи 28 
документооборот 28 
домакинства 6 
допълнително социално осигуряване 40 
доходи 6 
дребноплодни овощни видове 42 
дърво на решенията 56 
държава и икономика 32 
държавна намеса 32 
държавно обществено осигуряване 40 
е-маркетинг 24 
едногодишни ягодоплодни 42 
едроплодни овощни растения 42 
екологичен рейтинг 44 
екологични разходи 49 
екология 1 
еколого-икономическа ефективност 49 
екосистемни услуги 44 
експортен маркетингов мениджмънт 38 
експортен мениджмънт 38 
експортен пазар 38 
експортна стратегия 38 
експортни маркетингови проучвания 38 
експортни операции 38 
експортни организационни структури 38 
електронен бизнес 12 
електронен документ 28 
електронна търговия 11 12 
електронни магазини 11 
емпирични изследвания 17 
емпирични маркетингови изследвания 17 
енергетика 3 6 
енергийна ефективност 8 
етерични масла 42 
етерично-маслени култури 42 
етерично-маслени растения 42 
етика 1 
етичен кодекс 46 
етически стандарти 1 
етично поведение 1 
животновъдни стопанства 41 
жизнен цикъл на продукта 22 
задължително пенсионно осигуряване 40 
заплащане на труда 41 
захарна царевица 42 
защита на АИС 57 
защита на кодовете 57 
защитени територии 20 
здравеопазване 3 6 22 
здравни услуги 22 
здравно осигуряване 40 
зеленчукови култури 42 
земеделие 19 42 
земеделски кооперации 48 
земеделско стопанство 41 
извличане на данни 56 
изграждане на база данни 57 
изкуство 3 
износ 3 6 
изобретения 31 
икономика 32 
икономическа география 19 
икономическа среда 39 
икономически анализ 48 
икономически изследвания 5 
икономически растеж 43 
инвестиции 6 
инвестиционни имоти 53 
индустриални клъстери 26 
индустриални отношения 7 
индустриални предприятия 48 
иновации 10 26 44 
иновационна дейност 26 
иновационна политика 44 
иновационни идеи 26 
иновационни клъстери 44 
иновационни проекти 23 26 44 
иновационно поведение 44 
иновационно предприемачество 44 
инструменти на анализа 48 
интегриран продуктов мениджмънт 35 
интегрирани информационни системи 13 
интегрирани маркетингови комуникации 11 25 
интелектуална собственост 31 
интернет 12 
интернет маркетинг 12 
интернет маркетинг микс 12 
интернет реклама 11 
интерфейс 57 
информационен фонд 57 
информационна безопасност 57 
информационна инфраструктура 55 
информационна сигурност 36 
информационни системи 57 
информационно осигуряване 47 48 
информационно-логическо проектиране 57 
инфраструктурен проект 37 
инфраструктурни проекти 37 
ИТ инфраструктура 55 
касис 42 
касова дейност 36 
касови операции 36 
каталожна търговия 11 
католицизъм 2 
каузален анализ 17 
качество на банкнотите 36 
качество на монетите 36 
качество на продуктите 10 
клиенти 13 
климат 3 19 
клъстерен анализ 5 22 26 
клъстерен подход 26 
клъстери 41 
кодове 57 
колективни трудови спорове 7 
колективно трудово договаряне 7 
комуникационен микс 11 
комуникационен процес 25 
комуникационна политика 22 
комуникационна програма 25 
комуникационни канали 11 
комуникационни решения 15 
комуникационни стратегии 25 
комуникация 12 
Конвенция за световно културно наследство 20 
Конвенция на ЮНЕСКО 20 
конгресен туризъм 9 
конджойнт анализ 17 
конкурентен анализ 49 
конкурентна стратегия 26 
конкурентни стратегии 16 
конкурентоспособност 10 26 
конкурентоспособност на стоките 26 
конкуренция 26 
консултантски бюра 27 
контрол 36 45 46 
контролен процес 28 
конфликт на интереси 29 
корелационна матрица 56 
корелационни коефициенти 56 
корелация 5 
кориандър 42 
корпоративен уеб сайт 12 
корпоративна социална отговорност 1 
корпоративни комуникации 11 
кредитен риск 54 
кредитна дейност 36 
крива на Джей 38 
кризисен маркетинг 33 
крос-импакт анализ 50 
култура 3 6 39 
културно наследство 20 
културно-исторически туризъм 9 
лавандула 42 
латентни променливи 17 
лекарствени култури 42 
лечебни растения 42 
лидерство 33 
ликвидност 54 
линейна регресия 17 
линейно-структурно моделиране 17 
лични продажби 11 27 
ловен туризъм 9 
логистична регресия 5 56 
маркетинг 11 12 15 16 17 23 24 25 33 34 35 38 
маркетинг в здравеопазването 22 
маркетинг на взаимоотношенията 13 
маркетинг на услугите 22 
маркетингов екип 33 
маркетингов инженеринг 15 
маркетингов контрол 23 
маркетингов мениджмънт 15 34 
маркетингов одит 23 
маркетингов одитор 34 
маркетингов подход 25 
маркетингов предприемач 34 
маркетингов процес 34 
маркетингова дейност 23 24 
маркетингова ефективност 24 
маркетингова организация 33 
маркетингови изследвания 17 25 
маркетингови кампании 25 
маркетингови комуникации 11 18 24 
маркетингови модели 15 22 33 
маркетингови проучвания 38 
маркетингови разходи 23 24 
маркетингови решения 17 
маркетингови стратегии 34 
маркетингово въздействие 22 25 
маркетингово планиране 16 25 
маркетингово проучване 13 
маркетингово управление 33 
маркетъри 34 
материални запаси 53 
маточина 42 
медиен микс 18 
медиен план 18 
медийна тактика 18 
медия план 18 
медия планиране 18 
международен банков надзор 36 
международен бизнес 39 
международен пазар 38 
международна бизнесстратегия 39 
Международна организация на труда 7 
международна среда 39 
международни икономически отношения 39 
Международни одиторски стандарти 52 
международни пазари 39 
международни стандарти 14 53 
международни стратегии 39 
международни съвместни предприятия 39 
междуфирмен сравнителен анализ 49 
мениджмънт 1 34 35 38 51 
мента 42 
метод C&RT 17 
метод CART 56 
метод CHAID 17 
метод QUEST 17 
методи за картографиране 15 
митнически контрол 30 
митнически облекчения 30 
митнически представители 30 
митнически преференции 30 
митнически процедури 30 
митнически режими 30 
митническо представителство 30 
митническо складиране 30 
митническо сътрудничество 30 
многогодишни ягодоплодни 42 
многомерно скалиране 5 
множествена регресия 56 
модел на Bass 15 
МОС 52 
МОТ 7 
мотивация 21 
мотивация на персонала 41 
мрежи 55 
мрежови организационни структури 41 
МСФО 53 
муждународно субконтракторство 39 
наивен бейсов класификатор 56 
НАП 30 
наредби 40 
население 3 6 19 
насърчаване на продажбите 24 
научноизследователска и развойна дейност 3 
Национален осигурителен институт 40 
Национална агенция по приходите 40 
Национална иновационна система 44 
национални сметки 3 6 
нелоялна конкуренция 31 
нематериални активи 53 
нетрадиционни зеленчукови култури 42 
нетрадиционни селсксостопански производства 42 
нетрадиционни ягодоплодни растения 42 
нефинансови предприятия 3 6 
нови продукти 15 
облагане с акциз 30 
области 8 
облепиха 42 
образование 3 6 
обслужване на клиенти 13 
общини 8 
общински програми 8 
одит 14 24 45 46 52 
одит на изпълнението 14 
одит на проекти 45 
одитен процес 52 
одитен риск 45 
одитни ангажименти 46 
одитни доказателства 45 
одитни процедури 46 52 
одитор 52 
одиторска дейност 52 
одиторска документация 52 
одиторска извадка 52 
одиторски ангажименти 52 
одиторски доклад 52 
околна среда 3 6 
онлайн дистрибуция 11 
онлайн маркетингови изследвания 12 
онлайн медии 18 
онлайн таргетиране 18 
опазване на околната среда 8 
оперативен анализ 49 
оперативен контрол 36 
оперативен ливъридж 47 
оперативни програми 8 
операционна система 55 
организационна структура 10 41 
организация на маркетинга 33 
организация на производството 10 
осигурителен доход 40 
отношения с доставчици 13 
отпуски 40 
отчет за паричните потоци 53 
отчетност 36 
оценка 8 
оценка на бизнесриска 47 
оценка на връзките 42 
оценка на клиентите 22 23 
оценяване на предприятието 10 
пазар на труда 6 
пазарна ниша 22 
пазарни изследвания 16 
пазарни сегменти 15 
пазарно поведение 34 
пазарно равновесие 32 
пазарно сегментиране 15 16 
пазарно управление 33 
папа 2 
пекинско зеле 42 
пенсионно осигуряване 40 
пирамидален факторен анализ 47 
планиране на инфраструктурни проекти 37 
платформа 55 
позициониране 15 
познавателен туризъм 9 
покупка 21 
портфейлен анализ 49 
постановления 40 
потребител 21 
потребителска удовлетвореност 13 
потребителски интерфейс 57 
потребителски цени 3 
потребителско поведение 21 25 
потребление 6 
правилници 40 
правна защита 31 
правосъдие 3 
предприятие 10 
примерни тестове 19 
природа 19 
природна среда 20 
природни паркове 20 
природни резервати 20 
природни туристически ресурси 20 
прогнозиране на продажбите 38 
програми 8 
програмиране на АИС 57 
продуктов анализ 35 
продуктов маркетинг 35 
продуктова политика 25 
продуктови иновации 23 
продуктови системи 35 
продукция 10 
проекти 8 44 45 
проектиране 57 
проектиране на АИС 57 
проектиране на документооборота 57 
проектно планиране 51 
проектно управление 51 
производствен процес 10 
производствена стратегия 10 
промишлен дизайн 31 
промишленост 3 6 19 
пряко инвестиране 39 
психични процеси 21 
психология 21 
публичен избор 32 
публичен сектор 14 32 
публични блага 32 
публични разходи 32 
работна сила 3 43 
работни документи 46 
развойна дейност 16 
разработване на пазара 25 
разходи 6 
райони 19 
райска ябълка 42 
регионална иновационна система 44 
регресионни дървета 17 56 
регресионни коефициенти 56 
резене 42 
реклама 1 15 27 
рекламен бюджет 27 
рекламна кампания 18 27 
рекламни издания 27 
рекламни кампании 24 
рекламни канали 27 
рекламни разходи 24 
рекламни средства 27 
рекламни съобщения 18 
рекламно бюджетиране 18 
рекламно въздействие 15 
рекламно послание 15 
рекламно съобщение 18 27 
релевантен пазар 22 
релеф 19 
религиозен туризъм 9 
религия 2 
риск 47 
риск в бизнеса 47 
рицин 42 
розмарин 42 
ръководство за персонал 41 
СА 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 55 56 57 
салвия 42 
санкция 29 
световна икономика 39 
сделки с валутни ценности 30 
сегментиране на пазара 22 
секюритизация 31 
селищно развитие 8 
селски туризъм 9 
селско стопанство 3 6 42 43 
сигурност на АИС 57 
силибум 42 
системи за кодиране 57 
системи за управление 13 
собствен капитал 54 
софтуер 55 
софтуерни решения 18 
социални мрежи 56 
социално осигуряване 40 
социологически изследвания 5 
спортен туризъм 9 
справедливост 1 
стандарти за вътрешен одит 46 
статистика 3 4 5 
статистическа групировка 4 
статистическа оценка 4 
статистическа проверка 4 
статистически анализ 5 
статистически величини 4 
статистически годишник 6 
статистически изображения 4 
статистически индекси 4 
статистически таблици 5 
статистически хипотези 5 
статистическо изучаване 4 
статистическо наблюдение 4 
статистическо разсейване 4 
стевия 42 
стимулиране на продажбите 11 27 
стойност на марката 23 
стратегически анализ 49 
стратегически маркетинг 34 
стратегически маркетингов анализ 15 
стратегически маркетингов мениджмънт 34 
стратегически маркетингови решения 15 
стратегически мениджмънт 34 51 
стратегическо изследване 50 
строителство 6 
структура на предприятието 10 
студентски есета 43 
субконтракторство 39 
сценариен анализ 49 
счетоводна отчетност 54 
счетоводна политика 53 
счетоводни оценки 52 
счетоводство 54 
сървъри 55 
телемаркетинг 11 
териториално развитие 8 
тестове по география 19 
технологичен процес 57 
технологичен трансфер 44 
типология на предприятията 10 
трансгранично сътрудничество 8 
транспорт 6 19 
трансфер на технологии 10 
тристранно сътрудничество 7 
туризъм 3 6 9 19 20 
туристически пазар 9 
туристически продукт 9 
туристически ресурси 20 
търговия 3 21 
търговска марка 27 31 
търговска психология 21 
търговска реклама 21 
търговски банки 36 
търговски бизнес 26 
търговски комуникации 27 
търговски операции 31 
търговски персонал 15 
уеб анализ 12 
управление 37 51 
управление на бизнеса 1 
управление на земеделското стопанство 41 
управление на качеството 10 
управление на отпадъците 8 
управление на проекти 44 
управление на риска 46 
управление чрез маркетинг 33 
управленски анализ 49 
устойчиво развитие 43 
файлова организация 57 
физалис 42 
финанси 3 6 
финансиране на предприятия 10 
финансиране на проекти 44 
финансов ливъридж 47 
финансов одит 14 52 
финансови инструменти 54 
финансови отчети 53 54 
финансово отчитане 53 
фирмен дизайн 31 
фирмен мениджмънт 48 49 
франчайзинг 31 
функционално-стойностен анализ 49 
хардуер 55 
хи-квадрат анализ 5 
християнство 2 
целеви пазар 15 
цени 6 
ценова политика 25 
ценови решения 15 
ценообразуване 25 
ягодоплодни растения 42 
AMOS 17 
BSC 50 
CRM 13 
CRM архитектура 13 
CRM система 13 
Data Mining 56 
ERP 13 
ERP системи 13 
MARKSTRAT 16 
MARKSTRAT 3 16 
PR 11 
SPSS 17 
SWOT анализ 49 
Web-сайт 11