НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43684 

Павловска, Елена

   Приоритетни научни направления : Прогнозиране, откриване и оценка / Елена Павловска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 149 с.: с табл., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3063-9 

  

Сист. No: 12881

Интелектуална собственост

- 2 -

43647 

Конов, Юрий Павлович и др.

   Экономика интелектуальной собственности : Патентно-лицензионный менеджмент / Юрий Павлович Конов, Людмила Петровна Гончаренко . - Москва : Экономика, 2011 . - 504 с. 7 С табл., форм. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-282-03062-4 

  

Сист. No: 12833

Библиографии

- 3 -

01/С/П 374 п 

Периодичен печат Стара Загора 1882 - 1944  : Своден библиографски указател . - Стара Загора : Хермес, 2010 . - 224 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-91768-2-7 

  

Сист. No: 12849

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

43742 

Глобализацията  : Философски и социологически аспекти /  Състав. Вихрен Бузов, Иван Райчев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 136 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-954-524-736-1 

  

Сист. No: 12944

Психология

- 5 -

43692 

Гендерная психология  /  Под ред. на И. С. Клециной . - 2. изд., перераб. и доп. . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 496 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-388-00541-0 

  

Сист. No: 12891

- 6 -

43719 

Лайт, Сан

   Формули на парите : Мистерията на изобилието / Сан Лайт ; Прев. Георги Гоцев . - София : Паритет, 2010 . - 128 с. ; 20 см . -  (. Серия Мистерия на изобилието)

   

   ISBN 978-954-9886-36-8 

  

Сист. No: 12920

- 7 -

43718 

Хил, Наполеон и др.

   Вълшебните семена на успеха : Размишления за израстването на личността / Наполеон Хил, Джудит Уилямсън ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2010 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-551-6 

  

Сист. No: 12919

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 8 -

I 2104 

Славева, Красимира

   Оценъчен подход за влиянието на външната търговия върху националнато икономика / Красимира Славева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 160 с. : с табл. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят, 108)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12968

- 9 -

I 2104 

Цанова, Стела

   Статистико-икономически анализ на районите и областите в Република България / Стела Цанова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 172 с. : с табл., граф., прил. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят, 106)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12966

- 10 -

II 1646 

Stephens, Larry J.

   Statistics in Psychology / Larry J. Stephens . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 238 p. ; 28 cm . -  (Schaum's outlines series)

   Статистика в психологията.

   ISBN 978-0-07-154599-0 

  

Сист. No: 12883

Социология

- 11 -

43720 

Джеймс, Тад и др.

   Вълшебството на публичната изява / Тад Джеймс, Дейвид Шепард ; Прев. Невена Дишлиева-Кръстева ; Под ред. на Лора Бръмбарова . - София : НЛП България, 2010 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8753-06-7 

  

Сист. No: 12921

- 12 -

43695 

Шарков, Феликс Изосимович

   Интерактивные электронные коммуникации (возникновение "Четвертой волны") : Учебное пособие / Феликс Изосимович Шарков . - Москва : Дашков и К, 2009 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91131-844-4 

  

Сист. No: 12894

Политика

- 13 -

43730 

Димитров, Филип

   Политическото представителство след комунизма / Филип Димитров . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 234 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0824-4 

  

Сист. No: 12934

Политология

- 14 -

43662 

Грей, Джон

   Либерализмът / Джон Грей ; Прев. от англ. Мария Пипева . - София : Народна култура, 1991 . - 103 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 12850

Международна политика

- 15 -

43762 

Станчов, Иван Д.

   Дипломат и градинар : Мемоари / Иван Д. Станчов ; [Записала] Биси Генова ; Прев. [от англ.] Аглика Маркова . - София : ЛИК, 2000 . - 389 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-607-359-8 

  

Сист. No: 12983

Икономика. Икономически науки

- 16 -

I 2197 

Бастиа, Фредерик

   Что видно и чего не видно / Фредерик Бастиа . - Челябинск : Социум, 2006 . - 140 с. ; 17 см . -  (Экономика)

   

   ISBN 5-901901-46-0 

  

Сист. No: 12880

- 17 -

43737 

Белев, Димитър Георгиев

   Анализ и планиране на дейността на агенциите за недвижими имати / Димитър Георгиев Белев . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 276 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-145-4 

  

Сист. No: 12939

- 18 -

43651 

Два кита испанской экономики  : Опыт развития малого и среднего бизнеса . - Москва : Весь Мир, 2010 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7777-0481-8 

  

Сист. No: 12837

- 19 -

43672 

Лал, Дипак

   Возвращение "невидимой руки" : Актуальность классического либерализма в ХХІ веке / Дипак Лал ; Прев. от англ. Максим Коробочкин . - Москва : Новое издательство, 2009 . - 426 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-98379-121-3 

  

Сист. No: 12868

- 20 -

43717 

Лоран, Эрик

   Нефтяные магнаты : Кто делает мировую политику / Эрик Лоран ; Пер. с фр. Т. Жданова . - Москва : Алгоритм, 2010 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9265-0706-2 

  

Сист. No: 12916

- 21 -

43667 

Мизес, Лудвиг фон

   Икономическата политика: размисли за настоящето и бъдещето / Лудвиг фон Мизес ; Прев. от англ. Майя Маркова . - София : Атлас, 2010 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92618-3-7 

  

Сист. No: 12862

- 22 -

43749 

Научна конференция на младите научни работници - 2009  : Сборник доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3993 

  

Сист. No: 12956

- 23 -

43706 

Рутгайзер, Валерий Максович

   Справедливая стоимость бизнеса : Проекция рыночных условий на процедуры оценивания стоимости активов и обязательств / Валерий Максович Рутгайзер . - 2. изд. . - Москва : Маросейка, 2010 . - 138 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-903271-44-3 

  

Сист. No: 12905

- 24 -

43714 

Сломан, Джон и др.

   Экономика для бизнеса / Джон Сломан, Кевин Хайнд ; Пер. с англ. В. И. Кузина . - Москва : Эксмо, 2010 . - 960 с. ; 24 см . -  (Полный курс MBA)

   

   ISBN 978-5-699-27595-3 

  

Сист. No: 12913

- 25 -

43750 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 172 с. ; 22 см

   

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 12957

- 26 -

43680 

Тихомиров, Николай Петрович и др.

   Риск-анализ в экономике / Николай Петрович Тихомиров, Татьяна Михайловна Тихомирова . - Москва : Экономика, 2010 . - 319 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-282-03020-4 

  

Сист. No: 12876

- 27 -

43708 

Шапкин, Александр Сергеевич и др.

   Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : Учебник / Александр Сергеевич Шапкин, Виктор Александрович Шапкин . - 5. изд. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 880 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-00549-7 

  

Сист. No: 12907

Микроикономика

- 28 -

43698 

Боулз, Самуэль

   Микроэкономика : Поведение, институты и эволюция / Самуэль Боулз ; Перев. с англ. К. А. Букин и др . - Москва : Дело, 2011 . - 564 с. : с табл., ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-7749-0609-3 

  

Сист. No: 12897

Макроикономика

- 29 -

43763 

Михайлов, Борис Т.

   Приложна макроиканомика / Борис Т. Михайлов . - София : Нова звезда, 2010 . - 436 с. : с табл., граф. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-41-4 

  

Сист. No: 12984

Икономически теории. Учения и школи

- 30 -

43731 

Мизес, Лудвиг фон

   Марксизмът без маска : От заблуда към разруха / Лудвиг фон Мизес ; Прев. от англ. Майя Маркова . - София : Атлас, 2010 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92618-4-4 

  

Сист. No: 12935

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 31 -

39675 

Колева, Христина

   Актуалното в наредбите за командировките за 2010 година : Приложение: Нормативна уредба / Христина Колева . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 80 с. ; 21 см . -  (Библиотека Човешки ресурси, 3)

   

  

Сист. No: 12972

- 32 -

43767 

Пенева, Маргарита и др.

   Заплати и обезщетения : Практически наръчник / Маргарита Пенева, Светлана Костадинова, Виолета Дерменджиева . - София : Нова звезда, 2010 . - 348 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12988

Трудови отношения

- 33 -

39675 

Мушкаров, Гошо

   Заплати и обезщетения : Практическо помагало / Гошо Мушкаров . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 96 с. ; 21 см . -  (Библиотека Човешки ресурси, 6)

   

  

Сист. No: 12973

Финанси

- 34 -

43686 

Асенова, Мариана и др.

   Финансови пазари / Мариана Асенова, Стефан Бъкличаров, Мария Врачовска . - Русе : Авангард принт, 2008 . - 298 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-044-3 

  

Сист. No: 12884

- 35 -

43709 

Белова, Елена Вячеславовна и др.

   Технический анализ финансовых рынков : Учебное пособие / Елена Вячеславовна Белова, Дмитрий Константинович Окороков . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 398 с. : с табл., диагр. ; 22 см . -  (Учебники экономического факультета)

   

   ISBN 978-5-16-002034-1 

  

Сист. No: 12908

- 36 -

43675 

Гари, Эшуорт и др.

   Менеджмент, основанный на ценности : Как обеспечить ценность для акционеров / Эшуорт Гари, Джеймс Пол . - Москва : ИНФРА-М, 2006 . - 190 с. ; 22 см

   

   ISBN 978--5-16-002542-1 

  

Сист. No: 12871

- 37 -

43687 

Дончев, Димитър

   Финансов анализ / Димитър Дончев . - София : Софттрейд, 2009 . - 180 с. : с табл., форм. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-334-086-6 

  

Сист. No: 12885

- 38 -

336/С/К 712 Вк 

Ковалев, Валерий Викторович и др.

   Корпоративные финансы и учет : Понятия, алгоритмы, показатели / Валерий Викторович Ковалев, Виталий Валерьевич Ковалев . - Москва : Проспект, 2010 . - 768 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-39200-963-3 

  

Сист. No: 12901

- 39 -

43710 

Лука, Корнелиус

   Торговля на мировых валютных рынках / Корнелиус Лука ; Перев. с англ. Г. А. Агасандян . - 2. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 716 с. : с граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1328-1 

  

Сист. No: 12909

- 40 -

43668 

Масларов, Светослав

   Международни финанси / Светослав Масларов . - София : НБУ, 2010 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-631-5 

  

Сист. No: 12863

- 41 -

43670 

Satyanath, Shanker

   Globalization, politics, and financial turmoil : Asia's Banking Crisis / Shanker Satyanath . - Cambridge : University press, 2006 . - 158 p. ; 23 cm

   Глобализация, политика и финансови сътресения. Банкова криза в Азия.( Азиатска банкова криза).

   ISBN 978-0-521-85492-4 

  

Сист. No: 12865

Финансов контрол

- 42 -

43751 

Донев, Калю и др.

   Теория на финансовия контрол / Калю Донев, Жечо Герджиков, Руслана Димитрова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 326 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0464-3 

  

Сист. No: 12958

Данъци. Такси. Налози

- 43 -

43666 

Димитрова, Мина

   Определяне на данъчния финансов резултат за 2010 г. : Практически наръчник / Мина Димитрова . - София : Доби прес ЕООД, 2010 . - 224 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92625-1-3 

  

Сист. No: 12861

Годишно данъчно приключване

- 44 -

43734 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2010  / Даниела Дурина и др . - София : Доби прес ЕООД, 2010 . - 384 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92625-2-0 

  

Сист. No: 12860

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 45 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2010 . - София : БНБ, 2009 . - 109 с. ; 29 см + CD-ROM

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 12945

Инвестиции

- 46 -

43744 

Желев, Иван

   Управление на инвестиционния процес : Ръководство / Иван Желев . - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2010 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0453-7 

  

Сист. No: 12951

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 47 -

43654 

Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере  . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-16-003669-4 

  

Сист. No: 12840

Икономика

- 48 -

43683 

Босчаева, Зоя Николаевна

   Управление экономическим ростом / Зоя Николаевна Босчаева . - Москва : Экономика, 2004 . - 318 с.: с табл., граф. ; 21 см

   

   ISBN 5-282-02389-Х 

  

Сист. No: 12879

- 49 -

II 1643 

Грийнспан, Алън

   Кризата : [Доклад] / Алън Грийнспан . - Б. м. : Б. и., 2010 . - 64 с. : с прил. ; 29 см

   

  

Сист. No: 12851

- 50 -

43743 

За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза  : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. . - София : Авангард Прима, 2009 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-323-621-3 

   Т. 2 . - 2009 . - 220 с.

   

  

Сист. No: 12950

- 51 -

43660 

Наама, Карим

   Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет : Световен опит / Карим Наама . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-369-2 

  

Сист. No: 12847

- 52 -

43757 

Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната  : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 453 с. ; 23 см

   Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на катедра "Обща теория на икономиката".

   ISBN 978-954-23-0484-5 

  

Сист. No: 12965

- 53 -

43694 

Тупчиенко, Виталий Алексеевич

   Государственная экономическая политика / Виталий Алексеевич Тупчиенко . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 664 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-01931-4 

  

Сист. No: 12893

Регионална икономика

- 54 -

43648 

Дергачев, Владимир Александрович и др.

   Регионоведение : Учебное пособие / Владимир Александрович Дергачев, Леонид Борисович Вардомский . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 520 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-01732-7 

  

Сист. No: 12834

Икономика на Русия

- 55 -

43656 

Грачева, Мария Владимировна и др.

   Управление рисками в инновационной деятельности : Учебное пособие / Мария Владимировна Грачева, Светлана Юрьевна Ляпина . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 352 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-01693-1 

  

Сист. No: 12842

- 56 -

43653 

Моисеева, Нина Константиновна и др.

   Аутсорсинг в развитии делового партнерства / Нина Константиновна Моисеева, Оксана Николаевна Малютина, Ирина Алексеевна Москвина . - Москва : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2010 . - 240 с. : табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-279-03452-9 

   ISBN 978-5-16-004252-7 

  

Сист. No: 12839

Икономическа география

- 57 -

43741 

Димитров, Слави

   География на стопанството на Португалия / Слави Димитров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 184 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-742-2 

  

Сист. No: 12943

Стопанска история

- 58 -

43755 

Маринова, Маргарита и др.

   Стопанска история : Избрани лекции / Маргарита Маринова, Мариана Друмева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 356 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0485-2 

  

Сист. No: 12963

Прогнозиране

- 59 -

43652 

Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики  . - Москва : Изд. ЛКИ, 2010 . - 350 с. : с табл., граф. ; 22 см

   

   ISBN 9789-5-382-01004-5 

  

Сист. No: 12838

Икономика на отраслите

- 60 -

43716 

Гриб, Наталья

   Газовый император. Россия и новой миропорядок / Наталья Гриб . - Москва : Эксмо, 2009 . - 288 с. ; 21 см . -  (Библиотека Коммерсантъ)

   

   ISBN 978-5-699-34208-2 

  

Сист. No: 12915

- 61 -

43746 

Стоянов, Михал

   Анализ на търговската дейност : Сборник от задачи / Михал Стоянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 172 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0470-4 

  

Сист. No: 12953

Икономика на селското стопанство

- 62 -

43752 

Нетрадиционни дейности в селското стопанство  / Теодорина Турлакова и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0474-2 

  

Сист. No: 12959

Икономика на туризма

- 63 -

43664 

Аспекти на обучението по сигурност и безопасност в туризма  : Сравнителен анализ за България, Чехия, Латвия и Румъния . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 127 с. : с граф. ; 21 см . -  (Проект Обучение по сигурност и безопастност в туризма)

   

  

Сист. No: 12855

- 64 -

43664 

Аспекти на сигурността в мениджмънта и в маркетинга на туристическите услуги  : Ръководство за обучение . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 150 с. ; 21 см . -  (Проект Обучение по сигурност и безопастност в туризма)

   

  

Сист. No: 12854

- 65 -

43643 

Кнышова, Елена Николаевна и др.

   Менеджмент гостеприимства / Елена Николаевна Кнышова, Юлия Михайловна Белозерова . - Москва : Форум ; ИНФРА-М, 2010 . - 512 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-8199-0441-1 

   ISBN 978-5-16-004444-6 

  

Сист. No: 12829

- 66 -

43640 

Косолапов, Александр Борисович

   Управление рисками в туристическом бизнесе : Учебное пособие / Александр Борисович Косолапов . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 287 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-390-00118-9 

  

Сист. No: 12826

- 67 -

43644 

Кусков, Алексей Сергеевич

   Гостиничное дело : Учебное пособие / Алексей Сергеевич Кусков . - Москва : Дашков и К, 2009 . - 328 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91131-883-3 

  

Сист. No: 12830

- 68 -

43642 

Кусков, Алексей Сергеевич и др.

   Туроперейтинг : [Учебник] / Алексей Сергеевич Кусков, Валерия Леонидовна Голубева . - Москва : Форум, 2009 . - 400 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91134-370-5 

  

Сист. No: 12828

- 69 -

43641 

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта  : Учебно-практическое пособие / Оксана Юрьевна Грачева и др . - 2. изд., переб. и доп. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 274 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-00712-5 

  

Сист. No: 12827

- 70 -

43664 

Разработване на сигурни и безопасни туристически услуги  : Ръководство . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 258 с. : с табл. ; 21 см . -  (Проект Обучение по сигурност и безопастност в туризма)

   

  

Сист. No: 12856

- 71 -

43715 

Темный, Юрий Владимировеч и др.

   Экономика туризма : Учебник / Юрий Владимировеч Темный, Людмила Романовна Темная . - Москва : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2010 . - 448 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-279-03468-0 

   ISBN 978-5-16-004378-4 

  

Сист. No: 12914

- 72 -

43665 

Development of secure and safe tourism services  : Training tool . - Bourgas : Burgas free university, 2010 . - 227 p. ; 21 cm . -  (Training safety and security in tourism)

   

  

Сист. No: 12859

- 73 -

43665 

Securit aspects in tourism services management and marketing  : Training guide . - Bourgas : Burgas free university, 2010 . - 134 p. ; 21cm . -  (Training safety and security in tourism)

   

  

Сист. No: 12857

- 74 -

43665 

Training safety and security in tourism aspects  : Comparative analysis for Bulgaria, Czech republic, Latvia, Romania . - Bourgas : Burgas free university, 2010 . - 120 p. ; 21 cm . -  (Training safety and security in tourism)

   

  

Сист. No: 12858

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 75 -

43728 

Шърмър, Майкъл

   Пазарното мислене : Икономика за всеки / Майкъл Шърмър ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток-Запад, 2010 . - 372 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-757-1 

  

Сист. No: 12932

Търговия

- 76 -

43646 

Бакшт, Константин

   Построение отдела продаж с "нуля" до максимальных результатов / Константин Бакшт . - 3. изд. . - Москва : Питер, 2009 . - 298 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-388-00679-0 

  

Сист. No: 12832

- 77 -

43701 

Кирцнер, Израэл

   Конкуренция и предпринимательство / Израэл Кирцнер . - Челябинск : Социум, 2010 . - 272 с. ; 20 см . -  (Австрийская школа, Вып. 23)

   

   ISBN 978-5-91603-011-2 

  

Сист. No: 12900

- 78 -

43681 

Райцле, Вольфганг

   Роскошь - источник благополучия : Будущее глобальной экономики / Вольфганг Райцле ; Перев. Е. Жевага, И. Минчонок . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005 . - 197 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-9614-0110-3 

  

Сист. No: 12877

- 79 -

43745 

Станимиров, Евгени

   Управление на взаимоотношенията с клиентите : Концептуални основи / Евгени Станимиров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 326 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0484-1 

  

Сист. No: 12952

Маркетинг

- 80 -

43705 

Блэкуэлл, Р. и др.

   Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел . - 10. изд. . - Москва : Питер, 2010 . - 944 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-469-00677-0 

  

Сист. No: 12904

- 81 -

43696 

Йеннер, Томас

   Маркетинговое планирование / Томас Йеннер ; Пер. с нем. Ольга Сергеевна Шипилова . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010 . - 275 с. ; 21 см

   

   ISBN 966-8324- 

  

Сист. No: 12895

- 82 -

43676 

Катернюк, Алексей Валерьевич

   Основы современного маркетинга : Учебное пособие / Алексей Валерьевич Катернюк . - Ростов на Дон : Феникс, 2008 . - 668 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-222-13587-7 

  

Сист. No: 12872

- 83 -

43721 

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 3.0 : От продуктите към клиентите към човешкия дух / Филип Котлър, Хермаван Картаджая, Айван Сетиаван ; Прев. Евелина Пенева, Емил Георгиев . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2010 . - 232 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-124-7 

  

Сист. No: 12922

- 84 -

43674 

Малашенко, Нина Павловна

   Маркетинг на потребительском рынке : Учебное пособие / Нина Павловна Малашенко . - Москва : Омега-Л, 2008 . - 208 с. ; 20 см . -  (Библиотека Высшей школы)

   

   ISBN 978-5-370-00793-4 

  

Сист. No: 12870

- 85 -

43673 

Маркова, Вера Дмитриевна

   Маркетинг менеджмент : Учебное пособие / Вера Дмитриевна Маркова . - 2. изд., стереот. . - Москва : Омега-Л, 2009 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-370-00980-8 

  

Сист. No: 12869

- 86 -

43679 

Райс, Эл и др.

   Происхождение брэндов, или естественный отбор в мире бизнеса / Эл Райс, Лора Райс . - Москва : Хранитель, 2007 . - 348 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-9762-2649-3 

  

Сист. No: 12875

- 87 -

43711 

Старов, Сергей Александрович

   Управление брендами : Учебник / Сергей Александрович Старов . - 2. изд., испр. . - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2010 . - 500 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-9924-0034-2 

  

Сист. No: 12910

- 88 -

43682 

Сухенко, Алексей

   Руководство топ-менеджера : Управление обещаниями стратегии стабильного бизнеса / Алексей Сухенко . - Москва : Питер, 2005 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-469-00573-9 

  

Сист. No: 12878

- 89 -

43645 

Управление маркетингом  : Учебное пособие . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник, 2009 . - 415 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9558-0112-4 

  

Сист. No: 12831

- 90 -

43677 

Царев, Александр Вячеславович

   Пехота маркетинговых войск : Российская практика consumer promotion / Александр Вячеславович Царев . - Москва : Питер, 2006 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-469-00887-8 

  

Сист. No: 12873

Международен маркетинг

- 91 -

43735 

Боева, Бистра Николова и др.

   Международен маркетинг / Бистра Николова Боева, Антоанета Георгиева Василева . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 411 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-162-1 

  

Сист. No: 12937

Международни икономически отношения

- 92 -

43697 

Волгина, Наталья Анатольевна

   Международная экономика : Учебное пособие / Наталья Анатольевна Волгина . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Эксмо, 2010 . - 480 с. ; 21 см . -  (Новое экономическое образование)

   

   ISBN 978-5-699-35367-5 

  

Сист. No: 12896

- 93 -

43693 

Глобальное экономическое регулирование  : Учебник /  Под ред. на В. Н. Зуев . - Москва : Магистр, 2009 . - 575 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9776-0115-3 

  

Сист. No: 12892

- 94 -

43421 

Дамянов, Атанас и др.

   Международни стратегии / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Симеон Момчев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 188 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-360-9 

  

Сист. No: 12844

- 95 -

43699 

Кудров, Валентин Михайлович

   Мировая экономика: социально-экономические модели развития : Учебное пособие / Валентин Михайлович Кудров . - Москва : Магистр, 2009 . - 400 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9776-0095-8 

  

Сист. No: 12898

- 96 -

43758 

Любенов, Здравко и др.

   Международни стратегически алианси / Здравко Любенов, Галин Стефанов . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-362-3 

  

Сист. No: 12979

- 97 -

43659 

Макогон, Ю. В. и др.

   Роль великого Шелкового пути в развитии цивилизации. Возрождение большого пути через трансформацию Евразийских коммуникаций: региональный аспект / Ю. В. Макогон, А. В. Груузан . - Донецк : ДонНУ, 2010 . - 300 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-02-5464-0 

  

Сист. No: 12846

Право. Наука за държавата и правото

- 98 -

38175 

Емилова, Десислава

   Промените в закона за обществените поръчки / Десислава Емилова . - София : Мисъл, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 10)

   

   ISBN 978-954-8006-24-8 

  

Сист. No: 12975

- 99 -

43766 

Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност  /  Състав. Цветелина Златева . - София : Нова звезда, 2010 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-40-7 

  

Сист. No: 12987

- 100 -

43729 

Рот, Юрген

   Гангстерска икономика : Как организираната престъпност ни изкупува / Юрген Рот ; Прев. Ваня Пенева . - София : Слънце, 2010 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-168-4 

  

Сист. No: 12933

Закони на България. Законодателна власт

- 101 -

342/C/Б 923 

България. Закони и др. п.

   Сборник закони : Закони и други нормативни актове 2010 г. . - София : АПИС, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 0861-4776 

   Кн. 1-3 . - 2010 . - 400 с.

   

  

Сист. No: 12969

Търговско право

- 102 -

43733 

Касабова, Камелия

   Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество / Камелия Касабова . - София : Труд и право, 2010 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-177-3 

  

Сист. No: 12931

Обществено управление. Военни науки

- 103 -

43657 

Managing to improve public services  /  Edited by Jean Harley et al . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - 298 p. ; 25 cm

   Управление за подобряване на обществените поръчки.

   ISBN 978-0-521-70827-2 

  

Сист. No: 12843

Военно дело . Военни науки

- 104 -

43671 

Gat, Azar

   War in human civilization / Azar Gat . - Oxford : University press, 2008 . - 822 p. ; 23 cm

   Войната в човешката цивилизация.

   ISBN 978-0-19-926213-7 

  

Сист. No: 12867

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 105 -

II 1650 

Христосков, Йордан

   Приватизация в социалното осигуряване / Йордан Христосков . - София : ВУЗФ, 2006 . - 63 с. ; 30 см . -  (Дискусионен форум, 3)

   

   ISBN 1312-6040 

  

Сист. No: 12948

Социално осигуряване

- 106 -

43727 

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори  / Сълзица Георгиева и др . - София : Труд и право, 2010 . - 568 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-175-9 

  

Сист. No: 12930

Социално осигуряване в България

- 107 -

368.4/С/С 546 

Социалното осигуряване в България през 2009 г.  : Годишник НОИ / Зоя Славова и др . - София : НОИ, 2010 . - 280 с. : с табл. ; 29 см

   

  

Сист. No: 12946

Висше образование

- 108 -

II 1649 

Държавни изисквания, проблеми и организация на въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити  : Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на финансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение) / Георги Генов и др . - София : ВУЗФ . - 39 с. ; 30 см . -  (Дискусионен форум, 1)

   

  

Сист. No: 12947

- 109 -

42976 

Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование  : Сб. докл. : Т. 1-2 . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-230487-6 

   Т. 2 . - 2010 . - 447 с.

   

  

Сист. No: 12961

- 110 -

43690 

Shattock, Michael

   Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy : Diversification and Organizational Change in European Higher Education / Michael Shattock . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 237 p. ; 23 cm

   Предприемачеството в университетите и икономика на знанието. Диверсификация и организационни промени в европейското висше образование.

   ISBN 978-0-335-2357101 

  

Сист. No: 12888

Висше образование за икономисти

- 111 -

II 1651 

Професионалното финансово консултиране - състояние и перспективи  . - София : ВУЗФ, 2008 . - 60 с. ; 30 см . -  (Дискусионен форум, 5)

   

   ISBN 1312-6040 

  

Сист. No: 12949

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 112 -

43756 

Сирашки, Георги и др.

   Основи на екологията : Избрани лекции / Георги Сирашки, Анатолий Асенов, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 189 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0488-3 

  

Сист. No: 12964

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 113 -

43712 

Биннер, Хартмут

   Управление организациями и производством : От функционального менеджмента к процессному / Хартмут Биннер ; Пер. с нем.  . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 284 с. ; 24 см . -  (Производственный менеджмент)

   

   ISBN 978-5-9614-0494-4 

  

Сист. No: 12911

- 114 -

43748 

Теория на управлението  / Анастасия Станчева и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 460 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0462-9 

  

Сист. No: 12955

Мениджмънт

- 115 -

43707 

Детмер, Уильям

   Теория ограничений Голдратта : Системный подход к непрерывному совершенствованию / Уильям Детмер . - 3. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 443 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1332-8 

  

Сист. No: 12906

Методи на управление

- 116 -

43760 

Асенов, Анатолий и др.

   Организационно проектиране и реинженеринг / Анатолий Асенов, Ивайло Стоянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 288 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-899-1 

  

Сист. No: 12981

- 117 -

43655 

Гонтарева, Ирина Вячеславовна и др.

   Управление проектами : Учебное пособие / Ирина Вячеславовна Гонтарева, Роберт Михайлович Нижегородцев, Дмитрий Александрович Новиков . - Москва : Книжный дом, 2009 . - 379 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-00315-5 

  

Сист. No: 12841

- 118 -

43759 

Каменов, Камен и др.

   Контролинг / Камен Каменов, Анатолий Асенов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 248 с. : с табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-910-3 

  

Сист. No: 12980

- 119 -

43713 

Маринко, Геннадий Иванович

   Управленческий консалтинг : Учебное пособие / Геннадий Иванович Маринко . - Москва : ИНФРА-М, 2009 . - 381 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-16-002082-2 

  

Сист. No: 12912

- 120 -

43738 

Първанов, Христо Първанов и др.

   Управление на транспортни проекти / Христо Първанов Първанов, Виолета Людмилова Бакалова, Светла Драганова Цветкова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 151 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-137-9 

  

Сист. No: 12940

- 121 -

43685 

Управление инновационными проектами  : Учебное пособие /  Под ред. на В. Л. Попов . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 336 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-16-002774-6 

  

Сист. No: 12882

- 122 -

43649 

Управление проектом  : Основы проктного управления . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : КНОРУС, 2011 . - 755 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-406-00194-3 

  

Сист. No: 12835

- 123 -

43650 

Ципес, Григорий Львович и др.

   Проекты и управление проектами в современной компании : Учебное пособие / Григорий Львович Ципес, Александр Самуилович Товб . - Москва : Олимп-Бизнес, 2010 . - 466 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9693-0154-2 

  

Сист. No: 12836

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 124 -

43703 

Рубин, Юрий Борисович

   Курс профессионального предпринимательства : Учебник / Юрий Борисович Рубин . - 11. изд., перераб. и доп. . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011 . - 944 с. ; 22 см . -  (Университетская серия)

   

   ISBN 978-5-902597-20-9 

  

Сист. No: 12902

Управление на фирмата

- 125 -

I 2104 

Сирашки, Христо

   Екологизация и фирмена дейност : Управленски аспекти / Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 164 с. : с табл. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят, 107)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12967

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 126 -

43678 

Бирюкова, О. Ю. и др.

   Приемы анкризисного менеджмента : Учебное пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова . - Москва : Дашков и К, 2008 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91131-691-4 

  

Сист. No: 12874

Управление на риска

- 127 -

43663 

Simeonov, Ognyan Georgiev et al.

   Control over threats / Ognyan Georgiev Simeonov, Maya Rumenova Lambovska . - Zilina : Georg, 2010 . - 148 p. ; 24 cm

   Контрол върху заплахите. Измерване и оценка на заплахите за организаяцията. Нови подходи и инструменти за анализ, контрол и оценка на риска и заплахи.

   ISBN 978-80-89401-10-9 

  

Сист. No: 12852

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 128 -

43700 

Шарков, Феликс Изосимович

   Коммуникология: основы теории коммуникации : Учебник / Феликс Изосимович Шарков . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 592 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-00299-1 

  

Сист. No: 12899

Счетоводство

- 129 -

43318 

Годишна книга на счетоводителя 2010  : Счетоводно приключване. Данъчно облагане. Годишни финансови отчети / Стоян Дурин и др . - София : МИСЪЛ, 2010 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8006-26-2 

  

Сист. No: 12978

- 130 -

43732 

Димитров, Марин и др.

   Теория на счетоводството / Марин Димитров, Мария Павлова . - София : РОМИНА, 2010 . - 214 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-379-021-0 

  

Сист. No: 12936

- 131 -

43754 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство  : За магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" / Дамян Дамянов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 221 с. ; 23 см

   Други авт.: М. Димитров, Г. Илиев, В. Божков, Е. Аверкович, Л. Петров, М. Дочев, Р. Симеонова, С. Александров, Г. Иванова-Кузманова, А. Атанасов, С. Панчева.

   ISBN 978-954-23-0486-9 

  

Сист. No: 12962

- 132 -

38175 

Рупска, Теодора

   Нематериалните активи и инвестиционните имоти на предприятието / Теодора Рупска . - София : Мисъл, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 9)

   

   ISBN 978-954-8006-23-1 

  

Сист. No: 12974

- 133 -

II 1645 

Englard, Baruch

   Theory and problems of Intermediate accounting I / Baruch Englard . - 2. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 339 p. ; 28 cm . -  (Schaum's outlines series)

   Теория и проблеми на междинното счетоводство.

   ISBN 978-0-07-146973-9 

  

Сист. No: 12866

Счетоводство на отраслите

- 134 -

43747 

Стефанов, Светлозар и др.

   Счетоводство на туристическото предприятие : Сборник от задачи и тестове / Светлозар Стефанов, Стела Григорова, Анелия Галинова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 192 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0465-0 

  

Сист. No: 12954

Управленско счетоводство

- 135 -

43739 

Йонкова, Бойчинка Ненкова и др.

   Основен курс по управленско счетоводство / Бойчинка Ненкова Йонкова, Николай Николов Орешаров, Теодора Йорданова Рупска . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-132-4 

  

Сист. No: 12941

Финансово счетоводство

- 136 -

43669 

Warren, Carl S. et al.

   Financial Accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac . - 10. ed. . - Mason : South-Western, 2007 . - 852 p. ; 28 cm

   Финансово счетоводство.

   ISBN 978-0-324-38067-5 

  

Сист. No: 12864

Бюджетно счетоводство

- 137 -

43740 

Фесчиян, Даниела Милчова и др.

   Счетоводство в публичния сектор : Сборник със задачи и тестове / Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 194 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-142-3 

  

Сист. No: 12942

Годишно счетоводно отчитане

- 138 -

43764 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2010 г.  : [Практически наръчник] / Цветан Станкулов и др . - София : Нова звезда, 2010 . - 544 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91979-9-0 

  

Сист. No: 12985

- 139 -

38175 

Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2010 година  : Указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба /  Състав. Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 11)

   

   ISBN 978-954-8006-25-5 

  

Сист. No: 12976

- 140 -

38175 

Рангелов, Евгени

   Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2010 година / Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 12)

   

   ISBN 978-954-8006-27-9 

  

Сист. No: 12977

Одиторски контрол

- 141 -

43691 

Одегов, Юрий Геннадьевич и др.

   Аудит и контроллинг персонала : Учебник / Юрий Геннадьевич Одегов, Татьяна Васильевна Никонова . - Москва : Альфа-Пресс, 2006 . - 558 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-94280-207-6 

  

Сист. No: 12889

Транспорт

- 142 -

43736 

Николова, Христина Лазарова

   Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта / Христина Лазарова Николова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 242 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-141-6 

  

Сист. No: 12938

Информационни технологии

- 143 -

43722 

Димитров, Владимир

   Ориентирана към услуги архитектура / Владимир Димитров . - София : ТехноЛогика, 2009 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9334-10-4 

  

Сист. No: 12925

Програмни езици

- 144 -

43702 

Либерти, Джеси

   Visual C# 2005 : Бележник на разработчика / Джеси Либерти ; Прев. Ивайло Дончев . - София : ЗеСТ Прес ЕООД, 2007 . - 235 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9341-18-8 

  

Сист. No: 12924

- 145 -

43725 

МакДоналд, Матю

   Access 2007 за начинаещи : Липсващото ръководство / Матю МакДоналд ; Прев. Весела Радева Ботева . - София : ЗеСТ Прес ЕООД, 2008 . - 286 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9341-28-7 

  

Сист. No: 12928

- 146 -

43765 

Михайлов, Димитър

   Excel 2010 / Димитър Михайлов . - София : Нова звезда, 2010 . - 404 с. : с табл., гр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-39-1 

  

Сист. No: 12986

- 147 -

43726 

Станек, Уилям Р.

   Microsoft SQL Server 2005 : Наръчник на администратора / Уилям Р. Станек . - София : СофтПрес, 2006 . - 831 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-685-685-425-4 

  

Сист. No: 12929

- 148 -

43723 

Adobe photoshop CS4  : Официален учебен курс. Официалното ръководство за самообучение от Adobe Systems . - София : СофтПрес, 2009 . - 436 с. : с ил. ; 23 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-954-685-904-4 

  

Сист. No: 12926

Информационни мрежи. Информационни системи

- 149 -

43724 

Шиндър, Дебра Литълджон

   Компютърни мрежи / Дебра Литълджон Шиндър ; Прев. Стефан Стефанов . - София : СофтПрес, 2009 . - 656 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-685-254-0 

  

Сист. No: 12927

- 150 -

43688 

Smith, Ben et al.

   Microsoft Windows security resource kit / Ben Smith, Brian Komar . - София : СофтПрес, 2004 . - 686 p. ; 23 cm + CD-ROM

   

   ISBN 954-685-304-6 

  

Сист. No: 12886

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 151 -

43753 

Калинков, Константин

   Урбанистика : Теории и модели за развитие на градовете & Устройство на територията . - Варна : Геа принт, 2010 . - 496 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9430-60-8 

  

Сист. No: 12960

Туризъм

- 152 -

43704 

Дурович, Александр Петрович

   Организация туризма / Александр Петрович Дурович . - Москва : Питер, 2009 . - 319 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-388-00125-2 

  

Сист. No: 12903

- 153 -

43639 

Емельянов, Борис Васильевич

   Экскурсоведение : Учебник / Борис Васильевич Емельянов . - Москва : Советский спорт, 2007 . - 216 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9718-0250-1 

  

Сист. No: 12825

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 154 -

808.2/С/Б 618 т 

Большой толковый словарь современного русского языка  : 180000 слов и словосочетаний /  Състав. Дмитрий Николаевич Ушаков . - Москва : Альта-Принт, 2005 . - 1240 с. ; 26 см

   

   ISBN 5-98628-044-Х 

  

Сист. No: 12890

- 155 -

808.67/С/Б 926 ит 

Българско-италиански речник  / Маргарита Кавалето-Петрова и др . - Акт. и разш. изд. . - София : Емас, 2010 . - 736 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12923

- 156 -

II 1647 

Иванова, Ирина и др.

   Русский язык : Учебник / Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 239 с. : с табл., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-427-905-9 

  

Сист. No: 12917

Английски език

- 157 -

II 1648 

Mihaylova, Margarita et al.

   Business rewiew / Margarita Mihaylova, Vencislav Dikov . - 2. ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2010 . - 326 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-954-427-906-6 

  

Сист. No: 12918

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 158 -

43658 

Илиев, Георги Илиев

   Владиня - мой роден край : Повествователно-исторически очерци / Георги Илиев Илиев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-371-5 

  

Сист. No: 12845

- 159 -

43661 

На този ден...  : 130 години от живота на Стара Загора /  Състав. Светла Димитрова и др . - Стара Загора : Лаген, 2010 . - 228 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-027-4 

  

Сист. No: 12848

Биографии

- 160 -

39675 

Българският гений - фундамент на световния прогрес  /  Състав. Галя Лазарова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 112 с. ; 21 см . -  (Библиотека Човешки ресурси)

   

   ISBN 1310-8212 

  

Сист. No: 12989

- 161 -

43689 

Морайс, Фернандо

   Магът : Биография на Паулу Коелю / Фернандо Морайс ; Прев. от португалски Надежда Симеонова . - София : Обсидиан, 2009 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-223-7 

  

Сист. No: 12887

История

- 162 -

43761 

Господинов, Тодор

   Свищовският граал / Тодор Георгиев Господинов . - Б. м. : Б. и., 2009 . - 360 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12982

- 163 -

II 1644 

al-Kassani, Salim T S et al.

   [One thousand and one] 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World / Salim T S al-Kassani, Elizabeth Woodcock, Rabah Saoud . - 2. ed. . - Istanbul : Foundation for Science Technology and Civilisation, 2007 . - 376 p. ; 27 cm

   1001 изобретения. Мюсюлманско наследство в нашия свят.

   ISBN 978-0-9552426-1-8 

  

Сист. No: 12853


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 131 
Агасандян, Г. А. 39 
Адамов, Величко 46 
Александров, Станислав 131 
Андреева, Мария 114 125 
Асенов, Анатолий 112 116 118 
Асенова, Мариана 34 
Атанасов, Атанас 131 
Бакалова, Виолета Людмилова 120 
Бакшт, Константин 76 
Бакърджиева, Милка 125 
Бастиа, Фредерик 16 
Белев, Димитър Георгиев 17 
Белова, Елена Вячеславовна 35 
Белозерова, Юлия Михайловна 65 
Биннер, Хартмут 113 
Бирюкова, О. Ю. 126 
Блэкуэлл, Р. 80 
Богданова, Маргарита 9 
Боева, Бистра Николова 91 
Божков, Васил 42 130 131 
Босчаева, Зоя Николаевна 48 
Ботева, Весела Радева 145 
Боулз, Самуэль 28 
Бочкова, Л. А. 126 
Бръмбарова, Лора 11 
Бузов, Вихрен 4 
Букин, К. А. 28 
Бъкличаров, Стефан 34 
Вардомский, Леонид Борисович 54 
Василев, Йордан 8 
Василева, Антоанета Георгиева 91 
Василева, Валентина 44 
Волгина, Наталья Анатольевна 92 
Врачовска, Мария 34 
Галинова, Анелия 134 
Гари, Эшуорт 36 
Генов, Георги 108 
Генова, Биси 15 
Георгиев, Емил 83 
Георгиева, Сълзица 106 
Георгиева, Таня 8 
Георгиева, Теодора 9 
Герджиков, Жечо 42 
Голубева, Валерия Леонидовна 68 
Гонтарева, Ирина Вячеславовна 117 
Гончаренко, Людмила Петровна 2 
Горчева, Таня 96 
Господинов, Тодор Георгиев 162 
Гоцев, Георги 6 
Грачева, Мария Владимировна 55 
Грачева, Оксана Юрьевна 69 
Грей, Джон 14 
Гриб, Наталья 60 
Григорова, Стела 134 
Грийнспан, Алън 49 
Груузан, А. В. 97 
Дамянов, Атанас 8 79 94 96 114 125 
Дамянов, Дамян 131 
Денева, Анета 116 
Дергачев, Владимир Александрович 54 
Дерилова, Ралица 75 
Дерменджиева, Виолета 32 
Детмер, Уильям 115 
Джеймс, Тад 11 
Димитров, Владимир 143 
Димитров, Марин 130 131 
Димитров, Слави 57 
Димитров, Филип 13 
Димитрова, Ваня 79 
Димитрова, Мина 43 44 
Димитрова, Руслана 42 
Димитрова, Светла 159 
Димитрова, Светлана 44 
Дишлиева-Кръстева, Невена 11 
Донев, Калю 42 
Дончев, Димитър 37 
Дончев, Ивайло 144 
Дочев, Михаил 131 
Друмева, Мариана 58 
Дурин, Стоян 44 129 
Дурина, Даниела 44 
Дурович, Александр Петрович 152 
Евтимова, Петранка 156 
Емельянов, Борис Васильевич 153 
Емилова, Десислава 98 
Жданова, Т. 20 
Жевага, Е. 78 
Желев, Иван 46 
Захариев, Васил 46 118 
Захариев, Еленко 116 125 
Захариева, Галина 8 
Златева, Цветелина 99 
Зуев, В. Н. 93 
Иванов, Любомир 8 9 
Иванова, Ирина 156 
Иванова-Кузманова, Галя 131 
Илиев, Георги 130 131 
Илиев, Георги Илиев 158 
Илиев, Драгомир 79 94 
Йеннер, Томас 81 
Йонкова, Бойчинка Ненкова 135 
Йорданова, Елена 116 
Кавалето-Петрова, Маргарита 155 
Калинков, Константин 151 
Каменов, Камен 112 116 118 125 127 
Картаджая, Хермаван 83 
Касабова, Камелия 102 
Катернюк, Алексей Валерьевич 82 
Кирев, Любен 8 
Кирцнер, Израэл 77 
Клециной, И. С. 5 
Кнышова, Елена Николаевна 65 
Ковалев, Валерий Викторович 38 
Ковалев, Виталий Валерьевич 38 
Колева, Христина 31 
Конов, Юрий Павлович 2 
Коробочкин, Максим 19 
Косолапов, Александр Борисович 66 
Костадинова, Светлана 32 
Котлър, Филип 83 
Кръстевич, Тодор 79 
Кудров, Валентин Михайлович 95 
Кузина, В. И. 24 
Кунев, Красимир 8 
Кусков, Алексей Сергеевич 67 68 
Кънев, Петър 9 
Лазаров, Румен 8 
Лазарова, Галя 160 
Лайт, Сан 6 
Лал, Дипак 19 
Либерти, Джеси 144 
Лилова, Румяна 46 
Лоран, Эрик 20 
Лука, Корнелиус 39 
Любенов, Здравко 96 
Ляпина, Светлана Юрьевна 55 
МакДоналд, Матю 145 
Макогон, Ю. В. 97 
Малашенко, Нина Павловна 84 
Малютина, Оксана Николаевна 56 
Манушева, Ирина 7 
Маринко, Геннадий Иванович 119 
Маринов, Петър 8 
Маринова, Маргарита 58 
Марков, Огнян 8 
Маркова, Аглика 15 
Маркова, Вера Дмитриевна 85 
Маркова, Майя 21 30 
Марчева, Анастасия 79 
Марчевски, Иван 79 
Масларов, Светослав 40 
Мизес, Лудвиг фон 21 30 
Миниард, П. 80 
Минчонок, И. 78 
Михайлов, Борис Т. 29 
Михайлов, Димитър 146 
Михайлов, Михаил 125 
Моисеева, Нина Константиновна 56 
Момчев, Симеон 94 
Морайс, Фернандо 161 
Москвина, Ирина Алексеевна 56 
Мушкаров, Гошо 33 
Наама, Карим 51 
Найденов, Димитър 8 
Найденова, Снежана 8 
Несторов, Людмил 8 
Нижегородцев, Роберт Михайлович 117 
Николова, Христина Лазарова 142 
Никонова, Татьяна Васильевна 141 
Новиков, Дмитрий Александрович 117 
Одегов, Юрий Геннадьевич 141 
Окороков, Дмитрий Константинович 35 
Орешаров, Николай Николов 135 
Павлова, Мария 130 
Павловска, Елена 1 
Панчева, Станислава 131 
Пенева, Ваня 100 
Пенева, Евелина 83 
Пенева, Маргарита 32 
Петков, Георги 44 
Петков, Пламен 8 9 
Петров, Величко 9 
Петров, Иван 8 
Петров, Любен 130 131 
Пипева, Мария 14 
Пол, Джеймс 36 
Попов, В. Л. 121 
Първанов, Христо Първанов 120 
Радев, Асен 8 
Райс, Лора 86 
Райс, Эл 86 
Райцле, Вольфганг 78 
Райчев, Иван 4 
Рангелов, Евгени 139 140 
Рот, Юрген 100 
Рубин, Юрий Борисович 124 
Рупска, Теодора 132 
Рупска, Теодора Йорданова 135 
Рутгайзер, Валерий Максович 23 
Савова, Камелия Димитрова 137 
Сетиаван, Айван 83 
Симеонова, Надежда 161 
Симеонова, Росица 131 
Сирашки, Георги 112 
Сирашки, Христо 112 125 
Славева, Красимира 8 
Славова, Зоя 107 
Сломан, Джон 24 
Станек, Уилям Р. 147 
Станимиров, Евгени 79 
Станкулов, Цветан 138 
Станчева, Анастасия 114 
Станчов, Иван Д. 15 
Старов, Сергей Александрович 87 
Статева, Вера 156 
Стефанов, Галин 96 
Стефанов, Светлозар 134 
Стефанов, Стефан 149 
Стоянов, Ивайло 116 
Стоянов, Михал 61 
Сухенко, Алексей 88 
Темная, Людмила Романовна 71 
Темный, Юрий Владимировеч 71 
Тихомиров, Николай Петрович 26 
Тихомирова, Татьяна Михайловна 26 
Товб, Александр Самуилович 123 
Тодоров, Тодор Иванов 8 9 112 125 
Томов, Йордан 42 
Тупчиенко, Виталий Алексеевич 53 
Турлакова, Теодорина 62 
Уилямсън, Джудит 7 
Ушаков, Дмитрий Николаевич 154 
Фесчиян, Даниела Милчова 137 
Хайнд, Кевин 24 
Хил, Наполеон 7 
Христова, Венета 9 
Христосков, Йордан 105 
Цанова, Стела 9 
Царев, Александр Вячеславович 90 
Цветкова, Светла Драганова 120 
Ципес, Григорий Львович 123 
Чиприянов, Михаил 125 
Шапкин, Александр Сергеевич 27 
Шапкин, Виктор Александрович 27 
Шарков, Феликс Изосимович 12 128 
Шепард, Дейвид 11 
Шиндър, Дебра Литълджон 149 
Шипилова, Ольга Сергеевна 81 
Шишманова, Пенка 8 
Шърмър, Майкъл 75 
Янков, Никола 79 114 125 
al-Kassani, Salim T S 163 
Dikov, Vencislav 157 
Duchac, Jonathan E. 136 
Englard, Baruch 133 
et al. 103 
Gat, Azar 104 
Harley, Jean 103 
Komar, Brian 150 
Lambovska, Maya Rumenova 127 
Mihaylova, Margarita 157 
Reeve, James M. 136 
Saoud, Rabah 163 
Satyanath, Shanker 41 
Shattock, Michael 110 
Simeonov, Ognyan Georgiev 127 
Smith, Ben 150 
Stephens, Larry J. 10 
Warren, Carl S. 136 
Woodcock, Elizabeth 163 
Энджел, Дж. 80 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуалното в наредбите за командировките за 2010 година 31 
Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2010 година 140 
Анализ и планиране на дейността на агенциите за недвижими имати 17 
Анализ на търговската дейност 61 
Аспекти на обучението по сигурност и безопасност в туризма 63 
Аспекти на сигурността в мениджмънта и в маркетинга на туристическите услуги 64 
Аудит и контроллинг персонала 141 
Аутсорсинг в развитии делового партнерства 56 
Большой толковый словарь современного русского языка 154 
Българска народна банка 45 
Българският гений - фундамент на световния прогрес 160 
Българско-италиански речник 155 
Владиня - мой роден край 158 
Возвращение "невидимой руки" 19 
Вълшебните семена на успеха 7 
Вълшебството на публичната изява 11 
Газовый император. Россия и новой миропорядок 60 
Гангстерска икономика 100 
Гендерная психология 5 
География на стопанството на Португалия 57 
Глобализацията 4 
Глобальное экономическое регулирование 93 
Годишна книга на счетоводителя 2010 129 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2010 44 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2010 г. 138 
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2010 година 139 
Гостиничное дело 67 
Государственная экономическая политика 53 
Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере 47 
Два кита испанской экономики 18 
Дипломат и градинар 15 
Държавни изисквания, проблеми и организация на въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити 108 
Екологизация и фирмена дейност 125 
За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза 50 
Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество 102 
Заплати и обезщетения 32 33 
Икономическата политика: размисли за настоящето и бъдещето 21 
Интерактивные электронные коммуникации (возникновение "Четвертой волны") 12 
Коммуникология: основы теории коммуникации 128 
Компютърни мрежи 149 
Конкуренция и предпринимательство 77 
Контролинг 118 
Корпоративные финансы и учет 38 
Кризата 49 
Курс профессионального предпринимательства 124 
Либерализмът 14 
Магът 161 
Маркетинг 3.0 83 
Маркетинг менеджмент 85 
Маркетинг на потребительском рынке 84 
Маркетинговое планирование 81 
Марксизмът без маска 30 
Международен маркетинг 91 
Международная экономика 92 
Международни стратегии 94 
Международни стратегически алианси 96 
Международни финанси 40 
Менеджмент гостеприимства 65 
Менеджмент, основанный на ценности 36 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство 131 
Микроэкономика 28 
Мировая экономика: социально-экономические модели развития 95 
На този ден... 159 
Научна конференция на младите научни работници - 2009 22 
Нематериалните активи и инвестиционните имоти на предприятието 132 
Нетрадиционни дейности в селското стопанство 62 
Нефтяные магнаты 20 
Определяне на данъчния финансов резултат за 2010 г. 43 
Организационно проектиране и реинженеринг 116 
Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта 142 
Организация туризма 152 
Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта 69 
Ориентирана към услуги архитектура 143 
Основен курс по управленско счетоводство 135 
Основи на екологията 112 
Основы современного маркетинга 82 
Оценъчен подход за влиянието на външната търговия върху националнато икономика 8 
Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната 52 
Пазарното мислене 75 
Периодичен печат Стара Загора 1882 - 1944 3 
Пехота маркетинговых войск 90 
Поведение потребителей 80 
Политическото представителство след комунизма 13 
Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност 99 
Построение отдела продаж с "нуля" до максимальных результатов 76 
Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет 51 
Приватизация в социалното осигуряване 105 
Приемы анкризисного менеджмента 126 
Приложна макроиканомика 29 
Приоритетни научни направления 1 
Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики 59 
Проекты и управление проектами в современной компании 123 
Происхождение брэндов, или естественный отбор в мире бизнеса 86 
Промените в закона за обществените поръчки 98 
Професионалното финансово консултиране - състояние и перспективи 111 
Разработване на сигурни и безопасни туристически услуги 70 
Регионоведение 54 
Риск-анализ в экономике 26 
Роль великого Шелкового пути в развитии цивилизации. Возрождение большого пути через трансформацию Евразийских коммуникаций: региональный аспект 97 
Роскошь - источник благополучия 78 
Руководство топ-менеджера 88 
Русский язык 156 
Сборник закони 101 
Свищовският граал 162 
Социалното осигуряване в България през 2009 г. 107 
Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори 106 
Справедливая стоимость бизнеса 23 
Статистико-икономически анализ на районите и областите в Република България 9 
Стопанска история 58 
Студентска научна конференция 25 
Счетоводство в публичния сектор 137 
Счетоводство на туристическото предприятие 134 
Теория на счетоводството 130 
Теория на управлението 114 
Теория на финансовия контрол 42 
Теория ограничений Голдратта 115 
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 27 
Технический анализ финансовых рынков 35 
Торговля на мировых валютных рынках 39 
Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование 109 
Туроперейтинг 68 
Управление брендами 87 
Управление инновационными проектами 121 
Управление маркетингом 89 
Управление на взаимоотношенията с клиентите 79 
Управление на инвестиционния процес 46 
Управление на транспортни проекти 120 
Управление организациями и производством 113 
Управление проектами 117 
Управление проектом 122 
Управление рисками в инновационной деятельности 55 
Управление рисками в туристическом бизнесе 66 
Управление экономическим ростом 48 
Управленческий консалтинг 119 
Урбанистика 151 
Финансов анализ 37 
Финансови пазари 34 
Формули на парите 6 
Что видно и чего не видно 16 
[One thousand and one] 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World 163 
Access 2007 за начинаещи 145 
Adobe photoshop CS4 148 
Business rewiew 157 
Control over threats 127 
Development of secure and safe tourism services 72 
Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy 110 
Excel 2010 146 
Financial Accounting 136 
Globalization, politics, and financial turmoil 41 
Managing to improve public services 103 
Microsoft SQL Server 2005 147 
Microsoft Windows security resource kit 150 
Securit aspects in tourism services management and marketing 73 
Statistics in Psychology 10 
Theory and problems of Intermediate accounting I 133 
Training safety and security in tourism aspects 74 
Visual C# 2005 144 
War in human civilization 104 
Экономика для бизнеса 24 
Экономика интелектуальной собственности 2 
Экономика туризма 71 
Экскурсоведение 153 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютно предимство 92 
авансов отчет 31 
авансови вноски 138 
АВС анализ 61 
автоматизация на бази данни 147 
автомобилен транспорт 142 
автомобилно производство 78 
авторитарно лидерство 114 
авторски права 2 93 
авторско право 2 121 
агенции 17 
агенции за недвижими имоти 17 
аграрна политика 50 
аграрна сфера 62 
аграрно-промишлени комплекси 53 
агроклиматични уловия 62 
Адам Смит 92 
адвокати 99 
администриране 147 
администриране на данните 147 
азиатска криза 41 
азиатски модел 95 
азиатски регион 41 
Азиатско-Тихоокеански регион 97 
Азия 41 
Азорски острови 57 
активи 37 
актове 101 
акции 36 102 
акционери 36 102 116 
акционерна собственост 124 
акционерно дружество 102 
алианси 96 
алманаси 3 
алтернативни данъци 138 
американски модел 95 
американски пазар 78 
анализ 17 
анализ на активите 37 
анализ на данни 146 
анализ на ДМА 61 
анализ на дълга 37 
анализ на капитала 17 37 
анализ на личността 7 
анализ на пазара 80 
анализ на печалбата 37 61 
анализ на предприятието 113 
анализ на продажбите 61 
анализ на процесите 113 
анализ на разходите 61 
анализ на рентабилността 37 
анализ на риска 55 
анализ на търговската дейност 61 
анализ на финансовите резултати 37 
английски език 157 
английски език за българи 157 
английски език за икономисти 157 
английски език за студенти 157 
Англия 58 
анимационни услуги 67 
анимация в туризма 67 
анонимни методи 144 
антикризисен мениджмънт 126 
антикризисна стратегия 126 
антикризисни мерки 53 
антикризисно управление 126 
антични държави 58 
АПК 53 
АР Египет 51 
архивно стопанство 107 
асортимент 89 
асоциация на консултантите 119 
асоциирана собственост 124 
Атинска харта 151 
атмосфера 112 
атомна енергия 93 
аудитория 11 
аутсорсинг 56 94 119 
африкански модел 95 
Базел ІІ 52 
Базел ІІI 52 
бази данни 1 145 147 
базови модели 113 
базови ценности 80 
балансов метод 61 
балансов отчет 113 
балансови статии 134 
Балкани 54 
банки 41 
банков сектор 41 52 
банкова гаранция 22 
банкова криза 41 
банкова регулация 41 
банкова система 41 45 
банкова система на Русия 53 
банкови активи 41 
банкови сливания 50 
банково кредитиране 52 
банкрут 126 
бедност 6 19 
безкористност 7 
безопасни туристически маршрути 70 72 
безопасни туристически продукти 64 73 
безопасни туристически услуги 64 70 72 73 
безопасност 70 93 
безопасност в туризма 63 64 66 70 72 73 74 
безотпадни технологии 125 
безработица 24 25 29 106 107 
Белорусия 54 
библиография 3 
библиографски указател 3 
бивши социалистически страни 95 
бизнес 23 24 29 55 56 85 86 88 113 114 119 124 126 136 
бизнес анализ 52 
бизнес етика 114 
бизнес и икономика 24 
бизнес икономика 24 
бизнес конкуренция 114 
бизнес модели 52 
бизнес организации 24 37 116 
бизнес план 17 120 
бизнес планиране 121 
бизнес планове 55 114 
бизнес подходи 83 
бизнес процеси 113 119 121 143 
бизнес решения 24 149 
бизнес риск 55 
бизнес симулации 109 
бизнес среда 24 
бизнес стратегии 24 114 
бизнес стратегия 79 
бизнес-план 126 
бизнес-планиране 124 
бизнес-процес 56 
бизнес-системи 85 
билки 62 
биография 161 
биография на Паулу Коелю 161 
биологично земеделие 62 
биологично производство 62 
биологично селско стопанство 62 
благоденствие 6 
БНБ 45 
богатство 6 
болници 163 
болнични листове 107 
Болонска декларация 108 
борба с глада 93 
борси 34 
борси в Америка 34 
борси в Германия 34 
борси в Япония 34 
борсов пазар 34 
борсови индекси 34 
борсови посредници 34 
брак 140 
брандинг 80 
бременност 106 
бренд 78 86 87 88 
бренд-мениджмънт 65 
брендинг 65 
Бретън-Уудс 39 
британски фунт 39 
брокерски пазар 39 
брутно трудово възнаграждение 33 
бъдещи реалности 115 
българи 160 
България 8 63 74 
българска икономика 52 
Българска народна банка 45 
българска философия 4 
българска фондова борса 25 
български дипломат 15 
български език 155 
български земи 58 
български изобретатели 160 
български таланти 160 
български творци 160 
български фирми 52 
българско-италиански 155 
българско-италиански речник 155 
бюджет 90 
бюджет на ООН 93 
бюджет на проекта 123 
бюджет на фондовете 107 
бюджетен контрол 135 
бюджетиране 37 123 
бюджетна политика 53 109 
бюджетна система 118 
бюджетни предприятия 44 138 
валута 19 
валутен курс 40 92 
валутен обмен 39 
валутен пазар 34 39 40 
валутен режим 40 
валутен риск 27 39 
валутна политика 40 
валутна търговия 39 
валутни опции 39 
валутни фючърси 39 
валутнокурсов режим 40 
Вебер 4 
великата депресия 58 
велики географски открития 58 
вертикални стратегически алианси 96 
вестници 3 
вещи лица 42 
взаимоотношения с клиенти 79 
вземане на решения 114 116 
видни старозагорци 159 
видове екскурзии 69 
видове комуникации 128 
видове контрол 42 
видове кризи 126 
видове одиторски доклади 42 
видове организационна структура 113 
видове планове 17 
видове риск 120 
видове финансов анализ 37 
видове финансови пазари 34 
видове ценни книжа 35 
визуална комуникация 128 
виртуални частни мрежи 149 
високорискови кредити 49 
Висш съдебен съвет 99 
висше образование 108 109 110 
власт 100 114 116 
внос 8 92 
вноски за безработица 106 
водни ресурси 112 
военна история 104 
война 104 
воля 7 
вписване в търговски регистър 102 
временна неработоспособност 106 
всеотдайност 7 
ВТО 24 
Втора световна война 58 
въздействие на потребителите 80 
въздушен транспорт 142 
възнаграждения 2 113 
възникващи пазари 83 
възпроизводство на околната среда 125 
Възраждане 58 
външен дълг 40 
външен дълг на България 40 
външен контрол 114 
външен одит 141 
външна търговия 8 52 
външноикономическа политика 53 
външноикономически връзки 57 
външноикономически отношения 29 
външнотърговски връзки 94 
външнотърговски отношения 94 
въоръжена революция 30 
вътрешен контрол 114 
вътрешен одит 141 
вътрешнофирмен счетоводен анализ 135 
вътрешнофирмени комуникации 124 
вътрешнофирмено сътрудничество 124 
вяра 7 
газ 60 93 
газов конфликт 60 
газов отрасъл 60 
газова империя 60 
газопроводи 60 
Газпром 60 
гангстерска икономика 100 
гарантирани вземания 106 107 
ГДД 43 
генерични колекции 144 
генерични международни стратегии 94 
генерични стратегии 94 
география 57 
географски изследвания 57 
географски особености 70 72 
географски райони 62 
географско положение 159 
географско-информационни системи 151 
геополитика 20 97 
геополитически теории 54 
ГИС 151 
глобален пазар 49 80 
глобализация 4 19 29 41 54 78 
глобална икономика 24 78 
глобална икономическа криза 25 
глобална икономическа регулация 93 
глобална финансова криза 49 
глобална финансова система 93 
глобални икономически проблеми 93 
глобални процеси 59 
глобални системи 93 
глокализационна стратегия 94 
годишен корпоративен данък 43 
годишен счетоводен отчет 130 138 
годишна данъчна декларация 43 140 
годишни финансови отчети 44 129 140 
годишни финансови отчети 2010 44 140 
годишник на НОИ 107 
годишници 3 
годишно данъчно приключване 138 
годишно счетоводно приключване 44 129 138 139 140 
годишно счетоводно приключване 2010 г. 44 
горско стопанство 57 
градове 151 163 
градски транспорт 151 
градско население 151 
градско планиране 151 
граждански договори 106 
Граждански процесуален кодекс 101 
гражданско общество 29 
гражданскоправни производства 99 
граматика 156 
графики 146 
графичен анализ 35 
графически модели 35 
групи 114 
групова динамика 115 
ГУАМ 54 
ГФО 138 
данък добавена стойност 25 
данъци 43 44 138 139 
данъци 2010 44 
данъчен финансов резултат 43 138 
данъчна загуба 43 
данъчна политика 53 
данъчна ревизия 42 
данъчни амортизируеми активи 43 
данъчни временни разлики 43 
данъчни постоянни разлики 43 
данъчни проверки 42 
данъчни субекти 42 
данъчно облагане 44 48 94 129 139 140 
данъчно облагане 2010 44 139 140 
данъчно приключване 44 138 
данъчно приключване 2010 44 138 
данъчно производство 42 
данъчно-осигурителен контрол 42 
двойно записване 134 
двуинстационно съдебно производство 99 
декоративни храсти 62 
делови туризъм 69 
делово партньорство 56 
демографска система 29 
демографски процеси 9 107 
демократично лидерство 114 
демокрация 13 
депозитни сертификати 34 
дериватен пазар 22 
Джон Мил 92 
диагностика 81 119 141 
диаграми 146 
дивергенция 86 
диверсификация 114 
дивечови птици 62 
дивизионен контролинг 118 
дипломат 15 
дипломна работа 109 131 
дипломна работа по счетоводство 131 
директивно планиране 17 
дискусии 105 
дискусионни материали 105 111 
дистанционно обучение 109 
дистрибуционни канали 83 
дистрибуция 83 89 
дистрибуция на продукцията 82 
ДМА 134 
дневни пари 31 
добивна промишленост 57 
доброволни обединения 56 
договор за превоз 142 
договор за прехвърляне 102 
доклад 105 
документален контрол 42 
документални бази данни 1 
документиране 134 
долар 39 
домакински бюджети 107 
домакинство 29 
домашно стопанство 62 
допълнителен трудов договор 106 
досъдебно производство 99 
доходи на физически лица 44 
древен свят 58 
духовен мартекинг 83 
ДЧП 47 
дългосрочни командировки 31 
дългосрочно прогнозиране 59 
дълготрайни нематериални активи 132 
дъмпинг 92 
дърво на прехода 115 
дърво на решенията 27 
държава 21 28 
държава и бизнес 24 
държава и пазар 24 
държавен бюджет 29 
държавен риск 39 
държавен сектор 51 
държавна икономическа политика 53 
държавна политика 52 
държавна собственост 51 53 
държавна финансова инспекция 42 
държавни служители 106 
държавни ценни книжа 34 
държавно обществено осигуряване 106 107 
държавно планиране 50 
държавно предприемачество 52 124 
държавно програмиране 50 
държавно регулиране 19 52 
държавно стимулиране 2 
държавно управление 29 103 126 
държавно-частно партньорство 47 
дялово участие 124 
е-обучение 109 
ЕБВР 93 
еволюционен процес 28 
еволюционна икономика 75 
еволюция 28 
еволюция на градовете 151 
еволюция на човека 104 
евро 39 
евроазиатска икономическа общност 54 
Европа 58 
Европейска валутна система 39 
европейска интеграция 54 107 
европейска футболна индустрия 93 
Европейска централна банка 39 
Европейски валутен съюз 39 
европейски образователни стандарти 109 
Европейски паричен съюз 40 
европейски региони 54 
Европейски съд 93 
европейски футбол 93 
европейско висше образование 110 
европейско сътрудничество 108 
Египет 51 
единен вътрешен пазар 94 
единен вътрешен пазар на ЕС 94 
езикови познания 156 
езикознание 154 155 
ЕИБ 93 
екип 114 
екологизация 125 
екологизация на производството 125 
екологизирано производство 125 
екологична безопасност 93 
екологична устойчивост 83 
екологични проекти 125 
екологични стратегии 125 
екологично производство 125 
екологично равновесие 125 
екология 112 
екологосъобразно управление 125 
екологосъобразно фирмено управление 125 
екосистеми 112 
екскурзии 67 69 153 
екскурзионна методика 153 
екскурзионни маршрути 69 
екскурзионно дело 153 
екскурзовод 153 
екскурзоводство 153 
експорт 53 
експорт на газ 93 
експорт на данни 145 
електронна търговия 52 94 149 
електронно обучение 109 
енергетика 57 93 112 
енергиен сектор 125 
енергийни ресурси 20 60 
енергия 112 
ЕС 54 108 
етерично-маслени култури 62 
етика 119 
етика на лидерството 116 
етнически малцинства 13 
ефективни решения 27 
ефективно лидерство 116 
ефективно развитие 56 
ефективност 17 37 56 103 
ефективност на контрола 42 
железопътен транспорт 142 
животновъдство 57 
жизнен цикъл 79 
жизнен цикъл на проекта 122 
жизнен цикъл на стоката 90 
жилищни цени 49 
жилищно-комунално стопанство 53 
житейски успех 7 
заболявания 106 
загуба 30 
задължително осигуряване 106 
заетост 107 
заетост и безработица 28 
Закон за висшето образование 108 
Закон за обществените поръчки 98 
закони 101 
законодателна дейност 13 
закрила на акционерите 102 
замърсяване на водите 112 
замърсяване на въздуха 112 
замърсяване на околната среда 112 
замърсяване на почвите 112 
занаяти 58 
Западна Европа 58 
западноевропейски мадел 95 
заплати 32 
заплащане на труда 32 33 
застраховане 29 55 
застраховане в туризма 152 
застрахователни дружества 52 
застрахователни продукти 111 
застрахователни рискове 27 
застраховка "Гражданска отговорност" 25 
защита на данните 150 
защита на информацията 150 
защита на компютърни системи 150 
защита на мрежата 149 
защитни стратегии 114 
ЗДДС 43 
здраве 7 
здравеопазване 29 53 103 
зеленчукови култури 62 
земеделско стопанство 57 
ЗКПО 129 
златен стандарт 19 
ЗОП 98 
ЗППЦК 102 
ЗСч 31 
идеи на Мизес 21 
избирателна система 13 
избор на тема 131 
извънборсов дериватен пазар 22 
изграждане на екипи 124 
изграждане на мрежи 149 
изграждане на стопанство 25 
изграждане на ферма 62 
изменение на риска 27 
измерване на ефективността 103 
износ 8 
изобилие 6 
изплащане на обезщетения 33 
изследване на контрола 42 
изследване на риска 26 
изследвания 109 
изследвания на пазара 82 
икономгеографско изследване 57 
иконометричен анализ 52 
икономика 2 16 18 19 20 21 24 26 29 30 47 48 50 51 52 53 55 60 75 92 95 100 121 
икономика за всички 75 
икономика на бизнеса 24 
икономика на България 45 
икономика на домашното стопанство 62 
икономика на знанието 110 
икономика на развитите страни 95 
икономика на Русия 95 
икономика на туризма 71 
икономическа интеграция 92 
икономическа криза 49 50 52 53 
икономическа оценка 61 
икономическа политика 21 24 53 
икономическа престъпност 100 
икономическа прогноза 95 
икономическа свобода 21 
икономическа теория 30 
икономически анализ 17 55 
икономически аспекти 42 
икономически отношения 51 58 95 
икономически престъпления 100 
икономически процеси 17 
икономически растеж 24 
икономически риск 26 27 
икономически ръст 48 95 
икономически теории 19 21 30 
икономически цикъл 30 
икономически явления 16 
икономическо планиране 62 
икономическо развитие 9 19 45 51 55 58 59 93 95 
икономическо сътрудничество 93 
икономическо управление 28 
импортиране на данни 146 
импортни квоти 92 
импортни такси 92 
имуществена отговорност 42 
инвалидност 106 
инвентаризация 44 130 134 
инвестиции 24 46 
инвестиционен проект 62 
инвестиционен процес 46 
инвестиционен ресурс 46 
инвестиционен риск 27 
инвестиционни имоти 132 
инвестиционни продукти 111 
инвестиционни проекти 46 
инвестиционни процеси 27 
инвестиционно проектиране 46 
индивидуализъм 30 
индивидуални ценни книжа 34 
индикативно планиране 17 
Индия 19 
индустриализация 58 
индустриална революция 30 58 
иновативно образование 109 
иновации 55 121 
иновации в управлението 103 
иновационен процес 121 
иновационна дейност 18 55 121 
иновационна политика 121 
иновационна стратегия 125 
иновационни продукти 47 
иновационни проекти 47 55 117 121 125 
иновационни процеси 47 55 121 
иновационно предприемачество 121 
иновационно развитие 47 55 
институции 28 
институционализъм 52 
институционална еволюция 28 
институционална икономика 28 
институционални иновации 28 
интегрална оценка 9 
интеграционни стратегически алианси 96 
интегрирана система 109 
интегрирани комуникации 89 
интегрирани маркетингови комуникации 12 
интелектуална собственост 2 47 93 121 
интелигентни системи 145 
интелигентни таблици 145 
интерактивна комуникация 128 
интервенционизъм 21 
Интернет 149 
интернет маркетинг 91 
интернет-комуникации 12 
интуитивна икономика 75 
инфлационен риск 27 
инфлация 21 23 24 25 29 37 52 92 
информационен поток 1 
информационен риск 150 
информационна защита 150 
информационни бази данни 1 
информационни процеси 79 
информационни ресурси 1 
информационни системи 52 121 
информационни технологии 53 113 119 150 
информационно осигуряване 91 
информационно-технологични модели 122 
информация за конкурентите 81 
информация за потребителите 81 
инфраструктура 53 
ипотечен пазар 49 
Ирландия 111 
искова молба 99 
Испания 18 
испанска икономика 18 
история 158 159 162 
история на борсата 34 
история на ОИСР 93 
история на ООН 93 
ИТ служба 123 
италиански език 155 
итератори 144 
йерархия 116 
Кавказ 54 
кадастрални карти 151 
кадастрални регистри 151 
кадастър 151 
кадрови военнослужещи 106 
кадрово обучение 116 
калкулация 130 
калкулиране 130 135 
капитал 24 36 
капитал на АД 102 
капитали 71 
капитализъм 19 21 75 
капиталистическа икономика 28 
капиталистически държави 58 
капиталистически институции 28 
капиталов пазар 34 
капиталово регулиране 49 
качества на консултанта 119 
качество 77 
качество на проекта 117 122 
киберкултура 12 
кибернетика 114 
Киотски протокол 93 
Китай 19 54 58 97 
класически либерализъм 14 
класически теории 92 
клиенти 67 69 76 79 83 119 
клиентски портфейл 79 
климат 70 
клъстери 25 
ковариране 144 
Кодекс за социално осигуряване 101 
Кодекс на труда 33 101 
колективно предприемачество 124 
командировани лица 31 
командировки 31 
командировъчни пари 31 
компании 94 
компенсации 39 
комплементарни стратегически алианси 96 
компютърна сигурност 150 
компютърни мрежи 149 
компютърни технологии 55 
комуникативна култура 128 
комуникативни процеси 128 
комуникативни умения 11 
комуникативност 128 
комуникации 11 12 128 
комуникации в организациите 128 
комуникации в управлението 114 116 
комуникационна мрежа 12 
комуникационна система 128 
комуникационни канали 79 
комуникационни мрежи 114 149 
комуникология 128 
конвертируеми облигации 102 
конгресен туризъм 66 
конкурентен анализ 85 
конкурентни стратегии 113 
конкурентоспособен бизнес 124 
конкурентоспособност 50 55 85 
конкурентоспособност в туризма 69 
конкуренция 24 28 53 77 80 82 88 114 
конкурс 76 
консолидиран бюджет 107 
консолидиран финансов отчет 45 
Конституционен съд 13 
консултанти 119 
консултантска дейност 119 
консултантски практики 119 
консултантски процес 119 
консултантски услуги 119 
консултативни продажби 111 
консултативни центрове 22 
консултиране 11 119 
контакти 7 
контравариране 144 
контрол 31 42 82 96 108 114 120 
контрол в управлението 127 
контрол върху заплахите 127 
контрол на инвестиционни проекти 46 
контрол на проекта 117 
контрол на разходите 106 
контролинг 113 118 141 
контролинг-система 118 
контролно-ревизионна дейност 106 
конференция 22 52 109 
конфигуриране на връзките 147 
конфигуриране на услугите 147 
конфликтни ситуации 27 
кооперативен сектор 52 
кооперативна собственост 124 
координация 28 
корелационен анализ 61 
коригиращи събития 129 
корпоративен данък 43 138 
корпоративна култура 83 113 
корпоративна стратегия 114 
корпоративна търговия 39 
корпоративни облигации 34 
корпоративни финанси 38 
корпоративно електронно обучение 109 
корпоративно облагане 44 
корпоративно облагане 2010 44 
корпоративно управление на проекти 123 
корпорации 19 
краезнание 158 159 162 
краткосрочни плащания 106 
кредитен пазар 28 
кредитен риск 39 
кредити 108 
кредити за бакалавър 108 
кредити за магистър 108 
кредити за специалист 108 
кредитна система 108 
кредитни рискове 27 
кредитоспособност 37 
криви на безразличието 92 
криза 49 
криза с недвижимости 49 
кризи 93 126 
кризисни ситуации 114 126 
Крим 54 
криминална икономика 100 
круизни пътувания 69 
КСО 107 
култура 159 
културен маркетинг 83 
културна антропология 4 
културно наследство 93 
курортен отдих 69 
курсов риск 39 
Латвия 63 74 
латиноамерикански модел 95 
лекарствени растения 62 
лексика 1 156 
лечебни растения 62 
либерализация на икономиката 19 
либерализъм 14 19 
либерална държава 14 
либерална традиция 14 
либерално лидерство 114 
лидерски качества 116 
лидерски стил 116 
лидерско поведение 114 116 
лидерство 88 114 116 121 
ликвидация 124 
ликвиден риск 27 
линейни графики 35 
липси 140 
Лисабон 57 
лихва 30 
лихвен паритет 40 
лична безопасност 70 72 
личности 160 
личностно развитие 7 
логистика 56 91 
локални сървъри 147 
магистърска програма 131 
магистърски програми 109 
магнати 20 
Мадейра 57 
майчинство 106 
макроикономика 29 
макроикономическа нестабилност 19 
макроикономическа политика 24 92 
макроикономическа среда 24 107 
макроикономическа стабилност 52 
макроикономическо развитие 29 
макроси 146 
макросреда 114 
малки предприятия 24 
малко предприемачество 18 
малцинства 13 
малък бизнес 24 56 119 
малък и среден бизнес 18 53 
манипулация 30 
манифактури 58 
марж 39 
марка 80 
маркетинг 24 56 65 78 79 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 119 
маркетинг 3.0 83 
маркетинг в туризма 68 
маркетинг на визията 83 
маркетинг на иновационните проекти 121 
маркетинг на сътрудничеството 83 
маркетинг на услугите 91 
маркетинг на ценностите 83 
маркетинг-микс 80 
маркетинг-одит 81 
маркетингов анализ 17 85 
маркетингов контрол 81 85 
маркетингов контролинг 89 
маркетингов мениджмънт 81 85 
маркетингов план 81 82 85 
маркетингов подход 84 
маркетингова дейност 84 85 
маркетингова информация 82 
маркетингова концепция 79 83 
маркетингова стратегия 56 80 82 83 85 119 
маркетингови изследвания 12 82 84 89 
маркетингови иновации 50 
маркетингови информационни системи 81 
маркетингови комуникации 87 90 128 
маркетингови концепции 81 
маркетингови методи 119 
маркетингови отношения 56 
маркетингови показатели 81 
маркетингови програми 80 
маркетингови проекти 82 
маркетингови проучвания 91 
маркетингови системи 82 
маркетингови стратегии 83 
маркетингови схеми 82 
маркетингово изследване 25 
маркетингово обкръжение 91 
маркетингово планиране 81 85 
маркова стратегия 87 
маркови портфейл 87 
Маркс 30 
марксизъм 30 
марксистка теория 30 
марксически теории 30 
марксова философия 30 
масови комуникации 128 
масови търговски ценни книжа 34 
математическо моделиране 59 
материализъм 30 
материални дълготрайни активи 137 
материални ресурси 17 
матрица на разстоянията 9 
матрица на ценностите 83 
матрици за анализ 94 
мафия 100 
машиностроене 57 
МВФ 93 
МДА 137 
медии 13 
медицина 160 
междинно счетоводно отчитане 133 
междинно счетоводство 133 
междубанков паричен пазар 34 
междукултурна комуникация 128 
междуличностни комуникации 128 
международен бизнес 24 94 
международен валутен фонд 40 
международен инженеринг 2 
международен маркетинг 91 
международен съд 93 
международен съд на ООН 93 
международен туризъм 152 
международен футбол 93 
международна банкова система 39 
международна валутна система 19 
международна икономика 92 93 95 
международна икономическа интеграция 29 
международна икономическа политика 24 
международна политика 20 
международна система 93 
международна среда 24 
международна стандартизация 93 
международна търговия 19 24 56 58 71 92 93 
международна търговска палата 93 
международна търговска политика 92 
международни алиансови мрежи 96 
международни валутни режими 19 
международни договори 107 
международни икономически кризи 100 
международни икономически организации 93 
международни икономически отношения 54 
международни институции 93 
международни капиталови потоци 41 
международни комуникации 91 
международни корпорации 92 
международни отношения 97 
международни сравнения 95 
международни стратегии 94 
международни стратегически алианси 96 
международни съвместни предприятия 96 
международни туристически организации 152 
международни търговски отношения 93 
международни търговски споразумения 93 
международни финанси 40 92 
международни финансови организации 40 
международни финансови пазари 34 
международно икономическо сътрудничество 93 
международно право 93 
международно производство 92 96 
международно сътрудничество 2 96 
междуотраслови алианси 96 
междуотраслови стратегически алианси 96 
междуфирмени комуникации 124 
мемоари 15 
мениджмънт 36 115 126 127 
мениджмънт логистика 113 
мениджмънт на мрежи 149 
мениджър 115 116 
мениджър по продажби 76 
меркантилизъм 19 
местни бюджети 137 
местно самоуправление 13 103 
металургия 57 
метод адвокат на дявола 114 
метод Делфи 114 
метод на мозъчна атака 114 
метод на черната кутия 114 
методи за анализ 61 
методи на калкулиране 135 
методи на планиране 17 
методи на проектиране 117 
методи на ръководство 113 
Мизес 21 30 77 
микроикономика 28 
микроикономически алтернативи 24 
микросреда 114 
минимална работна заплата 106 
минимални осигурителни доходи 106 
Митнически съюз 92 
модел PMI 123 
модели 95 
модели за управление 79 
модели на лидерство 116 
модератор 116 
монетарна политика 19 49 
мониторинг 116 
мониторинг на мрежи 149 
мониторинг при реинженеринг 116 
монопол 77 
монополна конкуренция 24 77 
морски транспорт 142 
мотивация 114 119 
мотивация на персонала 25 90 
мотивация на потребителя 80 
мрежов хардуер 149 
мрежови комуникации 149 
мрежови конфигурации 147 
мрежови матрици 122 
мрежови модели 122 149 
мрежови операционни системи 149 
мрежови организационни структури 149 
мрежови стандарти 149 
МСП 18 52 
мърчандайзинг 78 
мюсюлманска цивилизация 163 
мюсюлманско наследство 163 
мюсюлманско средновековие 163 
наказателно-процесуален кодекс 101 
наказателноправни производства 99 
НАП 42 
наредби 101 
народни занаяти 62 
наръчник на администратора 147 
население 9 107 
насърчаване на бизнеса 124 
наука 1 
научен текст 1 
научна конференция 22 52 
научно изследване 131 
научно-иновационна сфера 47 
научно-техническа сфера 47 
научно-технически потенциал 53 
научно-технически прогрес 2 
научно-технически продукти 47 
научноизследователска дейност 1 96 109 
национализъм 30 
национална икономика 8 50 
национална конференция 52 109 
национална платежна система 45 
национални проекти 53 
невербални комуникации 114 
недвижими имоти 17 25 151 
независим финансов одит 42 
незаконност 100 
некоректни данни 145 
некоригиращи събития 129 
нематериални активи 23 132 
нематериални дълготрайни активи 137 
неокласически теории 92 
неправителствени организации 13 
неравенство 19 
нервно-лингвистично програмиране 11 
нетрадиционни дейности 62 
нефинансови предприятия 131 
неформална организация 114 
неформални институции 93 
нефт 20 93 
нефтен пазар 93 
нефтени магнати 20 
НИОКР 55 
НЛП 11 
нова икономика 52 100 
нови бази данни 145 
нови клиенти 119 
нови пазари 94 
нови продукти 121 
нововъведения 121 124 
НОИ 106 107 
нормативна уредба 45 
нормативни актове 101 
нормативни актове 2010 101 
нормативни документи 107 
нотариус 99 
ноу-хау 121 
НСФОМСП 129 
обезценка 140 
обезценка на активи 129 
обезценка на вземания 129 
обезценка на ДМА 129 
обезценка на ДНА 129 
обезценка на инвестиционни имоти 129 
обезценка на материални запаси 129 
обезценка на финансови активи 129 
обезщетения 106 107 
обезщетения за болест 106 
обезщетения за майчинство 107 
обикновено АД 102 
обикновено акционерно дружество 102 
облигации 34 
оборотен капитал 17 
оборотни ведомости 130 
обработка на данни 113 
образование 29 53 159 
образователна дейност 109 
образователна система 52 
обръщаемост на капитала 37 
обслужване на туристите 152 
обучение 11 63 74 
обучение в туризма 63 74 
обучение на кадри 116 
обучение на персонала 107 
обществени поръчки 22 98 
обществени услуги 103 
обществено управление 103 
общини 28 
общински облигации 34 
общински центрове 50 
общинско административно обслужване 50 
общо събрание 102 
общуване 128 
ограничена отговорност 124 
одит 42 141 
одитен процес 42 
одиторска дейност 141 
одиторски доклад 42 
одиторски риск 42 
одиторски стандарти 141 
ОИСР 51 93 
околна среда 51 53 83 112 125 
олигопол 24 
онлайн търговия 52 
ООН 93 
опазване на околната среда 125 
опаковка 90 
опасни товари 142 
ОПЕК 19 93 
оперативен контрол 114 
оперативни решения 114 
операционни системи 149 150 
органи на НОИ 107 
организационна екология 127 
организационна промяна 114 
организационна среда 118 
организационна структура 113 114 122 123 
организационни промени 110 
организационни процеси 116 
организационни ресурси 115 
организационни схеми 118 
организационно планиране 123 
организационно проектиране 116 
организация 27 114 141 
организация на домашното стопанство 62 
организация на екскурзии 68 
организация на предприятието 113 
организация на проекти 122 
организация на производството 113 
организация на процесите 113 
организация на транспорта 142 
организация на труда 130 
организация на туризма 71 152 
организирана престъпност 100 
осеви таблици 146 
осигурени лица 106 
осигурителен стаж 32 106 107 
осигурителна система 107 
осигурителни вноски 106 107 
осигурителни книжки 106 
осигурителни фондове 107 
осигуряване 106 
осигуряване на управители 106 
основен капитал 17 
основни процеси 113 
отглеждане на нутрии 62 
отговорност 114 
отдел продажби 76 
открита икономика 92 
откритост 7 
отпуски 32 
отраслова структура 57 
отчет на БНБ 45 
отчет на БНБ 2010 45 
отчет на риска 27 
отчети 3 
отчетност 31 
отчитане на бюджета 137 
отчитане на ДМА 137 
отчитане на капитала 137 
отчитане на местните бюджети 137 
отчитане на НДА 137 
отчитане на приходите 134 137 
отчитане на разходите 134 137 
отчитане на разчетите 137 
офисни комуникации 128 
офшоринг 94 
офшорни зони 94 
офшорни тръстове 94 
охлювъдство 62 
оценка на активи 138 
оценка на ефективността 103 
оценка на земята 62 
оценка на клиентите 79 
оценка на пасиви 138 
оценка на риска 26 127 
оценка на труда 62 
оценяване на знанията 109 
оценяване на концесии 22 
пазар 24 28 75 76 77 78 86 88 89 163 
пазар на акции 34 
пазар на градска земя 151 
пазар на девизи 34 
пазар на земя 53 
пазар на нефт 93 
пазар на облигации 34 49 
пазар на труда 24 
пазарен подход 77 
пазарен портфейл 35 
пазарен процес 77 
пазари 83 
пазарна икономика 14 21 29 52 95 121 126 
пазарна конкуренция 29 
пазарна криза 39 
пазарна организация 48 
пазарна среда 24 118 
пазарна стойност 23 
пазарна стратегия 80 
пазарна структура 84 
пазарна цена 29 
пазарни рискове 26 
пазарни сегменти 25 83 
пазарни цикли 35 
пазарно мислене 75 
пазарно предприемачество 77 
пазарно равновесие 27 29 
пазарно развитие 114 
пазарно регулиране 24 
пазарно стопанство 52 
панел за навигация 145 
Парето 27 28 
пари 6 24 30 
пари и власт 100 
паричен пазар 34 
паричен поток 36 
парична политика 22 29 40 
парични модели 92 
парични обезщетения 106 
парични помощи 106 
парични потоци 37 138 
парично обръщение 58 
парично-кредитна политика 24 53 92 
парламент 13 
парламентарен контрол 13 
партии 13 
партийни доктрини 13 
партньорски отношения 56 
партньорски предприятия 96 
партньорство 83 
патентен закон 121 
пенсии 107 
пенсионни продукти 111 
пенсионно осигуряване 29 105 107 
пенсионно осигуряване 2009 107 
периодичен печат 3 
персонал 67 141 142 
петролен бизнес 20 
печалба 17 24 30 37 
план за трансформация 115 
планиране 17 81 114 
планиране на инвестиционните дейности 46 
планиране на проект 121 
планиране на проектите 117 
планов процес 114 
планови органи 114 
платежен баланс 24 40 92 
платежни системи 45 
платежоспособност 37 
поведение 28 80 
поведение на потребителите 80 
поведение на потребителя 91 
поведенчески проблеми 114 
подбор на екип 121 
подбор на персонал 113 
поземлени имоти 151 
позитивна нагласа 7 
позитивно мислене 7 
познание 7 
покупки 80 
полезност 24 27 
политическо представителство 13 
полиция 103 
полова диференциация 5 
полова идентичност 5 
помощи 106 
понятия 38 
Португалия 57 
португалска икономика 57 
португалско стопанство 57 
портфейлен подход 92 
потребители 77 80 81 82 83 88 90 
потребителска култура 80 
потребителска промоция 90 
потребителска психология 80 
потребителски маркетинг 83 
потребителски пазар 84 
потребителски форми 146 
потребителско мнение 80 
потребителско поведение 80 
потребителско решение 80 
потребителско търсене 24 
потребление 75 
потребности 80 
потребности на клиентите 80 
почва 112 
права на акционерите 102 
правилници 101 
правна защита 121 
правна уредба 102 
правно регулиране 121 
право на акционера 102 
правомощия на прокурора 99 
пране на пари 100 
предмет на счетоводството 130 
предприемаческа власт 124 
предприемаческа дейност 26 71 110 124 
предприемаческа теория 124 
предприемачески бизнес 124 
предприемачески идеи 124 
предприемачески комуникации 124 
предприемачески мениджмънт 124 
предприемачески решения 77 
предприемачески риск 55 
предприемачески фирми 124 
предприемачески холдинги 124 
предприемачество 18 53 55 77 124 
предприемачество в туризма 71 
предприемачество в университетите 110 
предприятия 24 113 
предприятия с нестопанска цел 44 
представителна демокрация 13 
представителни институции 13 
представителство 13 
презентатори 11 
презентации 11 82 
презентационни техники 11 
презентационни умения 11 
презентация 90 
президент 13 
преки чуждестранни инвестиции 52 
престъпност 100 
преференции 28 
прехвърляне на търговско предприятие 102 
преход 115 
приватизационен процес 51 
приватизационна програма 51 
приватизационна стратегия 51 
приватизация 51 
привличане на клиенти 76 
придобиване на ДМА 134 
принципи на счетоводството 130 
природа 112 
природа и общество 112 125 
природни бедствия 70 72 
приходи 17 24 107 135 137 
приходи и разходи 138 
приятелство 7 
провеждане на конкурс 76 
провеждане на търгове 117 
проверка на прогнозите 26 
провизии 129 
прогнози 59 
прогнозиране 17 29 59 81 114 
прогнозиране и планиране 17 
прогнозиране на търсенето 24 
програми на ООН 93 
програмни езици 144 
програмно осигуряване 117 
продажба на продукти 24 
продажби 61 76 77 82 
продукт 82 
продукти 24 77 83 
продуктова политика 91 
продуктово развитие 114 
проектен анализ 120 
проектен бюджет 117 
проектен екип 116 
проектен контролинг 118 
проекти 117 119 122 123 
проектиране на организацията 116 
проектиране на работа 116 
проектни отклонения 123 
проектни решения 121 
проектни рискове 55 
проектно осигуряване 109 
проектно управление 117 122 123 125 
проектно финансиране 120 
проектно-ориентирани компании 123 
производства 92 
производствен процес 113 
производствени дейности 96 
производствени отношения 24 
производствени технологии 125 
производство 24 113 
производство но биотор 62 
прокуратура 99 
прокурори 99 
промишлена собственост 121 
промишлени дейности 58 
промишлено развитие 93 
промишленост 53 56 
промо-акции 90 
промотор 90 
промоции 80 90 
промяна 114 
ПРООН 93 
просвещение 14 
протекционизъм 50 
професионален етичен кодекс 114 
професионална болест 106 107 
професионални услуги 119 
процентен риск 39 
процесен подход 113 
процеси и проекти 123 
процесна организация 113 
процесни модели 113 
процесно управление 113 
псевдоконцентрационни стратегически алианси 96 
психология 5 10 
психология на поведението 27 
психология на пола 5 
публика 11 
публичен сектор 52 137 
публична администрация 103 
публична изява 11 
публични комуникации 128 
публично АД 102 
публично акционерно дружество 102 
публично управление 103 
публично-частно партньорство 50 
ПЧИ 51 
Първа световна война 58 
път към успеха 7 
пътешествия 69 
пътни пари 31 
пътнически превози 142 
пътнически транспорт 142 
пътуване 63 70 
пътят към коприната 97 
работна заплата 24 28 33 107 
работно време 32 
развиващи се страни 51 95 
развити страни 95 
развитие на градовете 151 
развитие на компаниите 56 
развитие на предприятието 55 
развитие на производството 48 
развитие на счетоводството 130 
разработване на проекти 120 
разрешаване на конфликти 115 
разходи 17 107 135 137 
разходи и приходи 37 
разчети 137 
рангова корелация 9 
растениевъдство 57 
рационално поведение 27 
ревизионен акт 42 
ревизионен доклад 42 
ревизия 141 
революционен социализъм 30 
регионален анализ 57 
регионализация на икономиката 54 
регионална география 54 
регионална икономическа интеграция 54 92 
регионална политика 54 
регионални групировки 54 
регионални международни стратегии 94 
регионално развитие 9 
регионално сътрудничество 54 
регресионен анализ 61 
регулаторна реформа 49 
редактор 144 
резюмета 109 
реинженеринг 116 119 124 126 
реинженеринг в бизнеса 124 
реинженеринг в организацията 116 
реклама 24 65 77 78 80 88 
рекламен бюджет 88 
рекламна стратегия 80 
релационна теория 96 
рентабилност 17 
републикански бюджет 137 
ресторанти 27 
речева комуникация 128 
речен транспорт 142 
речник 155 
речник по руски език 154 
решаване на дела 99 
риболов 57 
Рикардо 92 
риск 26 27 37 96 127 
риск в предприятието 27 
риск-анализ 26 
риск-мениджмънт 27 55 
рискови активи 27 
рискови решения 27 
рискови ситуации 27 
рискови фактори 64 73 
роден край 158 
Румъния 63 74 
Русия 2 47 48 53 54 55 58 59 60 93 119 
руска граматика 156 
руска икономика 48 53 56 60 121 
руска лексика 156 
руска промишленост 55 
руски газ 60 
руски газов пазар 60 
руски език 154 156 
руски енергийни ресурси 60 
руски пазар 53 
руски предприятия 121 
руски региони 54 
руско производство 48 
руско стопанство 58 
ръководители 114 
ръководни стилове 114 
ръководни умения 114 
ръководство 116 
ръководство на предприятието 113 
ръководство на проекта 121 
СА 8 9 52 58 94 109 112 116 125 131 156 157 
самодисциплина 7 
самоосигуряващи се лица 106 
самоувереност 7 
САЩ 19 47 54 58 
сборник закони 101 
сборник закони 2010 101 
световен напредък 160 
световен пазар 86 
световен прогрес 160 
световна банка 93 
световна динамика 59 
световна икономика 59 93 95 
световна икономическа криза 50 
световна организация за ИС 93 
световна система 59 
световна търговия 24 
световна финансова криза 25 50 
световно икономическо развитие 58 
световно стопанство 58 
Свищов 162 
свобода 6 7 14 
свобода на избора 75 
свобода на индивида 14 
свободен пазар 21 
свободна икономика 21 
свободна пазарна икономика 21 52 
свободна търговия 19 92 
своден библиографски указател 3 
свързани сървъри 147 
свързване на таблици 145 
свят 19 163 
сделки 102 
себераздаване 7 
Северна Америка 58 
сегментация на пазара 80 
сегментиране 83 
сегментиране на клиентите 83 
сегментиране на пазара 81 82 
секретариат 93 
сексуалност 5 
секюритизация 49 
село Владиня 158 
селски райони 62 
селски туризъм 22 62 70 72 
селско стопанство 58 62 93 
селскостопанска политика 62 
селскостопански панаири 22 
селскостопанско производство 62 
сива икономика 52 
сигурност 144 
сигурност в туризма 63 64 70 72 73 74 
система ACCORD 39 
система CHIPS 39 
система SYCAT 113 
системен анализ 59 
системен подход 114 
ситуационен подход 114 
ситуационно лидерство 116 
Скандинавия 54 
сключване на сделки 102 
следвоенно стопанство 58 
следователи 99 
следствени служби 99 
служебни командировки 31 
служители 83 
Сметна палата 42 
СНГ 54 97 
собствен капитал 138 
СОИС 93 
софтуер 143 149 
софтуерни решения 143 
софтуерни системи 143 
социален живот 19 
социализъм 21 30 
социалистическа икономика 52 
социалистически страни 58 
социална дейност 12 
социална отговорност 114 
социална психология 5 
социална работа 52 
социална система 116 
социална сфера 53 
социални аспекти 42 
социални комуникации 128 
социални мрежи 109 
социални рискове 106 
социално взаимодействие 28 
социално осигуряване 29 105 106 107 
социално осигуряване 2009 107 
социално осигуряване в България 107 
социално развитие 9 53 
социално-икономическа ефективност 2 
социално-икономически модели 95 
социално-икономически процеси 59 
социално-икономическо развитие 9 53 95 
социалноосигурителни програми 107 
социокултурна промяна 83 
социологически анализ 4 
социологически изследвания 12 82 
социология на комуникацията 128 
спестяване 30 
специализации в чужбина 31 
специализирани комуникации 128 
списания 3 
спот пазар 39 
справедлива пазарна стойност 23 
справедлива стойност 23 
сравнителен анализ 95 
сравнителен международен анализ 108 
сравнително предимство 92 
среден бизнес 56 
средно предприемачество 18 
Средновековие 58 
средномесечен осигурителен доход 106 
стабилизационни стратегии 114 
стабилизация на фирмите 126 
стажант-юристи 99 
стандарти 123 
Стандартна международна търговска класификация 8 
Стара Загора 3 159 
старозагорски периодични издания 3 
старост 106 
статистика 8 9 10 
статистика на външната търговия 8 
статистико-икономически анализ 9 
статистически анализ 9 
статистически изследвания 82 
статистически методи 8 9 
статистически показатели 25 
статистическо изучаване 8 
статистическо отчитане 8 
статут на съдиите 99 
стил на ръководство 113 
СТО 93 
стоки 24 78 86 88 90 92 
стоков пазар 84 
стокови асортименти 84 
стокови запаси 61 
стопанска история 58 
стопанска политика 58 
стопански дейности 17 
стопански отрасли 58 
стопанско развитие 58 
стопанство 58 
стопанство на Португалия 57 
странознание 54 
стратегии 24 94 
стратегически алианси 96 
стратегически анализ 24 125 
стратегически контрол 114 
стратегически маркетинг 89 
стратегически план 36 
стратегически прогнози 59 
стратегически проекти 52 
стратегически решения 114 
стратегическо планиране 113 141 
стратегическо развитие 55 121 
стратегическо разузнаване 81 
стратегическо управление 113 114 125 127 
стратегия на НОИ 107 
стратегия на предприятието 113 
стратегия син океан 94 
страх 7 
строителен контрол 46 
строителство 46 
строителство и инвестиции 46 
структура на БНБ 45 
структура на ООН 93 
структура на съдилищата 99 
структуриране на проекти 117 
структурни промени 8 
структурни фондове 52 
студена война 104 
студентска научна разработка 131 
студентски кредити 108 
субтропични култури 62 
счетоводен анализ 135 
счетоводен баланс 44 130 134 138 
счетоводен отчет 113 
счетоводен процес 133 
счетоводен труд 130 
счетоводен финансов резултат 138 
счетоводна грешка 140 
счетоводна информация 130 
счетоводна политика 129 130 
счетоводна практика 130 
счетоводна реформа 136 
счетоводна теория 133 
счетоводни грешки 43 130 
счетоводни документи 130 
счетоводни принципи 136 
счетоводни разходи 31 
счетоводни сметки 130 134 
счетоводни термини 38 136 
счетоводно бюджетиране 135 
счетоводно отчитане 130 132 137 
счетоводно приключване 44 138 139 140 
счетоводно приключване 2010 138 139 140 
счетоводство 38 44 108 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
счетоводство 2010 44 129 
счетоводство и одит 131 
счетоводство на предприятието 130 
счетоводство на туристическото предприятие 134 
събития 158 159 
Съвет на Европа 93 
съвети за туристи 70 72 
съвкупно търсене 29 
съвместен бизнес 56 124 
съвместни предприятия 56 96 
съвременен мениджмънт 103 
съд 99 
съдебна администрация 99 
съдебна власт 99 
съдебни изпълнители 99 
съдебно заседание 99 
съдебно-счетоводни експертизи 42 
съдии 99 
съдилища 99 
създаване на индекси 147 
създаване на предприемачи 83 
създаване на схеми 147 
създаване на таблици 145 147 
съзнание 30 
съпротива на кадрите 116 
сървъри 147 
съсобственост 124 
съставяне на бюджета 81 
сътрудничество 28 93 
сътрудничество в Европа 93 
съхранение на данни 145 
съхранение на информацията 145 
тактически контрол 114 
тактически решения 114 
творчески решения 114 
текстилна промишленост 57 
текущи реалности 115 
телекомуникационни услуги 50 
теорема на Столпер-Самуелсън 92 
теорема Хекшер-Олин 92 
теория на Дау 35 
теория на Елиът 35 
теория на ограниченията 115 
теория на Хекшер-Олин 92 
териториална единица 29 
териториална организация 57 
териториална структура 57 
термини 38 
терминологичен речник 38 
тестови данни 145 
техническа помощ 93 
технически анализ 35 39 
технологии 160 
ТЗ 102 
типове организации 116 
типове проекти 120 
типове производство 113 
типове саботьори 116 
типология на потребителите 82 
ТНК 24 92 
товарен транспорт 142 
товарни превози 142 
токачки 62 
топ-мениджъри 88 
тоталитаризъм 13 
трансакционни разходи 96 
транснационален бизнес 24 124 
транснационална престъпност 100 
транснационална стратегия 94 
транснационални корпорации 19 
транспорт 53 57 66 69 70 142 151 152 
транспортен пазар 142 
транспортен проект 120 
транспортна дейност 142 
транспортна инфраструктура 142 
транспортни предприятия 142 
транспортни пътешествия 69 
транспортни средства 142 
трансфер на кредити 108 
трансформиране на данни 147 
трансформиращи се икономики 52 
тренд 35 
тренинг 11 90 
трета национална конференция 109 
трети свят 19 
триинстационно съдебно производство 99 
труд 32 33 141 
трудов договор 33 
трудов ресурс 61 
трудова злополука 106 107 
трудови възнаграждения 32 
трудови обезщетения 32 
трудови правоотношения 31 
трудови ресурси 17 
трудово възнаграждение 33 
трудоустрояване 106 
тръстове 94 
турагенти 66 68 71 
турагентска дейност 69 
туризъм 27 57 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 152 153 
туристи 66 69 152 
туристическа безопасност 69 
туристическа дейност 27 69 152 153 
туристическа дестинация 63 
туристическа индустрия 63 67 152 
туристическа инфраструктура 66 71 
туристическа политика 152 
туристическа реклама 68 69 
туристически бизнес 64 66 69 71 73 
туристически дестинации 74 
туристически документи 68 
туристически кадри 74 
туристически комплекс 71 
туристически маркетинг 64 73 
туристически мениджмънт 68 
туристически организации 71 
туристически пазар 71 
туристически предприятия 152 
туристически програми 69 
туристически продукти 68 69 71 152 
туристически ресурси 152 
туристически риск 27 66 
туристически риск-мениджмънт 66 
туристически сектор 63 64 71 73 74 
туристически услуги 27 64 68 70 72 73 134 152 
туристически фирми 64 67 68 69 73 
туристическо обслужване 67 68 
туристическо предприятие 134 
туроператор 68 
туроператори 66 68 71 
туроператорска дейност 68 69 
тълковен речник 154 
тълковен речник на руски 154 
търговия 58 61 75 76 77 84 90 93 
търговия и развитие 93 
търговска дейност 61 
търговска регистрация 87 
търговски алианси 24 
търговски асортимент 89 
търговски взаимоотношения 57 
Търговски закон 101 102 
търговски маркетинг 84 
търговски марки 78 87 
търговски подход 83 
търговски преговори 93 
търговски споразумения 19 
търговски стратегии 35 
търговски ценни книжа 34 
търговско предприятие 61 102 
търговско сътрудничество 50 
търговско-посреднически компании 94 
уеб приложения 144 
уеб услуги 143 
УЕФА 93 
указания 101 
украински региони 54 
Украйна 54 97 
университети 110 163 
университетска информационна система 109 
управителен съвет 45 
управление 79 87 103 114 118 119 141 
управление на SQL Server 147 
управление на градовете 151 
управление на домашното стопанство 62 
управление на знанието 119 
управление на измененията 113 
управление на икономиката 29 
управление на инвестиционни проекти 27 
управление на инвестиционния риск 27 
управление на иновациите 55 103 
управление на информацията 113 
управление на капиталите 35 
управление на комуникациите 89 123 
управление на конфликти 116 
управление на маркетинга 82 85 89 
управление на марки 87 
управление на НОИ 107 
управление на околната среда 112 
управление на организацията 116 127 141 
управление на персонала 65 113 121 126 141 
управление на предприятието 130 
управление на проекти 55 117 120 121 122 123 
управление на производството 113 
управление на промяната 114 
управление на публичния сектор 103 
управление на риска 26 27 55 66 117 120 121 122 150 
управление на туризма 152 
управление на туристическия риск 66 
управление на финансите 36 
управление на хотели 65 
управление на човешките ресурси 107 110 
управленска дейност 114 
управленска ефективност 118 
управленска йерархия 114 
управленска решетка 114 
управленска теория 127 
управленски аспекти 42 
управленски инструменти 127 
управленски одит 141 
управленски отношения 116 
управленски проекти 118 
управленски процеси 113 
управленски решения 22 114 116 118 127 
управленски структури 118 
управленски цикъл 118 
управленско въздействие 114 
управленско консултиране 119 
управленско проектиране 118 
управленско счетоводство 135 
упражнения 156 
урбанизационни процеси 151 
урбанизирани територии 151 
урбанистика 151 
урбанистична теория 151 
услуги 53 
успех 6 7 
устав на ООН 93 
устойчива марка 80 
устойчиво развитие 19 112 
устройствени планове 151 
утопически капитализъм 28 
учебен курс 148 
учебни планове 108 
учебник за изучаване на английски език 157 
учебник по английски 157 
учебник по английски език 157 
училища 163 
учителски пенсионен фонд 107 
учредителен бизнес 124 
фабрично производство 58 
файлове за импортиране 145 
файлови системи 149 
фактически контрол 42 
федерален бюджет 53 
федерална резервна система 39 
феодални отношения 58 
философия 4 14 
философска антропология 4 
философски анализ 4 
философски ценности 4 
финанси 19 35 38 39 40 49 108 
финансиране 120 
финансиране на иновационни проекти 121 
финансиране на партии 13 
финансов анализ 17 37 126 
финансов контрол 42 
финансов одит 42 
финансов пазар 34 39 
финансов риск 27 52 
финансова криза 41 49 50 53 
финансова отчетност 23 38 
финансова политика 19 
финансова сигурност 7 
финансова система 24 29 49 93 
финансова устойчивост 37 
финансови институции 93 
финансови консултанти 111 
финансови консултации 111 
финансови кризи 40 
финансови отчети 136 138 
финансови пазари 35 36 111 
финансови ресурси 17 
финансови рискове 27 
финансови сътресения 41 
финансови термини 38 
финансово възстановяване 126 
финансово консултиране 111 
финансово посредничество 49 
финансово прогнозиране 126 
финансово равновесие 37 
финансово счетоводство 136 
финансово-икономическа криза 52 
финансово-счетоводен анализ 134 
фирмен етичен кодекс 114 
фирмен мениджмънт 125 
фирмена дейност 125 
фирмена екологизация 125 
фирмена конкурентоспособност 52 
фирмена култура 125 
фирмена стратегия 125 
фирмени международни стратегии 94 
фирмени сайтове 25 
фирмено управление 114 118 125 
фирми 24 
фискална политика 24 
ФИФА 93 
фондови борси 34 
фондови борси в Европа 34 
форекс 39 
форми на контрола 42 
формула на богатството 6 
формула на парите 6 
формула на успеха 6 
фундаментални счетоводни грешки 22 
функции на управление 114 
функционален контролинг 118 
функционална организационна структура 113 
функционална организация 113 
функционална стратегия 114 
фючерсни пазари 39 
фючърсен пазар 50 
хазартни дейности 138 
характер 7 
хармония 6 7 
хеджиране 27 
хибридни мрежи 149 
химическа промишленост 57 
хорариум 108 
хотели 27 65 67 152 
хотелиерска дейност 67 
хотелиерска индустрия 67 
хотелиерски бизнес 65 
хотелиерски мениджмънт 65 
хотелиерски продукт 67 
хотелиерски услуги 65 67 
хотелиерско дело 67 
хотелиерско предприятие 67 
хотелиерство 65 
хотелски услуги 69 70 
хранене 69 
цветя 62 
ЦДО 109 
целеви групи 83 
целеви програми 123 
целево-адаптивно управление 118 
целесъобразност на проекта 117 
цели на фирмата 114 
цена 80 82 
цени 40 77 90 91 92 142 
ценни книги 25 
ценни книжа 35 
ценности 7 80 83 114 
ценова конкурентоспособност 40 
ценова политика 84 91 
ценови сегменти 90 
ценови стратегии 24 84 
ценообразуване 2 24 48 68 69 82 84 119 142 
ценообразуване в туризма 68 69 
Централна Азия 54 
централни банки 39 
цивилизация 30 97 104 
цикличен анализ 35 
циклично прогнозиране 59 
цитатен анализ 1 
цитиране 1 
цифрови фотографии 148 
частен сектор 51 
частна собственост 14 51 
частни пенсионни фондове 105 
частно пенсионно осигуряване 105 
частно предприемачество 124 
черноморие 54 
честотни речници 1 
Чехия 63 74 
численост на пресонала 17 
членство в ОИСР 93 
човешки отношения 114 
човешки права 4 
чуждестранна валута 92 
чуждестранни инвестиции 21 30 
чуждоезиково обучение 109 
швейцарски франк 39 
Шумпетер 77 
щедрост 6 
щраусовъдство 62 
юбилейна научна конференция 52 
Югоизточна Европа 54 
южноевропейски модел 95 
ЮНЕСКО 93 
юридическа правоспособност 99 
ягодоплодни култури 62 
ядрена енергетика 93 
Япония 54 58 
японска иена 39 
3D изображения 148 
Access 145 
Access 2007 145 
Adobe Photoshop 148 
Adobe Photoshop CS4 148 
Adobe Systems 148 
ASP. NET приложения 144 
cosumer promotion 90 
CRM концепция 79 
CRM система 79 
CRM стратегия 79 
Excel 146 
Excel 2010 146 
FAO 93 
FMV 23 
Forex търговия 34 
GATT 93 
GECF 93 
IAEA 93 
IBM 143 
ICC 93 
ISO 93 
ISO кодове 39 
LAN връзки 149 
LAN мрежа 149 
MAN връзки 149 
MAN мрежа 149 
Microsoft SQL Server 147 
Microsoft SQL Server 2005 147 
Microsoft Windows 150 
OSCE 93 
Photoshop 148 
PowerPivot 146 
PR комуникации 124 128 
SOA 143 
SQL Server 147 
SQL Server 2005 147 
STEP анализ 65 
SWOT анализ 65 114 125 126 
TCP/IP 147 
UNCTAD 93 
UNIDO 93 
Visual C# 2005 144 
Visual Studio 2005 144 
WAN връзки 149 
WAN хардуер 149 
Web 149 
Web 2.0 109 
Windows мрежи 149 
Windows приложения 144 
WIPO 93 
WTO 93 
XYZ анализ 61