НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

46053 

Оръдия за масово овластяване  : [Сб. с текстове от сп. dВерсия] . - София : Ропринт, 2017 . - 21 см

   

   ISBN 2367-8690 

   

   

  

Сист. No: 19223

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Политика

- 2 -

46275 

Будев, Атанас

   Държавни отношения и ценности в Европейската криза / Атанас Будев . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2017 . - 104 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-378-149-2 

  

Сист. No: 19221

Икономика. Икономически науки

- 3 -

I 2104 

Антов, Момчил

   Митнически контрол върху одобрените икономически оператори / Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 254 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 133)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 19250

- 4 -

46274 

Армстронг, Гари и др.

   Введение в маркетинг / Гари Армстронг, Филип Котлер . - 5. изд. . - Москва и др. : Издательский дом Вильямс, 2000 . - 639 с. ; 24 см

   

   ISBN 5-8459-0108-1 

  

Сист. No: 19220

- 5 -

46277 

Василев, Йордан Иванов

   Икономикс : Избрани лекции / Йордан Иванов Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 364 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1247-5 

  

Сист. No: 19251

- 6 -

46271 

Воденска, Мария Стаматова

   Основи на туризма / Мария Стаматова Воденска . - 2. прераб. изд. . - София : Матком, 2010 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9930-42-9 

  

Сист. No: 19217

- 7 -

46278 

Вътев, Жельо

   Анализ на банковата дейност / Жельо Вътев . - 3. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 274 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1245-1 

  

Сист. No: 19252

- 8 -

46272 

Дел, Майкъл

   Директно от DELL : Стратегията, която революционализира една индустрия / Майкъл Дел ; Сътрудник Катрин Фридман ; Прев. Веселин Лаптев . - София : Класика и Стил, 2001 . - 255 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-9964-26-4 

  

Сист. No: 19218

- 9 -

46270 

Доганов, Димитър

   Маркетинг в туризма / Димитър Доганов . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Princeps, 1998 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8067-11-0 

  

Сист. No: 19216

- 10 -

46268 

Желязкова, Донка

   Транспортна логистика / Донка Желязкова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 260 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0911-2 

  

Сист. No: 19213

- 11 -

46280 

Захариев, Андрей и др.

   Свищовска финансова школа : Монографичен летопис / Андрей Захариев, Румяна Лилова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 256 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1248-2 

  

Сист. No: 19255

- 12 -

46279 

Икономически теории  : Учебно пособие / Йордан Василев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 148 с. ; 23 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, О. Марков, Т. Тодорова, П. Георгиева, Е. Петкова, Р. Лазаров, Е. Цонева, Т. Асенов, П. Миланова.

   ISBN 978-954-23-1246-8 

  

Сист. No: 19254

- 13 -

46269 

Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016 . - 386 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0909-9 

  

Сист. No: 19214

- 14 -

46266 

Маркетинг  / Евгени Станимиров и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 372 с. ; 22 см

   Други авт.: Е. Георгиева, М. Кехайова-Стойчева, Б Грънчарова.

   ISBN 978-954-21-0916-7 

  

Сист. No: 19211

- 15 -

46273 

Young, Antony et al.

   Profitable marketing communications : A guide to marketing return on investment / Antony Young, Lucy Aitken . - London : Kogan Page, 2007 . - 212 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-4942-1 

  

Сист. No: 19219

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 16 -

35990 

Българска народна банка  : Годишен отчет 2016 . - София : БНБ, 2017 . - 158 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 19210

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 17 -

46264 

Горчев, Николай

   Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ / Николай Горчев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-093-8 

  

Сист. No: 19208

- 18 -

46265 

Петров, Димитър и др.

   Училищен курс по алгебра и анализ : Учебник / Димитър Петров, Николай Горчев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-092-1 

  

Сист. No: 19209

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 19 -

46267 

Зафирова, Цвета

   Стратегическо управление / Цвета Зафирова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 390 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0918-1 

  

Сист. No: 19212

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 20 -

II 2074 

Няголова, Елка и др.

   Пленникът на светлината : Manev / Елка Няголова, Валерий Пощаров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 128 с. : с цв. сн. и ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-21-0924-2 

  

Сист. No: 19215

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 21 -

46276 

Киссе, Антон Иванович

   Възраждане на българите в Украйна : Очерци / Антон Иванович Киссе . - Одеса : Optimum, 2006 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 966-344-091-0 

  

Сист. No: 19222


 Индекс по АВТОРИ

Антов, Момчил 3 
Армстронг, Гари 4 
Асенов, Тодор 12 
Будев, Атанас 2 
Василев, Йордан 12 
Василев, Йордан Иванов 5 
Воденска, Мария Стаматова 6 
Вътев, Жельо 7 
Георгиева, Елена 14 
Георгиева, Петя 12 
Горчев, Николай 17 18 
Грънчарова, Боряна 14 
Дел, Майкъл 8 
Доганов, Димитър 9 
Желязкова, Донка 10 
Зафирова, Цвета 19 
Захариев, Андрей 11 
Кехайова-Стойчева, Мария 14 
Киссе, Антон Иванович 21 
Котлер, Филип 4 
Лазаров, Румен 12 
Лаптев, Веселин 8 
Лилова, Румяна 11 
Марков, Огнян 12 
Миланова, Петя 12 
Несторов, Людмил 12 
Няголова, Елка 20 
Петкова, Елица 12 
Петров, Димитър 18 
Пощаров, Валерий 20 
Станимиров, Евгени 14 
Тодорова, Таня 12 
Фридман, Катрин 8 
Цонева, Елка 12 
Шишманова, Пенка 12 
Aitken, Lucy 15 
Young, Antony 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на банковата дейност 7 
Българска народна банка 16 
Введение в маркетинг 4 
Възраждане на българите в Украйна 21 
Директно от DELL 8 
Държавни отношения и ценности в Европейската криза 2 
Икономикс 5 
Икономически теории 12 
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. 13 
Маркетинг 14 
Маркетинг в туризма 9 
Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ 17 
Митнически контрол върху одобрените икономически оператори 3 
Оръдия за масово овластяване 1 
Основи на туризма 6 
Пленникът на светлината 20 
Свищовска финансова школа 11 
Стратегическо управление 19 
Транспортна логистика 10 
Училищен курс по алгебра и анализ 18 
Profitable marketing communications 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АЕО 3 
академичен състав 11 
алгебра 17 18 
аналитични банкови баланси 7 
асиоматична теория 18 
банки 7 
банков анализ 7 
банков капитал 7 
банков надзор 16 
банкова дейност 7 
банкова ликвидност 7 
банкова печалба 7 
банкова рентабилност 7 
банкова система 16 
банкови кредитни портфейли 7 
банкови приходи 7 
банкови разходи 7 
банково дело 11 
безработица 5 
бизнес успех 8 
БНБ 16 
брутни международни валутни резерви 16 
българи в Украйна 21 
България 21 
българска общност 21 
български народни обичаи 21 
български народни обреди 21 
български туризъм 6 
български художници 20 
величини 17 
видове транспорт 10 
видове туризъм 6 
външен анализ 7 
външна търговия 5 
външнотърговска политика 5 
вътрешен анализ 7 
вътрешен одит 16 
геополитика 2 
дейност 20 
дисертационни трудове 11 
дистрибуционна политика 14 
дистрибуция 14 
държавни отношения 2 
е-пазар 14 
европейска криза 2 
Европейски съюз 3 
европейски транспортни коридори 10 
ЕС 3 
естествени числа 18 
ефективни маркетингови комуникации 15 
живопис 20 
живот 20 
заетост 5 
изкуство 20 
изобразително изкуство 20 
икономика на България 16 
икономикс 5 
икономическа глобализация 2 
икономическа криза 13 
икономическа мисъл 12 
икономическа наука 13 
икономическа теория 13 
икономическа философия 12 
икономически анализ 5 
икономически растеж 5 
икономически теории 12 
икономически цикли 5 
икономическо развитие 16 
инвестиционна програма 16 
интегрирана организация 8 
инфлация 5 
инфраструктура 10 
капиталова адекватност 7 
катедра Финанси и кредит 11 
класицизъм 12 
клиентска лоялност 15 
клиентска удовлетвореност 15 
комбинаторика 17 18 
компания Dell 8 
компютри 8 
конкурентоспособност 19 
консолидиран финансов отчет 16 
корпоративни стратегии 19 
кредитен портфейл 7 
логистика 10 
логистичен риск 10 
макроикономика 5 
макроикономическа нестабилност 5 
макроикономическо равновесие 5 
макроикономическо регулиране 5 
макромаркетинг 14 
маркетинг 4 9 14 
маркетинг-микс 9 
маркетингов анализ 4 
маркетингов микс 14 
маркетингова дейност 14 
маркетингова етика 4 14 
маркетингова информационна система 14 
маркетингова концепция 9 
маркетингова макросреда 9 14 
маркетингова микросреда 14 
маркетингова обкръжаваща среда 9 
маркетингова среда 4 14 
маркетингова теория 14 
маркетингови изследвания 4 
маркетингови информационни системи 4 
маркетингови канали 9 
маркетингови комуникации 4 14 15 
маркетингови проучвания 9 
маркетингови разходи 15 
маркетингови решения 14 
маркетингови стратегии 4 
маркетингово портфолио 15 
марксизъм 12 
математика 17 18 
математическа статистика 17 18 
математическо моделиране 18 
международен туризъм 6 
международни отношения 16 
международни транспортни документи 10 
международни транспортни коридори 10 
международно сътрудничество 2 
мениджмънт 8 
микроикономика 5 
митнически декларации 3 
митнически контрол 3 
митнически надзор 3 
митнически органи 3 
митнически процедури 3 
митнически служител 3 
митнически формалности 3 
митническо законодателство 3 
наличнопарично обръщение 16 
научно творчество 11 
неокейнсианство 12 
неокласицизъм 12 
неокласическа теория 13 
неокласически икономикс 13 
неравенства 17 18 
облекчено деклариране 3 
обществено-политически живот 1 
общество 1 
одит 3 
одобрен икономически оператор 3 
организационна култура 19 
организационни пазари 14 
оценяване на банките 7 
пазар на капитали 5 
пазар на труда 5 
пазарни отношения 5 
пазарни сили 5 
пазарно равновесие 5 
паричен пазар 5 
парична политика 5 
персонални компютри 8 
печеливша стратегия 8 
пласментна политика 9 
платежен баланс 5 
платежни системи 16 
поземлена рента 5 
потребителски избор 5 
потребителски пазари 14 
потребителско поведение 5 
приложна икономика 13 
продуктова политика 9 
публикации 11 
публицистика 1 
пъблик рилейшънс 9 
първостроители 11 
разработване на пазара 14 
рекламна политика 9 
ресурсни пазари 5 
СА 3 5 7 11 12 
световна икономика 12 
световна криза 2 13 
сегментационни стратегии 9 
сегментация 8 
социални въпроси 1 
среда на организацията 19 
Стопанска академия 11 
стратегическа позиция 19 
стратегически алтернативи 19 
стратегически избор 19 
стратегически план 19 
стратегически решения 19 
стратегическо мислене 19 
стратегическо планиране 4 
стратегическо управление 19 
съвкупно предлагане 5 
съвкупно търсене 5 
творчество 20 
теория на вероятностите 17 18 
теория на производството 5 
товари 10 
товарни превози 10 
транспорт 10 
транспортна логистика 10 
транспортни задачи 10 
транспортни решения 10 
туризъм 6 9 
туристическа политика 6 
туристическа реклама 6 
туристически маркетинг 6 
туристически мениджмънт 6 
туристически пазар 6 
туристически ресурси 6 
туристически фирми 6 
туристическо предлагане 9 
туристическо развитие 6 
туристическо търсене 9 
Украйна 21 
управление 8 
управление на бизнеса 8 
управление на маркетинга 4 
управление на персонала 6 
уравнения 17 18 
утопичен социализъм 12 
финанси 11 
финансов мениджмънт 6 
финансова наука 11 
финансово-икономическа криза 13 
фискална политика 5 
Фондация Минко Русенов 11 
франчайзинг 9 
художници 20 
ценности 2 
ценова политика 9 
ценообразуване 4 
Централен кредитен регистър 16 
числови системи 17 
Dell 8 
SWOT анализ 19 
SWOT матрица 7