НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-136-6 

   Т. 1. А-Бъл . - 2011 . - 416 с. : с ил. : портр.

   

  

Сист. No: 13927

- 2 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-137-3 

   Т. 2. Бъл-Бъл . - 2011 . - 415-828 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13928

- 3 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-138-0 

   Т. 3. Бъл-Бъл . - 2011 . - 827-1240 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13929

- 4 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-139-7 

   Т. 4. Бъл-Гър . - 2011 . - 1239-1652 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13930

- 5 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-140-3 

   Т. 5. Гър-Зми . - 2012 . - 1651-2064 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13931

- 6 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-141-0 

   Т. 6. Зна-Кру . - 2012 . - 2063-2476 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13932

- 7 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-153-3 

   Т. 7. Кру-Мом . - 2012 . - 2475-2888 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13933

- 8 -

03/С/Г 639 

Голяма енциклопедия България  . - София : Труд, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-398-154-0 

   Т. 8. Мом-Пан . - 2012 . - 2887-3300 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 13934

Култура

- 9 -

44268 

Михалева, Николета и др.

   История на културата / Николета Михалева, Тодор Парушев, Стоянка Георгиева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 314 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0530-5 

  

Сист. No: 13969

ФИЛОСОФИЯ

- 10 -

I 2104 

Върбанов, Иван

   Логически и методологически аспекти на управлението / Иван Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 210 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят, 114)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 13914

Етика

- 11 -

44246 

Иванов, Стойко и др.

   Професионална етика и туристическо поведение : [Учебник] / Стойко Иванов, Милко Иванов . - София : ФорКом, 2011 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-192-4 

  

Сист. No: 13946

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Политика

- 12 -

44241 

Байков, Байко Петков

   Брендингът - предизвикателство към съвременната политическа теория / Байко Петков Байков . - В. Търново : АБАГАР, 2007 . - 246 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-427-757-4 

  

Сист. No: 13940

Икономика. Икономически науки

- 13 -

44249 

Бътлър, Еймон

   Най-добрата книга на пазара за пазара : Как да спрете да се тревожите и да обикнете свободната икономика / Еймон Бътлър ; Прев. от англ. Бойко Благоев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2011 . - 143 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0935-7 

  

Сист. No: 13949

- 14 -

44242 

Велев, Младен и др.

   Масова къстамизация - стратегия за повишаване на конкурентоспособността / Младен Велев, Анка Цветанова . - София : Софттрейд, 2010 . - 108 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-334-111-5 

  

Сист. No: 13941

- 15 -

44259 

Зафирова, Цвета

   Българският бизнес в ЕС : Учебник с казуси / Цвета Зафирова . - Варна : Геа принт, 2011 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9430-71-4 

  

Сист. No: 13960

- 16 -

44235 

Икономика на аграрното предприятие  : Ръководство за семинарни занятия / Георги Герганов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 104 с. ; 24 см

   Други авт.: В. Блажева, М. Линкова, Р. Ненова, Д. Грозева.

   ISBN 987-654-23-0721-1 

  

Сист. No: 13900

- 17 -

44148 

Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж  : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0686-3 

   Т. 6 . - 2011 . - 527 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 13897

- 18 -

44282 

Илиев, Иван и др.

   Международни финанси / Иван Илиев, Георги Маринов, Александър Шиваров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 311 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0482-7 

  

Сист. No: 13983

- 19 -

44255 

Илиев, Пламен

   Бизнес оценяването в България / Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 405 с. : с табл., прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0543-5 

  

Сист. No: 13956

- 20 -

44266 

Илиев, Пламен

   Състояние и тенденции в развитието на сектор ""Операции с недвижими имоти" в България / Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 133 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0541-1 

  

Сист. No: 13967

- 21 -

44271 

Маринов, Стоян

   Съвременни видове туризъм / Стоян Маринов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 346 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0544-2 

  

Сист. No: 13972

- 22 -

44284 

Младенова, Зоя

   Неокласическата теория в края на XX - началото на XXI век : Постижения, проблеми, перспективи : в две части / Зоя Младенова . - Варна : Стено, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-449-518-3 

   Ч. 1 . - 2011 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 13985

- 23 -

44261 

Ракаджийска, Светла и др.

   Туристически пазари / Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Тодор Дянков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 251 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0444-5 

  

Сист. No: 13962

- 24 -

44272 

Рафаилова, Генка

   Маркетинг в туризма : Съвременни концепции, техники и практики / Генка Рафаилова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 233 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0467-4 

  

Сист. No: 13973

- 25 -

44263 

Христова, Татяна и др.

   Социална психология в туризма / Татяна Христова, Мария Велева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 151 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0538-1 

  

Сист. No: 13964

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 26 -

44281 

Вачков, Стефан и др.

   Банкови сделки / Стефан Вачков, Данчо Петров, Атанас Камеларов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 460 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0525-1 

  

Сист. No: 13982

- 27 -

44280 

Владимирова, Тодорка и др.

   Местни финанси / Тодорка Владимирова, Людмил Найденов . - Варна : Стено, 2011 . - 240 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-562-6 

  

Сист. No: 13981

- 28 -

44278 

Въведение във финансите  : Тестове, задачи, казуси / Йордан Йорданов и др . - Варна : Р.И.С., 2011 . - 116 с. : с табл., прил. ; 23 см

   Други авт.: Д. Рафаилов, К. Георгиев, К. Николова-Атанасова, М. Бенева, В. Енчева, Н. Вълканов, Е. Кирина, К. Илиев, К. Димова.

   ISBN 978-954-8165-13-6 

  

Сист. No: 13979

- 29 -

44279 

Въведение във финансите  / Стефан Вачков и др . - 2. прераб. изд. . - Варна : Р.И.С., 2011 . - 342 с. : с табл., прил. ; 24 см

   Други авт.: Т. Владимирова, Е. Янакиева, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов, С. Киров, С. Герчева, Л. Найденов, Х. Благойчева.

   ISBN 978-954-8165-12-9 

  

Сист. No: 13980

- 30 -

44247 

Кийосаки, Робърт и др.

   Кой ми взе парите? : Защо бавните инвеститори губят пари, а бързите - печелят! / Робърт Кийосаки, Шарън Лехтър ; Прев. Красимира Матева . - 2 изд. . - София : Анхира, 2009 . - 248 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-9882-38-1 

  

Сист. No: 13947

- 31 -

44245 

Кийосаки, Робърт Т.

   Увеличете финансовия си IQ : Отнасяйте се по-умно към вашите пари / Робърт Т. Кийосаки ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2008 . - 224 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9882-72-8 

  

Сист. No: 13944

- 32 -

44233 

Наама, Карим

   Инвестиции и фирмени иновации : [Учебник] / Карим Наама . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-775-848-3 

  

Сист. No: 13890

- 33 -

44258 

Рафаилов, Димитър

   Корпоративна дивидентна политика : Теоретични модели, емпиричен анализ и практически решения / Димитър Рафаилов . - Варна : Стено, 2011 . - 248 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-571-8 

  

Сист. No: 13959

- 34 -

44274 

Томов, Йордан и др.

   Стопански, финансов и данъчен контрол / Йордан Томов, Крум Крумов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 448 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-400-600-6 

  

Сист. No: 13975

- 35 -

44239 

Управление на капиталите във фирмата - 2011  : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 140 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 1314-5207 

  

Сист. No: 13915

Финанси

- 36 -

44254 

Тимчев, Марко Любомиров

   Финансово-стопански анализ / Марко Любомиров Тимчев . - София : Нова звезда, 2011 . - 320 с. : с табл., гр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-57-5 

  

Сист. No: 13954

Данъци. Такси. Налози

- 37 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2012 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2012 . - 616 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 13921

- 38 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2012 г. : [Коментар] /  Коментар Димитър Радонов и др . - София : Нова звезда, 2012 . - 732 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 13955

- 39 -

44264 

Герчева, Светлана

   Данъчна политика / Светлана Герчева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 290 с. : с табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0533-6 

  

Сист. No: 13965

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 40 -

44276 

Данчев, Данчо и др.

   Въведение в търговския бизнес / Данчо Данчев, Десислава Гроздева . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 590 с. : с табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-400-261-9 

  

Сист. No: 13977

- 41 -

44277 

Управление на продажбите  / Виолета Димитрова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 369 с. : с табл. ; 22 см

   Други авт.: Д. Желязкова, М. Стоянов, Д. Гроздева.

   ISBN 978-954-21-0523-7 

  

Сист. No: 13978

Право. Наука за държавата и правото

- 42 -

44256 

Бъчварова, Маргарита и др.

   Търговско право / Маргарита Бъчварова, Радослав П. Рачев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 250 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0519-0 

  

Сист. No: 13957

- 43 -

38175 

Димитрова, Зорница и др.

   Промени в осигуряването и трудовото законодателство 2012 година : Кодекс за социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО. Закон за здравното осигуряване. Кодекс на труда / Зорница Димитрова, Стефанка Симеонова . - София : Мисъл, 2012 . - 48 с. : с табл. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 2)

   

   ISBN 978-954-8006-45-3 

  

Сист. No: 13918

- 44 -

44248 

Мангачев, Иван

   Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение / Иван Мангачев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2011 . - 248 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0892-3 

  

Сист. No: 13948

- 45 -

349.2/С/Н 267 

Наръчник по трудово законодателство  : 2012 г. . - София : Дъга ООД, 2012 . - 260 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13926

- 46 -

38175 

Новото в данъчните закони 2012 година  : Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за данък добавена стойност. Закон за акцизите и данъчните складове / Валентина Гекова и др . - София : Мисъл, 2012 . - 48 с. : с табл. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 1)

   

   ISBN 978-954-8006-44-6 

  

Сист. No: 13917

- 47 -

349.3/С/О 802 

Осигурителни вноски 2012 г.  . - София : Нова звезда, 2012 . - 220 с. : с табл. ; 24 см

   

  

Сист. No: 13937

- 48 -

44253 

Стефанов, Георги

   Европейско дружествено право : Европейско обединение по икономически интереси. Европейско дружество. Европейско кооперативно дружество / Георги Стефанов . - В. Търново : АБАГАР, 2011 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-955-4 

  

Сист. No: 13953

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 49 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2012 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на ПТСП. Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2012 . - 640 с. ; 21 см + CD ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 13924

Социално осигуряване

- 50 -

368.4/С/Б 923 зд 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Посл. актуал. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г. . - София : Нова звезда, 2012 . - 232 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13936

- 51 -

368.4/С/Н 267 

Наръчник по социално осигуряване  : 2012 г. . - София : Дъга ООД, 2012 . - 288 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 13925

Пенсионно осигуряване

- 52 -

44234 

Advancing in the strengthening and consolidation of the individually-funded pension systems  . - Santiago : FIAP, 2011 . - 231 p. ; 23 cm

   Напредък в укрепването и консолидирането на индивидуално финансирани пенсионни системи (Доминиканска република) Презентации, представени на международен семинар FIAP(Международна федерация на администратори на пенсионни фондове).

   ISBN 978-956-8853-07-5 

  

Сист. No: 13892

Застраховане

- 53 -

44231 

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в застраховането : [Учебник] / Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-629-7 

  

Сист. No: 13888

- 54 -

44232 

Ерусалимов, Румен

   Инвестиции на застрахователното дружество / Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 158 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-633-4 

  

Сист. No: 13889

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 55 -

44243 

Байков, Байко Димитров и др.

   Екология в туризма : [Учебник] / Байко Димитров Байков, Янчо Стоянов Найденов . - София : ФорКом, 2011 . - 144 с. : с табл., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-191-7 

  

Сист. No: 13942

- 56 -

44270 

Математика  : С приложения в икономиката / Дочо Дочев и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 608 с. : с табл., гр. ; 21 см

   Други авт.: Т. Стоянов, Д. Суружон, Т. Запрянова, Р. Николаев, Йор. Петков.

   ISBN 978-954-21-0550-3 

  

Сист. No: 13971

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 57 -

44273 

Христова, Яна

   Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето / Яна Христова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 341 с. : с прил., цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0477-3 

  

Сист. No: 13974

Комунално-битово обслужване. Домакинство

- 58 -

44267 

Дъбева, Таня и др.

   Ресторантьорство / Таня Дъбева, Георгина Луканова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 326 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0539-8 

  

Сист. No: 13968

- 59 -

44275 

Кадиева, Снежина

   Технология на обслужването в хотела / Снежина Кадиева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 220 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0475-9 

  

Сист. No: 13976

Методи на управление

- 60 -

44283 

Тодоров, Орлин

   Международно фирмено управление / Орлин Тодоров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 155 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0504-6 

  

Сист. No: 13984

Контрол-методи на управление

- 61 -

II 1685 

Глейм, Ървин Н.

   Учебно помагало CIA Review / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Таня Иванова и др . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-28-09241-1 

   Ч. 1. Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола . - 2011 . - 360 с.

   

  

Сист. No: 13881

- 62 -

II 1685 

Глейм, Ървин Н.

   Учебно помагало CIA Review / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Биляна Сиракова, Татяна Димитрова, Николай Димитров . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-649-954-7 

   Ч. 2. Извършване на ангажименти по вътрешен одит . - 2006 . - 512 с.

   

  

Сист. No: 13882

- 63 -

II 1685 

Глейм, Ървин Н.

   Учебно помагало CIA Review / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Тотю Тотев и др . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-28-0045 

   Ч. 3. Бизнесанализи и информационни технологии . - 2007 . - 568 с. : с гр.

   

  

Сист. No: 13883

- 64 -

II 1685 

Глейм, Ървин Н.

   Учебно помагало CIA Review / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Елена Великова и др . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-28-0116-0 

   Ч. 4. Управленски умения . - 2007 . - 308 с.

   

  

Сист. No: 13884

- 65 -

44230 

Международни професионални практики по вътрешен одит (IPPF)  . - София : Институт на Вътрешните Одитори в България, 2009 . - 174 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91825-2-1 

  

Сист. No: 13886

- 66 -

II 1686 

Наръчник за външна оценка на качеството  /  Прев. от англ. Веселина Хоторн, Надежда Пенкова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, Б. г. . - 310 с. : с прил. ; 29 см + CD ROM

   

   ISBN 978-954-2/-0819-0 

  

Сист. No: 13885

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 67 -

44260 

Благоева, Блага

   Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера / Блага Иванова Благоева . - Варна : Стено, 2011 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-550-3 

  

Сист. No: 13961

Счетоводство

- 68 -

44238 

Божков, Васил и др.

   Стандарти за представяне на финансови отчети : Избрани лекции / Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 349 с. : с табл., прил. ; 23 см

   

   ISBN 987-654-23-0726-6 

  

Сист. No: 13912

- 69 -

657/С/Г 621 

Годишник на счетоводителя 2011  : Писма, казуси, отговори на въпроси /  Състав. Евгени Рангелов . - София : МИСЪЛ, 2012 . - 152 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител)

   

   ISBN 1312-9422 

  

Сист. No: 13920

- 70 -

44237 

Димитров, Марин и др.

   Теория на счетоводството / Марин Димитров, Росица Симеонова . - 2. доп. и актуал. изд. . - В. Търново : АИ Ценов, 2012 . - 256 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 987-654-23-0697-9 

  

Сист. No: 13907

- 71 -

44244 

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието / Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина . - 16. изд. . - София : ФорКом, 2011 . - 512 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-464-188-7 

  

Сист. No: 13943

- 72 -

44250 

Душанов, Иван

   Счетоводство на едноличния стопанин : Търговец. Физическо лице, регистрирано като тютюнопроизводител и земеделски стопанин. Кратък курс / Иван Душанов . - София : Нова звезда, 2011 . - 176 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-50-6 

  

Сист. No: 13950

- 73 -

657/C/М 457 

Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 2011  : Последни изменения - 2011 г. /  Прев. Иван Гачев, Асен Миланов, Стоян Пайташев . - София : Нова звезда, 2011 . - 817 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13939

- 74 -

44236 

Меразчиев, Васил Богомилов и др.

   Банково посредничество : Счетоводни аспекти : Уч. пособ. за дист. обуч. / Васил Богомилов Меразчиев, Диана Ималова, Венцислав Вечев . - 4. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0724-2 

  

Сист. No: 13904

- 75 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2012  . - Пловдив : Плутон-1, 2012 . - 23 см

   

   Кн. 1, 2, 2а, 3, 4 . - 2012 . - 1053 с.

   

  

Сист. No: 13919

- 76 -

44251 

Начева, Райна

   Счетоводство и отчетност в туризма / Райна Начева . - 2. изд. . - София : ФорКом, 2011 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-194-8 

  

Сист. No: 13951

- 77 -

44240 

Радонов, Димитър и др.

   Наръчник на счетоводителя / Димитър Радонов, Георги Проданов, Зорка Костадинова . - София : Нова звезда, 2012 . - 794 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-58-2 

  

Сист. No: 13938

- 78 -

44252 

Фурнаджиева, Маргарита

   Счетоводство на предприятието : Приложен курс / Маргарита Фурнаджиева . - 2. изд. . - София : Софттрейд, 2011 . - 376 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-334-116-0 

  

Сист. No: 13952

Строителство

- 79 -

44257 

Илиев, Пламен

   Актуални въпроси на развитието на строителството / Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 139 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0542-8 

  

Сист. No: 13958

Информационни технологии

- 80 -

44262 

Сълова, Снежана

   Офис приложения / Снежана Сълова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 134 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0553-4 

  

Сист. No: 13963

Информационни мрежи. Информационни системи

- 81 -

44265 

Илиев, Петко и др.

   Електронен бизнес / Петко Илиев, Мария Кашева, Снежана Сълова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0559-6 

   Ч. 1 . - 2011 . - 276 с.

   

  

Сист. No: 13966

- 82 -

44269 

Сълова, Снежана

   Е-бизнес : Ръководство за упражнения / Снежана Сълова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0545-9 

   Ч. 1 . - 2011 . - 126 с.

   

  

Сист. No: 13970

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 83 -

809.245/С/И 277 б 

Ивритско-български речник  : Съдържа 26 000 речникови единици - думи, често използвани изрази, словосъчетания /  Състав. Мони Алмалех . - София : Труд, 2011 . - 538 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-528-425-0 

  

Сист. No: 13935


 Индекс по АВТОРИ

Алмалех, Мони 83 
Байков, Байко Димитров 55 
Байков, Байко Петков 12 
Бенева, Милена 28 
Благоев, Бойко 13 
Благоева, Блага Иванова 67 
Благойчева, Христина 29 
Блажева, Виолета 16 
Божков, Васил 68 
Бътлър, Еймон 13 
Бъчварова, Маргарита 42 
Вачков, Стефан 26 29 
Велев, Младен 14 
Велева, Мария 25 
Великова, Елена 64 
Вечев, Венцислав 74 
Владимирова, Тодорка 27 29 
Вълканов, Недялко 28 
Върбанов, Иван 10 
Гачев, Иван 73 
Гекова, Валентина 46 
Георгиев, Кирил 28 
Георгиев, Любомир 29 
Георгиева, Анета 37 
Георгиева, Стоянка 9 
Герганов, Георги 16 
Герчева, Светлана 29 39 
Глейм, Ървин Н. 61 62 63 64 
Гроздева, Десислава 40 41 
Грозева, Димитринка 16 
Данчев, Данчо 40 
Димитров, Марин 70 
Димитров, Николай 62 
Димитрова, Виолета 41 
Димитрова, Зорница 43 
Димитрова, Татяна 62 
Димова, Корнелия 28 
Дочев, Дочо 56 
Дурин, Стоян Иванов 71 
Дурина, Даниела Стоянова 71 
Душанов, Иван 72 
Дъбева, Таня 58 
Дянков, Тодор 23 
Енчева, Ваня 28 
Ерусалимов, Румен 53 54 
Желязкова, Донка 41 
Жотева, Мая 46 
Запрянова, Теодора 56 
Зафирова, Цвета 15 
Иванов, Милко 11 
Иванов, Стойко 11 
Иванова, Таня 61 
Илиев, Иван 18 
Илиев, Калин 28 
Илиев, Петко 81 
Илиев, Пламен 19 20 79 
Ималова, Диана 74 
Йорданов, Йордан 28 
Йорданов, Йордан Василев 29 
Кадиева, Снежина 59 
Камеларов, Атанас 26 
Кашева, Мария 81 
Кийосаки, Робърт 30 
Кийосаки, Робърт Т. 31 
Кирина, Емилия 28 
Киров, Стоян 29 
Костадинова, Зорка 77 
Крумов, Крум 34 
Лехтър, Шарън 30 
Линкова, Маруся 16 
Луканова, Георгина 58 
Мангачев, Иван 44 
Маринов, Георги 18 
Маринов, Стоян 21 23 
Матева, Красимира 30 31 
Меразчиев, Васил Богомилов 74 
Миланов, Асен 73 
Михалева, Николета 9 
Младенова, Зоя 22 
Мръчков, Васил 49 
Наама, Карим 32 
Найденов, Людмил 27 29 
Найденов, Янчо Стоянов 55 
Начева, Райна 76 
Ненова, Радка 16 
Николаев, Росен 56 
Николова, Калиопа 28 
Пайташев, Стоян 73 
Парушев, Тодор 9 
Пенкова, Надежда 66 
Петков, Йордан 56 
Петров, Данчо 26 29 
Петрова, Моника 46 
Проданов, Георги 77 
Радонов, Димитър 38 77 
Ракаджийска, Светла 23 
Рангелов, Евгени 69 
Рафаилов, Димитър 28 29 33 
Рафаилова, Генка 24 
Рачев, Радослав П. 42 
Симеонова, Росица 68 70 
Симеонова, Стефанка 43 
Сиракова, Биляна 62 
Спасова, Емилия 29 
Стефанов, Георги 48 
Стоянов, Михал 41 
Стоянов, Тодор 56 
Суружон, Дико 56 
Сълова, Снежана 80 81 82 
Тимчев, Марко Любомиров 36 
Тодоров, Орлин 60 
Томов, Йордан 34 
Тотев, Тотю 63 
Фурнаджиева, Маргарита 78 
Хоторн, Веселина 66 
Христова, Татяна 25 
Христова, Яна 57 
Цветанова, Анка 14 
Цветкова, Лорета 46 
Шиваров, Александър 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални въпроси на развитието на строителството 79 
Актюерска техника в застраховането 53 
Банкови сделки 26 
Банково посредничество 74 
Бизнес оценяването в България 19 
Брендингът - предизвикателство към съвременната политическа теория 12 
Българският бизнес в ЕС 15 
Въведение в търговския бизнес 40 
Въведение във финансите 28 29 
Годишник на счетоводителя 2011 69 
Голяма енциклопедия България 1 2 3 4 5 6 7 8 
Данъчна политика 39 
Данъчно облагане 2012 г. 38 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 50 
Е-бизнес 82 
Европейско дружествено право 48 
Екология в туризма 55 
Електронен бизнес 81 
Ивритско-български речник 83 
Икономика на аграрното предприятие 16 
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж 17 
Инвестиции и фирмени иновации 32 
Инвестиции на застрахователното дружество 54 
История на културата 9 
Кой ми взе парите? 30 
Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера 67 
Корпоративна дивидентна политика 33 
Логически и методологически аспекти на управлението 10 
Маркетинг в туризма 24 
Масова къстамизация - стратегия за повишаване на конкурентоспособността 14 
Математика 56 
Международни професионални практики по вътрешен одит (IPPF) 65 
Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 2011 73 
Международни финанси 18 
Международно фирмено управление 60 
Местни финанси 27 
Най-добрата книга на пазара за пазара 13 
Наръчник за външна оценка на качеството 66 
Наръчник на икономиста 2012 75 
Наръчник на счетоводителя 77 
Наръчник по социално осигуряване 51 
Наръчник по трудово законодателство 45 
Неокласическата теория в края на XX - началото на XXI век 22 
Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение 44 
Новото в данъчните закони 2012 година 46 
Новото данъчно законодателство през 2012 година 37 
Осигурителни вноски 2012 г. 47 
Офис приложения 80 
Промени в осигуряването и трудовото законодателство 2012 година 43 
Професионална етика и туристическо поведение 11 
Ресторантьорство 58 
Социална психология в туризма 25 
Стандарти за представяне на финансови отчети 68 
Стопански, финансов и данъчен контрол 34 
Счетоводство и отчетност в туризма 76 
Счетоводство на едноличния стопанин 72 
Счетоводство на предприятието 71 78 
Съвременни видове туризъм 21 
Състояние и тенденции в развитието на сектор ""Операции с недвижими имоти" в България 20 
Теория на счетоводството 70 
Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето 57 
Технология на обслужването в хотела 59 
Трудови отношения 2012 година 49 
Туристически пазари 23 
Търговско право 42 
Увеличете финансовия си IQ 31 
Управление на капиталите във фирмата - 2011 35 
Управление на продажбите 41 
Учебно помагало CIA Review 61 62 63 64 
Финансово-стопански анализ 36 
Advancing in the strengthening and consolidation of the individually-funded pension systems 52 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на офиса 80 
аграрно предприятие 16 
административни производства 50 
администриране на продажбите 41 
активни операции 74 
актюерска стойност 53 
актюерска техника 53 
актюерски изчисления 53 
акциз 38 
акцизи 37 
акцизни стоки 38 
акционерно дружество 42 
алтернативен туризъм 21 
алтернативни данъци 38 
анализ 36 65 
анализ на продажбите 41 
анализ на риска 36 
аналитична геометрия 56 
аналитично отчитане 78 
аналитично счетоводно отчитане 74 
анюитетен фактор 71 
арабска култура 9 
аргументация 10 
Асирия 9 
аутсорсинг 14 
аутсорсингов процес 14 
банки 26 29 
банкиране 29 
банкова сделка 74 
банкова система 18 74 
банкова счетоводна информация 74 
банкови депозити 26 
банкови капитали 74 
банкови кредити 74 
банкови операции 74 
банкови сделки 26 29 42 74 
банкови услуги 29 
банково дело 28 
банково кредитно посредничество 74 
банково посредничество 74 
банково счетоводство 74 
барове 58 
безналични разплащания 74 
безналични разплащателни операции 74 
безопасни условия 49 
безопасност на храните 15 57 
бенчмаркинг 41 
бизнес 15 82 
бизнес дейност 63 
бизнес кредити 26 
бизнес кредитиране 26 
бизнес оценка 19 
бизнес оценяване 19 
бизнес позициониране 26 
бизнес процеси 63 
бизнес стратегии 14 
биосфера 55 
богатство 30 31 
бренд 12 
България 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 33 45 47 49 79 
българска енциклопедия 1 2 3 4 5 6 7 8 
българска култура 9 
българска национална кухня 57 
български бизнес 15 
български компании 35 
български публични компании 35 
българско възраждане 9 
българско законодателство 44 
българско право 44 
Вавилонско царство 9 
ваканционен туризъм 21 
валутен курс 18 
валутен пазар 18 
валутен риск 18 
валутен съюз 15 
валути 18 
валутна политика 18 
валутни курсове 18 
валутни системи 18 
взаимни фондове 52 
взаимоотношения с клиенти 41 
вземания по кредити 44 
видове бюджети 29 
видове продажби 41 
видове туризъм 21 
видове търговци 42 
винен туризъм 21 
влияние 64 
влогови операции 74 
ВО 66 
водни ресурси 55 
временна работа 43 
връзки с обществеността 67 
външна задлъжнялост 18 
външна оценка 66 
външни оценки 65 
външно финансиране 18 
външнотърговско финансиране 26 
вътрешен контрол 66 
вътрешен одит 61 62 65 66 
вътрешен одитор 61 
вътрешен туризъм 21 
вътрешна оценка 66 
вътрешни одитори 62 66 
вътрешни оценки 65 
главна книга 74 
глобално попечителство 26 
годишен счетоводен отчет 78 
годишен финансов отчет 76 
годишна данъчна декларация 38 
годишни финансови отчети 71 
годишно счетоводно приключване 76 78 
горски масиви 55 
данъци 38 39 46 50 69 
данъчен контрол 34 
данъчна информация 50 
данъчна конкуренция 39 
данъчна политика 39 
данъчна система 39 
данъчни закони 37 46 75 
данъчни разходи 39 
данъчни складове 46 
данъчни стимули 39 
данъчно бреме 39 
данъчно законодателство 37 75 
данъчно облагане 28 29 39 46 78 
данъчно-осигурителен контрол 50 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 38 50 
данъчноосигурителен контрол 34 
двойно счетоводство 72 
двустранно счетоводно записване 72 
ДДС 37 38 39 46 75 
дебитни карти 26 
декларации 50 
делови туризъм 21 
делово общуване 11 
депозитни ресурси 26 
депозитни услуги 26 
деривативни финансови инструменти 63 
десерти 57 
детерминанти 33 56 
дивиденти 33 
дивидентна политика 33 
Директива 2002/47/ЕО 44 
Директива 2009/44/ЕО 44 
дисконтов фактор 71 
диференциални уравнения 56 
ДМА 76 78 
добродетели 11 
договаряне 64 
договор за застраховка 42 
договор за лизинг 42 
договор за превоз 42 
договори 44 
документиране 65 
документиране в счетоводството 70 
ДОО 51 
ДОПК 38 50 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 51 
допълнително социално осигуряване 51 
доходи от дивиденти 46 
дребно банкиране 26 
древногръцка култура 9 
древноримска култура 9 
дългово финансиране 27 
дългосрочни инвестиции 74 
дългосрочно финансиране 28 29 63 
дълготрайни активи 78 
дълготрайни биологични активи 71 
държавен бюджет 28 29 
държавни разходи 28 29 
държавни трансфери 27 
е-бизнес 81 
е-магазин 81 
е-търговия 81 82 
еврозона 15 
европейска валутна интеграция 18 
европейски пазар 15 
европейско гражданство 15 
Европейско дружествено право 48 
европейско дружество 48 
Европейско кооперативно дружество 48 
европотребители 15 
Египет 9 
едноличен стопанин 72 
едноличен търговец 72 
ежедневна оборотна ведомост 74 
екологичен туризъм 21 
екологична данъчна политика 39 
екология 55 
електронен бизнес 81 82 
електронен магазин 82 
електронен маркетинг 81 
електронна търговия 81 82 
електронни карти 81 
електронни магазини 41 
електронни платежни инструменти 74 
електронни плащания 81 82 
електронни продажби 41 
електронни разплащания 81 
емпиричен анализ 33 
енциклопедия 1 2 3 4 5 6 7 8 
енциклопедия България 1 2 3 4 5 6 7 8 
ЕОИИ 48 
ЕС 15 44 79 
естествени числа 56 
етика 11 67 
етичен кодекс 66 
етично познание 11 
етичност 41 
ефективност 64 
животински свят 55 
животозастраховане 53 
животозастрахователни дружества 54 
жилищен фонд 79 
жилищно-ипотечно кредитиране 26 
заведения за хранене 58 
задачи 28 
задължителни осигурителни вноски 50 
заетост 49 
Закон за акцизите 46 
Закон за ДДС 75 
Закон за корпоративното подоходно облагане 37 
Закон за счетоводството 75 
закони 51 
закони на логиката 10 
закони по счетоводство 69 
замърсяване на въздуха 55 
застраховане 17 53 54 
застрахователна вноска 53 
застрахователна защита 53 
застрахователни дружества 54 
застрахователни компании 29 
застрахователни премии 37 
застрахователно дружество 54 
защитени природни територии 55 
ЗДДС 38 75 
ЗДДФЛ 37 38 75 
здравен туризъм 21 
здравна осигуровка 47 
здравно осигуряване 43 47 51 
ЗДФО 44 
земеделски производители 72 
земеделски стопани 72 
ЗКПО 37 38 46 75 
ЗМДТ 37 
ЗНАП 50 
иврит 83 
ивритско-български 83 
ивритско-български речник 83 
извънредни приходи 78 
иконоборци 9 
икономика 16 
икономика на ресторантьорството 58 
икономикс 17 22 
икономически съюз 15 
икономически теории 22 
иконопочитатели 9 
инвентаризиране в счетоводството 70 
инвестиране 30 
инвестиции 30 32 54 
инвестиции в акции 54 
инвестиции в облигации 54 
инвестиционен процес 32 
инвестиционен ресурс 54 
инвестиционен риск 54 
инвестиционна дейност 54 
инвестиционни планове 32 
инвестиционни проекти 29 32 
инвестиционни стратегии 32 
инвестиционни фондове 29 
инвестиционно банкиране 29 
индивидуализация 14 
индивидуални финансови отчети 68 
индивидуално банкиране 29 
иновации 32 
институции на ЕС 15 
институционални клиенти 26 
интегрирани комуникации 12 
интернационализация на фирмите 60 
Интернет 81 82 
интернет комуникации 80 
информационен бизнес 17 
информационни системи 41 
информационни технологии 63 
казуси 28 
калкулиране 70 
капитали 35 
капиталова структура 28 29 35 
капиталови пазари 28 29 
капиталово бюджетиране 29 
картови продукти 26 
Католическа църква 9 
кафенета 58 
качество 13 63 66 
кетъринг 76 
кетъринг услуги 76 
кеш-мениджмънт 26 
клиентски сегменти 26 
клиентско сегментиране 26 
климат 55 
Кодекс за социално осигуряване 43 51 
Кодекс на труда 43 45 49 
кодекси 51 
колективни трудови спорове 49 
командировки 45 
командитно дружество 42 
комбинаторика 56 
комисионен договор 42 
комуникации 64 67 
комуникационна политика 81 
комуникация 67 
конвентируеми заеми 26 
конкурентна политика 15 
конкурентни стратегии 64 
конкурентоспособност 14 15 
конкуренция 13 15 
консолидирани финансови отчети 68 
контрареформация 9 
контрол 17 34 41 61 63 65 
контрол на продажбите 41 
контролен риск 66 
контролна дейност 34 
конференция 17 
конфликти 64 
кооперация 42 
корпоративен данък 38 
корпоративен уебсайт 81 
корпоративна дивидентна политика 33 
корпоративни клиенти 26 
корпоративни облигации 29 
корпоративни финанси 29 
корпоративно банкиране 29 
корпоративно подоходно облагане 37 39 46 75 
корпоративно ръководство 33 
корпоративно управление 66 
косвено данъчно облагане 39 
косвено облагане 39 
космически туризъм 21 
краткотрайни активи 77 
краткотрайни биологични активи 71 
кредитна политика 26 
кредитни карти 26 
кредитни операции 74 
криза на дълговете 18 
круизен туризъм 21 
КСО 51 
кулинарна обработка 57 
кулинарна продукция 57 
култура 9 
културен туризъм 21 
купувач 41 
купувачи 13 
къстамизация 14 
лесопаркове 55 
лидерство 64 
ликвидация 42 
линейна алгебра 56 
литосфера 55 
лихва в застраховането 53 
личен подоходен данък 39 
личност 11 
логика 10 
логиката в управлението 10 
маркетинг 17 24 81 
маркетингов анализ 24 
маркетингови комуникации 24 
маркетингово проучване 24 
масова къстамизация 14 
математика 17 56 
математическа индукция 56 
материални запаси 76 
материално-техническа база 16 
матрици 56 
междинни финансови отчети 68 
междинно счетоводно отчитане 68 
междуличностно общуване 11 
международен туризъм 21 
международна валутна система 18 
международна икономика 17 
международна конференция 17 
международна научна конференция 17 
международни валути 18 
международни компании 60 
международни стандарти 68 73 
Международни счетоводни стандарти 73 
международни финансови организации 18 
международни фирмени стратегии 60 
международно производство 60 
международно фирмено управление 60 
мениджмънт 17 
менителница 42 
Месопотамия 9 
местна администрация 27 
местни власти 27 
местни данъци 27 
местни данъци и такси 37 75 
местни разходи 27 
местни такси 27 
местни финанси 27 
местно самоуправление 27 
микроикономическа теория 22 
минимален осигурителен доход 47 
минимален осигурителен стаж 47 
мислене 10 
МК 14 
множества 56 
модернизъм 9 
морал 11 
морски ваканционен туризъм 21 
мостови заеми 26 
мотивация 64 
МСП 60 
МСС 63 68 73 
МСС 1 68 
МСС 27 68 
МСС 34 68 
МСС 7 68 
МСФО 63 68 73 
МТБ 16 
мърчандайзинг 41 
НАП 37 50 
наредби 69 
наредби по счетоводство 69 
наръчник на икономиста 75 
наръчник на счетоводителя 77 
наръчник по счетоводство 77 
НАССР 15 57 
научна конференция 17 
научна сесия 35 
научно-приложни изследвания 35 
национален туризъм 21 
национални паркове 55 
национални стандарти 68 
недвижими имоти 20 
независим финансов одит 34 
неокласицизъм 22 
неокласическа теория 22 
неокласическа школа 22 
несъстоятелност 36 
нетекущи активи 77 
нетекущи дълготрайни активи 16 
ново време 9 
нормативни документи 69 
нравственост 11 
НСФОМСП 68 
ОАП 15 
обединения на ТД 42 
обезпечителен договор 44 
обезщетения за майчинство 47 
облагаем доход 46 
облагане на фирми 39 
облагане с акциз 38 39 
облигации 54 
оборотен капитал 29 
обслужване 59 
обучение 41 
обща аграрна политика 15 
обществено мнение 67 
общини 27 
общинска собственост 27 
общински разходи 27 
общуване 11 
одит 17 66 
околна среда 55 
онлайн бизнес 81 
ООД 42 
опазване на водите 55 
опазване на почвата 55 
опазване на растителността 55 
операционна книга 74 
опционни заеми 26 
организационна структура 64 
организация 10 
организация на счетоводството 72 
организация на труда 59 
осигурителен доход 43 47 
осигурителна информация 50 
осигурителни вноски 43 47 50 51 
осигурително право 47 
осигуряване 17 69 
осигуряване по граждански договори 47 
осигуряване по трудови договори 47 
основни ястия 57 
отпадъци 55 
отпуски 45 49 
отрасли на икономиката 17 
отраслов анализ 64 
отчетни данни 70 
отчетност 66 
отчетност в туризма 76 
отчитане на данъците 71 
отчитане на приходите 76 77 
отчитане на провизиите 71 
отчитане на продукцията 78 
отчитане на разходите 76 78 
отчитане на разчетите 77 
отчитане на хеджирането 71 
офис пакети 80 
офис приложения 80 
офис продукти 80 
оценителски процес 19 
оценка на акциите 54 
оценка на бизнеса 19 
оценка на качеството 66 
пазар 13 20 
пазарен анализ 64 
пазарна политика 23 
пазарна структура 40 
пазарно предлагане 40 
пазарно търсене 40 
пари 28 29 30 31 
паричен пазар 26 
парична политика 18 
парични вземания 44 
парични потоци 29 68 
парични средства 77 
парично стопанство 18 
пасивни операции 74 
пенсионна реформа 52 
пенсионна система 52 
пенсионна схема 51 
пенсионни права 51 
пенсионни фондове 29 52 
пенсионно осигуряване 51 52 
пенсионноосигурителни дружества 51 
персонална продажба 41 
планински туризъм 21 
планиране 65 
планиране на продажбите 41 
платежен баланс 18 
поведение 25 
поведение на туристите 25 
поведенчески модели 33 
поземлени ресурси 16 
познание 10 
политическа власт 12 
политическа марка 12 
политически бренд 12 
политически маркетинг 67 
политически пазар 12 67 
политическо лидерство 12 
политическо потребление 12 
пороци 11 
постановления 69 
постановления по счетоводство 69 
постмодернизъм 9 
потребители 14 
потребителска лоялност 41 
потребителски заем 26 
потребителско кредитиране 26 
потребителско поведение 11 24 40 
почивки 49 
правен режим 42 44 
правилници 69 
правна уредба 44 
право 42 48 
предприятие 78 
представителство 48 
предястия 57 
презентации 52 
преобразуване 42 
прехвърлен договор 44 
привлечен капитал 74 
привлечени капитали 78 
приключенски туризъм 21 
приложими счетоводни стандарти 71 
примерен национален сметкоплан 74 
примерен сметкоплан 71 
природна среда 55 
природни резервати 55 
природни ресурси 55 
приходи 27 72 77 
проверка 61 
прогнозиране 63 
прогнозиране на продажбите 41 
програма CIA 61 62 63 64 
програмни продукти 80 
продавач 41 
продавачи 13 
продажбени дейности 41 
продажби 41 
продукти 14 
продуктов микс 26 
проектиране 59 
производство по несъстоятелност 44 
промоционален микс 41 
професионална етика 11 
професионална квалификация 45 
професионални инвеститори 30 
публични вземания 50 
публични финанси 28 29 
първите цивилизации 9 
пътувания 76 
работа с туристи 25 
работна заплата 69 
работна среда 55 
работно време 49 
разплащателни операции 74 
разходи 27 72 
разчети 77 78 
разчети на предприятието 78 
рационални числа 56 
РВО 61 66 
реални числа 56 
ревизионен акт 50 
ревизионен контрол 34 
регистри-книги 72 
реинвестиционен риск 54 
реклама 81 
рекламации 41 
религиозен туризъм 21 
Ренесанс 9 
ресторанти 58 
ресторантьорски вериги 58 
ресторантьорски продукт 58 
ресторантьорство 58 76 
реформация 9 
решение 10 
рибни продукти 15 
риболов 15 
римокатолическа църква 9 
римско частно право 44 
риск 32 
риск в животозастраховането 53 
риск на застрахователя 53 
ръководител на вътрешния одит 66 
СА 10 16 17 35 53 54 70 74 
сакрална архитектура 9 
свободно време 76 
сделки 20 
сегментиране на пазара 24 
селско стопанство 16 
селскостопанска продукция 16 
селскостопанско производство 16 
семейно хотелиерство 59 
сертифициран вътрешен одитор 61 62 
синдикални организации 45 
синдикирани заеми 26 
синтетично отчитане 78 
синтетично счетоводно отчитане 74 
система за защита 81 
системи за плащания 81 
ситуационен анализ 24 
сметкоплан 74 
собствен капитал 74 77 78 
социална интелигентност 25 
социална политика 49 
социална психология 25 
социални мрежи 81 
социални умения 25 
социално осигуряване 43 51 75 
спедиционен договор 42 
спестовни продукти 26 
специализиран туризъм 21 
спортен туризъм 21 
средновековна култура 9 
СС 1 68 
СС 27 68 
СС 34 68 
СС 7 68 
стандарти 61 65 66 73 
статистика 17 
стойности на застраховки 53 
стойности на ренти 53 
стокови запаси 40 
стоково-материални запаси 78 
стоково-парични отношения 16 
стопански анализ 36 
стопански контрол 34 
стопански операции 72 78 
стопанско предприятие 78 
стратегически анализ 36 
стратегически измерения 33 
стратегически решения 64 
стратегическо управление 60 64 
строителен бизнес 79 
строителен сектор 79 
строителна дейност 20 
строителни предприятия 20 
строителство 79 
структурен анализ 64 
структурирано финансиране 26 
супи 57 
счетоводен баланс 68 70 
счетоводна методология 74 
счетоводна отчетност 76 
счетоводна форма 74 
счетоводни грешки 70 
счетоводни документи 72 
счетоводни операции 77 
счетоводни регистри 72 
счетоводни сметки 70 78 
счетоводни стандарти 73 
счетоводни форми 70 
счетоводно законодателство 75 
счетоводно отчитане 72 74 77 78 
счетоводство 17 69 70 71 72 75 76 77 78 
счетоводство 2011 69 
счетоводство в банките 74 
счетоводство на предприятието 71 
събирателно дружество 42 
съждение 10 
тактически решения 33 
текуща сметка 42 
текущи активи 71 
текущи краткотрайни активи 16 
текущо облагане 38 
текущо счетоводно отчитане 70 71 
теоретични модели 33 
теория за портфейла 63 
теория на вероятностите 56 
теория на растежа 22 
терминални устройства 81 
тестове 28 
технически анализ 18 
технологичен трансфер 32 
технологично обзавеждане 59 
технологично оборудване 59 
технология 57 
технология на кредитирането 26 
ТНК 60 
тотално управление на качеството 63 
транспортни услуги 75 
труд 43 
трудов договор 43 49 
трудов стаж 45 49 
трудова дисциплина 49 
трудова книжка 45 49 
трудови възнаграждения 49 
трудови отношения 49 
трудови отношения 2012 49 
трудови правоотношения 69 
трудови спорове 45 
трудово законодателство 43 45 49 75 
трудово право 49 
трудово правоотношение 45 
трудоустрояване 47 
туризъм 11 21 23 24 25 55 58 76 
туристи 25 
туристически бизнес 11 
туристически пазар 23 
туристически пазари 23 
туристическо поведение 11 
туристическо предлагане 23 
туристическо предприятие 76 
туристическо търсене 23 
търговец 42 
търговия 40 
търговия с услуги 40 
търговска дейност 40 
търговска информационна система 40 
търговска конкуренция 40 
търговска оферта 40 
търговска политика 15 
търговска продажба 42 
търговска фирма 42 
търговски бизнес 40 
търговски дружества 42 
търговски книги 42 
търговски надбавки 40 
търговски персонал 41 
търговски регистър 42 
търговски сделки 42 
търговски структури 40 
търговско право 42 
търговско предприятие 42 
търговско представителство 42 
търговци 72 
тютюнопроизводители 72 
управление 10 48 65 
управление на бизнеса 36 
управление на богатството 26 29 
управление на времето 64 
управление на групи 64 
управление на капиталите 35 
управление на кооперацията 42 
управление на персонала 41 
управление на продажбите 41 
управление на риска 66 
управление на човешките ресурси 60 
управленски проблеми 10 
управленски умозаключения 10 
управленско счетоводство 63 
условия на труд 45 49 
услуги 14 
учредяване на кооперация 42 
фамилно консултантско обслужване 26 
фауна 55 
физически лица 46 72 
филантропско банкиране 26 
финанси 17 27 28 29 63 
финансов анализ 36 
финансов контрол 34 
финансов мениджмънт 33 
финансов сектор 28 29 
финансова грамотност 31 
финансова интелигентност 31 
финансова математика 56 
финансова система 18 
финансова стратегия 36 
финансови инструменти 44 
финансови отчети 63 68 
финансови пазари 29 
финансови средства 78 
финансово задължение 44 
финансово обезпечение 44 
финансово планиране 26 
финансово счетоводство 63 
финансово състояние 36 
финансово-стопански анализ 36 
финансово-счетоводен анализ 71 
фирма 32 
фирмена стратегия 14 
фирмени иновации 32 
фирмени клиенти 26 
фирмени стратегии 60 
фирмено управление 60 
фирми 60 
фискална децентрализация 27 
ФО 68 
форматиране на документи 80 
функции 56 
функционални храни 57 
хазартен туризъм 21 
хигиена на храненето 57 
хотел 59 
хотелиерско обслужване 59 
хотелиерство 59 76 
хотелски комплекс 59 
хотелски помещения 59 
хотелски стаи 59 
хотелско домакинство 59 
хранене 57 
храни 15 57 
хранителни вещества 57 
хранителни инфекции 57 
хранителни продукти 57 
Християнство 9 
цели числа 56 
цена 13 24 
цена на капитала 29 
цени 23 40 
ценни метали 26 
ценности 11 
ценностна система 12 
ценова политика 40 
ценообразуване 23 26 40 63 
цивилизация 9 
цифрови сертификати 82 
частни клиенти 26 
частно банкиране 26 29 
чек лист 66 
числа 56 
членство 42 48 
чуждестранни инвестиции 32 
шопинг туризъм 21 
Шумер 9 
юбилейна конференция 17 
юбилейна научна конференция 17 
ястия 57 
CIA 61 62 63 64 
e-mail 80 
ERM 61 
Global Custody 26 
IPPF 65 
ISO 63 
MS Office 80 
MS Office Outlook 80 
PR 67 81 
Retail Banking 26 
SWOT анализ 60 
TQM 63