НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

II 2032 

Учителя  /  Състав. Методи Константинов и др . - София : Бяло братство, 2015 . - 480 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-744-280-1 

  

Сист. No: 17534

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

45925 

Александрова, Петя

   Преходни истории за култура и комуникации / Петя Александрова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 233 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-849-4 

  

Сист. No: 17550

- 3 -

45924 

Всичко за продан: консумативната култура в България  /  Състав. и ред. Евгения Кръстева-Благоева . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 503 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-840-1 

  

Сист. No: 17549

- 4 -

45932 

Историческа социология на наказателните политики в България  : В три тома . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-535-876-0 

   Т. 1. Престъпление и наказание в националната държава / Мартин Канушев . - 2015 . - 478 с.

   

  

Сист. No: 17557

Икономика. Икономически науки

- 5 -

45919 

Глобални пари и финанси  : [Учебник] / Светослав Масларов и др . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 490 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт. : Г. Маринов, Д. Тошева-Георгиева, Д. Маринова, И. Николова.

   ISBN 978-954-535-676-6 

  

Сист. No: 17544

- 6 -

45927 

Гълъбинова, Юлияна

   Европейските региони - формално следване на номенклатурата или използване на възможностите за сближаване / Юлияна Гълъбинова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 486 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-888-3 

  

Сист. No: 17552

- 7 -

45911 

Макроикономика  : [Учебник] / Йордан Василев и др . - 6. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2016 . - 312 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт.: П. Шишманова, К. Кунев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова, Е. Цонева.

   ISBN 978-619-168-149-5 

  

Сист. No: 17530

- 8 -

45912 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусия / Йордан Василев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2016 . - 176 с. ; 23 см

   Други авт.: П. Шишманова, К. Кунев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова, Е. Цонева, Т. Асенов, Е. Петкова, П. Георгиева, П. Миланова.

   ISBN 978-619-168-148-8 

  

Сист. No: 17531

- 9 -

45910 

Методологически и организационни аспекти на планирането в България  : Проблеми и решения : Монография / Борислав Борисов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 328 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: М. Богданова, Е. Лазарова, М. Стоянова, М. Чиприянов, Н. Веселинова, Е. Тодоров, Е. Цветанова, Ю. Господинов, Е. Парашкевова.

   ISBN 978-954-23-1106-5 

  

Сист. No: 17528

- 10 -

45929 

Михайлов, Михаил

   Стратегическо управление на туризма / Михаил Михайлов . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 312 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-877-7 

  

Сист. No: 17554

- 11 -

45915 

Нешева-Кьосева, Нинел

   История на стопанските и административните институции : Към обща теория и история на иституциите / Нинел Нешева-Кьосева . - София : Нов бълг. унив., 2007 . - 267 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-465-6 

  

Сист. No: 17540

- 12 -

45930 

Николова, Ирена

   Финансиране на международната търговия / Ирена Николова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 264 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-889-0 

  

Сист. No: 17555

- 13 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2014  . - София : НСИ, 2016 . - 200 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 17570

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 14 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2016 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2016 . - 800 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 17571

- 15 -

45917 

Гочева, Боряна и др.

   Финансови пазари и посредници / Боряна Гочева, Владимир Царевски . - 2. прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2003 . - 200 с. : с табл., сх., гр. ; 22 см

   

   ISBN 954-535-162-4 

  

Сист. No: 17542

- 16 -

45909 

Методика за написване на дипломна работа  / Румяна Лилова и др . - 5. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 333 с. ; 23 см

   Други авт.: А. Захариев, Т. Димитрова, Б. Божинов, Ж. Вътев, П. Пътев, С. Проданов, С. Симеонов, В. Милинов, А. Ангелов, А. Радулова, М. Маринов, А. Ганчев, Л. Кръстев, П. Василева, М. Павлова, И. Маринов, Т. Исмаилов, Г. Ангелов, С. Радуканов, П. Ангелов, Д. Костов, Ц. Павлов.

   ISBN 978-954-23-1108-9 

  

Сист. No: 17527

- 17 -

45914 

Финансов анализ  : Учебник / Андрей Захариев и др . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 328 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: А. Ангелов, А. Ганчев, П. Братанов, Ж. Тодоров, Н. Илиев, К. Петков.

   ISBN 978-619-00-0382-3 

  

Сист. No: 17533

Финансов контрол

- 18 -

45913 

Финансов контрол  : [Учебник] / Милка Томева и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 348 с. : със сх., фиг. ; 24 см

   Други авт.: З. Ганчева, И. СДтанева, М. Антов, Ж. Желев.

   ISBN 978-619-00-0373-1 

  

Сист. No: 17532

Право. Наука за държавата и правото

- 19 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2016 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2016 . - 696 с. ; 24 см + CD ROM

   Други авт.: Е. Банова, С. Серебезова, С. Симеонова.

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 17572

- 20 -

45931 

Николова, Райна

   Медийно аудио- и аудиовизуално право : Административноправни въпроси / Райна Николова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 542 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-855-5 

  

Сист. No: 17556

- 21 -

45933 

Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право"  . - София : Фенея, 2011 . - 415 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9499-83-4 

  

Сист. No: 17558

Обществено управление. Военни науки

- 22 -

45921 

Наука, образование, сигурност  : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 526 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-796-1 

  

Сист. No: 17546

- 23 -

45922 

Реформите в системата за национална сигурност на Република България  : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} /  Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 390 с. ; 24 см . -  (Поредица Наука, образование, сигурност ; 2)

   

   ISBN 978-954-535-838-8 

  

Сист. No: 17547

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 24 -

45928 

Маринов, Марин Ласков

   Приложна математика / Марин Ласков Маринов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 477 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-885-2 

  

Сист. No: 17553

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 25 -

45926 

Асанс, Кристоф

   Управление на мрежи : Изграждане на социална връзка за икономическото благосъстояние / Кристоф Асанс ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 261 с. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-852-4 

  

Сист. No: 17551

Мениджмънт

- 26 -

I 2104 

Мениджмънт на 21 век: предизвикателства и отговорности  / Румен Върбанов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 199 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 126)

   Други авт.: В. Краева, М. Андреева, М. Бакърджиева.

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 17526

Методи на управление

- 27 -

45916 

Алексиева, Соня

   Пъблик рилейшънс : Книга за онова, което не може да се купи, а трябва да се спечели / Соня Алексиева . - София : Нов бълг. унив., 2008 . - 311 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-516-5 

  

Сист. No: 17541

- 28 -

45918 

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение / Димитър Панайотов . - София : Нов бълг. унив., 2003 . - 156 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-535-197-7 

  

Сист. No: 17543

- 29 -

45920 

Хаджиев, Кристиян

   Модели за организационно съвършенство : [Учебник] / Кристиян Хаджиев . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 342 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-756-5 

  

Сист. No: 17545

Счетоводство

- 30 -

I 2104 

Вечев, Венцислав

   Счетоводни аспекти на кредитната дейност в банките / Венцислав Вечев . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 188 с. : с прил., табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 127)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 17525

- 31 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2016  . - Пловдив : Плутон-1, 2016 . - 23 см

   

   Кн. 1-5 . - 2016 . - 1396 с.

   

  

Сист. No: 17575

- 32 -

45923 

Нешева-Кьосева, Нинел

   Въведение в екологичното и социалното счетоводство / Нинел Нешева-Кьосева . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 155 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-847-0 

  

Сист. No: 17548

- 33 -

657/С/Н 865 

Новият Закон за счетоводството и цялостен експертен коментар в сила от 1.01.2016 г.  . - София : Български законник, 2015 . - 126 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90442-0-9 

  

Сист. No: 17574

- 34 -

657/С/Н 867 

Ново счетоводно законодателство  : Кн. 1 - 2 . - София : Труд и право, 2015 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-608-234-3 

   Кн. 1. Закон за счетоводството в сила от 2016 година : Нормативен текст : Авторски коментар : Приложения / Велин Филипов . - 2015 . - 288 с. : с прил.

   

  

Сист. No: 17573

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 35 -

45487 

Vasileva, Radka

   English for economics and business : Part 1 - 2 / Radka Vasileva . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 23 cm

   

   ISBN 978-954-23-1107-2 

   Part 2 . - 2016 . - 119 p.

   

  

Сист. No: 17529


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Петя 2 
Алексиева, Соня 27 
Ангелов, Ангел 16 17 
Ангелов, Георги 16 
Ангелов, Петко 16 
Андреева, Мария 26 
Антов, Момчил 18 
Асанс, Кристоф 25 
Асенов, Асен 14 
Асенов, Тодор 8 
Бакърджиева, Милка 26 
Банова, Емилия 19 
Богданова, Маргарита 9 
Боев, Боян 1 
Божинов, Божидар 16 
Борисов, Борислав 9 
Братанов, Петър 17 
Василев, Йордан 7 8 
Василева, Петя 16 
Веселинова, Надежда 9 
Вечев, Венцислав 30 
Върбанов, Румен 26 
Вътев, Жельо 16 
Ганчев, Александър 16 17 
Ганчева, Зорница 18 
Георгиев, Венелин 23 
Георгиева, Анета 14 
Георгиева, Петя 8 
Господинов, Юлиян 9 
Гочева, Боряна 15 
Гълъбинова, Юлияна 6 
Димитрова, Теодора 16 
Желев, Жельо 18 
Захариев, Андрей 16 17 
Иванов, Росен 14 
Илиев, Никола 17 
Исмаилов, Танер 16 
Канушев, Мартин 4 
Кондарев, Ивайло 14 
Константинов, Методи 1 
Костов, Димитър 16 
Краева, Виолета 26 
Кръстев, Людмил 16 
Кръстева-Благоева, Евгения 3 
Кунев, Красимир 7 8 
Лазаров, Румен 7 8 
Лазарова, Елица 9 
Лилова, Румяна 16 
Маринов, Георги 5 
Маринов, Иван 16 
Маринов, Марин 16 
Маринов, Марин Ласков 24 
Маринова, Диана 5 
Марков, Огнян 7 8 
Масларов, Светослав 5 
Мермерска, Людмила 14 
Миланова, Петя 8 
Милинов, Валентин 16 
Михайлов, Михаил 10 
Мръчков, Васил 19 
Несторов, Людмил 7 8 
Нешева-Кьосева, Нинел 11 32 
Николов, Борис 1 
Николова, Ирена 5 12 
Николова, Райна 20 
Павлов, Цветан 16 
Павлова, Марияна 16 
Панайотов, Димитър 28 
Парашкевова, Евелина 9 
Петков, Калоян 17 
Петкова, Елица 8 
Проданов, Стоян 16 
Пътев, Пламен 16 
Радуканов, Сергей 16 
Радулова, Анелия 16 
Раков, Александър 14 
Ризов, Николай 14 
Сербезова, Стойна 19 
Симеонов, Стефан 16 
Симеонова, Стефанка 19 
Станева, Ивелина 18 
Стоянова, Мариела 9 
Тодоров, Евгени 9 
Тодоров, Живко 17 
Тодорова, Мария 1 
Тодорова, Таня 7 8 
Томева, Милка 18 
Тошева-Георгиева, Десислава 5 
Узунова, Красимира 14 
Филипов, Велин 34 
Хаджиев, Кристиян 29 
Царевски, Владимир 15 
Цветанова, Ева 9 
Цонева, Елка 7 8 
Чиприянов, Михаил 9 
Шипчанов, Милен 25 
Шишманова, Пенка 7 8 
Янкова, Цветана 14 
Vasileva, Radka 35 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Всичко за продан: консумативната култура в България 3 
Въведение в екологичното и социалното счетоводство 32 
Глобални пари и финанси 5 
Европейските региони - формално следване на номенклатурата или използване на възможностите за сближаване 6 
Историческа социология на наказателните политики в България 4 
История на стопанските и административните институции 11 
Макроикономика 7 8 
Медийно аудио- и аудиовизуално право 20 
Мениджмънт на 21 век: предизвикателства и отговорности 26 
Методика за написване на дипломна работа 16 
Методологически и организационни аспекти на планирането в България 9 
Модели за организационно съвършенство 29 
Наръчник на икономиста 2016 31 
Наука, образование, сигурност 22 
Новият Закон за счетоводството и цялостен експертен коментар в сила от 1.01.2016 г. 33 
Ново счетоводно законодателство 34 
Новото данъчно законодателство през 2016 година 14 
Организационно поведение 28 
Основни макроикономически показатели 2014 13 
Преходни истории за култура и комуникации 2 
Приложна математика 24 
Пъблик рилейшънс 27 
Реформите в системата за национална сигурност на Република България 23 
Стратегическо управление на туризма 10 
Счетоводни аспекти на кредитната дейност в банките 30 
Трудови отношения 2016 година 19 
Управление на мрежи 25 
Учителя 1 
Финансиране на международната търговия 12 
Финансов анализ 17 
Финансов контрол 18 
Финансови пазари и посредници 15 
Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право" 21 
English for economics and business 35 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 20 
административен капацитет 6 
административно договаряне 21 
административно право 21 
акцизи 14 
аналитична геометрия 24 
английски език 35 
английски език за икономисти 35 
английски език за студенти 35 
аудиовизуално право 20 
банков кредит 30 
банков мениджмънт 16 
банкови гаранции 12 
банкови кредити 12 
банкови кредитни операции 30 
БВП 7 13 
бедност 7 
безработица 7 
бенчмаркетинг 9 
библиотеки 2 
бизнес инструменти 26 
бизнес планиране 9 
брокерски кредит 12 
брутен вътрешен продукт 6 
България 13 
български библиотеки 2 
български региони 6 
бюджетен контрол 18 
бяло братство 1 
валутен контрол 18 
валутен курс 5 
валутен пазар 5 
валутни пазари 15 
видове инфлация 7 
видове контрол 18 
власт 4 
военни престъпления 4 
връзки с обществеността 27 
външен финансов контрол 18 
външнотърговска политика 7 8 
Върховен касационен съд 19 
вътрешен одит 18 
вътрешен финансов контрол 18 
глобализация 7 
граждани 2 
гражданска защита 23 
граница на функция 24 
данък върху добавена стойност 14 
данъци 14 
данъчен контрол 18 
данъчни закони 31 
данъчно законодателство 14 31 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 14 
ДДС 14 31 
демократично управление 25 
деривативни инструменти 15 
диагностичен анализ 26 
дипломна работа 16 
документарен акредитив 12 
документарно инкасо 12 
доходи на физически лица 14 
дългови инструменти 15 
Дънов 1 
дъновизъм 1 
дъновистко учение 1 
държавен бюджет 7 
държавен капитализъм 25 
държавна финансова инспекция 18 
държавна финансова статистика 13 
държавно регулиране 7 
държавно регулиране на икономиката 7 
европейска валутна система 5 
европейска политика 6 
европейски държави 6 
Европейски паричен съюз 5 
европейски региони 6 
Европейски съюз 6 25 
европейски фондове 6 
ЕВС 5 
екологични инвестиции 32 
екологични разходи 32 
екологично счетоводство 32 
експортно застраховане 12 
електронно деклариране 14 
ЕС 6 
животопис 1 
задачи 8 
заети лица 13 
заетост 7 
заетост и безработица 7 8 
Закон за акцизите и данъчните складове 14 
Закон за ДДС 31 
Закон за защита на конкуренцията 20 
Закон за счетоводството 33 34 
ЗДДС 31 
ЗДДФЛ 31 
здравна сигурност 22 
ЗКПО 14 31 
зрителски навици 2 
идеи 1 
измерване на БВП 7 
изследвания 22 
икономика 7 24 
икономика на предлагането 7 
икономическа активност 7 8 
икономическа политика 5 
икономически дейности 13 
икономически растеж 7 8 
икономически сектори 13 
икономически теории 11 
икономически цикли 8 
икономическо благосъстояние 7 
икономическо неравенство 7 
икономическо развитие 7 
инвестиционен мениджмънт 16 
инвестиционен портфейл 17 
Инкотермс 2010 12 
иновативно предприемачество 26 
иновационна политика 9 
институции 11 
институционализъм 11 
институционална икономика 11 
институционална теория 11 
интегрално смятане 24 
интегрирани маркетингови комуникации 27 
интеркултурна делова комуникация 26 
интеркултурна комуникация 26 
интернет 26 
инфлация 7 8 
информационни технологии 26 
историческа социология 4 
ИТ 26 
йерархично управление 25 
капиталови пазари 15 
киберсигурност 22 
Кодекс на труда 19 
колективни трудови спорове 19 
коментар 33 
комуникации 2 
комуникация 28 
консумативна култура 3 
контрол 18 
контрол в публичния сектор 18 
контрол върху изпирането на пари 18 
конференция 22 
корпоративен PR 27 
корпоративна сигурност 22 
корпоративно подоходно облагане 14 31 
Кохезионен фонд 6 
кохезионна политика 6 
кредитни операции 30 
крива на Филипс 7 
крос-културен мениджмънт 26 
кръгла маса 23 
култура 2 
ликвидност на фирмата 17 
линейна алгебра 24 
лихвени изчисления 24 
лихвени проценти 15 
макроикономика 7 8 
макроикономическа политика 7 
макроикономическа статистика 13 
макроикономическа теория 7 
макроикономически анализ 7 8 
макроикономически показатели 13 
макроикономически рискове 12 
макроикономическо равновесие 7 8 
макроикономическо регулиране 7 
математика 24 
матрици 24 
медии 2 20 22 27 
медийни практики 2 
медийни услуги 20 
междуличностни отношения 28 
международен лизинг 12 
международна научна конференция 22 
международна регионална икономическа интеграция 7 
международна търговия 12 21 
международна финансова система 5 
международни валутни отношения 7 8 
международни отношения 7 
международни търговски термини 12 
международни финанси 5 
мениджмънт 26 
менителница 12 
местни данъци и такси 14 31 
микроикономически рискове 12 
митнически контрол 18 
мобилни технологии 26 
модели на поведение 28 
Монте Карло симулация 17 
мотивация 28 
мрежа 25 
мрежов капитализъм 25 
наказателен закон 4 
наказателен кодекс 21 
наказателно правосъдие 4 
написване на дипломна работа 16 
наредби 19 
Народно събрание 4 
нарушение 4 
наръчник на икономиста 31 
наследници 21 
насърчаване на заетостта 19 
национална икономика 7 
национална сигурност 22 23 
невербални сигнали 28 
независим финансов одит 18 
неоинституционална теория 11 
неопределен интеграл 24 
обезщетения 19 
облигации 15 
оборотни капитали 17 
образование 22 
обща теория на икономиката 8 
обществен ред 23 
околна среда 6 10 
оперативни програми 6 
определен интеграл 24 
организации 11 
организационна ефективност 29 
организационна култура 28 
организационна промяна 29 
организационна структура 29 
организационно моделиране 29 
организационно поведение 28 
организационно проектиране 29 
организационно развитие 26 28 
организационно съвършенство 29 
осигурителен стаж 21 
отбрана 22 
отпуски 19 
отработени човекочасове 13 
пазар на труда 6 
пазарен капитализъм 25 
пари 5 7 
паричен пазар 7 8 
парична политика 7 8 
парични пазари 15 
планиране 9 
планиране на иновациите 9 
планови процеси 9 
платежен баланс 5 7 8 
платежоспособност на фирмата 17 
позициониране на продукти 20 
потребление 7 
почивки 19 
ПР 2 
право 4 20 21 
правосъдие 21 
престъпление 4 
приложна математика 24 
прогресия 24 
продуктово позициониране 2 
производна функция 24 
публичен сектор 16 
пъблик рилейшънс 27 
пъблик рилейшънс кампании 27 
работна заплата 19 
работно време 19 
развитие на човешките ресурси 6 
разследване 21 
регионална икономическа интеграция 7 
регионално развитие 6 
региони 6 
реклама 20 27 
реструктуриране на капитала 17 
СА 7 8 9 16 17 18 26 30 35 
самоуправление 25 
сборник 21 
световни пари 5 
секторни сметки 13 
СЕМ 20 
сетълмент 21 
сигурност 22 23 
сигурност и отбрана 23 
ситуационно управление 22 
служители 25 
Сметна палата 18 
социален одит 32 
социална отчетност 32 
социална сигурност 22 
социални медии 26 
социални мрежи 3 26 
социално осигуряване 31 
социално счетоводство 32 
социология 2 4 
спестяване 7 
специални разузнавателни средства 23 
специални служби 23 
спонсорство 20 
стагфлация 7 
стратегии 26 
стратегии в туризма 10 
счетоводен анализ 30 
счетоводна отчетност 32 
счетоводна политика 30 
счетоводно законодателство 31 
счетоводно отчитане 30 
счетоводство 30 31 33 34 
съвкупно предлагане 7 8 
съвкупно търсене 7 8 
таблични интеграли 24 
телевизионен пазар 20 
теория на Елиът 5 
териториална комуникационна политика 9 
тестове 8 
техническа помощ 6 
технически анализ 5 
ТНК 7 
транснационални корпорации 7 
транспорт 6 
трудов договор 19 
трудов стаж 19 21 
трудова книжка 19 
трудови отношения 19 
трудово възнаграждение 19 
трудово законодателство 19 31 
трудово правоотношение 19 
трудоустрояване 19 
туризъм 10 
туристически продукт 10 
туристически ресурси 10 
туристически сектор 10 
търговия 12 
търговски банки 30 
търговски кредит 12 
търговско слово 20 
търговско съобщение 20 
управление 10 28 
управление на мрежи 25 
управление на риска 12 22 
управление на стреса 28 
управление на туризма 10 
управленска теория 29 
управленско екологично счетоводство 32 
условия на труд 19 
учебно помагало по английски език 35 
факторинг 12 
фейсбук 2 
финансов анализ 17 
финансов контрол 18 
финансов мениджмънт 16 
финансов надзор 18 
финансови кризи 5 
финансови национални сметки 13 
финансови пазари 5 15 
финансово екологично счетоводство 32 
финансово моделиране 17 
финансово разузнаване 18 
финансово управление 16 
фирмена печалба 17 
фискална политика 7 8 
формиране на дохода 13 
числови множества 24 
човешки ресурси в туризма 10 
юбилеен сборник 21 
NUTS 2 региони 6 
NUTS региони 6 
PR 27 
PR етика 27 
PR програми 27 
PR техники 27 
Web 2.0 26 
Youtube 2