НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

002/С/К 461 

Каталог на изданията  : Историята на Нов български университет в книги 2001-2015 /  Състав. Веселина Василева, Лъчезар Рачев . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 247 с. : с цв. ил. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-535-936-1 

  

Сист. No: 18810

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

46206 

Иванов, Любомир и др.

   Статистическо изследване и прогнозиране на развитието / Любомир Иванов, Стела Касабова, Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 240 с. : с фиг., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1236-9 

  

Сист. No: 18966

- 3 -

45932 

Канушев, Мартин

   Историческа социология на наказателните политики в България : В три тома / Мартин Канушев . - София : Нов бълг. унив., 2015- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-535-909-5 

   Т. 2. Наказателните практики на комунистическия режим . - 2016 . - 552 с.

   

  

Сист. No: 18814

Социология

- 4 -

46199 

Стоянов, Росен К.

   Комуникационна демокрация : [Монография] / Росен К. Стоянов . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-925-5 

  

Сист. No: 18817

Политика

- 5 -

46189 

Манолов, Георги Л.

   Политически мениджмънт / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016 . - 600 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-01-4 

  

Сист. No: 18777

- 6 -

46187 

Мизес, Лудвиг фон

   Всесилната държава : Възходът на тоталната държава и тоталната война / Лудвиг фон Мизес ; Прев. от англ. Майя Маркова . - София : МаК, 2016 . - 431 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-37-8 

  

Сист. No: 18771

- 7 -

46197 

Михайлова, Екатерина

   Тоталитарната държава и право в България 1944-1989 : [Монография] / Екатерина Михайлова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 412 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-915-6 

  

Сист. No: 18815

- 8 -

46202 

Хинкова, Соня

   Формирането на двуполюсния свят / Соня Хинкова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 324 с. : с карти ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-926-2 

  

Сист. No: 18821

- 9 -

46186 

Хоппе, Ханс-Херман

   Демокрацията: богът, който се провали : Икономика и политика на монархията, демокрацията и естествения ред / Ханс-Херман Хоппе ; Прев. от англ. Катя Манчева, Петьо Ангелов . - София : МаК, 2015 . - 416 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-34-7 

  

Сист. No: 18770

Икономика. Икономически науки

- 10 -

38175 

Гекова, Валентина и др.

   Данъчни регулации във връзка с личното ползване на активи на предприятието : Данък върху разходите в натура : корекции на данъчен кредит / Валентина Гекова, Ивайло Кондарев, Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2017 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 1-2)

   

   ISBN 8-978-954-8006-76-7 

  

Сист. No: 18805

- 11 -

46185 

Златева, Добринка

   Човекът в икономиката : Етико-социо-антропо-епистемологическа концепция / Добринка Златева . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 380 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0441-7 

  

Сист. No: 18768

- 12 -

46184 

Иванова, Зоя

   Пазарно поведение на индустриалното предприятие / Зоя Иванова . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 275 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0561-2 

  

Сист. No: 18766

- 13 -

46193 

Киршина, Маргарита Викторовна

   Коммерческая логистика / Маргарита Викторовна Киршина . - Москва : Центр экономики и маркетинга, 2001 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библиотека хозяйственного руководителя)

   

   ISBN 5-85873-071-Х 

  

Сист. No: 18783

- 14 -

46207 

Личев, Тихомир

   Примерни тестове по Икономическа география на България / Тихомир Личев . - 3. прераб. и доп. изд . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1235-2 

  

Сист. No: 18967

- 15 -

46208 

Национална студентска научна конференция  : Сборник доклади, 13.12.2016 г. . - Свищов : АИ Ценов, [2017] . - 349 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1237-6 

  

Сист. No: 18969

- 16 -

II 2065 

Стратегически визии  : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 475 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-535-949-1 

  

Сист. No: 18811

- 17 -

46188 

Фламхолц, Ерик Г. и др.

   Корпоративна култура : Основното стратегическо предимство / Ерик Г. Фламхолц, Ивон Рандъл . - София : МаК, 2016 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-36-1 

  

Сист. No: 18776

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 18 -

331.45/С/С 233 

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа  /  Състав. Мария Хасъмска . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2016 . - 720 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-243-5 

  

Сист. No: 19004

- 19 -

46213 

Сотирова, Мария и др.

   Пазарната оценка на труда : Подходи и методи на приложен икономически анализ за целите на колективното трудово договаряне на работната заплата / Мария Сотирова, Пламен Димитров . - София : Труд и право, 2016 . - 392 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-244-2 

  

Сист. No: 19005

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 20 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2017 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2017 . - 808 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 18801

- 21 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2016 . - София : БНБ, 2016 . - 29 см

   

   ISBN 1313-0641 

   

   

  

Сист. No: 18824

- 22 -

46205 

Въведение във финансите  : Сборник задачи и тестове / Петя Василева и др . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 250 с. ; 23 см

   Други авт. : Цв. Павлов, П. Анголев, Ст. Станимиров, Ив. Маринов, Н. Николов, Г. Ангелов, Пл. Петров, Ал. Александрова, Г. Кръстева, Г. Георгиева, Н. Алексиева, Т. Тодоров, Д. Костов, М. Павлова, Т. Исмаилов, С. Радуканов, Н. Антонов, Ж. Тодоров, П. Братанов, М. Младенов, В. Вълчев, Г. Костова, К. Петков, Н. Илиев, Д. Николаев, Р. Росева.

   ISBN 978-954-23-1230-7 

  

Сист. No: 18965

Право. Наука за държавата и правото

- 23 -

46214 

Александров, Андрей

   Защита на личните данни на работниците и служителите / Андрей Александров . - София : Труд и право, 2016 . - 232 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-246-6 

  

Сист. No: 19006

- 24 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2017 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова . - София : Труд и право, 2017 . - 728 с. ; 24 см + CD ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 18802

- 25 -

347.7/С/М 14 Нн 

Маданска, Нели

   Новите положения в Търговския закон : ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. : Коментар на промените : Актуализиран нормативен текст / Нели Маданска . - София : Труд и право, 2017 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-247-3 

  

Сист. No: 19007

- 26 -

46198 

Методиев, Веселин

   Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век / Веселин Методиев . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 151 с. ; 21 см . -  (Конституционните дебати в България)

   

   ISBN 978-954-535-934-7 

  

Сист. No: 18816

- 27 -

347/С/Н 856 

Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове  : Т. 1 - 2 . - София : Труд и право, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-608-239-8 

   Т. 2. Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове : Коментар на новия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове / Мария Казанджиева . - 376 с.

   

  

Сист. No: 19002

- 28 -

347/С/Н 856 

Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове  : Т. 1 - 2 . - София : Труд и право, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-608-238-1 

   Т. 1. Обществени поръчки : Приложен коментар на новата правна уредба : Процедури за възлагане : Практики и действия при прилагане на закона : Нормативни актове / Методи Марков, и др. . - 800 с.

   

  

Сист. No: 19008

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 29 -

349.2/С/М 61 Кт 

Милованов, Кругер

   Трудов договор : Сключване, изменение, прекратяване / Кругер Милованов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2016 . - 516 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-242-8 

  

Сист. No: 19003

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 30 -

46195 

Захаринов, Ботьо

   Екологични биотехнологии и енергия от биомаса : Проучвания върху оптимизиране ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Захаринов . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 403 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-958-3 

  

Сист. No: 18812

Селско стопанство. Горско стопанство

- 31 -

46192 

Митев, Георги Михнев

   Стратегическо управление на земеделските стопанства / Георги Михнев Митев . - София : Унив. изд. Стопанство, 1999 . - 240 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-494-396-Х 

  

Сист. No: 18781

- 32 -

46191 

Трънков, Иван Генчев и др.

   Основи на земеделието : [Учебник] / Иван Генчев Трънков, Дино Стефанов Динов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2004 . - 274 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-494-574-1 

  

Сист. No: 18780

Управление на предприятията. Организация на производството

- 33 -

46194 

Куликов, Григорий Викторович

   Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности / Григорий Викторович Куликов . - Москва : Экономика, 2000 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-282-01982-5 

  

Сист. No: 18784

Методи на управление

- 34 -

46200 

Хаджиева, Ваня

   Контролинг концепция : Учебник / Ваня Хаджиева . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 170 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-953-0 

  

Сист. No: 18818

Счетоводство

- 35 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2017 година : Нормативни актове ; Приложни коментари ; Експертни разяснения ; Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2017 . - 704 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 18803

- 36 -

46211 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016  / Христина Колева и др . - София : Доби прес ЕООД, 2016 . - 488 с. ; 23 см

   Други авт. : Д. Дурина, М. Димитрова, В. Василева, П. Бакалова, С. Димитрова.

   ISBN 978-954-92625-0-6 

  

Сист. No: 18992

- 37 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2017  . - Пловдив : Плутон-1, 2017 . - 23 см

   

   Кн. 1-6 . - 2017 . - 1464 с.

   

  

Сист. No: 18804

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 38 -

46183 

Пантелеева, Искра и др.

   Управление на човешките ресурси / Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 466 с. ; 24 см

   

   ISBN 975-619-00-0584-1 

  

Сист. No: 18763

Информационни технологии

- 39 -

I 2104 

Божинов, Божидар

   Управлението на информационните технологии в университетите : [Монография] / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 180 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 132)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 18972

- 40 -

II 2067 

Смокова, Маруся

   Ръководство за работа с интернет базираната система за дистанционно обучение на СА "Д. А. Ценов" (за преподаватели) : Базов курс / Маруся Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 150 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1238-3 

  

Сист. No: 18968

- 41 -

46190 

[Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015  : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015 . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016 . - 725 p. ; 24 cm

   

   ISBN 2367-7635 

  

Сист. No: 18778

Информационни мрежи. Информационни системи

- 42 -

46203 

Лазаров, Лъчезар

   Информационни системи в образованието / Лъчезар Лазаров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 364 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-082-2 

  

Сист. No: 18822

Компютри

- 43 -

46196 

Куцаров, Стефан

   USB / Стефан Куцаров . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 273 с. : с ил., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-927-9 

  

Сист. No: 18813

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 44 -

II 2066 

Добрева-Драгостинова, Иванка

   АБ на устойчивия дизайн / Иванка Добрева-Драгостинова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 211 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-535-950-7 

  

Сист. No: 18819

Архитектура

- 45 -

46201 

Екимова-Мелнишка, Мариана

   Къщите говорят / Мариана Екимова-Мелнишка ; Снимки Александър Н. Геров . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 335 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-942-2 

  

Сист. No: 18820

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 46 -

46210 

Льовен, Ибрахим

   Страници от пожълтялата тетрадка / Ибрахим Льовен . - Свищов : Б. и., Б. г. . - 115 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 18973

- 47 -

II 2064 

Hermoso, Alfredo Gonzalez et al.

   ECO 1. Curso Modular de Espanol Lengua Extrajera : Libro del Alumno A1+A2 / Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas . - Madrid : Edelsa Grupo didascalia, 2004 . - 187 p. ; 28 cm

   

   ISBN 84-7711-892-2 

  

Сист. No: 18786

- 48 -

II 2064 

Hermoso, Alfredo Gonzalez et al.

   ECO 1. Curso Modular de Espanol Lengua Extrajera : Cuaderno de Refuerzo A1+A2 / Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas . - Madrid : Edelsa Grupo didascalia, 2004 . - 96 p. ; 28 cm

   

   ISBN 84-7711-893-0 

  

Сист. No: 18787

Литературознание

- 49 -

І 1840 

Димов, Димитър

   Осъдени души : Роман / Димитър Димов . - София : Бълг. писател, 1986 . - 384 с. ; 17 см . -  (Бълг. сбирка)

   

  

Сист. No: 18911

- 50 -

І 816 

Димов, Димитър

   Осъдени души : Роман / Димитър Димов . - 9 изд. . - София : Бълг. писател, 1977 . - 304 с. ; 16,5 см

   

  

Сист. No: 18912

- 51 -

3575 

Димов, Димитър

   Осъдени души : Роман / Димитър Димов . - София : Бълг. писател, 1968 . - 355 с. : 1 портр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 18913

- 52 -

51 е 1 

Димов, Димитър

   Осъдени души : Роман / Димитър Димов . - София : Б. и., 1945 . - 400 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 18914

- 53 -

4987 

Талев, Димитър

   Гласовете ви чувам : Роман / Димитър Талев . - София : Бълг. писател, 1969 . - 488 с. ; 20 см + 20 см

   

  

Сист. No: 18834

- 54 -

2826 

Талев, Димитър

   Гласовете ви чувам : Роман / Димитър Талев . - София : Бълг. писател, 1966 . - 488 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 18835

- 55 -

80 б 50 

Талев, Димитър

   Илинден : Роман / Димитър Талев . - София : Бълг. писател, 1956 . - 719 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 18837

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 56 -

46204 

Христова, Надежда

   Жените в Западна Европа (V - ІХ век) / Надежда Христова . - 2. доп. изд. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-076-1 

  

Сист. No: 18823


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 28 
Александров, Андрей 23 
Александрова, Александрина 22 
Алексиева, Наталия 22 
Ангелов, Георги 22 
Ангелов, Петко 22 
Ангелов, Петьо 9 
Антонов, Николай 22 
Асенов, Асен 20 
Бакалова, Павлина 36 
Банова, Емилия 24 
Божинов, Божидар 39 
Братанов, Петър 22 
Брезоева, Бойка 35 
Василева, Валентина 36 
Василева, Веселина 1 
Василева, Петя 22 
Вълчев, Владимир 22 
Гекова, Валентина 10 
Георгиева, Анета 20 
Георгиева, Галя 22 
Геров, Александър Н. 45 
Димитров, Пламен 19 
Димитрова, Мина 36 
Димитрова, Светлана 36 
Димов, Димитър 49 50 51 52 
Димова, Елена 28 
Динов, Дино Стефанов 32 
Добрева-Драгостинова, Иванка 44 
Дурина, Даниела 36 
Екимова-Мелнишка, Мариана 45 
Захаринов, Ботьо 30 
Златева, Добринка 11 
Иванов, Любомир 2 
Иванова, Зоя 12 38 
Илиев, Никола 22 
Исмаилов, Танер 22 
Казанджиева, Мария 27 
Канушев, Мартин 3 
Касабова, Стела 2 
Кацарова, Мариана 28 
Киршина, Маргарита Викторовна 13 
Колева, Христина 36 
Кондарев, Ивайло 10 20 
Костов, Бойко 35 
Костов, Димитър 22 
Костова, Гергана 22 
Кръстева, Габриела 22 
Куликов, Григорий Викторович 33 
Куцаров, Стефан 43 
Лазаров, Лъчезар 42 
Личев, Тихомир 14 
Льовен, Ибрахим 46 
Маданска, Нели 25 
Манолов, Георги Л. 5 
Манчева, Катя 9 
Маринов, Иван 22 
Марков, Методи 28 
Маркова, Майя 6 
Мермерска, Людмила 20 
Методиев, Веселин 26 
Мизес, Лудвиг фон 6 
Милованов, Кругер 29 
Минкова, Ганета 20 
Митев, Георги Михнев 31 
Михайлова, Екатерина 7 
Младенова, Мария 22 
Мръчков, Васил 24 
Николаев, Даниел 22 
Николов, Емил 38 
Николов, Николай 22 
Павлов, Цветан 22 
Павлова, Марияна 22 
Пантелеева, Искра 38 
Петков, Калоян 22 
Петров, Пламен 22 
Радуканов, Сергей 22 
Раков, Александър 20 
Рангелов, Евгени 10 
Рандъл, Ивон 17 
Рачев, Лъчезар 1 
Ризов, Николай 20 35 
Росева, Ренета 22 
Свраков, Антон 35 
Сербезова, Стойна 24 
Смокова, Маруся 40 
Сотирова, Мария 19 
Станимиров, Стефан 22 
Стоянов, Росен К. 4 
Талев, Димитър 53 54 55 
Тодоров, Живко 22 
Тодоров, Теодор 22 
Трънков, Иван Генчев 32 
Узунова, Красимира 20 
Филипов, Велин 35 
Фламхолц, Ерик Г. 17 
Хаджиева, Ваня 34 
Хасъмска, Мария 18 
Хафузов, Ибрахим 46 
Хинкова, Соня 8 
Хоппе, Ханс-Херман 9 
Христова, Надежда 56 
Цветанова, Мария 35 
Шопова, Маргарита 2 
Янкова, Цветана 20 
Duenas, Carlos Romero 47 48 
Hermoso, Alfredo Gonzalez 47 48 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

АБ на устойчивия дизайн 44 
Българска народна банка 21 
Всесилната държава 6 
Въведение във финансите 22 
Гласовете ви чувам 53 54 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 36 
Данъчни регулации във връзка с личното ползване на активи на предприятието 10 
Демокрацията: богът, който се провали 9 
Екологични биотехнологии и енергия от биомаса 30 
Жените в Западна Европа (V - ІХ век) 56 
Защита на личните данни на работниците и служителите 23 
Илинден 55 
Информационни системи в образованието 42 
Историческа социология на наказателните политики в България 3 
Каталог на изданията 1 
Коммерческая логистика 13 
Комуникационна демокрация 4 
Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век 26 
Контролинг концепция 34 
Корпоративна култура 17 
Къщите говорят 45 
Наръчник на икономиста 2017 37 
Национална студентска научна конференция 15 
Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове 27 28 
Новите положения в Търговския закон 25 
Новото данъчно законодателство през 2017 година 20 
Основи на земеделието 32 
Осъдени души 49 50 51 52 
Пазарната оценка на труда 19 
Пазарно поведение на индустриалното предприятие 12 
Политически мениджмънт 5 
Примерни тестове по Икономическа география на България 14 
Ръководство за работа с интернет базираната система за дистанционно обучение на СА "Д. А. Ценов" (за преподаватели) 40 
Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 18 
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието 2 
Страници от пожълтялата тетрадка 46 
Стратегически визии 16 
Стратегическо управление на земеделските стопанства 31 
Счетоводство 2017 година 35 
Тоталитарната държава и право в България 1944-1989 7 
Трудов договор 29 
Трудови отношения 2017 година 24 
Управление на човешките ресурси 38 
Управлението на информационните технологии в университетите 39 
Формирането на двуполюсния свят 8 
Човекът в икономиката 11 
Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности 33 
[Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 41 
ECO 1. Curso Modular de Espanol Lengua Extrajera 47 48 
USB 43 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиографични разкази 46 
административен процес 7 
активи на предприятието 10 
акцизи 20 
анаеробно разграждане 30 
антикорупция 15 
архитектура 45 
бамбук 44 
банков надзор 21 
банкова система 21 
безвъзмездна финансова помощ 27 
безопасна работа 18 
безопасни условия 18 
безопасност и здраве 18 
бизнес интелигентни системи 41 
бизнес процеси 42 
бизнес системи 42 
бизнес софтуер 41 
бизнес среда 12 
биогаз 30 
биомаса 30 
биошлам 30 
биполярен свят 8 
БНБ 21 
България 14 
българска държава 7 
българска икономика 15 
българска класика 49 50 51 52 
българска литература 46 49 50 51 52 
Българска народна банка 21 
бюджетно счетоводство 35 
валутен пазар 22 
валути 22 
Велики сили 8 
вещно право 7 
видове контролинг 34 
висше образование 39 
власт 5 
вълнен текстил 44 
външна политика 8 
Върховен касационен съд 24 
вътрешен одит на БНБ 21 
географско положение 14 
геополитика 16 
глина 44 
годишни финансови отчети 36 
годишно счетоводно приключване 36 
граждански процес 7 
гражданско право 7 
гъвкава заетост 38 
данни 42 
данък върху добавена стойност 20 
данък върху добавената стойност 10 
данък върху разходите 10 
данъци 10 20 
данъчен контрол 15 
данъчен кредит 10 
данъчен финансов резултат 36 
данъчна ставка 10 
данъчни закони 37 
данъчно задължени лица 10 
данъчно законодателство 20 37 
данъчно облагане 36 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 20 
двойно данъчно облагане 15 
двуполюсен свят 8 
ДДС 10 20 37 
демокрация 9 
дигитален маркетинг 15 
дизайн 44 
динамични редове 2 
Директива 2013/34/ЕС 35 
дистанционно обучение 40 
дистрибуционна политика 12 
дистрибуционни канали 12 
добавяне на файлове 40 
договори 28 
документална проверка 15 
доходи на физически лица 20 
другарски съд 3 
дълготрайни активи 31 
дърво 44 
Държавен съвет 7 
държавни приходи 22 
държавни разходи 22 
държавно управление 5 
европейска история 56 
европейски инвестиционни фондове 27 
европейски структурни фондове 27 
езикознание 47 48 
екологичен риск 30 
екологична биоенергетика 30 
електронна търговия 15 
електронно деклариране 20 
електронно правителство 5 
електронно управление 5 
енергия от биомаса 30 
епистемология 11 
етика 11 
жени 56 
Закон за акцизите и данъчните складове 20 
Закон за ДДС 37 
Закон за обществените поръчки 28 
Закон за публичните финанси 35 
Закон за счетоводството 35 
Закон за управление на средствата 27 
законодателен процес 7 
Западна Европа 56 
застраховане 15 
застрахователно посредничество 15 
защита на личните данни 23 
ЗДДС 10 36 37 
ЗДДФЛ 2016 36 
здравеопазване 18 
земеделие 14 32 
земеделски стопанства 31 
ЗКПО 10 20 37 
изпълнение на проекти 27 
икономика 11 15 
икономика на България 21 
икономическа география 14 
икономическа глобализация 16 
икономическа дейност 11 
икономическа депресия 6 
икономическа наука 11 
икономическа теория 11 
икономически растеж 15 
икономически трансформации 16 
икономическо мислене 11 
икономическо развитие 21 
ИКТ 41 
инвестиции 22 
инвестиционен портфейл 22 
инвестиционни проекти 16 
инвестиционни фондове 27 
индустриално предприятие 12 
иновации 17 
иновационни стратегии 16 
инструкции по безопасност 18 
интегрални системи 42 
интегрални схеми 43 
интегрирана информационна система 42 
интегриране на данни 42 
интервенционизъм 6 
интернет базирана система 40 
интернет маркетинг 15 
интерфейс 43 
инфлация 22 
информационен процес 34 
информационна система 42 
информационни системи 39 41 42 
информационни технологии 39 41 
информационни технологии в икономиката 41 
информационни технологии в образованието 41 
информация 42 
испански език 47 48 
история 56 
ИТ 39 
ИТ процеси 39 
ИТ управление 39 
камъни 44 
капиталови пазари 22 
каталог 1 
климат 14 
Кодекс на труда 24 
колективен трудов договор 19 
колективни трудови спорове 24 
коментар 25 
компании 17 
комуникации 4 
комуникационни системи 4 
комуникация 4 
конкурентоспособност 16 
конкурс за проект 28 
консерватизъм 9 
консолидирани финансови отчети 35 
конституционен дебат 26 
Конституция 26 
Конституция на България 7 
контролинг 34 
контролинг концепция 34 
конференция 15 16 41 
корпоративна култура 17 
корпоративно облагане 36 
корпоративно подоходно облагане 20 37 
корупция 15 
краткотрайни активи 31 
кредит 22 
КТД 19 
къщи 45 
лайв стрийминг 15 
либерализъм 6 9 
лидерство 17 
линейни функции 2 
литература 46 
литературознание 49 50 51 52 53 54 55 
лихва 22 
лични данни 23 
лично подоходно облагане 15 
логистика 13 
логистичен проект 13 
логистични информационни системи 13 
логистични системи 13 
логистично управление 13 
материали 44 
медии 4 5 
международна конкурентоспособност 33 
международна конференция 41 
международна среда 8 
международни икономически отношения 33 
международни отношения 8 
Международни счетоводни стандарти 35 
мениджмънт 5 33 34 
мениджъри 17 
местни бюджети 15 
местни данъци и такси 20 37 
местно самоуправление 5 
механизация на земеделието 32 
милитаризъм 6 
мита 22 
монархия 9 
морал 11 
мотивационен процес 38 
мотивация 38 
мрежи 43 
МСС 35 
МСФО 35 36 
наказания 3 
наказателен процес 7 
наказателно право 7 
наредби 24 
Народно събрание 7 
наръчник на икономиста 37 
население 14 
наследствено право 7 
насърчаване на заетостта 24 
научно-практическа конференция 16 
нацизъм 6 
национален бюджет 22 
национализъм 6 
НБУ 1 
независим финансов одит 35 
несъстоятелност 25 
нетекущи материални активи 15 
Нов български университет 1 
нормативни актове 28 
НРБ 7 
НСФОМСП 36 
обезщетения 24 
облигационно право 7 
обмен на данни 43 
обработка на метали 32 
образование 39 42 
образователен маркетинг 42 
образователен мениджмънт 42 
образователни информационни системи 42 
обществени поръчки 28 
обществено мнение 4 
общество 56 
одиторско законодателство 35 
онлайн маркетинг 15 
организация 17 
органични торове 30 
отпуски 24 
оценка на труда 19 
пазар на труда 19 
пазарни проучвания 12 
пазарно поведение 12 
пари 22 
Парижка мирна конференция 8 
парламентарни дебати 26 
парламентарно управление 5 
персонал 38 
персонални финанси 22 
платежни системи 21 
политика 5 8 
политическа информация 5 
политическа комуникация 5 
политически PR 5 
политически имидж 5 
политически мениджмънт 5 
политически партии 5 
политически процес 5 
политически теории 5 
почва 32 
почивки 24 
правителство 7 
правна уредба 23 
право 7 
превантивна дейност 3 
предизборна кампания 5 
прекратяване на договор 29 
прекратяване на трудовия договор 29 
прекратяване на трудово правоотношение 29 
престъпна дейност 3 
пречиствателни станции 30 
примерни тестове 14 
природа 14 
прогнозиране на развитието 2 
продукти 12 
проекти 27 28 
производителност на труда 19 
производство на биогаз 30 
производство по несъстоятелност 25 
прокуратура 7 
промишлени биогазови инсталации 30 
промишленост 14 
промяна 17 
процедури 28 
процесна ориентация 17 
процесуално право 7 
работа в екип 38 
работна заплата 19 24 
работна сила 38 
работно време 24 
райони 14 
редактиране на профил 40 
релеф 14 
риск 12 
рисков капитал 15 
роля на жената 56 
роман 49 50 51 52 
романи 53 54 55 
СА 2 12 14 15 22 38 39 40 
световно правителство 6 
сгради 45 
сезонни колебания 2 
селско стопанство 18 32 
семейно право 7 
семейство 56 
складова логистика 13 
социалдемократи 6 
социализъм 6 9 
социалистическа държава 7 
социални трансформации 16 
социално осигуряване 37 
социално-етични характеристики 11 
социологическо законодателство 3 
средновековна история 56 
стари къщи 45 
статистика 2 
статистика в бизнеса 41 
статистика в икономиката 41 
статистическо изследване 2 
стопанско право 7 
стратегически анализ 31 
стратегически инструменти 16 
стратегическо планиране 15 16 
стратегическо управление 5 31 
студентска конференция 15 
студентска научна конференция 15 
счетоводен справочник 35 
счетоводни документи 35 
счетоводно законодателство 35 37 
счетоводно отчитане 15 
счетоводно приключване 36 
счетоводство 35 37 
съд 7 
тестове по география 14 
техника на данъчното облагане 22 
торене 32 
торове 32 
тоталитарна държава 7 
транспорт 14 
труд 19 38 
трудов договор 24 29 
трудов стаж 24 
трудова книжка 24 
трудови отношения 24 38 
трудово възнаграждение 19 24 38 
трудово законодателство 24 37 
трудово право 29 
трудово право на България 29 
трудово правоотношение 23 24 29 
трудоустрояване 24 
туризъм 14 
туристически бизнес 15 
туроператорски бизнес 16 
търговия 13 
търговска зона 13 
търговска логистика 13 
търговски банки 22 
търговски дружества 25 
Търговски закон 25 
уволнение на работниците 29 
уволнения 29 
университети 39 
университетско книгоиздаване 1 
управление 39 
управление на бизнеса 15 
управление на персонала 38 
управление на предприятието 34 
управление на университети 39 
управление на цените 12 
управление на човешките ресурси 21 38 
управленска концепция 34 
управленски информационни системи 42 
управленски процес 34 
управленски теории 5 
управленски цикъл 34 
управленско решение 5 
условия на труд 24 
устойчив дизайн 44 
философска антропология 11 
философско-епистемологичен подход 11 
финанси 22 
финансов анализ 22 31 
финансов мениджмънт 22 
финансова теория 22 
финансови деривати 22 
финансови институции 21 
финансови инструменти 15 
финансови отчети 15 22 36 
финансови резултати 17 
форекс търговия 15 
франчайзинг 15 
хартия 44 
художествена литература 46 
цена на труда 19 
Централен кредитен регистър 21 
централна банка 22 
циклични колебания 2 
човек 11 
човешки ресурси 38 
Япония 33 
японска промишленост 33 
японски компании 33 
ERP системи 42 
Moodle 40 
Moodle сайт 40 
SWOT анализ 5 
USB 43