НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43773 

Богданов, Богдан Иванов

   Минало и съвременност : Научни есета / Богдан Иванов Богданов . - София : НБУ, 2010 . - 326 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-637-7 

  

Сист. No: 12995

- 2 -

43816 

Дюпре, Бен

   [Петдесет] 50 големи идеи, които трябва да знаете / Бен Дюпре ; Прев. от англ. Николай Тодоров . - София : Четмо, 2010 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8830-04-1 

  

Сист. No: 13073

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

43214 

Майер, Ханс и др.

   Класици на политическото мислене : Т. 1-2 /  Състав. Ханс Майер, Хорст Денцер ; Прев. Олга Симова ; Ред. Христо Тодоров . - София : НБУ, 2009 . - 23 см . -  (. Artes Liberales)

   

   ISBN 978-954-535-620-9 

   Т. 2 . - 2010 . - 181 с.

   

  

Сист. No: 13002

Психология

- 4 -

43795 

Узунов, Никола К.

   Психология на истината / Никола К. Узунов . - София : Знание, 2010 . - 447 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-621-243-6 

  

Сист. No: 13038

Логика

- 5 -

43817 

Рагнър, Питър

   Невероятната наука за късмета : Как да печелим постоянно / Питър Рагнър ; Прев. Александра Павлова . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2011 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-783-132-2 

  

Сист. No: 13074

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 6 -

41547 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство : [Седем тома] / Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2006- . - 20 см

   

   ISBN 954-739-736-2 

   Т. 3 . - 2008 . - 535 с.

   

  

Сист. No: 13008

- 7 -

41547 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство : [Седем тома] / Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2006- . - 20 см

   

   ISBN 954-739-737-0 

   Т. 4 . - 2010 . - 824 с.

   

  

Сист. No: 13009

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 8 -

43780 

Калинов, Красимир

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов . - 2. попр. и доп. изд. . - София : НБУ, 2010 . - 569 с. : с табл., формули ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-613-1 

  

Сист. No: 13003

- 9 -

43781 

Николова, Надежда Ал.

   Статистика : Обща теория / Надежда Ал. Николова . - 3. изд. . - София : Авангард Прима, 2010 . - 268 с. : с табл., граф. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-323-710-4 

  

Сист. No: 13007

Статистика на България

- 10 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2009  : [С данни за 2008 г.] . - София : НСИ, 2010 . - 692 с. : с табл., диагр., к. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 13041

Социология

- 11 -

43823 

Пачева, Валерия

   Кризата под контрол : Корпоративна комуникация в кризисна ситуация / Валерия Пачева . - София : М-8-М, 2009 . - 256 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8177-49-8 

  

Сист. No: 13081

- 12 -

43818 

Ричардсън, Джери

   Въведение в НЛП : Как да разбираме другите и да бъдем разбирани от тях посредством невро-лингвистично програмиране / Джери Ричардсън ; Прев. от англ. Явор Арнаудов ; Под ред. на Лора Бръмбарова . - София : НЛП България, 2010 . - 232 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8753-01-2 

  

Сист. No: 13075

Политика

- 13 -

43821 

Браун, Уенди

   Отвъд толерантността и оскърблението : Бъдещето на политическата теория / Уенди Браун ; Състав. Миглена Николчина ; Прев. Станимир Панайотов и др . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-664-0 

  

Сист. No: 13078

- 14 -

43778 

Вацов, Димитър

   Опити върху властта и истината / Димитър Вацов . - София : НБУ, 2009 . - 229 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-597-4 

  

Сист. No: 13000

- 15 -

43827 

Еко, Умберто

   Връща ли се часовникът назад : Горещи войни и медиен популизъм / Умберто Еко ; Прев. Велимира Костова-Върлакова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 450 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0841-1 

  

Сист. No: 13087

Икономика. Икономически науки

- 16 -

43826 

Кийосаки, Робърт Т.

   Конспирацията на богатите : Осемте нови правила на парите / Робърт Т. Кийосаки ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2010 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-97-1 

  

Сист. No: 13085

- 17 -

43799 

Конуей, Едмънд

   [Петдесет] 50 големи икономически идеи, които трябва да знаете / Едмънд Конуей ; Прев. от англ. Лъчезар Мандев . - София : Четмо, 2010 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8830-10-2 

  

Сист. No: 13049

- 18 -

43776 

Нешева-Кьосева, Нинел

   Икономически теории : Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация / Нинел Нешева-Кьосева . - София : НБУ, Б. г. . - 436 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-594-3 

  

Сист. No: 12998

- 19 -

43825 

Хелсинг, Ян ван и др.

   Книгата за един милион евро! / Ян ван Хелсинг, д-р Динеро ; Прев. от нем. Милена Петкова . - София : Дилок, 2010 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9994-99-5 

  

Сист. No: 13084

- 20 -

I 2198 

Шипсайд, Стийв

   Капиталът на Карл Маркс : 52 значими идеи и тяхната интерпретация / Стийв Шипсайд ; Прев. Ганчо Ганчев . - София : ИнфоДАР, 2010 . - 165 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-761-455-0 

  

Сист. No: 13079

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 21 -

43785 

Михайлов, Михаил

   Моделиране на лихвените проценти по кредитите за предприятия в България / Михаил Михайлов . - София : БНБ, 2010 . - 34 с. ; 21 см . -  (Дискусионни материали, 80)

   

   ISBN 978-954-8579-38-4 

  

Сист. No: 13015

Финанси

- 22 -

43770 

Димитрова, Теодора

   Персонални финанси : [Учебник] / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 225 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0479-1 

  

Сист. No: 12992

- 23 -

43775 

Корпоративните финанси в България - днес и утре  : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. . - София : НБУ, 2010 . - 351 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-632-2 

  

Сист. No: 12997

- 24 -

43768 

Tavakoli, Janet M.

   Structured Finance and Collateralized Debt Obligations : New Developments in Cach and Synthetic Securitization / Janet M. Tavakoli . - 2. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2008 . - 453 p. ; 24 cm

   Структурирани финанси и колатерални облигации

   ISBN 978-0-470-28894-8 

  

Сист. No: 12990

- 25 -

43769 

Tavakoli, Janet M.

   Credit Derivatives & Synthetic Structures : A Guide to Instruments and Application / Janet M. Tavakoli . - 2. ed. . - New York : John Wiley & Sons, 2001 . - 312 p. ; 24 cm

   Кредитни деривати и синтетични структури

   ISBN 0-471-41266-X 

  

Сист. No: 12991

Данъци. Такси. Налози

- 26 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2011 г. : [Коментар] /  Коментар Димитър Радонов и др . - София : Нова звезда, 2011 . - 800 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 13032

- 27 -

336.2/С/Б 923 зд 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчни закони 2011 . - София : Нова звезда, 2011 . - 568 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 13033

- 28 -

336/C/Б 923 зм 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за местните данъци и такси : Последна актуализация ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г. . - София : Нова звезда, 2011 . - 96 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13034

- 29 -

43777 

Калчев, Емил

   Данъци и данъчно облагане : [Учебник] / Емил Калчев . - София : НБУ, 2010 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-635-3 

  

Сист. No: 12999

Данъчно облагане

- 30 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2011 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП и МФ / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2011 . - 816 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 13044

Данъчен контрол

- 31 -

43794 

Славчев, Здравко

   Данъчната ревизия / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2011 . - 95 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-42-1 

  

Сист. No: 13037

Инвестиции

- 32 -

43783 

Киров, Стоян

   Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори / Стоян Киров . - Варна : LiterNet, 2007 . - 106 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-304-294-4 

  

Сист. No: 13013

Икономика

- 33 -

43782 

Илиев, Иван Владимиров

   Отворената икономика в системата на международните отношения / Иван Владимиров Илиев . - Варна : Онгъл, 2010 . - 512 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8279-35-2 

  

Сист. No: 13010

- 34 -

43789 

Механизмы управления развитием социально-экономических систем  : Монография . - Донецк : ДонНТУ, 2010 . - 688 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-377-094-9 

  

Сист. No: 13019

- 35 -

43788 

Янковский, Николай Андреевич и др.

   Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов : Монография / Николай Андреевич Янковский, Юрий Владимирович Макогон, Алексей Михайлович Рябчин . - Донецк : ДонНУ, 2009 . - 331 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-639-405-0 

  

Сист. No: 13018

Регионална икономика

- 36 -

43771 

Георгиев, Людмил

   Регионална икономика / Людмил Георгиев . - София : НБУ, б. г. . - 439 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-552-3 

  

Сист. No: 12993

Икономика на туризма

- 37 -

43803 

Воденска, Мария Стаматова и др.

   Въведение в туризма / Мария Стаматова Воденска, Мариана Атанасова Асенова . - София : Матком, 2011 . - 312 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9930-70-2 

  

Сист. No: 13053

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 38 -

43808 

Божинова, Марияна и др.

   Търговско представителство и посредничество : [Учебник] / Марияна Божинова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 340 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-980-0 

  

Сист. No: 13062

Търговия

- 39 -

43797 

Гитомър, Джефри

   Библия на продаването : 10,5 повели за успешните продажби / Джефри Гитомър ; Прев. от англ. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2010 . - 432 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-718-2 

  

Сист. No: 13040

Маркетинг

- 40 -

43772 

Младенова, Галина и др.

   Основи на маркетинга : [Учебник] / Галина Младенова, Надежда Димова . - София : НБУ, 2009 . - 270 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-591-2 

  

Сист. No: 12994

- 41 -

43800 

Тейлър, Крис

   Формулата за успех в мрежовия маркетинг / Крис Тейлър ; Прев. от англ. Антоанета Тодорова . - София : ВИА, 2010 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9544-57-2 

  

Сист. No: 13050

- 42 -

43813 

Чиприянов, Михаил Симеонов

   Маркетингово планиране : Работна книга / Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 431 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-907-3 

  

Сист. No: 13067

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 43 -

339/C/M 61 

Metro Retail Compendium 2010/2011  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and worldwide . - Dusseldorf : Metro Group, 2010 . - 430 p. ; 18 сm

   

   ISBN 978-3-00-032229-7 

  

Сист. No: 13023

Международни икономически отношения

- 44 -

43809 

Горчева, Таня Веселинова

   Международни пазари : Развити, нововъзникващи и бързоразвиващи се / Таня Веселинова Горчева . - 2. доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 336 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-416-3 

  

Сист. No: 13063

- 45 -

43811 

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-309-8 

  

Сист. No: 13065

Право. Наука за държавата и правото

- 46 -

II 1652 

Наумова, Стефка

   Основи на екологичното право : [Учебник] / Стефка Наумова . - София : НБУ, 2003 . - 100 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-535-303-1 

  

Сист. No: 13005

- 47 -

43802 

Христозов, Христо

   Данъчните нарушения / Христо Христозов . - София : СИБИ, 2010 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-635-6 

  

Сист. No: 13052

Данъчни закони

- 48 -

38175 

Кондарев, Ивайло и др.

   Новото в данъчните закони 2011 година : Закон за данък върху добавената стойност. Закон за местните данъци и такси. Закон за акцизите и данъчните складове / Ивайло Кондарев, Мая Жотева . - София : Мисъл, 2011 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 1)

   

   ISBN 978-954-8006-28-6 

  

Сист. No: 13042

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 49 -

349.2/С/Н 267 

Наръчник по трудово законодателство  : 2011 г. . - София : Дъга ООД, 2011 . - 244 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13046

- 50 -

349/С/Н 334 

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.  : В сила от 1 януари 2011 г. . - София : Труд и право, 2011 . - 928 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-178-0 

  

Сист. No: 13068

Обществено управление. Военни науки

- 51 -

43787 

Велушев, Митьо

   Природа на държавния сектор / Митьо Велушев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 250 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-323-776-0 

  

Сист. No: 13017

Социално осигуряване

- 52 -

368.4/С/Б 923 зк 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за социално осигуряване : Последна актуализация ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г. . - София : Нова звезда, 2011 . - 280 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13035

- 53 -

368.4/С/Б 923 зд 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Закон за Националната агенция за приходите. Посл. актуал. ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г. . - София : Нова звезда, 2011 . - 252 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13036

- 54 -

43806 

Георгиев, Здравко и др.

   Пенсионно и здравно осигуряване : Учебник за дистанционно обучение / Здравко Георгиев, Пламен Йорданов . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-423-1 

  

Сист. No: 13060

- 55 -

43807 

Георгиев, Здравко и др.

   Теория на социалното осигуряване / Здравко Георгиев, Пламен Йорданов . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-898-8 

  

Сист. No: 13061

- 56 -

368.4/С/Н 267 

Наръчник по социално осигуряване  : 2011 г. . - София : Дъга ООД, 2011 . - 256 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 13045

Пенсионно осигуряване

- 57 -

43784 

Киров, Стоян

   Частните пенсионни схеми : Модерна защита срещу класически рискове / Стоян Киров . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-409-5 

  

Сист. No: 13014

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 58 -

43774 

Цончев, Радослав и др.

   Курс по количествени методи : За икономисти и мениджъри / Радослав Цончев, Петър Петров, Евгения Николова . - София : НБУ, 2010 . - 302 с. : с табл., формули ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-636-0 

  

Сист. No: 12996

Екология

- 59 -

II 1654 

Специализиран справочник по екология  / Байко Байков и др . - София : НБУ, 2002 . - 29 см

   На корицата заглавието е: Специализиран терминологичен справочник по екология

   ISBN 954-535-199-3 

   Ч. 2 . - 2002 . - 268 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 13004

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 60 -

43822 

Пилзър, Пол Зейн

   Новата уелнес революция : Как да забогатеем в многомилиардната настъпваща индустрия / Пол Зейн Пилзър ; Прев. Красимира Матева . - 2. изд. . - София : Анхира, 2010 . - 348 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-85-8 

  

Сист. No: 13080

Здравеопазване

- 61 -

43810 

Организация и управление на здравеопазването  / Кольо Колев и др . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 236 с. ; 24 см

   Други авт.: М. Иванова, Н. Нинов, Ц. Ненкова.

   ISBN 978-954-400-432-3 

  

Сист. No: 13064

Техника

- 62 -

43792 

Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово  : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2010 . - 24 см

   На кор. загл. е - International scientific conference UNITECH'10 Gabrovo

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2010 . - 553 с.

   

  

Сист. No: 13025

- 63 -

43792 

Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово  : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2010 . - 24 см

   На кор. загл. е - International scientific conference UNITECH'10 Gabrovo

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2010 . - 458 с.

   

  

Сист. No: 13026

- 64 -

43792 

Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово  : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2010 . - 24 см

   На кор. загл. е - International scientific conference UNITECH'10 Gabrovo

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2010 . - 603 с.

   

  

Сист. No: 13027

Управление на предприятията. Организация на производството

- 65 -

43805 

Захариев, Еленко и др.

   Управление на предприятието : Сборник / Еленко Захариев, Христо Сирашки . - В. Търново : АБАГАР, 2003 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-427-518-5 

  

Сист. No: 13058

Мениджмънт

- 66 -

43804 

Захариев, Еленко

   Ретроспективен поглед върху принципните основи на индустриалния мениджмънт / Еленко Захариев . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-864-9 

  

Сист. No: 13057

Методи на управление

- 67 -

43812 

Каменов, Камен

   Криза и устойчиво развитие : Поведенчески аспекти / Камен Каменов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 208 с. : с табл., сх., гр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-916-6 

  

Сист. No: 13066

- 68 -

43801 

Клапъртън, Гай

   Социални медии и успешен бизнес : Как да туийтнем, постнем, линкнем и блогнем своя път към бизнес успеха / Гай Клапъртън ; Прев. от англ. Камен Делибеев . - София : Четмо, 2010 . - 202 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8830-12-6 

  

Сист. No: 13051

Счетоводство

- 69 -

II 1655 

Костова, Надя

   Финансово-счетоводен анализ / Надя Костова . - Варна : Актив-К, 2010 . - 264 с. : 24 л. прил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9587-41-8 

  

Сист. No: 13029

- 70 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2011  : Кн. 1-12 . - Пловдив : Плутон-1, 2011 . - 23 см

   

   Кн. 1, 2, 3, 4 . - 1035 с.

   

  

Сист. No: 13043

- 71 -

43791 

Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките  / Анита Атанасова и др . - Варна : Актив-К, 2010 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9587-39-5 

  

Сист. No: 13024

- 72 -

II 1656 

Счетоводство на банките  : Учебник / Надя Костова и др . - Варна : Актив-К, 2010 . - 244 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9587-40-1 

  

Сист. No: 13030

- 73 -

43793 

Фурнаджиева, Маргарита

   Счетоводство на предприятието : Теоретични основи / Маргарита Фурнаджиева . - София : Софттрейд, 2010 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-334-015-3 

  

Сист. No: 13031

Програмни езици

- 74 -

43820 

Харви, Грег

   Windows 7 for Dummies / Грег Харви ; Прев. Теофана Петкова, Маринела Маринова . - София : Алекс Софт, 2010 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-656-201-7 

  

Сист. No: 13077

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 75 -

7/С/Д 625 Ип 

Динков, Иван д-р

   "Поздравъ отъ Свищовъ" : Пощенски картички от началото на ХХ век. Лична колекция / Иван д-р Динков . - 3. изд. . - Свищов : Б. и., 2010 . - 131 с. : с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 13011

Градоустройство

- 76 -

43786 

JESSICA - Инструмент на ЕС за финансиране на проекти за градско развитие  : [Конференция]. София, 28 септ. 2010 г. . - София : Дружество за развитие на община Атина, 2010 . - 103 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-330-326-7 

  

Сист. No: 13016

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 77 -

808.67/С/Б 926 ру 

Българско-румънски речник  /  Състав. Тибериу Йован, Tiberiu Iovan . - София : Труд, 2010 . - 672 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-528-960-6 

  

Сист. No: 13012

- 78 -

808.67/С/Б 926 ру 

Българско-румънски речник  /  Състав. Даниела Стоянова ; Под ред. на Думитру Завера . - София : Наука и изкуство, 2008 . - 621 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-02-0312-6 

  

Сист. No: 13028

- 79 -

II 1653 

Бъчварова, Бойка и др.

   Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им : Работа в текст / Бойка Бъчварова, Борислав Георгиев . - София : НБУ, 2010 . - 96 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-535-607-0 

  

Сист. No: 13006

Испански език

- 80 -

43824 

Ердман, Щефан

   Банки, хляб и бомби : [Т. 1-2] / Щефан Ердман ; Прев. от нем. Милена Петкова . - София : Дилок, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2902-02-7 

   Т. 2 . - 2010 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 13083

Художествена литература

- 81 -

43798 

Гришам, Джон

   Теодор Буун момчето адвокат : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2010 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-247-3 

  

Сист. No: 13048

- 82 -

43815 

Гришам, Джон

   Признанието : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Обсидиан, 2010 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-252-7 

  

Сист. No: 13071

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 83 -

92/С/С 827 

[Стоте] 100-те най-богати българи  . - София : Бизнес Медиа Груп АД, Б. г. . - 167 с. : с ил. ; 27 см

   

   ISBN 1314-2305 

  

Сист. No: 13072

История

- 84 -

43824 

Ердман, Щефан

   Банки, хляб и бомби : [Т. 1-2] / Щефан Ердман ; Прев. от нем. Милена Петкова ; Предг. Ян ван Хелсинг . - София : Дилок, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2902-01-0 

   Т. 1 . - 2010 . - 376 с.

   

  

Сист. No: 13082

- 85 -

43779 

Херодот

   История / Херодот ; Прев. от старогр. Петър А. Димитров . - София : НБУ, 2010 . - 668 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-618-6 

  

Сист. No: 13001

- 86 -

930.9/С/Х 499 

[Хиляда и едно] 1001 исторически места, които непременно трябва да посетите  /  Гл. ред. Ричард Кавендиш ; Прев. Румен Кулев и др . - София : Книгомания ЕООД, 2009 . - 960 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9817-62-1 

  

Сист. No: 13069


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 22 
Арнаудов, Явор 12 
Асенова, Мариана Атанасова 37 
Атанасова, Анита 71 
Байков, Байко 59 
Баташки, Георги 72 
Богданов, Богдан Иванов 1 
Божинова, Марияна 38 
Божков, Васил 22 69 
Браун, Уенди 13 
Бръмбарова, Лора 12 
Бъчварова, Бойка 79 
Вацов, Димитър 14 
Велушев, Митьо 51 
Воденска, Мария Стаматова 37 
Вътев, Жельо 69 72 
Ганчев, Ганчо 20 
Георгиев, Борислав 79 
Георгиев, Здравко 54 55 
Георгиев, Людмил 36 
Георгиева, Анета 30 
Гитомър, Джефри 39 
Горчева, Таня 33 
Горчева, Таня Веселинова 44 
Гришам, Джон 81 82 
Дамянов, Атанас 45 
Делибеев, Камен 68 
Денцер, Хорст 3 
Димитров, Петър А. 85 
Димитрова, Теодора 22 
Димова, Надежда 40 
Динеро, д-р 19 
Динков, Иван д-р 75 
Дънов, Петър 6 7 
Дюпре, Бен 2 
Еко, Умберто 15 
Ердман, Щефан 80 84 
Жотева, Мая 48 
Завера, Думитру 78 
Захариев, Андрей 22 
Захариев, Еленко 65 66 
Иванова, Маргарита 61 
Илиев, Боян 69 
Илиев, Драгомир 45 
Илиев, Иван Владимиров 33 
Илийчовски, Светослав 38 
Йован, Тибериу 77 
Йорданов, Пламен 54 55 57 
Кавендиш, Ричард 86 
Калинов, Красимир 8 
Калчев, Емил 29 
Каменов, Камен 22 67 69 
Кийосаки, Робърт Т. 16 
Кирев, Любен 33 
Киров, Стоян 32 57 
Клапъртън, Гай 68 
Колев, Кольо 61 
Кондарев, Ивайло 48 
Конуей, Едмънд 17 
Костова, Надя 69 72 
Костова-Върлакова, Велимира 15 
Кулев, Румен 86 
Кунев, Красимир 33 
Любенов, Здравко 45 
Майер, Ханс 3 
Макогон, Юрий Владимирович 35 
Мандев, Лъчезар 17 
Маринов, Марин 22 
Маринов, Петър 33 
Маринова, Маринела 74 
Матева, Красимира 16 60 
Меразчиев, Васил 72 
Милинов, Валентин 22 
Михайлов, Емил 72 
Михайлов, Михаил 21 
Младенова, Галина 40 
Найденов, Димитър 33 
Найденова, Снежана 33 
Наумова, Стефка 46 
Ненков, Валери 22 
Ненкова, Цветелина 61 
Нешева-Кьосева, Нинел 18 
Николов, Любомир 82 
Николова, Евгения 58 
Николова, Надежда Ал. 9 
Николчина, Миглена 13 
Нинов, Николай 61 
Павлов, Нено 22 57 
Павлова, Александра 5 
Падалска, Силвия 81 
Панайотов, Станимир 13 
Пачева, Валерия 11 
Петкова, Милена 19 80 84 
Петкова, Теофана 74 
Петров, Иван 33 
Петров, Петър 58 
Пилзър, Пол Зейн 60 
Проданов, Стоян 22 
Рагнър, Питър 5 
Радев, Асен 33 
Радонов, Димитър 26 
Ричардсън, Джери 12 
Рябчин, Алексей Михайлович 35 
Симова, Олга 3 
Сирашки, Христо 65 
Славчев, Здравко 31 
Стоянова, Даниела 78 
Тейлър, Крис 41 
Тодоров, Николай 2 
Тодоров, Христо 3 
Тодорова, Антоанета 41 
Узунов, Никола К. 4 
Филипова, Теодора 38 
Фурнаджиева, Маргарита 73 
Харви, Грег 74 
Хелсинг, Ян ван 19 84 
Херодот 85 
Христова, Светла 39 
Христозов, Христо 47 
Цончев, Радослав 58 
Чиприянов, Михаил Симеонов 42 
Шипсайд, Стийв 20 
Янковский, Николай Андреевич 35 
Iovan, Tiberiu 77 
Tavakoli, Janet M. 24 25 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори 32 
Банки, хляб и бомби 80 84 
Библия на продаването 39 
Българско-румънски речник 77 78 
Връща ли се часовникът назад 15 
Въведение в НЛП 12 
Въведение в туризма 37 
Данъци и данъчно облагане 29 
Данъчната ревизия 31 
Данъчни закони 2011 27 
Данъчните нарушения 47 
Данъчно облагане 2011 г. 26 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 53 
Закон за местните данъци и такси 28 
Икономически теории 18 
Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов 35 
История 85 
Капиталът на Карл Маркс 20 
Класици на политическото мислене 3 
Книгата за един милион евро! 19 
Кодекс за социално осигуряване 52 
Конспирацията на богатите 16 
Корпоративните финанси в България - днес и утре 23 
Криза и устойчиво развитие 67 
Кризата под контрол 11 
Курс по количествени методи 58 
Маркетингово планиране 42 
Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово 62 63 64 
Международни пазари 44 
Механизмы управления развитием социально-экономических систем 34 
Минало и съвременност 1 
Моделиране на лихвените проценти по кредитите за предприятия в България 21 
Наръчник на икономиста 2011 70 
Наръчник по социално осигуряване 56 
Наръчник по трудово законодателство 49 
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. 50 
Невероятната наука за късмета 5 
Новата уелнес революция 60 
Новото в данъчните закони 2011 година 48 
Новото данъчно законодателство през 2011 година 30 
Опити върху властта и истината 14 
Организация и управление на здравеопазването 61 
Основи на екологичното право 46 
Основи на маркетинга 40 
Отворената икономика в системата на международните отношения 33 
Отвъд толерантността и оскърблението 13 
Пенсионно и здравно осигуряване 54 
Персонални финанси 22 
Признанието 82 
Природа на държавния сектор 51 
Психология на истината 4 
Регионална икономика 36 
Ретроспективен поглед върху принципните основи на индустриалния мениджмънт 66 
Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките 71 
Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им 79 
Сила и живот 6 7 
Социални медии и успешен бизнес 68 
Специализиран справочник по екология 59 
Статистика 9 
Статистически годишник 2009 10 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 8 
Счетоводство на банките 72 
Счетоводство на предприятието 73 
Теодор Буун момчето адвокат 81 
Теория на социалното осигуряване 55 
Търговско представителство и посредничество 38 
Управление на предприятието 65 
Финансово-счетоводен анализ 69 
Фирмена интернационализация 45 
Формулата за успех в мрежовия маркетинг 41 
Частните пенсионни схеми 57 
"Поздравъ отъ Свищовъ" 75 
[Петдесет] 50 големи идеи, които трябва да знаете 2 
[Петдесет] 50 големи икономически идеи, които трябва да знаете 17 
[Стоте] 100-те най-богати българи 83 
[Хиляда и едно] 1001 исторически места, които непременно трябва да посетите 86 
Credit Derivatives & Synthetic Structures 25 
JESSICA - Инструмент на ЕС за финансиране на проекти за градско развитие 76 
Metro Retail Compendium 2010/2011 43 
Structured Finance and Collateralized Debt Obligations 24 
Windows 7 for Dummies 74 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австралия 86 
аграрна политика на ЕС 44 
Адам Смит 18 
административни нарушения 47 
административни производства 53 
Азия 86 
аксесоари 74 
активи 69 
акциз 26 
акцизи 30 48 
акцизни стоки 26 
албум за Свищов 75 
алтернативен подход 66 
алтернативна икономика 17 
алтернативни инвестиции 32 
алтернативни инструменти 32 
Алфред Маршал 18 
американска литература 81 
анализ 69 
анализ на паричните потоци 69 
анализ на приходите 69 
анализ на разходите 69 
антична икономическа мисъл 18 
Аристотел 2 18 
архивиране на данни 74 
асортиментна политика 40 
атеизъм 2 
афирмативна демокрация 14 
Африка 86 
балансирана система 69 
банки 16 17 71 72 
банков контрол 34 
банкова отчетност 72 
банкова система 72 
банкови сметки 72 
БВП 17 
безжични мрежи 74 
безналични разплащания 72 
безработица 17 52 
бенчмаркинг 42 
бизнес 16 20 34 41 68 83 
биографични данни 83 
биосфера 59 
богати българи 83 
богатство 16 
българи 83 
България 28 
български език 77 78 79 
български капиталов пазар 23 
български фирми 45 
български фондов пазар 23 
български червен кръст 61 
българско-румънски речник 77 78 
бюджет 22 
бюджети 29 
бюджетни разходи 51 
бяло братство 6 7 
валутен пазар 23 
валутен риск 23 
Ватикана 84 
Вебер 3 
видове туризъм 37 
Витгенщайн 14 
власт 13 14 67 
внушение 4 
води 59 
война 15 
войната в Ирак 80 
войни 80 
воля 4 
връзки с обществеността 40 
Втора световна война 80 
въздух 59 
външнотърговска дейност 38 
въображение 4 
вътрешна комуникация 11 
вяра 2 4 
географски сведения 85 
глобализация 1 33 
годишна данъчна декларация 26 
годишни финансови отчети 69 
горско стопанство 10 
градски райони 76 
градско развитие 76 
Гълбрайт 18 
данни 8 
данъци 17 26 27 29 47 53 
данъци 2011 26 27 
данъчна информация 53 
данъчна проверка 31 
данъчна ревизия 31 
данъчна система 29 
данъчна справедливост 29 
данъчни аспекти 38 
данъчни задължения 47 
данъчни закони 27 48 70 
данъчни закони 2011 27 48 70 
данъчни нарушения 47 
данъчни складове 48 
данъчни тарифи 29 
данъчно законодателство 30 70 
данъчно облагане 29 
данъчно облагане 2011 26 
данъчно планиране 23 
данъчно преобразуване 29 
данъчно-осигурителен контрол 31 53 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 26 53 
дарения 29 
ДДС 26 29 30 48 70 
ДДС 2011 26 27 48 
Дейвид Рикардо 18 33 
декларации 53 
демографско развитие 10 
демокрация 2 14 
деривати 23 25 
дефлация 17 
Джон Лок 3 
ДЗПО 52 
диверсификация 42 
дивидентна политика 69 
динамично програмиране 58 
директен маркетинг 40 
дискусии 76 
диспансери 61 
дисперсионен анализ 8 
дистрибуторски договор 38 
дистрибуционна мрежа 40 
дистрибуционни канали 38 40 
дистрибуция 38 40 
длъжности 50 
добивна промишленост 34 
доброволно здравно осигуряване 54 
доброволно пенсионно осигуряване 52 
доклади от конференция 64 
документална фотография 75 
домакинства 10 22 
ДОО 52 56 
ДОПК 53 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 56 
допълнително пенсионно осигуряване 54 
допълнително социално осигуряване 52 56 
доходи 39 
Древна Гърция 85 
духовно развитие 1 
дъновизъм 6 7 
дъновистко учение 6 7 
държавен сектор 51 
държавно обществено осигуряване 52 
държавно пенсионно осигуряване 54 
държавно-частно партньорство 34 
еволюция на маркетинга 40 
Европа 1 86 
европейска платежна зона 72 
европейски стандарти 46 
Европейски съюз 44 
европейско пазарно стопанство 44 
Египет 84 85 
ЕДТ 59 
езикова култура 79 
езикознание 77 78 79 
екзистенциализъм 2 
екологична политика 46 
екологични катастрофи 59 
екологични кризи 59 
екологични проблеми 46 
екологично депресивни територии 59 
екологично законодателство 46 
екологично право 46 
екология 46 59 
експортна дейност 45 
емисионно-касови операции 72 
емоции 4 
енергетика 10 
ергодична теорема 58 
ЕС 76 
есета 1 14 
естествено право 18 
етнографски сведения 85 
ефективност 65 
Жан-Жак Русо 3 
животозастраховане 22 
жизнен цикъл 40 
жизнен цикъл на продукта 40 
забележителни места 86 
забележителности 86 
задачи 71 
ЗАДС 48 
задължителни осигурителни вноски 53 
заетост 18 
закон 28 
Закон за ДДС 70 
Закон за корпоративното подоходно облагане 30 
закон за местни данъци и такси 28 
Закон за счетоводството 70 
закони 56 
записки 15 
застраховане 10 
застрахователни премии 30 
застрахователни стратегии 22 
ЗДДС 27 48 70 
ЗДДФЛ 26 27 30 70 
ЗДДФЛ 2011 26 
здравен контрол 61 
здравеопазване 10 54 61 
здравна иформация 61 
здравни заведения 61 
здравно осигуряване 54 60 
здравно осигуряване в България 54 
здравословни храни 60 
ЗДФЛ 27 
ЗКПДО 27 
ЗКПО 26 27 30 70 
ЗКПО 2011 27 
ЗМДТ 27 30 48 
ЗМДТ 2011 27 
ЗНАП 53 
идеи 2 12 20 
изграждане на бизнес 41 
изказвания 15 
изкуство 2 
изкуството на късмета 5 
износ и внос 10 
изследване 11 
изследване на операциите 58 
икономика 2 17 18 33 34 36 64 67 
икономика и финанси 64 
икономика на Украйна 35 
икономисти 18 
икономическа ефективност 38 
икономическа интеграция 33 
икономическа криза 34 35 
икономическа мисъл 18 
икономическа политика 18 
икономическа свобода 33 
икономическа система 34 51 
икономическа теория 51 
икономически анализ 18 
икономически идеи 17 
икономически мислители 18 
икономически системи 35 
икономически теории 18 
икономическо развитие 10 35 
икономическо развитие на България 10 
имитационно моделиране 58 
империализъм 2 
инвестиции 10 32 
инвестиционен риск 32 
инвестиционни дружества 38 
инвестиционни инструменти 22 
инвестиционни посредници 38 
инвестиционно посредничество 38 
индивидуализъм 17 
индустриален мениджмънт 66 
индустриална собственост 44 
иновации 23 67 
иновационна икономика 34 
иновационни проекти 34 
иновационни технологии 34 
институционални инвеститори 32 
интелект 4 
интелектуална собственост 44 
интернационализация 45 
Интернет 74 
инфлация 17 23 
информационен мениджмънт 65 
истина 4 14 
историография 80 84 85 
исторически извори 85 
исторически места 86 
исторически места в света 86 
исторически обекти 86 
исторически паметници 86 
исторически събития 85 
историческо наследство 86 
история 85 
история на Херодот 85 
Исус 84 
Йерусалим 15 
Кант 2 3 
капитал 18 20 
капитализъм 2 17 20 
Капиталът 20 
кариерно развитие 22 
Карл Маркс 3 18 
квазиданъци 29 
Кейнс 18 33 
кейнсиански икономикс 18 
кейнсианство 17 18 
Кене 18 
класицизъм 2 
класическа икономическа теория 18 
класическа школа 33 
класически теории 35 
клиенти 39 
клиентско обслужване 39 
климат 59 
клъстери 34 
Кодекс за социално осигуряване 52 56 
Кодекс на труда 49 
кодекси 56 
колатерални облигации 24 
количествени методи 58 
количествени методи в икономиката 58 
командировки 49 
комисионни операции 38 
комисионни посреднически операции 38 
комисионно посредничество 38 
комуникации 12 39 74 
комуникационен мениджмънт 11 
комуникационен план 11 
комуникационна стратегия 11 
комуникация 1 11 
комуникация с медии 11 
конкуренция 39 
консерватизъм 2 
консигнационно посредничество 38 
конспирация 16 
конструиране 63 
консултантски програми 32 
контанго финансиране 32 
контрол 65 66 
конференция 23 62 63 64 
конфликти 4 
корпоративен мениджмънт 23 
корпоративна комуникационна стратегия 11 
корпоративна комуникация 11 
корпоративна социална отговорност 34 
корпоративна финансова политика 23 
корпоративни доходи 29 
корпоративни кредити 21 
корпоративни финанси 23 
корпоративно подоходно облагане 30 70 
Корпоративно подоходно облагане 2009 26 
краезнание 75 
креативен мениджмънт 34 
кредитен риск 21 
кредити 21 
кредитни деривати 25 
кредитни суапи 25 
криза 11 16 67 
кризисен щаб 11 
кризисна икономика 67 
кризисна комуникация 11 
кризисна ситуация 11 
култура 1 
култура и изкуство 10 
културно сътрудничество 1 
късмет 5 
лексика 78 
лекции 76 
лечебни заведения 61 
либерализъм 2 
лизингови сделки 38 
лизингови търговски сделки 38 
лизингово посредничество 38 
линейна регресия 8 
линейни модели 58 
линейно програмиране 58 
литературознание 82 
лихва 18 
лихвени проценти 21 
лична реклама 39 
лични доходи 29 
лични продажби 40 
лично богатство 22 
локационен процес 36 
локация 36 
любов 4 
макроикономика 17 
малки и средни предприятия 10 
маржинализъм 18 
маркетинг 40 41 
маркетинг в туризма 37 
маркетингов микс 40 
маркетингова информационна система 40 
маркетингова обкръжаваща среда 40 42 
маркетингови данни 40 
маркетингови изследвания 42 
маркетингови комуникации 40 
маркетингови комуникационни решения 42 
маркетингови концепции 40 
маркетингови продуктови решения 42 
маркетингови проучвания 40 
маркетингови функции 40 
маркетингово планиране 42 
маркетингово прогнозиране 42 
марковски вериги 58 
Маркс 13 20 
марксова теория 18 
масово обслужване 58 
масони 84 
математика и информатика 64 
математически методи 58 
математически методи в икономиката 58 
математически модели 58 
матрични игри 58 
машини 63 
машиностроене 63 
медийни настроения 1 
медико-социални грижи 61 
медицински експертизи 61 
междуличностни комуникации 12 
международен фрахтов пазар 44 
международна конференция 62 63 64 
международна научна конференция 62 63 64 
международни договори 46 
международни отношения 33 
международни пазари 44 45 
международни пазари за услуги 44 
международни придобивания 45 
международни сравнения 10 
международни стокови пазари 44 
международно здравно сътрудничество 61 
международно лицензиране 45 
международно субконтракторство 45 
мениджмънт 66 
мениджърски конкурси 65 
меркантилизъм 18 33 
местни данъци 28 48 
местни данъци и такси 28 30 70 
местни такси 28 48 
метод на счетоводството 73 
метрология 63 
МЗ 61 
миграционни потоци 36 
миграция 36 
миграция на населението 36 
микроикономика 17 
мир 15 
мислене 4 
мисловно познание 4 
МЛМ 41 
множествена корелация 8 
модерни технологии 68 
модернизъм 2 
Моисей 84 
монетаризъм 17 18 
мониторинг 46 
Монтескьо 3 
МОС 40 
мотивация 65 
мрежови графици 58 
мрежови маркетинг 41 
мрежови модели 58 
МСФО 69 
мултипенсионни фондове 57 
НАП 53 
народопсихология 4 
наръчник на икономиста 70 
наръчник на икономиста 2011 70 
наръчник по трудово законодателство 49 
население 10 
наследства 29 
наследствени пенсии 54 
настройки на адаптер 74 
наука 1 2 15 
наука за късмета 5 
научен икономически анализ 18 
научна психология 4 
научни есета 1 
научно-образователни системи 34 
научно-практическа конференция 23 
Национална здравна система 61 
национална икономика 51 
Национална класификация 50 
Национална класификация на професиите 50 
Национална класификация на професиите и длъжностите 50 
национални икономики 33 
национални сметки 10 
недвижими имоти 29 
НЕЛК 61 
немска теория 33 
неокласически икономикс 18 
неоконсерватизъм 13 
неолиберализъм 13 
нервна система 4 
нервно-лингвистично програмиране 12 
нефинансов сектор 23 
неформална икономика 67 
НЗОК 54 
Ницше 3 14 
НКПД 50 
НКПД-2011 50 
НЛП 12 
нова икономическа теория 18 
нови идеи 20 
нови продукти 40 
НСИ 10 
НСФОМСП 69 
НЦЗИ 61 
обезщетения 52 
обективна истина 4 
облагане на имущества 29 
облагане с акциз 26 29 
облигации 24 
образование 4 
образование и наука 10 
образователни технологии 64 
общество 15 
общини 76 
общуване 12 41 
Океания 86 
околна среда 10 46 
омраза 4 
опазване на околната среда 46 
опаковка на стоките 40 
описателна статистика 8 
организационна структура 65 
организационни структури 66 
организация 11 
организация и управление 64 
организация на здравеопазването 61 
организация на управлението 65 
осигурени лица 55 
осигурителен стаж 54 
осигурителен фонд 55 
осигурителна информация 53 
осигурителни вноски 53 54 56 57 
осигурителни плащания 55 
осигурителни рискове 55 
осигуряване 54 
отворена икономика 33 
отворена икономическа политика 33 
отпуски 49 
отчетен процес 73 
отчети на предприятието 69 
отчетна икономическа информация 73 
отчетна информация 73 
отчитане на безналичните разплащания 71 72 
отчитане на приходите 71 
отчитане на разходите 71 
оценка на компании 23 
пазар за индустриална собственост 44 
пазар за интелектуална собственост 44 
пазар на труда 10 
пазарно сегментиране 40 
памет 1 
пари 16 17 18 19 
паричен модел 19 
паричен режим 23 
парична секюритизация 24 
парични пазари 17 
парични потоци 69 
парично обръщение 18 
пасиви 69 
паушален данък 29 
пенсии 54 57 
пенсии за инвалидност 54 
пенсии за старост 54 
пенсионна схема 56 
пенсионни права 56 
пенсионни схеми 57 
пенсионни фондове 54 57 
пенсионно осигуряване 52 54 56 57 
пенсионно осигуряване в България 54 
пенсионно осигуряване в ЕС 54 
пенсионноосигурителна дейност 57 
пенсионноосигурителни дружества 56 
перманентен доход 18 
Персия 85 
персонален доход 22 
персонална инвестиционна политика 22 
персонални инвестиции 22 
персонални рискове 22 
персонални финанси 22 
персонално здравно осигуряване 22 
персонално пенсионно осигуряване 22 
персонално финансиране 22 
персонално финансово състояние 22 
планиране 22 
пласментни търговски операции 38 
платонизъм 2 
пневматика 63 
поведение 4 
поведение на личността 67 
поведенчески науки 8 
познание 4 
политика 2 13 14 15 
политика на ЕС 36 
политическа икономия 18 
политическа култура 13 
политическа теория 13 
политическа философия 3 
политически предприемачи 51 
политическо мислене 3 
политология 13 
портфейлна диверсификация 32 
посевни площи 58 
посреднически операции 38 
потребителска настройка 74 
потребителско доверие 39 
потребителско поведение 40 
пощенски картички 75 
правителства 16 
правна политика 46 
правна принуда 46 
правна уредба 46 
правни аспекти 38 
правно регулиране 46 
право 46 
предлагане 17 
предоставени кредити 71 72 
предприемаческа дейност 45 
предприятие 73 
предсказания 84 
презгранични плащания 72 
презгранични преводи 71 72 
презентации 39 76 
преструктуриране на икономиката 67 
престъпления 4 
приветствия 76 
привлечен капитал 72 
принципи на счетоводството 73 
природни ресурси 46 
природозащитна дейност 59 
природозащитно право 46 
проверка на хипотези 8 
продажби 39 40 
продуктови иновации 40 
продуктово-пазарна стратегия 42 
проекти JESSICA 76 
производствени мощности 58 
промишленост 10 
промяна 67 
пророчества 84 
професии 50 
професионална квалификация 49 
психика 4 
психология на истината 4 
психология на общуването 4 
психология на поведението 4 
психология на потребностите 4 
публичен сектор 51 
публични вземания 53 
публични вноски 29 
публични пенсионни системи 57 
публични такси 29 
публични финансови вземания 31 
публично-частни проекти 76 
публично-частно партньорство 36 
пъблик рилейшънс 11 
Първа световна война 80 
пътеводител 86 
работа в мрежа 39 
работа в мрежи 74 
работна заплата 18 
развитие на градовете 76 
ревизионен акт 31 53 
ревизионно производство 31 
ревизия 31 
регионализация 33 
регионализация на икономиката 33 
регионализъм 33 36 
регионална икономика 36 
регионална икономическа интеграция 33 
регионални пазари 44 
регионални центрове 61 
регионално развитие 36 
реклама 40 
рекурентни уравнения 58 
религия 2 4 6 7 
Ренесанс 18 
рентабилност 65 
републиканизъм 2 
речник 77 78 
РИОКОЗ 61 
робство 18 
роман 81 82 
романтизъм 2 
Ротшилд 84 
румънски език 77 78 
Русия 35 80 
ръководители 50 
ръководство 65 
ръководство на предприятието 65 
СА 22 38 42 44 45 54 55 61 66 67 
Самуел Пуфендорф 3 
санкции 46 
САЩ 80 
сборник доклади 62 63 64 
сборник доклади от конференция 63 
Световна здравна организация 61 
световна икономика 16 35 
световна икономическа криза 35 
световна криза 35 
световно господство 84 
световно културно наследство 86 
световно наследство 86 
Свищов 75 
свободна воля 2 
свободна търговия 33 
свободни безмитни зони 36 
сделки с недвижими имоти 38 
Северна Америка 86 
селско стопанство 10 
семейно здравно осигуряване 22 
семейно подоходно облагане 29 
сетивно познание 4 
симулация 4 
синдикални организации 49 
синергетика 35 
синтетични инструменти 24 
синтетични облигации 25 
синтетични структури 25 
система за сигурност 74 
система на туризма 37 
системен подход 37 66 
скептицизъм 2 
словосъчетания 78 
собствен капитал 69 71 72 
собственост 18 
социалистическа икономическа теория 18 
социална отговорност 20 
социални медии 68 
социални мрежи 68 
социални науки 8 64 
социални системи 34 
социално осигуряване 52 55 56 70 
социално осигуряване в България 55 
социално развитие 10 
социално-икономически системи 34 
социално-икономическо развитие 36 
специалисти 50 
спешна медицинска помощ 61 
средновековна икономическа мисъл 18 
СС 1 69 
статии 15 
статистика 8 9 10 
статистика 2008 10 
статистика на България 10 
статистическа информация 10 
статистическа проверка 9 
статистически анализ 8 
статистически величини 9 
статистически годишник 10 
статистически годишник 2008 10 
статистически данни 10 
статистически данни 2008 10 
статистически извод 8 
статистически методи 8 
статистически редове 9 
статистически решения 58 
статистически термини 9 
статистическо изучаване 9 
статистическо наблюдение 9 
стокови фючърси 32 
стопанска дейност 45 
стопанска отчетност 73 
стратегически контрол 66 
стратегическо управление 65 
стрес 4 
строителство 10 
структурирани финанси 24 
структурни фондове 36 
структурни фондове на ЕС 36 
студена война 80 
суверенна власт 14 
счетоводен баланс 69 72 
счетоводна информация 73 
счетоводна политика 72 
счетоводни сметки 73 
счетоводно законодателство 70 
счетоводно отчитане 73 
счетоводство 69 70 71 72 73 
счетоводство на банките 71 72 
счетоводство на предприятието 73 
създаване на файлове 74 
съзнание 4 
съсловни организации 61 
тайни общества 84 
тамплиери 84 
текстилно производство 63 
теореми на двойствеността 58 
теория на игрите 58 
теория на парите 18 
теория на статистиката 9 
териториални системи 36 
териториално разположение 36 
термини 78 
тестове 71 79 
техника 62 
техносфера 59 
ТНК 34 
толерантност 13 14 
Тома Аквински 18 
топлотехника 63 
транснационално производство 34 
транспорт 10 
транспортна задача 58 
транспортни услуги 70 
трудов стаж 49 
трудова книжка 49 
трудови спорове 49 
трудово законодателство 49 70 
трудово законодателство в България 49 
трудово правоотношение 49 
туризъм 10 37 
туристическа дестинация 37 
туристически услуги 37 
туристическо развитие 37 
търговия 10 39 
търговия на дребно 40 
търговска дейност 38 
търговска марка 40 
търговска мрежа в Германия 43 
търговска политика на ЕС 44 
търговски агент 39 
търговски банки 71 72 
търговски зони 36 
търговски операции 38 
търговски отношения 38 
търговски посреднически операции 38 
търговски представител 38 
търговски сделки 38 
търговски умения 39 
търговски фирми 43 
търговски фирми в България 43 
търговско изкуство 39 
търговско посредничество 38 
търговско представителство 38 
търговско представителство в България 38 
търговско съвещание 39 
търсене 17 
търсене и предлагане 36 
убеждаване 12 
уелнес 60 
Украйна 34 35 
УНИТЕХ 62 63 64 
управление 65 66 67 
управление на времето 20 
управление на запасите 58 
управление на здравеопазването 61 
управление на качеството 63 
управление на компютъра 74 
управление на комуникациите 11 
управление на персонала 34 
управление на предприятието 65 
управление на предприятията 34 
управление на производството 34 
управление на риска 23 
управление на слуховете 11 
управленски процес 67 
управленски труд 65 
уравнения на Белман 58 
условия на труд 49 
успех 5 19 
успешен бизнес 41 68 
успешни продажби 39 
устойчиво развитие 34 46 59 67 
утилитаризъм 2 
учене 4 
файлове 74 
факсове 74 
факторингово посредничество 38 
феминизъм 2 
физика 64 
философия 2 3 
философия на властта 14 
финанси 10 17 22 23 69 
финансиране на здравеопазването 54 
финансиране на проекти 76 
финансиране на социалното осигуряване 55 
финансов надзор 23 
финансова криза 23 35 
финансова отчетност 69 
финансови активи 71 72 
финансови иновации 23 
финансови организации 34 
финансови отчети 69 72 
финансови отчети на банките 72 
финансови пазари 16 
финансови приходи 72 
финансови разходи 72 
финансово обучение 16 
финансово състояние 69 
финансово-икономическа криза 34 
финансово-счетоводен анализ 69 
фирма 45 
фирмен етичен кодекс 20 
фирмена интернационализация 45 
фирмена култура 65 
фирмена международна дейност 45 
фирмена стратегия 67 
фирмени организационни структури 45 
фирми 45 
ФО 69 
фотография 75 
франчайзинг 38 45 
фрахтов пазар 44 
ФРГ 80 
френска икономическа мисъл 18 
Фридман 18 
ФСА 69 
фючърси 32 
фючърсни пазари 32 
фючърсни стокови пазари 32 
Хайек 18 
Хегел 3 
хеджингови фондове 32 
хеджиране 32 
Херодот 85 
Херодотова история 85 
хидравлика 63 
химия и технология 64 
хипноза 4 
хоспис 61 
хранене 60 
храни 60 
хранителни добавки 60 
Християнство 84 
художествена литература 81 82 
хуманитарни науки 64 
Хюм 2 
целеви пазар 40 
цена 40 
цени 10 
цени и ценообразуване 44 
ценова политика 40 
частен сектор 22 
частна собственост 18 
частни пенсионни схеми 57 
човешка цивилизация 2 
човешки капитал 22 
ЧПС 57 
чувства 4 
шведска школа Упсала 45 
Южна Америка 86 
ЮНЕСКО 86 
юридическа отговорност 46 
11 септември 80 
Internet Explorer 8 74 
JESSICA 76 
mail 74 
METRO 43 
Metro - мрежа 43 
Movie maker 74 
MS Excel 58 
PR 11 
PR стратегия 11 
Solver 58 
SPSS 8 
VBM показатели 23 
web сайт 74 
web страница 74 
Windows 74 
Windows 7 74 
Windows Live Essentials 74 
Windows Media Player 74