НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 1 -

45697 

Въведение в статистиката  : Сборник от решени и нерешени задачи / Димитър Радилов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 280 с. : с табл., прил. ; 22 см

   Други авт.: С. Жекова, С. Тодорова, В. Димитрова, М. Кънева, В. Стоянова, Л. Любенов, Д. Карадимова, С. Желязкова, Г. Червенски, К. Капитанов.

   ISBN 978-954-21-0798-9 

  

Сист. No: 16928

- 2 -

45689 

Мургова, Мариана Колева

   Ръководство по статистика / Мариана Колева Мургова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 190 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-711-1 

  

Сист. No: 16919

Икономика. Икономически науки

- 3 -

44181 

Ганчева, Зорница

   Съвместните дейности в митническия контролен процес : Монография / Зорница Ганчева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 192 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 94)

   

   ISBN 978-954-23-1037-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16933

- 4 -

45703 

Деминг, Уилям Едуардс

   Новата икономика за индустрията, държавния сектор и образованието / Уилям Едуардс Деминг . - София : Рексинтегра, 2014 . - 208 с. : с табл., фиг. ; 22 см . -  (Модерен мениджмънт)

   

   ISBN 978-954-92934-3-2 

  

Сист. No: 16947

- 5 -

45702 

Иванчев, Боян

   История на българския капиталов пазар : Т. 1 - / Боян Иванчев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-553-9 

   Т. 1. 1862-1948 . - 2014 . - 196 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 16946

- 6 -

45688 

Икономика на предприятието  : Учебник / Любчо Варамезов и др . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 348 с. : с табл., тест. ; 24 см

   Други авт.: С. Найденов, И. Пантелеева, З. Иванова, Е. Николов.

   ISBN 978-619-00-0147-8 

  

Сист. No: 16918

- 7 -

45698 

Личев, Тихомир

   Примерни тестове по Икономическа география на България / Тихомир Личев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1039-6 

  

Сист. No: 16929

- 8 -

40848 

Макни, Валентина Генова

   Скритото предприемачество : Монография / Валентина Генова Макни . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 219 с. : с табл., фиг. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 35)

   

   ISBN 978-954-21-0807-8 

  

Сист. No: 16927

- 9 -

45693 

Манов, Васил

   Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледна точка) конкурентоспособно развитие и функциониране на икономическите системи : Теория, методология, практика / Васил Манов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 616 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-713-5 

  

Сист. No: 16923

- 10 -

45692 

Цонев, Николай Георгиев

   Маркетингово разузнаване / Николай Георгиев Цонев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 252 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 1978-954-644-728-9 

  

Сист. No: 16922

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 11 -

45691 

Евгениев, Евгени Георгиев

   Основи на здравословните и безопасни условия на труд / Евгени Георгиев Евгениев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 176 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-722-7 

  

Сист. No: 16921

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 12 -

45694 

Казанджиева-Йорданова, Ирина

   Пари, банки, кредит : Учебно помагало към учебника "Пари, банки, кредит",автор проф. д-р Милети Младенов / Ирина Казанджиева-Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-701-2 

  

Сист. No: 16924

- 13 -

44181 

Милинов, Валентин

   Финансова администрация : [Учебник] / Валентин Милинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 352 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 95)

   

   ISBN 978-954-23-1043-3 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16932

- 14 -

II 1780 

Мишкин, Фредерик С.

   Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари / Фредерик С. Мишкин ; Прев. от англ. Милети Младенов и др . - 10. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 656 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-152-530-0 

  

Сист. No: 16949

- 15 -

45686 

Трифонова, Силвия

   Управление на риска в банката / Силвия Трифонова . - София : Тракия-М, 2015 . - 418 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7003-10-9 

  

Сист. No: 16916

Право. Наука за държавата и правото

- 16 -

45706 

Стефанов, Георги

   Еднолични търговски дружества / Георги Стефанов . - София : Труд и право, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-223-7 

  

Сист. No: 16951

- 17 -

45705 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма АД, 2014 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1561-7 

  

Сист. No: 16950

Застраховане

- 18 -

45687 

Василев, Венцислав и др.

   Организация на застраховането : Учебно помагало / Венцислав Василев, Анелия Панева . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 196 с. : с прил., с тест., зад. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0201-7 

  

Сист. No: 16917

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 19 -

45696 

Математика и оптимизационни методи  / Бойко Атанасов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 523 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0800-9 

  

Сист. No: 16926

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 20 -

45699 

Николова, Марина

   Нетрадиционни селскостопански производства (Растениевъдни технологии) : Ръководство за семинарни занятия / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 96 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1044-0 

  

Сист. No: 16930

Методи на управление

- 21 -

45690 

Стратегическо планиране и програмиране  : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] /  Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 404 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-694-7 

  

Сист. No: 16920

Счетоводство

- 22 -

45707 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2014  / Христина Колева и др . - София : Доби прес ЕООД, 2014 . - 416 с. ; 23 см

   Други авт.: Д. Дурина, А. Головина, М. Димитрова, В. Василева, П. Бакалова.

   ISBN 978-954-926-258-2 

  

Сист. No: 16952

- 23 -

45685 

Ималова, Диана и др.

   Счетоводен софтуер в банките : Учебник / Диана Ималова, Станислав Александров, Валерий Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 192 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1042-6 

  

Сист. No: 16915

- 24 -

45704 

Начева, Райна

   Обща теория на счетоводството : Основи на счетоводството / Райна Начева . - 2. изд. . - София : ФорКом, 2014 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-225-9 

  

Сист. No: 16948

- 25 -

45700 

Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация  : Монография / Михаил Михайлов и др . - Свищов-Москва : АИ Ценов, 2015 . - 372 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Други авт. : Г. Баташки, А. Атанасов, Р. Симеонова, Г. Иванова-Кузманова, Д. Ималова, И. Андреев, С. Александров, Р. Михайлова, Р. Кръстева-Христова, В. Вечев, Б. Божилов, Г. Чиприянова, Д. Крумова, Ц. Цветков, Р. Данчева, Т. Тодоров, М. Тодоров, Г. Георгиева.

   ISBN 978-954-23-1036-5 

  

Сист. No: 16931

- 26 -

45708 

Рангелов, Евгени и др.

   Индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие / Евгени Рангелов, Иван Дочев . - София : Доби прес ЕООД, 2013 . - 256 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 16953

Информационни технологии

- 27 -

45695 

Сълов, Владимир

   Въведение в програмирането : Ръководство за упражнения / Владимир Сълов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 120 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0806-1 

  

Сист. No: 16925

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 28 -

45701 

Borisova, Ivanka

   [Six] 6 sample tests in english : Past papers from the admission exams AT "D. A. Tsenov" academy of economics / Ivanka Borisova . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2015 . - 56 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-23-1034-1 

  

Сист. No: 16934


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Валерий 23 
Александров, Станислав 23 25 
Андреев, Иван 25 
Атанасов, Атанас 25 
Атанасов, Бойко 19 
Бакалова, Павлина 22 
Баташки, Георги 25 
Божилов, Божидар 25 
Варамезов, Любчо 6 
Василев, Венцислав 18 
Василева, Валентина 22 
Вечев, Венцислав 25 
Владимирова, Катя 21 
Ганчева, Зорница 3 
Георгиева, Г. М. 25 
Головина, Анастасия 22 
Данчева, Ралица 25 
Деминг, Уилям Едуардс 4 
Димитрова, Весела 1 
Димитрова, Мина 22 
Дочев, Иван 26 
Дурина, Даниела 22 
Евгениев, Евгени Георгиев 11 
Жекова, Станка 1 
Желязкова, Славея 1 
Иванова, Зоя Станимирова 6 
Иванова-Кузманова, Галя 25 
Иванчев, Боян 5 
Ималова, Диана 23 25 
Йорданова, Велина 19 
Казанджиева-Йорданова, Ирина 12 
Капитанов, Константин 1 
Карадимова, Димитрия Кирчева 1 
Колева, Христина 22 
Крумова, Диана 25 
Кръстева-Христова, Радосвета 25 
Кънева, Мариана 1 
Личев, Тихомир 7 
Любенов, Любомир 1 
Макни, Валентина Генова 8 
Манов, Васил 9 
Милинов, Валентин 13 
Мирянов, Радан 19 
Михайлов, Михаил 25 
Михайлова, Румяна 25 
Мишкин, Фредерик С. 14 
Младенов, Милети 14 
Мургова, Мариана Колева 2 
Найденов, Сергей 6 
Начева, Райна 24 
Николаев, Росен 19 
Николов, Емил 6 
Николова, Марина 20 
Панева, Анелия 18 
Пантелеева, Искра 6 
Петков, Йордан 19 
Радилов, Димитър 1 
Рангелов, Евгени 26 
Симеонова, Росица 25 
Славова, Ирена 21 
Стефанов, Георги 16 
Стоянов, Иван Г. 17 
Стоянова, Ваня 1 
Сълов, Владимир 27 
Тодоров, Мирослав 25 
Тодоров, Тодор 25 
Тодорова, Светлана 1 
Тонкова, Станка 21 
Трифонова, Силвия 15 
Цветков, Цветан 25 
Цонев, Николай Георгиев 10 
Червенски, Георги 1 
Чиприянова, Галина 25 
Borisova, Ivanka 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Въведение в програмирането 27 
Въведение в статистиката 1 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2014 22 
Еднолични търговски дружества 16 
Икономика на предприятието 6 
Индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие 26 
История на българския капиталов пазар 5 
Маркетингово разузнаване 10 
Математика и оптимизационни методи 19 
Нетрадиционни селскостопански производства (Растениевъдни технологии) 20 
Новата икономика за индустрията, държавния сектор и образованието 4 
Обща теория на счетоводството 24 
Организация на застраховането 18 
Основи на здравословните и безопасни условия на труд 11 
Пари, банки, кредит 12 
Примерни тестове по Икономическа география на България 7 
Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледна точка) конкурентоспособно развитие и функциониране на икономическите системи 9 
Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация 25 
Ръководство по статистика 2 
Скритото предприемачество 8 
Стратегическо планиране и програмиране 21 
Счетоводен софтуер в банките 23 
Съвместните дейности в митническия контролен процес 3 
Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари 14 
Управление на риска в банката 15 
Финансова администрация 13 
Финансово право 17 
[Six] 6 sample tests in english 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агенция за държавна финансова инспекция 13 
Агенция Митници 3 13 
аграрен сектор 21 
АД 16 
административен процес 13 
административни наказания 17 
административни нарушения 17 
академични структури 21 
Акционерно застрахователно дружество 18 
аналитична геометрия 19 
английски език 28 
Базел І 15 
Базел ІІ 15 
Базел ІІI 15 
базелски споразумения 15 
банки 15 23 
банков мениджмънт 14 
банков надзор 17 
банков риск 15 
банкова индустрия 14 
банкова информационна система 23 
банкова консолидация 14 
банкова система 14 23 
банкови клиенти 23 
банкови рискове 15 
банково дело 14 17 
банково кредитиране 25 
безопасни условия 11 
бизнес модел 8 
бизнес план 6 
БНБ 13 
борси 5 
борсова корпорация 5 
борсови операции 5 
борсови посредници 5 
борсово дело 5 
борсово законодателство 5 
България 7 21 25 
Българска народна банка 13 
бюджетен процес 17 
бюджетни приходи 17 
бюджетни разходи 17 
бюджетно право 17 
валутен пазар 14 
валутни курсове 14 
валутно законодателство 17 
вектори 19 
взаимозастрахователни кооперации 18 
видове застраховки 18 
видове информация 10 
видове планиране 9 
видове прогнози 9 
видове проекти 27 
външно наблюдение 10 
вътрешен одит 13 
вътрешно наблюдение 10 
географско положение 7 
глобална финансова криза 14 
годишни финансови отчети 22 
годишно счетоводно приключване 22 
данъчно облагане 22 
данъчно отчитане 25 
Делта теория 21 
детерминанти 19 
диаграми 2 
дигитална маркетингова кампания 21 
директни продажби 8 
дълготрайни материални активи 25 
държавен бюджет 17 
държавна администрация 13 
Държавна комисия по хазарта 13 
държавно управление 13 
ЕАД 16 
Европейска централна банка 12 14 
Европейски съюз 13 
едноличен собственик 16 
еднолични търговски дружества 16 
електронна клиентска картотека 23 
електронно клиентско досие 23 
енергийна политика 21 
ЕООД 16 
ЕС 3 13 21 
ЕТД 16 
етерично-маслени култури 20 
етични принципи 10 
заетост 21 
заетост на жените 21 
заплащане на труда 6 
застраховане 18 
застрахователен пазар 18 
застрахователна дейност 18 
застрахователна съвкупност 18 
застрахователни посредници 18 
застрахователни премии 18 
застрахователни разноски 18 
застрахователни резерви 18 
застрахователно дружество 18 
ЗДДС 22 
ЗДДФЛ 22 
здравословни условия на труд 11 
зеленчукови култури 20 
земеделие 7 
икономика 25 
икономика на предприятието 6 
икономико-математическо моделиране 19 
икономическа география 7 
икономическа глобализация 25 
икономическа ефективност 6 
икономически системи 9 
инвентаризация 24 
инвестиционен процес 6 
инвестиционен риск 19 
индивидуален сметкоплан 26 
иновации 6 
иновационен процес 6 
интегрално смятане 19 
интегрирана банкова информационна система 23 
интегрирана информационна система 23 
интелектуална собственост 3 25 
интернационални стопанства 9 
интернет маркетинг 10 
информационно-аналитична дейност 10 
калкулиране 24 
капитал на предприятието 6 
качество на продукцията 6 
клиентски експозиции 23 
клиентски регистър 23 
климат 7 
комисия за защита на потребителите 3 
Комисия за финансов надзор 13 
конкурентни предимства 21 
конкурентни стратегии 10 
конкурентоспособност 6 
контрол 3 11 
контролни органи 3 
конференция 21 
корпоративно облагане 22 
корпоративно счетоводство 25 
кредитен превод 23 
кредитен риск 14 15 
крива IS 14 
крива на Филипс 14 
лечебни растения 20 
лидерство 4 
лизингови операции 25 
линейна алгебра 19 
линейно оптимиране 19 
лихвен риск 14 
лихвени проценти 12 14 
макропланиране 21 
маркетинг 10 21 
маркетингов планов процес 21 
маркетингов подход 21 
маркетингова информационна система 10 
маркетингова разузнавателна дейност 10 
маркетингово разузнаване 10 
математика 19 
матрици 19 
междубанкови преводни операции 23 
международен финансов пазар 12 
международна финансова система 14 
международни финанси 14 
международно банково дело 14 
международно митническо сътрудничество 3 
мениджмънт 4 
метод на счетоводството 24 
микростопанство 9 
Министерство на икономиката 3 
Министерство на финансите 13 
МИС 10 
митници 3 
митническа администрация 3 13 
митническа дейност 3 
митнически контрол 3 
митнически контролен процес 3 
митнически органи 3 
митническо сътрудничество 3 
МЛМ 8 
модел Делта 21 
мрежов маркетинг 8 
мрежови маркетинг 8 
МСФО 22 25 
мултилевъл маркетинг 8 
НАП 3 13 
население 7 
научна конференция 21 
Национален осигурителен институт 13 
национален сметкоплан 24 
Национална агенция по приходите 13 
Национална здравноосигурителна каса 13 
национално планиране 9 
национално стопанство 9 
нетрадиционни зеленчукови култури 20 
нетрадиционни лечебни растения 20 
нетрадиционни селсксостопански производства 20 
нетрадиционни ягодоплодни растения 20 
НЗОК 13 
нова икономика 4 
НОИ 13 
нормативни документи 11 
НСФОМСП 22 
образование 4 
овърдрафт 23 
одитна дейност 13 
ООД 16 
операционен риск 15 
оптимизационни методи 19 
ОСЕС 13 
отчитане на разходите 21 
пазар на труда 21 
пазарен риск 15 
пазарна икономика 9 
пари 12 14 
парична маса 12 
парична политика 12 14 
парична теория 14 
парично предлагане 14 
персонал 6 
планиране 9 21 
платежно нареждане 23 
портфейлна теория 14 
потребителски интерфейс 23 27 
предмет на счетоводството 24 
предприемачество 8 
предприятие 6 
представителство 16 
преобразуване на дружества 16 
примерни тестове 7 
природа 7 
приходи 6 
приходна администрация 13 
прогнозиране 9 21 
програмиране 21 27 
програмиране на C/C++ 27 
производствена мощност 6 
производствена програма 6 
промишленост 7 
професионални заболявания 11 
публичен сектор 21 
публични вземания 13 17 
публични финанси 17 
развитие на областите 21 
развитие на общините 21 
разузнавателна дейност 10 
разходи 6 
райони 7 
регионална политика 21 
регионално развитие 21 
регионално стопанство 9 
регионално стратегическо планиране 21 
релеф 7 
ресурси на предприятието 6 
Русия 25 
СА 3 6 7 13 18 20 23 25 28 
свободно предприемачество 8 
селско стопанство 20 
сива икономика 21 
синдик на борсата 5 
системен подход 21 
системи линейни уравнения 19 
сконтова политика 14 
сметки 26 
сметки за дълготрайни активи 26 
сметки за капитали 26 
сметки за приходи 26 
сметки за разходи 26 
сметки за разчети 26 
сметки за финансови средства 26 
сметкоплан 26 
Сметна палата 13 17 
Софийска фондова борса 5 
средни величини 2 
стандартни библиотечни функции 27 
статистика 1 2 
статистическа групировка 2 
статистическа проверка 2 
статистическа съвкупност 2 
статистически анализ 2 
статистически единици 2 
статистически заключения 1 
статистически признаци 2 
статистически редове 2 
статистически таблици 2 
статистическо изучаване 1 
статистическо оценяване 2 
статистическо разсейване 2 
стопански операции 26 
стопанско предприятие 26 
стратегическо планиране 21 
сценариен подход 21 
счетоводен баланс 24 
счетоводен софтуер 23 25 
счетоводна информация 24 25 
счетоводна политика 24 25 
счетоводни документи 24 
счетоводни сметки 24 25 
счетоводно отчитане 24 25 
счетоводство 23 24 25 
счетоводство на банките 23 
теория на вероятностите 19 
теория на Кейнс 14 
тестове 28 
тестове по английски език 28 
тестове по география 7 
трансмисионни механизми 14 
транспорт 7 
транспортна задача 19 
трансферни цени 21 
труд 11 
трудова злополука 11 
туризъм 7 
търговски дружества 16 
търговски камари 5 
търговско-индустриални камари 5 
управителен съвет 5 
управление 4 
управление на дружества 16 
управление на качеството 21 
управление на риска 6 21 
управление на хора 4 
управленско счетоводство 25 
управляващи оператори 27 
условия на труд 11 
условни активи 26 
условни пасиви 26 
устойчиво развитие 21 
финанси 13 
финансиране 18 
финансов контрол 17 
финансов надзор 17 
финансов отчет 24 
финансова администрация 13 17 
финансова математика 19 
финансова система 14 17 
финансова структура 14 
финансови актове 17 
финансови закони 17 
финансови институции 14 
финансови инструменти 12 
финансови кризи 14 
финансови отчети 22 
финансови пазари 12 14 
финансови посредници 14 
финансови услуги 14 
финансово законодателство 17 
финансово право 17 
финансово регулиране 14 
финансовоправни актове 17 
финансовоправни отношения 17 
фирмено планиране 21 
фирмено управление 21 
фискална политика 12 
фондова борса 5 
функция 19 
царство България 5 
цени 6 
централна банка 12 
централни банки 14 
числови редици 19 
ягодоплодни растения 20 
C/C++ 27 
Cashier 23 
CRS 23 
EQUATION 23 
ERP система 25 
Flexbranch 23 
FLEXCUBE 23 
Loan System 23 
OraSYS 23 
Visual Studio 27