НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

43845 

Димитров, Димитър Йорданов

   Социална синергетика / Димитър Йорданов Димитров . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 254 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-644-176-8 

  

Сист. No: 13118

- 2 -

43876 

Петров, Милко

   Америка - социалният тропик : Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок / Милко Петров . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 532 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0806-0 

  

Сист. No: 13161

Библиографии

- 3 -

016/С/И 521 Гб 

Библиография на трудовете на проф. д-р Георги Илиев Илиев, преподавател от катедра "Счетоводна отчетност"  / Георги Илиев Илиев . - Свищов : Фабер, 2010 . - 32 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-372-2 

  

Сист. No: 13143

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

43859 

Конфуций

   Лун юй / Конфуций ; Прев. Мария Арабаджиева . - 2. прераб. изд. . - София : Мириам, 2007 . - 512 с. : с. ил. ; 24 см . -  (Размисли за всеки ден. Мъдростта на древен Китай)

   

   ISBN 978-954-787-038-3 

  

Сист. No: 13141

- 5 -

43873 

Кънев, Александър

   Теория на философското развитие / Александър Кънев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3126-1 

  

Сист. No: 13158

- 6 -

42023 

Личева, Катя

   Философия : Ч. 1-2 / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0493-7 

   Ч. 2 . - 2011 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 13021

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 7 -

43840 

Сярова, Ели

   Въведение във философията на религията / Ели Сярова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-524-753-8 

   Ч. 1 . - 2010 . - 167 с.

   

  

Сист. No: 13113

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 8 -

43842 

Радев, Начко и др.

   Основи на социалното предприемачество / Начко Радев, Лиляна Русанова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-524-760-6 

  

Сист. No: 13115

Статистика

- 9 -

43846 

Николов, Тодор Калоянов

   Приложение на статистическото извадково изучаване в одита / Тодор Калоянов Николов . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 188 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-174-4 

  

Сист. No: 13119

Политика

- 10 -

43875 

Семерджиев, Петър

   Истината за Георги Димитров / Петър Семерджиев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2011 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0872-5 

  

Сист. No: 13160

- 11 -

43854 

Dae-Kyu Yoon

   Law and Democracy in South Korea : Democratic Development Since 1987 / Dae-Kyu Yoon . - Seoul : Institute for Far Eastern Studies, 2010 . - 289 p. ; 23 cm

   Ролята на закона в демократичното развитие на Южна Корея

   ISBN 978-89-8421-300-5 

  

Сист. No: 13132

Дипломатически преговори

- 12 -

43880 

Пиерини, Марк

   Цената на свободата : Либия зад кулисите на преговорите / Марк Пиерини ; Прев. от фр. Мария Каракашева . - София : Жанет-45, 2010 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-667-1 

  

Сист. No: 13166

Икономика. Икономически науки

- 13 -

43878 

Атали, Жак

   Да оцелеем в кризите / Жак Атали ; Прев. от фр. Мария Петрикова . - София : РИВА, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-342-0 

  

Сист. No: 13164

- 14 -

43861 

Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса  : [Сб. с научни изследвания] /  Състав. Тодор Кръстевич, Маруся Смокова . - Свищов : Аси Принт, 2011 . - 375 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9336-60-3 

  

Сист. No: 13144

- 15 -

I 2199 

Маккрийди, Карън

   Богатството на народите на Адам Смит : 52 значими идеи и тяхната интерпретация / Карън Маккрийди ; Прев. Вера Паулова . - София : ИнфоДАР, 2010 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-761-457-4 

  

Сист. No: 13163

- 16 -

43852 

Световната криза и икономическото развитие  : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 21 см

   Конференцията е посветена на 90 год. ИУ-Варна.

   ISBN 978-954-21-0489-6 

   Т. 1 . - 2010 . - 692 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 13125

- 17 -

43852 

Световната криза и икономическото развитие  : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 21 см

   Конференцията е посветена на 90 год. ИУ-Варна.

   ISBN 978-954-21-0490-2 

   Т. 2 . - 2010 . - 770 с. : с табл., дигр.

   

  

Сист. No: 13126

- 18 -

43852 

Световната криза и икономическото развитие  : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 21 см

   Конференцията е посветена на 90 год. ИУ-Варна.

   ISBN 978-954-21-0491-9 

   Т. 3 . - 2010 . - 732 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 13127

- 19 -

43852 

Световната криза и икономическото развитие  : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 21 см

   Конференцията е посветена на 90 год. ИУ-Варна.

   ISBN 978-954-21-0489-6 

   Т. 4 . - 2010 . - 396 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 13128

- 20 -

43858 

Христофоров, Асен

   Избрани произведения и документи : В три тома / Асен Христофоров ; Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски ; Обща ред. Румен Аврамов . - София : БНБ, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8579-35-3 

   Т. 1. Икономически текстове : Монографии . - 2010 . - 592 с.

   

  

Сист. No: 13138

- 21 -

43858 

Христофоров, Асен

   Избрани произведения и документи : В три тома / Асен Христофоров ; Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски ; Обща ред. Румен Аврамов . - София : БНБ, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8579-36-0 

   Т. 2. Икономически текстове : Студии и статии . - 2010 . - 512 с.

   

  

Сист. No: 13139

- 22 -

43858 

Христофоров, Асен

   Избрани произведения и документи : В три тома / Асен Христофоров ; Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски ; Обща ред. Румен Аврамов . - София : БНБ, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8579-37-7 

   Т. 3. Автобиографични произведения и документи . - 2010 . - 512 с.

   

  

Сист. No: 13140

Микроикономика

- 23 -

43860 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2011 . - 24 см

   Други авт.: С. Найденова, И. Петров, П. Маринов, К. Кунев, Л. Несторов, Й. Василев, Р. Лазаров, О. Марков, А. Радев, П. Шишманова, Т. Асенов, Т. Тодорова.

   ISBN 978-954-427-923-3 

   

   

  

Сист. No: 13142

- 24 -

43849 

Ралева, Стела Стоянова

   Микроикономика : Учебно помагало / Стела Стоянова Ралева . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-171-3 

  

Сист. No: 13122

Макроикономика

- 25 -

43848 

Макроикономика  / Трайчо Спасов и др . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 424 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-172-0 

  

Сист. No: 13121

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 26 -

43844 

Стефанов, Любомир Минчев

   Управление на възнагражденията / Любомир Минчев Стефанов . - София : София консултинг, 2010 . - 240 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2909-01-9 

  

Сист. No: 13117

- 27 -

43837 

Трансформациите в труда  : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] /  Състав. и науч. ред. Катя Владимирова ; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова ; Прев. от фр. Дамян Дамянов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 701 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0616-5 

  

Сист. No: 13109

Финансов контрол

- 28 -

43866 

Кучев, Юрий

   Държавен финансов контрол : Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност / Юрий Кучев . - София : ЛиСтра, 2010 . - 252 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13151

Данъци. Такси. Налози

- 29 -

38175 

Георгиева, Анета и др.

   Новото в данъчните закони 2011 година : Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за данъците върху доходите на физическите лица / Анета Георгиева, Лорета Цветкова . - София : Мисъл, 2011 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 2)

   

   ISBN 978-954-8006-29-3 

  

Сист. No: 13096

- 30 -

43868 

Михайлов, Димитър

   ДДС данъчна практика / Димитър Михайлов . - София : Нова звезда, 2011 . - 498 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 13154

Икономика

- 31 -

43843 

Наама, Карим

   Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет : Световен опит / Карим Наама . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-751-4 

  

Сист. No: 13116

Икономическа география

- 32 -

43790 

Тестове по "Икономическа география на България"  / Тихомир Личев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 337 с. ; 23 см

   Други авт.: Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова.

   ISBN 978-954-23-0492-0 

  

Сист. No: 13020

Икономика на туризма

- 33 -

43855 

Горчева, Таня Веселинова и др.

   Управление на международните туристически дестинации / Таня Веселинова Горчева, Марияна Божинова . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 236 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-458-3 

  

Сист. No: 13133

Търговия

- 34 -

43871 

Андерсън, Крис

   Дългата опашка : Защо бъдещето на бизнеса е в продаването по малко от повече / Крис Андерсън ; Прев. от англ. Данчо Господинов . - София : Изток-Запад, 2009 . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-528-7 

  

Сист. No: 13157

- 35 -

43850 

Търговско ръководство за търгуване, промишленост, мореплаване и за търговски дела  /  Предг. Калю Донев ; Науч. ред. Вълкан Вълканов ; Встъп. стат. Надя Костова, Анастасия Кондукторова ; Състав. Таня Атанасова, Владимир Досев . - [Фототип. изд.] . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 870 с. ; 22 см

   Ориг. изд. е отпеч. в Цариград през 1858 г.

   ISBN 978-954-21-0456-8 

  

Сист. No: 13123

Маркетинг

- 36 -

43828 

Тренинг по маркетингови умения  : Казуси, ситуации, тестове, задачи / Никола Янков и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 174 с. ; 23 см

   Други авт.: П. Горанова, В. Григорова, Ж. Тананеева.

   ISBN 978-954-23-0497-5 

  

Сист. No: 13022

- 37 -

43869 

Христов, Стефан Иванов

   Стратегически маркетинг : Политики и стратегии / Стефан Иванов Христов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 278 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-076-1 

  

Сист. No: 13155

- 38 -

43864 

Щерев, Николай Христов

   Маркетинг на индустриалното предприятие / Николай Христов Щерев . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 270 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-168-3 

  

Сист. No: 13149

Международни икономически отношения

- 39 -

43851 

Международен икономикс  : [Учебник] / Ваньо Гаргов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 493 с. : с табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0480-3 

  

Сист. No: 13124

- 40 -

43881 

Тремонти, Джулио

   Страхът и надеждата : Европа: глобалната криза, която се задава и начина да я избегнем / Джулио Тремонти ; Прев. от итал. Йордан Василев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 132 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0840-4 

  

Сист. No: 13168

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 41 -

43839 

Маринова, Цветелина

   Влияние на глобалната икономическа криза върху процеса на присъединяване на България към еврозоната / Цветелина Маринова . - София : БНБ, 2010 . - 66 с. ; 21 см . -  (Дискусионни материали, 82)

   

   ISBN 978-954-8579-40-7 

  

Сист. No: 13112

Право. Наука за държавата и правото

- 42 -

II 1662 

Димитров, Пенко

   Финансово право : Учебно помагало : Нормативен материал. Изпитни тестове / Пенко Димитров . - Свищов : Б. и., 2011 . - 544 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13152

- 43 -

43853 

Записки по право на Европейския съюз  : [Сб. лекции] / Флоранс Беноа-Ромер и др ; Състав. Атанас Семов, Христо Христев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 22 см . -  (Библ. Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-954-07-2942-8 

   Т. 1. Институционно право . - 2009 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 13130

- 44 -

43874 

Римско право и съвременни кодификации  : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. /  Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 177 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2729-4 

  

Сист. No: 13159

- 45 -

43867 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - София : Фенея, 2010 . - 348 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9499-41-4 

  

Сист. No: 13153

Държавна власт. Държавни органи

- 46 -

342/С/М 657 

Министър-председателите на Третата българска държава  : Албумен справочник с биографични данни и портрети /  Състав. Костадин Събев . - 2. доп. изд. . - София : Рал - Колобър, 2010 . - 116 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9400-25-6 

  

Сист. No: 13137

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 47 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2011 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на ПТСП. Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2011 . - 21 см

   

   ISBN 1312-9570 

   

   

  

Сист. No: 13169

- 48 -

349/С/Н 334 

Национална класификация на професиите и длъжностите 2011  : Кодова таблица за преход от Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 към Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 / Калина Златанова и др . - Пловдив : Плутон-1, 2011 . - 112 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 13111

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 49 -

43841 

Социални изследвания  / Начко Радев и др . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 143 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-524-771-2 

  

Сист. No: 13114

- 50 -

43838 

Спасов, Кирил

   Социален мениджмънт : Наука. Практика / Кирил Спасов . - 4. изд. . - София : Персонал-консулт-ГП, 2011 . - 236 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90512-1-6 

  

Сист. No: 13110

Социално осигуряване в България

- 51 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2011 година : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Осигурителни права по силата на европейски регламенти и меж. договори / Валентина Кръстева и др . - София : Труд и право, 2011 . - 976 с. ; 21 см

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 13107

Пенсионно осигуряване

- 52 -

43862 

Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems  : Presentations given at the International Seminar on May 6 and 7, 2010, in Vina del Mar, Chile . - Santiago : FIAP, 2010 . - 301 p. ; 23 cm

   Развитие на потенциала на индивидуалното финансиране на пенсионните системи.

   ISBN 978-956-8853-05-1 

  

Сист. No: 13145

Застраховане

- 53 -

43831 

Драганов, Христо

   История на застрахователната теория и подготовката на кадри за застраховането и осигуряването в България / Христо Драганов . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 209 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0489-0 

  

Сист. No: 13093

- 54 -

I 2104 

Илиев, Боян

   Адаптивен мениджмънт в застраховането / Боян Илиев . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 250 с. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят, 109)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 13092

Висше образование

- 55 -

378/С/С 593 с 

Справочник за кандидат-студенти 2011/2012 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър"  : Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 1312-9767 

  

Сист. No: 13134

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Техника

- 56 -

II 1658 

Сирашки, Георги

   Индустриални технологии : [Учебник] / Георги Сирашки . - Свищов : Б. и., 2008 . - 217 с. : със сх. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13100

- 57 -

43835 

Сирашки, Георги

   Технико-икономически проучвания : Избрани лекции / Георги Сирашки . - Свищов : Б. и., 2008 . - 208 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

  

Сист. No: 13104

Стокознание

- 58 -

II 1660 

Сирашки, Георги

   Стокознание : Избрани лекции / Георги Сирашки . - Свищов : Б. и., 2009 . - 220 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13102

- 59 -

43884 

Fundamentele stiintei marfurilor  / Marieta Olaru et al . - Bucuresti : EDITURA ECONOMICA, 2001 . - 359 p. ; 24 cm

   Основи на стокознанието

   ISBN 973-590-592-2 

  

Сист. No: 13170

- 60 -

43885 

Onete, Bogdan

   Modelarea in stiinta marfurilor : O abordare din perspectiva consumatorului / Bogdan Onete . - Bucuresti : Editura ASE, 2010 . - 168 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-606-505-351-9 

  

Сист. No: 13171

- 61 -

43886 

Petrescu, Viorel et al.

   Reorientari in stiinta marfurilor / Viorel Petrescu, Rodica Pamfilie, Roxana Sarbu . - Bucuresti : Editura ASE, 2007 . - 246 p. ; 24 cm

   Ориентири в науката на стоките

   ISBN 978-973-594-961-7 

  

Сист. No: 13172

- 62 -

43887 

Sarbu, Roxana

   Expertiza merceologica / Roxana Sarbu . - Bucuresti : Oscar print, Б. г. . - 231 p. ; 20 cm

   Стоковедска експертиза

   ISBN 973-8224-14-4 

  

Сист. No: 13173

Селско стопанство. Горско стопанство

- 63 -

43833 

Сирашки, Георги

   Химизация на земеделието / Георги Сирашки . - Свищов : Б. и., 2008 . - 242 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13099

Мениджмънт

- 64 -

43863 

Асенов, Анатолий

   Мениджмънт на фирмата : Теория и практика. Учебно пособие / Анатолий Асенов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-427-903-5 

   Ч. 1 . - 2010 . - 224 с.

   

  

Сист. No: 13147

- 65 -

43863 

Асенов, Анатолий

   Мениджмънт на фирмата : Теория и практика. Учебно пособие / Анатолий Асенов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-427-921-9 

   Ч. 2 . - 2010 . - 328 с.

   

  

Сист. No: 13148

Методи на управление

- 66 -

65/С/К 895 

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство  /  Състав. Йордан Коев, Стефан Вачков . - Варна : Стено, 2010 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-509-1 

  

Сист. No: 13167

- 67 -

43865 

Тръмп, Доналд и др.

   Съвети за бизнеса и живота / Доналд Тръмп, Мередит Макайвър ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток-Запад, 2009 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-616-1 

  

Сист. No: 13150

Бизнес стратегии

- 68 -

43830 

Дилков, Цветан

   Бизнесстратегии / Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 207 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0491-3 

  

Сист. No: 13091

Контрол-методи на управление

- 69 -

43834 

Крумов, Крум

   Прилагане на вътрешния контрол и вътрешния одит в кредитните институции : [Монография] / Крум Крумов . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 166 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-837-3 

  

Сист. No: 13103

Счетоводство

- 70 -

657/С/А 364 

Азбука за счетоводители  : Практически наръчник от А до Я . - София : РААБЕ България ЕООД, 2010 . - 225 с. ; 25 см

   

   ISBN 1314-2267 

  

Сист. No: 13098

- 71 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2011 година : Закон за счетоводството и Закон за независим финансов одит. Национални стандарти за финансови отчети. Международни счетоводни стандарти. Счетоводна практика. Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2011 . - 640 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 13095

- 72 -

657/С/Г 621 

Годишник на счетоводителя 2010  : Писма, казуси, отговори на въпроси /  Състав. Евгени Рангелов . - София : МИСЪЛ, 2011 . - 168 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител)

   

   ISBN 1312-9422 

  

Сист. No: 13097

- 73 -

38175 

Дурин, Стоян

   Нестандартни счетоводни казуси / Стоян Дурин . - София : Мисъл, 2011 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 3)

   

   ISBN 978-954-8006-31-6 

  

Сист. No: 13106

- 74 -

43870 

Душанов, Иван и др.

   Курс по счетоводство на предприятието / Иван Душанов, Марин Димитров . - 7. осн. прераб. и доп. езд. . - София : РОМИНА, 2011 . - 780 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-379-023-4 

  

Сист. No: 13156

- 75 -

43832 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор  : Учебно-методическо пособие за дистанционно обучение / Васил Меразчиев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 131 с. ; 23 см

   Други авт.: Г. Баташки, Д. Ималова, Т. Кънева, В. Александров, И. Андреев, В. Вечев.

   ISBN 978-954-23-0490-6 

  

Сист. No: 13094

- 76 -

43847 

Савова, Камелия Димитрова и др.

   Счетоводство - основен курс : Сборник задачи и тестове / Камелия Димитрова Савова, Лилия Тодорова Рангелова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 188 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-178-2 

  

Сист. No: 13120

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 77 -

43836 

Попов, Ганчо

   Управление на човешките ресурси в България : Началото. Развитие. Един творчески път / Ганчо Попов . - София : Персонал-консулт-ГП, 2011 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90512-3-0 

  

Сист. No: 13108

Стандартизация и типизация в производството

- 78 -

II 1659 

Сирашки, Георги

   Стандартизация, сертификация и метрология : Избрани лекции / Георги Сирашки . - Свищов : Б. и., 2008 . - 144 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13101

Реклама

- 79 -

659/C/S 93 

Superbrands  : An insight into some of Bulgaria's strongest brands 2009-2010 /  Гл. ред. Любослава Русева . - София : Вип Медиа ООД, 2009 . - 152 с. : с цв. сн., ил. ; 35 см

   

   ISBN 978-954-91965-3-5 

  

Сист. No: 13131

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Английски език

- 80 -

43829 

Кратка английска граматика с упражнения  / Лиляна Атанасова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 172 с. ; 23 см

   Други авт.: Р. Денева, И. Борисова, Р. Василева.

   ISBN 978-954-23-0495-1 

  

Сист. No: 13090

Литературознание

- 81 -

43856 

Борисов, Тодор

   Метаморфози в малки дози / Тодор Борисов . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-447-7 

  

Сист. No: 13135

Художествена литература

- 82 -

43879 

Петдесет велики разказвачи  : Сборник разкази : В 2 тома . - София : Кронос, Б. г. . - 20 см

   

   ISBN 978-965-366-028-5 

   Т. 1 . - Б. г. . - 336 с.

   

  

Сист. No: 13165

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 83 -

43857 

Павлов, Владимир Василев

   Конфликтен човек : Спомени / Владимир Василев Павлов . - Варна : Морски свят, 2010 . - 352 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9484-22-9 

  

Сист. No: 13136

История на България

- 84 -

43872 

Александров, Валентин

   Атанас Буров : Банкер, политик, дипломат / Валентин Александров . - 2. изд. . - София : Унискорп, 2011 . - 92 с. ; 21 см . -  (Поредица Биографии)

   

   ISBN 978-954-330-304-5 

  

Сист. No: 13146


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Румен 20 21 22 
Александров, Валентин 84 
Александров, Валерий 75 
Андерсън, Крис 34 
Андреев, Иван 75 
Арабаджиева, Мария 4 
Асенов, Анатолий 64 65 
Асенов, Тодор 23 
Атали, Жак 13 
Атанасова, Лиляна 80 
Атанасова, Таня 35 
Баташки, Георги 75 
Беноа-Ромер, Флоранс 43 
Божинова, Марияна 33 
Борисов, Тодор 81 
Борисова, Иванка 80 
Василев, Йордан 23 40 
Василева, Радка 80 
Вачков, Стефан 66 
Вечев, Венцислав 75 
Владева, Росица Цанкова 32 
Владимирова, Катя 27 
Вълканов, Вълкан 35 
Гаргов, Ваньо 39 
Георгиева, Анета 29 
Горанова, Пенка 36 
Горчева, Таня Веселинова 33 
Господинов, Данчо 34 
Григорова, Ваня 36 
Дамянов, Дамян 27 
Денева, Румяна 80 
Дерилова, Ралица 67 
Дилков, Цветан 68 
Димитров, Димитър Йорданов 1 
Димитров, Марин 74 
Димитров, Пенко 42 
Донев, Калю 35 
Досев, Владимир 35 
Драганов, Христо 53 
Дурин, Стоян 73 
Душанов, Иван 74 
Златанова, Калина 48 
Илиев, Боян 54 
Илиев, Георги Илиев 3 
Ималова, Диана 75 
Каракашева, Мария 12 
Кирев, Любен 23 
Коев, Йордан 66 
Колев, Тенчо 44 
Кондукторова, Анастасия 35 
Конфуций 4 
Костова, Надя 35 
Крумов, Крум 69 
Кръстева, Валентина 51 
Кръстевич, Тодор 14 
Кунев, Красимир 23 
Кучев, Юрий 28 
Кънев, Александър 5 
Кънева, Тотка 75 
Лазаров, Румен 23 
Личев, Тихомир 32 
Личева, Катя 6 
Макайвър, Мередит 67 
Маккрийди, Карън 15 
Манова, Силвия 32 
Маринов, Петър 23 
Маринова, Цветелина 41 
Марков, Огнян 23 
Меразчиев, Васил 75 
Михайлов, Димитър 30 
Мръчков, Васил 47 
Наама, Карим 31 
Найденова, Снежана 23 
Несторов, Людмил 23 
Николов, Тодор Калоянов 9 
Николова-Йоцова, Мария 27 
Новкиришка-Стоянова, Малина 44 
Павлов, Владимир Василев 83 
Паулова, Вера 15 
Петрикова, Мария 13 
Петров, Иван 23 
Петров, Милко 2 
Пиерини, Марк 12 
Попов, Ганчо 77 
Радев, Асен 23 
Радев, Начко 8 49 
Ралева, Стела Стоянова 24 
Рангелов, Евгени 72 
Рангелова, Лилия Тодорова 76 
Русанова, Лиляна 8 
Русева, Любослава 79 
Русева, Пенка 32 
Савова, Камелия Димитрова 76 
Свраков, Антон 71 
Семерджиев, Петър 10 
Семов, Атанас 43 
Сирашки, Георги 56 57 58 63 78 
Смокова, Маруся 14 
Спасов, Кирил 50 
Спасов, Трайчо 25 
Спасова, Маргарита 27 
Стефанов, Любомир Минчев 26 
Стоилова, Валерия 32 
Стоянов, Иван Г. 45 
Събев, Костадин 46 
Сярова, Ели 7 
Тананеева, Живка 36 
Тодорова, Таня 23 
Тремонти, Джулио 40 
Тръмп, Доналд 67 
Христев, Христо 43 
Христов, Стефан Иванов 37 
Христофоров, Асен 20 21 22 
Цветкова, Лорета 29 
Шишманова, Пенка 23 
Щерев, Николай Христов 38 
Янков, Никола 36 
Яновски, Христо 20 21 22 
Atanase, Anca 59 
Dae-Kyu Yoon 11 
Negrea, Mihai 59 
Olaru, Marieta 59 
Onete, Bogdan 60 
Pamfilie, Rodica 59 61 
Petrescu, Viorel 61 
Purcarea, Anca 59 
Sarbu, Roxana 61 62 
Schileru, Ion 59 
Stanciu, Costel 59 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптивен мениджмънт в застраховането 54 
Азбука за счетоводители 70 
Америка - социалният тропик 2 
Атанас Буров 84 
Библиография на трудовете на проф. д-р Георги Илиев Илиев, преподавател от катедра "Счетоводна отчетност" 3 
Бизнесстратегии 68 
Богатството на народите на Адам Смит 15 
Влияние на глобалната икономическа криза върху процеса на присъединяване на България към еврозоната 41 
Въведение във философията на религията 7 
Годишник на счетоводителя 2010 72 
Да оцелеем в кризите 13 
ДДС данъчна практика 30 
Дългата опашка 34 
Държавен финансов контрол 28 
Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса 14 
Записки по право на Европейския съюз 43 
Избрани произведения и документи 20 21 22 
Индустриални технологии 56 
Истината за Георги Димитров 10 
История на застрахователната теория и подготовката на кадри за застраховането и осигуряването в България 53 
Конфликтен човек 83 
Кратка английска граматика с упражнения 80 
Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство 66 
Курс по счетоводство на предприятието 74 
Лун юй 4 
Макроикономика 25 
Маркетинг на индустриалното предприятие 38 
Международен икономикс 39 
Мениджмънт на фирмата 64 65 
Метаморфози в малки дози 81 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор 75 
Микроикономика 23 24 
Министър-председателите на Третата българска държава 46 
Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 48 
Нестандартни счетоводни казуси 73 
Новото в данъчните закони 2011 година 29 
Основи на социалното предприемачество 8 
Петдесет велики разказвачи 82 
Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет 31 
Прилагане на вътрешния контрол и вътрешния одит в кредитните институции 69 
Приложение на статистическото извадково изучаване в одита 9 
Римско право и съвременни кодификации 44 
Световната криза и икономическото развитие 16 17 18 19 
Социален мениджмънт 50 
Социална синергетика 1 
Социални изследвания 49 
Социално осигуряване 2011 година 51 
Справочник за кандидат-студенти 2011/2012 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър" 55 
Стандартизация, сертификация и метрология 78 
Стокознание 58 
Стратегически маркетинг 37 
Страхът и надеждата 40 
Счетоводство - основен курс 76 
Счетоводство 2011 година 71 
Съвети за бизнеса и живота 67 
Теория на философското развитие 5 
Тестове по "Икономическа география на България" 32 
Технико-икономически проучвания 57 
Трансформациите в труда 27 
Тренинг по маркетингови умения 36 
Трудови отношения 2011 година 47 
Търговско ръководство за търгуване, промишленост, мореплаване и за търговски дела 35 
Управление на възнагражденията 26 
Управление на международните туристически дестинации 33 
Управление на човешките ресурси в България 77 
Философия 6 
Финансово право 42 45 
Химизация на земеделието 63 
Цената на свободата 12 
Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems 52 
Expertiza merceologica 62 
Fundamentele stiintei marfurilor 59 
Law and Democracy in South Korea 11 
Modelarea in stiinta marfurilor 60 
Reorientari in stiinta marfurilor 61 
Superbrands 79 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансово облагане 29 
автори 82 
авторитетна преса 2 
Агенция по заетостта 50 
аграрен сектор 18 
Адам Смит 15 39 
адаптивен мениджмънт 54 
акарициди 63 
активи 76 
алкохолни напитки 58 
Америка 2 
американска журналистика 2 
амнистия 42 
английска граматика 80 
английски език 80 
антидискриминационни мерки 49 
антикризисен мениджмънт 18 
антикризисна политика 16 17 
антикризисна стратегия 16 17 
антикризисни програми 68 
антикризисно развитие 68 
антикризисно управление 68 
антропологизъм 6 
АР Египет 31 
Атанас Буров 84 
бактерийни торове 63 
балканска федерация 10 
банкер 84 
банки 20 69 
банков мениджмънт 17 
банков надзор 42 45 
банков риск 69 
банкова система 25 
банкови досиета 69 
банково дело 20 45 
банково регулиране 15 
БВП 25 
безопасни условия на труд 47 
безотпадни технологии 56 57 
безработица 18 25 
Бенгази 12 
бенчмаркинг 38 
библиография 3 
бизнес 15 34 66 67 
бизнес план 68 
бизнес стратегии 67 68 
бизнес управление 33 
бизнес успех 67 
бизнес-план 8 
бизнессистеми 36 
биографични данни 46 
биологични активи 74 
бифуркация 1 
благосъстояние 24 
бобови храни 58 
Бог 7 
богатство 67 
бранд 79 
брандинг 79 
браншови стандарти 78 
България 39 41 46 
българска икономика 14 16 
Българска комунистическа партия 10 
българска промишленост 14 
български вина 14 
български медици 12 
български пазар 79 
български политик 84 
български търговски марки 79 
българско банково дело 20 
бюджет на времето 8 
бюджетен процес 45 
бюджетни приходи 45 
бюджетни разходи 45 
бюджетно право 42 45 
валутен контрол 39 
валутен курс 39 
валутен пазар 25 39 
валутно законодателство 42 45 
вестникарски бизнес 2 
вестници 2 
взаимоспомагателни дружества 8 
видове стандарти 78 
висше образование 55 
висше образование 2011/2012 55 
висше образование в България 55 
висше образование за икономисти 55 
висше образование по икономика 55 
висше стопанско образование 21 
водещи марки на българския пазар 79 
водещи търговски марки 79 
военно стопанство 20 
военновременна икономика 21 
възнаграждения на персонала 26 
възрожденска философия 6 
външен стокообмен 21 
външноикономическа дейност 68 
вътреобщностно придобиване 30 
вътрешен контрол 69 
вътрешен одит 69 
вътрешноведомствен финансов контрол 28 
Георги Димитров 10 
глобализация 40 
глобална криза 40 
глобална финансова криза 16 
годишен финансов отчет 74 
годишно счетоводно приключване 74 
горива 58 
граждански организации 8 
гражданско общество 1 
гражданско право 44 
граматика 80 
данъци 29 70 72 
данъчен кредит 30 
данъчна практика 30 
данъчни закони 29 
данъчни измами 30 
данъчно задължени лица 30 
данъчно облагане 29 
данъчно право 42 
данъчно събитие 30 
ДДС 30 
дезорганизация 1 
демократична консолидация 11 
демократично развитие 11 
дипломат 84 
дипломация 12 
дипломна работа 75 
дипломна работа по счетоводство 75 
дистрибуторска политика 37 
дистрибуционни канали 14 
дистрибуция 36 
длъжности 48 
ДМА 74 
документация 70 
документи 22 84 
допълнителни възнаграждения 26 
допълнително социално осигуряване 51 
доставка на стоки 30 
доставка на услуги 30 
доходи 8 25 29 
доходи в България 50 
доходи на населението 14 
доходи на персонала 74 
древен Китай 4 
дървесина 58 
държавен контрол 28 
държавен сектор 31 
държавен финансов контрол 28 
държавна собственост 31 
държавни финанси 21 
държавник 84 
държавно ценоопределяне 20 
еволюция на стокознанието 59 
евро 41 
еврозона 41 
Европа 40 
европейска идентичност 40 
европейска икономическа интеграция 25 
европейски регламенти 51 
Египет 31 
единен фронт 10 
екип 67 
екологическа сертификация 78 
екологична криза 13 
експлоатационни разходи 57 
експортни субсидии 39 
емигрант 10 
емпиризъм 6 
емпирични изследвания 14 
енергийна криза 13 
енергопотребление 56 
енергопроизводство 56 
енциклопедия 66 
ЕС 12 39 41 43 
естетика на стоките 59 
ЕСУРКС 77 
еталони 78 
ефективност на оценяването 77 
ефективност на управлението 65 
живот 4 
жизнено равнище 8 
журналистика 2 
журналистически разследвания 2 
жълт печат 2 
задължително пенсионно осигуряване 51 
задължително социално осигуряване 51 
заетост 25 27 47 50 
закон за кооперациите 42 
закон за наследството 42 
Закон за независим финансов одит 71 
Закон за независимия одит 71 
Закон за сметната палата 42 
Закон за счетоводството 71 
закони по счетоводство 72 
западна философия 5 
заплати 26 
застраховане 53 54 
застраховане в България 53 
застрахователен бизнес 17 
застрахователен риск 54 
застрахователна дейност 14 
застрахователна наука 53 
застрахователна теория 53 
застрахователни дружества 54 
застрахователно дружество 54 
застраховка "Живот" 14 
защита на потребителите 59 61 
ЗДВФК 29 
ЗДДС 30 
здравен сектор 18 
здравна реформа 18 
здравно осигуряване 50 
здравословни условия на труд 47 
земеделие 63 
земеделска продукция 18 
ЗКПО 29 
зооциди 63 
зърнени храни 58 
избирателна реформа 11 
извадково статистическо изследване 9 
измерителни уреди 78 
изследвания 14 
икономика 14 31 
икономика на фирмата 66 
икономист 22 
икономическа география 32 
икономическа география на България 32 
икономическа дейност и риск 23 
икономическа ефективност 24 57 
икономическа криза 13 16 17 18 19 41 
икономическа наука 24 
икономическа нестабилност 17 
икономическа теория 24 
икономически ефект 57 
икономически отношения 31 
икономически растеж 25 
икономически системи 24 
икономическо развитие 16 17 18 31 
имуществена отчетническа отговорност 28 
индустриални системи 36 
индустриални технологии 56 
индустриално предприятие 38 
иновации 65 67 
иновационна продуктова стратегия 38 
иновационна стратегия 68 
инсектициди 63 
институционна система на ЕС 43 
инструментариум на маркетинга 36 
интуиция 15 
инфлация 18 25 
ирационализъм 6 
история на застраховането 53 
кадри 53 
канали на дистрибуция 33 
кандидат-студенти 32 55 
кандидат-студентски справочник 55 
кандидат-студентски справочник 2011/2012 55 
кандидат-студентски справочник на СА 55 
кандидат-студентски тестове 32 
капитал и лихва 23 
карбамитни инсектициди 63 
качество 15 60 
качество на продуктите 61 
качество на стоките 58 59 
квалиметрия 58 78 
кейнсиански макроикономически модели 39 
киберпространство 60 
китайски династии 4 
Кодекс за социално осигуряване 51 
Кодекс на труда 47 
кодиране на стоки 59 
кодификация 44 
кожени изделия 61 
козметични стоки 61 
колективни трудови спорове 47 
колективно договаряне 27 
коментар на осигурителните вноски 51 
коментар на осигурителните доходи 51 
коментар на паричните обезщетения 51 
комерсиална политика 37 
Коминтерна 10 
комуникационни стратегии 38 
комунистическа партия 10 
Комунистически интернационал 10 
комунистическо движение 10 
конкурентна стратегия 68 
конкуренция 23 
консолидирани финансови отчети 73 
конституционно право 43 
Конституция 11 
контрол 69 
контрол в б банките 69 
контрол в кредитните институции 69 
контрол на качеството 78 
контрол на риска 69 
контролинг 54 66 
контролинг в застраховането 54 
конференция 16 17 18 19 27 44 
конфуцианска философия 4 
конфуцианско учение 4 
конфуцианство 4 
Конфуций 4 
кооперации 8 
корейско общество 11 
Корея 11 
корпоративна ликвидност 65 
корпоративна среда 37 
корпоративни стратегии 66 68 
корпоративно ръководство 66 
корпорации 66 
краткотрайни биологични активи 74 
кредит 20 
кредитна дейност 21 
кредитна система 20 
кредитни институции 69 
криза 13 14 40 68 
кризисен мениджмънт 17 
културен модел 2 
Лайпцигски процес 10 
Либия 12 
Лисабонска стратегия 18 
лихва 24 
лични пенсионни сметки 52 
логистика 36 66 
лозаро-винарски сектор 18 
лун юй 4 
Маастрихтски критерии 41 
магистърска степен 75 
македонски въпрос 10 
макроикономика 25 
макроикономическа политика 25 39 
макроикономическа теория 25 
макроикономически модели 39 
макроикономическо равновесие 25 
макросреда 37 
маркетинг 34 36 37 38 79 
маркетингов екип 38 
маркетингов комплекс 38 
маркетингов контрол 38 
маркетингов мениджмънт 36 
маркетингова заплаха 38 
маркетингова комуникация 36 
маркетингова концепция 38 
маркетингова политика 37 
маркетингова реорганизация 38 
маркетингова среда 37 
маркетингова стратегия 37 
маркировка 58 
марком 36 
материални ресурси 57 
машини 57 
мегасреда 37 
международен икономикс 39 
международен ценови дъмпинг 39 
международна валутна система 39 
международна конференция 19 27 
международна научна конференция 16 17 18 19 
международна стандартизация 78 
международна търговия 25 39 
международни договори 51 
международни плащания 20 
международни преговори 12 
международни спот пазари 16 
Международни счетоводни стандарти 71 
международни туристически дестинации 33 
международни финансови пазари 16 
международно сътрудничество 78 
междуфирмена задлъжнялост 14 
мезосреда 37 
мениджмънт 64 65 
мениджмънт в застраховането 54 
мениджмънт на фирмата 64 65 
мениджърски решения 65 
мениджърски стратегии 67 
меркантилизъм 39 
метали 56 58 
метални стоки 58 
металознание 56 
метаморфози 81 
метафилософия 5 
методи за експертиза 62 
метрологичен контрол 78 
метрологичен надзор 78 
метрология 78 
микроикономика 23 24 
микросреда 37 
микроторове 63 
минерални торове 63 
министър-председатели 46 
мисия 4 
мита 39 
митнически протекционизъм 39 
млечни продукти 58 
мляко 58 
модел IS-LM 39 
модерност 6 
монетна система 20 
монопол 15 24 
морал 6 
мореплаване 35 
МСС 71 
МСФО 71 
мъдрост 67 
надници 21 
наредби 72 
наредби по счетоводство 72 
народна демокрация 10 
народно стопанство 20 21 
наръчник за счетоводители 70 
наръчник по счетоводство 70 
натрупване на капитала 15 
научна конференция 44 
научни изследвания 14 
научно-технически постижения 57 
Национална класификация 48 
Национална класификация на професиите и длъжностите 48 
Национални стандарти за финансови отчети 71 
национално стопанство 18 
национолни стандарти 71 
нематоциди 63 
немска класическа философия 6 
неокласически анализ 39 
нетарифни ограничения 39 
нови пазари 15 34 
нови предприятия 57 
нови производители 34 
ново време 6 
нововъзникващи пазари 16 
нормативни документи 72 
нормативни материали 42 
обекти на счетоводството 76 
обжалване на ревизионен акт 45 
оборудване 57 
образование 15 
обучение 53 
обществени блага 24 
общество 1 
общини в България 14 
одит 9 
одит в банките 69 
ОИСР 31 
околна среда 31 
олигопол 24 
олигополни пазарни структури 23 
опазване на околната среда 57 
опаковка 58 
опаковка на стоките 59 
организационни промени 14 
организационно поведение 38 
организация 14 68 
органични торове 63 
осигурителни вноски 51 
осигурителни доходи 51 
осигуряване 72 
осигуряване за безработица 50 
отворена икономика 39 
отпуски 47 
отчетност 69 
отчитане на брак 74 
отчитане на ДМА 74 
отчитане на обезценяването 73 
отчитане на продукцията 74 
отчитане на разходите 74 
отчитане на разчетите 74 
отчитане на селскостопанска продукция 74 
отчитане на собствения капитал 74 
отчитане на стопанските процеси 74 
отчитане на финансови активи 74 
оценка на кадрите 77 
оценка на научните работници 77 
пазар 15 34 36 
пазар на труда 18 23 24 27 
пазарна структура 24 
пазарно равновесие 23 24 
пари 15 20 
пари и кредит 20 21 
паричен пазар 25 
паричен съвет 41 
парична политика 25 
парични обезщетения 51 
парично обръщение 21 
пасиви 76 
пенсии 52 
пенсионни реформи 27 52 
пенсионни системи 52 
пенсионни системи в Чили 52 
пенсионни фондове 52 
пенсионно осигуряване 50 52 
пестициди 63 
петролно-газова индустрия 14 
печалба 24 
печат 2 
платежен баланс 25 39 
плодово-зеленчукови стоки 58 
позициониране на пазара 38 
политик 84 
политика 40 
политическа икономия 15 20 22 
политически процес 12 
положение на жените 11 
портфейлна стратегия 68 
постановления 72 
постановления по счетоводство 72 
потребители 36 
потребителски избор 24 
потребителско поведение 38 
почивки 47 
права на човека 43 
правен статут на БНБ 42 
правилници 72 
правна система на ЕС 43 
право 43 70 
право на ЕО 43 
право на ЕС 43 
правомощия на БНБ 45 
правомощия на Сметната палата 45 
преговори 12 
предприемаческа култура 8 
предприемачески риск 8 
преобразуване на предприятия 73 
преса 2 
приватизационен процес 31 
приватизационна програма 31 
приватизационна стратегия 31 
приватизация 31 
придобиване на ДМА 74 
приемане на еврото 41 
приходи 76 
приходи от продажби 74 
продоволствени стоки 58 
продукти 34 36 62 
продуктивност 15 
продуктов асортимент 59 
продуктова експертиза 62 
продуктова сертификация 78 
продуктови пазари 24 
продуктови стратегии 38 
проект 8 
проектно финансиране 68 
производителност на труда 15 
производствени разходи 57 68 
производство 24 25 
промишлени стоки 58 
промишлени технологии 56 
промишленост 35 
промоционална стратегия 37 
проучвания 57 
професии 48 
професионална кариера 50 
професионално образование 50 
професионално обучение 50 
публикации 3 
публичен сектор 75 
публични вземания 45 
публични финанси 45 
публично-частно партньорство 14 
ПЧИ 39 
работна заплата 23 24 72 
работно време 47 
радио 2 
развиващи се страни 31 
разкази 82 
размер на предприятитието 57 
разработване на дипломна работа 75 
разтворими торове 63 
разходи 25 76 
разходи за труд 26 
разходи и приходи 24 
разчети 74 
растежни регулатори 63 
рационализъм 6 
регионална икономическа интеграция 39 
регионална интеграция 39 
регионална стандартизация 78 
ред 1 
реконструкция 57 
рента 24 
репутация 67 
Рикардо 39 
римско право 44 
рискови групи 49 
родентициди 63 
ръководни кадри 77 
ръководство 66 
СА 6 23 32 33 36 54 55 56 57 58 63 64 65 68 69 75 78 80 
самоорганизация 1 
САЩ 2 
сборник доклади 16 
сборник статии 44 
световна икономическа криза 16 18 19 41 
световна криза 16 17 18 19 
световна литература 82 
световна финансова криза 52 
световни търговски марки 79 
свобода 12 
свободна търговия 39 
себестойност на продукцията 74 
сегментиране на пазара 38 
селско стопанство 14 
селскостопанско производство 18 
сертификация 58 78 
силикатни стоки 58 
синергетизация 1 
синергетика 1 
следвоенни икономически проблеми 21 
сливане и поглъщане 65 
Сметна палата 45 
собствен капитал 73 74 76 
социален диалог 27 
социален маркетинг 18 
социален мениджмънт 50 
социален мениджър 50 
социален проект 8 
социален работник 49 
социална защита 8 49 52 
социална икономика 8 
социална политика 47 
социална работа 49 
социална самоорганизация 1 
социална сигурност 27 
социална справедливост 11 
социална сфера 8 
социални изследвания 49 
социални помощи 50 
социални предприятия 8 
социални системи 1 
социални услуги 50 
социално осигурителна система 51 
социално осигуряване 51 52 
социално осигуряване 2011 51 
социално осигуряване в България 51 
социално партньорство 50 
социално подпомагане 50 
социално предприемачество 8 
социокултура 2 
социокултурен модел 2 
социум 1 
специален фонд 12 
специалисти 77 
СПИН 12 
СПИН делото 12 
списания 2 
спомени 83 
спот пазари 16 
справочник за кандидат-студенти 55 
справочник за кандидат-студенти в СА 55 
стандарти 58 78 
стандартизация 58 78 
стандартизация на стоките 58 59 
статистика 9 
статистическа оценка 9 
статистически подход 9 
статистически средни величини 9 
статистическо изследване 9 
статистическо изучаване 9 
статистическо разсейване 9 
стил на работа 67 
стойност 15 
стоки 58 59 60 61 
стоков суап 14 
стокова политика 37 
стокознание 58 59 60 62 
стопанска дейност 64 
стопанска криза 18 20 
стопански кризи 20 
стопанско образование 21 
стопанско положениe 21 
стопанско развитие 21 
стопанско развитие на България 21 
стопанско управление 64 
стратегии 68 
стратегически анализи 37 
стратегически банков мениджмънт 66 
стратегически маркетинг 37 
стратегически портфейли 68 
стратегически проучвания 37 
стратегически решения 37 
стратегическо корпоративно ръководство 66 
стратегическо ориентиране 37 
стратегическо планиране 66 
стратегическо позициониране 37 
стратегическо управление 33 
стратегическо целеполагане 37 
СУК 78 
суровинна база 57 
счетоводен справочник 71 
счетоводна практика 71 
счетоводни казуси 73 
счетоводно отчитане 65 73 74 76 
счетоводство 3 70 71 72 73 74 75 76 
счетоводство 2010 72 
счетоводство 2011 71 
счетоводство на банките 75 
счетоводство на предприятието 74 
съвкупни разходи 25 
съдебна практика 51 
съкровищни акции 73 
сътрудничество 15 
таблоидна преса 2 
телевизия 2 
теорема на Хекшер-Олин 39 
теория на инвестициите 66 
теория на капиталовите пазари 66 
теория на маркетинга 66 
теория на управлението 66 
тесни социалисти 10 
тестове 32 
тестове за кандидат-студенти 32 
тестове по икономическа география на РБ 32 
технико-икономически проучвания 57 
технически ефект 57 
технически прогрес 57 
технологии 56 
технологичен процес 57 
технологични методи 56 
технология на металите 56 
ТНК 39 
торове 63 
трансгранично сътрудничество 18 
транснационални корпорации 39 
транспортно-технологични системи 56 
тренинг 36 
трета българска държава 46 
тристранни операции 30 
труд 8 26 27 48 
трудов договор 47 
трудов пазар 26 
трудов стаж 47 
трудова дисциплина 47 
трудова книжка 47 
трудови възнаграждения 47 
трудови отношения 47 
трудови отношения 2011 47 
трудови правоотношения 72 
трудови ресурси 57 
трудови ценности 27 
трудово законодателство 11 47 
трудово законодателство в България 47 
трудово право 47 48 
туристическа агентска дейност 33 
туристическа дестинация 33 
туристическа индустрия 33 
туристическа транспортна дейност 33 
туристически агенции 33 
туристически продукт 33 
туристически системи 36 
туроператорска дейност 33 
търговия 35 
търговска енциклопедия 35 
търговска книга 35 
търговски дела 35 
търговски марки 79 
търговско право 66 
търговско ръководство 35 
търсене 24 
указания на НАП 51 
указания на НОИ 51 
управление 11 33 54 66 
управление на банките 69 
управление на възнагражденията 26 
управление на кадрите 77 
управление на качеството 78 
управление на пенсионни фондове 52 
управление на персонала 77 
управление на продукта 38 
управление на риска 14 54 
управление на финансите 68 
управление на фирмата 65 
управленска система 54 
управленски контрол 69 
успех 15 67 
успешен човек 67 
факсимилета 22 
философия 5 6 
философия и наука 6 
философия на религията 7 
философска наука 6 
философска теология 7 
философски парадигми 5 
философско развитие 5 
финанси 45 70 
финансов баланс 64 
финансов контрол 28 45 
финансов мениджмънт 45 
финансов надзор 45 
финансов резултат 74 
финансова администрация 42 45 
финансова инспекция 28 
финансова криза 13 16 17 18 19 
финансова система 45 
финансови актове 45 
финансови задължения 42 
финансови инструменти 14 
финансови отчети 64 
финансови потребности 64 
финансово законодателство 45 
финансово осигуряване 66 
финансово право 28 42 
финансово състояние 69 
финансово управление 64 65 
финансово-икономическа криза 16 17 18 19 
финансовоправни норми 45 
фирма 64 65 
фирмена дейност 64 
фирмена криза 17 
фирмени стандарти 78 
фирмено предлагане 23 
фискална политика 25 
фотографии 22 
фумиганти 63 
фунгициди 63 
хаос 1 
хербициди 63 
химизация 63 
химизация на земеделието 63 
химична технология 56 
хлорорганични инсектициди 63 
хотели 14 
хранителни стоки 61 
художествена литература 82 
царевица 14 
цена на труда 26 
цени 21 36 
цени на горивата 16 
ценности 40 
ценова политика 37 
ценови стратегии 38 
частен сектор 31 
частна собственост 31 
частно право 44 
чилийска осигурителна система 52 
чилийски пенсионни фондове 52 
чуждоезиково обучение 19 
юбилейна конференция 16 17 18 19 
юридически факти 45 
FIAP 52 
superbrands 79