НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

45462 

Цигова, Бойка

   Дзен и традиционните японски изкуства / Бойка Цигова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 137 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3687-7 

  

Сист. No: 16575

Психология

- 2 -

II 1771 

Ганева, Зорница

   Още нещо за рака на гърдата / Зорница Ганева . - София : Б. и., 2013 . - 317 с. : с прил., табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-90129-1-8 

  

Сист. No: 16571

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 3 -

45458 

Иванов, Димитър

   Арес / Димитър Иванов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999 . - 284 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-1374-9 

  

Сист. No: 16570

- 4 -

45460 

Идеята за святото  / Рудолф Ото . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3643-3 

  

Сист. No: 16573

- 5 -

2/С/Д 323 

[Деветдесет] 90 години библеистика в България  : Библиографски справочник /  Състав. Екатерина Дамянова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3638-9 

  

Сист. No: 16578

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

45454 

Янков, Румен

   Популационна динамика и проблеми в развитието на Северна България / Румен Янков . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014 . - 184 с. : с табл., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-961-7 

  

Сист. No: 16564

Социология

- 7 -

45455 

Нешев, Петър

   Социалнопсихологическото познание : Монография / Петър Нешев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-616-6 

  

Сист. No: 16565

Икономика. Икономически науки

- 8 -

45466 

Знанието като икономически ресурс  / Росица Чобанова и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 183 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: Ал. Тасев, А. Миланова, П. Найденова.

   ISBN 978-954-322-560-6- 

  

Сист. No: 16585

- 9 -

45465 

Иванчев, Боян

   Всеки може да инвестира успешно : Ако избегне илюзиите и ирационалното поведение / Боян Иванчев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 176 с. : с прил., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-197-5 

  

Сист. No: 16584

- 10 -

II 1772 

Соломон, Майкъл Р.

   Потребителското поведение : Да купуваш, да имаш, да бъдеш / Майкъл Р. Соломон ; Прев. Людмила Маринова Андреева . - София : Изток-Запад, 2011 . - 648 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-321-837-0 

  

Сист. No: 16586

- 11 -

45452 

Adalsteinsson, Gudni

   The Liquidity Risk Management Guide : From Policy to Pitfalls / Gudni Adalsteinsson . - Chichester : Wiley Publishing, 2014 . - 201 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-118-85800-4 

  

Сист. No: 16558

- 12 -

45443 

Balassa, Bela

   The Theory of Economic Integration / Bela Balassa . - London : Routledge, 2011 . - 304 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-415-68124-7 

  

Сист. No: 16549

- 13 -

45447 

Choudhry, Moorad

   The Principles of Banking / Moorad Choudhry . - Singapore : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2012 . - 886 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-82702-4 

  

Сист. No: 16553

- 14 -

45449 

Choudhry, Moorad

   An Introduction to Banking : Liquidity risk and asset-liability management / Moorad Choudhry . - Chichester : John Wiley & Sons, 2011 . - 357 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-470-68725-3 

  

Сист. No: 16555

- 15 -

45450 

Di Carlo, Mario

   Bank Liquidity Risk Management and Measurement : Current Liquidity Risk Measurement and Management Techniques / Mario Di Carlo . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2011 . - 71 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-8465-4359-7 

  

Сист. No: 16556

- 16 -

45446 

Duttweiler, Rudolf

   Managing Liquidity in Banks : A Top Down Approach / Rudolf Duttweiler . - Chichester : John Wiley & Sons, 2009 . - 286 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-470-74046-0 

  

Сист. No: 16552

- 17 -

45441 

Guruswamy, Murali

   Analysis of Global Foreign Direct Investment : A Quantitative and Qualitative study of FDI Inflows in India / Murali Guruswamy . - Norderstedt : Grin, 2014 . - 108 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-3-656-62433-2 

  

Сист. No: 16547

- 18 -

45445 

Kitanov, Blagoy

   Does Foreign Direct Investment Have an Effect on Economic Develoment? The Case of Bulgaria / Blagoy Kitanov . - Norderstedt : Grin, 2009 . - 11 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-640-69105-0 

  

Сист. No: 16551

- 19 -

45444 

Nicholls, Daniel

   Foreign Direct Investment : Smart Approaches to Differentiation and Engagement / Daniel Nicholls . - Surrey : GOWER, 2012 . - 109 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-140-9471-387 

  

Сист. No: 16550

- 20 -

45448 

Ruozi, Roberto et al.

   Liquidity Risk Management in Banks : Economic and Regulatory Issues / Roberto Ruozi, Pierpaolo Ferrari . - Heidelberg : Springer, 2013 . - 54 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-29580-5 

  

Сист. No: 16554

- 21 -

45451 

Schmaltz, Christian

   A Quantitative Liquidity Model for Banks / Christian Schmaltz . - Wiesbaden : Gabler, 2009 . - 223 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-3-8349-1822-2 

  

Сист. No: 16557

- 22 -

45442 

Tinbergen, Jan

   International economic integration / Jan Tinbergen . - 2. rev. ed. . - Amsterdam : Elsevier, 1965 . - 142 p. ; 23 cm

   

  

Сист. No: 16548

Право. Наука за държавата и правото

- 23 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  . - София : Труд и право, 2014 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-213-8 

  

Сист. No: 16579

- 24 -

347/С/О 253 

Обществени поръчки  : Коментар на промените в Закона за обществените поръчки ; Основни процедури при възлагане ; Предварителен и последващ контрол ; Анализ на практиката на КЗК и на ВАС ; Правни казуси и експертни решения ; Нормативен текст / Методи Марков и др . - София : Труд и право, 2014 . - 872 с. ; 21 см

   Други авт.: Е. Димова, Ал. Александров, М. Кацарова.

   ISBN 978-954-608-215-2 

  

Сист. No: 16580

- 25 -

45456 

Организация на съдебната експертиза  : Експертно научно изследване, проведено във Варненския съдебен район / Петър Цанков и др . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 134 с. ; 20 см

   Други авт.: Ал. Ангелова, Ив. Димитрова, Р. Тончева.

   ISBN 978-954-715-626-5 

  

Сист. No: 16567

Образование

- 26 -

45464 

[Шестдесет] 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители  : Юбилеен сборник . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 191 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3666-2 

  

Сист. No: 16577

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 27 -

658.3/С/К 15 

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието  / Димитър Шопов и др . - София : Труд и право, 2014 . - 880 с. ; 21 см + CD ROM

   Други авт. : Г. Евгениев, Д. Каменов, М. Атанасова, Й. Близнаков.

   ISBN 978-954-608-202-2 

  

Сист. No: 16581

Счетоводство

- 28 -

45453 

Павлова, Мария Минкова

   Ценности и етика в счетоводната професия : Монография / Мария Минкова Павлова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014 . - 179 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-960-0 

  

Сист. No: 16563

Информационни технологии

- 29 -

45468 

Beeming, Gordon

   Team Foundation Server 2013 Customization : Learn how to customize TFS and create useful plugins for your organization / Gordon Beeming . - Birmingham : Published by Packt Publishing, 2014 . - 86 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-78217-714-2 

  

Сист. No: 16591

- 30 -

45476 

Freeman, Adam

   Pro ASP.NET 4.5 in C# / Adam Freeman . - 5. ed. . - New York : Apress, 2013 . - 1187 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4302-4254-3 

  

Сист. No: 16599

- 31 -

45477 

Lander, Jared P.

   R for Everyone : Advanced Analytics and Graphics / Jared P. Lander . - Boston : Addison-Wesley, 2014 . - 439 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-321-88803-7 

  

Сист. No: 16600

- 32 -

45474 

MacDonald, Matthew

   Beginning ASP.NET 4.5 in C# / Matthew MacDonald . - New York : Apress, 2012 . - 886 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4302-4251-2 

  

Сист. No: 16597

- 33 -

45471 

Nagel, Christian et al.

   Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1 / Christian Nagel, Jay Glynn, Morgan Skinner . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014 . - 1527 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-83303-2 

  

Сист. No: 16594

- 34 -

45475 

Professional Application Lifecycle Management with Visual Studio 2013  / Mickey Gousset et al . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014 . - 657 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-83658-3 

  

Сист. No: 16598

- 35 -

45472 

Professional Team Foundation Server 2013  / Steven St. Jean et al . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014 . - 859 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-83634-7 

  

Сист. No: 16595

- 36 -

45467 

Ronaldo, Jose et al.

   Beginning ASP.NET MVC 4 / Jose Ronaldo, Guay Paz . - New York : Apress, 2013 . - 280 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4302-5752-3 

  

Сист. No: 16590

- 37 -

45469 

Sommerville, Ian

   Software Engineering / Ian Sommerville . - 9. ed. . - Boston : Pearson Addison Wesley, 2011 . - 773 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-13-705346-9 

  

Сист. No: 16592

- 38 -

45473 

Vogel, Lars

   Distributed Version Control with Git : Mastering the Git command line / Lars Vogel . - Б. м. : Vogella, 2013 . - 156 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-9437-4706-5 

  

Сист. No: 16596

- 39 -

45470 

Wiegers, Karl et al.

   Software Requirements / Karl Wiegers, Joy Beatty . - 3. ed. . - Washington : Microsoft Press, 2014 . - 637 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7356-7966-5 

  

Сист. No: 16593

Информационни мрежи. Информационни системи

- 40 -

45457 

Informatics in the Scientific Knowledge  : International Scientific Conference, June 27-29, Varna . - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014 . - 361 p. ; 24 cm

   

   ISBN 1313-4345 

  

Сист. No: 16568

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 41 -

II 1770 

Сиврев, Любен и др.

   Кухнята в промишлените предприятия и територии / Любен Сиврев, Цветан Симеонов, Борислава Манчева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 252 с. : с черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-627-2 

  

Сист. No: 16566

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 42 -

45461 

Асенов, Бончо

   Ченге за продан : Документални разкази / Бончо Асенов . - София : Труд, 2012 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-170-0 

  

Сист. No: 16574

- 43 -

45463 

Ошанов, Асен

   Целувката : Стихосбирка / Асен Ошанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3681-5 

  

Сист. No: 16576

- 44 -

45459 

[Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света  : Юб. науч. конфер. по случай 50-годиш. от основаването на Департамента за езиково обучение [ИЧС], 14-15 юни 2013 . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 775 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3610-5 

  

Сист. No: 16572


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 24 
Ангелова, Александра 25 
Андреева, Людмила Маринова 10 
Асенов, Бончо 42 
Атанасова, Маргарита 27 
Близнаков, Йордан 27 
Ганева, Зорница 2 
Дамянова, Екатерина 5 
Димитрова, Ивайла 25 
Димова, Елена 24 
Евгениев, Георги 27 
Иванов, Димитър 3 
Иванчев, Боян 9 
Каменов, Димитър 27 
Кацарова, Мариана 24 
Манчева, Борислава 41 
Марков, Методи 24 
Миланова, Аделина 8 
Найденова, Павлинка 8 
Нешев, Петър 7 
Ото, Рудолф 4 
Ошанов, Асен 43 
Павлова, Мария Минкова 28 
Сиврев, Любен 41 
Симеонов, Цветан 41 
Соломон, Майкъл Р. 10 
Тасев, Александър 8 
Тончева, Росица 25 
Цанков, Петър 25 
Цигова, Бойка 1 
Чобанова, Росица 8 
Шопов, Димитър 27 
Янков, Румен 6 
Adalsteinsson, Gudni 11 
Balassa, Bela 12 
Beatty, Joy 39 
Beeming, Gordon 29 
Choudhry, Moorad 13 14 
Di Carlo, Mario 15 
Duttweiler, Rudolf 16 
Ferrari, Pierpaolo 20 
Freeman, Adam 30 
Glynn, Jay 33 
Gousset, Mickey 34 
Guruswamy, Murali 17 
Jean, Steven St. 35 
Kitanov, Blagoy 18 
Lander, Jared P. 31 
MacDonald, Matthew 32 
Nagel, Christian 33 
Nicholls, Daniel 19 
Paz, Guay 36 
Ronaldo, Jose 36 
Ruozi, Roberto 20 
Schmaltz, Christian 21 
Skinner, Morgan 33 
Sommerville, Ian 37 
Tinbergen, Jan 22 
Vogel, Lars 38 
Wiegers, Karl 39 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Арес 3 
Всеки може да инвестира успешно 9 
Дзен и традиционните японски изкуства 1 
Знанието като икономически ресурс 8 
Идеята за святото 4 
Как да управляваме човешките ресурси в предприятието 27 
Кодекс на труда 23 
Кухнята в промишлените предприятия и територии 41 
Обществени поръчки 24 
Организация на съдебната експертиза 25 
Още нещо за рака на гърдата 2 
Популационна динамика и проблеми в развитието на Северна България 6 
Потребителското поведение 10 
Социалнопсихологическото познание 7 
Целувката 43 
Ценности и етика в счетоводната професия 28 
Ченге за продан 42 
[Деветдесет] 90 години библеистика в България 5 
[Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света 44 
[Шестдесет] 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители 26 
A Quantitative Liquidity Model for Banks 21 
An Introduction to Banking 14 
Analysis of Global Foreign Direct Investment 17 
Bank Liquidity Risk Management and Measurement 15 
Beginning ASP.NET 4.5 in C# 32 
Beginning ASP.NET MVC 4 36 
Distributed Version Control with Git 38 
Does Foreign Direct Investment Have an Effect on Economic Develoment? The Case of Bulgaria 18 
Foreign Direct Investment 19 
Informatics in the Scientific Knowledge 40 
International economic integration 22 
Liquidity Risk Management in Banks 20 
Managing Liquidity in Banks 16 
Pro ASP.NET 4.5 in C# 30 
Professional Application Lifecycle Management with Visual Studio 2013 34 
Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1 33 
Professional Team Foundation Server 2013 35 
R for Everyone 31 
Software Engineering 37 
Software Requirements 39 
Team Foundation Server 2013 Customization 29 
The Liquidity Risk Management Guide 11 
The Principles of Banking 13 
The Theory of Economic Integration 12 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентични истории 42 
агресивно поведение 7 
агресия 7 
администриране на TFS 35 
анализ на данни 31 
Арес 3 
Базел ІІI 11 20 
банки 11 13 15 16 20 
банков баланс 11 
банков капитал 14 
банков ликвиден риск 20 
банков мениджмънт 11 
банков риск 16 
банкова ликвидност 14 21 
банкова стабилност 15 
банкови активи 20 
банкови пасиви 20 
банкови рискове 11 
банково финансиране 21 
бедност 6 
безопасни условия 27 
безработица 27 
библеистика 5 
бизнес етика 28 
бихейвиоризъм 9 
бихейвиористични финанси 9 
България 5 
българска икономика 8 
българска православна библеистика 5 
български език 44 
български промишлен дизайн 8 
български фирми 8 
вещи лица 25 
видове кухни 41 
видове съдебни експертизи 25 
вътрешно-трансферно ценообразуване 13 
глобализация 17 
готварски блок 41 
градско население 6 
група 7 
децентрализация 6 
Дзен 1 
Дзен-будизъм 1 
договори 24 
документални разкази 42 
древногръцка история 3 
древногръцка религия 3 
държавна сигурност 42 
езиково обучение 44 
езикознание 44 
елит 7 
етапи на интеграцията 12 
етика 28 
етични кодекси 28 
етични принципи 28 
етично образование 28 
етично поведение 28 
етноси 7 
жизнен цикъл 34 
Закон за обществените поръчки 24 
законодателна уредба 25 
застраховане 27 
знание 8 
изучаване на български език 44 
изучаване на езици 44 
икономика на знанието 8 
икономическа интеграция 12 22 
икономически растеж 18 
икономически ресурс 8 
икономическо развитие 8 
имуществена отговорност 23 
Индия 17 
индустриална собственост 8 
иновации 8 
интеграция 19 
информатика 40 
ирационалност 4 
ИЧС 44 
капиталова адекватност 14 
квалификация на учителите 26 
когнитивна психология 9 
Кодекс на труда 23 
колективен трудов договор 23 
колективно трудово договаряне 27 
количествени модели 21 
компютри 30 31 32 33 36 
комуникация 10 
конкурс за проект 24 
контрол на версиите 29 34 35 38 
конференция 40 
конфликти 7 
краткосрочни лихвени проценти 21 
кухни 41 
лидерски стилове 7 
лидерство 7 
ликвиден буфер 11 
ликвиден риск 13 14 15 16 
лингвистика 44 
личност 7 
маркетинг 10 
масово поведение 7 
международна икономическа интеграция 22 
митология 3 
модел VaR 11 
мотивация 7 10 27 
мотивация за труд 27 
население 6 
научно познание 40 
национална идентичност 7 
Национална класификация на професиите 27 
негативна интеграция 22 
НИРД 8 
нуминозно 4 
обезщетения 23 
обществени поръчки 24 
обществено столово хранене 41 
общество 7 
онкологични заболявания 2 
онкология 2 
оптимизиране на ликвидността 21 
осигуряване 27 
отпуски 23 
пазар 10 
пазарен ликвиден риск 20 
пазарен риск 15 
пазарна стратегия 10 
паричен пазар 14 
паричен поток 21 
патентна активност 8 
пенсионно осигуряване 27 
поведение 7 
поведенчески финанси 9 
подбор на персонал 27 
позитивна интеграция 22 
полова идентичност 7 
полова социализация 7 
популационна динамика 6 
потребители 10 
потребителска култура 10 
потребителска нагласа 10 
потребителско поведение 10 
потребности от персонал 27 
почивки 23 27 
правораздавателна дейност 25 
преки чуждестранни инвестиции 17 18 19 
приложения 34 
програмиране 29 30 32 33 36 
продукти 10 
проекти 24 
проекти на кухни 41 
проектиране 37 
проектиране на длъжностите 27 
промишлени предприятия 41 
прототипи 39 
професионална етика 28 
професионална квалификация 23 26 
професионални счетоводни организации 28 
процедури 24 
психологични изследвания 2 
психология на отношенията 7 
психоонкология 2 
ПЧИ 17 
работна заплата 27 
работно време 23 27 
разкази 42 
разпределени системи 38 
рак на гърдата 2 
ракови заболявания 2 
рационалност 4 
регионална политика 6 
регионално развитие 6 
риск мениджмънт 16 
самоосигуряване 27 
самоуправление 6 
Северна България 6 
селско население 6 
сервизен блок 41 
синдикални организации 23 
складове 41 
софтуер 39 
софтуерен инженеринг 37 
софтуерни продукти 34 
софтуерни проекти 35 37 39 
социализация 7 
социализация на личността 7 
социална инфраструктура 6 
социална психология 7 
социални взаимоотношения 7 
социални промени 7 
социално общуване 7 
социално осигуряване 27 
социално-демографски проблеми 6 
социалнопсихологическо познание 7 
старогръцка литература 3 
статистика 31 
стихове 43 
столово хранене 41 
стрес-тестове 16 
счетоводна етика 28 
счетоводна професия 28 
счетоводни кадри 28 
счетоводство 28 
съдебен акт 25 
съдебна експертиза 25 
съдебно производство 25 
технологични продукти 8 
ТНК 17 18 19 
труд 23 
трудов договор 23 
трудов колектив 23 
трудов стаж 23 
трудова дисциплина 23 
трудова книжка 23 
трудови злополуки 27 
трудови норми 27 
трудови стандарти 27 
трудово възнаграждение 23 
трудово законодателство 23 
трудово правоотношение 23 
трудово представяне 27 
търговия 12 
търговска марка 8 
управление 34 35 37 39 
управление на активи 13 
управление на капитала 13 
управление на ликвидния риск 15 
управление на ликвидността 16 21 
управление на пасиви 13 
управление на риска 14 
управление на човешките ресурси 27 
управленско счетоводство 28 
урбанизация 6 
условия на труд 23 
учители 26 
философия на религията 4 
финансови пазари 9 
Хайку 1 
ценности 7 
частна съдебна експертиза 25 
човешки ресурси 27 
чуждестранни студенти 44 
чуждоезиково обучение 44 
японска култура 1 
японски изкуства 1 
ALCO 14 
ASP. NET 30 32 36 
C# 30 32 33 
Git 38 
TFS 29