НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46460 

Tattersall, Andy

   Altmetrics : A practical guide for librarians, researchers and academics / Andy Tattersall . - London : Faced Publishing, 2016 . - 214 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-78330-010-5 

  

Сист. No: 19899

- 2 -

46464 

The Craft of Research  / Wayne C. Booth et al . - 4. ed. . - Chicago : University of Chicago Press, 2016 . - 316 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-226-23973-6 

  

Сист. No: 19903

- 3 -

46480 

Turabian, Kate L.

   A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations : Chicago Style for Students and Researchers / Kate L. Turabian . - 8.ed. . - Chicago et al. : University of Chicago Press, 2013 . - 448 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-226-81638-8 

  

Сист. No: 19919

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

46477 

Hayek, Friedrich A.

   The Sensory Order : An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology / Friedrich A. Hayek . - Chicago : University of Chicago Press, 2014 . - 209 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-61427-690-6 

  

Сист. No: 19916

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 5 -

46526 

Състоянието на планетата 2014  : Управление за устойчиво развитие . - София : Книжен тигър, 2014 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-024-5 

  

Сист. No: 19967

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

46423 

Ангелова, Поля

   Аграрна статистика : Учебник / Поля Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 259 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1597-1 

  

Сист. No: 19848

- 7 -

46524 

Въведение в статистиката  / Маргарита Ламбова и др . - Варна : Стено, 2012 . - 320 с. ; 24 см

   Други авт.: Ч. Русев, Д. Косева, В. Стоянова.

   ISBN 978-954-449-624-1 

  

Сист. No: 19965

- 8 -

46431 

Мюсюлманите в България: Динамика на нагласите  /  Състав. Евгения Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 221 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-003-3 

  

Сист. No: 19870

- 9 -

46528 

Съйкова, Иванка

   Проектиране на статистически изследвания / Иванка Съйкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 170 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-915-3 

  

Сист. No: 19969

- 10 -

46531 

Andreb, Hans-Jurgen et al.

   Applied Panel Data Analysis for Economic and Social Surveys / Hans-Jurgen Andreb, Katrin Golsh, Alexander W. Schmidt . - Berlin : Springer, 2013 . - 327 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-43417-4 

  

Сист. No: 19972

- 11 -

46498 

Franke, Jurgen et al.

   Statistics of Financial Markets : An Introduction / Jurgen Franke, Wolfgang Karl Hardle, Christian Matthias Hafner . - 4. ed. . - Berlin : Springer, 2015 . - 555 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-54538-2 

  

Сист. No: 19937

- 12 -

46501 

Statistics for Business and Economics  . - 4. ed. . - s.l. : Cengage Learning, 2017 . - 614 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4737-2656-7 

  

Сист. No: 19941

- 13 -

46471 

Wilkinson, Leland

   The Grammar of Graphics / Leland Wilkinson . - 2. ed. . - Chicago : Springer, 2005 . - 690 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4419-2033-1 

  

Сист. No: 19910

Социология

- 14 -

46525 

Чалдини, Робърт

   Влиянието : Психология на убеждаването / Робърт Чалдини ; Прев. от англ. Христина Буюклиева . - София : Изток-Запад, 2005 . - 506 с. ; 20 см . -  (Библиотека Бизнес)

   

   ISBN 954-321-151-5 

  

Сист. No: 19966

Икономика. Икономически науки

- 15 -

46434 

Асенова, Камелия

   Финанси : Учебно помагало / Камелия Асенова . - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2017 . - 143 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-721-0 

  

Сист. No: 19873

- 16 -

46429 

Българската икономика десет години в Европейския съюз  / Росица Рангелова и др . - София : БАН, 2017 . - 223 с. с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: Е. Панушев, Т. Хубенова-Делисивкова, И. Христова-Балканска, Д. Бобева-Филипова, Е. Маринов, Ю. Стефанова, И. Бянов, Н. Бянова, Я. Пальова.

   ISBN 978-619-7312-71-3 

  

Сист. No: 19868

- 17 -

46432 

Власт, управление и обществено развитие  : Глобални, регионални и национални перспективи : Междунарродна научно-практическа конференция, 7 юни 2017 . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 612 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-007-1 

  

Сист. No: 19871

- 18 -

46430 

Икономиката на България в Европейския съюз  : Сборник студии /  Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова . - Б. м. : Б. и., б. г. . - 227 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7312-63-8 

  

Сист. No: 19869

- 19 -

46435 

Неделчева, Наталия

   Икономика на труда : Учебно помагало / Наталия Неделчева . - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2017 . - 55 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-727-2 

  

Сист. No: 19874

- 20 -

46426 

Николова, Марина и др.

   Малък и семеен агробизнес / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 168 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1588-9 

  

Сист. No: 19857

- 21 -

46450 

Aaker, David A.

   Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand Name / David A. Aaker . - New York : The free press, 1991 . - 299 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-02-900101-3 

  

Сист. No: 19889

- 22 -

46457 

Asteriou, Dimitrios et al.

   Applied Econometrics / Dimitrios Asteriou, Stephen G. Hall . - 3. ed. . - London : Palgrave Macmillan, 2016 . - 518 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-137-41546-2 

  

Сист. No: 19896

- 23 -

46467 

Austrian Economics  : Historical and Philosophical Background /  Ред. Wolfgang Grassl, Barry Smith . - London et al. : Routledge, 2011 . - 250 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-415-61500-6 

  

Сист. No: 19906

- 24 -

46476 

Bennett, Mark J. et al.

   Financial Analytics with R : Building a Laptop Laboratory for Data Science / Mark J. Bennett, Dirk L. Hugen . - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 . - 377 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-107-15075-1 

  

Сист. No: 19915

- 25 -

46440 

Bohoslavsky, Juan Pablo et al.

   Sovereign Debt Crises : What Have We Learned? / Juan Pablo Bohoslavsky, Kunibert Raffer . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 294 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-3-51044-5 

  

Сист. No: 19879

- 26 -

46486 

Chincarini, Ludwig B. et al.

   Quantitative Equity Portfolio Management : An Active Approach to Portfolio Construction and Management / Ludwig B. Chincarini, Daehwan Kim . - New York et al. : McGraw-Hill, 2006 . - 658 p. ; 24 cm + CD-ROM

   

   ISBN 978-0-07-145939-6 

  

Сист. No: 19925

- 27 -

46454 

Drury, Colin

   Management and Cost Accounting / Colin Drury . - 9. ed. . - Hampshire : Cengage Learning, 2015 . - 827 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4080-9393-1 

  

Сист. No: 19893

- 28 -

46470 

Easson, Alex

   Tax Incentives for Foreign Direct Investment / Alex Easson . - Hague et al. : Kluwer Law International, 2004 . - 241 p. ; 24 cm

   

   ISBN 90-411-2228-1 

  

Сист. No: 19909

- 29 -

46438 

Floros, Christos et al.

   The Greek Debt Crisis : In Quest of Growth in Times of Austerity / Christos Floros, Ioannis Chatziantoniou . - Cham : Palgrave Macmillan, 2017 . - 313 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-319-59101-8 

  

Сист. No: 19863

- 30 -

46452 

Focardi, Sergio M. et al.

   The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management / Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2004 . - 778 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-471-46599-2 

  

Сист. No: 19891

- 31 -

46479 

Foreign Direct Investment and Governments  : Catalysts for economic restructuring /  Ред. John H. Dunning, Rajneesh Narula . - London et al. : Routledge, 1996 . - 455 p. ; 21 cm

   

   ISBN 0-415-17355-8 

  

Сист. No: 19918

- 32 -

46483 

Grinold, Richard C. et al.

   Active Portfolio Management : A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk / Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn . - 2. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2000 . - 597 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-07-024882-6 

  

Сист. No: 19922

- 33 -

46485 

Halkier, Henrik et al.

   Innovation and Tourism Destination Development / Henrik Halkier, Marek Kozak, Bo Svensson . - London et al. : Routledge, 2015 . - 152 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-138-92246-4 

  

Сист. No: 19924

- 34 -

46512 

Handbook of Research Methods in Tourism  : Quantitative and Qualitative Approaches . - Chelthenham : Edward Elgar, 2012 . - 514 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-78195-595-6 

  

Сист. No: 19953

- 35 -

46439 

Hardt, Lukasz

   Economics Without laws : Towards a New Philosophy of Economics / Lukasz Hardt . - Cham : Palgrave Macmillan, 2017 . - 220 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-319-54860-9 

  

Сист. No: 19878

- 36 -

46459 

Hayes, David K. et al.

   Hotel Operations Management / David K. Hayes, Jack D. Ninemeier, Allisha A. Miller . - 3. ed. . - Boston : Pearson Educacion, 2017 . - 595 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-13-433762-3 

  

Сист. No: 19898

- 37 -

46509 

Hospitality Marketing  / David Bowie и др . - 3. ed. . - London et al. : Routledge, 2017 . - 410 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-138-92748-3 

  

Сист. No: 19950

- 38 -

46458 

Kula, Gokhan et al.

   Beyond Smart Beta : Index Investment Strategies for Active Portfolio Management / Gokhan Kula, Martin Raab, Sebastian Stahn . - Chichester : John Wiley & Sons, 2017 . - 227 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-31524-7 

  

Сист. No: 19897

- 39 -

46502 

Legoherel, Patrick et al.

   Revenue Management for Hospitality and Tourism / Patrick Legoherel, Elisabeth Poutier, Alan Fyall . - Oxford : Goodfellow Publishers, 2013 . - 255 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-908999-49-8 

  

Сист. No: 19942

- 40 -

46441 

Linsbichler, Alexander

   Was Ludwig von Mises a Conventionalist? : A New Analysis of the Epistemology of the Austrian School of Economics / Alexander Linsbichler . - Cham : Palgrave Macmillan, 2017 . - 151 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-319-46169-4 

  

Сист. No: 19880

- 41 -

46473 

Madura, Jeff et al.

   International Financial management / Jeff Madura, Roland Fox . - 4. ed. . - Hampshire : Cengage Learning, 2017 . - 679 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4737-2550-8 

  

Сист. No: 19912

- 42 -

46446 

Marketing for Hospitality and Tourism  / Philip Kotler et al . - 7. ed. . - Harlow : Pearson Educacion, 2017 . - 680 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-15615-6 

  

Сист. No: 19885

- 43 -

46478 

Marketing Metrics  : The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance / Neil T. Bendle et al . - 3. ed. . - New Jersey : Pearson Educacion, 2016 . - 439 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-013-408596-8 

  

Сист. No: 19917

- 44 -

46539 

Morrison, Alastair M.

   Marketing and Managing Tourism Destinations / Alastair M. Morrison . - London et al. : Routledge, 2013 . - 596 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-67250-4 

  

Сист. No: 19980

- 45 -

46456 

O'Regan, Philip

   Financial Information Analysis : The role of accounting information in modern society / Philip O'Regan . - 3. ed. . - London et al. : Routledge, 2016 . - 612 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-69585-5 

  

Сист. No: 19895

- 46 -

46448 

Peterson, Donald

   Emerging Trends in Tourist Destination Management / Donald Peterson . - New York : Willford Press, 2016 . - 214 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-68285-127-2 

  

Сист. No: 19887

- 47 -

46503 

Pike, Steven

   Destination Marketing : Essentials / Steven Pike . - London et al. : Routledge, 2016 . - 344 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-138-91290-8 

  

Сист. No: 19944

- 48 -

46443 

Redlich, Stefan

   From the Financial Crisis to the European Debt Crisis : Research on developments and analysis of potential impacts and consequences / Stefan Redlich . - Munchen : AVM, 2012 . - 115 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-3-86924-196-8 

  

Сист. No: 19882

- 49 -

46530 

Tourism and Entrepreneurship  : International Perspectives . - Amsterdam et al. : Elsevier, 2009 . - 456 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7506-8635-8 

  

Сист. No: 19971

Икономика

- 50 -

46494 

Advances in National Brand and Private Label Marketing  : Fourth International Conference, 2017 . - Cham : Springer, 2017 . - 210 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-319-59700-3 

  

Сист. No: 19933

- 51 -

46497 

Benninga, Simon

   Financial Modeling / Simon Benninga . - 4. ed. . - Cambridge : MIT Press, 2014 . - 1111 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-262-02728-1 

  

Сист. No: 19936

- 52 -

46496 

Evans, Nigel

   Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events / Nigel Evans . - 2. ed. . - London et al. : Routledge, 2015 . - 708 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-83724-8 

  

Сист. No: 19935

- 53 -

46504 

Holloway, J. Christopher

   Marketing for Tourism / J. Christopher Holloway . - 4. ed. . - Harlow : Pearson Educacion, 2004 . - 510 p. ; 25 cm

   

   ISBN 0-273-68229-6 

  

Сист. No: 19945

- 54 -

46500 

Karferer, Jean-Noel

   The New Strategic Brand Management : Advanced Insights and Strategic Thinking / Jean-Noel Karferer . - 5. ed. . - London et al. : Kogan Page, 2012 . - 492 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6515-5 

  

Сист. No: 19940

- 55 -

46513 

LeSage, James et al.

   Introduction to Spatial Econometrics / James LeSage, R. Kelley Pace . - Boka Raton et al. : Taylor&Francis Group, 2009 . - 354 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4200-6424-7 

  

Сист. No: 19954

- 56 -

46516 

McCabe, Scott

   Marketing Communications in Tourism and Hospitality : Concepts, Strategies and Casas / Scott McCabe . - London et al. : Routledge, 2012 . - 300 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-7506-8277-0 

  

Сист. No: 19957

- 57 -

46491 

Rothwell, Geoffrey

   Economics of Nuclear Power / Geoffrey Rothwell . - London et al. : Routledge, 2016 . - 234 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-138-85841-1 

  

Сист. No: 19930

- 58 -

46518 

Stein, Andi

   Attracting Attention : Promotion and Marketing for Tourism Attractions / Andi Stein . - New York et al. : Peter Lang SA, 2015 . - 196 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4331-2414-3 

  

Сист. No: 19959

- 59 -

46515 

Strategic Marketing in Tourism Services  . - Bingley : Emerald Group Publishing, 2012 . - 377 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-78052-070-4 

  

Сист. No: 19956

- 60 -

46507 

Vanhove, Norbert

   The Economics of Tourism Destinations : Theory and Practice / Norbert Vanhove . - 3. ed. . - London et al. : Routledge, 2018 . - 363 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-138-57879-1 

  

Сист. No: 19948

- 61 -

46519 

Woods, Michael

   Rurar Geography : Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring / Michael Woods . - London et al. : Sage Publications, 2005 . - 330 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7619-4761-5 

  

Сист. No: 19960

Управление на народното стопанство

- 62 -

46484 

Kerzner, Harold et al.

   Project Management : A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling / Harold Kerzner . - 12. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017 . - 814 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-16535-4 

  

Сист. No: 19923

- 63 -

46474 

Mulcahy, Rita

   CAPM Exam Prep : Accelerated Learning to Pass PMI's CAPM Exat / Rita Mulcahy . - 5. ed. . - s.l. : RMC Publications, 2013 . - 440 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-932735-72-7 

  

Сист. No: 19913

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 64 -

46529 

Market Orientaqtion in Food and Agriculture  . - Boston et al. : Kluwer academic publishers, 1996 . - 283 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4612-8557-1 

  

Сист. No: 19970

Логистика

- 65 -

I 2104 

Перков, Венцислав

   Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България / Венцислав Перков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 160 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 135)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 19862

Право. Наука за държавата и правото

- 66 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2018 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова . - София : Труд и право, 2018 . - 744 с. ; 24 см + CD-ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 19867

- 67 -

46424 

Димитров, Пенко и др.

   Данъчно и осигурително право : Учебник / Пенко Димитров, Христо Дочев . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 260 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1606-0 

  

Сист. No: 19851

- 68 -

46523 

Процедури по обществени поръчки  : Коментар и нормативна уредба на CD / Милана Кривачка и др . - София : РААБЕ България ЕООД, 2016 . - 492 с. ; 21 см + CD ROM

   

   ISBN 978-954-9619-99-7 

  

Сист. No: 19964

- 69 -

46522 

Станкулов, Пенчо

   Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки : Практическо ръководство по ЗОП / Пенчо Станкулов . - София : Б. и., 2017 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-6199-0936-03 

  

Сист. No: 19963

- 70 -

46451 

Kingston, Suzanne et al.

   European Environmental Law / Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert, Aleksandra Cavoski . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 527 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-107-64044-3 

  

Сист. No: 19890

- 71 -

46506 

Wells, Joseph

   Corporate Fraud Handbook : Prevention and Detection / Joseph T. Wells . - 5. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017 . - 415 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-119-35198-6 

  

Сист. No: 19947

Застраховане

- 72 -

46428 

Ерусалимов, Румен

   Инвестиции на застрахователното дружество / Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 162 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0366-3 

  

Сист. No: 19865

Образование

- 73 -

46425 

Атанасов, Асен

   Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища : Монография / Асен Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 135 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1602-2 

  

Сист. No: 19853

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 74 -

46505 

Delreux, Tom et al.

   Environmental Policy and Politics in the European Union / Tom Delreux, Sander Happaerts . - London : Palgrave Macmillan, 2016 . - 304 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-230-24426-9 

  

Сист. No: 19946

- 75 -

46520 

Empirical Modeling of the Economy and the Environment  . - Berlin : Springer, 2003 . - 326 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-7908-0078-4 

  

Сист. No: 19961

- 76 -

46534 

Filipec, Ondrej

   REACH Beyond Borders : Europeanization Towards Global Regulation / Ondrej Filipec . - Cham : Springer, 2017 . - 137 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-319-54153-2 

  

Сист. No: 19975

- 77 -

46442 

Tan, Soo T.

   Applied Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences / Soo T. Tan . - 7. ed. . - Boston : Cengage Learning, 2016 . - 1007 p. ; 28 cm

   Приложна математика за социални и управленски науки

   ISBN 978-1-305-10790-8 

  

Сист. No: 19881

- 78 -

46444 

Ziesemer, Thomas

   A Knowledge-based View of the Porter Hypothesis : The Impact of Intertemporal Knowledge Accumulation on the Trade-off between Environmental Regulation and Competitiveness / Thomas Ziesemer . - Augsburg : MaroVerlag, 2010 . - 379 p. ; 20 cm

   Базиран на знанията поглед върху хипотезата на Портър

   ISBN 978-3-87512-331-9 

  

Сист. No: 19883

Околна среда

- 79 -

46463 

Gallagher, Kelly Sims

   The Globalization of Clean Energy Technology : Lessons from China / Kelly Sims Gallagher . - Cambridge : MIT Press, 2014 . - 265 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-262-02698-7 

  

Сист. No: 19902

Екология

- 80 -

46511 

Kramer, Ludwig

   EU Environmental Law / Ludwig Kramer . - London : Thomson Reuters, 2016 . - 512 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-414-05604-6 

  

Сист. No: 19952

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 81 -

46537 

Energy Tax and Regulatory Policy im Europe  : Reform Priorities . - London et al. : MIT Press, 2017 . - 359 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-262-03639-9 

  

Сист. No: 19978

Здравеопазване

- 82 -

46437 

Атанасов, Николай

   Финансов мениджмънт в здравеопазването : Учебник за студентите от спец. "Здравен мениджмънт и обществено здраве" и "Управление на здравните грижи" / Николай Атанасов . - Пловдив : Медицински университет - Пловдив, 2017 . - 226 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7085-81-5 

  

Сист. No: 19877

- 83 -

46427 

Шишманов, Красимир и др.

   Информационни системи и технологии в здравеопазването / Красимир Шишманов, Росен Кирилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 278 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-927-6 

  

Сист. No: 19864

Селско стопанство. Горско стопанство

- 84 -

I 2104 

Ненова, Радка

   Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство / Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 161 с. : с прил., табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 134)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 19860

- 85 -

46538 

Agriculrural Markets from Theory to Practice  . - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2002 . - 369 p. ; 23 cm

   

   ISBN 0-333-73227-8 

  

Сист. No: 19979

- 86 -

46489 

Barker, John

   Agricultural Marketing / John Barker . - 2. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - 250 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-19-859492-5 

  

Сист. No: 19928

Методи на управление

- 87 -

46433 

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие / Димитър Панайотов . - 4. доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 464 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-010-1 

  

Сист. No: 19872

- 88 -

46493 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge  . - 6. ed. . - Newtown Square : Project Management Institute, 2017 . - 756 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-62825-184-5 

  

Сист. No: 19932

- 89 -

46455 

Aven, Terje

   Risk Analysis / Terje Aven . - 2. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2015 . - 197 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-05779-6 

  

Сист. No: 19894

- 90 -

46487 

Aven, Terje et al.

   Knowledge in Risk Assessment and Management / Terje Aven, Enrico Zio . - Chichester : John Wiley & Sons, 2018 . - 341 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-31789-0 

  

Сист. No: 19926

- 91 -

46445 

Belbin, R. Meridith

   Management Teams : Whe They Succeed or Fail / R. Meridith Belbin . - 3. ed. . - London et al. : Routledge, 2013 . - 193 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-8561-7807-5 

  

Сист. No: 19884

- 92 -

46536 

Boateng, Prince et al.

   Megaproject Risk Analysis and Simulation& A Dynamic Systems Approach / Prince Boateng, Zhen Chen, Stephen O. Ogunlana . - Bingley : Emerald Publishing, 2017 . - 334 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-78635-831-8 

  

Сист. No: 19977

- 93 -

46508 

Greiman, Virginia A.

   Megaproject Management : Lessons on Risk and Project Management from the Big Dig / Virginia A. Greiman . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2013 . - 464 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-11547-3 

  

Сист. No: 19949

- 94 -

46495 

Hillson, David

   Managing Risk in Projects / David Hillson . - London et al. : Routledge, 2009 . - 102 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-566-08867-4 

  

Сист. No: 19934

- 95 -

46533 

Kassel, David S.

   Managing Public Sector Projects : A Strategic Framework dor Success in an Era of Downsized Government / David S. Kassel . - 2. ed. . - New York et al. : Routledge, 2017 . - 296 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4987-0742-8 

  

Сист. No: 19974

- 96 -

46453 

Kerzner, Harold

   Project Management Case Studies / Harold Kerzner . - 5. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017 . - 799 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-119-38597-4 

  

Сист. No: 19892

- 97 -

46517 

Pritchard, Carl L.

   Risk Management : Concepts and Guidance / Carl L. Pritchard . - 5. ed. . - Boca Raton et al. : CRC Press, 2015 . - 442 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4822-5845-5 

  

Сист. No: 19958

- 98 -

46510 

Project Risk Management Guidelines  : Managing Risk with ISO 31000 and IEC 62198 / Dale Cooper и др . - 2. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2014 . - 406 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-118-82031-5 

  

Сист. No: 19951

- 99 -

46488 

Rees, Michael

   Business Risk and Simulation Modelling im Practice : Using Excel, VBA and RISK / Michael Rees . - Chichester : John Wiley & Sons, 2015 . - 438 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-118-90405-3 

  

Сист. No: 19927

- 100 -

II 2081 

The Standard for Portfolio Management  . - 3. ed. . - Newtown Square : Project Management Institute, 2013 . - 189 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-935589-69-3 

  

Сист. No: 19943

- 101 -

II 2080 

The Standard for Program Management  . - 3. ed. . - Newtown Square : Project Management Institute, 2013 . - 176 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-935589-68-6 

  

Сист. No: 19939

Управление на фирмата

- 102 -

46436 

Асенов, Анатолий и др.

   Мениджмънт и бизнес / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-944-1 

  

Сист. No: 19876

Счетоводство

- 103 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2018 година : Нормативни актове ; Приложни коментари ; Експертни разяснения ; Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2018 . - 736 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 19866

- 104 -

46490 

Horngren, Charles T. et al.

   Cost Accounting : A Managerial Emphasis / Charles T. Horngren, Strikant M. Datar, Madhav V. Rajan . - 15. ed. . - Boston et al. : Pearson Educacion, 2015 . - 960 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-01822-5 

  

Сист. No: 19929

- 105 -

46499 

Vona, Leonard W.

   Fraud Data Analytics Methodology : The Fraud Scenario Approach to Uncovering Fraud in Core Business Systems / Leonard W. Vona . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017 . - 388 p. ; 24 cm

   978-

   ISBN 978-1-119-18679-3 

  

Сист. No: 19938

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 106 -

46475 

Dick, Rolf van et al.

   Teamwork, Teamdiagnose, Teamentwicklung / Rolf van Dick, Michael A. West . - 2., uberarbeite und erweiterte Auf. . - Gottingen : Hogrefe Verlag, 2013 . - 125 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-8017-2481-8 

  

Сист. No: 19914

- 107 -

46465 

Ramirez, Consuelo M.

   Teams : A Competency - Based Approach / Consuelo M. Ramirez . - New York and London : Routledge, 2014 . - 239 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-415-89987-1 

  

Сист. No: 19904

Информационни технологии

- 108 -

46472 

Bunzel, Tom

   Tools of Engagement : Presenting and training in a world of social media / Tom Bunzel . - San Francisco : John Wiley & Sons, 2010 . - 254 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-57394-5 

  

Сист. No: 19911

- 109 -

46449 

Laan, Sjaak

   IT Infrastructure Architecture : Infrastructure Buildind Blocks and Concepts / Sjaak Laan . - 3. ed. . - s.l. : lulu Press, 2017 . - 446 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-326-91297-0 

  

Сист. No: 19888

- 110 -

46447 

Leung, Tim

   Beginning PowerApps : The Non-Developers Guide to Building Business Mobile Applications / Tim Leung . - New York : Apress, 2017 . - 377 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-4842-3003-2 

  

Сист. No: 19886

- 111 -

46481 

Neal, Diane Rasmussen

   Social Media for Academics : A practical guide / Diane Rasmussen Neal . - Oxford : Chandos Publishing, 2012 . - 232 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-84334-681-4 

  

Сист. No: 19920

- 112 -

46462 

Patel, Rakesh

   Enterprise Mobility Strategy&Solutions / Rakesh Patel . - s.l. : Partridge, 2014 . - 336 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-1-4828-3671-4 

  

Сист. No: 19901

- 113 -

46466 

Ratnayake, Rakhitha Nimesh

   WordPress Web Application Development : Build rapid web applications with cutting-edge technologies using WordPress / Rakhitha Nimesh Ratnayake . - 2. ed. . - Birmingham : Packt publishing, 2015 . - 379 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-78217-439-4 

  

Сист. No: 19905

- 114 -

46492 

Winston, Wayne L.

   Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling / Wayne L. Winston . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 837 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-5093-0421-9 

  

Сист. No: 19931

Информационни мрежи. Информационни системи

- 115 -

46527 

Геров, Александър

   Управленски информационни системи в туризма / Александър Геров . - София : Нов бълг. унив., 2008 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-536-3 

  

Сист. No: 19968

- 116 -

46535 

Bower, Matt

   Design of Technology-Enhanced Learning : Integrating Research and Practice / Matt Bower . - Bingley : Emerald Publishing, 2017 . - 449 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-78714-183-4 

  

Сист. No: 19976

- 117 -

46482 

Cairo, Alberto

   The Functional Art : In introduction to information graphics and visualization / Alberto Cairo . - s.l. : New Riders, 2013 . - 363 p. ; 23 cm + CD-ROM

   

   ISBN 978-0-321-83473-7 

  

Сист. No: 19921

- 118 -

46461 

Carter, Gloria

   Web 2.0 and Beyond : 1200 + Web 2.0 Websites, Social Networks and Tools for Complete Search Engine Domination / Gloria Carter . - s.l. : Bull sity, 2013 . - 125 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-150-5854-701 

  

Сист. No: 19900

- 119 -

46521 

Laudon, Kenneth C. et al.

   Management Information Systems : Managing the Digital Firm / Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon . - 15. ed. . - Harlow : Pearson Educacion, 2018 . - 647 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-21175-6 

  

Сист. No: 19962

- 120 -

46469 

Ortega, Jose Luis

   Social Network Sites for Scientists : A quantitative survey / Jose Luis Ortega . - Amsterdam : Elsevier, 2016 . - 182 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-08-100592-7 

  

Сист. No: 19908

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 121 -

46540 

Sherif, Mustafa Hashem

   Protocols for Secure Electronic Commerce / Mustafa Hashem Sherif . - 3. ed. . - Boka Raton et al. : Taylor&Francis Group, 2016 . - 461 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-4822-0374-5 

  

Сист. No: 19981

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 122 -

46532 

Catmull, Ed et al.

   Creativity, Inc. : Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration / Ed Catmull, Amy Wallace . - New York : Random House, 2014 . - 342 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-553-84122-0 

  

Сист. No: 19973

Градоустройство

- 123 -

46514 

Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States  : From Adjustment to Reinvention . - London et al. : Routledge, 2016 . - 292 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-138-27321-4 

  

Сист. No: 19955


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 6 
Асенов, Анатолий 102 
Асенова, Камелия 15 
Атанасов, Асен 73 
Атанасов, Николай 82 
Банова, Емилия 66 
Бобева-Филипова, Даниела 16 
Брезоева, Бойка 103 
Буюклиева, Христина 14 
Бянов, Иван 16 
Бянова, Невена 16 
Геров, Александър 115 
Димитров, Пенко 67 
Дочев, Христо 67 
Ерусалимов, Румен 72 
Иванова, Евгения 8 
Кирилов, Росен 83 
Косева, Димитричка 7 
Костов, Бойко 103 
Кривачка, Милана 68 
Ламбова, Маргарита 7 
Линкова, Маруся 20 
Маринов, Едуард 16 
Мръчков, Васил 66 
Неделчева, Наталия 19 
Ненова, Радка 20 84 
Николова, Марина 20 
Пальова, Яна 16 
Панайотов, Димитър 87 
Панушев, Емил 16 
Перков, Венцислав 65 
Рангелова, Росица 16 
Ризов, Николай 103 
Русев, Чавдар 7 
Свраков, Антон 103 
Сербезова, Стойна 66 
Станкулов, Пенчо 69 
Стефанова, Юлия 16 
Стоянова, Ваня 7 
Стоянова, Станислава 102 
Съйкова, Иванка 9 
Филипов, Велин 103 
Христова-Балканска, Искра 16 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 16 18 
Цветанова, Мария 103 
Чалдини, Робърт 14 
Шишманов, Красимир 83 
Aaker, David A. 21 
Andreb, Hans-Jurgen 10 
Asteriou, Dimitrios 22 
Aven, Terje 89 90 
Barker, John 86 
Belbin, R. Meridith 91 
Bendle, Neil T. 43 
Bennett, Mark J. 24 
Benninga, Simon 51 
Boateng, Prince 92 
Bohoslavsky, Juan Pablo 25 
Booth, Wayne C. 2 
Bower, Matt 116 
Bowie, David 37 
Bunzel, Tom 108 
Cairo, Alberto 117 
Carter, Gloria 118 
Catmull, Ed 122 
Cavoski, Aleksandra 70 
Chatziantoniou, Ioannis 29 
Chen, Zhen 92 
Chincarini, Ludwig B. 26 
Cooper, Dale 98 
Datar, Strikant M. 104 
Delreux, Tom 74 
Dick, Rolf van 106 
Drury, Colin 27 
Dunning, John H. 31 
Easson, Alex 28 
Evans, Nigel 52 
Fabozzi, Frank J. 30 
Filipec, Ondrej 76 
Floros, Christos 29 
Focardi, Sergio M. 30 
Fox, Roland 41 
Franke, Jurgen 11 
Fyall, Alan 39 
Gallagher, Kelly Sims 79 
Golsh, Katrin 10 
Grassl, Wolfgang 23 
Greiman, Virginia A. 93 
Grinold, Richard C. 32 
Hafner, Christian Matthias 11 
Halkier, Henrik 33 
Hall, Stephen G. 22 
Happaerts, Sander 74 
Hardle, Wolfgang Karl 11 
Hardt, Lukasz 35 
Hayek, Friedrich A. 4 
Hayes, David K. 36 
Heyvaert, Veerle 70 
Hillson, David 94 
Holloway, J. Christopher 53 
Horngren, Charles T. 104 
Hugen, Dirk L. 24 
Kahn, Ronald N. 32 
Karferer, Jean-Noel 54 
Kassel, David S. 95 
Kerzner, Harold 62 96 
Kim, Daehwan 26 
Kingston, Suzanne 70 
Kotler, Philip 42 
Kozak, Marek 33 
Kramer, Ludwig 80 
Kula, Gokhan 38 
Laan, Sjaak 109 
Laudon, Jane Price 119 
Laudon, Kenneth C. 119 
Legoherel, Patrick 39 
LeSage, James 55 
Leung, Tim 110 
Linsbichler, Alexander 40 
Madura, Jeff 41 
McCabe, Scott 56 
Miller, Allisha A. 36 
Morrison, Alastair M. 44 
Mulcahy, Rita 63 
Narula, Rajneesh 31 
Neal, Diane Rasmussen 111 
Ninemeier, Jack D. 36 
O'Regan, Philip 45 
Ogunlana, Stephen O. 92 
Ortega, Jose Luis 120 
Pace, R. Kelley 55 
Patel, Rakesh 112 
Peterson, Donald 46 
Pike, Steven 47 
Poutier, Elisabeth 39 
Pritchard, Carl L. 97 
Raab, Martin 38 
Raffer, Kunibert 25 
Rajan, Madhav V. 104 
Ramirez, Consuelo M. 107 
Ratnayake, Rakhitha Nimesh 113 
Redlich, Stefan 48 
Rees, Michael 99 
Rothwell, Geoffrey 57 
Schmidt, Alexander W. 10 
Sherif, Mustafa Hashem 121 
Smith, Barry 23 
Stahn, Sebastian 38 
Stein, Andi 58 
Svensson, Bo 33 
Tan, Soo T. 77 
Tattersall, Andy 1 
Turabian, Kate L. 3 
Vanhove, Norbert 60 
Vona, Leonard W. 105 
Wallace, Amy 122 
Wells, Joseph T. 71 
West, Michael A. 106 
Wilkinson, Leland 13 
Winston, Wayne L. 114 
Woods, Michael 61 
Ziesemer, Thomas 78 
Zio, Enrico 90 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрна статистика 6 
Българската икономика десет години в Европейския съюз 16 
Власт, управление и обществено развитие 17 
Влиянието 14 
Въведение в статистиката 7 
Данъчно и осигурително право 67 
Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки 69 
Икономика на труда 19 
Икономиката на България в Европейския съюз 18 
Инвестиции на застрахователното дружество 72 
Информационни системи и технологии в здравеопазването 83 
Малък и семеен агробизнес 20 
Мениджмънт и бизнес 102 
Мюсюлманите в България: Динамика на нагласите 8 
Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища 73 
Организационно поведение 87 
Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България 65 
Проектиране на статистически изследвания 9 
Процедури по обществени поръчки 68 
Счетоводство 2018 година 103 
Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство 84 
Състоянието на планетата 2014 5 
Трудови отношения 2018 година 66 
Управленски информационни системи в туризма 115 
Финанси 15 
Финансов мениджмънт в здравеопазването 82 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge 88 
A Knowledge-based View of the Porter Hypothesis 78 
A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations 3 
Active Portfolio Management 32 
Advances in National Brand and Private Label Marketing 50 
Agriculrural Markets from Theory to Practice 85 
Agricultural Marketing 86 
Altmetrics 1 
Applied Econometrics 22 
Applied Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences 77 
Applied Panel Data Analysis for Economic and Social Surveys 10 
Attracting Attention 58 
Austrian Economics 23 
Beginning PowerApps 110 
Beyond Smart Beta 38 
Business Risk and Simulation Modelling im Practice 99 
CAPM Exam Prep 63 
Corporate Fraud Handbook 71 
Cost Accounting 104 
Creativity, Inc. 122 
Design of Technology-Enhanced Learning 116 
Destination Marketing 47 
Economics of Nuclear Power 57 
Economics Without laws 35 
Emerging Trends in Tourist Destination Management 46 
Empirical Modeling of the Economy and the Environment 75 
Energy Tax and Regulatory Policy im Europe 81 
Enterprise Mobility Strategy&Solutions 112 
Environmental Policy and Politics in the European Union 74 
EU Environmental Law 80 
European Environmental Law 70 
Financial Analytics with R 24 
Financial Information Analysis 45 
Financial Modeling 51 
Foreign Direct Investment and Governments 31 
Fraud Data Analytics Methodology 105 
From the Financial Crisis to the European Debt Crisis 48 
Handbook of Research Methods in Tourism 34 
Hospitality Marketing 37 
Hotel Operations Management 36 
Innovation and Tourism Destination Development 33 
International Financial management 41 
Introduction to Spatial Econometrics 55 
IT Infrastructure Architecture 109 
Knowledge in Risk Assessment and Management 90 
Management and Cost Accounting 27 
Management Information Systems 119 
Management Teams 91 
Managing Brand Equity 21 
Managing Public Sector Projects 95 
Managing Risk in Projects 94 
Market Orientaqtion in Food and Agriculture 64 
Marketing and Managing Tourism Destinations 44 
Marketing Communications in Tourism and Hospitality 56 
Marketing for Hospitality and Tourism 42 
Marketing for Tourism 53 
Marketing Metrics 43 
Megaproject Management 93 
Megaproject Risk Analysis and Simulation& A Dynamic Systems Approach 92 
Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling 114 
Project Management 62 
Project Management Case Studies 96 
Project Risk Management Guidelines 98 
Protocols for Secure Electronic Commerce 121 
Quantitative Equity Portfolio Management 26 
REACH Beyond Borders 76 
Revenue Management for Hospitality and Tourism 39 
Risk Analysis 89 
Risk Management 97 
Rurar Geography 61 
Social Media for Academics 111 
Social Network Sites for Scientists 120 
Sovereign Debt Crises 25 
Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States 123 
Statistics for Business and Economics 12 
Statistics of Financial Markets 11 
Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events 52 
Strategic Marketing in Tourism Services 59 
Tax Incentives for Foreign Direct Investment 28 
Teams 107 
Teamwork, Teamdiagnose, Teamentwicklung 106 
The Craft of Research 2 
The Economics of Tourism Destinations 60 
The Functional Art 117 
The Globalization of Clean Energy Technology 79 
The Grammar of Graphics 13 
The Greek Debt Crisis 29 
The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management 30 
The New Strategic Brand Management 54 
The Sensory Order 4 
The Standard for Portfolio Management 100 
The Standard for Program Management 101 
Tools of Engagement 108 
Tourism and Entrepreneurship 49 
Was Ludwig von Mises a Conventionalist? 40 
Web 2.0 and Beyond 118 
WordPress Web Application Development 113 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска икономика 23 
австрийска икономическа школа 23 40 
австрийска школа 23 
автокорелация 22 
авторитет 14 
аграрна икономика 86 
аграрна статистика 6 
аграрни предприятия 20 
аграрно производство 102 
агробизнес 20 
акцизно облагане 18 
акции 72 
анализ 45 
анализ на данни 114 
анализ на динамични редове 7 
анализ на зависимости 7 
анализ на измами 105 
анализ на потребителите 64 
анализ на риска 89 
анимационни продукти 122 
банки 29 
банкиране 115 
банков сектор 18 
банково дело 15 
бедност 18 
бизнес 20 102 
бизнес риск 99 
бранд 21 54 
брутен вътрешен продукт 18 
България 16 18 
българска индустрия 18 
български капиталов пазар 18 
бюджетна политика 18 
бюджетно счетоводство 103 
Валутен съвет 15 
вероизповедание 8 
видове бюджети 82 
видове данъци 67 
визуализация на данни 13 117 
висши училища 73 
власт 14 17 87 
влияние 14 
времеви редове 22 
възлагане на поръчки 68 
външен дълг 25 
външна търговия 18 
Върховен касационен съд 66 
география на селските райони 61 
гостоприемство 52 
градско развитие 123 
групови процеси 87 
Гърция 29 
данни 117 
данни за измами 105 
данъци 67 81 
данъчна политика 28 
данъчна регистрация 67 
данъчни задължения 67 
данъчни стимули 28 
данъчно облагане 18 28 
данъчно право 67 
делово общуване 87 
деривати 11 
джихад 8 
диаграми 13 117 
дигитализация на бизнеса 112 
динамични редове 10 
Директива 2013/34/ЕС 103 
директиви 80 
дисертации 3 
дистрибуция на предприятието 65 
ДМА 6 
договор за обществена поръчка 68 
договорно фермерство 20 
документация 69 
дълг 29 48 
дълготрайни материални активи 6 
държавен дълг 25 48 
европейски пазар 81 
европейски структурни фондове 18 
Европейски съюз 80 
Европейско право 70 
едноличен търговец 20 
екип 106 
екипи 107 
екологична безопасност 102 
екологични рискове 102 
екологично управление 5 
екология 70 80 
електронен подпис 115 
електронна здравна карта 83 
електронна таблица 114 
електронна търговия 115 121 
електронни разплащания 121 
електронно здравеопазване 83 
електронно правителство 115 
емпирични разпределения 7 
енергийни данъци 81 
енергия 79 
ЕС 16 18 70 74 81 123 
ефективност на труда 19 
животновъдство 6 
животозастрахователни дружества 72 
Закон за обществените поръчки 68 69 
Закон за публичните финанси 103 
Закон за счетоводството 103 
закони 80 
законодателство 80 
застраховане 72 
застрахователен пазар 18 
застрахователни дружества 72 
застрахователно дружество 72 
защита на труда 19 
здравеопазване 82 
здравни организации 82 
здравни разходи 82 
зелена енергия 79 
зелена икономика 79 
земеделски производител 20 
знания 115 
ЗОП 68 69 
извадкови изследвания 7 
изисквания 68 
измами 71 105 
изследване 2 
изследователски методи 34 
иконометрия 22 55 
икономика 17 19 23 29 35 40 57 60 61 75 
икономика на труда 19 
икономическа интеграция 16 18 
икономически закони 35 
икономически модели 35 
икономически проучвания 10 
икономически теории 23 
икономическо управление 5 
имидж 87 
инвестиции 26 28 31 32 38 72 
инвестиции в акции 72 
инвестиции в облигации 72 
инвестиционен мениджмънт 30 
инвестиционен портфейл 17 
инвестиционен ресурс 72 
инвестиционен риск 72 
инвестиционна дейност 72 
инвестиционни стратегии 38 
индекси 7 
иновации в туризма 33 
инструменти за презентиране 108 
интернет 83 115 
интернет адреси 118 
интуиция 87 
информатика 109 112 113 
информационни потребности 83 
информационни системи 83 115 119 
информационни технологии 83 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 120 
информационни технологии в здравеопазването 83 
информационно общество 115 
информация 115 117 
ислям 8 
ИТ 109 
ИТ инфраструктура 109 
казуси 96 
капиталов пазар 15 
капиталово бюджетиране 15 
качествени методи 34 
климат 84 
климатични промени 84 
клъстерен анализ 24 
клъстери 17 
Кодекс на труда 66 
колективни трудови спорове 66 
количествени методи 34 
компетентности 107 
компютърна анимация 122 
компютърни мрежи 83 
комуникация 87 
конкурентни предимства 64 
конкурентоспособност 78 
консолидирани финансови отчети 103 
контролиране на риска 32 
конференция 17 
корпоративни измами 71 
корпоративни финанси 15 27 
корупция 71 
косвени данъци 15 
креативност 122 
криза 25 
лечебни заведения 83 
лидери 87 
лидерски стилове 87 
личност 87 
личностни особености 87 
логистика 65 
макроикономическа политика 18 
малък бизнес 20 102 
маркетинг 21 37 42 43 50 53 54 58 59 86 
маркетинг в туризма 44 47 53 
маркетингов план 37 
маркетингови комуникации 56 
маркетингови показатели 43 
маркетингови резултати 43 
математика 77 
мегапроекти 92 
междуличностни отношения 87 
международен финансов мениджмънт 41 
международни икономически отношения 31 
Международни счетоводни стандарти 103 
мениджмънт 63 102 
мениджър 43 
мениджъри 87 
мениждърски стилове 87 
Мизес 40 
мобилни разплащания 121 
мобилни технологии 110 112 
мобилно обучение 116 
модели за бизнеса 114 
моделиране на риска 99 
моделиране на симулации 99 
мотивация 19 87 
мрежи 115 
мрежови услуги 83 
МСС 103 
МСФО 103 
мултимедия 116 
мюсюлмани 8 
мюсюлманска религия 8 
напречни сечения 10 
наредби 66 
насърчаване на заетостта 66 
наукометрични показатели 1 
научни доклади 3 
научни изследвания 1 
научни разработки 2 
научно творчество 2 3 
невербални сигнали 87 
независим финансов одит 103 
НЗОК 83 
обезщетения 66 
облигации 15 72 
обратна дистрибуция 65 
обратна логистика 65 
обучение 116 
обществени поръчки 68 69 
обществено развитие 17 
одит 105 
одиторско законодателство 103 
околна среда 70 74 75 76 78 79 80 
онлайн публикации 111 
описателна статистика 12 
организационен конфликт 87 
организационен мениджмънт 102 
организационен стрес 102 
организационна комуникация 87 
организационна култура 87 
организационно поведение 87 
организация 87 
осигурително право 67 
основи на психологията 4 
отпуски 66 
отчитане на разходите 27 
отчитане разходите 104 
офис пакети 114 
оценка на акциите 72 
оценка на риска 89 90 99 
пазар на електроенергия 81 
пазар на труда 17 
пазарен бизнес 102 
пазари 85 
пазарна ориентация 64 
панелен анализ 10 
пари 15 
парникови газове 84 
педагогика 116 
пенсионен пазар 18 
персонални компютри 115 
писане на дисертация 3 
планиране 123 
поведение 87 
поведение в организацията 87 
подкупи 71 
политики на ЕС 74 
политическо управление 5 
почивки 66 
правен режим 67 
право 70 
предприемачески процес 49 
предприемачество 20 49 
предприятия 65 
преки чуждестранни инвестиции 18 31 
приложен софтуер 115 
приложна икономика 22 
приложна математика 77 
програми 101 
програмиране 24 110 113 
програмни продукти 83 
проекти 62 63 88 92 93 94 95 96 98 100 101 
проекти в публичния сектор 95 
проектиране 9 
проектно предложение 20 
промоции 58 
пространствена иконометрия 55 
проучване на пазара 64 
психология 4 
публичен сектор 95 
публични здравни разходи 82 
публични финанси 15 
работа в екип 91 106 107 
работна заплата 66 
работна сила 6 
работно време 6 66 
разплащания 121 
разработване на продукти 64 
разходи 27 57 104 
растениевъдство 6 
регресия 12 22 
регулаторна политика 81 
регулации 70 76 78 
реинвестиционен риск 72 
реклама в туризма 53 
рециклиране 65 
риск 82 89 90 92 94 97 98 99 
роми 8 
СА 6 20 65 67 72 83 84 102 
селски райони 20 61 
селско стопанство 6 61 84 85 86 
селскостопански пазари 85 86 
семеен бизнес 20 
системен софтуер 115 
софтуер 114 
софтуерни продукти 83 
социална медия 108 111 
социална мрежа 118 
социална отговорност 17 
социална психология 14 
социални мрежи 116 120 
социални науки 77 
социални проучвания 10 
социално одобрение 14 
спорт 73 
среден бизнес 102 
статистика 6 7 9 10 11 12 13 
статистически изследвания 9 
статистически методи 7 
статистически наблюдения 6 
статистически хипотези 7 
статистическо оценяване 7 
стратегически маркетинг 59 
стратегическо управление 52 
студии 18 
счетоводен справочник 103 
счетоводна информация 45 
счетоводни документи 103 
счетоводно законодателство 103 
счетоводство 45 103 104 
сървъри 109 
творческо мислене 9 
телекомуникации 115 
теоретични разпределения 7 
теория на вероятностите 11 12 
териториално планиране 123 
техники в Exel 51 
трудов договор 66 
трудов стаж 66 
трудова книжка 66 
трудова мотивация 20 
трудови отношения 66 
трудово възнаграждение 66 
трудово законодателство 66 
трудово поведение 19 
трудово правоотношение 66 
трудоустрояване 66 
туризъм 17 33 34 36 37 39 42 44 46 47 49 52 53 56 58 59 60 
туристически атракции 58 
туристически дестинации 33 44 46 47 60 
туристически пазар 53 
туристически услуги 59 
търговска марка 21 50 54 59 
убеждаване 14 
уеб 113 
уеб приложения 113 
управление 5 17 21 46 91 100 101 106 
управление на бранда 50 
управление на екипи 91 
управление на марката 54 
управление на операциите 36 
управление на портфейла 26 32 51 
управление на приходите 39 
управление на програми 101 
управление на проекти 20 62 63 88 92 93 94 95 96 98 100 
управление на разходите 27 
управление на риска 63 90 94 97 98 
управление на стреса 87 
управление на събитие 52 
управленски информационни системи 119 
управленски науки 77 
условия на труд 66 
устойчиво развитие 5 123 
участници 68 
учене през целия живот 107 
фамилно земеделско стопанство 20 
физически упражнения 73 
физическо възпитание 73 
философия 35 
финанси 5 15 24 25 26 27 30 32 38 41 45 51 
финансов мениджмънт 41 82 
финансова аналитика 24 
финансова информация 45 
финансова криза 29 48 
финансова статистика 24 
финансови отчети 82 105 
финансови пазари 11 
финансово моделиране 30 51 
фирмена култура 102 
фирмена организация 102 
фирмена среда 102 
фискална политика 16 
футбол 73 
Хайек 4 
хардуер 115 
химикали 76 
хипотеза на Портър 78 
хотели 36 
хотелиерство 36 37 42 56 
цена на електроенергия 81 
ценообразуване 39 
цифровизация на бизнеса 119 
чиста енергия 79 81 
човешки капитал 17 
човешки ресурси 19 
чуждестранни инвестиции 28 31 
ядрена енергия 57 
ядрена централа 57 
CAPM 63 
Excel 51 
Microsoft Excel 114 
Microsoft Excel 2016 114 
REACH 76 
Smart Beta 38 
Web 2. 0 118 120 
WordPress 113