НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 1 -

44858 

Crespo, Ricardo F.

   Theoretical and Practical Reason in Economics : Capacities and Capabilities / Ricardo F. Crespo . - New York : Springer, 2013 . - 109 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-94-007-5563-5 

  

Сист. No: 14909

- 2 -

44851 

De Janasz, Suzanne C. et al.

   Interpersonal Skills in Organizations / Suzanne C. De Janasz, Karen O. Dowd, Beth Z. Schneider . - 4. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 471 p. ; 28 cm

   Междуличностни умения в организациите

   ISBN 978-007-108630-1 

  

Сист. No: 14891

Икономика. Икономически науки

- 3 -

44875 

Ракарова, Събина и др.

   Принципи на макроикономиката : [Учебник] / Събина Ракарова, Стефан Ф. Стефанов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 496 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-675-9 

  

Сист. No: 14935

- 4 -

44859 

Backhaus, Jurgen Georg

   Handbook of the History of Economic Thought : Insights on Founders of Modern Economics / Jurgen Georg Backhaus . - New York : Springer, 2012 . - 728 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4419-8335-0 

  

Сист. No: 14911

- 5 -

44849 

Principles of Economics  / Moore McDowell et al . - 3. ed. . - London et al. : McGraw-Hill, 2012 . - 758 p. ; 26 cm

   Принципи на икономиката

   ISBN 978-007713273-6 

  

Сист. No: 14888

- 6 -

44861 

Wiedemer, David et al.

   Aftershock: Protect Yourself and Profit in the Next Global Financial Meltdown / David Wiedemer, Robert A. Wiedemer, Cindy Spitzer . - 2. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 . - 304 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-91814-2 

  

Сист. No: 14913

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 7 -

44181 

Адамов, Величко

   Управление на капиталите във фирмата : [Учебник за дистанционно обучение] / Величко Адамов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2012 . - 320 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 25)

   

   ISBN 978-954-23-0771-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14824

- 8 -

44181 

Адамов, Величко

   Финанси на фирмата : Учебник / Величко Адамов . - 4. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2012 . - 392 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 28)

   

   ISBN 978-954-23-0801-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14864

- 9 -

44844 

Божинов, Божидар и др.

   Въведение в банковото дело : Методическо ръководство / Божидар Божинов, Сергей Радуканов, Иван Маринов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 288 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0805-8 

  

Сист. No: 14858

- 10 -

44870 

Въведение във финансите  : [Учебник] / Ренета Димитрова и др . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 240 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Други авт.: Ив. Данева, Е. Калчев, Р. Димитрова, Кр. Костенаров.

   ISBN 978-954-535-743-5 

  

Сист. No: 14930

- 11 -

44872 

Корпоративните финанси на формиращите се пазари  : Изследвания и практики . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 388 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-739-8 

  

Сист. No: 14932

- 12 -

44839 

Управление на капиталите във фирмата - 2012  : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 154 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 1314-5207 

  

Сист. No: 14819

- 13 -

44841 

[Двадесет] 20 години специалност "Стопански и финансов контрол"  : Стремеж, фокусиран към качеството . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 100 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0807-2 

  

Сист. No: 14822

- 14 -

44864 

Ford, Scott

   Financial Jiu-Jitsu : A fighter's guide to conquering your finances / Scott Ford . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 . - 192 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-64830-8 

  

Сист. No: 14916

- 15 -

44862 

Manganiello, Anthony

   The Debt-Free Millionaire : Winning strategies to creating great credit and retiring rich / Anthony Manganiello . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2009 . - 287 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-45576-0 

  

Сист. No: 14914

- 16 -

44863 

Morris, Richard A. et al.

   Kids, Wealth, and Consequences : Ensuring a Responsible Financial Future for the Next Generation / Richard A. Morris, Jayne A. Pearl . - New York : Bloomberg press, 2010 . - 273 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-57660-348-2 

  

Сист. No: 14915

- 17 -

44865 

Rattiner, Jeffrey H.

   Getting Started as a Financial Planner / Jeffrey H. Rattiner . - Rev. and updated ed. . - New York : Bloomberg press, 2005 . - 345 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-57660-357-4 

  

Сист. No: 14917

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 18 -

44181 

Божинов, Божидар

   Въведение в банковото дело / Божидар Божинов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 ; 23 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 32)

   

   ISBN 978-954-23-0818-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14974

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 19 -

44845 

Денева, Анета

   Индустриална икономика : [Учебник] / Анета Денева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 180 с. : с диагр., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0810-2 

  

Сист. No: 14859

- 20 -

44181 

Денева, Анета

   Асиметриите на българската индустрия : Монография / Анета Денева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 30)

   

   ISBN 978-954-23-0811-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14865

- 21 -

44181 

Денева, Анета

   Индустриална икономика : [Учебник] / Анета Денева . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 34)

   

   ISBN 978-954-23-0820-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14973

- 22 -

44874 

Ракарова, Събина и др.

   Индустриална икономика : [Учебник] / Събина Ракарова, Анета Еленкова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 466 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-705-3 

  

Сист. No: 14934

- 23 -

44857 

Welfens, Paul J. J.

   Clusters in Automotive and Information & Communication Technology : Innovation, Multinationalization and Networking Dynamics / Paul J. J. Welfens . - New York : Springer, 2011 . - 289 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-25815-2 

  

Сист. No: 14907

Икономическа география

- 24 -

44894 

Тестове по "Икономическа география на България"  / Тихомир Личев и др . - 6. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0825-6 

  

Сист. No: 14972

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 25 -

44871 

Димова, Надежда

   Дистрибуционна политика : [Учебник] / Надежда Димова . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 288 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-658-2 

  

Сист. No: 14931

- 26 -

44853 

Nello, Susan Senior

   The European Union : Economics, Policies and History / Susan Senior Nello . - 3. ed. . - London et al. : McGraw-Hill, 2012 . - 479 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-07-712966-8 

  

Сист. No: 14902

- 27 -

44854 

Perreault, William D. et al.

   Essentials of Marketing : A Marketing Strategy Planing Approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy . - 13. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 698 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-07-131702-3 

  

Сист. No: 14904

Маркетинг

- 28 -

I 2104 

Смокова, Маруся Иванова

   Промоциите : Възприемани ползи и ефекти / Маруся Иванова Смокова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 186 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 120)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 14820

Образование

- 29 -

44868 

Благоева-Хазърбасанова, Елена

   Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата : Същност и управление / Елена Благоева-Хазърбасанова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-716-9 

  

Сист. No: 14928

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 30 -

44867 

Берберова, Ралица

   Природни бедствия в България - състояние и тенденции / Ралица Берберова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 147 с. : с табл., фиг., цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-699-5 

  

Сист. No: 14927

- 31 -

44869 

Близнаков, Атанас и др.

   Екология и икономика. Икономика и екология : Единство или несъвместимост / Атанас Близнаков, Здравко Гъргаров, Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., Б. г. . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-677-3 

  

Сист. No: 14929

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 32 -

44847 

Сирашки, Георги

   Екологизация на индустриалното производство : Избрани лекции / Георги Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 171 с. : с табл., фиг., тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0814-0 

  

Сист. No: 14861

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 33 -

44846 

Николова, Марина

   Основи на растениевъдството : [Учебник] / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 496 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0806-5 

  

Сист. No: 14860

Земеделие. Организация и управление

- 34 -

44181 

Николова, Марина

   Биологичното земеделие - състояние и потенциал за развитие : Монография / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 211 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 31)

   

   ISBN 978-954-23-0813-3 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14867

Управление на предприятията. Организация на производството

- 35 -

44181 

Варамезов, Любчо

   Аутсорсингът : Идеята, че не можем да направим всичко сами : [Монография] / Любчо Варамезов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2012 . - 174 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 29)

   

   ISBN 978-954-23-0803-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14823

- 36 -

44860 

Del Giudice, Manlio et al.

   Cross-Cultural Knowledge Management : Fostering Innovation and Collaboration Inside the Multicultural Enterprise / Manlio Del Giudice, Elias G. Carayannis, Maria Rosaria Della Peruta . - New York : Springer, 2012 . - 166 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4614-2088-0 

  

Сист. No: 14912

- 37 -

44850 

Hosmer, LaRue Tone

   The Ethics of Management: A Multidisciplinary Approach / LaRue Tone Hosmer . - 7. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2011 . - 194 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-007-128933-7 

  

Сист. No: 14889

- 38 -

44856 

Sapelli, Giulio

   Morality and Corporate Governance: Firm Integrity and Spheres of Justice / Giulio Sapelli . - New York : Springer, 2013 . - 107 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-88-470-2783-1 

  

Сист. No: 14906

Методи на управление

- 39 -

44840 

Каменов, Камен

   Къде се крие социалният ни потенциал - управленски поглед / Камен Каменов . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 112 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Интелектуално богатство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" ; 1)

   

   ISBN 978-954-23-0802-7 

  

Сист. No: 14821

- 40 -

44873 

Маринова, Надя

   Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова : Нов бълг. унив. . - 326 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 954-535- 

  

Сист. No: 14933

- 41 -

44843 

Сирашки, Христо и др.

   Организационно поведение / Христо Сирашки, Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 188 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0809-6 

  

Сист. No: 14826

- 42 -

44876 

Хаджиев, Кристиян Стоянов

   Теория на организацията : [Учебник] / Кристиян Стоянов Хаджиев . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-663-6 

  

Сист. No: 14936

- 43 -

44852 

Kinicki, Angelo et al.

   Organizational behavior : Key concepts, skills & best practices / Angelo Kinicki, Mel Fugate . - 5. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 497 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-07-131568-5 

  

Сист. No: 14896

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 44 -

44866 

Алексиева, Соня

   Бизнес комуникации / Соня Алексиева . - 3. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2011 ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-439-7 

  

Сист. No: 14926

Счетоводство

- 45 -

44181 

Атанасов, Атанас

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел : [Учебник] / Атанас Атанасов . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 ; 23 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 36)

   

   ISBN 978-954-23-0821-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14976

- 46 -

44842 

Ималова, Диана и др.

   Бюджетно счетоводство : Учебно-методическо пособие / Диана Ималова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 162 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0808-9 

  

Сист. No: 14825

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 47 -

44888 

Петров, Данчо Христов

   Управление на банковия персонал / Данчо Христов Петров . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0604-3 

  

Сист. No: 14958

Икономика и организация на строителството

- 48 -

44877 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сборник с доклади от 27-ма научна конференция с международно участие - ноември 2012 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

  

Сист. No: 14944

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Художествена литература

- 49 -

44848 

Събев, Петър

   Нечута тишина : Стихове / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 52 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0816-4 

  

Сист. No: 14863


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 7 8 
Алексиева, Соня 44 
Атанасов, Атанас 45 
Берберова, Ралица 30 
Благоева-Хазърбасанова, Елена 29 
Близнаков, Атанас 31 
Божинов, Божидар 9 18 
Варамезов, Любчо 35 
Вечев, Венцислав 46 
Владева, Росица Цанкова 24 
Гъргаров, Здравко 31 
Данева, Иванка 10 
Денева, Анета 19 20 21 
Димитрова, Ралица 10 
Димитрова, Ренета 10 
Димова, Надежда 25 
Еленкова, Анета 22 
Емилова, Ирена 41 
Ималова, Диана 46 
Калчев, Емил 10 
Каменов, Камен 39 
Костенаров, Красимир 10 
Кънева, Тотка 46 
Личев, Тихомир 24 
Манова, Силвия 24 
Маринов, Иван 9 
Маринова, Надя 31 40 
Николова, Марина 33 34 
Петров, Данчо Христов 47 
Радуканов, Сергей 9 
Ракарова, Събина 3 22 
Русева, Пенка 24 
Сирашки, Георги 32 
Сирашки, Христо 41 
Смокова, Маруся Иванова 28 
Стефанов, Стефан Ф. 3 
Стоилова, Валерия 24 
Събев, Петър 49 
Хаджиев, Кристиян Стоянов 42 
Backhaus, Jurgen Georg 4 
Bernanke, Ben 5 
Cannon, Joseph P. 27 
Carayannis, Elias G. 36 
Crespo, Ricardo F. 1 
De Janasz, Suzanne C. 2 
Del Giudice, Manlio 36 
Della Peruta, Maria Rosaria 36 
Dowd, Karen O. 2 
Ford, Scott 14 
Frank, Robert 5 
Fugate, Mel 43 
Hosmer, LaRue Tone 37 
Kinicki, Angelo 43 
Manganiello, Anthony 15 
McCarthy, E. Jerome 27 
McDowell, Moore 5 
Morris, Richard A. 16 
Nello, Susan Senior 26 
Pastine, Ivan 5 
Pearl, Jayne A. 16 
Perreault, William D. 27 
Rattiner, Jeffrey H. 17 
Rodney, Thom 5 
Sapelli, Giulio 38 
Schneider, Beth Z. 2 
Spitzer, Cindy 6 
Welfens, Paul J. J. 23 
Wiedemer, David 6 
Wiedemer, Robert A. 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Асиметриите на българската индустрия 20 
Аутсорсингът 35 
Бизнес комуникации 44 
Биологичното земеделие - състояние и потенциал за развитие 34 
Бюджетно счетоводство 46 
Въведение в банковото дело 9 18 
Въведение във финансите 10 
Дистрибуционна политика 25 
Екологизация на индустриалното производство 32 
Екология и икономика. Икономика и екология 31 
Индустриална икономика 19 21 22 
Корпоративните финанси на формиращите се пазари 11 
Къде се крие социалният ни потенциал - управленски поглед 39 
Нечута тишина 49 
Организационно поведение 41 
Основи на растениевъдството 33 
Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата 29 
Принципи на макроикономиката 3 
Природни бедствия в България - състояние и тенденции 30 
Промоциите 28 
Строително предприемачество и недвижима собственост 48 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 45 
Теория на организацията 42 
Тестове по "Икономическа география на България" 24 
Управление на банковия персонал 47 
Управление на капиталите във фирмата 7 
Управление на капиталите във фирмата - 2012 12 
Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие 40 
Финанси на фирмата 8 
[Двадесет] 20 години специалност "Стопански и финансов контрол" 13 
Aftershock: Protect Yourself and Profit in the Next Global Financial Meltdown 6 
Clusters in Automotive and Information & Communication Technology 23 
Cross-Cultural Knowledge Management 36 
Essentials of Marketing 27 
Financial Jiu-Jitsu 14 
Getting Started as a Financial Planner 17 
Handbook of the History of Economic Thought 4 
Interpersonal Skills in Organizations 2 
Kids, Wealth, and Consequences 16 
Morality and Corporate Governance: Firm Integrity and Spheres of Justice 38 
Organizational behavior 43 
Principles of Economics 5 
The Debt-Free Millionaire 15 
The Ethics of Management: A Multidisciplinary Approach 37 
The European Union 26 
Theoretical and Practical Reason in Economics 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен сектор 23 
Адам Смит 4 
административни разходи 45 
активи 45 
антикризисно управление 41 
антитръстовска политика 22 
атестация на банкови кадри 47 
аутсорсинг 35 
аутсорсинг договор 35 
аутсорсинг доставчик 35 
аутсорсингови компании 35 
баланс 7 8 
банкерска професия 47 
банки 3 9 18 
банков мениджър 47 
банков надзор 9 
банков персонал 47 
банкова осигурителна мрежа 9 
банкови институции 18 
банкови кадри 47 
банкови кризи 9 
банкови операции 9 
банкови сътрудници 47 
банково дело 9 18 
банково дело в България 18 
банково кредитиране 9 
БВП 3 
безналични плащания 9 
безотпадни технологии 32 
безработица 3 
бизнес етикет 44 
бизнес комуникации 44 
бизнес логистика 25 
бизнес мениджър 37 
бизнес оценяване 11 
бизнес процеси 35 
бизнес риск 7 
бизнес цикъл 3 
биоземеделие 34 
биологична земеделска система 34 
биологични стопанства 34 
биологични ферми 34 
биологично земеделие 34 
биологично производство 34 
биопроизводство 34 
Болонски процес 29 
борба с плевелите 33 
България 30 34 
българска икономика 20 
българска индустрия 19 20 21 
българска литература 49 
българска фармацевтика 20 
български компании 12 
български публични дружества 12 
българско индустриално производство 20 
бюджетни предприятия 46 
бюджетно счетоводство 46 
валутен риск 11 
вегетационни фактори 33 
видове поведение 39 
видове търговия 25 
виртуални екипи 43 
висше икономическо образование 13 
висше образование 29 
вкусови култури 33 
влакнодайни култури 33 
възвръщаемост на капитала 7 
външнофирмени комуникации 44 
вътрешнофирмени комуникации 44 
вятърни бури 30 
глобализация на икономиката 40 
годишен доклад 45 
годишен финансов отчет 45 
горски пожари 30 
групи 2 
групово поведение 41 
данъци 10 
дефлация 3 
деца 16 
дивидентна политика 8 11 
дистрибуционна политика 25 
дистрибуционни канали 25 
дистрибуционни конфликти 25 
дистрибуционно сътрудничество 25 
дистрибуция 25 
длъжностна характеристика в банките 47 
длъжностни характеристики 42 
дълг 15 
дългови задължения 15 
дългосрочни капитали 7 8 
дългосрочно финансиране 8 
дълготрайни активи 46 
държава 3 
държавен бюджет 10 46 
държавно регулиране 19 21 22 
европейска интеграция 23 26 
европейска образователна политика 29 
Европейска централна банка 9 18 
Европейски съюз 26 29 
екипи 42 
екипна работа 2 
екипно управление 43 
екологизация 32 
екологизация на икономиката 31 
екологизация на производството 32 
екологичен риск 31 
екологична безопасност 31 
екологични проблеми 32 
екология 31 
екологосъобразно земеделие 34 
екологосъобразно фирмено управление 32 
енергетика 32 
енергиен сектор 20 
енергопроизводство 20 
ЕС 26 29 
етика 38 43 
етика на управление 37 
жилищни имоти в България 48 
задачи 46 
задбалансови активи 46 
задбалансови пасиви 46 
зеленчукови култури 33 
зеленчукопроизводство 33 
земеделие 34 
земеделски растения 33 
земетресения 30 
зърнени култури 33 
изграждане на екип 41 
изследване 28 
икономика 1 3 6 19 21 31 32 
икономика и организация на строителството 48 
икономика на САЩ 6 
икономисти 4 
икономическа география 24 
икономическа география на България 24 
икономическа ефективност 22 
икономическа интеграция 26 
икономическа клъстеризация 11 
икономическа мисъл 4 
икономическа теория 3 4 5 
икономически балон 6 
икономически пазари 5 
икономически растеж 3 5 
икономически съюз 26 
икономическо равновесие 7 
ИКТ 23 
инвестиции 6 7 
инвестиции в строителството 48 
инвестиционни решения 8 
индивиди 2 
индивидуален сметкоплан 45 
индивидуални характеристики 42 
индивидуално трудово поведение 41 
индивидуалност 41 
индустриален сектор 20 
индустриализация 19 21 
индустриална икономика 19 21 22 
индустриална политика 26 
индустриално производство 19 20 21 32 
индустрия 19 20 21 
иновации 22 36 
иновационен процес 22 
иновационна политика 22 23 
иновационни клъстери 23 
инструменти за анализ 5 
интернет дистрибуция 25 
инфлация 3 6 
информационни системи 40 
информационни технологии 23 
история на ЕС 26 
кадрова политика в банките 47 
казуси 46 
кандидат-студенти 24 
кандидат-студентски тестове 24 
капацитет 1 
капитал 45 
капитали 12 
капитали на фирмата 7 
капиталова структура 7 8 12 
капиталови пазари 11 
Карл Маркс 4 
касово изпълнение 46 
касово обслужване 9 
клиентски капитал 17 
клиентско обслужване 17 
клубеноплодни култури 33 
клъстери 19 21 
КМА 46 
компетентност на финансовия мениджър 8 
комуникации 44 
комуникации в организациите 44 
комуникации на фирмата 44 
комуникационни технологии 23 
конкуренция 22 
конференция 48 
кореноплодни 33 
корпоративна култура 38 
корпоративна отговорност 38 
корпоративна социална отговорност 38 
корпоративни финанси 11 
корпоративно управление 38 
краткосрочни инвестиции 7 
краткосрочни капитали 7 
краткотрайни активи 8 
кредит 15 
кредитна система 15 
крива на Филипс 3 
кризисни ситуации 41 
култура 29 36 
културна политика 29 
културни промени 42 
лидерски модел 42 
лидерство 42 
лизинг 8 
ликвидация 45 
ликвидация на дружества 8 
ликвидни активи 8 
линейно структурно моделиране 28 
лични финанси 14 16 
логистика 27 
лоза 33 
лозарство 33 
лозови насаждения 33 
макроикономика 3 5 
макроикономическа политика 3 
макроикономическа система 3 
макроикономически анализ 3 
макроикономическо равновесие 3 
маркетинг 25 27 28 
маркетингов подход 27 
маркетингова информация 27 
маркетингови стратегии 27 
маслодайни култури 33 
междукултурно общуване 44 
междуличностни комуникации 2 
междуличностни отношения 2 
международна икономика 5 
международни фирмени финанси 8 
мениджмънт 36 37 
мениджмънт на човешките ресурси 43 
мениджмънт на човешките ресурси в банките 47 
мениджъри 39 
местни бюджети 46 
модел 7-S 42 
модели за развитие 1 
морал 37 38 
мотивационни теории 41 
мотивация 41 
мотивация на банковия персонал 47 
мултидисциплинарен подход 37 
мултикултурен бизнес 36 
мултикултурна организация 36 
мултинационални компании 23 
наводнения 30 
наследници 16 
научна конференция 48 
научна сесия 12 
научно-приложни изследвания 12 
небанкови институции 18 
небанкови финансови институции 9 
недвижима собственост 48 
недвижими имоти 48 
недвижими имоти в България 48 
несъвършени пазари 22 
нетекущи активи 45 
нетрадиционни проекти 40 
нови технологии и бизнескомуникация 44 
обработка на почвата 33 
образование 29 
образователна политика 29 
общество 31 
овощни култури 33 
околна среда 31 32 
опазване на околната среда 31 
организационен мениджмънт 43 
организационна култура 41 
организационна промяна 41 42 
организационна структура 42 
организационна теория 42 
организационни отношения 2 
организационни умения 43 
организационно моделиране 42 
организационно оценяване 42 
организационно поведение 36 41 43 
организационно проектиране 42 
отворена икономика 3 
отворени системи 42 
отглеждане на зеленчуци 33 
отрасъл 19 21 
отчет за приходи и разходи 45 
отчет за собствения капитал 45 
отчитане на капитала 46 
оценка на земята 48 
пазар на недвижими имоти 48 
пазарна структура 22 
пазарни цикли 6 
пазарно стопанство 3 
пари 3 
паричен съвет 3 
паричен съюз 26 
парична политика 3 
планиране 40 
плевели 33 
плодородие на почвата 33 
поведение 39 41 
познавателен стил 41 
потребители 27 28 
потребителско поведение 27 
почва 33 
почви в България 33 
почвообразуване 33 
правителствени разходи 3 
правосъдие 38 
предприемаческо поведение 36 
предприятие 19 21 
предприятия 22 35 
предприятия с нестопанска цел 45 
прекратяване 45 
преобразуване 45 
преструктуриране в индустрията 20 
приложими счетоводни стандарти 45 
примерен национален сметкоплан 45 
принципи на икономиката 5 
природа 31 
природна среда 32 
природни бедствия 30 
природни катастрофи 30 
природни ресурси 31 
природоползване 31 
приходи 45 
проекти 40 42 
проектно финансиране 40 
промоции 28 
промоционални кампании 28 
професионална подготовка на банкови кадри 47 
публични финанси 10 
работни екипи 42 
разходи 45 
разходи при фалит 7 
разчети 45 
растениевъдство 33 
регионална политика 26 
регионални клъстери 23 
реинженеринг 42 
ресконтиране 8 
реструктуриране на капитала 8 
решения 46 
родители 16 
ръководство 42 
СА 7 8 9 12 13 19 20 21 24 28 32 33 34 39 41 45 46 
саморегулиране на бизнеса 38 
сборник с доклади 48 
свлачища 30 
сделки с недвижими имоти 48 
сдружения 45 
сеитба 33 
сеитбообращение 33 
семейно богатство 16 
семена 33 
семестриални занятия 9 
семестриални тестове 9 
системи за превенция 30 
сливания и поглъщания 22 
собствен капитал 7 45 
собствени капитали 7 
социално-икономически машини 1 
социотехнически системи 42 
спестявания 14 
специалност Стопански и финансов контрол 13 
специалност СФК 13 
способност 41 
стихове 49 
стопанска дейност 3 
стопански и финансов контрол 13 
стратегическо планиране 27 
строителни предприятия 48 
строително предприемачество 48 
строителство 48 
структура на фирмата 22 
структурни фондове 29 
студентска научна сесия 12 
студентски научни изследвания 12 
СФК 13 
счетоводен баланс 45 
счетоводна политика 45 
счетоводна сметка 45 
счетоводство 45 46 
съвкупно предлагане 3 
съвкупно търсене 3 
съвместни предприятия 19 21 
съвременна икономика 4 
състав на почвата 33 
таргетиране на инфлацията 11 
текущи активи 45 
темперамент 41 
теория Z 42 
тестове 24 
тестове за кандидат-студенти 24 
тестове по икономическа география на РБ 24 
технически култури 33 
торове 33 
търговия на дребно 25 
търговия на едро 25 
търговски банки 9 
търговски кредит 7 8 
управление 37 39 
управление на дълга 15 
управление на знанията 36 
управление на капиталите 7 8 12 
управление на качеството 42 
управление на конфликти 43 
управление на ликвидните активи 8 
управление на личните финанси 14 16 
управление на наследството 16 
управление на парите 14 
управление на паричните потоци 15 
управление на персонала 47 
управление на персонала в банките 47 
управление на проекти 40 42 
управление на риска 40 
управление на търговския кредит 8 
управленска етика 37 
управленска практика 42 
управленска система 39 
управленска теория 42 
управленски процес 42 
условни активи 45 
условни пасиви 45 
устойчиво развитие 31 32 40 
устройствена политика 48 
утилитарни ползи 28 
фалит 8 
фалит на фирмите 8 
фармацевтичен сектор 20 
федерален резерв 6 
философия 1 
финанси 10 11 15 
финанси на фирмата 8 
финансиране 45 
финансиращи програми 29 
финансов анализ 10 
финансов балон 6 
финансов лост 7 
финансов отчет 45 
финансов плановик 17 
финансова криза 6 
финансова политика 8 
финансова помощ 17 
финансова професия 17 
финансова свобода 14 
финансова структура 7 
финансови активи 46 
финансови пазари 10 
финансови посредници 10 
финансови решения 7 
финансови средства 45 
финансови услуги 15 
финансово планиране 8 17 
финансово посредничество 8 
фирма 22 
фирмен мениджмънт 25 
фирмена дейност 38 
фирмени финанси 8 10 
фирмено поведение 44 
фирми 38 
фискална политика 3 
фондации 45 
франчайзинг 19 21 
фуражни култури 33 
хедонистични ползи 28 
цели на проекта 40 
цена на капитала 7 
цени 3 
ценностна система 39 
ценова политика 22 
ценообразуване 22 
частен сектор 19 21 
чисти оборотни капитали 7 
човешки отношения 42 
човешки ресурси 42 
човешко развитие 1 
шивашки сектор 20 
шивашко производство 20 
юридически лица с нестопанска цел 45 
20 години специалност СФК 13 
TQM 42