НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 1 -

45656 

Драмалиева, Валентина Ангелова

   Бизнес етика : Философски прочит / Валентина Ангелова Драмалиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 214 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-705-0 

  

Сист. No: 16864

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

45654 

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 492 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-687-9 

  

Сист. No: 16862

- 3 -

45667 

Радилов, Димитър Стефанов и др.

   Въведение в статистиката : [Учебник] / Димитър Стефанов Радилов, Веселин Иванов Хаджиев, Станка Александрова Жекова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 396 с. : с прил., табл., фиг.

   

   ISBN 978-954-21-0788-0 

  

Сист. No: 16882

Икономика. Икономически науки

- 4 -

44181 

Адамов, Величко

   Теория на финансите : Учебник / Величко Адамов . - 10. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 539 с. : с табл., фиг., казус ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 100)

   

   ISBN 978-954-23-1017-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16904

- 5 -

45664 

Андонов, Станимир

   Маркетингово позициониране / Станимир Андонов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 269 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-507-2 

  

Сист. No: 16879

- 6 -

45655 

Георгиев, Георги Чанков

   Глобално корпоративно управление / Георги Чанков Георгиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 180 с. : с прил., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-691-6 

  

Сист. No: 16863

- 7 -

45653 

Дуранкев, Боян Любомиров

   Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация / Боян Любомиров Дуранкев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-697-8 

  

Сист. No: 16861

- 8 -

45682 

Емилова, Ирена и др.

   Екотуризъм и инфраструктура / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 124 с. : с тест., казуси ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1026-6 

  

Сист. No: 16910

- 9 -

44181 

Захариева, Галина

   Европейски бизнес регулации : Учебник / Галина Захариева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 283 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 92)

   

   ISBN 978-954-23-1029-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16909

- 10 -

45663 

Йоцов, Виктор

   Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България : [Монография] / Виктор Йоцов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 152 с. : с гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-800-3 

  

Сист. No: 16878

- 11 -

45672 

Калчев, Румен Николаев и др.

   Икономика на труда : Ръководство / Румен Николаев Калчев, Катя Неделчева Антонова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 171 с. : с прил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0805-4 

  

Сист. No: 16888

- 12 -

45658 

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева

   Пари, банки и парична политика : Учебно помагало по дисциплината "Парична теория и парична политика - първо ниво" : теория и практика / Гергана Илиева Михайлова-Борисова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 236 с. : с табл., гр., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-693-0 

  

Сист. No: 16866

- 13 -

II 1779 

Попов, Георги и др.

   Икономика на фирмата : Учебник / Георги Попов, Валентина Алексиева, Вяра Милушева . - Пловдив : Интелексперт-94, 2014 . - 240 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8835-99-2 

  

Сист. No: 16871

- 14 -

45674 

Смит, Крейг и др.

   Маркетинг for Dummies / Крейг Смит, Алекс Хиъм . - София : Алекс Софт, 2008 . - 438 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-182-7 

  

Сист. No: 16890

- 15 -

45662 

Ianeva, Mariana Kirilova

   Tour guide service / Mariana Kirilova Ianeva . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 196 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-689-3 

  

Сист. No: 16870

- 16 -

45660 

Tsonev, Nikolay Georgiev

   Marketing in tourism / Nikolay Georgiev Tsonev . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 189 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-695-4 

  

Сист. No: 16868

- 17 -

45661 

Velikova, Elenita

   Aestheticization of the tourism environment / Elenita Velikova . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 207 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-688-6 

  

Сист. No: 16869

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 18 -

331.2/С/Р 117 

Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда  / Ася Гонева и др . - София : Труд и право, 2014

   

   ISBN 978-954-608-216-9 

  

Сист. No: 16874

- 19 -

45635 

Тодоров, Тодор

   Подходи за изследване на заетостта и безработицата : [Монография] / Тодор Тодоров . - София : Шанс, 2012 . - 218 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92179-9-5 

  

Сист. No: 16877

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 20 -

44181 

Димитрова, Теодора

   Банково обслужване на икономическите агенти : Учебник / Теодора Димитрова . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 512 с. : с фиг., прил., семестр. казус ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 93)

   

   ISBN 978-954-23-1035-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16907

Международни икономически отношения

- 21 -

45659 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България в Европейския съюз - седем години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативите) / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014

   

   ISBN 978-954-644-699-2 

  

Сист. No: 16867

Право. Наука за държавата и правото

- 22 -

45665 

Андреева, Адриана Йовчева и др.

   Трудово и осигурително право / Адриана Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 346 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0796-5 

  

Сист. No: 16880

- 23 -

349.2/С/П 926 

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения  / Величка Микова и др . - София : Труд и право, 2014 . - 880 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-220-6 

  

Сист. No: 16872

Образование

- 24 -

45676 

Пазарът на труда и пазарът на образователни услуги - проблеми и възможности  : Позициониране на СА "Д. А. Ценов" в подготовката на специалисти и икономисти / Любен Кирев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 184 с. : с прил., табл., гр. ; 21 см

   Други авт.: Р. Лилова, П. Шишманова, А. Радулова.

   ISBN 978-619-168-079-5 

  

Сист. No: 16892

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 25 -

40848 

Николаев, Росен Николаев и др.

   Оптимално позициониране и закрепване на звена в логистични системи : [Монография] / Росен Николаев Николаев, Танка Василева Милкова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 338 с. : с табл., фиг. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 31)

   

   ISBN 978-954-21-0750-7 

  

Сист. No: 16885

- 26 -

45671 

Стоянов, Тодор Стоянов

   Алгебра / Тодор Стоянов Стоянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 526 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0801-6 

  

Сист. No: 16887

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 27 -

45678 

Канисков, Васил

   Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство : Т. 1 - / Васил Канисков . - София : Джамбо, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-91598-7-5 

   Т. 3. Кн. 1. Болести на черния дроб и тяхното лечение . - 2009 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 16894

- 28 -

45678 

Канисков, Васил

   Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство : Т. 1 - / Васил Канисков . - София : Джамбо, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-91598-8-2 

   Т. 3. Кн. 2. Болести на жлъчните пътища, жлъчка, далак, панкреас и тяхното лечение . - 2009 . - 191 с.

   

  

Сист. No: 16895

Мениджмънт

- 29 -

45657 

Боева, Бистра Николова

   Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (глобален мениджмънт) / Бистра Николова Боева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 378 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-692-3 

  

Сист. No: 16865

Методи на управление

- 30 -

45677 

Асенов, Анатолий

   Организационен мениджмънт и ефективност / Анатолий Асенов . - Б. м. : Б. и., 2014 . - 202 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8097-32-1 

  

Сист. No: 16893

- 31 -

45668 

Данкова, Петя Йонкова и др.

   Корпоративно управление / Петя Йонкова Данкова, Благо Ангелов Благоев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 356 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0795-8 

  

Сист. No: 16883

- 32 -

45610 

Динева, Валерия Михайлова

   Методологически аспекти на вътрешния одит : Изследване в застрахователния сектор / Валерия Михайлова Динева . - София : ИК АТЛ-50, 2014 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7194-02-9 

  

Сист. No: 16809

Психология на управлението

- 33 -

44181 

Саркисян, Карина

   Бизнес комуникации : Учебник / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 243 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 85)

   

   ISBN 978-954-23-1015-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16911

- 34 -

45683 

Саркисян, Карина

   Бизнес комуникации : Учебно помагало / Карина Саркисян . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1030-3 

  

Сист. No: 16912

Счетоводство

- 35 -

45679 

Баташки, Георги

   Счетоводни стандарти в публичния сектор : Учебно-методическо пособие за дистанционно обучение / Георги Баташки . - 3. доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 111 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1031-0 

  

Сист. No: 16905

- 36 -

45666 

Георгиев, Венелин Стоянов и др.

   Счетоводство / Венелин Стоянов Георгиев, Светлозар Димитров Стефанов, Ивайло Тончев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 236 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0781-1 

  

Сист. No: 16881

- 37 -

45680 

Герганов, Георги и др.

   Управленска отчетност : Информационно осигуряване на стопанското управление на разходите на предприятието / Георги Герганов, Виолета Блажева . - 2. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 150 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1038-9 

  

Сист. No: 16906

- 38 -

45681 

Дочев, Михаил и др.

   Основи на счетоводството / Михаил Дочев, Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 240 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1019-8 

  

Сист. No: 16908

- 39 -

657/С/М 457 

Свраков, Антон и др.

   Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 година : Приложен коментар; Актуализиран нормативен текст / Антон Свраков, Бойка Брезоева . - София : Труд и право, 2014 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-608-217-6 

   

   

  

Сист. No: 16873

- 40 -

45675 

Счетоводство  : Учебник / Георги Илиев Илиев и др . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 728 с. ; 23 см

   Други авт.: Г. Иванова-Кузманова, Р. Кръстева-Христова, Р. Михайлова, К. Йоновски, Д. Крумова, Т. Тодоров.

   ISBN 978-619-168-020-7 

  

Сист. No: 16891

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 41 -

45670 

Калчев, Румен Николаев и др.

   Управление на човешките ресурси / Румен Николаев Калчев, Катя Неделчева Антонова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 292 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0783-5 

  

Сист. No: 16886

- 42 -

45684 

Сирашки, Христо

   Мотивация : Избрани лекции / Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 103 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1025-9 

  

Сист. No: 16913

Строителство

- 43 -

45669 

Райчев, Тодор Стоянов

   Иновации в строителството / Тодор Стоянов Райчев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 268 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0771-2 

  

Сист. No: 16884

- 44 -

45673 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 368 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

  

Сист. No: 16889

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 45 -

45515 

Atanassova, Liliana et al.

   Business matters 2 / Liliana Atanassova, Tsvetana Shenkova, Rumyana Deneva . - Revised ed. . - Svishtov : АИ Ценов, 2015 . - 136 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-23-1032-7 

  

Сист. No: 16914


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 4 
Алексиева, Валентина 13 
Андонов, Станимир 5 
Андреева, Адриана Йовчева 22 
Антонова, Катя Неделчева 11 41 
Асенов, Анатолий 30 
Атанасов, Атанас 38 
Атанасова, Лиляна 45 
Баташки, Георги 35 
Благоев, Благо Ангелов 31 
Блажева, Виолета 37 
Боева, Бистра Николова 29 
Брезоева, Бойка 39 
Василева, Мариана 18 
Георгиев, Венелин Стоянов 36 
Георгиев, Георги Чанков 6 
Герганов, Георги 37 
Гонева, Ася 18 
Данаилов, Данаил Лазаров 21 
Данкова, Петя Йонкова 31 
Денева, Румяна 45 
Димитрова, Теодора 20 
Динева, Валерия Михайлова 32 
Дочев, Михаил 38 
Драмалиева, Валентина Ангелова 1 
Дуранкев, Боян Любомиров 7 
Емилова, Ирена 8 
Жекова, Станка Александрова 3 
Захариева, Галина 9 
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова 40 
Илиев, Георги Илиев 40 
Йолова, Галина Огнянова 22 
Йоновски, Калин Й. 40 
Йоцов, Виктор 10 
Калоянов, Тодор 2 
Калчев, Румен Николаев 11 41 
Канисков, Васил 27 28 
Кирев, Любен 24 
Крумова, Диана Тонева 40 
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова 40 
Лилова, Румяна 24 
Микова, Величка 18 23 
Милкова, Танка Василева 25 
Милушева, Вяра 13 
Михайлова, Румяна Борисова 40 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 12 
Николаев, Росен Николаев 25 
Петров, Виктор 2 
Попов, Георги 13 
Радилов, Димитър Стефанов 3 
Радулова, Анелия 24 
Райчев, Тодор Стоянов 43 
Саркисян, Карина 33 34 
Свраков, Антон 39 
Сирашки, Христо 8 42 
Смит, Крейг 14 
Стефанов, Светлозар Димитров 36 
Стоянов, Тодор Стоянов 26 
Тодоров, Тодор 19 
Тодоров, Тодор Атанасов 40 
Тодорова, Лариса 18 
Тончев, Ивайло 36 
Хаджиев, Веселин Иванов 3 
Хиъм, Алекс 14 
Шенкова, Цветана 45 
Шишманова, Пенка 24 
Atanassova, Liliana 45 
Deneva, Rumyana 45 
Ianeva, Mariana Kirilova 15 
Shenkova, Tsvetana 45 
Tsonev, Nikolay Georgiev 16 
Velikova, Elenita 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алгебра 26 
Банково обслужване на икономическите агенти 20 
Бизнес етика 1 
Бизнес комуникации 33 34 
България в Европейския съюз - седем години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативите) 21 
Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство 27 28 
Въведение в статистиката 3 
Глобално корпоративно управление 6 
Европейски бизнес регулации 9 
Екотуризъм и инфраструктура 8 
Икономика на труда 11 
Икономика на фирмата 13 
Иновации в строителството 43 
Корпоративно управление 31 
Маркетинг for Dummies 14 
Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация 7 
Маркетингово позициониране 5 
Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 година 39 
Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (глобален мениджмънт) 29 
Методологически аспекти на вътрешния одит 32 
Мотивация 42 
Оптимално позициониране и закрепване на звена в логистични системи 25 
Организационен мениджмънт и ефективност 30 
Основи на счетоводството 38 
Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България 10 
Пазарът на труда и пазарът на образователни услуги - проблеми и възможности 24 
Пари, банки и парична политика 12 
Подходи за изследване на заетостта и безработицата 19 
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения 23 
Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда 18 
Статистика 2 
Строително предприемачество и недвижима собственост 44 
Счетоводни стандарти в публичния сектор 35 
Счетоводство 36 40 
Теория на финансите 4 
Трудово и осигурително право 22 
Управление на човешките ресурси 41 
Управленска отчетност 37 
Aestheticization of the tourism environment 17 
Business matters 2 45 
Marketing in tourism 16 
Tour guide service 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 34 
автоматизиране на отчетния процес 38 
аграрен сектор 40 
административно-териториално устройство 44 
активи на предприятието 38 
алгебра 26 
алтернативен туризъм 8 
английски език 45 
анкетна карта 42 
аутсорсинг 44 
Базел ІІI 10 
балнеотуризъм 44 
банки 12 20 
банкиране 20 
банков персонал 20 
банков сектор 10 
банкова система 21 
банкови карти 20 
банкови клиенти 20 
банкови сметки 20 
банково обслужване 20 
безналични разплащания 20 
безопасни условия 11 
безработица 11 19 21 
бизнес 1 31 
бизнес доклади 33 34 
бизнес етика 1 
бизнес клиенти 20 
бизнес комуникации 33 34 
бизнес план 13 
бизнес поведение 1 
бизнес регулации 9 
бизнес регулации в ЕС 9 
бизнес среда 13 
биологични активи 36 39 
БНБ 20 
браншови регулации 9 
брошури 14 
България 20 21 
Българска асоциация за алтернативен туризъм 8 
българска икономика 10 21 
българска народна медицина 27 28 
Българска туристическа камара 8 
бюджетиране 37 
бюджетна политика 4 
бюджетно финансиране 4 
валутен курс 12 
валутни курсове 35 
видове корпорации 31 
видове отпуски 22 
висше икономическо образование 24 
висши училища 24 
власт 30 
води 9 
временна нетрудоспособност 23 
връзки с обществеността 7 14 
външна мотивация 42 
вътрешен контрол 32 
вътрешен одит 32 
вътрешна мотивация 42 
глобализация 29 
глобални регулации 9 
годишен финансов отчет 40 
графични статистически изображения 2 
далак 28 
данък 4 
данъци 4 
данъчни теории 4 
данъчно облагане 4 
делови послания 33 34 
демотивация 42 
дефицитно финансиране 4 
дизайн 14 
динамични модели 25 
директен маркетинг 14 
дисперсионен анализ 3 
дистанционно банкиране 20 
дистрибуционна манипулация 7 
дистрибуция 14 
дисциплинарна отговорност 22 
дисциплинарни наказания 23 
длъжности 41 
длъжностна характеристика 23 41 
ДМА 40 
документиране 40 
допълнителен труд 23 
допълнителни трудови възнаграждения 18 
допълнително пенсионно осигуряване 22 
дългосрочни инвестиции 39 
дълготрайни активи 13 
дълготрайни биологични активи 40 
дъмпинг 9 
държавен бюджет 4 
държавен дълг 4 
държавна задлъжнялост 4 
държавни заеми 4 
държавни приходи 4 
държавни разходи 4 
държавни финанси 4 
Еврозона 21 
Европейска централна банка 12 
европейски бизнес регулации 9 
Европейски валутен съюз 9 
Европейски съюз 9 21 
езикознание 45 
екип 29 
екотуризъм 8 
екотуристи 8 
екотуристически потребители 8 
екскурзии 15 
екскурзоводска дейност 15 
електронен маркетинг 14 
електронни презентации 33 
ЕС 9 
етика 1 
етически подходи 1 
етични стандарти 1 
етично поведение 1 
ефективност 30 
ефективност на управлението 30 
ЕЦБ 12 
жилищно строителство 44 
жлъчен мехур 28 
жлъчни пътища 28 
заетост 11 19 
заплащане на труда 41 
застраховане 32 
застрахователен сектор 32 
здравно осигуряване 22 
здравноосигурителни вноски 22 
избрани лекции 42 
извънреден труд 22 23 
икономика на знанието 41 
икономика на фирмата 13 
икономико-математически модели 25 
икономическа информация 38 
икономически агенти 20 
имуществена отговорност 22 23 
инвентаризация 40 
инвентаризиране 38 
инвестиции 13 40 
инвестиционни имоти 40 
инвестиционни услуги 20 
индивидуално трудово договаряне 11 
индустриален сектор 40 
индустриални отношения 11 
иновации 13 43 44 
иновационен процес 43 
иновационно планиране 43 
интервю за работа 33 
интернационализация 29 
интернационално управление 29 
инфлация 12 
информационно осигуряване 37 
ипотечно кредитиране 20 
йерархия на потребностите 42 
калкулиране 37 
калкулиране на себестойността 37 
кандидатстване за работа 33 34 
капитал 38 
капитал на фирмата 13 
капиталовложения 6 
касови операции 20 
качество 13 
класификация на разходите 37 
клиенти 5 14 
климатични промени 9 
Кодекс на труда 18 
колективен трудов договор 22 23 
колективно трудово договаряне 11 
командировки 23 
компенсации 23 
комплексни числа 26 
комуникации в управлението 30 
комуникационен процес 33 
комуникационна манипулация 7 
комуникация 33 34 
конкурентни предимства 29 
конкурентоспособност 13 30 
консолидирани финансови отчети 35 39 
конференция 44 
конфликти 30 
корелационен анализ 3 
кореспонденция 33 
корпоративна социална отговорност 31 
корпоративно управление 6 31 
корпорации 31 
корпорация 31 
краткотрайни активи 13 
краткотрайни материални активи 40 
кредитиране 20 
кризисен мениджмънт 8 
кризисни ситуации 8 
КТД 23 
лечение 27 
лечение на болести 28 
лечение на чернодробни болести 27 
лечителско изкуство 27 28 
лидер 29 
лидерство 30 
лихвени проценти 12 
лихви 20 
логистични системи 25 
малки и средни предприятия в ЕС 9 
маркетинг 5 7 14 
маркетинг на фирмата 13 
маркетингов план 14 
маркетингова комуникация 7 
маркетингова прогноза 14 
маркетингова програма 14 
маркетингова стратегия 14 
маркетингови изследвания 5 
маркетингови комуникации 7 14 
маркетингови материали 14 
маркетингови проучвания 14 
маркетингови стратегии 14 
маркетингови цели 7 
маркетингово позициониране 5 
материални запаси 37 
международен бизнес 29 
международен мениджмънт 29 
международен рекламен пазар 6 
международна научно-практическа конференция 44 
международна търговия 9 
международни регулации 9 
Международни счетоводни стандарти 35 39 
мениджмънт 29 
местни финанси 4 
местно самоуправление 44 
методи за оценяване 41 
многомерно скалиране 5 
модел IS-LM 12 
монетарна интеграция 9 
морал 1 
мотивационен подход 1 
мотивационен профил 42 
мотивационен процес 42 
мотивационна програма 42 
мотивационни модели 42 
мотивационни теории 42 
мотивационни фактори 42 
мотивационно писмо 33 34 
мотивация 13 41 42 
мотивация на персонала 42 
МСС 39 
МССПС 2 35 
МССПС 3 35 
МССПС 4 35 
МССПС 5 35 
МСФО 39 
намаляване на вредните емисии 9 
народна медицина 27 28 
национален доход 4 
национални регулации 9 
небанков финансов сектор 10 
невербална комуникация 33 
недвижими имоти 44 
ненормиран работен ден 23 
неплатен отпуск 23 
непълно работно време 23 
нетекущи активи 39 
нетен излишък 35 
нормативна уредба 18 
нормативни актове 18 
обезщетения 18 
обект на счетоводството 38 
образование 24 
образователни услуги 24 
обучение 24 41 
Обща селскостопанска политика 9 
общински бюджет 4 
общински жилища 44 
общо събрание 23 
одит 32 
одитна дейност 32 
одиторски процедури 32 
организации 30 
организационен мениджмънт 30 
организационни модели 30 
организационни процеси 30 
организационни решения 29 
организационни форми 6 
организация 6 
осигурителен стаж 22 
осигурителна система 22 
осигурителни вноски 22 
осигурителни обезщетения 22 
осигурителни правоотношения 22 
осигурително законодателство 22 
осигурително право 22 
основи на счетоводството 38 40 
отпадъци 9 
отпуск за бременност 23 
отпуск за обучение 23 
отпуск за осиновяване 23 
отпуск за раждане 23 
отпуски 22 
отчет на паричните потоци 35 
отчитане на биологични активи 36 
отчитане на инвестициите 36 
отчитане на инвестиционни имоти 36 
отчитане на приходите 36 40 
отчитане на разходите 36 40 
отчитане на разчети 40 
отчитане на селскостопанска продукция 36 
отчитане на стоките 36 
отчитане на туристически услуги 36 
пазар 5 
пазар на образователни услуги 24 
пазар на труда 11 19 24 
пазарна манипулация 7 
пазарни цели 7 
панкреас 28 
пари 12 
паричен режим 12 
парична политика 12 
пасиви 38 39 
пенсии 22 
пенсионно осигуряване 22 
пенсионно производство 22 
печатни реклами 14 
платен годишен отпуск 23 
подбор на човешки ресурси 41 
позициониране 5 
полиноми 26 
портфейлни инвестиции 44 
потребители 14 
потребителско кредитиране 20 
почивки 22 
предприятие 38 
презентация 33 34 
преки искания 33 34 
преки чуждестранни инвестиции 21 
приложна етика 1 
приходи 39 
програмни бюджети 4 
продажби 7 14 
продукти 14 
продуктова манипулация 7 
продукция 13 
проектиране на организацията 30 
проектиране на работата 30 
производствен капацитет 13 
производствена програма 13 
производствена структура 13 
промоции 14 
проучване на клиентите 14 
професионална квалификация 23 
процесуални мотивационни теории 42 
публичен сектор 35 
публична корпорация 31 
публични корпорации 31 
пъблик рилейшънс 7 
работна заплата 11 18 
работна сила 11 
работно време 22 23 
работодател 23 
радиореклама 14 
развиващи се пазари 21 
разходи 37 39 
разходи на предприятието 37 
разходи по заеми 35 
реален сектор 10 
реализация на студентите 24 
регресионен анализ 3 
регулации 9 
реклама 7 14 
рекламации 33 
рекламни стратегии 6 
ресторантска суперструктура 8 
СА 4 8 9 20 24 30 33 34 35 37 38 40 42 45 
Световна търговска организация 9 
сводка на отчетни данни 38 
себестойност на продукцията 13 
сегментиране на пазара 16 
селскостопанска политика на ЕС 9 
селскостопанска продукция 36 
синдикални организации 22 23 
скрита безработица 19 
служебен отпуск 23 
сметкоплан 40 
социална защита 9 
социална политика 18 
социално осигуряване 11 22 41 
стаж 23 
статистика 2 3 
статистическа групировка 2 
статистическа оценка 2 
статистическа проверка 2 
статистически анализ 2 
статистически величини 2 
статистически заключения 3 
статистически закономерности 2 
статистически съвкупности 3 
статистически хипотези 3 
статистическо изучаване 2 3 
статистическо наблюдение 2 
статистическо разсейване 2 
статични модели 25 
Стопанска академия 24 
стопанска отчетност 38 40 
стопански операции 38 40 
стратегически анализ 29 
стратегически съюзи 29 
стратегическо планиране 29 
стратегическо управление 29 
строителни дейности 44 
строителни материали 43 
строителни организации 44 
строителни предприятия 44 
строителни продукти 43 
строителство 43 44 
счетоводен баланс 38 40 
счетоводна методология 40 
счетоводна отчетност 37 
счетоводна политика 35 39 40 
счетоводни грешки 38 
счетоводни документи 38 
счетоводни записвания 38 
счетоводни регистри 38 
счетоводни сметки 38 40 
счетоводни технологии 40 
счетоводно отчитане 35 36 40 
счетоводство 36 38 39 40 
съвременна медицина 27 28 
създаване на фирми 13 
таргетиране 16 
творчески отпуск 23 
текущи активи 39 
текущо счетоводно отчитане 38 
телевизионни реклами 14 
телемаркетинг 14 
теория на Галоа 26 
теория на групите 26 
теория на модулите 26 
теория на числата 26 
типове организации 30 
ТНК 6 
транснационални корпорации 6 
транспортна суперструктура 8 
труд 11 18 
трудов договор 22 23 
трудов пазар 9 19 24 
трудов стаж 23 
трудова дисциплина 22 
трудова книжка 23 
трудови възнаграждения 18 
трудови отношения 23 41 
трудови разходи 37 
трудово възнаграждение 18 22 23 
трудово законодателство 22 
трудово право 22 
трудово правоотношение 22 23 
трудово представяне 41 
туризъм 8 16 
туристическа индустрия 17 
туристическа инфраструктура 8 
туристическа материална база 8 
туристическа суперструктура 8 
туристически маркетинг 16 
туристически предприятия 36 
туристически продукт 17 
туристически продукти 16 
туристически услуги 15 16 
туристическо поведение 17 
търговия на дребно 14 
търговска суперструктура 8 
търговски банки 20 
търговско финансиране 20 
убеждаващи послания 33 34 
уволнения 23 
удължено работно време 23 
управление 6 29 41 
управление на държавния дълг 4 
управление на конфликти 30 
управление на маркетинга 6 
управление на отпадъците 9 
управление на проекти 44 
управление на разходите 37 
управление на финансите 6 
управление на човешките ресурси 41 
управленска отчетност 37 
управленски решения 37 
условия на труд 11 23 41 
условни активи 38 
условни пасиви 38 
устни комуникации 33 
учебно помагало 34 
фасилити мениджмънт 44 
финанси 4 
финанси на фирмата 13 
финансов сектор 10 
финансова криза 10 
финансова система 4 
финансова теория 4 
финансови активи 40 
финансови инструменти 20 39 
финансови отчети 35 36 39 
фирма 13 
фирмени регулации 9 
фирми 13 
фискална политика 12 
фундаментални грешки 35 
хотилиерска суперструктура 8 
цели числа 26 
цени 14 
цени на земята 44 
ценова манипулация 7 
ценова политика 16 
централна банка 12 
частични разходи 37 
черен дроб 27 
чернодробни болести 27 
човешки капитал 11 
човешки ресурси 11 13 29 41 
човешки фактор 29 
чуждестранни банки 20 
COSO модел 32 
CV 33 
POSE анализ 5