НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

016/С/Ю 125 

Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (2005-2015)  . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 88 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1101-0 

  

Сист. No: 17517

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 2 -

45863 

Бланчард, Кен и др.

   Доверието върши работа! : Четири ключа към изграждане на трайни взаимоотношения / Кен Бланчард, Синтия Олмстед, Марта Лорънс ; Прев. от англ. Павел Главусанов . - София : Класика и Стил, 2015 . - 152 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-327-087-3 

  

Сист. No: 17465

- 3 -

45840 

Дако, Пиер

   Фантастичните победи на модерната психология / Пиер Дако ; Прев. от фр. Росица Ташева, Румяна Маркова . - София : Колибри, 2015 . - 655 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-034-3 

  

Сист. No: 17435

- 4 -

45838 

Лукас, Бил

   Приведете в действие интелигентността си : Учете по-бързо, работете по-умно / Бил Лукас ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - 2. изд. . - София : Класика и Стил, 2015 . - 316 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-091-0 

  

Сист. No: 17433

- 5 -

45836 

Фройд, Зигмунд

   Психология на несъзнаваното / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Маргарита Дилова . - София : Колибри, 2014 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-329-2 

  

Сист. No: 17431

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 6 -

45843 

Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения  : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология" . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 452 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1093-8 

  

Сист. No: 17438

Статистика. Демография. Социология

- 7 -

45897 

Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии  : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 396 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-733-3 

  

Сист. No: 17511

- 8 -

45894 

Хаджиев, Боян Асенов

   Влиянието на новите медии върху гражданското общество (На примера на развитието на протестните движения 2009-2013 г. в България) / Боян Асенов Хаджиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 163 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-707-4 

  

Сист. No: 17508

Политика

- 9 -

45880 

Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России  . - Москва : РОССПЭН, 2008 . - 800 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-8243-0935-5 

  

Сист. No: 17491

- 10 -

45893 

От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС  : Студентска кръгла маса . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-758-6 

  

Сист. No: 17507

- 11 -

45888 

Томов, Александър и др.

   Голямото ограбване / Александър Томов, Вехби Малкоч, Димитър Митев . - София : Симолини, 2013 . - 152 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9493-70-2 

  

Сист. No: 17500

Икономика. Икономически науки

- 12 -

45866 

Арчър, Майкъл Дуейн

   Как да започнем да търгуваме на валутните пазари / Майкъл Дуейн Арчър ; Прев. от англ. Камен Велчев . - София : Сиела Норма АД, 2015 . - 496 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1696-6 

  

Сист. No: 17469

- 13 -

45904 

Божинова, Марияна и др.

   Хотелиерство и ресторантьорство / Марияна Божинова, Любка Илиева . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 279 с. : с прил., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0363-2 

  

Сист. No: 17519

- 14 -

45907 

Василева, Бистра

   Маркетингови комуникации / Бистра Василева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 426 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0846-7 

  

Сист. No: 17522

- 15 -

45847 

Горчева, Таня

   Глобален туризъм : Учебно пособие за дистанционно обучение / Таня Горчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-00-0322-9 

  

Сист. No: 17443

- 16 -

45878 

Граждан, Валерий Дмитриевич

   Теория управления / Валерий Дмитриевич Граждан . - Москва : Гардарики, 2007 . - 416 с. : със сх. ; 22 см

   

   ISBN 5-8297-0165-0 

  

Сист. No: 17489

- 17 -

42101 

Емилова, Ирена и др.

   Екотуризъм и инфраструктура / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - Варна : Ико-консулт, 2013 . - 103 с. ; 23 см . -  (Библиотека Учебници и учебни пособия)

   

   ISBN 978-954-8235-06-8 

  

Сист. No: 17439

- 18 -

45890 

Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания  : Годишен доклад 2015 : Тема на фокус: Политики за икономическо развитие в оперативните програми и Общата селскостопанска политика в периода 2007-2013 г. / Искра Белева и др . - София : ГорексПрес, 2015 . - 209 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-248-9 

  

Сист. No: 17503

- 19 -

45865 

Кардон, Грант

   Ако не си първи, си последен : Стратегии за продажба, за да доминирате на пазара и да победите конкуренцията / Грант Кардон ; Прев. от англ. Маринела Пенева . - София : Grant Cardone, 2015 . - 208 с. ; 24 см . -  (Бестселър на Ню Йорк Таймс)

   

   ISBN 978-619-90360-1-3 

  

Сист. No: 17467

- 20 -

45896 

Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост  / Недка Иванова и др . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 153 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : П. Мишев, М. Мочурова, М. Пенева.

   ISBN 978-954-644-698-5 

  

Сист. No: 17510

- 21 -

45869 

Корзун, Владимир Анатольевич

   Интересы России в Мировом океане в новых геополитических условиях / Владимир Анатольевич Корзун . - Москва : Наука, 2005 . - 522 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-02-006216-2 

  

Сист. No: 17475

- 22 -

45879 

Кремер, Наум Шевелевич и др.

   Эконометрика / Наум Шевелевич Кремер, Борис Александрович Путко . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-01720-4 

  

Сист. No: 17490

- 23 -

45870 

Лефевр, Эдвин

   Истории Уолл-стрит / Эдвин Лефевр . - Москва : Питер, 2009 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-388-00495-6 

  

Сист. No: 17476

- 24 -

45854 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусия / Любен Кирев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 176 с. ; 23 см

   Други авт. : Ив. Петров, Кр. Кунев, Л. Несторов, Йор. Василев, Р. Лазаров, О. Марков, П. Шишманова, Т. Тодорова, Т. Асенов, Е. Цонева, Е. Петкова, П. Георгиева, П. Миланова.

   ISBN 978-619-168-111-2 

  

Сист. No: 17453

- 25 -

45895 

Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 135 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-735-7 

  

Сист. No: 17509

- 26 -

45875 

Миклашевская, Нина Анатольевна и др.

   Международная экономика : Учебник / Нина Анатольевна Миклашевская, Анатолий Васильевич Холопов . - 4. изд., доп. . - Москва : Дело и Сервис, 2008 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-8018-0386-9 

  

Сист. No: 17481

- 27 -

45887 

Минков, Венцислав и др.

   Търговски комуникации / Венцислав Минков, Петранка Мидова, Любка Илиева . - 7. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 378 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-966-4 

  

Сист. No: 17499

- 28 -

45874 

Никифоров, Владимир Семенович

   Логистика / Владимир Семенович Никифоров . - Москва : ТрансЛит, 2013 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-94976-469-5 

  

Сист. No: 17480

- 29 -

45864 

Ников, Николай

   Как да се справяме с предизвикателствата на новото време / Николай Ников . - София : Фабрика за книги, 2014 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7198-02-7 

  

Сист. No: 17466

- 30 -

45877 

Пасек, Ненад и др.

   Развивающиеся рынки : Уроки успешной деятельности и перспективы развития различных рынков / Ненад Пасек, Дэниел Торнайли . - Москва : Олимп-Бизнес, 2006 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-9693-0024-1 

  

Сист. No: 17488

- 31 -

45905 

Пътев, Пламен и др.

   Финанси на фирмата : Избрани лекции / Пламен Пътев, Марин Маринов, Александър Ганчев . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 209 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-281-2 

  

Сист. No: 17520

- 32 -

45882 

Рубцов, Борис Борисович

   Современные фондовые рынки : Учебное пособие / Борис Борисович Рубцов . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007 . - 926 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-9614-0435-8 

  

Сист. No: 17494

- 33 -

II 2029 

Славова-Ночева, Мария

   Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар : Монографично изследване / Мария Славова-Ночева . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2012 . - 230 с. : с фиг. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-12-0212-8 

  

Сист. No: 17501

- 34 -

45858 

Турбулентность налоговых реформ  / Сергей Ильич Юрий и др . - Киев : Знаняя, 2011 . - 384 с. ; 22 см

   Други авт. : А. Крисоватый, И. Майбуров, Т. Кощук.

   ISBN 978-966-346-869-3 

  

Сист. No: 17457

- 35 -

45859 

Хынку, Родика и др.

   Основы инвестиционной деятельности : Учебник / Родика Хынку, Анна Сухович, Иван Лукиян . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2008 . - 310 с. : с табл. ; 26 см

   

   ISBN 978-9975-75-434-7 

  

Сист. No: 17458

- 36 -

45885 

Amos, Michael

   Macroeconomic policy analysis : Open economies with quantity constraints / Michael Amos . - Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . - 69 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-521-11574-2 

  

Сист. No: 17497

- 37 -

45860 

Bastable, Charles F.

   Public Finance / Charles F. Bastable . - San Diego : Simon Publication, 2003 . - 672 p. ; 24 cm

   

   ISBN 1-932512-12-8 

  

Сист. No: 17459

- 38 -

45861 

Mishkin, Frederic S.

   The economics of money, banking, and financial markets / Frederic S. Mishkin . - 3. ed. . - New York : Harper Collins, 1992 . - 806 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-673-52141-9 

  

Сист. No: 17460

- 39 -

45908 

Vassileva, Bistra

   Nonlinear Dynamics for Marketing Decisions / Bistra Vassileva . - Varna : Steno, 2015 . - 24 cm . -  (Series in Applied Mathematics and Mechanics ; 7)

   

   ISBN 1314-3034 

   Part 1. Dynamics of Global brands Values: Concepts and Models . - 2015 . - 147 p.

   

  

Сист. No: 17524

- 40 -

45883 

Экстрим маркетинг  : Драйв, кураж и высшая математика . - Москва : Коммерсант ; Питер, 2007 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-91180-392-6 

  

Сист. No: 17495

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 41 -

45849 

Вътев, Жельо и др.

   Теория на парите и кредита : Избрани лекции / Жельо Вътев, Валентин Милинов, Сергей Радуканов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 252 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-275-1 

  

Сист. No: 17445

- 42 -

45848 

Маринов, Марин и др.

   Корпоративни финанси : Избрани теми / Марин Маринов, Жельо Вътев, Ангел Ангелов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 188 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-277-5 

  

Сист. No: 17444

- 43 -

45850 

Милинов, Валентин и др.

   Техника на данъчното облагане : Свитък избрани лекции / Валентин Милинов, Марин Маринов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 258 с. : с прил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-278-2 

  

Сист. No: 17446

- 44 -

45902 

Милинов, Валентин и др.

   Техника на данъчното облагане : Сборник с тестове и задачи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Валентин Милинов, Марин Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 148 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1103-4 

  

Сист. No: 17515

- 45 -

45841 

Финанси  : Учебник / Румяна Лилова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 540 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт. : Ан. Захариев, Б. Божинов, Ж. Вътев, Пл. Пътев, Ст. Симеонов, Ст. Проданов, Ан. Ангелов, В. Милинов, М. Маринов, Ан. Радулова, Л. Кръстев, Ал. Ганчев.

   ISBN 978-954-23-1092-1 

  

Сист. No: 17436

Данъци. Такси. Налози

- 46 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност... / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2015 . - 800 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 17449

Търговия

- 47 -

45855 

Организация и отчитане на търговските сделки  / Венцислав Минков и др . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2011 ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0449-4 

  

Сист. No: 17454

Право. Наука за държавата и правото

- 48 -

347.7/С/А 456 

Актуални въпроси на производството по несъстоятелност  : Приложен коментар : Анализ на съдебната практика / Стефан Стефанов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2015 . - 856 с. ; 21 см

   Други авт. : Р. Топчиева, Д. Митева, Б. Николова.

   ISBN 978-954-608-228-2 

  

Сист. No: 17448

- 49 -

45892 

Грозданов, Антон

   Ръководство по търговско право : Кн. 1 - / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2015 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-715-646-3 

   Кн. 1. Търговци . - 2015 . - 147 с.

   

  

Сист. No: 17505

- 50 -

45891 

Ковачева, Галина Димитрова

   Корпоративна престъпност / Галина Димитрова Ковачева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2015 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-644-9 

  

Сист. No: 17504

- 51 -

45889 

Манолов, Георги Любенов

   Избори и избирателни системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 430 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90178-6-9 

  

Сист. No: 17502

- 52 -

45851 

Стефанов, Георги

   Търговско дружествено право : Търговски дружества - общи положения : Отделни видове търговски дружества / Георги Стефанов . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 631 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-108-2 

  

Сист. No: 17447

- 53 -

45837 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част : Специална част : Данъчен процес : Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма АД, 2014 . - 464 с. : с казуси ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1560-0 

  

Сист. No: 17432

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 54 -

45906 

Врачовски, Данаил и др.

   Социално осигуряване : Анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения / Данаил Врачовски, Пламен Йорданов . - Допечатка . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 370 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-23-0098-0 

  

Сист. No: 17521

Застраховане

- 55 -

45846 

Ерусалимов, Румен и др.

   Международно застраховане / Румен Ерусалимов, Милен Митков . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 200 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0302-1 

  

Сист. No: 17442

Образование

- 56 -

II 2031 

Бизнес образование и пазарна динамика  : Сборник с доклади от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката . - Варна : Стено, 2015 . - 229 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-449-796-5 

  

Сист. No: 17523

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 57 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 3 . - 2015 . - 116 с.

   

  

Сист. No: 17506

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 58 -

45903 

Найденов, Янчо

   Горското стопанство - мост към бъдещето / Янчо Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 48 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 17516

Управление на предприятията. Организация на производството

- 59 -

45881 

Беляев, Игор Николаевич

   Новый взгляд на экономику : Т. 1 - 2 / Игор Николаевич Беляев . - Москва : Общество с ограниченной ответственностью Мальва, 2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-99022-143-7 

   Т. 1. Метод внутреннего хозрасчета . - 2010 . - 632 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 17492

- 60 -

45881 

Беляев, Игор Николаевич

   Новый взгляд на экономику : Т. 1 - 2 / Игор Николаевич Беляев . - Москва : Общество с ограниченной ответственностью Мальва, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-9902214-2-0 

   Т. 2. Конструирование будущего . - 2011 . - 920 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 17493

- 61 -

45872 

Галанов, В. А. и др.

   Логистика государственных закупок : Учебно-методическое пособие / В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 247 с. ; 22 см + CD-ROM . -  (Серия Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003699-1 

  

Сист. No: 17478

- 62 -

45876 

Иванов, М. А. и др.

   Организация как ваш инструмент : Российский менталитет и практика бизнеса / М. А. Иванов, Д. М. Шустерман . - 3. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006 . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-9614-0339-4 

  

Сист. No: 17485

- 63 -

45873 

Логистика  : Учебное пособие . - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2013 . - 202 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-905554-01-8 

   ISBN 978-5-16-005277-9 

  

Сист. No: 17479

- 64 -

45871 

Логистика в примерах и задачах  / В. С. Лукинский и др . - Москва : Финансы и статистика, 2014 . - 288 с. : с табл. ; 21 см

   Други авт. : В. Бережной, Е. Бережная, В. Лукинский, Т. Порохня, Е. Шарунова.

   ISBN 978-5-279-03163-4 

  

Сист. No: 17477

- 65 -

45884 

Varma, Arup et al.

   Performance Management Systems : A Global Perspective / Arup Varma, Pawan S. Budhwar, Angelo DeNisi . - London et al. : Routledge, 2008 . - 271 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-77176-4 

  

Сист. No: 17496

Методи на управление

- 66 -

45844 

Дилков, Цветан

   Бизнесстратегии : Учебно пособие / Цветан Дилков . - София : Нова звезда, 2014 . - 206 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

  

Сист. No: 17440

- 67 -

45845 

Дилков, Цветан

   Управление на риска : [Учебник] / Цветан Дилков . - София : Нова звезда, 2015 . - 239 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 17441

- 68 -

45839 

Дракър за всеки ден  : 366 дни в проникновение и мотивация за вършене на правилните неща / Питър Дракър, Джоузеф А. Макиариело . - София : Класика и Стил, 2013 . - 432 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-081-1 

  

Сист. No: 17434

Пъблик рилейшънс

- 69 -

45898 

Бакърджиева, Милка

   Връзки с обществеността : Пъблик рилейшънс / Милка Бакърджиева . - 2. прераб. и доп. изд., допеч. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0666-5 

   

   

  

Сист. No: 17450

Счетоводство

- 70 -

45852 

Василев, Венцислав

   Счетоводство на застрахователното дружество : Учебно пособие / Венцислав Василев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 171 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0990-1 

  

Сист. No: 17451

- 71 -

45868 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015  / Христина Колева и др . - София : Доби прес ЕООД, 2015 . - 456 с. ; 23 см

   Други авт. : Д. Дурина, М. Димитрова, В. Василева, П. Бакалова, А. Головина, С. Димитрова.

   ISBN 978-954-926-259-9 

  

Сист. No: 17472

- 72 -

45900 

Ималова, Диана

   Банково счетоводство : Учебник / Диана Ималова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1104-1 

  

Сист. No: 17513

- 73 -

45901 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство  : За магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия / Атанас Атанасов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 192 с. ; 24 см

   Други авт. : Ст. Александров, Р. Симеонова, Г. Иванова-Кузманова, Г. Чиприянова.

   ISBN 978-954-23-1098-3 

  

Сист. No: 17514

- 74 -

45842 

Отчитане на външнотърговските сделки  : Учебно-методическо пособие / Георги Баташки и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 144 с. : с прил., казуси ; 24 см

   Други авт. : Г. Иванова-Кузманова, Р. Михайлова, В. Вечев, Р. Димитров.

   ISBN 978-954-23-1095-2 

  

Сист. No: 17437

- 75 -

45853 

Свраков, Антон

   Размисли за счетоводството в минало и в настояще време / Антон Свраков . - София : Труд и право, 2014 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-214-5 

  

Сист. No: 17452

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 76 -

45862 

Бок, Ласло

   Новите правила / Ласло Бок ; Прев. Милко Стоименов . - София : Бард, 2015 . - 496 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-685-4 

  

Сист. No: 17464

- 77 -

45867 

Кенеди, Джойс Лейн

   Интервюта за работа for Dummies / Джойс Лейн Кенеди ; Прев. Ирена Райчева . - София : Алекс Софт, б. г. . - 376 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-295-1 

  

Сист. No: 17471

- 78 -

45886 

Floyd, Raymond C.

   A Culture of Rapid Improvement : Creating and Sustaining an Engaged Workforce / Raymond C. Floyd . - Boka Raton : CRC Press, 2008 . - 295 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-56327-378-0 

  

Сист. No: 17498

Информационни технологии

- 79 -

45899 

Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии  : Студентска научна сесия 15 октомври 2015 : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 116 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1097-6 

  

Сист. No: 17512

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 80 -

II 2030 

Stoilova, Daniela et al.

   Let's Talk Tourism / Daniela Stoilova, Tsvetana Shenkova . - Revised and updated . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2015 . - 200 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-954-23-1096-9 

  

Сист. No: 17518

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 81 -

45856 

Николова, Веска

   Народната партия 1894-1920 : Между консерватизма и либерализма / Веска Николова . - В. Търново : Витал, 2004 . - 536 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8259-73-7 

  

Сист. No: 17455


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Станислав 73 
Ангелов, Ангел 42 45 
Арчър, Майкъл Дуейн 12 
Асенов, Тодор 24 
Атанасов, Атанас 73 
Бакалова, Павлина 71 
Бакърджиева, Милка 69 
Баташки, Георги 74 
Белева, Искра 18 
Беляев, Игор Николаевич 59 60 
Бережная, Е. В. 64 
Бережной, В. И. 64 
Бланчард, Кен 2 
Божинов, Божидар 45 
Божинова, Марияна 13 47 
Бок, Ласло 76 
Василев, Венцислав 70 
Василев, Йордан 24 
Василева, Бистра 14 
Василева, Валентина 71 
Велчев, Камен 12 
Вечев, Венцислав 74 
Врачовски, Данаил 54 
Вътев, Жельо 41 42 45 
Галанов, В. А. 61 
Ганчев, Александър 31 45 
Георгиева, Петя 24 
Главусанов, Павел 2 
Головина, Анастасия 71 
Горчева, Таня 15 
Граждан, Валерий Дмитриевич 16 
Гришина, О. А. 61 
Грозданов, Антон 49 
Дако, Пиер 3 
Дилков, Цветан 66 67 
Дилова, Маргарита 5 
Димитров, Ради 74 
Димитрова, Мина 71 
Димитрова, Светлана 71 
Дракър, Питър 68 
Дурина, Даниела 71 
Емилова, Ирена 17 
Ерусалимов, Румен 55 
Захариев, Андрей 45 
Иванов, М. А. 62 
Иванова, Недка 20 
Иванова, Петя 47 
Иванова-Кузманова, Галя 73 74 
Илиева, Любка 13 27 
Илийчовски, Светослав 47 
Ималова, Диана 72 
Йорданов, Пламен 54 
Кардон, Грант 19 
Кенеди, Джойс Лейн 77 
Кирев, Любен 24 
Ковачева, Галина Димитрова 50 
Колева, Христина 71 
Кондарев, Ивайло 46 
Корзун, Владимир Анатольевич 21 
Кощук, Татьяна Васильевна 34 
Кремер, Наум Шевелевич 22 
Крисоватый, Андрей Игоревич 34 
Кръстев, Людмил 45 
Кунев, Красимир 24 
Лазаров, Румен 24 
Лаптев, Веселин 4 
Лефевр, Эдвин 23 
Лилова, Румяна 45 
Лорънс, Марта 2 
Лукас, Бил 4 
Лукинский, В. В. 64 
Лукинский, В. С. 64 
Лукиян, Иван 35 
Майбуров, Игорь Анатольевич 34 
Макиариело, Джоузеф А. 68 
Малкоч, Вехби 11 
Манолов, Георги Любенов 51 
Маринов, Марин 31 42 43 44 45 
Марков, Огнян 24 
Маркова, Румяна 3 
Мидова, Петранка 27 
Миклашевская, Нина Анатольевна 26 
Миланова, Петя 24 
Милев, Симеон 46 
Милинов, Валентин 41 43 44 45 
Минков, Венцислав 27 47 
Митев, Димитър 11 
Митков, Милен 55 
Михайлова, Румяна 74 
Мишев, Пламен 20 
Мочурова, Милкана 20 
Найденов, Янчо 58 
Несторов, Людмил 24 
Никифоров, Владимир Семенович 28 
Ников, Николай 29 
Николова, Бистра 48 
Николова, Веска 81 
Олмстед, Синтия 2 
Пасек, Ненад 30 
Пенева, Маринела 19 
Пенева, Мария 20 
Петкова, Елица 24 
Петров, Иван 24 
Порохня, Т. А. 64 
Проданов, Стоян 45 
Путко, Борис Александрович 22 
Пътев, Пламен 31 45 
Радуканов, Сергей 41 
Радулова, Анелия 45 
Райчева, Ирена 77 
Ризов, Николай 46 
Рубцов, Борис Борисович 32 
Свраков, Антон 46 75 
Симеонов, Стефан 45 
Симеонова, Росица 73 
Сирашки, Христо 17 
Славова-Ночева, Мария 33 
Стефанов, Георги 52 
Стефанов, Стефан 48 
Стоилова, Даниела 80 
Стоименов, Милко 76 
Стоянов, Иван Г. 53 
Сухович, Анна 35 
Ташева, Росица 3 
Тодорова, Таня 24 
Томов, Александър 11 
Топчиева, Ралица 48 
Торнайли, Дэниел 30 
Филипов, Велин 46 
Филипова, Теодора 47 
Фройд, Зигмунд 5 
Хаджиев, Боян Асенов 8 
Холопов, Анатолий Васильевич 26 
Хынку, Родика 35 
Цветкова, Лорета 46 
Цонева, Елка 24 
Чиприянова, Галина 73 
Шарунова, Е. В. 64 
Шенкова, Цветана 80 
Шибаев, С. Р. 61 
Шишманова, Пенка 24 
Шустерман, Д. М. 62 
Юрий, Сергей Ильич 34 
Amos, Michael 36 
Bastable, Charles F. 37 
Budhwar, Pawan S. 65 
DeNisi, Angelo 65 
Floyd, Raymond C. 78 
Mishkin, Frederic S. 38 
Shenkova, Tsvetana 80 
Stoilova, Daniela 80 
Varma, Arup 65 
Vassileva, Bistra 39 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ако не си първи, си последен 19 
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност 48 
Банково счетоводство 72 
Бизнес образование и пазарна динамика 56 
Бизнесстратегии 66 
Влиянието на новите медии върху гражданското общество (На примера на развитието на протестните движения 2009-2013 г. в България) 8 
Връзки с обществеността 69 
Глобален туризъм 15 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 71 
Голямото ограбване 11 
Горското стопанство - мост към бъдещето 58 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година 46 
Данъчно право 53 
Доверието върши работа! 2 
Дракър за всеки ден 68 
Екотуризъм и инфраструктура 17 
Избори и избирателни системи 51 
Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания 18 
Интервюта за работа for Dummies 77 
Интересы России в Мировом океане в новых геополитических условиях 21 
Истории Уолл-стрит 23 
Как да започнем да търгуваме на валутните пазари 12 
Как да се справяме с предизвикателствата на новото време 29 
Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России 9 
Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост 20 
Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар 33 
Корпоративна престъпност 50 
Корпоративни финанси 42 
Логистика 28 63 
Логистика в примерах и задачах 64 
Логистика государственных закупок 61 
Макроикономика 24 
Маркетингови комуникации 14 
Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза 25 
Международная экономика 26 
Международно застраховане 55 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство 73 
Народната партия 1894-1920 81 
Новите правила 76 
Новый взгляд на экономику 59 60 
Организация и отчитане на търговските сделки 47 
Организация как ваш инструмент 62 
Основы инвестиционной деятельности 35 
От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС 10 
Отчитане на външнотърговските сделки 74 
Приведете в действие интелигентността си 4 
Психология на несъзнаваното 5 
Развивающиеся рынки 30 
Размисли за счетоводството в минало и в настояще време 75 
Ръководство по търговско право 49 
Современные фондовые рынки 32 
Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения 6 
Социално осигуряване 54 
Счетоводство на застрахователното дружество 70 
Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии 79 
Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии 7 
Теория на парите и кредита 41 
Теория управления 16 
Техника на данъчното облагане 43 44 
Турбулентность налоговых реформ 34 
Търговски комуникации 27 
Търговско дружествено право 52 
Управление на риска 67 
Фантастичните победи на модерната психология 3 
Финанси 45 
Финанси на фирмата 31 
Хотелиерство и ресторантьорство 13 
Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (2005-2015) 1 
A Culture of Rapid Improvement 78 
Let's Talk Tourism 80 
Macroeconomic policy analysis 36 
Mathematics and Natural sciences 57 
Nonlinear Dynamics for Marketing Decisions 39 
Performance Management Systems 65 
Public Finance 37 
The economics of money, banking, and financial markets 38 
Эконометрика 22 
Экстрим маркетинг 40 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 77 
агресивност 3 
акцизни ставки 43 
акцизни стоки 43 
акционерно дружество 52 
алтернативен туризъм 17 
английски език 80 
антимонополни протести 8 
атестация на персонала 65 
базова валута 12 
баланс на предприятието 31 
баланс на търговията 36 
банки 29 45 72 
банков анализ 42 
банков сектор 18 
банково дело 38 45 
банково счетоводство 72 
бартерни търговски сделки 47 
безналични разплащания 72 
бенчмаркинг 56 
библиография 1 
бизнес 29 
бизнес етика 6 
бизнес образование 56 
бизнес проекти 56 
бизнесанализ 66 
бизнесстратегия 66 
биоресурси 21 
БНБ 45 
борси 23 32 
бранд 25 
бранд комуникационни системи 14 
брандинг 14 
брокери 12 
България 18 20 81 
българска избирателна система 51 
българска икономика 11 
Българска стопанска камара 10 
български медии 10 
български преход 11 
българско счетоводно законодателство 75 
бюджет 45 
валутен борд 11 41 
валутен пазар 23 38 45 
валути 45 
валутна търговия 12 
валутни пазари 12 26 32 
взаимоотношения 69 
взаимоотношения с персонала 69 
видове данъци 53 
видове инфлация 41 
видове пари 41 
видове риск 67 
видове търговски дружества 52 
висши училища и бизнес 6 
внос 74 
воля 3 
времева стойност на парите 31 
връзки с обществеността 14 27 69 
възпитание 3 
външна търговия 18 
външнотърговска политика 24 26 
външнотърговски сделки 74 
вътреобщностни придобивания 6 
гаранционно застраховане 55 
география 57 
геополитика 21 
Германия 65 
глобален туризъм 15 
глобален туристически бизнес 15 
глобална икономика 30 
глобални брендове 39 
глобално затопляне 57 
глобално общество 8 
годишен финансов отчет 46 
годишна данъчна декларация 46 
годишни финансови отчети 71 
годишно данъчно облагане 44 
годишно счетоводно приключване 71 
гори 58 
горски разсадници 58 
горско стопанство 58 
граждански контрол 8 
граждански протести 10 
гражданско общество 8 16 
данък 53 
данъци 34 43 44 46 
данъчен акт 53 
данъчен контрол 53 
данъчен кредит 43 
данъчен процес 53 
данъчен финансов резултат 71 
данъчна оценка 43 
данъчна политика 34 53 
данъчна система 53 
данъчни дела 53 
данъчни задължения 53 
данъчни облекчения 43 44 
данъчни правоотношения 53 
данъчни реформи 34 
данъчни ставки 43 
данъчни форми 53 
данъчно законодателство 53 
данъчно облагане 43 44 45 46 71 
данъчно облагане печалбата на търговците 47 
данъчно право 53 
данъчноправни норми 53 
двойно счетоводство 75 
ДДС 43 46 53 
демокрация 10 51 
депресия 3 
дигитална кампания 51 
дипломна работа 73 
дипломна работа по счетоводство 73 
доброволно социално осигуряване 54 
доверие 2 
документиране на търговските сделки 47 
домакинства 36 
допълнително доброволно социално осигуряване 54 
допълнително социално осигуряване 54 
доставка на стоки 63 
доставки 28 
дружество с ограничена отговорност 52 
дружество със съучастие 52 
държавен дълг 18 
държавна собственост 61 
държавни приходи 45 
държавни разходи 45 
държавно регулиране 33 
държавно управление 9 69 
Европа 20 75 
европейска иновационна политика 33 
Европейски съюз 34 
езиково обучение 80 
езикознание 80 
екип 76 
екипи 78 
екология 57 
екосистеми 57 
екотуризъм 17 
екотуристи 17 
екотуристически потребители 17 
електронен подпис 79 
електронна търговия 79 
електронно гласуване 51 
емисионно-касови операции 72 
емоционалност 3 
ЕС 34 
ефективни маркетингови кампании 19 
животозастраховане 55 
задачи 24 
заетост и безработица 24 
Закон за счетоводството 75 
заплащане 65 
застраховане 55 70 
застрахователен агент 55 
застрахователен брокер 55 
застрахователна вноска 55 
застрахователна дейност 70 
застрахователни вноски 55 
застрахователни дружества 70 
застрахователни компании 62 
застрахователни посредници 55 
застрахователно дружество 70 
застрахователно счетоводство 70 
застраховка Гражданска отговорност 55 
ЗДДС 71 
ЗДДФЛ 71 
земеделие 20 
земеделски култури 20 
земеделски стопани 20 
знание 68 
избирателни комисии 51 
избирателни системи 51 
избирателно законодателство 51 
избирателно право 51 
избор на доставчик 63 
Изборен кодекс 51 
избори 51 81 
изборно интервю 77 
износ 74 
изчисляване на разходи 59 
иконометрия 22 
икономика 6 10 18 26 29 30 59 60 
икономическа активност 24 
икономическа криза 11 25 
икономическа социология 6 
икономическа среда 18 
икономически аспекти 54 
икономически кризи 19 
икономически показатели 30 
икономически растеж 24 
икономически теории 59 
икономически цикли 24 
икономическо развитие 18 
иконофизика 56 
импулсивност 3 
инвестиции 35 45 
инвестиционен климат 35 
инвестиционен портфейл 45 
инвестиционен процес 35 
инвестиционна политика 35 
инвестиционни дейности 35 
инвестиционни решения 45 
инвестиционни рискове 67 
иновации 13 33 68 
иновационна политика 33 
иновационно развитие 33 
инпут-аутпут метод 20 
интелигентност 4 
интервю 77 
интервю за работа 77 
интернационална структурна политика 54 
интернет 8 
инфлация 24 41 45 
информационна безопасност 79 
информационна сигурност 79 
информационна среда 8 
информационни технологии 79 
информационно общество 6 
история 81 
казуси 53 
капиталистически осигурителни отношения 54 
капиталов пазар 23 
капиталова политика 45 
капиталови пазари 45 
капиталово бюджетиране 31 
Карго застраховане 55 
кариерен консултант 77 
катедра Стратегическо планиране 1 
Китай 65 
клиенти 19 
климатични промени 20 57 
клъстерен анализ 7 
командитно дружество 52 
комбинирано интервю 77 
комисионни търговски сделки 47 
компютъризирана търговия 12 
комуникации 69 
комуникационен микс 25 
комуникационни модели 14 
комуникационни средства 69 
комуникационни технологии 7 
конкурентна стратегия 66 
конкурентни стратегии 33 
конкурентоспособност 33 
конкуренция 33 
консерватизъм 81 
консултиране 62 
контрол на съдружниците 52 
конференция 6 7 56 57 
корпоративен данък 43 
корпоративна престъпност 50 
корпоративна система 67 
корпоративна социална отговорност 6 
корпоративна структура 30 
корпоративни нарушения 50 
корпоративни облигации 32 
корпоративни престъпления 50 
корпоративни социални мрежи 7 
корпоративни стратегии 66 
корпоративни финанси 45 
корпоративно облагане 71 
корпоративно подоходно облагане 43 44 46 53 
корупция 11 30 
кредит 41 45 
кредитен пазар 36 
кредитни пазари 32 
кредитно-финансова система 59 
кредитоспособност 42 
криза в продажбите 25 
кризисни ситуации 17 69 
култура на управление 78 
либерализъм 81 
лидери 78 
лидерство 68 
линейна алгебра 22 
линейна регресия 22 
лихва 31 41 45 
лихвен процент 41 
лихвени проценти 31 
лични продажби 25 
логистика 28 56 61 63 64 
логистически мениджмънт 28 
логистични дейности 61 
логистични посредници 64 
логистични услуги 28 63 64 
мажоритарна избирателна система 51 
макроикономика 24 36 
макроикономическа политика 26 
макроикономически анализ 24 36 
макроикономически показатели 18 
макроикономическо равновесие 24 
малоценност 3 
маркетинг 6 14 25 30 39 40 62 
маркетингов комуникационен микс 14 
маркетингови бюджети 25 
маркетингови инструменти 40 
маркетингови комуникации 14 25 56 
маркетингови проекти 40 
маркетингови решения 39 
маркетингови стратегии 25 
масова информация 69 
масова приватизация 11 
математика 22 
материални запаси 64 
медии 8 10 
медийна свобода 10 
медийни технологии 8 
медийно поведение 25 
международна икономика 26 
международна конференция 56 
международна научна конференция 57 
международна търговия 26 
международна юбилейна конференция 6 
международни валутни отношения 24 
международни валутни пазари 12 
международни пазари 32 39 56 
Международни счетоводни стандарти 75 
международни финанси 38 
международно застраховане 55 
Мексико 65 
мениджмънт 68 76 
мениджмънт на организацията 68 
мениджъри 76 
мениджърски умения 68 
местни данъци 43 53 
местни данъци и такси 44 
местни такси 43 
местно самоуправление 16 
местно управление 69 
метапсихология 5 
метод ABC 64 
мислене 4 
мита 45 
митническа политика 45 
мозък 4 
монетарна политика 38 
морски изследвания 21 
морски комуникации 21 
морски транспорт 21 
мотивация 29 68 
МСФО 71 
наемане на работа 36 
НАП 53 
Народна партия 81 
нарушения 50 
нарцисизъм 5 
научна конференция 6 7 57 
научни трудове 1 
научно изследване 73 
научно управление 16 
национална конкурентоспособност 33 
национална научна конференция 7 
неврастения 3 
неврози 3 
неплатежоспособност 48 
несъзнавано 5 
нетрудоспособни лица 54 
НСФОМСП 71 
Нюйркска фондова борса 23 
обединения на търговците 52 
облагане на доходи 44 
облагане с акциз 43 
облигации 32 
обменен пазар 23 
оборотни капитали 31 42 
образование 56 
обучение по английски език 80 
обща теория на икономиката 24 
обществени поръчки 61 
общество 6 68 
оздравително производство 48 
олихвяване 31 
онлайн банкиране 7 
опазване на околната среда 57 
оперативни програми 18 
операционни рискове 67 
операционни системи 79 
организации 2 62 
организационна култура 62 
организационна структура 13 
организационни осигурителни отношения 54 
организационно развитие 62 
организационно-управленска структура 13 
организация 78 
осигурени лица 54 
осигурителен контрол 54 
осигурителен фонд 54 
осигурителна каса 54 
осигурителни отношения 54 
осигурителни потребности 54 
осигурителни разходи 54 
отпадъци 57 
отсяващо интервю 77 
отчет за паричния поток 31 
отчет за приходи и разходи 31 
отчет за собствения капитал 31 
отчитане на кредитни сделки 74 
отчитане на пенсиите 54 
отчитане на приходите 70 
отчитане на разплащателни операции 74 
отчитане на разходите 59 70 
отчитане на разчетите 54 70 
отчитане на финансиранията 74 
оценка на бизнесриска 67 
оценка на риска 67 
оценяване на акции 31 42 
оценяване на облигации 31 42 
пазар 19 
пазар на труда 18 
пазари 30 40 
пазарна динамика 56 
пазарни поръчки 12 
пазарни проучвания 6 
памет 4 
пари 29 38 41 42 45 
паричен пазар 24 
паричен сектор 18 
паричен съвет 41 
парична маса 41 
парична политика 24 41 60 
парична система 41 
парични потоци 35 
парични преводи при търговските сделки 47 
партии 81 
партийна криза 81 
партийни структури 81 
патентен данък 43 44 
пенсионни фондове 54 
персонал 13 69 76 
персонални финанси 45 
план за търговия 12 
платежен баланс 24 26 
платежоспособност на фирмата 42 
поведение 2 
покупки 63 
политика 9 10 
политическа корупция 11 
политическа криза 11 
политически комуникации 10 
политически маркетинг 6 
политически партии 10 51 
портфейлна стратегия 66 
потребители 40 
потребление 29 
ПР 14 
ПР проект 69 
права на човека 6 
правно регулиране 53 
предизборна кампания 51 
предприятия 65 
презгранични преводи 72 
преобразуване на търговски дружества 52 
престъпност 30 
приватизация 11 
привлечен капитал 70 72 
примерен индивидуален сметкоплан 70 
природни екосистеми 20 
природни ресурси 20 57 
пристанищна инфраструктура 21 
приходи 70 
приходи в банките 72 
приходи за социално осигуряване 54 
програмен туризъм 15 
продажби 19 27 
продуктов портфейл 25 
продуктови иновации 25 
продуктови мениджъри 25 
проектни рискове 67 
производства 53 
производство по несъстоятелност 48 
пропорционална избирателна система 51 
протестни движения 8 
професионална етика 69 
професионално поведение 69 
психика 3 
психични процеси 5 
психично разстройство 3 
психози 3 
психология 2 3 
психосоматична медицина 3 
публични финанси 37 45 
пъблик рилейшънс 69 
работна заплата 36 
работна сила 78 
развиващи се пазари 30 
разговор 2 
разум 4 
разходи 70 
разходи в банките 72 
разходи за маркетинг 25 
разходи за социално осигуряване 54 
разчети 70 
ревизионен акт 53 
реклама 14 27 62 
ресторантьорски предприятия 13 
ресторантьорски услуги 13 
ресторантьорство 13 
риболов 21 
риск 67 
риск в застраховането 55 
риск мениджмънт 67 
Русия 9 
ръководители 2 
СА 1 6 13 15 17 24 31 41 42 43 44 45 54 55 66 67 69 70 72 73 74 79 80 
САЩ 65 
световна икономическа криза 25 
сделки с недвижими имоти 47 
сделки със складови запаси 47 
секс 3 
селско стопанство 20 
синдик 48 
системи за управление 65 
служители 76 
смесена избирателна система 51 
собствен банков капитал 72 
софтуер 79 
социалистически осигурителни отношения 54 
социална активност 6 
социална политика 6 
социални изследвания 7 
социални медии 6 
социални мрежи 6 
социални науки 6 
социални пазари 54 
социално осигуряване 54 
социално управление 16 
статистика 7 60 
статистически анализ 7 
статистически изследвания 7 
статистическо оценяване 7 
стеснителност 3 
стоков пазар 28 
стопанска дейност 13 
стратегии 66 
стратегическа отчетност 67 
стратегически маркетинг 19 
стратегически портфейли 66 
стратегически риск мениджмънт 67 
стратегическо планиране 1 
стратегическо управление 60 66 
стратегия на организацията 66 
студентска научна разработка 73 
студентска научна сесия 79 
счетоводна отчетност 70 
счетоводна практика 75 
счетоводни школи 75 
счетоводно отчитане 54 72 74 
счетоводно приключване 46 71 
счетоводно-правни норми 75 
счетоводство 59 60 70 72 73 75 
събирателно дружество 52 
съвкупно предлагане 24 
съвкупно търсене 24 
сънища 5 
творческа мисъл 4 
теория на вероятностите 22 
теория на управлението 16 
тестове 24 
технически рискове 67 
транспорт 33 
транспортен пазар 33 
транспортна логистика 63 
транспортни услуги 33 
трудов пазар 6 
трудови ресурси 30 
туризъм 13 15 17 57 80 
туристическа инфраструктура 17 
туристически бизнес 15 
туристически данък 43 
Турция 65 
търговска несъстоятелност 48 
търговски банки 45 
търговски дружества 49 52 
Търговски закон 75 
търговски книги 49 75 
търговски комуникации 27 
търговски регистър 49 
търговски сделки 47 
търговски сделки с интелектуална собственост 47 
търговски сделки с услуги 47 
търговско представителство 49 
търсене на работа 77 
Украйна 34 
Уолстрийт 23 
управление 9 16 59 65 66 69 76 78 
управление в бизнеса 69 
управление на запасите 63 
управление на изпълнението 65 
управление на риска 67 
управленски идеи 9 
управленски стратегии 66 
учене 4 
факторингови търговски сделки 47 
фетишизъм 5 
философия 6 
философска антропология 6 
финанси 23 31 34 37 42 45 
финанси на фирмата 31 42 
финансиране на социалното осигуряване 54 
финансов анализ 45 
финансов бюджет 61 
финансов лизинг 38 
финансов мениджмънт 31 45 
финансов пазар 38 
финансова стратегия 66 
финансова теория 45 
финансови активи 72 
финансови деривати 45 
финансови инвестиции 35 
финансови отчети 31 42 45 71 72 
финансови пазари 32 
финансови приходи 72 
финансови разходи 72 
финансови рискове 67 
фирмен капитал 31 
фирмен финансов мениджмънт 31 45 
фирмена осигурителна защита 54 
фирмени стратегии 67 
фирмено социално осигуряване 54 
фирми 45 67 
фискална политика 18 24 
фобии 3 
фондова борса 23 32 
форекс 12 
форекс пазар 12 
форекс търговия 12 
форекс фючърси 12 
фрайчайзингови сделки 47 
Франция 65 
фючърсни договори 12 
характер 3 
хиперинфлация 11 
хиперстагнация 11 
хистерия 3 
хотелиерски мениджър 13 
хотелиерски персонал 13 
хотелиерски предприятия 13 
хотелиерски услуги 13 
хотелиерство 13 80 
ценности 78 
ценови стратегии 25 
централна банка 45 
ЦК 81 
частни пенсионни фондове 54 
шизофрения 3 
юбилейна библиография 1 
юношество 3 
Япония 65 
50 години катедра История, философия, социология 6 
Google 76