НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

45414 

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  : Учебник / Елена Янакиева и др . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2013 . - 276 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Други авт. : Кр. Игнатова, Кр. Папазова, Цв. Панчева.

   ISBN 978-954-9837-26-1 

  

Сист. No: 16500

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

II 1768 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" научни постижения 2008-2013  : Знанието прави силата . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 86 с. : с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 16468

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 3 -

45400 

Калагларски, Георги и др.

   Черноморските медии 1990-2012 г. : Варна, Бургас, Добрич / Георги Калагларски, Дилян Григоров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 181 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-615-9 

  

Сист. No: 16474

- 4 -

45429 

Кънев, Методи

   Идеята за прогрес отвъд икономиката : От противопоставяне към синтез на духа на Изтока и на Запада в новия информационен свят / Методи Кънев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 463 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-289-7 

  

Сист. No: 16522

- 5 -

45409 

Симеонова, Росица

   Ръководство и култура в организациите за социалната работа : Монография / Росица Симеонова . - София : Ибис, 2011 . - 240 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9321-68-5 

  

Сист. No: 16492

- 6 -

45430 

Чавдарова, Таня Бойчева

   Социална вграденост на дребното предприемачество : Монография / Таня Бойчева Чавдарова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 434 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3644-0 

  

Сист. No: 16523

Статистика. Демография. Социология

- 7 -

31/С/Б 923 

България 2014  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2014 . - 60 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 16544

- 8 -

45422 

Докова, Соня Петрова и др.

   Геодемография / Соня Петрова Докова, Камен Димитров Петров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 215 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-563-6 

  

Сист. No: 16513

- 9 -

45407 

Михова, Геновева

   Демографската политика в България : Традиции, обществени потребности, съвременни измерения / Геновева Михова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 240 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-628-3 

  

Сист. No: 16490

- 10 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2013  : [С данни за 2012 г.] . - София : НСИ, 2014 . - 682 с. : с табл. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 16508

- 11 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2014  : [Данни за 2013 г.] . - София : НСИ, 2014 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 16543

Социология

- 12 -

45417 

Върбанов, Иван и др.

   Изследователски методи / Иван Върбанов, Атанас Григоров . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 236 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0981-9 

  

Сист. No: 16503

Политика

- 13 -

45404 

Асенов, Бончо

   Разузнаването в международните отношения / Бончо Асенов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-604-3 

  

Сист. No: 16478

- 14 -

45397 

Шаде, Жамил и др.

   Дилма Русеф : Историята на едно българско семейство, белязано от изгнанието, комунизма и президенството на Бразилия / Жамил Шаде, Момчил Инджов . - София : ИК Синева, 2011

   

   ISBN 978-954-9983-85-2 

  

Сист. No: 16471

Икономика. Икономически науки

- 15 -

44181 

Антов, Момчил

   Митническо представителство : Учебник / Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 235 с. : с табл., сх., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 81)

   

   ISBN 978-954-23-0979-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16505

- 16 -

45424 

Изследване на потребителското поведение по време на криза - промени в харченето, спестяването и ползването на заеми  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 234 с.: с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-443-1 

  

Сист. No: 16515

- 17 -

45415 

Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България  : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 122 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0980-2 

  

Сист. No: 16501

- 18 -

45411 

Калецки, Анатол

   Капитализъм 4.0 : Раждането на новата икономика след кризата / Анатол Калецки ; Прев. от англ. Любомир Христов . - София : Класика и Стил, 2013 . - 463 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-085-9 

  

Сист. No: 16494

- 19 -

45408 

Конаган, Дениъл и др.

   Книга за парите : Или как функционира светът на финансите / Дениъл Конаган, Дан Смит ; Прев. Илия Илиев . - София : Книгомания ЕООД, 2013 . - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8432-71-9 

  

Сист. No: 16491

- 20 -

45425 

Локални производствени системи в страни от ЕС  : Сравнителен анализ / Христо Катранджиев и др . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 156 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-530-8 

  

Сист. No: 16516

- 21 -

45418 

Миланова, Емилия Георгиева

   Регулации и управление на риска / Емилия Георгиева Миланова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 402 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-544-5 

  

Сист. No: 16509

- 22 -

45427 

Момчев, Симеон Петров

   Потенциал на офшорните зони за развитие на международния бизнес / Симеон Петров Момчев . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 128 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0063-1 

  

Сист. No: 16520

- 23 -

45420 

Пиримова, Вера Димитрова

   Цикличност в икономиката : Форми, източници, механизми / Вера Димитрова Пиримова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 300 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-548-3 

  

Сист. No: 16511

- 24 -

45410 

Райнхарт, Кармен и др.

   Този път е различно : Осем века финансови безумия / Кармен Райнхарт, Кенет Рогоф . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 468 с. : с табл., фиг., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1258-6 

  

Сист. No: 16493

- 25 -

II 1769 

Тасев, Александър Петров

   Външнотърговският стокооибмен и външните пазари на България : История, политика и икономика, 1986-2008 г. : Монография / Александър Петров Тасев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 302 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-322-511-8 

  

Сист. No: 16498

- 26 -

45413 

Териториални различия в България - тенденции, фактори и политики  / Нина Янкова и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 259 с. : с табл., фиг., прил. ; 20 см

   Други авт. : Ст. Иванов, Г. Шопов, Я. Кирилова, Н. Чкорев.

   ISBN 978-954-322-381-72 

  

Сист. No: 16497

- 27 -

45416 

Управление на дълга - 2014  : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 2367-525Х 

   Кн. 1 . - 2014 . - 208 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 16502

- 28 -

38175 

Янкова, Мина и др.

   Бартерът : Правни, счетоводни и данъчни аспекти / Мина Янкова, Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2014 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 6)

   

   ISBN 978-954-8006-71-2 

  

Сист. No: 16518

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 29 -

35990 

Българска народна банка  : Годишен отчет 2013 . - София : БНБ, 2014 . - 138 с. ; 29 см + CD

   

   ISBN 1313-0633 

  

Сист. No: 16542

- 30 -

44181 

Захариев, Андрей и др.

   Валути и валутни сделки : Учебник / Андрей Захариев, Александър Личев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 392 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 79)

   

   ISBN 978-954-23-0976-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16504

Право. Наука за държавата и правото

- 31 -

45398 

Борисов, Орлин

   Международноправен режим на Черно море / Орлин Борисов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-621-0 

  

Сист. No: 16472

- 32 -

45439 

Григорова, Лора Дончева

   Конституционният въпрос в България 1946-1947 / Лора Дончева Григорова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 464 с ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-905-2 

  

Сист. No: 16539

- 33 -

45399 

Грозданов, Антон

   Международно търговско право : Кратък курс / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 140 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-622-7 

  

Сист. No: 16473

- 34 -

45406 

Коларов, Тодор

   Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес / Тодор Коларов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-611-1 

  

Сист. No: 16480

- 35 -

45388 

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС  : Т. 1 - / Мари-Франс Кристоф-Чакалоф и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3635-8 

   Т. 2. Актуални проблеми на ЕС . - 2013 . - 292 с.

   

  

Сист. No: 16458

- 36 -

45396 

Стоянов, Чавдар

   Статии : Международно публично и Международно наказателно право / Чавдар Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3607-5 

  

Сист. No: 16469

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 37 -

45437 

Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации  : Шеста международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2009 . - София : Международно висше бизнес училище, 2009 . - 559 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-37-4 

  

Сист. No: 16537

- 38 -

45438 

Научни изследвания - висше образование - иновации  : Седма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2010 . - София : Международно висше бизнес училище, 2011 . - 493 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-42-8 

  

Сист. No: 16538

- 39 -

45436 

Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България  : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008 . - София : Международно висше бизнес училище, 2008 . - 663 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-31-2 

  

Сист. No: 16536

- 40 -

378/С/П 842 

Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 68 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 16525

- 41 -

378/С/П 842 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 72 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 16524

- 42 -

45434 

Преподаване, учене и контрол във висшето образование  : Международна научно-практическа конференция, 18-19 юни 2004, гр. Правец . - Ботевград : Международно висше бизнес училище, 2004 . - 532 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9432-02-5 

  

Сист. No: 16533

- 43 -

45435 

Съвременни измерения в дистанционното обучение  : Четвърта международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2007 . - София : Международно висше бизнес училище, 2007 . - 410 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-23-7 

  

Сист. No: 16534

Образование

- 44 -

45390 

Димова, Даниела

   Образователен дизайн : Концептуални основания и практически решения / Даниела Димова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 157 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3531-3 

  

Сист. No: 16460

- 45 -

II 1763 

Интерактивни методи и техники за формиране на знания умения и компетентности за работа в интеркултурна среда  : Допълнителна тетрадка / Ирина Колева и др . - София : НИОКСО, 2013 . - 28 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3567-2 

  

Сист. No: 16454

- 46 -

II 1767 

Колева, Ирина Колева

   Професионално-педагогически тренинг за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда : Основна тетрадка / Ирина Колева Колева . - София : НИОКСО, 2013 . - 28 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3566-5 

  

Сист. No: 16464

- 47 -

II 1764 

Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда  : Наръчник за обучители / Ирина Колева и др . - София : НИОКСО, 2013 . - 232 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3564-1 

  

Сист. No: 16455

- 48 -

II 1765 

Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда  : Наръчник за учители / Алексей Кальонски и др . - София : НИОКСО, 2013 . - 224 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3565-8 

  

Сист. No: 16456

- 49 -

II 1766 

Оценяване на учениците  : Ръководство за експерти обучители / Наташа Цанова и др . - София : НИОКСО, 2013 . - 152 с. : с прил. ; 28 см + CD ROM

   

   ISBN 978-954-07-3561-0 

  

Сист. No: 16457

- 50 -

45440 

Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища  : Сборник доклади : 15-17 май 2014, Русе . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2014 . - 349 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-611-4 

  

Сист. No: 16540

- 51 -

378/С/Т 644 

Тодорова, Цвета

   Почетните доктори на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1888-1939) / Цвета Тодорова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 303 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-3631-0 

  

Сист. No: 16470

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 52 -

45405 

Давидов, Красимир и др.

   Оръжейна подготовка за охранителни фирми и частни детективи / Красимир Давидов, Цоню Цонев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 168 с. : с табл., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-610-4 

  

Сист. No: 16479

- 53 -

45403 

Недев, Петър и др.

   Оцеляване в екстремални ситуации : Методическо ръководство / Петър Недев, Огнян Къчев, Христо Недев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 154 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-614-2 

  

Сист. No: 16477

Селско стопанство. Горско стопанство

- 54 -

63/С/А 255 

Агростатистически справочник 2000-2012  : Система за земеделска счетоводна информация 2005-2011 . - София : Министерство на Земеделието и храните, 2014 . - 208 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 16541

Управление на предприятията. Организация на производството

- 55 -

45421 

Николова, Христина Лазарова и др.

   Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта : Основни въпроси, нормативни документи и казуси / Христина Лазарова Николова, Петя Делчева Коралова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 125 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-550-6 

  

Сист. No: 16512

Методи на управление

- 56 -

40850 

Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите  : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 267 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 16526

Счетоводство

- 57 -

45428 

Божков, Васил и др.

   Одит на нетекущите материални и нематериални активи : Тестове на контролите и процедури по същество / Васил Божков, Красен Василев . - София : ИДЕС, 2012 . - 352 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92547-7-8 

  

Сист. No: 16521

- 58 -

45412 

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието / Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина . - 17. изд. . - София : ФорКом, 2013 . - 530 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-464-215-0 

  

Сист. No: 16495

- 59 -

657/С/М 457 

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014 МСС/МСФО  : Коментари и приложения / Bruce Mackenzie и др ; Прев. от англ. Ина Стоилова и др . - 6. изд. . - София : Данимекс, 2014 . - 1062 с. : с прил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-90060-2-3 

  

Сист. No: 16496

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 60 -

45419 

Костова, Септемврина Георгиева

   Стратегическо управление на човешките ресурси / Септемврина Георгиева Костова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 233 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-549-0 

  

Сист. No: 16510

Строителство

- 61 -

45426 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 554 с. : с рис., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

  

Сист. No: 16517

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 62 -

45433 

Диамандиев, Светослав

   Защита на българската писменост от преди 870 г. : Монография / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2013 . - 144 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-305-344-5 

  

Сист. No: 16530

- 63 -

45393 

Левчев, Владимир

   София : Сънища и спомени / Владимир Левчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-954-07-3559-7 

  

Сист. No: 16465

- 64 -

45401 

Московкин, Леонид Викторович и др.

   Инновации в обучении русскому языку как иностранному / Леонид Викторович Московкин, Галина Николова Шамонина . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 209 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-619-7 

  

Сист. No: 16475

- 65 -

45394 

Ницолова, Руселина

   Българска граматика : Морфология / Руселина Ницолова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 524 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2738-7 

  

Сист. No: 16466

- 66 -

45402 

Шамонина, Галина Николова и др.

   Ключ към успеха : Езикът на академичната комуникация / Галина Николова Шамонина, Боряна Костова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 190 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-618-0 

  

Сист. No: 16476

- 67 -

45423 

Hubenova, Mina

   Du, ich und die anderen : Ordnung, politik und wirtschaft : interkulturell auf Deutsch / Mina Hubenova . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 160 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-573-5 

  

Сист. No: 16514

Художествена литература

- 68 -

45389 

Банков, Банко Петков

   Граматика за възрастни : Разкази и новели / Банко Петков Банков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3620-4 

  

Сист. No: 16459

- 69 -

45391 

Инджов, Никола

   Избрани съчинения : В 4 тома / Никола Инджов . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-739-888-7 

   Т. 1. Поезия . - 2007 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 16461

- 70 -

45391 

Инджов, Никола

   Избрани съчинения : В 4 тома / Никола Инджов . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-739-889-4 

   Т. 2. Проза . - 2007 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 16462

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 71 -

45392 

Караколев, Димо

   [Шестдесет] 60 години с лековити минерални води (1950-2010) : Научнопопулярна и автобиографична повест / Димо Караколев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3639-6 

  

Сист. No: 16463

История

- 72 -

45431 

Диамандиев, Светослав

   Непознатите Кирил и Методий : Монография / Светослав Диамандиев . - София : Знание, 2008 . - 160 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-621-238-2 

  

Сист. No: 16528

- 73 -

45432 

Диамандиев, Светослав

   Исторически разкази за български владетели и още нещо : Сборник статии / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2014 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-305-370-4 

  

Сист. No: 16529

- 74 -

45395 

Сивилов, Александър

   Първият 11 септември : Чили 1973 - 1993 / Александър Сивилов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 296 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3587-0 

  

Сист. No: 16467


 Индекс по АВТОРИ

Антов, Момчил 15 
Асенов, Бончо 13 
Банков, Банко Петков 68 
Божков, Васил 57 
Борисов, Орлин 31 
Василев, Красен 57 
Върбанов, Иван 12 
Георгиева, Геновева Михова 9 
Григоров, Атанас 12 
Григоров, Дилян 3 
Григорова, Лора Дончева 32 
Грозданов, Антон 33 
Давидов, Красимир 52 
Диамандиев, Светослав 62 72 73 
Димова, Даниела 44 
Докова, Соня Петрова 8 
Дурин, Стоян Иванов 58 
Дурина, Даниела Стоянова 58 
Захариев, Андрей 30 
Иванов, Стефан 26 
Игнатова, Красимира 1 
Илиев, Илия 19 
Илиева, Росица Симеонова 5 
Инджов, Момчил 14 
Инджов, Никола 69 70 
Калагларски, Георги 3 
Калецки, Анатол 18 
Кальонски, Алексей 48 
Караколев, Димо 71 
Катранджиев, Христо 20 
Кирилова, Яна 26 
Коларов, Тодор 34 
Колева, Ирина 45 47 
Колева, Ирина Колева 46 
Конаган, Дениъл 19 
Коралова, Петя Делчева 55 
Костова, Боряна 66 
Костова, Септемврина Георгиева 60 
Кристоф-Чакалоф, Мари-Франс 35 
Курле, Клод 20 
Кънев, Методи 4 
Къчев, Огнян 53 
Левчев, Владимир 63 
Личев, Александър 30 
Миланова, Емилия Георгиева 21 
Михова, Геновева 9 
Момчев, Симеон Петров 22 
Московкин, Леонид Викторович 64 
Недев, Петър 53 
Недев, Христо 53 
Николова, Христина Лазарова 55 
Ницолова, Руселина 65 
Панчева, Цветанка 1 
Папазова, Красимира 1 
Петров, Камен Димитров 8 
Пиримова, Вера Димитрова 23 
Райнхарт, Кармен 24 
Рангелов, Евгени 28 
Рогоф, Кенет 24 
Сивилов, Александър 74 
Симеонова, Росица 5 
Смит, Дан 19 
Стоилова, Ина 59 
Стоянов, Чавдар 36 
Тасев, Александър Петров 25 
Тодорова, Цвета 51 
Тонкова, Станка 20 
Христов, Любомир 18 
Хубенова, Мина 67 
Цанова, Наташа 49 
Цветанова, Ева 20 
Цонев, Цоню 52 
Чавдарова, Таня Бойчева 6 
Чкорев, Николай 26 
Шаде, Жамил 14 
Шамонина, Галина Николова 64 66 
Шопов, Георги 26 
Янакиева, Елена 1 
Янкова, Мина 28 
Янкова, Нина 26 
Hubenova, Mina 67 
Mackenzie, Bruce 59 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агростатистически справочник 2000-2012 54 
Бартерът 28 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 1 
България 2014 7 
Българска граматика 65 
Българска народна банка 29 
Валути и валутни сделки 30 
Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации 37 
Външнотърговският стокооибмен и външните пазари на България 25 
Геодемография 8 
Граматика за възрастни 68 
Демографската политика в България 9 
Дилма Русеф 14 
Защита на българската писменост от преди 870 г. 62 
Идеята за прогрес отвъд икономиката 4 
Избрани съчинения 69 70 
Изследване на потребителското поведение по време на криза - промени в харченето, спестяването и ползването на заеми 16 
Изследователски методи 12 
Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България 17 
Инновации в обучении русскому языку как иностранному 64 
Интерактивни методи и техники за формиране на знания умения и компетентности за работа в интеркултурна среда 45 
Исторически разкази за български владетели и още нещо 73 
Капитализъм 4.0 18 
Ключ към успеха 66 
Книга за парите 19 
Конституционният въпрос в България 1946-1947 32 
Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС 35 
Локални производствени системи в страни от ЕС 20 
Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014 МСС/МСФО 59 
Международно търговско право 33 
Международноправен режим на Черно море 31 
Митническо представителство 15 
Научни изследвания - висше образование - иновации 38 
Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България 39 
Непознатите Кирил и Методий 72 
Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес 34 
Образователен дизайн 44 
Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда 47 48 
Одит на нетекущите материални и нематериални активи 57 
Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта 55 
Оръжейна подготовка за охранителни фирми и частни детективи 52 
Оцеляване в екстремални ситуации 53 
Оценяване на учениците 49 
Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища 50 
Потенциал на офшорните зони за развитие на международния бизнес 22 
Почетните доктори на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1888-1939) 51 
Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 40 
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов" 41 
Преподаване, учене и контрол във висшето образование 42 
Професионално-педагогически тренинг за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда 46 
Първият 11 септември 74 
Разузнаването в международните отношения 13 
Регулации и управление на риска 21 
Ръководство и култура в организациите за социалната работа 5 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" научни постижения 2008-2013 2 
София 63 
Социална вграденост на дребното предприемачество 6 
Статии 36 
Статистически годишник 2013 10 
Статистически справочник 2014 11 
Стратегическо управление на човешките ресурси 60 
Строително предприемачество и недвижима собственост 61 
Счетоводство на предприятието 58 
Съвременни измерения в дистанционното обучение 43 
Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите 56 
Териториални различия в България - тенденции, фактори и политики 26 
Този път е различно 24 
Управление на дълга - 2014 27 
Цикличност в икономиката 23 
Черноморските медии 1990-2012 г. 3 
[Шестдесет] 60 години с лековити минерални води (1950-2010) 71 
Du, ich und die anderen 67 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактно мислене 12 
аварии 53 
Австралия 16 
автобиографични разкази 71 
автомобилен транспорт 55 
Агенция Митници 15 
административен персонал 60 66 
академичен етикет 66 
академичен състав 40 41 66 
академична инфраструктура 40 
академична комуникация 66 
академични длъжности 41 
академично предприемачество 38 
акредитация 40 
акредитация на СА 40 
акцизно облагане 15 
акции 19 
Алиенде 74 
алкохолни напитки 15 
американски пазар 16 
амортизационна политика 57 
аналитични валутни баланси 30 
анкетиране 12 
арбитражни търговски стратегии 17 
арендни договори 28 
атомен шпионаж 13 
Базел І 21 
Базел ІІ 21 
Базел ІІI 21 
Базелски комитет 21 
Балкански регион 25 
балнеолечение 71 
балнеотуризъм 61 
банки 18 19 
банков контрол 21 
банков надзор 21 29 
банкова система 29 
банкови кризи 24 
банково дело 19 
банково законодателство 21 
банково регулиране 21 
бартер 28 
Белгия 27 
библиографска дейност 1 
библиографско търсене 1 
библиотеки 1 
библиотечни услуги 1 
библиотечно обслужване 1 
бизнес 56 
бизнес информационни системи 38 
бизнес комбинации 59 
бизнес проекти 56 
биология 2 
биотехнологии 2 
биофизика 2 
близкоизточен конфликт 13 
БНБ 21 29 
богословие 2 
борба с тероризма 36 
Бразилия 14 16 
бразилски политици 14 
бранд 56 
брутни международни валутни резерви 29 
Бургас 3 
България 6 7 16 25 26 32 62 72 
българска граматика 65 
българска индустрия 25 
българска история 73 
българска литература 63 
българска писменост 62 72 
българска православна църква 73 
български владетели 73 
български език 65 73 
български преход 4 
български просветители 72 
Български туристически съюз 17 
българско население 9 
българско разузнаване 13 
българско Черноморие 61 
валутен курс 30 
валутен риск 30 
валути 19 30 
валутни кредити 30 
валутни курсове 30 
валутни сделки 30 
валутни сривове 24 
Варна 3 
Велико народно събрание 32 
Великобритания 16 
вестници 3 
взривни вещества 52 
видове власт 5 
видове разходи 58 
виртуално обучение 42 
висше икономическо образование 37 38 
висше образование 37 38 39 41 42 43 66 
висши училища 50 
власт 5 
внос 7 10 11 25 
внос на стоки 15 
ВНС 32 
ВОД 15 
воден транспорт 55 
военен преврат 74 
военен режим 74 
военна хунта 74 
ВОП 15 
ВТС 25 
въздушен транспорт 55 
Възраждане 73 
външен дълг 24 
външна търговия 23 
външни пазари 25 
външнотърговска политика 25 
външнотърговски баланс 30 
външнотърговски стокообмен 25 
вътрешен дълг 24 
вътрешен контрол 21 
вътрешен маркетинг 56 
вътрешен одит 29 
вътрешнообщностна търговия 15 
вътрешноучилищно оценяване 49 
газово оръжие 52 
география 2 
географско положение 7 
геодемография 8 
геодемографска политика 8 
геодемографско регулиране 8 
Германия 16 
глаголи 65 
глаголица 72 
годишен финансов отчет 56 
годишни финансови отчети 58 
горско стопанство 7 
градско развитие 8 
граждански процес 34 
граматика 65 
Дания 27 
данъци 19 
данъчна регистрация 15 
данъчно облагане 15 22 
данъчно третиране 28 
дарения 19 
движение на населението 8 
двойствено договаряне 6 
ДДС 28 
девалвация 24 
делови отношения 66 
демография 8 9 
демографска политика 9 
демографска промяна 8 
демографски преход 8 
демографски процеси 9 10 
демографски цикли 8 
демографско възпроизводтво 9 
демографско остаряване 8 
демографско развитие 9 
демократична коалиция 74 
демокрация 74 
депозитен риск 56 
дескриптивен анализ 23 
дефицит 27 
диалектическа логика 12 
дидактика 47 
дидактически тестове 42 
динамика на населението 8 
дипломатически имунитет 36 
дисбаланс 53 
дистанционно езиково обучение 43 
дистанционно образование 43 
дистанционно обучение 37 38 42 43 50 
длъжности в търговията 60 
ДМА 57 
ДНМА 57 
добивна промишленост 59 
добри практики 39 
Добрич 3 
договор за превоз 55 
доказателствени средства 34 
доктор на науките 41 
докторанти 40 41 
документиране 57 
документооборот 58 
домакинства 10 
допитвания 12 
доставки 28 
доходи 10 
дребен бизнес 6 
дребно предприемачество 6 
дълг 27 
дългова криза 24 27 
дългови кризи 24 
дългосрочни вземания 58 
дългосрочни заеми 58 
дългосрочни финансови активи 58 
дълготрайни биологични активи 58 
дълготрайни материални активи 58 
държавен дълг 19 
държавно управление 32 
държавно-политическо развитие 32 
е-обучение 50 
ЕАСТ 25 
Европа 27 35 
Европейски парламент 35 
Европейски съвет 35 
Европейски съюз 23 33 35 
езикознание 2 
екипи 60 
екипна дейност 60 
екологични параметри 26 
екология 8 
екстремални ситуации 53 
електроенергия 25 
електронна промишленост 25 
електронна търговия 22 
електронни издания 3 
електронни източници 1 
електронни медии 3 
електронни учебни издания 38 
електронно дистационно обучение 43 
електронно обучение 37 42 43 50 
електротехническа промишленост 25 
емиграция 74 
емпирично изследване 5 12 
емпирично познание 12 
енергетика 7 10 11 
енергиен пазар 56 
енергийни продукти 15 
ЕС 20 23 33 35 
ЕС - 15 20 
ЕС-15 25 
Естония 27 
етапи на изследването 12 
етични банки 19 
етнически общности 9 
етнопедагогически модели 45 47 48 
етнопсихологически модели 47 
етноси 47 
ефективна организация 56 
железопътен транспорт 55 
живот 71 
животновъдство 54 
журналистика 2 3 
заеми 16 
Закон за развитието на академичния състав 41 
замърсители на околната среда 31 
заседания 66 
застрахователни договори 59 
застрахователни процеси 56 
застрахователно посредничество 17 
застраховки 19 
защитни средства 52 
ЗДДС 28 
здравеопазване 7 10 11 
здравноосигурителна каса 56 
зеленчуци 54 
земеделска заетост 54 
земеделска счетоводна информация 54 
земеделски култури 54 
земеделски стопанства 54 
знание 2 
знания 45 46 48 
изкуство 7 
износ 7 10 11 25 
износ на стоки 15 
изследване 6 
изследователска дейност 42 
изследователска и развойна дейност 58 
икономика 2 16 17 19 20 23 27 67 74 
икономика на България 23 29 
икономика на ЕС 23 
икономика на знанието 4 
икономическа глобализация 23 
икономическа динамика 23 
икономическа история 74 
икономическа криза 16 18 61 
икономическа политика 18 
икономически колебания 23 
икономически прогрес 4 
икономически растеж 23 
икономически спад 23 
икономически цикъл 23 
икономическо образование 42 
икономическо развитие 29 
ИКТ 1 
имущество 40 
инвентаризация 57 58 
инвестиране 19 
инвестиции 10 
инвестиционен капацитет 26 
инвестиционна програма 29 
инвестиционни банки 19 
инвестиционни имоти 59 
инвестиционни операции 30 
инвестиционни проекти 56 
индустриализъм 4 
индустриални стоки 17 
иновации в образованието 64 
иновации в обучението 37 44 
иновационни педагогически технологии 38 
интервюиране 12 
интеркултурна среда 45 46 47 48 
интеркултурно образование 47 
Интернет 22 
интернет маркетинг 17 
интернет маркетинг в туризма 17 
Интрастат 15 
инфлация 24 
информационализъм 4 
информационна дейност 1 
информационно общество 4 
информационно осигуряване 15 
информационно търсене 1 
ипотечна криза 24 
Ирландия 27 
исково производство 34 
Испания 27 
история 14 72 73 74 
история на парите 19 
история на разузнаването 13 
Италия 27 
казуси 55 
капитал 21 
капитализъм 18 
капиталистическа икономика 6 
капиталистически пазари 6 
капиталова адекватност 21 
капиталови пазари 19 
кариерно развитие 39 
карнет АТА 15 
катастрофи 53 
категория на хотелите 17 
качествени методи 12 
качество на висшето образование 39 
качество на обучение 37 
Кипър 27 
Кирил и Методий 72 
Китай 16 
климат 7 
клъстерен анализ 16 
клъстерен модел 16 
клъстери 16 
клъстерни структури 20 
книжовно дело 72 
колежанско обучение 38 
количествени методи 12 
компании 19 
компютърни науки 2 
комуникативна дидактика 37 
комуникационни канали 56 
комуникация 12 43 
Конвенция на ООН 31 
конкурентна среда 56 
консервна промишленост 25 
консолидиран финансов отчет 29 
консолидирани финансови отчети 58 
конституционни проекти 32 
Конституция 32 
консулски имунитет 36 
контраразузнаване 13 
контрол 56 
конференция 37 38 39 42 43 50 56 61 
конфликти 13 
корелационен анализ 23 
корпоративна социална отговорност 56 
корпоративно управление 21 
краеведска дейност 1 
краезнание 1 
краткосрочни заеми 58 
краткотрайни биологични активи 58 
кредит 19 
кредитен риск 21 61 
криза 16 
кризи 13 24 
критични ситуации 53 
кръгла маса 17 
култура 7 10 11 
курорти 71 
курсисти 40 
курсови разработки 49 
ландшафтна архитектура 61 
лековити минерални води 71 
лидерство 5 
Литва 27 
лихвен риск 21 
логика 12 
логопедия 2 
лозя 54 
локални производствени системи 20 
лотария 19 
Люксембург 27 
малки фирми 20 
Малта 27 
маркетинг 43 
маркетингов мениджмънт 56 
маркетингови инструменти 56 
математика 2 
материални запаси 58 59 
машиностроителна промишленост 25 
медии 3 
медицина 2 
медицинско обучение 38 
междинни финансови отчети 58 
междинно отчитане 59 
междубиблиотечно заемане 1 
междукултурна комуникация 67 
междуметия 65 
международен бизнес 22 
международен наказателен съд 36 
международен търговски договор 33 
международна конференция 56 
международна научно-практическа конференция 37 38 39 42 43 
международна търговия 33 
Международна търговска камара 33 
международни банкови платежни операции 30 
международни валутни баланси 30 
международни конфликти 13 
международни отношения 13 29 
международни стандарти 59 
международни стокови споразумения 33 
Международни счетоводни стандарти 59 
международно банкиране 19 
международно право 31 36 
международно престъпление 36 
международно търговско право 33 
международноправен режим 31 
междуселищно развитие 8 
мениджмънт на човешките ресурси 60 
месна промишленост 25 
местоимения 65 
металообработваща промишленост 25 
методи в обучението 42 
методи на изследване 12 
методи на познанието 12 
миграционни потоци 8 
миграция 8 
минерални води 71 
мислене 12 
митнически документи 15 
митнически манифест 15 
митнически органи 15 
митнически представители 15 
митническо задължение 15 
митническо облагане 33 
митническо представителство 15 
многостранни международни договори 33 
мобилно обучение 50 
модели на обучение 42 
монети 19 
монетосечене 19 
морски транспорт 55 
морско право 31 
морфология 65 
МОС 57 
мотивационно обучение 37 
мотивация за учене 42 
МСП 6 
МСС 58 59 
МСФО 58 59 
МСФО за МСП 59 
набиране на персонал 60 
надзорен процес 21 
надзорни методи 21 
надзорни наредби 21 
наличнопарично обръщение 29 
Наредба №11 21 
Наредба №2 21 
Наредба №20 21 
Наредба №7 21 
Наредба №9 21 
наречия 65 
население 7 9 10 11 
научен труд 66 
научна дейност 38 
научна дискусия 66 
научна конференция 66 
научна сесия 27 
научни изследвания 4 37 38 
научни постижения 2 
научни степени 41 
научни форуми 66 
научно познание 12 
научно-практическа конференция 61 
научно-преподавателска работа 37 
научноизследователска дейност 71 
научноизследователска и развойна дейност 7 
научноизследователска мрежа 38 
национална икономика 56 
национална конференция 50 
национална образователна политика 38 
национални банки 19 
национални сметки 7 10 
недвижима собственост 61 
недвижими имоти 61 
недвижими имоти в България 61 
незаконно придобито имущество 34 
нематериални активи 58 59 
немски език 67 
нестопанска дейност 58 
нетекущи активи 57 
нефинансови предприятия 7 10 
неформална икономика 6 
Нидерландия 27 
НИРД 11 
новели 68 
Норвегия 27 
нормативни документи 55 
обезпечителни мерки 34 
обезпечително производство 34 
области 26 
облигации 19 
облигационни пазари 19 
обменен курс 30 
обработка на информацията 12 
образование 2 4 7 10 11 44 45 47 48 49 64 
образователен дизайн 44 
образователни системи 37 
образователни технологии 38 39 
обслужващ персонал 60 
обучение 37 42 44 46 47 48 49 
обучение на студенти 37 
обучение на учители 48 
обучители 49 
обществен прогрес 4 
общество 4 
общество на знанието 4 
общини 26 
общински финанси 26 
овощни култури 54 
огнева подготовка 52 
огнестрелни оръжия 52 
одит 21 57 
одиторски доказателства 57 
одиторски процедури 57 
ОИСР 22 
околна среда 7 10 11 
онлайн банкиране 19 
онлайн оценяване 50 
ООН 33 
опасни товари 55 
операционен риск 21 
организационна култура 5 
организационна структура 40 
Организация на обединените нации 33 
организация на счетоводството 58 
организирана престъпност 36 
оръжейна подготовка 52 
оръжие 52 
отложено плащане на акциз 15 
отраслова структура 25 
отчитане на данъците 58 
отчитане на инвестициите 58 
отчитане на нематериални активи 58 
отчитане на нетекущи активи 58 
отчитане на приходите 58 
отчитане на провизиите 58 
отчитане на разходите 58 
отчитане на текущите активи 58 
отчитане на текущите пасиви 58 
отчитане на хеджирането 58 
офшорен бизнес 22 
офшорен сектор 22 
офшорни зони 22 
офшорни компании 22 
офшорни тръстове 22 
офшорно данъчно планиране 22 
оцеляване 53 
оценка на риска 57 
оценяване 42 49 
оценяване на знанията 49 
пазар на труда 10 11 39 
пазарен ред 6 
пазарен риск 21 30 
пазарна система 23 
пазарна трансформация 23 
пазарни структури 23 
пазарно поведение 30 
пари 19 
парични пазари 19 
парични средства 58 
педагогика 2 46 47 48 49 
педагогически специалисти 48 49 
пенсионно осигуряване 59 
периодичен печат 3 
печатни медии 3 
Пиночет 74 
писмени паметници 62 
писменост 62 
писмо 66 
планиране на човешките ресурси 60 
платежен баланс 30 
платежни системи 29 
пневматично оръжие 52 
поезия 69 
пожари 53 
покръстване 73 
покръстването на българите 73 
политика 14 19 74 
политическа икономия 18 
политическа история 74 
политическа опозиция 74 
политическа теория 2 
политически науки 2 67 
постмодернизъм 4 
потребителски цени 7 
потребителско поведение 16 
потребителско право 17 
потребление 10 
почетни доктори 51 
правилник 40 
правилник за дейността на СА 40 
правилник на СА 40 41 
правителства 74 
правна уредба 28 
право 2 31 33 35 36 67 
право на Европейския съюз 35 
право на ЕС 35 
правосъдие 7 
преврати 74 
превратът в Чили 74 
предлози 65 
предприемаческа дейност 6 
предприемачество 6 
представителство 15 
презентация 43 66 
президентство 14 
преки чуждестранни инвестиции 23 
преобразуване на предприятия 58 
преподаване 42 46 
преподаватели 51 
преподавателска дейност 38 42 
преподавателска работа 38 
преподавателски кадри 38 
преработени зеленчуци 54 
преработени плодове 54 
Преславски събор 73 
прилагателни имена 65 
примерен сметкоплан 58 
природни бедствия 31 53 
причастия 65 
проверка на знанията 42 
прогрес 4 
проектен екип 56 
проектиране на обучението 44 
проектоконституция 32 
проза 70 
производство на месо 54 
производство на млечни продукти 54 
производство на мляко 54 
производство на пчелен мед 54 
производство на яйца 54 
произход на човека 8 
промишлена дейност 58 
промишленост 7 10 11 
промоции 56 
промяна 5 
проучвания 71 
професионална реализация 38 39 
професионално образование 60 
професионално развитие 38 
проформа фактура 15 
психични състояния 53 
психология на инвестирането 19 
психология на оцеляването 53 
птицевъдство 54 
публичен пазарен ред 6 
публични компании 56 
пчеларство 54 
пътнически превози 55 
работа с читатели 1 
работна сила 7 60 
радиостанции 3 
развитие на ЕС 35 
развитие на общините 26 
разговор по телефона 66 
разкази 68 
разузнаване 13 
разузнаването в света 13 
разузнавателна дейност 13 
разум 12 
разходи 10 
разходи по заеми 59 
райони за планиране 26 
раси 8 
растениевъдство 25 
регионални брандове 56 
регионални медии 3 
регионално развитие 20 56 
реиндустриализация 56 
рекламиране 56 
реколтирани площи 54 
репресии 74 
реторика 43 
реформи 74 
речен транспорт 55 
роман 70 
Румъния 27 
Русия 16 
руски език 64 
ръководство 5 
СА 12 15 17 22 27 30 40 41 57 
сборник доклади 17 
сборник с доклади 61 
Световна търговска организация 33 
селско стопанство 7 10 11 59 
селскостопанска дейност 58 
селскостопански стоки 17 
семейство 8 14 
система BSC 60 
ситуации 53 
Словакия 27 
Словения 27 
смесена икономика 18 
Софийски университет 51 
социалистическа революция 74 
социална политика 56 
социална работа 5 
социални различия 26 
социални системи 4 
социално-икономическо развитие 26 
спестяване 16 19 
специализанти 40 
специални служби 13 
списания 3 
спот пазари 30 
справочен апарат 1 
справочно-библиографска дейност 1 
сравнителен анализ 20 
средни добиви 54 
статистика 7 9 11 
статистически годишник 10 
статистически справочник 11 
степени 66 
стилове на ръководство 5 
стихийни бедствия 31 53 
стихотворения 69 
стопански реформи 74 
стратегическо управление 56 60 
стрелкови оръжия 52 
строителен клъстер 61 
строителна дейност 58 
строително предприемачество 61 
строителство 11 61 
студенти 40 
счетоводна отчетност 56 
счетоводна политика 57 59 
счетоводни документи 58 
счетоводно отчитане 28 59 
счетоводно-отчетен процес 58 
счетоводство 19 58 59 
съвременни управленски практики 56 
съждения 12 
съществителни имена 65 
съюзи 65 
тайни операции 13 
телевизии 3 
тематичен речник 66 
териториална интеграция 20 
териториални единици 26 
тероризъм 36 
товарен транспорт 55 
товарни превози 55 
толерантност 47 
травматично оръжие 52 
транзит на стоки 15 
транспорт 11 55 
транспортен пазар 55 
транспортна дейност 55 
транспортна инфраструктура 55 
транспортни документи 15 
транспортни предприятия 55 
транспортни услуги 55 
трафик на хора 36 
трудов пазар 8 
туризъм 2 7 10 11 17 
туристически агент 17 
туристически дестинации 17 
туристически сдружения 17 
туристическо предприятие 17 
търговец 17 
търговия 7 11 17 
търговска дейност 58 
търговски банки 19 30 
търговски документи 15 
търговски операции 55 
търговски стратегии 17 
търговско право 33 
търговско представителство 15 
търговско-посреднически компании 22 
Търновска конституция 32 
тютюнева промишленост 25 
тютюневи изделия 15 
умения 45 48 
умозаключения 12 
Унгария 27 
университетски програми 39 
университетски титли 51 
университетски учебник 42 
университетски церемонии 51 
университетско образование 42 
университетско обучение 37 38 
управление 5 60 
управление на дълга 27 
управление на конфликтите 56 
управление на риска 21 56 
управление на СА 40 
управление на човешките ресурси 60 
управленски практики 56 
управленски средства 5 
урбанизационни процеси 8 
учебен план 49 
учебен процес 37 42 44 
учебни материали 44 
учене през целия живот 39 
ученици 49 
училища 49 
учители 45 47 48 49 
фасилити мениджмънт 61 
фауна 31 
физика 2 
физикохимия 2 
филология 2 
философия 2 
финанси 7 10 11 18 19 40 
финансиране на тероризма 36 
финансов конгломерат 21 
финансова диагностика 56 
финансова криза 35 
финансова отчетност 59 
финансови инструменти 56 59 
финансови кризи 24 
финансови отчети 57 58 59 
финансови приходи 58 
финансови различия 26 
финансови разходи 58 
финансово състояние 26 
финансово-счетоводен анализ 58 
финансово-счетоводна дейност 58 
фирмени обединения 20 
фирми 20 
флора 31 
форекс 19 
формална логика 12 
Франция 16 27 
хедж фондове 19 
химическа промишленост 25 
Холандия 16 
хотели 17 56 
хранително-вкусова промишленост 25 
цветни метали 25 
цветя 54 
целулозно-хартиена промишленост 25 
цени 10 11 
Централен кредитен регистър 29 
церемонии 51 
цесия 15 
ЦЕФТА 25 
циклични колебания 23 
циклично развитие 23 
частици 65 
частни банки 19 
черна металургия 25 
Черно море 31 
Черноморски регион 31 
черноморско икономическо сътрудничество 33 
Черноморско сътрудничество 31 
Чехия 27 
Чили 74 
чилийско общество 74 
числителни имена 65 
човешки капитал 60 
човешки ресурси 60 
чуждестранна валута 30 
чуждестранни инвестиции 22 33 
чужди езици 43 
чуждоезиково обучение 42 64 
Швеция 16 27 
шивашка промишленост 25 
юбилейни тържества 51 
11 септември 74