НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-155-7 

   Т. 9. Пан-Рем . - 2012 . - 3299-3712 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 14007

- 2 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. . - София : Труд, 2011 - 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-154-4 

   Т. 10. Рем-Сон . - 2012 . - 3711-4124 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 14008

- 3 -

44344 

Калагларски, Георги и др.

   Варненската журналистика : (1990-2010) / Георги Калагларски, Дилян Григоров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 87 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-496-4 

  

Сист. No: 14058

- 4 -

44406 

Уотсън, Ричард

   Архиви на бъдещето : История на следващите 50 години / Ричард Уотсън ; Прев. Ана Пипева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2012 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-164-3 

  

Сист. No: 14161

Печат. Информационна дейност

- 5 -

44394 

Петков, Росен

   За старите книги и компютърните изкуства / Росен Петков . - 2. доп. изд. . - София : Соки, 2012 . - 232 с. : с ил., сн., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92311-6-8 

  

Сист. No: 14147

ФИЛОСОФИЯ

- 6 -

44335 

Ницше в България  : Антология /  Състав. Латьо Йорданов Латев, Анани Борисов Стойнев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 331 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-448-7 

  

Сист. No: 14049

- 7 -

44363 

Стамболийски, Иво

   Какво е това човекът? / Иво Стамболийски . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-498-8 

  

Сист. No: 14077

- 8 -

44303 

Съвременни философски изследвания  : [Тематичен сборник] /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 284 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-954-524-806-1 

  

Сист. No: 14013

- 9 -

44302 

Философска антропология  : Избрани гледни точки / Лъчезар Стоянов Андреев и др . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 244 с. ; 21 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-954-524-772-9 

  

Сист. No: 14012

Психология

- 10 -

44396 

Гиблин, Лес

   Как да общуваме уверено и успешно / Лес Гиблин ; Прев. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Сиела Норма АД, 2011 . - 188 с. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-0964-7 

  

Сист. No: 14150

- 11 -

44399 

Гилбърт, Пол

   Състрадателното съзнание : Нов поглед към трудностите в живота ни / Пол Гилбърт ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2011 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-474-528-8 

  

Сист. No: 14153

- 12 -

44340 

Джуров, Мартин

   Детето от аутистичния спектър : Комуникативен контекст / Мартин Джуров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 151 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-511-4 

  

Сист. No: 14054

- 13 -

44341 

Джуров, Мартин

   Успешната училищна адаптация и обучение на различното дете в България : Аутистичен спектър / Мартин Джуров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 47 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-512-1 

  

Сист. No: 14055

- 14 -

44398 

Карнеги, Дейл

   Как да градим пълноценни отношения / Дейл Карнеги ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Колибри, 2012 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-926-1 

  

Сист. No: 14152

- 15 -

44349 

Митева, Даниела

   Психология на оптималното функциониране / Даниела Митева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 244 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-535-0 

  

Сист. No: 14063

- 16 -

44312 

Мюлер, Станислав

   Отключи паметта си: запомни всичко! / Станислав Мюлер ; Прев. Таня Цолова . - София : Асеневци, 2010 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8898-20-1 

  

Сист. No: 14026

- 17 -

44405 

Накамото, Стив

   Говори като победител / Стив Накамото . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 235 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-1070-4 

  

Сист. No: 14160

- 18 -

44395 

Отфьой, Мишел и др.

   Пристрастени към интернет : От скуката до зависимостта / Мишел Отфьой, Дан Велеа ; Прев. от фр. Петър Герджиков . - София : РИВА, 2011 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-365-9 

  

Сист. No: 14149

- 19 -

44321 

Пийз, Алън и др.

   Най-новата книга за езика на тялото / Алън Пийз, Барбара Пийз ; Прев. от англ. Лиляна Лакова . - София : Сиела Норма АД, 2009 . - 415 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-0414-7 

  

Сист. No: 14035

- 20 -

44402 

Фройд, Зигмунд

   [Петте] 5-те случая : [Т. 1 - 5] / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Анета Иванова, Владимир Теохаров . - София : КХ ; Стигмати, 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-587-163-4 

   ISBN 978-954-336-139-7 

   [Т. 4]. Председателят Шребер психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя : Dementia paranoides . - 168 с.

   

  

Сист. No: 14157

- 21 -

44403 

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш : Дилемата на човешкия избор / Ерих Фром ; Прев. от англ. Лилия Енева . - София : Кибеа, 2011 . - 295 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   

   ISBN 954-474-068-6 

  

Сист. No: 14158

- 22 -

44323 

Хелсинг, Ян ван и др.

   Третата световна война : Сто ясновидци разкриват в своите видения събития от близкото бъдеще / Ян ван Хелсинг, Франц фон Щайн ; Прев. от нем. Антонио Маринов . - София : Дилок, 2012 . - 416 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2902-12-6 

  

Сист. No: 14037

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 23 -

44355 

Петрова, Мария

   Въведение в социологията : Учебно помагало / Мария Петрова . - София : Албатрос, 2012 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-108-8 

  

Сист. No: 14069

- 24 -

44356 

Петрова, Мария

   Етничност и етническа идентичност / Мария Петрова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 160 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-534-3 

  

Сист. No: 14070

Политика

- 25 -

44337 

Асенов, Бончо

   Споделено извън книгите / Бончо Асенов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-504-6 

  

Сист. No: 14051

- 26 -

44292 

Клаус, Вацлав

   Евроинтеграция без илюзии / Вацлав Клаус ; Прев. от чеш. Петьо Ангелов . - София : МаК, 2012 . - 128 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-28-6 

  

Сист. No: 13995

- 27 -

44346 

Кръстев, Драгомир

   Контрол на незаконната миграция към Европейския съюз / Драгомир Кръстев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 218 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-499-5 

  

Сист. No: 14060

- 28 -

44310 

Манолов, Георги Любенов

   Политическият елит : Теория, история, лидерство / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012 . - 317 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92776-3-0 

  

Сист. No: 14023

- 29 -

44408 

Популизмите  /  Под ред. на Жан-Пиер Риу ; Прев. от фр. Татяна Буруджиева . - София : РИВА, 2011 . - 320 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-347-5 

  

Сист. No: 14163

- 30 -

44371 

Симеонов, Калоян

   Косово - поглед към бъдещето / Калоян Симеонов . - София : Минерва, 2012 . - 640 с. : с прил., табл., цв. сн., карти ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8702-23-2 

  

Сист. No: 14086

Икономика. Икономически науки

- 31 -

44336 

Андонова, Кремена

   Интегрирано регионално развитие : Теоретични и приложни аспекти / Кремена Андонова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 133 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-517-6 

  

Сист. No: 14050

- 32 -

44339 

Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти  : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г. . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-525-1 

  

Сист. No: 14053

- 33 -

44306 

Владимирова, Катя Иванова

   Макроикономически анализи и прогнози : Методология и практика / Катя Иванова Владимирова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 244 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-255-0 

  

Сист. No: 14018

- 34 -

44376 

Горчева, Таня Веселинова

   Международен туризъм / Таня Веселинова Горчева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 200 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-939-8 

  

Сист. No: 14107

- 35 -

44294 

Иванов, Станислав и др.

   Маркетинг в хотелиерството : [Учебник] / Станислав Иванов, Владимир Жечев . - Варна : Зандагор, 2011 . - 376 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-92786-1-3 

  

Сист. No: 13997

- 36 -

44387 

Икономика  : Сборник от тестове за кандидат-студенти / Любен Кирев и др . - Свищов : АБАГАР, 2012 . - 216 с. ; 23 см

   Други авт.: С. Найденова, И. Петров, К. Кунев, Л. Несторов, Й. Василев, Р. Лазаров, О. Марков, П. Шишманова, Т. Асенов, Т. Тодорова.

   ISBN 978-954-427-967-7 

  

Сист. No: 14140

- 37 -

44299 

Конт-Спонвил, Андре

   Морален ли е капитализма? / Андре Конт-Спонвил ; Прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Колибри, 2011 . - 167 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-925-4 

  

Сист. No: 14002

- 38 -

44317 

Максуел, Сара

   Цената е грешна : Разберете какво прави цената справедлива и каква е истинската цена на несправедливото ценообразуване / Сара Максуел ; Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2011 . - 296 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-70-5 

  

Сист. No: 14031

- 39 -

44181 

Микроикономика  : [Учебник] / Любен Кирев и др . - 6. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 452 с. : с табл., гр. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 4)

   Други авт.: С. Найденова, Д. Найденов, И. Петров, П. Маринов, К. Кунев, Л. Несторов, Й. Василев, О. Марков, Р. Лазаров, А. Радев, П. Шишманова.

   ISBN 978-954-23-0723-5 

  

Сист. No: 14130

- 40 -

II 1688 

Николова, Христина Лазарова

   Международен транспорт и спедиция / Христина Лазарова Николова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 158 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-644-240-6 

  

Сист. No: 14016

- 41 -

338.2/С/П 421 

Петезичен тематичен бизнес речник  : Български, русский, english, deutsch, fransaia /  Състав. Надка Ангелова и др . - София : Колибри, 2009 . - 391 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-529-465-5 

  

Сист. No: 13991

- 42 -

44357 

Попова, Даниела

   Културните аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма / Даниела Попова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-526-8 

  

Сист. No: 14071

- 43 -

44293 

Рубино, Джо

   Пълно ръководство по мрежов маркетинг : 37 от най-печелившите лидери в мрежовия маркетинг споделят ценните си тайни за изграждане на огромно богатство / Джо Рубино ; Прев. Димитър Александров Пройчев . - София : Анхира, 2010 . - 376 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-96-4 

  

Сист. No: 13996

- 44 -

44366 

Танкова, Елеонора

   Икономика и общество, базирани на знание : Предизвикателства за човешките ресурси / Елеонора Танкова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 191 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-536-7 

  

Сист. No: 14080

- 45 -

44305 

Терезова, Силвия Цветкова

   Бизнес план на търговската фирма : Финансови аспекти / Силвия Цветкова Терезова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-249-9 

  

Сист. No: 14017

- 46 -

44296 

Уайнър, Ерик Дж.

   Сенчестият пазар : Големите играчи и новият световен ред / Ерик Дж. Уайнър ; Прев. Адриана Момчилова . - София : НСМ Медиа, 2011 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-20-0 

  

Сист. No: 13999

- 47 -

44295 

Хил, Наполеон

   Да прецакаш дявола : Тайната за постигане на свобода и успех / Наполеон Хил ; Ред. и ком. Шарън Лехтър ; Прев. Силвия Пешева . - София : AMG, 2011 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-37-0 

  

Сист. No: 13998

- 48 -

44410 

Хил, Наполеон

   Ключът към богатството / Наполеон Хил ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2012 . - 197 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 14165

- 49 -

44404 

Шемин, Робърт

   Защо този идиот е богат, а не аз? / Робърт Шемин ; Прев. Диана Райкова . - София : Ергон, 2012 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9625-47-9 

  

Сист. No: 14159

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 50 -

44327 

Корфийлд, Ребека

   Изготвяне на съвършенното CV : Как да оставим безукорно впечатление и получим длъжността, която сме пожелали / Ребека Корфийлд . - София : Класика и Стил, 2011 . - 168 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-071-2 

  

Сист. No: 14041

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 51 -

44374 

Адамов, Величко и др.

   Валути и валутни системи : Сборник от задачи и тестове / Величко Адамов, Андрей Захариев . - Велико Търново : АБАГАР, 2005 . - 264 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-664-5 

  

Сист. No: 14097

- 52 -

44181 

Захариев, Андрей

   Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България : [Монография] / Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 247 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 13)

   

   ISBN 978-954-23-0742-6 

  

Сист. No: 14135

- 53 -

44393 

Мерк, Аксел

   Наръчник да бъдем стабилни по време на криза / Аксел Мерк ; Прев. от англ. Добринка Кръстева . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 311 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1078-0 

  

Сист. No: 14146

- 54 -

44307 

Миланова, Емилия Георгиева

   Вътрешен анализ на адекватността на капитала : Финансово-счетоводни аспекти / Емилия Георгиева Миланова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 344 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-220-8 

  

Сист. No: 14019

- 55 -

44308 

Миланова, Емилия Георгиева

   Капиталова адекватност на банките : Финансово-счетоводни аспекти на анализ и оценка / Емилия Георгиева Миланова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 202 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-217-8 

  

Сист. No: 14020

Финанси

- 56 -

44297 

Кенеди, Маргарет

   Лихвата - рак на обществото : Сборник от статии / Маргарет Кенеди ; Състав. и прев. Владимир Богданов . - 2. изд. . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2012 . - 137 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-50-5 

  

Сист. No: 14000

Данъци. Такси. Налози

- 57 -

38175 

Гекова, Валентина и др.

   Казуси от практиката по прилагането на промените в данъчните закони за 2012 година : Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за данък върху добавената стойност / Валентина Гекова, Ивайло Кондарев . - София : Мисъл, 2012 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 3)

   

   ISBN 978-954-8006-46-0 

  

Сист. No: 14009

Икономика

- 58 -

44285 

Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово  : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. . - Габрово : ТУ-Габрово, 2008 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2008 . - 660 С.

   

  

Сист. No: 14083

Аграрна икономика

- 59 -

44379 

Блажева, Виолета и др.

   Аграрен мениджмънт : Ръководство за семинарни занятия / Виолета Блажева, Маруся Линкова, Димитринка Грозева . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 96 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0743-3 

  

Сист. No: 14124

Икономика на туризма

- 60 -

44181 

Горчева, Таня

   Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес / Таня Горчева . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 184 с. : с табл., гр., диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 10)

   

   ISBN 978-954-23-0734-1 

  

Сист. No: 14088

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 61 -

44388 

Банчев, Петър

   Пазарни проучвания / Петър Банчев . - 5. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 360 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-661-7 

  

Сист. No: 14141

- 62 -

44389 

Банчев, Петър

   Маркетинг / Петър Банчев . - 6. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 648 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-662-4 

  

Сист. No: 14142

- 63 -

44390 

Въведение в търговията  : [Учебник] / Марияна Божинова и др . - 2. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 304 с. : с табл., прил., фиг., тест. ; 24 см

   Други авт.: С. Петрова, С. Илийчовски, П. Мидова, Т. Филипова.

   ISBN 978-954-775-824-7 

  

Сист. No: 14143

- 64 -

44383 

Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС  : Сборник научно-приложни изследвания . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0731-0 

   Ч. 1 . - 2012 . - 286 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 14128

- 65 -

44181 

Любенов, Здравко

   Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими / Здравко Любенов . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 222 с. : с прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 11)

   

   ISBN 978-954-23-0739-6 

  

Сист. No: 14133

- 66 -

44385 

Организация и технология на продажбите  / Венцислав Минков и др . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 232 с. : с табл., фиг., тест. ; 24 см

   Други авт.: П. Мидова, С. Петрова, В. Перков.

   ISBN 978-954-400-126-1 

  

Сист. No: 14138

- 67 -

44381 

Петрова, Симеонка и др.

   Икономика на търговията : [Учебник] / Симеонка Петрова, Светослав Илийчовски, Пламен Кънев . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 279 с. : с табл., фиг., тестове ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0738-9 

  

Сист. No: 14126

- 68 -

44365 

Танкова, Елеонора

   Глобализация на икономиката и развитието / Елеонора Танкова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-532-9 

  

Сист. No: 14079

Маркетинг

- 69 -

44372 

Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики  : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007 . - 335 с. 7 с табл., прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0333-2 

  

Сист. No: 14087

Международни икономически отношения

- 70 -

44343 

Иванова, Виржиния

   Сливанията и поглъщанията в международния бизнес / Виржиния Иванова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 167 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978954-715-520-6 

  

Сист. No: 14057

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 71 -

44351 

Недялков, Красимир

   Европейските институции : Еволюция на кризата / Красимир Недялков . - София : Албатрос, 2012 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-107-1 

  

Сист. No: 14065

Право. Наука за държавата и правото

- 72 -

44338 

Великов, Иво

   Защита на личните данни : Сравнителен анализ на националното и европейското законодателство. Защита на личните данни в МВР / Иво Великов . - София : Албатрос, 2011 . - 296 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-751-103-3 

  

Сист. No: 14052

- 73 -

44400 

Глени, Миша

   Darkmarket: киберкрадци, киберченгета и самият ти : Как хакерите станаха новата мафия / Миша Глени ; Прев. от англ. Александър Николов . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 320 с. ; 21 см . -  (Поредица Войни и власт)

   

   ISBN 978-954-28-1053-7 

  

Сист. No: 14154

- 74 -

44370 

Димитров, Пенко

   Финансово право : [Учебник] / Пенко Димитров . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0732-7 

  

Сист. No: 14085

- 75 -

44345 

Коев, Станислав

   Българско трудово право / Станислав Коев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 374 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-497-1 

  

Сист. No: 14059

- 76 -

44373 

Парыгина, Вера Анатольевна и др.

   Бюджетное право и процесс : Учебник / Вера Анатольевна Парыгина, Астамур Анатольевич Тедеев . - Москва : Эксмо, 2005 . - 383 с. ; 22 см . -  (Российское юридическое образование)

   

   ISBN 5-699-09576-4 

  

Сист. No: 14090

- 77 -

44330 

Пенов, Сашо

   Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки / Сашо Пенов . - София : СИБИ, 2011 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-749-0 

  

Сист. No: 14044

- 78 -

44358 

Радев, Орлин

   Право и информация в съвременния свят : Пунктове, спекулации, посоки / Орлин Радев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 138 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-502-2 

  

Сист. No: 14072

- 79 -

44361 

Сидерова, Емилия

   Президентът като неутрална власт / Емилия Сидерова . - София : Албатрос, 2012 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-109-5 

  

Сист. No: 14075

- 80 -

44362 

Сидерова, Емилия

   Устройство на съдебната власт : Учебно помагало / Емилия Сидерова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-519-0 

  

Сист. No: 14076

- 81 -

44364 

Станков, Боян

   Международно наказателно право : Курс лекции / Боян Станков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 196 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-518-3 

  

Сист. No: 14078

- 82 -

44384 

Стефанов, Стефан

   Събиране на парични вземания : Наръчник / Стефан Стефанов . - София : Резон-България ЕООД, Б. г. . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91801-2-1 

  

Сист. No: 14136

- 83 -

44367 

Хаджолян, Масис

   Държава, право, конституция : Избрани студии и статии / Масис Хаджолян . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-715-522-0 

   Т. 3 . - 2012 . - 215 с.

   

  

Сист. No: 14081

Обществено управление. Военни науки

- 84 -

44342 

Иванов, Христо

   Сигурността на малките и средните предприятия в България. Стандарти / Христо Иванов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 138 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-503-9 

  

Сист. No: 14056

- 85 -

44348 

Минева, Станислава

   Митническо и финансово разузнаване : Учебно помагало / Станислава Минева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-533-6 

  

Сист. No: 14062

Военно дело . Военни науки

- 86 -

44359 

Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава  / Петър Христов и др . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 280 с. ; 20 см

   Други авт.: С. Симеонов, В. Христов, В. Попов, С. Минева.

   ISBN 978-954-715-500-8 

  

Сист. No: 14073

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 87 -

44181 

Икономически профил на индивидуалната и социалната сигурност в условията на пазарно стопанство  : [Монография] / Боян Илиев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 190 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 6)

   Други авт.: Д. Врачовски, Р. Ерусалимов, П. Йорданов, В. Василев, С. Пантелеева, А. Панева.

   ISBN 978-954-23-0728-0 

  

Сист. No: 14131

- 88 -

44300 

Социално включване  / Милена Йоргова и др . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 228 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-812-2 

  

Сист. No: 14011

Застраховане

- 89 -

44369 

Василев, Венцислав

   Въведение в презастраховането : [Учебник] / Венцислав Василев . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 164 с. : с табл., прил., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-682-2 

  

Сист. No: 14084

Образование

- 90 -

44287 

Георгиев, Людмил

   Преподаване чрез казуси / Людмил Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 137 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-641-4 

  

Сист. No: 13988

- 91 -

378/С/С 593 с 

Справочник за кандидат-студенти 2012/2013 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър"  : Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 159 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 1312-9767 

  

Сист. No: 14003

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 92 -

44347 

Манасиева, Капка

   Модата - индустриален фокус / Капка Манасиева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 119 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-527-5 

  

Сист. No: 14061

- 93 -

44354 

Пенева-Сотирова, Диана

   Композицията в дизайна на облеклото / Диана Пенева-Сотирова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 135 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-529-9 

  

Сист. No: 14068

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 94 -

44304 

Минчева, Иванка

   Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика / Иванка Минчева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 136 с. : с форм. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-796-5 

  

Сист. No: 14014

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 95 -

44380 

Личев, Тихомир

   Екология и опазване на природната среда : [Учебник] : Ч. 1 - / Тихомир Личев . - Прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0740-2 

   Ч. 1 . - 2012 . - 131 с. : с фиг., тестове

   

  

Сист. No: 14125

Геология. Геологически и геофизически науки

- 96 -

551/С/А 321 

Алексиев, Георги Цветков и др.

   Терминологичен речник по геоморфология / Георги Цветков Алексиев, Маринела Агаларева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-803-0 

  

Сист. No: 14015

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 97 -

44181 

Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия  : Оценка на потенциала и ефективността / Марина Николова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 153 с. : с табл., прил, фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 12)

   Други авт.: С. Симеонов, М. Линкова, П. Павлов.

   ISBN 954-123- ; 987-6978-954-23-0741-9 

  

Сист. No: 14134

Мениджмънт

- 98 -

44333 

Асенов, Анатолий и др.

   Управление и поведение в организацииите / Анатолий Стефанов Асенов, Ирена Емилова . - В. Търново : АБАГАР, 2011 . - 216 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-946-2 

  

Сист. No: 14047

- 99 -

44332 

Асенов, Анатолий Стефанов и др.

   Екологично управление на бизнеса / Анатолий Стефанов Асенов, Михаил Симеонов Чиприянов, Станислава Красимирова Стоянова . - В. Търново : АБАГАР, 2011 . - 233 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-938-7 

  

Сист. No: 14046

- 100 -

44334 

Асенов, Анатолий Стефанов и др.

   Екологично управление на бизнеса : Сборник материали за аудиторна и извънаудиторна работа / Анатолий Стефанов Асенов, Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2011 . - 204 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-941-7 

  

Сист. No: 14048

- 101 -

44181 

Бакърджиева, Милка

   Поликултурността и умението за ефективна междукултурна комуникация като ценности на съвременния мениджмънт / Милка Бакърджиева . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 238 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 2)

   

   ISBN 978-954-23-0722-8 

  

Сист. No: 14129

- 102 -

44386 

Дилков, Цветан

   Управление на риска : [Учебник] / Цветан Дилков . - София : Нова звезда, 2011 . - 228 с. : с табл., фиг., тест. ; 24 см

   

  

Сист. No: 14139

- 103 -

44353 

Парашкевова, Александра

   Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество : Насоки за модификация в началото на XXI век / Александра Парашкевова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 220 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-528-2 

  

Сист. No: 14067

- 104 -

II 1689 

Ръководство за система от знания за управление на проекти  . - 4. изд. . - София : Класика и Стил, 2011 . - 490 с. : с прил., табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-327-076-7 

  

Сист. No: 14025

Методи на управление

- 105 -

44375 

Асенов, Анатолий

   Фирмен мениджмънт / Анатолий Асенов . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 330 с. : с табл., гр., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-969-1 

  

Сист. No: 14105

- 106 -

44325 

Бланчард, Кен и др.

   Лидерството и едноминутният мениджър : Увеличавене на ефективността чрез ситуационното лидерство / Кен Бланчард, Патрициа Зигарми, Дреа Зигарми ; Прев. от англ. Ива Веселинова Лаптева . - София : Класика и Стил, 2011 . - 120 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-072-9 

  

Сист. No: 14039

- 107 -

44378 

Богданова, Маргарита

   Управление на проекти : [Учебник] / Маргарита Богданова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 196 с. : с табл., фиг., тест., зад. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0737-2 

  

Сист. No: 14123

- 108 -

44315 

Брейфман, Ори и др.

   Морската звезда и паякът : Неукротимата сила на организациите без лидери / Ори Брейфман, Род Бекстром ; Прев. от англ. Бойко Благоев . - София : Сиела Норма АД, 2011 . - 179 с. : с гр., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0992-0 

  

Сист. No: 14029

- 109 -

44326 

Високоефективната организация  / Робърт Саймънс и др ; Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2011 . - 166 с. : с табл., гр. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-067-5 

  

Сист. No: 14040

- 110 -

44314 

Гостик, Ейдриън и др.

   Принцип на моркова / Ейдриън Гостик, Честър Елтън ; Прев. Павел Главусанов . - София : Класика и Стил, 2012 . - 264 с. : с прил., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-077-4 

  

Сист. No: 14028

- 111 -

44298 

Елиът, Джей и др.

   Стив Джобс iЛидерът : Човекът, преобразил начина ни на общуване и живот / Джей Елиът, Уилям Саймън ; Прев. Евелина Пенева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2011 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-144-5 

  

Сист. No: 14001

- 112 -

I 2104 

Емилова, Ирена

   Възможности за управление на организационната култура / Ирена Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 169 с. : с табл., сх., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 115)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 14006

- 113 -

44329 

Карабельова, Соня

   Ценности и културни практики в България / Соня Карабельова . - София : Класика и Стил, 2011 . - 344 с. : с табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-074-3 

  

Сист. No: 14043

- 114 -

44288 

Кийосаки, Робърт Т. и др.

   Преди да напуснете работа : 10 урока от реалния живот, които трябва да знае всеки предприемач, за да изгради бизнес за милиони / Робърт Т. Кийосаки, Шарън Л. Лехтър ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2011 . - 334 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2929-20-8 

  

Сист. No: 13989

- 115 -

44318 

Немети, Лес

   Успешно излизане от бизнеса : Защо, кога и как. Опции, увеличаване на стойноста и управление на прехвърлянето за собственици на компании / Лес Немети ; Прев. от англ. Правда Игнатова . - София : Класика и Стил, 2011 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-075-0 

  

Сист. No: 14032

- 116 -

44382 

Сирашки, Христо

   Стратегическо управление : [Учебник] / Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 196 с. : с табл., прил., фиг., тестове ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0736-5 

  

Сист. No: 14127

Счетоводство

- 117 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2012 година : Закон за счетоводството. Закон за независим финансов одит. Национални стандарти за финансови отчети. Международни счетоводни стандарти. Организация на счетоводството в предприятието.Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2012 . - 536 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 14010

- 118 -

44309 

Миланова, Емилия Георгиева и др.

   Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието : [Учебник] / Емилия Георгиева Миланова, Николай Николов Орешаров . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 414 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-235-2 

  

Сист. No: 14021

- 119 -

44377 

Отчитане на външнотърговските сделки  / Васил Меразчиев и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 191 с. ; 23 см

   Други авт.: Г. Баташки, Г. Иванова-Кузманова, С. Панчева, Р. Михайлова.

   ISBN 978-954-23-0483-8 

  

Сист. No: 14110

- 120 -

44181 

Управленско счетоводство  : [Учебник] / Георги Илиев и др . - 4. осн. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 435 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 9)

   Други авт.: Е. Аверкович, Р. Симеонова, С. Александров, Г. Иванова-Кузманова, Р. Михайлова, Р. Кръстева-Христова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-0733-4 

  

Сист. No: 14132

Одиторски контрол

- 121 -

657/С/К 924 Да 

Кръстева, Добринка Петрова

   Английско-български и българо-английски речник : Одит, счетоводство, европейска терминология ч. II, тръжни процедури, договорни отношения, управление на проекти /  Състав. Добринка Петрова Кръстева . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 1208 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0727-8 

  

Сист. No: 13992

Информационни технологии

- 122 -

44316 

Колисниченко, Денис

   PHP & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Анета Петева . - София : Асеневци, 2011 . - 372 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-21-8 

  

Сист. No: 14030

- 123 -

44350 

Момчева, Галина и др.

   Разделяй и владей: техники по програмиране / Галина Момчева, Мария Брусева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 87 с. : с гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-531-2 

  

Сист. No: 14064

- 124 -

44352 

Парашкевова, Александра

   [Ай Ти] IT аутсорсинг - модел за управление на информационните ресурси в административната среда / Александра Парашкевова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 86 с. : с табл. ; 20 см . -  (Серия Знание)

   

   ISBN 978-954-715-513-8 

  

Сист. No: 14066

- 125 -

44360 

Ракитина-Куреши, Евгения

   Операционни системи с отворен код - LINUX / Евгения Ракитина-Куреши . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 316 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-539-8 

  

Сист. No: 14074

Информационни мрежи. Информационни системи

- 126 -

44392 

Томс, Жюстин и др.

   Инструменти за социални мрежи : Маркетинг в епохата на Web 2.0 / Жюстин Томс, Камелия Георгиева . - София : Сиела Норма АД, 2011 . - 435 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1004-9 

  

Сист. No: 14145

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 127 -

7/С/Р 564 

Речник по естетика и философия на изкуството  /  Под ред. на Жак Моризо, Роже Пуиве ; Прев. от фр. Александра Желева, Нина Венова . - София : РИВА, 2012 . - 632 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-383-3 

  

Сист. No: 14167

Градоустройство

- 128 -

711/С/К 721 

Ковачев, Атанас и др.

   Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство, местно самоуправление, недвижима собственост / Атанас Ковачев, Константин Калинков . - Варна : Геа принт, 2011 . - 448 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-9430-72-1 

  

Сист. No: 14022

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 129 -

44311 

Български език за чуждестранни студенти по икономика  : Увод в специолизирания език / Анастасия Кондукторова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 358 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-0498-8 

  

Сист. No: 14024

- 130 -

44368 

Beltscheva, Vera

   Deutsch in der politik / Vera Beltscheva . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 57 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-715-510-7 

  

Сист. No: 14082

- 131 -

II 1690 

Monev, Victor et al.

   Einfuhrungskurs deutsch / Victor Monev, Venzislav Vezirov . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 176 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-427-957-8 

  

Сист. No: 14137

Литературознание

- 132 -

44290 

Къшнър, Малкълм и др.

   Ораторско майсторство и презентиране for Dummies / Малкълм Къшнър, Роб Йънг ; Прев. Мина Вапирева . - София : Алекс Софт, Б. г. . - 232 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-176-2 

  

Сист. No: 13993

Художествена литература

- 133 -

44291 

Бочаров, Петко

   Нашата Via Dolorosa / Петко Бочаров . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 175 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-767-8 

  

Сист. No: 13994

- 134 -

44320 

Бочаров, Петко

   Страсти и контрасти в три Българии / Петко Бочаров . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-702-9 

  

Сист. No: 14034

- 135 -

44301 

Еко, Умберто

   Пражкото гробище / Умберто Еко ; Прев. Стефан Тафров . - София : Бард, 2012 . - 496 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-655-281-5 

  

Сист. No: 14004

- 136 -

44397 

Орошаков, Харалампи Г.

   Аферата "Батенберг" : Животът и приключенията на Гаврил Орошаков или една руско-европейска истрия / Харалампи Г. Орошаков ; Прев. от нем. Ана Димова . - Пловдив : Летера, 2011 . - 720 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-516-825-8 

  

Сист. No: 14151

- 137 -

44313 

Стамболов, Иван

   Сула в огледалния свят / Иван Стамболов . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1046-9 

  

Сист. No: 14027

- 138 -

44409 

Цанев, Стефан

   Мравки и богове : Хроника на XX век. Роман / Стефан Цанев . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-462-2 

  

Сист. No: 14164

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 139 -

44391 

Бенасар, Бартоломе и др.

   [Шестнадесети] XVI век / Бартоломе Бенасар, Жан Жакар ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева . - София : РИВА, 2011 . - 416 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-380-2 

  

Сист. No: 14144

- 140 -

91/С/Г 181 

Галахър, Мери-Ан

   Мечтаните туристически пътувания : Опознайте най-невероятните места по света / Мери-Ан Галахър ; Прев. Илия Илиев . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 192 с. : с цв. сн. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-28-1002-5 

  

Сист. No: 14156

- 141 -

44324 

Георгиев, Анатоли и др.

   Моделът на успеха 22 или как да успяваш в България / Анатоли Георгиев, Георги Стайков, Емил Спахийски . - София : Училище за успех, 2012 . - 218 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-928-461-4 

  

Сист. No: 14038

- 142 -

914/С/Д 448 

Дерменджиева, Стела и др.

   [Сто] 100 национални туристически обекта : Пътеводител / Стела Дерменджиева, Атанас Дерменджиев . - 2. доп. изд. . - София : Световна библиотека, 2011 . - 256 с. : с цв. ил., карти ; 21 см

   

   ISBN 978-954-574-065-7 

  

Сист. No: 14148

- 143 -

44328 

Хънт, Патрик

   [Десет] 10 открития, които пренаписаха историята / Патрик Хънт ; Прев. от англ. Люба Илиева . - София : Унискорп, 2011 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-330-330-4 

  

Сист. No: 14042

Биографии

- 144 -

44331 

Айзъксън, Уолтър

   Стив Джобс / Уолтър Айзъксън . - 2. изд. . - София : СофтПрес, 2012 . - 640 с., 8 л. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-999-0 

  

Сист. No: 14045

- 145 -

44286 

Беъм, Джордж

   I Стив : Словото на човека, прозрял в бъдещето / Джордж Беъм ; Прев. Добринка Кръстева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2011 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-783-156-8 

  

Сист. No: 13987

- 146 -

44289 

Дачев, Юрий и др.

   Една фурия на 90 : Стоянка Мутафова / Юрий Дачев, Стоянка Мутафова . - София : Слънце, 2012 . - 352 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-181-3 

  

Сист. No: 13990

История

- 147 -

43578 

Грег, Шарлот

   Конспирацията : Най-големите заговори, тайни споразумения и заблуди в историята / Шарлот Грег ; Прев. от англ. Лилия Костова . - София : AMG, 2012 . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-41-7 

  

Сист. No: 12753

- 148 -

44407 

Пенчев, Пенчо Д.

   Как се наливаха основите : Към ранната история на българската корупция (1879-1912) / Пенчо Д. Пенчев . - София : РИВА, 2011 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-354-3 

  

Сист. No: 14162

- 149 -

II 1687 

Тейлър, Ендрю

   Възход и гибел на великите империи / Ендрю Тейлър ; Прев. Васко Арнаудов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 256 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-28-0454-3 

  

Сист. No: 14005

- 150 -

44319 

Ушаков, Александър Генадиевич

   Тайните на Изтока / Александър Генадиевич Ушаков ; Прев. Лора Бранева . - София : Дилок, 2007 . - 460 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9994-69-8 

  

Сист. No: 14033

- 151 -

44322 

Хотън, Брайън

   Мистерии в историята : Хора, места и необикновени неща, забулени в мрака на времето / Брайън Хотън ; Прев. Илия Илиев . - София : Сиела Норма АД, 2011 . - 303 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0952-4 

  

Сист. No: 14036

- 152 -

44401 

[Народна република България] НРБ от началото до края  / Ивайло Знеполски и др . - София : Сиела, 2011 . - 480 с. ; 24 см

   Други авт.: Д. Вачков, И. Еленков, М. Иванов, М. Груев, М. Методиев, П. Дойнов.

   ISBN 978-954-28-0896-1 

  

Сист. No: 14155


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 120 
Агаларева, Маринела 96 
Адамов, Величко 51 
Айзъксън, Уолтър 144 
Александров, Станислав 120 
Алексиев, Георги Цветков 96 
Ангелов, Петьо 26 
Ангелов, Симеон 37 
Ангелова, Надка 41 
Андерсън, Рей 9 
Андонова, Кремена 31 
Андреев, Лъчезар Стоянов 9 
Арнаудов, Васко 149 
Асенов, Анатолий 105 
Асенов, Анатолий Стефанов 98 99 100 
Асенов, Бончо 25 
Асенов, Тодор 36 
Атанасова, Таня 129 
Бакърджиева, Милка 101 
Банчев, Петър 61 62 
Баташки, Георги 119 
Бекстром, Род 108 
Белогашев, Георги Стоянов 9 
Белчева, Вера 130 
Бенасар, Бартоломе 139 
Беъм, Джордж 145 
Благоев, Бойко 108 
Блажева, Виолета 59 
Бланчард, Кен 106 
Бланчард, Кенет 106 
Богданов, Владимир 56 
Богданова, Маргарита 107 
Божинова, Марияна 63 
Бочаров, Петко 133 134 
Бояджиева, Валентина 139 
Бранева, Лора 150 
Брезоева, Бойка 117 
Брейфман, Ори 108 
Брусева, Мария 123 
Бузов, Вихрен 8 
Буруджиева, Татяна 29 
Вапирева, Мина 132 
Василев, Венцислав 87 89 
Василев, Йордан 36 39 
Василева, Мария 48 
Вачков, Даниел 152 
Велеа, Дан 18 
Великов, Иво 72 
Венова, Нина 127 
Владимирова, Катя Иванова 33 
Врачовски, Данаил 87 
Габровски, Йордан Генгев 9 
Галахър, Мери-Ан 140 
Гекова, Валентина 57 
Георгиев, Анатоли 141 
Георгиев, Людмил 90 
Георгиева, Камелия 126 
Герджиков, Петър 18 
Гиблин, Лес 10 
Гилбърт, Пол 11 
Главусанов, Павел 110 
Глени, Миша 73 
Горчева, Таня 60 
Горчева, Таня Веселинова 34 
Гостик, Ейдриън 110 
Гочев, Гочо 41 
Гочева, Сийка 41 
Грег, Шарлот 147 
Григоров, Дилян 3 
Грозева, Димитринка 59 
Груев, Михаил 152 
Дачев, Юрий 146 
Демирева, Теодора 88 
Дерменджиев, Атанас 142 
Дерменджиева, Стела 142 
Джуров, Мартин 12 13 
Дилков, Цветан 102 
Димитров, Димитър Цацов 9 
Димитров, Пенко 74 
Димитрова, Марийка 41 
Димова, Ана 136 
Дойнов, Пламен 152 
Досев, Владимир 129 
Еко, Умберто 135 
Еленков, Иван 152 
Елиът, Джей 111 
Елтън, Честър 110 
Емилова, Ирена 98 112 
Енева, Лилия 21 
Ерусалимов, Румен 87 
Жакар, Жан 139 
Желева, Александра 127 
Жечев, Владимир 35 
Захариев, Андрей 51 52 
Зигарми, Дреа 106 
Зигарми, Патрициа 106 
Златков, Иван 117 
Знеполски, Ивайло 152 
Иванов, Мартин 152 
Иванов, Станислав 35 
Иванов, Христо 84 
Иванова, Анета 20 
Иванова, Виржиния 70 
Иванова-Кузманова, Галя 119 120 
Игнатова, Правда 115 
Илиев, Андрей 41 
Илиев, Боян 87 
Илиев, Георги 120 
Илиев, Илия 140 151 
Илиева, Люба 143 
Илийчовски, Светослав 63 67 
Йоргова, Милена 88 
Йорданов, Пламен 87 
Йънг, Роб 132 
Калагларски, Георги 3 
Калинков, Константин 128 
Карабельова, Соня 113 
Карнеги, Дейл 14 
Кенеди, Маргарет 56 
Кийосаки, Робърт Т. 114 
Кирев, Любен 36 39 
Клаус, Вацлав 26 
Ковачев, Атанас 128 
Коев, Станислав 75 
Колисниченко, Денис Николаевич 122 
Кондарев, Ивайло 57 
Кондукторова, Анастасия 129 
Конт-Спонвил, Андре 37 
Корфийлд, Ребека 50 
Костова, Лилия 147 
Крумова, Диана 120 
Кръстев, Драгомир 27 
Кръстева, Добринка 53 145 
Кръстева, Добринка Петрова 121 
Кръстева-Христова, Радосвета 120 
Кунев, Красимир 36 39 
Кънев, Пламен 67 
Къшнър, Малкълм 132 
Кючуков, Деян 14 
Лазаров, Румен 36 39 
Лакова, Лиляна 19 
Лаптева, Ива Веселинова 106 
Латев, Латьо Йорданов 6 
Лехтър, Шарън 47 
Лехтър, Шарън Л. 114 
Линкова, Маруся 59 97 
Личев, Тихомир 95 
Луканова, Победа 88 
Любенов, Здравко 65 
Максуел, Сара 38 
Манасиева, Капка 92 
Манолов, Георги Любенов 28 
Манушева, Ирина 11 
Маринов, Антонио 22 
Маринов, Петър 39 
Маринова, Миглена 129 
Марков, Огнян 36 39 
Матева, Красимира 114 
Меразчиев, Васил 119 
Мерк, Аксел 53 
Методиев, Момчил 152 
Мидова, Петранка 63 66 
Миланова, Емилия Георгиева 54 55 118 
Минева, Станислава 85 86 
Минков, Венцислав 66 
Минчева, Иванка 94 
Митева, Даниела 15 
Михайлова, Румяна 119 120 
Момчева, Галина 123 
Момчилова, Адриана 46 
Моризо, Жак 127 
Мутафова, Стоянка 146 
Мюлер, Станислав 16 
Найденов, Димитър 39 
Найденова, Снежана 36 39 
Накамото, Стив 17 
Недялков, Красимир 71 
Немети, Лес 115 
Несторов, Людмил 36 39 
Николов, Александър 73 
Николова, Марина 97 
Николова, Недка 41 
Николова, Христина Лазарова 40 
Ничева-Карастойчева, Емилия 10 
Орешаров, Николай Николов 118 
Орошаков, Харалампи Г. 136 
Отфьой, Мишел 18 
Павлов, Павлин 97 
Панева, Анелия 87 
Пантелеева, Силвия 87 
Панчева, Станислава 119 
Парашкевова, Александра 103 124 
Парыгина, Вера Анатольевна 76 
Пенева, Евелина 111 
Пенева-Сотирова, Диана 93 
Пенов, Сашо 77 
Пенчев, Пенчо Д. 148 
Перков, Венцислав 66 
Петева, Анета 122 
Петков, Росен 5 
Петров, Иван 36 39 
Петрова, Мария 23 24 
Петрова, Симеонка 63 66 67 
Пешева, Силвия 47 
Пийз, Алън 19 
Пийз, Барбара 19 
Пипева, Ана 4 
Попов, Валери 86 
Попов, Георги 41 
Попова, Даниела 42 
Пройчев, Димитър Александров 43 
Пуиве, Роже 127 
Пулова, Юлия 88 
Радев, Асен 39 
Радев, Орлин 78 
Райкова, Диана 49 
Райчев, Иван Райчев 9 
Ракитина-Куреши, Евгения 125 
Рачев, Росен Димитров 9 
Ризов, Николай 117 
Риу, Жан-Пиер 29 
Рубино, Джо 43 
Саймън, Уилям 111 
Саймънс, Робърт 109 
Свраков, Антон 117 
Сидерова, Емилия 79 80 
Симеонов, Калоян 30 
Симеонов, Стефан 86 97 
Симеонова, Росица 120 
Сирашки, Христо 116 
Славова, Зоя 88 
Спахийски, Емил 141 
Стайков, Георги 141 
Стамболийски, Иво 7 
Стамболов, Иван 137 
Станков, Боян 81 
Стефанов, Стефан 82 
Стойнев, Анани Борисов 6 
Стоянова, Елица Йорданова 9 
Стоянова, Станислава Красимирова 99 
Танкова, Елеонора 44 68 
Тафров, Стефан 135 
Тедеев, Астамур Анатольевич 76 
Тейлър, Ендрю 149 
Теохаров, Владимир 20 
Терезова, Силвия Цветкова 45 
Тодорова, Таня 36 
Томс, Жюстин 126 
Уайнър, Ерик Дж. 46 
Узунов, Петър 38 109 
Уотсън, Ричард 4 
Ушаков, Александър Генадиевич 150 
Филипов, Велин 117 
Филипова, Теодора 63 
Фройд, Зигмунд 20 
Фром, Ерих 21 
Хаджолян, Масис 83 
Хелсинг, Ян ван 22 
Хил, Наполеон 47 48 
Хотън, Брайън 151 
Христов, Валери 86 
Христов, Любомир Илиев 9 
Христов, Петър 86 
Христов, Христо Василев 9 
Хънт, Патрик 143 
Цанев, Стефан 138 
Цолова, Таня 16 
Чиприянов, Михаил Симеонов 99 100 
Шемин, Робърт 49 
Шишманова, Пенка 36 39 
Щайн, Франц фон 22 
Beltscheva, Vera 130 
Monev, Victor 131 
Vezirov, Venzislav 131 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен мениджмънт 59 
Английско-български и българо-английски речник 121 
Архиви на бъдещето 4 
Аферата "Батенберг" 136 
Бизнес план на търговската фирма 45 
Български език за чуждестранни студенти по икономика 129 
Българско трудово право 75 
Бюджетное право и процесс 76 
Валути и валутни системи 51 
Варненската журналистика 3 
Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти 32 
Високоефективната организация 109 
Въведение в презастраховането 89 
Въведение в социологията 23 
Въведение в търговията 63 
Възможности за управление на организационната култура 112 
Възход и гибел на великите империи 149 
Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС 64 
Вътрешен анализ на адекватността на капитала 54 
Глобализация на икономиката и развитието 68 
Говори като победител 17 
Голяма енциклопедия България 1 2 
Да имаш или да бъдеш 21 
Да прецакаш дявола 47 
Детето от аутистичния спектър 12 
Държава, право, конституция 83 
Евроинтеграция без илюзии 26 
Европейските институции 71 
Една фурия на 90 146 
Екологично управление на бизнеса 99 100 
Екология и опазване на природната среда 95 
Етничност и етническа идентичност 24 
За старите книги и компютърните изкуства 5 
Защита на личните данни 72 
Защо този идиот е богат, а не аз? 49 
Изготвяне на съвършенното CV 50 
Икономика 36 
Икономика и общество, базирани на знание 44 
Икономика на търговията 67 
Икономически профил на индивидуалната и социалната сигурност в условията на пазарно стопанство 87 
Инструменти за социални мрежи 126 
Интегрирано регионално развитие 31 
Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес 60 
Казуси от практиката по прилагането на промените в данъчните закони за 2012 година 57 
Как да градим пълноценни отношения 14 
Как да общуваме уверено и успешно 10 
Как се наливаха основите 148 
Какво е това човекът? 7 
Капиталова адекватност на банките 55 
Ключът към богатството 48 
Композицията в дизайна на облеклото 93 
Конспирацията 147 
Контрол на незаконната миграция към Европейския съюз 27 
Косово - поглед към бъдещето 30 
Културните аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма 42 
Лидерството и едноминутният мениджър 106 
Лихвата - рак на обществото 56 
Макроикономически анализи и прогнози 33 
Маркетинг 62 
Маркетинг в хотелиерството 35 
Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики 69 
Международен транспорт и спедиция 40 
Международен туризъм 34 
Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово 58 
Международно наказателно право 81 
Мечтаните туристически пътувания 140 
Микроикономика 39 
Мистерии в историята 151 
Митническо и финансово разузнаване 85 
Модата - индустриален фокус 92 
Моделът на успеха 22 или как да успяваш в България 141 
Морален ли е капитализма? 37 
Морската звезда и паякът 108 
Мравки и богове 138 
Най-новата книга за езика на тялото 19 
Наръчник да бъдем стабилни по време на криза 53 
Нашата Via Dolorosa 133 
Ницше в България 6 
Операционни системи с отворен код - LINUX 125 
Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия 97 
Ораторско майсторство и презентиране for Dummies 132 
Организация и технология на продажбите 66 
Отключи паметта си: запомни всичко! 16 
Отчитане на външнотърговските сделки 119 
Пазарни проучвания 61 
Петезичен тематичен бизнес речник 41 
Поликултурността и умението за ефективна междукултурна комуникация като ценности на съвременния мениджмънт 101 
Политическият елит 28 
Популизмите 29 
Право и информация в съвременния свят 78 
Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки 77 
Пражкото гробище 135 
Преди да напуснете работа 114 
Президентът като неутрална власт 79 
Преподаване чрез казуси 90 
Принцип на моркова 110 
Пристрастени към интернет 18 
Психология на оптималното функциониране 15 
Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество 103 
Пълно ръководство по мрежов маркетинг 43 
Разделяй и владей: техники по програмиране 123 
Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава 86 
Речник по естетика и философия на изкуството 127 
Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика 94 
Ръководство за система от знания за управление на проекти 104 
Сенчестият пазар 46 
Сигурността на малките и средните предприятия в България. Стандарти 84 
Сливанията и поглъщанията в международния бизнес 70 
Социално включване 88 
Споделено извън книгите 25 
Справочник за кандидат-студенти 2012/2013 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър" 91 
Стив Джобс 144 
Стив Джобс iЛидерът 111 
Страсти и контрасти в три Българии 134 
Стратегическо управление 116 
Сула в огледалния свят 137 
Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието 118 
Счетоводство 2012 година 117 
Събиране на парични вземания 82 
Съвременни философски изследвания 8 
Състрадателното съзнание 11 
Тайните на Изтока 150 
Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство, местно самоуправление, недвижима собственост 128 
Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими 65 
Терминологичен речник по геоморфология 96 
Третата световна война 22 
Управление и поведение в организацииите 98 
Управление на проекти 107 
Управление на риска 102 
Управленско счетоводство 120 
Успешната училищна адаптация и обучение на различното дете в България 13 
Успешно излизане от бизнеса 115 
Устройство на съдебната власт 80 
Философска антропология 9 
Финансово право 74 
Фирмен мениджмънт 105 
Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България 52 
Цената е грешна 38 
Ценности и културни практики в България 113 
[Ай Ти] IT аутсорсинг - модел за управление на информационните ресурси в административната среда 124 
[Десет] 10 открития, които пренаписаха историята 143 
[Народна република България] НРБ от началото до края 152 
[Петте] 5-те случая 20 
[Сто] 100 национални туристически обекта 142 
[Шестнадесети] XVI век 139 
Darkmarket: киберкрадци, киберченгета и самият ти 73 
Deutsch in der politik 130 
Einfuhrungskurs deutsch 131 
I Стив 145 
PHP & MySQL 122 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абиотични фактори 95 
автомобилен транспорт 40 
агентска индустрия 34 
Агенция по вписванията 63 
аграрен мениджмънт 59 
аграрно предприятие 59 
агробизнес 59 
административен контрол 86 
Административен съд 80 
административна среда 124 
административни разходи 120 
административни умения 112 
администрация 32 
азиатски държави 150 
академична мобилност 44 
алгоритми 123 
алгоритмична техника 123 
алгоритъм 123 
Александър Велики 149 
алтруизъм 98 
американска политическа мисъл 28 
анализ 35 104 
анализ на ликвидността 45 
анализ на собствеността 45 
аналитично отчитане 120 
английски език 41 121 
английско-български речник 121 
анкетна карта 107 
антропогенни фактори 95 
антропология 9 
Апелативен съд 80 
артефакти 151 
артисти 141 
археологически загадки 151 
археологически находки 151 
археологически открития 143 151 
археологически паметници 142 
архитектура 128 
Асирийска библиотека 143 
Асирийска империя 149 
асоциативна памет 16 
асоциирани предприятия 118 
атестация на персонала 66 
Атинска империя 149 
аутизъм 12 13 
аутистичен спектър 12 13 
аутсорсинг 124 
Ахеменидска империя 149 
Базел І 55 
Базел ІІ 54 55 
Базел ІІI 54 
Базелски комитет 55 
бази данни 122 132 
банки 54 55 
банков надзор 55 
банков портфейл 54 
БВП 33 
бедност 15 88 
безопасност 84 
безработица 33 88 
бенчмаркинг 100 
библейски изследвания 143 
бизнес 4 33 39 41 42 43 49 100 103 109 114 115 
бизнес дейност 41 
бизнес етика 98 
бизнес имоти 63 
бизнес лидери 114 
бизнес мениджмънт 103 
бизнес организации 108 
бизнес план 45 115 
бизнес планиране 45 
бизнес подходи 144 
бизнес предприемачество 103 
бизнес речник 41 
бизнес сигурност 84 
бизнес системи 103 
бизнес среда 99 
бизнес стратегии 108 
бизнес умения 114 
бизнес успех 49 
биномна теорема 94 
биогаз 97 
биогорива 97 
биография 144 
биомаса 97 
биометрични идентификатори 72 
биосфера 95 
биотехносфера 95 
биотични фактори 95 
битие 21 
БКП 152 
блага 39 
благополучие 15 
благосъстояние 33 39 53 
Близък изток 22 
богатство 15 48 49 
Болонски процес 44 
борсова търговия 63 
Британска империя 149 
брокер 63 
бъдеще 4 
България 1 2 32 52 65 91 142 152 
българо-английски речник 121 
българска граматика 129 
българска държава 152 
българска енциклопедия 1 2 
българска икономика 152 
българска корупция 148 
българска литература 134 137 138 
българска православна църква 152 
българска философска култура 8 
български език 41 121 129 
български журналисти 3 
български неутралитет 152 
български общини 52 
български политически водачи 28 
български старопечатни книги 5 
български туристически бизнес 60 
българско законодателство 83 
българско право 74 
българско село 152 
българско стопанство 152 
българско трудово право 75 
българско финансово право 74 
бюджет на ЕС 71 
бюджетен контрол 76 
бюджетен процес 52 76 
бюджетна система 33 76 
бюджетни правоотношения 76 
бюджетно право 74 76 
важни събития 145 
валутен курс 51 
валутен пазар 51 
валутен риск 51 
валути 51 
валутна интеграция 51 
валутни системи 51 
варненски медии 3 
ВЕИ 97 
вектори 94 
велики империи 149 
Велико народно събрание 152 
вестници 3 
взаимоотношения 14 17 
вземане на решения 112 
вземания 82 
взискателност 110 
видения 22 
видове кризи 98 
видове маркетинг 35 
видове пазарни проучвания 61 
видове продажби 66 
видове риск 102 
видове стратегии 116 
Византийска империя 149 
визия 43 
визуални средства 132 
високоефективна организация 109 
Висш съдебен съвет 80 
висша математика 94 
висше икономическо образование 91 
висше образование 44 91 
владетели 150 
власт 28 79 112 
властови елит 28 
влияние 109 
внос 33 119 
внос и износ 65 
вносни разрешителни 65 
Военен съд 80 
войни 30 139 150 
Втора световна война 152 
вторично право 77 
въздушен транспорт 40 
възобновяеми енергийни източници 97 
възрастни хора 88 
възродителен процес 152 
възрожденски писатели 5 
външна политика 152 
външна търговия 64 
външни фактори 107 
външноикономическо развитие 33 
външнотърговска фактура 65 
външнотърговски режим 65 
външнотърговски режими 65 
външнотърговски сделки 119 
въображение 16 
Върховен касационен съд 80 
вътрешен анализ 54 
вътрешностопанско планиране 59 
вяра 48 
ГАТТ 68 
геоморфология 96 
геополитически интереси 46 
глаголица 5 
глобализация 68 
глобализация на икономиката 68 
гносеология 9 
гняв 11 
говорене 17 
годишен финансов отчет 118 
годишно счетоводно приключване 118 
голям бизнес 114 
гражданско общество 28 
граматика 129 
график 104 
гръцка история 143 
гъвкавост 106 
Гърция 26 
данъци 57 
данъчен контрол 77 
данъчна политика 77 
данъчни закони 57 
данъчно облагане 67 
данъчно право 74 77 
двумерни разпределения 61 
дейност 146 
делегиращ стил 106 
делови етикет 101 
демографски проблеми 68 
депресия 11 
десетоноемврийски преврат 152 
детска психология 12 13 
детски аутизъм 12 13 
деца 12 88 
деца с аутизъм 12 13 
децентрализация 108 
диагностика 112 
диаграма на Ишикава 107 
диверсификация 63 
дигитален маркетинг 126 
дизайн 5 93 
дипломатически отношения 30 
директивен стил 106 
дискриминантен анализ 61 
дистрибутори 43 
дистрибуционен микс 62 
дистрибуционни решения 62 
доверие 14 15 110 
договорни отношения 121 
доклади 25 
документация 41 
доставки 104 
доставчици 62 
древни култури 151 
дух 15 
духовна революция 139 
дългови инвестиции 52 
дърво на целите 107 
държава 83 
държавен глава 79 
държавна сигурност 86 152 
държавна търговия 63 
държавно управление 79 
е-маркетинг 69 
еволюция на продажбите 66 
евроинтеграция 26 
Европа 26 
европейска имиграционна политика 27 
европейска терминология 121 
европейски институции 71 
Европейски съюз 27 44 
Европейско право 77 
египетска история 143 
егоизъм 98 
едномерни разпределения 61 
едноминутният мениджър 106 
език на тялото 19 132 
езици за програмиране 122 
екип 104 111 
екипи 107 109 110 
еко-ефективно управление 99 
екологичен туризъм 95 
екологична стратегия 116 
екологични проблеми 95 
екологични фактори 95 
екологично управление 99 100 
екология 95 
екосистеми 95 
екстрадиционно право 81 
екстрадиция 81 
електричество от биомаса 97 
електронна търговия 63 
електронни издания 3 
елит 28 
елитаризъм 28 
емоции 11 14 15 
енергийна политика 100 
енергийни източници 97 
енергийни проблеми 68 
енергия от биомаса 97 
енигматични личности 151 
енциклопедия 1 2 
енциклопедия България 1 2 
еристика 9 
ЕС 27 30 64 71 77 
естетика 8 127 
етика 6 8 98 
етикет на стоката 63 
етичен стандарт 112 
етически индивидуализъм 6 
етническа идентичност 24 
етнически конфликти 24 
етнонационални проблеми 25 
етнос 24 
етноси 24 
ефективно ръководство 110 
ефективност 33 67 
железопътен транспорт 40 
жестове 19 
живот 11 134 144 146 
животозастраховане 87 
жилищни имоти 63 
журналистика 3 
журналистическа професия 3 
зависимост 18 
загадки 151 
заговори 147 150 
заетост 33 
Закон за независим финансов одит 117 
Закон за независимия одит 117 
Закон за счетоводството 117 
заплаха 11 
заплащане на труда 67 
застраховане 41 87 89 
застрахователна услуга 87 
застрахователни продукти 87 
застраховки 87 
защита на данни 72 
ЗДДС 57 
здравеопазване 4 
здравно осигуряване 87 
здравноосигурителна услуга 87 
здравноосигурителни продукти 87 
земеделие 97 
земеделието в Китай 61 
земеделски култури 97 
ЗЗЛД 72 
ЗКПО 57 
ЗЛД 72 
избор на стратегии 116 
извадка 61 
излизане от бизнеса 115 
измами 85 
измерване и скалиране 61 
износ 33 119 
изследване 112 
Изток 150 
източна мъдрост 150 
икономика 32 33 37 39 44 46 58 68 
икономика и финанси 58 
икономика на знанието 44 
икономика на търговията 67 
икономиката в сянка 33 
икономисти 141 
икономическа активност 33 
икономическа глобализация 68 
икономическа криза 53 152 
икономическа политика 33 100 
икономическа психология 47 
икономическа сигурност 87 
икономическа система 60 
икономическа терминология 129 
икономически анализ 33 
икономически промени 139 
икономически растеж 64 
икономически сектори 33 
икономически системи 39 
икономическо образование 91 
икономическо развитие 152 
империи 139 149 
империята на Наполеон 149 
импортни такси 65 
импровизирани речи 132 
имуществена отговорност 75 
инвестиране 53 
инвестиции 33 118 
инвестиционен портфейл 53 
инвестиционни проекти 59 
инвестиционни рискове 102 
индивидуализъм 7 
индивидуални финансови отчети 118 
индивидуалност 14 
иновации 105 111 
иновационна стратегия 116 
иновационно поведение 111 
инспекторат 80 
институционална система 71 
интегрирано регионално развитие 31 
интервална скала 61 
интервю 107 
интервюта 25 
интернационализация 44 60 
интернационализация на туризма 60 
Интернет 18 43 
информатика 41 
информационна база 61 
информационна безопасност 84 
информационни ресурси 124 
информационни технологии 111 144 
информационно общество 7 
информационно осигуряване 35 
информация 78 
ипотечен кредит 63 
ипотечни сделки 63 
исторически загадки 151 
исторически роман 136 
исторически сведения 151 
история 22 133 139 143 148 149 150 152 
история на журналистиката 3 
история на света 149 
История славянобългарска 5 
кадрова политика 98 
казус-писане 90 
казуси 90 100 
калкулации 120 
кандидат-студенти 36 91 
кандидат-студентски справочник 91 
кандидат-студентски справочник 2012/2013 91 
кандидатстване за работа 50 
Кант 9 
капитал 39 54 67 
капитализъм 37 
капиталова адекватност 54 55 
капиталови инструменти 54 
карнет АТА 65 
карнет ТИР 65 
качествен анализ 104 
качество 104 
качество на проекта 104 
кибервойна 73 
киберзависимост 18 
киберкрадци 73 
киберпрестъпност 73 
киберченгета 73 
кирилица 5 
Китай 46 
Китайска империя 149 
класа 28 
класически елитаризъм 28 
клиент 66 
клиенти 43 114 
клъстерен анализ 61 
книги 5 
книгопечатане 5 
колегиалност 14 
колективен трудов договор 75 
колективизация 152 
колективни трудови спорове 75 
колективно преговаряне 75 
колело на търговията 63 
количествен анализ 104 
комбинирани превози 40 
компании 115 
компексни числа 94 
компютри 5 
компютърни изкуства 5 
комунизъм 152 
комуникативна образованост 9 
комуникации 17 104 
комуникационни решения 62 
комуникационни системи 112 
комуникиране 98 
комунистическа държава 152 
конкуренти 62 
конкурентоспособност 33 105 
конкуренция 39 
консолидирани финансови отчети 118 
конспирация 147 
конституционен ред 86 
Конституция 83 
контрол 104 109 112 
контрол на миграцията 27 
контрол на риска 104 
конференция 58 69 
конфликти 98 107 139 
кооперативно земеделие 152 
коригиране на грешки 118 
корпоративен подход 99 
корпоративна ликвидност 105 
корпоративна сигурност 84 
корпоративна система 102 
корпоративна стратегия 99 
корпоративно отчитане 118 
корпоративно планиране 99 
корупция 148 
Косово 30 
косовска криза 30 
коучинг стил 106 
креативна икономика 4 
кредит 53 
кредитен риск 54 55 
кризи 98 
кризисни ситуации 98 
крос анализ 52 
крос-културен тренинг 101 
кростаблици 61 
кръгла маса 32 
кръгли маси 132 
култура 4 15 23 42 101 110 112 113 
култура на обслужването 66 
култура на речта 132 
културен популизъм 29 
културен туризъм 42 
културна антропология 9 
културна глобализация 42 
културни различия 101 
купувач 63 
купувачи 61 
кураж 11 
кънджоинт анализ 61 
лидерски стил 28 106 
лидерски стилове 98 113 
лидерство 43 98 106 108 109 111 112 113 
ликвиден риск 54 
Лисабон 2007 71 
литографии 5 
лихва 39 56 
лихви 56 
лична неприкосновеност 72 
лична сигурност 87 
лични данни 50 72 
лични качества 14 
лични продажби 62 
лични финанси 53 
личност 15 
логистична стратегия 116 
логическа матрица 107 
магистрати 80 
магнетични личности 14 
макроикономическа среда 60 
макроикономически анализ 33 
макроикономически прогнози 33 
малки и средни предприятия 84 
малцинства 88 
малцинствени общности 24 
малък бизнес 114 
манастири 142 
маргиналност 7 
маркетинг 35 43 62 69 126 
маркетинг на отношенията 35 
маркетингов анализ 35 
маркетингов бизнес 43 
маркетингов микс 61 69 
маркетингов подход 62 
маркетингова дейност 35 
маркетингова информационна система 35 61 
маркетингова обкръжаваща среда 62 
маркетингова система 35 62 
маркетингова стратегия 116 
маркетингови дейности 69 
маркетингови изследвания 61 69 
маркетингови инструменти 35 
маркетингови комуникации 35 
маркетингови позиции 62 
маркетингови продуктови решения 62 
маркетингови стратегии 69 
маркетингови ценови решения 62 
маркетингово планиране 62 
маркетингово проучване 35 
маслодайни култури 97 
математика 94 
математика и информатика 58 
математическа логика 94 
мафия 73 150 
Мачу Пикчу 143 
медии 3 
медицина 150 
междукултурна комуникация 101 
междуличностни отношения 98 
международен бизнес 34 60 70 
международен валутен фонд 68 
международен дълг 51 
международен транспорт 40 
международен туризъм 34 
международен туристически бизнес 60 
международен туристически пазар 34 
международна конференция 58 
международна миграция 27 
международна научна конференция 58 
международна организирана престъпност 85 
международна публика 132 
международна спедиция 40 
международна туристическа индустрия 34 
международни валути 51 
международни икономически организации 68 
международни инвестиции 46 
международни сделки 70 
международни сравнения 33 
международни срещи 132 
Международни счетоводни стандарти 117 
международно наказателно право 81 
международно право 81 
международно престъпление 81 
международно сътрудничество 81 
мениджмънт 105 106 109 110 
мениджмънт на организацията 103 
мениджъри 106 109 110 
мениджърски решения 105 
мениджърски стил 106 113 
мениджърски умения 113 
мениджърско поведение 106 
местно самоуправление 128 
метод АВС 120 
метод ПАТТЕРН 107 
методи на преподаване 90 
миграционна политика 27 
миграция 27 33 
микроикономика 39 
мистерии в историята 151 
мистериозни места 151 
мистериозни убийства 147 
митническа декларация 65 
митнически документи 65 
митнически контрол 65 
митнически манифест 65 
митнически процедури 65 
митнически режими 65 
митническо разузнаване 85 86 
многомерни разпределения 61 
множествен регресионен анализ 61 
мода 92 93 
моден дизайн 93 
модна индустрия 92 
модулна екипност 109 
Монголска империя 149 
моноактивна култура 101 
монопол 39 
монополистическа конкуренция 39 
морал 15 37 
морска звезда 108 
морски транспорт 40 
мотивация 106 109 
мотивация на персонала 66 
мрежов маркетинг 43 
мрежови модел 107 
МСП 84 
МСС 117 
МСФО 117 
музеи 142 
мултимодални превози 40 
мърчандайзинг 66 
набиране на информация 61 
наблюдение 104 
наемател 63 
наемен договор 63 
наемодател 63 
наказателно право 81 
напускане на бизнеса 115 
наркотици 85 
народна демокрация 152 
НАТО 30 
наука 4 141 
научна конференция 69 
научно-приложни изследвания 64 
научно-техническа революция 152 
национализъм 29 
национална икономика 33 
национална програма 97 
национална сигурност 86 
национални валути 51 
национални култури 101 
национални туристически обекти 142 
национално стопанство 60 
национолни стандарти 117 
недвижима собственост 128 
недвижими имоти 63 
независимост 30 
незаконна миграция 27 
немска философия 6 
немски език 41 130 131 
немски език за икономисти 131 
немски език за студенти 131 
неоелитаризъм 28 
нестабилност 26 
неутрална власт 79 
нефинансова информация 118 
нефт 46 
Ницше 6 
ницшеанска философия 6 
номинална скала 61 
ноосфера 95 
НРБ 152 
НСФО 117 
облекло 93 
обработка на информация 61 
образование 50 
образователна квалификация 44 
образователни технологии 58 
образци на CV 50 
обществен контрол 86 
общество 4 7 15 21 23 44 
община Свищов 97 
общини 52 
общински облигации 52 
общинско финансово управление 52 
общоикономически термини 41 
общуване 10 17 19 110 
одит 121 
околна среда 99 
Окръжен съд 80 
олигархия 28 
олигополи 39 
онтология 9 
ООН 30 
операционен риск 54 55 
операционни рискове 102 
операционни системи 125 
оптимално функциониране 15 
ораторско майсторство 132 
ораторство 132 
органи на съдебната власт 80 
организации 108 
организационна култура 98 101 104 112 113 
организационни пазари 35 
организационни стилове 104 
организационно поведение 108 
организация 59 98 108 109 
организация и управление 58 
организация на продажбите 66 
организация на проекта 104 
организирана престъпност 85 
ординална скала 61 
осигуряване 41 
Османска империя 149 
основен капитал 33 
основни свободи 77 
Отечествен фронт 152 
отношения 14 
отпадна биомаса 97 
отпуски 75 
отчет 104 
отчети на банките 118 
отчети на предприятия 118 
отчетност 109 
отчитане на кредитни сделки 119 
отчитане на разходите 120 
отчуждение 6 
оформление 5 
охрана 84 
охранителна дейност 84 
оценка на бизнесриска 102 
оценка на риска 54 102 
пазар 43 61 
пазар на недвижими имоти 63 
пазар на труда 39 44 88 
пазарен механизъм 61 
пазарен риск 54 55 
пазарна икономика 41 
пазарна система 39 
пазарни позиции 61 
пазарни проучвания 61 
пазарни стратегии 35 
пазарни характеристики 61 
пазарно позициониране 35 
пазарно равновесие 39 
пазарно регулиране 61 
пазарно сегментиране 35 
памет 16 
паметници 142 
панаири 43 
параноя 20 
пари 39 56 
парични вземания 82 
парични потоци 118 
парламентарен контрол 86 
партньорство 106 
паспорт на стоката 63 
перестройка 152 
персонал 110 
персонален бренд 126 
петезичен речник 41 
ПЗИ 60 
пирати 150 
план 104 
план за пазарни проучвания 61 
планиране 112 
планиране на активите 45 
планиране на дейностите 107 
планиране на капитала 45 
планова схема 45 
платежен баланс 33 
Платонови идеи 28 
поведение 10 98 
поведенчески подход 98 
подбор на персонала 66 
подкрепа 109 
подкрепящ стил 106 
подчинен 98 
подчинени 110 
поземлена рента 39 
покупко-продажба 66 
покушения 150 
полиактивна култура 101 
поликултурност 101 
полиноми 94 
политика 4 28 32 133 150 
политици 141 
политическа класа 28 
политическа наука 29 
политическа олигархия 28 
политически аристократизъм 28 
политически елит 28 
политически идеи 6 
политически машинации 147 
политически мениджмънт 28 
политическо лидерство 28 
политическо развитие 152 
Помпей 143 
популизъм 29 
потребителско поведение 35 39 
потребителско равновесие 39 
потребление 53 
потребности 39 
почивки 75 
права на потребителите 63 
права на потребителя 63 
правен статут 79 80 
правна информация 78 
правна уредба 77 83 
право 74 78 83 
право на ЕС 77 
право на информация 63 
право на рекламация 63 
право на сдружаване 63 
пране на пари 85 
преговори за прехвърляне 115 
предприемачески процеси 103 
предприемаческо управление 103 
предприемачество 103 114 144 
предсказания 22 
преживявания 11 
презастраховане 89 
презастрахователна програма 89 
презастрахователни договори 89 
презентация 132 
презентиране 132 
президент 79 
президентска институция 79 
президентски правомощия 79 
президентско вето 79 
преки данъци 77 
преки задгранични инвестиции 60 
преподаване 90 
престъпления 81 85 
признание 110 
принцип на моркова 110 
природни забележителности 142 
пристрастяване 18 
притежание 21 
приходи 67 118 
приходи в търговията 67 
приятелство 14 
прогнози 4 
прогнозиране 4 33 
прогнозиране на пазара 61 
програмен мениджър 107 
програмиране 122 123 
продавач 63 
продажба на компании 115 
продажбен процес 66 
продажби 61 66 
продукт 35 
продуктов микс 62 
продуктови пазари 39 
продуктови стратегии 35 
проект ОРБМПЕТЕ 97 
проектен екип 104 
проектен цикъл 107 
проекти 104 107 
проектни екипи 107 
проектни рискове 102 
проектно бюджетиране 52 
проектно управление 107 
производствен брак 120 
производствена стратегия 116 
производствени разходи 39 
производствено-стопански дейности 120 
производство 33 39 
производство на биомаса 97 
производство на биопродукти 97 
производство на облекло 92 
производство по несъстоятелност 82 
прокуратура 80 
промяна 98 
пропорционална скала 61 
пророчества 22 
проучване на пазара 61 
проучване на пазарните позиции 61 
проучване на продажбите 61 
професионална биография 50 
професионална квалификация 75 
процеси 4 
прочути жени 150 
прошка 11 
психоанализа 20 
психологически терапии 12 
психология 15 
психология на успеха 47 
публика 132 
публичен мениджмънт 103 
публично предприемачество 103 
пъблик рилейшънс 62 
първата печатна книга 5 
първично право 77 
Пърл Харбър 147 
пътеводител 142 
работа 4 50 114 
работна заплата 39 
работно време 75 
работодателски организации 75 
радиостанции 3 
развитие на паметта 16 
разговори 17 
размирици 139 
разработване на план 104 
разузнавателна защита 86 
разузнавачи 150 
разходи 67 104 118 
разходи в търговията 67 
разходи по икономически елементи 120 
Районен съд 80 
растителна биомаса 97 
реадмисия 27 
реактивна култура 101 
реализация 61 
регионална икономическа интеграция 68 
регионална политика 31 
регионално развитие 31 
реинженеринг 99 
реклама 62 
рекламни инструменти 62 
религиозни реформи 139 
религия 25 
Ренесанс 139 
рентабилност 67 
Република България 79 83 
ресурси 107 
реформация 139 
реч 132 
речен транспорт 40 
речник 96 121 127 128 
речник по одит 121 
речник по счетоводство 121 
Рибен буквар 5 
Римска империя 149 
риск 54 102 104 
риск мениджмънт 87 102 
рискове 104 107 
рискови групи 88 
роман 135 138 
Русия 32 76 
руски език 41 
ръководител 98 
ръководство 110 
СА 34 36 39 51 52 59 60 61 62 63 64 65 66 67 74 87 89 91 95 97 98 99 101 102 105 107 112 116 119 120 131 
сайт 126 
самодисциплина 47 48 
самозащита 11 
самоувереност 10 
сборник доклади 32 58 64 69 
сборник задачи 51 
сборник тестове 51 
световен ред 46 
Световна банка 68 
световна икономика 68 
световна история 147 149 
свобода 7 47 
свръхчовек 6 
свят 140 
себепознание 47 
селскостопанска биомаса 97 
семеен бизнес 114 
семейство 15 
сенчест пазар 46 
сертификат EUR 65 
СЕС 77 
сетълмент риск 55 
сигурност 25 84 
сигурност в МСП 84 
синдикални организации 75 
синтетично отчитане 120 
система ERP 99 
системи за управление 99 
ситуационен анализ 116 
ситуационен лидер 106 
ситуационен подход 98 
ситуационни подходи 113 
ситуационно лидерство 106 
складова система 66 
скрита икономика 33 
следствени органи 80 
сливане на фирми 70 
сливания и поглъщания 70 
служба за сигурност 84 
собствен капитал 118 
социален диалог 75 
социализация 23 
социализъм 152 
социалистически доктрини 28 
социална антропология 9 
социална идентичност 24 
социална интеграция 88 
социална общност 23 
социална отговорност 99 
социална политика 33 
социална промяна 23 
социална сигурност 87 
социални групи 23 
социални дейности 112 
социални идеи 6 
социални институции 23 
социални медии 126 
социални мрежи 126 
социални науки 58 
социални процеси 23 
социални умения 112 
социално включване 88 
социално изключване 88 
социално осигуряване 87 
социално подпомагане 88 
социално развитие 88 
социално-икономически проблеми 68 
социалноосигурителна услуга 87 
социалноосигурителни продукти 87 
социологически теории 23 
социология 23 
спедиторска дейност 40 
спедиционни договори 40 
спедиция 40 
спестяване 53 
спецслужби 150 
списания 3 
спомени 133 134 146 
споразумения 147 
спорт 150 
спортисти 141 
справедлива цена 38 
справочник 91 
СССР 149 
сталинизъм 152 
стари книги 5 
статии 25 
Стив Джобс 144 
стил 5 
стоки 39 
стоково предлагане 39 
стокообмен 64 
стопанска дейност 105 
стопанска криза 22 
стопански резултати 39 
Стопански свят 112 
стопанско управление 105 
стратегии на организацията 116 
стратегическа отчетност 102 
стратегически анализ 116 
стратегически риск мениджмънт 102 
стратегическо управление 116 
страх 47 
строително-технически експертизи 83 
строителство 83 
студенти по икономика 129 
счетоводен справочник 117 
счетоводна политика 118 
счетоводна практика 117 
счетоводни принципи 118 
счетоводно отчитане 119 120 
счетоводно оценяване 118 
счетоводство 117 119 120 121 
счетоводство 2012 117 
събиране на вземания 82 
събития 22 139 
съветизация 152 
Съветска империя 149 
съвременен мениджмънт 101 
съдебен акт 83 
съдебен контрол 86 
съдебна власт 80 
съдебна експертиза 83 
съдебна практика 77 
съдебни заседатели 80 
съдебни изпълнители 80 
съдии 80 
съдилища 80 
съзастраховане 89 
сървъри 122 
състрадание 11 
състрадателна личност 11 
състрадателност 11 
сътрудничество 14 
съществуване 21 
тайна полиция 86 
тайни общества 147 
тайни служби 86 
таланти 110 
тезаурус 128 
текстове 130 
телевизии 3 
териториална интеграция 26 
териториално устройство 128 
терминологичен речник 96 121 
тероризъм 147 150 
тестове по икономика 36 
техники по програмиране 123 
технически рискове 102 
технологии 4 111 
технологична стратегия 116 
технология на продажбите 66 
технофобия 7 
ТКЗС 152 
ТНК 60 68 
толерантност 7 
топлинна енергия 97 
тоталитарен елитаризъм 28 
тоталитарни режими 86 
трансгранични продажби 115 
трансгранично образование 44 
транспорт 40 
транспортни услуги 40 
трансформационно лидерство 113 
тревожност 11 
Трета световна война 22 
третият райх 149 
тригонометрични уравнения 94 
тригонометрични функции 94 
Троя 143 
труд 33 67 
трудни хора 14 
трудов договор 75 
трудов стаж 50 75 
трудова автобиография 50 
трудова дисциплина 75 
трудова защита 75 
трудова книжка 75 
трудово възнаграждение 75 
трудово законодателство 75 
трудово право 75 
трудово правоотношение 75 
тръжни процедури 121 
туризъм 42 60 142 
туристическа индустрия 34 
туристическа политика 100 
туристически бизнес 60 
туристически дестинации 60 
туристически маршрути 140 
туристически обекти 142 
туристически пазар 60 
туристически предприятия 42 
туристически продукти 60 
туристически пътувания 140 
туристически услуги 60 
туристическо предприятие 42 
туроператорска индустрия 34 
търговия 4 63 66 67 
търговия на дребно 63 
търговия на едро 63 66 
търговия с услуги 63 
търговска дейност 45 63 67 
търговска марка 62 111 
търговска продажба 63 
търговска фирма 45 
търговски дружества 63 
търговски жизнен цикъл 63 
Търговски закон 63 
търговски изложения 43 
търговски империи 149 
търговски обекти 66 
търговски операции 63 
търговски партньори 64 
търговски преговори 66 
търговски предприятия 67 
търговски продукт 63 
търговски процес 63 
търговски сделки 63 66 
търговски структури 63 
търговски услуги 63 
търсене 61 
университети 44 
УНИТЕХ 58 
Уотъргейт 147 
управление 98 106 112 115 116 
управление на бизнеса 99 100 
управление на времето 104 
управление на доставки 104 
управление на икономиката 33 
управление на качеството 35 
управление на комуникациите 104 
управление на конфликти 98 
управление на операции 104 
управление на персонала 66 112 
управление на портфолио 104 
управление на прехвърлянето 115 
управление на приходите 35 
управление на програми 104 
управление на продажбите 66 
управление на проекти 104 107 121 
управление на риска 39 102 104 
управление на рисковете 54 
управление на фирмата 105 
управление на фирми 115 
управление на човешките ресурси 42 98 104 
управленски подход 111 
управленски процес 59 
управленски стил 113 
управленски умения 113 
управленско счетоводство 120 
управляваща класа 28 
управници 150 
урбанистика 128 
условия на труд 75 
успели българи 141 
успех 10 43 47 48 49 106 108 111 141 
успех в бизнеса 108 
успешен бизнес 114 
успешни българи 141 
успешно промотиране 43 
устойчиво развитие 68 99 100 
устройство 80 
училищна адаптация 13 
факторен анализ 61 
фалшификации 85 
физика 58 
философия 6 7 8 
философия на изкуството 127 
философия на културата 8 
философия на успеха 48 
философска антропология 7 9 
философска наука 8 
философски изследвания 8 
финанси 41 53 
финансиране на земеделието 59 
финансов анализ 45 
финансов контрол 74 85 
финансов мениджмънт 52 
финансов пазар 46 
финансов план 45 
финансова криза 152 
финансова сигурност 53 
финансова система 33 
финансова стабилност 53 
финансова стратегия 116 
финансови задължения 74 
финансови отчети 118 
финансови правни норми 74 
финансови правни отношения 74 
финансови проекти 45 
финансови решения 53 
финансови рискове 102 
финансови цели 53 
финансово право 74 
финансово развитие 86 
финансово разузнаване 85 
финансово състояние 105 
финансово управление 52 
финансово-счетоводен анализ 120 
фирма 41 
фирмен мениджмънт 105 
фирмена дейност 105 
фирмена култура 112 
фирмена сигурност 84 
фирмени стратегии 102 
фирмено предлагане 39 
фирми 102 
фискална децентрализация 52 
фокус групи 107 
френски език 41 
френски популизми 29 
фундаментална онтология 8 
хакери 73 
харизматично лидерство 113 
химия и технология 58 
хипотези 147 
Хитлер 147 
холографска памет 16 
Холокост 147 
хомоонтология 9 
хотел 35 
хотелиерство 35 
хотелски вериги 35 
хотелски продукт 35 
художествена литература 135 
хуманитарни науки 58 
цел 48 49 
цели 107 110 
цена 38 
цени 35 67 
ценности 15 23 43 112 113 
ценови решения 62 
ценови стратегии 35 38 
ценообразуване 38 39 62 67 
ценообразуване в търговията 67 
цитати 145 
ЦРУ 147 
частна търговия 63 
човек 7 9 21 
човешка индивидуалност 14 
човешка природа 11 47 
човешки взаимоотношения 17 
човешки ресурси 42 44 104 106 116 
човешко поведение 10 
човешко развитие 33 
чуждестранна валута 119 
чуждестранни студенти 129 
шивашка промишленост 92 
Шумерска империя 149 
щастие 10 15 
явления 4 
ясновидство 22 
Apple 111 144 
BSC 99 
CSR 99 
CV 50 
DarkMarket 73 
EMAS 99 
facebook 126 
GAP анализ 107 
ISO 14001:2004 99 
IT аутсорсинг 124 
Linux 125 
MySQL 122 
PERT анализ 107 
PEST анализ 116 
PESTEL анализ 97 
PHP 122 
PowerPoint 132 
SWOT анализ 35 116 
Twitter 126 
Web 2. 0 126