НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

46053 

В опит за по-добър провал  : [Сб. с текстове от сп. dВерсия] . - София : Ропринт, 2016 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 2367-8690 

  

Сист. No: 18135

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

46041 

Практическа философия  : Тематичен сборник / Христо Христов и др . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 143 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-619-208-062-4 

  

Сист. No: 18120

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 3 -

46045 

Панчовски, Иван

   Най-прекрасният : Духовният образ на Иисус Христос / Иван Панчовски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-07-0017-5 

  

Сист. No: 18124

- 4 -

46048 

Тачева, Ивона

   Жития на светии, преразказани за деца / Ивона Тачева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003 . - 129 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-07-1793-0 

  

Сист. No: 18127

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 5 -

46065 

Ангелова, Поля и др.

   Социална статистика : Учебно пособие / Поля Ангелова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 196 с. : с прил., реш. зад. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1141-6 

  

Сист. No: 18153

- 6 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2015  : [С данни за 2014 г.] . - София : НСИ, 2016 . - 658 с. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 18137

- 7 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2016  : [Данни за 2015 г.] . - София : НСИ, 2016 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 18138

Политика

- 8 -

46056 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013 . - 645 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92776-8-5 

  

Сист. No: 18142

Икономика. Икономически науки

- 9 -

46051 

Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения  : Сборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб "Икономика 2000" . - София : Б. и., 2016 . - 276 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90138-3-2 

  

Сист. No: 18133

- 10 -

46055 

Василев, Николай

   Меню за реформатори : Визия за модерната икономическа политика / Николай Василев . - София : Сиела Норма АД, 2014 . - 325 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1511-2 

  

Сист. No: 18141

- 11 -

46050 

Ганчев, Добри Ганчев

   Икономика на предприятието / Добри Ганчев Ганчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Габрово : Университетско издателство, 2015 . - 250 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-683-541-3 

  

Сист. No: 18132

- 12 -

46067 

Ганчева, Зорница

   Митнически контрол и администрация / Зорница Ганчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 318 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1135-5 

  

Сист. No: 18156

- 13 -

46039 

Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания  : Годишен доклад 2016 : Тема на фокус: Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България / Искра Белева и др . - София : ГорексПрес, 2016 . - 182 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-280-1 

  

Сист. No: 18117

- 14 -

II 2039 

История на българските митници 1879 - 2014  . - 3. доп. изд. . - София : Агенция Митници, 2014 . - 97 с. : с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 18143

- 15 -

II 2047 

Консултиране и администриране на туристическия бизнес  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 191 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Консултиране и администриране в мениджмънта")

   Други авт. : С. Петрова, П. Иванова, П. Мидова, Т. Филипова, Л. Илиева.

   ISBN 978-954-23-1118-8 

  

Сист. No: 18165

- 16 -

II 2045 

Лилова, Румяна и др.

   Данъчна политика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Анелия Радулова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 159 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансово управление в публичния сектор")

   

   ISBN 978-954-23-1113-3 

  

Сист. No: 18163

- 17 -

II 2051 

Лилова, Румяна и др.

   Проектно финансиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Анелия Радулова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 204 с. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансово управление в публичния сектор")

   

   ISBN 978-954-23-0878-2 

  

Сист. No: 18169

- 18 -

II 2054 

Лилова, Румяна и др.

   Управление на данъчните приходи в ЕС : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Анелия Радулова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 159 с. : с прил., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Европейски бизнес и регулации")

   

   ISBN 978-954-23-1113-3 

  

Сист. No: 18172

- 19 -

II 2048 

Проданов, Стоян

   Капиталово бюджетиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Стоян Проданов . - 3. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 199 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансов мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1133-1 

  

Сист. No: 18166

- 20 -

II 2055 

Управление на капиталите  : Теория и практика : Учебнно пособие за дистанционно обучение / Андрей Захариев и др . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 190 с. : с таб., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансов мениджмънт")

   Други авт.: Ж. Вътев, П. Пътев, А. Ангелов, В. Милинов, М. Маринов, А. Ганчев.

   ISBN 978-954-23-1132-4 

  

Сист. No: 18173

- 21 -

46052 

Цветков, Цаню Пенчев

   Изводи и поуки от досегашното развитие на българската промишленост и насоки за по-нататъшното й развитие : Икономика / Цаню Пенчев Цветков . - София : Дената, 2016 . - 126 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90946-4-0 

  

Сист. No: 18134

- 22 -

46062 

Arandelovic, Zoran et al.

   The global economic crisis and the future of european integration : International Scientific Conference, 18 october 2013 / Zoran Arandelovic, Srdan Marinkovic . - Nis : University of Nis, Faculty of economics, 2013 . - 586 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-86-6139-085-2 

  

Сист. No: 18149

- 23 -

46063 

European Integration Process in Western Balkan Countries  / Paulino Teixeira et al . - Coimbra : Faculty of Economics of the University of Coimbra, 2012 . - 740 p. ; 24 sm

   Други авт. : A. Duarte, S. Redzepagic, D. Eric, S. Andrejevic.

   ISBN 978-972-9344-05-3 

  

Сист. No: 18150

- 24 -

46064 

Marinkovic, Srdan et al.

   Rethinking Europe after the Economic Crisis : Lessons for the European Core and Periphery / Srdan Marinkovic, Sylvie Rochhia . - Nis : University of Nis, Faculty of economics, 2013 . - 273 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-86-6139-084-5 

  

Сист. No: 18151

- 25 -

II 2040 

South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II  . - Athens : Bank of Greece, 2014 . - 405 p. ; 30 sm + CD

   

  

Сист. No: 18152

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 26 -

II 2042 

Божинов, Божидар

   Банкова политика : Учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 111 с. : с фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Банков мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1110-2 

  

Сист. No: 18160

- 27 -

II 2046 

Божинов, Божидар

   Мениджмънт на банковите плащания : Учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 153 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Банков мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1125-6 

  

Сист. No: 18164

- 28 -

II 2057 

Божинов, Божидар

   Управление на рисковете в търговската банка : Учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 129 с. ; 24 см . -  (Магистърска програма "Банков мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1111-9 

  

Сист. No: 18175

- 29 -

II 2041 

Димитрова, Теодора

   Банков одит : Учебник за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 199 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Банков мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1109-6 

  

Сист. No: 18159

- 30 -

II 2056 

Димитрова, Теодора

   Управление на персонала в банката : Учебник за дистанционно обучение / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 237 с. : с фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Банков мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1120-1 

  

Сист. No: 18174

- 31 -

II 2043 

Проданов, Стоян и др.

   Бюджетно управление на фирмата : Учебно пособие за дистанционно обучение / Стоян Проданов, Васил Захариев . - 3. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 132 с. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансов мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1116-4 

  

Сист. No: 18161

Право. Наука за държавата и правото

- 32 -

46054 

Президент на Република България  : Годишник 2015 . - София : Прессекретариат, 2015 . - 416 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 1314-7757 

  

Сист. No: 18136

Обществено управление. Военни науки

- 33 -

I 2104 

Борисов, Борислав и др.

   Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор / Борислав Борисов, Драгомир Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 184 с. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 128)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 18154

- 34 -

46060 

Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2006 . - 154 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-136-2 

  

Сист. No: 18147

- 35 -

46058 

Институцията омбудсман в България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2005 . - 148 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-477-130-1 

  

Сист. No: 18145

- 36 -

46057 

Институцията омбудсман в Европа и България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2003 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-477-110-7 

  

Сист. No: 18144

- 37 -

46059 

Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2004 . - 142 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-477-122-0 

  

Сист. No: 18146

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 38 -

II 2050 

Йорданов, Пламен и др.

   Отчетност и одит на социалните дейности : Учебно пособие за дистанционно обучение / Пламен Йорданов, Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 167 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1112-6 

  

Сист. No: 18168

- 39 -

46049 

Колев, Кольо и др.

   Социално осигуряване : Формална (правна) организация на задължителното и доброволно социално осигуряване в Р България : Въпроси, казуси и задачи / Кольо Колев, Таня Илиева . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 175 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0361-8 

  

Сист. No: 18131

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 40 -

46043 

Годишна студентска научна сесия - 2016  : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 232 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1134-8 

  

Сист. No: 18122

- 41 -

46044 

Електронното обучение във висшите училища  : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 340 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4114-7 

  

Сист. No: 18123

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 42 -

46042 

Цветков, Димитър

   Вероятностни модели в теорията на тестовете / Димитър Цветков . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015 . - 116 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-208-006-8 

  

Сист. No: 18121

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 43 -

46040 

Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури  : Параметрични контури на предавките. Геометрически изчисления / Петър Ненов и др . - Русе : Медиатех, 2015 . - 126 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-038-0 

  

Сист. No: 18119

Селско стопанство. Горско стопанство

- 44 -

63/С/А 255 

Агростатистически справочник 2000-2014  : Система за земеделска счетоводна информация 2005-2012 . - София : Министерство на Земеделието и храните, 2015 . - 226 с. ; 24 см

   

   ISBN 2367-8097 

  

Сист. No: 18118

Методи на управление

- 45 -

II 2044 

Богданова, Маргарита и др.

   Въведение в проектното управление : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1052-5 

  

Сист. No: 18162

- 46 -

II 2053 

Борисов, Борислав и др.

   Стратегическа рамка за реализиране на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 222 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1051-8 

  

Сист. No: 18171

Проектно управление

- 47 -

II 2052 

Борисов, Борислав

   Софтуер за управление на проекти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 135 с. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1050-1 

  

Сист. No: 18170

Счетоводство

- 48 -

46061 

Ръководство по Европейско счетоводство  . - 5. изд. . - София : М§Б - консулт, 2006 . - 2660 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8981-68-2 

  

Сист. No: 18148

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 49 -

46066 

Варамезов, Любчо и др.

   Организация на индустриалното предприятие : Методическо ръководство : Ч. 1 - / Любчо Варамезов, Георги Гуцев . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1136-2 

   Ч. 1 . - 2016 . - 162 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 18155

- 50 -

46069 

Илийчовски, Светослав и др.

   Оценка на бизнеса : Учебник / Светослав Илийчовски, Венцислав Перков . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 271 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1140-9 

  

Сист. No: 18158

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 51 -

II 2049 

Асенов, Анатолий и др.

   Оперативно управление на човешките ресурси : Учебно пособие за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 87 с. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на човешките ресурси")

   

   ISBN 978-954-23-1117-1 

  

Сист. No: 18167

Информационни мрежи. Информационни системи

- 52 -

46037 

Marschke, Doug et al.

   Software Defined Networking (SDN): Anatomy of OpenFlow / Doug Marschke, Jeff Doyle, Pete Moyer . - Б. м. : Lulu Publishing, 2015 . - 24 cm

   

   ISBN 978-1-4834-2723-2 

   V. 1

   

  

Сист. No: 18113

- 53 -

46038 

Stallings, William

   Foundations of Modern Networking : SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud / William Stallings . - Indianapolis : Pearson Educacion, 2016 . - 538 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-13-417539-3 

  

Сист. No: 18114

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 54 -

46068 

Кратка английска граматика с упражнения  : Помагало към учебника "Business Matters" / Лиляна Атанасова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 144 с. : с упр. ; 24 см

   Други авт.: Ив. Борисова, Р. Денева, Е. Узунова.

   ISBN 978-954-23-1137-9 

  

Сист. No: 18157

- 55 -

46046 

Цвайг, Стефан

   Съдбоносни мигове на човечеството : [Есета] / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Любен Иванов . - София : Детелина 6, 1993 . - 148 с. ; 20 см . -  (Библиотека Личности, събития, факти)

   

  

Сист. No: 18125

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 56 -

46047 

Семов, Марко и др.

   Будители народни / Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-07-1613-6 

  

Сист. No: 18126


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 20 
Ангелова, Емилия 43 
Ангелова, Поля 5 
Асенов, Анатолий 51 
Атанасова, Лиляна 54 
Бакалов, Георги 56 
Белева, Искра 13 
Богданова, Маргарита 45 
Божинов, Божидар 26 27 28 
Борисов, Борислав 33 46 47 
Борисова, Иванка 54 
Бранковяну, Ромулус 2 
Бузов, Вихрен 2 
Варамезов, Любчо 49 
Василев, Венцислав 38 
Василев, Николай 10 
Върбанов, Велислав 43 
Върбанов, Тихомир 5 
Вътев, Жельо 20 
Ганчев, Александър 20 
Ганчев, Добри Ганчев 11 
Ганчева, Зорница 12 
Господинов, Юлиян 45 
Гуцев, Георги 49 
Денева, Румяна 54 
Димитрова, Теодора 16 17 18 29 30 
Дойнов, Дойно 56 
Емилова, Ирена 51 
Захариев, Андрей 20 
Захариев, Васил 31 
Иванов, Любен 55 
Иванова, Анна 2 
Иванова, Петя 15 
Илиева, Любка 15 
Илиева, Таня 39 
Илийчовски, Светослав 15 50 
Илиопулос, Панос 2 
Йорданов, Пламен 38 
Калоянов, Божидар 43 
Колев, Кольо 39 
Лилова, Румяна 16 17 18 
Манолов, Георги Любенов 8 
Маринов, Драгомир 33 
Маринов, Марин 20 
Маринов, Милен 2 
Мидова, Петранка 15 
Милинов, Валентин 20 
Митрович, Любиша 2 
Ненов, Петър 43 
Павленко, Андрей 2 
Панчовски, Иван 3 
Парашкевова, Евелина 46 
Перков, Венцислав 50 
Петрова, Симеонка 15 
Проданов, Стоян 19 31 
Пътев, Пламен 20 
Радулова, Анелия 16 17 18 
Семов, Марко 56 
Тачева, Ивона 4 
Узунова, Елка 54 
Филипова, Теодора 15 
Христов, Христо 2 
Цвайг, Стефан 55 
Цветков, Димитър 42 
Цветков, Цаню Пенчев 21 
Шопова, Маргарита 5 
Юрченко, Наталия 2 
Andrejevic, Sasa 23 
Arandelovic, Zoran 22 
Doyle, Jeff 52 
Duarte, Antonio Portugal 23 
Eric, Dejan 23 
Marinkovic, Srdan 22 24 
Marschke, Doug 52 
Moyer, Pete 52 
Redzepagic, Srdjan 23 
Rochhia, Sylvie 24 
Stallings, William 53 
Teixeira, Paulino 23 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агростатистически справочник 2000-2014 44 
Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения 9 
Банков одит 29 
Банкова политика 26 
Будители народни 56 
Бюджетно управление на фирмата 31 
В опит за по-добър провал 1 
Вероятностни модели в теорията на тестовете 42 
Въведение в политическата наука 8 
Въведение в проектното управление 45 
Годишна студентска научна сесия - 2016 40 
Данъчна политика 16 
Електронното обучение във висшите училища 41 
Жития на светии, преразказани за деца 4 
Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България 34 
Изводи и поуки от досегашното развитие на българската промишленост и насоки за по-нататъшното й развитие 21 
Икономика на предприятието 11 
Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания 13 
Институцията омбудсман в България 35 
Институцията омбудсман в Европа и България 36 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика 37 
История на българските митници 1879 - 2014 14 
Капиталово бюджетиране 19 
Консултиране и администриране на туристическия бизнес 15 
Кратка английска граматика с упражнения 54 
Мениджмънт на банковите плащания 27 
Меню за реформатори 10 
Митнически контрол и администрация 12 
Най-прекрасният 3 
Оперативно управление на човешките ресурси 51 
Организация на индустриалното предприятие 49 
Отчетност и одит на социалните дейности 38 
Оценка на бизнеса 50 
Практическа философия 2 
Президент на Република България 32 
Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури 43 
Проектно финансиране 17 
Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор 33 
Ръководство по Европейско счетоводство 48 
Софтуер за управление на проекти 47 
Социална статистика 5 
Социално осигуряване 39 
Статистически годишник 2015 6 
Статистически справочник 2016 7 
Стратегическа рамка за реализиране на проекти 46 
Съдбоносни мигове на човечеството 55 
Управление на данъчните приходи в ЕС 18 
Управление на капиталите 20 
Управление на персонала в банката 30 
Управление на рисковете в търговската банка 28 
European Integration Process in Western Balkan Countries 23 
Foundations of Modern Networking 53 
Rethinking Europe after the Economic Crisis 24 
Software Defined Networking (SDN): Anatomy of OpenFlow 52 
South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II 25 
The global economic crisis and the future of european integration 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирано проектиране 43 
Агенция Митници 12 14 
активно усъвършенстване 12 
акцизна политика 16 18 
акцизно задължение 16 
акцизно облагане 12 
акционерно богатство 20 
американска политическа мисъл 8 
амортизация 11 
анализ на разходите 17 
английска граматика 54 
английски език 54 
баланс 20 
балансови данни 20 
банки 28 29 30 
банков мениджмънт 26 
банков персонал 30 
банков риск 28 
банков сектор 13 
банкова дейност 29 30 
банкова политика 26 
банкова система 20 
банкови баланси 20 
банкови продукти 26 
банкови рискове 26 28 
банкови сметки 27 
банкови услуги 26 
банково дело 27 
бедност 5 
безналични разплащания 27 
безработица 39 
бизнес 50 
биметален стандарт 25 
будители 56 
България 13 
България 2020 17 
българска икономика 9 
българска промишленост 21 
български митници 14 
бюджет на инвестициите 31 
бюджет на проекта 17 
бюджетен контрол 17 31 
бюджетиране 17 
бюджетно управление 31 
валутен борд 10 
валутен риск 28 
валутни резерви 10 
вероятностни модели 42 
виртуализация на мрежови функции 53 
високорискови ипотечни кредити 20 
висши училища 10 41 
внос 6 7 
временен внос 12 
възнаграждения 30 
външна търговия 13 
вътрешен одит 29 
глобализъм 8 
глобална икономическа криза 22 24 
годишни отчети 35 
гръцка криза 22 
данъци 10 11 16 
данъчна администрация 16 
данъчна конкуренция 16 
данъчна политика 16 18 
данъчна система 11 16 18 
данъчна хармонизация 16 
данъчни приходи 16 18 
данъчно бреме 16 
данъчно облагане 16 18 
двойно данъчно облагане 16 
двустранна търговия 23 
демографски процеси 6 
ДЗПО 39 
дисконтни изчисления 50 
дистанционно обучение 41 
доброволно пенсионно осигуряване 38 39 
домакинства 6 
ДОО 39 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 39 
допълнително пенсионно осигуряване 38 
допълнително социално осигуряване 38 
доходи 6 
дълготрайни активи 11 
дърво на решенията 19 
държавен дълг 13 
държавна администрация 10 
държавно обществено осигуряване 38 39 
еволюция на парите 27 
евроинтеграция 23 24 
Европа 24 48 
Европа 2020 17 
европейска интеграция 22 23 
Европейска парична интеграция 24 
европейска финансова система 23 
Европейски Омбудсман 36 37 
Европейски съюз 16 23 48 
Европейско селско стопанство 22 
европейско счетоводство 48 
европейско териториално сътрудничество 46 
езикознание 54 
екскурзоводство 15 
електронни пари 27 
електронно обучение 41 
енергетика 6 7 
енергийна инфраструктура 49 
енергийно обслужване 49 
ЕС 16 23 48 
есета 55 
етика 2 
животновъдство 44 
жизнен стандарт 5 
жития 4 
жития на светии 4 
жития на светци 4 
задължително социално осигуряване 39 
закон за местното самоуправление 37 
Закон за митниците 14 
Закон за омбудсмана 34 35 36 37 
законодателен процес 35 
Западни Балкани 23 
здравен омбудсман 34 
здравеопазване 5 6 7 10 34 
здравни услуги 34 
здравно обслужване 34 
здравно осигуряване 38 
зеленчуци 44 
земеделска заетост 44 
земеделска счетоводна информация 44 
земеделски култури 44 
земеделски стопанства 44 
златен стандарт 25 
зъбни предавки 43 
изказвания 32 
износ 6 7 12 
изявления 32 
икономика 9 11 13 
икономика на предприятието 11 
икономическа криза 10 22 24 
икономическа политика 23 
икономическа среда 13 
икономическа статистика 25 
икономически растеж 9 10 
икономическо развитие 9 13 
имущество на предприятието 50 
инвеститори 19 
инвестиции 6 10 
инвестиционен избор 19 
инвестиционни проекти 11 19 
индустриално предприятие 49 
индустрия 21 
инициативи 32 
иновации 11 
инструментална инфраструктура 49 
инструментално обслужване 49 
интеграционен процес 23 
интеграционни процеси 22 
интеграция 22 
интервюта 32 
интернет на нещата 53 
инфлация 19 
ипотечни кредити 20 
капитал 21 
капитал на предприятието 11 
капитал на фирмата 20 
капитали 20 
капиталов мениджмънт 20 
капиталов пазар 11 
капиталова структура на фирмата 20 
капиталови пазари 9 10 
капиталово бюджетиране 19 
качество на възприятието 53 
комисии 32 
компютърни мрежи 53 
контрол 38 
конференция 22 41 
конфликти 30 
корпоративен анализ 19 
корпоративна печалба 20 
корупционен риск 10 
косвено данъчно облагане 16 
краткотрайни активи 11 
кредитен риск 20 28 
кредитни пазари 24 
криза 10 24 
култура 6 7 
ликвиден риск 28 
лихвен риск 28 
лихвена крива 20 
лихвени изчисления 50 
лихвени проценти 20 
лозя 44 
макроикономическа политика 24 
макроикономически показатели 13 
маркетинг на предприятието 11 
международна научна конференция 22 
международни разплащания 27 
международни стандарти за финансови отчети 48 
Международни счетоводни стандарти 48 
мениджмънт 51 
мениджмънт на човешките ресурси 51 
местна администрация 35 36 
местно самоуправление 35 36 
мита 16 
Митарствен устав 14 
митници 12 14 
митническа администрация 12 16 
митническа политика 16 
митническа служба 14 
митническа тарифа 14 
митнически контрол 12 
митнически нарушения 12 
митнически освобождавания 16 
митнически отношения 14 
митнически процедури 12 
митнически режим 12 16 
митнически служител 14 
митническо облагане 14 
митническо складиране 12 
морал 2 
МСС 48 
МСФО 48 
народни будители 56 
население 5 6 7 
наследствени пенсии 39 
научна конференция 22 
научна сесия 40 
научни доклади 41 
научни разработки 40 
национална конференция 41 
национални сметки 6 
недвижими имоти 50 
нефинансови предприятия 6 
НИРД 7 
нравственост 2 
обезщетения 39 
областни стратегии 46 
облачни услуги 53 
оборотни капитали 20 
образование 5 6 7 
обръщения на президента 32 
обучение на човешките ресурси 51 
обществено-политически живот 1 
общество 1 
общинска администрация 33 
общински планове 46 
общински планови документи 33 
овощни култури 44 
одиторски ангажименти 29 
околна среда 6 7 
омбудсман 34 35 36 37 
омбудсмана в България 35 37 
оперативни програми 13 17 46 
операционен риск 28 
организация на производствените процеси 49 
осигурителен доход 39 
осигурителен стаж 39 
осигурителни вноски 39 
осигурителни каси 39 
осигурителни отношения 38 
осигурителни фондове 39 
отчет за паричните потоци 20 
отчет за приходи и разходи 20 
отчетна дейност 38 
оценка на бизнеса 50 
оценка на предприятието 50 
оценяване 30 
пазар на труда 6 7 9 10 11 13 
пазари 11 
пари 27 
паричен поток 50 
паричен сектор 13 
паричен стандарт 25 
парична статистика 25 
парични потоци 19 
парламентарен омбудсман 37 
пасивно усъвършенстване 12 
пациенти 34 
пенсии за инвалидност 39 
пенсионна реформа 10 
пенсионни фондове 38 
пенсионно осигуряване 38 
пенсия 38 
персонал 11 
персонал в туризма 15 
планови документи 46 
платежни карти 27 
платежни терминали 27 
подбор на човешки ресурси 51 
подоходно данъчно облагане 16 
политика 8 
политическа власт 8 
политическа демокрация 8 
политическа наука 8 
политическа реклама 8 
политическа система 8 
политически PR 8 
политически възгледи 8 
политически доктрини 8 
политически идеи 8 
политически имидж 8 
политически партии 8 
политически процес 8 
политически теории 8 
политически учения 8 
политическо лидерство 8 
политология 8 
потребление 5 6 
права на осигурените 39 
Правилник за митниците 14 
предприемачески процес 15 
предприятие 11 
президент 32 
президентска дейност 32 
президентство 32 
преработени зеленчуци 44 
преработени плодове 44 
преструктуриране 21 
престъпност 5 
приватизация 10 21 
приходен подход 50 
проект 17 
проектен екип 45 
проектен цикъл 17 45 
проекти 17 45 47 
проектиране на зъбни предавки 43 
проектно управление 45 
проектно финансиране 17 
производствен процес 49 
производство на месо 44 
производство на млечни продукти 44 
производство на мляко 44 
производство на пчелен мед 44 
производство на яйца 44 
промишленост 6 7 21 
професионална болест 39 
професионална етика 30 
птицевъдство 44 
публицистика 1 
публичен дълг 10 
публичен сектор 33 
публично здравно осигуряване 38 
пчеларство 44 
разходи 5 6 47 
регионални планове 46 
рекламни средства 15 
реколтирани площи 44 
религия 3 
ресурси 47 
речи 32 
решени задачи 5 
риск мениджмънт 28 
ръководство 51 
СА 5 12 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 33 38 39 40 45 46 49 50 54 
светии 4 
светци 4 56 
селски райони 9 46 
селско стопанство 6 7 
системи за управление на знанията 33 
собствен капитал 20 
софтуерно-дефинирани мрежи 52 53 
социална защита 5 
социална пенсия 39 
социална политика 9 
социална статистика 5 
социални въпроси 1 
социални дейности 38 
социални реформи 9 
социално осигуряване 38 39 
социално подпомагане 38 
социално предприемачество 9 
средни добиви 44 
статистика 5 7 25 
статистически годишник 6 
статистически справочник 7 
статистическо изследване 5 
статистическо изучаване 5 
стопански анализ 17 
стратегически планови документи 46 
стратегия 2020 46 
строителство 6 7 
студентска научна сесия 40 
студентски разработки 40 
счетоводно отчитане 38 
счетоводство 48 
Съвет на Европа 37 
творци 56 
тоталитаризъм 8 
транзит 12 
транспорт 6 7 
транспортна инфраструктура 49 
транспортно обслужване 49 
труд 5 
трудова злополука 39 
трудови взаимоотношения 30 
туризъм 6 7 15 
туристически бизнес 15 
туристическо обслужване 15 
туристическо предприятие 15 
търговия 7 
търговска банка 28 
търговски договори 14 
управление на активи 26 
управление на знанието 33 
управление на капиталите 20 
управление на пасиви 26 
управление на персонала 30 
управление на проекти 17 45 47 
управление на риска 28 
управление на рисковете 28 
управление на фирмата 31 
управленска етика 51 
философия 2 
финанси 6 7 31 
финансиране на предприятията 11 
финансов анализ 17 
финансов контрол 38 
финансов отчет 20 
финансова интеграция 24 
финансова криза 22 
финансови отчети 48 
фискален резерв 10 
фискална политика 13 
формиране на дохода 16 
франчайзинг 15 
хотелиерство 15 
християнство 3 
Христос 3 
цветя 44 
цени 6 7 
ценни книжа 11 
ценообразуване 11 
човешки ресурси 51 
шеста национална конференция 41 
Balanced Scorecard 50 
Cloud Services 53 
CVA 50 
EVA 50 
IoT 53 
IRT модел 42 
Microsoft Project 47 
OpenFlow 52 
Primavera 47 
QoE 53 
SDN 52 53 
VBM концепция 50