НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

45612 

Янакиев, Константин

   Философия на науката. Въведение / Константин Янакиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 247 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3723-2 

  

Сист. No: 16783

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

45557 

Валери, Пол

   Реч за естетиката и други есета / Пол Валери . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 118 с. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица Какво значи това?)

   

   ISBN 978-954-535-686-5 

  

Сист. No: 16724

- 3 -

45558 

Гадамер, Ханс-Георг

   Загадката на здравето / Ханс-Георг Гадамер ; Прев. от нем. Христо Хр. Тодоров . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-800-5 

  

Сист. No: 16725

- 4 -

45539 

Кубедду, Раймондо

   Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек / Раймондо Кубедду . - Москва-Челябинск : Мысль ; Социум ; ИРИСЭН ; Мысль, 2012 . - 406 с. ; 22 см . -  (Серия Политическая наука)

   

   ISBN 978-5-244-01146-3 

   ISBN 978-5-91603-052-5 

   ISBN 978-5-91066-046-9 

   ISBN 5-244- 

  

Сист. No: 16700

- 5 -

45647 

Ортега и Гасет, Хосе

   Що е философия? / Хосе Ортега и Гасет . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 273 с. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица Какво значи това?)

   

   ISBN 978-954-535-776-3 

  

Сист. No: 16831

- 6 -

45574 

Розати, Марчело Витали

   Да се ориентираме във виртуалното / Марчело Витали Розати ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-777-0 

  

Сист. No: 16743

- 7 -

45575 

Тодоров, Цветан

   Недовършената градина : Хуманистичната мисъл във Франция / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Александра Желева . - 2. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-383-6 

  

Сист. No: 16744

Психология

- 8 -

45622 

Рубштейн, Нина

   Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Нина Рубштейн . - Москва : Эксмо, 2014 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-699-70344-9 

  

Сист. No: 16796

Етика

- 9 -

45600 

Драмалиева, Валентина Ангелова

   Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса / Валентина Ангелова Драмалиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 168 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-589-9 

  

Сист. No: 16771

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 10 -

45611 

Дзен-майстори  : Япония . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 504 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3730-0 

  

Сист. No: 16782

- 11 -

45646 

Майер, Мира

   Цивилизации и религии / Мира Майер . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 192 с. : с ил. ; 23 см . -  (Artes Liberales)

   

   ISBN 978-954-535-511-0 

  

Сист. No: 16830

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 12 -

44181 

Василев, Йордан

   Информационното общество : Съвременно състояние и възможности за развитие в България : Монография / Йордан Василев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 168 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 84)

   

   ISBN 978-954-23-1008-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16707

- 13 -

45549 

Ефтимова, Андреана

   Невербалната комуникация: медии и медиатори / Андреана Ефтимова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2011 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0988-3 

  

Сист. No: 16715

- 14 -

45562 

Иванова, Евгения

   Ислямизирани Балкани: динамика на разказите / Евгения Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 254 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-835-7 

  

Сист. No: 16730

- 15 -

45636 

Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации  : Сборник научных трудов . - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-7942-1222-8 

  

Сист. No: 16810

- 16 -

45624 

Резак, Дарси и др.

   Связи решают все! : Правила позитивного нетворкинга / Дарси Резак, Джуди Томсон, Гейл Холгрен-Резак . - 4. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91657-484-5 

  

Сист. No: 16798

- 17 -

45546 

Социалните науки и икономиката  : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1005-1 

   Т. 1. Сборник Научни разработки . - 2014 . - 376 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 16709

- 18 -

45546 

Социалните науки и икономиката  : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1006-8 

   Т. 2. Сборник Научни разработки . - 2014 . - 448 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 16710

Статистика. Демография. Социология

- 19 -

45613 

Комуникация на граждански движения  : Възникване, мобилизация, протест / Илия Вълков . - София : ПР-Туризъм Консулт, 2014 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90229-1-7 

  

Сист. No: 16784

- 20 -

45592 

Нончев, Андрей Иванов и др.

   Оценка за социалното въздействие : Учебно-методическо ръководство / Андрей Иванов Нончев, Мила Николова Манчева, Николай Недялков Тагаров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 142 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-667-1 

  

Сист. No: 16763

- 21 -

45632 

Станимиров, Евгени

   Маркетингов релационен обмен "Граждани - Структури на гражданското общество - Общинска администрация" / Евгени Станимиров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 453 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0763-7 

  

Сист. No: 16806

Статистика

- 22 -

45528 

Васильева, Эвелина Карловна и др.

   Выборочный метод в социльно-экономической статистике : Учебное пособие / Эвелина Карловна Васильева, Михаил Михайлович Юзбашев . - Москва : Финансы и статистика, 2013 . - 256 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-279-03334-8 

  

Сист. No: 16689

- 23 -

45589 

Найденов, Александър Цветанов

   Статистически методи за контрол на качеството / Александър Цветанов Найденов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 244 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-680-0 

  

Сист. No: 16760

Социология

- 24 -

45556 

Вале, Гийом

   Малък наръчник по социология за икономисти / Гийом Вале ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 146 с. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-782-4 

  

Сист. No: 16723

- 25 -

45607 

Стоянов, Валери

   Организационна психология : Съвременни ракурси / Валери Стоянов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 248 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-630-2 

  

Сист. No: 16778

Политика

- 26 -

45521 

Бжежински, Збигнев

   Стратегическата визия : Америка и кризата на глобалната сила / Збигнев Бжежински ; Прев. от англ. Кольо Коев . - София : Обсидиан, 2012 . - 288 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-295-4 

  

Сист. No: 16682

- 27 -

45559 

Георгиев, Христо

   Политика на сигурност на Република България в началото на ХХІ век : Теоретични и приложни аспекти / Христо Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 374 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-692-6 

  

Сист. No: 16727

- 28 -

45563 

Игнатов, Асен

   Психология на комунизма : Студии за манталитета на господстващия слой в комунистическия свят / Асен Игнатов ; Прев. от нем. Елена Никлева . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-723-7 

  

Сист. No: 16731

- 29 -

45620 

Кротков, Владимир Олегович

   От СССР к России : Авторитарная трансформация рубежа ХХ-ХХІ веков : Монография / Владимир Олегович Кротков . - 2. изд. . - Москва : Московский университет, 2012 . - 640 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-211-05965-8 

  

Сист. No: 16794

Икономика. Икономически науки

- 30 -

45545 

Ангелов, Георги и др.

   Анализ на банковата дейност : Методическо ръководство / Георги Ангелов, Иван Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1003-7 

  

Сист. No: 16708

- 31 -

45520 

Бекярова, Катя и др.

   Икономически теории : Икономическата мисъл от древността до наши дни : Учебник за икономическите университети / Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 768 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-459-778-6 

  

Сист. No: 16681

- 32 -

45523 

Бородин, В. В.

   Анализ социально-экономической эффективности туризма : Учебное пособие / В. В. Бородин . - Москва : РИОР ; ИНФРА-М, 2013 . - 230 с. ; 21 см . -  (Серия Высшее образование - Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-369-01166-9 

   ISBN 978-5-16-006468-0 

  

Сист. No: 16684

- 33 -

44181 

Василев, Йордан

   Икономикс : Учебник / Йордан Василев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 383 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 87)

   

   ISBN 978-954-23-1021-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16813

- 34 -

45618 

Голди, Дэниел и др.

   Инвестиционный ответ : Как защитить свое финансовое будущее / Дэниел Голди, Гордон Мюррей . - Москва : Альпина Паблишер, 2011 . - 122 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9614-1610-7 

  

Сист. No: 16792

- 35 -

45561 

Димова, Надежда

   Маркетингови аспекти на емоционалното пазаруване / Надежда Димова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 246 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-763-3 

  

Сист. No: 16729

- 36 -

45593 

Желев, Паскал Неделчев

   Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз / Паскал Неделчев Желев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 214 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-595-7 

  

Сист. No: 16764

- 37 -

45525 

Зубец, Алексей Николаевич

   Истоки и история экономического роста / Алексей Николаевич Зубец . - Москва : Экономика, 2014 . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-282-03354-0 

  

Сист. No: 16686

- 38 -

45629 

Илийчовски, Светослав и др.

   Управление на собствеността / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 316 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-90086-5-2 

  

Сист. No: 16803

- 39 -

45577 

Калчев, Румен Николаев и др.

   Икономика на труда / Румен Николаев Калчев, Иван Желев, Катя Антонова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 400 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0755-2 

  

Сист. No: 16746

- 40 -

45564 

Ком, Тири и др.

   Микроикономически подход : Да разбираме предприемаческото и потребителското поведение / Тири Ком, Жил Руе ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 403 с. : с фиг. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-819-7 

  

Сист. No: 16732

- 41 -

45541 

Косолапов, Александр Борисович

   Технология и организация туроператорской деятельности : Учебное пособие / Александр Борисович Косолапов . - 4. изд., перераб. и доп. . - Москва : КНОРУС, 2014 . - 296 с. ; 21 см . -  (Серия Среднее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-406-03540-5 

  

Сист. No: 16702

- 42 -

45652 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусия / Снежана Найденова и др . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 192 с. ; 23 см

   Други авт. : Л. Кирев, Ив. Петров, Кр. Кунев, Л. Несторов, Р. Лазаров, Й. Василев, П. Шишманова, Е. Цонева, П. Миланова, О. Марков, Ас. Радев, Т. Асенов, Т. Тодорова, Е. Петкова, П. Георгиева.

   ISBN 978-954-427-988-2 

  

Сист. No: 16825

- 43 -

45642 

Марчевски, Иван Рашков и др.

   Основи на маркетинга : [Учебник] / Иван Рашков Марчевски, Радослав Георгиев Йорданов . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 478 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-015-3 

  

Сист. No: 16826

- 44 -

45537 

Международные экономические отношения  : Учебник /  Под ред. Б. М. Смитиенко . - 2. изд. . - Москва : ИНФРА-М, 2012 . - 528 с. ; 22 см . -  (Серия Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003357 

  

Сист. No: 16698

- 45 -

45568 

Михайлов, Михаил

   Устойчиво развитие на туризма / Михаил Михайлов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 391 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-784-8 

  

Сист. No: 16737

- 46 -

45601 

Найденов, Георги и др.

   Дългите вълни на Кондратиев при "социализма" / Георги Найденов, Калоян Харалампиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 286 с. : с табл., прил., фиг., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-579-7 

  

Сист. No: 16772

- 47 -

45585 

Научна конференция на младите научни работници - 2014  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 445 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1314-4812 

  

Сист. No: 16756

- 48 -

45538 

Новая экономика: теория и практика  / Е. Ф. Авдокушин и др . - Москва : Магистр ; ИНФРА-М, 2014 . - 368 с. ; 22 см . -  (Серия Экономика 2.0)

   

   ISBN 978-5-9776-0306-5 

   ISBN 978-5-16-009617-9 

  

Сист. No: 16699

- 49 -

45595 

Политическа икономия и икономическа теория  : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.) . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 539 с. : с фиг. ; 20 см

   

  

Сист. No: 16766

- 50 -

45579 

Предприемачество и МСП  / Йордан Петров Коев и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 472 с. ; 22 см

   Други авт. : Д. Добрев, К. Владова, Ю. Нарлев.

   ISBN 978-954-21-0754-5 

  

Сист. No: 16750

- 51 -

45621 

Просветов, Георгий Иванович

   Поведение потребителей: задачи и решения : Учебно-практическое пособие / Георгий Иванович Просветов . - Москва : Альфа-Пресс, 2010 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94280-464-0 

  

Сист. No: 16795

- 52 -

40848 

Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства  / Николинка Петрова Сълова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 356 с. : с табл., фиг. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 34)

   Други авт. : Д. Данчев, В. Димитрова, Хр. Трайков, Цв. Цветков, М. Душкова, Ел. Граматикова, Д. Гроздева, В. Петева, Юл. Христова, Д. Шопова.

   ISBN 978-954-21-0772-9 

  

Сист. No: 16748

- 53 -

45529 

Райзберг, Борис Абрамович

   Государственное управление экономическими и социальными процессами : Учебное пособие / Борис Абрамович Райзберг . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 384 с. ; 22 см . -  (Серия Высшее образование - Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-006792-6 

  

Сист. No: 16690

- 54 -

45573 

Ракарова, Събина

   Пътеводител по микроикономика / Събина Ракарова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 294 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-829-6 

  

Сист. No: 16742

- 55 -

45571 

Ракарова, Събина и др.

   Пътеводител по макроикономика / Събина Ракарова, Стефан Стефанов . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 384 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-804-3 

  

Сист. No: 16740

- 56 -

45572 

Ракарова, Събина и др.

   Пътеводител по икономика за мениджъри / Събина Ракарова, Анета Еленкова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 463 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-741-1 

  

Сист. No: 16741

- 57 -

45580 

Станимиров, Евгени Петров и др.

   Конкурентоспособност и капацитет за устойчиво развитие на икономическите субекти в селските райони от област Варна / Евгени Петров Станимиров, Мария Радославова Станимирова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 392 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0769-9 

  

Сист. No: 16751

- 58 -

45583 

Станимирова, Мария Радославова и др.

   Управление на поземлените ресурси / Мария Радославова Станимирова, Севдалина Иванова Христова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 348 с. : с прил., табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0764-4 

  

Сист. No: 16754

- 59 -

45603 

Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България  : Научна конференция : Сборник доклади . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 340 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

  

Сист. No: 16774

- 60 -

45623 

Траут, Джек и др.

   Репозиционирование : Бизнес в эпоху конкуренции, перемен и кризиса / Джек Траут, Стив Ривкин . - Санкт-Петербург : Питер, 2011 . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-49807-640-9 

  

Сист. No: 16797

- 61 -

40848 

Хаджиев, Веселин Иванов

   Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия : [Монография] / Веселин Иванов Хаджиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 242 с. : с табл. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 33)

   

   ISBN 978-954-21-0775-0 

  

Сист. No: 16749

- 62 -

45536 

Хасбулатов, Руслан Имранович

   Международные экономические отношения : Учебник для бакалавров / Руслан Имранович Хасбулатов . - Москва : Юрайт, 2012 . - 910 с. ; 22 см . -  (Серия Бакалавр. Углубленных курс)

   

   ISBN 978-5-9916-1618-8 

  

Сист. No: 16697

- 63 -

45551 

Хоугард, Сьорен и др.

   Стратегически маркетинг на взаимоотношенията / Сьорен Хоугард, Могенс Биере ; Прев. от англ. Ангел Ангелов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 488 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0467-3 

  

Сист. No: 16717

- 64 -

45610 

Чавдарова, Таня Бойчева

   Социална вграденост на дребното предприемачество / Таня Бойчева Чавдарова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 454 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3644-0 

  

Сист. No: 16781

- 65 -

45588 

Чуков, Кръстьо Петров и др.

   Финансово-стопански анализ / Кръстьо Петров Чуков, Росица Недкова Иванова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 360 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-686-2 

  

Сист. No: 16759

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 66 -

45532 

Брусов, Петр Никитович и др.

   Инвестиционный менеджмент : Учебник / Петр Никитович Брусов, Татьяна Васильевна Филатова, Наталья Ивановна Лахметкина . - Москва : ИНФРА-М, 2014 . - 333 с. ; 22 см . -  (Серия Высшее образование - Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-005020-1 

  

Сист. No: 16693

- 67 -

45602 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Банковите кредити, депозити, лихви и доходи: политика и практика в България / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 43 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-535-3 

  

Сист. No: 16773

- 68 -

45544 

Димитрова, Теодора

   Мита и митническа политика : Методическо ръководство / Теодора Димитрова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 312 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1004-4 

  

Сист. No: 16706

- 69 -

45548 

Минев, Светлин

   Как да търгуваме на финансовите пазари / Светлин Минев . - 4. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2013 . - 172 с. : с гр., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-28-1382-8 

  

Сист. No: 16714

- 70 -

44181 

Мита и митническа политика  : Учебник / Величко Адамов и др . - 6. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 590 с. : с прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 99)

   Други авт.: Т. Димитрова, П. Пътев, А. Ангелов.

   ISBN 978-954-23-1007-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16705

- 71 -

45599 

Недев, Тодор Стефанов

   Базови стратегии с опции и фючърси / Тодор Стефанов Недев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 158 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-589-6 

  

Сист. No: 16770

- 72 -

45530 

Солдаткин, Сергей Николаевич

   Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика : Учебное пособие / Сергей Николаевич Солдаткин . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-00984-0 

  

Сист. No: 16691

- 73 -

45535 

Теплова, Тамара Викторовна

   Корпоративные финансы : Учебник для бакалавров / Тамара Викторовна Теплова . - Москва : Юрайт, 2014 . - 655 с. ; 24 см . -  (Серия Бакалавр. Углубленных курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3140-2 

  

Сист. No: 16696

- 74 -

45630 

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол : [Учебник] / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 4. изд. . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 252 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0129-4 

  

Сист. No: 16804

- 75 -

45527 

Ферри, Ричард

   Все о распределении активов : Легкий способ начать свой путь / Ричард Ферри . - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014 . - 400 с. ; 24 см . -  (Большая библиотека инвеститора)

   

   ISBN 978-5-91657-736-5 

  

Сист. No: 16688

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 76 -

45608 

Гайдарджиева, Венета

   Икономическите реформи 1963 - 1989 и селското стопанство на Старозагорския регион / Венета Гайдарджиева . - Стара Загора : Искра М-И, 2008 . - 272 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9388-63-8 

  

Сист. No: 16779

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 77 -

45625 

Уолтон, Сэм

   Сделано в Америке : Как я создал Wal-Mart / Сэм Уолтон . - 6. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 222 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-1479-0 

  

Сист. No: 16799

Маркетинг

- 78 -

45591 

Дуранкев, Боян Любомиров

   Комуникационна политика / Боян Любомиров Дуранкев . - Доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 326 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-678-7 

  

Сист. No: 16762

- 79 -

45522 

Котлър, Филип и др.

   Добри дела / Филип Котлър, Дейвид Хескил, Нанси Лий ; Прев. от англ. Грета Керемедчиева . - София : Сиела Норма АД, 2014 . - 275 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1577-8 

  

Сист. No: 16683

- 80 -

45542 

Ойнер, Ольга Константиновна

   Управление результативностью маркетинга : Учебник для магистров / Ольга Константиновна Ойнер . - Москва : Юрайт, 2013 . - 343 с. ; 21 см . -  (Серия Магистр)

   

   ISBN 978-5- 9916-2565-4 

  

Сист. No: 16703

- 81 -

45626 

Тейлор, Крис

   Формула успеха в сетевом маркетинге / Крис Тейлор . - Москва : ФАИР, 2010 . - 176 с. ; 21 см . -  (Золотой фонд MLM)

   

   ISBN 978-5-8183-1656-7 

  

Сист. No: 16800

Право. Наука за държавата и правото

- 82 -

45598 

Брестничка, Румяна Любомирова

   Търговска тайна / Румяна Любомирова Брестничка . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 199 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-596-4 

  

Сист. No: 16769

- 83 -

45605 

Грозданов, Антон

   Несъстоятелност : Кратко ръководство / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 138 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-633-3 

  

Сист. No: 16776

- 84 -

45594 

Етиката в българската правна система  : Сборник статии . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 372 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-458-5 

  

Сист. No: 16765

- 85 -

45531 

Марченко, Михаил Николаевич

   Европейский союз и его судебная система : Монография / Михаил Николаевич Марченко . - Москва : Проспект, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-16296-3 

  

Сист. No: 16692

Обществено управление. Военни науки

- 86 -

45553 

Арабаджийски, Николай

   Държавно и публично управление / Николай Арабаджийски . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 302 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-823-4 

  

Сист. No: 16720

- 87 -

II 1776 

Георгиев, Людмил

   Маркетинг и мениджмънт на местната администрация / Людмил Георгиев . - София : Нов бълг. унив., б. г. . - 109 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 16726

- 88 -

45550 

Къндева, Емилия и др.

   Сравнителна публична администрация : Държавно управление и администрация в други страни / Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект . - 2. доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 316 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0592-2 

  

Сист. No: 16716

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 89 -

45578 

Благойчева, Христина Вилхем и др.

   Осигурителни системи и фондове : Учебно помагало / Христина Вилхем Благойчева, Калин Илиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 148 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0766-8 

  

Сист. No: 16747

- 90 -

45560 

Данева, Иванка

   Финанси на осигурителните дружества : Учебник / Иванка Данева . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 222 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-824-1 

  

Сист. No: 16728

- 91 -

45631 

Драганов, Христо и др.

   История на застраховането в България (1882 - 1990) / Христо Драганов, Гергана Иванова, Георги Драганов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 328 с. : с табл., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-562-9 

  

Сист. No: 16805

- 92 -

45587 

Милев, Жеко Николаев

   Мениджмънт на пенсионното осигуряване : Учебник / Жеко Николаев Милев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 191 с. : с прил., табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-683-1 

  

Сист. No: 16758

- 93 -

45590 

Милев, Жеко Николаев

   Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения / Жеко Николаев Милев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 161 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-682-4 

  

Сист. No: 16761

Застраховане

- 94 -

45645 

Мартякова, Е. В.

   Экономический механизм реформирования социальных процессов: страхование, маркетинг, риск-менеджмент / Е. В. Мартякова . - Донецк : НАН Украiни, 2003 . - 590 с. ; 20 см

   

   ISBN 966-02-3275-6 

  

Сист. No: 16829

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 95 -

45555 

Благоева-Хазърбасанова, Елена

   Интернационализация ва висшето образование в Европа : Формиране и управление на процесите на интернационализация в Европа като елемент от управлението на висшето образование / Елена Благоева-Хазърбасанова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 159 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-795-4 

  

Сист. No: 16722

- 96 -

45586 

Качество на обучението във висшите училища  : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г. . - Варна : Стено, 2014 . - 180 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-757-6 

  

Сист. No: 16757

Образование

- 97 -

45634 

Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020  . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 368 с. : с табл., фиг., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-103-7 

  

Сист. No: 16808

- 98 -

45651 

Динева, Евелина и др.

   Университетска дидактика А, Б, В ... / Евелина Динева, Мария Алексиева, Веселина Жечева . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 37 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-89-3 

  

Сист. No: 16835

- 99 -

45651 

Динева, Евелина и др.

   Университетска дидактика ... Ю, Я / Евелина Динева, Мария Алексиева . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 42 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-90-9 

  

Сист. No: 16836

- 100 -

45650 

Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение  : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 356 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-96-1 

  

Сист. No: 16834

- 101 -

45648 

Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда  : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 300 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16832

- 102 -

45649 

Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение  / Даниела Орозова и др . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 170 с. ; 21 см

   Други авт.: В. Жечева, Д. Минчев, Н. Николов, Д. Неделчева.

   ISBN 978-954-8468-88-6 

  

Сист. No: 16833

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 103 -

45543 

Анисимов, Александр Витальевич и др.

   Экологический менеджмент : Учебного пособия / Александр Витальевич Анисимов, Татьяна Юрьевна Анопченко, Диана Юрьевна Савон . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 352 с. ; 22 см . -  (Серия Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-02060-9 

  

Сист. No: 16704

- 104 -

45534 

Количественные методы в экономических исследованиях  : Учебник /  Под ред. на М. В. Грачева и др . - 2. изд, перераб. и доп. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 . - 687 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02331-1 

  

Сист. No: 16695

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 105 -

45604 

Богоев, Иванчо Георгиев

   Диагностика и управление на техническата експлоатация на противопожарната техника / Иванчо Георгиев Богоев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 252 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-629-6 

  

Сист. No: 16775

Медицина

- 106 -

45570 

Пирьова, Боряна

   Невробиологични основи на човешкото поведение / Боряна Пирьова . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 363 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-646-9 

  

Сист. No: 16739

Техника

- 107 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово  : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2014 . - 398 с. : с фиг., цв. ил.

   

  

Сист. No: 16786

- 108 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово  : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2014 . - 430 с. : с фиг., цв. ил.

   

  

Сист. No: 16787

- 109 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово  : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2014 . - 425 с. : с фиг., цв. ил.

   

  

Сист. No: 16788

- 110 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово  : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 4 . - 2014 . - 372 с. 7 с фиг.

   

  

Сист. No: 16789

Управление на предприятията. Организация на производството

- 111 -

45616 

Гански, Лиза

   Mesh-модель : Почему будущее бизнеса - в платформах совместного пользования? / Лиза Гански . - Москва : Альпина Паблишер, 2011 . - 259 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9614-1660-2 

  

Сист. No: 16790

- 112 -

45596 

Драгомиров, Николай

   Информационни системи в логистиката - състояние и тенденции в използването / Николай Драгомиров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 188 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-661-9 

  

Сист. No: 16767

- 113 -

45582 

Иванова, Радка Петрова

   Управление на качеството : Учебно пособие / Радка Петрова Иванова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 212 с. : с прил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0767-5 

  

Сист. No: 16753

- 114 -

45609 

Йорданова, Десислава

   Управление и развитие на семейната фирма / Десислава Йорданова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3577-1 

  

Сист. No: 16780

- 115 -

45547 

Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020"  : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1012-9 

   Т. 1. Сборник доклади . - 2014 . - 443 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 16711

- 116 -

45547 

Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020"  : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1013-6 

   Т. 2. Сборник доклади . - 2014 . - 236 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 16712

- 117 -

45547 

Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020"  : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1014-3 

   Т. 3. Сборник доклади . - 2014 . - 174 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 16713

- 118 -

45619 

Фокс, Джеффри

   Как делать большие деньги в малом бизнесе : Неочевидные правила, которые должен знать любой владелец молого бизнеса / Джеффри Фокс . - Москва : Альпина Паблишер, 2014 . - 158 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9614-4742-2 

  

Сист. No: 16793

- 119 -

45627 

Хаммер, Майкл и др.

   Быстрее лучше дешевле : Девят методов реинжиниринга бизнес-процессов / Майкл Хаммер, Лиза Хершман . - Москва : Альпина Паблишер, 2012 . - 356 с. ; 22 см . -  (Библиотека Коммерсантъ)

   

   ISBN 978-5-9614-1807-1 

  

Сист. No: 16801

Методи на управление

- 120 -

45554 

Бизнесът - позитивната сила в обществото  : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013 . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 711 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-796-808-1 

  

Сист. No: 16721

- 121 -

45533 

Вишняков, Яков Дмитриевич и др.

   Инновационный менеджмент : Практикум : Учебное пособие / Яков Дмитриевич Вишняков, Константин Александрович Кирсанов, Светлана Петровна Киселева . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 326 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-406-03993-9 

  

Сист. No: 16694

- 122 -

45526 

Инновационный менеджмент  : Учебник для академического бакалавриата / Людмила Петровна Гончаренко и др . - 2 изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 642 с. ; 21 см . -  (Серия Бакалавр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3806-7 

  

Сист. No: 16687

- 123 -

45643 

Калигоров, Христо Савчев и др.

   Реинженеринг : Съвременна концепция за създаване и функциониране на конкурентоспособна стопанска организация / Христо Савчев Калигоров, Мая Христова Калигорова, Ивайло Цветанов Стоянов . - София : Изток-Запад, 2004 . - 244 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 954-321-051-9 

  

Сист. No: 16827

- 124 -

45617 

Кравцов, Александр

   Бизнес как экспедиция : Честные истории для героев и волшебниц / Александр Кравцов . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-902597-89-6 

  

Сист. No: 16791

- 125 -

45567 

Маринова, Надя

   Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 319 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-826-5 

  

Сист. No: 16736

- 126 -

45552 

Марков, Стефан

   Теоретични модели и парадигми в съвременния PR / Стефан Марков . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2013 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1376-7 

  

Сист. No: 16718

- 127 -

45540 

Остервальдер, Александр и др.

   Построение бизнес-моделей : Настольная книга стратега и новатора / Александр Остервальдер, Ив Пинье . - Москва : Альпина Паблишер, 2014 . - 288 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-5-9614-4666-1 

  

Сист. No: 16701

- 128 -

45576 

Управление на човешките ресурси  : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация" / Катя Владимирова и др . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 487 с. : с прил., табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: Н. Стефанов, Д. Панайотов, Е. Банчева, К. Радев, К. Хаджиев, М. Стоянова, М. Михайлов, М. Димитрова, М. Иванова.

   ISBN 978-954-535-831-9 

  

Сист. No: 16745

- 129 -

45628 

White, Geoff et al.

   Reward Management : A critical text / Geoff White, Janet Druker . - London et al. : Routledge, 2009 . - 270 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-415-43189-7 

  

Сист. No: 16802

Счетоводство

- 130 -

45638 

Баташки, Георги

   Стандарти за одит в публичния сектор : Учебно-методическо пособие / Георги Баташки . - Свищов : АИ Ценов, 2014 ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1018-1 

  

Сист. No: 16815

- 131 -

38175 

Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2014 година  : Писма, указания, тълкувания по прилагането на нормативната уредба /  Състав. Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2014 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 11)

   

   ISBN 978-954-8006-74-3 

  

Сист. No: 16837

- 132 -

45524 

Кирьянова, Зоя Васильевна и др.

   Анализ финансовой отчетности : Учебник для бакалавров / Зоя Васильевна Кирьянова, Елена Ивановна Седова . - 2. изд., испр. и доп. . - Москва : Юрайт . - 429 с. ; 21 см . -  (Серия Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-2784-9 

  

Сист. No: 16685

- 133 -

45569 

Панчева, Станислава

   Счетоводство на предприятието : Сборник със задачи и казуси / Станислава Панчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 274 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-818-0 

  

Сист. No: 16738

- 134 -

38175 

Рангелов, Евгени

   Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2014 година / Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2014 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 12)

   

   ISBN 978-954-8006-75-0 

  

Сист. No: 16838

- 135 -

45581 

Управленско счетоводство  : Сборник от задачи и тестове / Недялка Александрова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 162 с. ; 22 см

   Други авт.: Х. Богданов, Д. Георгиев, Г. Марков, И. Христов.

   ISBN 978-954-21-0761-3 

  

Сист. No: 16752

Счетоводство на предприятието

- 136 -

44181 

Чиприянова, Галина Симеонова

   Финансово счетоводство : Учебник / Галина Симеонова Чиприянова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 415 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 86)

   

   ISBN 978-954-23-1020-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16814

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 137 -

45606 

Овчарова, Снежанка

   Управление на човешките ресурси : Тезиси, казуси, тестове / Снежанка Овчарова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 139 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-631-9 

  

Сист. No: 16777

Информационни технологии

- 138 -

45641 

Върбанов, Румен

   Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта / Румен Върбанов . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 415 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-136-0 

  

Сист. No: 16824

- 139 -

45565 

Дигиталният гражданин  /  Състав. и науч. ред. Анна Кръстева . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 296 с. ; 24 см . -  (Поредица Нови граждани, нови мобилизации, нови политики)

   

   ISBN 978-954-535-771-8 

  

Сист. No: 16733

- 140 -

45584 

Информационните технологии в бизнеса и образованието  : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 539 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0780-4 

  

Сист. No: 16755

- 141 -

45637 

[Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013  : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia . - Sofia : UNWE Press, 2013 . - 789 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-644-586-5 

  

Сист. No: 16812

Компютри

- 142 -

45566 

Маринов, Руси

   Интерактивни стратегически комуникации : Информационни познавателни аспекти / Руси Маринов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-733-6 

  

Сист. No: 16735

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 143 -

II 1775 

Алексиева, Соня и др.

   Туризъм и културно наследство / Соня Алексиева, Ирена Бокова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 364 с. : с прил. цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-535-783-1 

  

Сист. No: 16719

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 144 -

45614 

Веселинов, Димитър

   Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от факултета по класически и нови филологии 2014 /  Състав. Димитър Веселинов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 445 с. ; 24 см

   

   ISBN 1314-3948 

  

Сист. No: 16785

- 145 -

II 1777 

Куртева, Галина и др.

   Здравейте! : Учебник по български език за чужденци А1 - А2 / Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова, Стефка Бъчварова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 263 с. : с табл., цв. ил. ; 26 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-954-535-737-4 

  

Сист. No: 16734

Литературознание

- 146 -

45644 

Дикенс, Чарлс

   Нашият общ приятел / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Колибри, 2012 . - 848 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   

   ISBN 978-619-150-064-2 

  

Сист. No: 16828

Художествена литература

- 147 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0996-3 

   Т. 1. Стихотворения . - Б. г. . - 222 с.

   

  

Сист. No: 16818

- 148 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0997-0 

   Т. 2. Протуберанси на душата . - Б. г. . - 386 с.

   

  

Сист. No: 16819

- 149 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0998-7 

   Т. 3. Мъртви часовници . - Б. г. . - 212 с.

   

  

Сист. No: 16820

- 150 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0999-4 

   Т. 4. Зеницата на мрака . - Б. г. . - 195 с.

   

  

Сист. No: 16821

- 151 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1000-6 

   Т. 5. Да докоснеш звезда: Есета . - Б. г. . - 332 с.

   

  

Сист. No: 16822

- 152 -

45640 

Събев, Петър

   Пътуване към себе си : Т. 1 - 6 / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, Б. г. . - 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1001-3 

   Т. 6. Съновидения на един лунатик: Есета . - Б. г. . - 342 с.

   

  

Сист. No: 16823

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 153 -

II 1778 

География и регионалистика  : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик . - София : ТерАрт, 2014 . - 304 с. : с табл., фиг. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-9531-25-1 

  

Сист. No: 16811

Биографии

- 154 -

45633 

Бъров, Димитър Симеонов

   Спомени (1887-1937 г.) / Димитър Симеонов Бъров ; Състав. Красимир Дачев, Нено Павлов . - София : Полиграфически комбинат Д. Благоев, 2014 . - 168 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 16807


 Индекс по АВТОРИ

Авдокушин, Е. Ф. 48 
Адамов, Величко 70 
Александрова, Недялка 135 
Алексиева, Мария 98 99 
Алексиева, Соня 143 
Ангелов, Ангел 63 70 
Ангелов, Георги 30 
Анисимов, Александр Витальевич 103 
Анопченко, Татьяна Юрьевна 103 
Антов, Момчил 74 
Антонова, Катя 39 
Арабаджийски, Николай 86 
Асенов, Тодор 42 
Банчева, Елмира 128 
Баташки, Георги 130 
Бекярова, Катя 31 
Бжежински, Збигнев 26 
Биере, Могенс 63 
Благоева-Хазърбасанова, Елена 95 
Благойчева, Христина Вилхем 89 
Богданов, Христоско 135 
Богоев, Иванчо Георгиев 105 
Бокова, Ирена 143 
Бородин, В. В. 32 
Брестничка, Румяна Любомирова 82 
Брусов, Петр Никитович 66 
Булышева, Татьяна Сергеевна 122 
Бумбарова, Кръстинка 145 
Бъров, Димитър Симеонов 154 
Бъчварова, Стефка 145 
Вале, Гийом 24 
Валери, Пол 2 
Василев, Йордан 12 33 42 
Васильева, Эвелина Карловна 22 
Велев, Боян 31 
Веселинов, Димитър 144 
Вишняков, Яков Дмитриевич 121 
Владимирова, Катя 128 
Владова, Катя Иванова 50 
Вълков, Илия 19 
Върбанов, Румен 138 
Гадамер, Ханс-Георг 3 
Гайдарджиева, Венета 76 
Гански, Лиза 111 
Ганчева, Зорница 74 
Георгиев, Драган Красимиров 135 
Георгиев, Людмил 87 
Георгиев, Христо 27 
Георгиева, Петя 42 
Голди, Дэниел 34 
Гончаренко, Людмила Петровна 122 
Граматикова, Елица Николаева 52 
Грачева, М. В. 104 
Грозданов, Антон 83 
Гроздева, Десислава Кирилова 52 
Данаилов, Данаил Лазаров 67 
Данева, Иванка 90 
Данчев, Данчо Янков 52 
Дачев, Красимир 154 
Дикенс, Чарлс 146 
Димитрова, Виолета Янева 52 
Димитрова, Мариана 128 
Димитрова, Теодора 68 70 
Димова, Надежда 35 
Динева, Евелина 98 99 
Добрев, Добрин Жеков 50 
Донева, Мария 146 
Драганов, Георги 91 
Драганов, Христо 91 
Драгомиров, Николай 112 
Драмалиева, Валентина Ангелова 9 
Дуранкев, Боян Любомиров 78 
Еленкова, Анета 56 
Ефтимова, Андреана 13 
Желев, Иван 39 
Желев, Паскал Неделчев 36 
Желева, Александра 7 
Жечева, Веселина 98 102 
Захарова, Валентина Михайловна 122 
Зубец, Алексей Николаевич 37 
Иванова, Гергана 91 
Иванова, Евгения 14 
Иванова, Мария 128 
Иванова, Радка Петрова 113 
Иванова, Росица Недкова 65 
Игнатов, Асен 28 
Илиев, Калин 89 
Илийчовски, Светослав 38 
Йорданов, Радослав Георгиев 43 
Йорданова, Десислава 114 
Калигоров, Христо Савчев 123 
Калигорова, Мая Христова 123 
Калчев, Румен Николаев 39 
Керемедчиева, Грета 79 
Кирев, Любен 42 
Кирсанов, Константин Александрович 121 
Кирьянова, Зоя Васильевна 132 
Киселева, Светлана Петровна 121 
Коев, Йордан Петров 50 
Коев, Кольо 26 
Ком, Тири 40 
Косолапов, Александр Борисович 41 
Котлър, Филип 79 
Кравцов, Александр 124 
Кротков, Владимир Олегович 29 
Кръстева, Анна 139 
Кубедду, Раймондо 4 
Кузнецов, Борис Тимофеевич 122 
Кунев, Красимир 42 
Куртева, Галина 145 
Къндева, Емилия 88 
Кънев, Пламен 38 
Лазаров, Румен 42 
Ласкова, Виолета Петева 52 
Лахметкина, Наталья Ивановна 66 
Лий, Нанси 79 
Майер, Мира 11 
Манчева, Мила Николова 20 
Маринов, Иван 30 
Маринов, Руси 142 
Маринова, Надя 125 
Марков, Галин 135 
Марков, Огнян 42 
Марков, Стефан 126 
Мартякова, Е. В. 94 
Марчевски, Иван Рашков 43 
Марченко, Михаил Николаевич 85 
Миланова, Петя 42 
Милев, Жеко Николаев 92 93 
Милева, Миглена Душкова 52 
Минев, Светлин 69 
Минчев, Димитър 102 
Михайлов, Михаил 45 128 
Мюррей, Гордон 34 
Найденов, Александър Цветанов 23 
Найденов, Георги 46 
Найденова, Снежана 42 
Нарлев, Юлиян Маринов 50 
Недев, Тодор Стефанов 71 
Неделчева, Даринка 102 
Несторов, Людмил 42 
Никлева, Елена 28 
Николов, Николай 102 
Нончев, Андрей Иванов 20 
Овчарова, Снежанка 137 
Ойнер, Ольга Константиновна 80 
Орозова, Даниела 102 
Ортега и Гасет, Хосе 5 
Остервальдер, Александр 127 
Павлов, Нено 154 
Панайотов, Димитър 128 
Панчева, Станислава 133 
Петкова, Елица 42 
Петров, Иван 42 
Пинье, Ив 127 
Пипев, Иван 31 
Пирьова, Боряна 106 
Просветов, Георгий Иванович 51 
Пътев, Пламен 70 
Радев, Асен 42 
Радев, Кирил 128 
Райзберг, Борис Абрамович 53 
Ракарова, Събина 54 55 56 
Рангелов, Евгени 131 134 
Резак, Дарси 16 
Ривкин, Стив 60 
Розати, Марчело Витали 6 
Рубштейн, Нина 8 
Руе, Жил 40 
Савон, Диана Юрьевна 103 
Седова, Елена Ивановна 132 
Смитиенко, Б. М. 44 
Солдаткин, Сергей Николаевич 72 
Спиридонова-Хект, Ивона 88 
Станимиров, Евгени 21 
Станимиров, Евгени Петров 57 
Станимирова, Мария Радославова 57 58 
Стефанов, Нако 128 
Стефанов, Стефан 55 
Стоянов, Валери 25 
Стоянов, Ивайло Цветанов 123 
Стоянова, Мария 128 
Събев, Петър 147 148 149 150 151 152 
Сълова, Николинка Петрова 52 
Тагаров, Николай Недялков 20 
Тейлор, Крис 81 
Теплова, Тамара Викторовна 73 
Тодоров, Христо Хр. 3 
Тодоров, Цветан 7 
Тодорова, Таня 42 
Томева, Милка 74 
Томсон, Джуди 16 
Трайков, Христо Атанасов 52 
Траут, Джек 60 
Уолтон, Сэм 77 
Ферри, Ричард 75 
Филатова, Татьяна Васильевна 66 
Филипова, Теодора 38 
Фокс, Джеффри 118 
Хаджиев, Веселин Иванов 61 
Хаджиев, Кристиян 128 
Хаммер, Майкл 119 
Харалампиев, Калоян 46 
Хасбулатов, Руслан Имранович 62 
Хершман, Лиза 119 
Хескил, Дейвид 79 
Холгрен-Резак, Гейл 16 
Хоугард, Сьорен 63 
Христов, Илиян 135 
Христова, Севдалина Иванова 58 
Христова, Юлия Николаева 52 
Цветков, Цветнен Димитров 52 
Цонева, Елка 42 
Чавдарова, Таня Бойчева 64 
Чиприянова, Галина Симеонова 136 
Чуков, Кръстьо Петров 65 
Шипчанов, Милен 6 24 40 
Шишманова, Пенка 42 
Шопова, Диана Илиева 52 
Юзбашев, Михаил Михайлович 22 
Янакиев, Константин 1 
Druker, Janet 129 
White, Geoff 129 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на банковата дейност 30 
Анализ социально-экономической эффективности туризма 32 
Анализ финансовой отчетности 132 
Базови стратегии с опции и фючърси 71 
Банковите кредити, депозити, лихви и доходи: политика и практика в България 67 
Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса 9 
Бизнес как экспедиция 124 
Бизнесът - позитивната сила в обществото 120 
Быстрее лучше дешевле 119 
Валутен и митнически контрол 74 
Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 97 
Все о распределении активов 75 
Выборочный метод в социльно-экономической статистике 22 
География и регионалистика 153 
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2014 година 131 134 
Государственное управление экономическими и социальными процессами 53 
Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика 72 
Да се ориентираме във виртуалното 6 
Дзен-майстори 10 
Диагностика и управление на техническата експлоатация на противопожарната техника 105 
Дигиталният гражданин 139 
Добри дела 79 
Дългите вълни на Кондратиев при "социализма" 46 
Държавно и публично управление 86 
Европейский союз и его судебная система 85 
Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от факултета по класически и нови филологии 2014 144 
Етиката в българската правна система 84 
Загадката на здравето 3 
Здравейте! 145 
Икономика на труда 39 
Икономикс 33 
Икономически теории 31 
Икономическите реформи 1963 - 1989 и селското стопанство на Старозагорския регион 76 
Инвестиционный менеджмент 66 
Инвестиционный ответ 34 
Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз 36 
Инновационный менеджмент 121 122 
Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение 100 
Интерактивни стратегически комуникации 142 
Интернационализация ва висшето образование в Европа 95 
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта 138 
Информационни системи в логистиката - състояние и тенденции в използването 112 
Информационните технологии в бизнеса и образованието 140 
Информационното общество 12 
Ислямизирани Балкани: динамика на разказите 14 
Истоки и история экономического роста 37 
История на застраховането в България (1882 - 1990) 91 
Как да търгуваме на финансовите пазари 69 
Как делать большие деньги в малом бизнесе 118 
Качество на обучението във висшите училища 96 
Количественные методы в экономических исследованиях 104 
Комуникационна политика 78 
Комуникация на граждански движения 19 
Конкурентоспособност и капацитет за устойчиво развитие на икономическите субекти в селските райони от област Варна 57 
Корпоративные финансы 73 
Макроикономика 42 
Малък наръчник по социология за икономисти 24 
Маркетинг и мениджмънт на местната администрация 87 
Маркетингов релационен обмен "Граждани - Структури на гражданското общество - Общинска администрация" 21 
Маркетингови аспекти на емоционалното пазаруване 35 
Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово 107 108 109 110 
Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации 15 
Международные экономические отношения 44 62 
Мениджмънт на пенсионното осигуряване 92 
Микроикономически подход 40 
Мита и митническа политика 68 70 
Научна конференция на младите научни работници - 2014 47 
Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" 115 116 117 
Нашият общ приятел 146 
Невербалната комуникация: медии и медиатори 13 
Невробиологични основи на човешкото поведение 106 
Недовършената градина 7 
Несъстоятелност 83 
Новая экономика: теория и практика 48 
Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда 101 
Организационна психология 25 
Осигурителни системи и фондове 89 
Основи на маркетинга 43 
От СССР к России 29 
Оценка за социалното въздействие 20 
Поведение потребителей: задачи и решения 51 
Политика на сигурност на Република България в началото на ХХІ век 27 
Политическа икономия и икономическа теория 49 
Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек 4 
Полный тренинг по развитию уверенности в себе 8 
Построение бизнес-моделей 127 
Предприемачество и МСП 50 
Психология на комунизма 28 
Пътеводител по икономика за мениджъри 56 
Пътеводител по макроикономика 55 
Пътеводител по микроикономика 54 
Пътуване към себе си 147 148 149 150 151 152 
Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства 52 
Реинженеринг 123 
Репозиционирование 60 
Реч за естетиката и други есета 2 
Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения 93 
Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение 102 
Связи решают все! 16 
Сделано в Америке 77 
Социална вграденост на дребното предприемачество 64 
Социалните науки и икономиката 17 18 
Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия 61 
Спомени (1887-1937 г.) 154 
Сравнителна публична администрация 88 
Стандарти за одит в публичния сектор 130 
Статистически методи за контрол на качеството 23 
Стратегическата визия 26 
Стратегически маркетинг на взаимоотношенията 63 
Счетоводство на предприятието 133 
Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България 59 
Теоретични модели и парадигми в съвременния PR 126 
Технология и организация туроператорской деятельности 41 
Туризъм и културно наследство 143 
Търговска тайна 82 
Университетска дидактика ... Ю, Я 99 
Университетска дидактика А, Б, В ... 98 
Управление и развитие на семейната фирма 114 
Управление на качеството 113 
Управление на поземлените ресурси 58 
Управление на собствеността 38 
Управление на човешките ресурси 128 137 
Управление результативностью маркетинга 80 
Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие 125 
Управленско счетоводство 135 
Устойчиво развитие на туризма 45 
Философия на науката. Въведение 1 
Финанси на осигурителните дружества 90 
Финансово счетоводство 136 
Финансово-стопански анализ 65 
Формула успеха в сетевом маркетинге 81 
Цивилизации и религии 11 
Що е философия? 5 
[Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 141 
Mesh-модель 111 
Reward Management 129 
Экологический менеджмент 103 
Экономический механизм реформирования социальных процессов: страхование, маркетинг, риск-менеджмент 94 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов отчет 133 
австрийска школа 4 
австрийски либерализъм 4 
автоматика 107 
Агенция Митници 74 
аграрен сектор 58 97 115 116 117 
аграрен туризъм 115 
аграрна политика 76 
аграрно предприятие 115 
аграрно производство 76 
агробизнес 115 116 117 
агролесовъдство 117 
административно правосъдие 88 
администрация 88 
академик 154 
академично преподаване 98 
акционерен капитал 73 133 
Америка 26 
американска политика 26 
амортизационен план 136 
амортизационна политика 136 
амортизация 136 
анализ 30 132 
анализ на банковата дейност 30 
анализ на данни 112 
анализ на ликвидността 65 
анализ на осигуреността 65 
анализ на приходите 65 
анализ на разходите 65 
анализ на рентабилността 65 
анализ на себестойността 65 
анализ на труда 137 
аналитична философия 1 
аналитични банкови баланси 30 
английски език 144 
антропология 7 
АПК 76 
бази данни 140 
Балкани 14 
балнеоложки туризъм 45 
банки 55 67 
банков анализ 30 
банков мениджмънт 30 
банкова ликвидност 30 
банкова печалба 30 
банкова система 67 
банкови активи 30 
банкови доходи 30 
банкови кредити 67 133 
банкови разходи 30 
банкови услуги 67 
банково финансово посредничество 52 
бедност 15 
безработица 33 39 55 
бенчмаркинг 47 
бизнес 60 101 111 118 120 124 127 138 140 
бизнес етика 9 
бизнес интелигентни системи 140 
бизнес модели 127 
бизнес обучение 97 
бизнес процеси 119 120 140 
бизнес сектор 97 
бизнес стратегии 127 
бизнес цикъл 55 
биография 154 
биопроизводство 116 
Болонски процес 95 
бранд 35 
бранд мениджмънт 43 
брандинг 97 
брутен вътрешен продукт 52 
будизъм 10 
България 27 36 52 86 
българска литература 147 148 149 150 151 152 
Българска народна банка 74 
българска пенсионноосигурителна система 92 
българска правна система 84 
български аграрен сектор 116 
български език 145 
български застрахователен пазар 91 
български пословици 144 
български фирми 120 
българско застраховане 91 
българско земеделие 115 116 117 
българско право 84 
българско предприемачество 50 
българско селско стопанство 49 
бюджетна политика 72 
валутен и митнически контрол 74 
валутен контрол 74 
валутен монопол 74 
валутен пазар 62 69 
валутна търговия 69 
валутни ценности 74 
валутно-кредитни отношения 44 
валутно-финансови отношения 62 
Варна 21 
вербална комуникация 25 
взаимоотношения 63 
вземане на решение 25 
видеолекции 102 
видеосеминари 102 
видове застраховки 91 
видове мита 68 
видове собственост 38 
видове туризъм 32 
винен туризъм 45 
виртуална памет 6 
виртуална реалност 6 
виртуално предприемачество 50 
виртуалност 6 
висококвалифицирани кадри 97 
висше образование 95 96 97 100 101 
висши училища 96 
военни бази 27 
военни стратегии 27 
връзки 16 
връзки с обществеността 78 
възнаграждения 129 
възпроизводство на населението 39 
външна търговия 33 44 
външноикономическа политика 62 
външноикономически отношения 62 
външнотърговска политика 33 42 44 
вътрешен контрол 18 
вътрешен одит 59 
вътрешен ред 27 
вътрешно предприемачество 50 
гарантирани вземания 89 
гени 106 
генномодифицирани храни 84 
география 17 153 
геополитика 153 
глобализация 15 26 44 61 120 
глобализация на икономиката 125 
глобална политика 26 
глобална сигурност 27 
глобално информационно общество 12 17 
годишен финансов отчет 136 
годишна инвентаризация 134 
годишни финансови отчети 134 
годишно счетоводно приключване 131 134 136 
голф туризъм 45 
граждани 21 
граждански движения 19 
граждански контрол 27 
гражданско общество 21 
групи 25 
данъци 131 
данъчен контрол 59 
данъчни приходи 70 
данъчно облагане 131 
делови туризъм 45 
демографска политика 18 
демографска сигурност 27 
демокрация 4 
депозити 67 
деривативни инструменти 92 
дефлация 55 
Дзен 10 
диалектика 17 
дивергенция 61 
диверсификация 34 
дивидентна политика 73 
дигитални медии 139 
дигитални технологии 139 
дидактика 98 99 
Димитър Бъров 154 
директен маркетинг 43 
дистанционни курсове 100 
дистанционно обучение 100 102 
дистрибуционен канал 43 
дистрибуционна политика 43 
ДМА 65 
договор за концесия 38 
доклади 141 144 153 
документален контрол 59 
ДОО 93 
допълнително осигуряване 90 
допълнително пенсионно осигуряване 92 93 
доходи на персонала 136 
дребен бизнес 64 
дребно предприемачество 64 
душа 3 
дълготрайни биологични активи 136 
дълготрайни материални активи 136 
дълготрайни нематериални активи 136 
държавен дълг 72 
държавна икономическа политика 53 
държавна служба 88 
държавна собственост 38 
държавни заеми 72 
държавни органи 86 
държавни служители 88 
държавно административно управление 88 
държавно управление 53 86 88 
дъщерни дружества 38 
е-гражданственост 139 
е-демокрация 139 
е-управление 18 
евреи 11 
Европа 95 
Европа 2020 36 97 115 116 117 142 
европейска валутна система 62 
европейска сигурност 27 
европейски държави 88 
европейски земеделски региони 115 116 117 
Европейски съд 85 
европейски съдебни органи 85 
Европейски съюз 36 85 
европейско образователно пространство 95 
език 144 
езикови игри 1 
езикови функции 106 
езикознание 145 
езотеричен туризъм 45 
екип 123 
екипи 25 128 
екипна работа 123 
екологизация 103 
екологичен мениджмънт 103 
екологичен туризъм 45 
екологическа сигурност 27 
екологични движения 19 
екология 103 107 
екотуризъм 45 
електроенергетика 107 
електроенергиен пазар 49 
електроника 107 
електронна търговия 52 138 
електронна търговия в България 52 
електронни курсове 100 102 
електронни тестове 102 
електронни услуги 138 
електронно обучение 100 102 140 
електронно правителство 138 
електронно управление 138 139 
електротехника 107 
емоции 35 
емоционален маркетинг 35 
емоционално пазаруване 35 
емоция 106 
емпирични социологически изследвания 18 
епитемии 148 
ЕС 36 85 
есета 151 152 
естетика 2 
етика 9 84 88 
етически модели 9 
етични кодекси 9 
етично поведение 9 
етнически конфликти 27 
етноложки туризъм 45 
етнонационална политика 27 
етнонационална сигурност 27 
ефективност 25 119 128 
живот 3 7 154 
живот и дело 154 
животозастраховане 91 
задачи 42 55 133 
заетост 33 
заетост и безработица 42 
заповед за командировка 133 
застраховане 18 91 94 
застраховане в България 91 
застраховане на селскостопански култури 91 
застрахователен бизнес 91 
застрахователен монопол 91 
застрахователен пазар 91 
застрахователни дружества 91 
застраховка Гражданска отговорност 91 
защита на информацията 138 
здраве 3 
здравен туризъм 45 
здравна реформа 84 
здравословни условия на труд 39 
зеленчукопроизводство 117 
земеделска земя 58 
земеползване 58 
земя 58 
извънредни приходи 136 
извънредни разходи 136 
изграждане на екипи 128 
износ 61 74 
изпълнителна власт 86 
икономика 17 18 37 39 48 53 55 56 62 64 94 110 
икономика на труда 39 
икономика на туризма 32 
икономикс 33 49 
икономист 154 
икономическа активност 42 
икономическа глобализация 61 
икономическа дипломация 62 
икономическа история 31 
икономическа криза 26 
икономическа култура 64 
икономическа мисъл 31 
икономическа наука 31 
икономическа политика 31 53 
икономическа социология 49 
икономическа теория 49 
икономически анализ 33 55 104 
икономически класицизъм 31 
икономически отношения 48 
икономически растеж 33 37 42 49 55 
икономически реформи 76 
икономически ръст 37 
икономически теории 31 
икономически цикли 42 
икономическо неравенство 15 
икономическо образование 17 
икономическо развитие 36 
икономическо сътрудничество 44 
ИКТ 138 
имотен регистър 58 
инвестиране 34 
инвестиране в ценни книжа 75 
инвеститори 73 
инвестиции 52 75 90 
инвестиционен мениджмънт 66 
инвестиционен риск 75 92 
инвестиционна дейност 66 
инвестиционна среда 66 
инвестиционна стратегия 66 
инвестиционни инструменти 75 
инвестиционни проекти 66 73 
инвестиционни решения 73 
инвестиционно проектиране 104 
индукция 1 
индустриална политика 17 36 
индустриални отношения 39 
иновации 100 120 122 
иновационен бизнес 122 
иновационен мениджмънт 121 122 
иновационна дейност 82 121 122 
иновационна политика 122 
иновационни проекти 122 
иновационни стратегии 121 
институции 19 
институционализъм 31 
интегрирани маркетингови комуникации 43 78 
интелектуална собственост 48 122 
интерактивна комуникация 142 
интерактивни медии 142 
интерактивни социални мрежи 142 
интерактивни стратегически комуникации 142 
интернационализация 95 
интернет 6 138 139 
интернет бизнес 138 
интернет движения 19 
интернет източници 140 
инфлация 33 42 55 
информатика 108 
информационен домейн 142 
информационна икономика 12 138 
информационна инфраструктура 138 
информационна система 47 58 138 
информационни ресурси 112 
информационни системи 112 140 
информационни системи в логистиката 112 
информационни технологии 138 140 141 
информационно общество 12 48 138 
информационно осигуряване 140 
Ирландия 36 
ислям 11 144 
ислямизация 14 
ислямизъм 14 
испански език 144 
история на застраховането 91 
кадастър 58 
казуси 133 
калкулиране на себестойността 135 
капитал 73 133 
капиталистическа икономика 64 
капиталистически пазари 64 
капиталистически страни 46 
кариера 137 
кариерно развитие 97 
Каско застраховка 91 
католицизъм 11 
качество 113 
качество на живот 37 
качество на образованието 96 
качество на обучение 96 
кейнсианство 31 
клиенти 63 
клиентски бази 80 
колективен трудов договор 39 
колективно договаряне 129 
колективно трудово договаряне 39 
количествени методи 104 
комасация 58 
компютърни системи 108 
компютърни технологии 108 
комунизъм 28 
комуникации 16 25 
комуникации в организацията 25 
комуникационен процес 25 43 78 
комуникационна политика 78 
комуникационна стратегия 142 
комуникационна техника 108 
комуникационни стратегии 43 
комуникационни технологии 138 141 
комуникация 13 19 78 
комуникация при криза 19 
комунистическа система 28 
комунистически манталитет 28 
конкурентоспособност 57 
конкуренция 33 40 60 
конструиране 109 
контакти 16 
контрол 59 74 125 
контрол на качеството 23 
контролни карти 23 
конференция 17 18 47 49 59 100 101 107 108 109 110 115 116 117 120 140 141 144 153 
конфликти 19 128 
концесия 38 
кооперативна търговия 52 
кооперативни организации 115 
Коран 144 
корпоративен контрол 38 
корпоративна култура 137 
корпоративна недвижима собственост 38 
корпоративна собственост 38 
корпоративна социална отговорност 47 120 128 
корпоративни финанси 73 
корпоративно управление 38 
корпорации 79 
корпорация 38 
корупция 36 
краткосрочни финансови активи 133 
краткотрайни биологични активи 136 
кредити 67 
кредитни отношения 72 
кризи 19 
кръгла маса 96 
култура 144 
културен туризъм 45 120 143 
културни различия 25 
културно наследство 143 
купувач 63 
ландшафтна екология 153 
лидер 123 
лидерство 25 120 128 
лингвистика 144 
линейно програмиране 104 
Лисабонски договор 27 
литература 144 146 150 151 152 
литературознание 146 
лихви 67 
лични продажби 43 78 
лично застраховане 91 
ловен туризъм 45 
логистика 57 112 
логистични процеси 112 
лозаро-винарски сектор 115 
Лондонски клуб 72 
лоялност на клиента 63 
любов 7 
макроикономика 33 42 55 
макроикономическа нестабилност 33 
макроикономически анализ 42 
макроикономическо равновесие 33 42 
макроикономическо регулиране 33 
малки и средни предприятия 50 
малък бизнес 118 
маркетинг 21 35 43 63 79 80 81 87 94 124 
маркетинг на взаимоотношенията 21 63 78 
маркетингов микс 51 
маркетингов план 43 
маркетингов подход 43 
маркетингов релационен обмен 21 
маркетингова дейност 80 
маркетингова комуникация 78 
маркетингова концепция 21 
маркетингови изследвания 43 
маркетингови инструменти 43 
маркетингови кампании 43 
маркетингови резултати 80 
маркетингови стратегии 48 
маркетингово въздействие 43 
маркетингово обучение 97 
маркетингово планиране 43 
маркетингово проучване 35 
марксова теория 31 
математика 108 
математическа статистика 104 
математически анализ 104 
математическо програмиране 104 
материални активи 136 
машини 109 
машиностроене 109 
МВФ 62 
медиатори 13 
медии 13 19 49 
междугрупови конфликти 25 
международен валутен пазар 69 
международен маркетинг 43 
международен пазар 44 
международен туризъм 44 
международна икономика 44 
международна икономическа интеграция 44 
международна конференция 120 141 
международна миграция 44 
международна научна конференция 17 18 107 108 109 110 140 
международна търговия 44 61 62 
международна финансова система 62 
международни банки 62 
международни валутни отношения 42 
международни икономически организации 44 
международни икономически отношения 44 62 
международни конфликти 27 
международни организации 27 62 
международни отношения 26 62 
международно предприемачество 62 
мемориален ордер 133 
Менгер 4 
мениджмънт 66 87 120 121 138 
мениджмънт на митата 68 
мениджмънт на проекти 123 
мениджъри 56 
местна администрация 87 
местно самоуправление 87 
местно управление 87 
метафизика 17 
методическо ръководство 30 68 
метрология 109 
мехатроника 109 
Мизес 4 
микроикономика 33 40 54 
микроикономически анализ 54 
МИО 62 
мита 68 70 
митническа администрация 68 70 
митническа дейност 70 
митническа политика 68 70 
митническа стойност 70 
митническа тарифа 68 70 
митнически конвенции 74 
митнически контрол 68 70 74 
митнически направления 68 
митнически облекчения 74 
митнически освобождавания 70 
митнически процедури 74 
митнически режим 68 
митнически режими 70 74 
митнически съюз 70 
митническо посредничество 70 
митническо представителство 74 
митническо складиране 74 
митническо сътрудничество 74 
млади научни работници 47 
мобилна търговия 52 140 
мобилни технологии 97 
мобилно банкиране 140 
мобилно обучение 97 
модел IS-LM 55 
модели на ценообразуване 66 
модерни търговски вериги 52 
модернизация на висшето образование 97 
модерност 7 
мозък 106 
молове в България 52 
монетарна политика 49 
монопол 91 
монополистична конкуренция 56 
морал 7 
морална философия 17 
мотивации 106 
мотивационни модели 137 
мотивационни теории 137 
мотивация 25 120 128 137 
мрежови маркетинг 81 
мрежови структури 48 
мрежово общество 142 
МСП 50 
МСФО 132 
музеи 143 
мултифондова пенсионна система 92 
мултифондове 92 
НАП 131 
население 39 
насърчаване на продажбите 43 
НАТО 27 
Натура 2000 45 
наука 1 
научна конференция 17 18 47 59 140 153 
научна конференция с международно участие 153 
научна презентация 99 
научни теории 1 
научно-практическа конференция 100 101 115 116 117 120 
националистически движения 19 
национална политика 27 
национална сигурност 27 
небанково финансово посредничество 52 
невербална комуникация 13 25 
невербални комуникации 106 
невроикономика 106 
негодни банкноти 74 
нематериални активи 38 
неоинституционализъм 31 
неокейнсианство 31 
неокласически икономикс 31 
неолиберализъм 31 
неправителствени организации 19 
нервна система 106 
несъстоятелност 83 
нетекущи биологични активи 133 
нетекущи дълготрайни активи 133 
нетекущи финансови активи 133 
нетрадиционни проекти 125 
нова икономика 48 138 
ноу-хау 82 
обезщетения при безработица 89 
обекти на концесиониране 38 
облагане с акциз 70 
област Варна 57 
обмитяване 70 
образование 96 98 140 
образователни технологии 110 
обучение 17 88 96 101 137 
обучение на персонала 123 128 
обща икономическа теория 33 
обща теория на икономиката 42 
обществени поръчки 36 86 87 
обществени потребности 84 
обществено мнение 18 
общество 1 12 16 18 97 
общинска администрация 21 87 
общинска собственост 38 
одит 59 
одитен процес 17 
ойконимия 153 
околна среда 103 
онлайн пазаруване 35 
ООН 27 62 
опазване на околната среда 103 
оперативно управление 128 
опции 69 71 
организации 19 
организационен анализ 128 
организационна култура 25 
организационна среда 25 
организационно поведение 97 
организационно развитие 128 
организация 110 
организация на труда 123 
орнитоложки туризъм 45 
осигурителен доход 89 
осигурителен фонд 90 
осигурителни дружества 90 
осигурителни плащания 92 
осигурителни прагове 89 
осигурителни системи 89 90 
осигурителни фондове 89 
осигуряване 131 
осигуряване на морски лица 89 
осигуряване по граждански договори 89 
осигуряване по трудови договори 89 
основи на маркетинга 43 
отбранителна политика 27 
отворена икономика 55 
отговорност 8 
отчитане на приходите 133 
отчитане на разходите 133 
отчитане на разчети 133 
оценка на земя 58 
оценка на персонала 123 
оценка на социалното въздействие 20 
оценка на труда 128 
оценяване на земята 58 
пазар 60 81 
пазар на земя 58 
пазар на капитали 33 
пазар на труда 33 39 101 
Пазарджишки край 153 
пазари на фючърси 69 
пазарна икономика 120 
пазарна манипулация 78 
пазарна структура 56 
пазарни отношения 33 
пазарни сили 33 
пазарни субекти 21 
пазарно поведение 56 
пазарно равновесие 33 54 
пазарно стопанство 55 
памет 106 
парадигма 1 
пари 55 
паричен пазар 33 42 
парична политика 33 42 
парични обезщетения 89 
парични потоци 69 
партии 19 
патенти 82 
пенсии 92 93 
пенсионни системи 92 93 
пенсионни фондове 90 92 93 
пенсионно осигуряване 90 92 
пенсионноосигурителна система 93 
пещерен туризъм 45 
план за мониторинг 20 
планински пешеходен туризъм 45 
планиране 120 137 
платежен баланс 33 42 44 
платежно нареждане 133 
пневматика 109 
поведение 8 
поведение на потребителите 51 
повредени банкноти 74 
подбор на персонал 137 
подбор на персонала 123 
поеми 148 
пожарогасители 105 
поземлена рента 33 
поземлена собственост 58 
поземлени ресурси 58 
покупка 35 
политика 29 
политическа дейност 154 
политическа икономия 31 49 
политическа трансформация 29 
политическа философия 4 
политически движения 19 
политически режим 29 
политология 29 
последващи разходи 136 
посткомунизъм 28 
потребители 35 51 63 
потребителска култура 51 
потребителски движения 19 
потребителски избор 33 35 
потребителско поведение 33 35 
потребление 40 
правна култура 84 
правна система 84 
правно регулиране 84 
право 17 84 
православие 11 
предприемач 50 64 
предприемаческа дейност 50 
предприемаческа икономика 31 
предприемаческа култура 50 64 
предприемаческа мотивация 64 
предприемачески анализ 50 
предприемачески мрежи 50 
предприемачески план 50 
предприемачески прозорци 50 
предприемачески процес 50 
предприемачески стратегии 50 
предприемаческо откриване 50 
предприемачество 50 64 118 
предприятия 40 
преки чуждестранни инвестиции 36 
препозициониране 60 
преходна икономика 62 
привлечен капитал 136 
приключенски туризъм 45 
приложна икономика 49 
природни ресурси 103 
природозащита 45 
природоползване 45 
приходен касов ордер 133 
приходи в предприятието 136 
прогнозиране на продажбите 43 
програми за обучение 128 
продавач 63 
продажби 78 
проектиране на софтуер 47 
производствен процес 23 
производство 40 54 
производство по несъстоятелност 83 
протест 19 
протестанство 11 
протести 19 
противопожарна защита 105 
противопожарна техника 105 
противопожарни средства 105 
професионални движения 19 
профсъюзни каси 91 
психика 106 
психичен стрес 25 
психични процеси 106 
психология 8 
публичен сектор 18 87 
публична администрация 88 
публична политика 18 
публични организации 86 
публични финанси 86 
публично управление 86 
публично-частни партньорства 38 
пчеларство 116 
пъблик рилейшънс 18 78 126 
работна заплата 39 136 
работна сила 39 
работни групи 25 
работно време 123 
развитие на застраховането 91 
развлекателен туризъм 45 
разум 106 
разходен касов ордер 133 
разходи в предприятието 136 
разчети 136 
разчети с клиенти 136 
разчети с персонала 136 
реализация 101 
регионализация 61 
регионална търговия 62 
регулиране 125 
резерви на предприятието 136 
реинженеринг 119 123 
реинженерингови проекти 123 
реинженерингови процеси 123 
реклама 78 
ректор 154 
религии 11 
ресурсни пазари 33 
реторика 126 
риск-мениджмънт 94 
роман 146 
Русия 29 72 
ръководство 25 
СА 12 17 18 30 33 38 42 43 68 70 74 97 115 116 117 136 138 
самоконтрол 106 
самота 7 
сборник 133 
сборник доклади 153 
сборник с доклади 141 
сборник статии 49 
световна икономическа криза 49 
световно стопанство 44 
свободни зони 70 
сегментиране 43 
сегментиране на пазара 63 
селективен метод 22 
селски общини 115 
селски райони 57 115 
селски туризъм 45 
селско население 117 
селско стопанство 76 115 116 117 
селскостопанска политика 117 
селскостопански продукти 57 
селскостопански производители 57 
семеен бизнес 114 
семейна фирма 114 
сензорика 107 
сертификация 113 
сигурност 27 
системи за защита 140 
складиране 57 
складова разписка 133 
служби за сигурност 27 
собствен капитал 136 
собственост 38 
софтуерна архитектура 140 
софтуерни приложения 140 
социален капитал 17 
социален маркетинг 94 
социализация 25 137 
социализъм 4 46 
социалистически страни 46 
социалистическо общество 28 
социална отговорност 79 
социална политика 94 
социална статистика 18 
социални интерактивни мрежи 142 
социални медии 142 
социални мрежи 19 
социални науки 17 18 110 
социални отношения 16 
социални процеси 53 94 
социално въздействие 20 
социално застраховане 94 
социално неравенство 15 
социално осигуряване 39 90 94 
социално осигуряване на собственици 89 
социално-икономическа статистика 22 
социално-икономическа трансформация 29 
социално-икономически теории 31 
социално-икономическо развитие 46 
социология 24 
социология за икономисти 24 
специализация на износа 61 
спомени 154 
спортен туризъм 45 
сравнителен анализ 46 
среда на предприемача 50 
СССР 29 
Старозагорски регион 76 
статистика 22 
статистика в икономиката 141 
статистическа информация 23 
статистически анализ 23 
статистически контрол 23 
статистически методи 23 
стихове 149 150 
стихотворения 147 
стоки 111 
стокови групи 61 
стратегии 127 
стратегическа комуникация 142 
стратегически маркетинг 63 
стратегически наднационални политики 26 
стратегическо управление 18 
стрес 25 
субекти на концесиониране 38 
субкултури 19 
СУК 113 
сурогатно майчинство 84 
счетоводен анализ 132 
счетоводен баланс 132 
счетоводна отчетност 132 
счетоводно отчитане 136 
счетоводство 131 132 133 134 135 136 
счетоводство на предприятието 133 
събиране на данни 20 
съвкупно предлагане 33 42 55 
съвкупно търсене 33 42 55 
съдебна власт 84 86 
съдебна реформа 84 
съдебна система 85 
съдебни органи 85 
сънища 106 
текстилно производство 109 
текущи биологични активи 133 
текущи материални активи 133 
теоретична икономика 49 
теория на вероятностите 104 
теория на производството 33 
теория на търсенето 54 
тестове 38 42 55 
техническа диагностика 105 
техническа експлоатация 105 
техническо обслужване 105 
технологии 108 109 
ТНК 62 
топлотехника 109 
тоталитаризъм 4 
традиционни проекти 125 
трайни насаждения 58 
транзит 74 
трансформация на предприятията 48 
трансформиращи се икономики 47 
труд 39 
трудов пазар 18 
трудова заетост 39 
трудова злополука 89 
трудови договори 89 
трудови отношения 128 
трудови пазари 39 
трудови правоотношения 131 
трудови ресурси в търговията 52 
трудово възнаграждение 123 
туризъм 32 41 45 57 116 120 143 153 
туристическа безопасност 41 
туристическа дейност 41 
туристическа индустрия 115 
туристически атракции 143 
туристически бизнес 41 
туристически организации 32 
туристически отрасли 32 
туристически пазар 120 
туристически предприятия 41 
туристически продукти 41 
туристически ресурси 45 
туристически услуги 32 41 57 
туристически фирми 41 120 
туристическо обслужване 41 
турски език 144 
търговия 52 61 77 
търговия на дребно 77 
търговия с книги 144 
търговска тайна 82 
търговски банки 74 
търговски бизнес 77 
търговски вериги 17 52 
търговски центрове 52 
тюркология 144 
убеждаваща комуникация 25 
увереност 8 
Унгария 36 
универсални пенсионни фондове 93 
университетска дидактика 98 99 
управление 80 110 114 120 128 137 
управление на бизнеса 9 
управление на възнагражденията 129 
управление на дейностите 125 
управление на държавния дълг 72 
управление на екипа 125 
управление на екипи 128 
управление на заплатите 129 
управление на знанието 142 
управление на икономиката 53 
управление на иновациите 128 
управление на качеството 109 113 125 
управление на конфликти 128 
управление на маркетинга 80 
управление на персонала 128 
управление на портфейла 66 
управление на проекти 125 
управление на разходите 125 
управление на ресурсите 125 
управление на риска 94 125 
управление на собствеността 38 
управление на туризма 32 
управление чрез проекти 125 
управленски подход 120 
управленски подходи 128 
управленско общуване 17 
управленско счетоводство 135 
УПФ 93 
услуги 111 
устойчив туризъм 45 
устойчиво развитие 18 45 120 125 
устойчиво развитие в туризма 45 
учебен процес 97 
файлов архив 140 
фактура 133 
фестивален туризъм 47 
физика 110 
физическа география 153 
филология 144 
философия 3 4 5 6 17 
философия на науката 1 
философска наука 5 
финанси 73 92 110 
финансиране 90 
финансиране на проекти 125 
финансов анализ 65 90 
финансов контрол 59 
финансова отчетност 132 
финансова политика 72 73 
финансови инструменти 38 71 
финансови механизми 48 
финансови отношения 44 
финансови отчети 90 
финансови пазари 69 71 
финансови резултати 136 
финансови ресурси на предприятието 136 
финансови решения 73 
финансови средства 34 
финансово моделиране 73 
финансово посредничество 52 
финансово счетоводство 136 
финансово състояние 65 
финансово-стопански анализ 65 
Финландия 36 
фирмен персонал 123 
фирмени отношения 9 
фискална политика 33 42 49 55 
фолклор 143 
фондов пазар 69 
фондове за осигуряване 89 
форекс пазар 69 
франчайзинг 50 52 
франчайзингов пазар 52 
функции на труда 39 
фючърси 71 
Хайек 4 
херменевтика 3 
хидравлика 109 
химия 107 
хранително поведение 106 
християнство 11 
художествена литература 146 150 151 152 
хуманизъм 7 
хуманисти 7 
хуманитарни науки 110 
цели на проекта 125 
цена на работната сила 39 
ценни книжа 62 66 
ценности 7 17 
ценова политика 43 
ценова стратегия 51 
ценообразуване 44 48 51 56 
частни застрахователни дружества 91 
Чикагска борса 71 
човек 7 
човешки капитал 17 18 39 128 
човешки права 84 
човешки ресурси 39 128 129 137 
човешко поведение 106 
юбилейна научно-практическа конференция 116 117 
юбилейна научнопрактическа конференция 115 
юдаизъм 11 
Япония 10 
японски религии 10 
Bi система 97 
e-CRM 140 
ERP системи 47 97 140 
mesh модел 111 
MICE туризъм 45 
Microsoft SQL Server 140 
Moodle 102 
MRP системи 97 
MS ACCESS 140 
MS Excel 140 
PR 126 
PR политика 126 
SPA туризъм 45 
SWOT анализ 125 
Web 2. 0 138 
web приложения 140 
Web сайт 138