НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

44531 

Азиз, Шайен Джой и др.

   Открий своя дар : Затова си тук / Шайен Джой Азиз, Деймиън Лихтенщайн . - София : Бард, 2011 . - 288 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-655-274-7 

  

Сист. No: 14345

- 2 -

44530 

Проктър, Боб

   Ти си роден богат / Боб Проктър ; Прев. Цветана Генчева . - София : Бард, 2011 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-236-5 

  

Сист. No: 14344

- 3 -

44532 

Трейси, Брайън

   Преизграждане : Как да превърнем остатъка от своя живот в най-добрата част от него / Брайън Трейси ; Прев. от англ. Тодор Кенов . - София : Световна библиотека, 2012 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-574-091-6 

  

Сист. No: 14346

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика на България

- 4 -

31/С/Б 923 

България 2012  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2012 ; 20 см

   

  

Сист. No: 14378

- 5 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-66-9 

   Т. 1. Население : Кн. 1. Население по области, общини и населени места . - 2012

   

  

Сист. No: 14409

- 6 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-9549680-68-3 

   Т. 1. Население : Кн. 2. Демографски и социални характеристики . - 2012

   

  

Сист. No: 14410

- 7 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-71-3 

   Т. 1. Население : Кн. 3. Икономически характеристики на населението . - 2012

   

  

Сист. No: 14411

- 8 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-74-4 

   Т. 1. Население : Кн. 4. Домакинства . - 2012

   

  

Сист. No: 14412

- 9 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-77-5 

   Т. 1. Население : Кн. 5. Семейства . - 2012

   

  

Сист. No: 14413

- 10 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-80-5 

   Т. 1. Население : Кн. 6. Миграция . - 2012

   

  

Сист. No: 14414

- 11 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-83-6 

   Т. 1. Население : Кн. 7. Всекидневни пътувания . - 2012

   

  

Сист. No: 14415

- 12 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-86-7 

   Т. 1. Население : Кн. 8. Раждаемост . - 2012

   

  

Сист. No: 14416

- 13 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2011  : [С данни за 2010 г.] . - София : НСИ, 2012 ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 14376

- 14 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2012  : [Данни за 2011 г.] . - София : НСИ, 2012 ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 14377

Поземлена икономика

- 15 -

44538 

Макэлрой, Кен

   Управление недвижимостью / Кен Макэлрой ; Пер. с англ. И. В. Гордель . - Минск : Попурри, 2010 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-15-1153-8 

  

Сист. No: 14358

- 16 -

44536 

Управление недвижимостью  : Учебник /  Под ред. на С. Н. Максимов . - Москва : Дело, 2008 . - 432 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-7749-0498-3 

  

Сист. No: 14352

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 17 -

44528 

Луис, Майкъл

   Големият залог : Машината на Страшния съд отвътре / Майкъл Луис ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Българска книга, 2010 . - 267 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8628-03-7 

  

Сист. No: 14342

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 18 -

35990 

Българска народна банка  : Годишен отчет 2011 . - София : БНБ, 2012 ; 29 см

   

   ISBN 1313-0633 

  

Сист. No: 14407

Право. Наука за държавата и правото

- 19 -

44535 

Касабова, Камелия

   Платежните карти - инструмент за безналично плащане : С терминологичен речник / Камелия Касабова . - София : Труд и право, 2012 . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-195-7 

  

Сист. No: 14349

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 20 -

44533 

Бенаим, Лоранс

   Ив Сен Лоран : [Биография] / Лоранс Бенаим ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Колибри, 2011 . - 383 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-529-818-9 

  

Сист. No: 14347

- 21 -

44534 

Гастел, Мини

   Легендата Версаче : [Биография] / Мини Гастел ; Прев. Павел Главусанов . - София : Колибри, 2011 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-817-2 

  

Сист. No: 14348

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 22 -

44527 

Известният непознат Иван Стоянович-Аджелето [1862-1947]  / Петър Стоянович . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 564 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1091-9 

  

Сист. No: 14341

Мениджмънт

- 23 -

44524 

[Two thousand and ten] 2010 BPM and Workflow Handbook  : Spotlight on Business Intelligence . - Florida : Future Strategies ins., 2010 . - 284 p. ; 26 cm

   Сборник доклади "Управление на бизнес процесите и работния поток 2010 с акцент върху бизнес интелигентността"

   ISBN 978-0-9819870-5-7 

  

Сист. No: 14335

- 24 -

44526 

Damelio, Robert

   The Basics of Process Mapping / Robert Damelio . - 2. ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2011 . - 173 p. ; 23 cm

   Основи на визуалното представяне на процесите

   ISBN 978-1-56327-376-6 

  

Сист. No: 14338

- 25 -

44523 

Fiammante, Marc

   Dynamic SOA and BPM : Best Practices for Business Process Management and SOA Agility / Marc Fiammante . - Boston : IBM Press, 2010 . - 192 p. ; 24 cm

   Динамична архитектура, ориентирана към услугите и управлението на бизнес процесите: най-добри практики при управление на бизнес процесите и гъвкавата архитектура, ориентирана към услугите

   ISBN 978-0-13-701891-8 

  

Сист. No: 14334

- 26 -

44522 

Harmon, Paul

   Business Process Change : A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals / Paul Harmon . - 2. ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2007 . - 549 p. ; 23 cm

   Промяната в бизнес процесите. Ръководство за бизнес мениджъри и специалисти по въпросите на управлението на бизнес процесите и подхода "шест сигма"

   ISBN 978-0-12-374152-3 

  

Сист. No: 14333

- 27 -

44525 

Silver, Bruce

   BPMN Method and Style / Bruce Silver . - Aptos : Cody-Cassidy Press, 2009 . - 213 p. ; 24 cm

   Метод и стил на нотацията за моделиране на бизнес процесите: методология основана на ниво процесно моделиране и подобряване управлението на бизнес процесите, използваща 2.0 нотацията за моделиране на бизнес процесите

   ISBN 978-0-9823681-0-7 

  

Сист. No: 14337

Методи на управление

- 28 -

44521 

Schurter, Terry et al.

   The Insiders' Guide to BPM : 7 Steps to Process Mastery / Terry Schurter, Peter Fingar . - Tampa : Meghan-Kiffer Press, 2009 . - 220 p. ; 21 cm

   Детайлно ръководство за управление на бизнес процесите: 7 стъпки за усъвършенстване на процесите

   ISBN 978-0-929652-09-2 

  

Сист. No: 14332

Счетоводство

- 29 -

657/С/М 457 

Свраков, Антон и др.

   Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз : Приложен коментар; Актуализиран нормативен текст / Антон Свраков, Бойка Брезоева . - София : Труд и право, 2012 . - 728 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-608-196-4 

  

Сист. No: 14350

Строителство

- 30 -

44537 

Габриель, Инго и др.

   Реконструкция зданий по стандартам энергоэффективного дома / Инго Габриель, Хайнц Ладенер . - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 . - 480 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-9775-0574-1 

  

Сист. No: 14353

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Художествена литература

- 31 -

44529 

Паци, Роберто

   Конклав / Роберто Паци ; Прев. от итал. Велимира Костова-Върлакова . - София : Унискорп, 2010 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-330-279-6 

  

Сист. No: 14343


 Индекс по АВТОРИ

Азиз, Шайен Джой 1 
Бенаим, Лоранс 20 
Брезоева, Бойка 29 
Габриель, Инго 30 
Гастел, Мини 21 
Генчева, Цветана 2 
Германов, Владимир 17 
Главусанов, Павел 21 
Гордель, И. В. 15 
Касабова, Камелия 19 
Кенов, Тодор 3 
Костова-Върлакова, Велимира 31 
Ладенер, Хайнц 30 
Лихтенщайн, Деймиън 1 
Луис, Майкъл 17 
Максимов, С. Н. 16 
Макэлрой, Кен 15 
Меламед, Галина 20 
Паци, Роберто 31 
Проктър, Боб 2 
Свраков, Антон 29 
Стоянович, Петър 22 
Трейси, Брайън 3 
Damelio, Robert 24 
Fiammante, Marc 25 
Fingar, Peter 28 
Harmon, Paul 26 
Schurter, Terry 28 
Silver, Bruce 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

България 2012 4 
Българска народна банка 18 
Големият залог 17 
Ив Сен Лоран 20 
Известният непознат Иван Стоянович-Аджелето [1862-1947] 22 
Конклав 31 
Легендата Версаче 21 
Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз 29 
Открий своя дар 1 
Платежните карти - инструмент за безналично плащане 19 
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година 5 6 7 8 9 10 11 12 
Преизграждане 3 
Реконструкция зданий по стандартам энергоэффективного дома 30 
Статистически годишник 2011 13 
Статистически справочник 2012 14 
Ти си роден богат 2 
Управление недвижимостью 15 16 
[Two thousand and ten] 2010 BPM and Workflow Handbook 23 
BPMN Method and Style 27 
Business Process Change 26 
Dynamic SOA and BPM 25 
The Basics of Process Mapping 24 
The Insiders' Guide to BPM 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Аз 2 
банки 18 
банков надзор 18 
банкова дейност 18 
банкова система 18 
безналично плащане 19 
бизнес 3 
бизнес интелигентност 23 
бизнес мениджъри 26 
бизнес организация 28 
бизнес процеси 23 24 25 26 27 28 
БНБ 18 
богатство 2 
България 4 13 
Българска народна банка 18 
български пощи 22 
българско законодателство 19 
вътрешен одит 18 
вътрешна търговия 4 
годишен отчет на БНБ 18 
годишен отчет на БНБ за 2008 18 
годишен отчет на БНБ за 2009 18 
годишен отчет на българска народна банка 18 
горско стопанство 13 
данъци върху доходите 29 
дар 1 
дебитни карти 19 
дейност 22 
демографско развитие 13 
депутат 22 
диаграма на процесите 24 
домакинства 13 
духовно развитие 1 3 
Европейски съюз 29 
електронни пари 19 
енергетика 4 13 
живот 1 20 21 22 
застраховане 13 
здраве 3 
здравеопазване 4 13 
знания 3 
изкуство 4 
износ и внос 4 13 
икономическо развитие 13 
инвеститори 17 
инвестиции 13 29 
инвестиционни решения 16 
интернет банкиране 19 
италианска литература 31 
италианска мода 21 
кариера 3 20 21 
ключ към успеха 3 
консолидирани финансови отчети 29 
кредитни карти 19 
кредитни преводи 19 
култура 4 
култура и изкуство 13 
личностна реализация 3 
личностно развитие 3 
любов 1 
малки и средни предприятия 13 
международни картови организации 19 
международни сравнения 13 
Международни счетоводни стандарти 29 
мода 20 21 
моделиери 20 21 
моделиране на бизнес процеси 27 
модни дизайнери 20 21 
МСС 29 
МСС 1 29 
МСС 10 29 
МСС 16 29 
МСС 17 29 
МСС 2 29 
МСС 34 29 
МСС 36 29 
МСС 38 29 
МСС 40 29 
МСС 7 29 
МСС 8 29 
МСФО 1 29 
МСФО 5 29 
МСФО 8 29 
население 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
население 2001 5 6 7 8 9 10 11 12 
население на България 4 
население по области 5 6 7 8 9 10 11 12 
население по области и населени места 5 6 7 8 9 10 11 12 
население по области и населени места 2001 5 6 7 8 9 10 11 12 
население по области и общини 5 6 7 8 9 10 11 12 
население по области и общини 2001 5 6 7 8 9 10 11 12 
научноизследователска и развойна дейност 4 
национални сметки 4 13 
недвижима собственост 15 16 
недвижими имоти 15 
недвижимо имущество 15 16 
нетекущи активи 29 
нефинансови предприятия 4 
НСИ 13 
области, общини и населени места 2001 5 6 7 8 9 10 11 12 
образование 4 
образование и наука 13 
околна среда 4 13 
осмисляне 1 
откровение 1 
отоплителни системи 30 
отчет на БНБ 18 
отчет на БНБ 2008 18 
пазар на труда 13 
пари 2 
пасиви 29 
платежни инструменти 19 
платежни карти 19 
платежни операции 19 
платежни системи 19 
постоянство 2 
потребителски цени 4 
потребление на домакинствата 4 
пощи 22 
правна уредба 19 
правосъдие 4 
преброяване на населението 5 6 7 8 9 10 11 12 
преброяване на населението 2001 5 6 7 8 9 10 11 12 
предприятия 4 
приходи и разходи 29 
промишленост 13 
просперитет 2 
работен поток 24 
работна сила 4 
радиотелеграф 22 
реинженеринг на процесите 26 
реконструкция на сгради 30 
ресторантьорство 4 
роман 31 
самосъзнание 2 
сгради 30 
селско стопанство 4 13 
семейство 3 
социална ангажираност 3 
социално развитие 13 
статистика 13 14 
статистика 2010 14 
статистика на България 4 13 14 
статистическа информация 13 
статистически годишник 13 
статистически данни 13 14 
статистически данни 2010 14 
статистически справочник 14 
статистически справочник 2010 14 
строителство 13 
счетоводна политика 29 
счетоводство 29 
съзнание 1 
съобщения 22 
състрадание 1 
текущи активи 29 
телеграфи 22 
телефони 22 
топлоизолоция 30 
транспорт 13 
туризъм 4 13 
търговия 13 
умения 3 
Уолстрийт 17 
упорство 2 
управление 15 16 24 25 26 28 
управленски решения 16 
успех 2 
финанси 13 
финанси и кредит 4 
финансова криза 17 
финансова независимост 3 
финансови инструменти 29 
финансови отчети 29 
финансови пазари 17 
френска мода 20 
хотелиерство 4 
цел 3 
цени 13 
чекове 19 
BPM 23 
BPMN 27 
SEPA 19