НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

45948 

Кутев, Станислав Иванов

   Тайните общества и сигурността / Станислав Иванов Кутев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 187 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-765-4 

  

Сист. No: 17618

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 2 -

41547 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство : Т. 1 - / Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2006 . - 20 см

   

   ISBN 954-739-740-0 

   Т. 7 . - 2013 . - 590 с.

   

  

Сист. No: 17707

- 3 -

41547 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Т. 1 - / Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2006- . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0864-9 

   Т. 8. 6.01 - 20.07.19940г. . - 2014 . - 523 с.

   

  

Сист. No: 17708

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 4 -

45953 

Терзиев, Венелин и др.

   Вызовы управленческого контроля в процессе социального программирования : Монография / Венелин Терзиев, Евгений Стоянов . - Новосибирск : Центр развития научного сотрудничества, 2015 . - 318 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-00068-445-0 

  

Сист. No: 17701

- 5 -

45954 

Terziev, Venelin

   Opportunities for improving the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria : Monograph / Venelin Terziev . - Novosibirsk : Publisher CRNS, 2015 . - 272 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-5-00068-402-3 

  

Сист. No: 17703

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

45943 

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходните общества : Първото десетилетие на посткомунизма / Иван Селени . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 314 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92776-9-2 

  

Сист. No: 17599

Икономика. Икономически науки

- 7 -

45949 

Ангелов, Ангел

   Мита и митническа политика : Избрани лекции / Ангел Ангелов . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 181 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-290-4 

  

Сист. No: 17693

- 8 -

45947 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Международен финансов мениджмънт / Данаил Лазаров Данаилов . - Доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 231 с. : с табл, фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-797-5 

  

Сист. No: 17615

- 9 -

45946 

Ефекти за българската финансова система и икономика от пакта за финансова стабилност  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 217 с. : с табл., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-714-2 

  

Сист. No: 17614

- 10 -

45950 

Митев, Неделчо Йорданов и др.

   Мениджърски планов тренинг / Неделчо Йорданов Митев, Михаил Симеонов Чиприянов, Галина Симеонова Чиприянова . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 575 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-985-1 

  

Сист. No: 17695

- 11 -

45952 

Моравенов, Маню

   Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти / Маню Моравенов . - София : Св. Григорий Богослов, 2016 . - 255 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8590-38-9 

  

Сист. No: 17699

- 12 -

45937 

Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите  : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 644 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1105-8 

  

Сист. No: 17589

- 13 -

II 2036 

Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна  : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 354 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Съорганизатор на конференцията Бургаски свободен университет

   ISBN 978-954-644-821-7 

  

Сист. No: 17704

- 14 -

II 2033 

Стефанов, Любомир Минчев

   Системи за възнаграждения : Теория, практика, дизайн / Любомир Минчев Стефанов . - София : Тракия-М, 2015 . - 320 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7003-14-7 

  

Сист. No: 17616

- 15 -

45957 

Тонкова, Евгения и др.

   Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите : [Монография] / Евгения Тонкова, Севдалина Христова, Данчо Петров . - Варна : Стено, 2015 . - 112 с. : с прил., табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-856-6 

  

Сист. No: 17711

- 16 -

45935 

Цветанова, Ева

   Регионален маркетинг : Учебник / Ева Цветанова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 180 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1123-2 

  

Сист. No: 17587

- 17 -

45936 

Цветанова, Ева

   Компендиум по дисциплините "Регионална политика и регионално развитие"; "Регионално планиране" и "Регионален маркетинг" : Учебно пособие / Ева Цветанова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 140 с. : с табл, фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1124-9 

  

Сист. No: 17588

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 18 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2015 . - София : БНБ, 2015 . - 135 с. ; 29 см + CD-ROM

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 17602

Социално осигуряване

- 19 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2016 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително социално осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните межд. договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2016 . - 888 с. ; 24 см + CD-ROM

   Други авт.: Д. Асенова, К. Кашъмова, М. Касърова, С. Малакова.

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 17718

Образование

- 20 -

45956 

Ректорите  : Спомени, интервюта, документи /  Състав. Велислава Донева и др . - Русе : Унив. издат. център при Русенски университет, 2015 . - 248 с. : с ил. ; 23 см

   Посвещава се на 70-годишнината на Русенския университет

   ISBN 978-954-712-667-1 

  

Сист. No: 17709

- 21 -

45942 

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-10-5 

   Т. 1 . - 2015 . - 587 с.

   

  

Сист. No: 17597

- 22 -

45942 

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-11-2 

   Т. 2 . - 2015 . - 576 с.

   

  

Сист. No: 17598

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 23 -

45940 

Минчев, Димитър Петров и др.

   Практическо ръководство по тримерен печат : Асемблиране, настройки, принтиране / Димитър Петров Минчев, Пенка Вълкова Георгиева, Атанас Иванов Димитров . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 72 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-17-4 

  

Сист. No: 17594

Селско стопанство. Горско стопанство

- 24 -

45945 

Agricultural Markets Instability  : Revisiting the recent food crises . - London et al. : Routledge, 2016 . - 217 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-138-93741-3 

  

Сист. No: 17613

Управление на предприятията. Организация на производството

- 25 -

45938 

Йоргова-Форд, Юлия Трифонова

   Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги : [Монография] / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-08-2 

  

Сист. No: 17591

- 26 -

45939 

Йоргова-Форд, Юлия Трифонова

   Управление на публични услуги : Ръководство за упражнения / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-09-9 

  

Сист. No: 17593

- 27 -

45934 

Найденов, Сергей

   Логистиката и предприятието / Сергей Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 164 с. : с табл., фиг., тест ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1121-8 

  

Сист. No: 17586

- 28 -

II 2035 

Христова, Венета и др.

   Предприемачеството : Теоретични основи и практически измерения / Венета Христова, Иван Стоянов . - В. Търново : Ай анд Би, 2015 . - 264 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9689-00-6 

  

Сист. No: 17697

Методи на управление

- 29 -

45944 

Лидерството - време е за промени  : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г. . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 752 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-898-2 

  

Сист. No: 17601

Счетоводство

- 30 -

45958 

Атанасова, Анита

   Състояние на управленското счетоводство в България : Резултати от емпирично изследване / Анита Атанасова . - Варна : Стено, 2015 . - 176 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-790-3 

  

Сист. No: 17712

- 31 -

45955 

Национални счетоводни стандарти 2016  : Актуализиран нормативен текст на стандартите : Експертен коментар по всеки стандарт : Постановление № 394 от 30.12.2015 г. : Примерен сметкоплан / Стоян Дурин и др . - София : Български законник, 2016 . - 619 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90442-1-6 

  

Сист. No: 17706

- 32 -

657/С/Н 867 

Ново счетоводно законодателство  : Кн. 1 - 2 / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-608-235-0 

   Кн. 2. Национални счетоводни стандарти в сила от 2016 година : Нормативен текст : Приложни разяснения . - 2016 . - 736 с.

   

  

Сист. No: 17604

Строителство

- 33 -

45960 

Антонова, Катя

   Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху българския строителен сектор : На примера на строителни предприятия от Североизточния и Югоизточния район / Катя Антонова . - Варна : Стено, 2015 . - 200 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-829-0 

  

Сист. No: 17714

- 34 -

45959 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 523 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

  

Сист. No: 17713

Информационни технологии

- 35 -

45941 

Електронна демокрация  : Сборник статии /  Състав. Даниела Божинова . - Бургас : Б. и., 2015 . - 160 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91533-0-9 

  

Сист. No: 17596

Информационни мрежи. Информационни системи

- 36 -

II 2034 

Стефанов, Любомир Минчев

   Информационни системи за управление на човешките ресурси / Любомир Минчев Стефанов . - София : Тракия-М, 2015 . - 145 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7003-15-4 

  

Сист. No: 17617

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 37 -

45951 

Везиров, Венцислав

   Немската литература и култура в задължителното учебно съдържание по литература в българското училище - исторически и съвременни аспекти / Венцислав Везиров . - Варна : Славена, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-190-044-2 

  

Сист. No: 17698

- 38 -

II 2014 

Todorov, Peter et al.

   It's a Deal 2 / Peter Todorov, Daniela Stoilova . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2016 . - 110 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-954-23-1122-5 

  

Сист. No: 17590


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 7 
Антонова, Катя 33 
Асенова, Даниела 19 
Атанасова, Анита 30 
Божинова, Даниела 35 
Брезоева, Бойка 32 
Везиров, Венцислав 37 
Георгиева, Пенка Вълкова 23 
Данаилов, Данаил Лазаров 8 
Димитров, Атанас Иванов 23 
Донева, Велислава 20 
Дурин, Стоян 31 
Дънов, Петър 2 3 
Йоргова-Форд, Юлия Трифонова 25 26 
Касърова, Мария 19 
Кашъмова, Катя 19 
Костов, Бойко 32 
Кутев, Станислав Иванов 1 
Малакова, Снежана 19 
Милев, Симеон 32 
Минчев, Димитър Петров 23 
Митев, Неделчо Йорданов 10 
Моравенов, Маню 11 
Найденов, Сергей 27 
Петков, Бисер 19 
Петров, Данчо 15 
Свраков, Антон 32 
Селени, Иван 6 
Стефанов, Любомир Минчев 14 36 
Стоилова, Даниела 38 
Стоянов, Евгений 4 
Стоянов, Иван 28 
Терзиев, Венелин 4 
Тодоров, Петър 38 
Тонкова, Евгения 15 
Филипов, Велин 32 
Христова, Венета 28 
Христова, Севдалина 15 
Цветанова, Ева 16 17 
Чиприянов, Михаил Симеонов 10 
Чиприянова, Галина Симеонова 10 
Stoilova, Daniela 38 
Terziev, Venelin 5 
Todorov, Peter 38 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бедност и социална структура в преходните общества 6 
Българска народна банка 18 
Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху българския строителен сектор 33 
Вызовы управленческого контроля в процессе социального программирования 4 
Електронна демокрация 35 
Ефекти за българската финансова система и икономика от пакта за финансова стабилност 9 
Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги 25 
Информационни системи за управление на човешките ресурси 36 
Компендиум по дисциплините "Регионална политика и регионално развитие"; "Регионално планиране" и "Регионален маркетинг" 17 
Лидерството - време е за промени 29 
Логистиката и предприятието 27 
Международен финансов мениджмънт 8 
Мениджърски планов тренинг 10 
Мита и митническа политика 7 
Национални счетоводни стандарти 2016 31 
Немската литература и култура в задължителното учебно съдържание по литература в българското училище - исторически и съвременни аспекти 37 
Ново счетоводно законодателство 32 
Практическо ръководство по тримерен печат 23 
Предприемачеството 28 
Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите 12 
Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите 15 
Регионален маркетинг 16 
Ректорите 20 
Сила и живот 2 3 
Системи за възнаграждения 14 
Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна 13 
Социално осигуряване 2016 година 19 
Строително предприемачество и недвижима собственост 34 
Състояние на управленското счетоводство в България 30 
Тайните общества и сигурността 1 
Управление на публични услуги 26 
Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти 11 
Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 21 22 
Agricultural Markets Instability 24 
It's a Deal 2 38 
Opportunities for improving the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС анализ 27 
административно-териториално устройство 34 
анализ на цените 24 
английски език 38 
аутсорсинг 21 29 34 
балнеотуризъм 34 
банки 13 
банков надзор 18 
банков сектор 9 13 
банкова система 18 
БВП 9 
бедност 6 
безработица 12 19 
бенчмаркинг 10 
бизнес английски 38 
бизнес клъстери 28 
бизнес план 10 
бизнес планиране 10 
БНБ 18 
бонусни схеми 14 
българска икономика 12 
Българска народна банка 18 
български общини 12 15 
българско предприемачество 28 
българско счетоводно законодателство 32 
бюджетиране 8 
бяло братство 2 3 
видове мита 7 
видове предприемачество 28 
висше образование 20 21 
влияние на климата 24 
военна служба 5 
връзки с обществеността 16 
възнаграждение 14 
възнаграждения 14 36 
вътрешен одит на БНБ 18 
глобална мрежа 36 
глобално лидерство 29 
данъчна политика 12 
данъчни задължения 22 
демокрация 35 
дефлация 13 
доклади 21 
допълнителни възнаграждения 14 
допълнителни обезщетения 14 
допълнително социално осигуряване 19 
дългова криза 9 
дъновизъм 2 3 
дъновистко учение 2 3 
държавно обществено осигуряване 19 
държавно финансиране 13 
е-демокрация 35 
е-правителство 35 
Еврозона 9 
европейска селскостопанска политика 24 
европейска финанасова система 13 
европейски семестър 9 
Европейски съюз 7 17 
еднократни бонуси 14 
езикознание 38 
електронна демокрация 35 
електронно гласуване 35 
електронно управление 35 
емпирично изследване 30 
ЕС 7 17 
жилищно строителство 34 
задачи 17 
задължително пенсионно осигуряване 19 
застрахователен пазар 22 
здравеопазване 12 
знание 21 22 
икономика 9 21 
икономика на България 18 
икономико-математически модели 27 
икономическа глобализация 12 
икономическа криза 9 
икономическа промяна 29 
икономически растеж 6 
икономическо развитие 9 18 
илюминати 1 
инвестиции 21 
инвестиции в имоти 11 
инвестиции в недвижими имоти 11 
инвестиционни проекти 13 
индустриално предприятие 27 
ИНКОТЕРМС 2000 10 
иновации 34 
иновационни модели 29 
иновационни подходи 29 
интернет 22 36 
интернет маркетинг 16 
информатика 22 
информационни системи 36 
информационни технологии 12 
информационно общество 12 
информация 36 
казуси 17 
капиталов мениджмънт 8 
капиталов пазар 21 
капиталови пазари 13 
капиталово бюджетиране 8 
капиталово осигуряване 8 
клиенти 25 
клъстерен анализ 22 
компендиум 17 
компенсационен пакет 14 
комунизъм 6 
конкурентна среда 27 
конференция 12 13 21 29 34 
корпоративен план 10 
корпоративна социална отговорност 29 
корпоративна стратегия 10 
корпоративна целева система 10 
корпоративно планиране 10 
лидери 29 
лидерски практики 29 
лидерски стил 29 
лидерски стилове 29 
лидерство 29 
лидерство в туризма 29 
лийн инструменти 25 
литературно образование 37 
лихвен процент 21 
логистика 10 27 
макроикономически прогнози 9 
маркетинг 16 21 
маркетингов план 10 
маркетингови изследвания 21 
маркетингови проучвания 6 
маркетингово планиране 10 
масонски ордени 1 
масонство 1 
материални ресурси 27 
машини и съоръжения 27 
мега инвестиционни проекти 13 
международен финансов мениджмънт 8 
международна конференция 13 
международна научна конференция 12 
международна научно-практическа конференция 29 34 
международни банкови консолидации 8 
международни сливания 8 
международно бизнес сътрудничество 29 
мениджмънт 8 10 21 
местни ресурси 15 
местно самоуправление 34 
мита 7 
митни сборове 7 
митническа администрация 7 
митническа интеграция 7 
митническа политика 7 
митническа стойност 7 
митническа тарифа 7 
митнически направления 7 
митнически режими 7 
митнически служител 7 
мотивационни подходи 29 
МСП 27 
научна конференция 12 13 21 
научно-практическа конференция 29 
Национален осигурителен институт 19 
Национална агенция по приходите 19 
Национални счетоводни стандарти 31 32 
недвижими имоти 11 34 
немска литература 37 
немска методика 37 
нестабилност 24 
НСС 31 32 
обслужваща сфера 26 
обучение на персонала 36 
обучение по литература 37 
обща селскостопанска политика 24 
обществени комуникации 22 
общински жилища 34 
общински проекти 15 
одитен процес 29 
онлайн маркетинг 21 
операции на услуги 25 
опус деи 1 
организационна култура 29 
осигурителен доход 19 
основна работна заплата 14 
отпуски 19 36 
пазар на труда 21 
пазарен преход 6 
пазари 6 24 
пазарни проучвания 14 
Пакт Евро плюс 9 
педагогика 22 
пенсионно осигуряване 19 
печатна реклама 21 
планиране на разходите 14 
платежни системи 18 
подбор на персонала 36 
портфейлни инвестиции 34 
право 22 
предприемаческа дейност 28 
предприемачески мрежи 28 
предприемачески процес 28 
предприемачески риск 28 
предприемачески стратегии 28 
предприемаческо управление 28 
предприемачество 8 28 
премии 14 
примерен сметкоплан 31 
природни ресурси 17 
продажбен мениджмънт 8 
проектно управление 12 
проектно финансиране 15 
производствени запаси 27 
процеси на обслужване 25 26 
психология 22 
публична администрация 22 
публични услуги 26 
пъблик рилейшънс 22 
работно време 36 
разходи за труд 14 
регионален брандинг 16 
регионален маркетинг 16 17 
регионален маркетинг микс 16 
регионална маркетингова стратегия 16 
регионална политика 17 
регионална реклама 16 
регионални маркетъри 16 
регионално планиране 17 
регионално позициониране 16 
регионално развитие 17 
региони 15 
реклама 21 
ректори 20 
религия 2 3 
ресурсно осигуряване 27 
Римски клуб 1 
Русенски университет 20 
СА 7 10 12 16 17 27 28 37 38 
сборник доклади 12 
Световна банка 6 
селскостопанска политика 24 
селскостопански пазар 24 
селскостопански продукти 24 
семеен кодекс 22 
семейни хотели 29 
системи за възнаграждения 14 
складово стопанство 10 
снабдяване 10 
социализация 5 
социализъм 6 
социална адаптация 5 
социална активност 4 
социална политика 4 5 
социална помощ 6 
социална психология 5 
социална среда 4 
социална структура 6 
социални дейности 22 
социални програми 4 
социално осигуряване 12 19 
социално програмиране 4 
социално развитие 4 
социално-икономическо развитие 15 
социологически изследвания 6 
специализиран софтуер 36 
СС 1 31 
стокови пазари 24 
строителен сектор 33 
строителни дейности 34 
строителни организации 34 
строителни предприятия 34 
строителство 33 34 
счетоводни стандарти 31 32 
счетоводно законодателство 32 
счетоводно отчитане 32 
счетоводство 30 32 
съюзи 1 
тайни общества 1 
тамплиерски орден 1 
териториален маркетинг 16 
техника 22 
технологии 22 
тиймбилдинг 21 
тримерен модел 23 
трудов пазар 14 
туризъм 21 
туристическа индустрия 29 
туристически сектор 29 
туристическо предприятие 21 
туроператорска дейност 29 
търговско право 22 
универсален софтуер 36 
управление на възнагражденията 14 
управление на запасите 10 27 
управление на материалните ресурси 27 
управление на операциите 25 
управление на проекти 29 34 
управление на производствени запаси 27 
управление на риска 29 
управление на транспорта 10 
управление на услугите 25 
управление на човешки ресурси 36 
управление на човешките ресурси 18 
управленско счетоводство 30 
услуги 25 
устойчиво развитие 33 
фасилити мениджмънт 34 
фейсбук 22 
филология 22 
финанси 21 
финансов контрол 21 
финансов мениджмънт 8 
финансов сектор 12 
финансова криза 9 12 13 
финансова система 9 
финансова стабилност 9 
финансови институции 18 
финансови отчети 31 
финансови ресурси 8 
финансово планиране 10 
финансово управление 13 
фискален пакт 9 
франчайзинг 29 
хотелиерство 29 
хранителна криза 24 
хранителни продукти 24 
цени на земята 34 
Централен кредитен регистър 18 
централно митническо управление 7 
човешки ресурси 21 22 
човешко поведение 22 
човешко съзнание 22 
юбилейна международна научна конференция 12 
3D принтери 23 
3D принтиране 23 
Lean концепция 25 
SWOT анализ 17